Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed"

Transkript

1 Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed IT-løsninger, IT-support, datanetværk, telefoni, sikring og kommunikation

2 Opbygning, optimering og servicering af IT, datanetværk og telefoni Sikre og veludbyggede kommunikationssystemer er en vigtig forudsætning for enhver virksomheds effektive interne og eksterne informationsflow. Kjærgaards veluddannede og Samarbejder med førende den nødvendige viden i forhold til erfarne teknikere sørger for, at leverandører valg af den rette løsning. Uanset infrastrukturen i din virksomhed er omfanget af dine ønsker kan du i funktionel topform. Det vil sige, at Kjærgaard samarbejder med nogle hos os forvente at få en uvildig og IT-systemer, netværk og telefoni af markedets førende leverandører relevant rådgivning. afvikles optimalt - både internt i inden for alle grene af IT, netværk huset, mellem afdelinger, til og fra og telefoni. De valgte leverandører Vi arbejder i en omskiftelig hjemmekontorer samt ind og ud af har gang på gang bevist, at de er branche, hvor der dagligt lanceres huset. på forkant med teknologien og i nye løsninger og metoder. Som din stand til at levere pålidelige IT-samarbejdspartner forpligter vi Vi bistår ved rådgivning, dimen- løsninger. os til at følge med i udviklingen og sionering, installation og idrift- sørge for, at din virksomhed får sættelse af den rette og fremtids- Vigtig rådgivning gavn af nye teknologier, der kan sikrede løsning. Hos Kjærgaard råder vi over en fremme kommunikationsflowet i afdeling af kompetente IT-teknikere din virksomhed og mellem jeres Kompetencemæssigt dækker vi alt og -supportere. Hver især har de eventuelle afdelinger i ind- og inden for telefoni og omstillingsderes eget speciale. Det betyder, at udland. anlæg til opbygning af faste og trådløse netværk samt opsætning vi kan tilbyde løsninger af vidt og drift af PC'ere og servere. forskellig karakter, ligesom vi har Kjærgaards veluddannede og erfarne teknikere sørger for, at infrastrukturen i din virksomhed er i funktionel topform

3 IT-support som fast aftale eller når behovet opstår Overlad IT-vedligeholdet til Kjærgaard og brug i stedet ressourcerne på jeres kerneforretning. Supporten er altid bemandet og klar til at yde IT-support via telefonen og eventuel fjernsupport over internettet. Via support- software kan brugeren lade os overtage skærm/tastatur på PC/server, så vi i samarbejde kan løse en situation hurtigt og effektivt. En velfungerende IT-løsning med maksimal oppetid er for langt de fleste virksomheders vedkommen- de en forudsætning for afvikling af de daglige gøremål. IT-vedligehold kan være en både svær og kostbar disciplin, men sådan behøver det ikke at være. Fast aftale eller fra opgave til opgave Du har nemlig muligheden for at trække på Kjærgaards kompetente IT-teknikere, der enten kan indgå i et tæt samarbejde med jeres eksisterende IT-afdeling eller som helt kan overtage ansvaret for ITvedligeholdet. Teknikerne tilkaldes ofte til ad hoc opgaver, der kommer spredt over en periode. I andre tilfælde aftales systematiske besøg, hvor det er helt fastlagt, hvad der ligger under Kjærgaards ansvarsområde. Ideel ved skiftende behov Ved at benytte Kjærgaards ITteknikere får du muligheden for at tilpasse jeres IT-ressourcer i forhold til et svingende omfang af opgaver. Du slipper for at ansætte dyrt IT-personale, der konstant skal holdes ajour med ny teknologi. Betal kun for det kompetence- niveau, du har brug for Kjærgaard råder over personale med forskellige kompetencer således, at du som kunde altid kun betaler for den type teknikere, der er nødvendig for at løse den pågældende opgave. På finder du eksempler på nogle af de IT- og serviceopgaver, vi løser for vores kunder. Dine fordele ved outsourcing af IT-afdelingen Du kan nøjes med at trække på supporten, når behovet opstår Du slipper for dyrt vedligehold af eget IT-personale, der hele tiden skal holdes ajour Du kan trække på lige nøjagtig den kompetence, du har brug for, så du altid kun betaler for det kompetenceniveau, der matcher opgaven Du kan få hjælp til alle discipliner inden for IT og telefoni Større opdateringer og serviceeftersyn kan placeres uden for normal arbejdstid Kjærgaards IT-teknikere kan være et supplement til egne IT-medarbejdere Du får adgang til Kjærgaards 24-timers service Kjærgaards team af IT-supportere består af erfarne teknikere med mange forskellige specialer. Det betyder, at vi kan løse dine IT-udfordringer uanset hvilken platform, I benytter.

4 Netværket som virksomhedens IT-infrastruktur Få et netværk, der understøtter alle platforme til både kablet og trådløs kommunikation Netværket udgør om noget ITinfrastrukturen i din virksomhed. For at sikre et hurtigt og velfungerende kommunikationsflow skal netværket etableres således, at det kan håndtere kommunikation fra mange forskellige platforme. Netværksspecialister sikrer optimale kommunikationsveje alle netværkstyper etablerer vi de nødvendige adgangspunkter og den tilhørende sikkerhed. Netværk i produktionsmiljøet Også i produktionsmiljøer anvendes bussystemer, Ethernet og trådløse netværk til kommunikation og integration af produktionsudstyr og intelligente styringer. Fælles for produktionsinstallatio- nerne gælder, at de er særligt sårbare overfor støj og påvirk- ninger fra det omgivende miljø. Med de rette materialer og korrekt montering kan vi sikre høj oppetid og optimale hastigheder. Hos Kjærgaard er vi specialister i design, optimering og fejlsøgning af netværk - både kablede og trådløse. Vi oplever i øjeblikket en øget efterspørgsel efter trådløse tilslutninger. Det skyldes bl.a., at mange virksomheder i dag benytter bærbare computere. For Netværkskompetencer: Struktureret kabling, PDS Etablering af fiberoptiske netværk - eksempelvis til sammenkobling mellem administration og produktionsbygninger Etablering af trådløse netværk Fejlfinding på netværk Opkobling og konfiguration af al udstyr i netværket

5 Bliv mere konkurrencedygtig med en toptrimmet IT-installation Vi rådgiver, dimensionerer, leverer, pakker ud, tilslutter og installerer din komplette eller delvise IT-løsning Med en velfungerende IT-løsning kan du og dine medarbejdere agere professionelt og koncentrere jer om det, I er bedst til Uanset om du har brug for en Internet services til rådighed via nettet. enkelt ny PC eller en komplet ITløsning med arbejdsstationer, Vi er hos Kjærgaard specialister i Udtrykket Cloud Computing software og serverrum, så er etablering af ADSL, bredbånd betyder, at hele din IT-løsning Kjærgaard den rette partner. Vi (fiber/kobber), Wimax (trådløse) afvikles i skyen - et andet ord for rådgiver og assisterer i forbindelse samt mobile løsninger. internettet. Med Cloud Computing med produktvalg og varetager alle får du en fleksibel og skalerbar Vi sørger med optimale praktiske opgaver i forbindelse løsning, hvor du altid kender dine tilslutninger til internettet for, at din med installation af udstyr og omkostninger. Du betaler et fast virksomhed kan indfri de mange software. månedligt abonnement og kan krav, der stilles til dataudveksling. nemt og hurtigt tilpasse løsningen Vi er med fra start til slut og I forbindelse med internetforlader først installationen, når vi til det aktuelle antal medarbejdere. installation er vi partnere med har sikret os, at alt fungerer Hos Kjærgaard tilbyder vi Microsoft TDC, Telenor, SkyLine (Wimax), optimalt. Office 365, der sikrer optimal 3.dk og Nrgi (fiber). dataud-veksling samt deling af e- Hardware og software til Cloud Computing mails, kalender, m.m. konkurrencedygtige priser Det er ikke længere nødvendigt at Før et skift til Cloud Computing kan Som IT-leverandør har vi eje sine egne servere og vi være behjælpelige med udarbej- indkøbsaftaler med en række programmer. I stedet kan din delse af en behovsanalyse. førende udbydere af PC'ere, virksomhed abonnere på en ITprintere, netværksudstyr, software, løsning via et hostingcenter, der servere, backup-udstyr, osv. Det ikke alene sørger for backup og betyder, at vi kan levere hardware viruskontrol, men som også stiller og software til endog meget MS Office, Exchange og andre konkurrencedygtige priser. Indretning af et pladsbesparende, energirigtig og driftssikkert serverrum Sikkerhed og maksimal oppetid er kritiske faktorer i store og små serverrum. Hos Kjærgaard tilbyder vi forskellige servertyper, men indsætter i dag flere og flere kompakte og energibesparende servere. Et af vores aktuelle fokusområder er minimering af strømforbruget. Ældre hardware bruger meget strøm i forhold til nyere løsninger. I nogle tilfælde kan der spares så meget energi, at ROI på nyt udstyr ligger inden for 3-5 år. Serverrum - vores kompetencer: Dimensionering og indretning Kabling og installation UPS - generator Transientbeskyttelse Overvågning/køling/ventilation Sikring mod tyveri og brand

6 Maksimal tryghed gennem backup, tyverisikring, adgangskontrol og overvågning Vi sørger ikke alene for tryghed i forbindelse med dine data og IT-systemer, men også for tyverisikring af dit domicil. Har din virksomhed en plan for, hvad der skal ske, hvis virksomhedens IT-løsning bliver ramt af en virus eller der sker nedbrud på en forretningskritisk server eller arbejdsstation? Hos Kjærgaard kan du få relevant rådgivning om backup og datasikkerhed. Vi forestår også den praktiske installation af de sikkerhedsløsninger, der skal til for at give jer den nødvendige tryghed. Hurtigst muligt tilbage til normalproduktion Konsekvenserne ved hardwareudfald, virusangreb og andre ubehageligheder kan være, om ikke fatale, så meget alvorlige. Når en harddisk på en proceskritisk PC står af, fører det, næsten uden undtagelse, til langvarige produktionsstop og dyre servicetilkald. Vi tilbyder at lave en komplet kopi af de mest sårbare computere i jeres virksomhed/produktion. Vi minimerer derved skaden ved nedbrud og sørger for, at I kommer tilbage til normaldrift på meget kort tid. Adgangskontrol og videoovervågning Vi tilbyder en række anerkendte løsninger til tyverisikring af dit domicil - hvad enten der er tale om kontorlokaler, en butik eller en fabrikshal. Vores løsninger spænder fra automatiseret adgangskontrol med f.eks. fingeraftrykslæsere til kameraovervågning både inden- og udendøre. Spar penge og rejsetid med videokonferencer Udover decideret videoovervågning tilbyder vi også løsninger til afholdelse af konferencer og møder via en fjernopkobling. Først nu, hvor vi for alvor kan tilbyde løsninger, hvor billedkvali- teten og lyden er i top, er video- konferencer et brugbart alternativ. Den medfølgende software gør det muligt at chatte, udveksle filer samt at skrive et online mødereferat. Med videokonferencer undgår dine medarbejdere at spilde tiden på både ind- og udlandsrejser, ligesom din virksomhed sparer mange penge på rejsekontoen. Videokonferencen sparer virksomheden for kostbar rejsetid og rejseomkostninger. Samtidigt sparer den naturen for store udledninger af CO 2

7 Professionel telefonomstilling opleves som god service For at omstillingen kan yde den optimale service er det altafgørende, at den har de rette værktøjer til sin rådighed. Den allerførste kontaktflade ind i og ned i forhold til antallet af Større krav til integration mellem en virksomhed går som regel via medarbejdere. data, lyd og video telefonen. Derfor er det af afgørende betydning, at Løsning med nøje afsæt i jeres Mange virksomheder har i dag betjeningen af virksomhedens kommunikationsbehov behov for at kunne integrere kunder og samarbejdspartnere telefoni med forskellige former for Uanset hvilken løsning du vælger foregår så professionelt som chat, video og mail. Kjærgaard til din virksomhed, kan vi løse jeres muligt. holder sig hele tiden ajour med de kommunikationsbehov. Måske har seneste tendenser og kan dermed Omstillingen kan kun yde den du brug for telefoni og netværk til sikre din virksomhed en holdbar og optimale service, hvis den har hjemmearbejdspladser, til filialer i fleksibel løsning, hvor vi både tager adgang til et velfungerende ind- og udland, til medarbejdere på højde for telefoni og udveksling af omstillingssystem. Det kan enten farten, osv. data, lyd og video. være en softwarepakke med Valget af telefoniløsning afhænger udgangspunkt i en fysisk Læs mere om vores løsninger til meget af jeres krav til mobilitet. telefoncentral eller en webbaseret den professionelle omstilling på Rådfør dig derfor med vores løsning. Sidstnævnte vinder mere telespecialister, der kan udpege og mere indpas i danske den rette løsning for din virksomheder, idet løsningen er virksomhed og dine eventuelle fleksibel og nemt kan skaleres op afdelinger. Egen central Hosted løsning Kun mobil Unified Communication En traditionel løsning med egen telefoncentral giver dig mange integrationsmuligheder til bl.a. IP-telefoni, mobil og DECT-telefoner. Vi tilbyder løsninger fra Siemens, der matcher små og mellemstore virksomheder (op til 384 lokalnumre). Med en hosted løsning tilgås bylinier og omstillingsfunktioner via internettet. Du slipper for at investere i dyr hardware og får en fleksibel og billig løsning, der kan håndtere op til ca. 20 lokalnumre på samme lokation. Alle medarbejdere udstyres med en mobiltelefon, der bruges til al telefoni internt samt ind og ud af virksomheden. I sparer udgifterne til fastnetabonnementer, telefoner og kan lade ansvaret for omstillingen gå på skift, da alt er webbaseret - også omstillingsbordet. Ønsker du fuld integration mellem telefoni, chat, video, mail og mobiltelefoni, kan du vælge en ægte softwareløsning baseret på Microsoft Lync Server, der er et genialt alternativ til traditionel telefoni.

8 Tværfagligt samarbejde mellem husets specialister er vores styrke softwareløsninger, fabriksløs- ninger med mere. Kun med denne tværfaglige tilgang kan vi garantere din virksomhed en løsning i funktionel topklasse. Du skal vælge Kjærgaard som din samarbejdspartner inden for IT, telefoni og datakommunikation, hvis du vil være sikker på at få en gennemtænkt løsning, der fungerer optimalt med dine andre systemer og husets øvrige udstyr. Holdet bag teledata-afdelingen i Kjærgaard består af såvel unge talenter som erfarne teknikere - hver med særlige specialer. Udviklingen går hurtigt, og det kan være svært at træffe den rette beslutning om hvilken teknologi, man skal satse på. Som din faste samarbejdspartner forpligter vi os til at rådgive dig og dine medarbejdere om de seneste tendenser og teknologier inden for IT og telefoni. Kjærgaards brede profil betyder, at vi også behersker en række relevante kompetencer rundt om din IT- og telefoniløsning. Det gælder f.eks. intelligente el- på telefon installationer, administrative Ring og få en uforpligtende snak med en af vores sælgere Kompetencer: IT-support Installation af arbejdsstationer, software og IT-udstyr Indretning og opbygning af serverrum (inkl. køling og ventilation) Opbygning og optimering af datanetværk (trådløse og kablede) Telefoni IT-sikkerhed Videoovervågning Adgangskontrol Videokonferencer Løsning Odense Hjallerup Skive Hedehusene T: F:

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Microsoft og desktop-virtualisering

Microsoft og desktop-virtualisering powered by: Artiklerne er skrevet af Dan Mygind Whitepaper Microsoft og desktop-virtualisering Desktop-virtualisering kan være med til at forenkle administrationen af brugernes desktoppe. Det skal dog

Læs mere

Vi giver dig IT der virker

Vi giver dig IT der virker Vi giver dig IT der virker NEW RETAIL HARDWARE SOLUTIO NS Vi giver dig pålideligt it-udstyr Vi giver dig Servere, Storage & Back-up Nordic Computer A/S er en af DanmARKS ældste og mest velrenommerede IT-virksomheder.

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 Velkommen til DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 3. & 4. februar Arrangeret af: Dansk Byggeri & BASIT Bliver afholdt hos: Teknologisk Institut Program Præsentation af udstillere Indhold Vært og arrangører 7

Læs mere

Aastra 400 Mere end telefoni Optimal effektivitet til din virksomhedskommunikation

Aastra 400 Mere end telefoni Optimal effektivitet til din virksomhedskommunikation Aastra 400 Mere end telefoni Optimal effektivitet til din virksomhedskommunikation Aastra forbinder dig med verden Aastra er en global leverandør af telekommunikationssystemer til små, mellemstore og store

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere