Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg"

Transkript

1 Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1

2 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup 9. marts 2013 Bestyrelsen gør opmærksom på at fuldmagter kun kan gives til personer der er arveberettiget til ens lejemål iflg. vedtægternes 26 og 15. Desuden vil det kun være indehaver af grundfondsbeviset og dennes ægtefælle/samlever der har adgang. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 3. A. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. (Regnskabet omdeles snarest og bedes medbragt). B. Fremlæggelse af regnskab over tagprojektet v/ regnskabsføreren. 4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes Valg af formand. Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. 6. Valg til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. 7. Valg af 3 suppleanter. Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. 9. Budget for indeværende år, 2013 v/ regnskabsføreren. 10. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Med venlig hilsen Flemming Ekstrøm Formand 2

3 Referat af Generalforsamlingen 2013: Flemming byder velkommen og beklager den forkerte dato på indkaldelsen. Han beder om at det røde stemmekort i kuverterne bliver afleveret til Elizabeth efterfølgende. Flemming spørger om der er fuldmagter der ikke er afleveret, for så er det nu et skal gøres. 1. Valg af dirigent Flemming foreslår Jørn Jeppesen som dirigent og spørger om der er andre forslag. Det er der ikke. Jørn Jeppesen er derfor valgt. Jørn siger tak for valget og beder om at vi ikke bliver forstyrret af mobiltelefoner. Han fastlår at generalforsamlingen er gyldig og sikrer sig at rettelsen på den forkerte dato blev meldt ud i tide. Han spørger hvem der vil være stemmetællere. Karen Strandgård, Lukr 7 og Lise Hjortborg, Ry 68, melder sig. 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden Jeg vil traditionen tro starte med at byde de nye medlemmer velkommen: På Rygårds Alle 88 har Tea Garder fået tildelt huset. Tea er datter af Anne Berglund, Rygårds Alle 72 På Rygårds Alle 109 har Mie Jensen arvet huset efter sin morfar. Mie er datter af Bente Larsen, Skovlæet var året hvor vi endelig blev mere eller mindre færdige med tagprojektet, desværre gik vi hen og tabte voldgiftssagen. Så kunne man måske tro at vi endelig gik hen og fik det lidt stille og roligt. Det har vi også for vi har ikke så mange lastbiler kørende ned gennem Rygårds Alle mere, men til gengæld har vi vejarbejde med først kloakrør og siden med fjernvarme og nu er der ved at være gravet op over det hele. Så et roligt år har vi på den måde ikke fået. FJERNVARME Vi kan lige så godt begynde med det, som på den ene eller anden måde berører os alle sammen. Der er for øjeblikket en tilslutning på 57 huse, der skal have lagt fjernvarme ind. Men vi kan jo ikke nægte at det går ud over os alle sammen at der bliver gravet op på kryds og på tværs i Studiebyen. Vi kan kun håbe på, at når de er færdige så bliver det godt. Der er i hvert fald mange, der glæder sig til at få fjernvarme og der er også et gammelt ordsprog, der siger, at det skal være galt før det bliver godt. Der er ingen tvivl om, at fjernvarmen nok er den bedste og billigste form for varme i vore dage. 3

4 Der er meget skriveri om at fjernvarmen stiger så og så meget, men dem der kan huske tilbage til naturgassen, der var det nøjagtigt den samme diskussion og alligevel blev det jo meget godt. TAGPROJEKTET Tagprojektet for enkelthusene har jo været overstået i godt og vel et år nu, så det eneste der egentligt var tilbage det var rækkehusene, hvor vi har kæmpet en kamp med Hovedstadens Bygningsentreprise, både økonomisk og også noget udbedringsmæssigt. Det økonomiske må vi jo desværre erkende at der tabte vi voldgiftssagen. De vil ikke vedkende sig at der er fejl, men jeg har dog alligevel en dialog med direktøren fra Hovedstadens Bygningsentreprise om 3 forskellige punkter, som er udvalgt på baggrund af fotografier der kraftigt kan antyde at der kan være tale om fejl. Dem har de lovet at kigge på, men de bliver ved med at trække det. Men vi prøver stadig på at de ikke skal slippe så let. Jeg kunne godt have en mistanke om at de gerne vil trække det, for hvis vi først finder nogle fejl dér, kunne de tro, at så ville vi grave videre og det kunne så i den sidste ende blive en ret dyr affære for dem. REVISION I forbindelse med årsopgørelsen fra vores revision over hvad de enkelte har betalt i renter og afdrag gik det desværre galt for dem igen. De havde glemt at nedskrive restgælden. Renterne skulle være rigtige og så skete det næste, for 33 af beboerne og hvorfor det kun var de 33 og ikke dem alle sammen, det vides ikke. Gælden blev opgivet for år 2011 i stedet for år Fejlene er rettet alle vegne og alle de 33 som har været berørt af det, har fået brev om det. Revisionsfirmaet beklager meget og jeg vil ikke sige at bestyrelsen beklager, da det jo ikke er noget bestyrelsen har lavet, men det var ikke heldigt det, der skete dér og det er revisionen ganske klar over og de har nu også udsendt en undskyldning. Det skulle forhåbentlig fremover være på plads nu så det ikke sker igen, hverken at det er det forkerte år eller at de glemmer at nedskrive restgælden. Jeg skal i denne forbindelse lige bede om at når de her fejl sker og de enkelte opdager det, at man retter henvendelse til formanden og ikke Skat eller vores revisor. Fejlene bliver alligevel først rettet når de kommer fra boligselskabet, og som man siger: for mange kokke fordærver maden. Vi er desværre nødsaget til at opkræve kr. 10,- mere om måneden fra alle der har fået lavet tag. Det skyldes at opgørelsen til Skat ikke kan laves til den pris som Aaen & Co. meldte ud første gang. BRUGERVEJLEDNING RÆKKEHUSENE Da tagene nu er ændret i sin opbygning (undertag og at det ikke længere er understrøget) har vi valgt at revidere brugervejledningen. De væsentligste punkter i brugervejledningen er at de enkelte ikke må gennembryde taget uden at der er sagkyndige folk med. Det kan være fatalt hvis der kommer en utæthed i forbindelse med undertaget hvor det kan stå og sive med fugt meget længe inden der er nogle der opdager det. Så derfor denne ændring. 4

5 Men brugervejledningen er også ændret på nogle andre områder, men det skal jeg ikke komme ind på her, den bliver sendt ud i den nærmeste fremtid. De medlemmer, som har gas i dag og som vil gå over til fjernvarme, bedes være meget opmærksomme såfremt de har gasudtrækket igennem taget, at hullet efter aftrækket bliver lukket rigtigt. FASKINER Den megen omtale af miljøændringer og afledning af vand, som vi alle her i Studiebyen jo ved hvad det kan give af problemer, ser man gerne at vi selv afleder regnvandet på egen grund. Gentofte Kommune har valgt at tilbyde tilskud helt op til kr. hvis man får anlagt en faskine der afleder vandet inde på egen grund. Jeg skal med det samme sige at det ikke er alle steder, det kan lade sig gøre fordi undergrunden ikke er sugende nok. Men nu er der en af beboerne herude, der har søgt om det og vi hører med spænding hvad kommunen siger og om hvordan det i det hele taget kommer til at forløbe og skal vi nok melde ud om det når vi ved hvad der sker. TUNG TRAFIK PÅ RYGÅRDS ALLE Som omtalt tidligere med de store kloakarbejder og nu fjernvarmen, så har det haft den effekt, at de store lastbiler har måttet finde andre veje. Det har vi benyttet os af ved at ansøge kommunen endnu engang om at få standset den tunge trafik på Rygårds Alle. Selv Niels Andersens Vej har fået begrænsning på 12,5 tons, selv om den er betydelig bredere end vores. Så kommunen er blevet forespurgt om at få standset gennemkørsel af den helt tunge trafik, men i det mindste at de helt op til 18 og 24 tons lastbiler ikke længere får tilladelse til af køre igennem. Alternativet er at få lavet chikaner. Det venter vi på svar på, men lad os håbe at når de ser projektet og også i forbindelse med at Nordhavnsvejen kommer og at de i forvejen har lavet højresving forbudt på Tuborgvej ned af Rygårds Alle for lastbiler, så kunne det godt være at vi måske denne gang har en chance. Det er i hvert fald forsøget værd. SNERYDNING Snerydning er ikke en helt ligegyldig post på budgettet og vi prøver selvfølgelig at holde prisen nede og vi har også i denne sæson indhentet nye tilbud men vores gode gamle Bjørn matcher til stadighed priserne og det har endda lykkedes os at få det lidt billigere. Vi håber at det ikke kommer til at sne alt for meget for hver gang det sker, så påvirker det regnskabet. Men vi er glade for at have Bjørn og han gør et godt stykke arbejde i de år han har kørt her. I disse dage har Bjørn opgivet at køre om dagen, da han ikke kan komme igennem pga fjernvarmebilerne. Derfor bliver der først ryddet senere end vi er vant til. 5

6 NYE AFFALDSBEHOLDERE Så kom turen til Gentofte Kommune hvor vi nu også skal til at sortere vores affald. Det vil bevirke at vi i mange tilfælde får vi mere end én beholder stående. De er på hjul og skal kunne køres ud på vejen. Det vil give lidt problemer med belægningen rundt omkring og det er bestyrelsens opfattelse at det må ligge hos den enkelte, da der er meget stor forskel på hvordan man har affaldsbeholderne placeret. Det er en udgift som selvfølgelig, hvis der er dækning på vedligeholdelseskontoen, kan betales af den vej. STØJGENER En del af beboerne på østsiden af vores rækkehuse har haft en del støjproblemer fra Rymarksvænge fra boligselskabets FSB s ejendomme. FSB har nu lovet at det bliver afhjulpet i år så vi må bare vente og se. VEDLIGEHOLDELSE Det er bestyrelsens glæde ved de årlige syn at se at et meget stort flertal af husene er pæne og velholdte hele vejen igennem. Men der er en lille tung kerne som er svær at komme igennem med. De påbud, der bliver givet ved hussynene bliver der fulgt meget nøje op på ved jævne mellemrum, for tingene skal altså ordnes, det er ikke for sjov, at der bliver give pålæg. Der er desværre nogle enkelte, som lige meget hvad vi gør, ikke vedligeholder deres hus og i de tilfælde sætter vi boligafgiften kraftigt op, så Studiebyen kan gå ind og få vedligeholdt for beboerens regning. Vores huse må jo ikke stå og forfalde. De skal se pæne ud og det tror vi ikke at der er ret mange som ikke vil give os ret i. Når vi nu er ved vedligeholdelseskontoen så bliver det sådan fremover, at bilag der indlægges til betaling hos forretningsføreren skal være underskrevet, så vi er sikre på at det er Jeres bilag der kommer. INDBRUD Fra tid til anden, så er det ligesom der går en bølge gennem Studiebyen så vi får det ene indbrud efter det andet. Det er kedeligt for dem det går ud over. Mange har desværre prøvet det og ved hvilken modbydelig oplevelse det er. Vi kan kun opfordre jer til at prøve at forhindre det med de simple midler, der nogle gange er tilgængelig ved at sikre vinduerne, som tilsyneladende er den mest benyttede måde at komme ind på. Vi har rekvireret nogle brochurer, som hedder Beskyt dig mod Indbrud og brochuren Med Nabohjælp er der altid nogle hjemme. Disse brochurer sammen med brochuren Nabostøj i hus og have (den nyreviderede udgave fra Gentofte Kommune) vil blive omdelt i den nærmeste fremtid efter generalforsamlingen. Læs de brochurer vi har rekvireret og tag de gode råd med. Det er en klar anbefaling. 6

7 LOPPEMARKED Vi skal sige tak til arrangørerne af loppemarked 2012, Mette og Elizabeth. Det er dejligt at der er nogle der bliver ved med at sørge for vores arrangementer. Det er jo nærmest blevet en tradition. FASTELAVN Det lykkedes os, trods nogle problemer, også i år at få arrangeret en fastelavnsfest for børn og voksne. Tak til Nicolai og Liv for deres indsats. STUDIEBYFEST Da det er et ulige år i år så skal vi jo have en studiebyfest. Det bliver engang i august og som sædvanligt er det vores næstformand Jannie Christiansen som er tovholder for arrangementet og vi håber også, som det har været tradition, at der kommer flere og flere deltagere til festen som altid er rigtigt festlig og hyggelig. MED DISSE ORD SKAL JEG OVERLADE BERETNINGEN TIL GENERALFORSAMLINGENS BEHANDLING Jørn udbeder sig korte bemærkninger og spørgsmål. Der skal ikke stemmes om den. Jan Voltelen spørger om vi selv har ansvar for at rydde sne, selvom vi har Bjørn som snerydder. Flemming svarer at alle selv har et ansvar uanset om vi har en snerydder og uanset hvad tid han kommer. Anne Berglund spørger om man ikke kan dele rækkehusbeboernes ekstraregning ud på hele byen, så den bliver dækket kollektivt. Flemming svarer at det kun er dem, der har været med i projektet, der skal betale. Når Studiebyen går ind og betaler noget, er det sådan noget som sætningsskader og andre skader, der ikke sker på baggrund af manglende vedligeholdelse som ifølge vedtægterne skal betales af byen. Studiebyen dækker ikke noget som hører under vedligeholdelse. Regningen kan derfor ikke deles ud. Anne fortæller om sidste rækkehusmøde, hvor der blev talt om at der kunne indhentes et kollektivt tilbud på installering af tyverialarmer, så prisen måske kunne blive en smule billigere end hvis man hver især skulle ud og tegne et abonnement. Anne har indhentet nogle tilbud, men foreslår at der bliver nedsat en lille gruppe, som ikke er i bestyrelsen. Den lille gruppe kan indhente tilbud og finde ud af hvem der vil være med og hvem der ikke vil. Anne vil gerne have tilsagn fra bestyrelsen om at det er ok at hun kører dette igennem. Flemming svarer at det er en god ide og at hun har bestyrelsens accept. Mads Bølling spørger om man må placere de nye affaldscontainere andre steder end de står i dag. Flemming svarer at de skal blive stående i forhaven for rækkehusenes vedkommende. De kan dårligt stå andre steder. 7

8 Mogens Brandt fortæller at han også har indhentet nogle tilbud på alarmer. Han vil gerne slå sig sammen med Anne. Lise Hjortborg spørger hvad de nye containere koster. Flemming siger at det er kommunen der leverer containerne og at der ikke er en omkostning forbundet med det. Jan Voltelen spørger om priser på de forskellige størrelser på containerne. Flemming svarer at han læser det på samme måde som Jan selv gør. Henrik Weber spørger om de ekstra kr. 10,- pr måned for revision. Skal man også betale hvis man ikke skylder noget på taglånet? Flemming svarer nej. Anne Berglund spørger omkring tegninger og tilladelser på ny beboeres huse. Hun synes ikke at behandlingstiden er hurtig nok og beder om at få det lidt hurtigere i fremtiden. Hun fortæller om en episode med hendes datter og svigersøn og hvordan tilladelserne var for langsomme efter hendes mening. Jørn kommenterer at det hører under eventuelt, så det vil blive besvaret derunder. Jørn spørger om der er flere spørgsmål til beretningen. 3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. Jørn beder Søren Jexen om at fremlægge regnskabet. Søren beklager fejlen på side 1 hvor der står at Nicolai Boston er i bestyrelsen. Der skulle selvfølgelig stå Jens Milbrat. Det er rettet i det officielle regnskab. Man kan få en kopi af regnskabet hvor fejlen er rettet, så hvis man ønsker et fejlfrit regnskab, kan dette lade sig gøre. Søren gennemgår regnskabet og spørger om der er spørgsmål. Jan Voltelen spørger hvornår han får at vide hvor meget der står på vedligeholdelseskontoen. Søren svarer at den bliver omdelt snarest. Thomas A. Christensen spørger om vi har et fast forrentet lån. Han synes at det ser ud til at der er noget der er ændret. Flemming svarer at det er et fast forrentet lån på 4 %. Man må gerne se lånedokumenterne. Anne Berglund spørger om huslejestigningen pga ejendomsskatten. Kunne man ikke have ladet selskabet tage den stigning, da det er svært at betale et taglån og samtidig stige i husleje. Flemming svarer at der er opkrævet mindre end skatterne er steget, men at vi forsat er nødt til at hensætte penge til fonden til sætningsskader og andet som byen skal betale. En enkelt skade kan hurtigt løbe op i over kr ,- Det er derfor helt bevidst det vi gør. 4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes 6. Formanden foreslår at kursen fastholdes uændret til pari. Der klappes og det er dermed vedtaget. 5. Valg af formand. Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. Jørn spørger om der er andre der ønsker at stille op. Der klappes. Flemming er derfor genvalgt. 8

9 6. Valg til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. Jørn spørger om der er andre der ønsker at stille op. Der klappes. Søren og Jannie er derfor genvalgt. 7. Valg af 3 suppleanter. Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. Jørn spørger om der er andre der ønsker at stille op. Det er ikke tilfældet. Peter er til stede. Ulla Bang og Søren Lønstrup er ikke. Der er afgivet 36 stemmer fordelt således: Søren: 20 Peter: 12 Ulla: 3 1 blank 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. Flemming fortæller at der har været manglende kvalitetskontrol, men at bestyrelsen alligevel foreslår genvalg af Aaen & Co. Jørn spørger om der er andre forslag. Det er der ikke. Aaen & Co. er derfor genvalgt. 9. Budget for indeværende år, 2013 v/ regnskabsføreren. Søren gennemgår budgettet og spørger om der er spørgsmål. Jan Voltelen spørger om vedligeholdelseskontiene bliver forrentet på samme måde som de andre penge der står på Studiebyens konti. Søren svarer ja og at der i år er givet mere end sidste år. 10. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Flemming svarer Anne Berglund at hele bestyrelsen skal ind over hver gang der ansøges om ændringer på husene. Specielt når der er tale om vådrum. Når et hus overtages, så plejer behandlingstiden at være hurtig nok. Tegningerne var simpelt hen ikke gode nok i det tilfælde hun fortalte om og derfor var bestyrelsen nødt til at bede om nyt materiale. Det er ikke normalt at der har været behandlingstid på 3 mdr. Det er et enkeltstående tilfælde at det har taget så lang tid. Bestyrelsen vil meget gerne hjælpe nye beboere. Peter Mortensen siger at han har talt med en af dem, der var med til at grave kloakrør ned. Han har fået at vide at der skal graves videre ned af Rygårds Alle. Han har fået en forklaring om at der skulle ligge en rende ved siden af den eksisterende Rygårds rende. Flemming svarer at han ikke har hørt den forklaring, men at den skulle forlænges ned af Rygårds Alle. Joakim Rask spørger hvordan bestyrelsen vil forholde sig mht. byggelinjen ifm de nye affaldscontainere. 9

10 Flemming svarer at så længe man holder sig under hækhøjde, så bør der ikke være noget problem. Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne tage stilling efter vi har set containerne. Peter Mortensen kommenterer at affaldscontainerne ved parkeringspladsen kommer til at fylde det hele. Flemming svarer at bestyrelsen har tænkt samme tanke og at man måske igen kan ansøge Gentofte Kommune om at inddrage en parkeringsplads til det formål. Joakim spørger hvem der går og skriver store numre på postkasserne med sprittusser. Alice Milbrat fortæller at det er fjernvarmefolkene, der har skrevet med sprittus på postkasserne, da de har svært ved at se de små numre, der sidder nu. Thomas A. Christensen spørger om bestyrelsen har overvejet at købe et skilt med nabohjælp som man kan sætte op. Flemming svarer at vi gerne køber et skilt. Lise Hjortborg spørger om vi kan udvide til 700 m i stedet for de 200 m som er med i ordningen om nabohjælp. Flemming svarer at bestyrelsen ikke kan beslutte det, men at man selv finder ud af afstanden med sine naboer. Jørn foreslår at man lægger det ud i det udvalg som Anne nævnte. Lise går med i udvalget. De kigger på det og fremlægger det for bestyrelsen senere. Jannie Christiansen rejser sig og takker formanden for det store arbejde han har udført. Hun takker for de mange timer han har lagt i tagprojektet og giver ham et gavekort på kr ,- som han kan bruge med sin kone, Kisser. Flemming takker for den søde tanke og takker også Kisser for det arbejde hun hjælper ham med. Flemming roser bestyrelsen og fortæller at det er et rigtig godt arbejdsteam. Flemming takker dirigenten for at have kørt generalforsamlingen rigtig godt. Han takker for genvalget og ønsker tillykke til de to bestyrelsesmedlemmer samt suppleanterne for genvalget. Flemming takker generalforsamlingen for god ro og orden. Referatet er godkendt d. 24. marts 2013 Flemming Ekstrøm, formand Jørn Jeppesen, dirigent 10

11 Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. Flemming Ekstrøm, Formand Rygårds Allé 102, 2900 Hellerup Tlf: Jannie Christiansen Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf: Søren Eriksen Skovlæet 9, 2900 Hellerup Tlf: Mette Fjeldsted Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup Tlf: Jens Milbrat Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup Tlf: Thomas Rostrup, Gentofte Kommune Fennevangen 23, 2820 Gentofte Villy Strandby Sørensen, K.A.B. Birkevang 176, 3250 Gilleleje På næstkommende bestyrelsesmøde d. 23. april, besluttes det, hvem næstformanden bliver. Dette offentliggøres umiddelbart efter på Studiebyens hjemmeside. Administration: Elizabeth Hjortborg, Forretningsfører Rygårds Allé 56, 2900 Hellerup Tlf: Søren Jexen, Regnskabsfører Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf:

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere