-Bladet NR DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)"

Transkript

1 -Bladet Stemningsbillede fra Vragtur med Skagen Havfiskeklub. NR DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

2 DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA ANGLERS PROTECTOR H.H. PRÆSIDENT VICEPRÆSIDENT Prince Richard Allan Riboe Arne Jørgensen Forretningsudvalg: Forbundsformand Eskild Pedersen Thorsvej Hjørring Næstformand Thor Rasmussen Ole Larsensvej Greve Sekretær Cees Vader Kongens Vænge Hillerød Kasserer Friedrich Thomas Frilands Allé Valby Girokonto Danske Bank Reg.nr.: Bankkonto Nordea Reg.nr.: Bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for: Danmark Vest Anders Wolff Ulrik Plesnersvej Skagen Danmark Vest og Kaj Pedersen Tenninvej Frederikshavn Wepmaster Danmark Vest Mette Stenbroen Ulrik Plesnersvej Skagen Danmark Øst Kim Riboe Danskesjövägen 39 S Munke Ljyngby, Sverige Danmark Øst Henrik Jensen Horsbøl Alle Kastrup Danmark Øst Evan Nuppenau Todesgade 13, 1. th Kbhvn. N Danmark Øst Kim Mortensen Stolpeager Greve Danmark Øst Jan Godsk Beethovensvej Kbhvn. SV Danmark Øst Jan Kristoffersen Petersborgvej Kbhvn Ø EFSA SC-Delegate Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Cees Vader Kongens Vænge Hillerød DHF-Bladets redaktion: Redaktør Friedrich Thomas Frilands Allé Valby Tryk: Toptryk Grafisk ApS Buskmosevej Gråsten

3

4 Forbundsformanden har ordet og aflægger bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den Indledning: Jeg vil gerne byde velkommen til de fremmødte. Jeg håber på, at vi kan få en god eftermiddag. Mindeord. Lørdag den 30. januar mistede vi vores gode fiskekammerat og kasserer Leo Lottenburger. Leos bortgang har medført et stort tab både hos sin familie, venner og Dansk havfiskerforbund. Æret være hans minde. Jeg vil nu kort gennemgå det, vi har arbejdet med i bestyrelsen vedrørende fiskeriet og hvad der ellers er sket. Hvad medlemstallet angår, er det faldet noget, både antal af individuelle medlemmer og klubber. Grunden til nedgangen kan være flere, men skal vi give finanskrisen skylden, - måske - det kan vel også skyldes, at der er færre torsk at fange. For at lokke flere med til vore konkurrencer har vi besluttet, at der til de tre bedste gives store gavekort frem for præmier. Vi er vel ved at have vænnet os til den flytning af bådene til Nordhavnen, der skete for et par år siden. Nu ved vi, hvor de enkelte både ligger. Der er for nylig indviet en stor parkeringsplads ved siden af bådpladsen, så nu er det muligt at finde en plads til bilen, det var lidt af et problem især om vinteren, når lystbådene er i land. Jeg kender ikke planerne for statshavnen i detaljer, men det er meningen, at alle bådene skal tilbage til statshavnen, så det skal nok blive godt, det mener vel informeret kilde. Fiskeriet: Har i det forløbne år været meget svingende. For torskens vedkommende er vi vel alle enige om, at fangsterne har været nedadgående, det gælder her i Øresund, men så sandelig også i det Nordjyske - både Kattegat og Skagerak, selv på vragene har det været svært at få fat i en torsk. Der imod har der for fladfiskenes vedkommende været fremgang - særdeles i Øresund, men også i de andre farvande er der kommet godt med de flade, til stor fornøjelse for dem der godt kan lide at fiske med bundgrej. Her i år er mindstemålene for flere arters vedkommende sat ned f.eks. er torskenes mål sat ned til 30 cm. Begrundelsen er, at der skulle blive mindre udsmid fra fiskeflåden. Jeg mener, det en helt forkert vej at gå, hvad kan vi bruge en så lille fisk til? Vi er også i klubberne enige om at bevare de mindstemål vi har. Bulefiskeri det er vi i DHF ikke så glade for, vi er da også gået væk fra det til pokalstævnet for så vidt, vi vil også gerne fange fisk. Sidste år var der lidt af et fortolkningsproblemer med hensyn hvordan det skulle foregå. Der er kommet en pressemeddelelse fra Nordisk Råd hvor i det hedder, at dumpning at fisk er forkasteligt, og det kan vi kun give dem medhold i, end videre hedder det i pressemeddelelsen: Nordisk Råd opfordrer på det kraftigste EU- kommissionen til at forbyde dumpning af fisk og sikre, at fremtidens fiskeripolitik bliver såvel økologisk, økonomisk og social bæredygtig. Det kan vi fra rdhf s side kun bifalde, idet vi anser det for fuldstændig uansvarligt at smide de store mængder fisk tilbage i havet igen.

5 Artikel 47: Det var den meget omtalte artikel som blev fremsendt af EU-kommissionen, det var den der omhandlede registrering af lystfiskerfangede fisk. Det var noget, der fik det til at løbe koldt ned af ryggen på enhver lystfisker. Det var noget, som vi fra DHF s side tog skarp afstand fra, idet vi anså det for fuldstændig umuligt at administrere. Det blev dog heldigvis også taget af bordet igen, efter store protester fra mange lande. Så vi slap med skrækken denne gang. Genudsætning: Vi har i bestyrelsen længe talt om hvad vi kan gøre med de fisk, vi fanger til vore mesterskaber. Et eller andet sted er det forkert at lande alle de små fisk blot for at blive registreret, men de vise sten er i den forbindelse ikke fundet endnu, og hvordan løser vi roblemet? Til Hvidovres pokalstævne på Øresund sidste år, lavede de fra Skagens side en prøvetur. Det gik ganske kort ud på, at der var lavet et klippekortsystem, brugt i Norge, gående ud på når man har fanget en fisk skulle sidemanden lave et klip i en slip som den enkelte fisker bærer på sig. Det virkede også fint i en lukket kreds, hvor alle kender alle, men om det kan bruges i en større sammenhæng, kan jeg godt være lidt i tvivl om. Derfor vil jeg gerne, under eventuelt, høre om der er nogen i forsamlingen der har gode forslag. Hjemmesiden: Vores hjemmeside synes jeg fungerer fint og meget tilfredsstillende efter at Kaj er blevet web-master. Den bliver hurtig opdateret efter konkurrencer, så resultaterne kan ses. Er der noget som kan ønskes anderledes, er jeg sikker på at Kaj lytter til gode forslag. Så er der vist ikke så meget mere at sige til det. Ambassadeurcuppen: Ambassadeurcuppen er slut nu, og man må sige, at det var en god ide. Der bliver kæmpet bravt om pladserne i toppen, det er da glædeligt at se flere af vendelboerne blander sig i toppen. Det blev Thor der vandt også i år, et stort tillykke. Vi har i lavet det sådan at de 10 vindere får et gavekort til et af de mesterskaber der blive afholdt i løbet af året, frem for det er øremærket til en bestemt konkurrence, men vi gør opmærksom at gavekortet er personligt og kan ikke overdrages til andre, og det skal bruges det efterfølgende år. Bestyrelsen: Også i år er der udskiftning i bestyrelsen, men der har vi forslag til nye folk, så må vi se om de bliver valgt. Fremtiden: Det er med nogen bekymring, at vi ser en vigende tendens i vores medlemstal, hvad årsagen så er kan vi jo kun gætte på. Der er jo også færre tilmeldinger til vore fisketure generelt, men også til vore konkurrencer i særdeleshed. I Nordjylland kniber det med at få folk med på vore klubture, her tror jeg, at det skyldes, at der er mindre at fange, skal man af med ca. 1000,00 kr. i alt for at komme en tur på Revet, så skal der også gerne noget i kurvene, og det har været sløjt i det sidste års tid. Der hvor man har stor succes er i Thyborøn med båden Bodil, han laver noget fiskeri der er værd at skrive om. Er der nogen der sidder med gode forslag er de velkommen. Afslutning: Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det arbejde I har ydet, for at få Dansk Havfiskerforbund til at fungere. Der har ikke altid været enighed, men det ser jeg som et sundhedstegn. Eskild

6 Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD fra Helsingør Tlf.: Mobil:

7 DHF s turoversigt år April Catch and Release Konkurrence på Øresund Se inde i bladet 25. April Hvidovre-Cuppen Amb.Cup (Tilmelding Hvidovre Sport ) Maj EFSA Europamesterskaber 2010 Dalvik, Island Info Allan Riboe Maj Skagen Havfiskefestival Amb.Cup Tilmelding på tlf eller på 07. August Nordjysk Mesterkab fra Hanstholm - Amb.Cup Pris: 850,- pr. deltager Indb.: Konto nr Snøren Gug Husk: Oplys navn, adr., tlf.nr. og klub August Danske Mesterskaber i Havfiskeri Amb.Cup Fra Helsingør September EFSA Species Championship, Albufeira, Portogal Yderligere info Cees Vader, eller Fritz Thomas 05. September Københavns Fladfiske Cup Se inde i bladet Oktober EFSA Game Championship, Dakar, Senegal; Yderligere info Cees Vader 07.. November Fladfiskecuppen fra Helsingør Amb.Cup DHF s konkurrencer er åbne for alle, også ikke medlemmer. Dog ikke EFSA EM. Det henstilles klubber tilsluttet DHF, at der ikke arrangeres stævner eller konkurrencer, der kolliderer med de ovennævnte datoer. Klubberne opfordres til at bringe ovennævnte arrangementer i deres klubblade/meddelelser. I øvrigt er alle velkomne til at oplyse om åbne arrangementer, som man gerne vil have med på denne liste. Arrangementet vil så blive optaget i næste blad, og vil blive stående til tidspunktet er passeret. Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.7., På DHF-Bladets vegne, Friedrich Thomas, redaktør

8 Referat fra Dansk Havfisker Forbunds generalforsamling 2010 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretninger af: 3a. Bestyrelsen/Formand 3b. Konkurrenceudvalget 3c.Rekordudvalget 3d.Festival Frandsens Legat 4. Indkommende forslag 5. Regnskab 5a. Dansk Havfisker Forbund 5b. Festival Frandsens Legat 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg til DHF s bestyrelse Forretningsudvalg Bestyrelsesmedlemmer 8. Valg til bestyrelsen i Festival Frandsen Legat 9. Valg af revisor 10. Fastsættelse af tid og sted til næste generalforsamling 11. Uddeling af årets pokaler 12. Eventuelt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Fritz Thomas som dirigent. Fritz blev valgt med akklamation. Fritz kunne konkludere at generalforsamling var indkaldt efter reglerne. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt og der var intet kommentar vedrørende sidste års referat.. 3. Beretninger fra: 3.a Formanden Fritz gav ordet til Eskild Pedersen, Eskild ønskede alle en god generalforsamling. Allerførst blev DHF s kasserer Leo Lottenburger mindet, da Leo døde meget pludselig sidste uge. Vi har 28 medlemsklubber og 128 individuelle medlemmer. Der er blevet ryddet op i de ikke betalende medlemmer og klubber. Vedrørende Pokalstævne 2010 i morgen; her findes der en gavekort på 5000,- på højkant. Eskild fortælte om: ny parkeringsplads i Helsingør, at der fanges flere fladfisk landet over, men at det er blevet færre torsk og at de for lystfiskerens negative regler af Artikel 47 er aflyst efter mane protester fra lystfiskere. Skagens Havfiskeklub lavede en Catch & Release testkonkurrence som fungerede fint, men er svært at udfore i større konkurrencer. Ved DM & Skagen 2009 blev der brugt en fiske-registreringskort ved berggylt; som ikke blev vejet ind, men genudsat. Vores website :, med Kaj Pedersen som webmaster fungerer godt. Ambassadeur-Cup : se resultat længere ned. 3.b Konkurrenceudvalget Eskild fik ordet. Eskild refererer om konkurrencerne afholdt i 2009, referater kunne man læse i DHF-bladet og Fiske Avisen.

9 Ændret dato af Jan og Bo s fladfiskecup til 7. November Andre konkurrencedatoer for 2010 findes på hjemmeside og i bladet. EM 2009 i Scotland havde 4 danske deltagere, men resultater var ikke så godt. Vi har ingen deltager til EM 2010 i Island. 3.c Rekordudvalget Forskellige karusse-arter, stor kulmule, og mange andre spændende arter, såsom en sildehaj og en del spændende arter på flue. Liste med interessante fangster, vi kan fra DHF side opfordre til at indsende flere arter. Se mere på 3.d Festival Frandsens Legat Fritz fortæller om arbejdet i ansøger i 2010, 2 har allerede fået legat i 2009, så kan spørge om det i 2011 igen. Legater går til: John Pedersen, Stefan Lund Christensen og Steffen Pedersen. 4. Indkommende forslag. Ingen. 5. Regnskab. 5.a DHF: Efter opryddelse af medlemmer som ikke havde betalt, har vi for nyligen fået en del nye medlemmer. Regnskab var OK og Årsregnskab blev godkendt. I 2009 blev 3 medlemsblade sendt ud, og detsamme gælder b FFL: Festival Frandsen Legat: Pengebeholdning er OK, har fået sponsorpenge fra Skagens Havfiskeforening. FFL-medlemmer kigger hvilken form af investering er det bedste, så at pengene kan yngle. Regnskab blev godkendt. 6. Kontingent Bestyrelse foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 7. Valg til bestyrelse Fritz Thomas påtager sig kasserer-jobbet i 1 år. Evan Nuppenau modtager genvalg : valgt Kim Mortensen modtager genvalg : valgt Jan Godsk modtager genvalg : valgt Jan Kristoffersen stiller op som betyrelsemedlem : valgt Mette Stenbroen stiller op som bestyrelsemedlem : valgt Totaloversigt på bladets første side og på hjemmesiden. 8. Festival Frandsen Legat, bestyrelsen Ingen ændringer i sammensætning af FFL-bestyrelsen. 9. Valg af Revisor Per Ekström blev genvalgt som revisor. 10. Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling Næste generalforsamling finder sted lørdag den 5. februar 2011, kl i HSLF s lokaler

10 11. Uddeling af Årets pokaler. Eskild deler pokaler & medaijler ud. Allerførst de største fisk i verden & Danmark. Største fisk fanget af DHF medlemmer i verden; I år skulle man fange en fisk på 250 kg til at nå første pladsen, det blev et stor næbdyr, en blå marlin; Gorm Siiger var så ubeskeden at fange den største og den anden største som vejede 216 kg. Bjarne Staal kom på en 3. plads med en blue marlin på 182 kg. I de vande rundt om Danmark findes der også store fisk, også hajer og en sildehaj løb med første prisen. Peter Størling med sildehaj på 47 kg. Herefter torsk til resp. Bjarne Jensen på 21,25 kg og Jan Godsk på 19,3 kg. Michael Kuniss fangede den største fisk i juniorklassen, en torsk på 6 kg. Thor Rasmussen vandt Ambassadeur Cuppen, følget af Michael Lorenzen på anden plads og Niels Godsk Jørgensen på tredje. De første 10 i rækken blev belønnet med en special Hvidovre Sport Ambassadeur-multihjul. Da ikke alle prisvindere var tilstede, blev følgende skema lavet. Cees (Niels G. Jørgensen), Thor (Michael Kuniss & Michael Lorenzen), Mette (Morten Gjøderum, Steffen Pedersen, Søren Kristensen). 1 Thor Rasmussen Michael Lorentzen Niels Godsk Jørgensen 88 4 Morten Gjøderum 82 5 Martin Hubert 81 6 Brian Ahlers 81 7 Steffen Pedersen 78 8 Søren Kristensen 78 9 Jesper Uhlbrandt Svend-Åge Madsen Eventuelt Muligt landskamp mod Sverige : Thor meldte ud at der arbejdes på en landskamp mod Sverige. Det kommer at tage noget tid for at realisere dette. Vi havde også en diskussion om andre fiskearter ved konkurrencer, men synes at en begrænsning på 5/art, som der findes i de fleste konkurrencer hjælper med til at skåne bestanden. Formand afslutter generalforsamling. Referent: Sekretær Cees Vader

11 Toplisterne Liste over fisk fanget i danske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer Ajourført pr Top 20 Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Kenn Holm Torsk 16,90 Fredagsklubben Øresund Februar Gorm Siiger Torsk 14,90 Fredagsklubben Øresund Februar Gorm Siiger Torsk 14,25 Fredagsklubben Øresund Februar Brian Jensen Torsk 13,50 Fredagsklubben Øresund Februar Gorm Siiger Torsk 13,50 Fredagsklubben Øresund Februar Brian Jensen Torsk 13,20 Fredagsklubben Øresund Februar Poul Stabell Torsk 13,00 Fredagsklubben Øresund Februar Per Kamph Torsk 12,80 Fredagsklubben Øresund Februar Kenn Holm Torsk 12,60 Fredagsklubben Øresund Februar Bjarne Staal Torsk 11,50 Fredagsklubben Øresund Februar Liste over fisk fanget i udenlandske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer, på ferie eller kortere ophold Top 10 Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Niels Rasmussen Black Marlin 100,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Februar Niels Rasmussen Striped Marlin 90,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Februar Karl Erik Mousted Striped Marlin 85,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Februar Kjeld Nørgaard Striped Marlin 85,00 Scandinavian Tuna Club Watamu - Kenya Februar Bjarne Pedersen Striped Marlin 80,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Februar Karl Erik Mousted Striped Marlin 75,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Februar Kjeld Nørgaard Striped Marlin 75,00 Scandinavian Tuna Club Watamu - Kenya Februar Kenn Corneliusen Striped Marlin 70,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Februar Kenn Corneliusen Black Marlin 70,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Februar Niels Rasmussen Black Marlin 70,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Februar 2010 Liste over fisk fanget i danske farvande af juniorer, såvel klub- som individuelle medlemmer Top 10 Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 2 Fangstrapporter sendes til: Eller: Fritz Thomas Frilands Allé Valby Meget gerne med en artikel, så redaktøren har noget til bladet Da Niels Rasmussen har ønsket at fralægge sig redigeringen af Toplisterne, har DHF-bladet midlertidigt påtaget sig at udføre dette arbejde, indtil en anden løsning findes. Interesserede kan henvende sig til redaktøren Fritz Thomas, tlf.:

12 Festival Frandsens Legat Sponsering. Greve Sportsfiskerforenings bestyrelse har vedtaget at donere 1.000,- kr til Festival Frandsens Legat hvert år. Legatet har også i år modtaget gaven, og takker Greve Sportsfiskerforening for den storslåede indstilling til Festival Frandsens Legats formål. Selv små bidrag er med til at gøre det muligt for fondsbestyrelsen at uddele legater til fortrinsvis unge havfiskere til deltagelse i havfiskefestivaler og lignende i både ud- og indland. Festival Frandsens Legat takker for ethvert initiativ til at forøge dets midler til gavn for, uddelingen af legater, og husk også at søge legatet til jeres unge fiskere som gerne vil deltage i konkurrencerne som legatet uddeles til. FFL

13 Stillingen i Ambassadeur Cuppen

14 - 14 -

15

16

17

18

19 Nu 1299,-

20 Nedenstående læserbrev fra Peter Øllgaard skulle have været bragt i sidste nr. af bladet, men ved en fejl blev indlægget gemt et forkert sted, og i farten blev det glemt af redaktøren, som hermed undskylder overfor Peter Øllgaard, at indlægget først bliver bragt nu. Læserbrev ref.til artikel om "bæredygtigt"bulefiskeri i Øresund. sportsfiskeren nr skrevet af : K.M. Ebert. Jeg læser med stor interesse den nævnte artikel...jeg må allerede i underteksten til overskriften undre mig. De nævnte "bulefisk" kaldes ved deres rette...gydemodne...det man prøver med denne undersøgelse svarer til at jægere ville have godkendt at man måtte skyde drægtige dyr, blot man kunne bevise at de døde uden at blive skamskudt...den tror jeg ikke man fik nogen organisationer med på.. At de samler sig i det der i lystfiskermunde betegnes som "buler" er som regel fordi de er gydeklare, de omgives så af en flok, normalt mindre hanner, der befrugter æggene, efterhånden som de bliver lukket ud. Når de er igang med denne proces er de nemmere at overrumle end ellers... Men det har vist sig gang på gang at de skal overaskes med grej der farer ned i flokken... Derfor bremser skipperen hårdt op når han ser dem... grejet sendes ned og kroger fisken..selvfølgelig vil enkelte bide efter grejet, men som oftes og som nævnt i artiklen vil det ende med en fejlkrogning..det har også vist sig at det stort set er umuligt at drive dem op, både med agn eller bare pirke dem.det er forsøgt masser af gange, den skipper der ikke kan finde ud af at stoppe hurtigt, og rigtigt nok, så grejet rammer lige i flokken, hans kunder fanger ingen fisk. Det er også rigtigt nok, at man mener at bestanden i Øresund er stabil, og kan bære det efterhånden intensive fiskeri der drives på dem. Andre årstiders meget store fangster af mindre fisk tyder da også på at der er ret så mange torsk i Øresund. Heldigvis for os lystfiskere. Men hvad man ikke ved er om de æg der lukkes ud f.eks i det nordlige Øresund er med til at holde bestanden i Kattegat og Østesøen oppe.. Gydningen foregår ofte i stærk strøm. Om disse æg ender nord eller syd for Øresund kan man kun gætte på, men et faktum er, at i de to nævnte naboområder, han man måttet indføre fredning af torsken, fordi den er ved at være væk. Dygtigere skippere,udstyret med moderne ekkolod, gps og hurtigere maskiner, samt de meget effektive joller gør hvad de kan for at tynde ud i bestanden..resultatet kan læses i, at der efterhånden fanges færre og færre af de rigtigt store fisk.. Det kan betyde at fiskens levealder er nedsat.. Altså at de ikke længere når den alder, der gør dem så store som før.. Om det så har en betydning i fremtiden vil kun fremtiden kunne afsløre...jeg håber det ikke... for så har vi savet vores egen gren over. Og absolut ikke hjulpet naturen til at fortsætte cyklussen.. Det siger sig selv, at hvis en 20 kg torsk med ca 5 kg rogn, laver en del

21 flere små unger end en på 5 kg med 500 gr. rogn... og den skal måske bare have lov at leve et par timer længer for at nå at gyde sin rogn.. Hvis man ellers lader den få ro til det.. Man efterlyser løsninger... det er jo egentlig nemt nok.. men ikke særlig rart at tænke på... man kan jo lade det område være hvor de gyder..(eller droppe at præmiere den slags fisk, det var da en start) Jeg/ vi (for det var i overenstemmelse med mine skippere) indførte stop for "bulefiskeri" for flere år siden...det har vi har fået både ros og ris for.. heldigvis mest ros.. folk forstår det godt når man taler om det.. og vi havde helt ok fiskeri sidste vinter. Vi driver dem op torskene, altså ikke gydefisk, dermed ikke sagt at vi ikke også får en der er med rogn, og vi får da også fisk over 10 kg i ny og næ... men altså fanget mens de bevægede sig rundt blandt sild eller på anden måde indtog føde... og altså ikke jagtet mens den var igang med at forøge bestanden...det syntes vi, at vi bedre kan forsvare..alternativet ville jo nok være helt at lade dem være fredet i de 3 vintermdr.. og det ville jeg ikke syntes var godt.. Når alt dette så er skrevet, med div. usikkerheder for tal og rigtige citater m.m. må jeg spørge mig selv om hvad det egentlig er folk vil med disse meget store fisk...kødet er stort set ubrugeligt.. i hvertfald kun til fars.. rognen er som regel for moden til at kunne bruges.. (hvis den altså er taget tæt på gydetidspunktet)... så er der kun tilbage... en personlig rekord... et billed af sig selv med en stor bugtung fisk (der var lige ved at lave et par millioner nye små torsk) og måske en præmie af en eller anden art. Jeg syntes det er lidt i stil med en jæger der står med foden på hovedet af en flot stor løve han lige har skudt, eller et par elfenben fra en elefant...det er ikke mange år siden man var en helt når man kunne fremvise sig selv sådan...det er der vist ingen der syntes længere..og sådan må man jo erkende at tiderne ændrer sig.. Jeg har selv været "bulefisker" i mange år... syntes egentlig også at jeg var helt god til det..og skylder måske det fiskeri, at jeg har en forretning der sejler med lystfiskere i dag. men som sagt tiderne ændrer sig. Jeg besluttede da også den gang vi indførte det stop, at hvis det skulle koste mig min levevej, måtte jeg tage det med.. man skal kunne holde sig selv ud, og tænke lidt fremad... Jeg kan til slut ikke lade være med at tænke tilbage på debatten da jeg indførte stoppet... flere af de "ledende herrer" i større organisationer var med på den... indtil de fik det vendt med ledelserne... så trak de sig...de var bange for at det ville dele medlemmerne i to lejre, og det frygtede man... så man valgte at sige... så længe det ikke er ulovligt, vil vi ikke tage stilling.. Hård på brystet eller økonomisk sans for egen vinding... jeg tillader mig at sende dette til flere medier.. venlig hilsen, p.øllgaard. Elida.fishing.dk

22 Fredagsklubben på Øresund uge Fredagsklubben har igen haft ugetur, denne gang den 34. i rækken. Traditionen tro var det med Sværd og Kim ved roret. Dagene op til havde ikke givet mange fisk af sig og det var da også med bange anelser da turen begyndte. Førstedagen mandag var ingen undtagelse, stadig få fisk. Tirsdag sejlede vi til Hveen for at prøve lykken her, men stadig uden held. Så hørte vi at der var kommet liv nordover. Så det var bare at komme afsted, og det lykkedes da også at fange en enkelt måler. Onsdag var der rigtig mange torsk, vi fangede vel nok omkring 200 med største på lige under 17 kg. Torsdag rigtig mange fisk igen med største på 13,5 kg Fredag var fiskene væk igen, kun et par enkelte blev det til. Ugen gav ialt 9 målere og resultatliste som følger: Kenn Holm 16,9-12,6-11,1 kg. Gorm Siiger 14,25-13,5 kg. Brian Jensen 13,5-13,2 kg. Bjarne Staal 11,5 kg. Samlet vægt Kenn Holm 70,5 kg. Brian Jensen 65,6 kg. Per B. Larsen 62,3 kg. 2 mands hold Gorm Siiger - Per Kamph 119 kg. Per B. Larsen - Bernhard Christensen 118,3 kg Poul Stabell - Brian Jensen 114,3 kg. Her er så lidt til bladet med stor havhilsen Gorm Siiger

23

24 Konkurrence-nyt 2010 fra Østerbro. Vind en uges fiskerejse til Røst i nordnorge med Jan Kristoffersen. Københavns Fladfiske cup fra Kbhvn. den 5/9 kl Pris kr 350,- pr. deltager. Der sejles med følgende skibe. M/S ØBY og M/S Skipper, samt Odysseus. Der er plads til 80 mand. Blandt alle deltagerne bliver der trukket lod om en uges havfiskeri nordnorge med Jan Kristoffersen i sommeren Der sejles fra Kalkbrænderihavnen ved Svanemølleværket kl Kl 7.30 vil der være lodtrækning om pladserne. Bådene vender hveranden gang. Der vil være præmier til de 10 bedst placerede. Samt de 3 største fladfisk. Der fiskes efter følgende regler. Mindstemålet er sat til 27 cm, for skrubbe, rødspætte og ising. samt 30 for slethvar og pighvar. Kun fladfisk tæller i konkurrencen Vinderen er den med flest fladfisk over 27 cm. Det første år havde vinderen 48 fladfisk, og sidste år kun 14. Der må fiskes med en stang, og højst 3 enkeltkroge pr. forfang. Resevestang må medbringes og være monteret. Der kan bestilles børsteorm i Jan og Bo`s Lystfiskershop, Ndr. Frihavnsgade 47b, tlf Vi sælger også børsteorm på alle bådene på selve dagen.. Tilmelding til turen ring til Jan Kristoffersen. tlf , mobil eller på mail Niels Rasmussen m.fl. i Kenya. Kære alle Her er de 10 største fra vores netop overståede tur til Kenya. I alt blev det til 47 næb eller én pr. mand/kvinde pr. fiskedag. Det blev til: 23 Sailfish 15 Striped Marlin 5 Black Marlin 4 Sværdfisk op til 40 kg. En til hver, der tog chancen Herudover wahoo op til 14 kg., Dorado op til knap 10 kg., Bonito Corneliusen var med som debutant hvilken debut. Han fik Grand Slam bestående af Black, Sail og Sword indenfor 24 timer. Niels Rasmussen

25 Catch and Release Konkurrence på Øresund Lørdag d. 24 april Skagen Havfiskeklub afholder igen i år en Catch and release- konkurrence på Øresund, dagen før Hvidovrecup. Konkurrencen forgår på Havlit fra. Kl. 08 til 15. Prisen er 300 kr. pr deltager. Fiskene bliver registreret på et klippe kort, efterhånden som man fanger dem, det vil derfor være muligt at genudsætte fiskene (frivilligt). Der vil være præmier til de 3 bedst placerede. Har du lyst til at prøve kræfter med denne nye og spændene konkurrenceform så kontakt Kaj Pedersen, Skagen Havfiskeklub på tlf , (bemærk begrænset antal pladser), eller mail til:

26

27 BLINDE S KURVE- & STOLEFLET BKS v/steen Arlyk Kålmarken 20, 2860 Søborg. Tlf.: Fletning af stolesæder Salg af kurvemagerværktøj Reparation af stolesæder udføres Pris ca.: 380,- til 1600,- kr. ELIDA HAVFISKERI DAGTURE LANGTURE AFTENTURE PLADSBESTILLING OG OPLYSNING: Rederi: Mobil ombord:

28 Fangstrapport til DHF. Sendes til: Fritz Thomas Frilands Allé Valby Senest 30 dage efter fangsten. Fangers Navn: Adresse: Post-nr. og By: Klubmedlem: Individuelt Medlem: Ferieophold: Klub: Medlemsnr.: Fiskens art: Vægt: Dato for fangsten: Sted: Vidner til fangsten: 1: 2: Fangers underskrift:

29 Redaktionen meddeler. Fiskeri-kontrollens telefonnumre: Blad Nr side 11. Mærker og Emblemer DHF og EFSA: Danske Rekorder: Regler for Ambassadeur-Cuppen: Se vor hjemmeside Se vor hjemmeside Se vor hjemmeside Kig ind på vor nye hjemmeside Fangsrapporter og Rekordformularer. Fangstrapport til DHF og den nye Anmeldelsesformular for danske rekordfisk i A4 format kan rekvireres via eller telefonisk fra redaktionen. (Se blad nr side 12-13, samt hjemmesiden) Klubbernes Hjemmesider. Vi opfordrer vore medlemsklubber til at meddele os adresserne på deres hjemmesider, så vi kan tilføje dem som links på DHF s hjemmeside, og ligeledes at anbringe links til DHF s hjemmeside på deres egne hjemmesider. Kassereren efterlyser en større villighed til at indbetale kontingent til tiden. Dette gælder både medlemmer og klubber. Medlemmer og klubber der ikke, trods rykker, har betalt kontingent senest vil ikke modtage DHF- Bladet pr Så husk det nu! DHF Bladet Kan nu læses på og downloades fra vor nye hjemmeside Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.7. og 1.11.

30 Dansk Havfisker Forbund Meddeler: På forbundets ordinære generalforsamling den uddelte Festival Frandsens Legat 3 legatportioner som følger: John Pedersen, Pensionist, Rønnede til DM-2010 Stefan Lund Christensen, Junior, Skagen til DM-2010 Steffen Pedersen, Lærling, Skagen til Hvidovre Cup 2010 DHF ønsker legatmodtagerne tillykke. Vi har forsømt at byde nye medlemmer velkomne i DHF, det vil vi hermed rode bod på, idet følgende nye medlemmer indmeldt i 2008, 2009 og indtil pr : 2008 Peter Michael Jensen Jerslev 2008 Erling Steen Rasmussen Farum 2008 Jens Nielsen Svebølle 2008 Kjeld Nørgaard Frederiksberg 2008 Ulla Steen Frederiksberg 2008 Leo Madsen Eskildstrup 2009 Henrik Jensen Kastrup 2009 Jan Bekker St. Heddinge 2010 Jesper Ulbrandt Skævinge 2010 Martin Hubert Tåstrup 2010 Karsten Lynge Holbæk 2010 Morten Gjøderum Dronninglund 2010 Steffen Pedersen Frederikshavn 2010 Mette Stenbroen Skagen 2010 Christian Ring Kalundborg hermed bydes velkomne som medlemmer af DHF

31

32

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

-Bladet NR. 2 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Niels Rasmussen har fået en lille flad. Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 2 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Niels Rasmussen har fået en lille flad. Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Niels Rasmussen har fået en lille flad. NR. 2 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION

Læs mere

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne.

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. -Bladet Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. NR. 1 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 4 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 4 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Trængsel i Helsingør Nordhavn NR. 4 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk

Læs mere

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal.

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. -Bladet Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. NR. 2 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

Nyt Fra Bestyrelsen. Lørdag d 20 marts lykkes det at afholde generalforsamlingen

Nyt Fra Bestyrelsen. Lørdag d 20 marts lykkes det at afholde generalforsamlingen Flakket Nr. 73. 26Årgang april. 2010 www.skagen-havfiskeklub.dk Bestyrelsen Konstituerer sig ved næste bestyrelses møde d. 6 april følg med på vores hjemmeside Nyt Fra Bestyrelsen Ulrik Plesners vej 54

Læs mere

-Bladet NR. 3 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen.

-Bladet NR. 3 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen. -Bladet Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen. NR. 3 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu

Læs mere

-Bladet NR. 3 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 3 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Michael Lorenzen med Sej på 6 kg. fra Vesterhavet, Hirtshals. NR. 3 2007 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 3 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 3 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Peter Størling med ny dansk rekord for Sildehaj - 47 kg. NR. 3 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Den

Læs mere

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet.

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. -Bladet Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. NR. 2 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ

-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ -Bladet Elida-Flådens M/S ARRESØ NR. 1 2007 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Flakket. Nr. 71. 25 Årgang Sep. 2009. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 71. 25 Årgang Sep. 2009. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 71. 25 Årgang Sep. 2009 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Flakket. Nr. 67 25 Årgang Nov 2008. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 67 25 Årgang Nov 2008. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 67 25 Årgang Nov 2008 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk Næstformand/Sekretær

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

-Bladet NR. 1 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk

-Bladet NR. 1 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk -Bladet Atlantic Shark på 160 kg. Fanget på Færøerne af Johannes Gaard den 9. Nov. 2007. NR. 1 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Flakket. Nr Årgang juli

Flakket. Nr Årgang juli Flakket Nr. 77. 27Årgang juli. 2011 www.skagen-havfiskeklub.dk SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen Flakket Nr. 68 25 Årgang Jun 2008 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk Næstformand/Sekretær

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Flakket. Nr. 75. 26Årgang November. 2010. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 75. 26Årgang November. 2010. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 75. 26Årgang November. 2010 www.skagen-havfiskeklub.dk Bestyrelsen Nyt Fra Bestyrelsen Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf.

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Hvaler på Det gule Rev

Hvaler på Det gule Rev Hvaler på Det gule Rev Spækhuggerflokken, der blev set af Team Thyfsisker på Det gule Rev, er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 23. april 2013, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 24. april 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Generalforsamlingen stort fremmøde, dejligt! Tegn på at vi har valgt den rette weekend.

Generalforsamlingen stort fremmøde, dejligt! Tegn på at vi har valgt den rette weekend. Generalforsamling for FS-Nord d. 17. November 2007 Tilstede: Niels Jespersen, Tue Dekkers, Christian Kjelde, Mark Vestergaard, Kasper Gråkjær, Michael BoB Pedersen, Michael Bille, Philip., Jens Spurt Sørensen,

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyt fra Snøren Gug Blad nr. 2 2005 38.årgang. www.snoeren.dk 1

Nyt fra Snøren Gug Blad nr. 2 2005 38.årgang. www.snoeren.dk 1 Medlemsblad for Snøren Gug Udsendes 3 gange årligt, oplag: 300 Deadline for næste blad 15. september 2005 Klubbens adresse Snøren Gug v / Erik Olsen Langgade 30, Kaas, 9490 Pandrup. 98245444 formand@snoeren.dk

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere