NR. 3 SEPTEMBER 2008 NYE BØGER HUSK LEGENS DAG GRATIS LEGEPLADSER FALDUNDERLAG: FLIS ELLER EJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3 SEPTEMBER 2008 NYE BØGER HUSK LEGENS DAG GRATIS LEGEPLADSER FALDUNDERLAG: FLIS ELLER EJ"

Transkript

1 NR. 3 SEPTEMBER 2008 NYE BØGER HUSK LEGENS DAG GRATIS LEGEPLADSER FALDUNDERLAG: FLIS ELLER EJ

2 LEGEPLADSEN ISSN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 september 2008 Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt. Tidsskriftet sendes til medlemmer af Dansk Legeplads Selskab og abonnenter. Oplag: 600 REDAKTION Lissen Jacobsen, journalist, Benny Schytte (ansvh.), Helle Nebelong, Ida Vestergaard REDAKTIONENS ADRESSE Dansk Legeplads Selskab Klerkegade 10 B, 1308 København K Tlf LAYOUT Karen Hedegaard TRYK Kailow Graphic ABONNEMENT Pris 200 kr. pr. årgang Abonnement kan tegnes hos Dansk Legeplads Selskab DEADLINE Artikler, annoncer o.lign. skal være redak tionen i hænde senest 20. november FORSIDEFOTO Helle Nebelong WEBMASTER Martin Nebelong Henningsen, ANNONCE EKSPEDITION Dansk Legeplads Selskab Helle Nebelong Kopiering og citater kun tilladt med kildeangivelse. Artikler må kun bruges andre steder med tilladelse fra skriben - ten. Synspunkter, der fremføres i ar tik - lerne, er skribentens og deles ikke nød - vendigvis af redak tionen eller DLS. Leder Gyngen Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg kom forbi Vesterbros Torv i Kø benhavn i midten af juni: Der hang en gynge i et af de store linde - træer på torvet! Den var bundet fast med solide reb på en kraftig sidegren højt oppe i trækronen. En lille pige sad og gyngede frem og tilbage i lange bløde buer. Højt op over torvets granitgulv svævede hun. Uvirkeligt, uventet og utænkeligt. Det var som et drømmesyn, og dog var alting i øvrigt, som det plejer at være en solskinseftermiddag på Ve - sterbros Torv: Solbrillemennesker med caffé latte og vand ved cafébordene. Bumserne med kioskkolde øl på bænkene ved springvandet. Unge hen - slængt på trinene op til kirken dybt op - taget af deres ipods og mobiltelefoner. Busser, taxier, privatbiler og cykler, der bremser op og kører videre, alt efter om trafikreguleringen viser rødt, gult eller grønt på den voldsomt trafikerede Vesterbrogade langs med torvet. Pigens far skubbede hende. De var glade for gyngen, fortalte han. Havde været forbi hver dag, siden den blev sat op. Han vidste ikke, hvem der havde hængt den op. Jeg skævede betænkeligt til brostensbelægningen, som ikke just lever op til standarder for gyngefaldunderlag, men han var ikke spor bekymret for, at hun skulle falde ned og komme til skade. Far, far, gyng mig nu! råbte pigen ivrigt. Hjemme måtte jeg have opklaret, hvad der foregik. Det var næppe grund ejeren, Københavns Kommune, som havde hængt gyngen op. Men det tror borgerne måske? Jeg Googlede mig frem til, at det var en gruppe, der kalder sig Bureau Detours, som havde hængt elleve gynger op på pladser og i parker i København. Jeg tænkte uvilkårligt, at det nok ville vælte ind med klager til kommunen fra bekymrede borgere. Og at klagerne ville føre til, at kommunens folk skar gyngerne ned, så alt kunne blive normalt igen. Foto: Suste Bonnén Stor var min forbavselse derfor, da jeg i sidste uge kom forbi både Vesterbros Torv og Enghave Plads og så, at gyngerne hang der endnu! Efter en gyngetur, ringede jeg til gruppen, som har hængt dem op. Talte med en ung fyr, som fortalte, at de havde oplevet masser af positive tilkendegivelser fra borgere. Og lange køer af børn, som ville gynge. De havde ikke spurgt nogen om lov. Gyngerne, som de havde hængt op på Nørrebro, var straks blevet fjernet. Formentlig af nogle borgere. Gyngen i kastanietræet på Enghave Plads havde nogle betænksomme beboere selv flyttet fra den oprindelige gren, hvor underlaget er af asfalt, til en anden gren, hvor underlaget er jord og altså lidt mindre hårdt. Gyngegruppen har, som han udtrykte det, villet bidrage med noget godt, ikke provokere. De holder i øv - rigt øje med de resterende gyngers tilstand og fjerner dem, hvis de bliver farlige. Gynger i træer i privathaver er en gammel opfindelse. Det nye er gynger i træer på torve og pladser, som får lov til at blive hængende i månedsvis, og som viser byen fra en anderledes side, end vi er vant til. En menneskelig og menneskeskabt by med plads til individet, impulser og eventyr på trods af skrevne og uskrevne love om stort set alt det, man må og ikke må med henblik på at opretholde god ro og orden. Bureau Detours anarkistiske indslag viser, at det kan lade sig gøre at få le - ge pladsen og dermed børnene mere integreret i byrummet. Tilbage står at få det gjort på en måde, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Helle Nebelong Formand for Dansk Legeplads Selskab 2 Legepladsen 3/2008

3 Gratis legepladser Få en ny legeplads uden at have penge på lommen. Dét tilbud har mange allerede taget imod, siden konceptet om at lade sponsorer betale blev udbudt for et halvt år siden. Prisen er reklamer på legepladsen og syv års serviceaftale. Legepladsen som reklamesøjle Af Lissen Jacobsen For mindre end et halvt år siden kom legepladsproducenten Indu i Nordjylland på banen med en hel ny form for tænkning i forbindelse med legepladser. Nemlig at sælge legepladser til skoler, institutioner, boligselskaber og andre uden anden udgift end et månedligt service beløb. Etableringen og legeredskaberne bliver betalt af sponsorer, som ifølge Indus direktør Torben Poulsen har vist stor interesse. Til gengæld for dette trænger hverdagens reklamevælde helt ind på legepladsen. Børnenes højborg! Hvor alle de voksne ansatte og forældre som færdes her jo også har glæde af dem. Og det er ikke mindst de sidste, som reklamelogoerne gør sig til for. Konceptet er kommet flyvende fra start, så hvis nogen er betænkelig ved ideen om reklamer helt nede i børnehøjde, så har de i al fald valgt at se bort fra det. Eller, som Torben Poulsen, udtrykker det: Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Der er en stor hunger efter at få nye legepladser eller bare at få én! Det står elendigt til rundt omkring, det ser vores fire sikkerhedsinspektører, og kommunerne har ikke råd eller har det nederst på prioriteringslisten. Nu har vi så fundet på det her, og for mig at se er der egentlig ikke noget nyt i det. Der er jo reklamer alle vegne. Men jeg vil gerne understrege, at vi har gør et kæmpearbejde for at finde de rette sponsorer. Ikke kun fra sponsorens synspunkt, men også i forhold til børnene. Der vil ikke blive tale om reklamer, der støder ikke noget med alkohol, sex, politik og den slags. F.eks. vil Basisløsningen i Indu-konceptet er: Ansøgning af nødvendige tiladelser. Oliebehandling af samtlige legeredskaber før montering. Udgravning til faldunderlag. Etablering af bakke eller vold. Etablering af godkendt faldunderlag med faldsand. Montering af legeredskaberne. Løsnings - eksempel type 1: Sekskantet tårn med seks påmonterede moduler og købmandsdisk. Rutsje bane, armgangsmodul, brandmandsstand, i rustfrit stål, klatreplade, spindel - vævs modul i taifun og rutsjestænger i rust frit stål. Gyngestativ to dækgynger eller redegynge. Årlig inspektionsrapport. vi ikke reklamere for Carlsberg, selv om det er for kildevand og ikke noget andet. Det er bare nemmere at holde sig helt fri af misforståelser, siger han og fortsætter: Vi går efter en type, som slet ikke er rettet mod børnene, men i virkeligheden mod de voksne, som færdes på legepladsen. Det er produkter som realkredit, IT, revision, forsikringer for mig at se er det også den slags aktører, som kan have glæde af at være sponsor på f.eks. et boligselskabs legeplads. Boligselskaberne har vist stor interesse for konceptet ligesom ejerforeninger i Legepladsen 3/2008 3

4 Gratis legepladser, fortsat Flis eller ej villakvarterer og også mange kommuner. Segmentet er meget spredt, f.eks. har vi også en række friskoler. Indus direktør fortæller, at mere end 100 allerede har bestilt en legeplads, og at man er godt og vel halvvejs med etableringen af dem. Den før - ste legeplads blev bygget på Charlottenlund Travbanes område. En daginstitution i Slagelse har fået deres, men mangler stadig den officielle accept fra kommunen. Borgerskolen i Struer er også i gang. Alle vil have den i går, som Torben Poulsen siger. Standard, men... Konceptet er bygget på, at det som udgangspunkt er en standardlegeplads, der bliver leveret og opsat. Men der er mulighed for individuelle varianter, til køb og tilpasning f.eks. i forhold til vuggestuebørn. Udover de tre reklamer, som Indu råder over, er der afsat plads til ni områder mere på legetårnet til brug for kunden, hvis denne skulle ønske selv at sælge flere reklamer. Eksempelvis for at finansiere den vedligeholdelsesudgift, der er en del af aftalen med Indu. For Indu skal naturligvis også have noget ud af det! Det kan man vel næppe fortænke firmaet i. Det sker via de serviceaftaler, som hver eneste kunde skal indgå i forbindelse med etableringen af legepladsen. Serviceaftalen strækker sig over syv år og koster 1495 kr. + moms pr. måned. Det beløber sig i alt til lige omkring kr., og for det beløb servicerer og vedligeholder Indus inspektører legepladsen (hærværk dog ikke incl.). Som sponsor tegner man sig for 60 le - gepladser. Vi er hele tiden i gang med næste pulje og får nye bestillinger på legepladser hver dag. Hvad sponsorerne får ud af det, har man jo aldrig nogen anelse om. Sådan er det med alle reklamer, men de må mene, at det kan betale sig. Der er jo reklamer alle vegne. Men jeg kan love dig, at standarden på mange legepladser er meget ringe. Det ser mine sikkerhedsinspektører hver dag. Der er rigtig meget skrammel, og standarden skal bare op. Det synes jeg, at vi er med til. Hvad børnene siger til det hele, forlyder der intet om. Men de kan godt lide at lege. Foto: Helle Nebelong Bør flis undgås so Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at træflis og barkflis undgås under og omkring legeredskaber på grund af bl.a. skimmelsvampe. Er børn overfølsomme for dem, kan de blive ganske syge af flisen. Af Lissen Jacobsen Når en ny, stor bunke frisk, velduftende flis netop er leveret på en legeplads, kan det være rigtig fristende for børn at tumle sig rundt i den. Men lige præcis dét skal man afholde sig fra, mener biolog Simon Skov fra Skov og Landskab. Og hverken børn eller forældre skal være med til at sprede flisen ud, som det ellers ofte er tilfældet, mener han. For det er i disse situationer, at skimmelsvampesporer aktiveres allermest og får de overfølsomme til at hoste og snøfte i en allergisk reaktion. Vejrtrækningsproblemer, bronkitis, træthed og koncentrationsbesvær er andre gener. Simon Skov var i 2004 med til at udføre pilotprojektet Flis som faldunderlag og jorddækning et pilotprojekt. Notat om skimmelsvampe på le - ge pladser med barkflis. Formålet var at undersøge, om der under forskellige aktivitetsgrader på flisbelagte legepladser kan måles et forhøjet niveau af skimmelsvampesporer i luften og de sundhedsmæssige risici herved. Undersøgelsen blev foretaget på seks lokaliteter og med forskellig slags flis og af forskellig alder. Dvs. noget var frisk, noget havde kun ligget et halvt år og andre steder var det et, to 4 Legepladsen 3/2008

5 eller tre år gammelt. Undersøgelserne blev foretaget under fire forhold, bl.a. ingen aktivitet og leg. Det var en ret lille undersøgelse, netop et pilotprojekt, men Simon Skov mente, at resultatet var markant nok til at bekymre sig om brugen af flis. Uden at gå i minutiøse detaljer her må det siges, at konklusionen blev, at der ér mange skimmelsvampesporer i luften (i forhold til den naturlige baggrundskoncentration), når der leges på legepladser med flis som dæklag. Jo mere aktivitet på bark/træflisen uanset hvilken slags, det er jo højere er sporekoncentrationen. Flis kan altså ikke anbefales under og omkring legeredskaber med meget aktivitet, eksemplevis gynger og klatretræer. For det kan ikke afvises, at dette vil kunne medføre gener for sær ligt følsomme børn. Selv om sporekoncentrationen falder med tiden, og flisen hen ad vejen udgør en mindre risiko, I Valbyparken bruger man, endnu da, barkflis som underlag. skal man ikke glemme, at flisen skal skiftes forholdsvis jævnligt (hvert-hvertandet år), og så har man problemet igen. Skal børns eksponering for skimmelsvampe begrænses, vil det derfor være tilrådeligt at undgå leg på underlag af nyudlagt og forholdsvis frisk flis. Ingen landeplage Sundhedsstyrelsen støttede pilotprojektet, som er den eneste foreliggende undersøgelse, og Simon Skov har siden presset på for, at styrelsen skulle advare mod brugen af flis på legepladser altså dér, hvor børnene er aktive. At bruge flis i stille zoner, f.eks. omkring buske, er fint nok. Bare sporerne ikke hvirvles op. Først her fornylig er Sundhedsstyrelsen så skredet til at anbefale, at barkflis og træflis ikke anvendes som faldunderlag under og omkring legeredskaber på grund af risikoen for splinter og for ophobning af organisk m faldunderlag? støv, heunder massiv vækst af mikroorganismer, f.eks. skimmelsvampe. På den anden side er flis ikke ligefrem en landeplage, mener legepladsinspektør Gert Olsen, som i mange år har beskæftiget sig med legepladssikkerhed, bl.a. som tidligere miljøkonsulent i BUPL. Han var med til at udarbejde de europæiske standarder om legepladssikkerhed og uddanner nye legepladsinspektører på Teknologisk Institut. Jeg oplever mere flis som et særsyn og tror faktisk kun, at det bru ges i nævneværdig grad på må ske fem procent af landets legepladser. Og dér, hvor det bruges, er det kun på 10 procent af legepladsen. Flis bruges nok mest i landdistrikter og tæt ved skovene, hvor det kan fås billigt, men generelt er det vist lidt ugleset. Der er jo for - dele og ulemper ved alle faldunderlag, og man skal vælge det, der passer bedst til situationen og sammenhængen. Men det er klart, at det ikke er godt for dem, som ikke kan tåle det, og dét kan man straks mærke, om man kan eller ej. Men efter min mening skal man ikke fjerne et faldunderlag som flis, som er blødt og forhindrer knoglebrud, hjernerystelser, brækkede arme og det, der er værre, for at undgå de måske få tilfælde af allergi. Personligt synes jeg nok, at det syntetiske underlag af gummi er det bedste. Det er blødt og nemt at holde rent. Desværre koster det spidsen på en jetjager, hvor barkflis f.eks. er billigere, men til gengæld skal skiftes oftere. Man kan måske have noget imod, at det ser lidt kunstigt ud, men ellers er der mange fordele ved gummifaldunderlag. Tomgang Når Sundhedsstyrelsen nu advarer mod bark- og træflis, hænger det sammen med en debat om emnet i Holstebro, hvor et boligselskab blev kritiseret for at bruge en masse barkflis på deres levepladser, bl.a. omkring sandkasserne. Man tog kritikken alvorligt og har nu hyret biolog Simon Skov til at tage målinger. Han fortæller, at der altid vil forekomme skimmelsvampe, for ingen skimmelsvampe er et fænomen, der IKKE findes. Det er kun et spørgsmål om niveauet. Men når det til gengæld er højt som hans pilotprojekt viste, at det er på meget aktive legesteder så finder han brugen af flis meget betænkelig, og det har han for længst meddelt Sundhedsstyrelsen. Den 20. august 2008 fremsatte et medlem af Folketinget spørgsmål om, hvorvidt ministeren for sundhed og forebyggelse vil indskærpe over for landets daginstitutioner, at der ikke må bruges træflis. Svaret består stort set i tomgang og gentagelser og af sluttes: Som det fremgår af redegørelsen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, er det kommunerne, som har ansvaret for, at offentlig legepladser opfylder gældende regler for sikker indretning og vedligeholdelse. Jeg går ud ud fra, at kommunerne overvejer, om anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen giver anledning til ændrede rutiner i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af legepladser. Legepladsen 3/2008 5

6 Den seværdige legeplads Fotos: Frauke Materlik Midt inde i en bolig bebyggelse i Nordvestkvarteret i København ligger en legeplads indrammet af smukke linde - træer, kampestensdiger og hegn. Legepladsen, der mere fremstår som et legelandskab, ligger her som en lille frodig oase i byen. Et legelandskab i Nordvest Af Benny Schytte Legepladsen er indrettet efter inspiration fra et kombineret bjerg-, dal- og slettelandskab og har en unik identitet med store rum i forskellige funktionszoner til mange forskellige målgrupper. Udgangspunktet for legepladsen har været at imødekomme børn og unge og småbørnsfamilierne til leg, bevægelse og ophold. Landskabstrækkene bjerg-dal-slette kommer til udtryk på følgende måde: Sletten er det åbne ankomstareal fra boligerne. Det er frit og åbent, så man får et trygt og roligt overblik over området. Det åbne ankomstområde omgives af bjerge og dale med henholdsvis ophold og småbørnsleg på den ene side og boldspil, scene mv. til større børn på den anden side. For at få gode legekvaliteter, et stærkt udtryk og for at undgå grus som faldunderlag og hunde- og kattelorte er bjergene anlagt med gummibelægning og gummifaldunderlag. Valg af gummibelægning, som er et forholdsvis nyt materiale til legepladser, synes at fungere meget fint, og efter næsten to års brug har der ikke væ - ret problemer med gummibelægningens holdbarhed. Boldbane Den multifunktionelle boldbane er sænket i forhold til omgivelserne og forstyrrer derved så lidt som muligt andet ophold og småbørnsleg. Endvidere giver det mulighed for, at banen kan bruges som scene ved forskellige beboerarrangementer. Banen er belagt med blå asfalt og støttemurene omkring banen har varierende højde fra 60 til 120 cm. Banen kan belyses efter mørkets frembrud. Bjergene De to højeste bjerge, som befinder sig på hver sin side af adgangsarealet, er forbundet med en smal gangbro. Gangbroen defineres ikke som et legeredskab, men er forsynet med tætte værn og sikres yderligere ved etablering af underliggende faldunderlag. En sjov idé er at skabe gemme- og væresteder i bjergene og at placere hængekøjer til brug for både børnefamilier og som hængeudsted for de unge. Ideen med at lægge rutsjebaner i terrænet frigiver økonomi, idet udgiften til faldunderlag begrænses. Grønne elementer og vand Legepladsen ligger dejligt beskyttet mellem husblokkene. Et stort plus er 6 Legepladsen 3/2008

7 de mange grønne elementer, som dels er gamle træer fra den tidligere legeplads og dels nye beplantninger og græs. Kombinationen af grønne og de mere hårde belægninger synes at fungere fint sammen. Flere steder i nærheden af det grønne er placeret bænke. Vand kan have mange funktioner på en legeplads, og på den her beskrevne legeplads har man valgt en vandpost samt vandkunst med indbygget lys i form af vanddyser og lys under gangrist. Et kvarterløft-projekt Legepladsen blev indviet i efteråret 2006 og er et resultat af et større Kvarterløftprojekt i Nordvest, som blev afsluttet i Boligblokkene var kommunale lejeboliger, ligesom legepladsen var kommunalt ejet. Boligerne blev omdannet til andelslejligheder, mens legepladsen blev fastholdt som et kommunalt anliggende inklusiv drift. Sådan er det stadig i dag. Legepladsen, der var meget ned - slidt, blev under Kvarterløftprojektet udvalgt som et sted, man ønskede at opprioritere. Under processen med at idéudvikle legepladsen involverede man både beboere, børn og unge. En interessant metode med de unge var, at de legede sig frem til nogle ideer. De unge placerede sig forskellige steder på den gamle legeplads og kom med forslag til, hvad de mente, der skulle etableres eller kunne foregå på de pågældende steder. Selve finansieringen er sket via kvarterløftsmidler samt via en kommunal legepladspulje. Undervejs blev der afholdt en navnekonkurrence i kvarteret om et navn til legepladsen. Det blev Pipperen med reference til de mange pipfuglegadenavne i Nordvest-kvarteret. FAKTABOKS Legepladsen ligger mellem Rørsangervej og Nattergalevej i Nordvest, København. Opført i efteråret Pris: 5,3 mill. kr. ex. moms. Landskabsarkitekt: Henrik Jørgensen Landskab as. Legepladsen 3/2008 7

8 Ny bog Plads til liv, leg og læring Ny bog kortlægger, hvordan børn og voksne sætter egne spor på en ny skole. Af Helle Nebelong Dér er vulkanen! siger en dreng til en anden dreng. De er på undersøgelse ude i skolens randområde, terrain vague. Jordbunken, de taler om, er set fra deres børnehøjde af vulkansk dimension. I højden op til 80 cm er verden ikke bare rationel. Det bliver den først fra en højde på ca. 120 cm, siger Mogens Hansen og Søren Nagbøl i bogen Det nye skoleliv. Om krop, rum, bevægelse og pædagogik. Det er et par livserfarne forskere, vi har med at gøre her. Begge har adskillige bogudgivelser og publikationer Fotos: Helle Nebelong HVAD ER UDEAREALER TIL? De er: Et godt underlag til løb, kolbøtter, slagsmål (med fairplay, som skal læres af både drenge og piger, men som voksne ofte ikke giver videre til næste generation) samt leg og idræt. Et kundskabslager om træer, buske, planter, dyr, fugle, in - sekter mv. Der er så meget faktuel viden om verden at hente ude i naturen. Eventyrlige og farlige, hvad er der nede i skovbundens huller, inde i den natsorte grantykning (set fra barnets 80 cm højde)? Til praktisk brug for vækst - steder, dyrkning og haver. Her går mennesket gennem sine handlinger næsten i ét med omgivelserne. Det er en praktisk udgave af menneskets forvikling med naturen, som den danske religionsfilosof K.E. Løgstrup taler om. Fulde af sansenydelser. Vi forholder os æstetisk til naturen, elsker at sidde og se på havens vækster, vi anbringer os gerne med udsigt ud over åb ne landskaber og med et skov bryn eller havet i det fjerne. bag sig. I den nye bog kortlægger de, hvordan børn og voksne erobrer og sætter deres egne spor på en ny skoles territorium. At kunne sætte personlige spor er vigtigt, det signalerer et åbent miljø, hvor det ikke kun er omgivelserne, der påvirker, men hvor børnene har indflydelsesmulighed til også at påvirke verden omkring dem vores om-verden. I perioden har Hansen og Nagbøl 8 10 gange årligt besøgt Asgård Skole i Køge og Trekronerskole uden for Roskilde. De møder op uden formulerede hypoteser, men med forhåndsviden, der giver forhåndsforventninger. De bevæger sig ind i en I Kundskabens have på Trekronerskole har børnene mulighed for at sætte personlige spor og aftryk. for børn og voksne subjektiverende scenografi og kalder deres rejse for en lystvandring og et møde mellem sted og bevægelse. De er optaget af de so - ciale rum, som er fælles for børn, lærere, ledelse og forskere. Børnenes bevægelsesmønstre observeres, og børn og læ rere bliver interviewet i en fire - årig periode, hvor der samfundsmæssigt er stort fokus på folkeskolens udvikling med mange ting i spil fra ministerielle, kommunale og forskningsmæssige sider. 8 Legepladsen 3/2008

9 Børns eget liv De to skoler er bygnings- og bebyggelsesmæssigt meget forskellige, men har i al fald én ting til fælles: Meget store og alsidige udearealer i forhold til traditionelle skolebyggerier. Der er således masser af plads at udfolde sig på. Forskerne får bekræftet en tidligere norsk undersøgelse, som viser, at piger og drenge er lige kropsligt aktive, når der er plads nok. Skolegårdens størrelse har derfor direkte konsekvenser for børns muligheder for at være fysisk aktive og dermed for det sociale miljø i skolen, siger forfatterne. For lidt plads skaber mange slags frustrationer. Børn er mest aktive på ujævnt underlag, konkluderer de. Trekroner - skolen er bygget på en skråning, som i sig selv inviterer til bevægelse og løben. Man mærker farten i kroppen, når det går ned ad bakke og modstanden, når det går opad. Hvem står stille på en bakke? Børn gør ikke. De lever heller ikke i vores rationelle verden. De har deres eget liv, og ind imellem er der kløfter og afgrunde, som adskiller de to verdener. Det kommer også frem i en sekvens i bogen, hvor Søren Nagbøl udleverer éngangskameraer til eleverne i en 5. klasse og får dem til at fotodokumentere deres hverdag. Flere af børnene løser opgaven fremragende, mens det kikser for andre. Billederne bliver hængt op i klassen, og Nagbøl (SN) forsøger efterfølgende at afrunde forløbet og få et bud på, hvad børnene har oplevet og lært af forløbet. Et interview af en pige og en dreng viser, at de ikke som sådan synes, at de har lært noget om tid og rum af det eller forstår deres vante steder bedre! Bogen skildrer mange fine iagttagelser af børnenes adfærd og efterlader ingen tvivl om vigtigheden af masser af plads og velindrettede, udfordrende udemiljøer ved skoler og børneinstitutioner. Legekroppen De to forfattere kommer vidt omkring i bogen, som visse steder er sprogligt tung at læse og vanskelig at forstå. I et afsnit om børns forskellige kroppe den disciplinerede skolekrop og legekroppen, som har store bevægelser og kræver plads står f.eks. følgende formulering: Kroppen kender til tiden, fordi den har gjort et større arbejde for at nå frem til noget fjernt end til noget nær ved. Tiden er med bevægelserne indskrevet i kroppen. Flere gange har jeg måtte spørge mig selv: Hvad står der her? og Hvad er det, de vil fortælle? Andre passager i bogen er FORFATTERNE: Mogens Hansen (f. 1936) er lærer, cand.pæd.psyk. og fhv. adj. professor ved Danmarks Lærerhøjskole/Danmarks Pædagogiske Universitet. Søren Nagbøl (f. 1947) er mag.art. i idéhistorie, ph.d. i sociologi og lektor på Dan - marks Pædagogiske Uni ver si tet og professor i so cio logi ved Department Wirt schaft und Politik, Fachbereich Soziologie, Universität Hamburg. stærkt refleksive grænsende til poesi. Mest levende er passagerne, hvor børnene citeres og skildres direkte. Og kapitlet om fire skoler i hhv. Finland, Norge, Sverige og Tyskland er et plus. At høre om, hvordan andre gør og lade sig inspirere. Det har således for mit vedkommende været en bog, som skiftevis har optaget og irriteret mig. Mogens Hansen og Søren Nagbøls bog Det nye skoleliv. Forlaget KLIM 2008, kr. 249 inkl. moms. Journalist Hanne Dam har i forbindelse med bogens udgivelse skrevet en læseværdig artikel i Informa - tion, som kan læses her: Fotos: Helle Nebelong Legens dag Hallo, hvor er I? Efterlysning Dansk Legeplads Selskab efterlyser hjælpende hænder og kreative indslag til Legens Dag den 10. og 11. oktober. Arrangementet, som er sammenfaldende med Kulturnatten, foregår i år på pladsen ved Rundetårn og Trinitatis Kirke i København. Kom evt. bare et par timer og vær med til at gøre dagene til en succes. Det koster ikke noget at være med, det er sjovt og hyggeligt, og dagen markerer, hvor vigtigt det er, at børn får mulighed for at lege! Send en mail til Klaus og Carsten på eller ring til Dansk Legeplads Selskab på så bli r vi rigtig glade :) På gensyn til Legens Dag! Legepladsen 3/2008 9

10 Ny bog Børn og byudvikling en eksempelsamling om inddragelse af børn i byfornyelsen Ny inspirerende publikation fyldt med gode idéer og råd. Af Lissen Jacobsen Velfærdsministeriet har udgivet en interessant og grundig publikation om, hvordan man involverer børn og unge i udviklingen og indretningen af deres egne friarealer og frirum. Bogen giver 13 eksemp - ler fra hele landet og påviser med dem mange vidt forskellige måder at inddrage børnene og give dem medbestemmelse et kortere eller længere stykke ad vejen. En af de vigtige ting i udgangspunktet er at gøre sig klart, på hvilket niveau børnene skal deltage. Rammerne skal være faste for, hvad deltagelsen går ud på både for børnene og for de voksne involverede. Er de med i idé udviklingen som informanter for de voksne, da det jo er deres område, og børn jo er eksperter på det nære miljøs kvaliteter? Skal de være med fra start til slut, også på punkter som beslutninger, prioriteringer og ressourcer? Eller lander det et sted midtimellem? Hovedparten af eksemplerne her, der er opdelt med to fra region Nordjylland, én fra region Midtjylland, tre fra region Syddanmark, to fra region Sjælland og fem fra region Hovedstaden, holder sig mest på medbestemmelsesniveauet. Opgaverne eller projekterne handler om alt fra en børn- og ungepark i Aalborg og multimediehus i Århus til udviklingen af en ny bydel, dér hvor fyrværkerikatastrofen skete i Seest ved Kolding, til fremtidens børnekulturhus på Amager og åben tegnestue for børn i Høje-Tåstrup. Foruden altså otte mere, heraf to med Benny Schytte og Helle Nebe long fra Dansk Legeplads Selskab som primus motorer. Alle eksemplerne er beskrevet indgående og overskueligt med to-tre sider til hver, opdelt i en farve for hver region. Indimellem er der strøet diverse udtalelser og kommentarer fra børn og voksne, som f.eks. Den måde, børnene gik til det på, fortalte os, at de vil altså lege i et bibliotek. Det var helt tydeligt, at de ville bruge kroppen og bevæge sig (...) Leg har en værdi i sig selv, og legekultur er en del af vores kulturarv. Vi valgte at tage udgangspunkt i børnene i udarbejdelsen af kortet, fordi børn er mere lokalt orienterede. Voksne er mere abstrakte i deres tankegang og refererer ikke så meget til deres hverdagspraksis. De er vant til at bevæge sig længere geografisk, hvor børnene bliver i området og interagerer direkte med naturen. Faktisk synes jeg, at denne bog er fyldt med guldkorn, som er rigtig gode at blive klog af. Ikke blot fortælles det meget tydeligt og velskrevet, hvordan man griber inddragelse og medbestemmelse an, og at det faktisk ikke er specielt besværligt eller ekstra tidskrævende men man bliver endnu engang klogere på børn og deres verden. Og også på hvordan deres væsen og vitalitet påvirker stemninger positivt. Børn er umiddelbare og snakker frit fra posen og inddeler ikke verden efter, hvad der er dyrt eller billigt, og så er de jo fuld af gode idéer om deres egne lokale omgivelser. Børn sér bare anderledes, og det er et ressourcespild ikke at involvere dem. Rundt omkring i bogen kan man læse 5 gode råd om børneinddragelse. Det står der hele 13 steder, så alene her findes en hel lille guldgrube med 65 guidelines til, hvordan man griber det an! Børn og byudvikling. Af Julie Abitz, Dansk Byplanlaboratorium. 60 sider. Udgivet 2008 af velfærdsministeriet, hvor publikationen også kan rekvireres. Tlf Legepladsen 3/2008

11 SET&SKET Odense leger d september Kom og leg med, når Odense centrum omdannes til en stor legeplads, hvor alle både børn, unge og voksne kan slippe deres indre legebarn fri og kaste sig ud i kreative og udfordrende oplevelser. Odense Rådhus, Rådhuspladsen, Gråbrødre Torv, Eventyrhaven, Klingenberg og Wilhelm Vernes Plads kommer til at summe af leg i alle 3 dage. af Benny Schytte Et sundt legehus Et nyt legehus tager hensyn til børnenes sundhed og miljøet. Træbeklædningen er miljøvenlig. Miljøhensynet gør ikke huset kedeligt det er skabt på børnenes præmisser med sjove indgange, en købmandsdisk og et forunderligt lys, der sætter gang i børnenes leg og fantasi. Legehuset kan købes i samlesæt, der er behandlet mod svamp og råd. Træet er tørt og kan derfor males med det samme. Se mere på Kilde: Ejendomsavisen 31. august DANSK LEGEPLADS SELSKAB Klerkegade 10B, 1308 København K. Tlf Giro nr TELEFONTID Onsdage kl Beskeder og bestillinger kan indtales på telefon svareren i løbet af ugen. BESTYRELSE Formand: Helle Nebelong Næstformand: Carsten Frederiksen Kasserer: Henny Green Bestyrelsesmedlemmer: Frank Simonsen Susse Mohr Markmann Vibeke Aagaard Glud Annette Westermann Første legepark med virtuelle lege Torsdag d. 12. juni 2008 blev verdens første legepark med virtuelle lege åbnet i Gerlev Legepark, Gerlev Idræts højskole på Vestsjælland. I invitationen til åbningen kunne man læse: Pulsen banker i vejret, og sveden pib - ler frem, mens du ved hjælp af skattekortet forsøger at samle guldmønter. Når du gennemfører computerspillet, befinder du dig i en helt anden verden. Men i virkeligheden bevæger du dig rundt i landskabet omkring Gerlev Legepark. Computerspillet er flyttet ud i det åbne rum, og joysticket er skiftet ud med mobiltelefonen og GPS. Det er ikke nok at bevæge tommelfingrene, der skal både løbes og hoppes for at lege med. For yderligere oplysninger kontakt Gerlev Legepark. Skydebanens ukronede dronning Igennem 27 år har den bemandede legeplads i Skydebanen på Vesterbro været ledet af Toni Ravn. Men nu er det slut. Før sommerferien valgte Toni Ravn at takke af og leve sit liv uden det daglige virke på legepladsen. Mange gamle og aktuelle brugere valgte at møde op for at sige pænt farvel. Bestyrelsessuppleanter: Lise Lamprecht Ning De Coninck-Smith SEKRETARIAT Klaus Nedergaard MEDLEMSKAB: Personligt medlemskab: 180 kr. årligt Institutioner o.lign.: 450 kr. årligt Studerende: 90 kr. årligt Abonnement på Legepladsen for ikke-medlemmer: 200 kr. for fire numre Henvendelse vedr. medlemskab til Dansk Legeplads Selskab IPA, DANMARK Legepladsen 3/

12

BETALT LEGEPLADSEN ER 100% REKLAMEFINANSIERET

BETALT LEGEPLADSEN ER 100% REKLAMEFINANSIERET LEGEPLADSEN ER BETALT 100% REKLAMEFINANSIERET Indu HAR skaffet sponsorerne, som betaler den nye legeplads! FANTASTISK MODTAGELSE OVER HELE DANMARK Indu a/s Ravmarken 30 9970 Strandby Tlf. 9848 2310 www.indu.dk

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

EGEN PRODUKTION I DANMARK

EGEN PRODUKTION I DANMARK LEGEPLADS Indhold Legeværdi, sikkerhed, fleksibilitet, udfordring, livsglæde og fantasi - Nøgleord i fokus hos Indu. Grønne områder og legepladser er vores hjemmebane med børn i centrum for optimale løsninger.

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21 i Ejby fodboldklub Dagsorden: Vedtægtsændringer (se nedenfor). Afstemning vedr. Fællesareal (se bilag) Evt. Der vil være gløgg og æbleskiver til mødet NBNBNB: Denne

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense Ansøgning om midler til en legeplads på Højmeskolen i Odense Baggrund for projekt: På Højmeskolen har skolens område altid været et yndet udflugtsmål for børnefamilierne. De var ivrige brugere af de tidligere

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Generalforsamlingen 7-6-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 7-6-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 7-6-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matrikel. Nr. 1.D.O Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Peter Aage Gården Dagtilbud Sandkassen Vedligehold/ udskftning Optagning og bortskaffelse af tømmer

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011 Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget Rapport 2011 Gartnerparken, 29. oktober 2011 Udvalgets etablering På den ordinære generalforsamling 16. november 2010 blev der nedsat et legepladsudvalg

Læs mere

Tilbud på legeplads til Flintebakken

Tilbud på legeplads til Flintebakken Tilbud på legeplads til Flintebakken Hvem er UNO Et enestående sortiment fra de bedste producenter. En enestående rådgivning for dig og vores øvrige kunder. En enestående kvalitet i materialer og færdige

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 HVEM ER UNO? Hvem er UNO? UNO er en danskejet virksomhed som forhandler legeredskaber, multibaner og udendørs fitness fra flere af Europas største og førende producenter.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014 Certifikat nr. 2017 Certificeret Legepladsinspektør Mikael Peter Bach Christensen Gribskov kommune Center for ejendomsservice Rådhusvej 3 3200 Helsinge Telefon: 7249 6934 Mpbch@gribskov.dk Inspektion af

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Marianne Gjesse Tønsbergvej 4000 Roskilde Roskilde, 1. juni 2014. Jeres nuværende situation er denne: legeareal 1

Marianne Gjesse Tønsbergvej 4000 Roskilde Roskilde, 1. juni 2014. Jeres nuværende situation er denne: legeareal 1 Marianne Gjesse Tønsbergvej 4000 Roskilde Roskilde, 1. juni 2014 Tilbud Tak for forespørgsel på tilbud vedrørende indretning af udendørs legerum. Jeres nuværende situation er denne: legeareal 1 legeareal

Læs mere

INNEHÅLL. et slidstærkt græs som kræver minimal vedligeholdelse KUNSTGRÆS LANDSCAPING. Legepladser Skoler / Børnehaver Trafikpladser.

INNEHÅLL. et slidstærkt græs som kræver minimal vedligeholdelse KUNSTGRÆS LANDSCAPING. Legepladser Skoler / Børnehaver Trafikpladser. Landscaping 04 et slidstærkt græs som kræver minimal vedligeholdelse KUNSTGRÆS LANDSCAPING Legepladser Skoler / Børnehaver Trafikpladser 04 06 08 06 08 10 Have / terrasse 10 Offentlige pladser og parker

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Side 1 af 14 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013

Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013 1 Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013 Den årlige generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab blev afholdt på Skrammellegepladsen i Emdrup tirsdag 14. maj 2013. Forinden havde Lene

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Generalforsamling 2015 Brødeskovparken

Generalforsamling 2015 Brødeskovparken Generalforsamling 2015 Brødeskovparken 18. marts 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2014 3. Fremlæggelse af det regnskab med status til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Grankoglen, Rødding Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Indhold Løsningen Om UNIQA s. 3 Grankoglen i dag s. 4-5 Skitse område s. 6 Projekt forslag s. 7-21 Økonomisk overblik s. 22 Værd

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2014 Legepladsinspektør

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

SPONSORHÆFTE. Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format: 157 x 260 mm. Trykfarve: pantone blå 2747c, her på hvid baggrund.

SPONSORHÆFTE. Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format: 157 x 260 mm. Trykfarve: pantone blå 2747c, her på hvid baggrund. SPONSORHÆFTE Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format: 157 x 260 mm. Trykfarve: pantone blå 2747c, her på hvid baggrund. Rungsted private Realskole Side 2 side 3 Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format:

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Forslag til legeplads

Forslag til legeplads Forslag til legeplads Efter, at vi på afdelingsmødet den 23. september 2013, vedtog at vi skal have en legeplads i afdeling 21, har vi arbejdet på at indhente tilbud på dette. I dette tilfælde er 'vi'

Læs mere