200 ud af mere end (Læs mere om besøget på side 5) September Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø"

Transkript

1 September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den september af Folketingets Udvalg for Småøer samt deres gæster. Det er en rigtig god tradition, at medlemmerne af Folketinget, som er med til at lovgive om småøernes rammebetingelser, ønsker at få dialog med beboerne gennem ø-besøg. Som vært for besøget har VenøBoen mulighed for at fortælle om, hvad beboere selv gør og kan gøre for at udvikle lokalsamfundet. VenøBoen kan samtidig give udvalgsmedlemmerne et førstehåndsindtryk af de begrænsninger, der fra lovgiverside ubevidst lægges ned over et minisamfund, som det Venø er. Vi fylder ikke meget, hverken som stemmer til Folketinget eller i areal. Alligevel får vi mulighed for at blive hørt. Det er demokrati, når det er bedst og formentlig temmelig dansk! Venøboerne er på mange måder begunstiget af sin geografi, en interesseret kommune og mange beboere, der er parate til at yde indsatser til fællesskabet. VenøPosten ønsker Udvalget et godt ophold på Venø og håber, at værterne formår at pege på områder, hvor ændringer i eller fortolkning af rammebetingelserne kan medvirke til at styrke lokalsamfundet og dets rolle i og bidrag til det øvrige samfund. / VenøPosten Jan Bendix (Læs mere om besøget på side 5)

2 VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer Kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene M. Jensen, tlf Julie Gjern Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Sig nærmer tiden, hvor der igen skal være menighedsrådsvalg. Allerede nu kan vi konstatere, at to i rådet ikke ønsker genvalg. De udtrykker begge, at arbejdet har været spændende og udfordrende, og de har følt stor glæde ved det gode samarbejde, der er i Menighedsrådet. Men det er enhvers ret at sige, at nu har man gjort sin borgerpligt. Det er meget vigtigt, at vi får de to pladser genbesat. Der skal være fem valgte medlemmer i rådet. Derudover er sognepræsten født medlem. Hvis vi ikke kan etablere et fuldt råd, kan vi komme i den situation, at vi bliver slået sammen med et andet menighedsråd. I vores tilfælde vil det blive sammen med Struer, fordi vi har fællesskab med hensyn til præstebetjening. Derfor er det vigtigt, at mange møder op til orienteringsmødet den 18. september, for at høre om arbejdet i Menighedsrådet. Høre om arbejdet, der er sket siden sidste valg, samt hvilke planer der er for de næste 4 år. Kirkerenoveringen vil komme til at fylde meget. Dels ved at få det økonomiske grundlag i orden og dels selve renoveringen. Så der bliver brug for personer, der interesserer sig for fundraising og byggeri. Men også personer, der er interesseret i at fortsætte og udvikle den aktivitet, der er i vores sogn. Vel mødt! / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen HØSTGUDSTJENESTE Traditionen tro vil vi fejre høsten med en familiegudstjeneste søndag den 23. september kl. 10:00. Børnene vil modtage en indbydelse til gudstjenesten, fordi deres medvirken er af stor betydning. Vi håber på mange høstgaver, som børnene vil bringe ind i kirken. Arkivfoto: Ove Bjerre-Pedersen Efterfølgende vil der være sammenkomst i præstegården, hvor der serveres kaffe, saft og et stykke brød. Vi vil synge sammen. Gaverne vil blive bortloddet og overskuddet går til julehjælpen i Struer Kommune. / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen 2

3 ... VenøBoen ORIENTERINGSMØDE Der skal vælges nyt menighedsråd i Venø Sogn. Selve valget finder sted tirsdag den 13. november, men det er nu, forberedelserne går i gang. Derfor indkaldes alle interesserede til orienteringsmøde: tirsdag den 18. september kl. 19:00 i Børnehuset. Aftenens program: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer 3. Redegørelse for Menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for Menighedsrådet 5. Redegørelse for regler vedrørende opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget 6. Afslutning og kaffe I forlængelse af orienteringsmødet vil der hvis de fremmødte ønsker det være mulighed for at opstille én eller flere kandidater. Der skal vælges fem medlemmer til Venø Menighedsråd. Valgbestyrelsen for Venø Sogn: Formand Per Mikkelsen Klitten 1, Venø, 7600 Struer Tlf , Kandidatlister kan indleveres til: Ellen Hylleberg Riisvej 24, Venø, 7600 Struer Tlf , Helle Stensgaard Karlsen Nørskovvej 4b, Venø, 7600 Struer Tlf , Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen Anker Jensen (formand) tlf , Søren Lang Hindkjær (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto venoe.dk/foreninger/venoeboen Venø Borger- og Grundejerforening Otto Kiørboe (næstformand) tlf , Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man forudlejer Børnehuset 10 gange ydes der 50 % rabat mod forudbetaling Priser for øboere: 1 dags leje: 125 kr. Døgnleje: 350 kr. 2 døgns leje: 600 kr. Priser for øvrige: 1 dags leje: 250 kr. Døgnleje: 700 kr. 2 døgns leje: kr. Henvendelse vedr. udlejning skal ske til Antoinette Jensen, mobil , mail Medlemskab tegnes hos kasserer Helle Gjern, tlf Det koster kr. 100 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Hjertestarter Kapelbygningen ved Venø Kirke, Klitten 1, Venø Se mere om Venø på: venoe.dk 3

4 DET SKETE Foto: Charly Clemmensen Fælles hundeluftning... eller måske et sted til fartkontrol? TO PROJEKTER FÅR Ø-STØTTE Så kan Venø glæde sig over endnu et par bidrag fra Landdistriktspuljens ø- støtte midler! Det drejer sig dels om tilskud til nyindretning af Venøsund på kr., så museums- og reservefærgen kan indgå i turisttrafikken. En af de betingelser, som søfartsmyndighederne har stillet Venøsund Færgelaug overfor er, at færgen overdækkes og indrettes med toilet. Det er et større projekt, som færgelauget tidligere har orienteret om i VenøPosten. De samlede projektomkostninger løber op i over kr. Derfor er færgelauget i gang med at søge midler fra anden side også. Det andet tilskud er givet til en telthal på Venø Havn. Bevillingen er på kr. og givet til Venø Borger- og Grundejerforening. Telthallen er planlagt som midlertidigt samlingssted på Venø Havn. VenøPosten forventer at kunne bringe flere detaljer om projektet i et kommende nummer af bladet. / VenøPosten Red. BØRNEHUSET RYDDER OP OG MALER! Lørdag den 18. august afholdtes den årlige arbejdslørdag i børnehuset. Godt 30 børn og voksne mødte op, og der blev ydet en stor indsats med trimning af de udvendige omgivelser og ikke mindst oprydning og maling indendørs. Der var også tid til, at nogle af børnene spillede rundbold og efter arbejdet var der arrangeret fællesspisning. Venø Børne- og Ungdomshus vil gerne takke for den store opbakning til arbejdslørdagen. / Venø Børne- og Ungdomshus bestyrelse Flemming Damgaard Foto: Peter Petersen Foto: Peter Petersen Mens der arbejdes! 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN VELKOMMEN TIL UDVALGET FOR SMÅØER! På venøboernes vegne byder jeg velkommen til de fem folketingsmedlemmer, som repræsenterer Udvalget for Småøer. Beboerforeningen VenøBoen er glade og stolte over, at Udvalget har valgt Venø som en af de tre øer, der besøges på årets tur til danske småøer. Vi har sammensat et program, der forhåbentlig giver indtryk af en ø, der arbejder ihærdigt for at udvikle lokalsamfundet under de givne forudsætninger. I 2009/10 deltog Venø i et projekt, som var igangsat af Småøernes Aktionsgruppe. Resultaterne af, at flere end 70 af øens 200 beboere deltog aktivt i at formulere øens egen udviklingsplan, er vi stolte af. Venø har rykket. Som lokalsamfund er vi blevet mere robuste og i stand til at tage imod udfordringer, som vi både lokalt og nationalt stilles over for. På denne og den næste side har vi valgt at give en status på vores udviklingsplan. Vi er (selvfølgelig!) ikke igennem, men vi er synes vi selv på rette vej, godt hjulpet af Struer Kommune og af de finansieringsmuligheder, som gives regionalt, nationalt og på EU-basis. Vi tror også, at vi kan nå hurtigere frem til vores mål, hvis der fra lovgivernes side tages lidt flere hensyn til de særlige ø-forhold. Det er vi parate til at drøfte med udvalget under besøget og vi takker, fordi vi får taletid. VenøBoen ønsker Udvalget et udbytterigt besøg på Venø og håber, at vi kan være med til at give idéer til lovgivningsarbejdet, der kan udvikle lokalsamfundene på de danske småøer, inkl. Venø. Velkommen! / VenøBoen Anker F. Jensen Besøgsprogram den 4. september Her er hovedpunkterne fra programmet: Venø Færgen (vært: Søren Adsersen) Venøsund Fisk og Skaldyr (vært: Ole Borbjerggaard) Venø Kirke (vært: Per Mikkelsen) Venø Havn og Venøsund (vært: Bjarne Tingkær) Venø Efterskole (vært: Erik Poulsen) VenøBoen (vært: Anker F. Jensen) Venø Kro (vært: Udvalget) Under opholdet på Venø benytter gæsterne øens overnatningssteder Venø Bussen transporterer gæsterne til Venø og på den efterfølgende tur til Fur og Egholm Deltagere i studieturen for Udvalget for Småøer Udvalget: Hans Chr. Schmidt (V), formand Simon Kollerup (S), næstformand Annette Lind (S) Flemming D. Larsen (V) Mette Hjermind Dencker (DF) Sekretariat: Jørgen Nielsen Tommy Jørgensen Ø-sammenslutningen: Dorthe Winther, formand Eva Terkelsen, næstformand Lise Thillemann Sørensen, sekretariatsleder Udvalgets gæster: Niels Viggo Lynghøj, borgmester, Struer kommune Michael Thomsen, Regionsrådet, Region Midt 5

6 VENØ UDVIKLINGSPLAN VENØ UDVIKLINGSPLAN EN STATUS Det er nu snart mere end to år siden, at Venø udviklingsplan så dagens lys: Visionen for Venø er, at øen skal være et attraktivt bosætningsområde for alle aldersgrupper og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere. Sådan udtryktes visionen i planen, og sådan tjener den fortsat som ramme for de aktiviteter, som venøboerne arbejder med for at sikre et levedygtigt lokalsamfund. Planen listede projektidéer og konkrete aktiviteter. VenøPosten har neden for i billeder samlet et udpluk af gennemførte og igangsatte opgaver. Der er fortsat opgaver, der fortjener at blive gennemført, og nye er kommet til. Venøboerne har ikke ligget på den lade side! / VenøPosten Jan Bendix Venø som attraktivt bosætningsområde og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere Lo kalsamfundets udvikling K ulturel udvikling Tur ismeudvikling Børnefamilier Erhvervsklub Venø Kirke Destination Venø Boliger Produktudvikling Halbyggeri, Venø Efterskole Konferenceoperatør Kabellægning og mobildækning Kurhus Venø Havn Tilbagevendende arrangementer Foreningsforenkling Forretningsservice Bosætning Skovbørnehave Energi 6 Er hvervsudvikling Udsigtstårn

7 DET SKER GENERALFORSAMLING VenøBoen afholder generalforsamling den 25. oktober 2012 kl. 19:30 på Venø Efterskole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Vedrørende pkt. 4: Forslag skal være formanden i hænde senest den 14. september. Vedrørende pkt. 6: Karin Christensen, Bodil Anker-Møller og Anker F. Jensen er på valg, alle modtager genvalg. / VenøBoen Anker F. Jensen MØDE OM TURISME Invitation til øboere, som møder vores turister og arbejder for at give dem en god oplevelse på øen: tirsdag den 25. september kl. 19:30 i Venø Billedværksted. Sommeren er gået. Turistsæsonen er ved at være slut. Som mange gange før har jeg haft et væld af dejlige oplevelser sammen med vores sommergæster og det samme, tænker jeg, at mange andre i turistbranchen har haft. Når jeg cykler rundt på øen, ser jeg, hvordan der arbejdes for, at her skal være indbydende at komme. Der ligger både arbejde og tanker bag. Sådan trækker vi på samme hammel uden at snakke om det - og det behøver vi jo heller ikke men jeg synes nu alligevel, det kunne være hyggeligt og givende for os at mødes over en kop kaffe. I bliver ikke mødt med en fast dagsorden. Jeg synes, at vi skal snakke om de oplevelser, som hører til denne sommer, og noget om vores tanker om næste år. Nu er mit håb blot, at mange vil tage mod invitationen og komme. Tilmelding af hensyn til kaffe/kage senest den 23. september. Tlf , / Venø Billedværksted/Venø B&B Lis Jensen VENØS URTER Med dette nummer tager Venø- Posten fat i en række indlæg om nyttige urter, der, som vi andre, trives på Venø. VenøPosten har bedt eksperten Søren Baggesen, Havstokken 22C, om at finde, beskrive anvendelsen og fotografere de urter, som han selv har gode erfaringer med. Læserne kan glæde sig til kendte og for nogle ukendte grønne vækster. Søren begynder med hyben. Hyben hører ikke til de mest populære, men i vodka kan den måske blive det! / VenøPosten Red. HYBEN ROSA ROGUSA Findes overalt på Venø. God til marmelade og der findes opskrifter på hybensuppe. Også god til snaps: brug helt modne bær, fjern kernerne, dæk med snaps uden smag (billig vodka er glimrende), skal trække en lille uge og filtreres gennem et kaffefilter. Det gælder for den, som for alle urtesnapse, at den har godt af at stå og modne et par måneder. Opskriften giver en ekstrakt, som skal tyndes med vodka i forholdet 1 hyben/2 vodka. / Søren Baggesen FREDAGSKLUB Næste fredagsklub er den 28. september kl. 16:30 i Børnehuset. / Venø Børne- og Ungdomshus Flemming Damgaard 7

8 DET SKETE OUTSIDERNE VINDER De sædvanlige favoritter fra Nørskovvej og Riisvej måtte forlade banen på Venø Efterskole efter at have tabt på points til Kimingen, Lønningen, Vigen og Klitten. De 4 veje udgjorde det stærke hold, som slog sig igennem 4 x 15 minutters hård rundbold med nye regler, som den kyndige Dorthe Sauer havde lavet for at undgå borgerkrig. Årets gaderundbold havde en anden fornyelse på programmet. Det var Jens Christian Brødbæks opvarmningsprogram, der både i varighed og kompleksitet, slog alle rekorder. I hvert fald var det tydeligt, at programmet udmattede de deltagere, der var oppe i årene. Arrangementet var traditionen tro en succes, hvor mere end 60 venøboere løb sig rundtossede! / VenøPosten Jan Bendix Foto: Peter Petersen Sommer med forhindringer! GADEFEST PÅ RIISVEJ Marius Hindkjær og Amalie Pedersen med forældre plus det løse kaldte os sammen! Fredag den 3. august kl. 15 var rammen sat til gadefest på Riisvej. Arrangørerne havde klogeligt opsat et telt i den sydlige ende af Riisvej, da sommervejret også denne dag var lunefuldt! Pænt goddag til alle, nye som gamle, var 1. punkt på dagsordenen. 2. punkt var kaffe/te og saftevand samt masser af hjemmebagte kager. Dernæst valgfrit program, som blandt andet bød på et lille sangarrangement med unge hollandske piger og drenge, som var gået i land på Venø. De lå for svaj ud for Venø Camping og var på sejltur i noget af Europa i et gammelt træskib. Dernæst... mellem bygerne... spil på vejen af en hver art (vi skulle gerne også fortræne til den kommende ø-rundbolddyst) samt snak over en øl eller to, mens der blev kreeret salater og stegt kød. Tag med, hvad du selv spiser! Af uransagelige årsager bliver der så altid, med sådan en ordre, mad til dobbelt så mange! Så udvalget var stort! Flere havde medbragt gamle fotos, fra da Riisvej var ung og næsten ubebygget - sjovt at se for os, der ikke har oplevet dette. Aftenen bød også på Kongespil og magnum Mikado i skæret fra både det nye gadelys samt fakler, idet sommeren kom igen senere på aftenen! Hyggelig eftermiddag og aften, som kalder på en gentagelse en anden gang! / Marianne Pedersen, Riisvej 12 D 8

9 DET SKER VENØ SVØMNING Vi tager nu hul på svømmesæsonen igen på det sædvanlige tidspunkt om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi har hele svømmehallen med livredder for os selv. Venø Svømning er for alle aldersgrupper, så både børn og voksne kan deltage. Udover det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte det lille bassin med 34 grader varmt vand, og som har en dybde på mellem 60 og 90 cm. Priserne for at deltage i svømning er følgende: Voksne: kr. 200 for 10 gange kr. 25 pr. gang Børn: kr. 110 for 10 gange kr. 15 pr. gang Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf eller senest den 7. september. Hvis man ikke ønsker at være tilmeldt som fast svømmer, skal man blot møde op i svømmehallen fra gang til gang. Der er svømning disse 10 lørdage: Den 8., 15., 22. og 29. september Den 6. og 27. oktober Den 3., 10., 17. og 24. november / Venø GIF Søren Lang Hindkjær VENØ GIF: BILLARD Så begynder billardsæsonen! Mød op på Nørskov mandag den 3. september kl. 14:00 eller ring og tilmeld dig til Svend Helge Petersen på tlf Bliver der for mange til et hold, er der mulighed for en alternativ tid, som I selv vælger, så det passer alle (og Nørskov). Pris for hele sæsonen er 200 kr. Yderlige spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf / Venø GIF Anne Thusgaard PILEFLETNINGSKURSUS Venø Borger- og Grundejerforening arbejder på at få etableret et pilefletningskursus til vinter. Nærmere om tid og sted følger i næste nummer af VenøPosten. / Venø Borger- og Grundejerforening Hans L. Pedersen SÅ KAN DER FLISHUGGES IGEN! Venø får ny flisplads! Det sker efter velvilligt tilsagn fra Sønderskov, Hans Peter Jensen og Bente Bjerre, om at lægge område til for flisegnet materiale. Venøboere og sommerhusejere med grene og kviste kan for fremtiden aflevere råvarerne på området ved Østre Strand. Følg skiltet Badestrand og tøm traileren på arealet helt mod øst. Efter at Kommunen er ophørt med at udføre flishugning, har vi selv skulle finde en løsning på opgaven og samtidig undgå unødvendig transport til genbrugspladsen i Struer. I en prøveperiode på et år tager Ø-Pedellen, Mogens Askanius, sig af opgaven med selve flishugningen. Betalingen for flishugning er 20 kr. i den opstillede postkasse ved aflevering af et trailerlæs grene og efterfølgende 20 kr., hvis der hentes flis på stedet. Trailerstørrelse ca. 120x200 cm. / Venø Borger- og Grundejerforening Hans L. Pedersen 9

10 DET SKETE DET RIGTIGE HJØRNE I STRUER Fotos: Jan Bendix Årets Sansefestival var en kæmpesucces for Struer, og det dryppede fint på Venø! Venø Efterskole, Venøsund Færgelaug og Venø kartofler & lam havde slået lejr og kajplads ved Sarpsborgpigen. Her væltede det ind med gæster, der nød solen og de tilbud, der kunne gives af de tre fra Venø. Fra kl gik det slag i slag med salg af bålfremstillede pandekager, grillstegte pølser, nyopgravede kartofler og smagsprøver på Venøs lammeprodukter. Venøsund Færgelaug fik sig nogle nye medlemmer og den gamle trofaste færge en masse besøg. Børnene fik klappet nogle lam, så det var en ren lyst for både børn, voksne og lam. / VenøPosten Red. TILSYN MED VENØSUND I VENØ HAVN Efter et par overraskelser med udfald af lænsepumpe på Venøsund har vi valgt at installere en advarselslampe på styrehuset. Det gør det muligt for os på en enkel måde at tjekke, at pumpen kan få strøm til driften, når det er nødvendigt. Bestyrelsen glæder sig over, at rigtig mange venøboere har sagt ja til på skift at føre det daglige tilsyn med elforsyningen og fortøjningerne af Venøsund. Der bliver i den nærmeste tid skrevet en vagtplan for overvågningen og for de bagvagter, der kan tilkaldes, hvis der er behov for reparation eller særlig sagkundskab! Tak for hjælpen med at holde Venøsund flydende! / Venøsund Færgelaug Bjarne Tingkær Sørensen Med månen som toplanterne kl. 05:27 den 11. august! Foto: Charly Clemmensen PS: Læs om den modtagne ø-støtte på side 4 endnu en hjælp til at få fuld fornøjelse af vores gamle færge. 10

11 DET SKER EN TØRN MERE PÅ HAVNEN Vi havde en rigtig god arbejdsdag i juni med stor arbejdsiver og effektivitet, som medførte, at Havnehuset blev tjæret, vinduerne malet, fliser lagt, ukrudt fjernet og borde/bænke malet. Der var roser fra mange efter indsatsen. Men... vi synes der skal endnu et lille nap til og inviterer derfor til en ny arbejdsdag lørdag den 22. september kl. 9:00. Opgaverne er denne gang fliselægning, afgrænsning af P-plads mod vejen med pæle, tilretning ved/af gyngestativet, oprydning og havearbejde. Vi beværtes som sidst af Peter Henriksen i Havnehuset med morgenkaffe med rundstykker kl. 9:00 og med frokost (pølser og kartoffelsalat). Alle er velkomne! Der skal lyde en meget stor tak til de mange, der arbejder med på havnen. I næste nummer af VenøPosten bringer vi en status for vores arbejde i bestyrelsen. Struer Kommune har meddelt, at det kommunalt udpegede medlem udtræder af Venø Havns bestyrelse med virkning fra den 1. januar / Venø Havn Mette Jaffke ÅBNINGSTIDER I SEPTEMBER Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf venoe-kartofler.dk Venø Havnehus Åbent: Hele ugen fra kl. 10:00-18:00. Der kan desuden åbnes efter aftale. Tlf , mobil LIMFJORDEN RUNDT 2012 Den september bliver der igen mulighed for at se de flotte træskibe, der tager turen rundt om Venø. Fra (pålidelig?) kilde (Sven Bendix Pedersen, Venø Færgefart) oplyses, at stemningen ved den slags sejladser ikke er så ringe endda. / VenøPosten Red. Arkivfoto: Sven Bendix Pedersen Venø Billedværksted Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 ellers efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf venoe-billedvaerksted.dk LEMVIG TYNSET VENØ?? Hvad er nu det?, vil være et naturligt læserspørgsmål. Svaret er enkelt. Det er de tre partnere i et samarbejde mellem Lemvig Gymnasium, Nordøsterdalens videregående skole i Tynset, Norge og Venø Efterskole. Siden 1991 har Lemvig Gymnasium udvekslet med nordmændene og for at skabe fornyelse i den danske del af programmet, så er Venø Efterskoles natur og friluftslinje blevet inddraget i år. I dagene den september invaderes øen af i alt 40 elever plus lærere, der skal benytte Venø Efterskoles faciliteter (havkajakker) og Venøs natur. Elisabeth Moltke fra Lemvig Gymnasium står for arrangementet. Vi håber, at vejret viser sig fra den gode side sneen overlader vi trygt til nordmændene, når skituren gennemføres i vinter! / VenøPosten Red. Venø Kro Køkkenet har åbent torsdag, fredag og lørdag fra kl. 17:30 21:00 Lukket lørdag den 1. september. Søndags Brunch den 30. september fra kl. 11:00-15:00. Bordbestilling: tlf venoekro.dk 11

12 VENØ I SEPTEMBER Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten oktober 2012 bedes sendt til: senest den 23. september i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 20. september. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd og VenøBoen. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Jan Bendix og Bettina Kjær Korrektør: Marianne Pedersen Trykning: Jan Bendix a/s venoe.dk/venoeposten Venø-kalender På venoe.dk findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten Red. 2. september kl.10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 3. september kl. 14:00 GIF, billard, Nørskov 4. september Besøg af Folketingets Udvalg for Småøer 8. september kl. 13:00 GIF, svømning ( fast svømmer : tilmeld. 7/9) 9. september kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen september Limfjorden Rundt, træskibssejlads 15. september kl. 13:00 GIF, svømning 16. september kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjenste v/ Per Mikkelsen 18. september kl. 19:00 Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg 2012, Børnehuset 22. september kl. 09:00 Arbejdsdag på Venø Havn 22. september kl. 13:00 GIF, svømning 23. september kl.10:00 Høstgudstjeneste med efterfølgende sammenkomst i præstegården v/ Per Mikkelsen 25. september kl. 19:30 Turismemøde, Venø Billedværksted (tilmeld. 23/9) 28. september kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 29. september kl. 13:00 GIF, svømning 30. september kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 Lektiecafé: i Børnehuset hver mandag kl. 16:15 GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 12

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ VIL TURISTER! Står det til Venøs turistaktører, så skal der sættes flere skibe i søen for at øge turisternes interesse for at

Læs mere

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf.

Læs mere

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul!

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul! December 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen,

Læs mere

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST Juni 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø August 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø DEN NY Med augustnummeret følger tillæg om Venø Færgefart i anledning af indsættelsen af Venø Færgen. Fotos: Preben Friis og Jan Bendix

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø SAMLET SET! Velkommen til 2012! Det er det andet og sidste år, der er omfattet af Venø udviklingsplan. Årsskifter har det med at blive

Læs mere

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester!

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester! Juni 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Venø fester! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard Maj 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk

Læs mere

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON!

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON! Februar 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø EGON! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Charly Clemmensen PÅ VEJ 2010 bliver et begivenhedsrigt år for Venø. Efter lang tro tjeneste tager venøboerne og øens besøgende

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE

FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Oktober 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Kirkeordningen på Venø er OK - Det kirkelige arbejde fungerer godt på Venø,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude!

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude! April 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Lys forude! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Oktober 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

???? HVAD NU? Maj 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Maj 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø???? Foto: Jan Bendix HVAD NU? Venø Campings fremtid har været det store samtaleemne på øen, efter at ejerskiftet blev kendt for et par

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Marts 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard

Marts 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard Marts 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Gertrud Damgaard VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis Maj 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Preben Friis LIVSBEKRÆFTENDE! En søndag eftermiddag i april gav Venøs børn og unge koncert på Nørskov. Koncerten var arrangeret

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen April 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Kai Rostrup Jensen VENØBOERNE VENTER SPÆNDT! Havnehuset har, som det kan læses i dette nummer af VenøPosten, fået nye forpagtere.

Læs mere

November 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard SPOR

November 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard SPOR November 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard SPOR VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Januar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix

Januar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix Januar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Godt nytår! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING

Juli 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING Juli 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Gertrud Damgaard SPEJLING VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul!

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! December 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere