Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg"

Transkript

1 Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1

2 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup 9. marts 2013 Bestyrelsen gør opmærksom på at fuldmagter kun kan gives til personer der er arveberettiget til ens lejemål iflg. vedtægternes 26 og 15. Desuden vil det kun være indehaver af grundfondsbeviset og dennes ægtefælle/samlever der har adgang. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 3. A. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. (Regnskabet omdeles snarest og bedes medbragt). B. Fremlæggelse af regnskab over tagprojektet v/ regnskabsføreren. 4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes Valg af formand. Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. 6. Valg til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. 7. Valg af 3 suppleanter. Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. 9. Budget for indeværende år, 2013 v/ regnskabsføreren. 10. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Med venlig hilsen Flemming Ekstrøm Formand 2

3 Referat af Generalforsamlingen 2013: Flemming byder velkommen og beklager den forkerte dato på indkaldelsen. Han beder om at det røde stemmekort i kuverterne bliver afleveret til Elizabeth efterfølgende. Flemming spørger om der er fuldmagter der ikke er afleveret, for så er det nu et skal gøres. 1. Valg af dirigent Flemming foreslår Jørn Jeppesen som dirigent og spørger om der er andre forslag. Det er der ikke. Jørn Jeppesen er derfor valgt. Jørn siger tak for valget og beder om at vi ikke bliver forstyrret af mobiltelefoner. Han fastlår at generalforsamlingen er gyldig og sikrer sig at rettelsen på den forkerte dato blev meldt ud i tide. Han spørger hvem der vil være stemmetællere. Karen Strandgård, Lukr 7 og Lise Hjortborg, Ry 68, melder sig. 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden Jeg vil traditionen tro starte med at byde de nye medlemmer velkommen: På Rygårds Alle 88 har Tea Garder fået tildelt huset. Tea er datter af Anne Berglund, Rygårds Alle 72 På Rygårds Alle 109 har Mie Jensen arvet huset efter sin morfar. Mie er datter af Bente Larsen, Skovlæet var året hvor vi endelig blev mere eller mindre færdige med tagprojektet, desværre gik vi hen og tabte voldgiftssagen. Så kunne man måske tro at vi endelig gik hen og fik det lidt stille og roligt. Det har vi også for vi har ikke så mange lastbiler kørende ned gennem Rygårds Alle mere, men til gengæld har vi vejarbejde med først kloakrør og siden med fjernvarme og nu er der ved at være gravet op over det hele. Så et roligt år har vi på den måde ikke fået. FJERNVARME Vi kan lige så godt begynde med det, som på den ene eller anden måde berører os alle sammen. Der er for øjeblikket en tilslutning på 57 huse, der skal have lagt fjernvarme ind. Men vi kan jo ikke nægte at det går ud over os alle sammen at der bliver gravet op på kryds og på tværs i Studiebyen. Vi kan kun håbe på, at når de er færdige så bliver det godt. Der er i hvert fald mange, der glæder sig til at få fjernvarme og der er også et gammelt ordsprog, der siger, at det skal være galt før det bliver godt. Der er ingen tvivl om, at fjernvarmen nok er den bedste og billigste form for varme i vore dage. 3

4 Der er meget skriveri om at fjernvarmen stiger så og så meget, men dem der kan huske tilbage til naturgassen, der var det nøjagtigt den samme diskussion og alligevel blev det jo meget godt. TAGPROJEKTET Tagprojektet for enkelthusene har jo været overstået i godt og vel et år nu, så det eneste der egentligt var tilbage det var rækkehusene, hvor vi har kæmpet en kamp med Hovedstadens Bygningsentreprise, både økonomisk og også noget udbedringsmæssigt. Det økonomiske må vi jo desværre erkende at der tabte vi voldgiftssagen. De vil ikke vedkende sig at der er fejl, men jeg har dog alligevel en dialog med direktøren fra Hovedstadens Bygningsentreprise om 3 forskellige punkter, som er udvalgt på baggrund af fotografier der kraftigt kan antyde at der kan være tale om fejl. Dem har de lovet at kigge på, men de bliver ved med at trække det. Men vi prøver stadig på at de ikke skal slippe så let. Jeg kunne godt have en mistanke om at de gerne vil trække det, for hvis vi først finder nogle fejl dér, kunne de tro, at så ville vi grave videre og det kunne så i den sidste ende blive en ret dyr affære for dem. REVISION I forbindelse med årsopgørelsen fra vores revision over hvad de enkelte har betalt i renter og afdrag gik det desværre galt for dem igen. De havde glemt at nedskrive restgælden. Renterne skulle være rigtige og så skete det næste, for 33 af beboerne og hvorfor det kun var de 33 og ikke dem alle sammen, det vides ikke. Gælden blev opgivet for år 2011 i stedet for år Fejlene er rettet alle vegne og alle de 33 som har været berørt af det, har fået brev om det. Revisionsfirmaet beklager meget og jeg vil ikke sige at bestyrelsen beklager, da det jo ikke er noget bestyrelsen har lavet, men det var ikke heldigt det, der skete dér og det er revisionen ganske klar over og de har nu også udsendt en undskyldning. Det skulle forhåbentlig fremover være på plads nu så det ikke sker igen, hverken at det er det forkerte år eller at de glemmer at nedskrive restgælden. Jeg skal i denne forbindelse lige bede om at når de her fejl sker og de enkelte opdager det, at man retter henvendelse til formanden og ikke Skat eller vores revisor. Fejlene bliver alligevel først rettet når de kommer fra boligselskabet, og som man siger: for mange kokke fordærver maden. Vi er desværre nødsaget til at opkræve kr. 10,- mere om måneden fra alle der har fået lavet tag. Det skyldes at opgørelsen til Skat ikke kan laves til den pris som Aaen & Co. meldte ud første gang. BRUGERVEJLEDNING RÆKKEHUSENE Da tagene nu er ændret i sin opbygning (undertag og at det ikke længere er understrøget) har vi valgt at revidere brugervejledningen. De væsentligste punkter i brugervejledningen er at de enkelte ikke må gennembryde taget uden at der er sagkyndige folk med. Det kan være fatalt hvis der kommer en utæthed i forbindelse med undertaget hvor det kan stå og sive med fugt meget længe inden der er nogle der opdager det. Så derfor denne ændring. 4

5 Men brugervejledningen er også ændret på nogle andre områder, men det skal jeg ikke komme ind på her, den bliver sendt ud i den nærmeste fremtid. De medlemmer, som har gas i dag og som vil gå over til fjernvarme, bedes være meget opmærksomme såfremt de har gasudtrækket igennem taget, at hullet efter aftrækket bliver lukket rigtigt. FASKINER Den megen omtale af miljøændringer og afledning af vand, som vi alle her i Studiebyen jo ved hvad det kan give af problemer, ser man gerne at vi selv afleder regnvandet på egen grund. Gentofte Kommune har valgt at tilbyde tilskud helt op til kr. hvis man får anlagt en faskine der afleder vandet inde på egen grund. Jeg skal med det samme sige at det ikke er alle steder, det kan lade sig gøre fordi undergrunden ikke er sugende nok. Men nu er der en af beboerne herude, der har søgt om det og vi hører med spænding hvad kommunen siger og om hvordan det i det hele taget kommer til at forløbe og skal vi nok melde ud om det når vi ved hvad der sker. TUNG TRAFIK PÅ RYGÅRDS ALLE Som omtalt tidligere med de store kloakarbejder og nu fjernvarmen, så har det haft den effekt, at de store lastbiler har måttet finde andre veje. Det har vi benyttet os af ved at ansøge kommunen endnu engang om at få standset den tunge trafik på Rygårds Alle. Selv Niels Andersens Vej har fået begrænsning på 12,5 tons, selv om den er betydelig bredere end vores. Så kommunen er blevet forespurgt om at få standset gennemkørsel af den helt tunge trafik, men i det mindste at de helt op til 18 og 24 tons lastbiler ikke længere får tilladelse til af køre igennem. Alternativet er at få lavet chikaner. Det venter vi på svar på, men lad os håbe at når de ser projektet og også i forbindelse med at Nordhavnsvejen kommer og at de i forvejen har lavet højresving forbudt på Tuborgvej ned af Rygårds Alle for lastbiler, så kunne det godt være at vi måske denne gang har en chance. Det er i hvert fald forsøget værd. SNERYDNING Snerydning er ikke en helt ligegyldig post på budgettet og vi prøver selvfølgelig at holde prisen nede og vi har også i denne sæson indhentet nye tilbud men vores gode gamle Bjørn matcher til stadighed priserne og det har endda lykkedes os at få det lidt billigere. Vi håber at det ikke kommer til at sne alt for meget for hver gang det sker, så påvirker det regnskabet. Men vi er glade for at have Bjørn og han gør et godt stykke arbejde i de år han har kørt her. I disse dage har Bjørn opgivet at køre om dagen, da han ikke kan komme igennem pga fjernvarmebilerne. Derfor bliver der først ryddet senere end vi er vant til. 5

6 NYE AFFALDSBEHOLDERE Så kom turen til Gentofte Kommune hvor vi nu også skal til at sortere vores affald. Det vil bevirke at vi i mange tilfælde får vi mere end én beholder stående. De er på hjul og skal kunne køres ud på vejen. Det vil give lidt problemer med belægningen rundt omkring og det er bestyrelsens opfattelse at det må ligge hos den enkelte, da der er meget stor forskel på hvordan man har affaldsbeholderne placeret. Det er en udgift som selvfølgelig, hvis der er dækning på vedligeholdelseskontoen, kan betales af den vej. STØJGENER En del af beboerne på østsiden af vores rækkehuse har haft en del støjproblemer fra Rymarksvænge fra boligselskabets FSB s ejendomme. FSB har nu lovet at det bliver afhjulpet i år så vi må bare vente og se. VEDLIGEHOLDELSE Det er bestyrelsens glæde ved de årlige syn at se at et meget stort flertal af husene er pæne og velholdte hele vejen igennem. Men der er en lille tung kerne som er svær at komme igennem med. De påbud, der bliver givet ved hussynene bliver der fulgt meget nøje op på ved jævne mellemrum, for tingene skal altså ordnes, det er ikke for sjov, at der bliver give pålæg. Der er desværre nogle enkelte, som lige meget hvad vi gør, ikke vedligeholder deres hus og i de tilfælde sætter vi boligafgiften kraftigt op, så Studiebyen kan gå ind og få vedligeholdt for beboerens regning. Vores huse må jo ikke stå og forfalde. De skal se pæne ud og det tror vi ikke at der er ret mange som ikke vil give os ret i. Når vi nu er ved vedligeholdelseskontoen så bliver det sådan fremover, at bilag der indlægges til betaling hos forretningsføreren skal være underskrevet, så vi er sikre på at det er Jeres bilag der kommer. INDBRUD Fra tid til anden, så er det ligesom der går en bølge gennem Studiebyen så vi får det ene indbrud efter det andet. Det er kedeligt for dem det går ud over. Mange har desværre prøvet det og ved hvilken modbydelig oplevelse det er. Vi kan kun opfordre jer til at prøve at forhindre det med de simple midler, der nogle gange er tilgængelig ved at sikre vinduerne, som tilsyneladende er den mest benyttede måde at komme ind på. Vi har rekvireret nogle brochurer, som hedder Beskyt dig mod Indbrud og brochuren Med Nabohjælp er der altid nogle hjemme. Disse brochurer sammen med brochuren Nabostøj i hus og have (den nyreviderede udgave fra Gentofte Kommune) vil blive omdelt i den nærmeste fremtid efter generalforsamlingen. Læs de brochurer vi har rekvireret og tag de gode råd med. Det er en klar anbefaling. 6

7 LOPPEMARKED Vi skal sige tak til arrangørerne af loppemarked 2012, Mette og Elizabeth. Det er dejligt at der er nogle der bliver ved med at sørge for vores arrangementer. Det er jo nærmest blevet en tradition. FASTELAVN Det lykkedes os, trods nogle problemer, også i år at få arrangeret en fastelavnsfest for børn og voksne. Tak til Nicolai og Liv for deres indsats. STUDIEBYFEST Da det er et ulige år i år så skal vi jo have en studiebyfest. Det bliver engang i august og som sædvanligt er det vores næstformand Jannie Christiansen som er tovholder for arrangementet og vi håber også, som det har været tradition, at der kommer flere og flere deltagere til festen som altid er rigtigt festlig og hyggelig. MED DISSE ORD SKAL JEG OVERLADE BERETNINGEN TIL GENERALFORSAMLINGENS BEHANDLING Jørn udbeder sig korte bemærkninger og spørgsmål. Der skal ikke stemmes om den. Jan Voltelen spørger om vi selv har ansvar for at rydde sne, selvom vi har Bjørn som snerydder. Flemming svarer at alle selv har et ansvar uanset om vi har en snerydder og uanset hvad tid han kommer. Anne Berglund spørger om man ikke kan dele rækkehusbeboernes ekstraregning ud på hele byen, så den bliver dækket kollektivt. Flemming svarer at det kun er dem, der har været med i projektet, der skal betale. Når Studiebyen går ind og betaler noget, er det sådan noget som sætningsskader og andre skader, der ikke sker på baggrund af manglende vedligeholdelse som ifølge vedtægterne skal betales af byen. Studiebyen dækker ikke noget som hører under vedligeholdelse. Regningen kan derfor ikke deles ud. Anne fortæller om sidste rækkehusmøde, hvor der blev talt om at der kunne indhentes et kollektivt tilbud på installering af tyverialarmer, så prisen måske kunne blive en smule billigere end hvis man hver især skulle ud og tegne et abonnement. Anne har indhentet nogle tilbud, men foreslår at der bliver nedsat en lille gruppe, som ikke er i bestyrelsen. Den lille gruppe kan indhente tilbud og finde ud af hvem der vil være med og hvem der ikke vil. Anne vil gerne have tilsagn fra bestyrelsen om at det er ok at hun kører dette igennem. Flemming svarer at det er en god ide og at hun har bestyrelsens accept. Mads Bølling spørger om man må placere de nye affaldscontainere andre steder end de står i dag. Flemming svarer at de skal blive stående i forhaven for rækkehusenes vedkommende. De kan dårligt stå andre steder. 7

8 Mogens Brandt fortæller at han også har indhentet nogle tilbud på alarmer. Han vil gerne slå sig sammen med Anne. Lise Hjortborg spørger hvad de nye containere koster. Flemming siger at det er kommunen der leverer containerne og at der ikke er en omkostning forbundet med det. Jan Voltelen spørger om priser på de forskellige størrelser på containerne. Flemming svarer at han læser det på samme måde som Jan selv gør. Henrik Weber spørger om de ekstra kr. 10,- pr måned for revision. Skal man også betale hvis man ikke skylder noget på taglånet? Flemming svarer nej. Anne Berglund spørger omkring tegninger og tilladelser på ny beboeres huse. Hun synes ikke at behandlingstiden er hurtig nok og beder om at få det lidt hurtigere i fremtiden. Hun fortæller om en episode med hendes datter og svigersøn og hvordan tilladelserne var for langsomme efter hendes mening. Jørn kommenterer at det hører under eventuelt, så det vil blive besvaret derunder. Jørn spørger om der er flere spørgsmål til beretningen. 3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. Jørn beder Søren Jexen om at fremlægge regnskabet. Søren beklager fejlen på side 1 hvor der står at Nicolai Boston er i bestyrelsen. Der skulle selvfølgelig stå Jens Milbrat. Det er rettet i det officielle regnskab. Man kan få en kopi af regnskabet hvor fejlen er rettet, så hvis man ønsker et fejlfrit regnskab, kan dette lade sig gøre. Søren gennemgår regnskabet og spørger om der er spørgsmål. Jan Voltelen spørger hvornår han får at vide hvor meget der står på vedligeholdelseskontoen. Søren svarer at den bliver omdelt snarest. Thomas A. Christensen spørger om vi har et fast forrentet lån. Han synes at det ser ud til at der er noget der er ændret. Flemming svarer at det er et fast forrentet lån på 4 %. Man må gerne se lånedokumenterne. Anne Berglund spørger om huslejestigningen pga ejendomsskatten. Kunne man ikke have ladet selskabet tage den stigning, da det er svært at betale et taglån og samtidig stige i husleje. Flemming svarer at der er opkrævet mindre end skatterne er steget, men at vi forsat er nødt til at hensætte penge til fonden til sætningsskader og andet som byen skal betale. En enkelt skade kan hurtigt løbe op i over kr ,- Det er derfor helt bevidst det vi gør. 4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes 6. Formanden foreslår at kursen fastholdes uændret til pari. Der klappes og det er dermed vedtaget. 5. Valg af formand. Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. Jørn spørger om der er andre der ønsker at stille op. Der klappes. Flemming er derfor genvalgt. 8

9 6. Valg til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. Jørn spørger om der er andre der ønsker at stille op. Der klappes. Søren og Jannie er derfor genvalgt. 7. Valg af 3 suppleanter. Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. Jørn spørger om der er andre der ønsker at stille op. Det er ikke tilfældet. Peter er til stede. Ulla Bang og Søren Lønstrup er ikke. Der er afgivet 36 stemmer fordelt således: Søren: 20 Peter: 12 Ulla: 3 1 blank 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. Flemming fortæller at der har været manglende kvalitetskontrol, men at bestyrelsen alligevel foreslår genvalg af Aaen & Co. Jørn spørger om der er andre forslag. Det er der ikke. Aaen & Co. er derfor genvalgt. 9. Budget for indeværende år, 2013 v/ regnskabsføreren. Søren gennemgår budgettet og spørger om der er spørgsmål. Jan Voltelen spørger om vedligeholdelseskontiene bliver forrentet på samme måde som de andre penge der står på Studiebyens konti. Søren svarer ja og at der i år er givet mere end sidste år. 10. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Flemming svarer Anne Berglund at hele bestyrelsen skal ind over hver gang der ansøges om ændringer på husene. Specielt når der er tale om vådrum. Når et hus overtages, så plejer behandlingstiden at være hurtig nok. Tegningerne var simpelt hen ikke gode nok i det tilfælde hun fortalte om og derfor var bestyrelsen nødt til at bede om nyt materiale. Det er ikke normalt at der har været behandlingstid på 3 mdr. Det er et enkeltstående tilfælde at det har taget så lang tid. Bestyrelsen vil meget gerne hjælpe nye beboere. Peter Mortensen siger at han har talt med en af dem, der var med til at grave kloakrør ned. Han har fået at vide at der skal graves videre ned af Rygårds Alle. Han har fået en forklaring om at der skulle ligge en rende ved siden af den eksisterende Rygårds rende. Flemming svarer at han ikke har hørt den forklaring, men at den skulle forlænges ned af Rygårds Alle. Joakim Rask spørger hvordan bestyrelsen vil forholde sig mht. byggelinjen ifm de nye affaldscontainere. 9

10 Flemming svarer at så længe man holder sig under hækhøjde, så bør der ikke være noget problem. Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne tage stilling efter vi har set containerne. Peter Mortensen kommenterer at affaldscontainerne ved parkeringspladsen kommer til at fylde det hele. Flemming svarer at bestyrelsen har tænkt samme tanke og at man måske igen kan ansøge Gentofte Kommune om at inddrage en parkeringsplads til det formål. Joakim spørger hvem der går og skriver store numre på postkasserne med sprittusser. Alice Milbrat fortæller at det er fjernvarmefolkene, der har skrevet med sprittus på postkasserne, da de har svært ved at se de små numre, der sidder nu. Thomas A. Christensen spørger om bestyrelsen har overvejet at købe et skilt med nabohjælp som man kan sætte op. Flemming svarer at vi gerne køber et skilt. Lise Hjortborg spørger om vi kan udvide til 700 m i stedet for de 200 m som er med i ordningen om nabohjælp. Flemming svarer at bestyrelsen ikke kan beslutte det, men at man selv finder ud af afstanden med sine naboer. Jørn foreslår at man lægger det ud i det udvalg som Anne nævnte. Lise går med i udvalget. De kigger på det og fremlægger det for bestyrelsen senere. Jannie Christiansen rejser sig og takker formanden for det store arbejde han har udført. Hun takker for de mange timer han har lagt i tagprojektet og giver ham et gavekort på kr ,- som han kan bruge med sin kone, Kisser. Flemming takker for den søde tanke og takker også Kisser for det arbejde hun hjælper ham med. Flemming roser bestyrelsen og fortæller at det er et rigtig godt arbejdsteam. Flemming takker dirigenten for at have kørt generalforsamlingen rigtig godt. Han takker for genvalget og ønsker tillykke til de to bestyrelsesmedlemmer samt suppleanterne for genvalget. Flemming takker generalforsamlingen for god ro og orden. Referatet er godkendt d. 24. marts 2013 Flemming Ekstrøm, formand Jørn Jeppesen, dirigent 10

11 Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. Flemming Ekstrøm, Formand Rygårds Allé 102, 2900 Hellerup Tlf: Jannie Christiansen Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf: Søren Eriksen Skovlæet 9, 2900 Hellerup Tlf: Mette Fjeldsted Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup Tlf: Jens Milbrat Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup Tlf: Thomas Rostrup, Gentofte Kommune Fennevangen 23, 2820 Gentofte Villy Strandby Sørensen, K.A.B. Birkevang 176, 3250 Gilleleje På næstkommende bestyrelsesmøde d. 23. april, besluttes det, hvem næstformanden bliver. Dette offentliggøres umiddelbart efter på Studiebyens hjemmeside. Administration: Elizabeth Hjortborg, Forretningsfører Rygårds Allé 56, 2900 Hellerup Tlf: Søren Jexen, Regnskabsfører Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf:

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 12. marts 2010 Tirsdag den 23. marts 2010, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej

Læs mere

Så længe stod stilladset der jo heller ikke

Så længe stod stilladset der jo heller ikke Så længe stod stilladset der jo heller ikke Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 16. marts 2011 Tirsdag den 29. marts 2011, kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2017

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2017 Referat af Studiebyens Generalforsamling 2017 Foto: Affaldsindsamling. April 2017 Referent: Elizabeth Hjortborg Hellerup 16. marts 2017 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg Foto: Fastelavnsfest 2014

Referent: Elizabeth Hjortborg Foto: Fastelavnsfest 2014 1 Referent: Elizabeth Hjortborg Foto: Fastelavnsfest 2014 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 26. marts 2014, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2016

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2016 Referat af Studiebyens Generalforsamling 2016 Foto: Fra fastelavn 2016 Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 10. marts 2016 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere