Serviceassistentuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceassistentuddannelsen"

Transkript

1 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent

2 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for uddannelsen... 3 Det lovmæssige grundlag... 4 Oversigt over læringsaktiviteter... 4 Merituddannelse, fritagelse for dele af uddannelsen... 6 GVU, Grundlæggende Voksen Uddannelse... 6 Kvalifikationsmål... 6 Faglig kvalificering... 6 Personlig kvalificering... 7 Overordnede pædagogiske og didaktiske overvejelser... 7 Undervisningens tilrettelæggelse... 8 Lærerroller og elevstyring... 8 Lærerne på uddannelsen har følgende roller:... 8 Personlig uddannelsesplan/uddannelsesbog... 9 Lærerteam... 9 Lærerkvalifikationer Evaluering Bedømmelsesplan Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve Kvalitetssikring og evaluering Praktikuddannelsen og opgaver Praktikvejledning- og evaluering Uddannelsesbevis Samarbejde med virksomheder og Det Lokale Uddannelses Udvalg... 12

3 3 Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2 Serviceassistentuddannelsen gennemføres i et skolesamarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense C = grundforløb og AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C = hovedforløb. Hvis du ønsker at blive serviceassistent, så skal du tilmelde dig grundforløbet på indgangen Bygnings- og Brugerservice på SDE. Kontaktperson er uddannelsessekretær Benthe Krogh Damgaard, tlf eller uddannelses- og erhvervsvejleder Perry Bodhi Koberg tlf. : / se evt. her er der flere oplysninger om grundforløbet. Når du har gennemført grundforløbet, og du har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, så kan du fortsætte på hovedforløbet, Trin 1 og Trin 2. Undervisningen på hovedforløbet foregår på AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C. Uddannelsens formål og opdeling Uddannelsen til serviceassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Planlægge og udføre professionel erhvervsrengøring, der sikrer en god hygiejne og et godt indeklima med respekt for brugerne. 2. Bistå relevante faggrupper på hospitaler, plejehjem o. lign med brugerrelaterede opgaver. 3. Varetage enkle kontorfunktioner i private og offentlige virksomheder. 4. Tilberede og anrette lettere retter. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer. Uddannelsen indeholder følgende trin: Trin 1 Rengøringstekniker. Trin 2 Serviceassistent med de to specialer: Hospitalsservice og Virksomhedsservice. Strukturen for uddannelsen Skoleundervisningen for serviceassistentuddannelsen består af et grundforløb på 30 uger samt et hovedforløb på 6, 5, 6 og 6 uger. Heraf er Trin 1 de første uger, Rengøringstekniker og efterfølgende Trin 2 de uger, Serviceassistent.

4 4 Før udd. start Grundforløb SDE Trin 1 Rengøringstekniker AMU-Fyn Trin 2 Serviceassistent AMU-Fyn Evt. Praktik Skole, Grundforløb 30 uger Praktik Skole, Hovedforløb Trin 1A 6 uger Praktik Skole, Hovedforløb Trin 1B 5 uger Praktik Skole, Hovedforløb Trin 2A 6 uger Praktik Skole, Hovedforløb Trin 2B 6 uger Evt. Praktik Det faglige udvalg for uddannelsen er Det Faglige Udvalg for Serviceassistent, Serviceerhvervenes Uddannelses Sekretariat, Vesterbrogade 6D, København V, se evt. Det lovmæssige grundlag Undervisningsplanerne er udarbejdet ud fra følgende bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011: Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice. Uddannelsesordning for 1700 Serviceassistent (version 4, ) finder anvendelse, Ministeriet for Børn og Undervisning. Oversigt over læringsaktiviteter Skoleperiode GF 30 uger Trin 1A 6 uger Trin 1B 5 uger Fag Dansk F 2 Førstehjælp og brandbekæmpelse 0,5 Læring, kommunikation og samarbejde 1 Psykologi 1 Informationsteknologi - F 2 Fælles kompetencemål 5,5 Særlige kompetencemål inc. Projekt og praktik 8 Iværksætteri og innovation F 1 Dansk E 1 1 Praktisk erhvervsrengøring 2 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse 1 Specielle rengøringsopgaver 1 0,6 Kvalitetssikring 1 Rengøringshygiejne 1 Valgfrie specialefag, 2 fag skal vælges: Rengøring af rene rum 0,2 Rengøring af transportmidler 0,2 Skadeservice 0,2 Vinduespolering 0,2 Trin 2A 6 uger Trin 2B 6 uger

5 5 Speciale: Hospitalsservice, bundne Patienttransport og forflytning, 1 1 Forflytning og speciallejring 1 Hygiejnestandarden 1 Tilberedning og servering samt diæter 1 Brancherelateret engelsk 1 1 Hvad fejler den syge 1 Arbejde med døende og afdøde patienter 1 Valgfrie specialefag, 2 uger skal vælges Genoptræning i fysioterapeutisk regi * 1 Sterilarbejdet på sygehuse 2 Kontakt med psykisk syge* 1 Personer med demens, sygdomskendskab* 1 Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt* 2 Diæt og allergikost 1 Arbejde på patienthotel 1 Sårhageholdere 1 Speciale: Virksomhedsservice, bundne Mødeservice 1 Grundtilberedning Brancherelateret engelsk 1 1 Kontorsupport 1 Vedligeholdelsesopgaver 0,5 Anretning, servering og brugerbetjening 1,5 Valgfrie specialefag, 2 uger skal vælges Særlige specialbehandlinger 1 Kundeservice og kvalitetsstyring* 1 Ernæring og sundhed* 1 Indeklima* 1 Salg og administration* 1 Grundtilberedning 2 2 Grøn kost* 1 Mad og kultur* 1 Planteservice* 1 Drift og omkostninger* 1 Valgfag, projektstøtte, vejledning mm 1 1 * = fag, der tilbydes på AMU-Fyn, øvrige fag udbydes i samarbejde med andre skoler under forudsætning af at der er nok elever på de enkelte hold typisk mindst 4 elever.

6 6 I hovedforløbet indgår praktikperioder på hospital eller virksomhed, som eleven har fået en uddannelsesaftale med. Uddannelsesforløbet er bygget op omkring vekseluddannelsesprincippet. Det, eleven lærer på praktikstedet, er en forudsætning for at få det optimale ud af skoleperioden. Omvendt betyder det, at det eleven lærer i skoleperioden kan bruges på praktikstedet, når eleven kommer tilbage fra skoleopholdet. Merituddannelse, fritagelse for dele af uddannelsen Elever kan fritages for dele af uddannelsen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen), BEK nr 1514 af 15/12/2010 og bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv., BEK nr 539 af 19/06/1996 (meritbekendtgørelsen), og efter anvisningerne i uddannelsesordningen til bekendtgørelsen for serviceassistentuddannelsen, 1700, version 4. Skolen giver fritagelse eller merit, hvis eleven har kvalifikationerne i forvejen. Det er eleven, der ansøger om merit og vedlægger dokumentation. Underviseren i det pågældende fag/læringsaktiviteter vurderer i samarbejde med kontaktlæreren meritansøgningen og attesterer i tilfælde af, at der gives merit. GVU, Grundlæggende Voksen Uddannelse GVU er uddannelse, der giver samme kompetencer som den almindelige erhvervsuddannelse. For at kunne begynde på GVU skal eleven gennemføre en Individuel Kompetence Vurdering, IKV, hvor tidligere afsluttede kurser, uddannelser og erhvervsarbejde vurderes. På Syddansk Erhvervsskole og AMU-Fyn foregår det på følgende måde: Eleven deltager i en personlig samtale med en vejleder; Perry Bodhi Koberg, SDE eller Lone Lauridsen, AMU-Fyn. Eleven deltager i IKV på AMU-Fyn. AMU-Fyn udarbejder en personlig uddannelsesplan for eleven. Herefter kan eleven tilmelde sig GVU-uddannelsen. Kvalifikationsmål I undervisningsforløbet arbejdes der frem mod at afklare og udbygge: Faglig kvalificering Personlig kvalificering Faglig kvalificering Eleven undervises gennem projektorienteret undervisning i de tekniske og teoretiske kundskaber og færdigheder, der er direkte eller indirekte forbundet

7 7 med de arbejdsfunktioner, der gælder for såvel rengøringstekniker- som for serviceassistentuddannelsen. Personlig kvalificering I undervisningsforløbet arbejdes der også med: Dannelseskvalifikationer som holdninger, værdier i arbejdet og uddannelsen, herunder viljen til have ansvar og engagement. Samarbejdskvalifikationer, som er væsentlige for det arbejde, der udføres i en proces, hvor resultatet skyldes flere menneskers og gruppers samarbejde. Man skal kunne påtage sig forskellige roller i samarbejdet. Man skal kunne tilpasse sin funktion til de øvriges indsats og til helheden samt kunne omgås forskellige mennesketyper. Projektkvalifikationer, hvor der arbejdes med forskellige opgaver eller projekter i en proces, der tager udgangspunkt i problemformulering og problemløsning med vægt på deltageraktivitet og deltagerstyring. Overordnede pædagogiske og didaktiske overvejelser For uddannelsen gælder, at undervisningen skal kvalificere eleven til selvstændigt at kunne arbejde indenfor servicebranchen. Undervisningens indhold retter sig derfor mod et fleksibelt og foranderligt samfunds- og branchevirksomhedsbillede, hvor teknik, arbejdsprocesser og metoder er i stadig udvikling. I undervisningen arbejdes der med, at eleven lærer kritisk at tilegne sig ny viden om metoder og teknik, samt at omsætte denne viden til bevidst at arbejde med sin personlige udvikling i almindelighed og sit fag i særdeleshed. Det tilstræbes, at undervisningen er helhedsorienteret, således at teori og praksis hænger sammen på en naturlig måde. Det tilstræbes også, at der er sammenhæng mellem de enkelte læringsaktiviteter, således at relevant stof fra én aktivitet kan integreres i et andet. Eleven vil i undervisningen opleve servicefagene som et komplekst område hvor almen viden, faglighed og teknisk kunnen hænger uløseligt sammen, og at ingen på længere sigt kan klare sig i branchen ved kun at koncentrere sig om en snæver faglig udvikling. For at sikre denne kompleksitet vil en del af undervisningsformen være projektorienteret således, at eleven hele tiden får en bred forståelse for alle branchens områder og disses naturlige sammenhænge i forhold til såvel menneskelige som teknisk/håndværksmæssige kvalifikationer.

8 8 Undervisningens tilrettelæggelse Der lægges op til individuelle læringsforløb med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, behov og mål. Der vil være såvel lærerstyret som elevstyret undervisning. Der lægges vægt på læring frem for undervisning. Der lægges op til fleksible organiseringsformer af undervisningen. Kursusfag er lærerstyret undervisning på et hold. Det bliver især brugt ved opstart på nye fagområder, hvor eleverne har brug for et fælles fagligt udgangspunkt, inden de kan arbejde selvstændigt i åbent værksted. Et åbent værksted er en fysisk ramme, der giver mulighed for at arbejde med en faglig uddannelse på forskellige faglige niveauer. En grundlæggende tankegang ved lærerstyret undervisning er at: Alle følges i samme tempo Alle lærer det samme Læreren styrer undervisningen En grundlæggende tankegang ved åbne værksteder er at: Den enkelte elev kan arbejde og lære i sit eget tempo Eleverne kan arbejde på forskellige opgaver på forskellige niveauer Indlæringen kan tilrettelægges individuelt Der er rum til den enkelte Den enkelte elev er med-planlægger af egen læring Undervisningsplanerne revideres løbende. De teams, der står for de forskellige forløb er ansvarlige for at undervisningsplanerne bliver behandlet og revideret. Der revideres ud fra de evalueringer og drøftelser, der løbende er i undervisningssituationerne. Lærerroller og elevstyring Lærerne på uddannelsen har følgende roller: Underviserrollen, hvor der formidles et emne for eleverne Kontaktlærrerrollen, hvor læreren er rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan Faglig vejleder, hvor eleven arbejder selvstændigt med en læringsaktivitet og læreren giver råd og vejledning Elevplan

9 9 Elevplan er et informationssted for eleverne og elevernes arbejdsgivere. Eleven og arbejdsgiveren kan således forberede sig på samtaler med kontaktlærere, studievejledere osv. Elevplan findes på: eleven og arbejdsgiveren har et personligt login hertil. Dette udleveres til eleven af SDE i forbindelse med grundforløbet. Arbejdsgiver får tildelt login til Elevplan, når arbejdsgiveren godkendes som praktikplads. AMU-Fyn er behjælpelig hermed. Personlig uddannelsesplan/uddannelsesbog Alle elever får en personlig uddannelsesplan. Ved uddannelsesstart (på grundforløbet) bliver eleven indbudt til en uddannelsessamtale med en kontaktlærer, og i fællesskab udarbejdes elevens personlige uddannelsesplan. Denne evalueres og revideres løbende undervejs i uddannelsesforløbet. Formålet med uddannelsesplanen er at sikre overensstemmelse mellem elevens ønsker, interesser, evner og det faktiske uddannelsesforløb. Elevens personlige uddannelsesplan er et redskab for eleven til at kunne udnytte den fleksible struktur i erhvervsuddannelserne. Her tilgodeses elevernes forskellige faglige og personlige forudsætninger og mål. Uddannelsesbogen, der indeholder uddannelsesplanen, skal sammen med skolevejledninger og skolebeviser beskrive de kvalifikationer og kompetencer, eleven opnår under skole- og praktikophold. Uddannelsesplanen og -bogen vil blive omdrejningspunktet i elevens samarbejde med kontaktlæreren og i elevens arbejde med personlige kvalifikationer. Lærerteam Undervisningen varetages af et lærerteam, som planlægger undervisningen i fællesskab ud fra undervisningsplanen. Lærerne er engagerede i tværfaglighed, projektarbejde og elevernes personlige udvikling i skolemiljøet, som er vigtige uddannelsesparametre på et hovedforløb. Skolernes ledelse har det overordnede pædagogiske og økonomiske ansvar for hovedforløbet. Lærerteamet sammensættes i mindre enheder således, at teamet dækker de relevante faglige undervisningskompetencer, der kræves for at varetage udviklingen og gennemførelsen af forløbene.

10 10 Lærerkvalifikationer Skolen har fastsat hvilke lærerkvalifikationer, der kræves for at gennemføre undervisningen. Lærerteamet dækker tilsammen disse kvalifikationsbehov. Evaluering Lærerteamet informerer eleven om, hvorledes evalueringen finder sted, både den løbende evaluering og bedømmelsen. Dette er en forudsætning for, at eleven kan udvikle sig, og er en forudsætning for, at den enkelte lærer og lærerteamet kan evaluere og kvalificere undervisningen. Den løbende evaluering er således også lærerens og lærerteamets værktøj til at forbedre undervisningen gennem justering af undervisningens planlægning og metoder. Ved hver skoleperiodes afslutning evalueres på Bedømmelsesplan I de enkelte læringsaktiviteter (fag) foregår der en løbende evaluering af den enkelte elev, således at eleven får feedback fra læreren både i forhold til faglige og personlige kompetencer. Ved afslutningen af skoleperioderne får eleven en standpunktskarakter i de læringsaktiviteter (fag), som er placeret i forhold til time-/fagfordelingen. Standpunktskarakterer gives efter 7-trins-skalaen. Hvis et fag afsluttes med eksamen, er eksamenskarakteren den afsluttende karakter. Ellers er det standpunktskarakteren. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin aflægges af alle elever. Som afslutning af den sidste skoleperiode i Trin 1, Rengøringstekniker, afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Opgaven består af en praktisk opgave. Eleven trækker en praktisk rengøringsopgave, som udføres for elevens lærer og en censor. Eleven skal mundtligt redegøre for valg af opgaveløsningen. Opgavernes indhold tilrettelægges af skolen. Prøvetiden er i alt 30 min. inkl. votering, der gives ikke tid til forberedelse. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens Trin 2, Serviceassistent afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Eleven udarbejder et skriftligt praktisk orienteret projekt, der indgår som udgangspunkt og delvist bedømmelsesgrundlag for denne prøve. Til prøven fremlægges projektopgaven over for elevens lærer og en censor. Derefter trækker eleven en praktisk opgave, som udføres. Den praktiske opgave udarbejdes af skolen. Prøvetiden er i alt 30 min. inkl. votering, som fordeles mellem

11 11 projektfremlæggelsen og den praktiske opgave. Der gives ikke forberedelsestid til udførelsen af den praktiske opgave. Eleven bedømmes både på baggrund af den skriftlige, mundtlige og praktiske fremlæggelse, som tæller hver 1/3 og der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen. Kvalitetssikring og evaluering Skolens elektroniske evalueringssystem bruges til anonym evaluering af læringsaktiviteterne. Kvaliteten i undervisningen sikres bl.a. i forbindelse med statistiske kørsler fra evalueringssystemet, hvorefter de relevante læringsaktiviteter løbende revideres og forbedres. Lærerteamet vurderer evalueringerne og udarbejder handlingsplaner til forbedringer på det område, hvor evalueringsresultatet viser et for AMU-Fyn ikke tilfredsstillende niveau. Evalueringssystemet bruges endvidere som et strategisk værktøj til at udvikle den generelle kvalitet. Resultaterne herfra bliver fremlagt på de Lokale Uddannelses Udvalgsmøder, LUU. Praktikuddannelsen og opgaver Mellem skoleperioderne i hovedforløbet får eleven af skolen en skriftlig opgave, som besvares og fremlægges i den efterfølgende skoleperiode. Praktikerklæring Ved afslutning af en hver praktikperiode er det elevens ansvar at få dokumentation fra arbejdsgiver herom. Disse skemaer findes i elevens infomappe, der udleveres ved en indgåelse af uddannelsesaftale. Denne infomappe udleveres af AMU-Fyn til elev og arbejdsgiver. Ved afslutning af den sidste praktikperiode i uddannelsesforløbet meddeler hospitalet/virksomheden i en erklæring, Afsluttende praktikerklæring, til både skolen (AMU-Fyn) og eleven, om eleven har nået de opstillede mål i praktikvejledningen. Alle erklæringer findes også på:

12 12 Uddannelsesbevis Ved uddannelsens afslutning udsteder Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Samarbejde med virksomheder og Det Lokale Uddannelses Udvalg Syddansk Erhvervsskole og AMU-Fyn samarbejder med det lokale erhvervsliv via konferencer på skolerne, virksomhedsbesøg, praktikpladsopsøgende arbejde samt andre faglige arrangementer. Det formelle samarbejde med virksomhederne finder sted via praktikpladsevalueringsskemaer samt via det Lokale Uddannelses Udvalg (LUU). Her drøftes aktuelle emner om skolernes virke og det Lokale Uddannelses Udvalg godkender fagfordelingsplan og undervisningsplanerne for uddannelsen. Repræsentanter for skolernes ledelse, repræsentanter for skolernes lærere og repræsentanter for skolens elever tilforordnes udvalget. Uddannelsesudvalget vælger selv sin formand og næstformand. AMU-Fyn stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget. Der afholdes møder hvert kvartal.

13 13 AMU-Fyn Februar 2013

Den lokale Undervisningsplan for

Den lokale Undervisningsplan for Den lokale Undervisningsplan for serviceassistentuddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn Dette eksamensreglementet er gældende for prøver og eksamen på, der afvikles på Fyn i et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole og AMU-Fyn. Grundforløbet tages på Syddansk Erhvervsskole, hovedforløbet

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Udarbejdelse af kompetencepakke

Udarbejdelse af kompetencepakke AF KONSULENT CORINA ROIG Udarbejdelse af kompetencepakke på rengøringsområdet Analyserapport 20-12-2012 Indhold 1. Indledning... 2 Formål... 2 Baggrund... 2 Analysemetoder... 2 Analyserapport... 2 2. Kompetencepakkens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan

Den lokale Undervisningsplan Den lokale Undervisningsplan for 1-årig serviceassistentuddannelse indenfor Hospitalsservice 1 INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Uddannelsens formål og mål... 4 Optagelse på uddannelsen... 5 Lærer-

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017)

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Generel information om skolen Praktiske oplysninger Nærværende lokale undervisningsplan er gældende for erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Praktikvejledning sikkerhedsvagt

Praktikvejledning sikkerhedsvagt Praktikvejledning sikkerhedsvagt Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige anvisninger og ideer til, hvordan uddannelsens praktikdel kan planlægges, så der tages hensyn

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Retningslinier for uddannelse af portører

Retningslinier for uddannelse af portører Retningslinier for uddannelse af portører Uddannelsens formål For selvstændigt at kunne varetage det praktiske portørarbejde, der forekommer i det moderne sygehusvæsen, har portøruddannelsens teori- og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal uddannelsesplan 2012. Ernæringsassistent/ Ernæringshjælper

Lokal uddannelsesplan 2012. Ernæringsassistent/ Ernæringshjælper Lokal uddannelsesplan 2012 Ernæringsassistent/ Ernæringshjælper 1 Indholdsfortegnelse: Forord.... 3 Indledning... 4 Principper vedrørende pædagogik og kvalitet... 7 Underviserteams og undervisersamarbejde...

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Praktikvejledning Serviceassistent

Praktikvejledning Serviceassistent Praktikvejledning Serviceassistent Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige anvisninger og ideer til, hvordan uddannelsens praktikdel kan planlægges, så der tages hensyn

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Bager- Konditor- og Møllerfagene i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent Indsatsområde nr. 3 Uddannelses nr. og navn Lokation(er) Ansvarlig chef Ansvarlig leder Begrund/ beskrivelse af problemstillingen Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del 1330 Hospitalsteknisk

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

uddannelse2001 Serviceassistent

uddannelse2001 Serviceassistent uddannelse2001 Serviceassistent Søger du udfordringer? så bliv serviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer om uddannelsen til serviceassistent og beskriver, hvad jobbet

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Serviceassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Serviceassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Serviceassistent Uddannelse: Serviceassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: marts 2010. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets UddannelsesRåd og det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever Serviceassistent uddannelse2001 Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere