Telekommunikation til miner i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telekommunikation til miner i Grønland"

Transkript

1 Telekommunikation til miner i Grønland

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Faser 3 Forundersøgelser 3 Efterforskningsfasen 3 Anlægsfasen 4 Produktionsfasen Afviklingsfasen 4 Forbindelser 4 Teleinfrastruktur 4 Minernes forbindelse til telekommunikationsnettet 5 Iridium 5 BGAN 5 VSAT 6 6 Link 6 Klimatiske forhold 7 Telefon- og datakapacitet 7 2

3 Indledning Udbygningen af miner i Grønland har gennem de sidste år været stærkt stigende. Den økonomiske krise har dog resulteret i en vis tilbagegang, visse projekter er udskudt, og f.eks. Olivine minen er lukket. Der er følgende 5 faser: Forundersøgelse Efterforskningsfasen Anlægsfasen Produktionsfasen Afviklingsfasen TELE Greenland har i vid udstrækning været involveret i den hidtidige udvikling, og har hjulpet mineselskaberne med opbygning af den nødvendige og ønskede telekommunikation. Forundersøgelse Mange af projekterne, hvor TELE har været involveret, har været efterforskningsfasen, og omfanget af den etablerede telekommunikation skal selvfølgelig ses i forhold til det forventede udbytte. Al arbejde foregår i det åbne fjeld. Det vil sige man bevæger sig til fods eller med helikopter. Her kan der bruges Iridium. Der kan dog etableres en VHF Repeater, så man kan bruge håndholdte VHF radioer indenfor et begrænset område. Data kommunikation med Iridium og BGAN. Dog kun BGAN hvis det ligger indenfor dækningsområdet. Faser Efterforskningsfasen Der laves mange prøveboringer. Der kan være forholdsvis mange mennesker i mineområdet. Der etableres indkvarterings- og opholdsfaciliteter, hvor der er krav til at kunne sende og bruger internet. Der etableres f.eks. VSAT. Omfanget og arten af TELE kommunikation til minerne er 1) bestemt af hvilken fase projektet befinder sig i, og 2) forekomstens omfang og værdi, som vil blive fastlagt i de indledende faser, 3) den geografiske placering, og 4) placeringen i forhold til TELE Greenlands øvrige Telenet. 3

4 Der er primo foråret 2011 følgende steder med efterforskning og forundersøgelser, hvor TELE har været involveret: Black Angel, Maamorilik Hudson Resources, Sarfartoq Nuna Minerals, Qusssuk og Storøen London Mining, Isua projektet Godthåbfjorden Anlægsfasen Der etableres veje, havn eventuelt lufthavn. Der opereres med store tunge maskiner. Antallet af folk i mineområdet kan strække sig fra 50 til 500, og området fra få hundrede meter til mere end 100 km. Kravet til TELE kommunikation kan strække sig fra en VSAT og opefter til komplette bygdeløsninger. kommer man nærmest direkte på informationsmotorvejen, da søkabel og den nye radiokæde giver markant hurtigere internet, datakommunikation og telefoni. Med søkablet bliver Grønlands byer og bygder her i princippet placeret lige så centralt i det globale telenet som New York. TELE virkeliggør visionen om Grønland i verdens centrum ved at investere i moderne telekommunikation. En ordentlig teleinfrastruktur betyder mere og mere for landets erhvervsliv, samfundets institutioner, borgerne og hele den økonomiske udvikling. Der har været en del forespørgsler, hvor TELE har sendt tilbud, men uden at det endnu har resulteret i, at TELE Greenland er blevet involveret. Produktionfasen Udvinding er begyndt. De eksisterende steder med minedrift, hvor TELE Greenland er involveret, er Guldminen ved Nalunaq Afviklingsfasen I forbindelse med afvikling har det vist sig rimelig let for mineselskabet at få solgt brugt udstyr, f.eks. VSAT til andre mineprojekter. Forbindelser Teleinfrastruktur TELE Greenlands telekommunikationsnet er i de seneste år blevet kraftig udbygget, dels med det nye søkabel og dels med udbygningen af radiokæden på vestkysten fra Uummannaq til Nanortalik og dels er IP nettet blevet kraftig opgraderet. Forbindelserne til bygderne er ved at blive kraftig udvidet. Søkablet betyder at hastigheden for telekommunikation mellem Grønland og udlandet bliver 10 gange hurtigere end med satellitforbindelsen i dag, både når vi taler om telefoni, data og internet. Byer og bygder og dermed også miner udenfor radiokæden vil dog stadig have forbindelse med resten af Grønland og udlandet via satellitforbindelse. Der vil dog være væsentlig mere kapacitet til rådighed, da trafik til vestkysten langs radiokæden ikke længere beslaglægger kapacitet i satellitterne. Minernes forbindelse til telekommunikationsnettet For at forbinde det grønlandske telekommunikationsnet med telekommunikation i det enkelte mineområde kan der alt efter forholdene bruges enten en link til Radiokæden eller forbindelsen kan etableres via satellit. Mere simple forbindelser kan være Iridium, BGAN eller VSAT. LAV Mobilitet IRIDIUM Mini-M BGAN VSAT LINK Langs hele vestkysten fra Nanortalik til Uummannaq LAV Datakapacitet 4

5 Iridium Uanset hvor isoleret man befinder sig i Grønland, kan man få kontakt med omverdenen ved hjælp af en Iridium-satellittelefon Iridium er det eneste system af satellittelefoner, som dækker hele Grønland. Den håndholdte kommunikation sker via 66 lavtflyvende satellitter, der bevæger sig i polare baner om jorden, og systemet er særdeles velegnet til grønlandske forhold. Hver satellit har 48 såkaldte spot beams, hvilket betyder, at alle steder med fri sigt til satellitten er dækket. Hvis man skal bruge Iridium-telefonen indendørs vil det være mest praktisk med en fastmonteret telefon med en udendørs antenne. På den måde kan man ringe til folk i felten hjemme fra kontoret til den billigste Iridium-takst. Den fastmonterede telefon vil normalt også være tændt hele tiden til forskel fra den bærbare, hvor man vil spare på batteriet. Det betyder at man altid kan få fat i folk ude i felten. Det vil være smart at udstyre folk ude i området med en personsøger. Personsøgeren kan ligge i brystlommen, og man behøver ikke, som med telefonen, at have den for øret med antennen rettet opad med frit sigt. Personsøgeren kan endda fange signalet i en betonbygning eller i et fly. En personsøger kan stå alene med et selvstændigt abonnement, det vil sige uden en Iridium-telefon. BGAN Næste generation af professional trådløs kommunikation via satellit. BGAN er en af de bedste muligheder når det drejer sig om en mobil terminal, med både telefon, bredbånd og fax. Denne speciale BGAN terminal er skabt til internet og kan overføre medie-fremvisninger fra barske og øde omgivelser. BGAN er en super bredbåndsenhed, der via satellit giver dig enestående muligheder for at kommunikere via telefon, fax og videokonference. Terminalen er ideelt designet til overførsel af store datamængder i barske omgivelser, hvor andre former for kommunikation må give op. BGAN består af en integreret letvægtsantenne med modtager, der kan kobles direkte til en bærbar PC. BGAN giver dig mulighed for at kommunikere med stort set hele verden, via meget kraftige BGAN satellitter. Inmarsat har flyttet BGAN satellitterne, hvilket betyder en begrænset dækning i Nord- og Østgrønland. BGAN giver dig disse unikke muligheder: Samtidig telefon og datakommunikation Fuld duplex telefoni Telefoni og fax services Dækning i det meste af verden Standard LAN, USB, Bluetooth og telefon/fax porte Kan oplades med solceller Lille letvægtsantenne integreret med modtager, men med mulighed for at tilkoble antennen til modtager via et kabel, så antennen kan placeres i en vindueskarm Kompakt mobil enhed, der ikke er større end en taske til en bærbar pc Designet med stor modstandsdygtighed over for fugt, støv samt høje og lave temperaturer Let at sætte op og hurtig at tage ned igen 5

6 VSAT VSAT er en semimobil satellit løsning. VSAT kobles via Intelsat 903 til en HUB i Copenhagen Teleport (CTP). Hos kunden har man adgang til Internet og telefoni via en 2,4m parabol, et modem, en switch og en Gateway til telefonen. Telefonerne er koblet til en central i CTP med et grønlandsk telefon nummer i serien 19xxxx, og Internettet kobles op via en MPLS forbindelse i CTP. Satellit løsninger i Grønland er kendetegnet ved to forskellige faktorer, nemlig kapacitet og mobilitet. Kapaciteten afhænger at valgt satellit, jo tættere på Grønland jo bedre, men også om satellittens antenner er rettet mod Grønland, det vil sige spotbeam, eller om antennerne bare peger mod jorden, det vil sige global beam. TELE Greenland benytter primært 2 Intel satellitter IS903 på 325,5 øst og IS907 på 332,5 øst. Begge satellitter har spotbeam over Grønland. Dette indebærer at man med en stor parabol på 11m kan modtage signalet helt oppe i Qaanaaq. Parabolerne er typisk indbygget i faste jordstationer, hvilket betyder at mobiliteten er meget lav. Der bruges en SCPC (Single channel per Carrier) kommunikationslink mellem minen og Nuuk. Med denne løsning kan der etableres GSM i området. Det er vigtigt at der er fri sigt til satellitten. Såfremt det tilgængelige kortmateriale ikke er anvendeligt, vil det være nødvendigt at gennemføre en egentlig fysisk forundersøgelse for at fastslå de aktuelle fysiske og geografiske forhold. VSAT en kan demonteres og sættes op et andet sted rimelig hurtig og billig. En løsning med en fast parabol vil man typisk bruge, hvor afstanden til TELE s radiokæde net er for stor. En jordstation med fast parabol vil ligge i en parabolstørrelse på 2,4m eller 3,7m for en lille model og op til 4,9m for en bygdeløsning. For den lille model foretrækker TELE dog en 3,7m idet en større parabol kræver betydelig mindre sendeeffekt for at uploade den samme båndbredde. Det er vigtigt at der er frit sigt til satellitten. Såfremt det tilgængelige kortmateriale ikke er anvend eligt, vil det være nødvendigt at gennemføre en egentlig fysisk forundersøgelse for at fastslå de aktuelle fysiske og geografiske forhold. Dækning IS903 6 Link Et radiolink er en radiokædeforbindelse bestående af en terminalstation i hvert sit endepunkt. Der hvor de geografiske og fysiske forhold nødvendiggør, at der mellem to terminalstationer etableres en repeater (mellemstation) for at kunne sikre forbindelsen samt en passende kvalitet af transmissionen mellem de to endepunkter, tales der om anvendelse af en radiokædeløsning. TELE tilbyder leverance af en højkvalitets radiolink/radiokæde løsning, hvor de fysiske og geografiske forudsætninger for anvendelse af disse systemer er opfyldt. TELE tilbyder et højkvalitetsprodukt, idet TELE sammen med leverance af løsningen også efterfølgende kan tilbyde at forestå drift og vedligehold af den leverede løsning. TELE kan dog kun påtage sig denne forpligtigelse/opgave, såfremt det anvendte udstyr passer ind i TELE s eksisterende produktpalette og infrastruktur. Der skal mellem de to terminalstationer være frit sigte, idet radiobølger i de typiske radiokæde-frekvensbånd ikke kan tage højde for eventuelle obstruktioner i området (så som bjerge, bakker, høje huse), hvilket betyder, at radiobølgerne ikke søger uden om disse forhindringer. Endvidere skal det bemærkes, at er der frit sigte mellem de to terminalstationer, så er første del af denne forudsætning opfyldt, men de skal samtidig være en vis frihøjde således, at signalerne kan bevæge sig frit mellem de to terminalstationer. Afklaringen af, om der er frihøjde nok kan kun ske ved, at der udarbejdes en strækningsberegning med en tilhørende profil, som viser disse forhold. Hvis det viser sig, at der ikke er den nødvendige frihøjde, så kan man evt. løse dette ved at etablere antennemaster og såfremt disse bliver meget høje, finde alternative

7 LAV Mobilitet LAV Mobilitet placeringer af den ene eller begge terminalstationer. Beregning af frihøjde, antenne- og mastehøjde kræver, at der bliver udarbejdet en strækningsberegning med udarbejdelse af tilhørende strækningsprofiler baseret på et anvendeligt kortmateriale disse beregninger benævnes typisk et desktop study. Såfremt det tilgængelige kortmateriale ikke er anvendeligt, vil det være nødvendigt at gennemføre en egentlig fysisk forundersøgelse for at fastslå de aktuelle fysiske og geografiske forhold mellem de to punkter, som ønskes forbundet. Hvis kunden har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre denne forundersøgelse, så vil TELE specificere de oplysninger og informationer, som er nødvendige alternativt kan TELE gennemføre en forundersøgelse på vegne af kunden. Klimatiske forhold De klimatiske forhold har også stor indflydelse på IRIDIUM Mini-M kvaliteten af en forbindelse, idet nedbør (regn, sne, slud m.v.) har stor indflydelse på signalets (radiobølgernes) udbredelse, BGAN hvorved nedbør kan forhindre det ønskede signal i at nå frem med den ønskede styrke. VSAT IRIDIUM Mini-M LAV BGAN TELE Greenland A/S leverer telekommunikation til hele Grønland byer og bygder fjorde og kystlinje Vi leverer telefoni og internet til alle byer og bygder med over 70 indbyggere. Vi har forsyningspligt men dermed også koncession på levering af telekommunikation i hele Grønland. Backbone-nettet er gennem de sidste år blevet kraftigt udbyg- Datakapacitet LINK der forbinder Grønland til hhv. Nordamerika og til Island og derfra videre til Danmark og resten af Europa. Radiokæden går fra Uummannaq til Nanortalik og er blevet VSAT kraftig udbygget. Selvom der med Greenland Connect er frigivet meget satellitkapacitet, har TELE Greenland alligevel øget denne. Det er klart, at forsyning til LINK olieefterforskning og de nye miner i Grønland med telefoni og internet er en udfordring, men det er get. Dels har vi fået LAV et undersøisk Datakapacitet en udfordring, som vi er fuldt ud i fiberkabel Greenland Connect stand til at tage op. Vi har erfarin- TELE Greenland A/S leverer telekommunikation til hele Grønland byer og bygder fjorde og kystlinje Vi leverer telefoni og internet til alle byer og bygder med over 70 indbyggere. Vi har forsyningspligt men dermed også koncession på levering af telekommunikation i hele Grønland. Backbone-nettet er gennem de sidste år blevet kraftigt udbygget. Dels har vi fået et undersøisk fiberkabel Greenland Connect der forbinder Grønland til hhv. Nordamerika og til Island og derfra videre til Danmark og resten af Europa. Radiokæden går fra Uummannaq til Nanortalik og er blevet kraftig udbygget. Selvom der med Greenland Connect er frigivet 7 opnå en kvalitetsforbindelse. Desuden skal der tages hensyn til lave temperaturer, overisning og meget store vindhastigheder. gen med det lunefulde Grønland- Telefon og Data kapacitet At skabe en forbindelse fra TELE Greenlands Radiokæde eller satellitforbindelser til minen kan man betragte som fundamentet i en nybygning, det interessante er dog det der kommer ovenpå, nemlig selve huset, det vil sige de tjenester TELE kan tilbyde. Som eksempel på en bygning kan man etablere Mobiltelefoni og 3G mobilt bredbånd via en linkforbindelse. Alle medarbejdere kan således telefonere og komme på Internettet både privat og arbejdsmæssig. Medarbejderne kan bruge deres egen mobiltelefon, og deres egen 3G USB dongle på den private PC, eller arbejdsmæssig få det stillet til rådighed ske klima, geografien og forskel- af arbejdsgiveren. lighederne fra nord til syd. Det er også klart, at kravene til telekommunikationen, fra de før- Nedenstående ste faser, med prøver, skema og til endelig giver en oversigt over de mulige produktion, tjenester er meget og båndbredder forskellige. Nedenstående for enkelte tabel viser forbindelser. hvilke De første faser kan sandsynligvis Iridium BGAN VSAT lille stor Telefoni PSTN 1 2 Standard 4 4 telefonlinier som en bygd Som en bygd telefoner optil 24 ISDN 1 VoIP Det er også klart, at kravene til GSM max 4 kanaler som en bygd som en bygd eller en satellitforbindelse. Fax via adapter som en bygd som en bygd Der kan kompenseres for de klimatiske indvirkninger meget satellitkapacitet, har TELE ved at anvende større Greenland sendereffekt alligevel samt øget denne. større og/ eller bedre antenner. Det er klart, at forsyning til olieefterforskning og de nye miner De klimatiske forhold i Grønland i Grønland med telefoni gør, at og radiokædefrekvenser og antennestørrelser, net er udfordring, som men normalt det er er inter- en udfordring, som vi er fuldt ud i meget udbredt i Europa, kun sjældent er anvendelige til forbindelser i Grønland, hvis man ønsker stand til at tage op. Vi har erfarin- at gen med det lunefulde Grønlandske klima, geografien og forskellighederne fra nord til syd. Direct Internet max 10 op max 512 ned max 2 Mbps klares med et par Iridium telefoner, mens det i driftsfasen kan dreje sig om telekommunikation i et langt større omfang, hvor der skabes forbindelse til det grønlandske telenet via en link til radiokæden eller en satellitforbindelse. muligheder de enkelte løsninger giver: filtransfer streaming Iridium BGAN VSAT 2,4 op til 256 lille stor Link Telefoni MPLS PSTN 1 2 Standard 4 4 telefonlinier som som en en bygd bygd som Som en en bygd bygd telefoner optil 24 TV ISDN (DVB-T) VoIP 1 på 4,2m parabol GSM max 4 kanaler som en bygd som en bygd Fax via adapter som en bygd som en bygd TELE Greenland A/S TFO Postboks Nuuk Tlf: Kontaktperson: Uffe Fabricius DATA Direct IP op til op max 512 1/1 Mbps 4 Mbps fra 2 Mbps til Internet Mbps max 10 ned max 2 Mbps filtransfer 2,4 streaming op til 256 MPLS som en bygd som en bygd TV (DVB-T) på 4,2m parabol Link telekommunikationen, fra de første faser, med prøver, og til endelig produktion, er meget forskellige. De DATAførste faser kan IP op sandsynligvis til klares med et par 493 Iridium telefoner, mens det i driftsfasen kan dreje sig om telekommunikation i et langt større omfang, hvor der skabes forbindelse til det grønlandske telenet via en link til radiokæden Nedenstående tabel viser hvilke muligheder 1/1 Mbps 4 Mbps de enkelte fra løsninger 2 Mbps til giver: 155 Mbps TELE Greenland A/S TFO Postboks Nuuk Tlf: Kontaktperson: Uffe Fabricius

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen Undersøgelse af RTK Teknikker Mads Bøgvad Knudsen Kongens Lyngby 2005 Danmarks Tekniske Universitet Informatik og Matematisk Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon+45 45253351,

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV Søfartsstyrelsen December 2014 Forord... 3 1 2 3 Sammenfatning... 4 Metode og afgrænsning... 9 Generelle udviklingstendenser i Arktis...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FREMME AF KOMMERCIELT ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 2. Grønlands økonomiske og erhvervsmæssige forhold... 8 2.1

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere