Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling

2 Din nye partner - FRA MINDRE FORBEDRINGER TIL STORE RENOVERINGER Eksempler fra nogle af vores forbedringer og renoveringer: Nr. Jernløse Vandværk - ny styretavle m. SRO & MyConnect, nyt vandforsyningsanlæg, etablering af automatisk pejling af boring, dæksel alarm mv. St. Lyngby - renoveret rentvandstank, gravearbejde, installation af vandforsyningsanlæg m. rørarbejde samt udskiftning af skyllepumpe. Du kender os måske for vores pumper, men faktisk har vi været igang længe med både små og store renoveringsopgaver i vandforsyningsbranchen. Så næste gang du har en opgave - så få et tilbud fra os - for det kan der jo ikke ske noget ved, vel? Baunehøj Boosterstation - Nyt anlæg i lille mandehul

3 Vandposten er medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark - FVD. Udkommer fem gange årligt: Februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Trykt på Multiart Silk 115 g Trykt med miljøvenlige vegetabilske farver. Ansvarshavende redaktør: Niels Toftegaard Redaktion: Pernille Weile, Robert Jensen, Julie Rabølle Knudsen, Susanne Witten, Niels Grann, Niels Toftegaard, Mette Kingod. Redaktion afsluttet: 12. november Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 20 C, 1. sal 2680 Solrød Strand , CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2015: Kr. 245,- (ekskl. moms). Opsigelse af abonnement på Vandposten og/eller medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskiftet. Indholdet i Vandposten kan frit citeres mod tydelig kildeangivelse. Indhold leder 5 Vandforbrugeren den nye malkeko kort nyt 6 Foreningsnyt 7 Kontingentsatser i 2015 foreningsnyt 8 Vand Grand Prix: Nu har jeg håneretten 11 Områdemøder i Region Fyn 13 Status på efterårets program i Region Midt 14 Besøgsrekord på udstillingen i Fredericia teknisk råd 16 Tilbagestrømningssikring - fra svømmebassin og amerikanerkøleskab til rensningsanlæg og bilvaskehaller kurser 18 En-dags hygiejnekursus for håndværkere fortsætter 19 Sidste udkald for at få kurser og kvalitetssikring på plads nyt fra sagsbehandlerne 21 Individuel afregning af vand med lejere 23 Giftige flourstoffer i fokus 24 Ny vejlov vil sende stor regning til forbrugerne 26 Målere skal godkendes til drikkevand 27 Fusion eller sammenlægning? tethys: ledelsessystem 28 Erfaringsgrupper gør det nemt at komme i gang med Tethys artikler 31 Få kampvalg til bestyrelsen 34 Brandpumpe giver mange slags sikkerhed for Hadsund Vandværk minitema: videregående vandbehandling 37 Videregående vandbehandling er en svær balancegang 39 Teknisk Råd forklarer: Hvad er videregående vandbehandling? 43 Hvorfor skal der tilladelse til videregående vandbehandling? 45 Fremtiden kan byde på central blødgøring af vand 47 Konference: Fremtidens drikkevand post til vandposten 48 Er landsformanden myndighedernes stik-i-rend-dreng? 49 Myndighederne foretager sig af og til noget fornuftigt Forsidefoto: Løve-Knudstrup Vandværk er blevet renoveret og har fået rustfri ståltanke til det rene vand. Her gøres klar til at få løftet beholder nr. 2 på plads. Foto: Niels Toftegaard. vandsektorloven 51 Vandsektorlovens ubekvemme sandhed månedens vandværk 52 Løve-Knudstrup Vandværk: Rustfri ståltanke til det rene vand nyt om navne 57 Navne og aktiviteter i FVD

4 Opfylder Jeres vandværk kravene til kvalitetssikring og dokumentation jf. BEK nr. 132? idoc udfører det samlede materiale til brug ved kvalitetssikring og dokumentation - med minimum brug af Jeres tid! Vi tilbyder: En gennemgang af vandværkets komponenter Indsamling af data omkring de enkelte komponenter En gennemgang af de nuværende driftsrutiner på vandværket Tilpasning af nuværende driftsrutiner til gældende lovgivning Bemærk! Kvalitetssikring skal være indført senest den 31. december 2014 Hvad får du? En fyldestgørende beskrivelse af driftsrutiner på opgaver vedr. bygninger, kildepladsen, boringer, behandlingsanlæg, beholderanlæg og udpumpningsanlæg Tjeklister og ugeskemaer inddelt i intervaller tilpasset Jeres vandværk Oversigtskalender der illustrerer inddelingen af intervaller for tjek Logbog til benyttelse ved bl.a. reperationer af komponenter og egentests for bakterier Komponentoversigt Hygiejneforskrift Optegning af Jeres vandværk for inddeling i hygiejnezoner Endvidere tilbyder vi: En årlig serviceaftale, som indeholder en opdatering af mappe for kvalitetssikring med bl.a. nye tjeklister og opdatering iht. lovgivningen Opdatering af komponentliste ved eventuelle nye komponenter på vandværket Vi har været i trygge hænder, og vores vandværk lever nu op til de nye krav i BEK nr. 132, som trådte i kraft i februar Anders Sørensen Vi har modtaget en grundig og professionel gennemgang af vores vandværk og nuværende driftsrutiner. Det materiale vi har modtaget er let overskueligt samtidig med at det opfylder lovgivningen. - Hune vandværk Vi udfører en professionel gennemgang af Jeres vandforsyningsanlæg idoc ApS Nibevej 3b 9200 Aalborg SV - DK CVR TEL:

5 forbrugerne leder Vandforbrugeren den nye malkeko Regeringens økonomiske ministerier leder med lys og lygte efter minimale effektiviseringer hos vandværkerne samtidig med, at nye udgifter, der intet har med vandkvalitet at gøre, stoppes ned i halsen på selvsamme vandværker. Regningen ender i sidste ende hos forbrugeren og virksomhederne. AF OLE WIIL, LANDSFORMAND, FVD Aldrig har vandforbrugeren betalt for så meget andet end vandet. Først lovede politikerne os billigere vand og effektive vandværker. Siden har de samme politikere kradset pengene ind igen: Vandsektorloven koster millioner i administration, skatten kommer oveni, og nu skal tilfældigt udvalgte vandværker også selv betale for omlægning af ledninger, når der bygges veje og jernbaner. Det er udgifter, som hverken forbedrer vandkvalitet, forsyningssikkerhed, grundvand eller service for forbrugerne. Ledninger Hidtil har det været sådan, at havde vandværket tinglyst sine ledninger med en dekleration, skulle eksempelvis Vejdirektoratet betale for omlægning af ledningerne, når der skulle anlægges en ny vej. Men nu sender vejmyndighederne som regel bare regningen videre til vandværkerne. Det kan jeg ikke forstå. Hvorfor skal en lille skare af mennesker tilknyttet et uheldigt vandværk betale ekstra for det fælles gode, en ny vej eller en ny jernbane nu engang er? Det må da netop være den fælles kasse, der skal betale for det. Det princip gjaldt da Kastrup Lufthavn i sin tid blev udvidet i 80 erne: Her blev der i budgetterne sat penge af til, at naboerne til lufthavnen kunne få udskiftet deres vinduer til nogle mere støjdæmpende. Samme retfærdige tilgang, mener jeg, bør gælde ved anlæg af ny infrastruktur, så vandværkernes udgifter til at flytte ledninger bliver dækket af den fælles kasse. Skat Hele skatteproblematikken er det andet eksempel på, at politikerne lader vandværkets forbrugere betale til den fælles kasse, selvom de blev lovet noget andet. To statslige myndigheder strides om, hvordan vandværkerne skal beskattes men i forarbejderne til vandsektorloven blev det skrevet tydeligt, at vandværker aldrig var tænkt Først lovede politikerne os billigere vand og effektive vandværker. Siden har de samme politikere kradset pengene ind igen: Vandsektorloven koster millioner i administration og skatten kommer oveni. Ole Wiil, landsformand som en ny indtægtskilde for regeringens økonomiske ministerier. Imens sender SKAT alligevel kæmperegninger ud til vandværkerne med tilbagevirkende kraft, og skiftende skatteministre afviser, at der er nogle problemer. Mest absurd bliver forskelsbehandlingen, hvis et vandværk er den gode dreng i klassen, sænker spildprocenten og får forbrugerne til at spare på vandet, så værket kommer under m 3 og ud af vandsektorloven. For har man først betalt skat én gang, skal vandværket gøre det for altid. Bureaukrati Og nu vi er ved den, vandsektorloven, så er den det tredje eksempel på, at vandforbrugeren tvinges til at kaste gode penge efter ingenting. Udgifterne til revisorer samt embedsmænd i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, som man skulle tro var til for forbrugerne, kan vel næppe siges at forbedre vandkvaliteten. Et skræmmende eksempel er Ulsted- Ålebæk Vandværk, der betaler kroner mere om året for revision efter indførelse af vandsektorloven. Til gengæld sender Forsyningssekretariatet et brev, hvor vandværket bliver bedt om at spare kroner om året. Nu hæver vandværket kubikmeterprisen med 65 %. Skål! november 2014 vandposten 5

6 kort nyt Nye firmamedlemmer Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Brødrene Dahl WASYS A/S Roswater idoc ApS Nye vandværker Vorgod Vandværk Vinding Vandværk Tambohus Vandværk Velkommen til nye medlemmer Rettelse i forhold til den trykte udgave Forsikringer: Priser i 2015 Basispakke: Uændrede priser på minimum-og maksimumpræmie samt selvrisiko i Indeksregulering: All Risk: Stiger 1,2 %. Erhvervs- og produktansvar: Stiger 1,2 %. Arbejdsskadeforsikring: Stiger 2,17 %. Nyt fondsudvalg i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Efter tre års solid indsats erstattes VTU-Fondens første fondsudvalg med nye, friske kræfter. VTU-Fondens bestyrelse har godkendt følgende sammensætning af fondsudvalget: DANVA og FVD har sammen indstillet direktør Jens Prisum fra BIOFOS, direktør Hans Martin Friis-Møller fra Kalundborg Forsyning, afdelingschef i Aarhus Vand Claus Møller Pedersen, direktør Finn Jessen fra Ringkøbing-Skjern Forsyning og international direktør for vand hos Rambøll og bestyrelsesmedlem i FVD, Søren Hvilshøj, som også bliver fondsudvalgets eneste genganger. Dansk Miljøteknologi har indstillet politisk og økonomisk konsulent Jørgen Magner fra Dansk Miljøteknologis sekretariat. InnovationsFonden har indstillet Jens Christian Refsgaard, forskningsprofessor ved GEUS. VTU-Fonden takker for den store indsats det tidligere fondsudvalg har udvist og byder det nye fondsudvalg velkommen. VTU Lejre vandråd inviterer til temadag om: Energibevidste vandværker i en grøn kommune Lejre Vandråd har sammen med firmaet Øllgaard A/S gennemført et projekt om vurdering af det specifikke energiforbrug. Det vil sige forbruget af strøm (kwh) per udpumpet vandmængde (m 3 ) i både små og mellemstore vandværker. Vurderingerne er samlet i en letforståelig og brugervenlig kogebog, så vandværker med en lille indsats selv kan vurdere, om de skal sætte ind på dette punkt. Kogebogen indeholder også eksempler på kendte energislugere og hjælp til at identificere dem på vandværket. Projektet er funderet i Lejre Vandråd, men har også modtaget velvillig støtte til publicering fra både Lejre Kommunes borgerpulje og Lejre Forsyning. Resultatet bliver præsenteret ved et møde, som Lejre vandråd afholder 2. december 2014 kl. 19:00 i Kirke Såby forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Såby. Deltagelse er gratis og mødet er åbent for alle interesserede. Tilmelding nødvendig senest den 26. november 2014 på 6 vandposten november 2014

7 kontingent 2015 kort nyt Kontingentsatser 2015 I januar 2015 opkræver FVD det årlige kontingent. Se 2015-priserne herunder. Abonnement på Vandposten Et årligt abonnement på Vandposten (fem blade) koster 245 kr. Grundtakst for alle kr. I kontingentet er der inkluderet ét abonnement på Vandposten. Antal forbrugere Kontingent kr Kontingent: Virksomhedsmedlemmer Medlemsskab for virksomhedsmedlemmer koster: kr. i 2015 (årligt). I kontingentprisen er der inkluderet ét abonnement på Vandposten. Undgå forkerte opkrævninger I janaur 2015 sender FVD de årlige opkrævninger af sted. Vi oplever af og til, at medlemmer ringer til os, fordi de har fået en forkert opkrævning. Det vil vi gerne undgå, og vi beder dig/jer derfor kigge på denne tjekliste. Hvis du følger den, kan vi hjælpe hinanden med at undgå nogle af fejlene. 1) Log ind på >Din Side. Her kan du se de personer, der er knyttet til jeres vandværk. Husk at fordele jeres titler. 2) Tjek om I modtager det korrekte antal abonnementer på Vandposten, og at det er de rette personer, der får bladet. 3) Slet tidligere bestyrelsesmedlemmer. Der kan gå op til 24 timer før ændringerne kan ses på Din Side. 4) Overdrag evt. abonnementer på Vandposten, som I har betalt for, til de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Der kan gå op til 24 timer før ændringerne kan ses på Din Side. 5) Hvis vandværket nedlægges eller fusionerer med et andet vandværk, så giv os besked på eller tlf ) Tjek, at I har de nødvendige forsikringer. HUSK: Dine Tryg-forsikringer skal være tegnet gennem FVD og ikke direkte hos Tryg for at få den fordelagtige pris. Med forbehold for trykfejl. november 2014 vandposten 7

8 foreningsnyt vand grand prix 2014 Vand Grand Prix: Nu har jeg håneretten Sprød smag, liflig og stringent renhed. Vinanmeldere satte nye ord på almindeligt hanevand til Vand Grand Prix, hvor det rene danske vand blev fejret og det lille Kostræde Ny Vandværk endte på tredjepladsen. AF NIELS TOFTEGAARD, FOTO: ANDREAS BRO Med udsigt til den enorme B&W-hal og Melodi Grand Prix-arena blev et noget mindre og økonomisk bæredygtigt grand prix fejret fredag 10. oktober. For fjerde gang blev Danmarks mest velsmagende drikkevand nemlig kåret ved Vand Grand Prix afholdt i Langelinie Pavillonen med udsigt til Københavns Havn og altså den store MGP-betonbygning på Refshaleøen. Det blev vandet fra Aabenraas vandselskab Arwos, der løb med titlen dog i særdeles tæt konkurrencen med trekantsområdets vandselskab Tre-For. Begge fik 44 point, men da Arwos sikrede sig flest ti-taller fra dommerne, løb det sønderjyske vand med sejren. Forbrugerejet tredjeplads Det lille forbrugerejede Kostræde Ny Vandværk syd for Næstved sneg sig ind på tredjepladsen. Vandværket har i omegnen af 550 forbrugere og udpumper ca m 3 om året - og var dermed et af de mindste i konkurrencen. "Nu har jeg håneretten," grinede formand Leif Nygaard, der til daglig arbejder i Næstveds kommunalt ejede vandselskab - dog i spildevandsafdelingen. Dommerne gav vandværket 40 point, fire mindre end de to højere placerede vandselskaber. Trofæerne til de tre bedst placerede vande. Vinder blev Aabenraas vandselskab Arwos. "Jeg synes det har været sjovt at være med, og endnu mere at vi kunne være med i toppen," sagde formanden efter præmieoverrækkelsen. 8 vandposten november 2014

9 Kostræde Ny Vandværk får overrakt 3. præmien 175 drikkedunke fra firmaet Dopper. Fra venstre er det FVD s landsformand Ole Wiil, miljøminister Kirsten Brosbøl, DANVA-direktør Carl-Emil Larsen, vandværksformand Leif Nygaard samt Michael Valstorp fra Dopper. vand grand prix 2014 foreningsnyt Miljøminister Kirsten Brosbøl overrakte trofæerne, og takkede alle deltagende vandværker for at skabe opmærksomhed om det danske drikkevand. Vi tager rent drikkevand for givet. Men det er virkelig noget, vi bemærker, når vi er i udlandet, og ikke kan drikke vandet fra hanen. Og vi skal ikke ret langt væk før, det er tilfældet, sagde miljøministeren, der selv har boet i Libanon, hvor vandet i hanerne ikke er egnet til at drikke. >> Se mere på næste side 30 vandselskaber deltog i Vand Grand Prix 21 kommunalt ejede og ni forbrugerejede. november 2014 vandposten 9

10 foreningsnyt vand grand prix 2014 God i whisky Det var dommerne enige i. Det rene postevand i Danmark er indbegrebet af sundhed og livskvalitet, og trods geografiske smagsnuancer, så har postevandet samlet set en helt enestående kvalitet. Om vindervandet sagde dommer og vinanmelder Jacqueline Jensen: Dommerpanelet bestod denne gang som ved de forrige grand prix er af professionelle vinanmeldereeller kendere. Alle var de enige om, at det er langt sværere at bedømme smagsnuancer i vand end vin. Vandet fra Arwos udmærker sig ved smagsmæssigt at have helt særlige egenskaber. Det har en fin harmonisk, markant og stringent mundrenhed fra først til sidst. Vandet egner sig godt til at slukke tørsten i, ligesom det er en unik ledsager til mad og vin, sagde hun, og tilføjede: Og bruger man et par dråber af det i whisky, så vil det forstærke oplevelsen væsentligt. Vand i verdensklasse At der var tæt kamp om pladserne i toppen er en pointe i sig selv, mente FVD s landsformand Ole Wiil til arrangementets afslutningstale: Opløbet var tæt, fordi, det ved vi jo alle: Vandkvaliteten i Danmark er verdensklasse. Dommerne tager en sidste runde for at afgøre, hvem der løber med titlen som leverandør af Danmarks mest velsmagende drikkevand. Selvom vi i dag har præmieret tre vandselskaber, så går formålet med Vand Grand Prix længere end konkurrencen. Formålet med arrangementet er at gøre opmærksom på det unikke drikkevand, vi har i hele Danmark, og vi ønsker også at gøre opmærksom på en branche, der både nationalt og internationalt får stigende betydning. Derfor er det også nærliggende, at vandselskaberne vil bruge flere ressourcer på at synliggøre sig selv og deres ydelser over for offentligheden, sluttede Ole Wiil. Repræsentanterne fra de mange vandselskaber havde en munter dag, og efter selve grand prix et var der fælles besøg i de underjordiske Cisterner, som frem til 1930 erne var drikkevandsreservoir for København. 10 vandposten november 2014

11 nyt fra region fyn foreningsnyt Områdemøder i Region Fyn Oktober bød på tre fynske områdemøder med stor spørgelyst til særligt takster og normalregulativ. AF PALLE CHRISTENSEN, FORMAND REGION FYN Traditionen er, at regionen inviterer til tre områdemøder i oktober således også i år. I år var det på Bregninge Mølle, Skovlyst i Svanninge Bakker og Fjelsted Skov Kro. 46 vandforsyninger med tilsammen 115 personer deltog det var meget fint. Indholdet på møderne drejede sig om de nye vejledninger m.h.t. Takstblad og Normalregulativ samt Kvalitetsbekendtgørelsen og BNBOområder. Der var livlige drøftelser på alle områderne, og det affødte ret så mange spørgsmål på alle fire områder. Der er god viden på området for de fleste, men der er behov for at få hjælp på store dele af de nye ting, der formelig hagler ned over bestyrelserne i vandforsyninger over hele landet. De færdige udgaver af FVD's vejledninger vedr. Takstblad og Normalregulativ til download savnes meget - det er nu, de skal bruges. Regionen anbefaler, at man samles i kommunerne og får lavet fælles takstblade og regulativer - førstnævnte som en skabelon alle kan (læs: skal) bruge, men naturligvis med vidt forskellige satser. Opdelingen af tilslutningsbidragene voldte en del af deltagerne forståelsesmæssige problemer. Fælles regulativ i vandrådet Normalregulativet er også et område, der kan give store lettelser ved at udfærdige en fælles model for alle vandforsyninger i kommunen alene godkendelserne i kommunalbestyrelserne vil jo blive lettet voldsomt. Vandrådet i Odense Kommune har fået etableret et fællesregulativ og det kan alle andre også gøre. Men det kræver, at de enkelte kommuners vandråd tager arbejdstøjet på der skal ydes en indsats, og vi i regionen giver gerne en hånd med f.eks. ved deltagelse i fællesmøder med vandrådet som arrangør. Mængden af nye tiltag virker efter min opfattelse næsten lammende på nogle af vore medlemmer. Det er en farlig tendens, hvor der skal ydes "førstehjælp"! Begreber som ledelsessystemer, kurser, indsatsplaner, BNBO, driftsansvarlig, takstblad, regulativ, fusioner, sammenlægninger, nedlæggelser, tilsyn, budgettering osv. man kan blive helt stakåndet af det, ikke? Det lyder værre, end det er, når man dykker lidt ned i det, men man kunne brændende ønske sig, at myndigheder bremser lidt op, og giver plads til, at vi alle kan få ro til så at sige at "konsolidere" vores arbejdsområder. Det var nu alligevel nogle gode aftner med gode kolleger på vores grønne ø! Tak for jeres deltagelse og, til dem, der ikke var med: I missede chancen for at dele viden med andre. november 2014 vandposten 11

12

13 Status på efterårets program i Region Midt Tema-møder i september er vel afholdte med fokus på ledelsessystemer og kvalitetssikring. nyt fra region midt foreningsnyt AF NIELS CHRISTIAN RAVN, FORMAND REGION MIDT Med de planlagte Tema-møder i september måned vel overstået takker Region Midt alle fremmødte for den opbakning, bestyrelsens igen har fået, og at konceptet, hvor få bestyrelsesmedlemmer har den lange vej at køre til glæde for de mange medlemmer, der for deltagelse kan nøjes med kun begrænset køretid, måske er en medvirkende årsag til, at rigtig mange møder op. Papirsystem Bestyrelsens program med gennemgang af Naturstyrelsens vejledning af juli 2014 med beskrivelse af de mindre vandforsyningers muligheder på en simpel måde at opfylde bekendtgørelsens krav til kvalitetssikring var et emne, som rigtig mange lyttede med interesse til. Bestyrelsen havde til formålet samlet de nødvendige skemaer i et ringbind til udlevering, samt anviste hvor på FVD s hjemmeside, yderligere skemaer kan hentes, og hvordan skemaerne kan redigeres og evt. gemmes på egen pc, hvis en digital udgave af den såkaldte papirudgave af Ledelsessystem ønskes. Papirudgaven, eller den på egen pc gemte udgave med mulighed for redigering efter eget ønske og behov, er ikke den store videnskabelige løsning, og måske derfor en løsning som tilsyneladende rigtig mange vandværksbestyrelser og driftsansvarlige kan bruge. Desuden ser mange bestyrelser også en fordel i, at materialet er frit tilgængeligt, og at udgifter højst kan omfatte et ringbind med indhold og skilleblade til en samlet pris af ca. 30 kr. Skemaer opdateres Region Midt vil selvfølgelig arbejde videre med ideen, og helt sikkert vil der fra FVD s hjemmeside fremover kunne downloades skemaer, der måske har fået en mindre opdatering uden dog, at det vil betyde, at eksisterende og tidligere ibrugtagne eksemplarer skal kasseres, men fortsat kan bibeholdes og samlet fungere som den krævede dokumentation for gennemførte kontroller og tiltag. Uddannelsesinstruktioner På uddannelsessiden oplever Region Midt, at alle fokuserer på flerdagskurserne, og at der for tiden ikke er det helt store overskud til også at deltage i aftenkurser, hvilket er fuldt forståeligt. Vi vil derfor i bestyrelsen bruge tiden på at medvirke til, gennem vores repræsentation i Kursusudvalget, at gøre vore instruktører endnu bedre rustede til opgaven, idet vi er af den fulde overbevisning, at en målrettet og positiv viderebringelse af viden er betinget af, at instruktøren er gjort bekendt med deltagernes forventninger og specifikke behov. En mulighed er, at der til alle håndbogskurser udarbejdes Uddannelsesinstruktioner med krav og kriterier, som instruktørerne herefter kan planlægge deres undervisning ud fra. november 2014 vandposten 13

14 foreningsnyt udstilling i fredericia Der er altid mulighed for en god vandværkssnak på FVD s udstillinger. Foto: Niels Toftegaard. Besøgsrekord på udstillingen i Fredericia Flotte stande og foredrag om kvalitetssikring og Tethys trak mange gæster til udstillingen AF NIELS GRANN, FVD På udstillingen i Fredericia den 3. oktober var der besøgsrekord med mere end 370 gæster fra 160 vandværker. Ca. 60 firmaer udstillede alt inden for vandværksdrift, vandværksadministration og rådgivning. Der har på alle tre udstillinger i 2014 været afholdt velbesøgte seminarer om ledelsessystemer til kvalitetssikring. Det skal alle vandværker over m 3 have indført inden udgang af På seminaret blev det elektroniske ledelsessystem Tethys også præsenteret. I 2015 vil der blive valgt et nyt aktuelt emne, som vil blive præsenteret både om formiddagen og om eftermiddagen, så har de fleste gæster mulighed for at overvære det. Næste udstilling Næste udstilling er i Roskilde fredag den 30. januar 2015 kl Book standplads Firmaer kan allerede nu bestille standplads via FVD s hjemmeside. Bestil adgangsbiletter Fra midten af december kan vandværksfolk bestille adgangsbilletter via FVD s hjemmeside. Udstillingskalenderen for 2015: - Roskilde: Fredag 30. januar fra 9:00-16:00 - Aars: Fredag 20. marts fra 9:00-16:00 - Fredericia: Fredag 2. oktober fra 9:00-16:00 14 vandposten november 2014

15 udstilling i fredericia foreningsnyt Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til. På FVD s vandværksudstilling i Fredericia fremviste 60 firmaer fra branchen alt lige fra regnskabssystemer, målere, renovering og nybygning af vandværker, hegn, maskindele og meget, meget andet. På flere af standene havde de besøgende vandværksfolk mulighed for at få både lidt vådt og tørt til ganen. Foto: Niels Toftegaard. november 2014 vandposten 15

16 teknisk råd tilbagestrømningssikring Tilbagestrømningssikring fra svømmebassin og amerikanerkøleskab til rensningsanlæg og bilvaskehaller Der er brug for tilbagestrømningssikring ved flere typer af industri og erhverv, end man lige tror. Teknisk Råd fortæller her om emnet. AF TEKNISK RÅD OG NIELS TOFTEGAARD, FVD Tilbagestrømningssikringer forhindrer, at forurenet vand fra typisk en forbruger som oftest en virksomhed eller et landbrug, men også almindelige husstande løber tilbage i ledningsnettet, fordi vandtrykket ved virksomheden er højere end det i ledningsnettet. Emnet er særdeles vigtigt, men også en smule overset blandt vandværker, hvorfor Teknisk Råd ønsker at sætte fokus på det. Opmærksomheden bør desuden gå begge veje, så også forbrugere, virksomheder og landbrug kender til emnet og er opmærskomme på at få den rette tilbagestrømningssikring selv om emnet kan være komplekst. Et følsomt emne Tilbagestrømningssikringer er tilsyneladende også et følsomt emne. Vandværkets krav koster for landbrug og virksomheder som jo samtidig er vandværkets forbrugere. Men som vandværk er det dog uhyre vigtigt at sikre sig, at disse erhverv har de rette tilbagestrømningssikringer for hvis de mangler, og der en dag sker en forurening som følge af tilbageløb i ledningsnettet, så er det vandværket, der står med aben. Tilbagestrømningssikringerne er inddelt i forskellige kategorier, afhængig af sundhedsfaren ved den væske, der risikerer at løbe tilbage i ledningsnettet. I kategori 1 er vandet ligeså godt som drikkevand, mens kategori 5 er den højeste kategori, hvor vandet indeholder skadelige bakterier og vira. Det er f.eks. rensningsanlæg. Her er der krav om konstant luftgab fra vandspejl i eksempelvis en tank til drikkevandsindløbet i tanken. Skal bruges til mere end man tror Teknisk Råd fremhæver blandt andet, at mange udbredte industri- og erhvervsbrancher hører til i de høje kategorier, hvor særlige typer af tilbagestrømningssikringer skal være installeret hvilket en del vandværker ikke nødvendigvis er klar over. Det er blandt andet: Tankstationer med vaskehaller I forbindelse med byggeprojekter Alle typer landbrug Svømmehaller I almindelige husholdninger er der også flere steder behov for tilbagestrømningssikringer, som dog ofte er indbygget i for eksempel vaskemaskiner og opvaskemaskiner eller i vandmåleren. Ismaskiner i amerikanske køleskabe tilhører mindst kategori 2. Et klassisk eksempel er haveslangen, som har fyldt et svømmebassin op, og nu ligger på bunden af det fyldte bassin. Her kan vandtrykket i svømmebassinet være højere end det i slangen, så det siver ind i forbrugerens vandledninger, og måske også resten af ledningsnettet. Hvad kan vandværket gøre? Brev og spørgeskema: FVD har for nylig udarbejdet et brev med tilhørende spørgeskema, som vandværket kan sende til forbrugere, som vurderes at være i nogle af de højere kategorier. Brevet og skemaet skal give både forbrugeren/virksomheden og vandværket et billede af behovet for tilbagestrømningssikring. Regulativet og lukning for vandet: Vandværker kan med FVD s normalregulativ i hånden pålægge en forbruger at installere tilbagestrømningssikring. Hvis dette ikke efterleves, kan vandværket underrette kommunen, som kan pålægge forbrugeren/virksomheden at installere den rette tilbagestrømnings- 16 vandposten november 2014

17 tilbagestrømningssikring teknisk råd Læs mere fra Teknisk Råd FVD s Teknisk Råd diskuterer og opsamler viden om den tekniske del af vandværksdriften. Rådet holdt sit andet møde i midten af oktober, og referatet kan findes på under Teknisk Råd. Rådet diskuterede blandt andet: Rentvandstanke gode råd ved renovering. Svejsning af ledninger hvad skal man være opmærksom på? For meget ammonium hvad gør man? Fjernaflæste målere hvad skal man være opmærksom på? Længere inde i dette nummer af Vandposten kan du læse rådets beskrivelser af forskellige former for videregående vandbehandling. sikring, og kommunen kan også lade arbejdet udføre for virksomhedens regning. FVD s normalregulativ giver også mulighed for at lukke for vandet, hvis vandværket finder, at en forbrugers installationer er til fare for vandkvaliteten f.eks. hvis der er manglende tilbagestrømningssikring. Kontakt et firma: Mange firmaer i vandbranchen er eksperter i tilbagestrømningssikring. Har du en konkret sag, er det værd at tage et firma med på råd. Se i leverandørfortegnelsen. Regler og vejledninger: Rørcenteranvisning 015 fra Teknologisk Institut: Glimrende og tilgængelig, med både eksempler på sager, hvor det gik galt, skemaer med forklaring på, hvilke kategorier, der skal bruges hvor, samt mange gode tegninger. Vejledningen er baseret på DS/EN Dansk Standards DS/EN 1717 om tilbagestrømningssikringer samt DS 439 Norm for vandinstallationer er de forskrifter, som gælder. Den indeholder skemaer over, hvilke kategorier af tilbagestrømningssikringer, der skal installeres ved de forskellige typer af industri/ erhverv og forbrugere i vandværkets forsyningsområde. Det til enhver tid gældende bygningsreglement beskriver krav til nyt byggeri, herunder også tilbagestrømningssikring. Det gældende reglement er fra november 2014 vandposten 17

18 kurser nyt fra kursusafdelingen En-dags hygiejnekursus for håndværkere fortsætter Flere håndværkerhygiejnekurser i 2015 med fokus på den praktiske hygiejne, når der arbejdes i en vandforsyning. AF NIELS GRANN, FVD FVD afholder i løbet af november og december tre enkeltdags hygiejnekurser målrettet håndværkere, som ikke er driftsansvarlige, men som arbejder inden for vandsektoren. Tilslutningen har været så stor, at det er besluttet også at udbyde dette kursus i 1. halvår I første omgang udbydes der tre kurser. Der vil efter behov blive udbudt flere kurser. Tilmeldingen til forårets kurser er åben via under Kursus. 1 2 Kurset består overordnet af fire dele: Kort introduktion til mikrobiologi. Zoneopdeling på et vandværk: Hvorfor og hvad er forskellene på zonerne? 3 Gode hygiejneregler: Hvad man skal være opmærksom på for at sikre en høj hygiejne, og dermed mindske risikoen for en forurening, når man arbejder i en vandforsyning. 4 Hvad gør man, hvis en forurening opstår, samt eksempler på, hvor det er gået galt. Tid Kurset starter kl og slutter kl Pris kr. for medlemmer kr. for ikke-medlemmer. Begge priser er ekskl. moms. Få kurset til vandrådet Hvis et vandråd ønsker at afholde et kursus hygiejne for håndværkere, kan det også arrangeres, hvis der er minimum 20 deltagere dog maksimalt 30. Kontakt Niels Grann på mail eller telefon Håndværkerhygiejnekurser i april på Hotel Maribo Søpark 26.maj på Agerskov Kro & Hotel 9. juni på Sabro Kro ved Aarhus 18 vandposten november 2014

19 nyt fra kursusafdelingen kurser Sidste udkald for at få kurser og kvalitetssikring på plads Året 2014 nærmer sig sin afslutning, og der er nu kort tid til, at bekendtgørelsen om kvalitetssikring skal være opfyldt. Så husk at tilmelde den driftsansvarlige et kursus og få styr på ledelsessystemet. AF NIELS GRANN OG PERNILLE WEILE, FVD Kravene i den meget omtalte bekendtgørelse om kvalitetssikring på vandværker skal være gennemført senest den 31. december Ifølge bekendtgørelsen skal den driftsansvarlige på et alment vandforsyningsanlæg gennemføre et kursus om vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. Et alment vandforsyningsanlæg er en vandforsyning med 10 forbrugere eller flere. FVD s kurser lever op til bekendtgørelsens krav Kravene til kursernes pensum fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, hvor der er listet 17 faglige discipliner, som skal gennemgås og læres. Det skal vandforsyningen kunne dokumentere overfor kommunen. FVD s kurser overholder bekendtgørelsen, og de 17 emner er i øvrigt inspireret af FVD s håndbogsserie. Husk også kvalitetssikring Derudover skal vandforsyningsanlæg, der leverer m 3 vand pr. år eller mere, indføre kvalitetssikring. Har du endnu ikke været på kursus? Naturstyrelsen har tidligere udtalt, at såfremt en vandforsyning inden udgangen af 2014 har tilmeldt sig et kursusforløb i 2015, vil styrelsen betragte det som opfyldelse af bekendtgørelsens uddannelseskrav. Det er imidlertid ikke i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Det er derfor stadig sådan, at kurserne i drift og hygiejne skal være gennemført inden udgangen af december Der er dog stadig et lille lys i mørket, for vandværket skal efter bekendtgørelsen senest indberette indførelsen af kvalitetssikringssystemet og herunder at den driftsansvarlige har gennemgået kurser den 31. juni Der er altså et halvt år at løbe på, hvis det ikke har været muligt at få gennemført kurserne inden da. Vandforsyning kun med ledningsnet Købes alt vandet fra en anden vandforsyning, således at man kun driver ledningsnettet, skal man stadig udpege en driftsansvarlig som skal gennemføre kurser i drift og hygiejne. Leveres der mere end m 3 vand pr. år, skal der også indføres kvalitetssikring. Men hvis man som vandforsyning kun driver et ledningsnet, er opgaven naturligvis mindre, da det kun er ledningsnettet, kvalitetssikringen skal omfatte. Det siger bekendtgørelsen om kvalitetssikring Jf. bekendtgørelsens 2, skal et alment vandforsyningsanlæg foranledige, at den driftsansvarlige for et alment vandforsyningsanlæg gennemfører et kursus om vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. Indholdet i disse kurser er beskrevet i bilag 1. For at opfylde bekendtgørelsen er det nok at blot en enkelt person fra vandværket den driftsansvarlige kommer på kursus. Definitionen driftsansvarlig kan derfor dække over men er ikke nødvendigvis begrænset til: En fastansat person med driftsansvar for et eller flere vandværker Et entreprenørfirma/vvs-firma, der tilser vandværket Et bestyrelsesmedlem, der varetager driftsopgaver november 2014 vandposten 19

20 Flowcenter Danmark inviterer til Flowtemadag om varme, vand, regn- og spildevand D. 16. december 2014 i Brøndby Få nyeste viden om flowmåling inden for varme, vand, regn- og spildevand, herunder: De måletekniske vejledninger til kontrol af vandog varmeenergimålere EED-direktivet og MID-direktivet og deres betydning for vand- og varmeforsyninger Håndtering af nedtagne vand- og varmeenergimålere Smart meters dataanalyse og brug af data til andet end afregning Projekter inden for bl.a. regn- og spildevand i Danmark og internationalt Skybrudssikring. Oplev præsentationer fra: Energistyrelsen HOFOR FORCE Technology Teknologisk Institut. Se programmet og tilmeld dig på eller via koden. Der er begrænset antal pladser. Kalibrering af vandmålere FORCE Technology er en international teknologisk rådgivningsog servicevirksomhed. Vi rådgiver og servicerer bl.a. energi- og miljøsektoren, olieog gasindustrien, medicinal- og fødevareindustrien, den maritime industri og den offentlige sektor. Vi har virksomheder i Danmark, Sverige, Norge, Rusland og USA. FORCE Technologys DANAK-akkrediterede laboratorium tilbyder kalibrering, kontrol, verifikation og typeprøvning af alle typer vand- og varmeenergimålere i området fra 1 l/time til l/time. Vi tilbyder: Stikprøvekontrol Administration af målerne - herunder partidannelse og stikprøveudvælgelse Assistance til tolkning af lovgivningen på området Kontrol af målere ved uoverensstemmelse med forbrugere Landsdækkende service med kort leveringstid Typeprøvning. FORCE Technology Hovedkontor Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Tlf forcetechnology.com Michael Møller Nielsen Tlf FORCE Technology Hovedkontor Park Allé Brøndby Tlf Fax forcetechnology.com

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015. Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring

FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015. Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015 Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring Hvem er jeg: Niels Rasmussen Siden 1.2.2011: Siden juni 2014: Før da: Uddannelse: Produktionschef Guldborgsund

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 på Ejby Mølle - Ejby Møllevej 22. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning v. formanden. 3) Godkendelse af regnskab. 4)

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat af møde i Teknisk Råd

Referat af møde i Teknisk Råd Referat af møde i Teknisk Råd Dato og tid: 16. december 2014 9:00-16:00 Sted: Referent: Mødedeltagere: Afbud: Vandcenter Djurs, Teknologivej 2, 8500 Grenaa Stine Bærentzen Region Øst: Niels Rasmussen,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011:

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011: Beretning for 2011 (Det talte ord gælder) Indledning 2011 har vi lagt bag os for snart et par måneder siden, og det er nu tid til at foretage den årlige status på året der er gået. Det har i lighed med

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Udstilling. Udstilling. Fredag 30. januar 2015. Roskilde Kongres- og Idrætscenter Møllehusvej 15 4000 Roskilde. foreningen af vandværker i danmark

Udstilling. Udstilling. Fredag 30. januar 2015. Roskilde Kongres- og Idrætscenter Møllehusvej 15 4000 Roskilde. foreningen af vandværker i danmark Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling roskilde, 30. januar 2015 Åbningstid: 9.00-16.00 Fredag 30. januar 2015 Udstilling Roskilde Kongres- og Idrætscenter Møllehusvej 15 4000 Roskilde

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere