Vinduers varmetab. Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinduers varmetab. Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950"

Transkript

1 Vinduers varmetab Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950 udgivet af raadvad-centret november 2001 ved civilingenør, arkitekt maa thomas kampmann

2 Vinduers varmetab Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950 af thomas kampmann, civilingeniør, arkitekt m.a.a., raadvad-centeret med forord v. søren vadstrup, centerleder, arkitekt m.a.a isbn copyright RAADVAD Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk grafisk tilrettelægelse Exponent as udgivet 2001 RAADVAD Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk /

3 indhold Konklusion af rapportens resultater ved Centerleder Søren Vadstrup 4 Hvordan er et traditionelt vindue opbygget 6 Hvordan er et termovindue opbygget og hvilke typer findes 7 Hvad dækker begreberne lavemissionsbelægning, termorude, energiglas og energiruder over 8 Forklaring på energitilskud for et vindue 10 Vinduets udformning og dets betydning for energi-tilskuddet 12 Generel forklaring til beregnings-skemaerne 14 Energitilskud for et dannebrogsvindue uden sprosser 15 Energitilskud for et dannebrogsvindue med een sprosse 16 Energitilskud for et småsprosset dannebrogsvindue 17 Dug/kondens på vinduer med forsatsruder 18 Dug/kondens på vinduer med termo/energiruder 19 Vinduers lydisolerende egenskaber 20 Forbrugernes krav til produkter og fremtidige udviklings muligheder for at mindske energitabet for et traditionelt vindue 21 Kilder 22

4 Konklusion af rapportens resultater af centerleder, arkitekt m.a.a. søren vadstrup Som led i Regeringens plan for at reducere Danmarks CO 2 -forbrug har Energistyrelsen under Projekt Vindue igangsat forskellige initiativer, der skal fremme brugen af energiruder - der er en ny, forbedret termorude, med mindre varmetab (U-værdi) takket være ekstra isolerende gasfyld i glasmellemrummet samt en særlig lavemissionsbelægning på den inderste glasflade. Et er midlerne til at opnå dette er en ny energi-mærkning af vinduer, så forbrugerne og byggerådgiverne kan få et overskueligt værktøj til at vurdere, hvor meget energi, der spares ved at gå over til de nye energiruder. Sideløbende med dette har Energistyrelsen afsat penge til forskning, produktudvikling og information. I december 1999 fik Raadvad-Centeret tildelt et forskningsprojekt om energimæssig forbedring af eksisterende vinduer i ældre bygninger under Energistyrelsens Projekt Vindue (J.nr / ). Projektet, benævnt Fase 1, idet det var et led i et større projekt, havde følgende formål: Foretage en række yderligere undersøgelser bl.a. i samarbejde med DTU/IBE, forskellige håndværksfirmaer og andre, for at eftervise om U-værdierne for de traditionelle dobbeltrudesystemer for ældre vinduer kan nå ned på de i Bygningsreglementet målsatte U-værdinormer på 1,8 W/m 2 K (nuværende) eller 1,3 (-Svanemærket). Raadvad-Centeret udvalgte herefter et typisk dansk vindue, der blev beregnet- i 3 forskellige sprosse-versioner og med 5 forskellige dobbeltrudesystemer, hvorefter disse, i alt 18 løsninger, incl. Basisvinduet helt uden forsatsvindue, blev beregnet efter THERM-programmet på DTU. Rapporten herfor blev afleveret i januar Sideløbende med dette gennemførte Raadvad-Centeret for egne midler projektets Fase 2, en tilsvarende beregning efter THERM-programmet for nye termovinduer i 4 forskellige materialer, med 3 forskellige termorudekonstruktioner og i 3 forskellige opsprosninger. I alt 39 beregninger, idet der også er medtaget det sidste nye påhit indenfor termovinduer, pålimede, falske sprosser. Denne undersøgelse er den eneste til dato, der sammenligner energiforholdene mellem forskellige konstruktioner af vinduer i ens størrelse og opdeling - samtidig med at energiberegningerne er sket efter de nyeste beregningssystemer, der tager hensyn til alle relevante forhold. De samme beregningsmetoder vil blive brugt ved den fremtidige energimærkningsordning for vinduer. Raadvad-Centeret har endvidere, sammen med forskellige andre samarbejdspartnere, arbejdet med levetider, livscyklusanalyser, lyd- og lys-kvalitetsmålinger for gamle og nye vinduer. Derudover har Centeret arbejdet med istandsættelsesmetoder, med økonomi og totaløkonomi samt med at udvikle nye koblede vinduer af træ, tilpasset ældre dansk bygningskultur, samt udvikling af nye dobbeltrudesystemer til gamle vinduer, der er tilpasset fredede og bevaringsværdige bygninger. Denne rapport redegør for og dokumenterer de energimæssige forhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger. 4

5 Vi har som nævnt taget et 100 årigt gammelt vindue og forsynet det med forskellige dobbeltrudesystemer - med almindeligt glas, coatet energiglas og energitermoruder. Energiberegningerne er foretaget for hele vinduet, hvor der er taget højde for rudestørrelser, konstruktion, materialerne og ind- og udstrålingen af varme fra bl.a. solen. Beregningerne er endvidere vist i 3 forskellige sprosseopdelinger af vinduet. Dette er så sammenlignet med de samme energiberegninger for de gængse typer nye termovinduer af træ, plast eller aluminium, der leveres som erstatninger for de gamle vinduer ved vinduesudskiftninger - bl.a. med den begrundelse, at de isolerer bedre. Det gør de imidlertid ikke. Konklusion Konklusionen er ret klar: Nye vinduer med termoruder eller energiruder er ikke det rigtige valg, rent energimæssigt eller varmeøkonomisk, i ældre huse, set i forhold til en istandsættelse af de gamle vinduer -suppleret med indvendige forsatsvinduer med energiglas eller energiruder. Baggrunden herfor er bl.a. at termoruder og energiruder har en ikke uvæsentlig kuldebrovirkning langs kanterne. Her sidder der nogle afstandsprofiler af galvaniseret jern, der leder varmen ganske glimrende, tværs gennem ruden. Denne kuldebro lukker en del varme ud, så hvis termoruderne er relativt små, hvad de jo er, når de skal forsøge at ligne ældre vinduer, er dette såkaldte linietab eller randtab af varme ekstra stort. Man kan derfor ikke bruge termorudens såkaldte center U-værdi, d.v.s. den U-værdi, termoruden opgives at have fra fabrikanten, som mål for vinduets samlede eller reelle U-værdi. Denne er væsentlig lavere. I praksis skal man regne med at en bræmme på cirka 10 cm langs termorudernes kant er dårligere isolerende. Hvis ruden eksempelvis er 35 x 40 cm er der ikke meget af center U-værdien tilbage. Vi kan derfor konstatere, at ved rudestørrelser under 50 cm i bredden på den ene led, er termoruder decideret fejlanbragte. Det vil sige, at i bygninger ældre end skal man bevare og istandsætte de gamle vinduer af træ, og anbringe energiruder eller energitermoruder indvendigt på disse - som påkoblede rammer eller forsatsvinduer. Det giver bedre varmeøkonomi, bedre totaløkonomi og bevarer samtidig husets arkitektur. Denne løsning er også den bedste i forhold til dæmpning af trafikstøj, i forhold til risikoen for udvendig kondens på ruderne og i forhold til en levetid på det samlede vindue på flere hundrede år. Hertil kommer de miljømæssige forhold samt CO 2 -regnskabet, hvor det energiforbedrede, gamle vindue også har de bedste tal. Alt dette er nærmere beskrevet i Raadvad-Centerets nye bog Gode råd om vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af gamle vinduer samt i Raadvad-Centerets projektrapport til Projekt Vindue, der sammen med en masse andre informationsmaterialer om vinduer, ligger på Centerets hjemmeside på 5

6 Hvordan er et traditionelt vindue opbygget? Opstalt og lodret snit i et traditionelt vindue med enkelt lag glas Traditionelt vindue med forskellige forsatsløsninger Snit i bundkarm og ramme ved de tre forsats typer der er anvendt i denne undersøgelse forsatsramme tværpost forsatsvindue, åbner indad lodpost sprosse koblet ramme koblet ramme rude ramme koblet vindue, åbner udad med den udvendige ramme karm hærdet glas optoglas, åbner udad med den udvendige ramme 6

7 Hvordan er et termovindue opbygget og hvilke typer findes? Snit i bundkarm og ramme ved de fire forskellige nye vindues typer der er anvendt i denne undersøgelse Sprosse typer? Snit i en gammel og to nye typer sprosser ramme oprindelig sprosse til sammenligning træ karm kit trævindue aluminiumsbeklædt trævindue stål/aluminium ramme gennemgående sprosse alu-beklædt trævindue plast/gummi karm glas blandede materialer/miksvindue [f.eks. velfac, idealcombi] plastvindue snydesprosse alu-beklædt trævindue 7

8 Hvad dækker begreberne lavemissionsbelægning, termorude, energiglas og energiruder? Fremstilling af moderne glas, Floatglas Floatglas fremstilles ved at flydende glasmasse ledes ud på et bad af flydende tin. Glasmassen indeholder jernoxid i meget små mængder, men nok til at det ser grønligt ud, hvis man kigger ind på kanten af glasset. Glas med lavt jernindhold vil i mindre grad end almindeligt glas påvirke lysets farvesammensætning, og samtidig absorbere en mindre del af solenergien (g-værdien bliver højere). Belægninger Glas kan påføres forskellige belægninger af metaloxider på overfladen. Der skelnes mellem lavemissionsbelægninger, der har til formål at nedsætte varmetabet (svagt tonet), og solafskærmende belægninger, der har til formål at begrænse solindfaldet gennem ruden (ofte kraftigt tonet - biler, kontorer m.m). Lavemissionsbelægninger Isoleringsevnen af et vindue afhænger af den isolerende virkning af hulrummet mellem oftest to lag glas. Varmeoverføringen i hulrummet foregår ved ledning, konvektion (varmeoverføring ved luftbevægelse) og varmestråling. Varmestrålingen udgør ca. 2/3 af det samlede varmetab og nedsættes betragteligt, ved at belægge glasset med en lavemissionsbelægning. Den hårde lavemissionsbelægning, der består af tinoxid, brændes fast i glasset og er meget robust. Den anvendes derfor ved forsatsløsninger f.eks. på eksisterende vinduer. Den bløde lavemissionsbelægning er bedre til at isolere, men nedsætter solindstrålingen mere (lavere g-værdi) og er sårbar - den kan derfor kun anvendes forseglet i termoruder. Energiglas: enkeltlags glas med hård lavemissionsbelægning Termorude: to lag glas sammenholdt af afstandsskinne, forseglet og med luft i hulrummet Energirude: termorude med blød lavemissionsbelægning, forseglet og med gas i hulrummet. Hvis afstandsskinnen er isolerende siges energiruden at have varm kant Lavemissionsbelægninger medfører en større absorption og refleksion af solstråling i ruden, hvilket har den ulempe, at de nedsætter solindstrålingen (lavere g-værdi). Der skelnes mellem hårde og bløde belægninger. [1] 8

9 Floatglas Fremstilling af Floatglas, evt. med påførsel af hård lavemissionsbelægning Termorude Ved at se om de fire spejlbilleder af et tændt stearinlys er ens eller ej, kan man se om ruden har lavemissionsbelægning [ 2] råstofblanding afskåret glas evt. påførsel af hård belægning lavemissionsbelægnnig 1500 C 1100 C 600 C 500 C 200 C 9

10 Forklaring på energitilskud for et vindue Et vindue er et specielt bygningselement idet der ikke kun tabes varme fra huset, men også tilføres energi gennem solens stråler. Samlet varmetab gennem vinduet: Den varmemængde der tabes for hele vinduet betegnes samlet U-værdi. Den opdeles i en del der tabes gennem ramme/karmen, en del der tabes gennem ruderne samt, for termoruder, en del der tabes gennem kantprofilet (et linietab, angives med det græske bogstav Ψ (psi) - det er selvfølgelig nul for vinduer uden termoruder). Hidtil er termovinduer kun solgt med angivelse af center U-værdi, men som det fremgår af figuren, er dette kun en del af det samlede varmetab. Nyttiggjort solenergi: Den varme der tilføres boligen stammer fra solen. Et vindues evne til at lade solenergi passere ind i bygningen karakteriseres ved dets g-værdi, som er den procentdel af solens energi der rammer hele vinduet, som når ind i huset (solenergitransmittans; stor g-værdi medfører større energitilskud). Den opdeles i en del der ledes gennem vinduets ramme/karm (en lille andel, 0), og en del der trænger gennem vinduets samlede glaslag. glasarealet vender med syd, 33 % mod øst og vest og 26 % mod nord. På et gennemsnitsår tilstråler der 281 kwh/ m 2 i hele fyringssæsonen - når der tages hensyn til skyggevirkning fra bygninger, tagudhæng mm. begrænses det 30 % til 197 kwh/ m 2. Ligeledes på et gennemsnitsår antages der et varmetab på 90 kkh (1000 x gradtimer). Det samlede energitilskud per m 2 vindue på en fyringssæson i Danmark beregnes udfra formlen: E tilskud = 0,7 x 281x g 90 x U Energitilskudet er det tal der enklest fortæller om hvor meget energi man taber- og dermed hvor stort ens varmeudgift er. Et negativt energitilskud betyder at der tabes energi gennem vinduet- det gør alle idag! Vinduets samlede energitilskud i fyringssæsonen: Det samlede energitilskud fra vinduet beregnes udfra summen af energitilskudet minus energitabet, igennem en fyringssæson. Her regnes med nogle gennemsnitsbetragtninger for et referencehus, hvor det antages at 41 % af [1] 10

11 Samlet varmetab U-rude Ψ-kantprofil U-ramme/karm Nyttiggjort solenergi Vinduets samlede energitilskud g-rude nyttiggjort solenergi energi tilskud samlet varmetab g-ramme/karm 11

12 Vinduets udformning og dennes betydning for energi-tilskuddet Varmetab: Som nævnt på foregående side opdeles varmetabet i tre dele, nemlig gennem ramme/karmen, ruden og randtabet (kun for termo/ energiruder). Ser man på et vindue udefra fremgår det tydeligt, hvor stor betydning udformningen har. For termo/ energiruder opnås optimal isoleringsevne, den såkaldte center u- værdi, først cirka 10 cm fra kanten pga. randtabet. Des større rude, des mindre betydning får randtabet, da omkredsen er forholdsvis lille. Ved små rudestørrelser, som for eksempel småsprossede termovinduer, kan det område hvor ruden har sin optimale isoleringsevne derimod helt forsvinde. Randtabet kan sænkes ved at bruge isolerende kant, såkaldt varm kant. Nyt og gammelt Det nye vindue (det lyse) sparer kun ca.12 % på varmeudgiften i forhold til det oprindelige vindue med originale forsatsrammer. Havde man istedet skiftet glasset til energiglas i forsatsrammerne på det gamle vindue (der intet fejler) var varmetabet sænket ca. 44 % i forhold til det oprindelige vindue- eller ca. 37 % bedre end i det helt nye, uskønne vindue! Nyttiggjort solenergi: Udformningen af vinduet har også stor betydning for, hvor stor del af solens energi der tilføres boligen (hvor høj g- værdi). Nye vinduer er ofte mindre end de gamle, da man må have luft langs kanten for at få det nye vindue ind på plads i murhullet (dette er der ikke taget hensyn til i denne undersøgelse og nye vinduer vil derfor have en smule dårligere energibalance end det fremgår af denne undersøgelse). Desuden er ramme/karm profilerne i nye vinduer ofte bredere for at bære de tunge og tykke termoruder, samt, ikke mindst, er sprosserne meget kraftige. Typen af ruder i vinduet har også stor betydning; jo flere glaslag, des mindre energi trænger igennem og energibelægning vil også begrænse energitilskudet (men selvfølgelig mindske varmetabet). 12

13 center U-værdi med optimal isoleringsevne termovindue termovindue med gennemgående sprosser 13

14 Generel forklaring til beregnings-skemaerne Beregningseksempel Det anførte energitilskud er beregnet for et dannebrogsvindue der måler 116x183 cm. Des mindre vindue des dårligere bliver energitilskudet, især for termovinduer. Oprindeligt vindue Sprosser: Sprosser har ingen indflydelse på varmetabet (ændrer ikke U-værdien), men de giver lidt skygge og dermed lidt dårligere g-værdi- og derfor mindre energitilskud Randtab Ψ: Ψ-værdien er 0 når der ingen termorude erden optræder derfor kun hvor der er en energitermorude som forsatsvindue. U-værdi rude: For både forsats, koblet og Optoglas med energiglas er værdien 1,8 W/m 2 K og dermed er der ikke fare for udvendig kondens. U-værdi rude for forsatsenergirude løsningen er derimod i dette eksempel på 0,9 W/m 2 K og her er der risiko for udvendig kondens. Termovinduer Sprosser: Sprosser i termovinduer giver både større varmetab og mindre solenergiindfald. Især de gennemgående sprosser er energimæssig meget dårlige, og udfra dette synspunkt er det fornuftigt med snydesprosser. De har tilgengæld en række andre ulemper såsom skæmmende kantlister, fare for at de falder af (de er limet eller clipsede på), samt at man ofte må skifte hele vinduet hvis termoruden punkterer. Randtab Ψ: Randtabet langs kanten kan nedsættes ved brug af varm kant hvor afstandsprofilet f eks. er udført i rustfrit stål, plast eller gummi. U-værdi rude: Hvis værdien er under 1,3 W/m 2 K kan der være risiko for udvendig kondens. Der vindes ikke meget i energitilskudet ved så lave U-værdier, da ruderne også har meget lave g-værdier. U-værdi vindue: Ved nybyggeri skal bygningsreglementets krav om U-værdi på mindst 1,8 W/ m 2 K være opfyldt. Specielt om nye trævinduer: Denne undersøgelses vindue er energimæssigt bedre end andre beregnede. Specielt om nye aluminiums beklædte trævinduer og nye vinduer af blandede materialer (Træ, aluminium, plast, gummi): Aluminium virker som køleribber, det er medvirkende til den dårlige U-værdi. Specielt om nye plastvinduer: Plastikvinduer er komplekse konstruktioner, og der kan være forskel fra det ene fabrikat til det andet, det her undersøgte vindue er energimæssigt dårligere end andre beregnede. [3] [4] 14

15 Energitilskud for et dannebrogsvindue uden sprosser Vinduestype U-værdi g-værdi Energitilskud w/m 2 k brøkdel kwh/ m 2 år Oprindeligt vindue - med et lag glas 4,4 0, og oprindeligt forsatsvindue 2,4 0, og forsatsramme med energiglas 1,7 0,44 66 B - og koblet ramme med energiglas 1,7 0,44 64 B - og Optoglas med energiglas 1,7 0,44 66 B - og forsatsenergirude (3 lag glas ialt) C 1,3 A 0,33 A 51 A Nyt trævindue med termorude 2,8 W/m 2 K 2,5 D 0, med energi rude 1,1 W/m 2 K C 1,6 0, med energi rude 1,1 W/m 2 K med varm kant C 1,5 0,34 68 Nyt alu beklædt trævindue med termorude 2,8 W/m 2 K 2,5 D 0, med energirude 1,1 W/m 2 K C 1,7 0,34 86 Nyt vindue af blandede materialer med termorude 2,8 W/m 2 K 3,0 D 0, med energirude 1,1 W/m 2 K C 2,0 D 0, Nyt plast vindue med termorude 2,8 W/m 2 K 2,6 D 0, med energirude 1,1 W/m 2 K C 1,8 0, [3] [4] Noter: A Undersøgelsens laveste energiforbrug, den store reduktion af U-værdien modvirkes dog delvis af mindre g- værdi B Lavt energiforbrug opnået med kun to lag glas, bedste løsning i forhold til prisen C Risiko for udvendig kondens da U-rude lavere end 1,3 W/m 2 K D Udfra tallene i kolonnen Energitilskud kan man omsætte energitabet gennem vinduerne til varmeregning: varmepris per fyringssæson = energitilskud x arealet af hele vinduet x energipris pr kwh Energipriser, cirka: fjernvarme 0,50 kr/kwh, naturgas 0,78 kr/kwh, fyringsolie 0,87 kr/kwh, elvarme 1,30 kr/kwh [2] U-værdi ej tilladt ved nybyggeri ifølge bygningsreglementet, da hele vinduets samlede U-værdi er større end 1,8 W/m 2 K 15

16 Energitilskud for et dannebrogsvindue med een sprosse Vinduestype U-værdi g-værdi Energitilskud w/m 2 k brøkdel kwh/ m 2 år Oprindeligt vindue - med et lag glas 4,4 0, og oprindeligt forsatsvindue 2,4 0, og forsatsramme med energiglas 1,7 0,43 68 B - og koblet ramme med energiglas 1,7 0,43 65 B - og Optoglas med energiglas 1,7 0,43 67 B - og forsatsenergirude (3 lag glas ialt) C 1,3 A 0,32 A 52 A Nyt trævindue med termorude 2,8 W/m 2 K, gennemgående sprosse 2,5 D 0, ,8 W/m 2 K, snyde sprosse 2,5 D 0, Nyt trævindue med energirude 1,1 W/m 2 K, gennemgående sprosse C 1,7 0, ,1 W/m 2 K, snyde sprosse C 1,6 0, ,1 W/m 2 K, gennemgående sprosse, med varm kant C 1,6 0, ,1 W/m 2 K, snyde sprosse, med varm kant C 1,5 0,33 70 Nyt alu beklædt trævindue med termorude 2,8 W/m 2 K, gennemg. sprosse 2,5 D 0, ,8 W/m 2 K, snyde sprosse 2,5 D 0, med energirude 1,1 W/m 2 K, gennemg. sprosse C 1,8 0, med energirude 1,1 W/m 2 K, snyde sprosse C 1,7 0,33 88 Nyt vindue, blandede matr. med termorude 2,8 W/m 2 K, gennemg. sprosse 3,0 D 0, ,8 W/m 2 K, snyde sprosse 3,0 D 0, med energirude 1,1 W/m 2 K, gennemgående sprosse C 2,2 D 0, med energirude 1,1 W/m 2 K, snyde sprosse C 2,0 D 0, Nyt plast vindue med termorude 2,8 W/m 2 K, gennemgående sprosse 2,6 D 0, ,8 W/m 2 K, snyde sprosse 2,6 D 0, med energirude 1,1 W/m 2 K, gennemgående sprosse C 1,9 D 0, med energirude 1,1 W/m 2 K, snyde sprosse C 1,8 0, [3] [4] 16

17 Energitilskud for et småsprosset dannebrogsvindue Vinduestype U-værdi g-værdi Energitilskud w/m 2 k brøkdel kwh/ m 2 år Oprindeligt vindue - med et lag glas 4,4 0, og oprindeligt forsatsvindue 2,4 0, og forsatsramme med energiglas 1,7 0,39 76 B - og koblet ramme med energiglas 1,7 0,39 73 B - og Optoglas med energiglas 1,7 0,39 75 B - og forsatsenergirude (3 lag glas ialt) C 1,3 A 0,29 A 59 A Nyt trævindue med termorude 2,8 W/m 2 K, gennemgående sprosser 2,5 D 0, ,8 W/m 2 K, snyde sprosser 2,4 D 0, Nyt trævindue med energirude 1,1 W/m 2 K, gennemgående sprosser C 2,1 D 0, ,1 W/m 2 K, snyde sprosser C 1,8 0, ,1 W/m 2 K, gennemg. sprosser, med varm kant C 1,9 D 0, ,1 W/mvK, snyde sprosser, med varm kant C 1,6 0,29 93 Nyt alu beklædt trævindue med termorude 2,8 W/m 2 K, snyde sprosser 2,5 D 0, energirude 1,1 W/m 2 K, snyde sprosser C 1,8 0, Nyt vindue af blandede matr. med termorude 2,8 W/m 2 K, snyde sprosser 2,9 D 0, med energirude 1,1 W/m 2 K, snyde sprosser C 2,1 D 0, Nyt plast vindue med termorude 2,8 W/m 2 K, snyde sprosser 2,5 D 0, med energirude 1,1 W/m 2 K, snyde sprosser C 1,9 D 0, Noter: A Undersøgelsens laveste energiforbrug, den store reduktion af U-værdien modvirkes dog delvis af mindre g- værdi B Lavt energiforbrug opnået med kun to lag glas, bedste løsning i forhold til prisen C Risiko for udvendig kondens da U-rude lavere end 1,3 W/m 2 K [3] [4] Udfra tallene i kolonnen Energitilskud kan man omsætte energitabet gennem vinduerne til varmeregning: varmepris per fyringssæson = energitilskud x arealet af hele vinduet x energipris pr kwh Energipriser, cirka: fjernvarme 0,50 kr/kwh, naturgas 0,78 kr/kwh, fyringsolie 0,87 kr/kwh, elvarme 1,30 kr/kwh [2] D U-værdi ej tilladt ved nybyggeri ifølge bygningsreglementet, da hele vinduets samlede U-værdi er større end 1,8 W/m 2 K 17

18 Dug/kondens på vinduer med forsatsruder Her dækker forsatsruder både egentlige forsatsvinduer, koblede rammer samt Optoglas. Det er vigtigt at der er tæt ind mod stuerne, derimod skal der helst være en vis ventilation med tør udeluft mellem ruderne. Problem Dug på indersiden af hele de indvendige ruder Årsag For høj luftfugtighed Afhjælpning af problem Luft ud, evt. monter friskluftventiler Dug på indersiden af yderste rude Forsatsrude ikke tæt nok i forhold til ydre ramme. Kan også skyldes indtrængen slagregn pga. manglende kit/vedligehold Tætne forsatsvindue meget omhyggeligt, evt. løsne udvendig ramme en smule (bor ikke huller i rammen) Reparer manglende kit eller evt. istandsæt hele vinduet. Kondens på yderside af yderste rude (optræder kun ved forsatsenergiruder, altså med 3 lag glas ialt) Stor udstråling til himmelrummet i kombination med lav center U-værdi Lev med det eller brug evt. udvendige skodder 18

19 Dug/kondens på vinduer med termo/energiruder Problem Dug på indersiden af hele de indvendige ruder Årsag For høj luftfugtighed Afhjælpning af problem Luft ud, evt. monter friskluftventiler Dug i kanten af ruderne, især nederst og lidt op af kanterne Kuldebro pga. afstandsskinne i termorude Udskift vindue til koblet vindue eller energirude med varm kant Dug imellem ruderne Punkteret termorude Udskift vindue til koblet vindue eller energirude med varm kant Kondens på yderside af yderste rude Stor udstråling til himmelrummet i kombination med lav center U-værdi Lev med det, udskift vindue til koblet vindue eller anskaf energiruder med center U-værdi over 1,3 W/ m 2 K 19

20 Vinduers lydisolerende egenskaber Vigtige forhold omkring isolering mod støj De mest betydende parametre for at opnå høj lydreduktion er at vinduet er tæt, at der er stor afstand mellem ruderne, at det er asymmetrisk opbygget med forskellig glastykkelser samt tyngden af glassene. Yderligere har det en positiv effekt at ruderne ligger i f.eks. linoliekit (dæmper svingningerne), at vinduerne næsten er i plan med muren og er uden fremspring som f.eks. udvendige aluminiums beklædninger. midterste glas fjernes uden at lyddæmpningen mindskes den lidt større mindste glas afstand opvejer den lavere vægt af kun to istedet for tre lag glas. Tabellen viser eksempler på forskellige bygningsdeles støjdæmpende egenskaber: Konstruktion Dæmpning R W Medens der ikke er forskel på de energimæssige forhold mellem et forsats, koblet og Optoglas vindue, er forsatsløsningen, med cirka 120 mm rudeafstand, klart den mest fordelagtige når man taler om lydisolering. Vinduer med termo/ energiruder med oftest ens glastykkelse og meget lille rudeafstand (typisk mm), kan derfor være dårlige til at dæmpe lyden. Det ses da også at nogle nye lyddæmpende termoruder er forsynede med en indvendig forsatsrude (og altså har tre lag glas). Svenske støj målinger En svensk undersøgelse påpeger, at lyddæmpende vinduer ofte ikke er specielt velegnede til at dæmpe normal bytrafikstøj med lave frekvenser ned til 50 Hz (fra busser og lastbiler). Det betyder, at man kan betale mange penge for et lyddæmpende vindue optimeret for højere frekvenser (med et formodet dårligere energitilskud), der ikke dæmper bedre end det oprindelige vindue forsynet med forsatsrammer. Tilsvarende kan det ikke betale sig at investere i dyre laminerede glas, der ikke giver stor nytte ved de lave støj frekvenser i byer. I et lyddæmpende vindue, opbygget af en termorude og en ekstra rude, kunne det Vinduer med enkelt glas vinduer med enkeltglas og simpel forsatsrude Vinduer med koblede rammer med enkelt glas Vinduer med termoglas Vinduer med termolydglas Vinduer med enkelt glas forbrdret med nye forsatsvinduer med enkelt glas Vinduer med enkelt glas forbedret med nye forsatsvinduer med termoglas eller termolydglas Ældre let facade Isololeret let facade db db db db db db db db db [5] [6] [7] [8] 20

21 Forbrugeres krav til produkter og fremtidig udviklings muligheder for at mindske energitabet for et traditionelt vindue Efterspørg jernfattigt glas Jo mindre jernindholdet er i glasset, des mere solenergi trænger ind i boligen (højere g-værdi) Efterspørg smalle og elegante rammer/karme på forsatsruder af træ Der er en tendens til at nye forsatsrammer har brede og klodsede træprofiler, det giver mindre lys og mindre g-værdi. Bedre energibelægning, udvikling af mere effektive hårde belægninger Medens den bløde energibelægning er tæt på det teoretisk opnåelige mht. isoleringsevne, er den hårde det langt fra. Her burde ske en udvikling for at forbedre U-værdien, uden at mindske lysindfaldet. Et vindue med enkeltglas og energiforsatsrude har en rude U- værdi på 1,8 W/ m 2 K hvor der er god mulighed for forbedringer ned til faregrænsen for udvendig kondens på 1,3 W/ m 2 K. Ligeledes burde der udvikles hårde belægninger med mindre toning af dagslyset. Der er idag desværre ingen udvikling på dette område fra producent side. Energigardiner mellem de ud- og indvendige rammer Eventuelt genskabe og/eller bruge udvendige skodder [2] 21 23

22 kilder [1] ruder og vinduers energimæssige egenskaber, kompendium 3, detaljerede metoder til bestemmelse af energimærkningsdata, maj 2000, ibe dtu, (ruder og vinduer) [2] bliv varm på dit vindue, nordsjællands miljø & energikontor [3] karsten duer, et energirenoveret dannebrogsvindues energimæssige egenskaber, 2000/ 2001, byg dtu, rapporter/sr-0030.pdf [5] støj og vinduer- en orientering om støjisolerende vinduer, folder fra miljøstyrelsen [6] vejdirektoratet, vejtrafik og støj- en introduktion 1998 [7] miljø- og energiministeriet, orientering fra miljøstyrelsen nr. 15, Afskærmning og isolering mod vejstøj, 1995 [8] fönster med hög ljudisolering mot trafikbuller, sp sveriges prövnings- och forskningsinstitut, sp rapport 1998: 26 [4] karsten duer, nye dannebrogsvinduers energimæssige egenskaber, januar 2001, byg dtu, 22

23 fra raadvad-centeret oversigt over informationsmaterialer m.m. søren vadstrup: gode råd om vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af vinduer. kort, populær fremstilling af fakta, principper og holdninger. søren vadstrup: tekniske anvisninger til bygningsrestaurering: almindelig vedligeholdelse af vinduer af træ nænsom istandsættelse af vinduer total istandsættelse af vinduer vedligeholdelsesprogram for linoliemalede vinduer energimæssig forbedring af eksisterende vinduer fremstilling af nye vinduer til ældre bygningher nøgle til stillingtagen for og imod udskiftning af gamle vinduer ny og genmaling af træ, jern og murværk med linoliefarve præcise, detaljerede arbejdsbeskrivelser til, hvordan arbejdet udføres trin for trin, med, præcise materiale-specifikationer, udfaldskrav til det færdige arbejde samt vedligeholdelsesvejledninger - både for håndværkeren, der skal udføre arbejdet og til husejerens orientering. raadvad-centerets vindues-database på internettet tekniske anvisninger til vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring raadvad-vinduerne - et nyt kvalitetsvindue af træ uden udvendige termoruder til ældre bygninger raadvad s håndværker-database søg og find find håndværksfirmaer over hele landet, der kan istandsætte ældre vinduer, udføre forsatsvinduer eller nye vinduer efter raadvad-centerets principper. beregningsskemaer til u-værdier, energibalance m.v. nøgle til stillingtagen for og imod udskiftning praktisk organisering af arbejdet hjælp til husejerne telefonrådgivning: ring og stil spørgsmål og få gratis svar hos raadvad-centeret hver dag fra kl raadvad s bygningssyn - uvildig hjælp på stedet tro ikke på det lokale håndværksfirma, der siger dine gamle vinduer er dårlige og skal skiftes ud. få i stedet en uvildig rådgivning på stedet ved at rekvirere raadvad s bygningssyn til at vurdere dine vinduer. Vi skal ikke udføre arbejdet for dig bagefter. andet raadvad s vindues-video: videofilm på 20 minutter om vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af vinduer. kan f.eks. vises til bestyrelsesmøder i andelsboligforeninger, hvor man drøfter husets vinduer.

24 RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon / Telefax / /

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad. 1 RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.dk www.raadvad.dk Vinduers varmetab Energi-, kondens- og

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder Sekretariat Teknologiparken 8000 Århus C. Tlf. 7220 1122 Fax 7220 1111 Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder 2001 v/diplomingeniør Peter Vestergaard

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Energitilskud [kwh/m 2 ] RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER kompendium 9: OVERSIGT OVER MULIGHEDER FOR UDVIKLING AF BEDRE RUDER OG VINDUER 150,00 100,00 50,00 g g = 0,59 0,00 U g = 1,1 0 25 50

Læs mere

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes ID: Rude 1 Beregning af ID: Rude 2 Rudeudskiftning - Udskiftning af alm. rude til rude af

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer med ét lag glas med begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning kan, såfremt de oprindelige

Læs mere

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet og de bevaringsværdige bygninger. Først en kort gennemgang af hvor langt man kan sænke energiforbruget i bevaringsværdige bygninger. Dernæst

Læs mere

Vinduer til Fremtiden

Vinduer til Fremtiden Vinduer til Fremtiden Revideret d. 28/3 2006 Svend Svendsen Jacob Birck Laustsen BYG.DTU Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk, jbl@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Bygningsreglementet Nye energibestemmelser

Læs mere

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU -

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU  - Strategi- og erfaringskonference om lavenergi-nybyggeri 30. November 2006 Strategi-drøftelser: Energivinduer Henrik Tommerup BYG DTU hmt@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk - www.lavebyg.dk 1 Disposition Beskrivelse

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Strategiudviklingsmøde i LavEByg-netværk om integrerede lavenergiløsninger 21. April 2006 Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Baggrund - Globalt Kyotoaftalens reduktionsmål for drivhusgasser

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2009 Version 8 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 1... 5

Læs mere

Outrup glas vejledning

Outrup glas vejledning Outrup glas vejledning Valg af glas og ruder Valg af glas og ruder Indhold. Lavenergi glas Lydruder Ornamentglas Sikkerhedsglas Sikringsglas Solafskærmende glas Rudens opbygning Varm kant Side 3 Side 4

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2003 Version 6 31-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Vinduer og yderdøre med glas

Vinduer og yderdøre med glas Vinduer og yderdøre med glas Det største varmetab fra et hus sker gennem vinduerne. Derfor er der gode besparelser at hente ved at renovere eller skifte vinduer ud også selv om du har vinduer med termoruder!

Læs mere

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Produktinformation Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Koblede Vinduer Triowood & Duowood Vi har gennem mange år opnået stor

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 1999 Version 3 6-03-001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere

Hvad koster et vindue?

Hvad koster et vindue? Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Det næstbilligste her og nu er det billigste på lang sigt: Nænsom istandsættelse

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt. Mennesker

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt. Mennesker Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - ilag 141 Offentligt Mennesker 1 Den daglige drift af vores bygninger skal opprioriteres. Forskellen på en god og en dårlig varmemester er 10 %. Der

Læs mere

Vinduers samlede miljøbelastning

Vinduers samlede miljøbelastning Vinduers samlede miljøbelastning Livscyklusanalyse af fire vinduestyper - eller hvordan man billigt og bekvemt begrænser CO 2 udslippet mærkbart! Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2003 Version 3 09-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber Karsten Duer Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET OKTOBER 2000 SR-0030 Revideret Februar 2001 ISSN 1396-402X INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1

Læs mere

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE, ISTANDSÆTTELSE OG ENERGIFORBEDRING AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold vinduer - vold mod bygninskulturen 3 1. raadvad-centerets restaurerings-principper

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 6: DATA FOR ENERGIMÆRKEDE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-006 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 6... 5

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 4...

Læs mere

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm 6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm Energiløsninger I kapitel 5 har du fået idéer og værktøjer til at lokalisere energibesparelsespotentialer i bygningen. Ét af værktøjerne er de energiløsninger,

Læs mere

Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer. Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning

Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer. Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer Valg af vinduer Vinduesvalg på stille villavej i Århus

Læs mere

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 27, 2015 Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Laustsen, Jacob Birck Publication date: 2007 Document Version Forlagets

Læs mere

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms Prisliste april 2010 Ekskl. moms Kort og godt! Med KPK Døre og vinduer får du et produkt i en ensartet høj kvalitet. Træmaterialet er deklareret nordlandsk fyrretræ med et stort kerneindhold Produkterne

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Energibesparelse for Ventilationsvinduet

Energibesparelse for Ventilationsvinduet Henrik Tommerup Energibesparelse for Ventilationsvinduet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-01 2005 ISSN 1601-8605 Forord Denne sagsrapport er udarbejdet af BYG-DTU i januar 2005 for

Læs mere

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG.

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. Denne rapport er lavet på foranledning af Hørsholm Kommune på grund af skolens ønsker om begrænsning af varmetabet og mindskelse

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 7... 5 1 RUDER

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 1999 Version 3 19-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

VELFAC 200i - udadgående vinduer

VELFAC 200i - udadgående vinduer VELFAC i - udadgående vinduer Titel Side VELFAC 201i Sidehængt vindue 32 VELFAC 207i Sidestyret vindue 33 VELFAC 210i Fast vindue 34 VELFAC 212i Topstyret vindue 35 VELFAC 220i jørnevindue 36 VELFAC 229i

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer:

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: København januar 2012 Sag 11294 TM Vinduesprojekt Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: E/F Ved Amagerport 2 10 m.fl. Rapport ved arkitekt Troels Maaløe CVR-nr.

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre!

ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre! ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre! Eller send en mail til salg@esvinduet.dk Dansk produceret efter dit behov - Hvad er den rigtige løsning til bygningen? Det er ikke altid let at vælge den

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020

Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 04, 2015 Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020 Svendsen, Svend ; Laustsen, Jacob Birck Publication date: 2008 Document

Læs mere

U LT R A L O W E N E R G Y

U LT R A L O W E N E R G Y U LT R A L O W E N E R G Y WINDOWS R VINDUER FRA ULSTED Nye Low Energy Windows ra ScandiWood A/S Windows Ulsted Low Energy Windows har skabt nye muligheder or arkitekter til at designe passivhuse. Den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN. Forsatsvinduer

DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN. Forsatsvinduer DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN Forsatsvinduer Dansk Lydisolering er en stabilt voksende virksomhed, der er bygget op omkring den erfaring, vi har fået ved at have arbejdet med støj i mange år. Alle

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006. SfB (31)X

VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006. SfB (31)X VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006 SfB (31)X Indholdsfortegnelse Idéen bag et VELFAC vindue 3 Systemoversigt 4 Priser på vinduer - VELFAC 100 5 Priser på vinduer - 6 Priser

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET

RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET 1-afprøvning af RAADVAD-VINDUET i Horsensgade og Florsgade i København RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET i to byfornyelsesprojekter i København Horsensgade 10-12 og Florsgade 3-5 Side 1 1-afprøvning

Læs mere

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail:

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail: Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Antal beboere: Orientering hustag (nord= 0 grader. Øst = 90 grader) Udfyldes evt. senere Forbrug pr. år i kwh: (For hjælp: Bilag 2 og 3) E-mail:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere