DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK"

Transkript

1 Nr. 7 oktober årgang DRIFT & ARKITEKTUR ISSN Nr FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret på Big Data Nyt udviklende patientmiljø med lys, lyd, info og overvågning på vej Odense Universitetshospital skrotter dyr ventilation Gentofte Hospital Patientafskærmning Foto: Jesper Ludvigsen

2 Har du den rette måtteløsning? coral Coral stopper 94% af alt snavs og fugt i entreen. Snavs og fugt som bliver slæbt ind i bygninger, gør livet surt for ethvert gulv. Coral-måtter til entreen er derfor en optimal løsning, og reducerer omkostningerne til rengøring.

3 Ansvarshavende redaktør John Vabø, cand.polit. Fagredaktion: FSTA Formand Mogens Kaas Thrane, Balslev Råd. Ing. FSD Svend Christiansen, formand Redaktion/FSTA Chefredaktør John Vabø Jan Christensen, formand, Mogens Thrane, Chefkonsulent, Jesper Bo Jensen, Thorkil Vandborg, Jesper Dichmann Sørensen, Redaktion/FSD Henning Pedersen, Lars Grønager, Preben Hansen, Frederiksberg Sygehus Redaktionsudvalg: FSTA s bestyrelse: Formand: Mogens Kaas Thrane, Chefkonsulent Balslev Rådg. Ing. Næstformand: Kaj Hyldgaard Olsen, Teknisk Koordinator, Nyt Ålborg Universitetshospital, Sekretær: Claus Niehburg Bernthsen, Byggeteknisk Chef, Slagelse Sygehus, Kasserer: Ole Klinkby, Salgschef, NNE Pharmaplan, Best.medlem Jan Klessen Christensen, Chefrådgiver, Balslev, Best.medlem Finn Sørensen, Projektleder - Sundhed, Creo Arkitekter, Best.medlem Thorkil Vandborg, Afdelingsleder, Hospitalsenheden Vest, Redaktionens adresse: Indlæg og kommentarer kan mailes til Redaktionen: Synspunkt: Forum for debat er åben for sundhedsfaglige- og politiske emner, og er uafhængig af redaktionens holdning. Annoncer: Niels Rudolfsen, Vibeke Lotinga, Tekst: Journalist Ib Erik Christensen Abonnement: 9 udgaver pr. år inkl. moms & porto: Danmark dkk 335,- Europa, Færøene & Grønland: dkk 550,- Løssalg: dkk 45,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Udgiver SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf.: Fax: ISSN Nr Layout og tryk: Scanprint a s Kontrolleret af Indhold 7/2014 ARKITEKTUR & BYGGERI IT KVALITET LOGISTIK MILJØ & ENERGI PROGRAMMERING RÅDGIVNING TEKNIK FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR Enopsol kan sikre billig køl og varme fra undergrunden Af journalist Ib Erik Christensen, Cypress kommunikation 4 Super sygehus vælger naturlig ventilation 8 Svendborg Sygehus ombygges til specialsygehus 9 Energirenoveringer kræver større indeklimahensyn 10 Ny generation overvågningssystem baseret på Big Data Af Jannik Holm 14 Region Syddanmark og Medic OUH fortsætter samarbejdet 23 Ascom lancerer specialbygget smartphone til sundhedssektoren 24 Nyt udviklende patientmiljø med lys, lyd, info og overvågning på vej 25 Effektive kedler sikrer besparelser og miljøet Af Journalist ib Erik Christensen, Cypress kommunikation 26 Den usynlige radiator er indbygget i væggen Af journalist Ib Erik Christesen, Cypress kommunikation 30 Odense Universitetshospital skrotter dyr ventilation 33 Patientafskærmning en vigtig detalje, som skal med på de første tegninger i byggeprocessen 34 Delux Denmark skræddersyr lyset til hospitalerne Af journalist Ib Erik Christensen, Cypress kommunikation 40 nora gummigulve, din partner til: Bæredygtige gulve Stærke gulve Ergonomiske gulve Rengøringsvenlige gulve Resistente gulve Kontakt nora systems for yderligere information Tlf Kontrolleret oplag: i perioden _anz_DK_Satura_123x35.indd 1 hospital drift & arkitektur :27 7 3

4 Energi Enopsol kan sikre billig køl og varme fra undergrunden Både køling i form af aircondition og bortskaffelse af procesvarme samt opvarmning i vinterhalvåret kan være en stor udgiftspost på hospitalsbudgetterne, men Enopsol i Nordsjælland har udviklet en enkel og miljørigtig metode, der reducerer udgifterne til en tiendedel for køling og under halvdelen for varme. Af journalist Ib Erik Christensen, Cypress kommunikation Metoden går i sin enkelhed ud på at hente både køling og fremover også varme dybt nede i undergrunden ved at udnytte grundvandsforekomster som energireservoir. Det kræver i udgangspunktet to ca. 100 meter dybe boringer plus en installation med varmeveksler og varmepumper. Kølingen kan i høj grad billiggøres på hospitalerne med en yderst beskeden udledning af CO2. Direktør og indehaver af Enosopol, civilingeniør Stig Niemi Sørensen med en fortid som forsker på DTU, har udviklet en komplet pakkeløsning til hospitalerne: Vi bruger de naturlige ressourcer lige under os. Vort koncept går ud på at bore ned efter grundvandet i maksimalt 100 meters dybde, hvor man de fleste steder støder på vandførende lag, der er store nok til at etablere et meget billigt kølesystem. Ti meter nede i jorden er temperaturen i det åbne land lig med årets middeltemperatur på terræn året rundt og grundvandet er derfor typisk 8,5-9 grader og under byerne 9,5-10 grader, hvilket er ideelt til mange køleopgaver, specielt til rumkøling, hvor vi har brug for grader i rumtemperatur. Det kølige grundvand pumpes op fra en boring og ledes gennem en varmeveksler og retur til undergrunden via en anden boring. Alt oppumpet vand kommer ned i undergrunden let opvarmet, men ellers uforandret som da det kom op og vil være til rådighed for fremtiden rent og friskt. Vi kan køle for en tiendedel af den pris, traditionel køling med store, energikrævende kølekompressorer koster og som de fleste hospitaler bruger som køleanlæg. De kræver også udendørs installationer så varmen kan afgives til udeluften. Hospitalernes køleanlæg både fylder, støjer og belaster miljøet. De gener slipper man helt for med grundvandskøling, der hverken larmer, kræver bygningsværker eller forurener miljøet. Ifølge reglerne skal vandet være ubehandlet, når det pumpes tilbage, siger han. Stig Niemi Sørensen ser meget store økonomiske og miljømæssige perspektiver i at hospitalerne bruger grundvand som kølemiddel om sommeren og som varmekilde om vinteren. Stor interesse for grundvandet Stig Niemi Sørensen er uddannet civilingeniør og forsker på DTU i , hvor han arbejdede med alternative metoder for bygningsopvarmning ved hjælp af grundvandsbaserede varmepumper og sæson varmelagring i grundvandsmagasiner. Oliekrisen stimulerede ønsket om større uafhængighed af fossile brændsler og lavtemperaturanlæg. Hans forskning gav indgangsvinkel til en selvstændig karriere som ekspert i grundvandsbaserede køle- og varmepumpeanlæg, som siden 1994 har betydet, at hans firma, Enopsol, står helt eller delvis bag hovedparten af de omkring 35 store danske grundvands-installationer, der er etableret til dato. Systemet er yderst relevant for hospitalerne, og en række af dem er da også i fuld gang med at etablere anlæg eller har planer om at gøre det. Vi har udført et lovende forprojekt for Gentofte Amtssygehus, og anlægget vil blive etableret så snart tilladelser foreligger. Glostrup Hospital vil udbyde et grundvandskøleprojekt og i vinderprojektet i Hillerød omtales grundvandskø- Fortsættes side 6

5 En STJERNE er født intelligent klargøring af MOPPER MOPSTAR vaskemaskiner med patenterede fordele For-afvanding, hvor smuds og sæberester fjernes fra mopperne før vaskeprocessen starter SoftCare-tromle minimerer slid og forlænger moppernes levetid MopStar serien er udviklet specielt til rengøringsbranchen og består af 4 størrelser fra 6,5 til 13 kg. Alle MopStar maskiner har ready-to-use programmer, forskudt start, samt bredt udvalg af programmer bl.a. til vask af arbejdsbeklædning. Yderligere info

6 Energi ling, Gødstrup Hospital er positiv og flere andre hospitaler har lignende planer. Der er mange aktiviteter i gang og på steder, hvor undergrunden er velegnet, er det også en rigtig gode ide at få underøgt, om man kan pumpe tilstrækkelige vandmængder op fra undergrunden. I Gentofte kan vi fx let pumpe 100 kubikmeter op i timen pr. boring. Enopsol kan bore brøndene op til 60 cm i diameter, hvis kølebehovet kræver store vandmængder. Der stilles krav om rent råvand fra boringerne, da der hverken er filtre eller udfældningsbassiner, så Enopsol bruger boreteknikker, der ikke forurener med sandkorn og partikler. Når hospitalerne køler traditionelt, forsvinder der en masse varme op i den blå luft fra køletårne, og kølekompressorerne bruger store mængder elektricitet. I fremtidens energisamfund får vi ikke råd til at smide de dyre varmekalorier ud til gråspurvene. Det koster op mod kr. at få undergrunden undersøgt. Mens man borer, kan man ofte se, om den er velegnet til formålet eller må opgives. Køling er den drivende kraft i udviklingen nu, men opvarmning bliver også væsentlig og gevinsterne kan blive meget store for samfundet. Overskudsvarmen fra kølingen kan således lagres i undergrunden ved at opvarme grundvandsmagasinet. Vi kan stadig genvinde op til procent, så energitabet kun er pct. Kølekompressorer har hospitalernes i forvejen, og kan ombygges til varmepumper. De kan på den måde sende varme ind i hospitalernes varmesystem og spare op til 60 pct. i forhold til naturgas og op til 50 pct. i forhold til fjernvarme. Varmelagring er fremtiden En klassisk ATES-løsning Aquifer Thermal Energy Storage kan have mange varianter, men fælles for dem er, at varmen genudnyttes minus et mindre tab. Der kan tilføres ekstra varme om sommeren, så hospitalerne kan drage nytte af den om vinteren. Fjernvarmværkerne skal vænne sig til, at energiforsyningen kan komme til at foregå med omvendt fortegn, dvs. at større varmekunder udover at aftage varme også leverer varme ind i fjernvarmesystemerne. Der vil komme en række tilpasninger, og ikke mindst skattereglerne for salg af overskudsvarme til fjernvarme bør forenkles, da de slet ikke er gearet til denne omstilling, siger Stig Niemi Sørensen. Vi lavede det første projekt hos Grundfos i Bjerringbro, hvor vi høster overskudvarmen fra virksomheden og lagrer den i grundvandet og leverer den tilbage til Bjerringbro Varmeværk. Det har kørt et år nu og som det første i Danmark har bevist, at det kan lade sig gøre. I Københavns Lufthavne høster vi al overskudvarmen fra terminalbygningerne og lagrer den ved hjælp af et stort borefelt ved kystlinjen ud til Øresund, så lufthavnen om vinteren kan udnytte den til bygningsopvarmning om vinteren ved hjælp af varmepumper. Disse nye tilgange skal ind i energisystemerne herhjemme. Stig Niemi Sørensen tilføjer, at myndighederne nu undersøger eventuelle negative effekter ved at aflede grundvandet ved i gennemsnit 30 grader i stedet for nu ved gennemsnitlig 20 grader, hvilket betyder at man i mange tilfælde kan halvere grundvandsmængden og antallet af boringer. Det vil give en væsentligt bedre økonomi, påpeger Stig Niemi Sørensen. Koster ekstra, men er hurtigt tjent ind Anlæggene koster fra 3 mill. kr. og opefter, de er således dyrere end traditionelle køleanlæg, men modregnes energibesparelsen, opererer man med en tilbagebetalingstid på 4-10 år afhængig af de lokale forhold, dybden, antallet af boringer og driftstimer. Et af Enopsols største projekter, der bedst kan sammenlignes med et hospital, er et anlæg til en kvm. Bygning med 1000 medarbejdere. Den samlede løsning med køling og varmepumper kostede ca. 25 mill. kr. med kun 4 års tilbagebetalingstid. Enopsol kan totalt styre installationerne online via et programmeret overvågningssystem, udtage grundvandsprøver til kommunen, sikre mod lækager i varmeveksleren etc. Teknologien er på plads, den eneste ulempe er en lang ekspeditionstid i kommunerne. Kommunernes sagsbehandling er meget forskellig, og vi kan uden amterne ikke længere være sikre på, at kommunerne har ekspertisen på området. Vi har derfor en udfordring i at hjælpe kommunernes sagsbehandlerne til forstå, hvad disse installationer er for noget. En tilladelse munder ofte ud i lidt skrappere vilkår end nødvendigt, fordi kommunerne laver et overkill for at være på sikker grund. Vi har et kæmpestort uddannelsesbehov i sagsbehandlerleddet hos myndighederne, men myndighederne er ikke nær så berøringsangste som for år tilbage. Nogle kommuner vil meget gerne hjælpe. Der er sket et meget positivt paradigmeskifte. Sådan oplever jeg det, siger Stig Niemi Sørensen, der har været en klar pioner inden for grundvandskøling på de danske hospitaler.

7 D E N M A R K Efficiency must be affordable. How can cost centres be converted to competitive advantages? By combining over creativity hele verden. with 100 years of experience and industrial expertise. TRILUX MEDICAL har igennem de sidste 50 år, leveret medicinsk udstyr til hospitaler TRILUX Medical products are extremely economical with raw materials De anses and for energy af de and mest easily pålidelige, recycled. Solutions succesfulde for shrinking og innovative hospital producenter budgets i Tyskland indenfor operationsrum, intensivstuer og sengestuer. and ever-increasing safety regulations. Experience our products at the virtual TRILUX Medical Cube: Vi ledsager kunderne gennem alle planlægnings faser, for at skabe skræddersyede totalløsninger til hver enkelt opgave. DELUX DENMARK - Torbenfeldvej Vallensbæk Strand - Tlf.: Mail: -

8 Energi & Ventilation Super sygehus vælger naturlig ventilation Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) bliver på størrelse med en dansk provinsby og bliver Aarhus største arbejdsplads. Bæredygtigt materiale valg og energioptimerede løsninger har haft høj prioritet og hospitalet projekteres, så det opfylder BR2010 lavenergiklasse 1. Hospitalet rummer store luftige atrier, pladser og gangområder, som ventileres med naturlig ventilation via automatisk styrede vinduer. For at opnå et robust system, har man valgt at benytte WindowMasters Motorlink teknologi, som er specialudviklet til vinduesautomatik. Desuden har man valgt at montere elektriske vinduesåbnere på vinduer i sengestuerne, så patienter og personale nemt kan lufte ud ved at benytte et betjeningstryk placeret på væggen i stuen. Fordelene ved at vælge naturlig ventilation i store åbne områder er mange bl.a. lav anlægsinvestering, lavt energiforbrug (SEL=0), lave driftsomkostninger, ingen uskøn og pladskrævende kanalføring, da bygningskroppen anvendes til lufttransport og samtidig fås et behovsstyret system, der kan levere høje luftskifter ved spidsbelastning. CTS-løsningen, som regulerer den naturlige ventilation på DNU, anvender, som tidligere nævnt, Motorlink teknologi. Teknologien er valgt for at give CTS-leverandøren mulighed for at levere et robust, fleksibelt og intelligent system med enkel integration til CTS-systemet, der lever op til projektets krav. Teknologien sikrer bl.a., at man til enhver tid kender vinduets præcise åbningsposition. Dette giver et optimalt indeklima, et synkront udtryk af facaden og, at nulstilling af vinduesåbnere bliver overflødig. Desuden har vinduesåbnerne mulighed for at åbne/lukke med tre forskellige hastigheder, alt efter behov. Eksempelvis en langsom og lydløs hastighed ved automatisk styring og en hurtigere hørbar hastighed, når de aktiveres af et manuelt tryk, hvorved brugerne kan se og høre resultatet af deres handlinger. Teknologien med tre hastigheder er ligeledes anvendelig i kombinerede løsninger med naturlig ventilation (langsom vinduesåbning) og brandventilation (hurtig vinduesåbning), og hastighederne kan naturligvis indstilles individuelt både under og efter installationen. Endeligt kan nævnes, at vinduesåbnerne kører fuldt synkront, så der er ikke behov for et eksternt synkroniseringsmodul. Op til fire vinduesåbnere kan arbejde sammen på ét vindue med en tolerance på under 2 mm. Denne ægte synkronisering sikrer vinduet ikke ødelægges af vinduesåbnere, der kører med forskellige hastigheder. Det er ikke kun på DNU, at man har fået øjnene op for at bruge naturlig ventilation i store åbne områder. Naturlig ventilation ses i dag i en lang række atrier, fordelingsgange i shopping centre, sports- og multihaller, forsamlingssale osv. Grundet store rumhøjder vælges ofte opdriftsventilation i områderne Figure 1: DNU rummer store luftige atrier, pladser og gangområder, som ventileres med naturlig ventilation via automatisk styrede vinduer fra WindowMaster.

9 Energi & Ventilation dvs. automatisk styrede åbninger til det fri i flere niveauer med mulighed for høje luftskifter til følge. Styringen af den naturlige ventilation kan varetages af CTS anlægget eller af WindowMasters styresystemer NV Comfort eller NV Advance, som er specialudviklet til at styre efter forskellige parametre som f.eks. vindhastighed, udetemperatur, bygningens brug m.m. NV Comfort er løsningen til varmestyring og naturlig ventilation i mindre og mellemstore bygninger. Løsningen leveres også til styring af solafskærmning, lys og mekanisk ventilation (hybrid ventilation). NV Advance er den mest avancerede løsning til komplet styring af indeklima i større bygninger. Løsningen skræddersys efter modelleringer af bygningen og dens omgivelser. Det er rådgivergruppen DNU, der står bag det nye universitets hospital. Gruppen er et konsortium bestående af C.F. Møller, CUBO Arkitekter, Alectia, Rambøll og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Første etape forventes at tages i brug i Gratis webinar om naturlig ventilation på hospitaler På WindowMasters website, er du mulighed for at tilgå et webinar, som netop handler om Naturlig ventilation på hospitaler. Webinaret er gratis og varer ca. 30 minutter. Så snart du har tilmeldt dig, så får du adgang til et link, hvorfra at du kan se webinaroptagelsen. Det eneste du behøver er lyd i din højtaler. Da dette webinar er en optagelse, så vil der ikke være mulighed for at stille spørgsmål. Tilmeld dig og læs mere på: Svendborg Sygehus ombygges til specialsygehus JORTON har vundet fagentreprisen til 20,5 mio. kr. i forbindelse med tilpasningen af Svendborg Sygehus til en ny rolle som specialsygehus i Region Syddanmark. Fra slutningen af september og næsten to år frem er håndværkerne fra JOR- TON på en specialopgave på Sydfyn, hvor Svendborg Sygehus skal tilpasses og renoveres bygningsmæssigt. Det specielle består i, at ombygningen skal foregå således, at sygehusets over medarbejdere kan varetage deres daglige opgaver, og at patienterne samtidig forbliver så uforstyrrede som muligt. Sygehusets akutafdeling har ifølge Region Syddanmark ambulante besøg om året, svarende til næsten 500 i døgnet, så trafikken til og fra sygehuset er stor. Centralt velkomstatrium Der er tale om en murer- og betonentreprise, der omfatter etableringen af et atrium på ca. 800 m 2, som får karakter af et slags offentligt torv i midten af det eksisterende, hesteskoformede byggeri. Atriet etableres i to niveauer med en underetage, der indeholder interne funktioner og en øvre etage med offentlige funktioner som venteområde med kiosk og lignende. Rokade mellem afdelingerne JORTONs opgave bliver desuden at ombygge de eksisterende afdelinger, hvorfor afdelingerne skal rokere undervejs. Der skal etableres en gangbro i 1. sals niveau mellem bygningerne hen over eksisterende vej og etableres en ny udvendig elevator. Entreprisen omfatter desuden facadepartier, smedearbejder, nedbrydning og tagdækning, jord- og kloakarbejder samt belægninger. Noget af et puslespil Det er Rambøll, der står for at få puslespillet med ansatte, patienter og bygningsarbejderne til at gå op, mens JOR- TON ændrer de fysiske rammer, fortæller projektchef Jan Bert Christensen fra JOR- TONs afdeling i Odense. Han understreger, at JORTONs medarbejdere har de erfaringer og kompetencer, der skal til, når en bygge- og anlægsopgave kræver maksimale hensyn til den daglige drift. Fakta Bygherre: Arkitekter: Ingeniør: Fagentreprise: Entreprisesum: Region Syddanmark Cubo og Charlotte Folke Rambøll JORTON 20,5 mio. kr. JORTON A/S udfører med mere end 80 års erfaring alle former for byggeopgaver indenfor renovering og nybyg fra den mindste serviceopgave til det komplekse bygningsværk samt alle anlægsopgaver indenfor broer. hospital drift & arkitektur 7 9

10 Energi & Ventilation Energirenoveringer kræver større indeklimahensyn Fremtidens indeklima hænger uløseligt sammen med byggeriets aktuelle fokus på energirenovering. Men skal byggebranchen nå de ambitiøse 2020-målsætninger, kræver det et større hensyn til indeklimaet, f.eks. via forbedret drift af ventilationsanlæg. Man har måske lidt regnet med, at indeklimaet bare følger med, når man nedbringer bygningens energiforbrug, men sådan hænger det ikke sammen, udtaler sektionsleder Kasper Lynge Jensen fra Center for Bæredygtigt Byggeri på Teknologisk Institut. Med de kommende 2020-mål for energiforbruget i nybyggede huse er der sat et ambitiøst pejlemærke for den energirenoveringsindsats, som senest med regeringens strategi for energirenovering fra maj er kommet på byggeriets dagsorden. I præcise tal er det ambitionen, at energiforbruget i nybyggede huse i 2020 skal være max 20 kwh/m2, men skal dét mål nås, er der ingen vej uden om at indtænke indeklimahensyn i langt højere grad, end man som oftest gør i dag. Bedre indeklima ses på bundlinjen Hidtil har der været stor fokus på energidelen, mens indeklimaet ikke har fyldt så meget i renoveringsindsatsen. Man har måske lidt regnet med, at indeklimaet bare følger med, når man nedbringer bygningens energiforbrug, men sådan hænger det ikke sammen. Jo mere højteknologisk vores byggeri generelt bliver, jo flere parametre skal spille sammen for at få et indeklima, som ikke bare er behageligt, men også bidrager til at holde energiomkostningerne nede, forklarer Kasper Lynge Jensen, der er sektionsleder på Center for Bæredygtigt Byggeri på Teknologisk Institut. Derudover kan vi bl.a. se, at selv marginale procentvise indeklimaforbedringer i form af f.eks. bedre ventilation øger skolebørns indlæringsevne og medarbejdernes effektivitet i kontormiljøer. Det sidste viser sig endda også hurtigt på bundlinjen pga. de relativt høje lønomkostninger herhjemme, lyder det uddybende fra Kasper Lynge Jensen. Ventilation tilpasset det enkelte rum Et af de firmaer, som er langt fremme i udviklingen af mere effektive måder at regulere indeklimaet på, er KE Fibertec, som udvikler og producerer tekstilbaserede ventilationssystemer. Udviklingsingeniør Anders Olsen fra KE Fibertec fortæller: Tekstilkanaler kan tilpasses fuldstændigt til den individuelle bygning, og den enkelte kanal kan designes, så den passer til forholdene i det enkelte rum. Samtidig fungerer tekstilkanaler i modsætning til de mere traditionelle stålrørskanaler effektivt både ved lavt og høj tryk, hvilket kan være med til at nedbringe energiforbrug og ventilationsudgifter. Overvågning forbedrer ventilationen InTex overvåger tekstilkanalen og giver besked, når den skal rengøres KE Fibertec har derudover for nylig udviklet den intelligente sensor InTex, der løbende holder øje med forholdene i ventilationskanalerne og giver automatisk besked til bygningens driftsansvarlige, når det er tid til at rengøre kanalerne. På den måde undgår man, at beskidte ventilationskanaler øger ventilationsanlæggets energiforbrug pga. trykændringer. Alle ventilationsdiffusere bør rengøres, da det skidt, som ikke opfanges af forfiltrene, bl.a. sætter sig på indersiden af kanalen. Med tekstilkanaler foregår rengøringen helt enkelt ved, at de afmonteres, vaskes og sættes op igen. Men hvornår og hvor ofte rengøringen skal ske, har indtil nu kun kunnet basere

11 energi & ventilation om Ke FiBerteC KE Fibertec udvikler, producerer og markedsfører godt indeklima eller luftfordelingssystemer baseret på fi berteknologi. Tekstilkanalerne kan tilpasses, så de i form, farve og størrelse passer til rummet, og de kan anvendes i skoler, laboratorier, sportshaller, på kontorer og mange andre steder, hvor der er behov for et godt indeklima og en effektiv udluftning. KE Fibertec lancerede i 2012 verdens første Cradle to Cradle certifi cerede ventilationskanal CradleVent. Tekstilkanaler kan designes, så de passer til forholdene i det enkelte rum Læs mere på bertec.dk/intex sig på erfaring, forklarer Anders Olsen og uddyber: InTex overvåger tekstilkanalerne, så planlægningen af vedligeholdelsen af ventilationsanlægget bliver meget lettere og enkel. Sensoren er designet, så den kan indstilles nøjagtigt til de forhold og indeklimakrav, der gør sig gældende i det enkelte rum. Derudover kan man f.eks. logge sig ind på vores InTex webportal og følge lige netop sit ventilationssystem, pointerer Anders Olsen til slut. Produkter, akkrediteret kalibrering og viden samlet ét sted > > > Akkrediteret kalibrering > Kompetencegivende kurser > Rådgivning og behovsanalyse > Inhouse serviceværksted > Professionelt måleudstyr Testo forhandler HASSELLUNDEN 11A DK-2765 SMØRUM TLF HospitaL drift & arkitektur 7 11

12 Ventilation Krav om udsugning i kemikøle-fryseskabe JRV A/S har udviklet effektive ventilationssystemer til såvel industrikøleskabe som frysere der beskytter personalet mod ildelugtende og sundhedsskadelige dampe fra stoffer der opbevares i skabene Af journalist Ib Erik Christensen, Cypress kommunikation Mens industrien, universiteter og udenlandske hospitaler i udstrakt grad gør brug af skabene fra den danske producent JRV, så kniber det med de danske hospitaler. Hos JRV mener man det skyldes, at de ikke er opmærksomme på at skabene eksisterer. Men tilbage i 2001 startede JRV et samarbejde med brugerne for at udvikle effektive udsugningssystemer til industrikøleskabe og frysere, der kunne sikre personalet mod at blive udsat for ubehagelige og farlige dunster fra stoffer og præparater i skabene. JRV har i mange år haft et samarbejde med køleskabsproducenten Gram, så løsningen blev udviklet til disse skabe. JRV har siden solgt mange Gram-skabe med udsugning til industrien, læreranstalter, men danske hospitaler glimrer ved deres fravær på kundelisten selv om de opbevarer identiske stoffer i skabene. Vil har primært solgt dem til industrien og universiteterne, der kender vore skabe godt. De står på alle de store medicinalvirksomheder som Novo, Lundbeck, Leo Pharma, DTU, Landbohøjskolen, universiteterne, Cheminova etc. Så det undrer os da, at skabene ikke er leveret til hospitalerne, når vi har udviklet en effektiv løsning til både køle- og fryseskabene, der kan sikre arbejdsmiljøet, siger salgsdirektør Martin Olsen fra JRV. For selv om der er låg på emballagerne, så fordamper mange stoffer ud i luften inden i køle- eller fryseskabet, fastslår han. Det kan være ubehageligt og med en risiko for personalet, når skabet åbnes og dunsterne vælter ud. Det siger loven om udsugning Lovgivningen kræver også ventilation i skabene, hvis der er risiko for ubehagelige og skadelige dunster, påpeger han. Der er et konkret krav om udsugning i arbejdsmiljølovgivningen. Det fremgår blandt andet af 35 i arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning hvori det hedder: 35. Hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikling af røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur. Hospitalerne er meget bevidste om udsugning fra kemiskabe, men reglerne påbyder altså konkret udsugning fra køle- og fryseskabe i disse tilfælde, påpeger han. Sådanne systemer har JRV som de eneste udviklet i Danmark. Via Gram modtager virksomheden mange henvendelser fra lande der ønsker at købe disse løsninger, hvilket ifølge Martin Olsen tyder på, at virksomheden kan være den eneste leverandør i Europa. Sådan virker udsugningen JRVs udsugning på køleskabene består af et motorspjæld i toppen der tilsluttes ventilationsudsugning og et spjæld i bunden af skabet, der sikrer at skabet gennemventileres inden det kan åbnes. Spjældene er lukkede og slutter helt tæt, når skabet ikke bruges, så det bevarer sin kølefunktion intakt. Når personalet skal ind i køleskabet, aktiveres en tast på et betjeningspanel i toppen af skabet. Den starter udsugningen, åbner spjældene og sørger for at al luften inde i skabet suges ud gennem toppen af skabet og frisk luft strømmer ind via spjældet i bunden. Når al den forurenede luft er ventileret bort sekunder efter, åbner en lås i døren, så personalet har fri adgang til kemikalier og præparater uden risiko for at få diverse ubehagelige dunster væltet direkte ud i ansigtet. Styresystemet sikrer således, at kemikøleskabet gennemventileres før det kan åbnes og beskytter dermed brugeren mod farlige dampe, der må forventes at forekomme, når farlige stoffer og materialer, der bør ventileres bort, opbevares i kemikøleskabe, påpeger han. Nyudviklet system til frysere JRV tilbyder også udsugning fra fryseskabe, men her er udsugningen konstrueret så den sidder uden på skabene. Vi modtog en del henvendelser fra kunder, som ønskede den samme løsning monteret på frysere, men systemet

13 Ventilation fungerede ikke i fryserne, fordi lukkespjældene ganske enkelt frøs til inde i skabene. Efterspørgslen forsatte imidlertid, så for 4 år siden udviklede vi så en helt ny udsugning som giver den samme høje sikkerhed som udsugningen på køleskabet, men uden at gennembryde fryseskabet. Et spaltesug er monteret ned langs siden af skabsåbning. Automatikken er udviklet, så suget starter, når man trykker på en knap på skabet. De første 10 sekunder kan skabsdøren kun åbnes ca. 2 cm på klem. Lige så hurtigt som den kolde, forurenede luft vælter ud af skabet gennem døråbningen, suges den bort, så personalet ikke eksponeres for de dampe der eventuelt måtte være i skabet. Efter de 10 sekunder slår låsen fra, så skabet kan åbnes helt op. Når lågen lukkes stopper suget. Komplet løsning med Gram Endnu engang har et ønske fra brugere og vort samarbejde med dem resulteret i et nyt, konkret produkt som er medvirkende til at sikre et bedre arbejdsmiljø på de danske laboratorier, fastslår Martin Olsen. JRV tilbyder en komplet løsning med Gram køle/fryseskab påmonteret færdigmonteret udsugning der er klar til at blive stille op. Priserne varierer mellem kr. og kr. for et køle- eller fryseskab med automatisk udsugning. Der er tre størrelser af skabe fra Gram som passer på systemet: Køleskabene Gram Compact og Gram Midi, mens fryseren er en Gram Compact. De fås i tre størrelser med et volumen på 210, 410 og 625 liter. Hvor lang tid skabene suger kan indstilles på betjeningspanelet alt efter behov, de stoffer der opbevares og skabets volumen, så man altid er sikker på at skabene er blevet tvangsskyllet effektivt med frisk luft. Opstår der en fejl, så et flow ikke gennemlufter skabet, aktiveres en flowalarm. Virksomheden kan godt montere udsugning på andre fabrikater af skabe, men det sker på kundens eget ansvar, da det kan være skjulte rør og komponenter som kan blive ødelagt, når skabene gennembrydes. Løsningen kan være overset Jeg kan have en mistanke om, at den manglende efterspørgsel fra hospitalerne skyldes, at man har overset denne løsning, da de har et lige så stort behov for udsugning fra køle- og fryseskabe som hospitalerne i udlandet og den farmaceutiske industri. Opbevares kemi der afgiver generende ildelugt, kræver arbejdsmiljøloven om faste arbejdssteders indretning udsugning, men hospitalerne ved måske slet ikke, at vore skabe eksisterer. Derfor vil vi formidle budskabet ud til teknikerne, der færdes på hospitalerne og til hospitalernes laboratorier, der opbevarer mange af de samme kemikalier som den farmaceutiske industri. Vi vil konkret forstærke indsatsen for at gøre opmærksom på vore tilbud om ventilerede køle- og fryseskabe i hospitalssektoren, så personalet kan sikres et godt arbejdsmiljø på laboratorierne, når de åbner skabene. Få mennesket i centrum Flotte linjer og funktionelle detaljer Hvor andre er begrænset til at bruge 80 mm-moduler, tilbyder vi som de eneste 45 mm-moduler. Derved får Visualisation: 3XN vi på praktisk og elegant vis plads til flere spor i panelet. Vil du vide hvordan? Så kan du kontakte Pernille Walløe på eller på Duelco A/S - Aalborg Systemvej Aalborg SV Duelco A/S - Sønderborg Mommarkvej Sønderborg Tlf.: Fax: hospital drift & arkitektur 7 13

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden 1. Imødekommer det politiske energimål 2. Energioptimerende Sparer 90% af kulde og op til 75% på varme 3. Bæredygtigt, miljøvenligt

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access System er en moderne service for hoteller, der stiller

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark.

Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark. Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark. Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup INDLEDNING Med ibrugtagningen af Widex A/S nye domicilbygning i Vassingerød skrives

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent.

Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent. Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent. Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup INDLEDNING Gartneriet Hjortebjerg tager som det første gartneri i Danmark

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Johnson Controls Køleteknik, Danmark

Johnson Controls Køleteknik, Danmark Industrial Refrigeration Region Nord Køleteknik, Danmark 1 Mere end 170,000 medarbejdere servicerer kunder i mere end 150 lande 2 Køleteknik Adresser i Danmark Køleteknik, Støvring Industrimarken 2B, Sørup

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL!

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! FJERNVARMEOPTIMERING Realtidsovervågning og proaktive beslutninger PÅLIDELIG VARME TIL MERE END 100 MILLIONER HJEM is becoming TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere