Beretning for året 2004 I 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for året 2004 I 2005"

Transkript

1 Beretning for året 2004 I Administration / Best.vrelsesarbeidet Først og fremmest velkommen til nye medlemmer af foreningen" Beretningen dækker perioden siden sidste generalforsamling, og omfatter derfor, som sædvanlig to regnskabsperioder. 1 juni maj 2005 og den nuværende 1 juni 2O0S - 30 maj2006. Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Desuden har vi klaret mindre sager ved e-tall korrespondance. Det er jo et godt værktøj, der er til stor hjælp i det daglige, medmindre en PC går istykker. I bestyrelsen har vi konstitueret os med Per Romdal som næstformand. Vi har også fordelt opgaverne, så belastningen af de forskellige medlemmer bliver mere jævnbyrdig. Der har været et godt samarbejde i bestyrelsen, hvilket jeg takker for, da det gør det nemt at være formand. Brian Hindsbøl er flyttet og er derfor udtrådt af bestyrelsen. En tak til ham for hans indsats for vores fælles ejendom. 2. Planlaot vedlioehold. Revner isoklerne er nu reparerede. Jalousierne er desuden færdigmalede. Samtidig blev der iværksat udskiftning af varmtuandsbeholdere. De gamle er nedtaget og erstattet med varmevekslere. Dette skulle give en bedre varmeøkonomi med lavere afregning til følge. Der mangler enkelte småting og en egenilig afleveringsforretning. 1 Der er ikke aftalt specifik reparation eller vedligehold for det næste år. 3. Området Vi har stadig aftale med firmaet Kiltin ÆS at de skaltilse rottefælderne. Viceværten har gjort opmærksom på, at man skal undlade at lægge mad ud tileksempelvis fugle, da det kan tiltrække rotter. 4. Service oq renholdelse Det er Hedeselskabet ÆS, der varetager dette. Der har været en del klager fra beboere over kvaliteten af udførelsen. Bestyrelsen deler en del af disse. Der har været afholdt et møde med Hedeselskabet, hvor klagerne er gennemgået. Hedeselskabet har givet os medhold og lovet at rette op på manglerne. Desuden vil de fremsende forslag til økonomisk kompensation. 5. Vedliqeholdelsesplan Vedligeholdelsesplanen er ajourført, for at tage hensyn til de fuldførte arbejde. Der er ikke foretaget en ny gennemgribende gennemgang af bygningerne. Det forventer vi skal ske i Her vil byggekyndige gennemgå de forskellige bygninger, for at vurdere tilstanden, samt foreslå en ny prioritering, Side 1/4

2 Vi må dog forventes at det nuværende beløb, der indbetales tilgrundfonden ikke er tilstrækkelige til at finansiere de forventede vedligehold over den næst ti års periode. Vi skal derfor på et tidspunkt bestemme os for om vil forøge dette beløb, eller om større vedligehold skalfinansieres på samme måde som vinduesprojektet. 6. Pålæo fra sidste oeneralforsamlinq. Asfalterinq Er udført i slutningen af september. Husorden slået op Det grønne udvalg har lavet en ny husorden. Vil snart blive slået op. Vaskeri - aftale revurderes LEA lovede at undersøoe Det nuværende system er baseret på Danmønt kort. Disse ophører iår. I bestyrelsen har vi besluttet at lade Miehle opsætte nogle nye automater. Hertil skal der også anvendes betalingskort. Vi har lavet en aftale med Super Spar i Dommervængecentret, at de kan forhandle disse kort for os. Så for de enkelte bliver der ikke den store forskel. Etableringsomkostningeme beløber sig til knapt kroner Arbejdet med udskiftningen skulle starte i begyndelsen af november. 7. Udvalo I den forgangne periode har bestyrelsen haft støtte af fire udvalg. Vi takker for deres indsats og ser gerne at dette arbejde fortsætter. Vi håber, at der på generalforsamlingen, vil melde sig personer til at deltage i udvalgene i den næste periode. Leqepladsudvaloet Legepladsudvalget har stået for etableringen af en ny legeplads mellem blok 8 og blok 10. Det bestod blandt andet i at etablere et helt nyt faldunderlag, det vil sige sand. Herved blev der en del jord i overskud. Der er ikke taget endelig beslutning om hvad der skal gøres ved jorden. Legepladsuvalget har nogle tanker om at arrangere et legeområde for børn. Bestyrelsen har diskuteret at vi kunne flytte jordbunken om bagved blok 4 over mod skoven. Vi kan placere jorden i en bunke, der med tiden kan blive til en kælkebakke for børnene. Desuden er der indkøbt et par mobile fodboldmål, der er placerede foran Blok 6. Det er bestyrelsens forslag, at legepladsudvalget også får rådighed over kr. i indeværende periode. Grønt udvalg I det grønne udvalg har vi fået færdiggjort en ny husorden som er medsendt til indbydelsen til denne generalforsamling. Desuden er der lavet en introduktionsskrivelse til nye beboere, med praktiske oplysninger. Der er planlagt et plantebed bag blok 4. Det er bestyrelsens forslag, at grønt udvalg også får rådighed over kr. i indeværende periode. Kabel TV udvalqet Side2l 4

3 Kabel TV udvalget har på baggrund af de fra forrige år indsamlede informationer omkring interesse for billigere kabel-tv samt fælles internet og telefoni indhentet tilbudsoplægfra2 selskaber. Resultat fra rundspørge: (81/156 svar). 95o/o interesseret i fælles billigere kabel-tv løsning, 82,7o/o " interesseret i fælles billig telefoni løsning,. 65,40/o interesseret i fælles internet løsning. Vi har indhentes oplysninger fra ComX og TDC, TDC's oplæg:. Overslag: ' ,00 (kabling ca ). Ny kabelføring i form af coax kabler og PDS kabler rundt i foreningen. o Linie: Delt I Mbit linie til hele foreningen leveres via FWA forbindelse. ( , I 5 1 2, 2048 I 51 2) I kke båndbredde gararanti. ComX oplæg:. Overslag: ,00 (kabling ca ). Ny kabling i form af dbl. PDS kabling i hver btok og flberoptisk imettem. o Linie: op til 20 Mbit garanteret til hver lejlighed, 10 Gbit fiberoptisk linie fremføres. Administration/supporUvedligehold: 18 krlmd I lejlighed o Fremtidssikret for DigitalTV (HDTV). Telefon: 161 I øre(22 øre opkald) (UK:66 ørelmobil 3,24 Tyrkiet2:O4 lmobit 8,09). lnternet: Abonnementstyoe Båndbredde Månedsoris Standard abonnement Kbitls Suoerbruoer Bronze 2l2MbiUs 110,00, - Superbruoer Sølv 6/6 MbiVs Suoerbruoer Guld 10/10 MbiUs 299,00, - Superbruqer Platin 20/20 MbiUs o TV: Pakke 1 kr.39,00 (infokanal, lokal, dr1,dr2, stvl,stv2,ttt2,tv4 se, ard, tvdk2, nrkl+2. zdf, rtl) Pakke 2* kr. 39,00 (80,-) (3,3+,dk4,kanal 5) - disse skal der betales yderligere for.. Pakke 3 kr. 79,00 (120.-l (disco, zulu, cartoon, cnn, eurosp.) Pakke 4* kr. 110,00 (150,-) (BBC world/prime/food, TV2 charlie, animal pl. nickelodeon. MTV. viasat sport.vhl ) Pakke 5 Kr (190,-) (disc. science, civilisation, travel & adventure eurosoort news.tcm. shomime. star1. cnbc) Tal i 0 er med viasat og kanaldigital. Ulemper ved fælles løsning (ComX):. TLF:Vælger man telefonløsningen kan en ægte DUET løsning ikke etableres (viderestilling til mobil hvis mobil er tændt) o Telefonen fungerer ikke ved strømnedbrud. o TV: Brugere som idag har kanaldigital dekoder kan ikke fremover benytte denne. Fordele ved fælles løsning: o TV: Billigere TV pakker end TDC o lndividuelt pakkevalg: man kan vælge en billigere pakke o Tilvalg af sprogpakker (udenlandske kanaler eks. tyske/franske/tyrkiske). TLF: 35 kr abonnement i md. - TDC ca 150 Side3/4

4 . Gratis samtaler internt iforeningen. ISDN telefoner fungerer ikke på anlægget.. Internet: Langt billigere end hvad det kan fås til hos TDC / Cybercity etc. Båndbredder op til 10 Mbit. Beretning for Vej og container udvalg 2005 Parkerinqs forhold: Gvalget har arbeldet med problemstillingen omkring parkering i dommervænget. Dels er der bilister som parkerer uden for P-zone og i visse tilfælde helt eller delvis på græsplænen. En analyse har vist at antallet af P-pladser i forhold til antal lejligheder er 1 stk. lejlighed tit 1 stk. parkeringsplads for ejerforeningen, når man tæller garager med, mens der for beboerne i nr. 16 til 32 er markant færre. Der mangler 19 pladser for nr. 4-6 og 58 for nr Så der er belæg for at udvide antallet af pladser. Forslag som giver flere pladser i forskellige løsningsmodeller som giver fra 20 pladser ekstra og opefter har været drøftet. Et videre forløb vil blive at tager kontakt til den anden forening for at indlede et samarbejde omkring parkeringsforholdene. Dette vil blive gjort via bestyrelsen som iforvejen arbejder på at skabe en dialog på andre fælles områder. Yderligere er der et parkeringsproblem ud for garagerne ved nr. 4, her er der 4 parkeringspladser, men ofte parkeres flere biler hvilket er til gene for bilister som skal til og fra garage anlægget. Der er behov for optegnelse af parkeringsbåsene, et arbejde som vil blive arbejdet på iforbindelse med den øvrige parkeringsproblematik. I forbindelse med parkeringsproblematikken er det i øvrigt blevet diskuteret om det er belæg for at lave fysiske foranstaltninger for beskyttelse af fortov, da der er en del bilister som benytter disse områder til parkering. Udvalget deltaget i udarbejdelsen af informationsmateriale hvor beboere opfordres til at overholde p-zonen samt ikke benytte pladserne til campingvogne og trailere hvilket ikke er tilladt ifl. husordenen. For cykelparkering er der identificeret manglende stativer ved nr. 4. Dette har dog iffe været behandlet yderligere. Bomme: Der er udsendt materiale til Base4000 med anmodning om tilbud på opsætning af bomme ved indgang til stierne i dommervænget ved nr. 14 hvor stien starter, og ved nr. 6. Ved stien ved nr. 4 er der sendt materiale til Naturskolen med henblik på at får etableret en stensætning i den nordlige side af stien som matcher den sydlige stensætning. Ved etablering af en stensætning i begge sider af stien ved trappen er det sigtet at hindre cykel og knallertkørsel på stien, hvor især knallertkørsel har været til gene for beboerne. Container: Der er blevet sat skilt op ved containeren som oplyser om hvem som må benytte denne og til hvilken type affald. En undersøgelse af beboernes ønsker til container har vist at beboerne ønsker at beholde den røde container, ca. 40 o/o ønsker en affaldsordning som omfatter mere end blot let brandbart affald, og at lidt over 50 o/o ønsker at denne skal være brugerbetalt. Samtidig er vi blevet oplyst af KARA at der vil blive udført modtagekontrol af containeren og hvis den indeholde for meget ikke "let brandbart' materiale vil dette medfører en ekstraudgift. Derfor arbejder udvalget pt. sammen med Renovationstransport med at finde alternative løsninger til affaldsproblemstillingen. Men udvalget vil gerne udtrykke en vis frustration over at vi som private gratis kan indleverer affald hos KARA, mens vi som forening ikke blot skal betale hos KARA for at bortskatfe affald, vi skal også betale Hedeselskabet for at fragte det tit KARA. Side4l4

5 . Gratis samtaler internt iforeningen. ISDN telefoner fungerer ikke på anlægget. n lnternet: Langt billigere end hvad det kan fås tit hos TDC / Cybercity etc. Båndbredder op til 10 Mbit. Beretning for Vej og container udvalg 2005 Parkerinqs forhold: Udvalget har arbejdet med problemstillingen omkring parkering i dommervænget. Dels er der bilister som parkerer uden for P-zone og ivisse tilfælde helt eller delvis på græsplænen. En analyse har vist at antallet af P-pladser iforhold til antal lejligheder er 1 stk. lejlighed til 1 stk. parkeringsplads for ejerforeningen, når man tæller garager med, mens der for beboerne i nr. '16 til 32 er markant færre. Der mangler 19 pladser for nr. 4-6 og 58 for nr Så der er belæg for at udvide antallet af pladser. Forslag som giver flere pladser i forskellige løsningsmodeller som giver fra 20 pladser ekstra og opefter har været drøftet. Et videre forløb vil blive at tager kontakt til den anden forening for at indlede et samarbejde omkring parkeringsforholdene. Dette vil blive gjort via bestyrelsen som i forvejen arbejder på at skabe en dialog på andre fælles områder. Yderligere er der et parkeringsproblem ud for garagerne ved nr. 4, her er der 4 parkeringspladser, men ofte parkeres flere biler hvilket er til gene for bilister som skal tll og fra garage anlægget. Der er behov for optegnelse af parkeringsbåsene, et arbejde som vil blive arbejdet på iforbindelse med den øvrige parkeringsproblematik. I forbindelse med parkeringsproblematikken er det i øvrigt blevet diskuteret om det er belæg for at lave fysiske foranstaltninger for beskyttelse af fortov, da der er en del bilister som benytter disse områder til parkering. Udvalget deltaget i udarbejdelsen af informationsmateriale hvor beboere opfordres til at overholde p-zonen samt ikke benytte pladserne til campingvogne og trailere hvilket ikke er tilladt ifl. husordenen. For cykelparkering er der identificeret manglende stativer ved nr. 4. Dette har dog ikke været behandlet yderligere. Bomme: Der er udsendt materiale til Base4000 med anmodning om tilbud på opsætning af bomme ved indgang til stierne i dommervænget ved nr. 14 hvor stien starter, og ved nr. 6. Ved stien ved nr. 4 er der sendt materiale til Naturskolen med henblik på at får etableret en stensætning i den nordlige side af stien som matcher den sydlige stensætning. Ved etablering af en stensætning i begge sider af stien ved trappen er det sigtet at hindre cykel og knallertkørsel på stien, hvor især knallertkørsel har været til gene for beboerne. Container: Der er blevet sat skilt op ved containeren som oplyser om hvem som må benytte denne og til hvilken type affald. En undersøgelse af beboernes ønsker til container har vist at beboerne ønsker at beholde den røde container, ca. 40 % ønsker en affaldsordning som omfatter mere end blot let brandbart affald, og at lidt over 50 To ønsker at denne skal være brugerbetalt. Samtidig er vi blevet oplyst af KARA at der vil blive udført modtagekontrol af containeren og hvis den indeholde for meget ikke "let brandbart" materiale vil dette medfører en ekstraudgift. Derfor arbejder udvalget pt. sammen med Renovationstransport med at finde alternative løsninger til affaldsproblemstillingen. Men udvalget vil gerne udtrykke en vis frustration over at vi som private gratis kan indleverer affald hos KARA, mens vi som forening ikke blot skal betale hos KARA for at bortskaffe affald, vi skal også betale Hedeselskabet for at fragte det til KARA. Side4/4

6 Kabel TV udvalget har på baggrund af de fra forrige år indsamlede informationer omkring interesse for billigere kabel-tv samt fælles internet og telefoni indhentet tilbudsoplæg fra 2 selskaber. Resultat fra rundspørge: (81/156 svar) " 95o/o interesseret i fælles billigere kabel-tv løsning, " 82,70Å interesseret i fælles billig telefoni løsning,. 65,40/o interesseret i fælles internet løsning. Vi har indhentes oplysninger fra ComX og TDC. TDC's oplæg:. Overslag: ,00 (kabling ca ). Ny kabelføring i form af coax kabler og PDS kabler rundt i foreningen.. Linie: Delt B Mbit linie til hele foreningen leveres via FWAforbindelse. ( , I 51 2, 2048 I 51 2) I kke bånd b red de gararanti. ComX oplæg: o Overslag: ,00 (kabling ca ). Ny kabling i form af dbl. PDS kabling i hver blok og fiberoptisk imellem. o Linie: op til 20 Mbit garanteret til hver lejlighed, 10 Gbit fiberoptisk linie fremføres. Administration/supporUvedligehold: 1B krlmd I lejlighed o Fremtidssikret for Digital TV (HDTV). Telefon: 1618 øre(22 øre opkald) (UK:66 ørelmobil 3,24 Tyrkiet2:04lmobilB,09) o lnternet: Abonnementstvpe Båndbredde Månedsoris Standard abonnement Kbitls Superbruqer Bronze 2l2Mbills Suoerbruoer Sølv 6/6 MbiVs 189,00. - Superbruqer Guld 10/10 MbiVs 299,00, Suoerbruoer Platin 20/20 MbiUs 599,00. - o TV: Pakke 1 kr. 39,00 (infokanal, lokal, dr1,dr2, stvl,slv2,tv2,tv4 se, ard, tvdk2. nrkl+2. zdf. rtl) Pakke 2" kr. 39,00 (80,-) (3,3+,dk4,kanal 5) - disse skal der betales yderligere for.. Pakke 3 kr. 79,00 (120.-\ (disco. zulu. cartoon. cnn. euroso.) Pakke 4* kr. 1 '10,00 (150,-) (BBC world/prime/food, TV2 charlie, animal pl. nickelodeon. MTV. viasat sport,vhl ) Pakke 5 Kr (1e0,-) (disc. science, civilisation, travel & adventure eurosoort news.tcm. shomime. star1. cnbc) Tal i 0 er med viasat og kanal digital. Ulemper ved fælles løsning (ComX):. TLF: Vælger man telefonløsningen kan en ægte DUET løsning ikke etableres (viderestilling til mobil hvts mobil er tændt). Telefonen fungerer ikke ved strømnedbrud.. TV: Brugere som i dag har kanal digital dekoder kan ikke fremover benytte denne. Fordele ved fælles løsning:. TV: Billigere TV pakker end TDC o lndividuelt pakkevalg: man kan vælge en billigere pakke. Tilvalg af sprogpakker (udenlandske kanaler eks. tyske/franske/tyrkiske) e TLF: 35 kr abonnement / md. - TDC ca 150 Side3/4

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års aktiviteter og det forefaldende arbejde, den hen over året opstår.

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere