200 ud af mere end (Læs mere om besøget på side 5) September Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø"

Transkript

1 September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den september af Folketingets Udvalg for Småøer samt deres gæster. Det er en rigtig god tradition, at medlemmerne af Folketinget, som er med til at lovgive om småøernes rammebetingelser, ønsker at få dialog med beboerne gennem ø-besøg. Som vært for besøget har VenøBoen mulighed for at fortælle om, hvad beboere selv gør og kan gøre for at udvikle lokalsamfundet. VenøBoen kan samtidig give udvalgsmedlemmerne et førstehåndsindtryk af de begrænsninger, der fra lovgiverside ubevidst lægges ned over et minisamfund, som det Venø er. Vi fylder ikke meget, hverken som stemmer til Folketinget eller i areal. Alligevel får vi mulighed for at blive hørt. Det er demokrati, når det er bedst og formentlig temmelig dansk! Venøboerne er på mange måder begunstiget af sin geografi, en interesseret kommune og mange beboere, der er parate til at yde indsatser til fællesskabet. VenøPosten ønsker Udvalget et godt ophold på Venø og håber, at værterne formår at pege på områder, hvor ændringer i eller fortolkning af rammebetingelserne kan medvirke til at styrke lokalsamfundet og dets rolle i og bidrag til det øvrige samfund. / VenøPosten Jan Bendix (Læs mere om besøget på side 5)

2 VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer Kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene M. Jensen, tlf Julie Gjern Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Sig nærmer tiden, hvor der igen skal være menighedsrådsvalg. Allerede nu kan vi konstatere, at to i rådet ikke ønsker genvalg. De udtrykker begge, at arbejdet har været spændende og udfordrende, og de har følt stor glæde ved det gode samarbejde, der er i Menighedsrådet. Men det er enhvers ret at sige, at nu har man gjort sin borgerpligt. Det er meget vigtigt, at vi får de to pladser genbesat. Der skal være fem valgte medlemmer i rådet. Derudover er sognepræsten født medlem. Hvis vi ikke kan etablere et fuldt råd, kan vi komme i den situation, at vi bliver slået sammen med et andet menighedsråd. I vores tilfælde vil det blive sammen med Struer, fordi vi har fællesskab med hensyn til præstebetjening. Derfor er det vigtigt, at mange møder op til orienteringsmødet den 18. september, for at høre om arbejdet i Menighedsrådet. Høre om arbejdet, der er sket siden sidste valg, samt hvilke planer der er for de næste 4 år. Kirkerenoveringen vil komme til at fylde meget. Dels ved at få det økonomiske grundlag i orden og dels selve renoveringen. Så der bliver brug for personer, der interesserer sig for fundraising og byggeri. Men også personer, der er interesseret i at fortsætte og udvikle den aktivitet, der er i vores sogn. Vel mødt! / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen HØSTGUDSTJENESTE Traditionen tro vil vi fejre høsten med en familiegudstjeneste søndag den 23. september kl. 10:00. Børnene vil modtage en indbydelse til gudstjenesten, fordi deres medvirken er af stor betydning. Vi håber på mange høstgaver, som børnene vil bringe ind i kirken. Arkivfoto: Ove Bjerre-Pedersen Efterfølgende vil der være sammenkomst i præstegården, hvor der serveres kaffe, saft og et stykke brød. Vi vil synge sammen. Gaverne vil blive bortloddet og overskuddet går til julehjælpen i Struer Kommune. / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen 2

3 ... VenøBoen ORIENTERINGSMØDE Der skal vælges nyt menighedsråd i Venø Sogn. Selve valget finder sted tirsdag den 13. november, men det er nu, forberedelserne går i gang. Derfor indkaldes alle interesserede til orienteringsmøde: tirsdag den 18. september kl. 19:00 i Børnehuset. Aftenens program: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer 3. Redegørelse for Menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for Menighedsrådet 5. Redegørelse for regler vedrørende opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget 6. Afslutning og kaffe I forlængelse af orienteringsmødet vil der hvis de fremmødte ønsker det være mulighed for at opstille én eller flere kandidater. Der skal vælges fem medlemmer til Venø Menighedsråd. Valgbestyrelsen for Venø Sogn: Formand Per Mikkelsen Klitten 1, Venø, 7600 Struer Tlf , Kandidatlister kan indleveres til: Ellen Hylleberg Riisvej 24, Venø, 7600 Struer Tlf , Helle Stensgaard Karlsen Nørskovvej 4b, Venø, 7600 Struer Tlf , Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen Anker Jensen (formand) tlf , Søren Lang Hindkjær (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto venoe.dk/foreninger/venoeboen Venø Borger- og Grundejerforening Otto Kiørboe (næstformand) tlf , Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man forudlejer Børnehuset 10 gange ydes der 50 % rabat mod forudbetaling Priser for øboere: 1 dags leje: 125 kr. Døgnleje: 350 kr. 2 døgns leje: 600 kr. Priser for øvrige: 1 dags leje: 250 kr. Døgnleje: 700 kr. 2 døgns leje: kr. Henvendelse vedr. udlejning skal ske til Antoinette Jensen, mobil , mail Medlemskab tegnes hos kasserer Helle Gjern, tlf Det koster kr. 100 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Hjertestarter Kapelbygningen ved Venø Kirke, Klitten 1, Venø Se mere om Venø på: venoe.dk 3

4 DET SKETE Foto: Charly Clemmensen Fælles hundeluftning... eller måske et sted til fartkontrol? TO PROJEKTER FÅR Ø-STØTTE Så kan Venø glæde sig over endnu et par bidrag fra Landdistriktspuljens ø- støtte midler! Det drejer sig dels om tilskud til nyindretning af Venøsund på kr., så museums- og reservefærgen kan indgå i turisttrafikken. En af de betingelser, som søfartsmyndighederne har stillet Venøsund Færgelaug overfor er, at færgen overdækkes og indrettes med toilet. Det er et større projekt, som færgelauget tidligere har orienteret om i VenøPosten. De samlede projektomkostninger løber op i over kr. Derfor er færgelauget i gang med at søge midler fra anden side også. Det andet tilskud er givet til en telthal på Venø Havn. Bevillingen er på kr. og givet til Venø Borger- og Grundejerforening. Telthallen er planlagt som midlertidigt samlingssted på Venø Havn. VenøPosten forventer at kunne bringe flere detaljer om projektet i et kommende nummer af bladet. / VenøPosten Red. BØRNEHUSET RYDDER OP OG MALER! Lørdag den 18. august afholdtes den årlige arbejdslørdag i børnehuset. Godt 30 børn og voksne mødte op, og der blev ydet en stor indsats med trimning af de udvendige omgivelser og ikke mindst oprydning og maling indendørs. Der var også tid til, at nogle af børnene spillede rundbold og efter arbejdet var der arrangeret fællesspisning. Venø Børne- og Ungdomshus vil gerne takke for den store opbakning til arbejdslørdagen. / Venø Børne- og Ungdomshus bestyrelse Flemming Damgaard Foto: Peter Petersen Foto: Peter Petersen Mens der arbejdes! 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN VELKOMMEN TIL UDVALGET FOR SMÅØER! På venøboernes vegne byder jeg velkommen til de fem folketingsmedlemmer, som repræsenterer Udvalget for Småøer. Beboerforeningen VenøBoen er glade og stolte over, at Udvalget har valgt Venø som en af de tre øer, der besøges på årets tur til danske småøer. Vi har sammensat et program, der forhåbentlig giver indtryk af en ø, der arbejder ihærdigt for at udvikle lokalsamfundet under de givne forudsætninger. I 2009/10 deltog Venø i et projekt, som var igangsat af Småøernes Aktionsgruppe. Resultaterne af, at flere end 70 af øens 200 beboere deltog aktivt i at formulere øens egen udviklingsplan, er vi stolte af. Venø har rykket. Som lokalsamfund er vi blevet mere robuste og i stand til at tage imod udfordringer, som vi både lokalt og nationalt stilles over for. På denne og den næste side har vi valgt at give en status på vores udviklingsplan. Vi er (selvfølgelig!) ikke igennem, men vi er synes vi selv på rette vej, godt hjulpet af Struer Kommune og af de finansieringsmuligheder, som gives regionalt, nationalt og på EU-basis. Vi tror også, at vi kan nå hurtigere frem til vores mål, hvis der fra lovgivernes side tages lidt flere hensyn til de særlige ø-forhold. Det er vi parate til at drøfte med udvalget under besøget og vi takker, fordi vi får taletid. VenøBoen ønsker Udvalget et udbytterigt besøg på Venø og håber, at vi kan være med til at give idéer til lovgivningsarbejdet, der kan udvikle lokalsamfundene på de danske småøer, inkl. Venø. Velkommen! / VenøBoen Anker F. Jensen Besøgsprogram den 4. september Her er hovedpunkterne fra programmet: Venø Færgen (vært: Søren Adsersen) Venøsund Fisk og Skaldyr (vært: Ole Borbjerggaard) Venø Kirke (vært: Per Mikkelsen) Venø Havn og Venøsund (vært: Bjarne Tingkær) Venø Efterskole (vært: Erik Poulsen) VenøBoen (vært: Anker F. Jensen) Venø Kro (vært: Udvalget) Under opholdet på Venø benytter gæsterne øens overnatningssteder Venø Bussen transporterer gæsterne til Venø og på den efterfølgende tur til Fur og Egholm Deltagere i studieturen for Udvalget for Småøer Udvalget: Hans Chr. Schmidt (V), formand Simon Kollerup (S), næstformand Annette Lind (S) Flemming D. Larsen (V) Mette Hjermind Dencker (DF) Sekretariat: Jørgen Nielsen Tommy Jørgensen Ø-sammenslutningen: Dorthe Winther, formand Eva Terkelsen, næstformand Lise Thillemann Sørensen, sekretariatsleder Udvalgets gæster: Niels Viggo Lynghøj, borgmester, Struer kommune Michael Thomsen, Regionsrådet, Region Midt 5

6 VENØ UDVIKLINGSPLAN VENØ UDVIKLINGSPLAN EN STATUS Det er nu snart mere end to år siden, at Venø udviklingsplan så dagens lys: Visionen for Venø er, at øen skal være et attraktivt bosætningsområde for alle aldersgrupper og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere. Sådan udtryktes visionen i planen, og sådan tjener den fortsat som ramme for de aktiviteter, som venøboerne arbejder med for at sikre et levedygtigt lokalsamfund. Planen listede projektidéer og konkrete aktiviteter. VenøPosten har neden for i billeder samlet et udpluk af gennemførte og igangsatte opgaver. Der er fortsat opgaver, der fortjener at blive gennemført, og nye er kommet til. Venøboerne har ikke ligget på den lade side! / VenøPosten Jan Bendix Venø som attraktivt bosætningsområde og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere Lo kalsamfundets udvikling K ulturel udvikling Tur ismeudvikling Børnefamilier Erhvervsklub Venø Kirke Destination Venø Boliger Produktudvikling Halbyggeri, Venø Efterskole Konferenceoperatør Kabellægning og mobildækning Kurhus Venø Havn Tilbagevendende arrangementer Foreningsforenkling Forretningsservice Bosætning Skovbørnehave Energi 6 Er hvervsudvikling Udsigtstårn

7 DET SKER GENERALFORSAMLING VenøBoen afholder generalforsamling den 25. oktober 2012 kl. 19:30 på Venø Efterskole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Vedrørende pkt. 4: Forslag skal være formanden i hænde senest den 14. september. Vedrørende pkt. 6: Karin Christensen, Bodil Anker-Møller og Anker F. Jensen er på valg, alle modtager genvalg. / VenøBoen Anker F. Jensen MØDE OM TURISME Invitation til øboere, som møder vores turister og arbejder for at give dem en god oplevelse på øen: tirsdag den 25. september kl. 19:30 i Venø Billedværksted. Sommeren er gået. Turistsæsonen er ved at være slut. Som mange gange før har jeg haft et væld af dejlige oplevelser sammen med vores sommergæster og det samme, tænker jeg, at mange andre i turistbranchen har haft. Når jeg cykler rundt på øen, ser jeg, hvordan der arbejdes for, at her skal være indbydende at komme. Der ligger både arbejde og tanker bag. Sådan trækker vi på samme hammel uden at snakke om det - og det behøver vi jo heller ikke men jeg synes nu alligevel, det kunne være hyggeligt og givende for os at mødes over en kop kaffe. I bliver ikke mødt med en fast dagsorden. Jeg synes, at vi skal snakke om de oplevelser, som hører til denne sommer, og noget om vores tanker om næste år. Nu er mit håb blot, at mange vil tage mod invitationen og komme. Tilmelding af hensyn til kaffe/kage senest den 23. september. Tlf , / Venø Billedværksted/Venø B&B Lis Jensen VENØS URTER Med dette nummer tager Venø- Posten fat i en række indlæg om nyttige urter, der, som vi andre, trives på Venø. VenøPosten har bedt eksperten Søren Baggesen, Havstokken 22C, om at finde, beskrive anvendelsen og fotografere de urter, som han selv har gode erfaringer med. Læserne kan glæde sig til kendte og for nogle ukendte grønne vækster. Søren begynder med hyben. Hyben hører ikke til de mest populære, men i vodka kan den måske blive det! / VenøPosten Red. HYBEN ROSA ROGUSA Findes overalt på Venø. God til marmelade og der findes opskrifter på hybensuppe. Også god til snaps: brug helt modne bær, fjern kernerne, dæk med snaps uden smag (billig vodka er glimrende), skal trække en lille uge og filtreres gennem et kaffefilter. Det gælder for den, som for alle urtesnapse, at den har godt af at stå og modne et par måneder. Opskriften giver en ekstrakt, som skal tyndes med vodka i forholdet 1 hyben/2 vodka. / Søren Baggesen FREDAGSKLUB Næste fredagsklub er den 28. september kl. 16:30 i Børnehuset. / Venø Børne- og Ungdomshus Flemming Damgaard 7

8 DET SKETE OUTSIDERNE VINDER De sædvanlige favoritter fra Nørskovvej og Riisvej måtte forlade banen på Venø Efterskole efter at have tabt på points til Kimingen, Lønningen, Vigen og Klitten. De 4 veje udgjorde det stærke hold, som slog sig igennem 4 x 15 minutters hård rundbold med nye regler, som den kyndige Dorthe Sauer havde lavet for at undgå borgerkrig. Årets gaderundbold havde en anden fornyelse på programmet. Det var Jens Christian Brødbæks opvarmningsprogram, der både i varighed og kompleksitet, slog alle rekorder. I hvert fald var det tydeligt, at programmet udmattede de deltagere, der var oppe i årene. Arrangementet var traditionen tro en succes, hvor mere end 60 venøboere løb sig rundtossede! / VenøPosten Jan Bendix Foto: Peter Petersen Sommer med forhindringer! GADEFEST PÅ RIISVEJ Marius Hindkjær og Amalie Pedersen med forældre plus det løse kaldte os sammen! Fredag den 3. august kl. 15 var rammen sat til gadefest på Riisvej. Arrangørerne havde klogeligt opsat et telt i den sydlige ende af Riisvej, da sommervejret også denne dag var lunefuldt! Pænt goddag til alle, nye som gamle, var 1. punkt på dagsordenen. 2. punkt var kaffe/te og saftevand samt masser af hjemmebagte kager. Dernæst valgfrit program, som blandt andet bød på et lille sangarrangement med unge hollandske piger og drenge, som var gået i land på Venø. De lå for svaj ud for Venø Camping og var på sejltur i noget af Europa i et gammelt træskib. Dernæst... mellem bygerne... spil på vejen af en hver art (vi skulle gerne også fortræne til den kommende ø-rundbolddyst) samt snak over en øl eller to, mens der blev kreeret salater og stegt kød. Tag med, hvad du selv spiser! Af uransagelige årsager bliver der så altid, med sådan en ordre, mad til dobbelt så mange! Så udvalget var stort! Flere havde medbragt gamle fotos, fra da Riisvej var ung og næsten ubebygget - sjovt at se for os, der ikke har oplevet dette. Aftenen bød også på Kongespil og magnum Mikado i skæret fra både det nye gadelys samt fakler, idet sommeren kom igen senere på aftenen! Hyggelig eftermiddag og aften, som kalder på en gentagelse en anden gang! / Marianne Pedersen, Riisvej 12 D 8

9 DET SKER VENØ SVØMNING Vi tager nu hul på svømmesæsonen igen på det sædvanlige tidspunkt om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi har hele svømmehallen med livredder for os selv. Venø Svømning er for alle aldersgrupper, så både børn og voksne kan deltage. Udover det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte det lille bassin med 34 grader varmt vand, og som har en dybde på mellem 60 og 90 cm. Priserne for at deltage i svømning er følgende: Voksne: kr. 200 for 10 gange kr. 25 pr. gang Børn: kr. 110 for 10 gange kr. 15 pr. gang Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf eller senest den 7. september. Hvis man ikke ønsker at være tilmeldt som fast svømmer, skal man blot møde op i svømmehallen fra gang til gang. Der er svømning disse 10 lørdage: Den 8., 15., 22. og 29. september Den 6. og 27. oktober Den 3., 10., 17. og 24. november / Venø GIF Søren Lang Hindkjær VENØ GIF: BILLARD Så begynder billardsæsonen! Mød op på Nørskov mandag den 3. september kl. 14:00 eller ring og tilmeld dig til Svend Helge Petersen på tlf Bliver der for mange til et hold, er der mulighed for en alternativ tid, som I selv vælger, så det passer alle (og Nørskov). Pris for hele sæsonen er 200 kr. Yderlige spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf / Venø GIF Anne Thusgaard PILEFLETNINGSKURSUS Venø Borger- og Grundejerforening arbejder på at få etableret et pilefletningskursus til vinter. Nærmere om tid og sted følger i næste nummer af VenøPosten. / Venø Borger- og Grundejerforening Hans L. Pedersen SÅ KAN DER FLISHUGGES IGEN! Venø får ny flisplads! Det sker efter velvilligt tilsagn fra Sønderskov, Hans Peter Jensen og Bente Bjerre, om at lægge område til for flisegnet materiale. Venøboere og sommerhusejere med grene og kviste kan for fremtiden aflevere råvarerne på området ved Østre Strand. Følg skiltet Badestrand og tøm traileren på arealet helt mod øst. Efter at Kommunen er ophørt med at udføre flishugning, har vi selv skulle finde en løsning på opgaven og samtidig undgå unødvendig transport til genbrugspladsen i Struer. I en prøveperiode på et år tager Ø-Pedellen, Mogens Askanius, sig af opgaven med selve flishugningen. Betalingen for flishugning er 20 kr. i den opstillede postkasse ved aflevering af et trailerlæs grene og efterfølgende 20 kr., hvis der hentes flis på stedet. Trailerstørrelse ca. 120x200 cm. / Venø Borger- og Grundejerforening Hans L. Pedersen 9

10 DET SKETE DET RIGTIGE HJØRNE I STRUER Fotos: Jan Bendix Årets Sansefestival var en kæmpesucces for Struer, og det dryppede fint på Venø! Venø Efterskole, Venøsund Færgelaug og Venø kartofler & lam havde slået lejr og kajplads ved Sarpsborgpigen. Her væltede det ind med gæster, der nød solen og de tilbud, der kunne gives af de tre fra Venø. Fra kl gik det slag i slag med salg af bålfremstillede pandekager, grillstegte pølser, nyopgravede kartofler og smagsprøver på Venøs lammeprodukter. Venøsund Færgelaug fik sig nogle nye medlemmer og den gamle trofaste færge en masse besøg. Børnene fik klappet nogle lam, så det var en ren lyst for både børn, voksne og lam. / VenøPosten Red. TILSYN MED VENØSUND I VENØ HAVN Efter et par overraskelser med udfald af lænsepumpe på Venøsund har vi valgt at installere en advarselslampe på styrehuset. Det gør det muligt for os på en enkel måde at tjekke, at pumpen kan få strøm til driften, når det er nødvendigt. Bestyrelsen glæder sig over, at rigtig mange venøboere har sagt ja til på skift at føre det daglige tilsyn med elforsyningen og fortøjningerne af Venøsund. Der bliver i den nærmeste tid skrevet en vagtplan for overvågningen og for de bagvagter, der kan tilkaldes, hvis der er behov for reparation eller særlig sagkundskab! Tak for hjælpen med at holde Venøsund flydende! / Venøsund Færgelaug Bjarne Tingkær Sørensen Med månen som toplanterne kl. 05:27 den 11. august! Foto: Charly Clemmensen PS: Læs om den modtagne ø-støtte på side 4 endnu en hjælp til at få fuld fornøjelse af vores gamle færge. 10

11 DET SKER EN TØRN MERE PÅ HAVNEN Vi havde en rigtig god arbejdsdag i juni med stor arbejdsiver og effektivitet, som medførte, at Havnehuset blev tjæret, vinduerne malet, fliser lagt, ukrudt fjernet og borde/bænke malet. Der var roser fra mange efter indsatsen. Men... vi synes der skal endnu et lille nap til og inviterer derfor til en ny arbejdsdag lørdag den 22. september kl. 9:00. Opgaverne er denne gang fliselægning, afgrænsning af P-plads mod vejen med pæle, tilretning ved/af gyngestativet, oprydning og havearbejde. Vi beværtes som sidst af Peter Henriksen i Havnehuset med morgenkaffe med rundstykker kl. 9:00 og med frokost (pølser og kartoffelsalat). Alle er velkomne! Der skal lyde en meget stor tak til de mange, der arbejder med på havnen. I næste nummer af VenøPosten bringer vi en status for vores arbejde i bestyrelsen. Struer Kommune har meddelt, at det kommunalt udpegede medlem udtræder af Venø Havns bestyrelse med virkning fra den 1. januar / Venø Havn Mette Jaffke ÅBNINGSTIDER I SEPTEMBER Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf venoe-kartofler.dk Venø Havnehus Åbent: Hele ugen fra kl. 10:00-18:00. Der kan desuden åbnes efter aftale. Tlf , mobil LIMFJORDEN RUNDT 2012 Den september bliver der igen mulighed for at se de flotte træskibe, der tager turen rundt om Venø. Fra (pålidelig?) kilde (Sven Bendix Pedersen, Venø Færgefart) oplyses, at stemningen ved den slags sejladser ikke er så ringe endda. / VenøPosten Red. Arkivfoto: Sven Bendix Pedersen Venø Billedværksted Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 ellers efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf venoe-billedvaerksted.dk LEMVIG TYNSET VENØ?? Hvad er nu det?, vil være et naturligt læserspørgsmål. Svaret er enkelt. Det er de tre partnere i et samarbejde mellem Lemvig Gymnasium, Nordøsterdalens videregående skole i Tynset, Norge og Venø Efterskole. Siden 1991 har Lemvig Gymnasium udvekslet med nordmændene og for at skabe fornyelse i den danske del af programmet, så er Venø Efterskoles natur og friluftslinje blevet inddraget i år. I dagene den september invaderes øen af i alt 40 elever plus lærere, der skal benytte Venø Efterskoles faciliteter (havkajakker) og Venøs natur. Elisabeth Moltke fra Lemvig Gymnasium står for arrangementet. Vi håber, at vejret viser sig fra den gode side sneen overlader vi trygt til nordmændene, når skituren gennemføres i vinter! / VenøPosten Red. Venø Kro Køkkenet har åbent torsdag, fredag og lørdag fra kl. 17:30 21:00 Lukket lørdag den 1. september. Søndags Brunch den 30. september fra kl. 11:00-15:00. Bordbestilling: tlf venoekro.dk 11

12 VENØ I SEPTEMBER Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten oktober 2012 bedes sendt til: senest den 23. september i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 20. september. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd og VenøBoen. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Jan Bendix og Bettina Kjær Korrektør: Marianne Pedersen Trykning: Jan Bendix a/s venoe.dk/venoeposten Venø-kalender På venoe.dk findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten Red. 2. september kl.10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 3. september kl. 14:00 GIF, billard, Nørskov 4. september Besøg af Folketingets Udvalg for Småøer 8. september kl. 13:00 GIF, svømning ( fast svømmer : tilmeld. 7/9) 9. september kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen september Limfjorden Rundt, træskibssejlads 15. september kl. 13:00 GIF, svømning 16. september kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjenste v/ Per Mikkelsen 18. september kl. 19:00 Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg 2012, Børnehuset 22. september kl. 09:00 Arbejdsdag på Venø Havn 22. september kl. 13:00 GIF, svømning 23. september kl.10:00 Høstgudstjeneste med efterfølgende sammenkomst i præstegården v/ Per Mikkelsen 25. september kl. 19:30 Turismemøde, Venø Billedværksted (tilmeld. 23/9) 28. september kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 29. september kl. 13:00 GIF, svømning 30. september kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 Lektiecafé: i Børnehuset hver mandag kl. 16:15 GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 12

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø Maj 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø VenøBoen og venøboerne

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere