BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013

2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling i Gentofte Kommune... 6 Til- og fraflytning... 7 Ind- og udvandring... 7 Indvandring... 8 Udvandring... 8 Opsamling på tendenser... 9 BILAG EVALUERING: Sammenligning med befolkningsprognosen

3 INTRODUKTION I notatet præsenteres Befolkningsprognose 2013 og dermed den forventede udvikling i Gentofte Kommune frem mod Befolkningsprognosen er et væsentligt redskab i kommunen i forhold til at planlægge og tilrettelægge de ydelser, der leveres på de store serviceområder; daginstitutioner, skoler og ældrepleje og i forhold til at vurdere de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold. Prognosen for Gentofte Kommune udarbejdes hvert forår for en 12 års periode og forelægges Økonomiudvalget til godkendelse som kommunens officielle befolkningsprognose. Prognosen er en fremskrivning af befolkningen baseret på de sidste 4 års tendenser inden for fødsler og dødsfald samt flytninger ind og ud af kommunen. Beregningen tager desuden udgangspunkt i den eksisterende boligmasse samt det forventede nybyggeri og husstandsstørrelser knyttet hertil. Notatet indeholder den forventede udvikling i Gentofte Kommune, som Prognose 2013 forudsiger den, samt en beskrivelse af, hvordan udviklingen har set ud i. Der vil desuden være en gennemgang af nogle af de faktorer og tendenser, der påvirker befolkningsudviklingen. Det understreges, at prognosen primært beskriver udviklingen i befolkningen i Gentofte Kommune, som den vil se ud, hvis den historiske udvikling med de konstaterede sammenhænge og tendenser forlænges. Pointen med prognosen er at indfange kendte faktorer og sammenhænge, som har betydning for, hvordan befolkningen i Gentofte Kommune udvikler sig. Ikke-kendte sammenhænge, der påvirker udviklingen, vil således øge usikkerheden af prognosens resultater. Generelt kan siges, at usikkerheden stiger, jo flere år vi kommer ud i fremtiden. Resume I var der igen en relativ høj befolkningstilvækst i Gentofte Kommune, som betød, at befolkningstallet 1. januar 2013 kom op på borgere. Dette er det højeste befolkningstal siden midten af 1970 erne. Det er fortsat især antallet af pensionister i alderen år, der stiger meget, mens de seneste års høje tilvækst blandt de unge (16-24 år) er aftaget lidt i. Antallet af 0-2 årige er derimod faldet kraftigt. Der har over en årrække været en generel faldende tendens inden for denne aldersgruppe (selvom der i var en lille stigning i antallet), men et fald på 5 pct. i er dog usædvanligt højt. Set over en længere periode var der igen i en relativ høj nettotilflytning fra ind- og udland i Gentofte Kommune, om end en lidt lavere nettotilflytning end i. Befolkningsprognose 2013 peger på, at væksten fortsætter. Der er stadig ikke noget, der tyder på, at antallet skulle stagnere eller ligefrem falde de kommende år. Ligesom sidste år forventes det dog ikke, at vi kommer til at se så kraftig en tilvækst, som har præget befolkningsudviklingen fra og frem til og med. 3

4 0 år 0-2 år 3-5 år 6-15 år år år år år år 85+ år Total PROGNOSE 2013: Resultater 1. januar 2013 boede der borgere i Gentofte Kommune. Kommunen har dermed haft en befolkningstilvækst i på 0,7 pct., svarende til 546 borgere. Det er i historisk sammenhæng en relativ høj tilvækst, men et fald i forhold til de foregående fire års usædvanlig høje tilvækst. Ikke mindst i forhold til sidste års vækst på 1,5 pct. Også sammenlignet med øvrige kommuner er tilvæksten i Gentofte aftaget. Sidste år lå tilvæksten i Gentofte Kommune på niveau med den høje befolkningstilvækst, man de seneste år har oplevet i Københavns Kommune, men i placerer Gentofte Kommune sig kun lige akkurat inden for top 20 over kommuner med højest befolkningstilvækst Figur: Faktisk og forventet befolkningsudvikling ( ) Faktisk og forventet befolkningsudvikling Siden, hvor befolkningstallet for alvor begyndte at stige kraftigt i Gentofte Kommune, er befolkningstallet vokset med 6,5 pct. (svarende til borgere). Kun Vallensbæk, København, Frederiksberg og Aarhus har oplevet en større samlet tilvækst fra og frem til nu. Tilvæksten i disse kommuner kan ses som led i en generel søgning mod hovedstaden og de større byer, og for Vallensbæks vedkommende på grund af en stor udbygning af kommunens boligmasse Prognose 2013 forudsiger, at befolkningstallet vil fortsætte med at stige frem mod 2017, hvor det forventes at toppe med borgere. Der forventes en stigning i befolkningstallet på 0,6 pct. i 2013, så der 1. januar 2014 vil være borgere i Gentofte Kommune. Ifølge dette års prognose kommer vi dermed ikke til at se så kraftig en tilvækst i befolkningstallet, som ellers har kendetegnet de seneste år. Aldersfordeling Diagramtitel Figur: Forventet befolkningstilvækst fra 2013 til 2014 fordelt på alder På grund af et lavt fødselstal i og samt forventningen om få fødsler igen i 2013, ventes et mærkbart fald i antallet af vuggestuebørn i For børnehavebørnene ventes kun et lille fald i antallet i 2013, mens antallet af skolebørn forventes af stige. Prognosen forudsiger kun en begrænset vækst i antallet af unge. Antallet af erhvervsaktive (25-64 år) forventes, at stige en smule, men inden for gruppen ventes et fald blandt de årige, mens antallet af årige forventes at stige. For pensionisterne (65+ år) forventes en kraftig stigning i antallet af årige, mens antallet af borgere på 85 år og derover forventes at falde. 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -0,4% -5,0% -0,9% 1,4% 0,6% -1,2% 1,1% -0,2% 3,6% -1,1% 0,6% 4

5 Aksetitel Den faktiske og forventede udvikling for aldersgrupperne vil i det følgende blive uddybet yderligere Figur: Udvikling i antal børn og unge (0-24 år) ( ) 1,0 % i 2,2 % i Udvikling i antal børn 6-15 år år Trods en lille stigning i har antallet af 0-2 årige generelt været faldende de seneste år, og i faldt antallet af borgere i aldersgruppen 0-2 år med hele 5 pct. På baggrund af Prognose 2013 forventes antallet af 0-2 årige at fortsætte med at falde, både i 2013 og frem mod ,2 % i -5,0 % i 3-5 år 0-2 år Der har de seneste år været en stigning i antallet af 3-5 årige, og i så vi en tilvækst i antallet på 2,2 %. Blandt andet på grund af faldende fødselstal forventes den stigende tendens imidlertid at vende til et fald i 2013, som vil fortsætte frem mod Note: I tekstboksen er angivet tilvæksten i Den stigende tendens, der i mange år har været i antallet af skolebørn (6-15 år), forventes at fortsætte frem til 2018, hvorefter antallet ventes at begynde at falde. Den meget høje tilvækst, der siden midten af 00 erne har været i antallet af årige, er aftaget i. Det samlede antal årige er dog stadig højere, end det har været længe. Samlet for hele gruppen forventes antallet af erhvervsaktive (25-64 år) at være svagt stigende frem mod 2017, men kigger man inden for gruppen, forventes det, at antallet af årige vil falde frem mod Antallet af årige er steget relativt meget de seneste år. Det ventes at fortsætte frem til 2016, hvorefter det forventes at vende til et fald Diagramtitel Figur: Udvikling i antal årige ( ) 1,0 % i -0,8 % i -1,4 % i år år år Antallet af årige har været faldende de seneste år. Denne udvikling forventes at fortsætte ind i 2013, hvorefter antallet forventes at begynde at stige. Note: I tekstboksen er angivet tilvæksten i Ser man på andelen af erhvervsaktive (25-64 år) i forhold til hele befolkningen i Gentofte Kommune har andelen samlet set været faldende siden Hvis tendenserne fortsætter forudser prognosen, at denne aldersgruppe i 2025 vil udgøre under 50 pct. af den samlede befolkning (1. januar 2013 udgjorde andelen af erhvervsaktive i Gentofte Kommune 51 pct. af den samlede befolkning). 5

6 Aksetitel Figur: Udvikling i Diagramtitel antal 65+ årige ( ) 4,3 % i år Som i har der i været en stor tilvækst i antallet af årige sammenlignet med de øvrige aldersgrupper (4 pct.). Antallet af årige er generelt steget kraftigt de seneste år, og selvom styrken er aftagende, forventes det, at antallet vil fortsætte med at stige frem mod ,0 % i 85+ år Samlet forventes det, at gruppen af borgere over 65 år vil være konstant stigende, men hvor der som nævnt ventes en stigning i antallet af årige, forventes der et fortsat fald i antallet af 85+ årige. 0 Note: I tekstboksen er angivet tilvæksten i TENDENSER: Befolkningsudvikling i Gentofte Kommune Som nævnt i det indledende er det grundlæggende relativt få forhold, der bestemmer udviklingen af befolkningen i Gentofte Kommune: Befolkningen vokser på grund af fødsler og tilflyttere (fra ind- og udland) og mindskes på grund af dødsfald og fraflyttere (til ind- og udland). Figur: Bevægelser i befolkningen (2000-) 1 I figuren til højre er bevægelserne inden for fødsler, dødsfald samt netto ind- og udvandring afbildet. Disse er sammenholdt med befolkningstilvæksten i kommunen. I faldt den samlede fertilitet i kommunen til 1,57 barn pr. kvinde, hvilket er et væsentlig større fald end på landsplan - og den laveste samlede fertilitet siden 1980 erne. Selvom fødselsoverskuddet (forskellen mellem antal døde og antal fødte) selvfølgelig har betydning for befolkningstilvæksten, er det især til- og fraflytninger (fra ind- og udland), som bidrager med de fleste borgere til befolkningstilvæksten fra år til år. Store udsving i flyttemønstrene har således været sammenfaldende med store udsving i befolkningstilvæksten Døde Levendefødte Nettovandring (ind- og udland) Befolkningstilvækst Fødselsoverskud Kilde: Statistikbanken samt egne beregninger. 1 På grund af forskellige opgørelsestidspunkter afviger befolkningstilvæksten i figuren fra de 546 borgere, som er den tilvækst, der er fundet sted fra 1. januar til 1. januar

7 Til- og fraflytning Figur: Udvikling i antal til- og fraflyttere (2000-) Gentofte Kommune har siden 1980 erne stort set været kendetegnet ved nettotilflytning (der flytter flere til kommunen, end der flytter fra). Under højkonjunkturen oplevede man dog en periode (fra 2001 til ) med mere eller mindre konstant nettofraflytning. Et faldende antal fraflyttere, men især en stigning i antallet af tilflyttere har dog betydet, at Gentofte Kommune siden har oplevet en usædvanlig høj nettotilflytning - som i var på 538 borgere Tilflytning Fraflytning Hovedparten af tilflytterne i kom fra København (45 pct.), mens Frederiksberg, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk er de kommuner, der afgiver næst flest borgere til Gentofte Kommune. Når borgere flytter fra Gentofte, er det typisk de samme fire kommuner, der er i spil Kilde: Statistikbanken Ind- og udvandring Figur: Udvikling i antal ind- og udvandrere (2000-) Indvandring Udvandring Siden har nettoindvandringen (forskellen mellem ind- og udvandring) i Gentofte Kommune været historisk høj, og i nåede antallet op på 687. Antallet er dog siden faldet og lå i på 473 personer. Ser vi over en trediveårig periode, ligger nettoindvandringen dog stadig på et relativt højt niveau. Forklaringen skal hovedsageligt findes i et markant stigende antal indvandrede fra og frem til i dag Kilde: Statistikbanken 7

8 Indvandring Figur: Antal indvandrede med hhv. dansk og udenlandsk statsborgerskab (1980-) Dansk statsborgerskab Udenlandsk statsborgerskab Antallet af indvandrere med dansk statsborgerskab, der er flyttet til Gentofte Kommune, har de sidste ti år ligget nogenlunde stabilt mellem 450 og 550 personer. I flyttede der 534 danskere til Gentofte Kommune fra udlandet, og de udgør dermed en tredjedel af det samlede antal indvandrede i I modsætning hertil er antallet af personer med udenlandsk statsborgerskab steget betydeligt siden og nåede i op på 1856 personer. Siden er indvandringen af udenlandske statsborgere faldet lidt, men lå i stadig højt med 1778 personer. Kilde: Statistikbanken Personer med filippinsk statsborgerskab er med 12 pct. i fortsat den største gruppe, der indvandrer til Gentofte Kommune næstefter personer med dansk statsborgerskab. Antallet af kvinder med filippinsk statsborgerskab steg kraftigt i 00 erne, men i ser det ud til, at kurven knækker. 1. januar 2013 udgjorde personer med filippinsk statsborgerskab dog stadig 1 pct. af den samlede befolkning. 86 pct. af de filippinske statsborgere i Gentofte Kommune er kvinder i alderen år. De næststørste grupper af indvandrere er fortsat statsborgere fra USA, Storbritannien og Indien, som i udgjorde hhv. 5 pct., 4 pct. og 3 pct. af de indvandrede. Udvandring Figur: Antal udvandrede med hhv. dansk og udenlandsk statsborgerskab (1980-) Dansk statsborgerskab Udenlandsk statsborgerskab Samlet Frem mod årtusindskiftet var antallet af udvandrede generelt stigende, hvorefter det begyndte at falde. Siden har antallet af udvandrede dog igen været svagt stigende, og med 1305 nåede antallet i et historisk højt niveau. I var det typisk de årige, som udvandrede, men der er også en top for børn omkring 6 års alderen og igen for de 40 årige. Størstedelen udvandrede i til USA, herefter til Storbritannien og Norge. 0 Kilde: Statistikbanken 8

9 Opsamling på tendenser 00 erne har været præget af højkonjunktur med stigende boligpriser, som blev efterfulgt af en pludselig og kraftig nedgang i økonomien. Disse konjunktursvingninger og ændringer på boligmarkedet generelt kan genfindes i flere af bevægelsesmønstrene i Gentofte Kommune. Især bevægelser inden for til- og fraflytninger mellem kommuner, men også indvandring fra udlandet, synes at være sammenfaldende med svingende konjunkturer. Forventninger til fremtiden samt rente- og prisniveau i forbindelse med køb og salg af boliger er således størrelser, som på kort sigt synes at påvirke nettotilflytninger og dermed befolkningsudviklingen. Dette skal dog ikke anses som hele forklaringen på det stigende befolkningstal, som har fundet sted siden begyndelsen af 1990 erne. Siden 90 erne har der fundet et glidende generationsskifte sted, som har betydet, at flere unge børnefamilier er kommet til kommunen med stigende husstandsstørrelser til følge. Tendensen er i en periode gået mod en større andel af børn under 18 år samt voksne i 30 erne, hvorimod ældre over 70 år i dag udgør en mindre andel af befolkningen i forhold til tidligere. Det er sådanne sammenhænge og tendenser, som prognosen skal forsøge at indfange for korrekt at kunne forudsige, i hvilken retning befolkningen udvikler sig i årene fremover. Tabel 1: Faktisk og forventet befolkningstal fordelt på aldersgrupper år år år år år år år år år år Total

10 BILAG EVALUERING: Sammenligning med befolkningsprognosen Figur: Faktisk og forventet befolkningsudvikling ( ) Prognose 2013 Prognose Faktisk Sidste års prognose forudsagde, at der i løbet af ville være en befolkningstilvækst på 0,6 pct. (445 personer). Med en faktisk vækst på 0,7 pct. (546 personer) ramte sidste års prognose dermed den faktiske udvikling relativt godt. Sammenlignet med - prognosen forventes det fortsat, at befolkningstallet vil toppe i 2017 for derefter at begynde at falde. Primært på grund af opdateret data vil der ifølge Prognose 2013 være 171 flere personer i Gentofte Kommune, når befolkningstallet topper i 2017, end prognosen i forudsagde. Tabellen nedenfor viser, at prognosen i har ramt relativt godt for langt de fleste aldersgrupper. Antallet af 0 årige er dog næsten 6 pct. lavere i 2013, end prognosen forudsagde i. Antallet af 0 årige svinger generelt meget, og udviklingen er derfor svær at forudsige. Sidste års prognose ventede kun en lille forøgelse af de årige på 0,2 pct. Dette skønnede vi dengang som for lavt og forklarede med udfordringer i modellen. Det viser sig da også, at prognosen ikke har ramt udviklingen for netop denne gruppe. Tabel: Prognose for 2013 sammenholdt med det faktiske befolkningstal 1. januar 2013 Prognose Faktisk 2013 Afvigelse (antal) Afvigelse (pct.) 0 år ,9 % 0-2 år ,6 % 3-5 år ,8 % 6-15 år ,2 % år ,0 % år ,1 % år ,0 % år ,2 % år ,2 % 85+ år ,5 % Total ,1 % 10

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2025 2027 2029 GENTOFTE KOMMUNE 9. marts STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Dato 07.05.2018 Resumé Befolkningstallet pr. ultimo dec. 2017 udgjorde 213.589 personer i alt. Befolkningstilvæksten i 2017 resulterede i 1.656 personer. Befolkningstilvæksten

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2007-2018... 2 Befolkningsudvikling i 2017... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsprognose 2019

Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger til antallet

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 218-23 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 217... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Emne: Befolkningsprognose bilag 1

Emne: Befolkningsprognose bilag 1 Emne: Befolkningsprognose 218-232 bilag 1 Dato 13. marts 218 Sagsbehandler Jan Buch Henriksen Direkte telefonnr. 2937 734 Journalnr..1.-P1-1-18 Resume Der forventes en samlet befolkningstilvækst i Vejle

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2019 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2019. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015-2026 Befolkningspyramide 2015 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2026 set i forhold til 2015? 95-99 årige 143 46 90-94 årige 489 180 85-89 årige 843 393

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN I STEVNS KOMMUNE stevns kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE PR. 1. JAN. 2019

STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN I STEVNS KOMMUNE stevns kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE PR. 1. JAN. 2019 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN 2019 I STEVNS KOMMUNE 2019 PR. 1. JAN. 2019 Status på indbyggertallet i Stevns Kommune pr. 1. januar 2019, samt redegørelse for befolkningsbevægelser

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2018 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2018. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Ulrik Lejre Larsen Center for Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 NOTAT 28. februar 2018 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2017 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2017. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2018-2032 Center for Økonomi og Analyse team ANALYSE Økonom: Poul Ebbesen Jensen Dato: 28. marts 2018/pej Dette notat beskriver befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose udvikling og boligbyggeprogram. Baggrundsdata

Befolkningsprognose udvikling og boligbyggeprogram. Baggrundsdata Befolkningsprognose 2018-2030 -udvikling og boligbyggeprogram Baggrundsdata Indholdsfortegnelse 1. Befolkningsprognose for 2018-30... 3 2. Befolkningsudvikling i Høje-Taastrup Kommune... 6 2.1 Befolkningsvækst...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2014-2028 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomiafdelingen Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen 02.04.2014/pej Dette notat beskriver befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 4-6 6 6 6 996 99 986 98 976 97 6 8 4 6 4 48 54 6 66 7 78 84 9 - - - -4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen 4-6 er udarbejdet af Boelplan A/S for Syddjurs Kommune,

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Udvikling fra 2016 til

1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Udvikling fra 2016 til Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune... 3 Udvikling fra 2016 til 2017... 4 Status på sidste års befolkningsprognose... 5 2. Befolkningsprognose 2018-2029...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning Hovedresultater af DREAMs 26- befolkningsfremskrivning 3. juni 26 Marianne Frank Hansen & Lars Haagen Pedersen Udviklingen i den samlede befolkning Danmarks befolkning er vokset fra 2,4 mio. personer i

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar NOTAT ØDC - økonomistyring 22. marts 2018 Bilag 2 Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2017 Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 218 23 Forfatter: Linda Hindse Christensen Udarbejdet: 17. maj 218 Dokument nr. 48-218-132992 Sags nr. 48-218-7672 2 Befolkningsprognose 218 23 Indhold 1. Indledning...4 Sammenfatning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2026 Befolkningsprognose 2017-2026 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 SAMMENFATNING... 5 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR NORDDJURS KOMMUNE... 6 1.1 Den overordnede befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2016 til 2026

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2016 til 2026 ØKONOMI Befolkningsprognose 2016 til 2026 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2016 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....7 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2016-2028 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSEN

BEFOLKNINGSPROGNOSEN BEFOLKNINGSPROGNOSEN 2018-2029 Sønderborg Kommune 2018 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Sammenfatning af prognosens resultater... 3 2 Befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune 2010-2018... 5 2.1 Forholdet

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2019-2030 Lejre Kommune KØA Økonomistyring Henrik F. Søtorp Februar 2017 J.nr.: 17/16x99 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune...

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING Dato: 15. februar 2017 ØKONOMIBILAG NR. 2 2017 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.00-P10-2-16 Befolkningsprognose 2017-2030 for Ballerup

Læs mere

Boligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016

Boligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan & befolkningsprognose Grundlag for udarbejdelse af budget - 23. maj SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012 Grundlag for udarbejdelse af budget 2013-2016 1. Indledning Der foreligger nu et forslag til en boligudbygningsplan

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2015-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 25 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere