Udkast til. Forretningsplan for. Klassekontakt.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Forretningsplan for. Klassekontakt.dk"

Transkript

1 Udkast til Forretningsplan for Klassekontakt.dk Klassekontakt, medio maj 2004

2 Udkast til Forretningsplan for Klassekontakt.dk Indhold 1.0 Resumé 2.0 Idégrundlag 3.0 Personlige ressourcer og mål - teamet 4.0 Produktet/ydelsen 5.0 Markedsanalyse 5.1 Markedspotentiale 5.2 Målgrupper 5.3 Offentlige aktører 5.4 Konkurrenter 6.0 Salg- og markedsføringsstrategi 7.0 Organisering af virksomheden 8.0 Budgetter og Finansiering Bilag - KK integreret med Skoleintra - KK integreret med Skolenettet 1.0 Resume Klassekontakt (KK) er et web integreret system hvis kerne ydelse er opretholdelse af kontakt mellem grupper med udgangspunkt i den fysiske verden. I første omgang henvender produktet sig til skoleklasser, men det vil lige så stor fordel kunne bruges af andre grupper. På markedet findes der en række groupware-orienterede tjenester for klasser og skoler. Enkelte af disse har bevist deres værd for aktive grupper, men ingen af disse har haft nogle nævneværdig succes med understøttelse af kontakten mellem klasser, gamle elever og lignende. Det som gør KK unikt er den målrettede fokusering på skoleklasser og systemet for at kontakte disse før de bliver opløst som følge af endt skolegang. Hvis et forum for kontakt mellem tidligere elever skal have succes kræver det at alle, eller minimum hovedparten er med. Det sikre KK. Det faktum at KK sandsynligvis vil blive meget udbredt gør at systemet med fordel senere vil kunne udvides til at indeholde en lang række features i forhold til skole, elev og andre relaterede eksternaliteter. Fx blive det være muligt at ekspandere inden for områder som intra- og ekstranet-funktionaliteter, samt e-learning. 2

3 2.0 Idegrundlag Klassekontakt Forretningsplan Version 0.9 Primo august 2004 Ideen til KK opstod på baggrund af et personligt ønske om, at opretholde kontakten med ens gamle skoleklasse. En række uformelle interviews afslørede et behov og ønske for et form for forum som kunne gøre det let at opretholde en sådan kontakt. Ideen til klassekontakt var født. En hurtig markedsundersøgelse blev sat i værk. De viste sig hurtigt at der fandtes tjenester på Nettet som forsøgte at afhjælpe behovet for kontakt, men samtidig viste det sig at disse tjenester var meget mangelfulde dels var de i systemerne oprettede klasser meget inkomplette eller også led tjenesterne af ringe brugervenlighed og dårligt design. På baggrund af dette startede arbejdet med KK. 3.0 Personlige ressourcer Ivan T. Herrmann, daglig leder, tovholder Uddannelse: Stud., civ. ing. miljø Arbejdserfaring: 3 år på arbejdsmarked med to mål 1. tjene til tiden som studerende, 2. at lære at være på arbejdsmarked min måske vigtigste observation var: behandel medarbejder/kollegaer godt det lønner sig FOR ALLE!! Dan Svenstrup, teknisk ansvarlig Uddannelse: Læser datalogi/matematik på KU. (Batch scient til december 2004) Arbejdserfaring: Programmør i Sonlink (4 mdr. fuldtid), software udvikler hos Hammerstad APS (1 år deltid), software udvikler hos Telecom Scandinavia (deltid 2 år), programmør hos Wavetech (deltid 1 år). Martin Heder Nielsen, Uddannelse: Arbejdserfaring: Jacob Schrøder, markeds- og salgsansvarlig Uddannelse: Cand. merc. Arbejdserfaring: Projektkoordinator i Web bureauet designgruppen, Marketingkonsulent I Computer Sciences Corporation (CSC). Peter Rasmussen Uddannelse: Datamatiker Arbejdserfaring: Thomas Nielsen Uddannelse: Arbejdserfaring: 3

4 4.0 Produktet Klassekontakt Forretningsplan Version 0.9 Primo august 2004 En demomodel af klassekontakt findes på Nedenstående figur 1 er en oversigt over de grundlæggende features i KK version 1.0. Der er tale om en arbejdsskitse, hvorfor der kan være mindre uoverensstemmelse mellem figuren og modellen på Opret klasse (fri opret) Opret personlig profil Bekræftelse på reg. og login Bekræftelse via mail Mail til elev med link Anbefaling til venner via mail Første skærmbillede Log in Husk log in Glemt password Statistik: brugere og online Tekst: Velkommen til KK Tekst: Nyt på KK Skoleadm Oversigt over årgange, klasser og elever Adgang til alle skolens klasser Opret klasser og elever Send mails Rediger kalendere Skoleprofil Om Klassekontakt Om KK kontakt vilkår Min side Nyheder Mine oplysninger Min klasse Kalender Fotos Figur 1: Flowdiagram over Klassekontakt.dk 4

5 Features i KK version 1.0 Modul for skoleadministration Oprettelsesmoduler, personligt som klasse Billeddeling (med mulighed for at skrive tekst) Billedeupload via mobiltelefon Forum C.V. Blåbog Personlige data, herunder civilstatus Reklame mulighed for andre firmaer Nyheder Min side Min klasse Web mail Fællesmail mulighed Automatiske reminders om fødselsdage og arrangementer Månedlige nyhedsbreve fra KK Statistik (til vores brug) Data indsamling (til vores brug) Kalender Søgefunktion Mobile services Upload og download af fotos Upload og download af videoklip Tekst beskeder til mobilt forum. Chat med gruppe Mobile chat rooms SMS-beskeder ved events i KK Adgang til en mobile version af KK Synkronisere telefonlister Synkronisere adresselister Synkronisere kalender Kommentar: Mobil Services er et område i kraftig udvikling. Vi har i KK nogle dygtige folk som er på forkant inden for området. Det skal udnyttes. KK skal i stor udstrækning satse på mobile services. KK s Mobile Services vil blive udviklet sideløbende med web-delen. Kommende features i KK Life-long forward Udvidet søgefunktion på tværs af klasser Fildeling Chat Mine skoler Mine parallelklasser Afsteminger Andre mobilservices Lidt længere ud i fremtiden E-learning-moduler Intranetfunktionaliteter Ekstranetfunktionaliteter Der arbejdes i KK med versioner. Version 1.0 skal indeholde alle de grundlæggende kerne features og skal kun henvende sig til folkeskoleelever som er ved at være færdige med skolen. Senere versioner vil tilføje ekstra funktioner og henvende sig til en brede målgruppe. 5.0 Markedsanalyse 5.1 Markedpotentiale I første omgang henvender KK sig, som nævnt, til skoleklasser. Nedenstående figurer giver et overblik over bruger/kunde potentialet, nemlig antallet af skoler og antallet af elever. 5

6 Kilde: Note: I en grundskoleårgang er der ca elever I en gymnasial årgang er der ca For videregående uddannelser er årgangen ca Kilde: Statistisk 10-årsoversigt. Opsummering: Det potentielle danske marked er på 2300 grundskoler. Hver årgnag består af cirka elever. 5.2 Målgrupper Målgrupperne er som følger, i prioriteret rækkefølge: Primært Folkeskoler Friskoler og private grundskoler Efterskoler Gymnasielt niveau: Gymnasiet, HF, HHX, HTX Sekundært Højskoler Mellemlange udannelsesinstitutioner Universiteter og Handelshøjskoler Militæret Arbejdskolleger Kursusdeltagere I første omgang vil fokus være på grundskolen da denne gruppe er den klart største samtidig med at den er forholdsvis uberørt det vil sige at folkeskoleelever må formodes 6

7 at være mindre knyttet til bestemte webtjenester. Yderligere er det en måde at komme i kontakt med stort set hele befolkningen da 99% af alle danskere går i grundskole. Således vil vi koncentrere markedsføringen med henblik på grundskolerne. Omkring elever skal markedsføringen primært rette sig mod de elever som står over for at færdiggøre deres skolegang. Samtidig skal der også være kundepleje af de tidligere elever som benytter KK. 5.3 Offentlige aktører Undervisningsministerier (UVM) ejer Uni-C. Uni-C tilbyder danske skolerne meget billig adgang til Internet. Yderligere tilbyder Uni-C skolerne billig adgang til diverse IT-systemer. Sektornet - Fra Uni-Cs web site: UNI C tilbyder alle danske uddannelsesinstitutioner opkobling til internettet via Sektornet, det fælles uddannelsesnetværk. Med Sektornet følger høj sikkerhed, uddannelse af de Sektornetansvarlige på skolerne, teknisk support samt adgang til en række tjenester, som fx SkoleKom og webhotel. Det startede i 1993, da Undervisningsministeriet satte som mål inden år 2000 at forbinde skolerne til internettet. Og ved årtusindeskiftet var målet så godt som nået. Kommentar: Sektornet har over undervisningsinstitutioner tilknyttet. Det svarer til mere end 80%. Sektornet kan ses som en grundydelse, nemlig adgang til Internet. Når skolerne har købt den grundydelse er det oplagt at se på hvilke andre produkter Uni-C tilbyder. Skolekom - Fra Uni-Cs web site: SkoleKom er et konference- og system med tilhørende services som f.eks. chat, kalender og webpublicering på internet eller intranet. Alle institutioner, som er berettiget til Sektornet-opkobling, kan købe adgang til SkoleKom. Der er p.t. mere end aktive brugere på SkoleKom. Mere end af brugerne anvender SkoleKom dagligt. Brugerne foretager indlogninger hver skoledag. Priser for SkoleKom web Skoler med højst to spor og op til 7. klasse Etablering og 1. års abonnement: kr. Drift efterfølgende år: kr. Andre skoler Etablering og 1. års abonnement: kr. Efterfølgende år: kr. I prisen indgår også evt. domæneoprettelse og skriftlig og telefonisk support Kommentarer: Skolekom tilbyder en omfattende service til en meget lav pris. I forhold til de demo er der findes virker Skolekom ikke videre brugervenligt. Yderligere er det vores indtryk Skolekom ikke er særlig godt integreret med Skoleintra. Note: Der hersker lidt forvirring omkring FirstClass. Det er dels navnet på klientprogram til Skolekom, men er også navnet på et selvstændig program til e-learning 7

8 Skoleintra - Modul 1: LærerIntra - Målgruppe: Lærere og de øvrige ansatte ved skolen. Lærernes Intranet giver mulighed for at dele informationer og understøtter samarbejde i lærerteams, bl.a. via logbøger. Indeholder reservationssystem, aktivitetskalender, vikarskemaer og meget mere. Modul 2: ElevIntra - Målgruppe: Elever og lærere. Elevernes Intranet rummer to hovedområder: En række moduler med relation til skolens undervisning og en informationsdel, som trækker de oplysninger ud af LærerIntras databaser, som er interessante for eleverne. Modul 3: Skoleporten - Målgruppe: Forældre og resten af verden. Skolens informationsportal sætter en skole i stand til at opbygge skolens officielle hjemmeside uden at skulle rode med HTML. Her dannes hjemmesidens indhold automatisk ud fra SkoleIntras databaser og fra dokumenter, som skolens ledelse og lærere gemmer i Skoleportens dokumentarkiv. Modul 4: ForældreIntra - Målgruppe: Forældre og lærere. ForældreIntra giver mulighed for: målrettet information til en klasses forældre to-vejs kommunikation mellem lærere og forældre og mellem en klasses forældre indbyrdes forældre bliver aktive brugere i intranettet forældre får mulighed for at følge med i elevernes arbejde Kommentar På Nettet er der en demo af de to første moduler. Det virker omfattende og velfungerende. Det fungerer både på elev-, klasse og skoleniveau. Men spørgsmålet er hvor mange der bruger det og hvordan det bliver brugt. Det skal understreges at der i modulerne ikke er noget som henvender sig til tidligere elever. I bilag 1 forefindes to figurer. Det første viser hvordan SkoleIntra er struktureret. Det andet viser hvordan K kunne tilknyttes SkoleIntra som et modul. UNI C Blackboard Fra Uni-Cs web site: UNI C Blackboard er en sammenhængende og integreret læringsplatform og portalløsning målrettet de danske erhvervsskoler. Løsningen er baseret på Blackboard Learning and Community Portal System, Enterprise edition, og hostes af UNI C. Med UNI C Blackboard får erhvervsskolerne et gennemprøvet Learning Management System, hvor man kan udveksle filer og kommunikere til støtte for den daglige undervisning og administrationen på skolen. UNI C Blackboards målgruppe er erhvervsskolerne, men systemet kan potentielt bruges af andre undervisningsinstitutioner som fx gymnasierne. Et års abonnement, som omfatter egen virtuel installation og integration med EASY-A, koster kr kr. pr. årselev ekskl. moms. 8

9 Kommentar: Blackboard er henvendt til til undevisningen og eleverne. Der er tale om et egentligt e-learning system. Det er dyrt og umiddelbart er der ikke nogle gamle-elev - funktioner i det. Sammenfatning: Offentlige aktører Uni-C er ejet og støttet af den danske stat, hvilket har betydet at virksomheden har noget der minder om monopol på IT-systemer for de danske folkeskoler og gymnasier. Af de systemer Uni-C udbyder er der pt. ikke noget system som varetager elevers og skolers interesse i forhold til elever der har afsluttet deres skolegang. Uni-C s kan ses som relaterede til Klassekontakt (KK), men ikke konkurrenter. SkoleIntra er det af Uni-C s systemer som relaterer sig tættest til KK. Det vil være relativt let for Uni-C at lave et modul til SkoleIntra a la KK, men et koncept som KK ligger uden for Uni-C s nuværende forretningsområde hvorfor det må være tvivlsomt om de vil ekspandere på det område. Muligheden for at KK kan integreres med SkoleIntra skal undersøges. Domænet skoleextra.dk er ledigt. Man bør overveje at registrere dette. Det kunne være et oplagt navn for et KK-modul til SkoleIntra. 5.4 Konkurrenter Det med kursiv angivende i dette afsnit er cut-and-past fra de respektive aktørers web site s. Skolenettet.dk eller Nyt startede 1. juli Et samarbejde mellem nogle af de store drenge i branchen: Microsoft, NNIT (Novo Nordisk IT), TDC og Mikro Værkstedet A/S. Der er tale om en helt ny spiller på markedet, men også en ambitiøs spiller som har lavet en løsning som på nuværende tidspunkt er fuldt på højde med Uni-C s SkoleIntra. Der er tale om en intra- og extranetløøsning som er fokuseredet på nuværende elever, lærere og forældre. Men det må formodes at Skolenettet relativt let vil kunne lave et modul som modsvarer KK. Alt i alt: En potentielt farlig konkurrent eller vigtig samarbejdspartner. Netstudie Er i familie med Skilennettet.dk, men er mest fokuseret eleverne og har ikke samme integration med skolen, lærerne og forældrene. Beskylder i øvrigt Microsoft for at have stjålet deres ide: Netstudie er et friskfyrsagtigt nicheprodukt som næppe bliver en konkurrent til KK. Klasselisten 9

10 De fleste projekter der minder om KK er ofte oprettet ambitiøst, men derefter er udviklingen af de respektive sites gået i stå - ofte før de pågældende sites er helt færdige. Det samme gælder for Klasselisten. Det er lykkedes Klasselisten at lave noget databaseintegration de har en liste over hvad der ser ud til at være samtlige skoler i Danmark. Klasselisten har en feature hvor det er muligt at efterlyse gamle venner. På forsiden påstår Klasselisten at der er oprettet 1593 klasser og 4496 personlige profiler. Det giver i gennemsnit 17 klasse pr. skole og 2,8 elev pr. klasse. Ikke inponerende. Skolernes Blå Bog Tydeligvist er der ikke nogen der bruger site'et. Her er ikke tale om en konkurrent. Ej heller er her noget at blive inspireret af. VoresBlaabog.dk VoresBlaabog.dk er fortrinsvis tænkt som en side til eksisterende skoleklasser, som snart skal skilles. Hvis ikke klassen er nogenlunde samlet, eller du kender folk stadigvæk, kan det være meget svært at få alle med på siderne. Det skyldes, at VoresBlaabog.dk er lavet på en sådan måde, at hele klassen skal tilmeldes på samme tid." Seneste nyhed er fra : Der er i øjeblikket 56 klasser tilmeldt på VoresBlaabog.dk. Altså et sted uden aktivitet. Det som er interessant ved Voresblaabog er at den sigter på klasser som endnu ikke er blev færdige med deres skolegang. Man skal således oprette hele klasse samtidig - det kan ikke lade sig gøre at oprette en enkelt profil. Prøvede at oprette en testklasse. Fik tilsendt password, men det er ikke lykkedes at logge ind, trods flere forsøg. Groupcare.dk Groupcare har en helt kategori som hedder "Gamle elever". Tjek lige nedenstående link: Der er en hel del skoler på hvor af flere af dem har mange elever. Dog virker det ikke som om nogen af skolerne der er repræsenteret er bare i nærheden af at være komplette. Yderligere er det min fornemmelse at grupperne bærer præg af at være "private" initiativer. Groupecare indeholder de fleste af de funktioner som er i KK: Adressebog - Opdaterer sig selv, Søgning, udskrift, eksport Diskussionsforum/ lister - Private og åbne diskussioner, Arkiv over s Kalender - Personlig kalender og gruppekalender, Unikt tilbagemeldingssystem Billedarkiv - Visning af billeder i filarkiv Fildeling - 5 mb til personlige filer, 5 mb til hver gruppe Afstemninger - Gruppeafstemninger, Integrer på egen hjemmeside Chat - Privat chat med gruppemedlemmer Opslagstavle - Linksamling, Notesamling Webmail - Læs, send, distribuer s Classmates.com Den førende internationale pendant til KK. Deres site har mange funktioner og kan vise sig at blive en inspirationskilde. Samtidig er det noget rodet. Classmates spreder sig breds. De påstår de har 38 mio. brugere, men ved et simpelt tjek erfarer man at mange af de oprettede klasser kun har en enkelt bruger højest sandsynligt en person som har oprettet en profil af ren nysgerrighed. Classmates målgruppe er stort set alle. KK 10

11 differentierer sig i forhold til dem ved at lægge en stor del af fokusset på at få hele klasser og skoler til at registrere sig, hvilket forøger værdien for både skoler og enkeltbrugere betragteligt. Der er danske brugere af Classmates, men meget få. Tjenesten bedømmes ikke til at blive en konkurrent i Danmark. Classmates.dk Vi har i øjeblikket 148 elever i 47 klasser fordelt på 39 skoler. Dette udsagn vidner om meget lille aktivitet. Faktisk er der få klasser som reelt er aktive. Resten er passive. Der er tale om et én mand hobby projekt. Classmates.dk s koncept er principielt det samme som vores, men dels er det ikke særligt brugervenligt, dels har de ikke gjort noget for at markedsføre det. Classmates.dk bliver næppe nogen konkurrent. Firstclass.com Fra web FirstClass is a cost-effective, highly scalable, feature-rich messaging and communications solution for enterprises, learning organizations, governments and service providers. At the foundation of our award-winning FirstClass Communications Platform is our Collaborative Groupware, which provides our users with the ability to effectively communicate and share valuable resources and information via , conferencing, directories, individual and shared calendars and online chats. FirstClass has been used by thousands of organizations to create powerful online electronic communities that enable individuals and groups of people to work more effectively. Der er tale om et stor og meget professionelt system. Er den internationale pendant til Skoleintra.dk. Det er muligt at SkoleIntra bygger på firstclass teknologi. Umiddelbart ser det ikke ud til at de har postdimentent-funktioner i deres system. Bliver næppe en konkurrent på det danske marked. Gamle-venner.dk Er en form for virtuel opslagstavle. Rodet og ikke særlig funktionelt. Under kategorien Klassekammerater er der dagligt 1-2 indlæg. Det er meget lidt. Bedømmes ikke som værende en konkurrent. Alumner Google-søgning: alumne Der er rigtig mange alumner Den Danske Netordbog: "Udtrykket bruges ofte om forhenværende elever eller studerende fra et bestemt gymnasium eller universitet eller en bestemt skole." Alumner baserer sig på dimententdatabaserne, hvorfor de må formodes at have alle dimententer med. Alumner er meget almindeligt for stort set alle videregående udannelsesinstitutioner. Derimod er det ikke noget der forbindes med folkeskoler. Dette understøtter vores strategi om at fokusere på folkeskolerne i første omgang. Andre relaterede tjenester Der eksisterer en række web site s som kan betragtes som relaterede/konkurrenter til KK. Det vil være for omfattende at analysere disse her, men nedenfor er de vigtigste af disse angivet med tilhørende webadresse. Orkut: Jubii Venner: Linkedin: https://www.linkedin.com/ Andet: Google-søgning: gamle elever (på dansk) 11

12 8&start=10&sa=N resultater. Det er mange. Groupcare er bland de første resultater, ellers er der i de første 50 resultater primært tale om skoler og gymnasiers sider for gamle elever. Fint. Potentielt stort marked - såfremt vi har noget ekstra at tilbyde. Sammenfatning Informationsmotorvejen er brolagt med mislykkede inaktive kontakt fora. Danske gammle-elev-tjenester Der er fire danske tjenester som bygger over helt samme koncept som KK, nemlig: Klasselisten, Skolernes Blå Bog, VoresBlaabog.dk og Classmates.dk. Ingen af disse har formået at få noget som ligner succes. Ingen af tjenesterne er professionelle i forhold til brugervenlighed og features. Man kan gætte på at markedsføringen af de respektive site s har lidt af en lignende mangel på professionalisme. VoresBlaabog.dk skal fremhæves fordi de satsede på komplethed de har et krav om, at der skal oprettes hele klasse. Af de fire site s virker det som om Klasselisten er det site som er nået længst. Det kunne være interessant at interviewe en af bagmændene bag for at høre hvorfor projektet ikke er blevet til noget. Skolenettet.dk Har pr. ikke nogle gamle elevfunktioner, men vil let kunne integrere sådanne. Skolenettet er en potentielt farlig konkurrent og en potentiel perspektivrig samarbejdspartner. KK bør undersøge muligheden for samarbejde med Skolenettet. Groupcare Derudover skal Groupcare fremhæves. Groupcare har formået at få mange brugere, stor synlighed og awareness. Groupcare henvender sig bredt, men har mange af de features som KK også indeholder. Det virker som om der er en håndfuld klasser på Groupcare som er aktive og at resten af de tilmeldte klasser er inaktive og inkomplette. Samtidig har Groupcare, som nævnt, et breds fokus. Groupcare genererer i dag overskud og kan tjene som inspirationskilde. Alumne-foreninger Det viser sig at stort set alle universiteter har en alumne-forening af en slags. Disse alumner bygger på universiteternes dimmententdatabaser, hvorfor de må formodes, at være så komplette og opdaterede som muligt. Det vil være hårdt at gå i direkte konkurrence med disse alumner. Anderledes forholder det sig for Folkeskoler og Gymnasier. Det er indtrykket at det er de færreste af disse som har et matchende system. 6.0 Salg og markedsføringsstrategi 6.2 Differentiering KK har mulighed for at udnytte late-mover-advantages det vil sige at KK skal lære af de konkurrenternes fejl og succeser. KK skal differentiere sig ved: 12

13 Komplette klasse og unikt oprettelsessystem Det er af afgørende vigtighed så mange som muligt i en klasse er brugere af systemet. Jo flere i en klasse, desto større værdi. Er antallet for småt viser praksis at grupperne går i stå. Derfor satser KK på at få alle i en klasse og alle i en dimmenterende årgang med i KK. Det sker ved at alliere sig med skolerne. Således er strategien at få skolerne til at oprette klasserne. Det er vores fornemmelse, bla. på baggrund af interviews med en inspektør fra en folkeskole og en rektor for et teknisk gymnasium, at skolerne vil være villige til dette. Samtidig vil KK, selvsagt, gøre denne proces så gnidningsløs som mulig. Denne proces vil sikre noget nær komplette registreringer af klasser. Processen for oprettelse af klasser er illustreret i figur 1. Brugervenlighed og features Begreber som brugervenlighed burde være en grundparameter, men efter som det faktisk kun er Groupcare som er brugervenligt af de analyserede af konkurrenter vil det brugervenlighed være at opfatte som et salgsparameter. Flere af ressourcepersonerne bag KK har flere års erfaringer omkring brugervenlighed, design og test. For at en tjeneste som KK skal have værdig er det ikke nok med en adresseliste og gæstebogsfunktion. KK satser på en lang række features som alle relaterer til KK s formål, alle er integrerede og lette og bruge. 6.1 Kundegrupper og indtjeningsovervejelser Kundegrupper og prissætning Skoler Salgsargumenterne for skolerne er som følger: Penge sparret Penge, porto og administration sparet ved at køre det elektronisk. Hvis en skole har brug for at sende breve ud til fx 500 tidligere elever er det allerede 2.250,- alene i porto. Der er umiddelbart to muligheder: 1. at sælge skolerne adgang til systemet en gang for alle. 2. at lade dem tegne et års abonnement. Sidstnævnte model er de vant til fra fx Uni-C s modeller og det vil givet vis være den mest lønsomme for os på sigt. Service over for eleverne Skolens formål er at danne eleverne og give dem de bedste muligheder i vores samfund. Er skolen tilknyttet et system som KK vil det være en service for eleverne. De vil havde adgang til et netværk som kan få stor betydning for dem på stort set alle tidspunkter i vores liv. Det er ikke for ingen ting man siger vi bevæger os mod et netværkssamfund. Profilering af skolen Vi har oplevet og vil i fremtiden komme til at opleve stigende konkurrence mellem skolerne. De skoler som kan tiltrække de fleste elever får også de fleste ressourcer. Jo stærkere en profil en skole har, desto bedre lærere og desto flere elever vil den, alt andet lige, tiltrække. Yderligere er det en motiverende faktor for samtlige medarbejdere på en skole, at arbejde på et sted med en stærk profil. Hvis en skole har kontakt til tidligere elever vil dette være en klar styrkelse af skolens profil. 13

14 Prissætning Det vil være skolens leder som varetager købsbeslutninger al la KK. Det kan være enerådigt eller i samråd med andre. Ifølge de interviews vi har lavet er prisen ikke den vigtigste faktor. En pris på 1.995,- pr. år virker ikke afskrækkende. Ofte viser det faktum at man betaler for noget, at man tager det mere seriøst frem for hvis man fik det gratis. Det kan dog ikke udelukkes at visse skoler skal have systemet vederlagsfrit 1. år. Gamle elever / brugere Salgsargumenterne for dem som ønsker at holde kontakt er først og fremmest unik mulighed for at holde kontakt, som nævnt under differentiering, handler det om komplette klasser/grupper, fokusering, brugervenlighed og features. KK vil gøre det let og sjovt. Dels er KK meget intuitiv og let at bruge, dels giver det let adgang til at opretholde kontakt. Yderligere er vi fra KK s side bevidst om dels vigtigheden ved at tilbyde en lækker grafisk service, dels vigtigheden af hyppige opdateringer brugeren skal føle at der sker noget. KK henvender sig dels til aktive brugere, brugere som vil logge ind dagligt, men KK kan med lige så stor fordel også benyttes ved sjælden log ind. Brugerne vil kunne tilmelde sig opdateringer når der sker noget nyt i deres gruppe og de har også mulighed for at abonnere på KK s månedlige nyhedsbrev. På den måde vil brugerne blive opdateres efter behov og bevare en form for tilknytning til KK. Prissætning For det første skal det være muligt at bruge systemet gratis. Det er vigtigt med så komplet et system som muligt. De brugere som vil være sikker på båndbrede, have adgang til visse features (som fx webmail og udvidet søgning) vil have mulighed for dette via betaling. Det foreslås at lægge sig op af Groupcare prisniveau kr. 50 pr. halvår. Content-specifikke bannerannoncører Når man opretter en profil på KK har man yderligere mulighed for at angive en række demografiske og sociale variabler. Yderligere har KK kendskab til brugernes køb, alder og uddannelseskommune/sted. Disse data gør det via datamanagement muligt at tilrette annonceringen til glæde for annoncørerne, men også for brugerne, da bannerreklamerne i højere grad vil afspejle brugernes interesser. Jo mere effektive bannerreklamer desto højere pris vil der kunne tages for disse. Det vil også være muligt at målrette annoncer direkte mod skolers administrative personale dem som fx arrangerer gamle elevsammenkomster. For at bannerannoncer for alvor skal kaste noget af sig skal der være en vis volumen. KK satser på at få en stor del af hver eneste årgang af skoleelever til at benytte KK. Derfor forventer KK stor vækst for antallet af brugere af KK. Foruden bannerannoncer er det også muligt at lave sponsorat af diverse features. Prisen for bannerannoncer og sponsorater afregnes pr. eksponering. Da KK har større viden om den brugere Leaderboard, 728 x 90 pixels CPM Skyscraper, 120 x 240 pixels CPM Artikelbanner, 336 x 280 pixels CPM Rullegardinbanner, 630 x 350 pixels CPM Søgeord med 728 x 90 banner pr. kvartal kr. Artikel-sponsorat, 200 x 30 pixels pr. md. kr. Udskriv artikel, 728 x 90 pixels pr. md. kr. Pop under banner, maks. 540 x 550 pixels CPM Annoncepriser fra IDG maj CPM står for eksponeringer. Alle priser er i danske kroner uden moms Mikrobetalinger 14

15 En betalingsmåde som spås stor fremtid er mirobetalinger. Hidtil har der været tekniske begrænsninger, men disse forventes at forsvinde. For KK vil det være muligt at indføre mikrobetalinger for både web- og mobilservices. De grundlæggende features i systemet bør være gratis, men de udvidede features er det oplagt at tage betaling for. Vi holder os orienteret om mikrobetalinger og vurdere om de skal implementeres så snart teknologien er moden. Forventet salg i Danmark År 2005 Pris/år Teoretisk 50% potentiale Penetration 30% Penetration 10% Penetration 5% Penetration Skoler mv Brugere* Annoncer og N.a sponsorater** Indtægt Priser er her inklusiv moms. * Betalende brugere er estimeret til at være 10% af det samlede antal brugere. Blandt brugere regnes her kun nye årgange og kun folkeskoleelever. * Indtægten for annoncer og sponsorater afhænger antallet af eksponeringer og dermed trafikken hvor aktive brugerne er. Indtægterne for bannerannoncer er svære at forudse og i det følgende er de konservativ sat. I ovenstående er et estimat over indtjeningen første år ved forskellige grader af penetration. Det fremgår at for første år er indtjeningspotentialet størst for kategorien skoler. Antallet af skoler forventes at være nogenlunde stabilt, mens antallet af dimenterende elever vil stige med ca pr. år. Efter fire år vil der ifølge ovenstående model komme større indtægter fra brugere end fra skoler. Ekspansion KK s strategi er først at bevise produktets levedygtighed på et marked. Når KK bliver en succes i Danmark vil der blive udarbejdet en forretningsplan med henblik på International ekspansion. Det bedømmes at der kun skal få justeringer til for at produktet vil kunne lanceres internationalt. En hurtig undersøgelse på Nettet viser at relaterede udenlandske tjenester lider af samme problemer som KK s danske konkurrenter, nemlig kun få brugere og manglende brugervenlighed Salgsstrategi På mange måder rammer KK ind i den rigtige tidsånd tendensen er at skolerne påtager sig en større socialt ansvar. I forlængelse af det er det naturligt at skolerne, i en eller anden grad, tager vare på eleverne også efter end skolegang. Dette er en klar tendens på videregående uddannelsesinstitutioner og som alt tyder på vil sprede sig bag ud i uddannelseskæden for også at omfatte grund- og folkeskoler, som er KK primære målgrupper. I praksis har KK to mulige salgsstrategier: 1. Alliance med en stor aktør på markedet for at lade denne stå for salg og markedsføring 2. Selv stå for salg og markedsføring Ad 1. 15

16 KK er et nicheprodukt, hvorfor det må formodes ikke at kunne bruges som løftestang til at komme ind og få en dominerende rolle på markedet for skolesoftware. At interessant aktører på markedet findes der Uni-C (som står for SkoleIntra) og Skolenettet.dk (SN). Uni-C Det af Uni-C s produkter som KK ligger tættest op af er SkoleIntra, som består af en række moduler: LærerIntra, ElevIntra, Skoleporten og ForældreIntra. Der er pt. ca. 400 skoler der benytter SkoleIntra. Det vil være oplagt at tilpasse KK så det kunne fungere som modul i SkoleIntra. Det kunne være under en navn som for eksempel: KlasseIntra eller Skoleextra. Det må formodes, at skoler som benytter SkoleIntra ikke vil være særligt interesserede i et produkt som KK hvis det ikke er integreret i SkoleIntra. Bedst ville de være hvis vi kunne lave en aftale med Uni-C, men såfremt Uni-C ikke skulle være interesserede i en form for samarbejde er der et minimumskrav, at KK kan co-eksistere med skoleintra (dvs et design meget lig deres og ikke meget overlappende funktionalitet). SN er umiddelbart mere interessant end Uni-C. Uni-C har ikke formået at få succes med deres SkoleIntra. Skolenettet.dk (SN) SN er nyt med ambitiøst tiltag på markedet. Der er historier om at ideer er blevet stjålet. Samtidig er der flere historier om ideer som aldrig er blevet til n oget af frygt for at de skulle blev stjålet. Samtidig kan man forsøge at sikre sig mod tyveri. Da Skolenettet har potentialet til at blive en dominerende spiller på markedet vil de være formålstjenligt hvis vi fik en aftale i stand med selskaberne bag Skolenettet. For at få en sådan aftale i stand vil det kræve et indlende møde. Til dette møde vil det være det bedste hvis vi har: 1. En mock-upmodel af KK i Skolenettets design. 2. Et slideshow som kan redegøre for de forretningsmæssige muligheder samt modeller for samarbejde. Man kan stille sig spørgsmålet om hvorfor MS skulle lave en aftale med os og ikke bare selv udvikle systemet. Vores argumenter er at MS, uden risiko, og stort set uden at bruge ressourcer, kan få en pæn del af en forretningsmæssig kage, samtidig med at KK understøtter Skolenettet.dk. Det kunne være en ide at indgå et jointventure med aktørerne bag Skolennettet, således at de bliver medejere af KK, ganske gratis. Deres forpligtelse vi kunne begrænses til at lade os få adgang til at integrere vores system med Skolenettet og herunder overføre data om eleverne til vores system. I tidligere overvejelser leger vi med tanken om at tage penge for KK. Hvis vi får en aftale i stand med MS vil det umiddelbart nok være bedst ikke at tage penge for systemet til skolerne, men at lade dem få det gratis. Det er jo vigtigt at vi får så stor volumen som muligt. Hvis vi er dygtige vil vi kunne lave en aftale med MS og få et beløb for hver solgt licens til Skolenettet da KK jo kan ses som en tillægsudelse til Skolenettet. Når volumenen er stor nok er det ikke noget problem at tjene penge på en eller anden form for brugerbetaling. I forhold til Uni-C s SkoleIntra virker MS s Skolenettet som en noget mere interessant mulighed for KK. 16

17 Tilskud Som indskudt bemærkning skal nævnes at som led i regeringens handlingsprogram: IT i folkeskolen en investering i viden og velfærd er der for årene afsat i alt 25 mio. kr. som tilskud til at folkeskolerne kan anskaffe et videndelingssystem. Skoler kan få kr ,- i tilskud. Ad 2. Såfremt et samarbejde med MS eller Uni-C ikke skulle blive realiseret har KK mulighed for selv at stå for salg og markedsføring. KK har begrænsede ressourcer, hvorfor det ikke kan forventes at KK kommer til at bruge store beløb på markedsføring. I stedet vil KK tænke smart. Folkene bag KK har en række personlige kontakter som vil kunne være behjælpelige i denne proces. For eksempel er der i netværket en David som er ejer og direktør for en større telemarketingvirksomhed. Det vil være oplagt at benytte telemarketing over for skolerne som kundegruppe. Yderligere vil det være oplagt at benytte sig af PR og events, da det den vej er muligt at få stor omtale for relativ få penge. Kombinationer Såfremt en samarbejde med MS eller Uni-C skulle blive realiseret vil der stadig være en teoretisk mulighed for at KK sælges uafhængigt. Dels vil det være (teoretisk) muligt at indgå en aftale med begge leverandører, dels vil det, alt efter aftale, også være muligt at sælge systemet uafhængigt af både MS og Uni-C. Men jo flere muligheder vi her satser på, desto mere arbejde kræves der fra vores side. Det kræver tilpasninger af systemet hvis det skal fungere sammen med både Skolenettet og Skoleintra og det vil kræve yderligere tilpasninger hvis KK skal kunne stå alene. Yderligere vil det kræve mere flere forhandlinger og administration alt afhængig af hvilke løsninger der vælges. Vælger vi selv at sælge systemet, uafhængigt, vil det være forbundet med store udgifter til salget Markedsføringsstrategi Andres erfaringer har vist, at det ikke nytter noget bare at annoncere og vente på at folk selv opretter sig i systemet. Derfor er det afgørende for KK succes de klasser som bliver oprettet i systemet bliver så komplette så muligt. Den sikreste vej til at opnå dette er ved at bruge skolerne som indgangsvinkel og få disse til at oprette eleverne. Samtidig vil en kendskab til KK fra elevernes side være med til at lette arbejdet for skolerne og, alt andet lige, være med til at sikre at endnu flere elever vil oprette sig og efterfølgende bruge systemet. En markedsføring over for eleverne vil primært være fokuseret på elever som endnu ikke er inde i systemet, men samtidig forventes det, at markedsføringen også vil smitte af på allerede registrerede elever og, forhåbentligt, øge deres brug af KK. I første omgang satses der på direkte kontakt til skolelederne for de største grundskoler. Et salg vil givet vis forgå på følgende måde: Telefonisk kontakt Udsending af materiale Telefonisk opfølgning Go / No go Som støtte til denne skal der satses på at lave pr. med skolelederne for øje. En sådan salgsstrategi vil kræve noget manpower, men er derudover meget billig Organisering af virksomheden De mest manpowerkrævende funktioner i KK udviklingen, salg, support og administration.. KK tilstræber at automatisere så mange processer som muligt og gøre virksomheden så 17

18 lidt arbejdsintensiv som muligt. Når version 1.1 af KK er klar kan et gæt være at KK behøver i gennemsnit behøver i omegnen af 50 mandetimer om ugen for at fungere ligeligt fordelt på udvikling/vedligeholdelse og administration/salg mv. De 50 timer et forbundet med meget usikkerhed, men for at KK skal blive en rentabelt forretning er det vigtigt at et overskud ikke spises op af lønninger. Ivan T. Hermann Adm. direktør Ivan T. Hermann Salg og marketingdirektør Dan Svenstrup Teknisk direktør Jacob Schrøder Rådgiver og assistent Martin H. Nielsen Udvikler Peter Rasmussen Udvikler Thomas Nielsen Udvikler? Supportansvarlig I ovenstående diagram er gengivet et forslag til organisationsstruktur for KK. Der er principielt ikke noget grund til at den supportansvarlige er en selvstændig person. Umiddelbart ville det være oplagt hvis en af udviklerne varetog denne opgave. De opgaver som folkene i KK selv har kompetencerne til at løse vil blive klaret internt. Andre opgave vil i videst muligt omfang blive outsourcet. 8.0 Budgetter og Finansiering KK strategi er for så vidt muligt at være selvfinansierende. Det sikre uafhængighed, fleksibilitet og mindsker risiko. Til at starte med vil arbejdet i KK foregå ulønnet. Når der begynder at komme indtægter skal der aftales en fordeling af disse i form af lønninger. Når disse lønninger nærmer sig lønningerne i branchen. KK s kapitalbehov hænger nøje sammen med om det lykkes for KK at indgår en alliance med en af de store spillere på markedet. Før vi er kommet nærmere en afklaring vedrørende eventuelle alliancer er det forbundet med for stor usikkerhed at komme med estimater vedrørende budgetter og finansiering. 9.0 SWOT Skema over styrker, svagheder, muligheder og trusler Styrke Svaghed - Fokusering, specialisering - Begrænsede ressourcer - Brugervenlighed - Begrænset erfaring - Flot design - Begrænset netværk - Mange features - Fleksibel organisation - First mover advantages (vi er de første som tager dette marked seriøst) - Sikkert marked (der er altid gamle elever) 18

19 Trusler - Konkurrence fra et statsmonopol - Konkurrence fra pegestærke private aktører - Kunderne ikke vil bruge produktet Muligheder - Stort potentielt marked - Få lignende produkter på marked - De eksisterende produkter er suboptimale 19

20 Bilag 1: KK i forhold til SkoleIntra Figur 2: Skoleintra som det ser ud i dag (kilde: Skoleintra.dk) Figur 2: Skoleintra som med vores ekstra modul Kommentar: Skolenettet minder om Skoleintra i muligheder og opbygning. I næste version af forretningsplanen udarbejdes en model som ovenstående for hvordan KK kan integreres med Skolenettet. 20

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere