Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016"

Transkript

1 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15

2 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen mellem mestringsevnen i gruppetilbud vs. individuel vejl. er sammenlignelige Udvikling i frhld til målsætning:... 6 Udviklingen i brgernes mestringsevne... 6 Den samlede udvikling... 7 Evaluering af Fysisk Aktivitet der bidrager til bedre trivsel Evaluering af Min Dagligdag Effektevaluering tid & ressurcer Side 2 af 15

3 Hvedresultater Kvalitet: Der er målt på indsatsen ved individuel vejledning g vejledning i gruppetilbud ver en peride på 3. mdr. Udviklingen i brgernes mestringsevne: Brgernes mestringsevne er tæt på uændret efter 3 mdr. med individuel vejledning, idet den gennemsnitligt stiger med 0,05 (skala 0-4). Der pnås en frbedring i brgernes mestringsevne ved 16 % af målsætningerne. Der ses en større stigning i brgernes mestringsevne efter 3 mdr. med gruppetilbud, idet den gennemsnitligt stiger med 0,46 ved gruppetilbud. Der pnås en frbedring i brgernes mestringsevne ved 42 % af målsætningerne. Samlet set ses en begrænset stigning i brgernes mestringsevne med 0,11 efter. 3 mdr. Der er ikke væsentlig frskel på udviklingen i den gennemsnitlige scre fr handicap & psykiatri. Udvikling i frhld til målsætning: Ved 50 % af målsætningerne udvikler brgernes mestringsevne sig under målsætningen. Ved 44 % af målsætningerne udvikler brgernes mestringsevne sig svarende til målsætningen. Ved 6 % af målsætningerne udvikler brgernes mestringsevne sig ver målsætning. Ressurcer: 21,7 % af brgerne deltg i gruppetilbud i frløbsstudiet (13 brgere). Blandt de 13 brgere reduceredes den individuelle vejledningstid med 10,67 vejledningstimer pr. uge (inkl. kørsel frberedelsestid ikke medtaget). Der er reduceret med 3 timers kørsel pr. uge. Hvedresultaterne er uddybet med data i nedenfr: Effektevaluering af kvalitet Der er fretaget screeninger af alle brgere i Handicap & Scialpsykiatri ( 85), der mdtg hjemmevejledning g/eller gruppetilbud i måleperiden: 1. screening er fretaget medi september screening er fretaget medi december 2015 Side 3 af 15

4 Handicap & Scialpsykiatri havde ved måleperidens start 65 brgere, der mdtg hjemmevejledning g/eller gruppetilbud. 5 brgere er udtaget af målingen 1. Datagrundlag: Målsætningstype - frdeling Antal Andel % Brgere i alt Brgere der har deltaget i gruppetilbud ,7 Antal målsætninger Fasthldelsesmål 66 41,25 Udviklingsmål 94 58,75 59% 41% Fasthldelsesmål Udviklingsmål Frdeling af køn & alder på deltagere i gruppetilbud: Kvinde Mand Alder Brger 1 X 22 Brger 2 X 22 Brger 3 X 24 Brger 4 X 24 Brger 5 X 27 Brger 6 X 35 Brger 7 x 37 Brger 8 X 42 Brger 9 X 45 Brger 10 X 51 Brger 11 X 54 Brger 12 X 56 Brger 13 X 56 I alt 11 2 Median 37 Gennemsnitsalder 38,1 1 5 brgere fik psat mål, men er udtaget af slutmålingen. Dette, da det er vurderet, at <5 ugers indsats ikke kan anvendes sm sammenligningsgrundlag. Det er dg nødvendigt at understrege, at 3 brgere har vurderet, at de ikke længere havde behv fr støtte, g der kan derfr være en udvikling hs disse 3 brgere, sm ikke ses af måleresultatet. Brger 1: Brgeren har ikke ønsket, g derfr ikke mdtaget, hjemmevejledningen i hele måleperiden. Brger 2: Brgeren har været på højskle i 2/3 af måleperiden, g derfr ikke mdtaget hjemmevejledning. Brger 3: Efter 3 uger i måleperiden ønskede brgeren ikke længere hjemmevejledning. Brger 4: Efter 4 uger i måleperiden ønskede brgeren ikke længere hjemmevejledning. Brger 5: Efter 4 uger i måleperiden ønskede brgeren ikke længere hjemmevejledning. 2 Der var 16 gruppedeltagere fra start, men 3 brgere har ikke gennemført gruppetilbuddet (=deltaget <3 gange). Side 4 af 15

5 Test fr at frskellen mellem mestringsevnen i gruppetilbud vs. individuel vejl. er sammenlignelige. Idet vi ønsker at sammenligne udviklingen i mestringsevnen fr de t grupper (gruppetilbud vs. individuel vejl.), er det vigtigt, at grupperne ikke er fr frskellige fra start. Er der str frskel i udgangspunktet, kan en eventuel frskel i udviklingen meget vel tænkes at hænge sammen med frskellen i udgangspunktet. Vi ønsker derfr at undersøge, m de t grupper ligner hinanden, eller m evt. frskelle må tilskrives tilfældigheder. Der anvendes χ 2 -test gdness f fit (frdi vi har t frdelinger, vi vil teste md hinanden). H 0 : Der er ikke signifikant frskel på grupperne. Eventuelle afvigelser skyldes tilfældigheder. Gruppe Individuel I alt Gruppe Individuel I alt P-værdi = 0,36 > 0,05 (5 % signifikansniveau) Da P>0,05 kan H 0 ikke frkastes. Der er således ikke signifikant frskel på de t grupper, g eventuel afvigelse må tilskrives tilfældigheder. 3 Da der skal være minimum 5 værdier i hver gruppe, anvendes der gruppering. 4 Frdelingen, sm den vil se ud, hvis der frdeles helt ligeligt i grupperne. Side 5 af 15

6 Udvikling i frhld til målsætning: Sm en del af målsætningen er der taget stilling til, m brgernes mestringsevne frventedes at blive frringet, fasthldt eller frbedret. Der er målt på udviklingen i frhld til målsætningen: Under målsætning Svarende til målsætning Over målsætning I alt Ved ca. halvdelen af de pstillede mål udvikler brgernes mestringsevne sig under målsætning. Udvikling i frhld til målsætning 6% Under målsætning 44% 50% Svarende til målsætning Over målsætning Udviklingen i brgernes mestringsevne Hver brger har arbejdet med én eller flere målsætninger i måleperiden. Det er målt, hvrledes brgerens mestringsevne har udviklet sig. Følgende viser udviklingen frdelt på handicap/psykiatri g gruppetilbud/individuel vejledning. Antal Andel % Antal målsætninger i alt Målsætninger i gruppetilbud Målsætninger ved individuel vejl Den prcentvise udvikling er strt set ens fr handicap g psykiatri (antal målsætninger er angivet på søjlerne): Udvikling i brgernes mestringsevne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle Handicap Psykiatri Mestringsevnen er frringet Mestringsevnen er frbedret Mestringsevnen er uændret Side 6 af 15

7 Den prcentvise udvikling viser, at der pnås en frbedring i mestringsevnen ved væsentlig flere af de målsætninger, der arbejdes med i gruppetilbud sammenlignet med de målsætninger, der arbejdes med ved individuel vejledning (antal målsætninger er angivet på søjlerne): Udvikling i brgernes mestringsevne - Gruppetilbud vs. individuel vejl. Gruppetilbud Individuel vejledning % 20% 40% 60% 80% 100% Mestringsevnen er frringet Mestringsevnen er frbedret Mestringsevnen er uændret Den samlede udvikling Gennemsnitlig scre: - Brgernes mestringsevne stiger med -0,05 ved individuel vejledning. - Brgernes mestringsevne stiger gennemsnitligt med -0,46 ved gruppetilbud. - Der er kun begrænset frbedring i den samlede gennemsnitlige mestringsevne. Samlet set stiger brgernes gennemsnitlige mestringsevne med -0,11 efter 3 mdr. - Der er ikke væsentlig frskel på udviklingen i den gennemsnitlige scre fr handicap & psykiatri. -0,50-0,40-0,30-0,20-0,10 0,00-0,46-0,05-0,11 Individuel vejl. Gruppetilbud Samlet Skalaen er Fælles Sprg II hvr: 0 = Ingen/ubetydelige begrænsninger, 1 = Lette begrænsninger, 2 = Mderate begrænsninger, 3 = svære begrænsninger, 4 = ttale begrænsninger Side 7 af 15

8 Gennemsnitlig scre 1. screening Gennemsnitlig scre 2. screening Udvikling Individuel vejl. & gruppetilbud 2,24 2,13-0,11 Individuel vejl. 2,24 2,18-0,05 Gruppetilbud 2,29 1,83-0,46 Psykiatri 2,13 2,00-0,14 Handicap 2,38 2,29-0,09 Skalaen er Fælles Sprg II hvr: 0 = Ingen/ubetydelige begrænsninger, 1 = Lette begrænsninger, 2 = Mderate begrænsninger, 3 = svære begrænsninger, 4 = ttale begrænsninger. Da der ikke er ngen kntrlgruppe, sm ikke har mdtaget indsats, kan der ikke siges nget m, hvrledes mestringsevnen kunne frventes at have udviklet sig, såfremt brgerne ikke havde mdtaget indsats. Rød = frringet mestringsevne, Gul = uændret mestringsevne, Grøn = frbedret mestringsevne. Udviklingen i brgernes mestringsevne frdelt på mråde: Udvikling Individuel vejl. Udvikling Gruppetilbud Udvikling I alt Mbilitet - -2,00-2,00 Struktur & verblik -0,17-0,50-0,21 Kmmunikatin -0, ,20 Sciale kmpetencer/scialt liv 0,08-0,57-0,15 Psykisk trivsel & tryghed -0,13-0,33-0,15 Aktiviteter i dagligdagen -0,07-0,33-0,09 Øknmi -0, ,07 Sundhed 0,14-0,29 0,00 Fritid & beskæftigelse 0,00-0,00 Blig 0,00-0,00 Persnlig pleje 0,20 0,00 0,17 Samlet fr alle mråder -0,05-0,46-0,11 Skalaen er Fælles Sprg II hvr: 0 = Ingen/ubetydelige begrænsninger, 1 = Lette begrænsninger, 2 = Mderate begrænsninger, 3 = svære begrænsninger, 4 = ttale begrænsninger. Fr alle mråder gælder det, at brgernes mestringsevne udvikler sig mere i gruppetilbud, end ved individuel vejledning. Den største frskel ses i Sciale kmpetencer/scialt liv. Samtidig fremgår det, at mestringsevnen ved persnlig pleje ikke udvikler sig i psitiv retning uanset indsats. Side 8 af 15

9 Nedenfr ses scren ved henhldsvis 1. g 2. screening: Alle målsætninger individuel vejledning & gruppetilbud: Gennemsnitlig scre Gennemsnitlig scre Udvikling 1. screening 2. screening Mbilitet 3,00 1,00-2,00 Struktur & verblik 2,50 2,29-0,21 Kmmunikatin 2,60 2,40-0,20 Sciale kmpetencer/scialt liv 2,35 2,20-0,15 Psykisk trivsel & tryghed 2,06 1,91-0,15 Aktiviteter i dagligdagen 2,28 2,18-0,09 Øknmi 2,60 2,53-0,07 Sundhed 2,00 2,00 0,00 Fritid & beskæftigelse 1,83 1,83 0,00 Blig 1,50 1,50 0,00 Persnlig pleje 2,00 2,17 0,17 Samlet fr alle mråder 2,24 2,13-0,11 Individuel vejledning: Gennemsnitlig scre Gennemsnitlig scre Udvikling 1. screening 2. screening Mbilitet Kmmunikatin 2,60 2,40-0,20 Struktur & verblik 2,58 2,41-0,17 Psykisk trivsel & tryghed 2,03 1,90-0,13 Aktiviteter i dagligdagen 2,17 2,10-0,07 Øknmi 2,60 2,53-0,07 Fritid & beskæftigelse 1,83 1,83 0,00 Blig 3,00 3,00 0,00 Sciale kmpetencer/scialt liv 2,46 2,54 0,08 Sundhed 2,00 2,14 0,14 Persnlig pleje 2,00 2,20 0,20 Samlet fr alle mråder 2,24 2,18-0,05 Gruppetilbud: Gennemsnitlig scre Gennemsnitlig scre Udvikling 1. screening 2. screening Kmmunikatin Fritid & beskæftigelse Øknmi Blig Mbilitet 3,00 1,00-2,00 Sciale kmpetencer/scialt liv 2,14 1,57-0,57 Struktur & verblik 2,00 1,50-0,50 Psykisk trivsel & tryghed 2,33 2,00-0,33 Aktiviteter i dagligdagen 3,33 3,00-0,33 Sundhed 2,00 1,71-0,29 Persnlig pleje 2,00 2,00 0,00 Samlet fr alle mråder 2,29 1,83-0,46 Side 9 af 15

10 16. december 2015 Evaluering af Fysisk Aktivitet der bidrager til bedre trivsel Frm: Gruppeinterview med de seks fremmødte deltagere. Det gennemsnitlige fremmøde: 6,6 brgere pr. gang. Opsamling: Gruppedeltagerne gav alle udtryk fr, at de havde fået nget ud af at deltage i gruppetilbuddet. Flere deltagere havde plevet vægttab, g flere havde indarbejdet de fysiske øvelser i hverdagen. Deltagerne gav udtryk fr, at det var psitivt at være en del af en gruppe, g at dét, at vejledningen fregår i en gruppe, betyder, at det bliver mere frpligtende samtidig med, at det er rart at udveksle erfaringer med andre. 5 ud af 6 fremmødte ønskede at frtsætte i gruppefrløbet. Indhld hvad synes brgerne, de får ud af gruppetilbuddet Det er spændende at prøve nget nyt. Jeg laver de stleøvelser, vi har lært. Jeg laver dem hver dag. Det er en gd måde at starte dagen på. Det er gdt med knkrete mål. Man kan bruge bgen til at se, hvr langt man er kmmet. Det giver tilfredsstillelse at skrive det ned. Så kan man se srt på hvidt, hvad man har pnået. Man tænker ver, hvad man putter i munden. Det er et strt skridt fr mig, at have tabt 1,3 kg. Jeg spiser ikke så meget slik mere. Der er sket meget fr mig. Det er gdt, at man kan kmme her g blive mtiveret af hinanden. Det har været hyggeligt at være her. Det er gdt med runden, man lærer af hinanden. Det er gdt fr mig at være i en gruppe. Man har gruppen i baghvedet. Man tænker ver, hvad man skal sige til de andre. Side 10 af 15

11 Hvad kunne gøre gruppetilbuddet bedre? Jeg vil gerne sidde mindre i en stl. Mere bevægelse, mindre teri. Ikke nget med blde. Vi vil gerne mere ind i salen g lave nget på maskinerne. Jeg vil mere ud g gå i naturen. Det ville være gdt, med nget madlavning. Ngle sunde pskrifter. Ydre rammer: Lkalet er fint. Tidspunktet er lidt sent. Det er gdt med 2 t gruppeledere. I supplerer hinanden, g I kmmer med frskellige ideer. Fremmøde: 10 deltagere er ikke fr mange. Side 11 af 15

12 15. december 2015 Evaluering af Min Dagligdag Frm: Gruppeinterview med de fem fremmødte deltagere. Det gennemsnitlige fremmøde: 6,2 brgere pr. gang. Opsamling: Gruppedeltagerne gav alle udtryk fr, at de havde fået nget ud af gruppefrløbet. Flere gruppedeltagere gav udtryk fr, at dét, at vejledningen fregår i en gruppe var psitivt, g at især det at udveksle erfaringer med andre der er i en lignende situatin, sm de selv, er særlig gdt. De gav udtryk fr, at det er rart at tale med andre, der frstår deres situatin. Indhld hvad synes brgerne, de får ud af gruppetilbuddet/hvad mangler? Samarbejdsaftalen er rigtig gd. Den giver tryghed, g det gør, at man tør åbne sig p. Det betyder nget, at man skriver under. Det er rart at tale med andre, der har det på samme måde sm én selv. Ngle der plever det samme, sm man selv har plevet. Det er gdt at høre andres erfaringer. Man kan tale med de andre i gruppen m ting, sm man ikke kan tale med familie g venner m. Andre frstår det ikke. Det er gdt med fkuspunkter. De er en øjenåbner. Det er gdt at få skrevet det ned. Det er svært at arbejde med mål. Det er svært at gøre nget andet, end det man plejer. Det er gdt, at man bliver tvunget til at tage tget. Det er en udfrdring. Det er gdt at få kntakter. Så kan man hilse g sige hej, når man møder persnen i byen. Savner mere praktisk eks. at få lært at arbejde med en cmputer, så man bliver mere tryg ved e-bks, brger.dk, Nem-Id sv. Det ville være gdt med ½ times praktiske pgaver hver gang. Ydre rammer: Det er trygt at være i Værestedet det kender jeg. Det er gdt at sidde rundt m brdet det føles hjemligt. Det er rart, at der er 2 gruppeledere. Side 12 af 15

13 Fremmøde: Det er gdt at være 6-8 persner hver gang, så tør man åbne sig p. 11 persner er fr mange. Det er lidt skræmmende at man er så mange, men det skal man j arbejde med. Side 13 af 15

14 Effektevaluering tid & ressurcer Frigjrte timer i piltprjektet: Ugentlig besparelse (timer) Årlig besparelse (krner) Reduceret timefrbrug inkl. kørsel 10, ,59 Kørselsgdtgørelse ,94 I alt (21,7% af brgerne i gruppetilbud) 10, ,53 Det er 300 kr. i timeløn/43,59 arbejdssuger pr. år = tal fra business case (VIS). Frbehld fr pnået besparelse: Det er således muligt at frigøre lønmidler fr ,53 kr. ved de 2 gruppetilbud frudsat at medarbejderne ikke bruger mere frberedelsestid ved gruppetilbud, end de gør ved individuel vejledning. Ved individuel vejledning bruges der i gennemsnit 9 minutter pr. brger pr. uge. Ved gruppetilbuddene har der været stre udsving i frberedelsestiden i piltprjektet. Der har været brugt mere tid på frberedelse af gruppetilbud, end det har været tiltænkt, hvilket blandt andet skyldes et større behv i pstartsfasen. Samtidig har reduktinen i timefrbruget til individuel vejledning frigivet timer, der i stedet er blevet brug på frberedelse. Det er ikke hensigten, at medarbejderne fremver skal anvende den frigivne tid til ekstra frberedelse. Hvis der fremver ugentligt afsættes 1,5 times frberedelse til et gruppetilbud med 10 deltagere, svarer det til frberedelsestiden til individuel vejledning (9 min. pr. brger). I piltprjektet har medarbejderne brugt ca. 8 timer m ugen på frberedelse af gruppetilbuddene. Med 8 timers frberedelse ser besparelsen således ud: Frigjrte timer i piltprjektet (timer pr. uge) Årlig besparelse pnået i piltprjektet (krner) Reduceret timefrbrug inkl. kørsel 4, ,97 Kørselsgdtgørelse ,94 I alt (21,7% af brgerne i gruppetilbud) 4, ,91 Det er 300 kr. i timeløn/43,59 arbejdssuger pr. år = tal fra business case (VIS) Hvis gruppetilbuddene rulles ud til at mfatte 95 % af brgerne, g frberedelsen reduceres til niveau fr individuel vejledning, vil den ptentielle besparelse se således ud: Besparelse ved 95 % af brgerne i gruppetilbud (timer pr. uge) Årlig besparelse ved 95 % af brgerne i gruppetilbud (krner) Reduceret timefrbrug inkl. kørsel 46, ,67 Kørselsgdtgørelse 13, ,70 I alt 46, ,37 Det er 300 kr. i timeløn/43,59 arbejdssuger pr. år = tal fra business case (VIS) Det er således muligt at frigøre ,37 kr. årligt fra lønmidler g kørselsgdtgørelse ved pnåelse af målsætning m 95 % af brgerne i gruppefrløb. Denne besparelse frudsætter samme brgernrmering g samme behv fr vejledning hs de inkluderede brgere sm ved det gennemførte piltprjekt. 5 Der er rundet p fra 2:57 til 3 timer. 6 Der er rundet p fra 2:57 til 3 timer. Side 14 af 15

15 Timefrbrug før g under gruppetilbud vejledertid inkl. kørsel: Brger Antal timer pr. uge til individuel vejledning - før gruppetilbud (inkl. kørsel) Estimerede antal timer pr. uge til individuel vejledning - ved gruppetilbud (inkl. kørsel) Antal reducerede medarbejdertimer Brger 1 02:00 00:00 02:00 Brger 2 12:00 06:45 05:15 Brger 3 03:40 03:40 00:00 Brger 4 01:40 00:30 01:10 Brger 5 02:30 02:30 00:00 Brger 6 03:10 01:50 01:20 Brger 7 04:00 02:00 02:00 Brger 8 01:30 00:40 00:50 Brger 9 04:15 01:45 02:30 Brger 10 01:40 00:00 01:40 Brger 11 01:05 00:20 00:45 Brger 12 02:10 01:00 01:10 Brger 13 01:00 01:00 00:00 2 gruppetilbud 00:00 08:00-08:00 I alt 40:40 30:00 10:40 Timefrbrug før g under gruppetilbud kørsel: Brger Medarbejdertimer til kørsel til individuel vejledning pr. uge - før gruppetilbud Antal medarbejdertimer til kørsel til individuelvejledning - ved gruppetilbud Reduceret kørselstid - ved gruppetilbud Brger 1 0:20 0:00 0:20 Brger 2 0:20 0:00 0:20 Brger 3 0:00 0:00 0:00 Brger 4 0:00 0:00 0:00 Brger 5 0:20 0:00 0:20 Brger 6 1:00 0:40 0:20 Brger 7 0:20 0:00 0:20 Brger 8 0:15 0:15 0:00 Brger 9 0:08 0:02 0:06 Brger 10 0:30 0:30 0:00 Brger 11 0:10 0:00 0:10 Brger 12 0:20 0:00 0:20 Brger 13 0:40 0:00 0:40 I alt 4:23 1:27 2:56 Side 15 af 15

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER. Marts 2016

EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER. Marts 2016 EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER Marts 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Evalueringens hvedknklusiner... 3 2.1 Opfølgende evaluering af indsatsen i 2016 g 2017... 5 3. Krt

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012 031212 Behandling på væresteder Afsluttende evaluering af prjektet på Blå Krs Danmarks væresteder Prjektperide 2008-2012 Indhldsfrtegnelse: 0. Resumé s. 3 1. Prjekt Behandling på væresteder s. 7 2. Behandling

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Rapport vedr. unge på væresteder.

Rapport vedr. unge på væresteder. Rapprt vedr. unge på væresteder. Kvantitativ g kvalitativ analyse af brugerne på væresteder g varmestuer i Kirkens Krshær, KFUM s Sciale arbejde g Blå Krs Danmark med særlig fkus på gruppen af unge på

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Ny struktur på plejeboligområdet

Ny struktur på plejeboligområdet Ny struktur på plejebligmrådet NOTAT Der er indkmmet 11 høringssvar på frslaget m ny ledelsesstruktur på plejebligmrådet. Af tilbagemeldingerne kan det ses, at mråderne har frhldt sig til de frmål, der

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen NOTAT J. Nr.: 004909-2012 Direkte genbrug evaluering af rdningen Indhld Sammenfatning... 3 Histrien den plitiske beslutning. 5 Nutiden den fungerende rdning 6 Indsamlingen 6-7 Mdtagefaciliteterne Mdtagelsen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere