BETINGET TEGNINGSAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGET TEGNINGSAFTALE"

Transkript

1 BETINGET TEGNINGSAFTALE Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr Parterne og Andelen Nærværende aftale angår nytegning af andele i Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR.nr , med hjemstedsadresse: Tyrsbjergsvej 58, 5210 Odense NV. Udsteder af andele er Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr , der i det følgende er benævnt sælger. Andelsnummer tildeles fortløbende. Ny optagen andelshaver er i det følgende benævnt køber. Sælger udsteder hermed følgende antal andele: af i alt 200 andele i Andelsselskabet Coração do Algarve, til nedennævnte køber(e): Navn: Cpr. - Adresse: Tlf.: Post nr/by: Mobil: (herefter kaldet køber1) Og eventuel medkøber i lige sameje Navn: Cpr. - Adresse: Tlf.: Post nr/by: Mobil: (herefter kaldet køber2) 1

2 2. Betinget aftale Nærværende aftale er betinget af, at der senest den er mindst 20 andelshavere i sælger. Hvis der ikke senest den er mindst 20 andelshavere i sælger kan køber annullere nærværende aftale uden udgift for køber. Såfremt betingelsen for at kræve aftalen annulleret er opfyldt og køber ønsker at annullere aftalen, skal køber give sælger skriftlig underretning herom senest den Aftalen er herefter annulleret fra tidspunkt for sælgers modtagelse af købers besked om, at køber ønsker at annullere aftalen. Sælger kan under samme betingelser annullere aftalen overfor køber. 3. Indskudskapital/købesum Hver andel koster i alt kr ,00 (skriver danske kroner et hundrede tretifem tusinde 00/100) hvortil kommer transaktionsomkostninger, normalt 12,5%. Købesum kr ,- og transaktionsomkostning kr. indbetales til advokat Jacob Christoffersens, Adelgade 90, 5400 Bogense, på dennes klientkonto i: Jyske Bank, Mageløse 8, 5000 Odense C: Registreringsnummer: 5060, Konto nummer: , mærket med indbetalers navn. Af hensyn til forbrugerbeskyttelsesreglerne skal overførslen mærkes med købers navn, og må tidligst ske 14 dage efter underskriften på nærværende tegningsaftale, men skal ske senest 21 dage efter samme underskrift. Indtil der er mindst 20 andelshavere i sælger gælder følgende betalingsbetingelse: Af købesummen betales i første omgang alene kr ,-, som ovenfor anført, dvs. mellem den 14. og den 21. dag efter aftalens indgåelse. Restkøbesummen samt transaktionsomkostninger skal først indbetales, når betingelsen i 2 2

3 er opfyldt, dvs. når der er mindst 20 andelshavere. Når sælger giver besked om at 2 er opfyldt, er beløbet forfaldent til betaling. Er der allerede 20 andelshavere på tidspunktet for nærværende aftales indgåelse betales det fulde beløb efter 14 dage, men inden 21 dage. Underskrift på nærværende aftale er bindende for køber, der således er forpligtet til at indbetale købesum og omkostninger som ovenfor anført, medmindre køber træder tilbage indenfor sin fortrydelsesret på 14 dage. Når aftalen er bindende, dvs. ved udløb af fortrydelsesfristen, opnår køber status af andelshaver og andelsbevis udstedes. Bookingret erhverves når den fulde købesum er indbetalt. 4 Ejendommen/projektet Køber erhverver en andel i sælger, der anvender midlerne til at erhverve nedennævnte ejendom, samt iværksætte projektaftale med selskabet Authentic Residence-2 ApS, i henhold til de vedlagte bilag. Sælger skal erhverve ejendommen beliggende på Poço dos Ferreiros, S. Brás de Alportel sogn, S. Brás de Alportel kommune, som beskrevet under nr / i S. Brás de Alportel Sogn, S. Brás de Alportel Kommunes Ejendomsregister, indført i omtalte sogns ejendomsregister med matrikelnummer og omfattet af brugstilladelse nr. 52/2001, udstedt af S. Brás de Alportel kommune den 8. november 2011, samt en autocamper til en værdi af kr. og stille denne ejendoms boligareal, samt autocamperen og øvrige faciliteter til rådighed for andelshaverne fordelt på 200 andele. 3

4 Endeligt skøde på ejendommen foreligger ikke ved nærværende aftales underskrivelse men er en forudsætning for aftalen. Skøde forventes registreret senest den 20. august Se nærmere vedlagte bilag 6 med ejendomsdata Køber vil erhverve ret til at booke lejligheder mv i henhold til beskrivelsen i bilag 13. Køber vil udover lejlighederne få adgang til pool, park, udenomsarealer, fælles opbevaringsrum, rum med fitness udstyr, køkkenfacilitetter og fælles opholdsrum i henhold til projektaftalens tegninger (bilag 3) projektaftalen (bilag 4) og tidsplanen (bilag 5). Der afregnes a conto for forbrug af el, vand, gas, slutrengøring og vask af sengelinned mv, iht. beskrivelsen i bilag 7. Når regnskabsåret er gået laves en endelig opgørelse og de samlede udgifter til el, vand, gas, slutrengøring og vask af sengelinned mv fordeles på andelshaverne efter antallet af forbrugte klip. Husorden udarbejdes af bestyrelsen og skal følges af andelshaverne og andre brugere. 5. Supplerende oplysninger til Køber Køber har forud for underskrift på nærværende aftale modtaget kopi af følgende bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Andelsselskabets stiftelsesdokument. Andelsselskabets vedtægter samt sammenskrevet resume og cvr.nr. Projekttegninger m.v. af. (suppleres løbende med yderligere detailmateriale). Projektaftale mellem Authentic Residence-2 ApS og sælger af. Vejledende tidsplan for gennemførelse af projektaftalen af. Driftsbudget og betaling til driften af Andelsselskabet af. 4

5 Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Forbrugsbudget og a conto betaling af. Ejendomsdata. Valuar vurdering af ejendom mhp forsikring. Bindende svar fra Skat om ejendomsværdiskat af en anden ejendom i Portugal, ejet af et dansk andelsselskab. Rapport om Ejendommens Tilstand (General Condition Report). Gældende forsikringsdokumenter og tilbud om forsikring af. Beskrivelse af bookingret, bookingsystem og rulleplan af. Fortrydelsesret. Eksempel på afleveringsprotokol. De til køber udleverede bilag indgår som en integreret del af nærværende aftale og er alle køber bekendt, ligesom køber under hele forløbet har haft adgang til bilagene, haft mulighed for at stille spørgsmål til bilagene, samt er opfordret til at anvende egen rådgiver. 6. Projekt forløb Delprojekter planlægges gennemført i henhold til projektbeskrivelser vedlagt som bilag 3. Køber er orienteret om, at projektbeskrivelsen ikke kan forventes 100 % gennemført som beskrevet, da der kan og allerede er sket ændringer, både for så vidt angår tidsforløb, anvendelse af materialer og indretning af ejendommen. Projektbeskrivelsen er derfor at opfatte som overordnet ramme/målsætning for det færdige resultat. Ved væsentlige ændringer skal købers accept indhentes. Væsentlige ændringer defineres som ændringer, der medfører, at der ikke kan indrettes det nødvendige antal lejligheder. Ændringer i lejlighedernes indretning er ikke at betragte som væsentlige ændringer. Køber tiltræder, at købesum for andelen kan frigives til og anvendes af sælger, når sælger i henhold til projektaftale med Authentic Residence-2 ApS har modtaget arbejde/leverance relateret til den handlede andel, jf. vedlagte bilag 4. 5

6 7. som bindende meddelelsesmiddel Det er aftalt mellem parterne, at følgende adresser er bindende meddelelsesmiddel, forstået således at mail modtaget på disse adresser anses for at være kommet frem til modparten i juridisk forstand. Det er parternes eget ansvar, at holde disse mail adresser funktionsdygtige, samt at kontrollere om der er modtaget post. For Andelsselskabet Coração do Algarve: For Køber: (skriv med blokbogstaver) 8. Parternes underskrift Nedennævnte parter bekræfter med deres underskrift indgåelsen af ovennævnte aftale. Parterne bekræfter tillige, at de har modtaget såvel aftalen som alle bilag til aftalen, samt sat sig ind i indholdet af såvel aftale som bilag. Dato: / Dato: / Dato: / For Sælger: Som Køber1: Som Køber2: 6

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere