Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre"

Transkript

1 Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

2 Side Danske Kloakmestre. December 2008 Redaktion leif Hansen formand Verner H. Kristiansen næstformand Tommy Borlund Olsen Oplag 3600 stk. Udgiver Danske Kloakmestre Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tlf.: Fax: Produktion og sats Degn Grafik Skårupvej 28. Ravnkilde 9610 Nørager Tlf.: Fax: For annoncering i FAKTUELT kontakt Verner H. Kristiansen på mail Hjemmesiden har skiftet navn til Har du døgnvagtservice og ønsker at stå på listen på foreningens hjemmeside, kan du kontakte sekretariatet på tlf Forside billede Biolog og Kloakklovn ved vandløb Næste Faktuelt udkommer medio marts 2009 Deadline for februar, 15. maj, 14. august, 13. november. Bladet udkommer ca. 1 måned senere. Annoncer og evt. indlæg eller bare gode ideer til bladet, sendes på mail til: Indhold Formanden har ordet Formanden takker af Abonnement på FAKTUELT Uddannelse Oprustning i kampen mod overtrædelser Uddannet som kloakrørlægger Tag flere lærlige ind - NU Har du styr på reglerne Indmelding Ledningsejerregistret - LER Studietur for medlemmer Generalforsamling En løftet pegefinger Komprimeringskursus Dæksel til bundfældningstanke og pumpebrønd.. 20 Næstformanden har ordet Har du nogle kommentarer til vores medlemsblad Faktuelt, vil vi meget gerne have, at du sender et par ord til Marianne på så vil hun sørge for, at vi får det at vide, uden at du bliver hængt ud. Vi vil gerne lave Faktuelt så godt som overhovedet muligt. Det kan vi kun, hvis vi får nogle kommentarer til, hvordan vi kan gøre det bedre. Der gøres opmærksom på, at indhold i artikler og annoncer er annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en offentlig holdning hos Danske Kloakmestre. Bladets redaktion redigerer alene det redaktionelle indhold. Det laver bestyrelsen også ERFA-Grupperne efter 1 år Lidt julesjov Opslagstavlen Samhandelsaftaler/samarbejdsaftaler

3 Danske Kloakmestre. December 2008 Side Formanden har ordet Brancheforeningen Danske Kloakmestre blomstrer Da sikkerhedsstyrelsen afskaffede sikkerhedsstillelsen, var vores forening af mange dømt til at gå en langsom død i møde. Bestyrelsen og de mange trofaste medlemmer som møder op til generalforsamlingen ville det anderledes. Vi ville overleve ved at tilbyde uddannelse og holde vores medlemmer til ilden med hensyn til viden og nye tiltag i faget. Vi var/er i den heldige situation at have en stor medlemsskare og være formuende. Vi kan bl.a. tilbyde gratis kurser til vores medlemmer og lave faglige arrangementer med et pænt tilskud. På de sidste rørcenterdage TI afholdte havde vi en bus fra Nordjylland med opsamlinger hele vejen igennem Jylland, Fyn og Sjælland til Tåstrup. En succes der ihærdigt arbejdes på at gentage. Vi holder kloakseminarer/-kurser i det meste af landet hvert år i november med den meget kompetente underviser Johs. Petersen fra KK, godt hjulpet af Tommy fra bestyrelsen. Det er seminarer/kurser vi får megen ros for og derfor er stolte af. Vi har efter ihærdig indsats fra næstformanden, Verner Kristiansen, fået dette flotte blad FAKTUELT på benene og en ligeså flot ny hjemmeside. Det er bestyrelsens overbevisning, at dette blad og hjemmesiden og vores ihærdige indsats for oplysning og undervisning i det hele taget, vil være med til fortsat at styrke vores forening og bevare autorisationsloven. Vi har i dag 481 medlemmer i Danske Kloakmestre, hvilket er den største sammenslutning af aut. kloakmestere i Danmark. Kommunerne skal spare, men hvor skal de spare? Da kommunerne skulle have deres budgetter til at balancere uden at skatten måtte hæves, skulle der endnu en sparerunde til. Hvor skal der så spares? Det ser ud som om det endnu en gang er kloakkerne, det går ud over mange steder. Vi kan tilbyde gratis kurser til vores medlemmer toiletterne, der er i politikkernes tanker. Det bliver ikke ved med at gå godt i de kommuner, der ikke får investeret i kloakkerne. Efter min overbevisning stammer de fleste - hvis ikke alle - problemer med rotter i byerne fra utætte og dårligt vedligeholdte kloakker. Hvis kloakkerne er godt vedligeholdt og dermed tætte, ville rotterne ikke komme ud af kloakkerne for at yngle, og så ville de grønne vintre ikke blive beskyldt for, at der er så mange rotter i byerne. Hvis/når kommunen får renoveret deres kloakker, er det så en god idé for kloakmesteren at sætte rottestopbrønde/rottespærrer op? Ja, for omsætningen i hvert fald. Det er tvivlsomt, om det er godt for miljøet. Jeg er overbevist om, at stikledningerne i mange tilfælde ikke bliver renoveret, før det bliver pålagt grundejerne. De fleste grundejere tænker ikke på kloakken, så længe toilettet virker. Rottespærreren (afhængigt af typen) kan betyde store problemer for kloakspulefirmaet. Rottespærreren, hvis den virker efter hensigten og forhindrer rotterne i at komme ind i stikledningen, vil den forhindre rotten i at virke som sladrehank. Rotten kommer ikke op og fortæller, at den er gal med kloakken dernede, og så bliver kloakken ikke renoveret, før den bryder helt sammen efter i længere tid at have forårsaget forurening af vores undergrund. Vi bør renovere stikledningerne I takt med at kommunen renoverer hovedledningerne, burde stikledningerne have et eftersyn. Er det ikke muligt politisk at få lov til at komme ind på privat grund, burde vi i det mindste få de stikledninger med i tilstandsrapporten, når vi kan gøre det for kr. Når der handles ejendom, er der i mange tilfælde noget friværdi tilstede. Sælger har i de fleste tilfælde et million beløb og køber har mulighed for 30 års lån og tryghed/vished for kloakkens tilstand, så her er det fornuftigt at få udgiften med. Ved finanslovsforhandlingerne kom der godt nok fokus på svinske toiletter på nogle skoler, men det er vist ikke dét under Det behøver ikke at koste en formue at vurdere stikledningen med et kamera. Der er ikke behov for en stor DTVK uddannel-

4 Side Danske Kloakmestre. September 2008 se og en tv-vogn til flere millioner for at vurdere, om kloakken er nedslidt. En autoriseret kloakmester med et transportabelt TV-inspektionsudstyr og lidt erfaring kan klare den opgave for kroner. Autorisationsloven skal bevares for miljøets skyld Det er min overbevisning, at det vil være en katastrofe for vores miljø, hvis vi ikke bevarer autorisationsloven, derfor skal Autorisationsloven strammes op sammen med kravet til kommunerne. Kommunerne Det er min opfattelse gennem mit arbejde fra utallige synsog skønssager, at der er flere og flere, der snyder i takt med, at de opdager, der er mange kommuner, der ikke følger op på deres byggesager. Jeg har haft flere syns- og skønssager, hvor nye tilbygninger med nyt bad eller køkken ikke har haft autoriserede kloakmestre til at udføre kloakarbejdet, som ikke er blevet opdaget før ejendommen bliver handlet og kloakken viser sig ikke at være selvrensende. Først i den forbindelse, når jeg har gennemgået byggesagen, viser det sig, at det ikke er en autoriseret virksomhed, der har udført kloakarbejdet. Her er det helt klart, at kommunen har svigtet sine borgere ved ikke at have styr på byggesagen. Kloakmestrene Der er også mange kloakmestre, som ikke anmelder deres arbejde eller sender rettede tegninger og/eller færdigmelding til kommunen. I tilfælde af en kloaksag på ejendommen er det vigtigt at kunne dokumentere, hvad man har udført på ejendommen både igennem sin egen kvalitetssikring og igennem kommunes byggesagsarkiv. Kan det ikke bevises, hvem der har udført det dårlige arbejde, kan det blive den forkerte, der bliver dømt til at betale den dyre reparation under f.eks. badeværelsesgulvet. Vi må og skal have styr på dette, det er både for os selv, vores kunder og fagets skyld. Leif Hansen Formanden Formanden takker af Jeg besluttede på generalforsamlingen for 2 år siden, i 2006, at det skulle være min sidste formandsperiode og dermed også min sidste periode i Danske Kloakmestres bestyrelse. 12 år er det blevet til som formand og 16 år sammenlagt i bestyrelsen, så er det tid til at bestyrelsen får tilført nyt blod. Jeg var med i den første bestyrelse, der genoplivede en gammel kloakmesterforening i Vi var dengang personer, som havde reageret på et opråb om behovet for en forening, der kunne varetage kloakmestrenes interesser. Foreningen udviklede sig hurtigt og medlemstallet fulgte med op. I 2002, 10 år efter starten, var vi 400 medlemmer. I dag har vi fundet vores lej på omkring 500 medlemmer. Jeg har været stolt af at have været med i bestyrelsen og stolt af at være formand for denne forening, der i alle årene, hvor jeg har været med, har kæmpet og stadig kæmper for at højne niveauet for kloakmesterfaget og bevarelsen af autorisationsloven. Jeg er glad for at stoppe på formandsposten på et tidspunkt, hvor vi har bevaret medlemstallet på trods af, at sikkerhedsstillelsen ikke er obligatorisk mere. Jeg er også stolt over, at vi har fået en flot hjemmeside og et meget flot blad Faktuelt samt at vi har udviklet og tilbyder gratis kurser af høj kvalitet til vores medlemmer. Jeg er glad for at stoppe på et tidspunkt, hvor der er fundet en afløser, der er ung og har store ambitioner på foreningens vegne. Det er mit håb, at Verner Kristiansen på den kommende generalforsamling får forsamlingens fulde opbakning til at overtage formandsposten efter mig. Leif Hansen Pt. afgående formand Det er med beklagelse at Jens Peter Kusk valgte at trække sig ud af bestyrelsen i juni måned 2008.

5 Danske Kloakmestre. December 2008 Side Køb et abonnement til dine medarbejdere FAktUELt Danske Kloakmestre. Juni 2008 Danske Kloakmestre. nr. 3 Side. Juni Abonnement på FAKTUELT Faktuelt udkommer 4 gange om året. I december måned sendes det til samtlige kloakmestre i Danmark. Ved en faktura og abonnement på min. 5 stk. får du % rabat Bestilling på FAKTUELT Danske Kloakmestre. September 2008 Danske Kloakmestre. nr. 4. September Side DANSKE KLOAKMESTRE DANSKE KLOAKMESTRE Prisen pr. år er 250,00 kr. ekskl. moms. Kloakme t 5. udgave Kloak mester arbejde en håndbog Kloakmesterarbejde - en håndbog Bogen indeholder detaljerede beskrivelser af alle almindeligt forekommende opgaver inden for kloakeringsområdet, og dens anvisninger sikrer den faglige korrekte udførelse i henhold til gældende regler. Håndbogen er rigt illustreret og spækket med figurer, tabeller og eksempler, der giver et solidt overblik over området. 5. udgave, 443 sider, nr kr. + moms Munkehatten 28 DK-5220 Odense SØ Erhvervsskolernes Forlag Tlf Fax

6 Side Danske Kloakmestre. December 2008 Uddannelse Som det er i dag, har alle kloakmestre pligt til at holde sig ajour med nyt inden for faget. Vi vil i Danske Kloakmestre bestræbe os på at hjælpe til med dette ved at holde kurser og seminar For at vi kan opfylde dette, vil vi derfor gerne bede dig komme med nogle forslag til kurser. Vi vil så i bestyrelsen se, om der kan samles tilslutning nok, således at det kan holdes til en fornuftig pris. Der er i øjeblikket et forslag om at holde et kursus i Udregning af tilbud. Vi arbejder på at holde kurset i januar-marts ét i Jylland og ét på Sjælland. Hvis du er interesseret i at deltage i kurset, må du meget gerne give besked til undertegnede. Det er planen, at når kurset er fastlagt - hvor og hvornår - vil de interesserede blive kontaktet. Information om kurset vil samtidig blive lagt på hjemmesiden vil vi bestræbe os på at lægge de sidste nye informationer ud. Så gå ind og se jævnligt. Her er der også links til megen god information om kloak. Tommy Borlund Olsen Bestyrelsesmedlem annonce.qxd :32 Side 1 - Danpipe A/S er et datterselskab af Per Aarsleff A/S, Rørteknik. - Danpipe udfører strømpeforing som underleverandør for kloakmestre i hele Danmark. - Danpipes biler er udover strømpeforingsudstyr udstyret med TV, cutter og spul. - Danpipes medarbejdere er erfarne, og flere har 5-10 års erfaring med strømpeforing. - Danpipe arbejder med en fast prisliste til konkurrencedygtige priser. - Danpipe bruger Aarsleff Strømpen, og anvender damp til udhærdning for at sikre en høj kvalitet. Kloakmester Allan Mikkelsen Telefon Mobil Kørselsleder Søren German Telefon Mobil Direktør Bent Rasmussen Telefon Mobil Kontaktpersoner Danpipe A/S Birkemosevej Hasselager

7 Danske Kloakmestre. December 2008 Side Oprustning i kampen mod overtrædelser Sikkerhedsstyrelsens juridiske afdeling håndterer årligt i snit 150 anmeldelser om overtrædelser af love og regler inden for el, vvs og kloakområderne. Langt de fleste sager ender med en politianmeldelse. Sikkerhedsstyrelsen har oprustet sin håndtering af overtrædelsessager, og fire jurister er nu gået sammen i et såkaldt Overtrædelsesteam. Formålet med det nye samarbejde er at få sat endnu større fokus på området. Vi mener, at teamstrukturen vil gøre os mere effektive og strømlinede i vores behandling af sagerne. Vi har dannet det nye team for at sikre en ensartet og stringent håndtering af overtrædelser på alle vores ansvarsområder, fortæller Bente Liisberg. Hun er tovholder for det nye team og en af de fire jurister kroner. Ved grove eller oftere gentagne overtrædelser af reglerne kan styrelsen i yderste konsekvens tilbagekalde en autorisation. Større bøder Man kan naturligvis altid diskutere om bødeniveauet er passende eller ej, og vi følger løbende udfaldet af sagerne hos politiet for at vurdere om niveauet følger den almindelige udvikling i samfundet. Vi skal inden længe i gang med at undersøge mulighederne for harmonisering af love og regler på el, vvs og kloak områderne. I den forbindelse vil vi som en naturlig del også vurdere, om vores sanktionsmuligheder generelt er gode nok, fastslår Bente Liisberg. Dorthe G. Rasmussen Sikkerhedsstyrelsen Bekræfter modtagelse Når vi modtager en anmeldelse, sender vi altid en kvittering for modtagelsen til anmelder. Derefter vurderer vi sagen og beslutter, om vi vil foretage en anmeldelse til politiet. Og det gør vi faktisk i langt de fleste sager, fortsætter Bente Liisberg. Hun understreger, at man som anmelder ikke kan forvente at blive orienteret yderligere i sagen. Det er fordi mulighederne for aktindsigt i henhold til offentlighedsloven og forvaltningsloven er begrænsede, når en sag kan ende med en straffesag. Eksempler på anmeldelser En typisk anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen handler om færdigmelding af arbejde, hvor en virksomhed færdigmelder et stykke arbejde, den ikke selv har udført. Det er i strid med lovgivningen, da en virksomhed ikke må overtage ansvaret for et stykke arbejde, den ikke har udført. En anden typisk overtrædelse er, at en virksomhed reklamerer med, at den er autoriseret, uden at være det. Straffen for to ovennævnte overtrædelser ligger typisk på bøder mellem 3 og Faktaboks Sikkerhedsstyrelsens juridiske afdeling modtager cirka 150 anmeldelser om ulovligt arbejde om året. Desuden modtager de tekniske afdelinger også mange anmeldelser om overtrædelser af de tekniske forskrifter på gasområdet og på elområdet. En stor del af anmeldelserne ender med en politianmeldelse, og det sker heldigvis sjældent, at styrelsen må afvise en anmeldelse på grund af manglende oplysninger. Den gode anmeldelse indeholder nedenstående oplysninger, gerne ledsaget af fotos: Hvilken type arbejde drejer det sig om Hvor det er udført Hvem der har udført det Hvornår det er udført hvis der er tale om ulovlig annoncering, har vi også brug for at få en kopi af avisannoncen, henvisning til hjemmeside eller andet bevis for annonceringen.

8 Side Danske Kloakmestre. December 2008 Uddannet som kloakrørlægger - Som noget nyt er der nu i struktøruddannelsen indført et Trin 1. Efter halvandet år er de unge yderst kvalificerede til at arbejde som kloakrørlæggere. Og det er specielt interessant for kloakmestre, mener Kurt A. Hansen fra Det faglige Fællesudvalg for struktør-, brolægger- og tagdækkerfaget - Struktøruddannelsen skifter som andre faglige uddannelser mellem skoleophold og praktikperioder. Selve uddannelsen varer 3-4 år. Skoleopholdet består af et grundforløb på 20 uger i starten og efterfulgt af 4-6 forløb skoleforløb på i alt 35 uger. Det samlede skoleophold er således på ca. 55 uger. Resten af tiden er de unge i praktik. I struktøruddannelsen er mange års erfaring og viden samlet i en stærk uddannelse. Og som noget nyt er der nu i uddannelsen indført 2 trin, siger Kurt. A. Hansen. Nyt trin indført - Det betyder, at lærlingen kan stoppe eller sætte sin uddannelse i bero efter halv andet år. Så har man gennemført Trin 1. Den består af grundforløbet, efterfulgt af to praktikperioder og to skoleophold på sammen lagt ti uger. Her lærer man bl.a. at foretage opmåling og at udfører anlægstekniske og bygningstekniske opgaver samt udføre kloakrørlægning. Hvis lærlingen vælger at afbryde uddannelsen efter trin 1, er han udlært kloakrørlægger, forklarer Kurt A. Hansen. - Det betyder, at man får en medarbejder, som har en grundlæggende forståelse for og kendskab til materialer, redskaber, maskiner, arbejdsgange m.v. og det er specielt interessant for kloakmestre, mener Kurt A. Hansen. - Der har i de senere år været fuld gang i byggebranchen, som nu står over for nye udfordringer. Og her bliver det ikke mindst kvaliteten af arbejdet, som vil være afgørende for, hvem der klarer sig fremover i branchen. Derfor bliver der brug for endnu flere veluddannede unge også til nye opgaver og projekter, hvor det er vigtigt at kunne arbejde kvalificeret med mange forskellige materialer. Og det er lige det, struktøruddannelsen kan: Nemlig at give de unge en meget alsidig uddannelse, hvor de lærer at arbejde med både beton, træ, stål, glas, jern og plast. Men allerede efter halvandet år kan man altså også få dygtige kloakrørlæggere via struktøruddannelsens Trin 1, siger Kurt A. Hansen. Vil man vide mere om struktøruddannelsen kan man kontakte Det faglige Fællesudvalg. Telefon: Kloakrørlægger: ca. 1 år og 9 måneder (trin 1) = grundforløb = praktik = skoleperiode

9 Danske Kloakmestre. December 2008 Side

10 Side 10 Danske Kloakmestre. December 2008 Typegodkendt i alle renseklasser markedets mest kompakte minirenseanlæg Pænt resultat med lille, kørefast dæksel Fuldintegreret og let at installere Ingen følsom elektronik i tanken solgt på verdensplan WS bioclean er enkelt og driftsikkert. Leveres direkte i udgravningshullet, komplet med integreret bundfældningstank og skal blot sættes til en 220V stikkontakt. WS bioclean kan nemt tilsluttes eksisterende afløbsforhold. Online Information Kundeservice Tlf: Et produkt fra Teknisk rådgivning Jylland mob: Stjernegade 3-5 DK Sønderborg Tlf: Fax: Teknisk rådgivning Fyn/Sjælland mob:

11 Danske Kloakmestre. Juni 2008 Side 11 Gunnar Jørgensen, 40 år i branchen: Tag flere lærlinge ind NU - Når der er krise, er det de dygtige, der klarer sig, mens de mindre dygtige går ned. Og dygtighed og uddannede medarbejdere hænger altså sammen. Det ved jeg fra mine 40 år i branchen. Jeg tror, at det i endnu højere grad fremover bliver et konkurrenceparameter i branchen, at man har unge, veluddannede medarbejdere. Det siger afdelingsleder Gunnar Jørgensen fra det store vestjyske firma Stürup A/S Gunnar Jørgensen er selv udlært kloakmester, og den 1. juni næste år kan han fejre sølvbryllup med firmaet, som han selv udtrykker det. Stürup A/S er en af Vestjyllands største og ældste entreprenørvirksomheder. Da Gunnar Jørgensen for næsten 25 år siden startede i firmaet, var der 30 ansatte. Nu er der omkring 300. Gunnar Jørgensen er afdelingsleder og har bl.a. ansvar for firmaets lærlinge. Ikke så kendt Gunnar Jørgens har i mange år siddet i uddannelsesudvalget på teknisk skole i Esbjerg og var for 15 år siden med til at få sat gang i struktøruddannelsen. - Den uddannelse var lige det, branchen havde brug for. Derfor har jeg også i de efterfølgende år undret mig over, at tilgangen til struktøruddannelsen ikke er større. - hvad det skyldes? Jeg tror, at der er to forklaringer. Den første er, at det nok tager en generation eller måske to at få uddannelsen gjort lige så kendt som de gamle byggeuddannelser. Alle ved jo, hvad en tømrer eller murer er. Men ikke mange ved, hvad en struktør er. Det gælder lige fra de unges forældre til skolernes uddannelsesvejledere. Begrebet struktør er ikke kendt i folkemunde og bliver simpelthen ikke umiddelbart forbundet med at være i bygge- og anlægsbranchen. Her står vi over for et langt sejt træk, hvor vi igen og igen må gøre opmærksom på og informere om struktøruddannelsen. Den anden årsag er efter Gunnar Jørgens mening at finde i branchen selv. Der er for mange, der tøver med at ansætte struktørlærlinge. - Måske tror de, at en struktør bare er en lidt dygtigere arbejdsmand og hvorfor så al det bøvl med lærekontrakt, skoleophold osv. Men der tager de fejl. En udlært struktør kan meget, meget mere. Og lærer også at arbejde selvstændigt, understreger Gunnar Jørgensen. Han mener, at det ser meget skidt ud for branchen, hvis vi ikke får flere i gang med og igennem en struktøruddannelse. Vi får problemer med at holde kvaliteten i arbejdet for det kan kun sikres ved at få uddannede ind. - Vi skal også være mere stolte af vores arbejde. For det har vi grund til at være, mener Gunnar Jørgensen. - Prøv at se dig omkring. Der er jo rigtig meget, som vi har haft fingre i. Det er sgu da os, der laver det meste fra gader, stræder, veje, sportspladser, kloakker, osv. Listen er jo alenlang. Men det tænker folk ikke så meget over. Vi skal være mere stolte af det arbejde, vi laver det tror jeg også vil smitte af på holdningen til struktøruddannelsen. For vi får en masse praktiske ting i samfundet til at fungere og vi forskønner også tilværelsen for os selv og andre. Og det bør vi da være pavestolte af, understreger Gunnar Jørgensen. Når krisen kradser - Lige for tiden tales der meget om krisetider for bygge- og anlægsbranchen. Skal man klare sig i en måske skærpet konkurrence, så bliver kvaliteten af det arbejde, firmaet kan levere, endnu vigtigere. Vi kan kun være dygtige nok, hvis vi har medarbejdere, der kan deres kram. Og det kan struktører. De kan arbejde selvstændigt. Det er min erfaring, at det ikke er nok at tage uudannede ind, for de har ikke samme grund-

12 Side 12 Danske Kloakmestre. December 2008 læggende viden og skal hele tiden vejledes og passes op. I vores firma har vi mange uddannede struktører og mange af dem er sjakbajser eller formænd. - Så skulle jeg give et godt råd til branchen, så er det: Tag lærlinge ind. Og gør det nu. Det kan da godt være, at det kan give lidt bøvl at have de der unge hvalpe rendende. Men mine egne mangeårige erfaringer viser, at under uddannelsen bliver de unge hvalpe voksne og modnes. De lærer at tage ansvar og får en stor faglighed. Så selv om nogle firmaer måske synes, at det på kort sig kan give noget bøvl at tage flere lærlinge ind, så er jeg overbevist om, at bøvlet får de senere på deres eksistensgrundlag, hvis de ikke får dygtige og veluddannede unge ind i firmaet. Så det er lidt den gamle devise med at pisse i bukserne for at holde sig varm. Det holder som bekendt ikke ret længe, mener Gunnar Jørgensen. Kurt Arend Hansen Byggeriets uddannelse Vi opfylder alle dine ønsker A/S Landsdækkende geoteknisk ekspertise Undgå ubehagelige overraskelser når du går i jorden Vær forberedt på dit projekt Start dagen med den rigtige baggrundviden Undgå sætningsskader i belægninger Jylland/Fyn Norgesvej 7A DK Haderslev Sjælland Nørrelundvej 2A DK Herlev Tlf Fax Mine juleønsker At kende jordbundsforholdene før jeg graver At vide hvor grundvandsspejlet står At vide om jorden kan genindbygges At vide om jorden er egnet for nedsivning At vide om jorden er komprimeret ordentlig

13 Danske Kloakmestre. September 2008 Har du styr på reglerne - ellers er muligheden her..! Sikkerhedsstyrelsen har godkendt en række kontrolinstanser til at varetage Godkendelse og overvågning af autoriserede og godkendte kompetente virksomheders kvalitetsstyringssystemer. Ordningen indebærer, at man som autoriseret gasservice, VVS- og kloakmester skal anskaffe og holde sig ajour med de relevante lovbekendtgørelser samt en række publikationer, herunder bygningsreglement, standarder og SBIanvisninger. Abonnementsordning Byggecentrum tilbyder en abonnementsordning som sikrer, at du altid er opdateret på dit område, uden at skulle have besværet med selv at overvåge informationsstrømmen. Det er som udgangspunkt gratis at stå opført som abonnent på ordningen man betaler således kun for de opdateringer og publikationer, som udkommer i de grupper, man har valgt. Abonnementsordningens basiselement består af en handy A5 grundmappe: Byggedatas lov og regelbibliotek for gasservice, VVS- og kloakområdet. Mappen indeholder bekendtgørelser inden for de tre hovedområder: Gasservice VVS-området Kloak-området Når man har anskaffet grundmappen, har man mulighed for at abonnere på ajourføring af lovstof, bygningsreglement, standarder og anvisninger. Man kan vælge abonnement på opdateret materiale indenfor de tre hovedområder, eller man kan vælge at blive ajourført på alle tre områder. Bestillingskupon Ja tak, vi bestiller Grundmappe for Gasservice, VVS- og Kloakområdet (bekendtgørelser) kr. 192,- Og ønsker abonnement på Gasservice VVS-området Kloakområdet Ordningen kræver at du har bygningsreglementet i ringbind, hvis ikke kan dette bestilles her: Bygningsreglement 2008 kr. 340,- Ja, vi er Byggedata-abonnenter Firma/navn: Att.: Adresse: Postnr./By: Tlf.: CVR-nr.: EAN nr.: Medlem af Danske Kloakmestre Alle priser er eksl. moms, ekspidition og porto Se bestillingskupon. Der gives 50 % rabat til Byggedata-abonnenter på anskaffelsen af grundmappen, ikke på den løbende opdatering. Denne abonnementsordning er etableret i samarbejde med DS Håndværk og Industri. Klip ud og send ind... Sendes til Byggecentrum Lautrupvang 1B, Postboks Ballerup

14 Side 14 Danske Kloakmestre. December 2008 Setting the standard V.Brøndum A S Tlf

15 Danske Kloakmestre. September 2008 Side 15 INDMELDING Kender du en kloakmester, som ikke er medlem af Danske Kloakmestre? Hvis du kan skaffe os et nyt medlem, kvitterer vi med 3 flasker god rødvin. Pt. er vi ca. 480 medlemmer. Men vi kan nemt være flere, og jo flere vi er, desto bedre kan vi gøre det. Eller ryk siden ud og send den med det samme, enten pr. post eller fax til DANSKE KLOAKMESTRE Nørre Voldgade 106 Postboks København K Fax nr Et medlemskab af foreningen koster kr ,- om året + et engangsbeløb på kr 500,- i indmeldelsesgebyr. Gå ind på under TILMEL- DING. Nyt medlem belønnes med 3 FLASKER RØDVIN INDMELDELSESBLANKET Jeg søger hermed optagelse som medlem i brancheforeningen Danske Kloakmestre Navn (teknisk ansvarlig) Firmanavn (autoriseret kloakmestervirksomhed) CVR-nr. Hvem ejer aktierne/anparterne (angivet i %) Firmaadresse Postnr. By Tlf. Fax Mobil Hjemmeside Dato Firmastempel og underskrift Indmeldt af Vinen fremsendes, når det nye medlem har indbetalt kontingent og indmeldingsgebyr.

16 Side 16 Danske Kloakmestre. December 2008 Lov nr. 119 af Ledningsejerregistret - LER Pr. 1. marts 2008 trådte der en lovændring i kraft. Hovedpunkterne i den nye lov nr. 112 af er: Gebyrstrukturen er ændret. Nu lineær betalingsstruktur med 0,03 kr. pr. m² op til et gebyrloft på kr. Det er blevet udtrykkeligt fastslået i loven, at graveaktører skal vente med at grave, indtil de har modtaget ledningsoplysninger Til gengæld har ledningsejerne nu kun 5 arbejdsdage til at svare på forespørgslerne Perioden starter fra modtagelsen af forespørgslen Endelig kan Erhvervs- og Byggestyrelsen ændre gebyrer uden at skulle igennem en ny lovrevision og skal nu blot ændre i bekendtgørelsen LER har oprettet en brugergruppe, hvor Danske Kloakmestre er repræsenteret. Der holdes møder hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Dels for at orienterer om, hvordan det går i LER og dels om, hvad der kan gøres for at forbedre forholdene. Det nye tiltag er for at lette/forkorte ekspeditionstiden fra ledningsejere til graveaktører ved digital overførsel. Dette ses der frem til med spænding. Har du ideer til forbedring til LER, så skriv til os, og vi tager det med på næste møde, som holdes 1. kvartal Tommy Borlund Olsen Bestyrelsesmedlem Autoriseret reparatør af kloak TV-udstyr Reparation af alle mærker Alle typer reparationer/vedligehold - også garantireparationer Professionel ingeniørvirksomhed Kundespecifiserede specialanlæg Mere end 35 års erfaring OBS! Nu også værksted i Jyderup! Industriparken Jyderup Ring for uforbindende tilbud eller se mere på Sortmosevej Hornslet Telefon Fax

Danske Kloakmestre. nr. 4. September Side 2008. Danske Kloakmestre. September 2008. Faktuelt. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. nr. 4. September Side 2008. Danske Kloakmestre. September 2008. Faktuelt. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. September 2008 Danske Kloakmestre. nr. 4. September Side 2008 Faktuelt Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. September 2008 Redaktion leif Hansen formand Verner H. Kristiansen

Læs mere

Danske Kloakmestre. September Side 2007. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. September Side 2007. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. September 2007 Danske Kloakmestre. September Side 2007 Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. September 2007 Formanden har ordet Velkommen til det nye faktuelt Det er med stolthed,

Læs mere

Danske Kloakmestre. December Side 2007. Faktuelt. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. December Side 2007. Faktuelt. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2007 Danske Kloakmestre. December Side 2007 Faktuelt Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. December 2007 Redaktion leif Hansen formand Verner H. Kristiansen næstformand

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Danske Kloakmestre. Marts 2009 Danske Kloakmestre. nr. 6 Side. Marts 1 2009. Faktuelt. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. Marts 2009 Danske Kloakmestre. nr. 6 Side. Marts 1 2009. Faktuelt. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. Marts 2009 Danske Kloakmestre. nr. 6 Side. Marts 1 2009 Faktuelt Danske Kloakmestre Side 2 Danske Kloakmestre. Marts 2009 Redaktion Leif Hansen Verner H. Kristiansen formand Tommy Borlund

Læs mere

Danske Kloakmestre. Juni 2008. Danske Kloakmestre. nr. 3 Side. Juni 2008 Faktuelt. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. Juni 2008. Danske Kloakmestre. nr. 3 Side. Juni 2008 Faktuelt. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. Juni 2008 Danske Kloakmestre. nr. 3 Side. Juni 2008 Faktuelt Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. Juni 2008 Redaktion leif Hansen formand Verner H. Kristiansen næstformand Tommy

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Danske Kloakmestre. Marts 2008. Danske Kloakmestre. nr. 2 Side. Marts 2008 Faktuelt. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. Marts 2008. Danske Kloakmestre. nr. 2 Side. Marts 2008 Faktuelt. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. Marts 2008 Danske Kloakmestre. nr. 2 Side. Marts 2008 Faktuelt Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. Marts 2008 Redaktion leif Hansen formand Verner H. Kristiansen næstformand

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Faktuelt. Danmarkspræmiere på ny regnvandstunnel. Danske Kloakmestre. Juni 2009 Danske Kloakmestre. nr. 7 Side. Juni 1 2009. - Læs mere på side 4

Faktuelt. Danmarkspræmiere på ny regnvandstunnel. Danske Kloakmestre. Juni 2009 Danske Kloakmestre. nr. 7 Side. Juni 1 2009. - Læs mere på side 4 Danske Kloakmestre. Juni 2009 Danske Kloakmestre. nr. 7 Side. Juni 1 2009 Faktuelt Danmarkspræmiere på ny regnvandstunnel - Læs mere på side 4 Det er dit spildevand... men vores grundvand... Danske Kloakmestre

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Verner H. Kristiansen Partner I Aqua Planning, (innovative afløbsløsninger) 1 4 2011 Formand Danske Kloakmestre 2008 Syns og skønsmand 2008 Vognmand, Karl

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse 2012-2013 Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen er mindste krav for at kunne udføre kloakarbejde. den Den samlede rørlæggeruddannelse er

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume.

Indholdsfortegnelse. Resume. Dette er et aktivt dokument. TRYK F5 for at starte. Klik herefter på resume eller punkterne i indholdsfortegnelsen. Nogle af punkterne linker til pdffiler, luk disse pdf-filer for at komme tilbage til

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Danmark er en sand rotterede

Danmark er en sand rotterede 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Danmark er en sand rotterede Oftere og oftere møder vi danskere en rotte, der kigger op af toilettet eller piler igennem haven. Faktisk bliver der anmeldt en rotte hvert 3. minut.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse Er du en dygtig håndværker? Så garanterer vi gerne for dit arbejde. Vi gør os umage Virksomheden CVR-nummer: Hjemmeside: E-mail: Medlemsnummer: (udfyldes af Dansk Håndværk) Telefon:

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Hvilke krav gælder for afløbsledninger på privat grund

Hvilke krav gælder for afløbsledninger på privat grund Hvilke krav gælder for afløbsledninger på privat grund Bygningsreglementet er det juridiske grundlag for byggeri på privat grund, herunder afløbsinstallationer Bygningsreglementet indeholder en række funktionskrav

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv Intet el-forbrug ved normal drift Ingen slitage ved normal drift Sikrer en tørskoet løsning

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Denne e-guide er sponsoreret af: John Christiansen

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere