Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne"

Transkript

1 Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400 mio. kr. Indhold 2%-omprioriteringsbidrag koster gymnasieuddannelserne 250 mio. kr Konsekvenserne af EUD-budgetforliget rammer med fuld styrke i Summen af omprioriteringsbidraget og EUD-budgetforliget... 2 Gymnasiereformen er også indregnet i finanslovforslaget... 2 Øvrige tiltag, der påvirker i negativ retning... 2 Pris- og lønregulering... 3 Ændringer i taksterne fra 2016 til Finanslovsforslagets konsekvenser for stx... 5 Finanslovsforslagets konsekvenser for hf... 6 Finanslovsforslagets konsekvenser for hhx... 7 Finanslovsforslagets konsekvenser for htx... 8 Finanslovsforslagets konsekvenser for hf-enkeltfag... 9 Finanslovsforslagets konsekvenser for private udbydere af gymnasial uddannelse... 9 Bilag: Faktiske takster 2016 og Regeringens finanslovsforslag blev offentliggjort tirsdag den 30. august Her fremgår det, at regeringen foreslår, at alle de statslige områder også i år underlægges det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 pct. Regeringen foreslår desuden, at omprioriteringsbidrag udvides til også at gælde i Midlerne er afsat i en reserve til finanslovsforhandlingerne på 1,6 mia. kr. Regeringen har kun foreslået en udmøntning af reserven på 150 mio. kr. til den ekstraordinære kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne i forlængelse af trepartsforhandlingerne. 2%-omprioriteringsbidrag koster gymnasieuddannelserne 250 mio. kr. Med finanslovsudspillet er der lagt op til, at det gymnasiale område ligesom i 2016 underlægges omprioriteringsbidraget i Det betyder endnu en nedskæring på 250 mio. kr. Samtidig foreslår regeringen, at

2 skolerne også skal betale til omprioriteringsbidraget i Hvis det stemmes hjem i de kommende års finanslove, betyder det, at der i 2020 er taget knap 10 pct. (2% i 2016, 2% i 2017, 2% i 2018, 2% i 2019 og 2% i 2020) af den samlede elevbevilling, svarende til mio. kr. ud af den nuværende samlede ramme på knap 13 mia. kr. Det er alene omprioriteringsbidraget for 2017, der er til forhandling ved de kommende finanslovsforhandlinger. Hvad der skal ske i 2018, forhandles først i efteråret Konsekvenserne af EUD-budgetforliget rammer med fuld styrke i 2017 Konsekvenserne af den aftalte budgetregulering som følge af EUD-forliget (vedtaget oktober 2015) udmøntes også i finanslovsforslaget, men er ikke til forhandling ved de kommende finanslovsforhandlinger. Taxameteret for stx skæres som følge af EUD-forliget svarende til 3,7 pct. fra 2016 til 2017, hvilket svarer til ca. 235 mio. kr. Det betyder, at der er kr. mindre pr. elev til undervisningen. Hhx-taxameteret stiger som følge af EUD-budgetforliget med 3,4 pct., hvoraf ca kr. tilføres undervisningstaxameteret. Hhx tilføres midler, fordi det politisk er erkendt, at hhx har fået for lidt gennem længere tid. Samlet svarer det til en stigning for hhx på 70 mio. kr. Samtidig skæres alle de gymnasiale uddannelser på bygningstaxameteret. Dette er heller ikke til forhandling. Summen af omprioriteringsbidraget og EUD-budgetforliget Samlet set rammes de almengymnasiale uddannelser af nedskæringer på finanslovsforslaget for 400 mio. kr., mens erhvervsgymnasierne skæres med 25 mio. kr. Når erhvervsgymnasierne ikke rammes mere, skyldes det tilførslen til hhx på de nævnte 70 mio. kr. til takststigning. Gymnasiale enkeltfag skæres med over 30 mio. kr., og de private skoler skæres med over 10 mio. kr. Alt i alt skæres der netto 465 mio. kr. Gymnasiereformen er også indregnet i finanslovforslaget Implementeringen af gymnasiereformen er også indregnet i finanslovsforslaget. Det er dog få elementer, der er skønnet til at have en effekt på uddannelsestaxametrene. Ændringen af opgørelsestidspunktet for elever på 1. semester har ingen betydning for de konkrete uddannelsestakster, men for antallet af elever institutionerne får tilskud for. Derimod skæres taxameteret på grund af senere opgørelse af 28-loftet. Følgende økonomiske konsekvenser af gymnasiereformen er indregnet i finanslovsforslaget: Ændring af opgørelsestidspunkt for klasseloftet Indførelse af ekstra prøve for de treårige uddannelser Udvidet fagpakke for hf Øvrige tiltag, der påvirker i negativ retning Finanslovsforslaget rummer nedenstående, selv om de i princippet er til forhandling og bygger de på mere eller mindre dokumenterede effektiviseringer, der som regel ikke ændres i finanslovsprocessen: 10. fase af statens indkøbsprogram Effektiviseringer som følge af udbudsloven Udvikling af en integrationsplatform (medfinansiering af udvikling og drift) 11. fase af statens indkøbsprogram (indarbejdes først i ændringsforslaget) Barselsfonden gøres til en bidragsfinansieret ordning (indarbejdes først i ændringsforslaget) 2

3 Pris- og lønregulering Udover de beskrevne tiltag bliver alle takster pris- og lønreguleret. Bygningstaksterne reguleres med 2,4 pct. og alle andre takster med 1,1 pct. Reguleringerne tager ikke højde for den efterregulering, skolerne var udsat for midt i indeværende år, hvor taksterne blev nedjusteret med 0,3 pct. De konkrete takster kan ses af tabel 1. Tabel 1. De faktiske gymnasiale takster efter pris- og lønregulering 2017 (2017-niveau) FFL Hhx Htx Stx Hf Hf-e (gr1) Undervisningstaxameter Færdiggørelsestaxameter Fælles udgiftstaxameter Bygningstaxameter Fuldt forløb pr årselev Fuldt forløb Ændringer i taksterne fra 2016 til 2017 Sammenlignes taksterne fra 2016 med de foreslåede takster for 2017, før de pris- og lønreguleres, fås nedenstående takstændringer i pct. pr. årselev. Samlet rammes stx af nedskæringer svarende til 5,8 pct., mens hhx-taxameteret stiger med 1,4 pct. Tabel 2. Takstændring fra 2016 til 2017 før pris- og lønregulering Fra 2016 til 2017 (2016-niveau) hhx htx Stx Hf Hf-e (gr1) Undervisningstaxameter 2,5% -2,0% -5,4% -2,2% -2,0% Færdiggørelsestaxameter 2,5% -2,0% -5,2% -2,0% Fælles udgiftstaxameter -4,3% -4,4% -4,1% -4,2% -3,4% Bygningstaxameter -3,9% -3,0% -10,2% -10,2% -7,6% Fuldt forløb pr. årselev 1,4% -2,3% -5,8% -3,4% -2,8% Nedskæringerne betyder, at der samlet set på stx vil være kr. mindre pr. elev over det treårige forløb, hvilket svarer til kr. mindre til en gymnasieklasses samlede uddannelsesforløb. Hertil skal man huske, at der også er skåret 2 pct. i På hhx kommer der kr. mere pr. elev, svarende til kr. mere pr. klasse gennem det samlede uddannelsesforløb. 3

4 Tabel 3. Forskel i uddannelsestaksten fra 2016 til 2017 før pris- og lønregulering hhx Htx stx Hf Hf-e (2016-niveau) I kr. (gr1) Undervisningstaxameter Færdiggørelsestaxameter Fælles udgiftstaxameter Bygningstaxameter Fuldt forløb pr årselev Fuldt forløb I finanslovsudspillet beregnes den samlede ramme ud fra forventninger i elevtallet. Samlet set forventes det, at elevbestanden til de gymnasiale uddannelser stiger med 1,8 pct. fra 2016 til 2017 og med yderligere 1,2 pct. i Stigningen forventes primært på htx og hhx. Fra 2018 og frem regnes der med faldende elevtal, men dog stadig over 2016-niveau. Den beregnede tilskudsramme til de gymnasiale uddannelser falder fra 2016 til 2017 med 2,2 pct. og fortsætter faldet frem til Ændringer i den samlede ramme hænger dog ikke kun sammen med elevbestanden men også med ændringer i antal elever, der modtager færdiggørelsestaxameter og forskydninger mellem uddannelsesretningerne. Indekseret Figur 1. Udvikling i forventet elevbestand hf stx mv. alm voksen hhx htx private Gymnasialt i alt Figur 2 og 3 nedenfor viser udviklingen i de samlede elevtaxametre for de gymnasiale uddannelser i niveau. Fra 2015 til 2020 skæres der på stx svarende til knap 15 pct. På hf-enkeltfag skæres der over 11 pct., mens der på toårigt hf og htx skæres knap 11 pct. Hhx skæres med mindst med godt 7 pct. på grund af tilførslen af midler til takststigningen. 4

5 Figur 2. Elevtaxametre - i 2016-niveau (2016) Hhx Htx Stx Hf Enkeltfag Figur 3. Indekserede takster (2016) Hhx Htx Stx Hf Enkeltfag Finanslovsforslagets konsekvenser for stx Stx er den gymnasiale uddannelse, som bliver hårdest ramt af regeringens nedskæringer. Det skyldes, at uddannelsen både rammes af omprioriteringsbidrag og af de nedskæringer, som en bred forligskreds besluttede i EUD-budgetforliget. Omprioriteringsbidraget betyder en nedskrivning på det samlede stxtaxameter på ca kr. mens aftalen om EUD nedskriver taxameteret med godt kr. pr. årselev. Tabel 4. Stx-taksten i 2016-niveau Takster i 2016-niveau Forskel I pct. Undervisningstaxameter ,4% Færdiggørelsestaxameter ,2% Fælles udgiftstaxameter ,1% Bygningstaxameter ,2% Fuldt forløb pr. årselev ,8% Fuldt forløb ,8% 5

6 Tager man højde for alle forslagene i finanslovsforslaget svarer det samlet til, at der vil være kr. mindre pr. årselev, eller kr. mindre for et fuldt forløb, når man ser på taksterne før pris- og lønfremskrivningen. Der er efterfølgende pris- og lønreguleret: 2,4 pct. på bygningstaxameteret og 1,1 pct. for de øvrige takster. Disse reguleringer tager ikke højde for efterreguleringen midt på året, hvor taksterne blev nedjusteret med 0,3 pct. De kr. pr årselev dækker de tiltag, der er oplistet i tabel 5. Udover tiltagene nævnt i tabellen er der foreslået to ændringer i finanslovsforslaget for 2017, nemlig fase 11 af statens indkøbsprogram og omlægning af barselsfonden til bidragsfinansiering. Tabel 5. Tiltag, der påvirker stx-taxameteret Taxameter Pct. ændring der påvirkes - kr. i Gymnasiereformen Opgørelsestidspunkt for klasseloft Undervisning kr. -0,2-0,4-0,5-0,6 Indførelse af ekstra prøve Undervisning 0,5 Omprioriteringsbidrag Hele rammen kr. -2-3,96-5,84-7,72 Statens Indkøbsprogram 10 Fællesudgift kr. -1,8 Effektiviseringer som følge af udbudslov Fællesudgift - 15 kr. -0,2 Integrationsplatform - medfinansiering Fællesudgift - 10 kr. -0,1 EUD-finansiering Reduktion af stx-taxameteret Undervisning kr. -3,3 Reduktion af bygningstaxameter Bygning kr. -8,4 Finanslovsforslagets konsekvenser for hf Finanslovsforslaget betyder, at hf som de øvrige uddannelser bliver foreslået underlagt omprioriteringsbidraget på 2 pct. Det betyder en nedskrivning på 1700 kr. for en årselev. Hf bliver desuden underlagt den aftalte beskæring af bygningstaxameteret på 8,4 pct. som følge af EUD-budgetforliget. Dette har ikke tidligere fremstået klart nogen steder. De samlede tiltag, der påvirker hf-taxameteret, kan ses af tabel 6. Tabel 6. Tiltag, der påvirker hf-taxameteret Taxameter Pct. ændring der påvirkes - kr. i Gymnasiereformen Opgørelsestidspunkt for klasseloft Undervisning kr. -0,2-0,6-0,6-0,7 Udvidet fagpakke Undervisning 0,8 1,7 1,8 Omprioriteringsbidrag Hele rammen kr. -2-3,96-5,84-7,72 Statens indkøbsprogram 10 Fællesudgift 160 kr. -1,8 Effektiviseringer som følge af udbudslov Fællesudgift 20 kr. 0,2 Integrationsplatform - medfinansiering Fællesudgift -10 kr. 0,1 Reduktion af bygningstaxameter - EUD Bygning kr. 8,4 6

7 Herudover er der to ændringer, der forslås gennemført i ændringsforslaget til finansloven Det drejer sig om statens indkøbsprogram 11 og omlægning af barselsfonden til bidragsfinansiering. Hf skæres alt i alt i finanslovsforslaget før pris- og lønreguleringen med kr. for en hf-kursist og for et fuldt hf-forløb. Det svarer til, at der skæres 3,3 pct. i forhold til Tabel 7. Hf-taksten i 2016-niveau Hf 2016-niveau Forskel I pct. Undervisningstaxameter ,2% Færdiggørelsestaxameter ,0% Fælles udgiftstaxameter ,2% Bygningstaxameter ,2% Fuldt forløb pr årselev ,3% Fuldt forløb ,3% Finanslovsforslagets konsekvenser for hhx Finanslovsforslaget udsætter også hhx for omprioriteringsbidraget på 2 pct. i Det betyder isoleret set, at der skæres kr. pr. elev pr år. I modsætning til de øvrige gymnasiale uddannelser betød EUDbudgetforliget, at undervisningstaxameteret for hhx blev sat op med ca kr. pr årselev. Et løft, der er begrundet i, at hhx-taxameteret ikke var omkostningsdækkende. Løftet svarer til 4,6 pct. af undervisningstaxameteret. Af tabel 8 ses de tiltag på finanslovsforslaget, der har betydning for hhx-taxameteret. Herudover er der to ændringer, der forslås gennemført i ændringsforslaget til finansloven Det drejer sig om statens indkøbsprogram 11 og omlægning af barselsfonden til bidragsfinansiering. Tabel 8. Tiltag, der påvirker hhx-taxameteret Pct. ændring Taxameter Gymnasiereformen Opgørelsestidspunkt for klasseloft Undervisning - 50 kr. -0,1-0,1-0,1-0,1 Indførelse af ekstra prøve Undervisning 0,4 Omprioriteringsbidrag Hele rammen kr. -2-3,96-5,84-7,72 Statens indkøbsprogram 10 Fællesudgift 105 kr. -1,8 Effektiviseringer som følge af udbudslov Fællesudgift - 20 kr. -0,3 Integrationsplatform - medfinansiering Fællesudgift - 6 kr. -0,1 EUD Forhøjelse af hhx-undervisningstaxameteret Undervisning kr. 4,6 Reduktion af bygningstaxameter Bygning kr. -2 Samlet set betyder finanslovsforslaget, at taxameteret for hhx stiger fra 2016 og 2017 før pris- og lønregulering med 870 kr. pr årselev., svarende til kr. for et fuldt uddannelsesforløb. Det er en tilførsel af ressourcer svarende til 1,5 pct. 7

8 Tabel 9. Hhx-takster i 2016-niveau Hhx År Forskel 2016-niveau I kr. I pct. Undervisningstaxameter ,5% Færdiggørelsestaxameter ,5% Fælles udgiftstaxameter ,3% Bygningstaxameter ,9% Fuldt forløb pr. årselev ,5% Fuldt forløb ,5% Finanslovsforslagets konsekvenser for htx Htx er som de andre gymnasiale uddannelser foreslået underlagt omprioriteringsbidraget på 2 pct. Samlet set svarer det til, at der skæres kr. pr. årselev. EUD-budgetforliget betyder, at bygningstaxameteret for htx nedsættes, svarende til 2 pct. Det betyder et fald på 200 kr. Udover de nævnte konsekvenser er der flere mindre aftaler og forslag - herunder også konsekvenserne af gymnasiereformen, der har betydning for taxameterfastsættelsen. De kan ses af tabel 10. Herudover er der to ændringer, der forslås gennemført i ændringsforslaget til finansloven Det drejer sig om statens indkøbsprogram 11 og omlægning af barselsfonden til bidragsfinansiering. Tabel 10. Tiltag, der påvirker htx-taxameteret Taxameter Pct. ændring Gymnasiereformen Opgørelsestidspunkt for klasseloft Undervisning - 60 kr. -0,1-0,1-0,1-0,1 Indførelse af ekstra prøve Undervisning 0,3 Omprioriteringsbidrag Hele rammen kr. -2-3,96-5,84-7,72 Statens indkøbsprogram 10 Fællesudgift kr. -1,8 Effektiviseringer som følge af udbudslov Fællesudgift - 25 kr. -0,3 Integrationsplatform - medfinansiering Fællesudgift -10 kr. -0,1 EUD Reduktion af bygningstaxameter Bygning kr. -2 Htx-taxametret skæres fra 2016 til før pris- og lønregulering med kr. pr. årselev, svarende til kr. for en elevs treårige uddannelse. Samlet skæres der 2,3 prc. på taxameteret. Tabel 11. Htx-takster i 2016-niveau Htx 2016-niveau Forskel I pct. Undervisningstaxameter ,0% Færdiggørelsestaxameter ,0% Fælles udgiftstaxameter ,4% Bygningstaxameter ,0% Fuldt forløb pr. årselev ,3% Fuldt forløb ,3% 8

9 Finanslovsforslagets konsekvenser for hf-enkeltfag De gymnasiale enkeltfag bliver som de øvrige uddannelser foreslået underlagt omprioriteringsbidraget på 2 pct. Det svarer isoleret til, at der skæres kr. for en årskursist. Herudover skæres bygningstaxameteret med 5,7 pct. som følge af EUD-budgetforliget. Udover de nævnte konsekvenser er der flere mindre aftaler og forslag, der har betydning for taxameterfastsættelsen. De kan ses af tabel 12. Herudover er der to ændringer, der forslås gennemført i ændringsforslaget til finansloven Det drejer sig om statens indkøbsprogram 11 og omlægning af barselsfonden til bidragsfinansiering. Tabel 12. Tiltag, der påvirker enkeltfags-taxameteret Taxameter Pct. ændring Omprioriteringsbidrag Hele rammen kr. -2-3,96-5,84-7,72 Statens indkøbsprogram 10 Fællesudgift kr. -1,2 Effektiviseringer som følge af udbudslov Fællesudgift - 25 kr. -0,3 Integrationsplatform - medfinansiering Fællesudgift-10 kr. -0,1 EUD Reduktion af bygningstaxameter Bygning kr. 5,7 Ændringen på hf-enkeltfag, før pris- og lønreguleringen, er beregnet til kr. for en årskursist. Det svarer til, at en årskursist skal uddannes for 2,8 pct. færre ressourcer end året før. Tabel 13. Enkeltfags-takster (deltagerbetaling 1) i 2016-niveau Enkeltfag 2016-niveau Forskel I pct. Undervisningstaxameter ,0% Fælles udgiftstaxameter ,4% Bygningstaxameter ,6% Fuldt forløb pr. årselev ,8% Finanslovsforslagets konsekvenser for private udbydere af gymnasial uddannelse Udviklingen i taksterne for de private udbydere af gymnasial uddannelse følger udviklingen i de offentlige takster. Undervisningstaksten er fastsat som 85,1 pct. af den offentlige takst. Fællesudgiftstaksten er 86,1 pct. af den offentlige takst. For at se takstudviklingen kan man derfor se på den enkelte gymnasiale uddannelse ovenfor. Dog er der en konsekvens i finanslovsforslaget for 2017, som er speciel for de private udbydere af gymnasial uddannelse. Det er skønnet nødvendigt at forhøje den specielle vikarkasse, som de private har. Dette er gjort ved at nedjustere undervisningstaxameteret med 3,4 pct. i 2017, og 3,6 pct. videre frem. Det svarer til, at taxameteret nedsættes med omkring kr. pr. årselev på stx. 9

10 Bilag: Faktiske takster 2016 og 2017 Tabel B1 Faktiske takster stx forskel i pct Undervisningstaxameter ,4% Færdiggørelsestaxameter ,2% Fælles udgiftstaxameter ,0% Bygningstaxameter ,0% Fuldt forløb pr årselev ,7% Fuldt forløb ,7% Tabel B2 Faktiske takster hf forskel i pct Undervisningstaxameter ,2% Færdiggørelsestaxameter ,9% Fælles udgiftstaxameter ,1% Bygningstaxameter ,0% Fuldt forløb pr årselev ,2% Fuldt forløb ,2% Tabel B3 Faktiske takster hhx forskel i pct Undervisningstaxameter ,6% Færdiggørelsestaxameter ,7% Fælles udgiftstaxameter ,3% Bygningstaxameter ,6% Fuldt forløb pr årselev ,6% Fuldt forløb ,6% Tabel B4 Faktiske takster htx forskel i pct Undervisningstaxameter ,9% Færdiggørelsestaxameter ,9% Fælles udgiftstaxameter ,3% Bygningstaxameter ,6% Fuldt forløb pr årselev ,1% Fuldt forløb ,1% 10

11 Tabel B5 Faktiske takster hf-enkeltfag forskel i pct Undervisningstaxameter ,9% Fælles udgiftstaxameter ,3% Bygningstaxameter ,4% Fuldt forløb pr årselev ,6% 11

Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi

Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi - Hele uddannelsesområdet skal ifølge regeringen skæres (med få undtagelser) - Regeringen foreslår, at de gymnasiale

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet

Private gymnasier og studenterkurser Departementet Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2017

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011 Private gymnasier og studenterkurser Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Institutioner der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Ver.2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2017 den 30. august 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012 Private gymnasier og studenterkurser Økonomisk afdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Forslag til

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov.

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov. Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne

FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne 2016-2020 Dette notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne i forbindelse

Læs mere

Bilag 1 - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget 1

Bilag 1 - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget 1 Bilag - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget Strammere økonomien for EUD i 2 Det fremgår af FFL 2 at der forventes en samlet nedskæring på EUD på mere end mio.

Læs mere

Notat vedrørende forslag til finanslov for 2018 En teknisk gennemgang - version 2

Notat vedrørende forslag til finanslov for 2018 En teknisk gennemgang - version 2 Notat vedrørende forslag til finanslov for 2018 En teknisk gennemgang - version 2 Regeringen fremlagde forslag til finanslov for 2018 (FFL18) den 31. august 2017. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Udbydere af almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om

Læs mere

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Ver.3 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2017 den 30. august 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt

Læs mere

Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne

Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne 216-221 Dette notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne i forbindelse med regeringens gennemførelse

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2018 Teknisk gennemgang

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2018 Teknisk gennemgang Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2018 Teknisk gennemgang Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2018 den 31. august 2017. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve og takstkatalog vedrørende

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen.

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen. 1. september 2017 Kære medlemsskole Torsdag d. 31. august blev regeringens forslag til finanslov for 2018 offentliggjort. Af forslaget til finansloven kan vi se regeringens tanker om det tilskud, der ydes

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016 Udbydere af erhvervsuddannelser Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031 Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Foreløbigt budget Århus Statsgymnasium

Foreløbigt budget Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 1. december 2016 j.nr. 2241/CE Foreløbigt budget 2017 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives udkast til foreløbigt budget 2017 for Århus Statsgymnasium. Det er

Læs mere

Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget Tirsdag den 7. februar Emne: Økonomiske tilskudsvilkår HHX STX

Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget Tirsdag den 7. februar Emne: Økonomiske tilskudsvilkår HHX STX Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 120 Offentligt Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget Tirsdag den 7. februar 2012 Emne: Økonomiske tilskudsvilkår HHX STX Jesper Dahlmann

Læs mere

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet I. Indledning Efterskoleforeningens arbejdsgruppe om revision af tilskud skal iflg. kommissoriet udarbejde

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt 25. august 2010/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2011 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2011 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2010

Notat om finanslovsforslag 2010 Notat om finanslovsforslag 2010 I det følgende vil finanslovsforslag 2010 s konsekvenser for SOSU-skolerne blive beskrevet. Der startes med en tabel, der viser taxametre for 2009 og forslaget til taxametre

Læs mere

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer.

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Skanderborg Odder Center for Uddannelse. Handelsfagskolen i Skåde

Bestyrelsen for Skanderborg Odder Center for Uddannelse. Handelsfagskolen i Skåde Referat Skanderborg den 27. september 2016 Mødeforum: Bestyrelsen for Skanderborg Odder Center for Uddannelse Dato/tid: Den 21. september 2014 kl. 10.30-12.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Handelsfagskolen

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

Forslag til finanslov 2008

Forslag til finanslov 2008 Forslag til finanslov 2008 Analysen er foretaget af Sekretariatschef Carsten Eberhard Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler København, september 2007 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

FLERE TUSIND UFAGLÆRTE KAN LØFTES TIL FAGLÆRT NIVEAU FOR ÉN MILLIARD KRONER

FLERE TUSIND UFAGLÆRTE KAN LØFTES TIL FAGLÆRT NIVEAU FOR ÉN MILLIARD KRONER FLERE TUSIND UFAGLÆRTE KAN LØFTES TIL FAGLÆRT NIVEAU FOR ÉN MILLIARD KRONER ØKONOMISK ANALYSE 31. oktober 2017 Flere tusind ufaglærte kan løftes til faglært niveau for én milliard kroner Danmark kommer

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Skoleregnskaber 2014. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2014. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2014 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser November 2015 Skoleregnskaber 2014... 3 1. Offentlige almene gymnasier og hf-kurser... 5 1.1 Omkostningsfordeling almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og udmøntning af resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2015/16

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og udmøntning af resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2015/16 Dato: 30. august 2016 Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og udmøntning af resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2015/16 Ministeriet har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Basis: 1. halvår 2013

Basis: 1. halvår 2013 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund

Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund AE har undersøgt, hvad partiernes forslag til karakterkrav i gymnasierne vil betyde, når man ser på sidste års studenter. Et karakterkrav

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Orientering om FFL2016

Orientering om FFL2016 Orientering om FFL2016 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 29. september sit finanslovsforslag for 2016 (FFL2016). Forslaget har titlen: Stramme rammer klare prioriteter. Der er tale om et finanslovsforslag,

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. september 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 080.137.031 Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse Taxameteranalyse Den 14. januar 2009 5HVXPH Analysen konkluderer, at HHX som den eneste af erhvervsskolernes større uddannelser har fået en reel forbedring af deres økonomi fra 2003 til 2009. Erhvervsuddannelsernes

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 i lokale A121, Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides:

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides: Oktober 2015 Produktionsskolernes forslag i forbindelse med finanslovsforhandlinger 2016: Der skal gives bedre mulighed for at unge der deltager i et målrettet forløb på produktionsskolen kan gå på produktionsskolen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab.

Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab. Orientering om FFL2015 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab. Der er tale om det første finanslovsforslag i mange år,

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere