Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde"

Transkript

1 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 27. marts kl Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab Holdturnering 2009/ Indkomne forslag disse skal være formanden i hænde senest 7. marts Fastsættelse af kontingent 7. Valg 1. Formand Niels Steen Larsen er på valg 2. Bestyrelsesmedlemmerne Poul Møller Petersen, Bjarne Petersen og Michael Espensen er på valg. 3. Bestyrelsessuppleanterne Peter Holst, Holbæk og Peter L. Larsen, Næstved er på valg 4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på valg 5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg 6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse er på valg 7.Turneringskomitésuppleanterne Morten H. Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen, Nyk. S. er på valg 8. Eventuelt Der gøres opmærksom på, at der er klubbens formand, som har stemmeretten. Er formanden forhindret i at deltage, kan stemmeretten ved fuldmagt overdrages til et andet medlem af klubben. Niels Steen Larsen Vedr. punkt 5 - indkomne forslag: Bestyrelsen ønsker behandlet flg. forslag: Ved delegeretmødet i 2009 blev det besluttet at flere af runderne i B-rækkerne skulle afvikles som stævner i sæsonen 2009/10. Skal denne ordning fortsætte i den kommende sæson?

2 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Delegeretmøde 27. marts 2010 Formandens beretning Velkommen til Sorø og til delegeretmøde i 2. hovedkreds. Min beretning vil traditionelt set være delt op i tre dele: En generel, en resultatmæssig og de organisatoriske del. Jeg vil håbe, at det vil lægge op til en god debat. Vi har på det seneste haft nogle gode delegeretmøder, hvor debatten har været god og konstruktiv. Det bliver dette møde forhåbentlig også. Det er stadig svære tider for dansk skak. De sidste år har jeg ikke haft den voldsomt optimistiske mine på, når der skulle siges noget om udviklingen. Heller ikke i år kan vi sige, at vi har fået det afgørende gennembrud - at nye medlemmer er strømmet til skakbrætterne. Og dog På det sidste HB-møde kunne berettes om en minimal medlemstilgang. I det mindste var nedgangen stoppet. Man har lov til at håbe, at det ikke blot er en tilfældighed, men det er en udvikling, der kan fortsætte. Den nye struktur i DSU, hvor en række udvalg løser specifikke opgaver for forretningsudvalg, ser også ud til at være kommet godt fra start. Det har betydet at flere hænder er kommet i arbejde med at holde unionen kørende, ligesom det voldsomme arbejdspres, der har ligget på FU er mindsket. Jeg synes, det er en glædelig udvikling. Det Danmarkskort, vi kender med hensyn til hovedkredse, ser ud til at ændre sig i disse år. 6. og 9. hovedkreds har indledt samtaler om en sammenlægning. 4. og 5. hovedkreds er ikke kommet helt så langt, men har dog besluttet, at indlede et samarbejde omkring en fælles holdturnering. Der kan nok findes flere årsager til dette. Det faldende medlemstal er en nærliggende årsag, men vi må også konstatere, at det kan være svært at finde folk til at fylde pladserne ud i hovedkredsbestyrelserne. De sidste synes jeg er bekymrende også fordi vi ser noget tilsvarende i 2. hovedkreds, hvor vi også skal skifte ud. Synlighed: Jeg tror, det er meget vigtigt, at man ude i klubberne søger at for at være synlige. Vi skal bestræbe os på at komme i medierne, så en større kreds får øje på, hvad der sker i dansk og lokal skak. Nogle klubber er meget bevidste om dette og har sat arbejdet i system. Jeg vil opfordre alle klubber til at gøre noget mere ved dette. På det sidste har jeg set Skovbo Skakklub optræde med artikel og billede i den lokale dagspresse efter at man var rykket op i mesterrækken. Det var flot Side 1 af 5

3 Medlemstallet: Medlemstallet for 2. Hovedkreds er desværre ikke opløftende: Pr. dags dato ser det ud som følger: Seniorer: 354 (379), pensionister: 184 (178), børn: 75 (70), juniorer: 29 (28). Samlet er vi således 642 mod sidste års tal på 655. Nedgangen er på 13. Ikke så katastrofalt som sidste år, men udviklingen er ikke til at tage fejl af. Vi får færre seniormedlemmer og flere pensionister. Ungdomsmedlemmerne er nogenlunde stabilt. Der er en tendens til, at deres antal stiger, når sæsonen for ungdomsinstruktørordningen skydes i gang. Jeg har sagt det mange gange før, men gentager det gerne: Vi skal have flere unge medlemmer ind i organisationen! Det er dem, der skal løfte os videre. De kommer ikke af sig selv. Der skal et målrettet og engageret arbejde til for at fange dem ind. Og det kan være besværligt. Men i de klubber, hvor man har sat sig for at gøre det, sker der også en opblomstring. Det kan betale sig! Ungdomsarbejdet. JGP-serien har i mange år været grundpillen i vores ungdomsarbejde. I denne sæson afvikles 7 stævner. Der mangler stadig et stævne. Til dags dato har der været 66 unikke spillere mod 100 sidste år. Takkevækkende fald. De fordeler sig med 8 deltagere i AB-gruppen, 6 deltagere i C-gruppen, 11 deltagere i D-gruppen, 20 deltagere i E-gruppen og 21 deltagere i F-gruppen. 27 har spillet med i 3 eller flere turneringer. Tallene kan selvfølgelig rette sig lidt. Har JGP-serien overlevet sig selv eller er dette også et udslag af det faldende medlemstal. Denne sæson har det været gratis for DSU-medlemmer at deltage andre har måttet betale for at spille med. Det kan også have lagt en dæmper på deltagertallet. Vi har ønsket at markere, at det skal kunne betale sig at være medlem af DSU. I mange klubber foregår der efterhånden et effektivt ungdomsarbejde. Det er selvfølgelig vejen frem. Men ikke alle unge er organiseret hos DSU. Det er vigtigt, at vi Fastholder disse unges interesse for skak, så de på et eller andet tidspunkt ender som DSU-medlemmer. Ved Sjællandsmesterskabet, der afholdtes af 8. HK deltog vi i alle grupperne. Vi fik tre mestre. Mads Jensen, Dragsholm vandt gr. B, Anders Pedersen, Jyderup vandt gr. E og Jonas Bürghel Sindal Nielsen, Jyderup vandt gr. F. Det blev således til 3 mestre ud af 6 mulige. Det er flot. Det er muligt, at vi skal ændre eller udvide vores ungdomstilbud. Idéer modtages gerne. Side 2 af 5

4 Divisionsturneringen. Sidste år rykkede Næstved Skakklub ud af Skakligaen og skulle således fortsætte sin tilværelse i den mindre farlige 1. division. Sådan skulle det dog ikke gå. Der blev uventet en plads ledig i Skakligaen, som Næstved så fik tilbudt. Næstved kæmpede det bedste, man havde lært, men igen var overmagten for stor. Retur til 1. division. Men nu får Næstved følgeskab af Køge, som efter to år i 2. division overrasker ved at vinde gr. 2. Tillykke til Køge! I 2. division blev vore tre hold hængende. Det er Ringsted, Dianalund og Holbæk. Det blev således for 2. år i træk ikke til nogen nedrykker. Op fra mesterrækken kommer Maribo. Det er længe siden, at 2. Hovedkreds har været repræsenteret med 6 hold i divisionsturneringen. Omvendt må vi sige, at vi med det vigende medlemstal kommer til at mangle spillere til vores lokale holdturnering. Pokalturneringen Denne turnering fandt sted med 3. maj I alt var 10 hold tilmeldt, men der deltog kun 6. I bredderækken med 6 hold vandt Holbæk B foran Holbæk A. Fra eliterækken kvalificerede Maribo og Næstved sig uden kamp. Disse hold var de eneste tilmeldte. Det samme gentog sig i juniorrækken. Her gik Skovbo og Tornved videre uden kamp. Om vi skal fortsætte med denne turneringsform, synes jeg godt man kan diskutere. Det vil være synd at kalde den for et tilløbsstykke. Aktivitetspuljen Vi har afsat midler i budgettet, som klubberne kan søge. Hvis man har en god idé til et udadvendt arrangement, der kan sætte fokus på skak i lokalområdet, og som må formodes at have en medlemsfremmende virkning, kan man få et tilskud. Vi bruger ikke de afsatte penge op. Klubberne synes ikke at være opmærksomme på denne mulighed. Og det er lidt trist. Når det er sagt, så skal det også med, at vi har fået ansøgninger, som vi har sagt nej til. Vi mener f. eks. ikke det er hovedkredsens opgave at støtte klubber med præmietilskud til forskellige større turneringer. Som et eksempel på, hvad vi har støttet kan nævnes Køge Skakklub, som har modtaget et tilskud på 2000 kr. til et medlemsfremstød, der indebar et stort og synligt arrangement på Køge Torv, husstandsomdelte brochurer i klubbens nærområde og annoncering i en lokal ugeavis. Fremstødet medførte en tilgang på 5 nye seniormedlemmer. EMT-konkurrencen 2009 sluttede med 283 unikke deltagere fordelt over 25 EMT`er. Mest scorende med 82½ points blev Henning Jakobsen, Nordfalster, Henning Rasmussen, Nyk. S. sluttede med 73 points mens nr. 3 blev Peter Thomsen, Præstø. Han fik 70 points. Casper Christensen, Skovbo blev bedste ungdomsspiller med 67 points. Side 3 af 5

5 Hjemmesiden Fra en beskeden start har denne udviklet sig til et ret stort foretagende. Den er blevet helt uundværlig for os. Alverdens oplysninger om 2. hovedkreds kan findes her. Siden bliver bestormet i forbindelse med holdturneringsrunderne. Kommunikation og hurtig formidling af nyheder og viden er blevet meget vigtigt i dagens dynamiske samfund. I dag kan vi slet ikke klare os uden hjemmesiden, som efter min mening er en af de bedste og mest aktuelle i Dansk Skak Union. Og ildsjælen, der holder gang i alt dette er selvfølgelig: Jens Lundberg! Hæderstegn 2. hovedkreds tildeler i år Dansk Skak Unions hæderstegn til Svend-Erik Wehlast, Faxe Skakklub. I 1989 startede Svend-Erik Wehlast Faxe Skakklub. Svend-Erik mente, at byen manglede en skakklub - altså måtte man tage initiativ til at danne en, og det gjorde Svend Erik så. Det var kun naturligt, at Svend-Erik blev formand og det har han så været lige siden! Svend-Erik er en meget idérig mand, der ikke er bange for at gå nye veje. Det har hans klub i Faxe nydt godt af. Med Svend-Erik i spidsen er det i tidens løb blevet til mange udadvendte skakarrangementer i Faxe. Man har startet en ungdomsafdeling. Man har sat en serie af velbesøgte EMT er i gang, der har spilletid om eftermiddagen. Klubben har et godt miljø og har formået at tiltrække en række stærke spillere, så man nu kan gøre sig gældende i den øverste række i 2. hovedkreds. Klubben er i god femgang! Hvis nogen fortjener Dansk Skak Unions hæderstegn, så er det helt klart Svend-Erik Wehlast. Initiativpræmie 2. hovedkreds tildeler i år Dansk Skak Unions initiativpræmie til Sorø Skakklub. Efter nogle stille år er der nu kommet gang i den gamle klub. Medlemstallet er steget. Klubben markerer sig meget tydeligt i skaklivet i 2. Hovedkreds. For nogle år siden rykkede Sorø Skakklub op i mestrerækken, og man har siden formået at fastholde positionen i den bedste række. Sorø Skakklub er en klub med mange traditioner og en lang historie og samtidigt en klub, der fornyer og udvikler sig. Vi siger tillykke til Sorø Skakklub med håbet om, at den gode udvikling vil fortsætte. Side 4 af 5

6 Præmie til klub med størst medlemsfremgang: Haslev Skakklub har i sæsonens forløb været den klub, der har haft størst medlemsfremgang. På trods af de mange dystre udsagn, skal vi også glæde os over de mange ting, der lykkes i hovedkredsen. Det skyldes i høj alle de mange ildsjæle, der findes i vores område. Mange af jer sidder her i dag. Til jer vil jeg sige tak! I gør en forskel! Jeg vil håbe, at I stadig kan finde energi og ressourcer til at støtte vores arbejde. Der skal også lyde en tak til hovedkredsbestyrelsen. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer. Forhåbentlig har beretningen ikke været alt for kedelig. Den har måske sat gang i noget. kilde: NSL Side 5 af 5

7 2. Hovedskreds Driftsregnskab for perioden 2009 REGNSKAB REGNSKAB INDTÆGTER: Kontingent fra klubberne , ,00 Kontingent fra enkeltmedlemmer 1.600, ,00 Holdturneringen , ,00 Pokalturneringen 0,00 0,00 Juniorudligning 1.600,00 0,00 Renteindtægter 132, ,98 Andre indtægter 0,00 0,00 Indtægter ialt , ,98 UDGIFTER Kontingent til DSU , ,50 Aktivitetspulje 2.000,00 Delegeretmøde/bestyrelse , ,60 Junioraktiviteter , ,19 Holdturneringen 9.325, ,15 EMT turnering 2.400, ,00 Pokalturnering 1.000, ,00 Divisionsturnering 3.200, ,00 Diverse 2.680, ,00 Udgifter ialt , ,44 Driftsresultat , ,46 Status pr. d.d. REGNSKAB REGNSKAB AKTIVER Bankkonto , ,13 Bankkonto , ,25 Obligationer ,00 0,00 AKTIVER ialt , ,38 PASSIVER primo , ,84 årets resultat , ,46 PASSIVER ialt , ,38 Revisorer: Bruno Sørensen: Kasserer: (Bjarne Petersen) Bjarne Haar: Søren Dyberg Larsen:

8 Vedr. punkt 5 - indkomne forslag: A) Bestyrelsen ønsker behandlet flg. forslag: Ved delegeretmødet i 2009 blev det besluttet at flere af runderne i B-rækkerne skulle afvikles som stævner i sæsonen 2009/10. Skal denne ordning fortsætte i den kommende sæson? Der snakkes om at stævnerne er mere hyggelige end de små kampe. Det giver dog mere kørsel. Stemningen er at det sociale er fint med stævnerne, og holdningen er generelt blevet mere positiv end forventet. Men det er nok ikke løsningen hvis man skal opretholde nok hold i holdturneringen. Henning fra Nordfalster fortæller også det ikke er alle klubber der har mulighed for at afholde stævner pga. plads mangel, og det vil give endnu færre hjemmekampe. Hvor mange er imod at fortsætte med stævner (undtagen sidste runde). Ja: 32 Nej: 0 Blank: 7 Ordningen skal ikke fortsætte! Niels Steen Larsen B) Tornved Skakklub ønsker at stille følgende forslag til de delegeret på mødet 27.marts a i holdturneringsreglementet ændres tilbage til tidligere tekst: I mesterrækken afvikles runderne om søndagen i følgende uger: 44, 46, 49, 2, 5, 9 og 11. I de øvrige rækker afvikles runderne på hjemmeholdets spilleaften i den efterfølgende uge, dog ikke fredag, lørdag eller søndag Begrundelsen er, at vi alligevel ikke kan følge divisionssøndagene, da disse også lægges i vinterferie perioderne. Endvidere får vi ugeplanerne meget sent, således at klubberne allerede har planlagt deres egne turneringer. Der skal også bookes lokaler i meget god tid. De fleste klubber skal ansøge om lokaler inden sæsonstart i august. Med faste uger kan planlægning af M-rækken ske meget tidligt i forløbet. Forslaget er trukket tilbage, da vi nu har modtaget datoerne for næste sæson. Jens Lundberg formand Tornved Skakklub

9 Status for holdturnering Delegeretmøde 27.marts 2010 Tillykke til hold-vinderne: Maribo 1 (M), Haslev 1 (A1), Skovbo 1 (A2), Møn 1 (B1), Sorø 2 (B2), Korsør 1 (B3) og Slagelse 2 (B4). I årets holdturnering deltog 54 hold, hvilket er 1 hold flere end sidste sæson (I første udgave her en fejl, idet der sidste sæson ganske vist blev tilmeldt 57 hold, men vi gennemførte kun med 53 hold). Der var spænding om topstillingen i samtlige rækker, hvor intet faktisk blev afgjort før i sidse runde. Vi fik en nogenlunde god geografisk fordeling i B rækkerne med afprøvning af stævner undervejs. Desværre kunne Dianalund 4 ikke gennemføre sidste runde, da alle holdets spillere blev brugt som reserver. Afskaffelse af 10 kamps regel, blev udnyttet af 4 spillere, hvor Gert Hansen, Maribo faktisk spillede 14 kampe. I alt deltog 389 spillere i holdturneringen. Det sluttede med tre, der fik max score: Claus Jensen, Tornved 1 (A2), Ivan Mikkelsen, Korsør 1 (B3) og Arly Berg, Slagelse 2 (B4). Det var som bekendt en meget vanskelig holdturnering, vi fik afsluttet. I alt var der 23 holdkampe, der blev aflyst og udsat. Da vi var ret tæt på vinterferie blev det svært. Tre kampe manglede, da vi skulle spille sidste runde, hvilket jo var særdeles uheldigt. Vi slap heller ikke for tomme brætter. Der blev således givet 5 strafpts for de 13 udeblevne spillere. Vi fik ingen nedrykkere fra divisionen, hvorfor kun sidstepladsen i mesterrækken rykker ned. Hermed bliver der 3 pladser i A rækken. Hvordan det skal løses, vides endnu ikke, men det forventes, at vi afvikler kvalifikationskampe mellem vinderne af B1 og B2 samt B3 og B4. Lodtrækning om hjemmekamp afgøres på delegeretmødet. Perspektivet er på vor succes, at det kan blive svært efterhånden at samle en ordentlig B række (også geografisk), da flere og flere af vores 8.mands hold flyver op i divisionsturneringen og vi kommer til at mangle spillermateriale længere nede. Det udtjente administrationssystem fungerede endnu med de kendte fejl og mangler. Vor indberetning af rating gik nogenlunde, bortset fra Næstved-spillere i første omgang faldt helt ud. Da jeg opdaterede holdstyrkelisten igen kom de heldigvis også med. 12 af spillerne fik prøvet rating for første gang. Klublederne er gode til at skønne startrating. Desværre gik Elo indberetningen knap så godt, idet kun M-rækken blev ratet. Der er sat gode kræfter ind på at få resten med. Håber det lykkedes. Administrationsprogrammet er nu helt lukket og lagt i mølpose. Vi kan ikke anvende det længere og skal se os om efter et nyt. Tak til Steen Andersen, der har været meget tålmodig og hjælpsom for mine hyppige henvendelser, især i starten. Det nye bliver antagelig det program, som Per Rasmussen har udviklet, der anvendes i division og skakligaen, samt i 7, 8 og 9 hk. Børnesygdommene for programmet skulle være en saga blot og vi kan trygt starte op. Brugerne i de andre hovedkredse har udtalt sig positivt for systemet. Det skulle kun blive nemmere, men det kan være nogle, der skal have en hjælpende hånd undervejs. Tak til deltagerne for en god holdskak sæson, trods de talrige udfordringer. Tak til NSL for hans store tålmodighed og myndighed i holdturneringen Side 1 af 1 - Turneringslederteamet, Niels Steen Larsen og Jens Lundberg

10 Oplæg til delegeretmødet 4.april 2010, punktet: eventuelt Status vedr. hjemmesiden: Vi startede på hjemmesiden 13.februar 2001 (3.329 dage siden), hvor vore besøg (unikke) om ugen ligger mellem 149 og De største tal nås i holdturnerings runderne. All time high i uge For det sidste år blev det til unikke besøg (13 % højere end sidste år). Vort webhotel one com fungerer ganske upåklagelig og nede tid er et begreb vi ikke kender til. Vi har fået flere faciliteter stillet til rådighed. For kr. 285 om året har vi serverpladsen til MB, hvor vi udnytter kapaciteten 993 MB eller godt 9 % af kapaciteten. På hjemmesiden er der filer i brug. Kan Google-søge kun i hovedkredsens sider, indgang fra centersiden. Arkivsystemerne er alle i pdf fil format (pt filer). Man skal selvfølgelig have Adobe Reader for at kunne læse filerne, men det er gratis at downloade. Der er en række fordel ved systemet, dels kan filer pakkes ned i størrelse og dels kan modtager udskrive og forstørre materialet efter behov. Husk knappen Ctrl og scroll hjulet (så kan du forstørre eller formindske). Weblog eller blogs kører stadig, men bliver vist ikke brugt så meget, men jeg har valgt at fortsætte med siderne. Flere og flere klubber har egen hjemmeside, hvilket jo er glimrende. Efterhånden kan man købe skabeloner rimeligt billigt til hjemmesider. Det vigtigste for hovedkredsens hjemmeside er fortsat den hurtige opdatering af info. Jeg vil gerne takke brugerne af hjemmesiden for de mange respons og mail om nye indbydelser til turneringer og andre oplysninger til netsiden. Nu er der gået 9 år, hvor jeg har siddet med webarbejdet. Det må sikkert være på tide at nye kræfter kommer til og jeg ser med interesse frem til at nogen tager over. Jeg vil godt være med i en overgangsperiode at hjælpe til, hvis det kniber. Vi skal som bekendt også have nyt administrationssystem for holdturneringen, hvor hold-data sikkert kommer til at køre helt separat i særskilt domæne, men med links fra hovedkredsens side. Sign/ Jens Lundberg

11 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Referat af delegeretmøde Dato: Lørdag d. 27. marts kl Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent NSL byder velkommen. Erik Carlsen vælges til dirigent. Der 13 klubber til stede, 39 stemmer tilsammen. 2. Formandens beretning. NSL starter beretningen med ønsket om en god debat og et møde i en god ånd. Debat om beretningen: Medlemssituationen: Arne fra Haslev mener at pensionisterne er en vigtig og aktiv del af medlemmerne. Dagturneringerne er godt besøgt. Bl.a. er der 32 deltagere i Faxe. Han mener der kan findes flere medlemmer i netop denne gruppe. Erik Carlsen fortæller at Køge også har talt om at få noget pensionistskak/cafeskak op at stå. Torben fra Haslev foreslår af man kunne få pensionister til at spille skak på nogle SFOer. Arne fortæller at skak er kommet på skoleskemaet igen i Haslev. Ny struktur i DSU: Ingen kommentarer. PR: Arne fortæller at han hver uge sender et indlæg til lokalavisen i Haslev. Ernst fra Sorø fortæller også at medierne meget gerne vil skrive noget, men pga. deres begrænset viden om skak, må skakklubberne hjælpe med udformningen af teksten. Jens Lundberg fortæller også om tv besøg i weekenden ved juniorstævne i Jyderup. DSU/DSS: Arne fra Haslev fortæller at når børn henvender sig i Haslev skakklub, så er de automatisk medlem af DSS, når de har været i klubben et stykke tid, så melder man dem ind i DSU. Ernst fra Sorø fortæller at I Sorø er der en IM (som bor i området) der underviser ca. 30 unge mennesker på det nye videncenter. Arne fortæller yderligere at deres juniorundervisning ligger på samme dag som klubbens klubaften. På den måde får de unge og deres forældre føling med selve klublivet, men så spiller de EMT andre dage. Aktivitetspuljen: Ernst fra Sorø kunne godt tænke sig det fremgik tydeligere af hjemmesiden, hvad der gives tilskud til. Bestyrelsen fortæller at målet med at give tilskud til aktiviteter, skal være at skaffe nye medlemmer og komme ud til en bredere forsamling. Hjemmesiden: Jens roses for den fine hjemmeside. Holdturneringen: Arne udtrykker bekymring for B-rækkerne til næste sæson, pga. den manglende nedrykning fra divisionen ;o) Formandens beretning godkendes. 3. Regnskab 2009 BP gennemgår regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget, med det forbehold at revisorerne godkender regnskabet efterfølgende. 4. Holdturnering 2009/2010 JL gennemgår holdturneringen. Resultat af lodtrækning til kval.kampe for vinderne af B-rækkerne. Møn 1 Sorø 2 & Korsør 1 Slagelse 2. Kval.kampe skal spilles inden 1.maj. De 2 tabene hold skal spille kval.kamp efterfølgende om den sidste plads i A- rækken. Kval.kampe bliver ikke ratet. Anders fra Skælskør synes det er usportsligt at Dianalund trak sig fra sidste runde i B-række 4. Der snakkes om problemet med stævner, da mange hold skal spille samme dag. Man bør måske undgå at lægge alle stævner samme ugedag. Der debatteres omkring vigtigheden af at klubberne forsøger at stille mange hold. Det gør holdturneringen sjovere at være med i. Side 1 af 2

12 Der snakkes lidt om det nye holdturneringsprogram. Der skal bruges kodeord for at kunne opdatere til hjemmesiden. Erik Carlsen har prøvet dette i Køge, og mener det er et godt system, men der kan være lidt problemer omkring håndtering af kodeord. 5. Indkomne forslag disse skal være formanden i hænde senest 7. marts Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Enstemmigt vedtaget. 7. Valg 1. Formand Niels Steen Larsen er på valg Genvalg. 2. Bestyrelsesmedlemmerne Poul Møller Petersen, Bjarne Petersen og Michael Espensen er på valg. Poul Møller Petersen ønsker ikke genvalg. Bjarne Haar vælges ind i bestyrelsen. Bjarne Petersen og Michael Espensen genvælges. 3. Bestyrelsessuppleanterne Peter Holst, Holbæk og Peter L. Larsen, Næstved er på valg. Peter L. Larsen ønsker ikke genvalg. Ernst Østergaard fra Sorø vælges som 1. suppleant. Peter Holst genvalg. 4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på valg. Genvælges. 5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg. Genvælges. 6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse er på valg. Genvælges. 7. Turneringskomitésuppleanterne Morten H. Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen, Nyk. S. er på valg. Erik Carlsen fra Køge og Anders Brinkhard fra Skelskør vil gerne stille op til valg. Der afholdes en skriftlig afstemning. Nyvalg til Anders Brinkhard, Skelskør (31 stemmer). Og Erik Carlsen, Køge (28 stemmer). 8. Eventuelt JL informerer om hjemmesiden. Ole fra Korsør takker for et godt arbejde med hjemmesiden. Også Kurt fra Sorø takker også. General stor tilfredshed blandt de tilstedeværende for arbejdet med hjemmesiden. NSL takker for PMP for hans arbejde i hovedkredsbestyrelsen. Erik Carlsen takker for god ro og orden og lukker mødet. Der gøres opmærksom på, at der er klubbens formand, som har stemmeretten. Er formanden forhindret i at deltage, kan stemmeretten ved fuldmagt overdrages til et andet medlem af klubben. Niels Steen Larsen Side 2 af 2

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 16. april 2011 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning ved Morten F. Jensen Aflæggelse af regnskab ved Knud Åge Fønss Turneringslederens

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 Sendt: 11. november 2009 02:00 Emne: Tornved Skakklub hold kamp resultater tirsdag 10.november. Tornved Skakklub har spillet hjemmekampe i 1.runde med hold 1 i A2 rækken og hold 2 i B4 rækken. Hold 2 tabte

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

4. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag 1)

4. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag 1) DANSK SKAK UNION 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 40, lørdag d. 29. marts 2008, kl. 9.30 Sorø Hallen, 4180 Sorø Til stede: Jens Lundberg (JL), Leif Jensen (LJ), Morten Frank Jensen (MFJ), Poul Møller

Læs mere

godkendt af dirigent, Erik Carlsen, den 12.april 2014

godkendt af dirigent, Erik Carlsen, den 12.april 2014 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 12. april 2014 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Tilstede: 15 klubber, 41 stemmer, 23 deltagere Peter

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 26.april 2016 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Dato: Lørdag d. 31. mar kl Sted: Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Stestrup, 4360 Kirke Eskilstrup

Dato: Lørdag d. 31. mar kl Sted: Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Stestrup, 4360 Kirke Eskilstrup Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 31. mar. 2007 kl. 13.30 Sted: Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Stestrup, 4360 Kirke Eskilstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af delegeretmøde 01/04/2006 1

Referat af delegeretmøde 01/04/2006 1 Der blev afholdt delegeretmøde i 2. hovedkreds lørdag den 1. april i Tølløse. Af hovedkredsens 28 klubber deltog 13 klubber, hvilket gav et samlet stemmeantal på 48. Mødet havde følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere... 1 2. Formandens beretning... 1 3. Regnskab V/Kassereren... 1 4. Hold- og Pokalturnering... 2 5.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Divisionsturneringen 2003-2004

Divisionsturneringen 2003-2004 Divisionsturneringen: Finn Larsen Vinkelstræde 30 8900 Randers tlf. 86 43 46 47 email: divisionsturnering@skak.dk Randers, d. 6.4.2003 Til hovedbestyrelsemødet d. 18. april 2003 Divisionsturneringen 2003-2004

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Mandag den 11. april 2011 kl. 18.30 med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Forslag til ny holdturneringsstruktur

Forslag til ny holdturneringsstruktur Forslag til ny holdturneringsstruktur På HB/FU s visionsseminar i november 2011 blev der drøftet indsatsområde. Et af områderne var, at styrke den landsdækkende holdturnering med en ny 3. division. Alle

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent. Jyllinge, 13.6.2011 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL REFERAT. 2. Formandens beretning. (Se tillæg 1) Godkendt.

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL REFERAT. 2. Formandens beretning. (Se tillæg 1) Godkendt. GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL. 18.00 REFERAT 1. Valg af dirigent. Flemming Larsen blev valgt som dirigent. Per Quist Nielsen og Kirsten Klæbel blev valgt som stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Forside > Arkiv > Delegeretmøde 2004 INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS

Forside > Arkiv > Delegeretmøde 2004 INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Forside > Arkiv > Delegeretmøde 2004 Dansk Skakunion 2.hovedkreds/best/arkiv dato: 03.04.2004 INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Dagsorden: [se detaljerne på de følgende sider] 1. Valg

Læs mere

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Referat af FU-møde i Bro. Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Kim Skaanning Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere