Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng Henrik Bering s Vejleder: Mads Nyborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg"

Transkript

1 Eksamensprojekt Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer Rapportnummer: IMM-B.Eng Henrik Bering s Vejleder: Mads Nyborg Denne rapport indeholder 80 sider inklusiv denne side. Udtræk af rapporten: Denne rapport handler om udvikling af et nyt administrationssystem til en Internetudbyder på Nørrebro ved navn IT-lauget Parknet (herefter benævnt Parknet). Systemet skal styre, hvilke services som tilbydes til de specifikke adresser, brugere, opkrævninger og simulere styring af netværksudstyr via SNMP kommandoer. Analysen dækker Parknet i sin nuværende udformning med de eksisterende systemer. Designet af databasen og applikationen dækker ca. 90 % af Parknets tilslutninger. Der er implementeret ca. 75 % af designet. Resten står som forslag i afsnittet om forslag til forbedringer af SAPS. Det er meningen, at SAPS i fuldt færdig form skal kunne erstatte Winkas (Winkas forklares i rapporten). SAPS kan ses kørende på adressen: Online tilmelding kører på: Testbruger til SAPS: Brugernummer: word: password

2 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Outline 1 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Domænemodel og beskrivelse af Parknet Analyse Design Implementering Test Forslag til forbedringer af SAPS Procesafsnit Konklusion Spørgsmål og svar med Parknets chef Anbefaling til Parknet Lister Bilag Index 1 Indholdsfortegnelse Outline Index Forord Indledning Formål Succeskriterie Målgruppe Læsevejledning Domænemodel og beskrivelse af Parknet Historien bag Parknet Parknets services (pr. 1/1-2009) TV Telefon Internet Generelt Beskrivelse af Parknets netværk Beskrivelse af tekniske anlæg i Parknet Beskrivelse af Parknets administrationssystemer Beskrivelse af en bruger i Parknet Beskrivelse af procedurer i Parknet Oprettelse af Internet Oprettelse af et telefonnummer Oprettelse af TV/ændring af TV pakke Bookning af teknikerbesøg Opkrævning Overdragelse af abonnement Diagram over domænemodellen Analyse Kravspecifikation til det nye system...17 DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 2 af 80

3 5.1.1 Funktionelle krav Non funktionelle krav Designvalg Analyse af applikationen Use case diagram Aktørbeskrivelser Overordnede use case beskrivelser Detaljerede use case beskrivelser Analyse af databasen til Parknet Design Databasen Databasediagram SAPS Online tilmelding Sitemap over SAPS og online tilmelding Designklassediagram SAPS...32 Designklassediagram online tilmelding Implementering Databasen Stored Procedures Views Sitemap over SAPS og online tilmelding SAPS Beskrivelse af de forskellige JSP filer Online tilmelding Beskrivelse af de forskellige JSP filer State diagram Implementeret og ikke-implementeret: Test Indledning Demonstration Brugertest Test cases Fejlrapportering og fejlliste Test konklusion Forslag til forbedringer af SAPS Procesafsnit Konklusion Spørgsmål og svar med Parknets chef Anbefaling til Parknet Lister Litteratur liste Forkortelser brugt i rapporten Figurliste Bilag Bilag 1 Projektoplæg Bilag 2 Billede af krydsfeltet b16x Bilag 3 billeder af TV skab Bilag 4 Indhold på CD-rom: Bilag 5 Installationsvejledning til SAPS Bilag 6 Brugermanual til SAPS...73 DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 3 af 80

4 2 Forord Dette projekt er udført i forlængelse af min ingeniørpraktik hos Parknet. Det tager udgangspunkt i manglende samspil mellem Parknets mange systemer heraf projekttitlen: Sammenbinding Af Parknets Systemer (SAPS). Jeg vil gerne sige tak til Parknets medarbejdere og bestyrelse for at lade mig være i ingeniørpraktik og efterfølgende skrive eksamensprojekt om Parknet. 3 Indledning Denne rapport handler om et bruger- og netværksadministrationssystem til Parknet. Systemet er skræddersyet til Parknet og vil ikke have anvendelsesmuligheder andre steder. Systemet tager udgangspunkt i en analyse af Parknets nuværende systemer og forretningsgange herunder: Netværket, databaser, opkrævninger, brugere, arbejdsgange og samspillet imellem systemerne. 3.1 Formål Formålet med projektet er følgende: At vise, hvordan mange systemer, udviklet i forskellige programmerings sprog og kørende på forskellige styresystemer, kan samles i et system med en fælles brugergrænseflade. I forbindelse med udvikling af systemet bliver følgende udarbejdet: detaljeret beskrivelse af to udvalgte use cases domænemodel (analysedokumentation) databasemodel dokumentation af implementeret kode (på cd-rom) dokumentation af implementerede databasetabeller (på cd-rom) test forslag til forbedringer af systemet 3.2 Succeskriterie At SAPS kan bruges af Parknet i daglig drift. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 4 af 80

5 3.3 Målgruppe Den primære målgruppe for denne opgave med tilhørende rapport er lærer og censor. Sekundær er Parknet, som vil kunne bruge produktet til administration. Systemet vil også kunne bruges af andre mindre bredbåndsudbydere, men vil kræve nogen tilpasning til deres forretning. Læseren formodes at have kendskab til programmering og unified modelling language (UML), hvorfor der ikke kan forventes forklaringer på mindre problemstillinger. 3.4 Læsevejledning Overordnet starter jeg med en analyse af de nuværende systemer og måden, de bliver anvendt på. Dernæst beskriver jeg forslag til, hvordan tingene kunne gribes an i stedet for. I forbindelse med dette vil jeg ofte referere til, hvordan tingene bliver gjort nu for at vise forskellen mellem det nye og det nuværende system. Det nye system skal testes, hvilket til dels bliver gjort undervejs i udviklingsprocessen. Den store test bliver at demonstrere systemet for Parknets medarbejdere og få deres kommentarer. Eventuelle forslag til forbedringer kommer med i kapitlet om forslag til forbedringer. Afrunding på rapporten bliver en konklusion, et kapitel med spørgsmål og svar til Parknets chef og en række anbefalinger til Parknet. Craig Larmans (1) indgangsvinkel til objekt orienteret analyse er brugt i rapporten. Jeg berører kortvarigt elementer fra bogen Goal directed project management (5). Undervejs i rapporten anvendes ordene krydsfelt, intersection og x-felt i flæng. Der menes det samme uanset, hvilket ord som er brugt. Derudover bruges også ordene abonnement, ydelser og service i betydningen - abonnement. Jeg bor i andelsboligforeningen Lindegaarden og undervejs i rapporten refereres der til denne boligforening. Testdata i SAPS er baseret på A/B Lindegaardens tilslutning til Parknet. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 5 af 80

6 4 Domænemodel og beskrivelse af Parknet 4.1 Historien bag Parknet Parknet er et IT-laug på Nørrebro, som leverer Internet, telefoni og TV. Der er fire fastansatte og en studentermedhjælper. Bogholderifunktionen er outsourcet og bestrides af en fultids- og en deltidsansat. Parknet blev formelt stiftet 1. januar 2004 som en forening uden ansatte, dvs. alt var baseret på ildsjæles frivillige arbejde. På dette tidspunkt var der ca tilslutninger. I løbet af 2005 blev der penge nok til at ansætte de første folk på fuldtid. Det medførte en øget interesse for Parknet, da visse boligforeninger havde været skeptiske overfor en organisation uden ansatte og dermed uden mulighed for at stille krav til kvaliteten af de leverede services blev det hidtil største vækst år for Parknet og antallet af tilslutninger var pr. 31. december 2006 nået op på I 2007 var fokus på konsolidering af tilslutningerne da, der var inkonsistens i data og manglede opdatering af dokumentation i forbindelse med alle tilslutningerne i Opdatering og oprydning pågår stadig og er et af kravene for at kunne automatisere netværket yderligere. I 2008 er Indre Nørrebro IT-laug med navnet Firkantnet koblet til Parknet. Det medførte en forøgelse på tilslutninger og bringer det samlede antal tilslutninger pr. 1. januar 2009 op på ca Desværre skete der også det kedelige, at Parknet mistede den ene af sine 3 services i 2008 TV. I hovedtræk var det uoverensstemmelser mellem YouSee, Viasat og Parknets måde at levere TV på, som gjorde at signalet blev lukket. Der blev dog hurtigt sammensat en løsning, som nu fortsat leverer TV til Parknets brugere (dog uden Viasatkanaler). Pr. 1. april er TV servicen tilbage i Parknets (det afsluttende arbejde med genimplementering pågår, mens denne rapport skrives). Derudover skal der ske en fortsat vækst i netværket. Mange, som er flyttet fra en adresse på Nørrebro med Parknet til et nyt sted uden Parknet, er store fortalere for Parknet på foreningernes generalforsamlinger. Det betyder en naturlig tilgang af nye foreninger. Parknet er i skrivende stund ved at tilkoble de første foreninger på Østerbro og Amager. Derudover har Parknet fået sin første Fiber to the Home (FTTH) installation i drift i Haveforeningen Birkevang (Brønshøj ved Husum Torv). FTTH betyder, at der er lysleder til hver bruger i stedet for kobberkabler. Parknet, som startede med tilslutninger i postnummer 2200 for 5 år siden, dækker nu over 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 og 2700 med ca tilslutninger. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 6 af 80

7 Parknets formål (jf. Parknets mål er at levere bredbånd til alle, som er helt uden konkurrence på såvel kvalitet og ydelse som support. Parknets koncept Parknet er en non-profit, brugerejet og brugerstyret forening. Parknet består af mere end 100 boligforeninger, der er gået sammen om at indkøbe de bedst mulige bredbåndsydelser, som sælges videre til brugerne uden fortjeneste. 4.2 Parknets services (pr. 1/1-2009) TV Parknet har fire TV pakker. Indholdet af pakkerne kan ses på Parknets hjemmeside. De fire pakker er: - Lille - Mellem - Stor - Super Da Parknet ikke længere har tilladelse til at transmittere Viasat skal medlemsforeningerne selv indgå en aftale med Viasat og hente signalet via egen parabol. Parknet sørger for den tekniske installation således, at Viasat kanalerne bliver lagt korrekt ind sammen med de øvrige kanaler fra Parknet Telefon Parknet leverer analog telefoni til brugerne. I netværket køres telefontrafikken dog over IP. I nye foreninger monteres der altid Audiocodes, som er en IP telefoncentral. I de første Parknet foreninger sidder der analoge centraler af forskellige mærker (EADS, Philips og Matra). Abonnementet inkluderer ekstra services som: banke på, forstyr ikke, viderestilling, vis/skjul nummer, vækning og telefonsvarer Internet Parknets ældste service er Internet. Brugerne er ikke garanteret nogen bestemt hastighed, men Parknet indkøber båndbredde, så brugerne i princippet altid har mindst 10/10 Mbit. Der er til gengæld ingen øvre begrænsning (andet end udstyrets nuværende begrænsning på 100 Mbit). Hvis der er ledig båndbredde, kan brugerne surfe og dele filer med op til 100 Mbit Generelt Visse foreninger har fælles abonnement på TV og/eller Internet, de får derfor servicen til en billigere pris, fordi foreningen selv står for opkrævning hos brugerne. Det kræver korrekt dokumentation, når brugere og foreninger skal opkræves rigtigt. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 7 af 80

8 4.3 Beskrivelse af Parknets netværk Parknets distributionsnetværk er baseret på lysleder. For det meste er der brugt single mode (SM), men enkelte steder (i de første foreninger) er der anvendt multimode (MM). Der er et antal hovedkrydsfelter i Parknet. Fra disse er der trukket blæsefiber, som enten er 7- eller 19-rørs. Dvs. at der inde i blæsefiberen er enten 7 eller 19 rør med en tykkelse på 5mm., hvori der med trykluft kan blæses fra 12 til 48 lysledere. Til en forening som har alle tre Parknet services bruges minimum 2 SM lysledere, men helst 3 for at sikre redundans. Den ene lysleder bruges til TV, som sendes med en bølgelængde på 1550 nm. I foreningen sidder der en TV fibernode, der omdanner signalet i lyslederen til analogt TV signal, som efterfølgende fødes ind i en antenneforstærker og fordeles ud til brugerne. Det er mellem TV fibernoden og antenneforstærkeren at Viasat signalet lægges oven i Parknets jf. beskrivelsen i Den anden lysleder bruges til data og telefoni. Backbonen i Parknet tilsluttes til den første switch i krydsfeltet via et SFP modul. Den nyeste generation behøver kun 1 lysleder (i stedet for 2 i gamle dage), da den kan sende data begge veje samtidigt. Den bruger 1310 nm til at sende på og 1550 nm til at modtage på. Den tredje lysleder (som godt kan undværes, hvis der mangler ledige fibre) bruges til at forbinde den sidste switch i en forening retur til Parknet. På den måde er netværket bedre rustet, så udfald i enkelte krydsfelter ikke går ud over flere brugere end højest nødvendigt. Når en ny forening skal tilkobles i nærheden af en eksisterende, blæses fiberen ofte kun imellem disse to foreninger. Forbindelsen mellem den nye forening og nærmeste hovedkrydsfelt skabes ved at bruge 2 af de ledige fibre fra den eksisterende forening til hovedkrydsfeltet. Tilkobling på denne måde er med til at holde udgifterne nede. Parknet er 100 % foreningsejet og tilsammen ejer alle foreningerne distributionsnettet. Til nogle af yderforeningerne i Parknet har det ikke kunnet betale sig at trække egen fiber. I disse tilfælde har Parknet i samarbejde med foreningen valgt at købe fiberen hos Global Connect. Kort om Global Connect (6) Global Connects netværk er opbygget på egen infrastruktur af rør, fiber og transmissionsudstyr. I dag er det Danmarks stærkeste og største åbne fibernet baseret på "carrier class" services for både engrosvirksomheder og større virksomheder. Signalet i Parknets backbone kan ikke bruges uden videre i en almindelig computer. Backbonen er inddelt i 3 VLANs: tele, management og user. På DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 8 af 80

9 denne måde kan Parknet styre, hvilke porte i Parknet som kan bruges til andet end almindelig brugertrafik. På tele VLAN et sidder alle Audiocodes og har dedikeret båndbredde til telefontrafik. På management VLAN kan man logge ind på alle switche og bl.a. åbne og lukke for porte. User VLAN bruges til almindelig Internettrafik så som surf, osv. 4.4 Beskrivelse af tekniske anlæg i Parknet Der er et antal krydsfelter i hver ejendom i Parknet, hvorfra signalet fordeles til hver lejlighed. Internet og telefoni fordeles altid ud fra samme krydsfelt. I nyere foreninger er TV installationen også monteret i krydsfeltet, i ældre foreninger sidder der et lille skab under hver opgang. Parknet er inddelt i blokke fra 0 til 255 (det passer med et klasse B netværk til hver blok). Hvis en ejendom er større end 250 lejligheder, skal den inddeles i flere blokke. A/B Lindegaarden har 100 tilslutninger og er blok 16 i Parknet. Krydsfelter navngives efter bloknummer og opgangsnummer. Dvs. at de to krydsfelter på hhv. Kærsangervej 16 og Tornsangervej 7 hedder b16x16 og b16x7. Krydsfeltet b16x16: TV skab mellem nr. 12 og 14: Figur 1 - Billeder af krydsfelter Beskrivelse af figur 1 - b16x16 (billedet kan ses i fuld størrelse i bilag 2): Øverst i billedet ses patchpanelerne, hvori ledningerne til lejlighederne er tilsluttet. De to lilla komponenter er Extreme Summit 200 switche med 24 porte. De to blå komponenter er Audiocodes MP 124 VOIP gateways med 24 porte. Den sorte skuffe med de grønne stik er forbindelsen til Parknet via lysleder. I bunden af skabet ligger en UPS til ca. 2 timers drift. Beskrivelse af figur 1 - TV skab (billedet kan ses i fuld størrelse i bilag 3): De to sorte ledninger er forsyningskabler fra antenneforstærkeren (sidder centralt) Øverst til højre i skabet sidder TV fordeleren - i fordeleren sidder pakkefiltrene De hvide ledninger går ud til lejlighederne Et pakkefilter er et lavpasfilter. Parknet har 4 TV pakker, dvs. der er brug for 3 typer filtre (der er ikke filter på den dyreste pakke). - Lille pakke er alle kanaler under 400 MHz (filteret er umalet dvs. blankt) - Mellem pakke er alle kanaler under 566 MHz (filteret er gult) DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 9 af 80

10 - Stor pakke er alle kanaler under 750 MHz (filteret er blåt) - Super pakke kræver ikke filter, ledningen er monteret direkte i fordeleren. Hvis TV skal frakobles eller ændres, skal der en tekniker ud HVER gang 4.5 Beskrivelse af Parknets administrationssystemer Parknet er baseret på mange systemer som griber ind i hinanden. De vigtigste, som jeg har valgt at tage med i denne beskrivelse er Winkas, Google kalender og en Parknet programmeret telefonbog. Winkas er brugerdatabasen. Dette system bruges til: Brugeroplysninger, adresseoplysninger Netværksoplysninger specifikke for adressen (fx switch port nr.) Opkrævning af services samt andre ydelser (fx teknikerbesøg) Internet har følgende muligheder: Tilmeldingsdato, Udmeldelsesdato Ekstra IP, man kan købe op til 254 faste IP adresser (pt. vises kun én) Telefon har følgende muligheder: Tilmeldingsdato, Udmeldelsesdato, Abonnementstype Flere telefonnumre (med separate tilmeldingsdatoer) Kontonummer i Miralix, Lokalnummer (bruges til at rute opkald og til opkrævning) TV har følgende muligheder: Tilmeldingsdato, Udmeldelsesdato, TV-pakkevalg, Pakkeskiftdato, Ny pakke Fordele (+) og ulemper (-) ved Winkas: +: Et COTS produkt Mulighed for support hos programleverandøren Billig Betalingsservice modul Hurtigt at komme i gang Baseret på en free ware database platform Styring af placering af felter på skærmbilledet med drag and drop Mulighed for til/fravalg af felter i listevisning -: Winkas har ikke printmulighed, man bruger print screen og sætter billedet fx i Word og printer derfra Der er kun 100 felter i tabellen i databasen Winkas kan ikke eksekvere kommandoer eller tilpassede forespørgsler i andre databaser Tidsforbruget med at lave de hjælpeprogrammer til Winkas, som Parknet selv har udviklet, har været så stort, at det havde været hurtigere at lave sit eget system Ved oprettelse af nye medlemmer er det ikke sikkert, at alle felter, defineret som standardværdier (fx netværksdata), bliver kopieret med, dvs. man efterfølgende skal lave manuel copy/paste af ca. 20 felter Winkas yder kun support, hvis databasen kører på en MySQL server under Windows Følgende tekst er hentet fra MySQL.com (udviklerne af MySQL databasesystemet) End of Product Lifecycle. Active development and support for MySQL database server versions 3.23, 4.0, and 4.1 has ended. However, for MySQL 4.0 and 4.1, there is still extended support available. For details, see According to the MySQL Lifecycle Policy (see only Security and Severity Level 1 issues will still be fixed for MySQL 4.0 and 4.1. Please consider upgrading to a recent version (MySQL 5.0 or 5.1). DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 10 af 80

11 Screen dump af en søgeoversigt i Winkas, hvorfra man kan få vist detaljer om hver enkelt bruger: Figur 2 - Screen dump af Winkas søgeoversigt Screen dump fra Winkas af min konto (jeg har konto 4878): Figur 3 - Screen dump af Winkas konto 4878 DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 11 af 80

12 Miralix: Er telefonafregningssystemet. Opkrævning af abonnement køres fra Winkas, mens afregning af telefonsamtaler køres i dette system. Hver gang en bruger i Parknet ringer, bliver samtalen logget fra start til slut og afhængig af opkaldsmodtagerens placering bliver prisen beregnet. Interne opkald i Parknet er gratis, flat rate giver gratis opkald til fastnet i DK + 60 udlande de første 59 minutter af en samtale. Øvrige priser opdateres hver måned. Fakturering sker pr. sekund. Brugerne kan vælge to måder at afregne samtaler på. Den ene er, at de selv sørger for at indsætte taletid med dankort på deres taletidskonto. Den anden er, at Parknet opkræver forbruget kvartalsvis og sørger for, at beløbet bliver opkrævet sammen med abonnementet og indsat på taletidskontoen. Figur 4 - Screen dump af Miralix velkomstbillede DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 12 af 80

13 @mail: Er Parknets mailsystem. I dette system ligger et antal domæner, som brugerne får tildelt adresse ud fra eksempelvis valbymail til brugerne i Valby. Oprettelsen af en ny mailadresse foretages manuelt af en Parknet medarbejder ved at logge ind i administrationsdelen og indtaste oplysninger om brugeren (navn, postadresse og tlf. nr.) og herefter at tildele brugeren den ønskede adresse (hvis den er ledig). Der er ingen automatik i processen. Det eneste der kan gøres hurtigere, er oprettelse af mange adresser. Systemet kan læse en csv fil og på den måde oprette mange brugere på én gang. Manglende automatisering af dette system betyder, at selv om brugere er flyttet ud af Parknet, nedlægges deres ikke. I modstrid med, at der står i Parknets betingelser, at adressen nedlægges efter ½ år. Figur 5 - Screen dump - tilføj ny bruger Parknet telefonbog: Systemet bruges til at holde styr på telefonnumrene i Parknet. I systemet kan man se ledige telefonnumre, samt tage disse og bruge dem. Google kalender: Bruges til at booke et teknikerbesøg hos en bruger, hvis vedkommendes problem ikke kunne løses via telefonen. P.t. er der mulighed for at bestille tider hver tirsdag i tidsrummet 16-20, hvor Parknets studentermedhjælper kører ud til brugerne. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 13 af 80

14 4.6 Beskrivelse af en bruger i Parknet Det hele begynder med, at boligforeningen bliver medlem af Parknet. Herefter kan alle beboere blive tilmeldt Parknet (dvs. abonnere på services). Beboeren kan enten tilmelde sig via blanket eller online. Brugeren oprettes herefter på adressen og betaler fremover for de services, som er bestilt. 4.7 Beskrivelse af procedurer i Parknet Fælles for procedurerne er, at de er meget arbejdstunge og der er mange steder, hvor der er mulighed for at begå fejl Oprettelse af Internet 1) Slå brugeren op i Winkas og find switchen samt portnummeret 2) Log ind på switchen via SSH 3) Aktiver porten og gem 4) Opdater brugeren i Winkas: a. Tilmeldingsdato b. Opkræv oprettelsesgebyr c. Opkræv abonnement for perioden ind til næste kvartal Oprettelse af et telefonnummer I beskrivelsen af proceduren herunder, vil punkt 1 kunne udelades, hvis der er tale om et indporteret (nummeret flyttes fra en anden udbyder) nummer. 1) Find et ledigt nummer i Parknet telefonbogen 2) Find et ledigt lokalnummer i Miralix 3) Find den Audiocode og port brugeren er tilsluttet til i Winkas 4) Log ind på Audiocoden og skriv lokalnummeret ind på den rigtige port 5) Opret brugeren i Miralix (indtast: navn, adresse, Winkas kontonummer, , afregningsform, abonnementstype) 6) Vælg lokalnummeret og indtast telefonnummeret 7) Indsæt start taletid (så brugeren kan bruge telefonen) 8) Opdater brugeren i Winkas: a. Tilmeldingsdato b. Abonnementstype c. Afregningsform d. Lokalnummer e. Telefonnummer f. Miralix kontonummer g. Opkræv oprettelsesgebyr og beløb for starttaletid h. Opkræv abonnement for perioden ind til næste kvartal Oprettelse af TV/ændring af TV pakke 1) Slå brugeren op i Winkas og find adressen på krydsfeltet 2) Kør ud til krydsfeltet og tilslut/skift til den ønskede TV pakke 3) Kør hjem igen og opdater brugeren i Winkas: a. Tilmeldingsdato (ændres ej ved pakkeskift) b. TV pakke c. Opkræv gebyret for oprettelse/skift af pakke DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 14 af 80

15 d. Opkræv abonnement for perioden ind til næste kvartal fordelt på Copydan og resten af TV pakkens pris Bookning af teknikerbesøg Hvis en bruger ikke kan få afhjulpet sit problem over telefonen, kan brugeren få besøg af tekniker. Hvis problemet er forskyldt af Parknet, er besøget gratis ellers koster det 250 kr. Teknikerbesøg bookes via Google kalender i blokke på 4 timer. P.t. om tirsdagen i tidsrummet Opkrævning Hver måned kører bogholderen opkrævninger. Der køres dels de ordinære, dvs. brugere som har været oprettet i systemet mere end 1 kvartal. Til opkrævninger ud over almindeligt abonnement findes et felt som hedder opkræves skævt. I dette felt skriver supporteren sine initialer og derefter udfyldes feltet tekst til skæv opkrævning med information om, hvad det er, brugeren skal betale for fx Skift af TV pakke til super. Der er et antal felter til hver service, hvor supporteren kan indtaste de beløb, som brugeren skal opkræves i forbindelse med den skæve opkrævning. Når opkrævningerne er kørt har Winkas genereret en liste, som sendes til PBS. Resten af forløbet sørger PBS for og pengene sættes ind på Parknets konto. De brugere, som ikke har betalt, får en rykker samt rykkergebyr og der lukkes for brugerens services. Efter tredje rykker ryger sagen til inkasso Overdragelse af abonnement Abonnementer kan opsiges til udgangen af et kvartal. Hvis kvartalet lige er startet og man ønsker at opsige, kan det dreje sig om op til kr. for hhv. internet, telefon og den største TV pakke. For at pengene ikke skal gå tabt, kan brugere vælge at overdrage sit abonnement til den nye beboer. De to brugere skal selv afregne differencen, men på den måde får alle glæde af abonnementerne plus, at den nye bruger ikke skal betale oprettelsesomkostninger. Når en service afmeldes sættes udmeldelsesdatoen, dermed betragtes servicen som afmeldt. Hvis brugeren senere tilmelder sig igen sættes tilmeldelsesdato til den nye dato og udmeldelsesdatoen slettes. Derefter bliver det umuligt at se, præcis i hvilken periode brugeren tidligere har været tilmeldt. Det er muligt at hente noget brugbar data ud af posteringerne, da det vil fremgå hvornår der er betalt og specifikt for hvad. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 15 af 80

16 4.7.7 Diagram over domænemodellen Figur 6 - Domænemodel Figur 6 viser, hvordan jeg forestiller mig Parknet ser ud i en domænemodel. Nederst til venstre er medlemsforeninger. Disse har brugere, krydsfelter, et antal services de kan modtage fra Parknet og har en tilslutningsaftale med Parknet. Parknet leverer services jf. tilslutningsaftalen med foreningen, som brugerne kan abonnere på hos Parknet. Via administrationssystemerne køres opkrævninger, som brugerne betaler til Parknet. Parknet har også krydsfelter og igennem disse leveres services til brugerne. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 16 af 80

17 5 Analyse 5.1 Kravspecifikation til det nye system Ifølge bogen Goal directed project management (5) er det vigtigt for et projekts succes, at alle involverede parter føler ejerskab over projektet. Derfor er det vigtigt, at brugerne af systemet involveres så tidligt som muligt i processen. Det er netop ved udarbejdelse af kravspecifikationen, at brugerne første gang bør få mulighed for at komme med forslag og ønsker til systemet. Kravspecifikationen er skrevet uden direkte input fra Parknets medarbejdere. Den er baseret på mine egne oplevelser med systemerne igennem 5 måneders praktik samt lige så lang tid som studentermedhjælper. Jeg har i den tid hørt mange ønsker og forslag til et nyt system, så medarbejderne har indirekte været med til at formulere kravene. Med ovenstående udgangspunkt har jeg ikke overholdt anbefalingen fra (5) til fulde. Jeg har afveget fra anbefalingen, da systemet et eksamensprojekt og ikke noget som Parknet har bestilt Funktionelle krav Systemet skal samle processerne i forbindelse med styring af netværket, services og brugere i Parknet. Administrationen skal automatiseres så meget som muligt. Brugerne skal i størst muligt omfang kunne administrere egne services via en selvbetjeningsportal. Administrationsdelen skal bruges dels til den daglige telefonsupport og til administrative rutiner herunder: opkrævning af brugere indrapportering af telefonnumre og adresser til 118 oprettelse af services for brugerne slå brugere op og se deres brugeroplysninger administrator skal have adgang til alle services og priser I forbindelse med telefonsupport er det vigtigt, at supporteren hurtigt kan finde brugeren i systemet via et eller flere søgekriterier (oftest via adressen). Brugernes selvbetjeningsportal skal bestå af to dele. Den ene skal være til oprettelse af nye brugere. Her skal vises de services, Parknet tilbyder på den adresse, som brugeren ønsker at tilmelde. Den anden del skal være med login og er beregnet til eksisterende brugere. Når brugeren er logget ind, skal brugeren kunne ændre/tilvælge/fravælge services samt oprette/nedlægge adresser og foretage intern flytning af sit abonnement fra en adresse i Parknet til en anden. Alle ændringer/tilmeldinger skal vises i administrationsdelen og godkendes af en Parknet medarbejder, før de endeligt udføres. Der skal en DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 17 af 80

18 administrator ind over alle ændringer for at sikre, at brugere ikke tilmelder sig på en adresse, hvor der allerede er en tilmeldt bruger, som ikke er flyttet. Der skal være sikkerhed i systemet, så information ikke falder i hænderne på de forkerte personer. Systemet skal have adgang til lagring af data Non funktionelle krav Functionality: Separat interface til brugere i Parknet og et andet til administrationen. Systemet skal køre på en web server. Systemet skal være skalerbart, dvs. at systemet skal kunne udvides og tilpasses til fremtidige ændringer i services. Brugerne skal have adgang til aktuelle services og priser på sin adresse. Usability: En hjælpefunktion til brugere (evt. FAQ). En manual til personalet. Reliability: Afvikling af programmet sker inden for Parknets netværk og fungerer uafhængigt af forbindelse til Internettet, reliability er i høj grad til stede. Performance: Den maksimale svartid på en forespørgsel må være 1 sekund. Supportability: PC en skal have en Internetbrowser. PC en skal have Internetforbindelse. PC en skærmopløsning skal være mindst 1280x1024. Meningen med SAPS er, at det skal afløse Winkas. Dvs. at al data, som p.t. er i Winkas, skal være tilgængelig i SAPS. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 18 af 80

19 5.1.3 Designvalg I forbindelse med udviklingen af systemet har jeg primært lagt vægten på programmet og ikke på det fysiske design. Parknet har eksisteret i 5 år, så den fysiske opstilling er allerede til stede. Figuren herunder viser visuelt, hvordan den fysiske opstilling ser ud. Figur 7 Model af det fysiske design i Parknet Resten af rapporten omhandler udviklingen af SAPS. Jeg vil ikke behandle det fysiske design yderligere. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 19 af 80

20 5.2 Analyse af applikationen Use case diagram I use case diagrammet er der forbindelse fra fire use cases til use case Opret ticket, det skyldes, at disse use cases automatisk opretter en ticket i systemet. SAPS Opret/fjern adresser Opret/fjern x-felt Opret tlf. nr. Administrator Ændre bruger rettigheder Styre services pr. adresse Redigere services Styre adresser, x-felter og aktivt udstyr Supporter Ret bruger oplysninger Miralix TV to do liste Brugerens adresse og services Vis saldo på telefonkonto Bogholder Log ind i SAPS Ændre service Opret ticket Online tilmelding Tilmeld service Bruger i Parknet Frameld service Anonym bruger på Internettet Figur 8 - Use case diagram DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 20 af 80

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Brug af Silverlight i SharePoint

Brug af Silverlight i SharePoint Brug af Silverlight i SharePoint IT-Diplomingeniør bacheloropgave udført hos Webtop A/S Frederik Gaarn Kiær s063500 Institut for Matematisk Modellering, IMM Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby,

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

- om i fremmedsprogsundervisningen. Hvad venter vi på? www.sprogundervisning.dk. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2000

- om i fremmedsprogsundervisningen. Hvad venter vi på? www.sprogundervisning.dk. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2000 Hvad venter vi på? it - om i fremmedsprogsundervisningen multimedier RAM www.sprogundervisning.dk CD-ROM it @ Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2000 venter vi på? - om i fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS Kandidatspeciale af Daniel Jovanovic IT-Universitetet København, Forår 2012 Vejleder: Freddie Drewsen Abstract A botnet is a specific kind of malware which compromise

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere