Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng Henrik Bering s Vejleder: Mads Nyborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg"

Transkript

1 Eksamensprojekt Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer Rapportnummer: IMM-B.Eng Henrik Bering s Vejleder: Mads Nyborg Denne rapport indeholder 80 sider inklusiv denne side. Udtræk af rapporten: Denne rapport handler om udvikling af et nyt administrationssystem til en Internetudbyder på Nørrebro ved navn IT-lauget Parknet (herefter benævnt Parknet). Systemet skal styre, hvilke services som tilbydes til de specifikke adresser, brugere, opkrævninger og simulere styring af netværksudstyr via SNMP kommandoer. Analysen dækker Parknet i sin nuværende udformning med de eksisterende systemer. Designet af databasen og applikationen dækker ca. 90 % af Parknets tilslutninger. Der er implementeret ca. 75 % af designet. Resten står som forslag i afsnittet om forslag til forbedringer af SAPS. Det er meningen, at SAPS i fuldt færdig form skal kunne erstatte Winkas (Winkas forklares i rapporten). SAPS kan ses kørende på adressen: Online tilmelding kører på: Testbruger til SAPS: Brugernummer: word: password

2 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Outline 1 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Domænemodel og beskrivelse af Parknet Analyse Design Implementering Test Forslag til forbedringer af SAPS Procesafsnit Konklusion Spørgsmål og svar med Parknets chef Anbefaling til Parknet Lister Bilag Index 1 Indholdsfortegnelse Outline Index Forord Indledning Formål Succeskriterie Målgruppe Læsevejledning Domænemodel og beskrivelse af Parknet Historien bag Parknet Parknets services (pr. 1/1-2009) TV Telefon Internet Generelt Beskrivelse af Parknets netværk Beskrivelse af tekniske anlæg i Parknet Beskrivelse af Parknets administrationssystemer Beskrivelse af en bruger i Parknet Beskrivelse af procedurer i Parknet Oprettelse af Internet Oprettelse af et telefonnummer Oprettelse af TV/ændring af TV pakke Bookning af teknikerbesøg Opkrævning Overdragelse af abonnement Diagram over domænemodellen Analyse Kravspecifikation til det nye system...17 DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 2 af 80

3 5.1.1 Funktionelle krav Non funktionelle krav Designvalg Analyse af applikationen Use case diagram Aktørbeskrivelser Overordnede use case beskrivelser Detaljerede use case beskrivelser Analyse af databasen til Parknet Design Databasen Databasediagram SAPS Online tilmelding Sitemap over SAPS og online tilmelding Designklassediagram SAPS...32 Designklassediagram online tilmelding Implementering Databasen Stored Procedures Views Sitemap over SAPS og online tilmelding SAPS Beskrivelse af de forskellige JSP filer Online tilmelding Beskrivelse af de forskellige JSP filer State diagram Implementeret og ikke-implementeret: Test Indledning Demonstration Brugertest Test cases Fejlrapportering og fejlliste Test konklusion Forslag til forbedringer af SAPS Procesafsnit Konklusion Spørgsmål og svar med Parknets chef Anbefaling til Parknet Lister Litteratur liste Forkortelser brugt i rapporten Figurliste Bilag Bilag 1 Projektoplæg Bilag 2 Billede af krydsfeltet b16x Bilag 3 billeder af TV skab Bilag 4 Indhold på CD-rom: Bilag 5 Installationsvejledning til SAPS Bilag 6 Brugermanual til SAPS...73 DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 3 af 80

4 2 Forord Dette projekt er udført i forlængelse af min ingeniørpraktik hos Parknet. Det tager udgangspunkt i manglende samspil mellem Parknets mange systemer heraf projekttitlen: Sammenbinding Af Parknets Systemer (SAPS). Jeg vil gerne sige tak til Parknets medarbejdere og bestyrelse for at lade mig være i ingeniørpraktik og efterfølgende skrive eksamensprojekt om Parknet. 3 Indledning Denne rapport handler om et bruger- og netværksadministrationssystem til Parknet. Systemet er skræddersyet til Parknet og vil ikke have anvendelsesmuligheder andre steder. Systemet tager udgangspunkt i en analyse af Parknets nuværende systemer og forretningsgange herunder: Netværket, databaser, opkrævninger, brugere, arbejdsgange og samspillet imellem systemerne. 3.1 Formål Formålet med projektet er følgende: At vise, hvordan mange systemer, udviklet i forskellige programmerings sprog og kørende på forskellige styresystemer, kan samles i et system med en fælles brugergrænseflade. I forbindelse med udvikling af systemet bliver følgende udarbejdet: detaljeret beskrivelse af to udvalgte use cases domænemodel (analysedokumentation) databasemodel dokumentation af implementeret kode (på cd-rom) dokumentation af implementerede databasetabeller (på cd-rom) test forslag til forbedringer af systemet 3.2 Succeskriterie At SAPS kan bruges af Parknet i daglig drift. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 4 af 80

5 3.3 Målgruppe Den primære målgruppe for denne opgave med tilhørende rapport er lærer og censor. Sekundær er Parknet, som vil kunne bruge produktet til administration. Systemet vil også kunne bruges af andre mindre bredbåndsudbydere, men vil kræve nogen tilpasning til deres forretning. Læseren formodes at have kendskab til programmering og unified modelling language (UML), hvorfor der ikke kan forventes forklaringer på mindre problemstillinger. 3.4 Læsevejledning Overordnet starter jeg med en analyse af de nuværende systemer og måden, de bliver anvendt på. Dernæst beskriver jeg forslag til, hvordan tingene kunne gribes an i stedet for. I forbindelse med dette vil jeg ofte referere til, hvordan tingene bliver gjort nu for at vise forskellen mellem det nye og det nuværende system. Det nye system skal testes, hvilket til dels bliver gjort undervejs i udviklingsprocessen. Den store test bliver at demonstrere systemet for Parknets medarbejdere og få deres kommentarer. Eventuelle forslag til forbedringer kommer med i kapitlet om forslag til forbedringer. Afrunding på rapporten bliver en konklusion, et kapitel med spørgsmål og svar til Parknets chef og en række anbefalinger til Parknet. Craig Larmans (1) indgangsvinkel til objekt orienteret analyse er brugt i rapporten. Jeg berører kortvarigt elementer fra bogen Goal directed project management (5). Undervejs i rapporten anvendes ordene krydsfelt, intersection og x-felt i flæng. Der menes det samme uanset, hvilket ord som er brugt. Derudover bruges også ordene abonnement, ydelser og service i betydningen - abonnement. Jeg bor i andelsboligforeningen Lindegaarden og undervejs i rapporten refereres der til denne boligforening. Testdata i SAPS er baseret på A/B Lindegaardens tilslutning til Parknet. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 5 af 80

6 4 Domænemodel og beskrivelse af Parknet 4.1 Historien bag Parknet Parknet er et IT-laug på Nørrebro, som leverer Internet, telefoni og TV. Der er fire fastansatte og en studentermedhjælper. Bogholderifunktionen er outsourcet og bestrides af en fultids- og en deltidsansat. Parknet blev formelt stiftet 1. januar 2004 som en forening uden ansatte, dvs. alt var baseret på ildsjæles frivillige arbejde. På dette tidspunkt var der ca tilslutninger. I løbet af 2005 blev der penge nok til at ansætte de første folk på fuldtid. Det medførte en øget interesse for Parknet, da visse boligforeninger havde været skeptiske overfor en organisation uden ansatte og dermed uden mulighed for at stille krav til kvaliteten af de leverede services blev det hidtil største vækst år for Parknet og antallet af tilslutninger var pr. 31. december 2006 nået op på I 2007 var fokus på konsolidering af tilslutningerne da, der var inkonsistens i data og manglede opdatering af dokumentation i forbindelse med alle tilslutningerne i Opdatering og oprydning pågår stadig og er et af kravene for at kunne automatisere netværket yderligere. I 2008 er Indre Nørrebro IT-laug med navnet Firkantnet koblet til Parknet. Det medførte en forøgelse på tilslutninger og bringer det samlede antal tilslutninger pr. 1. januar 2009 op på ca Desværre skete der også det kedelige, at Parknet mistede den ene af sine 3 services i 2008 TV. I hovedtræk var det uoverensstemmelser mellem YouSee, Viasat og Parknets måde at levere TV på, som gjorde at signalet blev lukket. Der blev dog hurtigt sammensat en løsning, som nu fortsat leverer TV til Parknets brugere (dog uden Viasatkanaler). Pr. 1. april er TV servicen tilbage i Parknets (det afsluttende arbejde med genimplementering pågår, mens denne rapport skrives). Derudover skal der ske en fortsat vækst i netværket. Mange, som er flyttet fra en adresse på Nørrebro med Parknet til et nyt sted uden Parknet, er store fortalere for Parknet på foreningernes generalforsamlinger. Det betyder en naturlig tilgang af nye foreninger. Parknet er i skrivende stund ved at tilkoble de første foreninger på Østerbro og Amager. Derudover har Parknet fået sin første Fiber to the Home (FTTH) installation i drift i Haveforeningen Birkevang (Brønshøj ved Husum Torv). FTTH betyder, at der er lysleder til hver bruger i stedet for kobberkabler. Parknet, som startede med tilslutninger i postnummer 2200 for 5 år siden, dækker nu over 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 og 2700 med ca tilslutninger. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 6 af 80

7 Parknets formål (jf. Parknets mål er at levere bredbånd til alle, som er helt uden konkurrence på såvel kvalitet og ydelse som support. Parknets koncept Parknet er en non-profit, brugerejet og brugerstyret forening. Parknet består af mere end 100 boligforeninger, der er gået sammen om at indkøbe de bedst mulige bredbåndsydelser, som sælges videre til brugerne uden fortjeneste. 4.2 Parknets services (pr. 1/1-2009) TV Parknet har fire TV pakker. Indholdet af pakkerne kan ses på Parknets hjemmeside. De fire pakker er: - Lille - Mellem - Stor - Super Da Parknet ikke længere har tilladelse til at transmittere Viasat skal medlemsforeningerne selv indgå en aftale med Viasat og hente signalet via egen parabol. Parknet sørger for den tekniske installation således, at Viasat kanalerne bliver lagt korrekt ind sammen med de øvrige kanaler fra Parknet Telefon Parknet leverer analog telefoni til brugerne. I netværket køres telefontrafikken dog over IP. I nye foreninger monteres der altid Audiocodes, som er en IP telefoncentral. I de første Parknet foreninger sidder der analoge centraler af forskellige mærker (EADS, Philips og Matra). Abonnementet inkluderer ekstra services som: banke på, forstyr ikke, viderestilling, vis/skjul nummer, vækning og telefonsvarer Internet Parknets ældste service er Internet. Brugerne er ikke garanteret nogen bestemt hastighed, men Parknet indkøber båndbredde, så brugerne i princippet altid har mindst 10/10 Mbit. Der er til gengæld ingen øvre begrænsning (andet end udstyrets nuværende begrænsning på 100 Mbit). Hvis der er ledig båndbredde, kan brugerne surfe og dele filer med op til 100 Mbit Generelt Visse foreninger har fælles abonnement på TV og/eller Internet, de får derfor servicen til en billigere pris, fordi foreningen selv står for opkrævning hos brugerne. Det kræver korrekt dokumentation, når brugere og foreninger skal opkræves rigtigt. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 7 af 80

8 4.3 Beskrivelse af Parknets netværk Parknets distributionsnetværk er baseret på lysleder. For det meste er der brugt single mode (SM), men enkelte steder (i de første foreninger) er der anvendt multimode (MM). Der er et antal hovedkrydsfelter i Parknet. Fra disse er der trukket blæsefiber, som enten er 7- eller 19-rørs. Dvs. at der inde i blæsefiberen er enten 7 eller 19 rør med en tykkelse på 5mm., hvori der med trykluft kan blæses fra 12 til 48 lysledere. Til en forening som har alle tre Parknet services bruges minimum 2 SM lysledere, men helst 3 for at sikre redundans. Den ene lysleder bruges til TV, som sendes med en bølgelængde på 1550 nm. I foreningen sidder der en TV fibernode, der omdanner signalet i lyslederen til analogt TV signal, som efterfølgende fødes ind i en antenneforstærker og fordeles ud til brugerne. Det er mellem TV fibernoden og antenneforstærkeren at Viasat signalet lægges oven i Parknets jf. beskrivelsen i Den anden lysleder bruges til data og telefoni. Backbonen i Parknet tilsluttes til den første switch i krydsfeltet via et SFP modul. Den nyeste generation behøver kun 1 lysleder (i stedet for 2 i gamle dage), da den kan sende data begge veje samtidigt. Den bruger 1310 nm til at sende på og 1550 nm til at modtage på. Den tredje lysleder (som godt kan undværes, hvis der mangler ledige fibre) bruges til at forbinde den sidste switch i en forening retur til Parknet. På den måde er netværket bedre rustet, så udfald i enkelte krydsfelter ikke går ud over flere brugere end højest nødvendigt. Når en ny forening skal tilkobles i nærheden af en eksisterende, blæses fiberen ofte kun imellem disse to foreninger. Forbindelsen mellem den nye forening og nærmeste hovedkrydsfelt skabes ved at bruge 2 af de ledige fibre fra den eksisterende forening til hovedkrydsfeltet. Tilkobling på denne måde er med til at holde udgifterne nede. Parknet er 100 % foreningsejet og tilsammen ejer alle foreningerne distributionsnettet. Til nogle af yderforeningerne i Parknet har det ikke kunnet betale sig at trække egen fiber. I disse tilfælde har Parknet i samarbejde med foreningen valgt at købe fiberen hos Global Connect. Kort om Global Connect (6) Global Connects netværk er opbygget på egen infrastruktur af rør, fiber og transmissionsudstyr. I dag er det Danmarks stærkeste og største åbne fibernet baseret på "carrier class" services for både engrosvirksomheder og større virksomheder. Signalet i Parknets backbone kan ikke bruges uden videre i en almindelig computer. Backbonen er inddelt i 3 VLANs: tele, management og user. På DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 8 af 80

9 denne måde kan Parknet styre, hvilke porte i Parknet som kan bruges til andet end almindelig brugertrafik. På tele VLAN et sidder alle Audiocodes og har dedikeret båndbredde til telefontrafik. På management VLAN kan man logge ind på alle switche og bl.a. åbne og lukke for porte. User VLAN bruges til almindelig Internettrafik så som surf, osv. 4.4 Beskrivelse af tekniske anlæg i Parknet Der er et antal krydsfelter i hver ejendom i Parknet, hvorfra signalet fordeles til hver lejlighed. Internet og telefoni fordeles altid ud fra samme krydsfelt. I nyere foreninger er TV installationen også monteret i krydsfeltet, i ældre foreninger sidder der et lille skab under hver opgang. Parknet er inddelt i blokke fra 0 til 255 (det passer med et klasse B netværk til hver blok). Hvis en ejendom er større end 250 lejligheder, skal den inddeles i flere blokke. A/B Lindegaarden har 100 tilslutninger og er blok 16 i Parknet. Krydsfelter navngives efter bloknummer og opgangsnummer. Dvs. at de to krydsfelter på hhv. Kærsangervej 16 og Tornsangervej 7 hedder b16x16 og b16x7. Krydsfeltet b16x16: TV skab mellem nr. 12 og 14: Figur 1 - Billeder af krydsfelter Beskrivelse af figur 1 - b16x16 (billedet kan ses i fuld størrelse i bilag 2): Øverst i billedet ses patchpanelerne, hvori ledningerne til lejlighederne er tilsluttet. De to lilla komponenter er Extreme Summit 200 switche med 24 porte. De to blå komponenter er Audiocodes MP 124 VOIP gateways med 24 porte. Den sorte skuffe med de grønne stik er forbindelsen til Parknet via lysleder. I bunden af skabet ligger en UPS til ca. 2 timers drift. Beskrivelse af figur 1 - TV skab (billedet kan ses i fuld størrelse i bilag 3): De to sorte ledninger er forsyningskabler fra antenneforstærkeren (sidder centralt) Øverst til højre i skabet sidder TV fordeleren - i fordeleren sidder pakkefiltrene De hvide ledninger går ud til lejlighederne Et pakkefilter er et lavpasfilter. Parknet har 4 TV pakker, dvs. der er brug for 3 typer filtre (der er ikke filter på den dyreste pakke). - Lille pakke er alle kanaler under 400 MHz (filteret er umalet dvs. blankt) - Mellem pakke er alle kanaler under 566 MHz (filteret er gult) DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 9 af 80

10 - Stor pakke er alle kanaler under 750 MHz (filteret er blåt) - Super pakke kræver ikke filter, ledningen er monteret direkte i fordeleren. Hvis TV skal frakobles eller ændres, skal der en tekniker ud HVER gang 4.5 Beskrivelse af Parknets administrationssystemer Parknet er baseret på mange systemer som griber ind i hinanden. De vigtigste, som jeg har valgt at tage med i denne beskrivelse er Winkas, Google kalender og en Parknet programmeret telefonbog. Winkas er brugerdatabasen. Dette system bruges til: Brugeroplysninger, adresseoplysninger Netværksoplysninger specifikke for adressen (fx switch port nr.) Opkrævning af services samt andre ydelser (fx teknikerbesøg) Internet har følgende muligheder: Tilmeldingsdato, Udmeldelsesdato Ekstra IP, man kan købe op til 254 faste IP adresser (pt. vises kun én) Telefon har følgende muligheder: Tilmeldingsdato, Udmeldelsesdato, Abonnementstype Flere telefonnumre (med separate tilmeldingsdatoer) Kontonummer i Miralix, Lokalnummer (bruges til at rute opkald og til opkrævning) TV har følgende muligheder: Tilmeldingsdato, Udmeldelsesdato, TV-pakkevalg, Pakkeskiftdato, Ny pakke Fordele (+) og ulemper (-) ved Winkas: +: Et COTS produkt Mulighed for support hos programleverandøren Billig Betalingsservice modul Hurtigt at komme i gang Baseret på en free ware database platform Styring af placering af felter på skærmbilledet med drag and drop Mulighed for til/fravalg af felter i listevisning -: Winkas har ikke printmulighed, man bruger print screen og sætter billedet fx i Word og printer derfra Der er kun 100 felter i tabellen i databasen Winkas kan ikke eksekvere kommandoer eller tilpassede forespørgsler i andre databaser Tidsforbruget med at lave de hjælpeprogrammer til Winkas, som Parknet selv har udviklet, har været så stort, at det havde været hurtigere at lave sit eget system Ved oprettelse af nye medlemmer er det ikke sikkert, at alle felter, defineret som standardværdier (fx netværksdata), bliver kopieret med, dvs. man efterfølgende skal lave manuel copy/paste af ca. 20 felter Winkas yder kun support, hvis databasen kører på en MySQL server under Windows Følgende tekst er hentet fra MySQL.com (udviklerne af MySQL databasesystemet) End of Product Lifecycle. Active development and support for MySQL database server versions 3.23, 4.0, and 4.1 has ended. However, for MySQL 4.0 and 4.1, there is still extended support available. For details, see According to the MySQL Lifecycle Policy (see only Security and Severity Level 1 issues will still be fixed for MySQL 4.0 and 4.1. Please consider upgrading to a recent version (MySQL 5.0 or 5.1). DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 10 af 80

11 Screen dump af en søgeoversigt i Winkas, hvorfra man kan få vist detaljer om hver enkelt bruger: Figur 2 - Screen dump af Winkas søgeoversigt Screen dump fra Winkas af min konto (jeg har konto 4878): Figur 3 - Screen dump af Winkas konto 4878 DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 11 af 80

12 Miralix: Er telefonafregningssystemet. Opkrævning af abonnement køres fra Winkas, mens afregning af telefonsamtaler køres i dette system. Hver gang en bruger i Parknet ringer, bliver samtalen logget fra start til slut og afhængig af opkaldsmodtagerens placering bliver prisen beregnet. Interne opkald i Parknet er gratis, flat rate giver gratis opkald til fastnet i DK + 60 udlande de første 59 minutter af en samtale. Øvrige priser opdateres hver måned. Fakturering sker pr. sekund. Brugerne kan vælge to måder at afregne samtaler på. Den ene er, at de selv sørger for at indsætte taletid med dankort på deres taletidskonto. Den anden er, at Parknet opkræver forbruget kvartalsvis og sørger for, at beløbet bliver opkrævet sammen med abonnementet og indsat på taletidskontoen. Figur 4 - Screen dump af Miralix velkomstbillede DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 12 af 80

13 @mail: Er Parknets mailsystem. I dette system ligger et antal domæner, som brugerne får tildelt adresse ud fra eksempelvis valbymail til brugerne i Valby. Oprettelsen af en ny mailadresse foretages manuelt af en Parknet medarbejder ved at logge ind i administrationsdelen og indtaste oplysninger om brugeren (navn, postadresse og tlf. nr.) og herefter at tildele brugeren den ønskede adresse (hvis den er ledig). Der er ingen automatik i processen. Det eneste der kan gøres hurtigere, er oprettelse af mange adresser. Systemet kan læse en csv fil og på den måde oprette mange brugere på én gang. Manglende automatisering af dette system betyder, at selv om brugere er flyttet ud af Parknet, nedlægges deres ikke. I modstrid med, at der står i Parknets betingelser, at adressen nedlægges efter ½ år. Figur 5 - Screen dump - tilføj ny bruger Parknet telefonbog: Systemet bruges til at holde styr på telefonnumrene i Parknet. I systemet kan man se ledige telefonnumre, samt tage disse og bruge dem. Google kalender: Bruges til at booke et teknikerbesøg hos en bruger, hvis vedkommendes problem ikke kunne løses via telefonen. P.t. er der mulighed for at bestille tider hver tirsdag i tidsrummet 16-20, hvor Parknets studentermedhjælper kører ud til brugerne. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 13 af 80

14 4.6 Beskrivelse af en bruger i Parknet Det hele begynder med, at boligforeningen bliver medlem af Parknet. Herefter kan alle beboere blive tilmeldt Parknet (dvs. abonnere på services). Beboeren kan enten tilmelde sig via blanket eller online. Brugeren oprettes herefter på adressen og betaler fremover for de services, som er bestilt. 4.7 Beskrivelse af procedurer i Parknet Fælles for procedurerne er, at de er meget arbejdstunge og der er mange steder, hvor der er mulighed for at begå fejl Oprettelse af Internet 1) Slå brugeren op i Winkas og find switchen samt portnummeret 2) Log ind på switchen via SSH 3) Aktiver porten og gem 4) Opdater brugeren i Winkas: a. Tilmeldingsdato b. Opkræv oprettelsesgebyr c. Opkræv abonnement for perioden ind til næste kvartal Oprettelse af et telefonnummer I beskrivelsen af proceduren herunder, vil punkt 1 kunne udelades, hvis der er tale om et indporteret (nummeret flyttes fra en anden udbyder) nummer. 1) Find et ledigt nummer i Parknet telefonbogen 2) Find et ledigt lokalnummer i Miralix 3) Find den Audiocode og port brugeren er tilsluttet til i Winkas 4) Log ind på Audiocoden og skriv lokalnummeret ind på den rigtige port 5) Opret brugeren i Miralix (indtast: navn, adresse, Winkas kontonummer, , afregningsform, abonnementstype) 6) Vælg lokalnummeret og indtast telefonnummeret 7) Indsæt start taletid (så brugeren kan bruge telefonen) 8) Opdater brugeren i Winkas: a. Tilmeldingsdato b. Abonnementstype c. Afregningsform d. Lokalnummer e. Telefonnummer f. Miralix kontonummer g. Opkræv oprettelsesgebyr og beløb for starttaletid h. Opkræv abonnement for perioden ind til næste kvartal Oprettelse af TV/ændring af TV pakke 1) Slå brugeren op i Winkas og find adressen på krydsfeltet 2) Kør ud til krydsfeltet og tilslut/skift til den ønskede TV pakke 3) Kør hjem igen og opdater brugeren i Winkas: a. Tilmeldingsdato (ændres ej ved pakkeskift) b. TV pakke c. Opkræv gebyret for oprettelse/skift af pakke DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 14 af 80

15 d. Opkræv abonnement for perioden ind til næste kvartal fordelt på Copydan og resten af TV pakkens pris Bookning af teknikerbesøg Hvis en bruger ikke kan få afhjulpet sit problem over telefonen, kan brugeren få besøg af tekniker. Hvis problemet er forskyldt af Parknet, er besøget gratis ellers koster det 250 kr. Teknikerbesøg bookes via Google kalender i blokke på 4 timer. P.t. om tirsdagen i tidsrummet Opkrævning Hver måned kører bogholderen opkrævninger. Der køres dels de ordinære, dvs. brugere som har været oprettet i systemet mere end 1 kvartal. Til opkrævninger ud over almindeligt abonnement findes et felt som hedder opkræves skævt. I dette felt skriver supporteren sine initialer og derefter udfyldes feltet tekst til skæv opkrævning med information om, hvad det er, brugeren skal betale for fx Skift af TV pakke til super. Der er et antal felter til hver service, hvor supporteren kan indtaste de beløb, som brugeren skal opkræves i forbindelse med den skæve opkrævning. Når opkrævningerne er kørt har Winkas genereret en liste, som sendes til PBS. Resten af forløbet sørger PBS for og pengene sættes ind på Parknets konto. De brugere, som ikke har betalt, får en rykker samt rykkergebyr og der lukkes for brugerens services. Efter tredje rykker ryger sagen til inkasso Overdragelse af abonnement Abonnementer kan opsiges til udgangen af et kvartal. Hvis kvartalet lige er startet og man ønsker at opsige, kan det dreje sig om op til kr. for hhv. internet, telefon og den største TV pakke. For at pengene ikke skal gå tabt, kan brugere vælge at overdrage sit abonnement til den nye beboer. De to brugere skal selv afregne differencen, men på den måde får alle glæde af abonnementerne plus, at den nye bruger ikke skal betale oprettelsesomkostninger. Når en service afmeldes sættes udmeldelsesdatoen, dermed betragtes servicen som afmeldt. Hvis brugeren senere tilmelder sig igen sættes tilmeldelsesdato til den nye dato og udmeldelsesdatoen slettes. Derefter bliver det umuligt at se, præcis i hvilken periode brugeren tidligere har været tilmeldt. Det er muligt at hente noget brugbar data ud af posteringerne, da det vil fremgå hvornår der er betalt og specifikt for hvad. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 15 af 80

16 4.7.7 Diagram over domænemodellen Figur 6 - Domænemodel Figur 6 viser, hvordan jeg forestiller mig Parknet ser ud i en domænemodel. Nederst til venstre er medlemsforeninger. Disse har brugere, krydsfelter, et antal services de kan modtage fra Parknet og har en tilslutningsaftale med Parknet. Parknet leverer services jf. tilslutningsaftalen med foreningen, som brugerne kan abonnere på hos Parknet. Via administrationssystemerne køres opkrævninger, som brugerne betaler til Parknet. Parknet har også krydsfelter og igennem disse leveres services til brugerne. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 16 af 80

17 5 Analyse 5.1 Kravspecifikation til det nye system Ifølge bogen Goal directed project management (5) er det vigtigt for et projekts succes, at alle involverede parter føler ejerskab over projektet. Derfor er det vigtigt, at brugerne af systemet involveres så tidligt som muligt i processen. Det er netop ved udarbejdelse af kravspecifikationen, at brugerne første gang bør få mulighed for at komme med forslag og ønsker til systemet. Kravspecifikationen er skrevet uden direkte input fra Parknets medarbejdere. Den er baseret på mine egne oplevelser med systemerne igennem 5 måneders praktik samt lige så lang tid som studentermedhjælper. Jeg har i den tid hørt mange ønsker og forslag til et nyt system, så medarbejderne har indirekte været med til at formulere kravene. Med ovenstående udgangspunkt har jeg ikke overholdt anbefalingen fra (5) til fulde. Jeg har afveget fra anbefalingen, da systemet et eksamensprojekt og ikke noget som Parknet har bestilt Funktionelle krav Systemet skal samle processerne i forbindelse med styring af netværket, services og brugere i Parknet. Administrationen skal automatiseres så meget som muligt. Brugerne skal i størst muligt omfang kunne administrere egne services via en selvbetjeningsportal. Administrationsdelen skal bruges dels til den daglige telefonsupport og til administrative rutiner herunder: opkrævning af brugere indrapportering af telefonnumre og adresser til 118 oprettelse af services for brugerne slå brugere op og se deres brugeroplysninger administrator skal have adgang til alle services og priser I forbindelse med telefonsupport er det vigtigt, at supporteren hurtigt kan finde brugeren i systemet via et eller flere søgekriterier (oftest via adressen). Brugernes selvbetjeningsportal skal bestå af to dele. Den ene skal være til oprettelse af nye brugere. Her skal vises de services, Parknet tilbyder på den adresse, som brugeren ønsker at tilmelde. Den anden del skal være med login og er beregnet til eksisterende brugere. Når brugeren er logget ind, skal brugeren kunne ændre/tilvælge/fravælge services samt oprette/nedlægge adresser og foretage intern flytning af sit abonnement fra en adresse i Parknet til en anden. Alle ændringer/tilmeldinger skal vises i administrationsdelen og godkendes af en Parknet medarbejder, før de endeligt udføres. Der skal en DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 17 af 80

18 administrator ind over alle ændringer for at sikre, at brugere ikke tilmelder sig på en adresse, hvor der allerede er en tilmeldt bruger, som ikke er flyttet. Der skal være sikkerhed i systemet, så information ikke falder i hænderne på de forkerte personer. Systemet skal have adgang til lagring af data Non funktionelle krav Functionality: Separat interface til brugere i Parknet og et andet til administrationen. Systemet skal køre på en web server. Systemet skal være skalerbart, dvs. at systemet skal kunne udvides og tilpasses til fremtidige ændringer i services. Brugerne skal have adgang til aktuelle services og priser på sin adresse. Usability: En hjælpefunktion til brugere (evt. FAQ). En manual til personalet. Reliability: Afvikling af programmet sker inden for Parknets netværk og fungerer uafhængigt af forbindelse til Internettet, reliability er i høj grad til stede. Performance: Den maksimale svartid på en forespørgsel må være 1 sekund. Supportability: PC en skal have en Internetbrowser. PC en skal have Internetforbindelse. PC en skærmopløsning skal være mindst 1280x1024. Meningen med SAPS er, at det skal afløse Winkas. Dvs. at al data, som p.t. er i Winkas, skal være tilgængelig i SAPS. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 18 af 80

19 5.1.3 Designvalg I forbindelse med udviklingen af systemet har jeg primært lagt vægten på programmet og ikke på det fysiske design. Parknet har eksisteret i 5 år, så den fysiske opstilling er allerede til stede. Figuren herunder viser visuelt, hvordan den fysiske opstilling ser ud. Figur 7 Model af det fysiske design i Parknet Resten af rapporten omhandler udviklingen af SAPS. Jeg vil ikke behandle det fysiske design yderligere. DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 19 af 80

20 5.2 Analyse af applikationen Use case diagram I use case diagrammet er der forbindelse fra fire use cases til use case Opret ticket, det skyldes, at disse use cases automatisk opretter en ticket i systemet. SAPS Opret/fjern adresser Opret/fjern x-felt Opret tlf. nr. Administrator Ændre bruger rettigheder Styre services pr. adresse Redigere services Styre adresser, x-felter og aktivt udstyr Supporter Ret bruger oplysninger Miralix TV to do liste Brugerens adresse og services Vis saldo på telefonkonto Bogholder Log ind i SAPS Ændre service Opret ticket Online tilmelding Tilmeld service Bruger i Parknet Frameld service Anonym bruger på Internettet Figur 8 - Use case diagram DTU Danmarks Tekniske Universitet Side 20 af 80

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Telefoniansvarlig Telia Selvbetjening Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Indhold Introduktion Login............................................... 3 Velkommen til det fulde overblik...............................

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele Talknet Indhold: Sådan installerer du... Tjenester... 6 Hjælp... 0 Flyt nummer... Tillykke! Snart ringer du billigere Endelig kan du

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Eventsystem til klubben via BadmintonPeople

Eventsystem til klubben via BadmintonPeople Eventsystem til klubben via BadmintonPeople Nu kan din klub via BadmintonPeople oprette og administrere egne events. Systemet giver dig mulighed for, at integrere modulerne med hjemmesiden, således tilmeldingerne

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed.

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed. Spørgsmål & svar - ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Du har brug for følgende, for at kunne nyde godt af fordelene ved denne

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Voicemail Brugervejledning. version 1

Voicemail Brugervejledning. version 1 Voicemail Brugervejledning version 1 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til voicemail... 2 3. Oprettelse af voicemail bruger... 2 3.1. opsæning af voicemail... 2 4. Styring af voicemail 4.1. Aflyt

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse.

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse. www.parknet.dk Telefon nr. 369 6 Hej Fælledvej/-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Nørrebro d. 2. december 21 Vedhæftet (bilag 2) er vores pris oversigt for et samlet Fælledvej/ projekt. Forudsætningen

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Dokument- og Sagsstyringssystem

Dokument- og Sagsstyringssystem Dokument- og Sagsstyringssystem Mads Nissen Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2009-36 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Sådan fungerer onlinetilmeldingen

Sådan fungerer onlinetilmeldingen Sådan fungerer onlinetilmeldingen Onlinetilmeldingen gør brug af flere systemer: hjemmesiden, webbutikkens administration, betalingssystemet epay og LUDUS. LUDUS Afdelingerne fastlægger hvilke fag, der

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

KaBoo administratormanual

KaBoo administratormanual KaBoo administratormanual Version 1.0 - Udgivet 27/7 2010 KaBoo Administratormanual Når du skal administrere KaBoo Denne manual beskriver de funktioner du har behov for, når du skal administrere KaBoo.

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION! KLUBMODUL ELEVSKOLE.

VIGTIGT INFORMATION! KLUBMODUL ELEVSKOLE. VIGTIGT INFORMATION! Sportsrideklubben Aalborg (SAO) overgår til et nyt administrativt system. Dette betyder væsentlige ændringer og forbedringer for ALLE medlemmer af SAO. Fra 1. oktober 2013 skal man

Læs mere