Analyse af 3 strandenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af 3 strandenge"

Transkript

1 Analyse af 3 strandenge Hovedkonklusioner Kategorierne af ansøgte tilstandsændringer varierer en del mellem 2006 og 2008, men afgørelsespraksis for de kategorier af tilstandsændringer, der er registreret i både 2006 og 2008, ser generelt ens ud Kommunerne ser ud til at være mere tilbageholdende med at give tilladelse til opfyldning end amterne Flere ejere og naturorganisationer/3. personer ansøger om tilladelse til at foretage tilstandsændringer i 2008 end i 2006, og de modtager også flere vilkår i 2008 end i Det modsatte er gældende for myndigheder og virksomheder, Kommunerne stiller gennemsnitligt flere vilkår pr. dispensation eller lovliggørende dispensation end amterne sager for 3 strandenge By- og Landskabsstyrelsen har i 2008 registreret 1085 sager fordelt på 10 forskellige naturtyper. 3 strandenge udgør med 36 sager ca. 3 % af samtlige 3-sager i I 2006 blev der registreret 1391 sager, hvoraf 47 sager omhandler 3 strandenge, hvilket ligeledes svarer til ca. 3 % af samtlige 3-sager det år. Det samlede antal ansøgte sager for 3-områder viser et fald på 22 %. 1

2 Tilsynssager og ansøgninger om tilstandsændringer i 3 strandenge Det samlede antal tilstandsændringer for alle naturtyper falder fra 1703 tilstandsændringer i 2006 til 1520 tilstandsændringer i 2008, dvs. et fald på ca. 11 %. ansøgte tilstandsændringer i strandenge er 63 tilstandsændringer i 2006 og 58 tilstandsændringer i Det er et fald på ca. 8 % fra 2006 til 2008 og dermed et mindre fald end det generelle fald for det samlede antal tilstandsændringer. Andelen af tilstandsændringer i 3-strandenge er i både 2006 og 2008 ca. 4 % af samtlige registrerede tilstandsændringer. I tråd med opgørelsen fra 2006 er der for 2008 udarbejdet en liste med samlede kategorier (for mere information om opgørelsen fra 2006, se Forvaltningspraksis af 3 i 2006 på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside). Dvs. at tilstandsændringer, der har et fælles indhold lægges sammen. Den nye og større kategori bestående af forskellige tilstandsændringer får navn efter den ansøgte tilstandsændring, der er mest repræsenteret. De ansøgte tilstandsændringer er typisk gravearbejde i naturtypen, etablering af sø, oprensning af sø m.m. I 2006 er der i alt ansøgt om 20 forskellige tilstandsændringer. 5 af de 20 kategorier af tilstandsændringer er repræsenteret med 5 eller flere ansøgninger, mens resten er repræsenteret med 4 eller færre ansøgninger. I 2008 er der i alt søgt om 18 forskellige kategorier af tilstandsændringer. 4 af de 18 kategorier af tilstandsændringer er repræsenteret med mere 5 eller flere ansøgninger, mens resten er repræsenteret med 4 eller færre ansøgninger. Tekstforklaringen under figur 1 forklarer, hvad de samlede kategorier indeholder af ansøgte tilstandsændringer i Opstille publikumsfaciliteter Etablere sti Etablere sø Etablere bro/sprang Opfyldning Bebyggelse Afgræsning/hegning Oprensning af vandløb Bekæmpe invasive plantearter Nedgrave ledning Etablere trappe Oprensning af sejlrende Oprensning af sø Udsætte guldfisk i sø Hæve vandstand Etablere digeanlæg Afskrælning af mønningsstørv Afbrænde rørskovsareal Etablere terrasse Etablere skydehuller Naturorganisationer og 3. person N=63 Figur 1a Samlede kategorier af ansøgte tilstandsændringer og tilsyn med 3 strandenge i 2006 fordelt efter ansøger. Gravearbejde i naturtypen Etablere sø Oprensning af sø Etablere sti Etablere digeanlæg Nedgrave ledning Opfyldning Opstille publikumsfaciliteter Etablere bro/spang Oprensning af vandløb Dræne område Plante hjælme Slåning med maskine Oprydning af strandeng Opstille læskur til kreaturer Oprette jordvold Afbrænde/udtynding af rørskovsareal Afgræsning/hegning Naturorg./3. person N = 58 Figur 1b Samlede kategorier af ansøgte tilstandsændringer og tilsyn med 3 strandenge i 2008 fordelt efter ansøger. Samlekategorierne i 2008 består af følgende: Gravearbejde i naturtypen: ændre grøftebredde, etablere brønddæksel, oprense dræn og rørlægge grøft Etablere sø: udvidelse og sammenlægning af søer Oprensning af sø: Etablere sti: vej Etablere digeanlæg: Nedgrave ledning: etablere regnvandsledning, transmissionsledning/spildevandsledning Opfyldning: anmeldt opfyldning Opstille publikumsfaciliteter: Etablere bro/spang: Oprensning af vandløb: Dræne område: 2

3 Plante hjælme: Slåning med maskine: Oprydning af strandeng: fjerne drivtømmer, bioinvasive arter, skrald etc. Opstille læskur til kreaturer: Oprette jordvold: Afbrænde/udtynding: Afgræsning/hegning: Figur 1 viser fordelingen af ansøgte tilstandsændringer på forskellige kategorier i 2006 og Kategorierne af de mest ansøgte tilstandsændringer varierer en del imellem de to år, ligesom placeringen blandt de mest ansøgte tilstandsændringer er forskellig. Blandt de mest ansøgte tilstandsændringer varierer kategorierne af tilstandsændringer en del imellem 2006 og 2008 Etablering af sø og etablering af sti er i både 2006 og 2008 blandt de mest ansøgte tilstandsændringer 3

4 Ansøger til tilstandsændringer i 3 strandenge 27% 14% 2% 57% Naturorganisationer og 3. person. 19% 26% 5% Naturorg./3. person N=63 50% N = 58 Figur 2a Ansøger til tilstandsændringer og tilsyn i 3 strandenge i Figur 2b Ansøger til tilstandsændringer og tilsyn i 3 strandenge i Figur 2 viser, hvem der søger om tilladelse til at foretage tilstandsændringer i 3 strandenge i 2006 og står for en større andel af ansøgte tilstandsændringer i 2008 end i 2006 står for en mindre andel af ansøgte tilstandsændringer i 2008 end i 2006 står for en mindre andel af ansøgte tilstandsændringer i 2008 end i 2006 Naturorganisationer/ 3. personer står for en større andel af ansøgte tilstandsændringer i 2008 end i

5 Afgørelser til tilstandsændringer og tilsyn i 3 strandenge Etablere sti Etablere sø Etablere bro/sprang Opfyldning Bebyggelse Afgræsning/hegning Oprensning af vandløb Bekæmpe invasive plantearter Nedgrave ledning Etablere trappe Oprensning af sejlrende Oprensning af sø Udsætte guldfisk i sø Hæve vandstand Etablere digeanlæg Afskrælning af mønningsstørv Afbrænde rørskovsareal Etablere terrasse Etablere skydehuller Dispensation Afslag Lovliggørende dispensation Lovliggørende afslag, påbud N=63 Figur 3a Afgørelser til ansøgte tilstandsændringer og tilsyn i 3 strandenge i Gravearbejde i naturtypen Etablere sø Oprensning af sø Etablere sti Etablere digeanlæg Nedgrave ledning Opfyldning Opstille publikumsfaciliteter Etablere bro/spang Oprensning af vandløb Dræne område Plante hjælme Slåning med maskine Oprydning af strandeng Opstille læskur til kreaturer Oprette jordvold Afbrænde/udtynding af rørskovsareal Afgræsning/hegning Dispensation Afslag Lovliggørende dispensation Lovliggørende afslag/påbud N = 58 Figur 3b Afgørelser til ansøgte tilstandsændringer og tilsyn i 3 strandenge i Figur 3 viser, hvilke tilstandsændringer der er givet dispensation eller afslag til, hvilke der er givet efterfølgende lovliggørende dispensation til, og endelig hvem der efterfølgende er givet lovliggørende afslag til og påbud om at genoprette/lovliggøre. Afgørelsespraksis for de kategorier af tilstandsændringer, der er registreret i både 2006 og 2008, ser generelt ret ens ud Kommunerne ser ud til at være mere tilbageholdende med at give tilladelse til opfyldning end amterne Der er givet én dispensation i 2008 til opfyldning i forbindelse med etableringen af en offentlig sti 5

6 Dispensation, afslag og lovliggørelse for 3 strandenge 3% 8% 8% Dispensaton Afslag 5% 5% 10% Dispensation Afslag 81% Lovliggørende dispensation Lovliggørende afslag, påbud N=63 80% N = 58 Lovliggørende dispensation Lovliggørende afslag/påbud Figur 4a Fordelingen af dispensation, afslag og lovliggørelse for 3 strandenge i Figur 4b Fordelingen af dispensation, afslag og lovliggørelse for 3 strandenge i Figur 4 viser den samlede fordeling af dispensationer, afslag og lovliggørelser for strandenge i 2006 og Afgørelsespraksis mellem 2006 og 2008 er stort set ens 6

7 Vilkår i forbindelse med dispensationer og lovliggørende dispensationer til tilstandsændringer i 3 strandenge Udformning Fjernelse af opgravet materiale fra 3 arealer Beplantning Krav vedr. udførelsesperiode Ingen fodring/udsættelse af dyr Meddelelse om etablering/udførelse Krav vedr. materialer Ingen andehus, hegn eller lign. Bræmme ingen gødskning Regulering af til- og afløb Figur 5a Vilkår for dispensation og lovliggørende dispensation til 3 strandenge fordelt efter ansøger i virksomheder, Naturorganisationer og 3. person N=93 Udformning Skånsom udførelse ift. naturen Andet Fjernelse af opgravet materiale fra 3-arealer Krav vedr. udførelsesperiode Meddelelse om etablering/udførelse Regulering af til- og afløb Ingen fodring/udsættelse af dyr Beplantning Reetablere til oprindelig status Ingen andehus, hegn eller lign. Bræmme ingen gødskning Krav vedr. materialer Naturorg./3. person N = 141 Figur 5b Vilkår for dispensation og lovliggørende dispensation til 3 strandenge fordelt efter ansøger i I 2008 er der stillet 51 forskellige vilkår. For at lette overblikket er de 51 vilkår samlet sammen i 13 vilkår, se figur 5b. For at sikre sammenlignelighed med undersøgelsen fra 2006, er kategorierne fra 2006, se figur 5a, i videst muligt omfang genbrugt. Listen nedenfor uddyber indholdet af de samlede vilkår, der er repræsenteret på figur 5b. Udformning: ikke etablere øer i sø, krav til størrelse af sø, krav vedr. etableringsdybde, krav om størrelse på afgravningsareal, krav vedr. vanddybde Skånsom udførelse ift. naturen: ingen varige mén efter kørsel i strandengen (krav om køreplader), hensyn til vegetation udvises i etableringsfasen, øverste jordlag lægges tilbage efter endt arbejde, arbejdet udføres skånsomt mht. naturen (herunder krav om minimal kørsel på beskyttede naturtyper), arbejdet udføres i overensstemmelse med udarbejdet konsekvensvurderingsrapport, krav om skånsom afgravning, oprydning sker skånsomt, ikke beskadige eksisterende rørskov, krav om skånsom etablering af anlæg (herunder skur, bro), krav til vedligehold af teknisk anlæg Andet: krav til regulering af terræn, krav til placering af til/frakørsel samt midlertidig vej, placering af broer, bebyggelse opføres i dæmpede farver, krav til tekniske anlæg, området må ikke opdyrkes, krav om placering af materiale, sti holdes som trampesti, ingen tilladelse til oplag, benyt styret underboring, krav til anlæggelsen af jordvold, etableres med afstand til beplantning Fjernelse af opgravet materiale fra 3-arealer: fjerne tekniske anlæg (herunder spær) Krav vedr. udførelsesperiode: krav om hvornår projekt afsluttes, angivet tidsperiode Meddelelse om etablering/udførelse: kontakt til kommunen efter afslutning, kommunen kan lukke sti for rideadgang, kontakt museum hvis der under gravearbejdet stødes på noget af arkæologisk interesse, årlig kommunal naturværdivurdering Regulering af til- og afløb: ingen til/afløb i forbindelse med sø, ingen afløb fra vandhul, kappe dræn Ingen fodring/udsættelse af dyr: Beplantning: ingen beplantning i eller omkring sø Reetablere til oprindelig status: reetablere vandløb til oprindelig status, reetablering til naturområde, hvor vej tidligere lå Ingen andehuse, hegn eller lign.: ingen tekniske anlæg (bygninger, kunstige indretninger) (herunder heller ikke i forbindelse med sø) Bræmme ingen gødskning: sprøjtning ikke tilladt Krav vedr. materialer: Figur 5 viser, hvilke vilkår der er stillet som betingelse for dispensationer og lovliggørende dispensationer til tilstandsændringer i 3 strandenge i 2006 og Som det fremgår af opgørelsen for 2006, er der stillet vilkår inden for 10 kategorier. I 2008 er der stillet 51 forskellige 7

8 vilkår. Det betyder, at det enten har været nødvendigt at samle nogle af disse vilkår sammen i de kendte kategorier fra 2006 eller at oprette nye kategorier. Se listen under figur 5. Mange af vilkårene fra 2006 er ligeledes registreret i 2008 I både 2006 og 2008 er der registreret flest vilkår om udformning I 2008 er der mange unikke vilkår, og kategorien andet, der omfatter disse unikke vilkår, er da også det tredje mest anvendte vilkår i 2008 Kommunerne stiller gennemsnitligt 2,9 vilkår pr. dispensation eller lovliggørende dispensation, mens amterne gennemsnitligt har stillet 2,0 vilkår pr. dispensation eller lovliggørende dispensation Kommunerne har stillet mange vilkår om skånsom udførelse ift. naturen, mens denne kategori af vilkår ikke findes i opgørelsen fra 2006 Der sker en lille stigning i antallet af vilkår vedr. udførelsesperiode fra 2006 til

9 Fordeling af vilkår på ansøger i forbindelse med dispensation og lovliggørende dispensation for 3 strandenge 37% 2% 38% 17% 17% 4% Naturorganisationer og 3. person Naturorg./3. person 23% N=93 62% N = 141 Figur 6a Vilkår fordelt efter ansøger i 3 strandenge i Figur 6b Vilkår fordelt efter ansøger i 3 strandenge i Figur 6 viser, hvem der er stillet vilkår til i forbindelse med dispensationer og lovliggørende dispensationer. Andelen af ejere, der modtager vilkår, stiger fra 2006 til 2008 med 25 procentpoint Andelen af myndigheder, der modtager vilkår, falder fra 2006 til 2008 med 21 procentpoint Andelen virksomheder,, der modtager vilkår, falder fra 2006 til 2008 med 19 procentpoint Andelen af naturorganisationer/3. personer, der modtager vilkår, stiger fra 2006 til 2008 med 15 procentpoint 9

10 Vurdering af dispensationer/lovliggørende dispensationer for 3 strandenge Ikke forstyrre plante- og dyrelivet væsentligt Forbedre natur- og landskabsmæssige værdier Ingen negativ indflydelse på områdets natur Gavne det naturlige dyreliv Begrænset ændring af tilstand Ingen væsentlige biologiske værdier Naturorganisationer og 3. person N=28 Figur 7a Vurdering af dispensation/lovliggørende dispensation for 3 strandenge i Gavne det naturlige dyreliv Ingen negativ indflydelse på områdets natur Rekreativ betydning Ikke forstyrre plante- og dyrelivet væsentligt Forbedre natur- og landskabsmæssige værdier N = 17 Figur 7b Vurdering af dispensation/lovliggørende dispensation for 3 strandenge i Naturorg./3. person Figur 7 viser, om den dispensationsgivende myndighed har vurderet, om der er tale om tilstandsændringer til fordel for naturtypen og dens tilknyttede plante- og dyreliv, eller om der er tale om, at strandengen ikke får sin biologiske tilstand forringet. I 2006 er der angivet vurderinger for lidt under 2/3 af de givne dispensationer og lovliggørende dispensationer, mens der i 2008 er angivet vurderinger for lidt over 1/3 af de givne dispensationer og lovliggørende dispensationer I 2006 er den mest registrerede vurdering, at tilstandsændringen ikke forstyrrer plante- og dyrelivet væsentligt, mens den mest registrerede vurdering i 2008 er, at tilstandsændringen gavner det naturlige dyreliv I 2008 er dispensationer og lovliggørende dispensationer givet til virksomheder ikke blevet vurderet 10

11 Erstatningsbiotoper for 3 strandenge Der er i 2008 i en enkelt afgørelse stillet krav om en erstatningsbiotop i form af en erstatningssø. Kravet er stillet til en myndighed, og placeringen af erstatningsbiotopen er angivet på et kort. Der er ingen afgørelser i 2006, der har indeholdt krav om en erstatningsbiotop.

12 Resultater for 3 strandenge Kommunerne har givet flere dispensationer til at foretage gravearbejde i 3 strandenge. Disse dispensationer er primært givet til at fortsætte hidtidig oprensning af grøfter og etablering af brønddæksler i forbindelse med etablering af spildevandsanlæg (som er af almen samfundsinteresse) Både amter og kommuner har givet flere dispensationer til at etablere søer i 3 strandenge. I 2008 er dispensationerne typisk givet i forbindelse med etablering, sammenlægning eller udvidelse af søer. Der er generelt stillet flere vilkår i forbindelse med disse dispensationer Afgørelser om etablering af stier er generelt blevet afgjort med dispensationer af både amterne og kommunerne. I 2008 dækkede hovedparten af disse tilstandsændringer over etableringen af stier til offentlighedens benyttelse. En enkelt dispensation blev givet i forbindelse med en vejudvidelse, som må anses at være af almen samfundsinteresse Både amter og kommuner giver i vidt omfang dispensation til etablering af digeanlæg, som anses at være af almen samfundsinteresse

I 2008 har kommunerne afgjort 53 sager om heder, mens amterne i 2006 afgjorde 68 sager

I 2008 har kommunerne afgjort 53 sager om heder, mens amterne i 2006 afgjorde 68 sager Analyse af 3 heder Hovedkonklusioner I 2008 har kommunerne afgjort 53 sager om heder, mens amterne i 2006 afgjorde 68 sager Der er overvejende ansøgt om de samme tilstandsændringer i 2006 og 2008, og afgørelsespraksis

Læs mere

Naturtypen mosaik har meget få ansøgninger i både 2006 og 2008, det er derfor svært at sige noget kvalificeret om ændringerne de to år imellem

Naturtypen mosaik har meget få ansøgninger i både 2006 og 2008, det er derfor svært at sige noget kvalificeret om ændringerne de to år imellem Analyse af 3 mosaik Hovedkonklusioner Naturtypen mosaik har meget få ansøgninger i både 2006 og 2008, det er derfor svært at sige noget kvalificeret om ændringerne de to år imellem I 2006 er der ansøgt

Læs mere

Flere ejere og færre myndigheder søger om tilladelse til at foretage tilstandsændringer i 2008 end i 2006

Flere ejere og færre myndigheder søger om tilladelse til at foretage tilstandsændringer i 2008 end i 2006 Analyse af 3 vandløb Hovedkonklusioner Der er overvejende ansøgt om de samme kategorier af tilstandsændringer i 2006 og 2008, og afgørelsespraksis er meget lig hinanden de to år imellem dog stiger andelen

Læs mere

Analyse af 3 strandoverdrev

Analyse af 3 strandoverdrev Analyse af 3 strandoverdrev Hovedkonklusioner Der er i såvel 2006 som 2008 meget få ansøgninger om tilstandsændringer i strandoverdrev sager om 3 strandover By- og Landskabsstyrelsen har i 2008 registreret

Læs mere

De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer

De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer Analyse af 3 søer Sammenfatning De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer Kategorierne af tilstandsændringer og

Læs mere

Analyse af 3 strandsump

Analyse af 3 strandsump Analyse af 3 strandsump Hovedkonklusioner Naturtypen strandsump har meget få ansøgninger i både 2006 og 2008, der kan derfor ikke siges noget kvalificeret om ændringen de to år imellem sager om 3 strandsump

Læs mere

I 2008 har kommunerne afgjort 203 sager om moser, mens amterne i 2006 afgjorde 269 sager

I 2008 har kommunerne afgjort 203 sager om moser, mens amterne i 2006 afgjorde 269 sager Analyse af 3 moser Hovedkonklusioner I 2008 har kommunerne afgjort 203 sager om moser, mens amterne i 2006 afgjorde 269 sager Der er overvejende ansøgt om de samme tilstandsændringer i 2006 og 2008, og

Læs mere

Flere ejere og færre myndigheder ansøger om tilladelse til at foretage tilstandsændringer i 2006 end i 2008

Flere ejere og færre myndigheder ansøger om tilladelse til at foretage tilstandsændringer i 2006 end i 2008 Analyse af 3 enge Hovedkonklusioner De mest ansøgte kategorier af tilstandsændringer og afgørelsespraksis er overvejende ens i 2006 og 2008 dog er kommunerne tilsyneladende mere tilbageholdene med at give

Læs mere

Analyse af afgørelsespraksis for alle 3-sager, regional og lokal fordeling af sager mv.

Analyse af afgørelsespraksis for alle 3-sager, regional og lokal fordeling af sager mv. Analyse af afgørelsespraksis for alle 3-sager, regional og lokal fordeling af sager mv. Registrerede sager 2% 8% 21% 48% 34% 13% 16% 58% = 1391 N = 1085 Figur 1a Samlede ansøgte sager om tilstandsændringer

Læs mere

Administrationspraksis af naturbeskyttelseslovens 3 - en undersøgelse af amternes og kommunernes 3-administration i hhv.

Administrationspraksis af naturbeskyttelseslovens 3 - en undersøgelse af amternes og kommunernes 3-administration i hhv. Administrationspraksis af naturbeskyttelseslovens 3 - en undersøgelse af amternes og kommunernes 3-administration i hhv. 2006 og 2008 Indholdsfortegnelse DEL I BAGGRUND OG RESUMÉ... 3 INDLEDNING... 3 RESUMÉ...

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør.

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012 Jan Volmar Skærlund Skolevej 20 7330 Brande 3. oktober 2012 Tilladelse efter planloven til etablering af fladvandede søer i forbindelse med vådområdeprojekt Der er søgt om tilladelse til etablering af

Læs mere

3. Vandhullet må ikke have forbindelse til vandløb eller dræn. 4. Der må ikke udsættes fugle, fisk eller andre dyr i eller ved vandhullet.

3. Vandhullet må ikke have forbindelse til vandløb eller dræn. 4. Der må ikke udsættes fugle, fisk eller andre dyr i eller ved vandhullet. Henning Qvick Kolding Landevej 139 Taulov 7000 Fredericia 29-09-2015 Sags id.: 15/8939 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af vandhul Fredericia Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Niels Henrik Jensen Illerisørevej 38 C Hvalpsund 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt på

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng.

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng. Jakob Olsen Plejeltvej 22 3100 Hornbæk Mail: ravnegaard@hotmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Esben Hansen Skovbyvej Herning. 2. marts 2016

Esben Hansen Skovbyvej Herning. 2. marts 2016 Esben Hansen Skovbyvej 5 7400 Herning 2. marts 2016 Landzonetilladelse til etablering af en sø på matr. nr. 44, Ravnsvad By, Ikast, beliggende ved Skovbyvej 5, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har onsdag

Læs mere

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Dora og Jørgen Krebs Randvej 8 7150 Barrit Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-16-15 18.6.2015 Tilladelse

Læs mere

Vi foreslår, at du - inden gravearbejdet påbegyndes - undersøger, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at du - inden gravearbejdet påbegyndes - undersøger, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Skovdyrkerforeningen Fyn Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Att. Asbjørn Hellesøe-Jensen 24-11-2016 Sags id: 2016-1008 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Virksomheder, foreninger og fonde Ejere. Naturorganisationer og 3.person N=1391. Myndigheder. Virksomheder, foreninger og fonde Ejere

Virksomheder, foreninger og fonde Ejere. Naturorganisationer og 3.person N=1391. Myndigheder. Virksomheder, foreninger og fonde Ejere Ansøger/sagsrejser i 3 afgørelser for 2006 Det er undersøgt, hvem der er oplyst som ansøger eller sagsrejser i hver enkel 3 afgørelse for 2006. Ansøgerne og sagsrejserne til samtlige 1391 3 afgørelser

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup. Assens Rådhus 29. november 2016 Sags id: 16/18741 Landzonetilladelse vedr. etablering af sø Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave

Læs mere

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland Att.: Jens Ole Andersen joa@nst.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/14856 Sagsbeh. Andreas Jarløv

Læs mere

Praksis for dispensationer til oprensning af søer. Orientering

Praksis for dispensationer til oprensning af søer. Orientering Praksis for dispensationer til oprensning af søer Orientering Naturbeskyttelseslovens 3 Søer over 100 m2 er beskyttede Søer under 100 m2 er beskyttede, hvis de støder op til eller indgår i arealer med

Læs mere

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. 1. Formål Standarden skal angive en administrationspraksis, der sikrer

Læs mere

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager.

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager. Plan og Kultur Naturnær.dk Østerbro 4 5690 Tommerup 19. december 2017 Sags id: 2017-0857 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Dispensation til 3 sø

Dispensation til 3 sø Grundejerforeningen Eldrup v/formand Per B. Frederiksen Losvej 3, Ertebølle 9640 Farsø Sendt på e-mail: per@yde-frederiksen.dk Dato: 2. februar 2016 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640

Læs mere

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur.

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur. Rune Jeppesen Hansen Branebjerg 21 5471 Søndersø 30. maj 2016 Sagsnummer 480-2016-19379 Lovliggørende dispensation til oprensning og udvidelse af sø på ejendommen matr.nr. 1 St. Trolddal, Hårslev. Tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Vi foreslår, at du - inden gravearbejdet påbegyndes - undersøger, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at du - inden gravearbejdet påbegyndes - undersøger, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Skovdyrkerforeningen Fyn Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Att. Asbjørn Hellesøe-Jensen 24-11-2016 Sags id: 2016-1000 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø 1 Temaer 1. Passivitet 2. Retlig lovliggørelse 3. 3 4. Dispensationer 2 2 Passivitet/indrettelsessynspunktet 3 Indrettelse/passivitet NKO 334: Det er dog i

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde.

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde. Morten Sønderskov Glud Tværvej 5 Glud 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-32-15

Læs mere

NOTAT. Praksis for administration af naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven Sag: P Karin Skovhus Plan og kultur 17.

NOTAT. Praksis for administration af naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven Sag: P Karin Skovhus Plan og kultur 17. Praksis for administration af naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven Sag: 01.05.00-P21-1-14 Karin Skovhus Plan og kultur 17. april 2014 Indledning Kommunerne administrerer en række beskyttelsesbestemmelser

Læs mere

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose.

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose. Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb Mail: jet@bibbo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 15.01.2016

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3.

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3. Gribskov Kommune Sag: 2016/37345 003 Id: 01.05G00 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 14. november 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6000 e-mail:

Læs mere

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal.

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal. Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Jørgen Roest Skovbakkevej 70 Mygdal 9800 Hjørring Hjørring den

Læs mere

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen.

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen. Ulrik Peter Friis Møller Kurrebrovej 24 3200 Helsinge Sag: 2016/33578 012 Id: 016049 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 20. januar 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Susan Palmvig Ærtevej 19, 2, -4 2700 Brønshøj Kenneth Glamsbo Stoksbjergvej 28 4690 Haslev Robert Dennis Madsen Skuderløse Indelukke 4A 4690 Haslev Postadresse: Plan Frederiksgade

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Simested Å med en træbro ved Hannerup Fiskeri

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Simested Å med en træbro ved Hannerup Fiskeri Center Natur og Miljø Jens Roulund Hannerupskovvej 55 Hannerup 9500 Hobro Sendt via mail: jens_roulund@yahoo.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund 17. juni 2016 MSL/MSL Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, museumslovens 29 a samt ansøgning om krydsningstilladelse

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Sakstrupvej 196, Bjergby. Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Hjørring Kommune. Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Sakstrupvej 196, Bjergby. Tilladelsen gives på følgende vilkår: Hjørring Kommune Anders Krogsgaard Sakstrupvej 196 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 27-06-2017

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Hjørring Kommune giver herved, tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser 35, til etablering af sø på matr. nr. 3a, Fjelsted By, Sindal.

Hjørring Kommune giver herved, tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser 35, til etablering af sø på matr. nr. 3a, Fjelsted By, Sindal. Hjørring Kommune Mads Rosendal Bang Sct. Anna Vej 4 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø HANS ELLEGÅRD Roustvej 115 6818 Årre Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du har søgt om tilladelse til at anlægge en ca.

Læs mere

8/ / Robert Beck Bygaden Augustenborg. Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl. Sønderborg Kommune

8/ / Robert Beck Bygaden Augustenborg. Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl. Sønderborg Kommune Robert Beck Bygaden 42 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg har på vegne af Robert Beck søgt om at grave en

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til vandhulsprojekt på matrikel nr. 32 Søgård, Kliplev

Dispensation og landzonetilladelse til vandhulsprojekt på matrikel nr. 32 Søgård, Kliplev Carsten Peter Jensen Møller Søgaards Mark 17 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-05-2017 Sagsnr.: 15/31097 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376 8239

Læs mere

3. Arealet skal henlægge efter arbejdets udførelse uden isåning af græs el. lign.

3. Arealet skal henlægge efter arbejdets udførelse uden isåning af græs el. lign. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Att. bc@billundvand.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at nedgrave spildevandsledninger og omlægge vandløb i naturbeskyttet mose Billund

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til at etablere en sø på ca. 900 m 2 på ovenstående ejendom.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til at etablere en sø på ca. 900 m 2 på ovenstående ejendom. Jens Kristian Kristiansen Hågendrupvej 10 Smidstrup 3250 Gilleleje Sag: 2016/17831 007 Id: 004204 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 17. august 2016 Personlig henvendelse

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder. Udkast - Tilladelse til uddybning af havnebassin i Vidå ved Lægan

Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder. Udkast - Tilladelse til uddybning af havnebassin i Vidå ved Lægan Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder Teknik og Miljø Team Natur og Vandløb Direkte tlf.: 74929196 Mail: ninjoh@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-17-13 KS: KK dd-mm-åååå

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

Ansøgning/Baggrund I (FH) har med mail af 7. marts 2015 ansøgt om oprensning af bl.a. disse 2 søer:

Ansøgning/Baggrund I (FH) har med mail af 7. marts 2015 ansøgt om oprensning af bl.a. disse 2 søer: Forsyning Helsingør, spildevand Att: Lene Mausson Pankoke Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/5699 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup Biolog

Læs mere

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Patriotisk Selskab Ørbækvej 276 5220 Odense SØ Att. Kristian Petersen 6. juni 2016 Sags id: 2016-0194 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at etablere en sø på ejendommen matr.nr. 13, Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Vesterballe 12, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Jesper Kortbæk Slot Palleshøje Viborg. Sendes til:

Jesper Kortbæk Slot Palleshøje Viborg. Sendes til: Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Jesper Kortbæk Slot Palleshøje 110 8800 Viborg Sendes til: Jesper@vexa.dk Afslag på ansøgning om etablering af bådebro ved Hejmdalsvej 16, 8800

Læs mere

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG ERSTATNINGSNATUR I VVM FOR INFRASTRUKTURPROJEKTER

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG ERSTATNINGSNATUR I VVM FOR INFRASTRUKTURPROJEKTER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG ERSTATNINGSNATUR I VVM FOR INFRASTRUKTURPROJEKTER LONE KØRNØV IDA, 31. OKTOBER 2016 Baggrund Kort om forskningsprojektet bag Fra undgåelse af negativ naturpåvirkning til kompensation

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Envidan Att.: Thomas Rolf Jensen Fuglebækvej 1A 2770 Kastrup Den 28. januar 2016. J.nr. 01.03.06-G01-5-15 Ref. hpo Direkte telefon: 56182325 LANDZONETILLADELSE Til etablering

Læs mere

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom.

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom. Johnny Axel Larsen Ørnholmvej 15A 3070 Snekkersten Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 10.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø

Landzonetilladelse til etablering af sø Landzonetilladelse til etablering af sø Du har søgt om tilladelse til at etablere en ca.900 m² stor sø på matr. nr. 3as Risbøl, Hejnsvig tilhørende din ejendom beliggende på adressen Rugbjergvej 63, 6623

Læs mere

Dispensation til oprensning af lille sø i Skærven, Rævebjergvej 21 A, 8723 Løsning, matr.nr. 53a, Stubberup By, Løsning

Dispensation til oprensning af lille sø i Skærven, Rævebjergvej 21 A, 8723 Løsning, matr.nr. 53a, Stubberup By, Løsning Tommy Kaa Sneppevej 76 8723 Løsning På vegne af Danmarks Naturfredning Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-6-16

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å. Per Behrendt Hansen Gyvelholm 48,1. 2830 Virum Sag: 2016/18302 003 Id: 008608 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 16. december 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven

Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven Møde i Teknisk Udvalg d. 9. januar 2017 Fremlagt af Michael Krogh, Naturmedarbejder Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven er en forbudslov

Læs mere

Landzonetilladelse. Skovsøhus Natur ApS Store Frederikslund 8 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skovsøhus Natur ApS Store Frederikslund 8 4200 Slagelse Skovsøhus Natur ApS Store Frederikslund 8 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35.

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35. TEKNIK OG MILJØ Søren Kastbjerg Langbovej 5 7490 Aulum Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-100-14

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat FG HANDEL S.M.B.A. Nykøbingvej 95 4571 Grevinge Den 11. februar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning

Læs mere

Jette Christensen Viborgvej 109 Nørhoved 8766 Nørre Snede 8. december 2015

Jette Christensen Viborgvej 109 Nørhoved 8766 Nørre Snede 8. december 2015 Jette Christensen Viborgvej 109 Nørhoved 8766 Nørre Snede 8. december 2015 Landzonetilladelse til etablering af en sø på matr. nr. 4a, Nørhoved By, Nr. Snede, beliggende ved Viborgvej 111, 8766 Nørre Snede

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

søens afløb laves, så vandet overrisler det nedenfor liggende areal, som i forvejen er sumpet

søens afløb laves, så vandet overrisler det nedenfor liggende areal, som i forvejen er sumpet Niels Frandsen Blomstrupgård Ottingvej 3 Otting 7860 Spøttrup 11. juni 2014 Ottingvej 3 - Tilladelse efter planlovens 35 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sø og opholdsbane,

Læs mere

Etablering og pleje af søer og vandhuller

Etablering og pleje af søer og vandhuller Etablering og pleje af søer og vandhuller Søer og vandhuller Søer og vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Søer og vandhuller giver også variation i landskabet. Desværre er mange mindre

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matrikel nr. 232 Klovtoft, Hellevad

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matrikel nr. 232 Klovtoft, Hellevad Gert Hansen Grenvej 5, Klovtoft 6230 Rødekro Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 01-06-2015 Sagsnr.: 14/24299 Dok.løbenr.: 38011/15 Kontakt: Lonnie

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Dispensation til fjernelse af rørskov omkring bådebroer på Aldershvilepynten

Dispensation til fjernelse af rørskov omkring bådebroer på Aldershvilepynten Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk Gladsaxe Kommune Byrådssekretariatet Rådhus Allé 7 2860 Søborg 14. november 2014 Dispensation til fjernelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven

Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø december 2011 Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven 1. Indhold i administrationsgrundlaget... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Myndighedens rolle... 3 3.1. Opgaver

Læs mere

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose Henrik Sønderris Sønderrisvej 4 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.01.2016 Sagsnr. 15/25592

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. november 2009 J.nr. NKN-131-00343 NKN-1322-00095 AUP Afgørelse i sagen om opfyldning

Læs mere

Jan Lemming Saaby Dato: Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/ Tilladelse udvidelse af søer

Jan Lemming Saaby Dato: Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/ Tilladelse udvidelse af søer Jan Lemming Saaby Dato: 05-09-2014 Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/49593 Dir.tlf.: 72 36 41 00 E-mail: Natur@holb.dk EAN.nr 5798007604875 Tilladelse udvidelse af søer By og Landskab

Læs mere