OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook OECD Internet Economy Outlook Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk"

Transkript

1 OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: / en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede som en metode til at knytte forskellige computere sammen over telefonnettet, men det forbinder nu milliarder af brugere over hele verden, uanset hvor de befinder sig, og hvilke fastnet- eller mobilenheder de benytter sig af. Folk, som ikke har adgang til vand, elektricitet eller andre tjenester, kan have adgang til internettet fra deres mobiltelefon. Internettet er i sig selv en milliardindustri, men også en vigtig infrastruktur for en stor del af verdens økonomi. OECD Internet Economy Outlook fremlægger data om en internetøkonomi under udvikling, hvor der lægges vægt på tendenser i OECD-området, og fremhæver nye politiske emner.

2 Hurtigt ekspanderende bredbånd Kombinationen af udbredt netdækning, tilstrækkelig dataoverførselskapacitet, billige enheder og tilslutningsmuligheder på de fleste OECD-markeder har fremmet væksten i tjenester og måder, hvorpå folk bruger internettet. Trådløse forbindelser er den væsentligste kilde til den seneste ekspansion af internettet, og de har overhalet bredbåndsabonnementerne på fastnet i Pr. december 2011 var de skønnede antal trådløse bredbåndsforbindelser (670 millioner) i OECD mere end det dobbelte af bredbåndsforbindelserne på fastnet (315 millioner), og vækstraten for trådløse abonnementer stiger fortsat. Bredbåndshastigheden er forbedret, samtidig med at priserne er faldet. De annoncerede hastigheder på DSL- og kabelbredbånd steg i OECD-landene med henholdsvis 32 % og 31 % årligt i perioden , mens priserne faldt med henholdsvis 3 % og 4 %. De to teknologier, som vil forme den nærmeste fremtid med hensyn til forbindelser, er superhurtige fiberforbindelser, som udbredes tættere på befolkningsområder, og nye trådløse højhastighedsforbindelser. Tabletpc'er og smartphones gør, at der findes computere alle vegne (antallet af mobiltelefonabonnementer over hele verden er mere end fordoblet siden 2005 og tredoblet i lande uden for OECD), mens cloud-tjenester og mobilt internet giver alle dataadgang alle vegne og dermed baner vejen for nye tjenester og applikationer. ICT-sektoren og krisen Ekspansionen af mobile internetforbindelser har været med til at holde ICT-sektoren oppe under krisen, idet der var en årlig vækst på 6 % i indtjening mellem 2000 og 2011 for de bedste virksomheder. ICT-tjenester klarer sig bedre end ICT-produktion, idet der opnås et vækst i output på 5 %-10 % i Beskæftigelsen har også haft gavn af det, idet de bedste virksomheder beskæftigede mere end 14 millioner mennesker verden over i 2011, hvilket er en stigning på 6 % i forhold til Blandt de bedste ICT-virksomheder klarede internetvirksomhederne sig bedst med hensyn til vækst i indtjening og beskæftigelse. E-handel udgør en stigende andel af den samlede erhvervsindtjening. Selvom denne andel stadig er lille i mange lande, vokser den generelt, og det samme gælder andelen af virksomheder, som køber og sælger over internettet. ICT-sektoren tiltrækker fortsat ventureinvestorer, som i 2011 udgjorde mere end 50 % af al venturekapital i USA, verdens største marked. Ventureinvesteringerne er på det højeste niveau nogensinde med undtagelse af den unormale top i 2000 under it-boblen. ICT-virksomheds-R&D fortsætter også, og både Korea og Finland ligger på over 1,5 % af BNP. Indførelse og brug i virksomheder Internettet påvirker næsten alle sektorer i økonomien, fra at gøre vanskeligt tilgængelige data tilgængelige online til at forvandle hele markeder, som det er sket med musik, video, software, bøger og nyheder. Virksomhederne var blandt de første til at gøre brug af internettet og var med til at sørge for opgradering til højere hastigheder. I 2003 havde mindre end fire ud af 10 virksomheder i EU15 bredbåndsadgang. I 2009 var denne andel steget til ni ud af 10. Ved udgangen af 2011 havde næsten alle virksomheder i OECD-landene internetforbindelse. I to tredjedele af OECD-landene bruger mere end 95 % af virksomhederne internettet, og kun en lille andel af de mindste virksomheder har endnu ikke internetforbindelse. I 2010 havde kun 5,7 % af de små virksomheder (10-49 medarbejdere) i EU25 ikke internetforbindelse. På virksomhedsniveau har omstruktureringen af forretningsmodeller i forbindelse med internetbrug ført til større effektivitet og hurtig vækst i nye onlinevirksomheder. Der er god plads til forbedringer, da virksomhederne oftere brugte internettet til at købe/bestille varer og tjenester end til at modtage ordrer, og betydeligt færre virksomheder har solgt varer online sammenlignet med dem, som bestiller online. I 2010 brugte i gennemsnit 35 % af alle virksomheder med 10 eller flere medarbejdere internettet til indkøb og kun 18 % til salg af varer og tjenester.

3 Indførelse og brug hos private Internettet ændrer den måde, mennesker lever på, idet det giver større udvalg af digitale varer og tjenesteydelser, bedre informationsindsamling, flere distributionskanaler osv. Omkring 70 % af alle husstande i OECD har adgang til bredbåndsinternet med højere og højere hastigheder og til lavere priser. Skiftet til mobil tilslutning ændrer også den måde, folk interagerer med hinanden og forbruger indhold på, f.eks. den hurtige indførelse af sociale medier. Internettet er også blevet et vigtigt værktøj til at hjælpe med at matche ledige og job: I 2010 fortalte 17 % af internetbrugerne, at de brugte internettet til jobsøgning. På trods af de bedre forbindelsesmuligheder er der dog visse dele af befolkningen, som har større sandsynlighed for at benytte internettet (16-24-årige) end andre (personer over 65 år). Andre demografiske karakteristika, f.eks. lavere indkomst eller uddannelse, kan også knyttes til ringere internetadgang. Digitalt indhold Digitalt indhold er nok den vigtigste drivkraft for, at forbrugerne får internet, og indtjeningen på digitalt indhold vokser hurtigt i alle sektorer. Annoncering udgør det største onlinemarked i absolutte tal, efterfulgt af computer- og videospil, onlinemusik og film og video. I 2010 førte spil an i forbrugerefterspørgslen og udgjorde skønsmæssigt 39 % af den digitale indtjening. Ifølge IFPI, som er musikselskabernes brancheorganisation, udgjorde digital musik globalt set 29 % af musikselskabernes indtjening det er mere end fire gange onlineindtjeningen for bøger, film og aviser til sammen, selvom disse brancher er meget større samlet set. I de sidste to år har der været en betydeligt vækst i enheder, som kan tilgå digitalt indhold online. Kilderne til indhold vokser også, idet sociale netværk og nye video- og audiotjenester er med til at drive væksten i ICT-industrien og skabe nye forretningsmodeller. Skiftet til digitale teknologier har tvunget virksomhederne i flere og flere sektorer til at nytænke deres forretningsmodeller og tilpasse sig for at overleve. Båndbreddebrug stiger fortsat hvert år, og video- og underholdningstjenester kræver en stigende andel af både fastnet- og mobilplatforme. Sandvine rapporterer, at realtidsunderholdningsapplikationer har overhalet peer-to-peer (P2P) som primær drivkraft bag netværkskapacitet i Nordamerika, idet de udgør 58 % af spidsbelastningstrafikken og næste 65 % af downstreamtrafikken i spidsbelastningstiden i Streamingvideotjenesten Netflix alene toppede med 32,9 % af al downstreamtrafik samme år. Enheder som settopbokse og spillekonsoller er med til at drive dette skift til onlineunderholdning. Cisco forudser, at IP-trafikken vil firedobles med en årlig vækstrate på 32 % mellem 2010 og Sandvine rapporterer også, at størstedelen af realtidsunderholdningstrafikken (54,3 %) går til streamingvideo og -audio, og at 15,6 % af denne trafik ses på mobilenheder og tabletcomputere, som anvendes hjemme via Wi-Fi. ICT til sundhed Internettet påvirker alle sektorer af økonomien, men ICT'er i sundhedssektoren er særligt lovende. Brug af ICT'er i sundhedssektoren kan give øget kvalitet og effektivitet i plejen, lavere driftsomkostninger og helt nye plejemetoder. OECD-staterne har anerkendt dette potentiale og påtager sig en større og større del af implementeringsomkostningerne for at sikre, at de potentielle fordele realiseres. Et eksempel er elektroniske patientjournaler (EPJ eller EHR på engelsk), som giver hurtig adgang til og bedre overførsel af medicinske oplysninger i sundhedsvæsenet og derved gør patientbehandlingen bedre og mere effektiv. Telemedicin ses også mere og mere som et vigtigt værktøj til at forbedre leveringen af sundhed, især i landlige og fjerntliggende områder, hvor sundhedsressourcerne og ekspertisen ofte er knappe eller ikke-eksisterende. Mange ICT-systemer til sundhedssektoren kan imidlertid ikke tale sammen, og udveksling af sundhedsoplysninger er stadig et alvorligt problem. Elektronisk udveksling af medicinske data med andre

4 leverandører uden for hospitalet er heller ikke fuldt realiseret, selv i lande, hvor EPJ har vist sig at være en stor succes. Fortsat engagement i bredbånd, åbne standarder og interoperabilitet vil være helt afgørende for, at denne forandring kan ske. Sikkerhed og databeskyttelse Internettets rolle i økonomien vil til syvende og sidst afhænge af, om brugere, virksomheder og regeringer føler sig sikre på nettet og stoler på det til kritiske applikationer og tjenester. Malware, DoS-angreb (denial of service) og andre hændelser, som kompromitterer fortroligheden, integriteten eller tilgængeligheden af informationssystemer og netværk, er i stigning. Når der indsamles, opbevares eller behandles personlige data, har disse hændelser også stor indvirkning på privatlivets fred. Derfor er regeringerne særligt opmærksomme på trusler mod internet- og datasikkerheden. Dataene vedrørende innovationens rolle i forhold til databeskyttelse er mangelfulde, enten fordi det er vanskeligt at finde R&D-tal, eller fordi der patenteres færre teknologier, som kan forbedre sikkerheden af private data. Statistikker vedrørende varemærker synes at beskrive innovationen inden for databeskyttelse bedre, men antallet af varemærkeansøgninger vedrørende datasikkerhed er seks gange lavere end ansøgningerne vedrørende informationssikkerhed. Det kan tyde på mindre teknologisk og produktmæssig innovation inden for databeskyttelse end inden for informationssikkerhed. Den stigende relevans af informationssikkerhed og databeskyttelse på organisatorisk, nationalt og internationalt niveau tyder på, at efterspørgslen efter sikkerheds- og databeskyttelsesmedarbejdere vil stige, hvilket vil gøre kvalifikationer på dette felt til en potentiel flaskehals for stigende innovation inden for informationssikkerhed og databeskyttelse. Internettet med ting Internetudviklingen er på nippet til en potentielt stor ekspansion til ting, som normalt ikke er forbundet med kommunikationskapacitet. El-stik, biler og endda el-pærer er f.eks. i stigende grad forbundet med internettet som en måde, hvorpå man kan introducere ny funktionalitet. Denne kommende tredje bølge af internettilslutninger forventes at komme alle steder fra med enheder pr. familie og tusindvis eller potentielt millioner af enheder pr. virksomhed. Der er to drivkræfter bag dette: de allestedsnærværende netværk og lavere og lavere priser på kommunikationsmoduler til at forbinde enheder. Ericsson anslår, at 50 milliarder trådløse mobilenheder vil være tilsluttet internettet i 2020, og at dette kan stige til 500 milliarder. Hvis der f.eks. inkorporeres en kommunikationsenhed i hver eneste bil, og hvis man forudsætter en levetid på 10 år, vil det resultere i omkring 700 millioner machine-to-machine-parate biler i Hvis alle stikkontakter i Nordamerika sluttes til et netværk som led i en udrulning af et smart grid, vil det nemt give 10 milliarder tilslutninger. Efterhånden som økonomier og samfund bliver mere og mere forbundne med enheder, som hele tiden kommunikerer med hinanden og giver information til brugerne, behandles og leveres dataene som en myriade af signaler over flere enheder og netværk. Det vil i stigende grad informere folk om deres omgivelser, men også give information om folk til tredjemand. Overvejelserne i forhold til databeskyttelse er derfor væsentlige. Måling af internetøkonomien Staterne finansierer i stigende grad udrulning af bredbånd, enten via direkte offentlige investeringer eller via ændring af universelle serviceprogrammer, men der er stadig ikke nogen bredt accepteret metode eller enkeltforanstaltning, som kan måle hele internetkøkonomien. Ud fra eksisterende OECD-forskning benytter dette Internet Economy Outlook sig imidlertid af tilstrækkeligt detaljerede data for USA og bruger dem til at anslå, at ca. 13 % af virksomhedssektorens værditilvækst i USA i 2010 kunne henføres til internetrelaterede aktiviteter. Dette foreløbige tal vil forhåbentlig føre til udvikling af data og forfinelse af metoder i fremtiden.

5 To væsentlige forudsætninger for yderligere analyser er inputdata af høj kvalitet og en robust model til at tolke dem. Desuden kræver sammenligninger på tværs af lande harmonisering af dataindsamlingen i landene, og det vil sandsynligvis tage år. Internettets fulde konsekvenser er derfor stadig langt fra klare, samtidig med at redskaberne til at kommunikere og logge på information fortsat ekspanderer hurtigt. En ting står klart, og det er, at internettet er ved at blive en vigtig økonomisk infrastruktur, som revolutionerer virksomheder og fungerer som innovationsplatform. OECD Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation på eller pr. fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Besøg vores website Read the complete English version on OECD ilibrary! OECD (2012), OECD Internet Economy Outlook 2012, OECD Publishing. doi: / en

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel:

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Eksportmarkedsanalyse Afleveringsdato: 12. maj 2015 Studerende:

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere