Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA"

Transkript

1 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj idømt 2½ års ubetinget fængsel... side 5 Tilfredse kunder? Tjek det med Håndværkets Evalueringscenter... side 16

2 DE SELVSTÆNDIGE Udgives af Håndværksrådet Islands Brygge 26 Postboks København S Tlf.: Fax: REDAKTION Ansvh. redaktør: Søren Nicolaisen Redaktion og layout: Martin Kalkerup ANNONCER BK Media Kim Odderskjær Hansen & Birgit Waltenburg Hovedgaden 55 C, Hørsholm Tlf Fax: TRYK OG OPLAG Hertz bogtrykkergården a/s Kontrolleret oplag: Medlem af Kontrolleret af FLERE I ARBEJDE - START MED GULPLADEREGLERNE Det kan godt være, at vi har passeret toppen af højkonjunkturen, så det bliver lidt lettere at finde folk fremover. Men Danmark - og det meste af den vestlige verden - står alligevel overfor den udfordring, at vi bliver flere ældre og relativt færre aktive på arbejdsmarkedet. Derfor vil mangel på arbejdskraft være et hovedtema i rigtig mange år frem. Derfor kunne vi passende indrette vores love og regler, så vi kan anvende vores arbejdstid så effektivt som muligt. I den forbindelse er lovgivningen om anvendelse af gulpladebiler ufatteligt uhensigtsmæssigt skruet sammen. Det koster arbejdstid, hver gang medarbejderen først skal køre hen på værkstedet, inden han må køre ud til kunden, og andre gange først skal køre ud til kunden, inden han må hente værktøjet på værkstedet. Hele kørselscirkusset koster arbejdstid svarende til flere tusinde beskæftigede årligt, og det må der findes en løsning på. Det koster også arbejdstid, at vi skal holde i bilkøer i og omkring byerne på vej til arbejde eller til en kunde. Alene omkring København koster det arbejdstid svarende til beskæftigede årligt. Derfor skal vejnettet fremover prioriteres, og den kollektive trafik omkring de store byer skal have et gevaldigt løft. Det er knap så eksotisk som at bygge endnu et par store broer. Men det frigør langt mere arbejdskraft og det er vigtigere. Uddannelse, innovation og investeringer i maskiner og it vil naturligvis også i fremtiden være en stor del af løsningen på mangel på arbejdskraft. De problemstillinger arbejder vi med i Håndværksrådet. Men vi skal også have nogle håndsrækninger fra politikerne, der gør det muligt at tilrettelægge en effektiv arbejdsdag. Og man kunne passende starte med en reform af gulpladereglerne. Adm. direktør Paul Mollerup Bladet udkommer 5 gange om året til virksomheder i Håndværksrådets medlemskreds. ISSN FORSIDEN Foto: v/håndværksrådet

3 INDHOLD ANNONCEHAJ IDØMT 2½ ÅR BAG TREMMER SIDE 5 MED FULD TRYK PÅ - DAM GRAPHIC APS ER MED I PROJEKTER PÅ TRE KONTINENTER SIDE 6-8 HJEMMESIDER TIL ALLE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENINGER SIDE 8 TAG EN UNIVERSITETSSTUDERENDE I PRAKTIK SIDE NYT PROJEKT: INTEGRATION AF ETNISKE VIRKSOMHEDER SIDE AMBITIØS KVALITETSREFORM SIDE 14 KOMMUNERNE ER LANGSOMMELIGE BETALERE SIDE 14 HUSK SELVSTÆNDIGES SKATTEMÆSSIGE VILKÅR VED FORSIKRING MOD SYGDOM OG ARBEJDSSKADE SIDE 15 FORBRUGERMINISTEREN VIL GIVE SELVSTÆNDIGE BARSELSDÆKNING SIDE 15 ER DINE KUNDER TILFREDSE? BRUG HÅNDVÆRKETS EVALUERINGSCENTER SIDE UFLEKSIBLE GULPLADEREGLER LÆGGER UNØDIGT BESLAG PÅ ARBEJDSKRAFT - OG SKADER MILJØET SIDE 18 DET JURIDISKE HJØRNE: NYE REGLER OM RYGNING SIDE 20 HÅNDVÆRKSRÅDETS JURIDISKE AFDELING - OGSÅ DIN JURIDISKE AFDELING SIDE 21 NYT OM HÅNDVÆRKSRÅDETS RABATORDNINGER SIDE 22 HUSKER DU BACK-UP? DRUKNER DU I SPAM? BRUG HÅNDVÆRKSRÅDETS GRATIS IT-RÅDGIVNING VIA SIDE 23 HVAD SYNES DU OM BLADET DE SELVSTÆNDIGE? SIDE 24

4 Få et godt kort på hånden Hos Statoil kan du få et kontokort, der passer til dit og firmaets behov. Uanset, hvilket kort du vælger, slipper du fremover for at tage penge op af lommen, når du handler hos Statoil. Du kan altid tanke benzin og diesel på AUTOMATEN og få det lidt lettere i hverdagen. Kortene kan bruges på alle Statoil stationer i hele Skandinavien. Og dine indkøb bliver samlet på en overskuelig regning én gang om måneden. Nærmere oplysninger og bestilling af kontokort med rabat: Håndværksrådet, tlf , Ulla Lindeløv.

5 ANNONCE- HAJ IDØMT 2½ ÅR BAG TREMMER - og Forbrugerombudsmanden vil tage sig af Håndværksrådets fremtidige henvendelser På Håndværksrådets møde den 6. september 2007 med Forbrugerombudsmanden lovede han fremover at ville realitetsbehandle de sager om annoncehajer, som vi i Håndværksrådet efter forudgående behandling sender til ham. Han har også givet os tilsagn om at ville tage initiativ til at tilrettelægge et samarbejde - som foreslået af os - på dette område mellem politi, anklagemyndighed og Forbrugerombudsmand. Så håber vi, det bliver lettere at få myndighederne til at tage sig af disse sager, og at politianmeldelser ikke behandles isoleret i de enkelte retskredse, men koordineres og dermed kan afdække de enkelte annoncehajers landsdækkende aktiviteter og metoder. Det er netop vores erfaring - og formålet med at drive den centrale hotline - at det giver mulighed for at samle viden og bevismateriale fra mange forskellige virksomheder. På mødet lovede vi indtil videre at opretholde den telefoniske hotline og rådgivning, så ombudsmanden kan reservere sine begrænsede ressourcer til de tilfælde, hvor det grundlæggende sagsmateriale imod en annoncehaj ER indsamlet, vurderet og fremsendt af Håndværksrådet. ET LÆNGE ØNSKET SAMARBEJDE Med dette samarbejde har Håndværksrådet opnået, hvad vi i mange år har arbejdet på: Der er efter vores politianmeldelse afsagt en hård dom i Københavns Byret i august 2007, hvor landets største annoncehaj blev dømt til 2½ års fængsel. Derved har vi fået en dom, som vil være afskrækkende for andre, og som synliggør risikoen ved at ernære sig som annoncehaj. Den dom kan vi bruge som trussel imod andre annoncehajer. Skulle denne trussel ikke være nok, kan Håndværksrådet nu også indbringe sagerne for Forbrugerombudsmanden, som gennem sin myndighedsudøvelse kan håndhæve markedsføringslovens regler. Skulle dette vise sig heller ikke at være tilstrækkeligt, vil han indbringe sagerne for domstolene eller alternativt indgive politianmeldelse imod annoncehajerne. Hidtil har ingen myndigheder taget sig af disse sager. Politiet har henlagt sager eller henvist til Forbrugerombudsmanden, og han har omvendt henvist til politiet eller afvist at tage sig af sagerne, fordi de ikke vedrører forbrugere, men erhvervsdrivende. Men nu har vi endelig fået en myndighed til at håndhæve de retsregler, som annoncehajerne groft forbryder sig imod. Nu har vi både en dom at henvise til og et tilsagn fra Forbrugerombudsmanden om at tage sig af vore henvendelser, så der er grund til optimisme - og håb om, at vi nu endelig kan gøre noget effektivt for at stoppe annoncehajerne til glæde for hele erhvervslivet - og især for alle de små og mellemstore virksomheder, Håndværksrådet er hovederhvervsorganisation for. Vi håber, I glæder jer over resultatet sammen med os! CHEFJURIST I HÅNDVÆRKSRÅDET PETER ANDERSEN

6 Erik Dam er bl.a. medejer af virksomheden Dansk Etiket Service lid nord for Århus MED FULD TRYK PÅ Dam Graphic er en af de mange danske virksomheder, der boltrer sig i den globale landsby af kommunikationspraktikant i Håndværksrådet Danny Claes Nørskov Siden 1998 har Dam Graphic aps været den danske samarbejdspartner i flere af Danidas B2B-projekter, der arbejder på at opgradere den private sektor i en række udviklingslande. Projekterne har på hver sin måde givet store udfordringer for virksomheden, og har givet resultater, som både Dam Grapic aps og den lokale samarbejdspartner nyder godt af. Da Dam Graphic aps blev stiftet i 1998, havde direktøren Erik Dam allerede stor erfaring inden for trykkerifaget. 25 år tidligere grundlagde han Etiketfabrikken Duet, der hurtigt voksede sig stor. Siden da skabte han bl.a. Etiquettes Flex SARL i Frankrig og i 1992 overtog han Flex Print as i Tommerup. Begge virksomheder solgtes senere med stort overskud. Sideløbende sad han fra som bestyrelsesformand for Danske Etiketproducenter, og i dag er Erik Dam medejer af flere etiketvirksomheder, bl.a. Dansk Etiket Service. FRA DANMARK TIL SYDØSTASIEN OG AFRIKA Dam Graphic var derfor den oplagte samarbejdspartner, da Håndværksrådet i 1998 søgte efter en erfaren etiketvirksomhed til at starte et Danida-støttet projekt i Cantho i Vietnam. Et lokalt trykkeri ville gerne etablere sig, men manglede både tekniske hjælpemidler og forretningsviden. Størstedelen af udgifterne til materialer blev finansieret af Danida, og Dam Graphics rolle bestod i at træne virksomhedens ansatte. Alle deltog i oplæringen, fra chefen til buddrengen, da kun en komplet virksomhedsstrategi ville have den gavnlige effekt, at den enkelte ansatte kunne udvikle sig i en bestemt retning. Besøget blev startskuddet til Dam Graphic aps aktiviteter rundt omkring i verden, hvro man udover Vietnam indtil videre har projekter i Thailand, Zimbabwe, Mozambique og Bolivia. B2B ÅBNER VINDUER BEGGE VEJE Danidas Business to Business Programme er en fantastisk god løsning, og jeg kan ikke komme i tanke om noget, der er mere effektivt i den henseende. Programmet åbner et vindue af nye muligheder for den danske virksomhed, der er nysgerrig efter at udvide sit marked, og der åbnes samtidig et vindue for den lokale virksomhed, som lærer at tænke og drive forretning på en ny måde, siger Erik Dam, der også konstaterer, at det er et godt værktøj i globaliseringen. Efter at have hjulpet virksomheden i Cantho på fode, så den på kort tid gik fra 5 ansatte til en personalegruppe på 80, blev Erik Dam opfordret til at gå ind i et joint venture med et andet vietnamesisk trykkeri, der nu har 6 fabrikker og flere end ansatte. fortsættes næste side

7 Trykkeriet i Maputo producerer ud over etiketter nu også papkasser og små æsker. De kulørte æsker indeholder kondomer, der skal beskytte landets unge mod at blive en del af det stigende antal hiv- og aidsramte i Afrika Nogle af disse ansatte har han haft med sig til Mozambique, for at de der kunne give deres træning og erfaringer videre. OVERBLIK OVER HELE PROCESSEN - OG SANS FOR DETALJERNE Knowhow er ikke kun tekniske løsninger Skal samarbejdet skal have en udviklende og varig effekt, er det nødvendigt at fokusere på alle led i processen. Det er ikke nok at hjælpe dem med at indkøbe maskiner og dernæst instruere dem i brugen af dem. Der skal tages fat i hele den administrative opbygning, fx bogføring og personaleledelse, som vi herhjemme nærmest tager for givet. Behovet for en effektiv markedsstrategi, der kan involvere reklame og opsøgende salg, kan overraske mange lokale, for hvem markedet begrænser sig til det område, de befinder sig i. Også problemerne omkring transport og logistik er nærmest ubekendte størrelser. At fx frugt skal indpakkes, så det kan klare rejsen, bliver der måske ikke tænkt over. Men der skal tænkes i detaljer: Den brune banan i midten af kassen kan fordærve det meste af lasten, inden varerne når frem. Men samtidig er overblikket det vigtigste sådan et sted - uanset om det er vandboringer eller produktion af flagstænger, det drejer sig om, siger Erik Dam. FORSTÅELSE FOR KULTURELLE FORSKELLE Siden august 2006 har Dam Graphic aps samarbejdet med et trykkeri i Maputo i Mocambique, og det var her, udfordringerne ved at arbejde med andre kulturer for alvor viste sig. I et land, der er gennemsyret af korruption, forsøgte den lokale partner at snyde sig til en ekstra indtjening, og det var kun den danske stædighed og vilje til at gennemføre projektet på vestlig maner, der forhindrede Dam Graphic i at give op. Først efter mange vanskeligheder og kulturelt betingede misforståelser begyndte samarbejdet. Men når det så kommer op at køre, og de lokale ser, hvor godt det kan gå, så får de blod på tanden og lægger selv meget mere i det. Derfor er Danidas tilskud til et pilotprojekt en god ide, så begge parter kan se, om der kan komme et realistisk samarbejde ud af det på langt sigt, siger Erik Dam og anbefaler også at væbne sig med tålmodighed og en stor portion tolerance. Tit foregår det på de lokale kulturelle og forretningsmæssige præmisser: Leverancer forsinkes uden synderlig grund, og aftaler skal tages med forbehold. Afrika er stadig fortsættes næste side B2B PROGRAMMETS TILSKUDSMULIGHEDER Projekter under B2B har 3 faser: Først kontaktfasen, hvor de potentielle partnere besøger hinanden for at se, om et forretningssamarbejde ser interessant ud. Næste fase er pilotfasen, hvori partnerskabet undersøges i detaljer, og der kan gennemføres pilotaktiviteter. Holder partnerskabet stadig vand og ser fornuftigt ud økonomisk, kommer selve projektfasen. I alle faser kan der gives max. 5 mio. kr. i tilskud, og tilskudsperioden er normalt 2-3 år. Herefter skal forretningen hvile i sig selv. B2B Programmet støtter - i 10 såkaldte fokuslande - især træning af lokale medarbejdere, men fokuserer også på miljø, eksport og udviklingsorienterede aktiviteter som arbejdsforhold, sundhed osv. Få guidelines og ansøgningsformularer på Få gratis assistance i Håndværksrådet, Danidas eksterne konsulent på B2B Programmet, ved at skrive til

8 MED FULD TRYK PÅ - fortsat fra forrige side Afrika, hvilket han har oplevet på nært hold, da han både er blevet berøvet, men også tilbudt en ung kone, hvis virksomheden gik godt. Erik Dam oplever, at man hele tiden skal være til stede og presse på for at bevare effektiviteten. Især i Afrika er der tradition for kun at planlægge på kort sigt, og samme person kan sagtens have flere små virksomheder, men stadig kun tjene lidt, fordi de hele tiden skifter produktionsområde. Her skal de lære at være målrettede og kun satse på enkelte produkter. Steder som Vietnam derimod drejer problemerne sig mere om varernes kvalitet, og at man ser stort på forskellen mellem plagiering og originalt tænkt håndværk. NYE UDFORDRINGER Kræfterne bliver lige nu brugt i Bolivia, hvor et nyt etikettrykkeri venter på at blive etableret. Det bolivianske trykkeris medarbejdere har allerede været på besøg hos Dam og er ivrige efter at lære mere. At Danida vælger at støtte et arbejdsområde som etiketter skyldes, at det for ulandene er utrolig vigtigt, at emballagen på deres produkter får et indbydende udseende. Den vestlige forbruger bliver ikke tiltrukket af en pose med kartoffeltryk. Det skal se ordentligt ud, og når man i lande som Bolivia selv kan fremstille dem, betyder det også, at små virksomheder slipper for at importere etiketter til dyre priser. Det kommer mange til gode, siger Erik Dam, der i øvrigt stadig nyder udfordringerne og aldrig vil forlade et samarbejde, før det kører optimalt. HJEMMESIDER TIL ALLE HIF ER Håndværker- og industriforeningerne kan nu igangsætte en lang række spændende aktiviteter i samarbejde med Håndværksrådet. Aktiviteterne er både med til at synliggøre foreningerne som det lokale arbejdsgiverfællesskab og samtidig med til at understøtte foreningerne i deres erhvervspolitiske arbejde. Et at de vigtige initiativer, vi er i gang med er, at understøtte alle håndværker- og industriforeninger med at få en hjemmeside. I dag bør alle foreninger have en hjemmeside, der er med til at synliggøre foreningen over for samarbejdspartnere samt eksisterende og potentielle medlemmer siger Kurt Adamsen og fortæller videre, at det nu med Håndværksrådets tilbud er overskueligt for alle foreninger at få en hjemmeside. Sammenlignet med sidste år er antallet af foreninger, der har en hjemmeside eller er i gang med at få en, steget med 50 %. Vi har samarbejdet med Håndværksrådet om at få etableret vores nye hjemmeside og med den ønsker vi både at markedsføre foreningen yderligere over for vore medlemmer samt bedre at kunne tiltrække nye medlemmer, siger kasserer i Ringkøbing Håndværker- og Industriforening Inge Bak fra JSB Plast. Samarbejdet om hjemmesiden betyder endvidere, at vi ikke skal bruge frivillig bestyrelsestid på at opdatere tekster på hjemmesiden det klarer Håndværksrådet for os. Det gælder om at være synlig over for nuværende og potentielle medlemmer, og det skal være nemt at melde sig ind - også eletronisk - i den lokale håndværker- og industriforening. Det skal også være nemt at finde information om lokale erhvervspolitiske arrangementer og -tiltag, foreningens samarbejdspartnere skal være synlige - og der må også meget gerne være links til fx nyheder fra Håndværksrådet. På foreningens hjemmeside er det også muligt at udgive sit foreningsblad, ligesom hjemmesiderne løbende kan udbygges efter modulprincippet med bl.a. medlemsstyring, betaling mv. Laver man sin foreningshjemmeside i samarbejde med Håndværksrådet, behøver bestyrelsen ikke længere at tænke på det praktiske opdateringsarbejde af hjemmesiden det klarer Håndværksrådet løbende. Hør nærmere om mulighederne hos Helle Glass / tlf ) eller Thomas Birger Hansen i Håndværksrådet / tlf ). Besøg også Håndværksrådets hjemmeside og se alle håndværker- og industriforeninger under Om Håndværksrådet.

9 Spar penge på telefoni og bredbånd med HVR s foreningsaftaler med Mobilrabatter op til 30% (til udlandet 25%). Fastnetrabatter op til 36% (til udlandet op til 38%). Halvér minutprisen på opkald fra fastnet til egne mobiltelefoner. Husk at få en smart og billig telefon med, når du tilmelder dig. Se 12% rabat på TDC Bredbånd Professionel. Ring på tlf og hør, hvor meget du kan spare! Håndværksrådet Islands Brygge 26 Postboks København S Tlf Fax

10 TAG EN UNIVERSITETSSTUDERENDE I PRAKTIK FÅ NY INSPIRATION - OG FÅ LØST NOGLE AF DE OPGAVER, DER ALTID LIGGER OG VENTER I VIRKSOMHEDEN af Håndværksrådets vicedirektør Ane Buch Har du opgaver liggende, som du ikke har tid og overskud til at tage fat på? Har du brug for en medarbejder, der kan bruge sine analytiske evner til at arbejde med en afgrænset opgave i din virksomhed? Hvis du kan svare ja på disse spørgsmål, så var det måske en ide at få en studerende i praktik. Stadig flere små og mellemstore virksomheder har fået positive erfaringer med at have universitetsstuderende i praktik. De oplever praktikanten som en ekstra ressource, der kan understøtte en række opgaver i virksomheden, og nogle praktikanter bidrager med at lave analyser af forskellige dele af virksomheden. Andre arbejder måske med en af de ideer, som ligger i skrivebordskuffen, og som der hidtil ikke har været ressourcer til at tage fat på. Nogle selvstændige fortæller os, at de først har været skeptiske i forhold til at tage en praktikkant, men næsten alle vender tilbage med gode erfaringer, med opgaver, der er løst måske endda på en anderledes og spændende måde. De studerende er også meget glade for praktikken. De får mulighed for at afprøve nogle af alle de teorier og redskaber, de har lært, og kan tage praktiske erfaringer med tilbage til deres uddannelse. Praktikforløb er også med til at åbne øjnene for, at der er spændende udviklingsmuligheder i at få job i små og mellemstore virksomheder. HVORDAN GØR MAN? Hvordan gør man så, hvis man har lyst til at få en praktikant ind i virksomheden? Du kan altid henvende dig til den uddannelsesinstitution, som du gerne vil have en praktikant fra. I år kører imidlertid en særlig kampagne for at få flere praktikanter ud i små og mellemstore virksomheder. Koordinatorerne på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitetscenter er altid behjælpelige med vejledning og inspiration til udfærdigelse af praktikopslag mv. Disse personer står parat til at hjælpe dig: Stine Topp - Syddansk Universitet Tlf Allan Grønbæk - Roskilde Universitetscenter Tlf Annika Holm Jørgensen - Aalborg Universitet Tlf De unge der er parate til at gå i praktik vil typisk have 4 års universitetsuddannelse bag sig og vil derfor være kvalificeret til at løse selvstændige opgaver og deltage i det daglige arbejde i din virksomhed.

11 HVAD KAN MAN BRUGE EN HALVSTUDERET RØVER TIL? Du definerer selv hvilken opgave, du gerne vil have løst, men de følgende eksempler kan måske inspirere dig til, hvad du vil kunne få ud af at prøve at have en praktikant. KOMMUNIKATIONSPLATFORM FOR EN MIN- DRE VIRKSOMHED En virksomhed har fået udarbejdet et forslag til en kommunikationsplatform, som har været med til at sikre, at virksomheden såvel internt som eksternt kommunikerer på en sammenhængende, troværdig og værdibærende måde. IT OG ORGANISATION Analyse af it-anvendelse i produktionsvirksomhed. Analysen afdækkede ved hjælp af interviews og spørgeskemaundersøgelse, hvorledes et nyligt implementeret ERP-system (udbygget økonomisystem) kunne anvendes bedre gennem ændringer i arbejdsgange, ansvarsfordeling og strukturændringer. VIDENDELING Undersøgelse af videndeling inden for mindre dansk virksomhed med projektsalg af fødevareteknologi. Ved hjælp af en interviewundersøgelse blev der gennemført en analyse af den aktuelle dokumentation og deling af kunde- og teknologisk viden i virksomheden. Analysen resulterede i anbefalinger til ændringer i ansvarsfordeling, arbejdsgange og organisationsstruktur EKSPORTMARKEDSUNDERSØGELSE Undersøgelse af det engelske marked for maskinfabrik. Omfattede kortlægning af markedet, herunder vurdering af afsætningskanaler og kundeemner. Virksomheden igangsatte eksportbestræbelser på markedet efter en meget detaljeret handlingsplan i rapporten. Virksomheden fik i øvrigt sin første ordre på det engelske marked som følge af opgaven. IMAGEUNDERSØGELSE Imageundersøgelse for virksomhed på industrielt marked. Man opnåede på baggund af analysen en større viden om kundernes opfattelse af og tilfredshed med virksomheden. Det medvirkede til, at virksomheden opprioriterede sin salgsindsats for nye produkttyper og igangsatte aktiviteter med det formål at forøge organisationens kompetence inden for salg og markedsføring. TRIVSEL PÅ VIRKSOMHEDEN En virksomhed fik undersøgt sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Praktikanten indgik som assistent for to medarbejdere og lavede i den forbindelse ad hoc opgaver herunder udarbejdelse af præsentationer, mindre notater og forskellige beregninger. EKSPORT WEB IT ERP IMAGE OPRETTELSE AF WEBPORTAL Oprettelse af en webportal bestående af et website rettet mod virksomhedens forretningspartnere og omverdenen generelt samt af et intranet, der er tilgængeligt for virksomhedens medarbejdere. Projektet demonstrerer, hvordan virksomhedens forretningsgang effektiviseres gennem denne elektronisering af virksomhedens kommunikation.

12 INTEGRATION AF ETNISKE VIRKSOMHEDER - også i organisationsverdenen. Nyt projekt skal sikre, at indvandrerejede virksomheder opdager fordelene ved at blive medlem af en brancheorganisation af projekteder i Håndværksrådet Henrik Lilja Egentlig er der mange ting, jeg ville ønske, jeg havde større viden om. Det er jo ikke altid lige let at sætte sig ind i det at drive en virksomhed især ikke som nystartet. Problemet er bare, at jeg ikke ved, hvor jeg skal lede efter informationerne henne. Sådan lyder det fra mange selvstændige indvandrere, Håndværksrådet har været i kontakt med. Mange kommer fra områder i verden, hvor der ikke er tradition for at organisere sig i en brancheorganisation, og da slet ikke i den grad som vi gør her i forenings-danmark. En del af dem ved faktisk slet ikke, hvad en brancheorganisation er, og hvilke fordele der er ved at være medlem. Derfor melder de sig ikke ind, og de driver ofte deres virksomhed uden nogen form for egentlig rådgivning - og uden nogen form for deltagelse i et erhvervspolitisk sammenhold. Disse fakta er baggrunden for det projekt, Håndværksrådet netop har skudt i gang i samarbejde med HORESTA og en række af rådets medlemsorganisationer. Projektet handler om at synliggøre brancheorganisationerne over for de etniske erhvervsdrivende og har på længere sigt som målsætning, at en stigende andel af de indvandrerejede virksomheder melder sig ind i deres brancheorganisation. Dermed vil de indvandrerejede virksomheder kunne gøre brug af fx den rådgivning, som organisationerne i forvejen tilbyder. Og omvendt vil organisationerne også fremover være centrale omdrejningspunkter for deres branchers fælles interesser. STOR IVÆRKSÆTTERLYST BLANDT INDVAN- DRERE Projektet skal bidrage til, at brancheorganisationerne kan sikre deres medlemmer de bedste vilkår, siger projektleder Henrik Lilja. Dette gælder både danske medlemmer og kommende såvel som nuværende indvandrermedlemmer. Og jo bedre vilkår og jo mere organisationernes tilbud om rådgivning osv. bliver brugt, desto flere indvandrervirksomheder vil overleve. Iværksætterlysten er stor blandt indvandrere faktisk er der mellem og indvandererjede virksomheder i Danmark - men desværre må relativt mange af dem lukke igen ret hurtigt. Et branchemedlemskab vil kunne bidrage til en større overlevelsesevne til gavn for alle. Desuden kan en øget organisering være Kender du en virksomhed ejet af en indvandrer, som ikke er med i en brancheorganisation - og som du synes burde være det? Så send en mail til Henrik Lilja på fortsættes næste side

13 ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE Jeg ved fra mit tidligere arbejde, hvor jeg også rådgav indvandrerejede virksomheder, at det, at jeg selv er indvandrer, var en fordel. Det er jeg er overbevist om, at det også vil være i forbindelse med dette projekt. NAVEED AWAN NY ANALYSE OM ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE Forud for samarbejdet er lavet en analyse af indvandrerejede virksomheders forhold til brancheorganisationerne. Analysen kan downloades på - under Aktuelle projekter. med til at sikre, at alle i branchen spiller efter samme regler, og at den fair konkurrence overholdes. Endelig vil et større medlemstal give brancheorganisationerne flere midler til at udvikle gode tilbud til alle deres medlemmer. DE FØRSTE SKRIDT I SAMARBEJDET Det første møde mellem projektets samarbejdspartnere er afholdt og det med stor succes. Nu skal projektet for alvor sparkes i gang, og derfor har projektet netop ansat en rådgivningskonsulent, Naveed Awan. Naveed har i forvejen stor erfaring med netop rådgivning af etnisk ejede virksomheder. Med Håndværksrådet som base skal han - sammen med de deltagende organisationers egne medlemskonsulenter - besøge et større antal etniske virksomheder og fortælle dem om de muligheder, det giver at være medlem af en brancheorganisation. En af Naveeds første opgaver bliver at deltage i udarbejdelsen af informationsmateriale om brancheorganisationerne, der retter sig specifikt mod indvandrervirksomheder. Projektet Etniske erhvervsdrivende i erhvervsorganisationerne støttes af Integrationsministeriet og gennemføres i et samarbejde mellem Håndværksrådet, HORESTA og en række af Håndværksrådets medlemsorganisationer inden for slagter-, bager-, frisør-, auto- og malerbrancherne. 15,00 kr. ekskl. moms pr. afregnet lønseddel Kør lønnen på internettet! DanLøn gør det hurtigt, nemt og billigt at lave løn. Der er intet startgebyr og ingen løbende abonnementer. Vi overfører automatisk alle betalinger til SKAT, ATP, FerieKonto, pensioner m.fl. for dig. Du kan super enkelt overføre beløbene til dit bogføringsprogram. Du får gratis support virksomheder bruger DanLøn, prøv selv gratis og anonymt på Du kan også lade din revisor lave lønnen. Bed ham eller hende om at kigge på DanLøn, så det bliver billigst muligt for dig.

14 AMBITIØS KVALITETSREFORM Flere udliciteringer vil betyde lavere priser og færre kapacitetsproblemer Regeringens store Kvalitetsreform er et ambitiøst udspil. For hvad er kvalitet i den offentlige sektor egentlig? Er det flere penge til offentlig service, er det en højere faglig kvalitet, er det bedre ledelse og organisation, eller er det en uhåndgribelig størrelse som den oplevede kvalitet hos borgerne? Svaret er nok ikke entydigt, men derimod en blanding. Regeringen satser blandt andet på bedre offentlige bygninger og har afsat et to-cifret milliardbeløb til vedligeholdelse af de offentlige institutioner over de næste 10 år. Håndværksrådet skønner umiddelbart, at det vil medføre et behov for til ekstra ansatte i byggesektoren. I den nuværende højkonjunktur er det svært at se, hvor de mange hænder skal komme fra, men hvis opgaverne planlægges med omhu, kan de være med til at sikre en vedvarende høj aktivitet i byggesektoren, uden at det kammer over i overophedning. Kvalitetsreformen lægger op til et tættere samarbejde mellem den offentlige og den private sektor. Det er godt nyt, da den private sektor udover at kunne udføre opgaverne billigere også har et markant lavere sygefravær. I de store kommuner er sygefraværet blandt de ansatte i sundheds- og plejesektoren på over 20 arbejdsdage om året. Det er et fravær, der er 4 gange så stort som hos de af Håndværksrådets medlemmer, der beskæftiger sig med lignende opgaver gennem fritvalgsordningerne. Det hænger formodentlig sammen med en bedre personalepleje, bedre ledelse og organisering og mere tilfredshed i jobbet, da opgaverne er tilsvarende - altsammen ting, der i sidste ende giver borgerne en bedre service. I en tid med mangel på arbejdskraft, spiller sygefraværet en væsentlig rolle. Hvis kommunerne var villige til at udlicitere en større del af sine serviceopgaver til den private sektor, hvor sygefraværet er mindre, kunne det løse en stor del af kapacitetsproblemerne og mangelen på arbejdskraft. KOMMUNERNE ER LANG- SOMMELIGE BETALERE Mange virksomheder venter mere end 6 uger på deres tilgodehavender! En ny undersøgelse fra Håndværksrådet viser, at kommunerne er notorisk dårlige betalere over for virksomhederne. Det gælder både, når virksomhederne skal have betaling for udførte opgaver for kommunerne, og når kommunerne skal udbetale de lovpligtige refusioner til virksomhederne i forbindelse med sygedagpenge, barselsgodtgørelse og løntilskudsordninger. Problemet er alvorligt, og Håndværksrådet vil kontakte de relevante ministre for at få dem til at gøre noget ved det. Vi forestiller os en fælles øvre frist for, hvor lang kommunernes sagsbehandlingstid må være. I dag fastsætter de enkelte kommuner selv fristen - og selv disse frister er kommunerne ikke i stand til at overholde. Håndværksrådet ønsker derfor også en økonomisk sanktionsmulighed over for de langsommelige kommuner. Det er en helt urimelig mangel på respekt over for det lokale erhvervsliv, at kommunerne ikke overholder almindelige betalingsfrister, når de skal have pungen op af lommen. Når virksomhederne skylder kommunen penge, betyder enhver overskridelse af frister strafrenter! Håndværksrådet mener, at der må gælde de samme regler, uanset om man er en virksomhed eller en kommune. Selvom en stor del af sygedagpengeindberetningerne sker elektronisk via virk.dk, er der en sagsbehandlingstid på mere end 4 uger i en lang række kommuner. Mange steder må virksomhederne endda vente mere end 6 uger på at få udbetalt deres tilgodehavende. Værst ser det ud i Hovedstadsregionen og i Region Syd, hvor op mod hver 3. virksomhed venter mere end 4 uger. Især for små virksomheder giver kommunernes lange sagsbehandlingstid store problemer. Det er i forvejen en stor planlægningsmæssig udfordring for en lille virksomhed, når en medarbejder bliver syg eller skal på barsel. Håndværksrådet ser er ingen grund til, at kommunerne skal gøre livet mere surt for virksomhederne ved at give dem likviditetsmæssige problemer.

15 HUSK SELVSTÆNDIGES SKATTEMÆSSIGE VILKÅR - VED FORSIKRING MOD SYGDOM OG ARBEJDSSKADE HÅB FOR UNGE SELV- STÆNDIGE KVINDER Skatteforlig gav lettelser for op til kr. årligt over 2 år Dansk Folkeparti blev regeringens redningsplanke, da der skulle indgås forlig om skatteudspillet. Samlet fremlagde man et fornuftigt forlig, der dog som ventet ikke gjorde meget for at nedbringe antallet af topskatteydere. Hvad forligspartierne også undveg var at se på selvstændiges skattemæssige problemer. Håndværksrådet brugte ellers skattedebatten til at opfordre partierne til også at løse erkendte problemer for selvstændige, når nu kassen var åben. Det er ikke mindst en kendt urimelighed, at det er en privatudgift, når selvstændige i personligt ejede virksomheder skal forsikre sig mod sygdom fra virksomheden og arbejdsskade. Og vi opfordrer regeringen til snart at finde penge til at løse problemet. Resultatet af forliget blev lettelser ved i 2008 at hæve beskæftigelsefradraget med 40 % og bundfradraget i skatten med 500 kr. I 2009 får bundfradraget yderligere 500 kr. lagt til; beskæftigelsesfradraget får yderligere et nøk, og mellemskattegrænsen flyttes op til topskattegrænsen. Så er mellemskatten reelt væk. Til gengæld skal man betale ca. 20 % i topskat af hver krone tjent over kr. I Håndværksrådet er vi tilfredse med lettelserne i bunden, som giver et større incitament til at tage arbejde. Men det er uholdbart, at mere end 40 % af alle på arbejdsmarkedet betaler topskat. Forbrugerministeren vil give selvstændige barselsdækning I det sidste år af Lars Barfoeds tid som familie- og forbrugerminister havde Håndværksrådet en tæt dialog om at finde en løsning på det problem, at selvstændige kvinder, der skal på barsel, er uhyre ringe stillet. Vi drøftede både muligheder for at forbedre dagpengereglerne og vores ønske om, at selvstændige frivilligt skal kunne tilmelde sig en barselsfond. Der var desværre ingen løsning, da Lars Barfoed takkede af som minister. Nu vil hans efterfølger Carina Christensen gerne finde en løsning for de selvstændige kvinder. Det meldte hun ud henover den regnfulde sommer, og det er naturligvis en opgave, Håndværksrådet bakker fuldt op om, og vi håber, at der snart findes en løsning til gavn for selvstændige kvinder. Vi sender derfor ministeren vores forslag, som fortsat har det udgangspunkt, at en ordning for selvstændige skal være frivillig. En ordning, hvor virksomheder skal betale et par hundrede kroner til en fond, vil være et for stort administrativt bøvl, så det fraråder vi. En frivillig ordning kan fungere, fordi det kun er ca. 2 % af alle barselsorlover, der holdes af selvstændige. Betalingen til fondene vil derfor kun stige marginalt, hvis de selvstændige kvinder er med.

16 ER DINE KUNDER TILFREDSE? af konsulent i Håndværksrådet Erik Nørgaard Mange kunder kunne ikke drømme om at brokke sig direkte til håndværkeren, hvis de er utilfredse med det udførte arbejde. I stedet brokker de sig til venner, naboer og familie, og dermed har håndværkeren ingen chancer for at forsvare sig mod kritikken eller rette op på en eventuel fejl. Med Håndværkets Evalueringscenter bliver det nemmere for kunden at give ris og ros. Du får dermed en nem og billig måde at se, om dine kunder er glade for dig. Kommer dine svende til tiden ude hos kunden? Tager de skoene af, inden de går ind i private hjem? Taler de ordentligt og er de imødekommende over for kunden? Gør de et ordentligt stykke arbejde? Du har sikkert en fornemmelse for, om dine svende arbejder ordentligt ude hos kunden - og med Håndværkets Evalueringscenter kan du se, om dine fornemmelser holder stik. Her får du klar besked, hvis du har en utilfreds kunde. STYRKER VIRKSOMHEDEN Da John Thomsen fra Jotar VVS fik tilbuddet om at være med i Håndværkets Evalueringscenter, vidste han med det samme, at det var noget for ham. Vi vil gerne se, om vi gør et godt stykke arbejde, og havde derfor selv puslet med planer om at lave et lille stykke papir med nogle spørgsmål, som vi ville lægge hos kunden, når vi var færdige med et job. Men nu har vi fået det hele gennem Håndværkets Evalueringscenter og vi har faktisk fået bekræftet, at vores virksomhed kører meget godt. Vi har kun fået en enkelt sur evaluering, siger John Thomsen og tilføjer, at han med evalueringen i hånden meget hurtigt kunne kontakte kunden og finde en løsning, som begge var tilfredse med. Ved en anden lejlighed fik John Thomsen en evaluering fra en kunde, der overordnet var rigtig tilfreds med det badeværelse, som Jotar VVS havde lavet - men to små håndklædekroge hang en anelse skævt. John Thomsen kunne tage ud og rette fejlen dagen efter. Dét var noget, der imponerede kunden. UDEN EKSTRA ARBEJDE Det er så nyt, at vi endnu ikke direkte kan måle effekten af at være med i evalueringscentret på vores bundlinie. Men jeg kan se, at evalueringscentret giver os vigtige informationer om vore kunders tilfredshed, som vi ellers ville have svært ved at få. Så man kan godt sige, at det har styrket vores virksomhed, og så koster det os næsten ikke noget arbejde. Vi skal huske at fortælle kunden, at han kan evaluere os, men derudover er det bare at kigge på de evalueringer, der ender på min mail, siger John Thomsen. TILFREDSE KUNDER Også hos kunderne er der tilfredshed med centret. Netmagasinet AO.dk har talt med Mogens Dyremose, som er én af Jotars kunder. Mogens Dyremose var utilfreds med den faktura, han modtog for udskiftning af en ventilator. Han evaluerede Jotar og bad om at blive kontaktet af firmaet. Jeg synes, at det er et godt alternativ at kunne evaluere på nettet. Når du sidder foran computeren, kan du bedre belægge dine ord og slette det, du fortryder, inden du trykker på send. Det er lidt sværere at trække det, du siger over telefonen, tilbage, siger Mogens Dyremose.

17 BAGGRUND Håndværkets Evalueringscenter åbnede i juni i år, og med omkring 50 tilmeldte virksomheder er centret allerede nået langt. Centret ejes af Håndværksrådet og er etableret for at give danske håndværkere en nem og billig måde at vurdere deres kundetilfredshed på. SÅDAN VIRKER DET Når du tilmelder din virksomhed, modtager du en pakke med en stabel foldere og klistermærker, som gør opmærksom på, at din virksomhed er med i Håndværkets Evalueringscenter. Når du afgiver et tilbud (eller første gang, du arbejder hos en kunde), lægger du en folder hos kunden. Når du sender regningen, klistrer du et klistermærke på, der minder kunden om, at han kan evaluere din virksomhed. Derefter kan du læne dig tilbage og vente på kundens evalueringer, som bliver sendt til din mail. DET KOSTER DET Det koster kr. årligt at være med i Håndværkets Evalueringscenter uanset hvor mange evalueringer, virksomheden får. Der er rabat til Håndværksrådets medlemmer. Det koster således kr., hvis virksomheden er medlem af en Håndværker- og Industriforening og kroner, hvis virksomheden er medlem af en brancheorganisation. KONTAKT HÅNDVÆRKETS EVALUERINGSCENTER På Håndværkets Evalueringscenters hjemmeside kan du finde en masse yderligere information, og du kan melde din virksomhed til Du kan ringe til os på dette nummer og få en snak om evalueringscenteret, hvis du har brug for yderligere information. Mogens Dyremose blev opmærksom på evalueringsmuligheden via sin faktura. Han brugte 5-10 minutter på at udfylde evalueringen og oplevede, at hans klage blev behandlet seriøst. Da firmaet vendte tilbage, havde man sat sig godt ind i min klage, så vi fik løst problemet på en tilfredsstillende måde, siger Mogens Dyremose. Værktøjet får altså topkarakter hos både virksomheder og kunder, og det er meget sandsynligt, at det med tiden vil blive et kvalitetsstempel inden for håndværksbranchen. Hvis dine kunder er tilfredse, kan du bruge evalueringerne til at markedsføre dig over for nye kunder, som hermed kan se, at du tager kundetilfredsheden seriøst. Evalueringscentret giver os vigtige informationer om vore kunders tilfredshed, som vi ellers ville have svært ved at få. På den måde kan man godt sige, at det har styrket vores virksomhed - og så koster det os næsten ikke noget arbejde. JOHN THOMSEN, JOTAR VVS

18 UFLEKSIBLE GULPLADEREGLER LÆGGER UNØDIGT BESLAG PÅ ARBEJDSKRAFT OG SKADER MILJØET af økonom i Håndværksrådet Mads Engberg Reglerne for brug af gulpladebiler er alt for besværlige at administrere, og de medfører et enormt spild af arbejdstimer og brændstof, når håndværkerne dagligt er tvunget til at køre lange omveje. Det er en rigtig dårlig idé, når vi har mangel på arbejdskraft, det er dårligt for miljøet, og det gør det svært at planlægge et ordentligt familieliv. Håndværksrådet har beregnet, at reglerne koster flere tusinde beskæftigede. Den regel, som skaber mest forvirring både hos virksomheder og SKATs medarbejdere er reglen om, hvornår medarbejderne må tage bilen med hjem efter fyraften og bruge den til at køre til arbejde igen næste morgen. ABSURDE SITUATIONER Uanset om medarbejderne har faste eller skiftende arbejdssteder kan der opstå absurde situationer, hvor de må bruge tid og brændstof på at køre unødvendige omveje. En medarbejder må ikke køre direkte mellem hjem og en fast kunde i en almindelige gulpladebil mere end 60 gange på 24 måneder, da det ellers regnes som et fast arbejdssted. I så fald skal medarbejderen først hente gulpladebilen hos virksomheden og derefter køre videre til den faste kunde. Uanset om det er en stor omvej. Der vil ofte gå en halv til en hel time tabt i den proces i hver ende af arbejdsdagen - i stedet for, at medarbejderen kørte direkte ud til kunden og begyndte arbejdsdagen der. Når medarbejderne har skiftende arbejdssteder, må medarbejderne køre mellem hjem og de skiftende arbejdssteder, men det er til gengæld kun tilladt lejlighedsvis at køre til virksomhedens faste adresse. Men i mange små og mellemstore virksomheder kan man ikke lægge vagtplaner langt frem i tiden. Derfor skal medarbejderne ofte forbi virksomhedens adresse for at hente vagtplaner om morgenen. Medarbejderen skal også ofte bruge specialværktøj, som man ikke kører rundt med til daglig men skal hente på det faste værksted. Men for ikke at komme i klemme med skattereglerne, skal svenden først køre ud til kunden og derefter til virksomheden for at hente specialværkstøjet. Det giver en masse ekstra kilometer på landevejene, som skader miljøet og koster ekstra for kunden. Det ville unægtelig være mere logisk, hvis svenden kunne tage den korteste vej og køre direkte hjemmefra til virksomhedens værksted og hente specialværktøjet. MEDARBEJDERNE SKAL TILGODESESES Når medarbejderne kan tage gulpladebilen med hjem om aftenen, gør fleksibiliteten det muligt for virksomhederne at tilrettelægge arbejdsdagen mest effektivt for medarbejderne - og gør det dermed også lettere for medarbejderne at finde en fornuftig balance mellem familie- og arbejdsliv. Presset er så stort på virksomhederne, at de bruger fleksibiliteten ved en gulpladebil til at tiltrække og fastholde medarbejderne. Vi får henvendelser fra virksomheder, som frygter, at de vil miste deres svende til virksomheder, som tager chancen og håber på ikke at blive afsløret. Derfor er det et akut problem at få ændret reglerne, så man tilgodeser arbejdsmarkedet, virksomhederne og medarbejderne. UNDTAGELSEN FRA REGLEN Der er dog alligevel en enkelt undtagelse, virksomhederne kan gøre brug af, hvis gulpladebilen er specialindrettet, og den er indregistreret til både privat og erhvervsmæssig brug. I så fald kan medarbejderen anvende gulpladebilen km. om året til private formål i forbindelse med kørsel til og fra arbejde. Hvis gulpladebilen vejer mere end 3,0 tons, skal virksomheden til gengæld betale moms af en del af gulpladebilens købspris, og der kan kun fratrækkes moms på en del af driften på gulpladebilen. Vejer gulpladebilen mindre end 3,0 tons, kan der ikke afløftes en krone af momsen på købsprisen, men til gengæld har virksomheden fuldt fradrag for momsen på bilens drift. Uanset vægt skal der betales halv privatbenyttelsesafgift, hvis bilen anvendes både privat og erhvervsmæssigt. Årsagen til reglerne for brugen af gulpladebilerne er naturligvis den lavere beskatningen af erhvervskøretøjer. Men havde vi ikke denne lavere beskatning, ville det være ekstremt hårdt for virksomhedernes konkurrenceevne. Det må være muligt at lave et regelsæt, som er tilpas fleksibelt og ikke indebærer en masse spildtid i virksomhederne. Lavere beskatning er ingen undskyldning for et skævt regelsæt, der dagligt nedsætter den reelle arbejdstid og derfor indebærer højere priser til kunderne. Det må der kunne findes en løsning på.

19 Vi laver løn til alle! Tilbud på billigere og bedre lønbehandling Skifter du til ProLøn, får du et skræddersyet lønsystem og direkte kontakt til konsulenter med branchekendskab. Ring allerede nu og tilmeld din virksomhed, hvis du synes, at dette her lyder for godt til at være sandt: 0 kroner i startomkostninger Op til 40% i besparelse 100% i starthjælp Løn over internettet - her er åbent døgnet rundt Foretrækker du lønadministration på papir, klarer vi selvfølgelig også det - du bestemmer. Henrik Herold Randers Regnskov Vi laver løn til alle! Se mere på Tilbuddet gælder alle medlemmer af Håndværksrådet Interesseret? Indsend kuponen til: ProLøn A/S Gl. Stationsvej Randers Telefon Fax Virksomhedsnavn Kontaktperson Adresse Postnr./By Telefonnummer Brancheforening Nuværende lønsystem Antal medarbejdere: 14-dages løn (antal) Jeg ønsker mere materiale tilsendt Månedsløn (antal) Ønsker ProLøn: Internet Papir Service, service, service Sanne Agerholm, Randers Regnskov er ikke i tvivl om, hvad der er vigtigst, når hun skal lave løn. Henriette hos ProLøn kender vores virksomhed. Vi har mange forskellige former for ansatte: funktionærer, løsarbejdere, fastansatte. Det kan være temmelig kompliceret, og det er selvfølgelig vigtigt for den enkelte medarbejder, at lønnen er rigtig og kommer til tiden! Og her hjælper Henriette. Når det bliver for indviklet, sørger hun for, at jeg får de svar og konkrete koder, jeg skal bruge. Og så er det jo også et ekstra plus, at systemet er meget let at bruge og ikke mindst - at prisen er fornuftig.

20 NYE REGLER OM RYGNING Arbejdsgiveren skal sørge for, at reglerne i virksomhedens skriftligt formulerede rygepolitik bliver overholdt Fra den 15. august 2007 gælder der nye regler om rygning. De nye regler betyder, at det ikke længere er tilladt at ryge indendørs på en arbejdsplads, dvs. i arbejdslokaler, værksteder, møderum, kantiner osv. Rygeforbuddet omfatter også firmabiler, lastbiler samt andre transportmidler, hvorfra en medarbejder udfører sit arbejde. Rygning kan imidlertid tillades i arbejdsrum, hvor kun én person arbejder ad gangen, fx enmandskontorer eller førerkabiner mv. Rygningen skal i givet fald foregå på en sådan måde, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Rygning kan også tillades i særligt indrettede rygerum eller rygekabiner, hvis de ikke tjener som gennemgang eller indeholder funktioner, som medarbejderne benytter i deres arbejde. Med de nye regler følger en række pligter for arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for medarbejderne. Rygepolitikken skal give medarbejderne klar besked om, hvorvidt de må ryge på arbejdspladsen - og hvor de i givet fald må ryge - samt konsekvenserne ved ikke at overholde reglerne. Arbejdsgiveren skal sørge for, at reglerne overholdes - og skride ind, hvis de ikke overholdes. af jurist i Håndværksrådet Morten Tolstrup Frihagen Det er Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af reglerne. Arbejdstilsynet vil indtil den 1. januar 2008 hovedsagelig vejlede om de nye regler, så virksomhederne har mulighed for at indrette sig efter dem. Men fra den 1. januar 2008 vil Arbejdstilsynet give påbud til de virksomheder, som ikke efterlever reglerne. Manglende efterlevelse af et påbud kan medføre politianmeldelse og bødestraf. Arbejdstilsynet kan ikke reagere over for en medarbejder, der overtræder loven. Det kan arbejdsgiveren derimod, og her gælder de almindelige ansættelsesretlige regler. Sanktionen afhænger af grovheden i den konkrete situation. Overtræder en medarbejder rygepolitikken en enkelt gang, er der ikke tilstrækkelig grundlag for at opsige eller bortvise medarbejderen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Virksomheden kan i stedet give medarbejderen en mundtlig påtale eller et skriftlig advarsel. Har virksomheden tidligere givet en medarbejder en skriftlig advarsel, som beskriver konsekvenserne ved endnu en forseelse, og overtræder medarbejderen igen rygepolitikken, vil arbejdsgiveren kunne opsige medarbejderen. Håndværksrådet anbefaler dog, at man inden en opsigelse eller bortvisning rådfører sig med sin brancheforening eller sin advokat.

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

exıt SOCIALRÅDGIVEREN VEJEN UD AF BANDER

exıt SOCIALRÅDGIVEREN VEJEN UD AF BANDER 08/13 SOCIALRÅDGIVEREN exıt VEJEN UD AF BANDER Mænd en truet art på socialrådgiveruddannelsen Den svenske model på dansk Hver femte socialrådgiver på kanten af sygemelding TEKST XXXX XXXXXX SOCIALRÅDGIVEREN

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

StyRk den sociale kapital

StyRk den sociale kapital Finansforbundets magasin nr. 9, 2013 Gigantfonde udfordrer bankerne Side 28 StyRk den sociale kapital Når medarbejdere oplever tillid, retfærdighed og et velfungerende samarbejde kan det aflæses direkte

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere