Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 25/93. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 25/93. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt."

Transkript

1 Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 25/93 august 2012 september 2012 oktober 2012 november 2012 Tema: Den røde tråd Kerneydelsen i folkekirken er forkyndelsen af ordet. Det er den røde tråd gennem kirkens arbejde. Så vi må gøre alt for, at også de mange hørehæmmede og døvblevne kan følge med, hvad der bliver sagt ved bl.a. gudstjenesten. Læs mere om nye muligheder inde i bladet! Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

2 Bladets adresse og redaktion er Hør Godt Landsdelspræst Søren Skov Johansen Gamstvej 9, 6600 Vejen mobil: SMS: tlf.: fax: e-post: Bestilling Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved gudstjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gratis ved henvendelse til: Otto Magnus Nørskov, Sneppevej 3, 6900 Skjern, tlf.: eller e-post: Indsamling Ved gudstjenester med hørehensyn samler vi som regel ind til Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede projekt REMI. Vil du gerne støtte projektet, som omtalt i forrige kirkeblad, modtager vi med tak ethvert beløb fremsendt til: Kasserer Kristian Hansen, Kirkegade 16, 6623 Vorbasse, gironr FI-indbetalingskort (via netbank): <01>< > Nyt om navne Efter at vi i denne spalte for et stykke tid siden bl.a. begyndte at bringe nyt om afgående og tilkomne kontaktpræster, har der desværre været nogle unøjagtigheder. Det håber vi i det følgende at kunne rette op på: Derfor vil vi gerne sige en hjertelig tak til følgende kontaktpræster: Jørn Gindeberg Schmidt, tidl. kontaktpræst på Djursland, i Aalborgs tidligere tre provstier, sidst i Aalborg Budolfi Provsti, Aalborg Stift Jesper Birkler, tidl. kontaktpræst i Århus Domprovsti, Århus Stift Carsten Harder, tidl. kontaktpræst i Århus Vestre Provsti, Århus Stift Tommy Hegner, tidl. kontaktpræst i Odense Sankt Knuds Provsti, Fyens Stift. I har alle valgt at stoppe som kontaktpræster, enten som følge af embedsskifte eller pensionering. Men I skal vide, at vi har været meget taknemmelige for jeres arbejde som kontaktpræster og for jeres stadige opmærksomhed på de hørehæmmede i vore menigheder. I har været en uvurderlig hjælp som de personer, der i jeres daglige virke som sognepræster har stået frem og gjort opmærksom på de hørehæmmedes særlige behov i de forskellige sammenhænge, I har været en del af. Et høretab er et usynligt handicap, og vi har netop brug for sådan nogle som jer, der er parate til at gøre hørehæmmedes behov synligt for omgivelserne. Tak også for de særlige tiltag, som I hver især har medvirket til gennem jeres tid som kontaktpræster. Samtidig vil vi gerne byde velkommen til: Mona Kjær Nielsen, som er sognepræst i Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup Pastorat, Viborg Stift. Mona er blevet ny kontaktpræst i Herning Nordre og Søndre Provsti, Viborg Stift. Desuden velkommen til: Gerda Brøchner Jørgensen, som er sognepræst i Bjerring kirkedistrikt, Bjerringbro sogn og Hjermind kirkedistrikt, Viborg Østre Provsti, Viborg Stift. Gerda er blevet ny kontaktpræst i Viborg Østre Provsti, Viborg Stift. Et stort velkommen til jer med et ønske om alt godt i jeres nye virke som kontaktpræster. Kirkeudvalget Vest. Mona Kjær Nielsen (t.v.), ny kontaktpræst i Herning Nordre og Søndre Provsti og Gerda Brochner Jørgensen (t.h.), ny kontaktpræst i Viborg Østre Provsti. Forsiden Forsidebilledet er fra Revninge kirke på Fyn, hvor menighedsrådet i 2008 satte sig for, at de i sognet ville være Kirke også for hørehæmmede. I Revninge kirke bruger man jævnligt tekstning og TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation), og man arbejder stadig på bl.a. at få installeret skærme i kirken. Så blev der ristet ringriderpølser. Så var der grundlovsfest 5. juni bød vi velkommen til grundlovsfest hos landsdelspræsten Det blev en dejlig dag. Arrangementet skulle foregå udendørs, og vi havde forberedt alle på, at vi i tilfælde af dårligt vejr kunne trække indendørs i stuen. Det var en stor glæde, at så mange ville være med men da vejret så ud til ikke at kunne holde tørt, valgte vi at slå det store telt op i haven, for med knapt 50 tilmeldte ville der blive lidt trangt i stuerne J. Men det var en god beslutning, for så kunne alle være i tørvejr også de tekniske hjælpemidler som teleslynge og storskærm. Der var indbudt til spisetid, så efter velkomst og sang blev ringriderpølserne kastet på grillen, og der var som lovet fadøl og et glas vin. Så gik vi ellers i gang. Vi havde besluttet, at der skulle være en alternativ grundlovstale, som ikke nødvendigvis skulle være med en politiker. Derfor havde vi indbudt sognepræst og kontaktpræst Jørgen R. Frey, og han holdt et spændende og underholdende foredrag Smil gennem tårer. Med den lokale grundtvigske mindepark Skibelund Krat som udgangspunkt for sin fortælling, gav han bud på værdier, som både har rod i vores kristne/grundtvigske arv, og som tillige peger fremad. Og selv om det ikke var et traditionelt politisk foredrag, så var der tillige en velfortjent opsang til vor tids måde at anskue den økonomiske situation på. Efter spørgetiden og mere sang blev der serveret kaffebord med hjemmebag. Det hele gratis for deltagerne. Til gengæld samlede vi penge ind til vores projekt i REMI (læs side 2, venstre spalte). Der indkom kroner. Tak for det, og tak for fremmødet. Vi glæder os allerede til næste år. Ginny og Søren Skov Johansen 2 Læs mere på

3 Kære læser! Ordet er den røde tråd. Der går en rød tråd gennem alt det arbejde, der gøres i og omkring vore kirker. Hvad enten det drejer sig om præsten, graveren, kirketjeneren, menighedsrådsmedlemmet, kordegnen, organisten, kirkesangeren, korsangeren, sognemedhjælperen eller ham/hende, der forbereder møder i sognehuset og laver mad og kaffe og byder velkommen eller en af alle de andre mange frivillige såvel som lønnede medarbejdere. Alle gør de deres arbejde under et og samme overordnede formål: At kirken skal forkynde Jesus Kristus som verdens frelser. Alle de praktiske gøremål, hvad der end måtte være af dem, handler om, at der skal være et sted med en menighed, hvor ordets forkyndelse lyder. Det hele, stort som småt, vender altså tilbage til ordets forkyndelse, det glædelige budskab. For det er ordet, vi lever af i vores kirke. Det er ordet, der skal gøre en verden til forskel, i glæde som i sorg. Det er den røde tråd. Forkyndelsen er ord Det er den forkyndelse, der foregår typisk ved, at nogle ord bliver sagt, f.eks. i kirken. Men hvad med de hørehæmmede? Hvis nogen skal interessere sig for, om de hørehæmmede og døvblevne kan høre, hvad der bliver sagt, så er det jo netop kirken. For det er det, der er kirkens interesse, at alle i menigheden kan høre det ord, der bliver forkyndt. I dette nummer af Hør Godt vil vi derfor tage tråden op fra sidste kirkeblad, hvor vi beskrev hvordan man kan gøre det muligt for hørehæmmede at følge med, når f.eks. gudstjenesten rykker udendørs. Nytænkning Det handler ofte om lidt nytænkning. En af artiklerne i dette nummer hedder To-ien. Det er en beskrivelse af, at man med forhåndenværende midler med noget, man allerede har kan udvide anvendelsen til situationer, hvor hørehæmmede før ikke havde en chance for at følge med. Der er mange Og så vil vi gerne slå et slag for de mange døvblevne, der er i vore menigheder mennesker er blevet helt døve, og yderligere har så ringe hørelse, at de ikke kan brug den til kommunikation, blot der er lidt baggrundsstøj. Det giver i praksis mennesker, næsten dobbelt så mange som der er døve (døvfødte) i Danmark, som på trods af teleslyngeanlæg ikke kan eller har meget vanskeligt ved at høre, hvad præsten siger. Hertil skal man huske, at der tilsammen findes mennesker i Danmark, som har problemer med hørelsen i en sådan grad, at de har svært ved at følge med i en almindelig samtale med lidt baggrundsstøj. Det giver stof til eftertanke også i kirkeligt regi. Gerda og Bent Du kan også læse om Bent, der som kirkegænger og døvbleven tænker nyt og om Gerda, der som præst bryder grænsen for, hvad der tidligere var muligt. Godt til efterfølgelse - og rigtig god fornøjelse! Haurvig kirke ligger smukt mellem Ringkøbing fjord og Vesterhavet. Efter gudstjenesten er der indbudt til kirkefrokost - stjerneskud og kaffe/kage. Stjerneskud i Hvide Sande Gudstjeneste i Haurvig kirke Tag en fridag ved Vesterhavet. Kom til gudstjeneste i Haurvig kirke søndag, den 21. oktober kl. 10:30. Herefter indbyder vi alle kirkegængere til frokost med stjerneskud og kaffe/ kage på Hvide Sande Sømandshjem og Hotel. Det hele til en spotpris af 35 kroner ekskl. drikkevarer. Benyt lejligheden til en gåtur om eftermiddagen i den smukt beliggende by, også kendt for sine mange billige outlet-tøjbutikker. Se mere om tilmelding til frokost og transport i gudstjenestelisten på bagsiden. Læs mere på 3

4 To-i-en. Tilslut et batteri og en inverter (laver 220 volt fra et 12-volts batteri), og du har et teleslyngeanlæg, der kan mere end en ting, nemlig både fungere indendørs og udendørs, langt fra stikkontakten og bilen. To i en: Et teleslyngeanlæg kan mere Et teleslyngeanlæg kan mere end som så. Især, hvis du råder over et transportabelt teleslyngeanlæg. Det er der nogle kirker der gør, og måske især Høreforeningens Lokalafdelinger. Det bliver brugt, hvis der skal være møde et sted, hvor der i forvejen ikke er installeret teleslyngeanlæg. Men de færreste har måske tænkt over, at det transportable teleslyngeanlæg ikke behøver at være bundet til et rum indendørs. Det kan også bruges udendørs i det fri selv langt fra stikkontakter. Begravelse Det er ofte undervurderet, hvor meget det betyder, hvorvidt også hørehæmmede kan følge med ude ved graven. Men man kan vel sige sig selv, at selv om der ikke bliver sagt ret meget ved en jordfæstelse udendørs, så er det jo netop ved jordpåkastelsen, at ordene betyder allermest. Det er jo dem, det hele handler om, ret beset: Af jorden skal du igen opstå. Et lillebitte batteridrevet teleslyngeanlæg i en kuffert med små højttalere uden ved graven kan gøre en forskel. Husk afmærkning med skilte. Premiere Så vidt vides var det første gang nogensinde, at man brugte et teleslyngeanlæg ude på kirkegården ved en begravelse for nylig i Vejen. Det var landsdelspræsten, der stod for begravelsen, og der blev taget et gammelt teleslyngeanlæg i brug på en ny måde. Der var tillige transportable, trådløse skærme, så også de døvblevne kunne følge med (mere om skærmene i artiklen om Bent). Her skal beskrives gerne til efterfølgelse hvori den nye anvendelsesmåde af det gamle teleslyngeanlæg bestod. Batteri Det gamle transportable teleslyngeanlæg var i lighed med eksemplet fra Bjerringbro kirke blevet udstyret med en inverter, således at anlægget kunne køre på 12 volt. Dog var denne inverter lidt bedre end de, man kan købe billigt for 375 kroner og opefter, idet denne var en model, som lavede en bedre sinuskurve på strømmen (hvilket giver en bedre lydkvalitet spørg din teleslyngeleverandør). Det nye var, at der i stedet for strøm fra en bil var blevet tilsluttet et batteri. Og således har man et teleslyngeanlæg, som kan transporteres i en Når teleslyngeanlægget rykker udendørs er det vigtigt med skiltning, så folk ved, hvor der er teleslyngelyd kasse og bruges også de steder, hvor der slet ingen adgang er til strøm. I eksemplet fra Vejen kirkegård, havde personalet dog sørget for 220 volt, så batteriet ikke kom i anvendelse ved den lejlighed. Men det virker. Dækningsareal Husk dog ved anvendelse af teleslyngeanlæg udendørs, at det område, som teleslyngen dækker, vil syne meget mindre, end når det anvendes indendørs. 12 x 15 meter er ikke meget, når man står ude på en kirkegård eller andre steder i det fri. Derfor er man nødt til at afmærke, hvor slyngen er, så folk kan søge derhen, hvor der er teleslyngelyd. Højttalere og mikrofon Det samme gælder højttalere. Det pågældende transportable teleslyngeanlæg havde mulighed for tilslutning af højttalere, og det blev også brugt ude ved graven. Her gælder det samme: Højttalerlyd udendørs er et næsten umuligt forehavende, men selv små indendørshøjttalere kan virkelig gøre en forskel, hvis de bliver placeret rigtig. Og husk så, at den hovedbårne mikrofon med vindhætte er et must. Alt i alt en rigtig god oplevelse til stor glæde for de mange kirkegængere. Gerdas udendørs gudstjeneste I Bjerringbro kirke, hvor Gerda Brøchner Jørgensen er præst og i øvrigt nylig udnævnt kontaktpræst tog man tråden op, og gik i samarbejde med den lokale Høreforening. Et praktisk anlagt menighedsmedlem hjalp med at tilslutte en inverter, så teleslyngeanlægget kunne køre på strøm fra en bil og vupti, så kunne man tage teleslyngeanlægget med ud i skoven til den årlige friluftsgudstjeneste. Gerda Brøchner Jørgensen er præst ved den årlige friluftsgudstjeneste i Bjerringbro. I år for første gang med teleslyngeanlæg ude i skoven 4 Læs mere på

5 En kirkegænger fortæller Bents erfaringer med CI Bent Johansen blev sidste år opereret med Cochlear Implant (CI), og som man skal, så har Bent også øvet sig i at høre nye lyde siden da, bl.a. i kirken. Det er der kommet nogle interessante iagttagelser ud af. Bl.a. så viser det sig, at det er absolut nødvendigt for det nye høreapparat, at teleslyngesignalet i kirken virker fuldstændigt optimalt. Apparatet har en automatik, der selv slår over på teleslynge, når man befinder sig i et rum med teleslyngelyd. Men det sker altså ikke, når teleslyngesignalet er dårlig. Hvis den iagttagelse er generel for CI-opererede og deres apparatur, så sætter det bare endnu mere fokus på nødvendigheden af, at kirkers og sognegårdes teleslyngeanlæg er behørigt eftersete og kontrollerede, og at deres virkningsgrad bliver dokumenteret af en årlig målerapport, som kan fremlægges for provsten ved provstesynet. Det er landets menighedsråd, der er ansvarlige for kvaliteten af teleslyngeanlægget i kirken og sognegården. Et slag for skrivetolkning Men Bent Johansen har også en opfordring: Brug skrivetolkning i kirken! Selv om teleslyngen mange steder er i en dårlig forfatning, og selv om man døjer med at høre i kirken, så er der ingen grund til at lade stå til. For muligheden for at få en skrivetolk med har alle hørehæmmede. Det benytter Bent sig ofte af, og han efterspørger også i denne sammenhæng de meget få tolke, som har rådighed over et lille transportabelt og trådløst tolkeanlæg med trådløs skærm, som kan stilles op diskret. Det vil nok være disse små transportable tolkeanlæg, som tolkeformidlingerne fremover ville kunne have glæde af at anskaffe sig, efterhånden som efterspørgslen efter denne mulighed stiger. Men Bent Johansens opfordring er klar: Der er mange flere, der burde benytte sig af skrivetolkning i kirken. Og så er det tilmed gratis, og man må benytte ordningen lige så ofte, man vil! Øverst: Bent Johansen gør flittigt brug af skrivetolkning i kirken og helst en skrivetolk med et diskret lille trådløst anlæg med ledningsfri skærm. Nederst: Sådan kan den lille trådløse skærm med tekstning også placeres i kirken Præstegårdsaften Tirsdag, den 27. november 2012 kl. 19:00 Igen holder vi præstegårdsaften med åbent hus for alle. Kom og vær med til en hyggelig og indholdsrig stund. Vi vil efter en kort andagt med læsning af forskellige tekster fra Bibelen diskutere udvalgte emner ud fra disse tekster. Oplæg ved Søren Skov Johansen og efterfølgende samtale. Så vil der som sædvanlig være det store kaffebord med hjemmebag, og der vil være tid til at tale sammen.vi bruger selvfølgelig skrivetolkning og teleslynge hele aftenen. Det hele er gratis, og der er tilmelding senest dagen før på SMS eller telefon: eller e-post: eller fax: Vi glæder os til at se jer på Gamstvej 9, 6600 Vejen. Vel mødt! Ginny og Søren Skov Johansen Læs mere på 5

6 Kirkeudvalget Vest for Storebælt Her er det nuværende Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Kirkeudvalget sidder frem til 1. søndag i advent Men valget er allerede i gang, og i næste nummer vil du kunne læse, hvem der er blevet valgt til det nye Kirkeudvalg Vest. Formand Ingrid Sand Simonsen Præstebrovej 52, Hjortkær 6818 Årre Tlf Fax: E-post: (Region Syddanmark) Næstformand Jens Peder Dalgaard Enghavevej Nykøbing Mors Tlf E-post: (Region Nordjylland) Medlem Svend Kristensen Klitgårdsvej 1, Binderup 9240 Nibe Tlf E-post: (Region Nordjylland) Medlem Otto Magnus Nørskov Sneppevej Skjern Tlf E-post: (Region Midtjylland) Kasserer Kristian Hansen Kirkegade Vorbasse Tlf E-post: (Region Syddanmark) Sognepræst Anne Marie Kristensen Vadstedvej 249, Svenstrup 8450 Hammel Tlf E-post: (Kontaktpræsterepræsentant) Sekretær Else Marie Christensen Dankvart Drejersvej Odense M Tlf E-post: (Region Syddanmark) Landsdelspræst Søren Skov Johansen Gamstvej 9, Gamst DK-6600 Vejen Tlf Mobil Fax: E-post: Gamstvej 9, 6600 Vejen Ja, tak, jeg ønsker for fremtiden i alt eks. af»hør Godt«tilsendt ganske gratis. Bruges, hvis man er ny abonnent eller vil ændre det antal blade, som man i forvejen får. Adresseændring (skriv den nye adresse) ja, tak, jeg vil gerne kontaktes for information om tolk - angiv tlf. eller fax. eller e-post Navn: Adresse: Postnr. og by: Hør Godt Sydjylland - Fyn USFB Tlf. og fax:

7 Kontaktpræster for hørehæmmede Fyens Stift Ærø og Langelands Provsti: Agnes Haugaard Vester Bregninge Ærøskøbing Tlf E-post: Hjallelse Provsti: John P. Ramskov Sanderumvej Odense SV Tlf Kerteminde Provsti: Jørgen R. Frey Rynkeby Bygade Rynkeby Tlf E-post: Assens Provsti: Leni Ulla Hansen Langgade Glamsbjerg Tlf E-post: Nyborg Provsti: Louise Schousboe Skalkendrupvej Nyborg Tlf E-post: Haderslev Stift Vejle Provsti: Birgitte Arffmann Bøgevang Vejle Tlf E-post: Hedensted Provsti: Fin Rasmussen Petersen Kirkebuen 9, Ørum 8721 Daugård Tlf E-post: Sønderborg Provsti: Leif Jordt Mommarkvej 245, Tandslet 6470 Sydals Tlf E-post: Fredericia Provsti: Susanne Knudstorp Blåhøj Fredericia Tlf E-post: Ribe Stift Skads Provsti: Charlotte Locht Grimstrup Hovedvej Årre Tlf E-post: Malt Provsti: Knud Fensteen Madsen Baungårdsvej 1A 6600 Vejen Tlf E-post: Ringkøbing Provsti: Margrethe Dahlerup Koch Høbrovej Tim Tlf E-post: Varde Provsti: Marie Ginnerup Vestergaard Kærbjergvej Agerbæk Tlf E-post: Skjern Provsti: Martin Jensen Vandmøllevej Hemmet Tlf E-post: Grene Provsti: Peter Hjorth Fredensborg Præstevang 1 A 7190 Billund Tlf E-post: Ribe Domprovsti: Ruth Huitfeldt Svendsen Hjortlundvej 94, Hjortlund 6771 Gredstedbro Tlf E-post: Tønder Provsti: Simon Stubkjær Storegade Skærbæk Tlf E-post: Viborg Stift Viborg Østre Provsti: Gerda Brøchner Jørgensen Nørregade 33a 8850 Bjerringbro Tlf E-post: Lemvig Provsti: Iben Tolstrup Præstevej 4, Houe 7620 Lemvig Tlf E-post: Skive Provsti: Jørgen Frost Kirke Allé 111 A 7800 Skive Tlf E-post: Struer Provsti: Lars Grønbæk Sandfeld Sembvej Thyholm Tlf E-post: Vesthimmerlands Provsti: Lars Henrik Lyngberg-Larsen Sortebrødre Kirke Stræde Viborg Tlf Tlf E-post: Herning Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti: Mona Kjær Nielsen Munkgårdkvarteret 244, Snejbjerg 7400 Herning Tlf E-post: Salling Provsti: Sanne Hermannsen Hvorslev Rettrupvej 16, Brøndum 7860 Spøttrup Tlf E-post: Aalborg Stift Jammerbugt Provsti: Ejler Winkel Hjortevej Fjerritslev Tlf E-post: Hadsund Provsti: Erik Bang Kirkegade Hadsund Tlf E-post: Frederikshavn Provsti: Erik Colding Thaysen Lendumvej Frederikshavn Tlf E-post: Rebild Provsti: Herluf Christensen Aagade 17, Rørbæk 9500 Hobro Tlf E-post: Aalborg Vestre Provsti: Inge Frandsen Sportsvænget 7, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf E-post: Morsø Provsti: Jørn Andreas Pedersen Indmarken 4, Lødderup 7900 Nykøbing Mors Tlf E-post: Hjørring Søndre Provsti: Kirsten Munkholt Vrejlev Klostervej Tårs Tlf E-post: Thisted Provsti: Mariann Dahl Amby Silstrupvej Thisted Tlf E-post: Aalborg Nordre Provsti: Peder Skamris Pedersen Lille Borgergade Nørresundby Tlf E-post: Brønderslev-Dronninglund Provsti: Viggo Noe Rakkebyvej Hjørring Tlf E-post: Århus Stift Syddjurs Provsti: Anne Kirstine Langkjer Nødagervej Kolind Tlf E-post: Horsens Provsti: Anne Marie Kristensen Vadstedvej 249, Svenstrup 8450 Hammel Tlf E-post: Skanderborg Provsti: Jacob Køhn Andersen Toftegårdsvej Hørning Tlf E-post: Norddjurs Provsti: Jens Korsager Åbrovej Ørum Tlf E-post: Favrskov Provsti: Knud Bunde Fries Østergade Ulstrup Tlf E-post: Århus Søndre Provsti: Per Thomsen Skovdalsvej Viby J. Tlf Læs mere på 7

8 Gamstvej 9, 6600 Vejen Tekstede gudstjenester - for alle - tekstet på storskærm - teleslyngen anvendes - trykt prædiken - gratis kirkebil - husk tilmelding! - Når landsdelspræster deltager, er der desuden: - altid mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe (35 kroner) husk tilmelding! - skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten - nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation) Onsdag, den 15. august 2012 kl. 19:00 i Vor Frue kirke, Bruxelles (Rue Washington 27-29, B-1050 Ixelles) Gudstjeneste i forb. med rejse for hørehæmmede til Belgien. Søndag, den 26. august 2012 kl. 09:00 i Urlev kirke (Urlev Kirkevej, 8722 Hedensted) Prædikant: Pastor Hans Jørgen Kaltoft. Kaffe for alle efter gudstjenesten på Castberggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted (35 kroner). Tilmelding til kaffe og gratis transport, tlf eller tekst-tlf eller fax eller e-post: eller SMS: Gudstjeneste i forb. m. kursus på Castberggård. Søndag, den 23. september 2012 kl. 11:00 i Bregninge kirke, Ærø (Vester Bregninge 15, 5970 Ærøskøbing) kontaktpræst Agnes Haugaard. Frokost efter gudstjenesten. (35 kroner - foregår i konfirmandstuen, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing) transport, tlf eller fax eller e- post: eller SMS: Søndag, den 7. oktober 2012 kl. 11:00 i Tandslet kirke, Als (Mommarkvej 254, 6470 Sydals) kontaktpræst Leif Jordt. Frokost efter gudstjenesten. (35 kroner - foregår på Tandslet friskole, Ertebjergvej 2, 6470 Sydals) transport, tlf eller fax eller e- post: eller SMS: Søndag, den 21. oktober 2012 kl. 10:30 i Haurvig kirke (Sønder Klitvej 92, Haurvig, 6960 Hvide Sande) kontaktpræst Margrethe Dahlerup Koch og sognepræst Thomas Kristensen. Frokost efter gudstjenesten. Menu: Stjerneskud og kaffe/ kage. (35 kroner - foregår på Hvide Sande Sømandshjem, Bredgade 5, 6960 Hvide Sande) transport, tlf eller fax eller e-post: eller SMS: Søndag, den 28. oktober 2012 kl. 10:00 i Skærbæk kirke (Kirkevej 8, 6780 Skærbæk) kontaktpræst Simon Stubkjær. Frokost og højskoledag efter gudstjenesten. (35 kroner - foregår i konfirmandstuen på Storegade 28, 6780 Skærbæk) transport, tlf eller fax eller e-post: eller SMS: Søndag, den 11. november 2012 kl. 10:00 i Sortebrødre kirke, Viborg (Sortebrødre Kirke Stræde 2, 8800 Viborg) sognepræst Hannah Lyngberg- Larsen og Høreforeningen Viborg Lokalafdeling. Frokost efter gudstjenesten (35 kroner - foregår i Sognehuset, Store Sct. Mikkels Gade 2, 8800 Viborg) Tilmelding til gratis transport, tlf eller fax eller e- post: eller SMS: Søndag, den 18. november 2012 kl. 10:00 i Lyng kirke (Højmosevej 5, Erritsø, 7000 Fredericia) kontaktpræst Susanne Knudstorp. Frokost efter gudstjenesten (35 kroner - foregår i lokalerne ved siden af kirkerummet) transport, tlf eller fax eller e- post: eller SMS: Formand Ingrid Sand Simonsen

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 32/100. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 32/100. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 32/100 december 2014 januar 2015 februar 2015 marts 2015 Tema: Det vildfarne får Øjebliksbilleder fra Krakow Se i bladet: Højskoledag i Ørbæk Rejse med hørehensyn Så var

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 8/76 2006/07. Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 8/76 2006/07. Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 8/76 DECEMBER J A N U A R F E B R U A R M A R T S 2006/07 Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. august 2015. Kl. 9:00 Løkken Præstegård og kl. 10:30 Lien 2 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG Referat for budgetsamråd 27. august 2014 1. Velkomst og sang - herefter spisning (sandwich, øl og vand) 2. Indledning til budgetsamrådet og redegørelse for økonomien i provstierne aktuelt v/erik Krogh

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Dato: 18. juni 2009 Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Kirkeministeriet 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont 1. Præstestillinger I dag er næsten halvdelen af de 2.016

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Meddelelser fra Stiftet

Meddelelser fra Stiftet Meddelelser fra Stiftet Nogle tal om Stiftets økonomi i året der gik. Der er i årets løb godkendt adskillige større og mindre arbejder ved mange af stiftets kirker, hvoraf de nedenfor nævnte kirker og

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere