MOBIL MARKETING. bind 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOBIL MARKETING. bind 2"

Transkript

1 MOBIL MARKETING bind 2

2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: UDGAVE: 2. bind, 1. udgave UDGIVER: Telecom Scandinavia Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

3 00.02 forord Mobil marketing Bind 2 er vores bud på, hvad du skal vide, hvis du er en interessent inden for mobil marketing. Bogen er en opfølger til Mobil marketing en håndbog, der udkom i 2008, og som der har været utrolig stor interesse for. Mobil marketing er et område i rivende udvikling, og bind 2 beskæftiger sig derfor med de nyeste tendenser inden for området. Vi håber, at denne bog ligesom bind 1 vil blive et redskab, du vil bruge som daglig inspirationskilde og information om, hvad mobilen rummer af muligheder, og hvordan den kan anvendes både alene og i samspil med andre medier. God fornøjelse TS mobile Ved at læse bogen vil du få større indsigt i emner som mobil marketing versus mobil advertising, mobilstrategi, trends og tendenser, samt de nyeste medier, cases og statistik.

4 00.03 indhold INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING 10 MOBILSTRATEGI 11 En naturlig del af marketingplanen 14 Mobil marketing eller mobile advertising 17 Strengths, weaknesses, opportunities and threats i forhold til mobil marketing 28 Mobil marketingsstrategi i praksis 32 RETNINGSLINJER, REGLER OG LOVGIVNING 33 Markedsføringsloven 41 Rammeaftalen 47 Tjekliste i forhold til danske regler og lovgivning 52 Henvisninger til relevante retningslinjer og lovtekster

5 MEDIER OG CASESTUDIES 82 STATISTIK 88 LEKSIKON 94 STIKORDSREGISTER OG ORDBOG 100 KILDEHENVISNINGER 104 FORSLAG TIL VIDERELÆSNING 107 ANDRE UDGIVELSER AF TS MOBILE 108 KORT OM TS MOBILE

6 01.01 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING 01.01

7 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING Mobil markting Bind 2 er anden bog i vores serie om mobil marketing. I første udgave gennemgik vi de mest almindelige medier inden for mobil marketing, såsom sms, mms og wap, samt et par af de nyere medier. Denne udgave beskæftiger sig kun med de nyeste medier inden for mobil marketing. Har man brug for en indføring i basis medierne, henviser vi enten til vores første bog eller til leksikondelen bagerst i denne bog, hvor der findes et sammendrag af de vigtigste tekster om dette emne. Forskellige steder i bogen vil man finde smartcodes, som den man kan se på venstre side. Disse koder giver, når de scannes med mobiltelefonen, adgang til online indhold som små videoer og andet relevant materiale. For at kunne scanne koderne skal man have en smartcode reader på mobiltelefonen denne kan fås ved at sende SCAN til 1241 (Tjenesten koster 0 kr. + alm. trafiktakst og stilles til rådighed af TS mobile). Bogens første del handler om arbejdet med mobilstrategi fra mobil marketing versus mobile advertising over en SWOT-analyse i forhold til mobil marketing og til gode råd om det praktiske arbejde med mobilstrategi. I denne del findes der desuden to casestudies, som er udvalgt som eksempler. I anden del af bogen gennemgås den relevante lovgivning i forhold til markedsføring via mobilen. Der er taget udgangspunkt i Markedsføringsloven og Teleindustriens Rammeaftale version 4.0. I denne del findes der også en tjekliste, der kan anvendes i arbejdet med mobil marketing. Også her er der udvalgt et illustrerende casestudy. I tredje del af bogen gennemgås udvalgte nye medier, der er tilgængelige via mobilen. Vi har udvalgt medier, som vi finder relevante og spændende. Efter hver gennemgang er der casestudies, der illustrerer brugen af netop dette medie. Casestudies stammer fra både ind- og udland.

8 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING Den fjerde del af bogen er en gennemgang af den mest relevante statistik for det danske marked. Vi skal gøre opmærksom på, at tallene, der er opgjort af IT- og Telestyrelsen, dækker 2. halvår af 2008, da de nyeste tal ikke var tilgængelige ved redaktionens deadline. I online udgaven af bogen, der findes på vil vi opdatere bogen med de nyeste tal, så snart de er tilgængelige. Femte og sidste del af bogen er et decideret opslagsværk delt op i et lille leksikon og et stikordsregister/ordbog. Alle henvisninger i bogen findes i kilderegistret bagerst i bogen.

9

10 02.01 MOBILSTRATEGI 02.01

11 MOBILSTRATEGI En naturlig del af marketingplanen De fleste ved, at strategi i dag er en uundværlig del af at styre en virksomhed imod succes, og de fleste virksomheder arbejder da også, bevidst eller ubevidst, efter strategier på områder som indkøb, salg, rekruttering, kommunikation og ikke mindst markedsføring. Alligevel er det de færreste, der kan sige, at de arbejder strategisk med mobiltelefonen som kommunikationskanal som en naturlig inkorporeret del af markedsføringsstrategien og hvorfor er det sådan? Print, TV, Radio og i højere og højere grad online er naturlige elementer i strategien, men mobiltelefonen er oftest udeladt på det strategiske niveau. En af grundene er, at mange virksomheder i dag stadig har disse tanker og lignende tanker om mobil markedsføring: Markedsføring via mobilen er stadig lidt nyt og lidt farligt Mobil markedsføring er kun sådan noget med sms beskeder Vi afventer lige og ser hvad der sker 1 Det kan undre, eftersom mobiltelefonen i dag uden sammenligning er det mest udbredte kommunikationsmedie 2 herhjemme - og samtidig absolut det mest personlige medie. Én myte er, at forbrugerne endnu ikke er helt klar til markedsføring på mobilen, men det er en sandhed med modifikationer - for jo, det er rigtigt, at det ikke er alle forbrugere, der har samme færdigheder og vaner, men basis funktionerne i en mobiltelefon er kendt og bruges af stort set alle. 3 Mobil markedsføring kan altså godt være sådan noget med sms beskeder, men når vi snakker strategisk brug af mobilen som kommunikationsmedie, så er det netop et spørgsmål om at tilpasse sin kommunikation efter målgruppen. Så det kan godt være, at en del af kommunikationen er sms baseret, imens et senere eller parallelt stadie er bygget op over mere avancerede medier. 11

12 MOBILSTRATEGI EN NATURLIG DEL AF MARKETINGPLANEN Den strategiske overvejelse ligger netop i at opbygge en plan for, hvordan mobilen i forskellige stadier af strategien kan anvendes i samspil med resten af ens markedsføring. Et eksempel på niveau udvikling af mobilstrategi kan ses af figur 1. Efterfølgende casestudy er et eksempel på, hvordan man med en simpel mobilstrategi og simple midler kan opnå stor effekt, så længe man gør sig overvejelser omkring målgruppen. Niveau 7: M-payment and mobile shopping Niveau 6: Lokationsbaserede tjenester Niveau 5: Intelligente applikationer Niveau 4: Interaktive annoncer Niveau 3: Wap/mobil portaler Niveau 2: Aktivering af permission 12 Niveau 1: Sms, mms, IVR aktiviteter Figur 1: Eksempel på niveaudelt mobilstrategi

13 Casestudy: Post Danmark rekutteringskampagne 4 Post Danmark stod overfor en udfordring der lød: Hvordan rekrutterer vi i målgruppen unge mellem 17 og 25 år? Efter inddragelse af forskellige interne afdelinger nåede man igennem den første fase frem til, at man ville anvende sms som en vigtig del af ansøgningsproceduren. Dette skulle sikre øjeblikkelig reaktion, så de unge ikke havde glemt jobtilbuddet, når de en gang kom hjem foran computeren. Ikke bare den direkte kommunikation fra cafepostkort og bannere til sms blev nøje gennemtænkt også de lokale chefer i Post Danmark blev nøje instrueret i, hvordan opfølgningen skulle ske hurtigt og via sms. Kampagnens mål og resultater: Ønsket antal lørdagspostbude og tilkaldevikarer: 500 Kampagneperiode: Målgruppe: 6 måneder år Antal ansøgere: 2500 Antal ansatte: 650 Reel kampagneperiode: 3 måneder Udover at de primære mål blev opfyldt, havde kampagnen den sidegevinst, at Post Danmark kunne måle effekten af de forskellige medier, der indgik i kampagnen, og følge med i, hvor godt eller skidt eksempelvis bannere eller cafépostkort fungerede overfor målgruppen. 13

14 MOBILSTRATEGI Mobil marketing eller mobile advertising 14 Der er mange begreber og termer inden for marketing via mobilen, men to af de vigtigste, der bør indgå i en strategisk overvejelse omkring brugen af mobilen i marketingsøjemed, er mobil marketing og mobile advertising. Begreberne blandes ofte sammen, hvilket kan resultere i en udvanding af en potentiel strategi på det mobile område. Derfor følger her en gennemgang af de to begreber, og hvilke overvejelser man bør gøre i forbindelse med implementering i strategi. Mobil marketing Systematisk planlægning, gennemførelse og kontrol af en blanding af aktiviteter, der har til formål at samle købere og sælgere til gensidig fordelagtige overdragelse eller overførsel af produkter, hvor det primære kontaktled til forbrugeren er deres mobile enhed. 5 Dette er en af definitionerne på mobil marketing, men hvad ligger der konkret i det? Mobil marketing begrebet dækker over en lang række forskellige muligheder, fra helt simple sms-kampagner til smartcode kampagner og andre mere avancerede løsninger. Kendetegnet ved mobil marketing er at man, ligesom med gængse reklamekampagner, arbejder ud fra en defineret målgruppe og tilpasser kommunikationen til denne, så der anvendes de rigtige medier og mobile løsninger. En typisk mobil marketing kampagne vil være et parallelt eller sekventielt forløb med den egentlige kampagne. Mobil marketing delen er oftest den del af kampagnen, der får forbrugerne til at involvere sig aktivt i kampagnen, hvad enten det er ved at sende en sms, scanne en smartcode eller ringe til et telefonnummer. Fordelen med mobil marketing kampagner er, at forbrugeren aktiveres og fastholdes i længere tid end ved blot at se en tv-reklame eller et banner, som ikke er knyttet sammen med mobil marketing elementer.

15 MOBILSTRATEGI MOBIL MARKETING ELLER MOBILE ADVERTISING Som forlængelse af mobil marketing delen kan man opbygge en segmenteret base over de forbrugere, der aktivt har deltaget, så man på et senere tidspunkt kan henvende sig med lignende relevant kampagneinformation. Når man til dette punkt, bevæger man sig fra mobil marketing over i mobile advertising. Mobile advertising Den betalte, ikke-personlige annoncering af et overbevisende budskab fra en identificeret sponsor. En ikke-personlig præsentation eller branding af en virksomhed og/eller produkter til eksisterende og potentielle kunder, hvor mobiltelefon eller en anden mobil enhed er udgangspunktet. 6 Af denne definition fremgår det, at budskabet ikke er personligt det er dog et spørgsmål om gradbøjningen af personlig og valget af fremgangsmåde. Man kan sige, at der inden for mobile advertising er to konkrete muligheder 7 : Ud fra disse to muligheder fremgår det også, at et budskab kan personaliseres, hvis man vælger at anvende permission-databaser. Når man vælger at arbejde med permission, har man netop mulighed for at få segmenterede detaljer om forbrugerne i databasen og skabe, om end ikke personlige, så i hvert tilfælde nøje segmenterede budskaber. Det er vigtigt at overveje, om man vil skabe sin egen eller købe sig adgang til en permission-database. Vælger man at skabe sin egen database, er man sikker på, at emnerne på et tidspunkt har vist interesse for netop ens egen virksomhed eller produkt, hvilket gør at man må have en forventning om en vis grad af involvering og bedre responsrater. Dette er dog en proces, der tager tid og skal tilrettelægges nøje, så man over tid konstant har tilgang af nye emner. Man bør også arbejde med at udvide data på emnerne i basen for på sigt at kunne skabe det personlige budskab. 1. At skabe eller købe permission-databaser. 2. At købe bannerplads på mobilsites. 15

16 MOBILSTRATEGI MOBIL MARKETING ELLER MOBILE ADVERTISING Vælger man at købe sig adgang til en permissiondatabase, får man hurtigt adgang til en stor gruppe emner, men man kan ikke være sikker på, at de kan engageres i netop det budskab om virksomhed eller produkt, som man sender ud, selvom der kan være angivet interessefelter i databasen. Det upersonlige budskab ligger mere eksplicit, hvis man vælger at købe bannerplads på mobilsites. Her bestemmes budskabet, og man forsøger derefter, ofte igennem et mobile adserving netværk, at indkøbe plads på sider, der stemmer overens med ens målgruppe og budskab men budskabet forbliver det samme til alle modtagere. Selvom mobilbannere gerne opfattes som noget, der henvender sig til en relativt smal målgruppe, så har sider som m.tdc.dk og m.eb.dk i dag et forbrug på ca og timer bare for august måned

17 Mobilstrategi swot I FORHOLD TIL MOBIL MARKETING SWOT analysen er gennem tiderne blevet brugt i mange forskellige sammenhænge, men den er stadig et godt værktøj til at analysere og fremhæve elementer, man bør være opmærksom på. Dette afsnit er skrevet med udgangspunkt i Editor in chief hos Mobile Marketer, Mickey Alam Khan s, artikel om emnet fra den 15. december Strengths Mobilen er i dag det mest personlige medie, der er tilgængeligt på markedet Præcis segmentering af budskaber Marketing via mobilen har relativt lave kontaktpriser og giver gode muligheder for at måle Return On Investment Mobilen overtager i større og større grad fastnet markedet Salget af smartphones og telefoner med mulighed for Internet adgang stiger kraftigt 13 Mange annoncører, detailhandlere og udgivere indser behovet for brug af mobilen 14 Mobilen er det mest effektfulde loyalitetsskabende marketing værktøj Mobilen er et ideelt sammenligningsværktøj for forbrugeren i købsovervejelserne Markedet og brugen af mobile applikationer stiger med hastige skridt Stort potentiale mobilabonnenter 10 i Danmark og ca på verdensplan 12 17

18 MOBILSTRATEGI Swot I FORHOLD TIL MOBIL MARKETING Weaknesses Den professionelle indkøbers opfattelse af mobil marketing: Ofte tænkes det først ind sent i forløbet eller opfattes som eksperimenterende Forbrugernes erfaring med Internet på mobilen er endnu ikke optimal: Der er stadig mobiler, hvor skærmstørrelse, tastatur og langsomt netværk forringer brugeroplevelsen Mange mobil marketing service udbydere er ikke gode nok til at fortælle bredt om de store succeser hvis indkøberne ikke begejstres af historiske succeser, skabes der ikke fremtidigt vækst En del reklame- og mediebureauer mangler stadig i nogen grad viden på området for at kunne rådgive deres kunder Endnu er der ikke nok mobiler, der understøtter regulære browsere som eksempelvis Safari Teleselskabernes udvikling står ikke altid mål med resten af udviklingen eksempelvis dataabonnementer og hastighed Mange små selskaber slår bunden ud af markedet og giver et forkert indtryk af mulighederne det drejer sig ikke kun om billige bulk sms er og konkurrencer 18

19 MOBILSTRATEGI Swot I FORHOLD TIL MOBIL MARKETING Opportunities Det mobile kuponmarked kan måske blive fremtidens killer application M-payment vinder frem Mobile search marketing udvikles i højere grad mobilen bliver i højere grad indgang til internettet 14 Mobilens samspil med eksisterende medier som print, online, tv og radio udvides Mobilen er nutid, fremtid, altid inden for database marketing. Loyalitetsprogrammer bliver essentielt som støtte til online og offline medier Kvaliteten af indholdet, såsom mobilsider, applikationer og sociale portaler, højnes konstant, hvorved forbrugernes eksisterende rutiner flyttes over på mobilen Noget for noget flere forbrugere vil gerne involvere sig aktivt i brands og produkter, hvis der er et ordentligt tradeoff imellem deres engagement og hvad de får igen Bedre og bedre muligheder for lokationsbaserede services (LBS) Flere og flere indser fordelen ved noget så simpelt som indbyggede sms-reminders til kunder i en database 19

20 MOBILSTRATEGI Swot I FORHOLD TIL MOBIL MARKETING Threats Mobil marketing bliver til en vis grad stadig anset for at være eksperimenterende og derfor skåret fra i budgetterne Strengere og strengere lovgivning omkring bl.a. oplysningspligten kan give udfordringer i forhold til eksempelvis print og tv-annoncering Priskrig på mobil marketing markedet medfører, at innovationen slås ned grundet manglende midler Salg og udvikling af smartphones stagnerer og hindrer bred implementering af avancerede tjenester Teleselskaberne afventer indførsel af flatrate dataabonnementer Spamming eskalerer og får forbrugerne til at slå bak Uoverskueligt marked Reklame- og mediebureauer anser mobil marketing for kompliceret og indfører ikke mobil marketing i deres multikanal marketing kampagner 20

21 MOBILSTRATEGI Swot I FORHOLD TIL MOBIL MARKETING Styrker ved mobil marketing Så opsummeret; de åbenlyse styrker ligger klart i, at mobiltelefonen er det mest personlige medie, der findes, ligesom den giver muligheder for præcis segmentering af budskaber. Derudover har markedsføring via mobilen et enormt potentiale, idet man reelt set har muligheden for at henvende sig til alle. Slutteligt giver mobil marketing meget gode muligheder for ROI beregninger og har oftest lave kontaktpriser. Hvad enten man nævner fjernsyn, computer, magasiner eller lignende, er der ingen medier, der kan påstås at have fået samme personlige tilhørsforhold til sin ejermand, som mobilen har fået. Penetrationsraten for mobiltelefoner i Danmark ligger i dag på indeks 124,4, hvilket betyder at der i dag er registreret ca mobilabonnenter i Danmark. 15 Mobiltelefonen er for rigtig mange mennesker det eneste, de vil gå tilbage for at hente, hvis de har glemt den 16. Samtidig er en mobiltelefon i høj grad med til at definere ejermanden: Hvad enten der er tale om en basis mobil, en erhvervsmobil eller en multimedie mobil, siger de alle noget om deres ejermand. Danskerne har generelt deres mobiltelefon inden for rækkevidde næsten 24 timer i døgnet 17, åbner 96 % 18 af deres sms er og tilkendegiver bredt, at relevante informationer og tilbud er velkomne, så længe det er vigtigt for lige netop dem. 19 Det er sagt mange gange før: Det er i dag muligt at ramme forbrugerne meget præcist, hvad enten man vælger at anvende mobile advertising eller mobil marketing. Med mobile advertising har man den fordel, at man har nøje kendskab til de forbrugere, man henvender sig til, men man har dog ofte ikke samme involveringsgrad. Anvendes mobil marketing, er der et væld af forskellige muligheder for at ramme kunderne i en given situation og på et bestemt sted. Eksempler på dette kan være noget så simpelt som forskellige telefonnumre eller forskellige koder på sms er, som gør det muligt at holde øje med, hvor man har fået kontakt til forbrugeren henne. Men det kan også være mere 21

22 MOBILSTRATEGI Swot I FORHOLD TIL MOBIL MARKETING avanceret, som applikationer der via GPS fastslår, hvor forbrugeren befinder sig. Alt dette gør det muligt at ramme forbrugeren meget præcist med sit budskab. Vi skal ikke gå ind i en længere diskussion om diverse mediers kontaktpriser her, da det i høj grad afhænger af hele aktivitetens sammensætning. Men nedenstående casestudy viser tydeligt, at hvis de bliver brugt rigtigt, så har mobilkampagner relativt lave kontaktpriser i forhold til mange andre medier og kan give meget positive ROI. 22

23 Casestudy: BMW Tyskland mms-kampagne 20 BMW sendte et tilbud via mms til deres målgruppe, kunder der havde købt en ny BMW i sommerhalvåret. Kampagnen brugte en tilpasset visning af den bilmodel, kunden havde købt, sågar med den rigtige farve. På billedet af bilen var monteret de anbefalede vinterdæk. BMW ejeren blev opfordret til at klikke på et link og besøge BMW s dedikerede mobilside og undersøge, hvilke dæk der var til rådighed for netop denne kundes model. Resultaterne var, at 30 % af dem, der fik mms, faktisk købte vinterdæk (og ofte også nye fælge) hos BMWforhandlere. Økonomien i kampagnen vurderes at være som følger: Anslået gennemsnitlig salg: Det samlede salg af enheder i sommeren 2008: Lejebiler eller solgt til erhvervsflåde: Samlet antal potentielle kunder: DKK enheder enheder enheder 30 % responsrate: kunder Samlet salg ( kunder x kr.): Omkostninger til rådgiver*: DKK DKK Omkostninger mms**: Samlede omkostninger: Gennemsnitlig Return On Investment: DKK DKK 477 DKK * Anslået omkostning ** Baseret på tyske mms satser (Eksemplet er afrundet og omregnet til DKK med dagens valutakurser) 23

24 MOBILSTRATEGI Swot I FORHOLD TIL MOBIL MARKETING Hvilke udfordringer byder fremtiden på? 24 De største svagheder ligger i opfattelsen af mobilen som markedsføringskanal, forbrugernes færdigheder, sammensætningen af abonnementer, samt cowboys. Det er en udfordring at få ændret opfattelsen af mobilen som markedsføringskanal og dermed også få afsat konkrete budgetter dedikeret til mobil marketing, men det er en proces, som langsomt er i gang. Færdigheder på mobiltelefonen er ikke noget, man kan ændre fra den ene dag til den anden, men en proces der kører parallelt med mobiltelefonernes udvikling. Abonnementssammensætningen er på nuværende tidspunkt den største barriere og det, der til en vis grad holder forbrugerne tilbage fra at interagere og udvikle deres færdigheder. Det er naturligvis en kædereaktion, der også påvirker villigheden til at inkorporere mobiltelefonen som en naturlig markedsføringskanal. Markedet er præget af mange vidt forskellige udbydere - herunder visse der kan benævnes cowboys. Det medfører også, at der er nogle gange kommer sager, der skader opfattelsen af branchen generelt. Det kan eksempelvis være skjulte abonnementstjenester, for høje takseringer, utilstrækkelig rådgivning af brugerne og lignende problemer. Det er naturligvis et problem for den professionelle indkøber, da man ikke ønsker sit image eller brand associeret med sådanne problemer, da netop den slags om noget kan få forbrugerne op af stolene og i gang med at sprede det dårlige budskab hurtigt. Muligheder og tendenser Fremtidens muligheder inden for mobil marketing ligger især i at finde den mobile killer application. To kandidater kunne være den mobile kupon og M- payment. Muligheden for at anvende digitale kuponer, der kan drive forbrugerne ned i butikken, indeholder et stort potentiale, idet det kan revolutionere markedet for mobil marketing og virkelig være en af de drivere, der sætter gang i markedet. På samme måde kan M- payment gøre forbrugerne fortrolige med at gennemgå

25 MOBILSTRATEGI Swot I FORHOLD TIL MOBIL MARKETING hele købsprocessen direkte fra mobilen lige fra købsovervejelse og sammenligning af produkter til selve købet. To andre vigtige punkter er mobilen som loyalitets- og vaneskaber og lokationsbaseret markedsføring. Som loyalitets- og vaneskabende medie har mobilen den unikke fordel, at den altid er tæt på forbrugeren, samtidig med at den er en meget personlig genstand. Kan man få adgang til forbrugernes mobil, har man samtidig rigtig gode muligheder for at blive der. Forbrugerne er i dag mere eller mindre blevet vant til at anvende telefonens standardfunktioner, som eksempelvis sms, og accepterer i højere og højere grad marketing via denne kanal. Det betyder, at man i denne fase har god mulighed for at præge forbrugerens vaner. Kan der eksempelvis skabes en vane hos forbrugeren, hvor han forventer at modtage en sms med ugens tilbud, er der allerede med simple midler skabt en tilbagevendende forbindelse imellem forbruger og virksomhed. Med dette in mente bør man se på sin målgruppes villighed og færdigheder på mobilen og søge at præge deres vaner på et tidligt tidspunkt i udviklingen. Er man eksempelvis first mover på køb via mobilen, kan man selv lære forbrugerne, hvordan det fungerer, som eksempelvis DSB, med stor succes, har gjort med deres mobilbilletter. Så jo tidligere forbrugerne kan præges, desto mere kan man præge dem i den retning man ønskes. Lokationsbaseret marketing er der sagt og skrevet meget om igennem mange år, og mange har omtalt dette som det endelige boost for mobil marketing. I dag er man så småt begyndt at tage hul på lokationsbaseret marketing i form af bluetooth og applikationer med indbyggede GPS funktioner, men mulighederne bliver i fremtiden større og større. 25

26 MOBILSTRATEGI Swot I FORHOLD TIL MOBIL MARKETING Hvad kan gå galt? 26 De største trusler for mobil marketing ligger i manglende accept og indførsel af mobil markting i multikanal strategier, manglende indførsel af flatrate dataabonnementer og spam. Det er essentielt for mobil marketing, at marketingafdelinger, reklamebureauer, mediebureauer etc. accepterer, at mobiltelefonen er en kanal, der bør tages seriøst og ikke bare er et eksperimenterende medie, der ikke som standard bør overvejes i multikanal strategier. Selvom det stadig - efter snart et årti - er i sin vorden, er mobil marketing kommet for at blive. Det handler altså ikke så meget om, hvorvidt man skal tage det alvorligt, men mere om hvornår man tør gøre det, og hvor meget man derfor vil være på forkant. Som nævnt tidligere vil en tøven overfor indførsel af flatrate abonnementer fra teleselskabernes side være med til at bremse udviklingen, da det medfører en negativ kædereaktion. Spamming er desuden en af de helt store trusler for mobil marketing. I dag kender vi kun spamming sporadisk i Danmark 21, men det frygtes, at der i fremtiden vil være større udbredelse, idet der ikke på nuværende tidspunkt er speciel udbredelse af filtre til mobiltelefonerne. Begynder forbrugerne at modtage mange uønskede budskaber på deres mobil, som de ikke har bedt om, vil der opstå en naturlig skepsis over for overhovedet at modtage noget som helst på mobilen. Dette forstærkes af, at mobiltelefonen er meget mere personlig end f.eks. mail, og at det derfor i højere grad opfattes som en overtrædelse af privatsfæren, hvis nogen der ikke burde have adgang til mobilen alligevel finder vej. EKSEMPLER PÅ KENDT SMS SPAM: Stå som ejer af lystbåd, vi bruger til fremvisning. Du tjener ca kr hver måned. Mulighed 8 personer, først til mølle. sms din for UFORPLIGTENDE info - og modtag 2 flasker rødvin Hej. Er du boligejer? Bl.a kan du via din ejerbolig opnå ekstra penge. Samtidigt tilbyder vi også attraktive finansieringer. Sms din mail og modtag komplet info.

27 27

28 MOBILSTRATEGI Mobil marketingsstrategi i praksis 28 Lad os som afrunding på dette afsnit se helt konkret på, hvordan arbejdet med en mobilstrategi i praksis kan fungere. Som det fremgår af det ovenstående, er arbejdet med en mobil marketingsstrategi ikke nødvendigvis så fjernt fra det allerede kendte arbejde med de gængse marketing områder. I stedet for at se det som en svær forhindring, bør man derfor se det som en mulighed for at åbne nye kanaler, som kan bruges til at interagere med kunder og skabe salg. Det første, man bør gøre sig klart, er at den mobile kanal giver mulighed for at generere en stor mængde data om eksisterende og potentielle kunder, som kan bruges som grundlag for at udvikle stærke ROI modeller specielt når man arbejder med den direkte kontakt med kunden. Grundlæggende drejer det sig om at sende budskaber ud, der fanger forbrugerne og gør dem interesserede og aktive. Hvis man arbejder med kommunikationen på den rigtige måde, er mobilen et unikt værktøj til at skabe loyalitet i ens målgruppe. 10 gode råd til udvikling af den rigtige strategi: 1. Hvorfor skal mobilen indgå? Selvom vi i dette afsnit har gennemgået fordelene ved mobilstrategi, bør et af de første spørgsmål være: Hvorfor skal mobiltelefonen indgå i kampagnen?. Mobiltelefonen kan tænkes bredt ind i mange sammenhænge, men det er ikke i alle sammenhænge, at den reelt giver mening. 2. Gør dig klart, om du arbejder kort- eller langsigtet med mobilstrategi? Det lyder som en selvfølge, men det er det absolut første, man bør overveje. Skal der skabes resultater her og nu, eller tør man arbejde med en mere langsigtet strategi. 3. Arbejder du brand- eller produktorienteret? Det bør være meget klart, hvad den forestående opgave er, da det vil have stor indvirkning på, hvilke medier der inddrages i strategien, og på hvilken måde budskabet skal sammensættes.

29 MOBILSTRATEGI mobil marketingsstrategi i praksis 4. Skal der arbejdes med mobil marketing eller mobile advertising? Gør det klart tidligt i forløbet, hvilken gren der arbejdes med. Det er vigtigt for forståelsen af potentiale og sammensætning. Og husk, at det ene ikke nødvendigvis udelukker det andet hverken kort- eller langsigtet. 5. Sæt dig ind i dine brugeres nuværende færdigheder og vaner og vurder dem på længere sigt At man skal kende sin målgruppe er næppe overraskende eller ny viden, men i arbejdet med en mobilstrategi er det desuden vigtigt at kende deres færdigheder og vaner. Selv den bedste kampagne fejler, hvis ingen kan finde ud af at afkode den. 6. Opstil klare mål og målpunkter for aktiviteten både på kort og lang sigt Mobil marketing giver gode muligheder for at opstille klare mål, så sørg for at definere dem grundigt og finde ud af, hvordan de skal måles, så der løbende kan justeres på aktiviteten, så både kort- og langsigtede mål kan nås. 7. Data, data, data sørg for løbende at berige dine data og lave tilpasninger Som nævnt er mobilen det mest personlige medie, hvilket også giver mulighed for at indsamle store mængder data på brugerne. Beriges disse data løbende, vil den langsigtede strategi kunne tilrettes for hele tiden at møde brugeren i den rette situation. 8. Bliv en del af målgruppens vaner og skab engagement og loyalitet igennem kvalitetsindhold Kan der skabes lige netop det indhold, der tricker forbrugerne på den rigtige måde, kan de engageres. Hvad enten det drejer sig om at skabe virale aktiviteter eller communities, vil det rette indhold skabe en høj grad af loyalitet og engagement og husk at vedligehold dette. 9. Spild ikke tiden At prøve at få og holde fast i nogens opmærksomhed på en travl gade kan være svært. Prøv så at gøre det igennem et 6 x 4 cm vindue! Det er ikke nogen nem opgave. Vær derfor opmærksom på at 29

30 MOBILSTRATEGI mobil marketingsstrategi i praksis gøre informationen så kort og konkret som muligt. For selvom man sidder med verdens bedste produkt, det bedste brand eller den fedeste kampagne, så har folk ikke den tid til det, som man håber på før man har fået dem engageret. 10. Hvorfor skal dine kunder betale for reklame skab værdi for dem Man ville aldrig lade forbrugerne betale for at modtage reklamer i postkassen, så hvorfor skulle de betale for at få reklamer på et medie, som de opfatter som endnu mere personligt? Lige meget om aktiviteten er konkurrencebaseret, er det aldrig i orden at opfatte overtaksering som en mulighed for at få dækket en del af kampagneomkostningerne. Det er en floskel, men ikke desto mindre sandt, at Man skal være villig til at bruge penge for at tjene penge 30

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009

Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009 Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009 Baggrund Mobiloperatørerne 3, Telenor, Telia og TDC (herefter benævnt mobiloperatørerne ) har

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK Heidi Højmark Helveg 1. februar 2017 PROGRAM side 2 1. Persondata - Hvem ejer brugerdata? - Markedsføring på Facebook: Custom Audience, Lookalike Audience 2. Konkurrencer

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0 wireless factory aps galionsvej 52 dk-1437 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Non profit Gode råd og informationer om indsamling via SMS. 12. december 2012 Version 1.0 Velkommen

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Rabatkuponer og social shopping

Rabatkuponer og social shopping Rabatkuponer og social shopping Liberalisering i markedsføringsloven Advokat Heidi Steen Jensen Den 9. oktober 2012 Program 1. Markedsføringsloven før lovændringen 2. Ophævelse af specialforbuddene hvad

Læs mere

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Markedsføringslovens regler... 5 2.1. Markedsføringslovens 8...5 2.2. Markedsføringslovens 1... 9 2.3. Afsluttende

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Rapport nr måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. januar 31.

Rapport nr måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. januar 31. Rapport nr. 24 3 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. januar 31. marts 2013) 1 Baggrund Parterne bag Rammeaftalen for mobile indholds-

Læs mere

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 TELEOMRÅDET TELESELSKABERNES BEHANDLING AF KLAGER OVER INDHOLDSTAKSEREDE

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Oplæg om den kommunale reklamelov.

Oplæg om den kommunale reklamelov. Nordfyns Kommune Jan Karnøe 3. oktober 2007 Oplæg om den kommunale reklamelov. 1. Loven og dens tilblivelse. På baggrund af forskellige svar fra tilsynsmyndighed og minister vedrørende tilladeligheden

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere 7 tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere Julen er hjerternes fest, og for dig, der driver en webshop, er det med stor sandsynlighed også den travleste og vigtigste tid på året.

Læs mere

Rapport nr måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. juli 30.

Rapport nr måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. juli 30. Rapport nr. 26 3 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. juli 30. september ) 1 Baggrund Parterne bag Rammeaftalen for mobile indholds-

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET» Danske Spil brugte i 2010 for første gang brevet til at rekruttere spillere til et

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Metode. Der er blevet foretaget stikprøvekontrol af et bredt udbud af forskellige tjenester.

Metode. Der er blevet foretaget stikprøvekontrol af et bredt udbud af forskellige tjenester. Rapport nr. 27 3 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. oktober 31. december ) 1 Baggrund Parterne bag Rammeaftalen for mobile indholds-

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Kundedata og markedsføring

Kundedata og markedsføring Kundedata og markedsføring Hvordan er reglerne - i lovgivningen - i praksis Lovgivning Persondataloven Persondataforordningen Markedsføringsloven Lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven) 2 Persondataforordningen

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 DANSKE MEDIER PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 SIDE 1 PROGRAMTEKSTEN Indsamling

Læs mere

Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku

Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku A. Dataindsamlingsmetoder 1. Tjenesteyderen forventes at gennemføre 89.000 CATI-interview pr. år. 2. Et gennemført interview er defineret ved, at

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark Steen Larsen V/Jan Christiansen Brøndby Nord Vej 85 Banegårdspladsen 1,8. 2605 Brøndby 1570 København V. København den 20. oktober 2004 Klage over tv-reklame for produktet

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

Resultat 2 Overordnet total: Tidligere perioder Antal planlagte stikprøver hos TA

Resultat 2 Overordnet total: Tidligere perioder Antal planlagte stikprøver hos TA Rapport nr. 12 4 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. december 2009-31. marts ) 1 Baggrund Parterne bag Rammeaftalen for mobile indholds-

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

JURA på sociale medier. tanyadick.dk

JURA på sociale medier. tanyadick.dk JURA på sociale medier TANYA DICK J U R A på sociale medier I N T E R N E T J U R A o Et begreb for al den jura der foregår på internettet o Der er mange regler som skal overholdes online o Jura en er

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune

Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Kommunikation kommunikation@slagelse.dk Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

Metode. Der er blevet foretaget stikprøvekontrol af et bredt udbud af forskellige tjenester.

Metode. Der er blevet foretaget stikprøvekontrol af et bredt udbud af forskellige tjenester. Rapport nr. 15 3 måneders-rapport fra Teleankenævnets Sekretariat vedr. stikprøveforetagelse af mobile indholdstjenester (1. oktober 31. december ) 1 Baggrund Parterne bag Rammeaftalen for mobile indholds-

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser.

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser. Mediepolitik 2012 Forord Unge i dag er storforbrugere af medier. Deres kommunikation og sociale liv foregår i høj grad gennem sms, chatrooms, facebook, netværksspil osv. Spillekonsoller, computere og mobiltelefoner

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Danske IT Advokater, 15 May 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Trends i spilindustrien Kreativitet og interaktion Ingen foruddefineret

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere