Brugervejledning til Nokia 900

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia 900"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia udgave

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning af telefonen 9 Antenneplaceringer 12 Sådan tænder og slukker du telefonen 12 Oprettelse af dit Windows Live ID 13 Windows Live ID 13 Nokia-konto 14 Kopiering af kontakter fra din gamle telefon 14 Låsning eller oplåsning af taster og skærm 15 Headset 16 Ændring af lydstyrken 17 Adgangskoder 17 Synkronisering af telefonen med din computer 18 Grundlæggende brug 19 Om startskærmen og apps-menuen 19 Handlinger på berøringsskærmen 19 Brug af telefonen, når den er låst 22 Skift mellem åbne apps 22 Sådan gør du telefonen personlig 23 Sådan skriver du tekst 24 Søgning på telefonen og internettet 27 Stemmestyring af din telefon 28 Indikatorer på statuslinjen 28 Brug af telefonen i flytilstand 29 Forlængelse af batterilevetiden 29 Opkald 30 Opkald til en kontakt 30 Opkald til det seneste udgående nummer 30 Opkald til din voic 31 Omstilling af opkald til din voic eller et andet telefonnummer 31 Telefonmøde 31 Sådan slår du lyden fra på et indgående opkald 32 Opkald til en kontakt ved hjælp af stemmen 33 Kontakter og sociale netværkstjenester 33 Kontakter 33 Sociale netværk 37 Internet 38 Internetforbindelser 38 Internet 41 Beskeder og mail 42 Beskeder 42 Mail 45 Kamera 47 Brug af kameraet 47 Billedtagning 48 Optagelse af en video 48 Kameratip 49 Selvportræt 49 Sådan tager du et nærbillede 49 Billedtagning i mørke 50 Sådan tager du et billede af et motiv i bevægelse 50 Lokationsoplysninger i billeder og videoer 50 Afsendelse af et billede eller en video 50 Deling af billeder og videoer 51 Dine billeder 52 Om hubben Billeder 52

3 Indholdsfortegnelse 3 Visning af billeder 52 Markering af et billede som en favorit 53 Overførsel af billeder og videoer til internettet 54 Ændring af baggrunden i hubben Billeder 54 Oprettelse af et album 54 Kopiering af dine billeder mellem din telefon og pc 55 Produkt- og sikkerhedsoplysninger 83 Indeks 89 Underholdning 55 Musik og videoer 55 Marketplace 57 Spil 60 Kort og navigation 61 Positionering og lokationstjenester 61 Nokia Kort 62 Nokia Kørsel 66 Kontor 69 Ur 69 Kalender 70 Microsoft Office Mobile 72 Brug af lommeregneren 76 Forbindelses- og telefonstyring 77 Bluetooth 77 Kopiering af et billede eller andet indhold mellem din telefon og pc 78 Opdatering af telefonens software og apps 78 Sikkerhedskopiering, synkronisering og gendannelse af telefonen 79 Sådan frigør du hukommelse på telefonen 80 Fjernelse af en app fra telefonen 80 Sikkerhed 80 Support 82

4 4 Sikkerhed Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk. BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. HOLD ENHEDEN TØR Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. GLASDELE Enhedens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker.

5 Sikkerhed 5 BESKYT HØRELSEN Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

6 6 Kom godt i gang Kom godt i gang Taster og dele 1 Stik til hovedtelefoner og højttalere (3,5 mm) 2 Den anden mikrofon 3 Mikro-USB-stik. Bruges også til at oplade batteriet. 4 SIM-kortholder 5 Lydstyrketaster 6 Tænd/sluk-tast/tastelåsknap 7 Kameratast 8 Søgetast 9 Starttast/hjem-tast 10 Tilbagetast 11 Frontkamera 12 Ørestykke

7 Kom godt i gang 7 13 Kamerablitz 14 Kameralinse 15 Mikrofon 16 Højttaler Tilbage-, start- og søgetaster Tilbage-, start- og søgetasterne hjælper dig med at navigere på telefonen. Tilbagetast Vend tilbage til det forrige skærmbillede Tryk på. Din telefon husker alle de apps og websteder, du har besøgt siden sidste gang, hvor skærmen blev låst. Skift mellem åbne apps Tryk på, og hold den nede. Stryg til venstre eller højre, og vælg den ønskede app. Starttast Gå til startskærmen Tryk på. Stemmestyring af din telefon Tryk på, og hold den nede, og sig en stemmekommando. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog.

8 8 Kom godt i gang Søgetast Søg på internettet Tryk på. Indsætning af SIM-kortet Denne enhed er designet til brug med et mini-uicc SIM-kort, der også kaldes et mikro-sim-kort. Et mikro-sim-kort er mindre end et standard-sim-kort. Du må ikke sætte mærkater eller klæbemærker på kortet. Tip! Brug SIM-dørnøglen til at låse SIM-bakken op. Hvis du mister værktøjet, kan du bruge en papirclips. 1 Sæt nøglen i hullet i døren, indtil bakken udløses, og træk derefter bakken ud. 2 Sørg for, at kontaktområdet vender opad, og indsæt derefter kortet i bakken.

9 Kom godt i gang 9 3 Skub bakken ind i telefonen, indtil den låses på plads. Fjern SIM'et 1 Sluk telefonen. 2 Lås bakken op, og træk den ud. 3 Træk kortet ud af bakken. Hvis du på et senere tidspunkt skifter netværksudbyder, kan finde instruktioner på Opladning af telefonen Om batteriet Din telefon har et internt, genopladeligt batteri, der ikke må tages ud. Brug kun Nokiagodkendte opladere, der er beregnet til denne telefon. Du kan også bruge et kompatibelt USB-kabel til at oplade telefonen (medfølger). Du kan indstille telefonen, så den automatisk sparer på strømmen, når batteriets opladningsniveau er lavt. Vælg > og strømsparetilstand > Slå altid strømsparetilstand til, når niveauet er lavt. Når telefonen skifter til batterisparertilstanden, kan du muligvis ikke ændre indstillingerne for alle apps.

10 10 Kom godt i gang Forsøg ikke at tage batteriet ud af enheden. Når batteriet skal udskiftes, skal du indlevere enheden hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler. Det er også muligt at få udskiftet batteriet hos visse autoriserede forhandlere. Vigtigt: Batteriet bør kun udskiftes af uddannede teknikere eller i et autoriseret servicenter. Hvis batteriet udskiftes på en måde, der ikke er godkendt, kan det medføre, at garantien bortfalder. Opladning af batteriet Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder telefonen første gang. Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge telefonen, mens batteriet oplades. Hvis telefonen er slukket, når opladningen startes, tændes telefonen automatisk. Sørg for at bruge en kompatibel USB-oplader til at oplade telefonen. Hvis telefonen angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende: Oplad fra en stikkontakt 1 Tilslut først USB-kablet til opladeren og opladeren til stikkontakten. Tilslut derefter mikro-usb-enden af USB-kablet til din telefon. 2 Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af telefonen og derefter ud af stikkontakten.

11 Kom godt i gang 11 Pas på, at du ikke kommer til at knække USB-kabelstikket, når du tilslutter eller frakobler opladerkablet. Oplad fra en computer Du kan bruge USB-opladning, hvis du ikke kan få adgang til en stikkontakt. Der kan overføres data, mens enheden oplades. Det er meget forskelligt, hvor effektiv en USB-opladning er, og det kan tage længere tid, inden opladningen startes, og inden enheden begynder at fungere. 1 Tilslut først USB-kablet til computeren og derefter til telefonen.

12 12 Kom godt i gang 2 Når batteriet er fuldt opladet, skal du først tage USB-kablet ud af telefonen og derefter ud af computeren. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald. Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen. Antenneplaceringer Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften. Antenneområdet er markeret. Sådan tænder og slukker du telefonen Tænd telefonen Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede, indtil telefonen vibrerer.

13 Kom godt i gang 13 Sluk telefonen Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede, og træk låseskærmen ned. Oprettelse af dit Windows Live ID Telefonen guider dig gennem den første konfiguration, når du indsætter SIM-kortet i telefonen og tænder den for første gang. Hvis du vil have adgang til alle Windows Live-tjenester, skal du oprette et Windows Live ID. Du skal have en internetforbindelse for at kunne oprette et Windows Live ID. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om eventuelle gebyrer for datatrafik. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, kan du oprette kontoen på et senere tidspunkt. Hvis du allerede har et Windows Live ID, skal du logge på med dit brugernavn og din adgangskode. Tip! Har du glemt din adgangskode? Du kan bede om at få den tilsendt i en mail eller sms. Hvis du vil oprette dit Windows Live ID på et senere tidspunkt, skal du gå til Hvis du vil foretage et nødopkald under den første konfiguration, skal du vælge nødopkald. Windows Live ID Med et Windows Live ID kan du få adgang til Microsoft Live- og Zune-tjenester med ét brugernavn og én adgangskode på din computer eller telefon. Du kan også bruge det samme brugernavn og den samme adgangskode til at få adgang til Xbox Livetjenester på din Xbox.

14 14 Kom godt i gang Med dit Windows Live ID kan du f.eks.: Hente indhold fra Marketplace Sikkerhedskopiere dine kontakter i Windows Live Overføre, gemme og dele billeder og dokumenter på SkyDrive Spore og låse en telefon, du har mistet, med Find min telefon Hente dine spilresultater til din telefon og tilføje nye resultater, når du spiller på din telefon De tilgængelige tjenester kan variere. Du kan få mere at vide om Windows Live ID og Windows Live-tjenester på Nokia-konto Med din Nokia-konto kan du få adgang til alle Nokia-tjenester med ét brugernavn og én adgangskode, både på telefonen og på en kompatibel computer. Du kan: Hente indhold fra Nokia-tjenester Gemme oplysningerne om din telefonmodel og dine kontaktoplysninger. Du kan også tilføje oplysninger om dit betalingskort. Du kan få mere at vide om Nokia-kontoen og Nokia-tjenesterne ved at gå ind på Hvis du vil oprette din Nokia-konto senere, skal du gå til account.nokia.com. Kopiering af kontakter fra din gamle telefon Du har dine nærmeste og kæreste lige ved hånden. Brug app'en Kontaktoverførsel til at kopiere dine kontakter fra din gamle telefon enkelt og nemt. Din gamle telefon skal have Bluetooth, og kontakterne skal være gemt i telefonhukommelsen, ikke på SIM-kortet. Denne app virker ikke på alle telefonmodeller.

15 Kom godt i gang 15 1 Aktivér Bluetooth på din gamle telefon. 2 Stryg til venstre til apps-menuen på startskærmen på din nye telefon, og vælg derefter Kontaktoverførsel. 3 Vælg fortsæt, og aktivér derefter Bluetooth. 4 Vælg din gamle telefon på listen over fundne enheder, og følg derefter instruktionerne på begge telefoner. Hvis dine kontakter er angivet på et sprog, der ikke understøttes af din nye telefon, vises kontaktoplysningerne muligvis ikke korrekt. Hvis du tidligere har sikkerhedskopieret dine kontakter i Windows Live, kan du også importere dem til din telefon direkte fra denne tjeneste. Låsning eller oplåsning af taster og skærm Du kan låse telefonens taster og skærm for at undgå, at der ved et uheld foretages et opkald fra telefonen, når den ligger i din lomme eller taske. Lås tasterne og skærmen Tryk på tænd/sluk-tasten. Lås taster og skærm op Tryk på tænd/sluk-tasten, og træk låseskærmen op.

16 16 Kom godt i gang Indstil taster og skærm til at låses automatisk Vælg > og lås og baggrund > Timeout for skærm efter, og angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne og skærmen automatisk låses. Headset Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til din telefon. Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

17 Kom godt i gang 17 Ændring af lydstyrken Tryk lydstyrketasterne op eller ned. Lydstyrketastene styrer alle lyde, herunder lydstyrken for alarmer og påmindelser. Den indbyggede højttaler giver dig mulighed for at tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde telefonen op til øret. Aktivér/deaktiver højttaleren under et opkald Vælg. Adgangskoder PIN-kode (4-8 cifre) PUK-kode (8 cifre) IMEI-nummer (15 cifre) Låsekode (sikkerhedskode) (min. 4 cifre) Denne kode beskytter dit SIM mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille telefonen, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes. Hvis koden ikke følger med dit kort, eller hvis du glemmer koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du skriver en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK-koden til at ophæve spærringen af koden. Denne kode skal bruges til at ophæve spærringen af en PINkode. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med dit SIM. Dette nummer bruges til at identificere gyldige telefoner på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne telefoner. Du skal muligvis give nummeret til Nokia Care-tjenester. Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06#. På denne måde kan du beskytte din telefon mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver.

18 18 Kom godt i gang Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt Nokia Care eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger. Synkronisering af telefonen med din computer Med pc-app'en Zune kan du synkronisere musik, videoer og billeder mellem din telefon og din kompatible computer. Du kan også sikkerhedskopiere og opdatere telefonen med den seneste software for at forbedre telefonens ydeevne og få nye funktioner. 1 Hent og installer den nyeste version af Zune på din pc fra Tip! Hvis du bruger en Apple Mac, skal du hente Windows Phone 7 Connector til Mac fra Mac App Store. 2 Sørg for, at telefonen ikke er låst med en låsekode. 3 Tilslut telefonen til din computer med et kompatibelt USB-kabel, og følg derefter de instruktioner, der vises på computeren. 4 Hvis du vil ændre Zune-indstillingerne, skal du vælge INDSTILLINGER på computeren. Hvis du tidligere har brugt en anden app, f.eks. Nokia Suite eller Nokia Ovi Suite, til at synkronisere filer mellem din telefon og din computer, kan du indstille Zune til at

19 Grundlæggende brug 19 synkronisere filer til de mapper, som du tidligere har brugt, så din musik og andet indhold nemt synkroniseres med din nye telefon. Grundlæggende brug Om startskærmen og apps-menuen De to primære visninger på telefonen er: Startskærm Tryk på felterne for at åbne dine foretrukne apps. De animerede felter viser ubesvarede opkald og modtagede beskeder, de seneste nyheder og vejrudsigten, feeds fra web-tv-kanaler og dine venners onlinestatus m.m. Du kan flytte rundt på felterne og fastgøre kontakter, apps, feeds, postkasser og andre favoritter. Opdateringer til fastgjorte kontakter vises i feltet, og du kan ringe til kontakterne direkte fra startskærmen. Apps-menu Her vises alle dine apps i alfabetisk rækkefølge. Har du mange apps? Du kan søge efter en app ved at vælge. Tip! Hvis du vil skifte mellem startskærmen og apps-menuen, skal du vælge eller blot stryge til venstre eller højre. eller Handlinger på berøringsskærmen Du kan bruge telefonen ved at trykke på skærmen eller ved at trykke og holde fingeren på berøringsskærmen. Vigtigt: Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller en anden skarp genstand på berøringsskærmen. Åbn en app eller et andet element på skærmen Tryk på app'en eller elementet. Tryk og hold nede for at åbne en menu med flere valgmuligheder Placer fingeren på et element, indtil menuen åbnes.

20 20 Grundlæggende brug Eksempel: Hvis du vil redigere eller slette en kalenderaftale, skal du trykke og holde fingeren på aftalen og vælge den ønskede valgmulighed. Tryk og hold nede for at trække et element Placer fingeren på elementet i et eller to sekunder, og træk derefter fingeren over skærmen. Stryge Placer en finger på skærmen, og lad fingeren glide i en konstant bevægelse i den ønskede retning.

21 Grundlæggende brug 21 Eksempel: Du kan stryge til venstre eller højre mellem startskærmen og appsmenuen eller mellem de forskellige visninger i hubberne. Hvis du vil rulle hurtigt gennem en lang liste eller menu, skal du svippe hurtigt op eller ned med fingeren på skærmen og derefter løfte fingeren. Tryk på skærmen for at stoppe rulningen. Zoom ind eller ud Placer to fingre på et element, f.eks. et kort, et billede eller en webside, og spred fingrene eller knib dem sammen.

22 22 Grundlæggende brug Brug af telefonen, når den er låst Du kan bruge visse funktioner på telefonen, når den er låst, uden at skulle angive låsekoden. Du kan f.eks.: Ændre signalet for indgående opkald Besvare eller afvise et indgående opkald Sætte musikafspilningen på pause, fortsætte afspilningen eller springe til en anden sang Hvis du vil aktivere telefonen, skal du trykke på tænd/sluk-tasten. Skift signal for indgående opkald Tryk på en lydstyrketast, og vælg, eller. Sæt musik på pause, fortsæt afspilningen eller spring til en anden sang Brug betjeningselementerne til musikafspilleren, der vises øverst på skærmen. Du kan også se: Datoen og klokkeslættet Din næste kalenderbegivenhed Ubesvarede opkald eller beskeder Skift mellem åbne apps Du kan se, hvilke apps og opgaver der er åbne i baggrunden, og skifte mellem dem.

23 Grundlæggende brug 23 Tryk på, og hold den nede. Stryg til venstre eller højre, og vælg den ønskede app. Sådan gør du telefonen personlig Tilpasning af startskærmen Vil du kun have det indhold, du skal bruge, på startskærmen? Flyt eller fjern felter, og fastgør kontakter, apps og websteder til startskærmen. Du kan også fastgøre musik og billeder, din seneste mail, favoritkontakter m.m. Når du fastgør en kontakt, vises kontaktens feedopdateringer i feltet, og du kan ringe op til kontakten direkte fra startskærmen. Fastgør en kontakt 1 Vælg Personer. 2 Vælg og hold kontakten, og vælg derefter fastgør til Start. Fastgør en app 1 Vælg for at gå til apps-menuen. 2 Vælg app'en, og hold den nede, og vælg derefter fastgør til Start. Fastgør et websted Gå til et websted, og vælg derefter > fastgør til Start. Flyt et felt Vælg og hold feltet, træk det til den nye placering, og slip det. Tryk derefter på skærmen. Fjern et felt fra startskærmen Vælg og hold feltet, og vælg derefter. Ændring af temaet Du kan ændre farverne, så de passer til din smag og dit humør.

24 24 Grundlæggende brug Vælg > og tema > Baggrund eller Farve. Tip! Du kan spare på batteriet, hvis du bruger en mørkere baggrund. Ændring af baggrundsbillederne Vil du gerne se dine yndlingsbilleder lidt oftere? Du kan ændre baggrundsbilledet for låseskærmen eller for hubben Billeder eller det dynamiske felt. Skift baggrunden på låseskærmen 1 Vælg > og lås og baggrund > skift baggrund. 2 Vælg et billede, tilpas det i størrelsen, og vælg. Skift baggrunden for hubben Billeder og det dynamiske felt 1 Gå til hubben Billeder, og vælg > vælg baggrund. 2 Vælg et billede, tilpas det i størrelsen, og vælg. Tip! Hvis du gerne vil have lidt variation, kan du vælge bland baggrund, så telefonen skifter mellem dine billeder. Tilpasning af dine ringetoner og andre toner Du kan tilpasse telefonens ringtoner. Vælg > og ringetoner og lyde. Vælg den type ringetone eller signal, du vil ændre, og vælg lyden. Tip! Du kan bruge pc-app'en Zune til at oprette ringetoner fra dine favoritsange. Sådan gør du telefonen lydløs Når du aktiverer lydløs tilstand, bliver alle ringetoner og signaler slået fra. Du kan bruge denne tilstand, når du f.eks. er i biografen eller til et møde. Tryk på lydstyrketasten for at få vist statusindikatoren for lydstyrken, og vælg derefter ring. Lydløs tilstand bliver slået til. Hvis du har indstillet telefonen til at vibrere, bliver vibrationstilstanden slået til i stedet for lydløs tilstand. Indstil telefonen til at vibrere Vælg > og ringetoner og lyde, og indstil Vibrer til Til. Sådan skriver du tekst Brug af tastaturet på skærmen Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du vælge et tekstfelt. Skærmtastaturet kan bruges både i portræt- eller landskabstilstand.

25 Grundlæggende brug 25 1 Tegntaster 2 Skift-tast 3 Tal- og symboltast 4 Smiley-tast 5 Mellemrumstast 6 Sprogtast. Vises, når der anvendes flere skriftsprog. 7 Enter-tast 8 Tilbagetast Tastaturlayoutet kan variere i forskellige apps. Skift mellem store og små bogstaver Vælg Skift-tasten. Vælg tasten to gange for at aktivere til Caps Lock-tilstand. Vælg Skift-tasten igen for at vende tilbage til normal tilstand. Skriv et tal eller et specialtegn Vælg tal- og symboltasten. Nogle af specialtegntasterne kan vise flere symboler. Hvis du vil se flere relaterede symboler, skal du vælge et symbol eller specialtegn og holde det nede. Tip! Hvis du hurtigt vil skrive et tal eller et almindeligt brugt specialtegn, skal du sætte en finger på tal- og symboltasten og lade fingeren glide til tegnet. Løft derefter fingeren. Tip! Du kan hurtigt indsætte et punktum, når du når til slutningen af en sætning, ved at vælge mellemrumstasten to gange. Føj en accent til et tegn Vælg tegnet, og hold det nede, og vælg derefter tegnet med accent.

26 26 Grundlæggende brug Slet et tegn Vælg tilbagetasten. Skift mellem skriftsprogene Vælg sprogtasten. Flyt markøren Tryk og hold fingeren på skærmen nær ved teksten, indtil markøren vises. Træk markøren til det ønskede sted uden at løfte fingeren. Hvis du vil flytte markøren til den næste række eller det næste tekstfelt, skal du vælge Enter-tasten. Enter-tastens funktion kan variere i forskellige apps. I webbrowserens webadressefelt fungerer den f.eks. som ikonet Gå til. Brug af tastaturets ordforslag Telefonen foreslår ord, mens du skriver, så du kan skrive hurtigere og mere nøjagtigt. Ordforslag er ikke tilgængelige på alle sprog. Vælg > og tastatur > indstillinger for indtastning. 1 Vælg et tastatur, og vælg Foreslå tekst, og markér ord, der er stavet forkert. 2 Begynd at skrive et ord i tekstfeltet. Telefonen foreslår mulige ord, mens du skriver. Når det korrekte ord vises, skal du vælge ordet. 3 Hvis du vil føje et nyt ord til ordbogen, skal du skrive ordet, vælge det og derefter vælge plustegnet (+) ud for ordet på forslagslinjen. Slå ordforslag fra Vælg et tastatur, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Foreslå tekst, og markér ord, der er stavet forkert. Fjern alle ord, der er føjet manuelt til listen med forslag Vælg nulstil forslag.

27 Grundlæggende brug 27 Tilføjelse af flere skriftsprog Du kan føje flere skriftsprog til tastaturet og skifte mellem sprogene, når du skriver. Vælg > og tastatur, og vælg derefter de sprog, du vil skrive på. Sprogtasten vises på tastaturet. Skift mellem sprogene, mens du skriver Vælg sprogtasten. Tastaturlayoutet og ordforslagene ændres i overensstemmelse med det valgte sprog. Søgning på telefonen og internettet Udforsk telefonen, internettet og verden udenfor. I Bing Search kan du angive søgeord med skærmtastaturet eller ved hjælp af din stemme. Du kan også bruge telefonens kamera til at scanne ting, f.eks. stregkoder eller bog- og dvd-covere, så du får flere oplysninger om den ting, der scannes. Nogle tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande og findes muligvis kun på udvalgte sprog. Søg på internettet 1 Tryk på. 2 Skriv søgeordet i søgefeltet, og vælg derefter. Du kan også vælge et af de viste forslag. Tip! Hvis du vil se relaterede søgeresultater, skal du stryge til lokalt eller billeder. Brug stemmesøgning 1 Tryk på. 2 Vælg i søgefeltet. 3 Sig Find eller Search for og dit søgeord. Stemmesøgning kan i øjeblikket benyttes i følgende lande: Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien og USA.

28 28 Grundlæggende brug Søg i en app 1 I en app som f.eks. Marketplace skal du vælge. 2 Skriv søgeordet i søgefeltet, og vælg derefter. Du kan også vælge et af de viste forslag. Brug visionsøgning 1 Tryk på. 2 Vælg, og scan derefter tekst eller stregkoder. Tip! Hvis du vil oversætte eller søge efter scannet tekst på internettet, skal du vælge scan tekst. Stemmestyring af din telefon Skal du bruge telefonen, men har hænderne fulde? Du kan bruge stemmen til at foretage et opkald, sende en sms, søge på internettet eller åbne en app. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog. 1 Tryk på, og hold den nede. 2 Sig en stemmekommando. Eksempel: Hvis du vil tjekke din tidsplan, skal du sige Open calendar. Tip! Du kan få flere eksempler ved at sige Help. Indikatorer på statuslinjen Statuslinjen øverst på skærmen viser det aktuelle klokkeslæt, batterikapaciteten, signalstyrken og meget mere. Tip! Tryk på statuslinjen for at se de skjulte ikoner. Signalstyrke Der er en åben GPRS-dataforbindelse (netværkstjeneste). Der er en åben EDGE-dataforbindelse (netværkstjeneste). Telefonen har forbindelse til et 3G-netværk (netværkstjeneste). Der er en åben HSDPA/HSUPA-dataforbindelse (netværkstjeneste). Der er en tilgængelig Wi-Fi-forbindelse. En Wi-Fi-forbindelse er aktiv. Der er tilsluttet en Bluetooth-enhed til telefonen. Dine opkald omstilles til et andet nummer eller til din voic . Der er ikke noget SIM i telefonen. Dit SIM er låst. Telefonen roamer, og den er ikke på din udbyders netværk.

29 Grundlæggende brug 29 Lydløs tilstand er aktiveret. Flytilstand er aktiveret. Vibrationstilstand er aktiveret. Lavt batteriniveau Batterisparetilstand er aktiveret. Batteriet oplades. Ikonerne kan variere afhængigt af din netværksudbyder og det område, du befinder dig i. Brug af telefonen i flytilstand Når du er et sted, hvor du ikke vil foretage eller modtage opkald, kan du stadig få adgang til din musik, dine videoer og offlinespil, hvis du aktiverer flytilstand. Vælg >, og indstil derefter flytilstand til Til. Når flytilstand er aktiveret, er din forbindelse til mobilnetværket afbrudt. All radiofrekvenssignaler mellem telefonen og mobilnetværket blokeres. Når flytilstand er aktiveret, kan du stadig oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, hvis du f.eks. vil læse dine mails eller surfe på internettet. Du kan også bruge Bluetooth. Sluk telefonen på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller farer. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav. Forlængelse af batterilevetiden Hvis du synes, at du tit skal bruge opladeren, kan du reducere telefonens strømforbrug ved hjælp af de fremgangsmåder, der er angivet nedenfor. Det drejer sig om at finde en balance, hvor du får mest muligt ud af din telefon, samtidig med at du opnår den ønskede batterilevetid. Oplad altid batteriet til fuld opladning. Aktivér strømsparetilstand. Tip! Hvis du vil tjekke batteriets status og aktivere strømsparetilstand, skal du vælge > og strømsparetilstand. Lyd- og skærmindstillinger, der sparer batteristrøm Deaktiver unødvendige lyde, f.eks. tastetryklyde. Brug kabelforbundne hovedtelefoner i stedet for højttaleren.

30 30 Opkald Indstil telefonskærmen til at slukkes efter kort tid Vælg > og lås og baggrund > Timeout for skærm efter. Luk kameraet Når du er færdig med at tage fotos, skal du trykke på. Brug et mørkt tema Vælg > og tema > Baggrund > Mørk. Reducer lysstyrken på skærmen Vælg > og lysstyrke, indstil Juster automatisk til Fra, og vælg det ønskede niveau. Brug netværksforbindelser selektivt Hvis du lytter til musik eller på anden måde bruger telefonen og ikke vil foretage eller modtage opkald, skal du slå flytilstand til. Indstil telefonen, så den ikke søger efter ny mail så ofte. Aktivér kun Bluetooth, når det er nødvendigt. Brug en Wi-Fi-forbindelse til at oprette forbindelse til internettet i stedet for en mobildataforbindelse. Deaktiver søgningen efter tilgængelige Wi-Fi-netværk på telefonen. Vælg > og Wi-Fi, og indstil Wi-Fi-netværk til Fra. Opkald Opkald til en kontakt Vælg > på startskærmen, og vælg kontakten og nummeret. Søgning efter en kontakt Vælg > på startskærmen, og begynd at indtaste kontaktens navn. Opkald til det seneste udgående nummer Bliver dit opkald ikke besvaret? Det er nemt at ringe op igen. I opkaldsoversigten kan du se oplysninger om de opkald, du har foretaget og modtaget. Vælg Vælg på startskærmen. ud for navnet eller telefonnummeret.

31 Opkald 31 Opkald til din voic Du kan omstille indgående opkald til din voic . De personer, der ringer op, kan også lægge en besked til dig, hvis du ikke besvarer opkaldet. Voic en er en netværkstjeneste. 1 Vælg >. 2 Indtast adgangskoden til din voic , hvis du bliver bedt om at angive den. 3 Du kan høre eller besvare voic beskederne, slette dem eller optage en velkomstbesked. Følg de indtalte instruktioner. Ændring af telefonnummeret til din voic 1 Vælg > > opkaldsindstillinger, og vælg voic nummeret. 2 Indtast det nye nummer, og vælg gem. Hvis voic nummeret er valgt automatisk af din netværksudbyder, behøver du ikke at ændre nummeret. Omstilling af opkald til din voic eller et andet telefonnummer Hvis du ikke kan besvare dine opkald, kan du omstille indgående opkald til din voic eller et andet telefonnummer. Husk at konfigurere din voic , inden du omstiller opkald til den. Hvis du vil omstille et indgående opkald til din voic , skal du vælge ignorer. Omstil opkald til et andet telefonnummer 1 Vælg > > opkaldsindstillinger > Viderestilling på startskærmen. 2 Indtast telefonnummeret i feltet Viderestil opkald til, og vælg gem. Du kan tjekke, om du benytter omstilling af opkald, som angives med øverst på skærmen., ved at trykke Omstilling af opkald er en netværkstjeneste. Kontakt din netværksudbyder for at få flere detaljer. Telefonmøde Din telefon understøtter telefonmøder med to eller flere deltagere. Det maksimale antal deltagere varierer og afhænger af netværksoperatøren. Telefonmøder er en netværkstjeneste.

32 32 Opkald 1 Ring op til den første deltager. 2 Du ringer op til en anden deltager ved at vælge og foretage opkaldet. 3 Når det nye opkald besvares, skal du vælge for at starte telefonmødet. Føj en ny deltager til et telefonmøde Ring op til en anden deltager, og vælg for at føje det nye opkald til telefonmødet. Før en privat samtale med en deltager i et telefonmøde Vælg og personens navn og telefonnummer. Telefonmødet sættes på hold på din telefon. De andre deltagere fortsætter med telefonmødet. Du kan vende tilbage til telefonmødet ved at vælge. Afslut et telefonmøde Vælg afslut opkald. Sådan slår du lyden fra på et indgående opkald Når nogen ringer til dig, skal du trykke på lydstyrketasten eller vende forsiden af telefonen nedad.

33 Kontakter og sociale netværkstjenester 33 Opkald til en kontakt ved hjælp af stemmen Du kan foretage opkald fra telefonen ved hjælp af stemmen. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog. 1 Tryk på, og hold den nede. 2 Sig Call og navnet på kontakten. Hvis du vil annullere opkaldet, skal du trykke på. Tip! Du kan også foretage telefonopkald via et Bluetooth-headset ved hjælp af stemmen. Kontakter og sociale netværkstjenester Kontakter Om hubben Personer Du kan gemme og organisere dine venners telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger i hubben Personer. Du kan også holde kontakt med dine venner via sociale netværkstjenester. De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende, når du deler oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten. Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

34 34 Kontakter og sociale netværkstjenester Oprettelse, redigering eller sletning af en kontakt Du kan gemme dine venners telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger i hubben Personer. Vælg Personer, og stryg til alle. Tilføj en ny kontakt 1 Vælg > ny kontakt. 2 Hvis du er logget på flere konti, skal du vælge den konto, som kontakten skal knyttes til. 3 Vælg en kontaktdetalje, udfyld felterne, og vælg. 4 Når du har tilføjet detaljerne, skal du vælge. Rediger en kontakt 1 Vælg kontakten og. 2 Hvis der er knyttet flere konti til kontakten på kontaktkortet, skal du vælge en konto. 3 Vælg en kontaktdetalje, rediger felterne, og vælg. Slet en kontakt 1 Vælg kontakten, og vælg > slet. 2 Hvis der er knyttet flere konti til kontakten på kontaktkortet, skal du vælge en konto og vælge slet. Kontakten slettes både fra telefonen og med nogle få undtagelser fra den onlinetjeneste, hvor den er gemt. Lagring af et nummer fra et indgående opkald eller en modtaget besked Har du modtaget et opkald eller en besked fra en person, hvis nummer ikke er gemt i hubben Personer? Du kan nemt gemme nummeret i en ny eller en eksisterende post på kontaktlisten. Gem et nummer fra et opkald 1 Vælg på startskærmen. 2 Vælg et telefonnummer i opkaldsoversigten, og vælg. 3 Vælg, rediger telefonnummeret og telefonnummertypen, og vælg. 4 Rediger andre kontaktdetaljer, herunder navnet, og vælg. Gem et nummer fra en besked 1 Vælg på startskærmen. 2 Vælg en samtale på samtalelisten.

35 Kontakter og sociale netværkstjenester 35 3 Vælg telefonnummeret øverst på samtaleskærmbilledet, og vælg. 4 Vælg, rediger telefonnummeret og telefonnummertypen, og vælg. 5 Rediger andre kontaktdetaljer, herunder navnet, og vælg. Søgning efter en kontakt Er hubben Personer fyldt godt op? I stedet for at rulle gennem hele kontaktlisten kan du søge eller springe til et bogstav i alfabetet. Du kan også bruge en stemmekommando til at ringe op eller sende en besked til en kontakt. Vælg Personer, og stryg til alle. Vælg, og begynd at skrive et navn. Listen filtreres, mens du skriver. Spring til et bogstav i alfabetet Vælg først et vilkårligt bogstav, og vælg derefter det ønskede bogstav, så springer du til dette sted på kontaktlisten. Reducer antallet af synlige kontakter Vælg > indstillinger > filtrer min kontaktliste, og markér eller fjern markeringen i de relevante afkrydsningsfelter. Brug en stemmekommando 1 Tryk på i en hvilken som helst visning, og hold den nede. 2 Sig Call eller Text, og sig navnet på kontakten. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes. Tip! Fastgør de mest vigtige kontakter eller kontaktgrupper til startskærmen. Vælg og hold en kontakt, og vælg derefter fastgør til Start. Oprettelse, redigering eller sletning af en kontaktgruppe Når du har oprettet kontaktgrupper, kan du sende en besked til flere personer på én gang. Du kan f.eks. knytte medlemmerne i din familie til én gruppe, så du hurtigt kan kontakte dem med en enkelt besked. Vælg Personer, og stryg til alle. Tilføj en ny kontaktgruppe 1 Vælg > ny gruppe. 2 Indtast et navn til gruppen. 3 Vælg tilføj en kontakt og en kontakt. Hvis du vil tilføje en anden kontakt, skal du vælge tilføj en kontakt igen. 4 Vælg.

36 36 Kontakter og sociale netværkstjenester Rediger en kontaktgruppe Vælg gruppen og. Omdøb en gruppe Vælg gruppenavnet, og indtast det nye navn. Tilføj en ny kontakt Vælg tilføj en kontakt og en kontakt. Fjern en kontakt Vælg kontakten, og vælg fjern fra gruppe > Fjern. Skift de foretrukne kontaktoplysninger for en kontakt Vælg kontakten og de oplysninger, du vil ændre, og vælg, når du er færdig. Slet en kontaktgruppe Vælg gruppen og > slet > slet. Sådan linker du kontakter Har du kontaktoplysninger om den samme person fra forskellige sociale netværkstjenester eller mailkonti som separate kontaktposter? Du kan linke flere kontakter, så deres oplysninger samles på et enkelt kontaktkort. Vælg Personer, og stryg til alle. Link to eller flere kontakter 1 Vælg den primære kontakt, du vil linke til, og vælg. 2 Vælg vælg en kontakt, og vælg den kontakt, der skal linkes. Fjern et link til en kontakt 1 Vælg den primære kontakt, og vælg. 2 Vælg den kontakt, der ikke skal linkes, og vælg fjern link. Kopiering af kontakter fra et SIM-kort til din telefon Hvis du har kontakter gemt på dit SIM-kort, kan du kopiere dem til din telefon. Du kan føje flere detaljer til kontakter, der er gemt på telefonen, f.eks. alternative telefonnumre, adresser eller et billede. 1 Vælg Personer. 2 Vælg > indstillinger > importér SIM-kontakter.

37 Kontakter og sociale netværkstjenester 37 Sociale netværk Konfiguration af en konto Konfigurer dine konti til sociale netværkstjenester. Vælg > og mail og konti. Vælg tilføj en konto, og vælg navnet på tjenesten. Følg derefter de viste instruktioner. Ændring af dit profilbillede Når du konfigurerer en Facebook- eller Windows Live-konto på telefonen, bruges dit profilbillede fra en af disse sociale netværkstjenester også som billede på dit kontaktkort på telefonen. Hvis du ændrer billedet på telefonen, kan du samtidig opdatere dine Facebook- og Windows Live-profil. Vælg Personer, og stryg til alle. 1 Vælg dit eget kontaktkort og dit billede. 2 Vælg billedet igen, og vælg et nyt billede i hubben Billeder. 3 Træk billedet for at tilpasse beskæringen, og vælg. 4 Du kan angive, hvor billedet skal opdateres til, ved at vælge Post til, markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og vælge. 5 Vælg. Visning af dine venners statusopdateringer Når du har konfigureret sociale netværkstjenester på din telefon, kan du følge dine venners statusopdateringer i hubben Personer. Vælg Personer, og stryg til nyheder. Sådan poster du din status Hvis du gerne vil kommunikere med dine venner, så lad dem vide, hvad du har på hjerte. Post din status på de sociale netværkstjenester, du bruger. Vælg Personer, og stryg til alle. 1 Vælg dit eget kontaktkort og post en besked. 2 Skriv din besked. 3 I feltet Post til skal du vælge afkrydsningsfeltet ud for hver konto, du vil poste til. Vælg derefter. 4 Vælg.

38 38 Internet Sådan skriver du på din vens væg På Facebook kan du kontakte dine venner ved at skrive på deres Facebook-væg eller ved at kommentere deres statusopdateringer. Vælg Personer. 1 Stryg til alle. 2 Vælg en Facebook-vens profil, og vælg skriv på væg. 3 Skriv din besked, og vælg. Kommenter en vens indlæg 1 Stryg til nyheder. Din vens seneste indlæg vises. 2 Vælg på indlægget. 3 Skriv din kommentar, og vælg. Overførsel af et billede til en tjeneste Når du har taget et billede, kan du overføre det til internettet, så alle dine venner kan se, hvad du foretager dig. Du kan også indstille telefonen til overføre billeder automatisk til sociale netværkstjenester. Vælg Billeder. 1 Find det billede, du vil dele, i dine fotoalbummer. 2 Vælg billedet, og hold det nede, og vælg del... 3 Vælg delingsmetoden. Du kan sende det i en sms eller en mail, eller du kan overføre det til sociale netværkstjenester. 4 Tilføj eventuelt en billedtekst, og vælg. Internet Internetforbindelser Angivelse af, hvordan telefonen skal oprette forbindelse til internettet Betaler du et fast gebyr for datatrafik hos din netværksudbyder, eller skal du betale for dit forbrug? Rediger Wi-Fi- og mobildataindstillingerne for at bruge den optimale forbindelsesmetode. Vælg >. Brug en Wi-Fi-forbindelse 1 Vælg Wi-Fi. 2 Sørg for, at Wi-Fi-netværk er sat til Til. 3 Vælg den forbindelse, du vil bruge.

39 Internet 39 Det er generelt hurtigere og billigere at bruge en Wi-Fi-forbindelse frem for en mobildataforbindelse. Hvis der er både en tilgængelig Wi-Fi-forbindelse og en tilgængelig mobildataforbindelse, bruger telefonen Wi-Fi-forbindelsen. Brug af en mobildataforbindelse 1 Vælg mobildata. 2 Indstil Dataforbindelse til Til. Brug af en mobildataforbindelse ved roaming Vælg mobildata > Indstillinger for dataroaming > udfør roaming. Dataroaming betyder, at du bruger telefonen til at modtage data via netværk, som din netværksudbyder ikke ejer eller driver. Hvis du går på internettet, mens du roamer, kan udgifterne til datatrafik stige betydeligt, især i udlandet. Hvis du vil bruge den hurtigste tilgængelige mobilforbindelse, skal du vælge Højeste forbindelseshastighed og vælg en forbindelse. Hvis signalstyrken i dit område er lav, kan telefonen bruge meget batteristrøm på at søge efter eller forsøge at opretholde forbindelsen til det hurtigste tilgængelige netværk. Adgangspunkter til mobildataforbindelser sendes muligvis til dig af din netværksudbyder. Du kan tilføje adgangspunkter manuelt. Tilføj et adgangspunkt til mobildata manuelt 1 Vælg mobildata > tilføj APN. 2 Skriv APN-adressen i feltet APN. 3 Skriv brugernavnet og adgangskoden til din mobildatakonto. 4 Hvis APN'en bruger en proxyserver, skal du skrive adressen og portnummeret i de relevante felter. Hvis du på et senere tidspunkt skifter netværksudbyder, kan du få hjælp til, hvordan du henter internetindstillingerne, på Om Wi-Fi-forbindelser Vælg > og Wi-Fi. Tip! Telefonen søger med jævne mellemrum efter tilgængelige forbindelser og giver dig besked om forbindelserne. Meddelelsen vises kortvarigt øverst på skærmen. Hvis du vil administrere dine Wi-Fi-forbindelser, skal du vælge meddelelsen. Vigtigt: Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din Wi-Fiforbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

40 40 Internet Bemærk: Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi indendørs. Fra og med 1. juli 2012 er begrænsningerne for udendørs brug af Wi-Fi-funktionen i Frankrig trukket tilbage af EU. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger. Forbindelse til et Wi-Fi-netværk Det er nemt at få adgang til internettet via et Wi-Fi-netværk. Når du er på farten, kan du oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk på offentlige steder, f.eks. et bibliotek eller en internetcafe. Vælg > og Wi-Fi. 1 Sørg for, at Wi-Fi-netværk er sat til Til. 2 Vælg den Wi-Fi-forbindelse, du vil bruge. Opret forbindelse til et skjult Wi-Fi 1 Sørg for, at Wi-Fi-netværk er sat til Til. 2 Vælg avanceret >. 3 Skriv netværksnavnet, og vælg derefter tilføj. Afbryd Wi-Fi-forbindelsen Indstil Wi-Fi-netværk til Fra. Afbrydelse af en netværksforbindelse Hvis en app i baggrunden bruger en internetforbindelse, kan du afbryde forbindelsen uden at lukke app'en. Vælg >. Afbryd alle mobildataforbindelser 1 Vælg mobildata. 2 Indstil Dataforbindelse til Fra. Afbryd alle Wi-Fi-forbindelser 1 Vælg Wi-Fi. 2 Indstil Wi-Fi-netværk til Fra. Afbryd alle netværksforbindelser 1 Vælg flytilstand. 2 Indstil Status til Til.

41 Internet 41 Deling af din mobildataforbindelse Vil du på internettet fra din bærbare computer, men har du ikke adgang? Hvis du aktiverer trådløs internetdeling (tethering) på din telefon for din computer eller en anden enhed, kan du bruge din mobildataforbindelse på denne enhed. En Wi-Fiforbindelse er oprettet. 1 Vælg > og internetdeling. 2 Indstil Deling til Til. 3 Hvis du vil ændre navnet på din forbindelse, skal du vælge konfigurer > Broadcastnavn og derefter skrive navnet. Du kan også skrive en adgangskode til forbindelsen. 4 Vælg forbindelsen på den anden enhed. Den anden enhed bruger data fra dit dataabonnement, og det kan medføre udgifter til datatrafik. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og gebyrer. Internet Om webbrowseren Vælg. Få de seneste nyheder, og besøg dine favoritwebsteder. Du kan bruge Internet Explorer 9 Mobile på telefonen til at få vist websider på internettet. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne surfe på nettet. Brug af internettet Vælg. Tip! Hvis du ikke har et abonnement hos din netværksudbyder, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik, kan du bruge et Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet. Gå til et websted Skriv en webadresse på adresselinjen, og vælg derefter. Søg på internettet Skriv et søgeord på adresselinjen, og vælg derefter. Zoom ind eller ud Placer to fingre på skærmen, og spred derefter fingrene, eller knib dem sammen.

42 42 Beskeder og mail Tip! Hvis du hurtigt vil zoome ind på en del af en webside, skal du dobbelttrykke på skærmen. Dobbelttryk på skærmen igen for at zoome ud. Du kan åbne op til 6 browserfaner på samme tid og skifte mellem dem. Åbn en ny fane Vælg > faner >. Skift mellem faner Vælg > faner og en fane. Luk en fane Vælg. Send et weblink Vælg > del side, og vælg delingsmetoden. En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse. Tøm cachen Vælg > indstillinger > slet oversigt. Tilføjelse af et websted til dine favoritter Hvis du ofte bruger de samme websteder, kan du føje dem til dine favoritter, så du nemt kan få adgang til dem. Vælg. Vælg > føj til favoritter, mens du bruger browseren. Gå til et favoritwebsted Vælg > favoritter og et websted. Tip! Du kan fastgøre dine favoritwebsteder til startskærmen. Vælg til Start, mens du er inde på webstedet. > fastgør Beskeder og mail Beskeder Om beskeder Vælg.

43 Beskeder og mail 43 Du kan sende og modtage forskellige typer beskeder: Sms'er Mms-beskeder, der indeholder dine billeder Chatbeskeder Beskeder og chatsessioner mellem dig og en bestemt kontakt ordnes i samtaler. Når du vil have fat i en kontakt, kan telefonen hjælpe dig med at vælge den bedste metode. Hvis kontakten er logget på en chattjeneste, kan du sende en chatbesked. Ellers kan du sende en sms. Hvis du opretter kontaktgrupper med f.eks. familiemedlemmer eller kollegaer, kan du sende en besked til gruppen. Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken. Sådan sender du en besked Med sms- og mms-beskeder kan du hurtigt kontakte dine venner og din familie. Du kan vedhæfte billeder i mms-beskeder. Vælg. 1 Vælg. 2 Vælg for at tilføje en modtager fra kontaktlisten, eller skriv telefonnummeret. Du kan tilføje flere modtagere. 3 Vælg beskedfeltet, og skriv derefter beskeden. 4 Hvis du vil vedhæfte en fil, skal du vælge og filen. 5 Vælg. Besvar en besked 1 Vælg den samtale, der indeholder beskeden. 2 Vælg beskedfeltet, skriv dit svar, og vælg derefter. Videresend en besked 1 Vælg den samtale, der indeholder beskeden.

44 44 Beskeder og mail 2 Vælg og hold beskeden, og vælg derefter videresend. 3 Vælg for at tilføje en modtager fra kontaktlisten, eller skriv telefonnummeret. 4 Vælg. Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil end at sende en normal sms. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse. Det er kun kompatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder. Afsendelse af en besked til en gruppe Vil du sende en besked til alle medlemmerne i din familie? Hvis du har knyttet dem til en gruppe, kan du sende en sms eller en mail til dem alle sammen på én gang. Vælg Personer. Vælg gruppen, og vælg send sms eller send mail, og skriv eller send din besked. Chat med din venner Vælg. Du skal have en Windows Live-konto for at kunne chatte. Inden du kan begynde at chatte, skal du konfigurere en chattjeneste. Stryg til venstre til online, og følg derefter instruktionerne på telefonen. 1 Log på en chattjeneste, hvis du ikke allerede er logget på. 2 Vælg den kontakt, du vil chatte med, i hubben Personer. Du kan også chatte med en gruppe med flere personer. 3 Skriv din besked, og vælg derefter. Visning af en samtale Du kan se de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra en bestemt kontakt, i en enkelt samtaletråd og fortsætte samtalen fra denne tråd. Tråden indeholder sms'er, mms'er og chatbeskeder. Vælg på startskærmen, og vælg samtalen. Svar på en besked i en samtale Vælg beskedfeltet, skriv dit svar, og send derefter beskeden.

45 Beskeder og mail 45 Slet en samtale Vælg og hold samtalen i hubben tråde, og vælg derefter slet. Når du sender en ny besked, føjes den til den aktuelle samtale. Hvis der ikke findes nogen samtale, startes der en ny samtale. Når du åbner en modtaget besked fra startskærmen, åbnes beskeden i samtalen. Mail Om Mail Vælg en postkasse på startskærmen. Du kan læse og svare på mails på telefonen, mens du er på farten. Du kan også kombinere dine postkasser, så du kan se alle dine mails i en samlet indbakke. Dine mails organiseres i samtaler. Tilføjelse af en postkasse Du kan føje flere postkasser til din telefon. Vælg > > mail og konti. 1 Vælg tilføj en konto, og vælg en konto. 2 Indtast dit brugernavn og din adgangskode i de relevante felter. 3 Vælg log på. Slet en postkasse Vælg og hold postkassen, og vælg slet. Visning af flere postkasser i en samlet indbakke Hvis du har flere mailkonti, kan du vælge, hvilke indbakker der skal linkes sammen til én samlet indbakke. Den samlede indbakke giver dig mulighed for at få et hurtigt overblik over alle dine mails. Link indbakker sammen 1 Vælg en postkasse på startskærmen. 2 Vælg > link indbakker. 3 Vælg de indbakker, der skal linkes sammen med den første, på listen andre indbakker. 4 Vælg omdøb linket indbakke, indtast et nyt navn, og vælg. Den nye samlede indbakke er fastgjort til startskærmen.

46 46 Beskeder og mail Fjern link mellem indbakker 1 Vælg en linket indbakke på startskærmen. 2 Vælg > linkede indbakker. 3 Vælg de indbakker, der ikke længere skal linkes, på listen denne indbakke, og vælg fjern link. Læsning af en modtaget mail Du kan bruge telefonen til at læse og svare på mails. Vælg en postkasse på startskærmen. Vælg mailen i indbakken. Tip! Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du placere to fingre på skærmen og derefter sprede fingrene eller knibe dem sammen. Åbn en vedhæftet fil Vælg den vedhæftede fil. Hvis den vedhæftede fil ikke allerede er hentet til din telefon, skal du vælge den vedhæftede fil og derefter vælge den igen, når den er blevet hentet. Gem en vedhæftet fil Åbn den vedhæftede fil, og vælg derefter > gem på telefon. Svar på mailen 1 Vælg. 2 Hvis du kun vil svare afsenderen, skal du vælge besvar. Hvis du vil svare afsenderen og alle andre modtagere, skal du vælge svar til alle.

47 Kamera 47 Videresend mailen Vælg videresend. Slet en mail Åbn mailen, og vælg derefter. Slet flere mails på én gang Tryk til venstre for den mail, som du vil slette, i indbakken. Markér afkrydsningsfelterne ud for mailene, og vælg derefter. Tip! Hvis en mail indeholder en webadresse, kan du åbne webstedet i telefonens webbrowser ved at vælge adressen. Afsendelse af en mail Du kan skrive og sende mails fra telefonen og vedhæfte filer til dine mails. Vælg en postkasse på startskærmen. 1 Vælg. 2 Hvis du vil tilføje en modtager fra hubben Personer, skal du vælge i feltet Til:. 3 Hvis du vil fjerne en modtager, skal du vælge modtagerens navn eller mailadresse og vælge Fjern. 4 Skriv et emne i feltet Emne:. 5 Skriv din mail. 6 Hvis du vil vedhæfte en fil, skal du vælge. 7 Du sender mailen ved at vælge. Åbning af mail fra startskærmen Du kan have flere postkasser fastgjort til startskærmen. Du kan f.eks. benytte et felt til arbejdsrelateret mails og et andet til private mails. Du kan også samle flere postkasser i ét felt. Felterne viser, om du har modtaget ny mail, og antallet af ulæste mails. Vælg feltet for at læse din mail. Kamera Brug af kameraet Tryk på kameratasten for at åbne kameraet.

48 48 Kamera Hvorfor gå rundt med et separat kamera, hvis din telefon har alt, hvad du skal bruge for at kunne fastholde minderne? Med telefonens kamera kan du nemt tage billeder og optage video. Derefter kan du se billederne og videoerne på telefonen og sende dem til familie og venner. Det er også nemt at dele billederne på internettet. Billedtagning Tryk på kameratasten for at åbne kameraet. 1 Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du vælge + eller i. 2 Tryk kameratasten halvvejs ned for at fokusere. Fokus er låst, når det hvide rektangel holder op med at blinke. Tip! Når fokus er låst, kan du komponere billedet på en ny måde, mens kameratasten er trykket halvvejs ned. 3 Tryk kameratasten helt ned for at tage billedet. Flyt ikke telefonen, før billedet er gemt, og kameraet er parat til at tage et nyt billede. Stryg til højre for at se det billede, du lige har taget. Billeder gemmes automatisk i Filmrulle i hubben Billeder. Tag et billede uden at bruge kameratasten 1 Hvis du vil fokusere på et bestemt objekt eller område, skal du trykke på objektet eller området på skærmen. 2 Hold telefonen stille, indtil det hvide rektangel holder op med at blinke. Optagelse af en video Ud over at tage billeder kan du også optage videoklip af begivenheder og særlige øjeblikke med telefonen. 1 Tryk på kameratasten for at åbne kameraet. 2 Hvis du vil skifte fra billedtilstand til videotilstand, skal du vælge.

49 Kamera 49 3 Tryk på kameratasten for at starte optagelsen. Timeren begynder at køre. 4 Tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen. Timeren stoppes. Hvis du vil se videoen, skal du stryge til højre og derefter vælge. Videoen gemmes automatisk i Filmrulle i hubben Billeder. Kameratip Her er nogle tip til, hvordan du kan få mest mulig glæde af telefonens kamera. Brug begge hænder til at holde kameraet stille. Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du vælge + eller i. Når du zoomer ind, kan billedkvaliteten blive forringet. Hvis du vil skifte mellem at tage billeder og optage video, skal du vælge eller. Hvis du vil ændre kameraindstillingerne, f.eks. blitzindstillinger, scenetilstand og opløsning, skal du vælge og den ønskede indstilling. Kameraet skifter til dvaletilstand, hvis du ikke bruger det i nogle få minutter. Du kan aktivere kameraer igen ved at trykke på tænd/sluk-tasten og trække låseskærmen op. Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et foto. Selvportræt Du kan nemt tage et selvportræt med kameraets frontkamera. Tryk på kameratasten for at åbne kameraet. 1 Vælg. 2 Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du vælge + eller i. 3 Tryk på kameratasten for at tage billedet. Flyt ikke telefonen, før billedet er gemt, og det endelige billede vises. Tip! Du kan også optage videoer med frontkameraet. Hvis du vil skifte til videooptagelse, skal du vælge. Tryk på kameratasten for at starte optagelsen. Sådan tager du et nærbillede Det kan være vanskeligt at stille skarpt på små objekter, f.eks. insekter eller blomster. Du skal helt tæt på objektet med kameraet. Hvis du bruger nærbilledtilstand, kan du tage skarpe og præcise billeder af selv de mindste detaljer. Tryk på kameratasten for at åbne kameraet.

50 50 Kamera Aktivér nærbilledtilstand Vælg > Sceneri > Makro. Billedtagning i mørke Vil du kunne tage bedre billeder i svagt lys? Så skal du bruge aftentilstand. Tryk på kameratasten for at åbne kameraet. Aktivér aftentilstand Vælg > Sceneri > Nat. Sådan tager du et billede af et motiv i bevægelse Er du til en sportsbegivenhed, og vil du tage billeder af aktiviteterne med din telefon? Du kan bruge sportstilstanden til at tage et skarpere billede af personer, der bevæger sig. Tryk på kameratasten for at åbne kameraet. Aktiver sportstilstand Vælg > Sceneri > Sport. Lokationsoplysninger i billeder og videoer Hvis du vil kunne huske, hvor du helt præcist har taget et billede eller optaget en video, kan du indstille telefonen til automatisk at gemme oplysninger om lokationen. Aktiver lokationsregistrering 1 Vælg >. 2 Stryg til applikationer, og vælg billeder og kamera. 3 Indstil Inkluder oplysninger om placering i billeder, du tager til Til. Hvis der skal medtages oplysninger om lokationen i dine billeder, når du overfører dem til en delingstjeneste, f.eks. Facebook eller SkyDrive, skal du sætte Bevar oplysninger om placering på overførte billeder til Til. Afsendelse af et billede eller en video Du kan sende billeder og videoer i en mms-besked eller en mail. Send et billede eller en video i en mms-besked 1 Vælg og. 2 Hvis du vil tilføje en modtager fra hubben Personer, skal du vælge. Du kan også skrive modtagerens navn eller telefonnummer i feltet Til:.

51 Kamera 51 3 Skriv en besked, hvis du vil. 4 Vælg > billede eller video, og gå derefter til det album, hvor billedet eller videoen er gemt. Tip! Du kan også tage et nyt billede, mens du skriver beskeden. Vælg eller video >, tag et billede, og vælg derefter acceptér. 5 Vælg. > billede Send et billede i en mail 1 Vælg en postkasse på startskærmen. 2 Vælg. 3 Hvis du vil tilføje en modtager fra hubben Personer, skal du vælge. 4 Skriv et emne i feltet Emne:. 5 Skriv din mail. 6 Vælg, og vælg derefter et album og et billede. Tip! Du kan også tage et nyt billede, mens du skriver mailen. Vælg >, tag et billede, og vælg derefter acceptér. 7 Vælg. Tip! Du kan også sende en video fra din pc. Når du har optaget en video på telefonen, skal du tilslutte telefonen til din pc med et kompatibelt USB-kabel og kopiere videoen til pc'en via Zune. Send derefter videoen fra din pc. Deling af billeder og videoer Når du har taget et billede eller optaget en video, kan du overføre billedet eller videoen til en delingstjeneste, f.eks. Facebook eller SkyDrive. Tryk på kameratasten for at åbne kameraet. Del et billede 1 Tag et billede. 2 Stryg til højre, tryk på billedet, og hold det nede, og vælg derefter del... 3 Vælg delingstjenesten, skriv eventuelt en billedtekst, og vælg derefter. Del en video 1 Optag en video. 2 Stryg til højre, tryk på videoen, og hold den nede, og vælg derefter del... 3 Vælg delingstjenesten, skriv eventuelt en billedtekst, og vælg derefter.

52 52 Dine billeder Tip! Du kan gøre det endnu nemmere at dele billeder eller videoer ved at angive Facebook eller SkyDrive som din hurtigdelingskonto. Hurtigdelingskontoen vises i menuen, når du begynder delingen. Hvis du vil angive en hurtigdelingskonto, skal du vælge >, stryge til applikationer og derefter vælge billeder og kamera > Konto til hurtig deling og kontoen. Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken. Det er ikke alle delingstjenester, der understøtter alle filformater eller videoer, som er optaget i høj kvalitet. Dine billeder Om hubben Billeder Vælg Billeder. De billeder og videoer, du har taget eller optaget med telefonen, gemmes i hubben Billeder, hvor du kan gennemse dem. Hvis du vil organisere dine mediefiler mere effektivt, skal du markere dine favoritter og organisere dem i albummer. Visning af billeder Vælg Billeder. Gennemse billeder Vælg Filmrulle. Få vist et billede Tryk på billedet. Stryg til venstre for at se det næste billede. Stryg til højre for at se det forrige billede. Zoom ind eller ud Placer to fingeren på skærmen, og knib fingrene sammen, eller spred dem.

53 Dine billeder 53 Tip! Tryk to gange på billedet, hvis du hurtigt vil zoome ind eller ud igen. Få vist de tilgængelige indstillinger Tryk på billedet, og hold det nede. Du kan få tilsendt billeder i en mail eller en mms-besked. Hvis du vil se disse billeder på et senere tidspunkt, skal du gemme dem i hubben Billeder. Gem et billede i hubben Billeder Vælg billedet i mailen eller mms-beskeden, og vælg > gem på telefon. Du kan se de gemte billeder i hubben Billeder. Vælg album > Gemte billeder. Markering af et billede som en favorit Vil du kunne finde dine bedste pletskud hurtigt og nemt? Markér dem som favoritter, så kan du se dem i visning favoritter i hubben Billeder. Vælg Billeder. 1 Vælg album, og find billedet. Hvis billedet findes i et onlinealbum, skal du først gemme det på din telefon. Vælg > gem på telefon. 2 Tryk på billedet, og hold det nede, og vælg føj til favoritter. Tip! Du kan markere et billede som en favorit, lige efter du har taget det. Du skal blot stryge til højre, trykke på billedet og holde det nede og vælge føj til favoritter.

54 54 Dine billeder Se dine favoritter Stryg til favoritter. Overførsel af billeder og videoer til internettet Vil du overføre dine billeder og videoer til en social netværkstjeneste, så dine venner og din familie kan se dem? Det kan du gøre direkte fra hubben Billeder. 1 Vælg Billeder. 2 Vælg et billede eller en video, der skal overføres. 3 Tryk og hold billedet eller videoen, og vælg del... og tjenesten. 4 Skriv eventuelt en billedtekst, og vælg eller. Tip! Du kan gøre det endnu nemmere at dele billeder eller videoer ved at angive Facebook eller SkyDrive som din hurtigdelingskonto. Hurtigdelingskontoen vises i menuen, når du begynder delingen. Hvis du vil angive en hurtigdelingskonto, skal du vælge >, stryge til applikationer og vælge billeder og kamera > Konto til hurtig deling og kontoen. Ændring af baggrunden i hubben Billeder Har du et rigtigt pletskud, der gør dig godt tilpas, hver gang du ser på det? Vælg det som baggrund til hubben Billeder. Vælg Billeder. 1 Vælg > vælg baggrund. 2 Vælg billedet, og vælg. Tip! Du kan også indstille telefonen til at udskifte billedet automatisk med jævne mellemrum. Vælg > bland baggrund. Oprettelse af et album Hvis du nemt vil kunne finde billeder fra f.eks. en begivenhed, en rejse eller af en bestemt person, kan du organisere billederne i albummer efter emne. Brug pc-app'en Zune eller Windows Phone 7 Connector til Mac på din computer. Når du sletter et album fra telefonen, bliver alle billederne i albummet også slettet. Hvis du har kopieret albummet til din computer, forbliver albummet og billederne på computeren. Slet et album 1 Vælg Billeder og album.

55 Underholdning 55 2 Vælg og hold albummet, og vælg slet. Du kan ikke slette onlinealbummer fra din telefon. Kopiering af dine billeder mellem din telefon og pc Har du taget billeder med din telefon, som du vil kopiere til din pc? Brug pc-app'en Zune til at kopiere billeder mellem din telefon og en pc. 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at tilslutte telefonen til en kompatibel computer. 2 Åbn Zune på computeren. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til Zune. Du kan hente den nyeste version af Zune fra Underholdning Musik og videoer Om Zune-afspiller Vælg. Du kan bruge Zune-afspilleren til at se video og høre radio, musik og podcasts, mens du er på farten. Afspilning af musik, video og podcasts Vælg. 1 Vælg musik, videoer eller podcasts. 2 Stryg til venstre eller højre for at gennemse efter kategori. 3 Vælg den fil, du vil afspille. Afbryd og fortsæt afspilningen Hvis du vil sætte afspilningen på pause, skal du vælge afspilningen, skal du vælge.. Når du vil fortsætte Spol hurtigt frem eller tilbage Vælg og hold eller. Tip! Hvis du vil afspille sange i tilfældig rækkefølge, skal du vælge. Tip! Du kan også bruge pc-app'en Zune til at oprette afspilningslister med din favoritmusik og kopiere listerne til din telefon.

56 56 Underholdning Brug af radioen Hør dine foretrukne FM-radiostationer på farten. Tilslut et kompatibelt headset, og vælg antenne. og radio. Headsettet fungerer som en Gå til den næste eller forrige station Stryg til venstre eller højre. Tip! Hvis du bruger en kortere strygebevægelse, kan du springe til stationer, der har et stærkere signal. Skift mellem højttalere og headset Vælg stationsnummeret, og hold det nede. Vælg derefter skift til højttaler eller skift til headset. Lagring af en radiostation som en favorit Gem dine favoritradiostationer, så du nemt kan finde dem igen. Vælg og radio. Hvis du vil gemme den station, du lytter til, skal du vælge. Få vist listen over gemte stationer Vælg. Fjern en station fra favoritter Vælg.

57 Underholdning 57 Kopiering af musik og video fra din pc Har du nogle mediefiler på din pc, som du gerne vil høre eller se på telefonen? Du kan også bruge pc-app'en Zune til at kopiere musik og videoer til telefonen og til at administrere og synkronisere din medieoversigt. 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at tilslutte telefonen til en kompatibel computer. 2 Åbn Zune på computeren. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til Zune. Nogle musikfiler kan være beskyttet med DRM (Digital Rights Management) og kan derfor kun afspilles på én telefon. Tip! Du kan også bruge Zune til at oprette afspilningslister med din favoritmusik og kopiere listerne til telefonen. Hent den nyeste version af Zune på Marketplace Om Marketplace Vælg. Vil du gøre din telefon mere personlig med flere apps? Eller hente spil også gratis spil? Gå til Marketplace for at finde det nyeste indhold, der er designet specifikt til din telefon. Du kan hente: Spil Applikationer Videoer Baggrunde Ringetoner

58 58 Underholdning Udvalget af elementer, der kan hentes, varierer fra område til område. Du kan også: Hente indhold, der passer til din smag eller er relevant for det sted, du befinder dig Dele anbefalinger med din venner Hvis du vil hente indhold fra Marketplace, skal du være logget på din Windows Livekonto på din telefon. Når du er logget på, bliver du tilbudt indhold, der er kompatibelt med din telefon. Hvis den lokale Marketplace for din region ikke er tilgængelig endnu, er dine muligheder for at bruge Marketplace begrænsede. Du kan søge efter og hente indhold direkte til din telefon, eller du kan gennemse Marketplace på din kompatible computer og sende links til indhold i sms'er til telefonen. Tip! Hent musik direkte på din telefon fra Zune Marketplace. Du kan også bruge din kompatible computer til at gennemse f.eks. musik og videoer i Zune og kopiere elementerne til din telefon. Tjenesten Zune Music er ikke tilgængelig i alle regioner. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender. Søgning på Marketplace Se de nyeste og mest populære apps eller spil og elementer, der anbefales til din telefon. Du kan gennemse forskellige kategorier eller søge efter specifikke apps eller spil. Vælg. Se de populæreste, nye eller udvalgte elementer eller gennemse kategorier Vælg apps eller spil, og stryg derefter til venstre eller højre. Søg på Marketplace Vælg. Når du får vist et element, vises der samtidig relaterede elementer. Tip! Hvis du vil se, hvad andre synes om et element, skal du vælge elementet. Du kan også se en beskrivelse, prisen og størrelsen af den fil, der skal hentes.

59 Underholdning 59 Tip! Har du fundet noget i Marketplace, som du ved, at dine venner vil være interesseret i? Så kan du sende et link til dem. Hvis elementet er gratis, skal du vælge del. Hvis elementet har en pris, skal du vælge > del. Hentning af et spil, en app eller et andet element Hent gratis spil, apps eller videoer, eller køb mere indhold til din telefon. På Marketplace kan du finde indhold, der er designet specifikt til din telefon. Vælg. Tjek, at batteriet er fuldt opladet, inden du begynder at hente indhold. 1 Vælg elementet. 2 Hvis elementet har en pris, skal du vælge køb. Hvis elementet er gratis, skal du vælge installér. 3 Hvis du ikke er logget på Windows Live, skal du logge på nu. 4 Dine køb bliver som standard føjet til din telefonregning, hvis det er muligt. Du kan også vælge at betale med dit kreditkort. 5 Følg de instruktioner, der vises på telefonen. 6 Når du har hentet elementet, kan du åbne eller få vist elementet, eller du kan fortsætte med at søge efter mere indhold. Elementet gemmes på telefonen på det sted, hvor den pågældende type indhold gemmes: Musik, videoer og podcasts gemmes i hubben Musik + Videoer, spil gemmes i hubben Spil, og apps kan du finde i apps-menuen. Tip! Brug en Wi-Fi-forbindelse til at hente store filer, f.eks. spil, apps eller videoer. Hvis du vil have flere oplysninger om et element, skal du kontakte udgiveren af elementet. Visning af downloadkøen Mens et element hentes, kan du fortsætte med at søge efter andet indhold og føje andre elementer til downloadkøen. Vælg. Downloadmeddelelsen nederst i hovedvisningen angiver, hvor mange elementer der hentes. Vælg meddelelsen, hvis du vil se downloadkøen. Der hentes ét element ad gangen, og de ventende elementer placeres i downloadkøen. Tip! Hvis du har brug for f.eks. at afbryde Wi-Fi-forbindelsen midlertidigt, skal du vælge og holde det element, der hentes, og vælge afbryd midlertidigt. Hvis du vil

60 60 Underholdning fortsætte hentningen, skal du vælge fortsæt. De ventende elementer skal sættes på pause enkeltvis. Hvis hentningen mislykkes, kan du hente elementet igen. Anmeldelse af en app Vi du dele din mening om en app med andre brugere på Marketplace? Så kan du bedømme og anmelde app'en. Du kan poste én anmeldelse for hver app, du har hentet. 1 Vælg og hold app'en i app-menuen, og vælg derefter bedøm og anmeld. 2 Bedøm app'en, og skriv derefter din anmeldelse. Tip! Du kan bedømme og anmelde dine spil på samme måde. Vælg Spil. Spil Hentning af spil Du kan hente nye spil til din telefon, mens du er på farten. 1 Vælg Spil på startskærmen. 2 Gennemse udvalget, og vælg det spil, du vil have. 3 Hvis du vil prøve en app, skal du vælge prøv > installér. 4 Hvis du vil købe en app, skal du vælge køb. Vælg derefter, om du vil betale med kreditkort eller via telefonregningen, hvis det er muligt. Sådan spiller du et spil Det er en social oplevelse at spille spil på din telefon. Xbox LIVE, Microsofts spiltjeneste, giver dig mulighed for at spille med dine venner og bruge din gamerprofil til at holde styr på dine point og resultater. Dette kan du gøre online på din Xboxkonsol og på din telefon via hubben Spil. Vælg Spil. Du skal have en Xbox LIVE-konto for at kunne spille Xbox LIVE-spil. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en. Xbox LIVE er ikke tilgængelig i alle områder. Stryg til oversigt, og vælg et spil. Hvis det er et Xbox LIVE-spil, skal du logge på Xbox LIVE. Du skal installere spillet på telefonen, inden du kan spille det. Hvis du gerne vil have nye spil, kan du prøve forskellige spil i Marketplace, hvor du også kan købe spillene. Marketplace er ikke tilgængelig i alle områder.

61 Kort og navigation 61 Hent flere spil Stryg til oversigt, rul til bunden, og vælg hent flere spil. Tip! Hvis der er et spil, som du spiller meget, kan du fastgøre det til startskærmen. Det gør du fra visningen oversigt, hvor du skal vælge og holde spillet og derefter vælge fastgør til Start. Acceptér en invitation til at spille et spil 1 Log på Xbox LIVE. 2 Stryg til anmodning, og vælg invitationen. 3 Hvis du ikke har spillet, men spillet er tilgængeligt i Marketplace i dit område, kan du enten hente en prøveversion eller købe det med det samme. Fortsæt med at spille et spil Når du vender tilbage til et spil, er der muligvis et fortsæt-ikon i selve spillet. Ellers skal du trykke på skærmen. Kort og navigation Positionering og lokationstjenester Om positioneringsmetoder Din telefon kan vise din placering på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, Wi-Fi- eller mobilnetværksbaseret positionering. GPS A-GPS Wi-Fi Celle-id GPS (Global Positioning System) er et navigationssystem, der bruger satellitter til at finde din position. A-GPS-netværkstjenesten henter placeringsoplysninger via mobilnetværket og hjælper GPS-funktionen med at beregne din aktuelle position. Wi-Fi-positionering forbedrer positionsbestemmelsens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger. Du kan også deaktivere Wi-Fi- og mobilnetværksbaseret positionering under telefonindstillingerne. Med mobilnetværksbaseret positionering (celle-id) finder telefonen din position via det mobiltelefonsystem, som telefonen har forbindelse til.

62 62 Kort og navigation A-GPS og andre forbedringer af GPS-funktionen kræver muligvis, at der overføres små mængder data via mobilnetværket. Hvis du vil undgå udgifter til datatrafik, f.eks. når du er på rejse, kan du slå mobildataforbindelsen fra under telefonindstillingerne. GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden. Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk. Bemærk: Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi indendørs. Fra og med 1. juli 2012 er begrænsningerne for udendørs brug af Wi-Fi-funktionen i Frankrig trukket tilbage af EU. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger. Positionsbestemmelsens nøjagtighed kan variere fra nogle få meter til flere kilometer, afhængigt af hvilken positioneringsmetode der er tilgængelig. Nokia Kort Om Nokia Kort Vælg. Nokia Kort viser dig, hvad der er i nærheden, og hjælper dig med at finde vej. Find byer, gader og tjenester Find vej med kørselsvejledning sving for sving Del din placering Nogle tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande og findes muligvis kun på udvalgte sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger. Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken. Oplysningerne på digitale kort kan nogen gange være unøjagtige og ufuldstændige. Stol aldrig alene på oplysningerne eller tjenesten i forbindelse med vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde. Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

63 Kort og navigation 63 Visning af din placering og navigation på kortet Du kan se, hvor du befinder dig, på kortet og bruge kort for forskellige byer og lande. Vælg. viser det sted, du befinder dig, hvis positionen er tilgængelig. Hvis det ikke er muligt af finde din nuværende position, viser din sidste kendte position. Hvis det ikke er muligt at foretage en præcis positionering, angiver en grøn ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den grønne cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder. Naviger på kortet Træk kortet med din finger. Kortet vender som standard mod nord. Se din nuværende eller sidste kendte placering Vælg. Zoom ind eller ud Placer to fingre på kortet, og spred fingrene for at zoome ind, eller knib dem sammen for at zoome ud. Tip! Hvis du vil føje zoomknapper til kortvisningen, skal du vælge > indstillinger og indstille Zoomknapper til Til. Kortdækningen varierer fra land til land og fra område til område. Søgning efter en placering Nokia Kort hjælper dig med at finde bestemte placeringer og forretninger. Vælg. 1 Vælg. 2 Skriv søgeordene, f.eks. en adresse eller et stednavn. 3 Vælg et element på kortet, eller vælg for at se en liste over forslag. Tip! Du kan også vælge tidligere søgeord i søgevisningen. Hvis der ikke er nogen søgeresultater, skal du tjekke, at du har stavet søgeordene korrekt. Du skal være online for at kunne søge efter steder og placeringer.

64 64 Kort og navigation Udforskning af steder i nærheden Er du på udkig efter en ny restaurant, et hotel eller en butik? Nokia Kort kommer med forslag til steder i nærheden. Vælg. Find de steder, der er tættest på dig Vælg >. Alle typer steder vises som forslag på kortet. Find andre steder Gå til et sted på kortet, og vælg derefter. Se detaljerne om et sted Vælg nålen for stedet på kortet, og vælg derefter info-boblen. Stedkortet indeholder generelle oplysninger, fotos, anmeldelser, links til guider og forslag til andre steder i nærheden. Find bestemte typer steder i nærheden 1 Vælg >. 2 Vælg, og stryg derefter til udforsk. 3 Vælg et kategorifelt. De steder i kategorien, som er i nærheden, vises på kortet. Tip! Vælg et kategorifelt, og hold det nede, for at fastgøre det til startskærmen. På denne måde kan du hurtigt finde nye steder, uanset hvor du er. Visning af detaljerne om et sted Vil du have flere oplysninger om et sted, der ser interessant ud? Stedkortene kan indeholde generelle oplysninger, fotos, anmeldelser, links til guider og forslag til andre steder i nærheden. Vælg. Få vist et stedkort Vælg stedikonet på kortet, og vælg derefter info-boblen. I visningen om kan du se grundlæggende oplysninger om stedet, f.eks. telefonnummeret og adressen. Se fotos og anmeldelser fra andre brugere Stryg til fotos eller anmeldelser på stedkortet.

65 Kort og navigation 65 Se guider Stryg til guider på stedkortet, og brug webguider, som har flere oplysninger om stedet. Se steder i nærheden Stryg til i nærheden på stedkortet, og gå til andre stedkort. Kørselsvejledning til et sted Skal det være nemt at finde vej? Du kan få ruteanvisninger i bil, til fods eller med offentlig transport (hvis funktionen er tilgængelig i din by) fra det sted, hvor du er, til det sted, hvor du skal hen. Vælg. 1 Vælg stedikonet på kortet, eller vælg og hold et punkt på kortet, og vælg derefter info-boblen. 2 Gå til visningen om, og vælg vis vejledning. Ruten vises på kortet sammen med oplysninger om, hvor lang tid det cirka tager at komme derhen. Vælg for at se de detaljerede anvisninger. Skift mellem anvisninger til fodgængere, bilister og offentlig transport Vælg, eller. De offentlige transportruter vises, hvis der findes en brugbar forbindelse mellem din placering og din destination. Ændring af kortets udseende Du kan få vist kortet i forskellige tilstande for at fremhæve bestemte detaljer og gøre det nemmere at finde vej. Vælg og. Få vist standardkortet Vælg kort. I standardkortvisningen er det nemt at læse detaljer såsom stednavne eller motorvejsnumre. Brug satellitvisningen Vælg satellit for at få en satellitbilledvisning af kortet.

66 66 Kort og navigation Brug visningen med offentlig transport Hvis du vil se offentlige transporttjenester, f.eks. metro- og buslinjer, skal du vælge transit. De tilgængelige valgmuligheder og funktioner kan variere efter område. De indstillinger, som ikke er tilgængelige, bliver nedtonet. Nokia Kørsel I bil til din destination Når du har brug for kørselsanvisninger sving for sving, kan Nokia Kørsel hjælpe dig med at nå frem til din destination. Vælg. Første gang du bruger Nokia Kørsel, bliver du spurgt, om du vil hente vejkort for det sted, du befinder dig, og en navigationsstemme, der passer til telefonens sprogindstillinger. Hvis du henter kort via din Wi-Fi-forbindelse i hjemmet, før du tager af sted, kan du spare udgifter til datatrafik under rejsen. 1 Vælg > Vælg dest., og søg efter din destination, eller vælg en af de senest anvendte destinationer fra Seneste destin.. 2 Vælg KØR TIL > START. 3 Hvis du vil stoppe navigationen, skal du vælge > Stop navigation. Du kan også begynde at køre uden at angive en bestemt destination. Kortet følger din position. Kortet drejes som standard, så det peger i kørselsretningen. Kompasset peger altid mod nord. Tip! Hvis du vil bruge fuldskærmsvisning, skal du trykke på kortet. Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden. Sådan får du talevejledning Hvis talevejledningsfunktionen er tilgængelig på dit sprog, kan du blive guidet til din destination ved hjælp af talte anvisninger og dermed få bedre mulighed for at nyde turen. Vælg. 1 Vælg > Indstillinger > Talevejled.. 2 Vælg et sprog, eller vælg Ingen, hvis du ikke vil bruge talevejledningen.

67 Kort og navigation 67 Du kan også hente nye navigationsstemmer. Hent navigationsstemmer Vælg > Indstillinger > Talevejled. > Hent nye, og vælg en stemme. Hentning eller fjernelse af kort Du kan spare udgifter til datatrafik, når du er på rejse, ved at gemme nye vejkort på telefonen, før du tager af sted. Hvis du mangler plads på telefonen, kan du fjerne nogle kort. Vælg og > Indstillinger > Adm. kort. Du skal have forbindelse til et Wi-Fi-netværk for at kunne hente kort til telefonen. Hent et kort 1 Vælg. 2 Vælg et kontinent, et land og eventuelt et område, og vælg derefter Installer. Hvis du vil annullere overførslen, skal du vælge. Fjern et kort Vælg kortet, og vælg på siden med kortdetaljer. Fjern alle kort Vælg > slet alle > OK. Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken. Navigation offline Du kan spare udgifter til datatrafik ved at benytte Nokia Kørsel offline. 1 Vælg. 2 Vælg > Indstillinger. 3 Indstil Forbindelse til Offline Nogle funktioner, f.eks. søgeresultater, kan blive begrænset, når du bruger Nokia Kørsel offline. Ændring af visningen i Nokia Kørsel Vil du se et mere realistisk 3D-kort, eller bruger du Nokia Kørsel om natten, når det er mørkt? Med de forskellige kortvisninger kan du altid tydeligt se de oplysninger, du skal bruge, på kortet.

68 68 Kort og navigation Vælg. Skift mellem 2D og 3D Vælg, og vælg derefter 2D eller 3D. Hvis du vil kunne se kortet tydeligt, når det er mørkt, kan du bruge aftentilstand. Slå aftentilstand til Vælg > Indstillinger, og indstil derefter Kortfarver til Aften. Hvis du vil have en større visning, hvor du bedre kan se omgivelserne på kortet, skal du bruge fuldskærmsvisningen af kortet. Brug kortet i fuld skærm Tryk på kortet. Hvis du vil se området med oplysninger, skal du trykke på. Når du navigerer, vises den tilbageværende afstand til din destination som standard. Du kan også indstille Nokia Kørsel til at vise det anslåede ankomsttidspunkt eller den resterende tid. Skift mellem visning af afstand, ankomsttidspunkt eller resterende tid Vælg den tilbageværende afstand og en valgmulighed i navigationsvisningen.

69 Kontor 69 Tip! Nokia Kørsel viser som standard kendte bygninger og attraktioner på kortet. Hvis du ikke vil se dem, skal du vælge > Indstillinger og derefter indstille Lokalit. til FRA. Sådan får du advarsler om hastighedsgrænser Sørg for, at du ikke kommer til at overskride hastighedsgrænsen. Indstil telefonen, så du får en advarsel, når du kører for hurtigt. Oplysninger om hastighedsgrænser er muligvis ikke tilgængelige i alle områder og lande. 1 Vælg. 2 Vælg > Indstillinger, og sæt derefter Fartgrænse til TIL. 3 Træk skyderen Alarm hvis min fart overskrider grænsen med for at angive, hvor meget du må overskride grænsen, før du får en advarsel. Du kan angive separate grænser for lavere og højere hastigheder. Feedback om Nokia Kørsel Fortæl os, hvad du synes om Nokia Kørsel, og vær med til at forbedre app'en. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne give feedback. 1 Vælg. 2 Vælg > Feedback. 3 Vælg, hvor sandsynligt det er, at du anbefaler Nokia Kørsel til andre. Du kan også begrunde din vurdering. Din feedback er anonym. 4 Vælg SEND. Når du har sendt din feedback for den nuværende version af Nokia Kørsel, vil feedbackmuligheden ikke længere være tilgængelig. Kontor Ur Indstilling af en alarm Du kan bruge telefonen som en alarm eller et vækkeur. Vælg > Alarmer. 1 Vælg. 2 Udfyld felterne, og vælg.

70 70 Kontor Slå en alarm fra midlertidigt Sæt alarmen til Fra. Slet en alarm Vælg alarmen, og vælg. Du kan kun høre alarmen, hvis din telefon er tændt, og lydstyrken er høj nok. Udsættelse af en alarm Vil du blive liggende lidt længere under dynen? Du kan udsætte alarmen, når den går i gang. Når du udsætter alarmen, bliver den udsat i et tidsrum, som på forhånd er angivet. Vælg udsæt, når alarmen går i gang. Automatisk opdatering af klokkeslæt og dato Du kan indstille telefonen til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk. Der er flere tidstjenester. De tilgængelige Nokia-tjenester kan variere fra område til område. 1 Vælg > og dato og klokkeslæt. 2 Indstil Angiv automatisk til Til. Tip! Vil du opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen manuelt, når du rejser i udlandet? Sørg for, at Angiv automatisk er sat til Fra, og vælg derefter Tidszone og en placering. Indstilling af klokkeslæt og dato 1 Vælg > og dato og klokkeslæt, og indstil Angiv automatisk til Fra. 2 Rediger klokkeslættet og datoen. Kalender Tilføjelse af en aftale Vælg > Kalender. 1 Stryg til dag eller dagsorden, og vælg. 2 Udfyld felterne. 3 Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du vælge flere oplysninger > Påmindelse. 4 Vælg.

71 Kontor 71 Rediger eller slet en aftale Vælg og hold aftalen, og vælg rediger eller slet. Visning af din tidsplan Du kan gennemse dine kalenderposter i forskellige visninger. Vælg > Kalender. Stryg til venstre eller højre for at skifte mellem kalendervisningerne. Visning af en hel måned Når visningen dag eller dagsorden er åben, skal du vælge. Hvis du vil gå til den næste eller forrige måned, skal du stryge op eller ned med en kort bevægelse i kalenderen. Hvis du vil springe til en bestemt måned, skal du vælge måneden øverst på skærmen. Få vist en bestemt dag Når visningen dag eller dagsorden er åben, skal du vælge og dagen. Brug af flere kalendere Når du konfigurerer mailkonti på din telefon, kan du se kalenderne fra alle dine tjenester på ét sted. Vælg > Kalender. Få vist eller skjul en kalender Vælg > indstillinger, og indstil kalenderen til til eller fra. Når en kalender er skjult, vises begivenhederne og påmindelserne i kalenderen ikke i de forskellige kalendervisninger. Tip! Du kan ændre farven på hver enkelt kalender. Vælg vælg den aktuelle farve og derefter den nye farve. > indstillinger, og Tilføjelse af en opgave til opgavelisten Er der vigtige opgaver, du skal klare på arbejde, biblioteksbøger, du skal aflevere, eller måske en begivenhed, som du vil med til? Du kan føje opgaver til din kalender. Hvis der er en bestemt tidsfrist, kan du angive en påmindelse. Vælg > Kalender, og stryg til opgaver. 1 Vælg, og udfyld derefter felterne.

72 72 Kontor 2 Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du indstille Påmindelse til Til og derefter udfylde felterne. 3 Vælg. Markér en opgave som fuldført Vælg og hold opgaven, og vælg derefter udfør. Rediger eller slet en opgave Vælg og hold opgaven, og vælg derefter rediger eller slet. Microsoft Office Mobile Om Microsoft Office Mobile Vælg > Office. Microsoft Office Mobile er dit kontor, når du ikke er på kontoret. Gå til hubben Office for at oprette og redigere Word-dokumenter og Excel-projektmapper, åbne og få vist PowerPoint-diasshow, oprette noter med OneNote og dele dokumenter med SharePoint. Du kan også gemme dine dokumenter på Windows SkyDrive. Microsoft Office Mobile indeholder følgende: Microsoft Word Mobile Microsoft Excel Mobile Microsoft PowerPoint Mobile Microsoft OneNote Mobile Microsoft SharePoint Workspace Mobile Windows SkyDrive Læsning af Microsoft Office-dokumenter I hubben Office kan du se Microsoft Office-dokumenter, f.eks. Word-dokumenter, Excel-projektmapper eller PowerPoint-præsentationer. Vælg > Office. 1 Stryg til dokumenter. 2 Vælg en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil. Oprettelse og redigering af et Word-dokument Du kan færdiggøre eller finpudse dine dokumenter på farten med Microsoft Word Mobile. Du kan oprette nye dokumenter, redigere eksisterende dokumenter og dele dit arbejde på et SharePoint-websted.

73 Kontor 73 Vælg > Office, og stryg til dokumenter. Opret et nyt dokument 1 Vælg. 2 Vælg en tom Word-fil eller en skabelon. 3 Skriv din tekst. 4 Du kan gemme dokumentet ved at vælge > gem. Rediger et dokument 1 Vælg Word-filen. 2 Vælg for at redigere teksten. 3 Du kan gemme dokumentet ved at vælge > gem. Skift tekstformat og -farve 1 Vælg. 2 Vælg et ord. Hvis du vil vælge flere ord, skal du trække pilene i hver ende for at udvide markeringen. 3 Vælg og den formatering, du vil anvende. Tilføj en kommentar Vælg >. Søg efter tekst i et dokument Vælg Word-filen, og vælg. Send et dokument i en mail Vælg Word-filen, og vælg > del... Slet et dokument 1 Stryg til placeringer. 2 Vælg placeringen af det dokument, du vil slette. 3 Vælg og hold dokumentet, og vælg derefter slet. Tip! Du kan fastgøre vigtige dokumenter til startskærmen, så du hurtigt kan få adgang til dem. Vælg og hold dokumentet i hubben Office, og vælg fastgør til Start. Oprettelse og redigering af en Excel-projektmappe Du behøver ikke at tage til kontoret for at tjekke de nyeste tal. Med Microsoft Excel Mobile kan du oprette projektmapper, redigere eksisterende projektmapper og dele dit arbejde på et SharePoint-websted.

74 74 Kontor Vælg > Office, og stryg til dokumenter. Opret en ny projektmappe 1 Vælg. 2 Vælg en tom Excel-fil eller en skabelon. 3 Vælg en celle, og vælg derefter tekstfeltet øverst på siden. 4 Indtast værdier eller tekst. 5 Du kan gemme projektmappen ved at vælge > gem. Rediger en projektmappe 1 Vælg Excel-filen. 2 Hvis du vil flytte til et andet regneark, skal du vælge og et regneark. 3 Du kan gemme projektmappen ved at vælge > gem. Tilføj en kommentar til en celle Vælg. Anvend et filter til celler Vælg > anvend filter. Rediger celle- og tekstformatet Vælg > formatér celle... Find data fra en projektmappe Vælg Excel-filen, og vælg. Send en projektmappe i en mail Vælg Excel-filen, og vælg > del... Slet en projektmappe 1 Stryg til placeringer. 2 Vælg placeringen af den Excel-fil, du vil slette. 3 Vælg og hold Excel-filen, og vælg derefter slet. Sådan skriver du en note Man kan nemt komme til at miste sine papirnoter. Nu kan du skrive noter med Microsoft OneNote Mobile i stedet for at notere dem ned på papir. På denne måde har du altid dine noter med dig.

75 Kontor 75 Du kan også synkronisere dine noter med Windows Live SkyDrive og se og redigere dem med OneNote via din telefon, din computer eller online i en webbrowser. Vælg > Office, og stryg til noter. 1 Vælg. 2 Skriv din note. 3 Hvis du vil formatere teksten, skal du vælge > format. 4 Du kan tilføje et billede ved at vælge. 5 Hvis du vil optage et lydklip, skal du vælge. 6 Hvis du vil gemme ændringerne, skal du trykke på. Hvis du har oprettet et Windows Live ID på din telefon, gemmes og synkroniseres dine ændringer i din standardnotesbog Personlig (internettet) på Windows Live SkyDrive. Ellers gemmes ændringerne på telefonen. Send en note i en mail Vælg og hold noten, og vælg. Tip! Du kan fastgøre en vigtig note til startskærmen, så du hurtigt kan få adgang til den. Vælg og hold noten i hubben Office, og vælg fastgør til Start. Visning og redigering af en PowerPoint-præsentation Du kan foretage de sidste forbedringer af din præsentation på vej til et møde ved hjælp af Microsoft PowerPoint Mobile. Vælg > Office, og stryg til dokumenter. 1 Vælg en PowerPoint-fil, og drej telefonen til landskabstilstand. 2 Stryg til venstre eller højre for at skifte mellem dine dias. 3 Hvis du vil gå til et bestemt dias, skal du vælge og navnet på det ønskede dias. 4 Hvis du vil tilføje en note til et dias, skal du vælge. 5 Hvis du vil redigere et dias, skal du vælge. 6 Du kan gemme præsentationen ved at vælge > gem. Send en præsentation i en mail Vælg PowerPoint-filen, og vælg > del... Slet en præsentation 1 Stryg til placeringer. 2 Vælg placeringen af den PowerPoint-fil, du vil slette.

76 76 Kontor 3 Vælg og hold PowerPoint-filen, og vælg derefter slet. Visning af en PowerPoint-udsendelse Du kan deltage i et møde på farten og se en PowerPoint-præsentation, der sendes via internettet til din telefon. Åbn den mail, der indeholder linket til præsentationen, og vælg linket. Deling af dokumenter med SharePoint Workspace Mobile Du kan arbejde på delte Microsoft Office-dokumenter og samarbejde med andre om projekter, tidsplaner og ideer. Med Microsoft SharePoint Workspace Mobile kan du gennemse, sende, redigere og synkronisere dine dokumenter online. Vælg > Office, og stryg til placeringer. 1 Vælg SharePoint, indtast adressen til et SharePoint-websted, og vælg. 2 Når du har valgt et dokument, hentes der en kopi til telefonen. 3 Få vist og rediger dokumentet, og gem ændringerne. 4 Hvis du vil tilbage til SharePoint Workspace Mobile, skal du trykke på. Tip! Hvis du vil bevare en offlinekopi af et dokument, skal du vælge og holde dokumentet og vælge bevar altid offline. Lagring af en fil på Windows Live SkyDrive Du kan gemme, få adgang til og dele dine Microsoft Office-filer på Windows Live SkyDrive. Du kan overføre filer, der er gemt på telefonen, til SkyDrive, så du nemt kan få adgang til dem fra både telefonen og computeren. Hvis du vil overføre filer, skal du være logget på din Windows Live-konto. 1 Vælg > Office, og stryg derefter til placeringer. 2 Vælg Telefon. 3 Vælg og hold en fil, og vælg del. Brug af lommeregneren Vælg > Lommeregner. Hvis du vil bruge den almindelige lommeregner, skal du holde telefonen på højkant. Hvis du vil bruge den videnskabelige lommeregner, skal du dreje telefonen om på siden. 1 Indtast det første tal i udregningen. 2 Vælg en funktion, f.eks. plus eller minus.

77 Forbindelses- og telefonstyring 77 3 Indtast det andet tal i udregningen. 4 Vælg =. Denne funktion er designet til personlig brug. Nøjagtigheden kan være begrænset. Forbindelses- og telefonstyring Bluetooth Om Bluetooth Vælg > og Bluetooth. Du kan oprette trådløse forbindelser til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og biludstyr. Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. De enheder, der er oprettet en binding til, kan oprette forbindelse til telefonen, når Bluetooth er aktiveret. Andre enheder kan kun registrere telefonen, hvis visningen med Bluetooth-indstillinger er åben. Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette er med til at beskytte din telefon mod skadeligt indhold. Tilslutning af et trådløst headset Med et trådløst headset kan du tale håndfrit i telefonen og du kan fortsætte med at gøre det, du er i gang med, f.eks. arbejde på computeren, under et opkald. Trådløse headset købes separat.

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 710

Brugervejledning til Nokia Lumia 710 Brugervejledning til Nokia Lumia 710 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 610

Brugervejledning til Nokia Lumia 610 Brugervejledning til Nokia Lumia 610 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 800

Brugervejledning Nokia Lumia 800 Brugervejledning Nokia Lumia 800 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 800 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 610

Brugervejledning Nokia Lumia 610 Brugervejledning Nokia Lumia 610 1.3. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 610 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 610

Brugervejledning Nokia Lumia 610 Brugervejledning Nokia Lumia 610 1.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 610 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 800

Brugervejledning Nokia Lumia 800 Brugervejledning Nokia Lumia 800 2. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 800 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 900

Brugervejledning Nokia Lumia 900 Brugervejledning Nokia Lumia 900 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 900 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 610

Din brugermanual NOKIA LUMIA 610 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 920

Brugervejledning Nokia Lumia 920 Brugervejledning Nokia Lumia 920 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 920 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Antenneplaceringer 6 Indsætning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 620

Brugervejledning Nokia Lumia 620 Brugervejledning Nokia Lumia 620 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 620 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Antenneplaceringer 6 Indsæt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 920

Brugervejledning Nokia Lumia 920 Brugervejledning Nokia Lumia 920 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 920 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Antenneplaceringer 6 Indsætning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 820

Brugervejledning Nokia Lumia 820 Brugervejledning Nokia Lumia 820 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 820 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Antenneplaceringer 6 Tag

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 720

Brugervejledning Nokia Lumia 720 Brugervejledning Nokia Lumia 720 1.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Stryg til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 920

Brugervejledning Nokia Lumia 920 Brugervejledning Nokia Lumia 920 1.2. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 920 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Antenneplaceringer 6 Indsæt

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 820 http://da.yourpdfguides.com/dref/4667807

Din brugermanual NOKIA LUMIA 820 http://da.yourpdfguides.com/dref/4667807 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 720

Brugervejledning Nokia Lumia 720 Brugervejledning Nokia Lumia 720 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Stryg til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 520

Brugervejledning Nokia Lumia 520 Brugervejledning Nokia Lumia 520 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Stryg til

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 1020

Brugervejledning Nokia Lumia 1020 Brugervejledning Nokia Lumia 1020 1.0. udgave DA Model: Nokia 909.1 Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 720

Brugervejledning Nokia Lumia 720 Brugervejledning Nokia Lumia 720 2.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Stryg til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 820

Brugervejledning Nokia Lumia 820 Brugervejledning Nokia Lumia 820 2.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Stryg til

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 520 RM-914

Brugervejledning Nokia Lumia 520 RM-914 Brugervejledning Nokia Lumia 520 RM-914 3.0. udgave DA 520 Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/5023806

Din brugermanual NOKIA LUMIA 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/5023806 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 620 RM-846

Brugervejledning Nokia Lumia 620 RM-846 Brugervejledning Nokia Lumia 620 RM-846 3.0. udgave DA 620 Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den.

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 1520 RM-937

Brugervejledning Nokia Lumia 1520 RM-937 Brugervejledning Nokia Lumia 1520 RM-937 1.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Stryg

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 920 RM-821

Brugervejledning Nokia Lumia 920 RM-821 Brugervejledning Nokia Lumia 920 RM-821 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Stryg

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 1020 RM-875

Brugervejledning Nokia Lumia 1020 RM-875 Brugervejledning Nokia Lumia 1020 RM-875 2.0. udgave DA 909.1 Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 2520

Brugervejledning Nokia Lumia 2520 Brugervejledning Nokia Lumia 2520 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Tjek videoerne på www.youtube.com/nokiasupportvideos. Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 720 http://da.yourpdfguides.com/dref/5180206

Din brugermanual NOKIA LUMIA 720 http://da.yourpdfguides.com/dref/5180206 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 520 http://da.yourpdfguides.com/dref/5180207

Din brugermanual NOKIA LUMIA 520 http://da.yourpdfguides.com/dref/5180207 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 920

Brugervejledning Nokia Lumia 920 Brugervejledning Nokia Lumia 920 4.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 520

Brugervejledning Nokia Lumia 520 Brugervejledning Nokia Lumia 520 4.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Din bruksanvisning NOKIA LUMIA 520 http://no.yourpdfguides.com/dref/5180647

Din bruksanvisning NOKIA LUMIA 520 http://no.yourpdfguides.com/dref/5180647 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N9

Brugervejledning til Nokia N9 Brugervejledning til Nokia N9 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og opladning af batteriet 8 Første gang du aktiverer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E7-00

Brugervejledning til Nokia E7-00 Brugervejledning til Nokia E7-00 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 11 Låsning

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Tema Kom i gang med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Sofus Opdateret d. 16. oktober 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Emne Side ipad i grundtræk 3 Tænd og sluk 4 Sæt din ipad på vågeblus 4 Før du logger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8-00

Brugervejledning til Nokia N8-00 Brugervejledning til Nokia N8-00 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 9 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 300

Brugervejledning til Nokia 300 Brugervejledning til Nokia 300 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 603

Brugervejledning til Nokia 603 Brugervejledning til Nokia 603 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsættelse af SIM-kortet 6 Indsætning af et hukommelseskort 8 Opladning

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 701

Brugervejledning til Nokia 701 Brugervejledning til Nokia 701 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 9 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E7-00

Brugervejledning til Nokia E7-00 Brugervejledning til Nokia E7-00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 10 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 820

Brugervejledning Nokia Lumia 820 Brugervejledning Nokia Lumia 820 4.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 1020

Brugervejledning Nokia Lumia 1020 Brugervejledning Nokia Lumia 1020 4.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Du kan finde

Læs mere

Din bruksanvisning NOKIA LUMIA 820

Din bruksanvisning NOKIA LUMIA 820 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 520

Brugervejledning Nokia Lumia 520 Brugervejledning Nokia Lumia 520 5.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 520 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsæt SIM-kortet 5 Indsæt hukommelseskortet

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3 01

Brugervejledning til Nokia C3 01 Brugervejledning til Nokia C3 01 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 500

Brugervejledning til Nokia 500 Brugervejledning til Nokia 500 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 9 Indsætning af et hukommelseskort 10 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 1320

Brugervejledning Nokia Lumia 1320 Brugervejledning Nokia Lumia 1320 3.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Du kan finde

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 625

Brugervejledning Nokia Lumia 625 Brugervejledning Nokia Lumia 625 4.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Du kan finde

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C6-01

Brugervejledning til Nokia C6-01 Brugervejledning til Nokia C6-01 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion Brugervejledning Indhold 1. indledning 2. sikkerhed og forbehold 3. batteri 4. hurtig introduktion 1. Indledning Din nye DanCell telefon er fremstillet ud fra de strengeste standarder, og er at betragte

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Android 4.0 Brugervejledning

Android 4.0 Brugervejledning Android 4.0 Brugervejledning Hjælp til Android 4.0 Galaxy Nexus Indhold Kom godt i gang 2 Konfigurer din telefon 2 Hvorfor bør jeg bruge en Google-konto? 3 Find rundt 4 Tryk og indtast 6 Brug låseskærmen

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows 10 Mobile

Brugervejledning Lumia med Windows 10 Mobile Brugervejledning Lumia med Windows 10 Mobile 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om sikker

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 9 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C3-01 http://da.yourpdfguides.com/dref/3607150

Din brugermanual NOKIA C3-01 http://da.yourpdfguides.com/dref/3607150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 720

Brugervejledning Nokia Lumia 720 Brugervejledning Nokia Lumia 720 5.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 808 PureView

Brugervejledning til Nokia 808 PureView Brugervejledning til Nokia 808 PureView 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere