Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende opsporing af virksomheder"

Transkript

1 Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen 1 ), men som aldrig er blevet registreret i tilsynsdatabasen (GeoEnviron). Gennem projektet vil en lang række virksomheder, hvor der er tvivl om hvorvidt de er omfattet, få et tilsynsbesøg og blive vurderet. Dermed opnås en registrering (i GeoEnviron) af de fundne virksomheder der er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen, men også af de virksomheder der ved tilsynet er vurderet til ikke at være omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen ( 42 virksomheder) så der ikke igen opstår tvivl om hvorvidt de skal have tilsyn eller ej. Derudover vurderes det, hvad der kan gøres fremadrettet, for at opdage etableringen af nye virksomheder. Fremgangsmåde Kommunen har som udgangspunkt tilsyn med alle virksomhedstyper, men er kun forpligtet til at fører periodisk tilsyn med virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen. Derfor udarbejdes en liste over relevante branchekoder i forhold til punkterne i Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, Listevirksomhedsbekendtgørelsens 2 bilag 1 og 2 samt Autoværkstedsbekendtgørelsen 3. En del virksomheder som f.eks. butikker, frisører, holdingselskaber, engros-, detail- og agenturhandler osv. sorteres dermed fra. Appendiks 1 udgør en liste over relevante branchekoder der undersøges i forbindelse med opsporing af virksomheder. Søgning efter virksomheder I projektet anvendes programmet EAS (Erhvervs Affalds System) til at søge på de udvalgte branchekoder, og der opnås en liste med relevante virksomheder. Virksomheder der allerede fremgår i tilsynsdatabasen sorteres fra. Ved hjælp af byggesagsarkiver, BBR og virksomhedshjemmesider vurderes det, hvilke virksomheder der er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen (oprettes i tilsynsdatabasen), hvilke der ikke er (sorteres fra) og hvilke virksomheder der måske er omfattet. Virksomheder hvor der er tvivl om hvorvidt de er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen, vurderes ved et tilsyn. 1 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2 Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 3 Bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

2 Tilsyn på virksomheder Virksomhederne inddeles efter placering i tilsynsrunder af virksomheder. En tilsynsrunde gennemføres på et par timer, hvor hver virksomhed i tilsynsrunden ved et kort, uvarslet besøg vurderes. Virksomheden informeres indledende om baggrunden for tilsynet. Det vurderes om virksomheden er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen på baggrund af observationer ved det korte tilsyn, samt de oplysninger virksomheden selv kommer med. Relevante parametre for vurderingen kan være alt fra årlig produktionsmængde, produktionsareal, processer til antallet af maskiner, kørende materiel og antal ansatte. Virksomheder der vurderes omfattet, informeres om hvorfor de er omfattet af krav om periodisk tilsyn, og hvad det kommer til at betyde for dem. Virksomheden oprettes efterfølgende i GeoEnviron. Der tages kun brugerbetaling de steder hvor der udføres et samlet tilsyn på dagen. Anvendte databaser EAS EAS giver mulighed for at søge på branchekoder. Der kan trækkes oplysninger om virksomheds navn, adresse, CVR-nr, P-nr og antal ansatte. CVR Der kan trækkes oplysninger om virksomheds navn, adresse, CVR-nr, P-nr, startdato. Andre kilder Den branchekode en virksomhed er registreret med i CVR, indikerer hvilken type aktiviteter virksomheden beskæftiger sig med. Men ikke alle virksomheder er registreret med den korrekte branchekode. Nogle virksomheder er i CVR registreret på ejerens adresse i stedet for virksomhedsadressen. Er ejerens adresse i en anden kommune, vil virksomheden ikke være listet på et udtræk over kommunens virksomheder. Der er derfor i forbindelse med opsporing og vurdering af virksomheder ligeledes anvendt følgende kilder: Telefonbog og ugeaviser Annoncer og reklamer kan være med til at give et indblik i en virksomheds aktiviteter. Virksomhedshjemmeside Virksomheders hjemmeside kan anvendes i vurderingen af, om der på virksomheden er aktiviteter omfattet af Brugebetalingsbekendtgørelse (f.eks. værksted, maskinforarbejdning, produktion osv.) eller om der er tale om f.eks. engros- eller agenturhandel.

3 Byggesagsarkiver og BBR Byggesager og BBR-registret kan give omlysninger om anvendelsen af bygninger, etableringsåret og størrelsen af produktionslokaler, hvilket kan være nyttigt i vurderingen af f.eks. maskinværksteder og bygningssnedkerier, hvor den nedre grænse er et produktionsareal på henholdsvis 100 m 2 og 200 m 2. Resultat virksomheder var før projektet omfattet af periodisk tilsyn. - I CVR er der registreret ca virksomheder i Middelfart Kommune virksomheder blev ud fra Appendiks 1 udvalgt til vurdering, hvoraf 10 virksomheder med sikkerhed skulle have tilsyn virksomheder blev vurderet ved et uvarslet vurderingstilsyn. - I projektet blev der fundet 46 nye virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen virksomheder der ikke er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen er oprettet i GeoEnviron virksomheder var efter projektet omfattet af periodisk tilsyn. De 46 nye virksomheder er fordelt på følgende bilag 1 punkter: Figur 1: Fordeling på bilag 1 punkter. Størstedelen af de fundne virksomheder er maskinværksteder og fabrikker med et produktionsareal på mellem 100 og 1000 m 2 samt garageanlæg med mere end 3 stk. kørende

4 materiel. Det er virksomheder der kan være svære at opdage når de etableres, da de ikke har anmeldepligt og ofte kan etableres i allerede eksisterende bygninger. De 46 nye virksomheder er fordelt mellem de gamle kommuner som følger: Figur 2: Fordeling på gamle kommuner. Næsten halvdelen af de nye virksomheder er fundet i gammel Ejby kommune. En stor del af de virksomheder der er fundet i gammel Ejby og Nørre Aaby kommune ligger ikke i industriområderne, men i de mindre byer rundt om i kommunen. Virksomhederne fundet i gammel Middelfart Kommune, er stort set alle beliggende i industriområderne. Anmeldevirksomhedsbekendtgørelsens 4 trådte i kraft i Virksomheder eller aktiviteter omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, skulle forud for etableringen anmeldes til kommunen. Bekendtgørelsen blev ophævet Af de nye virksomheder fundet i projektet, er 22 % ifølge CVR etableret før 1992, 39 % er etableret i perioden hvor der var anmeldepligt, mens 39 % er etableret efter bekendtgørelsen blev ophævet. Forslag til vedligeholdelse af opsporingen Hvert år søges i EAS vha. branchekoderne sammenligning med tilsynsdatabase Søgning på branchekoderne vil give en liste over alle virksomheder i kommunen registreret under branchen, og dermed også nyetablerede virksomheder. Samarbejde med affaldsfolkene i forbindelse med affaldsgebyr I forbindelse med affaldsgebyr er der mulighed for at opdage nye virksomheder, ved at de betaler affaldsgebyr for første gang. 4 Bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed (Anmeldevirksomheder)

5 Gennemgang af nye byggesager Ved gennemgang af nye byggesager kan etablering af nye virksomheder opdages ved ansøgninger om ombygning eller nybyggeri. Ikke alle nye virksomheder kan opdages gennem byggesager, da mange nye virksomheder etablerer sig i allerede eksisterende bygninger. Annoncer og reklamer i lokalaviser og telefonbog Annoncer, reklamer og artikler i lokalaviser og telefonbogen, giver løbende information om hvilke virksomheder der etableres (eller lukker). Det giver mulighed for at opdage virksomheder hvis CVR-nr er registreret i andre kommuner. Have mere information på hjemmesiden om opstart af nye virksomheder og kontakt til kommunen På kommunens hjemmeside skal der ligge information om opstart af ny virksomhed. Her gøres der blandt andet opmærksom på, at det kan være en god i idé at kontakte kommunen inden etablering, for at høre hvilke miljøkrav der er relevant for virksomheden. Konklusion I løbet af projektet er der fundet 46 nye virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen ved søgning på branchekoder i EAS samt vha. hjemmesider, annoncer, byggesager osv. Det er flere virksomheder end forventet fra projektets start. I starten af 2010 var der registreret 231 virksomheder i tilsynsdatabasen. 16 virksomheder er i løbet af året lukket eller flyttet til en anden kommune. De 46 nye virksomheder udgør derfor en ret stor procentdel af det samlede antal virksomheder (261) ved udgangen af Nye virksomheder har ved etablering ikke pligt til at anmelde etableringen, og gjorde det heller ikke altid da der var anmeldepligt. For at opdage nye virksomheder er det derfor nødvendig med jævne mellemrum, at gennemgå virksomhederne registreret i CVR f.eks. vha. EAS, men også løbende at være opmærksom på nye byggesager, annoncer og artikler og lignende, for at opdage de virksomheder der ikke er registreret med CVR-nr i kommunen. Marit Hvam Pedersen

6 Appendiks 1 Relevante Branchekoder A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer Fremstilling af ædelmetaller og andre ikke-jernholdige metaller Fremstilling af ædelmetaller Fremstilling af aluminium Fremstilling af bly, zink og tin Fremstilling af kobber Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller Støbning af metalprodukter Støbning af jernprodukter Støbning af stålprodukter Støbning af letmetalprodukter Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter A Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter Fremstilling af bijouteri og lignende varer Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer A52, A55, A201, A202, A203, A108, A Overfladebehandling af metal, maskinforarbejdning Overfladebehandling af metal Fremstilling af vindmøller og dele hertil A53, A Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål Fremstilling af andre produkter af den primære forarbejdning af stål Fremstilling af stænger ved koldtrækning Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning Koldbehandling Fremstilling af tråd ved koldtrækning Fremstilling af metalkonstruktioner Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af døre og vinduer af metal Fremstilling af tanke og beholdere af metal Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Fremstilling af våben og ammunition Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal, pulvermetallurgi Maskinforarbejdning Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber Fremstilling af låse og hængsler Fremstilling af håndværktøj Fremstilling af andre færdige metalprodukter Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere Fremstilling af letmetalemballage Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n Fremstilling af maskiner til generelle formål Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter

7 Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af hydraulisk udstyr Fremstilling af andre pumper og kompressorer Fremstilling af andre haner og ventiler Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer Fremstilling af øvrige maskiner til generelle formål Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) Fremstilling af motordrevet håndværktøj Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner Fremstilling af metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner Fremstilling af andre værktøjsmaskiner Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål Fremstilling af maskiner til metallurgi Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n Fremstilling af motorkøretøjer Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer, fremstilling af påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer Bygning af skibe og både Bygning af skibe og flydende materiel Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l Fremstilling af militære kampkøretøjer Fremstilling af transportmidler i.a.n Fremstilling af motorcykler Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer Fremstilling af andre transportmidler i.a.n Prægning af mønter Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr Reparation af jern- og metalvarer Reparation af maskiner Reparation og vedligeholdelse af skibe og både Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler Installation af industrimaskiner og -udstyr A54, A Fremstilling af elektroniske komponenter og plader, printplader o.l.

8 Fremstilling af elektroniske komponenter og plader Fremstilling af printplader o.l Fremstilling af computere og ydre enheder Fremstilling af kommunikationsudstyr Fremstilling af elektronik til husholdninger Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol Fremstilling af ure Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr Fremstilling af høreapparater og dele hertil Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af magnetiske og optiske media Fremstilling af elektriske motorer, generatorer, transformere og elektriske fordelings- og kontroltavler Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Fremstilling af elektriske belysningsartikler Fremstilling af husholdningsapparater Fremstilling af elektriske husholdningsapparater Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater Fremstilling af andet elektrisk udstyr Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil Reparation af elektronisk og optisk udstyr Reparation af elektrisk udstyr A204, A Fremstilling af batterier og akkumulatorer Fremstilling af ledninger og kabler og tilbehør hertil Fremstilling af lyslederkabler Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler

9 B51, B55, B201, B202, B101, B Fremstilling af cement, kalk og gips Fremstilling af cement Fremstilling af kalk og gips Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Fremstilling af byggematerialer af beton Fremstilling af byggematerialer af gips Fremstilling af færdigblandet beton Fremstilling af fibercement Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter B Fremstilling af mørtel B53, B204, B102, B Fremstilling af glas og glasprodukter Fremstilling af planglas Formning og forarbejdning af planglas Fremstilling af flasker, drikkeglas mv Fremstilling af glasfiber Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) Fremstilling af ildfaste produkter Fremstilling af byggematerialer af ler Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler Fremstilling af andre porcelænsvarer og keramiske produkter Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af keramiske sanitetsartikler Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug Fremstilling af andre keramiske produkter B54 B Saltindvinding B203 B104 B105

10 C51, C202, C203, C Fremstilling af asfalt og tagpap Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten C52, C204, C102, C Indvinding af naturgas Fremstilling af koks mv Fremstilling af gas C Indvinding af stenkul Indvinding af brunkul C201, C101, C Indvinding af råolie Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter

11 D51, D101, D104, D105, D52, D201, D202, D Fremstilling af industrigasser Fremstilling af farvestoffer og pigmenter Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier Fremstilling af andre organiske basiskemikalier Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv Fremstilling af andre kemiske produkter Fremstilling af æteriske olier Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n Fremstilling af kemofibre Fremstilling af farmaceutiske råvarer Fremstilling af farmaceutiske præparater D53, D Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. D54, D Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer Fremstilling af lim D Fotoforretninger Fotografisk virksomhed D Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien Engroshandel med rengøringsmidler Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik Engroshandel med medicinalvarer Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler Engroshandel med kemiske produkter Engroshandel med affaldsprodukter D57, D58, D207, D208, D Fremstilling af plast i ubearbejdet form Fremstilling af plastprodukter Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast Fremstilling af plastemballage Fremstilling af bygningsartikler af plast Fremstilling af andre plastprodukter D209 D Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form D103, D106, D Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter D Fremstilling af sprængstoffer

12 E51, E Trykning og serviceydelser i forbindelse hermed Trykning af dagblade Anden trykning Prepress- og premedia-arbejde Bogbinding og lignende serviceydelser Udgivelse af bøger, tidsskrifter og anden udgivervirksomhed Udgivelse af bøger Udgivelse af telefonbøger og adresselister Udgivelse af aviser og dagblade Udgivelse af ugeblade og magasiner samt udgivelse af distrikts- og annonceblade Udgivelse af ugeblade og magasiner Udgivelse af distrikts- og annonceblade E52, E64, E202, E204, E Udsavning og høvling af træ Fremstilling af varer af træ, kork, strå og flettematerialer Fremstilling af finerplader og træbaserede plader Fremstilling af sammensatte parketstave Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt Fremstilling af træemballage Fremstilling af andre træprodukter, fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Fremstilling af kontor- og butiksmøbler Fremstilling af køkkenmøbler Fremstilling af andre møbler Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Reparation af møbler og boligudstyr E53, E Fremstilling af gummiprodukter Fremstilling af gummidæk og gummislanger, vulkanisering af dæk Fremstilling af andre gummiprodukter E54, E208, E103, F55, F Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer Fremstilling af olier og fedtstoffer Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer E55, E207, F207, F Forarbejdning af afgrøder efter høst Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd Fremstilling af mølleriprodukter Fremstilling af færdige foderblandinger Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr E56, E212, E213, E214, E107, E108, E Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af bageri- og dejprodukter Fremstilling af brød, fremstilling af friske kager, tærter mv Industriel fremstilling af brød, kager mv.

13 Fremstilling af friske bageriprodukter Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. E61, E62, E63, E210, E105, E110, F Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager Forarbejdning og konservering af kartofler Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager Fremstilling af konsumis Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer Fremstilling af andre fødevarer Fremstilling af sukker Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer Forarbejdning af te og kaffe Fremstilling af smagspræparater og krydderier Fremstilling af færdigretter Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. E57, E209, E211, E104, E Destillation, rektifikation og blanding af alkohol Fremstilling af vin af druer Fremstilling af cider og anden frugtvin Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer Fremstilling af øl Fremstilling af malt Fremstilling af læskedrikke, fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske E58, E201, E Fremstilling af papirmasse, papir og pap Fremstilling af papirmasse Fremstilling af papir og pap Fremstilling af papir- og papvarer Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap Fremstilling af kontorartikler af papir Fremstilling af tapet Fremstilling af andre papir- og papvarer E59, E60, E206, E Forbehandling og spinding af tekstilfibre Vævning af tekstiler Efterbehandling af tekstiler Fremstilling af andre tekstiler Fremstilling af trikotagestoffer Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler Fremstilling af boligtekstiler Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler Fremstilling af tæpper Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler

14 Fremstilling af andre tekstiler i.a.n Fremstilling af beklædningsartikler undtagen beklædningsartikler af pelsskind Fremstilling af beklædningsartikler af læder Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af anden yderbeklædning Fremstilling af underbeklædning Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør Fremstilling af varer af pelsskind Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler Vaskerier og renserier Erhvervs- og institutionsvaskerier Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.

15 F51, F54, F56, F201, F202, F205, F206, F101, F103, F Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter Forarbejdning og konservering af kød Forarbejdning af svinekød Forarbejdning af andet kød Forarbejdning og konservering af fjerkrækød Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr Fremstilling af fiskemel Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel Slagter- og viktualieforretninger Fiskeforretninger F52, F59, F203, F Garvning og beredning af læder, fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv. Beredning og farvning af pelsskind Garvning og beredning af læder, beredning og farvning af pelsskind Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv Fremstilling af fodtøj Reparation af skotøj og lædervarer F53, F204, F Fremstilling af mejeriprodukter Mejerier samt ostefremstilling G201, G202, G101, G102, G Elforsyning Produktion af elektricitet Transmission af elektricitet Distribution af elektricitet Handel med elektricitet Gasforsyning Distribution af gas Handel med gas gennem rørledninger Varmeforsyning

16 H Rutebuskørsel, by- og nærtrafik Taxikørsel Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser Turistkørsel og anden landpassagertransport Vejgodstransport Flytteforretninger Rørtransport Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Serviceydelser i forbindelse med landtransport Stationer, godsterminaler mv Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv Godshåndtering Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Speditører Posttjenester omfattet af forsyningspligten Andre post- og kurertjenester Anlæg af veje og jernbaner Anlæg af ledningsnet Anden anlægsvirksomhed Udlejning og leasing af motorkøretøjer Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer Udlejning og leasing af lastbiler Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr Udlejning og leasing af entreprenørmateriel Forsvar Politi Brandvæsen H Sport Drift af sportsanlæg Sportsklubber H Lufttransport af passagerer Ruteflyvning Charter- og taxiflyvning Lufttransport af gods og rumfart Lufttransport af gods I51, I201, I202, I Akvakultur Havbrug Ferskvandsbrug

17 J51, J101 J52, J Forsvar Sport Drift af sportsanlæg Sportsklubber J Bedemænd og begravelsesvæsen J Forlystelser og fritidsaktiviteter Forlystelsesparker o.l. K Oplagrings- og pakhusvirksomhed Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. K52, K204, K205, K206, K207, K208, K212, K103, K Indsamling af ikke-farligt affald Indsamling af farligt affald Behandling og bortskaffelse af affald Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald K53, K213, K214 K201, K202, K203, K101, K Behandling og bortskaffelse af farligt affald K209, K210, K Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv. K Genbrug Genbrug af sorterede materialer K215, K106, K Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald herunder i forbindelse med energiproduktion Bortskaffelse af affald med energiproduktion

18 Q01, X01, X04, X05 Autoværksteder Salg af motorkøretøjer Salg af biler og lette motorkøretøjer Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Salg af andre motorkøretøjer Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer Autoreparationsværksteder mv Karosseriværksteder og autolakererier Undervognsbehandling Dækservice Salg af reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil Andre relevante branchekoder Oparbejdning af nukleart brændsel Fremstilling af slibemidler og ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n Fremstilling af slibemidler Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n Brydning af jernmalm Brydning af ikke-jernholdige metalmalme Brydning af uran- og thoriummalme Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme Brydning af sten og indvinding af sand og ler Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer Grus- og sandgravning, indvinding af ler og kaolin Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS)

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS) Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1893 DA 29.04.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1893/2006 af 20. december

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Dansk Branchekode 2007

Dansk Branchekode 2007 Dansk Branchekode 2007 Kompendium - Nøgle mellem DB03 og - Brancheoversigt - Standardgrupperinger Dansk Branchekode 2007 Kompendium Udgivet af Danmarks Statistik 2. oplag, 200 stk Juni 2007 Printet hos

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2006 KOM(2006) 39 endelig 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 755 endelig 2007/0256 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den statistiske nomenklatur

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990R3037 DA 01.01.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 5002/5005-0038 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012 Input fil: 123Kundefil.txt Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

Arbejdskraftudfordringer i fødevareindustrien

Arbejdskraftudfordringer i fødevareindustrien Thomas Michael Klintefelt, chefkonsulent, Mette Louise Pedersen, konsulent og Peter Bernt Jensen, konsulent thok@di.dk, melp@di.dk, pebj@di.dk MAJ 2017 Arbejdskraftudfordringer i fødevareindustrien I fødevareindustrien

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07)

Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07) Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07) Branchefællesskab for Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig administration Branchekode DB 07 - Navn på branchekode

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Evaluering Klog hverdagsmad

Evaluering Klog hverdagsmad Oplæg til evaluering af Klog hverdagsmad Region Midtjyllands fødevaresatsning Baggrund Formålet med Region Midtjyllands fødevaresatsning er at sikre en fortsat udvikling, innovation og konkurrenceevne

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Bilag 2. Brancheoversigt

Bilag 2. Brancheoversigt Bilag 2. Brancheoversigt Landbrug, jagt og skovbrug 279 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.11 Agerbrug 01.11.10 Kornavl 01.11.90 Agerbrug i øvrigt 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND...

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik - et hurtigt overblik Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik Der er 658 arbejdssteder 83% af disse arbejdssteder er hovedselskaber, mens 17% filialer 182 arbejdssteder er inden for anden engroshandel,

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2010 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Dato: 6. oktober 2003 Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Sammendrag Analysen af de erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse viser, at Den overvejende andel

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Vækstregnskab for Norddjurs Kommune

Vækstregnskab for Norddjurs Kommune Vækstregnskab for Kommune 2016 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Grafisk sammenfatning... 4 Kapitel 3: Den generelle erhvervs- og vækstudvikling i... 6 3.1 Beskæftigelse og virksomheder...

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Udarbejdet februar 2008 Hvad kan den der lønberegner på hjemmesiden, BusinessMaan? Den regner og regner på medlemmers vegne så det bli r fornøjelse at be om lønforhøjelse

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2009 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv FISKERIET ER EN AF DE BRANCHER, DER HAR FÆRREST ARBEJDSBETINGEDE LIDELSER PGA. ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE. DET ER HELLER IKKE ET AF DE ERHVERV, DER HAR FLEST

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2011 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

2014 Statistisk årbog

2014 Statistisk årbog 2014 Statistisk årbog Betalingsbalance og udenrigshandel 1. Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet

Læs mere

Konkursanalyse, september 2016

Konkursanalyse, september 2016 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, september 2016 Der har i september 2016 været 430 konkurser, hvilket er en stigning på 87,8 % sammenlignet med september 2015, hvor der var 229 konkurser.

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 27.02.2002 HOVEDGRUPPE 01 PRODUKTER FRA LANDBRUG OG JAGT SAMT TILHØRENDE TJENESTEYDELSER 01.11.1 Korn Gruppe 01.1 Markafgrøder, gartneri- og

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Oversigt over regeringens vækstområder. I Region Midtjylland

Oversigt over regeringens vækstområder. I Region Midtjylland Oversigt over regeringens vækstområder I Region Midtjylland Indholdsfortegnelse OVERSIGT OVER VÆKSTOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Konkurskurven flader ud Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv er ved at stabilisere sig. 469 virksomheder gik konkurs i januar, og antallet

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for Tabel 2: Økonomiske udsigter for Chile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) -0,3 5,2 6,2 5,6 4,9 4,8 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 0,9 10,4 8,0 6,1 5,3 5,0

Læs mere

Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03)

Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03) Danske virksomheders udenlandske datterselskaber Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03) Indholdsfortegnelse Landbrug, jagt og skovbrug...2 Fiskeri...2 Råstofudvinding...2 Industri...2

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet Økonomisk Analyse Branchernes produktivitet NR. 1 17. marts 2011 ØKONOMISK ANALYSE2 2 Branchernes produktivitet Denne analyse sætter fokus på de lavproduktive brancher. 45 pct. af det samlede antal arbejdstimer

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere