Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg"

Transkript

1 Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1

2 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup 9. marts 2013 Bestyrelsen gør opmærksom på at fuldmagter kun kan gives til personer der er arveberettiget til ens lejemål iflg. vedtægternes 26 og 15. Desuden vil det kun være indehaver af grundfondsbeviset og dennes ægtefælle/samlever der har adgang. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 3. A. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. (Regnskabet omdeles snarest og bedes medbragt). B. Fremlæggelse af regnskab over tagprojektet v/ regnskabsføreren. 4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes Valg af formand. Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. 6. Valg til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. 7. Valg af 3 suppleanter. Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. 9. Budget for indeværende år, 2013 v/ regnskabsføreren. 10. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Med venlig hilsen Flemming Ekstrøm Formand 2

3 Referat af Generalforsamlingen 2013: Flemming byder velkommen og beklager den forkerte dato på indkaldelsen. Han beder om at det røde stemmekort i kuverterne bliver afleveret til Elizabeth efterfølgende. Flemming spørger om der er fuldmagter der ikke er afleveret, for så er det nu et skal gøres. 1. Valg af dirigent Flemming foreslår Jørn Jeppesen som dirigent og spørger om der er andre forslag. Det er der ikke. Jørn Jeppesen er derfor valgt. Jørn siger tak for valget og beder om at vi ikke bliver forstyrret af mobiltelefoner. Han fastlår at generalforsamlingen er gyldig og sikrer sig at rettelsen på den forkerte dato blev meldt ud i tide. Han spørger hvem der vil være stemmetællere. Karen Strandgård, Lukr 7 og Lise Hjortborg, Ry 68, melder sig. 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden Jeg vil traditionen tro starte med at byde de nye medlemmer velkommen: På Rygårds Alle 88 har Tea Garder fået tildelt huset. Tea er datter af Anne Berglund, Rygårds Alle 72 På Rygårds Alle 109 har Mie Jensen arvet huset efter sin morfar. Mie er datter af Bente Larsen, Skovlæet var året hvor vi endelig blev mere eller mindre færdige med tagprojektet, desværre gik vi hen og tabte voldgiftssagen. Så kunne man måske tro at vi endelig gik hen og fik det lidt stille og roligt. Det har vi også for vi har ikke så mange lastbiler kørende ned gennem Rygårds Alle mere, men til gengæld har vi vejarbejde med først kloakrør og siden med fjernvarme og nu er der ved at være gravet op over det hele. Så et roligt år har vi på den måde ikke fået. FJERNVARME Vi kan lige så godt begynde med det, som på den ene eller anden måde berører os alle sammen. Der er for øjeblikket en tilslutning på 57 huse, der skal have lagt fjernvarme ind. Men vi kan jo ikke nægte at det går ud over os alle sammen at der bliver gravet op på kryds og på tværs i Studiebyen. Vi kan kun håbe på, at når de er færdige så bliver det godt. Der er i hvert fald mange, der glæder sig til at få fjernvarme og der er også et gammelt ordsprog, der siger, at det skal være galt før det bliver godt. Der er ingen tvivl om, at fjernvarmen nok er den bedste og billigste form for varme i vore dage. 3

4 Der er meget skriveri om at fjernvarmen stiger så og så meget, men dem der kan huske tilbage til naturgassen, der var det nøjagtigt den samme diskussion og alligevel blev det jo meget godt. TAGPROJEKTET Tagprojektet for enkelthusene har jo været overstået i godt og vel et år nu, så det eneste der egentligt var tilbage det var rækkehusene, hvor vi har kæmpet en kamp med Hovedstadens Bygningsentreprise, både økonomisk og også noget udbedringsmæssigt. Det økonomiske må vi jo desværre erkende at der tabte vi voldgiftssagen. De vil ikke vedkende sig at der er fejl, men jeg har dog alligevel en dialog med direktøren fra Hovedstadens Bygningsentreprise om 3 forskellige punkter, som er udvalgt på baggrund af fotografier der kraftigt kan antyde at der kan være tale om fejl. Dem har de lovet at kigge på, men de bliver ved med at trække det. Men vi prøver stadig på at de ikke skal slippe så let. Jeg kunne godt have en mistanke om at de gerne vil trække det, for hvis vi først finder nogle fejl dér, kunne de tro, at så ville vi grave videre og det kunne så i den sidste ende blive en ret dyr affære for dem. REVISION I forbindelse med årsopgørelsen fra vores revision over hvad de enkelte har betalt i renter og afdrag gik det desværre galt for dem igen. De havde glemt at nedskrive restgælden. Renterne skulle være rigtige og så skete det næste, for 33 af beboerne og hvorfor det kun var de 33 og ikke dem alle sammen, det vides ikke. Gælden blev opgivet for år 2011 i stedet for år Fejlene er rettet alle vegne og alle de 33 som har været berørt af det, har fået brev om det. Revisionsfirmaet beklager meget og jeg vil ikke sige at bestyrelsen beklager, da det jo ikke er noget bestyrelsen har lavet, men det var ikke heldigt det, der skete dér og det er revisionen ganske klar over og de har nu også udsendt en undskyldning. Det skulle forhåbentlig fremover være på plads nu så det ikke sker igen, hverken at det er det forkerte år eller at de glemmer at nedskrive restgælden. Jeg skal i denne forbindelse lige bede om at når de her fejl sker og de enkelte opdager det, at man retter henvendelse til formanden og ikke Skat eller vores revisor. Fejlene bliver alligevel først rettet når de kommer fra boligselskabet, og som man siger: for mange kokke fordærver maden. Vi er desværre nødsaget til at opkræve kr. 10,- mere om måneden fra alle der har fået lavet tag. Det skyldes at opgørelsen til Skat ikke kan laves til den pris som Aaen & Co. meldte ud første gang. BRUGERVEJLEDNING RÆKKEHUSENE Da tagene nu er ændret i sin opbygning (undertag og at det ikke længere er understrøget) har vi valgt at revidere brugervejledningen. De væsentligste punkter i brugervejledningen er at de enkelte ikke må gennembryde taget uden at der er sagkyndige folk med. Det kan være fatalt hvis der kommer en utæthed i forbindelse med undertaget hvor det kan stå og sive med fugt meget længe inden der er nogle der opdager det. Så derfor denne ændring. 4

5 Men brugervejledningen er også ændret på nogle andre områder, men det skal jeg ikke komme ind på her, den bliver sendt ud i den nærmeste fremtid. De medlemmer, som har gas i dag og som vil gå over til fjernvarme, bedes være meget opmærksomme såfremt de har gasudtrækket igennem taget, at hullet efter aftrækket bliver lukket rigtigt. FASKINER Den megen omtale af miljøændringer og afledning af vand, som vi alle her i Studiebyen jo ved hvad det kan give af problemer, ser man gerne at vi selv afleder regnvandet på egen grund. Gentofte Kommune har valgt at tilbyde tilskud helt op til kr. hvis man får anlagt en faskine der afleder vandet inde på egen grund. Jeg skal med det samme sige at det ikke er alle steder, det kan lade sig gøre fordi undergrunden ikke er sugende nok. Men nu er der en af beboerne herude, der har søgt om det og vi hører med spænding hvad kommunen siger og om hvordan det i det hele taget kommer til at forløbe og skal vi nok melde ud om det når vi ved hvad der sker. TUNG TRAFIK PÅ RYGÅRDS ALLE Som omtalt tidligere med de store kloakarbejder og nu fjernvarmen, så har det haft den effekt, at de store lastbiler har måttet finde andre veje. Det har vi benyttet os af ved at ansøge kommunen endnu engang om at få standset den tunge trafik på Rygårds Alle. Selv Niels Andersens Vej har fået begrænsning på 12,5 tons, selv om den er betydelig bredere end vores. Så kommunen er blevet forespurgt om at få standset gennemkørsel af den helt tunge trafik, men i det mindste at de helt op til 18 og 24 tons lastbiler ikke længere får tilladelse til af køre igennem. Alternativet er at få lavet chikaner. Det venter vi på svar på, men lad os håbe at når de ser projektet og også i forbindelse med at Nordhavnsvejen kommer og at de i forvejen har lavet højresving forbudt på Tuborgvej ned af Rygårds Alle for lastbiler, så kunne det godt være at vi måske denne gang har en chance. Det er i hvert fald forsøget værd. SNERYDNING Snerydning er ikke en helt ligegyldig post på budgettet og vi prøver selvfølgelig at holde prisen nede og vi har også i denne sæson indhentet nye tilbud men vores gode gamle Bjørn matcher til stadighed priserne og det har endda lykkedes os at få det lidt billigere. Vi håber at det ikke kommer til at sne alt for meget for hver gang det sker, så påvirker det regnskabet. Men vi er glade for at have Bjørn og han gør et godt stykke arbejde i de år han har kørt her. I disse dage har Bjørn opgivet at køre om dagen, da han ikke kan komme igennem pga fjernvarmebilerne. Derfor bliver der først ryddet senere end vi er vant til. 5

6 NYE AFFALDSBEHOLDERE Så kom turen til Gentofte Kommune hvor vi nu også skal til at sortere vores affald. Det vil bevirke at vi i mange tilfælde får vi mere end én beholder stående. De er på hjul og skal kunne køres ud på vejen. Det vil give lidt problemer med belægningen rundt omkring og det er bestyrelsens opfattelse at det må ligge hos den enkelte, da der er meget stor forskel på hvordan man har affaldsbeholderne placeret. Det er en udgift som selvfølgelig, hvis der er dækning på vedligeholdelseskontoen, kan betales af den vej. STØJGENER En del af beboerne på østsiden af vores rækkehuse har haft en del støjproblemer fra Rymarksvænge fra boligselskabets FSB s ejendomme. FSB har nu lovet at det bliver afhjulpet i år så vi må bare vente og se. VEDLIGEHOLDELSE Det er bestyrelsens glæde ved de årlige syn at se at et meget stort flertal af husene er pæne og velholdte hele vejen igennem. Men der er en lille tung kerne som er svær at komme igennem med. De påbud, der bliver givet ved hussynene bliver der fulgt meget nøje op på ved jævne mellemrum, for tingene skal altså ordnes, det er ikke for sjov, at der bliver give pålæg. Der er desværre nogle enkelte, som lige meget hvad vi gør, ikke vedligeholder deres hus og i de tilfælde sætter vi boligafgiften kraftigt op, så Studiebyen kan gå ind og få vedligeholdt for beboerens regning. Vores huse må jo ikke stå og forfalde. De skal se pæne ud og det tror vi ikke at der er ret mange som ikke vil give os ret i. Når vi nu er ved vedligeholdelseskontoen så bliver det sådan fremover, at bilag der indlægges til betaling hos forretningsføreren skal være underskrevet, så vi er sikre på at det er Jeres bilag der kommer. INDBRUD Fra tid til anden, så er det ligesom der går en bølge gennem Studiebyen så vi får det ene indbrud efter det andet. Det er kedeligt for dem det går ud over. Mange har desværre prøvet det og ved hvilken modbydelig oplevelse det er. Vi kan kun opfordre jer til at prøve at forhindre det med de simple midler, der nogle gange er tilgængelig ved at sikre vinduerne, som tilsyneladende er den mest benyttede måde at komme ind på. Vi har rekvireret nogle brochurer, som hedder Beskyt dig mod Indbrud og brochuren Med Nabohjælp er der altid nogle hjemme. Disse brochurer sammen med brochuren Nabostøj i hus og have (den nyreviderede udgave fra Gentofte Kommune) vil blive omdelt i den nærmeste fremtid efter generalforsamlingen. Læs de brochurer vi har rekvireret og tag de gode råd med. Det er en klar anbefaling. 6

7 LOPPEMARKED Vi skal sige tak til arrangørerne af loppemarked 2012, Mette og Elizabeth. Det er dejligt at der er nogle der bliver ved med at sørge for vores arrangementer. Det er jo nærmest blevet en tradition. FASTELAVN Det lykkedes os, trods nogle problemer, også i år at få arrangeret en fastelavnsfest for børn og voksne. Tak til Nicolai og Liv for deres indsats. STUDIEBYFEST Da det er et ulige år i år så skal vi jo have en studiebyfest. Det bliver engang i august og som sædvanligt er det vores næstformand Jannie Christiansen som er tovholder for arrangementet og vi håber også, som det har været tradition, at der kommer flere og flere deltagere til festen som altid er rigtigt festlig og hyggelig. MED DISSE ORD SKAL JEG OVERLADE BERETNINGEN TIL GENERALFORSAMLINGENS BEHANDLING Jørn udbeder sig korte bemærkninger og spørgsmål. Der skal ikke stemmes om den. Jan Voltelen spørger om vi selv har ansvar for at rydde sne, selvom vi har Bjørn som snerydder. Flemming svarer at alle selv har et ansvar uanset om vi har en snerydder og uanset hvad tid han kommer. Anne Berglund spørger om man ikke kan dele rækkehusbeboernes ekstraregning ud på hele byen, så den bliver dækket kollektivt. Flemming svarer at det kun er dem, der har været med i projektet, der skal betale. Når Studiebyen går ind og betaler noget, er det sådan noget som sætningsskader og andre skader, der ikke sker på baggrund af manglende vedligeholdelse som ifølge vedtægterne skal betales af byen. Studiebyen dækker ikke noget som hører under vedligeholdelse. Regningen kan derfor ikke deles ud. Anne fortæller om sidste rækkehusmøde, hvor der blev talt om at der kunne indhentes et kollektivt tilbud på installering af tyverialarmer, så prisen måske kunne blive en smule billigere end hvis man hver især skulle ud og tegne et abonnement. Anne har indhentet nogle tilbud, men foreslår at der bliver nedsat en lille gruppe, som ikke er i bestyrelsen. Den lille gruppe kan indhente tilbud og finde ud af hvem der vil være med og hvem der ikke vil. Anne vil gerne have tilsagn fra bestyrelsen om at det er ok at hun kører dette igennem. Flemming svarer at det er en god ide og at hun har bestyrelsens accept. Mads Bølling spørger om man må placere de nye affaldscontainere andre steder end de står i dag. Flemming svarer at de skal blive stående i forhaven for rækkehusenes vedkommende. De kan dårligt stå andre steder. 7

8 Mogens Brandt fortæller at han også har indhentet nogle tilbud på alarmer. Han vil gerne slå sig sammen med Anne. Lise Hjortborg spørger hvad de nye containere koster. Flemming siger at det er kommunen der leverer containerne og at der ikke er en omkostning forbundet med det. Jan Voltelen spørger om priser på de forskellige størrelser på containerne. Flemming svarer at han læser det på samme måde som Jan selv gør. Henrik Weber spørger om de ekstra kr. 10,- pr måned for revision. Skal man også betale hvis man ikke skylder noget på taglånet? Flemming svarer nej. Anne Berglund spørger omkring tegninger og tilladelser på ny beboeres huse. Hun synes ikke at behandlingstiden er hurtig nok og beder om at få det lidt hurtigere i fremtiden. Hun fortæller om en episode med hendes datter og svigersøn og hvordan tilladelserne var for langsomme efter hendes mening. Jørn kommenterer at det hører under eventuelt, så det vil blive besvaret derunder. Jørn spørger om der er flere spørgsmål til beretningen. 3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. Jørn beder Søren Jexen om at fremlægge regnskabet. Søren beklager fejlen på side 1 hvor der står at Nicolai Boston er i bestyrelsen. Der skulle selvfølgelig stå Jens Milbrat. Det er rettet i det officielle regnskab. Man kan få en kopi af regnskabet hvor fejlen er rettet, så hvis man ønsker et fejlfrit regnskab, kan dette lade sig gøre. Søren gennemgår regnskabet og spørger om der er spørgsmål. Jan Voltelen spørger hvornår han får at vide hvor meget der står på vedligeholdelseskontoen. Søren svarer at den bliver omdelt snarest. Thomas A. Christensen spørger om vi har et fast forrentet lån. Han synes at det ser ud til at der er noget der er ændret. Flemming svarer at det er et fast forrentet lån på 4 %. Man må gerne se lånedokumenterne. Anne Berglund spørger om huslejestigningen pga ejendomsskatten. Kunne man ikke have ladet selskabet tage den stigning, da det er svært at betale et taglån og samtidig stige i husleje. Flemming svarer at der er opkrævet mindre end skatterne er steget, men at vi forsat er nødt til at hensætte penge til fonden til sætningsskader og andet som byen skal betale. En enkelt skade kan hurtigt løbe op i over kr ,- Det er derfor helt bevidst det vi gør. 4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes 6. Formanden foreslår at kursen fastholdes uændret til pari. Der klappes og det er dermed vedtaget. 5. Valg af formand. Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. Jørn spørger om der er andre der ønsker at stille op. Der klappes. Flemming er derfor genvalgt. 8

9 6. Valg til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. Jørn spørger om der er andre der ønsker at stille op. Der klappes. Søren og Jannie er derfor genvalgt. 7. Valg af 3 suppleanter. Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. Jørn spørger om der er andre der ønsker at stille op. Det er ikke tilfældet. Peter er til stede. Ulla Bang og Søren Lønstrup er ikke. Der er afgivet 36 stemmer fordelt således: Søren: 20 Peter: 12 Ulla: 3 1 blank 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. Flemming fortæller at der har været manglende kvalitetskontrol, men at bestyrelsen alligevel foreslår genvalg af Aaen & Co. Jørn spørger om der er andre forslag. Det er der ikke. Aaen & Co. er derfor genvalgt. 9. Budget for indeværende år, 2013 v/ regnskabsføreren. Søren gennemgår budgettet og spørger om der er spørgsmål. Jan Voltelen spørger om vedligeholdelseskontiene bliver forrentet på samme måde som de andre penge der står på Studiebyens konti. Søren svarer ja og at der i år er givet mere end sidste år. 10. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Flemming svarer Anne Berglund at hele bestyrelsen skal ind over hver gang der ansøges om ændringer på husene. Specielt når der er tale om vådrum. Når et hus overtages, så plejer behandlingstiden at være hurtig nok. Tegningerne var simpelt hen ikke gode nok i det tilfælde hun fortalte om og derfor var bestyrelsen nødt til at bede om nyt materiale. Det er ikke normalt at der har været behandlingstid på 3 mdr. Det er et enkeltstående tilfælde at det har taget så lang tid. Bestyrelsen vil meget gerne hjælpe nye beboere. Peter Mortensen siger at han har talt med en af dem, der var med til at grave kloakrør ned. Han har fået at vide at der skal graves videre ned af Rygårds Alle. Han har fået en forklaring om at der skulle ligge en rende ved siden af den eksisterende Rygårds rende. Flemming svarer at han ikke har hørt den forklaring, men at den skulle forlænges ned af Rygårds Alle. Joakim Rask spørger hvordan bestyrelsen vil forholde sig mht. byggelinjen ifm de nye affaldscontainere. 9

10 Flemming svarer at så længe man holder sig under hækhøjde, så bør der ikke være noget problem. Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne tage stilling efter vi har set containerne. Peter Mortensen kommenterer at affaldscontainerne ved parkeringspladsen kommer til at fylde det hele. Flemming svarer at bestyrelsen har tænkt samme tanke og at man måske igen kan ansøge Gentofte Kommune om at inddrage en parkeringsplads til det formål. Joakim spørger hvem der går og skriver store numre på postkasserne med sprittusser. Alice Milbrat fortæller at det er fjernvarmefolkene, der har skrevet med sprittus på postkasserne, da de har svært ved at se de små numre, der sidder nu. Thomas A. Christensen spørger om bestyrelsen har overvejet at købe et skilt med nabohjælp som man kan sætte op. Flemming svarer at vi gerne køber et skilt. Lise Hjortborg spørger om vi kan udvide til 700 m i stedet for de 200 m som er med i ordningen om nabohjælp. Flemming svarer at bestyrelsen ikke kan beslutte det, men at man selv finder ud af afstanden med sine naboer. Jørn foreslår at man lægger det ud i det udvalg som Anne nævnte. Lise går med i udvalget. De kigger på det og fremlægger det for bestyrelsen senere. Jannie Christiansen rejser sig og takker formanden for det store arbejde han har udført. Hun takker for de mange timer han har lagt i tagprojektet og giver ham et gavekort på kr ,- som han kan bruge med sin kone, Kisser. Flemming takker for den søde tanke og takker også Kisser for det arbejde hun hjælper ham med. Flemming roser bestyrelsen og fortæller at det er et rigtig godt arbejdsteam. Flemming takker dirigenten for at have kørt generalforsamlingen rigtig godt. Han takker for genvalget og ønsker tillykke til de to bestyrelsesmedlemmer samt suppleanterne for genvalget. Flemming takker generalforsamlingen for god ro og orden. Referatet er godkendt d. 24. marts 2013 Flemming Ekstrøm, formand Jørn Jeppesen, dirigent 10

11 Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. Flemming Ekstrøm, Formand Rygårds Allé 102, 2900 Hellerup Tlf: Jannie Christiansen Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf: Søren Eriksen Skovlæet 9, 2900 Hellerup Tlf: Mette Fjeldsted Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup Tlf: Jens Milbrat Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup Tlf: Thomas Rostrup, Gentofte Kommune Fennevangen 23, 2820 Gentofte Villy Strandby Sørensen, K.A.B. Birkevang 176, 3250 Gilleleje På næstkommende bestyrelsesmøde d. 23. april, besluttes det, hvem næstformanden bliver. Dette offentliggøres umiddelbart efter på Studiebyens hjemmeside. Administration: Elizabeth Hjortborg, Forretningsfører Rygårds Allé 56, 2900 Hellerup Tlf: Søren Jexen, Regnskabsfører Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf:

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Så længe stod stilladset der jo heller ikke

Så længe stod stilladset der jo heller ikke Så længe stod stilladset der jo heller ikke Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 16. marts 2011 Tirsdag den 29. marts 2011, kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere