Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 25/93. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 25/93. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt."

Transkript

1 Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 25/93 august 2012 september 2012 oktober 2012 november 2012 Tema: Den røde tråd Kerneydelsen i folkekirken er forkyndelsen af ordet. Det er den røde tråd gennem kirkens arbejde. Så vi må gøre alt for, at også de mange hørehæmmede og døvblevne kan følge med, hvad der bliver sagt ved bl.a. gudstjenesten. Læs mere om nye muligheder inde i bladet! Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

2 Bladets adresse og redaktion er Hør Godt Landsdelspræst Søren Skov Johansen Gamstvej 9, 6600 Vejen mobil: SMS: tlf.: fax: e-post: Bestilling Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved gudstjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gratis ved henvendelse til: Otto Magnus Nørskov, Sneppevej 3, 6900 Skjern, tlf.: eller e-post: Indsamling Ved gudstjenester med hørehensyn samler vi som regel ind til Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede projekt REMI. Vil du gerne støtte projektet, som omtalt i forrige kirkeblad, modtager vi med tak ethvert beløb fremsendt til: Kasserer Kristian Hansen, Kirkegade 16, 6623 Vorbasse, gironr FI-indbetalingskort (via netbank): <01>< > Nyt om navne Efter at vi i denne spalte for et stykke tid siden bl.a. begyndte at bringe nyt om afgående og tilkomne kontaktpræster, har der desværre været nogle unøjagtigheder. Det håber vi i det følgende at kunne rette op på: Derfor vil vi gerne sige en hjertelig tak til følgende kontaktpræster: Jørn Gindeberg Schmidt, tidl. kontaktpræst på Djursland, i Aalborgs tidligere tre provstier, sidst i Aalborg Budolfi Provsti, Aalborg Stift Jesper Birkler, tidl. kontaktpræst i Århus Domprovsti, Århus Stift Carsten Harder, tidl. kontaktpræst i Århus Vestre Provsti, Århus Stift Tommy Hegner, tidl. kontaktpræst i Odense Sankt Knuds Provsti, Fyens Stift. I har alle valgt at stoppe som kontaktpræster, enten som følge af embedsskifte eller pensionering. Men I skal vide, at vi har været meget taknemmelige for jeres arbejde som kontaktpræster og for jeres stadige opmærksomhed på de hørehæmmede i vore menigheder. I har været en uvurderlig hjælp som de personer, der i jeres daglige virke som sognepræster har stået frem og gjort opmærksom på de hørehæmmedes særlige behov i de forskellige sammenhænge, I har været en del af. Et høretab er et usynligt handicap, og vi har netop brug for sådan nogle som jer, der er parate til at gøre hørehæmmedes behov synligt for omgivelserne. Tak også for de særlige tiltag, som I hver især har medvirket til gennem jeres tid som kontaktpræster. Samtidig vil vi gerne byde velkommen til: Mona Kjær Nielsen, som er sognepræst i Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup Pastorat, Viborg Stift. Mona er blevet ny kontaktpræst i Herning Nordre og Søndre Provsti, Viborg Stift. Desuden velkommen til: Gerda Brøchner Jørgensen, som er sognepræst i Bjerring kirkedistrikt, Bjerringbro sogn og Hjermind kirkedistrikt, Viborg Østre Provsti, Viborg Stift. Gerda er blevet ny kontaktpræst i Viborg Østre Provsti, Viborg Stift. Et stort velkommen til jer med et ønske om alt godt i jeres nye virke som kontaktpræster. Kirkeudvalget Vest. Mona Kjær Nielsen (t.v.), ny kontaktpræst i Herning Nordre og Søndre Provsti og Gerda Brochner Jørgensen (t.h.), ny kontaktpræst i Viborg Østre Provsti. Forsiden Forsidebilledet er fra Revninge kirke på Fyn, hvor menighedsrådet i 2008 satte sig for, at de i sognet ville være Kirke også for hørehæmmede. I Revninge kirke bruger man jævnligt tekstning og TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation), og man arbejder stadig på bl.a. at få installeret skærme i kirken. Så blev der ristet ringriderpølser. Så var der grundlovsfest 5. juni bød vi velkommen til grundlovsfest hos landsdelspræsten Det blev en dejlig dag. Arrangementet skulle foregå udendørs, og vi havde forberedt alle på, at vi i tilfælde af dårligt vejr kunne trække indendørs i stuen. Det var en stor glæde, at så mange ville være med men da vejret så ud til ikke at kunne holde tørt, valgte vi at slå det store telt op i haven, for med knapt 50 tilmeldte ville der blive lidt trangt i stuerne J. Men det var en god beslutning, for så kunne alle være i tørvejr også de tekniske hjælpemidler som teleslynge og storskærm. Der var indbudt til spisetid, så efter velkomst og sang blev ringriderpølserne kastet på grillen, og der var som lovet fadøl og et glas vin. Så gik vi ellers i gang. Vi havde besluttet, at der skulle være en alternativ grundlovstale, som ikke nødvendigvis skulle være med en politiker. Derfor havde vi indbudt sognepræst og kontaktpræst Jørgen R. Frey, og han holdt et spændende og underholdende foredrag Smil gennem tårer. Med den lokale grundtvigske mindepark Skibelund Krat som udgangspunkt for sin fortælling, gav han bud på værdier, som både har rod i vores kristne/grundtvigske arv, og som tillige peger fremad. Og selv om det ikke var et traditionelt politisk foredrag, så var der tillige en velfortjent opsang til vor tids måde at anskue den økonomiske situation på. Efter spørgetiden og mere sang blev der serveret kaffebord med hjemmebag. Det hele gratis for deltagerne. Til gengæld samlede vi penge ind til vores projekt i REMI (læs side 2, venstre spalte). Der indkom kroner. Tak for det, og tak for fremmødet. Vi glæder os allerede til næste år. Ginny og Søren Skov Johansen 2 Læs mere på

3 Kære læser! Ordet er den røde tråd. Der går en rød tråd gennem alt det arbejde, der gøres i og omkring vore kirker. Hvad enten det drejer sig om præsten, graveren, kirketjeneren, menighedsrådsmedlemmet, kordegnen, organisten, kirkesangeren, korsangeren, sognemedhjælperen eller ham/hende, der forbereder møder i sognehuset og laver mad og kaffe og byder velkommen eller en af alle de andre mange frivillige såvel som lønnede medarbejdere. Alle gør de deres arbejde under et og samme overordnede formål: At kirken skal forkynde Jesus Kristus som verdens frelser. Alle de praktiske gøremål, hvad der end måtte være af dem, handler om, at der skal være et sted med en menighed, hvor ordets forkyndelse lyder. Det hele, stort som småt, vender altså tilbage til ordets forkyndelse, det glædelige budskab. For det er ordet, vi lever af i vores kirke. Det er ordet, der skal gøre en verden til forskel, i glæde som i sorg. Det er den røde tråd. Forkyndelsen er ord Det er den forkyndelse, der foregår typisk ved, at nogle ord bliver sagt, f.eks. i kirken. Men hvad med de hørehæmmede? Hvis nogen skal interessere sig for, om de hørehæmmede og døvblevne kan høre, hvad der bliver sagt, så er det jo netop kirken. For det er det, der er kirkens interesse, at alle i menigheden kan høre det ord, der bliver forkyndt. I dette nummer af Hør Godt vil vi derfor tage tråden op fra sidste kirkeblad, hvor vi beskrev hvordan man kan gøre det muligt for hørehæmmede at følge med, når f.eks. gudstjenesten rykker udendørs. Nytænkning Det handler ofte om lidt nytænkning. En af artiklerne i dette nummer hedder To-ien. Det er en beskrivelse af, at man med forhåndenværende midler med noget, man allerede har kan udvide anvendelsen til situationer, hvor hørehæmmede før ikke havde en chance for at følge med. Der er mange Og så vil vi gerne slå et slag for de mange døvblevne, der er i vore menigheder mennesker er blevet helt døve, og yderligere har så ringe hørelse, at de ikke kan brug den til kommunikation, blot der er lidt baggrundsstøj. Det giver i praksis mennesker, næsten dobbelt så mange som der er døve (døvfødte) i Danmark, som på trods af teleslyngeanlæg ikke kan eller har meget vanskeligt ved at høre, hvad præsten siger. Hertil skal man huske, at der tilsammen findes mennesker i Danmark, som har problemer med hørelsen i en sådan grad, at de har svært ved at følge med i en almindelig samtale med lidt baggrundsstøj. Det giver stof til eftertanke også i kirkeligt regi. Gerda og Bent Du kan også læse om Bent, der som kirkegænger og døvbleven tænker nyt og om Gerda, der som præst bryder grænsen for, hvad der tidligere var muligt. Godt til efterfølgelse - og rigtig god fornøjelse! Haurvig kirke ligger smukt mellem Ringkøbing fjord og Vesterhavet. Efter gudstjenesten er der indbudt til kirkefrokost - stjerneskud og kaffe/kage. Stjerneskud i Hvide Sande Gudstjeneste i Haurvig kirke Tag en fridag ved Vesterhavet. Kom til gudstjeneste i Haurvig kirke søndag, den 21. oktober kl. 10:30. Herefter indbyder vi alle kirkegængere til frokost med stjerneskud og kaffe/ kage på Hvide Sande Sømandshjem og Hotel. Det hele til en spotpris af 35 kroner ekskl. drikkevarer. Benyt lejligheden til en gåtur om eftermiddagen i den smukt beliggende by, også kendt for sine mange billige outlet-tøjbutikker. Se mere om tilmelding til frokost og transport i gudstjenestelisten på bagsiden. Læs mere på 3

4 To-i-en. Tilslut et batteri og en inverter (laver 220 volt fra et 12-volts batteri), og du har et teleslyngeanlæg, der kan mere end en ting, nemlig både fungere indendørs og udendørs, langt fra stikkontakten og bilen. To i en: Et teleslyngeanlæg kan mere Et teleslyngeanlæg kan mere end som så. Især, hvis du råder over et transportabelt teleslyngeanlæg. Det er der nogle kirker der gør, og måske især Høreforeningens Lokalafdelinger. Det bliver brugt, hvis der skal være møde et sted, hvor der i forvejen ikke er installeret teleslyngeanlæg. Men de færreste har måske tænkt over, at det transportable teleslyngeanlæg ikke behøver at være bundet til et rum indendørs. Det kan også bruges udendørs i det fri selv langt fra stikkontakter. Begravelse Det er ofte undervurderet, hvor meget det betyder, hvorvidt også hørehæmmede kan følge med ude ved graven. Men man kan vel sige sig selv, at selv om der ikke bliver sagt ret meget ved en jordfæstelse udendørs, så er det jo netop ved jordpåkastelsen, at ordene betyder allermest. Det er jo dem, det hele handler om, ret beset: Af jorden skal du igen opstå. Et lillebitte batteridrevet teleslyngeanlæg i en kuffert med små højttalere uden ved graven kan gøre en forskel. Husk afmærkning med skilte. Premiere Så vidt vides var det første gang nogensinde, at man brugte et teleslyngeanlæg ude på kirkegården ved en begravelse for nylig i Vejen. Det var landsdelspræsten, der stod for begravelsen, og der blev taget et gammelt teleslyngeanlæg i brug på en ny måde. Der var tillige transportable, trådløse skærme, så også de døvblevne kunne følge med (mere om skærmene i artiklen om Bent). Her skal beskrives gerne til efterfølgelse hvori den nye anvendelsesmåde af det gamle teleslyngeanlæg bestod. Batteri Det gamle transportable teleslyngeanlæg var i lighed med eksemplet fra Bjerringbro kirke blevet udstyret med en inverter, således at anlægget kunne køre på 12 volt. Dog var denne inverter lidt bedre end de, man kan købe billigt for 375 kroner og opefter, idet denne var en model, som lavede en bedre sinuskurve på strømmen (hvilket giver en bedre lydkvalitet spørg din teleslyngeleverandør). Det nye var, at der i stedet for strøm fra en bil var blevet tilsluttet et batteri. Og således har man et teleslyngeanlæg, som kan transporteres i en Når teleslyngeanlægget rykker udendørs er det vigtigt med skiltning, så folk ved, hvor der er teleslyngelyd kasse og bruges også de steder, hvor der slet ingen adgang er til strøm. I eksemplet fra Vejen kirkegård, havde personalet dog sørget for 220 volt, så batteriet ikke kom i anvendelse ved den lejlighed. Men det virker. Dækningsareal Husk dog ved anvendelse af teleslyngeanlæg udendørs, at det område, som teleslyngen dækker, vil syne meget mindre, end når det anvendes indendørs. 12 x 15 meter er ikke meget, når man står ude på en kirkegård eller andre steder i det fri. Derfor er man nødt til at afmærke, hvor slyngen er, så folk kan søge derhen, hvor der er teleslyngelyd. Højttalere og mikrofon Det samme gælder højttalere. Det pågældende transportable teleslyngeanlæg havde mulighed for tilslutning af højttalere, og det blev også brugt ude ved graven. Her gælder det samme: Højttalerlyd udendørs er et næsten umuligt forehavende, men selv små indendørshøjttalere kan virkelig gøre en forskel, hvis de bliver placeret rigtig. Og husk så, at den hovedbårne mikrofon med vindhætte er et must. Alt i alt en rigtig god oplevelse til stor glæde for de mange kirkegængere. Gerdas udendørs gudstjeneste I Bjerringbro kirke, hvor Gerda Brøchner Jørgensen er præst og i øvrigt nylig udnævnt kontaktpræst tog man tråden op, og gik i samarbejde med den lokale Høreforening. Et praktisk anlagt menighedsmedlem hjalp med at tilslutte en inverter, så teleslyngeanlægget kunne køre på strøm fra en bil og vupti, så kunne man tage teleslyngeanlægget med ud i skoven til den årlige friluftsgudstjeneste. Gerda Brøchner Jørgensen er præst ved den årlige friluftsgudstjeneste i Bjerringbro. I år for første gang med teleslyngeanlæg ude i skoven 4 Læs mere på

5 En kirkegænger fortæller Bents erfaringer med CI Bent Johansen blev sidste år opereret med Cochlear Implant (CI), og som man skal, så har Bent også øvet sig i at høre nye lyde siden da, bl.a. i kirken. Det er der kommet nogle interessante iagttagelser ud af. Bl.a. så viser det sig, at det er absolut nødvendigt for det nye høreapparat, at teleslyngesignalet i kirken virker fuldstændigt optimalt. Apparatet har en automatik, der selv slår over på teleslynge, når man befinder sig i et rum med teleslyngelyd. Men det sker altså ikke, når teleslyngesignalet er dårlig. Hvis den iagttagelse er generel for CI-opererede og deres apparatur, så sætter det bare endnu mere fokus på nødvendigheden af, at kirkers og sognegårdes teleslyngeanlæg er behørigt eftersete og kontrollerede, og at deres virkningsgrad bliver dokumenteret af en årlig målerapport, som kan fremlægges for provsten ved provstesynet. Det er landets menighedsråd, der er ansvarlige for kvaliteten af teleslyngeanlægget i kirken og sognegården. Et slag for skrivetolkning Men Bent Johansen har også en opfordring: Brug skrivetolkning i kirken! Selv om teleslyngen mange steder er i en dårlig forfatning, og selv om man døjer med at høre i kirken, så er der ingen grund til at lade stå til. For muligheden for at få en skrivetolk med har alle hørehæmmede. Det benytter Bent sig ofte af, og han efterspørger også i denne sammenhæng de meget få tolke, som har rådighed over et lille transportabelt og trådløst tolkeanlæg med trådløs skærm, som kan stilles op diskret. Det vil nok være disse små transportable tolkeanlæg, som tolkeformidlingerne fremover ville kunne have glæde af at anskaffe sig, efterhånden som efterspørgslen efter denne mulighed stiger. Men Bent Johansens opfordring er klar: Der er mange flere, der burde benytte sig af skrivetolkning i kirken. Og så er det tilmed gratis, og man må benytte ordningen lige så ofte, man vil! Øverst: Bent Johansen gør flittigt brug af skrivetolkning i kirken og helst en skrivetolk med et diskret lille trådløst anlæg med ledningsfri skærm. Nederst: Sådan kan den lille trådløse skærm med tekstning også placeres i kirken Præstegårdsaften Tirsdag, den 27. november 2012 kl. 19:00 Igen holder vi præstegårdsaften med åbent hus for alle. Kom og vær med til en hyggelig og indholdsrig stund. Vi vil efter en kort andagt med læsning af forskellige tekster fra Bibelen diskutere udvalgte emner ud fra disse tekster. Oplæg ved Søren Skov Johansen og efterfølgende samtale. Så vil der som sædvanlig være det store kaffebord med hjemmebag, og der vil være tid til at tale sammen.vi bruger selvfølgelig skrivetolkning og teleslynge hele aftenen. Det hele er gratis, og der er tilmelding senest dagen før på SMS eller telefon: eller e-post: eller fax: Vi glæder os til at se jer på Gamstvej 9, 6600 Vejen. Vel mødt! Ginny og Søren Skov Johansen Læs mere på 5

6 Kirkeudvalget Vest for Storebælt Her er det nuværende Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Kirkeudvalget sidder frem til 1. søndag i advent Men valget er allerede i gang, og i næste nummer vil du kunne læse, hvem der er blevet valgt til det nye Kirkeudvalg Vest. Formand Ingrid Sand Simonsen Præstebrovej 52, Hjortkær 6818 Årre Tlf Fax: E-post: (Region Syddanmark) Næstformand Jens Peder Dalgaard Enghavevej Nykøbing Mors Tlf E-post: (Region Nordjylland) Medlem Svend Kristensen Klitgårdsvej 1, Binderup 9240 Nibe Tlf E-post: (Region Nordjylland) Medlem Otto Magnus Nørskov Sneppevej Skjern Tlf E-post: (Region Midtjylland) Kasserer Kristian Hansen Kirkegade Vorbasse Tlf E-post: (Region Syddanmark) Sognepræst Anne Marie Kristensen Vadstedvej 249, Svenstrup 8450 Hammel Tlf E-post: (Kontaktpræsterepræsentant) Sekretær Else Marie Christensen Dankvart Drejersvej Odense M Tlf E-post: (Region Syddanmark) Landsdelspræst Søren Skov Johansen Gamstvej 9, Gamst DK-6600 Vejen Tlf Mobil Fax: E-post: Gamstvej 9, 6600 Vejen Ja, tak, jeg ønsker for fremtiden i alt eks. af»hør Godt«tilsendt ganske gratis. Bruges, hvis man er ny abonnent eller vil ændre det antal blade, som man i forvejen får. Adresseændring (skriv den nye adresse) ja, tak, jeg vil gerne kontaktes for information om tolk - angiv tlf. eller fax. eller e-post Navn: Adresse: Postnr. og by: Hør Godt Sydjylland - Fyn USFB Tlf. og fax:

7 Kontaktpræster for hørehæmmede Fyens Stift Ærø og Langelands Provsti: Agnes Haugaard Vester Bregninge Ærøskøbing Tlf E-post: Hjallelse Provsti: John P. Ramskov Sanderumvej Odense SV Tlf Kerteminde Provsti: Jørgen R. Frey Rynkeby Bygade Rynkeby Tlf E-post: Assens Provsti: Leni Ulla Hansen Langgade Glamsbjerg Tlf E-post: Nyborg Provsti: Louise Schousboe Skalkendrupvej Nyborg Tlf E-post: Haderslev Stift Vejle Provsti: Birgitte Arffmann Bøgevang Vejle Tlf E-post: Hedensted Provsti: Fin Rasmussen Petersen Kirkebuen 9, Ørum 8721 Daugård Tlf E-post: Sønderborg Provsti: Leif Jordt Mommarkvej 245, Tandslet 6470 Sydals Tlf E-post: Fredericia Provsti: Susanne Knudstorp Blåhøj Fredericia Tlf E-post: Ribe Stift Skads Provsti: Charlotte Locht Grimstrup Hovedvej Årre Tlf E-post: Malt Provsti: Knud Fensteen Madsen Baungårdsvej 1A 6600 Vejen Tlf E-post: Ringkøbing Provsti: Margrethe Dahlerup Koch Høbrovej Tim Tlf E-post: Varde Provsti: Marie Ginnerup Vestergaard Kærbjergvej Agerbæk Tlf E-post: Skjern Provsti: Martin Jensen Vandmøllevej Hemmet Tlf E-post: Grene Provsti: Peter Hjorth Fredensborg Præstevang 1 A 7190 Billund Tlf E-post: Ribe Domprovsti: Ruth Huitfeldt Svendsen Hjortlundvej 94, Hjortlund 6771 Gredstedbro Tlf E-post: Tønder Provsti: Simon Stubkjær Storegade Skærbæk Tlf E-post: Viborg Stift Viborg Østre Provsti: Gerda Brøchner Jørgensen Nørregade 33a 8850 Bjerringbro Tlf E-post: Lemvig Provsti: Iben Tolstrup Præstevej 4, Houe 7620 Lemvig Tlf E-post: Skive Provsti: Jørgen Frost Kirke Allé 111 A 7800 Skive Tlf E-post: Struer Provsti: Lars Grønbæk Sandfeld Sembvej Thyholm Tlf E-post: Vesthimmerlands Provsti: Lars Henrik Lyngberg-Larsen Sortebrødre Kirke Stræde Viborg Tlf Tlf E-post: Herning Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti: Mona Kjær Nielsen Munkgårdkvarteret 244, Snejbjerg 7400 Herning Tlf E-post: Salling Provsti: Sanne Hermannsen Hvorslev Rettrupvej 16, Brøndum 7860 Spøttrup Tlf E-post: Aalborg Stift Jammerbugt Provsti: Ejler Winkel Hjortevej Fjerritslev Tlf E-post: Hadsund Provsti: Erik Bang Kirkegade Hadsund Tlf E-post: Frederikshavn Provsti: Erik Colding Thaysen Lendumvej Frederikshavn Tlf E-post: Rebild Provsti: Herluf Christensen Aagade 17, Rørbæk 9500 Hobro Tlf E-post: Aalborg Vestre Provsti: Inge Frandsen Sportsvænget 7, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf E-post: Morsø Provsti: Jørn Andreas Pedersen Indmarken 4, Lødderup 7900 Nykøbing Mors Tlf E-post: Hjørring Søndre Provsti: Kirsten Munkholt Vrejlev Klostervej Tårs Tlf E-post: Thisted Provsti: Mariann Dahl Amby Silstrupvej Thisted Tlf E-post: Aalborg Nordre Provsti: Peder Skamris Pedersen Lille Borgergade Nørresundby Tlf E-post: Brønderslev-Dronninglund Provsti: Viggo Noe Rakkebyvej Hjørring Tlf E-post: Århus Stift Syddjurs Provsti: Anne Kirstine Langkjer Nødagervej Kolind Tlf E-post: Horsens Provsti: Anne Marie Kristensen Vadstedvej 249, Svenstrup 8450 Hammel Tlf E-post: Skanderborg Provsti: Jacob Køhn Andersen Toftegårdsvej Hørning Tlf E-post: Norddjurs Provsti: Jens Korsager Åbrovej Ørum Tlf E-post: Favrskov Provsti: Knud Bunde Fries Østergade Ulstrup Tlf E-post: Århus Søndre Provsti: Per Thomsen Skovdalsvej Viby J. Tlf Læs mere på 7

8 Gamstvej 9, 6600 Vejen Tekstede gudstjenester - for alle - tekstet på storskærm - teleslyngen anvendes - trykt prædiken - gratis kirkebil - husk tilmelding! - Når landsdelspræster deltager, er der desuden: - altid mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe (35 kroner) husk tilmelding! - skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten - nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation) Onsdag, den 15. august 2012 kl. 19:00 i Vor Frue kirke, Bruxelles (Rue Washington 27-29, B-1050 Ixelles) Gudstjeneste i forb. med rejse for hørehæmmede til Belgien. Søndag, den 26. august 2012 kl. 09:00 i Urlev kirke (Urlev Kirkevej, 8722 Hedensted) Prædikant: Pastor Hans Jørgen Kaltoft. Kaffe for alle efter gudstjenesten på Castberggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted (35 kroner). Tilmelding til kaffe og gratis transport, tlf eller tekst-tlf eller fax eller e-post: eller SMS: Gudstjeneste i forb. m. kursus på Castberggård. Søndag, den 23. september 2012 kl. 11:00 i Bregninge kirke, Ærø (Vester Bregninge 15, 5970 Ærøskøbing) kontaktpræst Agnes Haugaard. Frokost efter gudstjenesten. (35 kroner - foregår i konfirmandstuen, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing) transport, tlf eller fax eller e- post: eller SMS: Søndag, den 7. oktober 2012 kl. 11:00 i Tandslet kirke, Als (Mommarkvej 254, 6470 Sydals) kontaktpræst Leif Jordt. Frokost efter gudstjenesten. (35 kroner - foregår på Tandslet friskole, Ertebjergvej 2, 6470 Sydals) transport, tlf eller fax eller e- post: eller SMS: Søndag, den 21. oktober 2012 kl. 10:30 i Haurvig kirke (Sønder Klitvej 92, Haurvig, 6960 Hvide Sande) kontaktpræst Margrethe Dahlerup Koch og sognepræst Thomas Kristensen. Frokost efter gudstjenesten. Menu: Stjerneskud og kaffe/ kage. (35 kroner - foregår på Hvide Sande Sømandshjem, Bredgade 5, 6960 Hvide Sande) transport, tlf eller fax eller e-post: eller SMS: Søndag, den 28. oktober 2012 kl. 10:00 i Skærbæk kirke (Kirkevej 8, 6780 Skærbæk) kontaktpræst Simon Stubkjær. Frokost og højskoledag efter gudstjenesten. (35 kroner - foregår i konfirmandstuen på Storegade 28, 6780 Skærbæk) transport, tlf eller fax eller e-post: eller SMS: Søndag, den 11. november 2012 kl. 10:00 i Sortebrødre kirke, Viborg (Sortebrødre Kirke Stræde 2, 8800 Viborg) sognepræst Hannah Lyngberg- Larsen og Høreforeningen Viborg Lokalafdeling. Frokost efter gudstjenesten (35 kroner - foregår i Sognehuset, Store Sct. Mikkels Gade 2, 8800 Viborg) Tilmelding til gratis transport, tlf eller fax eller e- post: eller SMS: Søndag, den 18. november 2012 kl. 10:00 i Lyng kirke (Højmosevej 5, Erritsø, 7000 Fredericia) kontaktpræst Susanne Knudstorp. Frokost efter gudstjenesten (35 kroner - foregår i lokalerne ved siden af kirkerummet) transport, tlf eller fax eller e- post: eller SMS: Formand Ingrid Sand Simonsen

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 22/90. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 22/90. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 22/90 august 2011 september 2011 oktober 2011 november 2011 Nyt: Præstegårds aftener Kom på besøg hos landsdelspræsten til en hyggelig og indholdsrig aften med tid til

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Valgresultat. Nr. 19/87. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Valgresultat. Nr. 19/87. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 19/87 august 2010 september 2010 oktober 2010 november 2010 Tema: Valgresultat Flot stemmeprocent på 40,3 ved første direkte valg nogensinde til Folkekirkens Udvalg for

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 21/89. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 21/89. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 21/89 maj 2011 juni 2011 juli 2011 Tema: Indsamling til Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest Trods finanskrisen er der mange, der er ringere stillede end os; rigtig

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Kontaktpræst. Nr. 10/78. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Kontaktpræst. Nr. 10/78. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 10/78 A U G U S T SEPTEMBER O K T O B E R NOVEMBER 2007 Fokus: Kontaktpræst Kontaktpræst er egentlig et pudsigt ord for det siger i sig selv ikke noget om, hvad sådan

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 31/99. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 31/99. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 31/99 august 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 Tema: Søg, og du skal finde Gå efter hørehensyn, og du kan få fordele, som end ikke normalthørende har Se i

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 28/96. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 28/96. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 28/96 august 2013 septmber 2013 oktober 2013 november 2013 Tema: Skuffeapparater Se i bladet: Højskoledag i Tarm Præstegårdsaften Glimt fra vores rejse Velbesøgt grundlovsmøde

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 13/81 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER. Mission: Possible

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 13/81 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER. Mission: Possible Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 13/81 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2 0 0 8 Mission: Possible Alle firmaer med respekt for sig selv har nu en Mission. De vil gerne fortælle omverdenen, hvad de står

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 26/94. Læs i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 26/94. Læs i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 26/94 december 2012 januar 2013 februar 2013 marts 2013 Læs i bladet: Vores indsamling hørehæmmede børn i Nigeria Så blev der valgt nyt Kirkeudvalg Præstegårdsaften med

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 30/98. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt.

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 30/98. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 30/98 april 2014 maj 2014 juni 2014 juli 2014 Tema: Hensyn Vi skal vise hensyn over for hørehæmmede Men skal hørehæmmede også vise hensyn over for deres omgivelser? Se

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 24/92. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt.

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 24/92. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 24/92 april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 Tema: Udendørs Med foråret og sommeren kommer alle udendørsarrangementerne, fra gudstjeneste til foredrag og udflugt. Men

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 35/103. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 35/103. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 35/103 december 2015 januar 2016 februar 2016 marts 2016 Tema: Tekstet gudstjeneste hvordan? Manual til tekstet gudstjeneste hos dig Se i bladet: Højskoledag i Kolind Præstegårdsaften

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Glædelig jul til alle. Nr. 14/82 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2008/09. Tema: Profil

Hør Godt. - i kirke og menighed. Glædelig jul til alle. Nr. 14/82 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2008/09. Tema: Profil Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 14/82 DECEMBER JANUAR FEBRUAR M A R T S 2008/09 Glædelig jul til alle Tema: Profil Julens Profil: Juleudsmykning, ja, men husk også den kristne baggrund Kirkens Profil:

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Tegn. Nr. 12/80 APRIL JUNI. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Tegn. Nr. 12/80 APRIL JUNI. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 12/80 APRIL M A J JUNI J U L I 2 0 0 8 Tema: Tegn Der er mange slags tegn i vores hverdag. En pil på et skilt er et tegn. Tegnet viser vej til noget andet, end tegnet

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 16/84 august september oktober november. Ny Vejledning om teleslyngeanlæg. i kirker og menighedslokaler

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 16/84 august september oktober november. Ny Vejledning om teleslyngeanlæg. i kirker og menighedslokaler Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 16/84 august september oktober november 2 0 0 9 Ny Vejledning om teleslyngeanlæg i kirker og menighedslokaler Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Synlighed x 2. Nr. 11/79. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Synlighed x 2. Nr. 11/79. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 11/79 DECEMBER 2007 J A N UA R 2008 FEBRUAR 2008 M A R T S 2008 Fokus: Synlighed x 2 Den hørehæmmede har brug for, at den, som taler, er synlig Den, som taler, har brug

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 27/95. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 27/95. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 27/95 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 Tema: Dårlig hukommelse og høretab Se i bladet: Rejse med hørehensyn Grundlovsfest hos landsdelspræsten Gudstjeneste i Vedersø

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 34/102. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 34/102. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 34/102 september 2015 oktober 2015 november 2015 december 2015 Tema: Når bliver normalt Beretning fra rejse til Rügen Se i bladet: Højskoledag i Vilslev Rejse med Gudstjeneste

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 32/100. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 32/100. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 32/100 december 2014 januar 2015 februar 2015 marts 2015 Tema: Det vildfarne får Øjebliksbilleder fra Krakow Se i bladet: Højskoledag i Ørbæk Rejse med hørehensyn Så var

Læs mere

Hør Godt. Julekrybben er også blevet en del af juleudsmykningen i mange danske hjem.

Hør Godt. Julekrybben er også blevet en del af juleudsmykningen i mange danske hjem. Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 5/73 DECEMBER J A N U A R F E B R U A R M A R T S 2005/6 Julekrybben er også blevet en del af juleudsmykningen i mange danske hjem. Glædelig jul - og godt nytår Julen

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 33/101. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 33/101. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 33/101 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 Tema: Samtidighed Ca. 20 % af de hørehæmmede i Danmark kendte årets vinder af X-Factor 3-4 sekunder før alle andre hørte

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 8/76 2006/07. Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 8/76 2006/07. Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 8/76 DECEMBER J A N U A R F E B R U A R M A R T S 2006/07 Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 36/104. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 36/104. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 36/104 april 2016 maj 2016 juni 2016 juli 2016 Tema: Ud med gudstjenesten Det bliver mere og mere populært at holde gudstjeneste i det fri, 2. pinsedag. Men husker vi at

Læs mere

KONTAKTPRÆSTER FOR HØREHÆMMEDE ØST OG VEST FOR STOREBÆLT

KONTAKTPRÆSTER FOR HØREHÆMMEDE ØST OG VEST FOR STOREBÆLT Dato: Juni 2009 KONTAKTPRÆSTER FOR HØREHÆMMEDE ØST OG VEST FOR STOREBÆLT Dok. nr. 560301/09 ØST Helsingør Stift Ballerup-Furesø Provsti Inge Meibom Thøger Larsens Allé 20 2750 Ballerup Tlf. 44 97 00 28

Læs mere

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 7/75 A U G U S T SEPTEMBER O K T O B E R NOVEMBER 2006 TEMANUMMER OM TELESLYNGE: Hør Godt - men hvor godt? Tag ikke fejl - så tydeligt for øjet bliver det aldrig med

Læs mere

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 69 A U G U S T SEPTEMBER O K T O B E R NOVEMBER 2004 En salmebog og lidt ny teknik - så kører det derudad... Ikke alle problemer løses med teknologiske landvindinger

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet ,

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet , Hele landet 492.226 77.397 1.101 15,7 368 343 Københavns Stift 43.869 3.776 101 8,6 23 20 Amagerbro Provsti Vor Frelsers Sogn 6.314 343 11 5,4 2 2 Amagerbro Provsti Filips Sogn 6.692 319 4 4,8 2 2 Bornholms

Læs mere

Nr. 68. Hvad gør man en efterårsferie, hvor der er lavvande på rejsekontoen?

Nr. 68. Hvad gør man en efterårsferie, hvor der er lavvande på rejsekontoen? Hvad gør man en efterårsferie, hvor der er lavvande på rejsekontoen? Man bygger et fuglebræt sammen med børnene. Fuglebrættet blev til en kirke - en fuglekirke. På billedet står fuglekirken tom, fordi

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår til alle! Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Glædelig jul og godt nytår til alle! Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 2/70 DECEMBER J A N U A R F E B R U A R M A R T S 2005 Glædelig jul og godt nytår til alle! Nyt om navne Bestillinger Så er vi flyttet Refugieophold Højskoleophold Tolkning

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Hørelse som socialt redskab. Nr. 20/88. Tema:

Hør Godt. - i kirke og menighed. Hørelse som socialt redskab. Nr. 20/88. Tema: Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 20/88 december 2010 januar 2011 februar 2011 marts 2011 Tema: Hørelse som socialt redskab Tab af hørelse ikke kun et privat anliggende, men også et fælles ansvar Kirkeblad

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 15/83 APRIL MAJ JUNI JULI. Tema: Gudstjenesten. som den er

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 15/83 APRIL MAJ JUNI JULI. Tema: Gudstjenesten. som den er Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 15/83 APRIL MAJ JUNI JULI 2 0 0 9 Tema: Gudstjenesten - som den er Vor Herres sendefrekvenser Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere