RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 16. maj 2008 (19.05) (OR. fr) 9298/08 PECHE 99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 16. maj 2008 (19.05) (OR. fr) 9298/08 PECHE 99"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. maj 2008 (19.05) (OR. fr) 9298/08 PECHE 99 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. maj 2008 Vedr.: Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august juli 2012 Hermed følger til delegationerne et forslag fra Kommissionen fremsendt ved skrivelse fra Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, til Javier SOLANA, generalsekretær/højtstående repræsentant. Bilag: KOM(2008) 242 endelig 9298/08 alp DG B III DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008)242 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august juli 2012 (forelagt af Kommissionen) DA DA

3 BEGRUNDELSE Fællesskabet og Den Islamiske Republik Mauretanien har færdigforhandlet og den 13. marts 2008 paraferet en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien. Protokollen er indgået for fire år. Den træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet. Den anvendes fra den 1. august Den erstatter den protokol om fastsættelse af fiskerimulighederne og den finansielle modydelse, der gælder i perioden 1. august juli 2008, og kan stiltiende forlænges indtil den 31. juli Kommissionen baserede sig, da den skulle fastlægge sin forhandlingsposition, bl.a. på en evaluering af, i hvilket omfang den nuværende protokol er blevet udnyttet. I den nye protokol reduceres fiskerimulighederne således i forhold til protokollen gældende for perioden 1. august juli 2008, hvilket afspejler EF-flådens faldende behov og den seneste videnskabelige rådgivning. Fiskerimulighederne er reduceret med 25 % for blæksprutter, med % for demersale arter og med 43 % for små pelagiske arter, så den samlede mængde reduceres til t om året i stedet for de nuværende t om året. Med denne protokol tilstræbes det gennem øget sektorstøtte at styrke den økonomiske integration i fiskerierhvervet især ved at fremme investeringer i det mauretanske fiskerierhverv, herunder EF-virksomheders investeringer. På basis af sektorstrategien for fiskeriet som fastlagt af den nye mauretanske regering, der blev dannet efter det demokratiske valg i marts 2007, vil den nuværende prioritering i Mauretaniens fiskeripolitik af de tilstræbte mål og den årlige og flerårige programmering i forbindelse hermed blive fastlagt af parterne i fællesskab med henblik på at sikre en bæredygtig og ansvarlig forvaltning af fiskeriet. Den finansielle modydelse i protokollen er fastsat til 86 mio. EUR for det første år, 76 mio. EUR for det andet år, 73 mio. EUR for det tredje år og 70 mio. EUR for det fjerde år. En del af denne finansielle modydelse vil blive anvendt til finansiel støtte til gennemførelse af den nationale fiskeripolitik, nemlig 11 mio. EUR det første år, 16 mio. EUR det andet år, 18 mio. EUR det tredje år og 20 mio. EUR det fjerde år, heraf 1 mio. EUR om året til støtte af Parc National Banc d'arguin (PNBA) (Nationalparken Banc d'arguin). Fiskerimulighederne i henhold til aftalen er inddelt i elleve kategorier. Der gælder følgende vilkår for hver licensperiode: Krebsdyr (undtagen languster): højeste tilladte kapacitet: GT Trawlere og langlinefartøjer, som fisker efter senegalesisk kulmule: højeste tilladte kapacitet: GT Fiskeri efter demersale arter, undtagen trawlere og undtagen fiskeri efter senegalesisk kulmule: højeste tilladte kapacitet: GT Demersale trawlere, som fisker efter andre demersale arter end senegalesisk kulmule, blæksprutter og krebsdyr: højeste tilladte kapacitet: 375 GT DA 2 DA

4 Blæksprutte: højeste tilladte kapacitet: GT til 32 licenser Languster og krabbe: højeste tilladte kapacitet: 300 GT for hver kategori Tunfiskeri: højst 22 licenser til notfartøjer og 22 licenser til stangfiskerfartøjer og langlinefartøjer Små pelagiske arter (pelagiske frysetrawlere): 17 licenser Små pelagiske arter (fartøjer uden fryseanlæg): højeste tilladte kapacitet: GT. Redernes afgifter er fastsat for hver enkelt kategori. De samlede afgifter, som rederne skal betale direkte til Mauretanien, anslås at beløbe sig til ca EUR om året. Kommissionen foreslår derfor, at Rådet ved afgørelse vedtager aftalen i form af en brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen i afventning af dens endelige ikrafttræden. Et forslag til rådsforordning om indgåelse af den nye protokol behandles ved en særskilt procedure. DA 3 DA

5 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august juli 2012 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 300, stk. 2, sammenholdt med artikel 37, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Fællesskabet og Den Islamiske Republik Mauretanien har indgået en fiskeripartnerskabsaftale. Denne aftale blev godkendt ved Rådets forordning (EF) nr. 1801/ og trådte i kraft den 5. december (2) Fællesskabet og Den Islamiske Republik Mauretanien har færdigforhandlet og paraferet en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i partnerskabsaftalen, for perioden 1. august juli (3) Denne protokol erstatter den tidligere protokol godkendt ved forordning (EF) nr. 1801/2006. (4) For at sikre EF-fartøjernes fortsatte fiskeri er det vigtigt, at den nye protokol anvendes snarest muligt. De to parter har derfor paraferet en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen fra den 1. august (5) Det er i Fællesskabets interesse at godkende aftalen i form af brevveksling. (6) Der bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen 1 EUT L 343 af , s. 1. DA 4 DA

6 mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august juli 2012 godkendes herved på Fællesskabets vegne. Teksten til aftalen i form af brevveksling og til protokollen er knyttet til denne afgørelse. Artikel 2 1. De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne således: Fiskerikategori Kategori 1: Fartøjer, som fisker efter krebsdyr, undtagen languster og krabbe Kategori 2: Trawlere og langlinefartøjer med bundline, der fisker efter senegalesisk kulmule Kategori 3: Fartøjer, der fisker efter andre demersale arter end senegalesisk kulmule med andre redskaber end trawl Kategori 4: Frysetrawlere, der fisker efter demersale arter GT eller maksimalt antal licenser pr. licensperiode GT Medlemsstat Spanien Italien Portugal GT, licenser eller fangstloft pr. år pr. medlemsstat GT GT 886 GT GT Spanien GT GT Spanien GT 375 GT Grækenland 375 GT Kategori 5: Blæksprutte GT 32 licenser Spanien Italien Portugal Grækenland 24 licenser 4 licenser 1 licens 3 licenser Kategori 6: Languster 300 GT Portugal 300 GT Kategori 7: Notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri Kategori 8: Stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline Kategori 9: Frysetrawlere til pelagisk fiskeri 22 licenser 22 licenser 17 licenser for en referencemængde på t Spanien Frankrig Spanien Frankrig 17 licenser 5 licenser 18 licenser 4 licenser Kategori 10: Krabbefiskeri 300 GT Spanien 300 GT Kategori 11: Fartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri GT pr. måned i årligt gennemsnit 2. Ifølge protokollen kan fiskerimuligheder, som ikke udnyttes af kategori 11 (fartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri), udnyttes af kategori 9 (frysetrawlere til pelagisk fiskeri) med højst 20 licenser pr. måned. DA 5 DA

7 3. Med hensyn til kategori 9 (frysetrawlere til pelagisk fiskeri) sender Kommissionen, efter modtagelse af den årlige fiskeriplan fra medlemsstaterne med nærmere oplysninger om ansøgningerne pr. fartøj, licensansøgningerne til de mauretanske myndigheder. Samtidig meddeler den de mauretanske myndigheder, om Fællesskabet agter at gøre brug af den supplerende kvote på t ud over referencemængden på t, og anmoder i givet fald de mauretanske myndigheder om at forhøje kvoten med den supplerende kvote på t. I den årlige fiskeriplan angives det for hvert fartøj, i hvilke måneder det agter at fiske, og hvor store mængder det anslår at fange pr. måned, hvor det fisker. For protokollens første anvendelsesår skal fiskeriplanerne indsendes til Kommissionen senest den 15. oktober Fra 2009 skal planerne indsendes til Kommissionen senest den 31. januar hvert år. Hvis licensansøgningerne for kategori 9 (frysetrawlere til pelagisk fiskeri) overstiger det højeste tilladte antal licenser pr. referenceperiode, sender Kommissionen først og fremmest ansøgningerne fra de fartøjer, som i de ti måneder umiddelbart forud for licensansøgningen har udnyttet deres licenser mest, til de mauretanske myndigheder. 4. Med hensyn til kategori 11 (fiskerfartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri) sender Kommissionen licensansøgningerne til de mauretanske myndigheder, når den har modtaget medlemsstaternes årlige fiskeriplaner med ansøgningerne for de enkelte fartøjer. Sådanne planer skal sendes til Kommissionen senest den 1. december året før. Det skal fremgå af planerne, hvor mange GT der er forudset for hver måned, hvor der fiskes. Hvis der på årsbasis i gennemsnit ansøges om over GT pr. måned, sker tildelingen efter de fiskeriplaner, der er nævnt i første afsnit. Artikel 3 1. Fiskerimulighederne forvaltes i overensstemmelse med artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges af licensansøgningerne fra de medlemsstater, der er nævnt i artikel 2, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning. Artikel 4 De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale, giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i Mauretaniens fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav 3. 2 EFT L 358 af , s EFT L 73 af , s. 8. DA 6 DA

8 Artikel 5 Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 7 DA

9 Bilag Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august juli 2012 A. Brev fra Den Islamiske Republik Mauretaniens regering: Hr., Det glæder mig, at forhandlerne fra Den Islamiske Republik Mauretanien og Det Europæiske Fællesskab er nået til enighed om en revision af protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august juli Forhandlingsresultatet er en positiv videreudvikling af den tidligere protokol, som styrker vore forbindelser på fiskeriområdet og skaber en partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri i de mauretanske farvande samt bedre økonomisk integration af EF-aktører i Mauretaniens fiskerierhverv. I den forbindelse foreslår jeg, at procedurerne for godkendelse og ratifikation af protokollen og dens bilag indledes samtidigt i Den Islamiske Republik Mauretanien og Det Europæiske Fællesskab efter de der gældende procedurer, som er nødvendige for ikrafttrædelsen. Under henvisning til protokollen om fiskerimulighederne og den finansielle modydelse for perioden 1. august juli 2012, der blev paraferet den 13. marts 2008, skal jeg herved meddele Dem, at regeringen for Den Islamiske Republik Mauretanien er rede til at anvende denne protokol midlertidigt fra den 1. august 2008 i afventning af, at den træder i kraft i overensstemmelse med artikel 14, hvis Fællesskabet er rede til at gøre det samme. Det Europæiske Fællesskab bestræber sig på at fremskynde procedurerne for vedtagelse af protokollen og dens bilag mest muligt, så det kan overføre første rate af den finansielle godtgørelse, der er fastsat i protokollens artikel 2, hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden den 31. august Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De over for mig vil bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse. Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. For Den Islamiske Republik Mauretaniens regering DA 8 DA

10 B. Brev fra Det Europæiske Fællesskab Hr., Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd: "Hr., Det glæder mig, at forhandlerne fra Den Islamiske Republik Mauretanien og Det Europæiske Fællesskab er nået til enighed om en revision af protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august juli Forhandlingsresultatet er en positiv videreudvikling af den tidligere protokol, som styrker vore forbindelser på fiskeriområdet og skaber en partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri i de mauretanske farvande samt bedre økonomisk integration af EF-aktører i Mauretaniens fiskerierhverv. I den forbindelse foreslår jeg, at procedurerne for godkendelse og ratifikation af protokollen og dens bilag indledes samtidigt i Den Islamiske Republik Mauretanien og Det Europæiske Fællesskab efter de der gældende procedurer, som er nødvendige for ikrafttrædelsen. Under henvisning til protokollen om fiskerimulighederne og den finansielle modydelse for perioden 1. august juli 2012, der blev paraferet den 13. marts 2008, skal jeg herved meddele Dem, at regeringen for Den Islamiske Republik Mauretanien er rede til at anvende denne protokol midlertidigt fra den 1. august 2008 i afventning af, at den træder i kraft i overensstemmelse med artikel 14, hvis Fællesskabet er rede til at gøre det samme. Det Europæiske Fællesskab bestræber sig på at fremskynde procedurerne for vedtagelse af protokollen og dens bilag mest muligt, så det kan overføre første rate af den finansielle godtgørelse, der er fastsat i protokollens artikel 2, hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden den 31. august Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De over for mig vil bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse. Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. For Den Islamiske Republik Mauretaniens regering" Jeg har den ære over for Dem at bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse. For Det Europæiske Fællesskab DA 9 DA

11 PROTOKOL om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august juli 2012 Artikel 1 Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder 1. Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 og 6 for en periode på fire år fra den 1. august 2006 er fastsat i den oversigt, der er knyttet som bilag til denne protokol. Disse fiskerimuligheder indgår i den samlede fiskeriindsats i bilag III, som de mauretanske myndigheder har fastsat på grundlag af den foreliggende videnskabelige rådgivning, og som jævnligt ajourføres. 2. Stk. 1 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4 og Efter aftalens artikel 6 må fartøjer, der fører en EF-medlemsstats flag, kun fiske i de mauretanske fiskerizoner, hvis de er i besiddelse af en fiskerilicens, der er udstedt i henhold til denne protokol og efter de nærmere bestemmelser i bilagene til protokollen. Artikel 2 Finansiel modydelse - Betalingsbetingelser 1. Den finansielle modydelse omhandlet i aftalens artikel 7 er fastsat til 86 mio. EUR for det første år, 76 mio. EUR for det andet år, 73 mio. EUR for det tredje år og 70 mio. EUR for det fjerde år 4. En del af disse beløb vil blive anvendt til finansiel støtte til gennemførelse af den nationale fiskeripolitik, jf. artikel 7, stk. 1b, i aftalen, nemlig 11 mio. EUR det første år, 16 mio. EUR det andet år, 18 mio. EUR det tredje år og 20 mio. EUR det fjerde år, heraf 1 mio. EUR om året i støtte til Parc National du Banc d'arguin (PNBA) (Nationalparken Banc d'arguin). 2. Hvis den samlede mængde på t om året for kategori 9 (frysetrawlere til pelagisk fiskeri) overskrides, skal Fællesskabet betale en yderligere afgift på 40 EUR pr. ton. 3. Stk. 1 anvendes, jf. dog protokollens artikel 4, 5, 6, 7, 9, 10 og Fællesskabet skal betale den finansielle modydelse senest den 31. august 2008 for det første år og senest den 1. august for de følgende år. 4 Hertil kommer redernes afgifter jf. kapitel III i bilag I, som skal indbetales direkte til Mauretanien på den konto, der er fastsat i kapitel IV i bilag I, og som anslås at udgøre 15 mio. EUR om året. Endvidere skal der ifølge strategidokumentet og det nationale vejledende program under 10. EUF for Mauretanien, hvis det undertegnes, bl.a. stilles budgetbevillinger på 40 mio. EUR over tre år til rådighed fra 2009, hvis de fornødne betingelser er opfyldt. Ved globalt positive resultater på tidspunktet for midtvejsvurderingen af 10. EUF i 2010, herunder fiskeripolitikken, vil der kunne påregnes en eventuel forhøjelse af den programmerbare finansielle tildeling under 10. EUF. DA 10 DA

12 5. Den finansielle modydelse skal indbetales til Den Islamiske Republik Mauretaniens statskasse på en konto i Mauretaniens nationalbank, og ministeriet meddeler de fornødne bankoplysninger. 6. De mauretanske myndigheder, som har enekompetence med hensyn til den finansielle modydelses anvendelse, fastsætter som led i Mauretaniens finanslov, hvordan støtten til PNBA skal anvendes, jf. dog artikel 6 i denne protokol. Artikel 3 Videnskabeligt samarbejde 1. Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i de mauretanske fiskerizoner efter princippet om bæredygtig forvaltning. 2. I protokollens gyldighedsperiode skal parterne samarbejde om en nærmere undersøgelse af visse spørgsmål vedrørende udviklingen i ressourcernes tilstand i de mauretanske fiskerizoner. Med henblik herpå holdes der mindst én gang om året møde i Den Fælles Videnskabelige Komité, jf. artikel 4, stk. 1, i aftalen. Der kan efter anmodning fra en af parterne, eller hvis det skulle vise sig nødvendigt som led i protokollen, holdes yderligere møder i Den Fælles Videnskabelige Komité. 3. På basis af Den Fælles Videnskabelige Komités konklusioner og den bedste videnskabelige rådgivning holder parterne samråd i Den Blandede Komité, der er fastsat i aftalens artikel 10, for i fællesskab i givet fald at træffe foranstaltninger til bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne. 4. Den Fælles Videnskabelige Komité har mandat bl.a. til: (a) (b) at udarbejde en årlig videnskabelig rapport om fiskeri i henhold til denne aftale at fastlægge og gennemføre et årligt program, under hvilket der behandles specifikke videnskabelige spørgsmål, som kan øge kendskabet til fiskeressourcernes tilstand og økosystemernes udvikling (c) at undersøge videnskabelige spørgsmål, som opstår under aftalens gennemførelse, efter en procedure, der er godkendt ved konsensus i komitéen (d) efter behov at gennemføre bl.a. forsøgsfiskeri for at finde ud af, hvilke muligheder der er for fiskeri, og hvordan de kan udnyttes på en sådan måde, at det sikres, at ressourcerne og deres økosystemer bevares. Artikel 4 Revision af fiskerimuligheder 1. Fiskerimulighederne i artikel 1 kan efter aftale udvides, hvis en sådan udvidelse ifølge konklusionerne fra Den Fælles Videnskabelige Komité, jf. artikel 4, stk. 1, i aftalen, ikke er til skade for en bæredygtig udnyttelse af de mauretanske fiskeressourcer. I så fald forhøjes den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne protokol forholdsmæssigt og pro rata temporis. Under alle DA 11 DA

13 omstændigheder kan Fællesskabets finansielle modydelse ikke overstige det dobbelte af det beløb, der er anført i artikel 2, stk. 1, i denne protokol, og beløbet skal altid være proportionelt med udvidelsen af fiskerimulighederne. 2. Hvis parterne derimod bliver enige om at træffe foranstaltninger som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i denne protokol, der indebærer, at fiskerimulighederne omhandlet i artikel 1 i denne protokol reduceres, nedsættes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis. Hvis ingen af denne protokols fiskerimuligheder kan udnyttes, kan Det Europæiske Fællesskab suspendere den finansielle modydelse, jf. dog protokollens artikel Fordelingen af fiskerimulighederne mellem de forskellige fartøjskategorier kan ligeledes revideres efter aftale mellem parterne og under overholdelse af eventuelle henstillinger fra Den Fælles Videnskabelige Komité om forvaltning af de bestande, der kan blive berørt at en sådan omfordeling. Parterne aftaler en passende justering af den finansielle modydelse, hvis en sådan omfordeling af fiskerimulighederne berettiger det. 4. En eventuel revision af de fiskerimuligheder, der er fastsat i stk. 1, 2 og 3, aftales mellem af parterne i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 10. Artikel 5 Forsøgsfiskeri 1. Parterne kan udøve forsøgsfiskeri i de mauretanske fiskerizoner efter udtalelse fra Den Fælles Videnskabelige Komité, jf. aftalens artikel 4. Med henblik herpå holder parterne samråd, hvis en af parterne anmoder herom, og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om nye fiskeressourcer, betingelser og andre relevante parametre. 2. Tilladelser til forsøgsfiskeri gives efter bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, i aftalen i en forsøgsperiode på højst seks måneder. Der skal betales afgift for tilladelser til forsøgsfiskeri. 3. Konkluderer parterne, at forsøgsfiskeriet har givet positive resultater for så vidt angår bevarelsen af økosystemerne og de biologiske ressourcer i havet, kan EF-fartøjer for resten af denne protokols gyldighedsperiode få tildelt nye fiskerimuligheder efter den samrådsprocedure, der er fastlagt i artikel 4 i denne protokol, alt efter den tilladte fiskeriindsats. Den finansielle modydelse forhøjes efter bestemmelserne i artikel Forsøgsfiskeri udøves i nært samarbejde med Mauretaniens Institut for Havforskning og Fiskeri (IMROP). I den forbindelse sammensætter IMROP det forsker- og observatørhold, som skal tages om bord, og som rederen afholder udgifterne til. IMROP udarbejder en rapport til ministeriet om resultaterne af forsøgsfiskeriet. 5. Fangster fra forsøgsfiskeri tilhører rederen. Fangst af fisk, som ikke opfylder mindstemålskravene, og af arter, som det efter mauretansk lovgivning ikke er tilladt at tage om bord eller afsætte, er forbudt. 6. Medmindre parterne har aftalt andet, skal alle fartøjer, som udøver forsøgsfiskeri, lande alle fangster i Mauretanien. DA 12 DA

14 Artikel 6 Partnerskabsaftalens bidrag til gennemførelse af Mauretaniens fiskeripolitik 1. Den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i aftalen, er fastsat til 11 mio. EUR for det første år, 16 mio. EUR for det andet år, 18 mio. EUR for det tredje år og 20 mio. EUR for det fjerde år, jf. artikel 2, stk. 1, i denne protokol. Denne økonomiske støtte bidrager til at udvikle og gennemføre den nationale strategi for bæredygtig udvikling af fiskerierhvervet i Mauretanien med henblik på at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri i Mauretaniens farvande i harmoni med de strategiske mål, der går ud på at bevare fiskeressourcerne og få fiskeriet bedre integreret i den nationale økonomi, især hvad angår de interventionsområder, der er anført i stk. 3 nedenfor, og for hvilke bilag IV indeholder en vejledende liste over indikatorer, samt at støtte PNBA. 2. Mauretanien er ansvarlig for forvaltningen af den økonomiske støtte omhandlet i stk. 1, og forvaltningen baseres på, at parterne i fællesskab opstiller mål og fastlægger programmeringen i forbindelse hermed samt indikatorer, der gør det muligt at evaluere resultaterne. 3. Uden at det berører de mål, som parterne i fællesskab har opstillet, og i tråd med prioriteteringen i den nationale strategi for en bæredygtig udvikling af fiskerierhvervet i Mauretanien, samt for at sikre en bæredygtig og ansvarlig forvaltning af ressourcerne og fremme fiskerierhvervets udvikling, har parterne aftalt at koncentrere deres indsats på følgende områder: for så vidt angår fiskeriforvaltning og udbytteoptimering: iværksættelse af fiskeriforvaltningsplaner (blæksprutte, rejer osv.) styrket havforskning skærpet overvågning kontrol og justering af kapacitet udvikling af nye fiskerier (sardin, ansjos osv.) for så vidt angår forøgelse af fiskeriets økonomiske og samfundsmæssige afkast: udvikling af infrastrukturer og havnefaciliteter indførelse af kvalitetsnormer og forbedring af kvaliteten, herunder især forbedring af hygiejnen i forbindelse med produktion af fiskevarer, og udvidelse af de kompetente mauretanske myndighedernes kontrolkapacitet fremme af private investeringer i fiskerierhvervet, især gennem renovering og fornyelse af produktionsapparatet, forbedring af den globale konkurrenceevne og forøgelse de komparative fordele udvikling af ikke-industrielt havfiskeri, indlandsfiskeri og akvakultur DA 13 DA

15 for så vidt angår beskyttelse af havmiljø, naturtyper og kystområder: bevarelse af havmiljø og akvatiske naturtyper udvidelse af kapaciteten for diagnosticering og bekæmpelse af havforurening for så vidt angår reformen af de retlige og institutionelle rammer: udvidelse af den institutionelle kapacitet hos fiskeriministeriet og derunder hørende organer forbedring af de retlige rammer for fiskeriet og erhvervets institutionelle miljø. Artikel 7 Nærmere bestemmelser for støtte til Mauretaniens fiskeripolitik 1. Uden at det berører bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, i denne protokol, skal Det Europæiske Fællesskab og ministeriet, på grundlag af retningslinjerne i bilag IV, i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 10, umiddelbart efter protokollens ikrafttræden aftale følgende: a) de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan prioriteringen i den mauretanske fiskeripolitik, jf. artikel 6, som går ud på at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri, herunder prioriteringen i artikel 6, stk. 3, skal gennemføres b) de årlige og flerårige mål, samt hvilke kriterier og indikatorer der skal anvendes, for at der kan foretages en årlig evaluering af de opnåede resultater. 2. Enhver ændring af disse retningslinjer, mål og evalueringskriterier og -indikatorer skal godkendes af begge parter i Den Blandede Komité. 3 I tråd med de mål og retningslinjer, der er fastlagt og gennemført i protokollen , som gælder indtil den 31. juli 2008, skal der til Det Europæiske Fællesskab senest den 1. marts hvert år indsendes en flerårig programmering (der følger kalenderåret) af sektorstøtten i henhold til denne protokol. For det første år af denne protokols gyldighedsperiode skal Det Europæiske Fællesskab på det tidspunkt, hvor retningslinjer, mål, evalueringskriterier og - indikatorer godkendes i Den Blandede Komité, og senest den 1. marts underrettes om den flerårige programmering og om, hvordan Mauretanien anvender sektorstøtten omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol. Med hensyn til sektorstøtten foretages der i juni i det indeværende kalenderår en fælles midtvejsrevision og i januar i det følgende år en fælles slutrevision af resultatindikatorernes gennemførelse. Endvidere skal Mauretanien senest den 30. oktober hvert år meddele, hvor store bevillinger der er afsat til fiskerierhvervet på finansloven for det følgende år. DA 14 DA

16 4. For at forberede de fælles revisioner skal ministeriet senest en måned før den fælles midtvejsrevision og den fælles slutrevision sende Kommissionen henholdsvis en foreløbig og en endelig årsrapport om de opnåede resultater, om eventuelle problemer og om de foreslåede korrektions- og indhentningsforanstaltninger. Kommissionen forbeholder sig ret til at anmode de mauretanske myndigheder om alle supplerende oplysninger om disse resultater med henblik på samråd med de mauretanske myndigheder i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 10, for at vedtage de korrektionsforanstaltninger, der er nødvendige for at nå de opstillede mål. Artikel 8 Økonomisk integration af EF-aktører i Mauretaniens fiskerierhverv 1. Parterne forpligter sig til at fremme af EF-aktørers økonomiske integration i alle dele af fiskerierhvervet i Mauretanien. Som leder heri skal parterne i løbet af 2008 foretage fælles objektive evalueringer af hindringerne i forbindelse med private investeringer i Mauretaniens fiskerierhverv med henblik på at afstikke retningslinjer, der kan fremme investeringer under hensyntagen til udviklingen af landingsinfrastrukturer, fastsættelse af normer for og modernisering af produktionsapparatet og udvidelse af afsætningskæden for fiskevarer, samt foranstaltningerne til forbedring af fiskerierhvervets retlige og institutionelle rammer og dets konkurrenceevne. 2. Parterne skal nedsætte en fælles refleksionsgruppe med henblik på med jævne mellemrum at behandle spørgsmål i forbindelse med fremme af private investeringer i det mauretanske fiskerierhverv, herunder navnlig, hvordan det kan gøres lettere for private EF-virksomheder at etablere sig, hvordan det kan gøres lettere at oprette blandede selskaber mellem mauretanske aktører og EF-aktører, og hvordan der kan udvikles egnede modeller for oprettelse af partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor. Refleksionsgruppen kan opstille en specifik årlig handlingsplan og sammen følge dens gennemførelse, især som led i partnerskabsaftalens bidrag til gennemførelsen af Mauretaniens fiskeripolitik. 3. Parterne beslutter endvidere at mødes hvert år i forbindelse med et forum, der skal fremme privat partnerskab i det mauretanske fiskerierhverv. Dette årlige forum, som private aktører fra Fællesskabet og Mauretanien vil blive inviteret til, holdes i Mauretanien. 4. Med henblik på at udbygge navnlig sektoren for fersk fisk agter Mauretanien som et incitament endvidere at indrømme EF-fiskere, der lander fangster, som er taget i de mauretanske fiskerizoner, i mauretansk havn (især med henblik på afsætning til lokale forarbejdningsvirksomheder, forædling i forarbejdningsvirksomheder i Mauretanien eller transport ad landjorden), en afgiftsnedsættelse, jf. bestemmelserne i bilag I til denne protokol og mauretansk lovgivning på området. DA 15 DA

17 Artikel 9 Tvister Suspension af protokollens anvendelse 1. Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollens og dens bilags bestemmelser og deres anvendelse bør parterne holde samråd i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 10, og om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde. 2. En part kan suspendere protokollens anvendelse, hvis tvisten mellem parterne betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i Den Blandede Komité, jf. stk. 1, ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning. 3. For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt mindst tre måneder, før suspensionen får virkning. 4. Som undtagelse fra suspensionsproceduren i stk. 1, 2 og 3 forbeholder Fællesskabet sig ret til umiddelbart at suspendere anvendelsen af protokollen, hvis Mauretanien ikke overholder de tilsagn, landet har givet vedrørende gennemførelsen af sin fiskeripolitik. En sådan suspension meddeles straks de mauretanske myndigheder. 5. I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, anvendes protokollen på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter, hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet. Artikel 10 Suspension af protokollens anvendelse på grund af manglende betaling Hvis Det Europæiske Fællesskab ikke betaler i overensstemmelse med artikel 2 i denne protokol, kan protokollens anvendelse suspenderes på følgende betingelser, jf. dog artikel 4: a) Ministeriet sender en meddelelse til Europa-Kommissionen, hvori det påpeger den manglende betaling. Europa-Kommissionen foretager den fornødne kontrol og betaler i givet fald senest 30 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen. b) Hvis der inden udløbet af fristen i litra a) ikke er betalt eller givet behørig begrundelse for den manglende betaling, kan Mauretaniens kompetente myndigheder suspendere protokollens anvendelse. De underretter straks Europa-Kommissionen herom. c) Protokollen anvendes på ny, så snart den pågældende betaling har fundet sted. Artikel 11 Gældende national lovgivning Uden at det berører bestemmelserne i aftalen er de aktiviteter, som fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol og dens bilag, udøver, herunder navnlig landing, omladning, anvendelse af havnefaciliteter, proviantering mv., underkastet mauretansk lovgivning. DA 16 DA

18 Artikel 12 Varighed Denne protokol og dens bilag anvendes i fire år fra den 1. august 2008, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 13. Artikel 13 Opsigelse 1. Ved opsigelse af protokollen skal den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst seks måneder inden den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den anden sin hensigt om at opsige protokollen. 2. Efter meddelelse af opsigelse som omhandlet i stk. 1 skal parterne holde samråd. Artikel 14 Ikrafttræden 1. Denne protokol med bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de nødvendige procedurer i forbindelse med ikrafttrædelsen er afsluttet. 2. De anvendes fra den 1. august 2008 og erstatter protokollen bilagene gældende for perioden 1. juli juli DA 17 DA

19 Oversigt over fiskerimuligheder Fiskeritype Kategori 1 Krebsdyr, undtagen languster og krabbe KREBSDYR DEMERSALT FISKERI BLÆK- SPRUTTE Kategori 10 Krabbe Kategori 6 Kategori 2 Languster Trawlere og langlinefartøjer, som fisker efter senegalesisk kulmule Kategori 3 Andre demersale arter end senegalesisk kulmule, med andre redskaber end trawl Kategori 4 Trawlere, der fisker efter andre demersale arter end senegalesisk kulmule Kategori 5 Blæksprutte GT 300 GT 300 GT GT GT 375 GT GT Maksimal GT pr. licensper 32 fartøjer Kategori 7 Notfartøjer til tunfiskeri PELAGISK FISKERI Kategori 8 Stangfiskerartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline Kategori 9 Frysetrawlere til pelagisk fiskeri (1) Kategori 11 Fartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri 22 fartøjer 22 fartøjer 17 licenser GT pr. måned i årligt gennemsnit (1) (1) Uudnyttede fiskemuligheder i kategori 11 kan anvendes af kategori 9 med højst 20 licenser pr. måned. DA 18 DA

20 FISKERIKATEGORI 1: FARTØJER TIL FISKERI EFTER KREBSDYR UNDTAGEN LANGUSTER OG KRABBE 1. Fiskerizone i) Nord for 19 21,00 N, uden for den zone, der er afgrænset af følgende punkter: 20 46,30 N 17 03,00 V 20 40,00 N 17 07,50 V 20 05,00 N 17 07,50 V 19 35,50 N 16 47,00 V 19 28,00 N 16 45,00 V 19 21,00 N 16 45,00 V ii) Syd for 19 21,00 N, vest for 6-sømilegrænsen (jf. koordinaterne i tillæg 6 til bilag II). Når udviklingsplanen for rejer er vedtaget, kan denne zoneafgrænsning tages op til fornyet overvejelse efter aftale mellem parterne. Bundtrawl til rejefiskeri og andre selektive fiskeredskaber 2. Tilladte fiskeredskaber Parterne gennemfører tekniske forsøg for at teste selektivitetanordninger, herunder især: i) sorteringsriste til trawl, ii) andre selektive fiskeredskaber end trawl. Disse selektive fiskeredskaber skal indføres senest den 31. december 2009 efter videnskabelig, teknisk og økonomisk evaluering af forsøgsresultaterne. Det er forbudt at anvende to fangstposer uden på hinanden. Det er forbudt at fordoble trådene i fangstposen. Det er tilladt at anvende slidgarn, jf. artikel 24 i Mauretaniens lov om fiskeri. 50 mm 3. Mindste tilladte maskestørrelse 4. Biologisk hvileperiode To (2) perioder på to (2) måneder: maj-juni og september-oktober Parterne kan i Den Blandede Komité i fællesskab beslutte at tilpasse, forlænge eller afkorte disse biologiske hvileperioder, og midlertidigt at lukke visse områder for at beskytte gydepladser og områder, hvor der er stor koncentration af ungfisk. 5. Bifangster og mindstemål Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til bilag I for mindstemål. Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål. Tilladt tonnage (GT) pr. licensperiode Afgifter i EUR pr. GT pr. år 6. Tilladt tonnage/afgifter 2008/ / / / GT GT GT GT Bemærkninger Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes. Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I. DA 19 DA

21 FISKERIKATEGORI 2: TRAWLERE 1) OG LANGLINEFARTØJER MED BUNDLINE TIL FISKERI EFTER SENEGALESISK KULMULE 1. Fiskerizone 1.1 Nord for 19 15,60 N, vest for den linje, der forbinder følgende punkter: i) 20 46,30 N 17 03,00 V 20 36,00 N 17 11,00 V 20 36,00 N 17 36,00 V 20 03,00 N 17 36,00 V 19 45,70 N 17 03,00 V 19 29,00 N 16 51,50 V 19 15,60 N 16 51,50 V 19 15,60 N 16 49,60 V ii) Syd for 19 15,60 N til 17 50,00 N, vest for 18-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. iii) Syd for 17 50,00 N, vest for 12-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. 1.2 I den biologiske hvileperiode for blæksprutte er zonen afgrænset således: i) Mellem Cap Blanc og Cap Timiris er forbudszonen afgrænset af følgende punkter: 20 46,00 N 17 03,00 V 20 46,00 N 17 47,00 V 20 03,00 N 17 47,00 V 19 47,00 N 17 14,00 V 19 21,00 N 16 55,00 V 19 15,60 N 16 51,50 V 19 15,60 N 16 49,60 V ii) Syd for Cap Timiris (syd for 19 15,60 N) til Nouakchott (17 50,00 N) afgrænses forbudszonen af 18-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. ii) Syd for Nouakchott (syd for 17 50,00 N) afgrænses forbudszonen af 12-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. - langline til bundfiskeri - bundtrawl til fiskeri efter kulmule Det er forbudt at anvende to fangstposer uden på hinanden. Det er forbudt at fordoble trådene i fangstposen. 70 mm for trawl 2. Tilladte fiskeredskaber 3. Mindste tilladte maskestørrelse 4. Biologisk hvileperiode Parterne aftaler i Den Blandede Komité den mest velegnede biologiske hvileperiode på grundlag den bedste videnskabelige rådgivning, som er godkendt af Den Fælles Videnskabelige Komité. 5. Bifangster og mindstemål Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til bilag I for mindstemål. Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål. 6. Tilladt tonnage/afgifter 2008/ / / /2012 Tilladt tonnage (GT) pr. licensperiode GT GT GT GT Afgifter i EUR pr. GT pr. år Bemærkninger Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes. DA 20 DA

22 1) Frysetrawlere er udelukket fra denne kategori. Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I. DA 21 DA

23 FISKERIKATEGORI 3: FARTØJER TIL FISKERI EFTER ANDRE DEMERSALE ARTER END SENEGALESISK KULMULE MED ANDRE REDSKABER END TRAWL 1. Fiskerizone 1.1 i) Nord for 19 48,50 N, fra 3 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris ii) Syd for 19 48,50 N til 19 21,00 N, vest for meridianen 16 45,00 V iii) Syd for 17 50,00 N, vest for 3-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. 1.2 I den biologiske hvileperiode for blæksprutter er zonen afgrænset således: i) Mellem Cap Blanc og Cap Timiris: 20 46,00 N 17 03,00 V 20 46,00 N 17 47,00 V 20 03,00 N 17 47,00 V 19 47,00 N 17 14,00 V 19 21,00 N 16 55,00 V 19 15,60 N 16 51,50 V 19 15,60 N 16 49,60 V ii) Syd for Cap Timiris (syd for 19 15,60 N) til Nouakchott (17 50,00 N) afgrænses forbudszonen af 3- sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. ii) Syd for Nouakchott (syd for 17 50,00 N) afgrænses forbudszonen af 3-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. langline 2. Tilladte fiskeredskaber garn fastgjort til pæle, med en maksimal sidehøjde på 7 m og en maksimal længde på 100 m. Anvendelsen af garn fremstillet af polyamidmonofilament er forbudt, jf. mauretansk lovgivning. håndline tejner vod til agnfiskeri 120 mm for garn 20 mm for vod til fiskeri efter levende agn. 3. Mindste tilladte maskestørrelse 4. Bifangster og mindstemål Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til bilag I for mindstemål. Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål. 5. Tilladt tonnage 2008/ / / /2012 Tilladt tonnage (GT) pr. licensperiode GT GT GT GT Afgifter i EUR pr. GT pr. år Bemærkninger Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes. Når der ansøges om licens, skal det oplyses, hvilket fiskeredskab der vil blive anvendt. Voddet må kun anvendes til fiskeri efter agn, der skal anvendes til linefiskeri eller tejnefiskeri. Anvendelsen af tejner er tilladt for højst 7 fartøjer med en individuel tonnage på under 135 GT. Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I. Parterne aftaler i Den Blandede Komité den mest velegnede biologiske hvileperiode på grundlag den bedste videnskabelige rådgivning, som er godkendt af Den Fælles Videnskabelige Komité. DA 22 DA

24 FISKERIKATEGORI 4: FRYSETRAWLERE TIL FISKERI EFTER DEMERSALE ARTER 1. Fiskerizone 1.1 i) Nord for 19 15,60 N, vest for den linje, der forbinder følgende punkter: 20 46,30 N 17 03,00 V 20 36,00 N 17 11,00 V 20 36,00 N 17 36,00 V 20 03,00 N 17 36,00 V 19 45,70 N 17 03,00 V 19 29,00 N 16 51,50 V 19 15,60 N 16 51,50 V 19 15,60 N 16 49,60 V ii) Syd for 19 15,60 N til 17 50,00 N, vest for 18-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6- sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. iii) Syd for 17 50,00 N, vest for 12-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. trawl 2. Tilladte fiskeredskaber Det er forbudt at anvende to fangstposer uden på hinanden. Det er forbudt at fordoble trådene i fangstposen. 70 mm 3. Mindste tilladte maskestørrelse 4. Biologisk hvileperiode To (2) perioder på to (2) måneder: maj-juni og september-oktober Parterne kan i Den Blandede Komité i fællesskab beslutte at tilpasse, forlænge eller afkorte disse biologiske hvileperioder, og midlertidigt at lukke visse områder for at beskytte gydepladser og områder, hvor der er stor koncentration af ungfisk. 5. Bifangster og mindstemål Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, nr. 5, i og tillæg 6 til bilag I for mindstemål. Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål. 6. Tilladt tonnage/afgifter 2008/ / / /2012 Tilladt tonnage (GT) pr. licensperiode 375 GT 375 GT 375 GT 375 GT Afgifter i EUR pr. GT pr. år Bemærkninger Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes. Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I. DA 23 DA

25 FISKERIKATEGORI 5: BLÆKSPRUTTE 1. Fiskerizone Nord for 19 15,60 N, uden for den zone, der er afgrænset af følgende punkter: 20 46,30 N 17 03,00 V 20 40,00 N 17 07,50 V 19 57,00 N 17 07,50 V 19 28,20 N 16 48,00 V 19 18,50 N 16 48,00 V 19 18,50 N 16 40,50 V 19 15,60 N 16 38,00 V Syd for 19 15,60 N til 17 50,00 N, vest for 9-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II Syd for 17 50,00 N, vest for 6-sømilegrænsen, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. Bundtrawl Det er forbudt at anvende to fangstposer uden på hinanden. Det er forbudt at fordoble trådene i fangstposen. 70 mm 2. Tilladte fiskeredskaber 3. Mindste tilladte maskestørrelse 4. Biologisk hvileperiode To (2) perioder på to (2) måneder: maj-juni og september-oktober Parterne kan i Den Blandede Komité i fællesskab på basis af den bedste videnskabelige rådgivning beslutte at tilpasse, forlænge eller afkorte disse biologiske hvileperioder, og midlertidigt at lukke visse områder for at beskytte gydepladser og områder, hvor der er stor koncentration af ungfisk. 5. Bifangster og mindstemål Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til bilag I for mindstemål. Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål. 6. Tilladt tonnage/afgifter 2008/ / / /20 12 Tilladt tonnage (GT) pr GT GT GT licensperiode GT Afgifter i EUR pr. GT pr. år Bemærkninger Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes. Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I. DA 24 DA

26 FISKERIKATEGORI 6: LANGUSTER 1. Fiskerizone 1.1 Nord for 19 21,00 N: 20 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris 1.2 Syd for 19 21,00' N: 15 sømil, hvis koordinater beregnes på basis af 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. Tejner 2. Tilladte fiskeredskaber 3. Mindste tilladte maskestørrelse Netmateriale 60 mm 4. Biologisk hvileperiode To (2) perioder på to (2) måneder: maj-juni og september-oktober Parterne kan i Den Blandede Komité i fællesskab beslutte at tilpasse, forlænge eller afkorte disse biologiske hvileperioder. 5. Bifangster og mindstemål Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til bilag I for mindstemål. Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål. 6. Tilladt tonnage/afgifter 2008/ / / /2012 Tilladt tonnage (GT) pr. licensperiode 300 GT 300 GT 300 GT 300 GT Afgifter i EUR pr. GT pr. år Bemærkninger Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes. Der tilskyndes til landing efter bestemmelserne i protokollen og bilag I. DA 25 DA

27 FISKERIKATEGORI 7: NOTFARTØJER MED FRYSEANLÆG TIL TUNFISKERI 1. Fiskerizone 1.1 Nord for 19 21,00 N: 30 sømil fra basislinjen Cap Blanc-Cap Timiris 1.2 Syd for 19 21,00' N: 30 sømil fra 6-sømilegrænsen, hvis koordinater er anført i tillæg 6 til bilag II. Vod 2. Tilladte fiskeredskaber 3. Mindste tilladte maskestørrelse De af ICCAT anbefalede normer. 4. Bifangster og mindstemål Efter mauretansk lovgivning, jf. kapitel VI i og tillæg 5 til bilag I for bifangster og kapitel V, punkt 5, i og tillæg 6 til bilag I for mindstemål. Hvis der i mauretansk lovgivning ikke er fastsat bestemmelser for bifangst af og mindstemål for visse arter, holder parterne samråd i Den Blandede Komité for at fastsætte tilladte bifangster og mindstemål. Afgift pr. ton fangst Tilladt tonnage/afgifter Antal fartøjer, der må fiske 22 Forskud i EUR pr. fartøj pr. år Bemærkninger Afgiften fastsættes for perioden på fire år, hvor protokollen anvendes. Der tilskyndes til landing og omladning efter bestemmelserne i protokollen og bilag I. DA 26 DA

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0506 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0506 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0506 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.9.2006 KOM(2006) 506 endelig 2006/0168 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indgåelse af en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende

L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2007 FISKERIPARTNERSKABSAFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side DET EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0766 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0766 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0766 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2013 COM(2013) 766 final 2013/0374 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0648 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 648 final 2013/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2012 COM(2012) 247 final 2012/0130 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 170/69

Den Europæiske Unions Tidende L 170/69 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/69 OVERSÆTTELSE AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om metoden for beregning af toldsatserne for afskallet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.10.2015 L 259/5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2015 COM(2015) 579 final 2015/0264 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2016 af fiskerimulighederne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere