Seriøst Forførerisk! Læs også:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk"

Transkript

1 Marts Årg. Nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen)! Helsingør Nordens Festlige Hjørne! Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Dumt Tanketomt Rablende! Miljø Nok Engang! Seriøst Forførerisk! Læs også: Side 1

2 DTR dolker deres egne (i ryggen)! Man kunne i marts nummeret af TaxiDanmark læse, hvorledes et medlem af bestyrelsen i Silkeborg Taxi skulle ekskluderes fra sin post, fordi han samtidigt drev konkurrerende virksomhed. Vi mener nu heller ikke, at det er særligt smart, at en vognmand i et bestillingskontor driver konkurrerende virksomhed, samtidigt med, at han er medlem af bestyrelsen. Men dette er ikke problemet, problemet er snarere, at DTR tilsyneladende hjalp til, da man prøvede på at få vognmanden ekskluderet fra sin post i bestyrelsen. Tilsyneladende hjalp DTR til, da der blev udformet nye vedtægter for Silkeborg Taxi, der skulle udelukke en vognmand fra sin post i bestyrelsen. Og vognmanden kunne ikke finde nogen hjælp, før end vedtægterne skulle godkendes af Silkeborg Kommune. Men her stod Silkeborg Kommune af, de nægtede, og skrev at de aldrig ville tillade vedtægter, der udelukkede en vognmand fra indflydelse i Silkeborg Taxi. I forbindelse med alt dette, ville TaxiDanmark gerne have haft en kommentar fra Trine Wollenberg, direktør i DTR, men hun har tilsyneladende fået mundkurv på af sin chef, John Lindbom, der er mest kendt for at bøje love og regler, så de passer i hans kram. Så det kunne se ud som om, at et medlemskab af DTR, ikke er et medlemskab af DTR, idet DTR tilsyneladende kun hjælper bestillingskontorerne / de økonomiske foreninger, men aldrig den enkelte vognmand. Side 2 Og dette bringer os direkte videre til den næste historie: Helsingør Nordens festlige hjørne.

3 Helsingør Nordens Festlige Hjørne! I Helsingør, Nordens Festlige Hjørne, der foregår der et sandt festspil for øjeblikket, et festspil der muligvis vil kunne slå det verdenskendte skuespil Hamlet med en hel hestelængde. Skuespillet handler naturligvis om taxibranchen. Handlingens formål er, at bryde flest mulige love og domstolsafgørelser og pisse mest muligt på lovgiverne uden at blive ramt af repressalier. De medvirkende er: Helsingør kommune, som indtil videre ikke er skrevet ind i stykket, men lurer i kulissen. Helsingør Taxa, som ønsker at lave deres egne regler, helt uden om lovgiverne inde på Christiansborg, naturligvis velvilligt assisteret af DTR. DTR, Dansk Taxi Rod, der altid beredvilligt stiller op, når ledelsen i et bestillingskontor (økonomisk forening) skal knægte en eller flere af de tvangstilsluttede vognmænd med penge der også er tvangsudskrevet hos vognmændene (se artikler andetsteds). Den Bette Trine, Trine Wollenberg, direktør i DTR, der beredvilligt forsøgte at assistere ledelsen i Helsingør Taxa med at knægte de utilpassede vognmænd, men desværre havde hun problemer med at kende de forskellige ting fra hinanden og fik derfor blandet nogle papirer ind i sagen, som vist slet ikke eksisterer, i hvert fald ikke sådan, som hun fremstiller dem. Side 3

4 Et stykke hvidt papir. Papiret skulle angiveligt være udgået fra Færdselsstyrelsen, men ingen kunne finde det, da det virkeligt gjaldt; hverken Færdselsstyrelsen, DTR eller Den Bette Trine. Først efter flere dage dukkede det op, efter at historien havde været bragt i TaxiDanmark. Færdselsstyrelsen, offentlig myndighed med overordnet tilsyn med bl.a. taxibranchen, er endnu ikke skrevet ind i stykket, men lurer i kulissen. De har måske nøglen til papiret. John Lindbom, Ulven fra Codan, DTR s almægtige frontfigur. Hans rolle er indtil videre ukendt, men han er altid manden der trækker i de usynlige tråde, for at sørge for, at magten forbliver hos DTR og ikke falder i de utilpassede vognmænds hænder. Nogle utilpassede vognmænd. Nogle suspekte størrelser i menneskeskikkelse der kører taxa og som forlanger at alle de øvrige medvirkende overholder Danmarks Riges Love, således som de er vedtaget af Folketinget og fortolket af De Danske Domstole. ledelsen. De anonyme, en broget flok uden egen mening, som let manipuleres af Første akt: Alle er forsamlede, vild forvirring og stor diskussion. Ledelsen i Helsingør Taxa ønsker at indføre en såkaldt omvendt vagtordning, så ledelsen kan tvinge vogne væk fra gaden på 2 ud af 4 hverdage. Dette bekommer ikke alle vel, idet der er vognmænd der har chauffører på deres biler og derfor føler sig forpligtiget til, at forsvare deres interesser. Ligeledes er der flere der mener, at en sådan Side 4

5 ordning er ulovlig. Ledelsen ønsker nu at sætte trumf på. Den Bette Trine, direktør i DTR, frembuser meget fast i mælet med, at hun var i besiddelse af et notat, der lovliggjorde, at Helsingør Taxa kunne indføre omvendte vagtplaner. Dette og så ledelsens holdning gjorde udslaget. 6 utilpassede stemte imod. Ledelsen og de anonyme uden egen mening og tankegang stemte for, i alt 18 for. Anden akt: Taxier i Helsingør må nu kun køre 2 ud af de 4 første aftener i ugen, hvis man tager ledelsens omvendte vagtplan alvorligt. Der har allerede fundet flere brud på reglerne sted ligesom flere vogne har fået lukket for radioforbindelsen. Nogle af de utilpassede har henvendt sig til Helsingør kommune, for at få dem til at tage stilling til, hvorvidt de foretagne skridt er lovlige eller ej. De utilpassede har nu også henvendt sig til Færdselsstyrelsen, for at få at vide, hvorvidt det tiltag som Helsingør Taxa har lavet, er lovligt eller ej. De utilpassede mener, at loven kun giver mulighed for, at lave vagtplaner, der sikrer kommunens indbyggere en god og ordentlig betjening, ikke omvendt. Side 5

6 Ledelsen derimod, henholder sig til en generalforsamlingsbeslutning, hvor man har vedtaget noget der er ulovligt. Og derfor er det ulovlige blevet lovligt. Tredje akt: Tredje akt er endnu ikke skrevet, men der er mange spændende ingredienser: Hvordan vil Helsingør kommune reagere? Bliver der ufred i Helsingør Taxa? Den Bette Trine har fundet det hvide papir, som hun ikke kunne finde! Men det ser slet ikke sådan ud, som Den Bette Trine huskede det! Måske har hun slet ikke set det før? Færdselsstyrelsen har også fundet det føromtalte notat, ligesom de har fundet dommen fra 1989 fra Bov kommune, hvor Vestre Landsret slog fast, at omvendt vagtordning var forbudt! Ønsker Helsingør kommune / Helsingør Taxa at ophæve kommunens tilsynspligt? Hvorfor vil John Lindbom, DTR s Store Stygge Ulv, have noget godkendt, som tidligere er blevet underkendt? For det er vel ham, der trækker i de usynlige tråde? Og hvorfor nægter Den Bette Trine at udtale sig til TaxiDanmark? Hvad er det for noget med, at DTR s bestyrelse har vedtaget, at man ikke udtaler Side 6

7 sig, fordi man selv udgiver et fagblad? Er DTR s blad et fagblad, et medlemsblad eller bare et propagandaskrift? Det kan blive en spændende tredje akt. Fjerde akt: Her bliver alt endevendt, for at nå en dramatisk slutning. Måske vil de utilpassede vække Holger Danske fra hans søvn, for at han endnu engang kan redde de undertrykte fra undertrykkerne, men han sover fast. Det kommer her frem, at notatet som alle ledte efter, ikke indeholder det, som Den Bette Trine påstod! Ligeledes kommer Vestre Landsrets dom for dagen og undergraver ledelsens autoritet i Helsingør Taxa samt DTR s troværdighed (har de haft nogen, så længe mennesket kan huske tilbage?). Ligeledes vil det sikkert komme frem, at Den Bette Trine ikke får lov til at lege alene i sandkassen i fremtiden, idet hendes far, den Store Stygge Ulv, ikke er helt tilfreds, idet folk nu måske tror, at han står bag det, som man må betegne som misinformationen af Helsingør Taxas medlemmer! Vi kan godt forstå, at ingen i DTR må udtale sig uden godkendelse. Det kommer også frem, at Færdselsstyrelsen er bekendt med en sag fra 1989 fra Bov kommune, hvor 2 vognmænd blev frikendt for manglende tilslutning til et nyoprettet bestillingskontor på trods af lovens krav om tvangstilslutning, fordi kommunen havde indført den tvungne vagtordning i bestillingskontorets vedtægter. Det vil helt sikkert også komme frem, at det var en af Den Bette Trines forgængere i embedet, den navnkundige Verner Olsen, der med hjælp fra løgne- Side 7

8 ren Bo Tarp inde fra Trafikministeriet, havde udarbejdet de vedtægter, som Landsretten ikke tog hensyn til, ved domsafsigelsen. Der vil helt sikkert blive stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt kommunen / taxinævnet stadigvæk skal have tilsynspligt med bestillingskontorerne. Vi vil næsten helt sikkert også få løsningen på, hvor meget hver enkelt vognmand får i erstatning, fordi hans radio forbindelse blev afbrudt? Og hvor mange af de utilpassede vognmænd vil køre ud på den aften, hvor de ikke må køre, bare for at konstatere, at de ikke kan få nogen ture og så bare køre hjem igen. Daglønnen er sikret, det sørger erstatningen for; og det er ledelsen og de hjernedøde der skal betale! Der er mange spændende ingredienser og masser af tid til at skrive en spændende slutning på skuespillet i Helsingør Taxa; og Holger Danske kan være den store ubekendte, der får gryden til at koge over, hvis han kan vækkes af sin hundrede års søvn! Fjerde akt kan gå hen og blive en rigtig gyser. Tæppefald. Nu står bare tilbage: Kan vi bevise, måske bare for os selv, at begivenhederne i Helsingør Taxa hænger sammen med begivenhederne i Silkeborg? At DTR aldrig er på vognmandens side, men altid på bestillingskontorets! Men at det altid er vognmanden der skal betale! Også til sin egen undergang! Side 8 Og så må vi lige rose os selv, selvom det ikke er pænt, men vi har en intern mail der beviser, at vi kendte både notatet og Vestre Landsrets dom senest

9 den 16. marts 2009, altså måske hele 4 dage tidligere end TaxiDanmark og dets kilder. Side 9

10 Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Hvis i har læst de to foregående historier og synes at de virker tåbelige, så vil vi lige runde det hele af med en tredje historie, der gør at DTR simpelt hen må være en af de mest tåbelige organisationer mennesket har opfundet. Vi skal tilbage til 1989, hvor DTF s hedengangne direktør, Werner Olsen, sammen med fuldmægtig og senere kontorchef i trafikministeriet, Bo Tarp, rådgav Bov kommune og lavede udkast til de ulovlige vedtægter, som Bov kommune trak ned over hovedet på alle vognmændene i kommunen. Werner Olsen havde i begyndelsen af firserne rådgivet kommunen, så der blev udstedt to ekstra bevillinger så man kom op på 10; og dermed klappede fælden med tvangstilslutning til og oprettelse af et bestillingskontor i kommunen. Werner Olsen hjalp samtidigt med at lave vedtægter til den økonomiske forening, således at vognmændene, der tidligere havde været medlemmer af CAT, nu kunne blive medlemmer af Dansk Taxi Forbund, nu DTR. Vedtægterne for det nye bestillingskontor havde fordelt timerne således at hver enkelt vogn kun kunne være på vagt 8 timer/døgnet og ikke kunne få radioture udenfor dette af bestillingskontoret fastsatte tidsrum. En pendant til de vedtægter, som Helsingør Taxa fik vedtaget og som Trine Wollenberg på vegne af DTR argumenterede for var lovlige. Trine Wollenberg må have fået en forfærdelig dårlig rådgivning hjemme hos Dansk Taxi Rod, idet hun tilsyneladende ikke kendte til Vestre Landsrets dom i sagen i Bov. Her blev Bov kommune dømt til at betale en halv bondegård i erstatning, kr ,- i 1989 priser, fordi man inddrog to vognmænds bevillinger fordi de ikke ville tilslutte sig bestillingskontoret med de ulovlige vedtægter Side 10

11 med den omvendte vagtplan. Bov kommune protesterede, fordi Trafikministeriet havde stadfæstet deres kendelse, men dette var Vestre Landsret ligeglade med. Desværre var begge vognmænd døde, da de vandt erstatningssagen. Nu er det så spændende at se, om vognmændene i Helsingør Taxa også når at dø, inden de vinder deres erstatningssag, hvis de altså tør anlægge en sådan. Vi vil da gerne foreslå dem, at de anlægger erstatningssag imod DTR for dårlig rådgivning. Og direkte urigtig rådgivning må siges at være dårlig rådgivning. DTR! Moralen i alt dette kunne være: Lyt aldrig til et godt råd fra Side 11

12 Side 12

13 Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Der er en af de utilpassede vognmænd fra 4x35, der har fået medhold i en klage vedr. de indlejede vognmænds medvirken til betaling af den rabat, som bestillingskontoret giver nytilsluttede vognmænd. Nævnet har besluttet, at det ikke er lovligt for bestillingskontoret at lade de indlejede vognmænd være med til at betale for de evt. rabatter som bestillingskontoret giver nytilsluttede vognmænd. Taxa 4x35 har fået pålæg om, at de senest den 1. april skal udrede en forholdsmæssig andel af kr , som 4x35 uberettiget har afholdt udgifter for på bestillingskontorets regnskaber for pladslejefrihed og montering m.m., som 4x35 har afholdt til vognmænd, der er kommet fra andre bestillingskontorer. 4x35 fik ikke medhold i, at de kunne modregne de indkomne pladslejeindtægter. Det fremgår af Nævnets afgørelse, at de alle sammen inde i Nævnet må være lettere forkalkede, idet de ikke kan erindre, at der tidligere skulle være forekommet tilfælde, hvor et bestillingskontor skulle have givet pladslejefrihed til nytilsluttede vognmænd. Da vi her på bladet kan erindre op til mange tilfælde, hvor både vi og andre har omtalt denne pladslejefrihed på skrift, så stiller vi os helt uforstående overfor Jørgen Kjærs manglende viden eller hans, måske, pludselige hukommelsestab. Men han har også kun siddet der i år. Nævnet har samtidigt besluttet at tilskuddet til DTR godt må komme fra bestillingskontoret, fordi DTR gør så mange gode ting for vognmændene og arbejder for vognmændenes (læs John Lindboms) fælles interesser. Vi vil her gerne henvise til 3 artikler her i bladet, DTR dolker deres egne (i ryggen)!, Side 13

14 Helsingør - Nordens festlige hjørne! og Danmarks Tåbeligste Rådgivning!. Efter læsning af de tre artikler, så er det svært at se, hvad DTR gør for vognmændene, der er så godt. Det eneste gode de gør, er at fylde deres egne lommer med kollegaernes penge, men det er vel også godt i politikernes øjne? Dumt Tanketomt Rablende! Vi fortalte i vores sidste nummer om Palles hjælpepakke, hvor formanden for 4x35 / DTR Hovedstaden ønskede Taxinævnets accept af, at storvognmændene skulle have lov til at sætte deres bevillinger på stand by i op til 12 måneder. I TaxiDanmark marts 2009 kan man så læse, at der er en vognmand (inde) der har fået en ekstra bevilling, selvom hun har 12 i forvejen og på denne måde kommer op på 13 bevillinger i alt. Og Taxinævnet har stadigvæk svært ved at forstå, hvorfor der ikke kommer nyt blod til branchen, når en stor del af alle nye bevillinger går til storvognmændene. Det er lettere at opnå et professorat inde på universitetet end at få en bevilling. Og en professor får en anstændig løn; en taxichauffør overlever ved at køre 12 timer om dagen 6 dage om ugen og evt. lidt ekstra i weekenden, hvis han vil på ferie til sommer. Dvs. at en storvognmand skulle kunne søge om en ny bevilling og få den på grund af sin anciennitet. Når han så havde fået sin nye bevilling, så skulle han med hjælp fra Palle / DTR kunne søge om at få sine overflødige bevillinger sat på stand by, og så ville han evt. først udnytte dem når tiderne bliver bedre. Samtidigt ville han forhindre en chauffør i at få sin drøm om en bevilling opfyldt. Dog er Nævnet af juridiske årsager foreløbigt imod at sætte bevillinger på stand by. Side 14

15 Selv Taxinævnet burde nu kunne forstå, at der er noget galt med hele systemet. Det kan ikke være rimeligt, at en storvognmand kan søge om og få en bevilling, samtidigt med at en storvognmand kan søge om og muligvis få lov til at sætte op til flere af sine bevillinger på stand by, hvis det stod til DTR- Hovedstaden! Men det er en kendsgerning, at Palle har kæmpet for dette forslag. Og det er en kendsgerning, at der er vognmænd, der har fået bevilling, på trods af at de havde indtil flere bevillinger i forvejen. Og hvis man fulgte Palles forslag, så kunne disse vognmænd bare sætte deres bevillinger på stand by. Vi har foreslået det før og foreslår det gerne igen: Når der indleveres 2 bevillinger, så burde der kun udleveres 1 bevilling indtil der var fjernet 500 bevillinger fra gaden; og i de næste 5 år eller deromkring, burde der kun udleveres bevillinger til chauffører og ingen til vognmænd der har flere bevillinger i forvejen. Vores spørgsmål vil helt naturligt lyde: Hvor mange vognmænd med flere bevillinger udbetaler mindstelønnen til sine chauffører, når der ikke er noget at lave, sådan som overenskomsten foreskriver. Og hvorfor gør Jørgen Kjær, Taxinævnet, ikke noget, selvom Nævnet er tilsynsmyndighed? Og det er ikke noget lyspunkt, som Palle Christensen skriver inde i Taxanyt nr. 3 marts 2009, at gamle chauffører atter er begyndt at vende tilbage til erhvervet, så vognmændene atter kan få fyldt de tomme chaufførsæder ud. Det er et tegn på dyb krise, når mennesker må fornedre sig så meget, at de vender tilbage til et erhverv, hvor timelønnen ligger et eller andet sted imellem dybt uanstændigt og en grov overtrædelse af menneskerettighederne. Jørgen Kjær / Taxinævnet burde som tilsynsmyndighed kæmpe hårdt for, at alle selvstændige skulle kunne udbetale en anstændig løn til sine ansatte. Side 15

16 Og dette kunne let gøres ved at lade bevillingstallet falde til omkring 1700 eller mindre. Men det gør Nævnet ikke. Alle storvognmændene burde tvinges til at udbetale garantibetalingen til deres chauffører, for på denne måde at nedsætte antallet af bevillinger i det Storkøbenhavnske område. Jørgen Kjær kunne let finde alle nødvendige oplysninger i bestillingskontorernes anlæg. Oplysningerne er godt nok registreret ulovligt, men de eksisterer. Men Jørgen Kjær og Nævnet, de sidder bare og spiser smørrebrød. Miljø Nok Engang! Man kunne den 13.marts 2009 på Taxidrivers.dk læse, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Det Økologiske Råd (DØR) ikke var tilfredse med regeringens udspil til en ny lov vedr. mere miljøvenlige taxier. DN og DØR mente at regeringen tager et skridt i den rigtige retning, men er alt for uambitiøse. De påstod, at taxierne har tradition for at skulle være store biler med store motorer, hvilket gjorde dem til nogle af de mest forurenende biler i Danmark. Dette mener vi, er i direkte modstrid med sandheden. Da taxierne er blandt de nyeste og mest moderne biler i den Danske vognpark, så har de naturligvis også den nyeste og mest moderne teknologi der er til rådighed. Dermed er taxierne blandt de mindst forurenende biler i deres klasse. Det er nu engang svært at få en chauffør i Garder-højde + 4 velvoksne passagerer på 110 kg/stk. ind i en FIAT 500, specielt hvis de skal have 4 store kufferter med. DN og DØR ønsker tilsyneladende ikke at tage hensyn til virkelighedens verden, de lever tilsyneladende i deres egen drømmeverden. Side 16

17 DN og DØR mener, at man allerede i dag kan få pænt store biler i energiklasse A eller B, og at man derfor allerede nu skulle stille krav om energiklasse B og energiklasse A om 3 år. DN og DØR nævner Mercedes C, Volvo S80 og Audi A4 som energiklasse B biler. Energiklasse B kræver, at de kan køre 15,4 km/l på benzin og 17,3 km/l på diesel. Men ligesom de pågældende biler ikke kan påstås at være specielt store, så kniber det også for dem at komme op på energimærke B kravene. Mercedes C benzin 13,5 km/l. Volvo S80 benzin 10,8 km/l, i 3,2 automatic 9.7 km/l. Audi A4 benzin 14,1 km/l. Mercedes C diesel 17,5 km/l. Volvo S80 diesel 17,5 km/l. Audi A4 diesel 19,6 km/l. Og alle de opgivne data er for manuelt gearede biler. Og man kan ikke lade chauffører køre rundt i manuelt gearede biler i dag. Det kunne man godt i 1917, men ikke i dag. I dag er det kun drengerøve der kører med manuelt gear, fordi de har brug for en potensforlænger. Alle fornuftige chauffører forlanger et automatgear. I energiklasse A nævnes biler som Ford C-MAX (ikke at forveksle med den langt større Ford S-MAX), Peugeot 308 samt VW Golf. Ingen af dem kan vel siges at opfylde behovene for moderne mennesker. DN og DØR henter måske deres inspiration i Kina eller Thailand, hvor en VW Golf ville være et stort fremskridt. Men i Danmark ville den være et meget stort tilbageskridt. Vi bør her måske lige bemærke, at i.flg. TaxiDanmark marts 2009, så kører den nye generation Mercedes E-Klasse 18,9 km/l. Dette stemmer med oplysninger fra Mercedes egen hjemmeside, der også angiver 18,9 km/l for en E- Klasse med automatgear. Side 17

18 Desuden omtaler DN og DØR de såkaldte SCR-katalysatorer, de mener, at de også burde være et krav til taxierne. De overser helt, at bl.a. Mercedes 300 TDI Blue Efficiency er en af de biler, der allerede har denne katalysator. Og som en nok så klogt bemærker på Taxidrivers.dk, så er der 5600 taxier i Danmark og privatbiler i Danmark, så det kan få enhver til at tænke. Hvis hver taxi kører i gennemsnit km/året og hver privatbil kører i gennemsnit km/året, så er det bare med at regne. Taxierne kører altså i alt km/året medens privatbilerne kører i alt km/året. Så hvis man omlagde afgiften på biler i Danmark, så den modsvarede de Tyske afgifter (sådan som man lovede, da vi stemte os ind i EF), så kunne vi lynhurtigt få udskiftet den ældgamle danske vognpark med en nyere og mere tidssvarende, som ville forurene langt mindre. Efter hurtig hovedregning, så ser man, at det ville give minimum 40 gange mere besparelse på forureningen, end ved at forfølge taxierne. Men da mange danske privatbiler er meget gamle, så er det ikke urealistisk at tro på, at det ville give en besparelse på miljøområdet, der ligger nærmere 100 gange mere end det som DN og DØR foreslår! Men visse grupper har bare brug for en prügelknabe, og vores erhverv er åbenbart et let offer. For sandheden og kendsgerningerne interesserer tilsyneladende ikke disse mennesker. Seriøst Forførerisk! På nettet kunne man den 12 marts 2009 læse, at SF kræver skærpede Side 18

19 straffe til trafik synderne. Partiet er ellers mest kendt for at kræve strafnedsættelser til mordere og voldsforbrydere, samt at morderes og voldsforbryderes forhold generelt skal forbedres. Men partiet mener nu, at trafiksynderes forseelser skal straffes hårdere end hidtil. Bl.a. skal det koste et klip i kørekortet at køre bare 5 10 km/t for hurtigt (20 %), ligesom tale i mobiltelefon samt kørsel uden sele skal straffes hårdere. Men indtil videre har der ikke været forlydender om, hvorvidt partiet ønsker skærpede straffe til mordere og voldsforbrydere. Dvs. at en taxichauffør der kører uden sele og taler i mobiltelefon og kører 60 km/t hvor der er 50 km/t, han skal fratages sit arbejde og brændes på et offentligt bål, men morderen / voldsforbryderen der begår 3 mord eller voldsforbrydelser, han skal have kortere straf og længere ferier på Hawaii betalt af skatteyderne samt flere overvågede udgange (var der ikke en der stak af i sidste uge, under en udgang?), man fornemmer helt sikkert, hvor dette parti henter sine stemmer. Vi går ikke ind for dødskørsel o. lign., men man skal ikke gå amok i sin jagt på ærlige samfundsborgere der kommer til at begå en lovovertrædelse. Man burde hellere jagte voldsforbryderne og morderne. Det ville være en god ide, at få flere uniformerede betjente på gaden til at patruljere gaderne og dermed også få folk generelt til at være flinkere til at overholde loven. Men visse partier jagter kun billige stemmer, hjernedøde stemmer. Side 19

20 Bladet KAT-Bladet udkommer 10 gange årligt. Redaktion Ansvh. Red. Andris Kirsteins. Bladet tilsendes abonnenter, faglige organisationer samt relevante myndigheder. Abonnement 125 kr./året. KAT tryk og lay-out. KAT Bladet. Københavns Aktive Taxiforening Postadresse: KAT-Bladet, Viemosevej 123, 2730, Herlev. Kontor: Magnoliavej 2, kld., 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag & Onsdag adresse: 12:00 13:00 (juli dog kun mandag) Telefon: Hjemmeside: Fax: Kasser Faglig Andris konsulent: Kirsteins Kurt træffes Petersen. onsdag. Som medlemmer kan Alle optages kan tegne Taxivognmænd abonnement for i Danmark, 125,-kr. samt årligt. chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør 375,- kr. kvartalet. KAT-Bladets redaktion: Grete Gren, Leif Jensen, Foreningens Pia Jensen, Kurt bestyrelse: Petersen & Andris Kirsteins. Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 20

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8.

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8. Danmarks mest læste taxiblad. Ny sund fornuft i 4x35? 29. Årg. 2010. nr. 8. Uniformer skaber folk! John Rabat Lindbom John Lindbom og stavnsbåndet(s ophævelse)? Side 1 Læs også: www.katbladet.dk John Rabat

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk December 2008. 28.Årg.Nr. Læs også: www.katbladet.dk Begyndelsen til enden for retsstaten? Efter gennemlæsning af dagsordenen for samt referatet fra kontaktudvalgets møde den 20. november 2008, så er vores

Læs mere

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35!

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! 29. Årg. 2010 Nr. 3. God Påske Læserbrev Svar Tøsedrengene i 4x35? Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tøsedrengene i 4x35? Sidste år i

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s julemand i Jylland. 4x35 Gaveregnen var stor. Side 1 En personlig beretning. Jeg har været i retten. Peter Kjærgaard havde i foråret 2012

Læs mere

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid!

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! September 2009. 28. Årg. Nr.8. Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! Thomas Bak! Ikke helt som de andre? Og så måske alligevel! Læs også:www.katbladet.dk Deltag i Taxa 4x35 s nye store TOMBOLA Deltagerlodder

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Tak TAK for TAK Bedre sent end aldrig? Undskyld, en vejledning, tak. Top hemmelig vejledning! Danmarksrekord i idioti? Er DTR hjernedøde? Side 1 Tak

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. Taxier I døgndrift God skik Og brug Del 2 Side 1 Taxaer i døgndrift er det os? Man har i den forgangne tid, kunnet læse flere mere

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå!

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 9. 2010. Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! DIREKTØR TOMBOLA! EP-tilladelser, igen. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tåbernes

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile.

Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Juni 2008. 28. Årg. Nr. 6. Diesel. Løn. Ved Ritt og Bondam, hvad de gør? Sorte taxigebyrer. Bøde vanvid! Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Side 1 Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Mandag

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Er vi for grove? Vi har modtaget et indlæg fra en læser, der mener, at vi er for grove i vores sprogbrug og at vi fikserer for meget

Læs mere

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

Drøm vs virkelighed?

Drøm vs virkelighed? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2012. Drøm vs virkelighed? Er tilskudsvolapyk volapyk? Ellevilde med egne el-ideer? Tag en Taxa! De Dumme Københavnere! Side 1 Drøm vs virkelighed? I forlængelse

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

DOMUS Codan / TM Taxi

DOMUS Codan / TM Taxi Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Har arbejdsgivere og arbejdstagere i vores branche fælles interesser? Er Henrik Nielsen John Lindboms ny propagandaminister? April 2007. 28. Årg. Nr. 4. DOMUS

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

godt og lykkebringende nytår!

godt og lykkebringende nytår! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 10. 2011. Læserne ønskes en god jul og et Side 1 godt og lykkebringende nytår! Højt fra træets grønne top. Højt fra Lindboms grønne top Stråler pengeglansen

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Løn til chauffører annulleret. Taxi en forbryderbranche i udvikling. Paralleltakster. Røgfri miljøer og e- cigaretter. Side 1 Skal vi ikke have løn?

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Ærlige Palle / Løgne Leif? Pest eller Kolera? Vælg begge og få dobbelt Konfekt! Næste blad forventes at udkomme lige efter den 1. juni. Taxa, en kolos

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk!

ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk! ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2011. Skal EP redde Taxa 4x35? El Er John Lindbom taxierhvervets fjende nr. 1? + Vil løgneren John Lindbom kræve

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening December 2007. 28.Årg. Nr. 10. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Metroen tager ingen kunder fra Taxi ifølge kendt Taxi Guru. Ifølge Henrik Nielsen, TaxaMotor,

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Har Taxa 4x35 fyret sin økonomi? Taxa 4x35 søger en ny økonomichef via en annonce

Læs mere

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde.

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Esbjerg Taxas økonomiske forening har i henhold til lov nr. 107 af 30. januar 2013 bekendtgørelse om Taxikørsel, samt trafikministeriets

Læs mere

Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen?

Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen? November 2008. 28.Årg. Nr.9. Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen? John Lindbom kan eller kan han? Så meget tjener de om måneden? Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Plattenslageri eller

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår!

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår! December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og Side 1 Et godt og lykkebringende nytår! Afladshandel i Danmark anno 2009! Taxa-chauffører blæser på loven. Denne overskrift kunne den 10. november

Læs mere

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale?

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Juni 2009. 28. Årg. Nr. 6. TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Ny næstformand i Taxinævnet Valgt af Konkurrencestyrelsen? Læs også:

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen 1. viceborgmester Jannich Petersen

Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen 1. viceborgmester Jannich Petersen Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Socialdemokraternes Rasmus Prehn: (Trafikordfører) Ny Taxilov vil hjælpe alle.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Formanden for TiD's tale i forbindelse med demonstration mod Uber 16/9-2015

Formanden for TiD's tale i forbindelse med demonstration mod Uber 16/9-2015 Formanden for TiD's tale i forbindelse med demonstration mod Uber 16/9-2015 Kære kolleger Tak til 3F for at komme med udstyret der har gjort denne demonstration mulig, og endelig tak til Københavns Kommune

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !"#$%&'()*+*,-.,*/''*0"1234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!"#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*="327(3*8)0>"44"7#5!

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !#$%&'()*+*,-.,*/''*01234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*=327(3*8)0>447#5! Hvad fortæller du dig selv? om dig selv?!"#%&'()+,-.,/''0"12340)4)0%)56078)0397:!"#%&'()5!&9#73;)0)807(

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere