Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 2015 / maj 2017 Institution HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Design niveau B Henrik Skov Nielsen Hold 314 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 7A Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Præsentation af faget Tegnekursus Design en lampe Tværfaglig designopgave(r) Byrumsanalyse Venedig Designanalyse - Øvelse Designhistorie Designhistorie Designopgave Produktdesign - Tæppe Designopgave Produktdesign - Flise Produktdesign - Møbeldesign Formanalyse - Møbler Produktdesign/design af fysiske omgivelser: Design af plakatsøjle / informationstavle til Uddannelsescenter Rinkøbing-Skjern Design af fysiske omgivelser - Gårdhaver Side 1

2 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Design af fysiske omgivelser - Arkitekturanalyse Design af fysiske omgivelser - Arkitektur Kommunikationsdesign - Grafisk design Layout til virksomhed Kommunikationsdesign - Grafisk design - Plakat Side 2

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 1 Præsentation af faget Gennemgang af bekendtgørelsen Gennemgang af læreplanen Gennemgang af prøveformer Oprette portfolio Startøvelser o Hvad er design for mig? o Hvad er arkitektur for mig 6 lektioner Kompetencer, læreplanens mål: At sikre eleven har viden om bekendtgørelsens krav til faget. Hvor ser vi design og arkitektur Inspiration Vi ser på hvad der rør sig i nærområdet Side 3

4 Titel 2 Tegnekursus Kernestof: Kommunikationsdesign Visualiseringsmetoder (2d og 3d skitsering, modelbygning mv.) Eleverne præsenteres for grundlæggende farveteori grundlæggende tegningsprincipper - skitsering, rentegning og isometrisk afbildning. 15 lektioner Kompetencer, læreplanens mål: Eleven præsenteres for grundlæggende farveteori der arbejdes med den 12 delte farvecirkel Eleven skal have kendskab til farvernes betydning og hvordan de påvirker omgivelserne Eleven får grundlæggende kendskab til forskellige tegningsformer Tegninger i målestoksforhold Skitser Rentegning Isometrisk afbildning Rumlig forståelse Opøve en teknik som gør det muligt for eleverne at lave en forståelig skitse Individuel opgaveløsning - klasseundervisning Side 4

5 Titel 3 Design en lampe Kernestof: Produktdesign Designteori Grundbog: Design B af Rikke Slot Kristensen m.fl. f Del 1 Produktudvikling og design, Problemer og teknologi, Peter Larsen, 2. udg. Kap. 2.3 side Indledning i Produktudvikling og design. Øvelser med designbaseret Produktudvikling. Jeres opgave er at designe en lampe som er så energi neutral som mulig. Til jeres rådighed får i mulighed for at hjemkøbe lysdioder som lyskilde, eller anden energivenlig lyskilde. Endvidere solceller som energikilde og batteri som energilagring. I skal designe jeres lampe efter en målgruppe, som I selv vælger og beskriver. 9 lektioner Kompetencer, læreplanens mål o o Hvordan kommer vi videre designproblem, research Vi arbejder med Brainstorm, sortering, prioritering og udvælgelse, målgrupper, manden i midten og designanalyse. Gruppearbejde Eleverne fremlægger projekter Side 5

6 Titel 4 Tværfaglige designopgave Kernestof: Produktdesign Kommunikationsdesign. Visualiseringsmetoder Researchmetoder 18 lektioner Kompetencer, læreplanens mål: Med udgangspunkt i elevens arbejde i teknologi og innovation arbejdes der tværfagligt med designprocessen. Eleven får en forståelse af design som en proces der er ligeværdig med øvrige fag arbejdet tilrettelægges individuelt for eleven således at det direkte passer til elevens projekter. Med udgangspunkt i ovennævnte fag skal du/i ideudvikle, designe, samt teknologivurdere et selvvalgt produkt. I de enkle fag skal du regne med teoritimer hver uge. I teknologi A vil vi idegenerere, udvikle, og perspektivere jeres produkt. Til messen udarbejdes skriftlig dokumentation I Innovation skal vi se på innovative begreber, ideskabelse, opstart af virksomhed med marked og forretningsstrategi. Se lærebog s I design skal vi arbejde med det gyldne snit, farveteori og skitsering / håndtegning, samt design af messestand. Selvstændigt/gruppearbejde Eleverne afleverer en samlet opgave hvor alle opgavens elementer er samlet. Evaluering: Design og innovations konkurrence, samt efter aftale med din lærer i de enkle fag. Side 6

7 Titel 5 Byrumsanalyse Venedig Byrum i Venedig I forbindelse med studieturen fik I til opgave at lave en byrums analyse på et udvalgt sted/område i den gamle bydel af Venedig Et byrum er et rum i byen fx en plads. I løbet af dette forløb skal I lave en analyse af et byrum i Venedig, og vurdere byrummet ud fra Jan Gehls 12 kriterier. Hvad skal vi undersøge I skal vælge et byrum i nærheden af den plads i har fået udleveret. I skal redegøre for hvordan byrummet bruges. Jeres analyse skal underbygges af observationer af folks brug, samt billeder af byrummet. Analysen af byrummet skal forholde sig til Jans Gehls byrumsanalyse og i skal minimum konkludere på de tre områder herlighed, komfort og beskyttelse. Inspirationsspørgsmål findes i det udleverede skema. Samt PP se link i fronter. Studietur + 2 lektioner - analysere arkitektur ud fra samfundsmæssige, økonomiske, historiske, kulturelle, miljømæssige og etiske kriterier - analysere og vurdere design ud fra rumlige, materialemæssige, konstruktionsmæssige, teknologiske og æstetiske kriterier - analysere og diskutere arkitektur som proces og som resultat Gruppearbejde Byrumanalysen udarbejdes gruppevis i 4 mandsgrupper - 2 fra anden årgang og 2 fra 3 årgang. Side 7

8 Titel 6 Designanalyse - Øvelse Du skal lave en designanalyse af et valgfrit produkt. I skal fysisk have mulighed for at rør ved produktet. Produktet godkendes inden analysen påbegyndes. I jeres opgave skal produktet tydeligt fremvist i form af billeder. Grundbog: Design B af Rikke Slot Kristensen m.fl. Del 1 Produktdesign Udleveret materiale: Analysemodel til bedømmelse af designgenstande af Ole Nystrøm 2 lektioner - analysere og diskutere design som resultat Individuelt projektarbejde Side 8

9 Titel 7 Designhistorie Historisk fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen til i dag. Designhistorie Litteratur: Ida Engholm: Design gennem 200 år s Fokus på: - den industrielle revolution - historicisme og rationalisering - kunst og industri - modernismens start - funktionalisme og avantgarde - håndværk og industri - streamline og art deco - international modernisme - dansk modernisme - tysk og italiensk modernisme - pop- og antidesign - postmodernisme - intelligent design og virtuelt design Herefter fremstilles en powerpoint om en stilperiode eller en designer. Fremlæggelse for klassen. 12 lektioner + 6 elevtimer Designfagets historiske dimension. Eleverne at: - analysere og diskutere design som proces og som resultat - analysere design ud fra produktionsmæssige, samfundsmæssige, økonomiske, historiske, kulturelle, miljømæssige og etiske kriterier Lærerforedrag Gruppearbejde Side 9

10 Titel 7A /opgave Design gennem 200 år Historisk fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen til i dag. Designhistorie Litteratur: Ida Engholm: Design gennem 200 år s Rikke Slot Kristensen: Design B s Individuel opgave som samler informationen fra titel 5 Fokus på: - den industrielle revolution - historicisme og rationalisering - kunst og industri - modernismens start - funktionalisme og avantgarde - håndværk og industri - streamline og art deco - international modernisme - dansk modernisme - tysk og italiensk modernisme - pop- og antidesign - postmodernisme - intelligent design og virtuelt design 4 lektioner + 4 elevtimer Designfagets historiske dimension. At eleverne - analysere og diskutere design som proces og som resultat - analysere design ud fra produktionsmæssige, samfundsmæssige, økonomiske, historiske, kulturelle, miljømæssige og etiske kriterier Note til alle opgaver skal der indsættes billeder med forklaringer eks. hvor ser man, hvordan osv. Individuel Eleverne afleverer en samlet opgave hvor alle opgavens elementer er samlet. Side 10

11 Titel 8 Produktdesign - Design af tæppe Kernestof: produktdesign; herunder industriel design. Kommunikationsdesign. Visualiseringsmetoder Undervisningsmateriale: Udleveret opgave 9 lektioner Kompetencer, læreplanens mål: analysere og diskutere design som proces og resultat. Formidle en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi. Foretage, dokumentere og begrunde valg i en design proces. Eleverne skal arbejde med et designforløb. Eleverne når gennem brainstorm, skitseproces og research frem til design af et tæppe. Eleven får kendskab til designprocessens mange problemer. Eleverne dokumenterer egen designproces både skriftligt og gennem skitser. Selvstændigt arbejde. Eleverne afleverer en opgave hvor alle opgavens elementer er samlet. Side 11

12 Titel 9 Produktdesign - Design af flise Kernestof: produktdesign; herunder industriel design. Kommunikationsdesign. Visualiseringsmetoder Undervisningsmateriale: Udleveret opgave 9 lektioner Kompetencer, læreplanens mål: Analysere og diskutere design som proces og resultat. Formidle en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi. Foretage, dokumentere og begrunde valg i en design proces. Eleverne skal arbejde med et designforløb. Eleverne når gennem brainstorm, skitseproces og research frem til design af en flise. Eleven udfordres til at udvikle et design som ikke umiddelbart findes på markedet dvs. at der er særlig fokus på researches af sammenlignelige produkter. Eleven får kendskab til designprocessens mange problemer. Eleverne dokumenterer egen designproces både skriftligt og gennem skitser. Selvstændigt arbejde. Eleverne afleverer en opgave hvor alle opgavens elementer er samlet. Side 12

13 Titel 10 Produktdesign - Møbeldesign På baggrund af din erfaring med det gyldne snit skal du designe en reol til et kollegieværelse med følgende krav til opgaven. Skal passe til en væg med følgende mål: bredde 360/365 cm og højden 240/245 cm. Inspirationsplanche/moodboard udarbejdes Materialevalg begrundes. Ved afleveringen af opgaven skal der foreligge rene tegninger og tilhørende skitser som tydeligt viser skitsefasen med begrunde tilvalg og fravalg. Opgaven ophænges på flere plancher til brug ved fremlæggelsen! (Ingen powerpoint eller lignende) Opgaven afsluttes med en fremlæggelse af designprocessen for klassen (der udtages enkelte ved simpel lodtrækning) Fremlæggelsens varighed min. 15 minutter. Alle faser i designprocessen skal indgå: 1. Planlægning 2. Designproblem 3. Hovedgreb 4. Research 5. Målgruppe. 6. Idegenerering 7. Skitser 8. Færdigtegning Målfaste i 1:10 9. Mockup-model 10. Skriftlig opsummering Husk - Hvad har jeg lært. Grundbog: Design B af Rikke Slot Kristensen m.fl. Del 1 Produktdesign 10 lektioner + 2 lektioner fremlæggelse - analysere og vurdere design ud fra rumlige, materialemæssige, konstruktionsmæssige, teknologiske og æstetiske kriterier Side 13

14 - I opgaven lægges særligt vægt på research, idegenereing (herunder begrundede valg og fravalg), målgruppe, - analysere og diskutere design som proces og som resultat - identificere et designproblem samt formulere, planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt, som baseres på et hovedgreb - formidle en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi - foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces Par arbejde. Eleverne afleverer en samlet opgave hvor alle opgavens elementer er samlet I opgaven skal hver elev have et selvstændigt indlæg. Afslutningsvis fremlægges projektet for klassen. Side 14

15 Titel 11 Formanalyse - Møbler Du skal udføre en formanalyse af et valgfrit møbel produkt af en kendt designer. Grundbog: Design B af Rikke Slot Kristensen m.fl. Del 1 Produktdesign Udleveret materiale: Design - Proces og metode -> Formanalyse side lektioner Analysen afleveres på fronter den 21/9 kl analysere og diskutere design som resultat Individuelt projektarbejde Side 15

16 Titel 12 Produktdesign/design af fysiske omgivelser: Design af plakatsøjle / informationstavle til Uddannelsescenter Rinkøbing-Skjern Der skal designes en plakatsøjle / informationstavle med følgende krav til designet: - Plakatsøjlen/-standeren skal kunne anvendes udendørs eller indendørs (vælg selv) evt. kombineret - Plakatsøjlen/-standeren bør særligt henvende sig til de daglige brugere (jer selv) af uddannelsescenteret - Plakatsøjlen/-standeren skal harmonere med Uddannelsescenteret Ringkøbing Skjerns arkitektur og designprofil - Plakatsøjlen/-standeren skal tiltrække opmærksomhed og være et naturligt samlingssted / pickup point. - Plakatsøjlens/-standerens stil og udformning kan evt. tænkes ind flere steder på uddannelsescenteret. - Må gerne fungere som et møbel Alle faser fra designprocessen skal indgå i rapporten: 11. Designbreif 12. Planlægning (opstilling af hvad I skal nå - opfølgning) 13. Designproblem 14. Hovedgreb - (dvs. hovedgrebets udvikling gennem processen ) 15. Research (beskrivelse af hvad der undersøges) 16. Moodboards (bruges som værktøj) 17. Målgruppe (minervamodel og manden i midten) 18. Idegenerering 19. Scannede/fotograferede skitser (til og fravalg skal fremgå) 20. Færdigtegning 21. Fysisk model afleveres - der indsættes Foto af model rapport 22. Skriftlig opsummering Grundbog: Design B af Rikke Slot Kristensen m.fl. Del 1 Produktdesign / Del 2 Kommunikationsdesign Projektet indledes med observationer og fotoregistrering af Uddannelsescenterets arkitektur, dette overføres til moodboards, som danner udgangspunkt for idefasen. Side 16

17 På denne måde designes der med udgangspunkt i de fysiske omgivelser, som produktdesignet er en del af. 10 lektioner Elevtid 7 timer Skriftlig opsummering afleveres på fronter - analysere design ud fra produktionsmæssige, samfundsmæssige, økonomiske, historiske, kulturelle, miljømæssige og etiske kriterier - analysere og vurdere design ud fra rumlige, materialemæssige, konstruktionsmæssige, teknologiske og æstetiske kriterier - perspektiverer design ud fra formmæssige, funktionelle og kommunikative kriterier. - analysere og diskutere design som proces og som resultat - identificere et designproblem samt formulere, planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt, som baseres på et hovedgreb - formidle en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi - foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces Projektarbejde pararbejde Side 17

18 Titel 13 - Gårdhaver Design af fysiske omgivelser: Gårdhaver Der findes fire gårdhaver (grøn) i/omkring HTX gymnasiet samt et gårdrum som ligger op mod HTX men er under anden brug, endvidere findes der nogle åbne gårdrum. Der skal udarbejdes et koncept for brug og indretning af min. de fire interne gårdrum. Konceptvalget skal være velbegrundet. Bæredygtighedsprincippet skal være stærkt forankret og dokumenteret i projektet. Det kan være biodiversitet, energi, resurseforbrug, genbrug mv. Der udvælges et gårdrum som der arbejdes videre med. Gårdrummet bearbejdes i sådan en grad at alle væsentlige detaljer er belyst. Der skal udarbejdes modeller der tydeligt viser ideen. 14 lektioner Fremlæggelse af projekt = 2 lektioner I alt 16 lektioner + elevtid 6 timer Kompetencer, læreplanens mål: Analysere og diskutere design som proces og resultat. Formidle en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi. Foretage, dokumentere og begrunde valg i en design proces. Eleverne skal arbejde med et designforløb. Eleverne når gennem brainstorm, skitseproces og research frem til designet. Eleven får kendskab til designprocessens mange problemer. Eleverne dokumenterer egen designproces både skriftligt og gennem skitser. Gruppearbejde Der laves udstilling og opgaven fremlægges for klassen (alle skal fremlægge) Der afleveres skriftlig opsummering gruppevis Husk billeder fra udstillingen/modellerne Side 18

19 Titel 14 Arkitekturanalyse Du skal finde/vælge en bygning at analysere skal godkendes - Indsæt mange store billeder af bygningen i din aflevering - Billederne skal forklares Grundbog: Design B af Rikke Slot Kristensen m.fl. Del 4 ARKITEKTUR Udleveret materiale (hjælpeskema) 6 lektioner - analysere arkitektur ud fra samfundsmæssige, økonomiske, historiske, kulturelle, miljømæssige og etiske kriterier - analysere og vurdere design ud fra rumlige, materialemæssige, konstruktionsmæssige, teknologiske og æstetiske kriterier - analysere og diskutere arkitektur som proces og som resultat Pararbejde Side 19

20 Titel 15 Design af fysiske omgivelser - Arkitektur Der arbejdes videre med den valgte bygning i titel 14. Hver enkelt gruppe får stillet individuel opgave Grundbog: Design B af Rikke Slot Kristensen m.fl. Del 4 ARKITEKTUR Udleveret materiale (hjælpeskema) 16 lektioner Kompetencer, læreplanens mål: Analysere og diskutere design som proces og resultat. Formidle en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi. Foretage, dokumentere og begrunde valg i en design proces. Eleverne skal arbejde med et designforløb. Eleverne når gennem brainstorm, skitseproces og research frem til designet. Eleven får kendskab til designprocessens mange problemer. Eleverne dokumenterer egen designproces både skriftligt og gennem skitser. Alle faser i designprocessen skal indgå: 1. Designbreif indeholdende den givne opgave 2. Designproblem 3. Hovedgreb 4. Research 5. Målgruppe 6. Idegenerering 7. Scannede/fotograferede skitser 8. Færdigtegning 9. Foto af mockup-model 10. Skriftlig opsummering Pararbejde - Titel 16 Grafisk design Layout til virksomhed Side 20

21 Kommunikationsdesign Grafisk design Der arbejdes med Teori i forbindelse med grafisk design udarbejdelse af mindre, individuelle projekter Analyse og vurdering af grafisk design Projekt: Du skal udfærdige et layout til en virksomhed eller produkt. Du skal designe et logo til et af nedenstående 4 firmaer eller et andet selvvalgt fiktivt firma. (ikke redesign) I opgaven skal du som designer igennem følgende faser i designprocessen Brainstorm (farver, typogafi, billeder, ikoner, symboler, tekst, navn mv.) Research. (Hvilke andre logoer findes der og hvad er hhv. godt og skidt ved dem? Skitsering. (Der skitseres med blyant, tusch ikke pc! Rentegning. (først her må du bruge pc ikke et krav Præsentation (Logoet skal vises mindst tre steder i brug.) Grundbog: Rikke Sloth Kristensen m.fl.: Design B 9 lektioner + elevtid 7 Gennem dette projekt skal eleverne: identificere et designproblem samt formulere, planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt, som baseres på et hovedgreb formidle en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces Par-arbejde Eleverne (grupperne) skal ud over den skriftlige aflevering (rapport) afleverer en powerpoint hvor alle opgavens elementer er samlet Der skal forberedes fremlæggelse over for en opponentgruppe Side 21

22 Titel 17 Grafisk design Plakat Kommunikationsdesign Grafisk design Der arbejdes med Teori i forbindelse med grafisk design udarbejdelse af mindre, individuelle projekter Analyse og vurdering af grafisk design Projekt: Du skal udfærdige et layout til en virksomhed eller produkt. I skal designe en plakat - Vi vælger et aktuelt emne I opgaven skal du som designer igennem følgende faser i designprocessen Brainstorm (farver, typogafi, billeder, ikoner, symboler, tekst, navn mv.) Research. (Hvilke andre logoer findes der og hvad er hhv. godt og skidt ved dem? Skitsering. (Der skitseres med blyant, tusch ikke pc! Rentegning. (først her må du bruge pc ikke et krav Præsentation (Logoet skal vises mindst tre steder i brug.) Grundbog: Rikke Sloth Kristensen m.fl.: Design B 9 lektioner + elevtid 7 Gennem dette projekt skal eleverne: identificere et designproblem samt formulere, planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt, som baseres på et hovedgreb formidle en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces Par-arbejde Side 22

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium Htx Design C Claus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium, Esbjerg Design B Dorthe Søndergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Esbjerg Tekniske Gymnasium Fag og niveau Lærer Design B Dorthe Søndergaard Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium Htx Design B Claus

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2014 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Design C Anders Baunbæk

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2015 / 2016

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2015 / 2016 Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Design B Dorthe Søndergaard Hold 2.G Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2009-2011 Institution Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Vibenhus Design B Line Høyer Hold 3.a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Design C CRA HH3A-KOM

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF Design C Klavs Moltzen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science HTX Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj, juni, 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF Design C Klavs

Læs mere

Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk,

Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk, Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin: 2013/2014, 2014/2015 Institution: Uddannelse: Herning HF og VUC HF-kreativ Fag og niveau: Design B Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Fredericia HF Design C Klavs Moltzen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Efterårssemester 2012 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 12 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December, 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF Design og arkitektur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Design og arkitektur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science HTX Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 12 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Design

Læs mere

1.1.3 Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk,

1.1.3 Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk, Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin: 2014/2015, 2015/2016 Institution: Uddannelse: Herning HF og VUC HF-kreativ Fag og niveau: Design B Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over planlagte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG HTX DesignB Ane Friis 15hx3hkomdes Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution HF VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Design C TBN og RF Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Htx Design

Læs mere

Linda Bendiks Hasselström (LB)

Linda Bendiks Hasselström (LB) Kære selvstuderende i: Design C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 8-16 På mailadressen: LB@kvuc.dk Med venlig hilsen Linda Bendiks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Htx Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Efterårssemester 2013 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 11 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Htx Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 09 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Htx Design (C) Jakob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau HTX Design B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14/ juni 15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Design C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design C Jeannette Mørdrup 14desc1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2013 Institution KTS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Vibenhus Design B Line Høyer Hold 2.v

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design C Mette Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design C Mette Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse design og arkitektur

Undervisningsbeskrivelse design og arkitektur Undervisningsbeskrivelse design og arkitektur Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Horsens HF og VUC HF2 og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016/2017 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf DesignC Mette Bock

Læs mere

Madspild, bæredygtigt design/innovation designprocessen Kommunikation og produktdesign Tværfagligt: Young Enterprice innovation og design

Madspild, bæredygtigt design/innovation designprocessen Kommunikation og produktdesign Tværfagligt: Young Enterprice innovation og design Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin: 2012/2013, 2013/2014 Institution: Uddannelse: Herning HF og VUC HF-kreativ Fag og niveau: Design B Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: 2015/2016 Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Design C TBN (og RF

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 16/17 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse EUX Design C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 10 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011 til juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive Tekniske Gymnasium HTX Design B Søren Vester

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, skoleår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi A Lærer(e) Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design C Mette Maria

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 til december 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Ringkøbing

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj, 2016 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2017 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Grenå Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX-El Teknikfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTx Kommunikation/It

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2013 Jul. 2014 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 2013/14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG HTX Design og produktion A - Tekstil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2010 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014 - Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kom/IT C Torsten B.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 (fortsætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HRS Hotel og restaurantskolen, HTX Gasto-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 Jul. 2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi A+B Jørgen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2011 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2014-15 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Markedskommunikation Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere