GEOFYSIKSAMARBEJDET. Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEOFYSIKSAMARBEJDET. Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet"

Transkript

1 Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet VEJLEDNING I KALIBRERING AF TEM MÅLEUDSTYR 20. NOVEMBER 2002

2 HYDROGEOPHYSICS GROUP INDLEDNING (1) REFERENCESONDERING (2) Systemparametre for referencesonderingen (2.1)... 3 KALIBRERING AF TEM40 (3) Forskydning i niveau (3.1)... 6 Forskydning i tid (3.2)... 6 KALIBRERING AF HMTEM (4) Forskydning i niveau (4.1)... 8 Forskydning i tid (4.2)... 8 GENERELT (5) DOWNLOAD REFERENCE- SONDERING (6) 1

3 1 INDLEDNING I foråret 2001 blev Testlokalitet Århus etableret. Et af formålene med testlokaliteten er, at rådgiverne kan udføre måleserier, som kan sammenlignes med en standardmåleserie. Dette skal bruges til at kalibrere og kontrollere TEM-måleudstyr; både en periodevis kontrol, og et tjek der bør foretages, når udstyret har været underkastet reparationer eller opdateringer. Nærværende vejledning indeholder en beskrivelse af baggrunden for de fastlagte referencesonderinger, vejledning for kalibrering af Protem47 måleudstyr og en vejledning for kalibrering af HMTEM måledstyr. Som supplerende læsning anbefales: Undersøgelse af fejl ved transiente målinger udført med Geonics Protem 47 måleinstrumentet. 2001, GeoFysikSamarbejdet. Vejledning i udførelse af TEM målinger. GeoFysikSamarbejdet. Test og sammenligning af Transient Elektrogmagnetisk instrumenter, 2002, GeoFysikSamarbejdet. 1. Indledning 2

4 2 REFERENCESONDERING Referencesonderingen er fastlagt i forbindelse med TEMTest2002 på baggrund af en sammenstilling af data for i alt 9 måleudstyr. Figur 2.1 viser den fastlagte referencesondering som et plot. Tabel 2.1 viser den fastlagte referencesondering på tabelform. Der er fastlagt kalibreringsværdier for 20 gates på frekvenserne 237,5 Hz, 62,5 Hz og 25 Hz. Det skal dog bemærkes, at de sidste 10 gates på UH segmentet generelt må betragtes som usikre. De sidste 3 gates på HI segmentet er ligeledes behæftet med større usikkerhed. Disse gates bør ikke tillægges betydning i forbindelse med kalibrering. 2.1 SYSTEMPARAMETRE FOR REFERENCESONDERINGEN Referencesonderingen er fastlagt på baggrund af følgende systemparametre: GEOMETRI Referencesonderingen er baseret på en centrallop konfiguration og et 40x40 m senderloop. 1e+02 Rhoa [Ohmm] 1e+01 SITEM Version: Date: Time: 11:50:05 1e-05 1e-04 1e-03 1e-02 Time [s] Figur 2.1 Referencesonderingen beregnet på grundlag af TEMTest2002. UH segmentet er rødt, VH segmentet grønt og HI segmentet blåt 2. Referencesondering 3

5 Gate center [s] Gate Frekvens [Hz] db/dt [V/m2] 9,313e ,5 5,239E-04 1,119e ,5 2,666E-04 1,363e ,5 1,317E-04 1,669e ,5 6,670E-05 2,057e ,5 3,397E-05 2,556e ,5 1,857E-05 3,194e ,5 1,057E-05 4,006e ,5 6,386E-06 5,044e ,5 3,951E-06 6,363e ,5 2,428E-06 8,044e ,5 1,540E-06 1,019e ,5 9,785E-07 1,292e ,5 6,484E-07 1,689e ,5 4,109E-07 2,085e ,5 2,935E-07 2,653e ,5 2,006E-07 3,377e ,5 1,333E-07 4,302e ,5 8,956E-08 5,481e ,5 6,999E-08 6,984e ,5 3,866E-08 3,775e ,5 2,184E-05 4,525e ,5 1,485E-05 5,500e ,5 9,909E-06 6,725e ,5 6,578E-06 8,275e ,5 4,364E-06 1,028e ,5 2,903E-06 1,283e ,5 1,970E-06 1,608e ,5 1,366E-06 2,023e ,5 9,599E-07 2,550e ,5 6,824E-07 3,223e ,5 4,823E-07 4,080e ,5 3,396E-07 5,173e ,5 2,378E-07 6,568e ,5 1,667E-07 8,348e ,5 1,141E-07 1,062e ,5 7,871E-08 1,351e ,5 5,334E-08 1,722e ,5 3,466E-08 2,193e ,5 2,118E-08 2,795e ,5 1,227E-08 Tabel 2.1 Den uprocesserede referencesondering på tabelform. 2. Referencesondering 4

6 9,063e ,688E-06 1,094e ,611E-06 1,338e ,849E-06 1,644e ,330E-06 2,031e ,652E-07 2,531e ,984E-07 3,169e ,027E-07 3,981e ,604E-07 5,019e ,562E-07 6,338e ,807E-07 8,019e ,273E-07 1,016e ,869E-08 1,289e ,147E-08 1,639e ,069E-08 2,084e ,626E-08 2,651e ,581E-08 3,376e ,235E-09 4,299e ,986E-09 5,478e ,676E-09 6,981e ,246E-09 Tabel 2.1 Den uprocesserede referencesondering på tabelform. STRØM UH segmentet er fastlagt for en strømstyrke på 1A mens VH og HI segmenterne er fastlagt for en strømstyrke på 3A. Nedrampningen af strømmen bliver således 4x10e5 Amp/sek for UH og 1.2x10e6 amp/ sek, svarende til en turn off tid på 2.5 µsek. for alle tre segmenter. LAVPASFILTRE Modtagerspole 450 khz, 1. orden Modtagerinstrument 270 khz, 1. orden RAMPER Referencesonderingen er baseret på følgende op- og nedrampning af senderstrømmen. Oprampe start = 1/(rep freq x 4) - 2,5 µsek. Oprampe slut = Oprampe start µsek. Nedrampning start = 0 µsek. Nedrampning slut = 2,5 µsek. Som det fremgår af rampeforløbet, er tiderne for referencesonderingen fastlagt som "begin of ramp". 2. Referencesondering 5

7 3 KALIBRERING AF TEM40 Kalibrering af et Protem47 måleudstyr baseres på en testmåling i henhold til "Vejledning i udførelse af TEM sonderinger". I første omgang forskydes data i niveau og efterfølgende forskydes data i tid. I dette afsnit beskrives hvordan kalibrering foretages i processeringsprogrammet SiTEM. 3.1 FORSKYDNING I NIVEAU En forskydning af feltet med en faktor kan kompensere for fejl i senderens måling af strømstyrke. Forkert måling af strømstyrken vil vise sig ved, at alle tre segmenter er parallelforskudte i forhold til referencesonderingens tre segmenter. PROCEDURE FOR FORSKYDNING AF FELT Proceduren for en faktorforskydning af feltet er som følger: Fra GeoFysikSamarbejdets hjemmesiden hentes databasen med referencesonderingen. Databasen i kataloget.\tem40 åbnes i SiTEM, og rådata målt på testlokalitet Århus adderes til denne database. Støjprocessering slås fra, da der ikke nødvendigvis er målt med samme integrationstider. Et rhoa plotvindue (alle kurver) åbnes, og både referencesonderingens UH, VH og HI segmenter markeres. For testsonderingen vælges ligeledes data for de tre segmenter. Hvis der er forskel på niveauet i tidsintervallet fra 1e-4 til 8e-4 sek. er der behov for en kalibrering i niveau. Fravælg referencesonderingens segmenter og vælg "Parameters..." i "Edit"- menuen (eller benyt genvejen Ctrl+E). Fanebladet "Factor and constants" vælges. Aktivér fanebladet ved at markere checkboksen. De valgte segmenters felter kan nu forskydes ved at angive et tal i "Field factor". En faktor over "1" forskyder testsonderingens segmenter nedefter, mens en faktor under "1" forskyder segmenterne opefter. I SiTEM multipliceres faktoren på data regnet i db/dt. Referencesonderingens segmenter vælges atter, og forskellen i segmenternes niveau vurderes visuelt. Har man ikke opnået et tilfredsstillende niveau af testinstrumentets datakurve, justeres faktoren, indtil samme niveau som i referencesonderingen opnås. Et sammenfald med en afvigelse på under 5 % skal opnåes. 3.2 FORSKYDNING I TID Variation i slukkeforløbet, synkroniseringen mellem modtager og sender, upræcis filterkarakteristik og usikkerhed på fastlæggelse af bølgeformen vil komme til udtryk i en afvigelse til de tidlige tider på UH-segmentet. Måleudstyret kan kalibreres i forhold til disse unøjagtigheder ved at forskyde data i tid. For en mere detaljeret beskrivelse henvises der til rapporten "Test og sammenligning af TEM instrumenter i Danmark". 3. Kalibrering af TEM40 6

8 PROCEDURE FOR SKIFT AF TIDER Proceduren for at opnå en kalibreringskonstant for forskydning i tid er som følger: Der kalibreres i forhold til nivau jf. ovenstående beskrivelse. Et rhoa plotvindue (alle kurver) åbnes, og referencesonderingens UH-segment og et repræsentativt UH-segment for testmålingen vælges. En forskel i delay mellem referencesonderingen, og det udstyr der er anvendt i testdatafilen, vil vise sig ved, at datakurverne har forskellige forløb til tidlige tider. Til senere tider må de to instrumenters UH-segmenter ikke afvige fra hinanden med mere end 5 %. Hvis forskellige forløb iagttages til de tidlige tider skal instrumentets dataforskydes i tid. Fravælg referencesonderingens UHsegment og vælg "Parameters..." i "Edit"-menuen (eller benyt genvejen Ctrl+E). Vælg fane-bladet "Factor and constants". Aktivér fanebladet ved at markere checkboksen. Tiderne for det valgte datasegment(er) kan nu forskydes ved at angive en værdi i "Time const.". Ligger instrumentets UH-segment i rhoa under referencesonderingens, skal forskydningen være negativ. Referencesonderingens UH-segment vælges atter, og forskellen i segmenternes forløb vurderes. Har man ikke opnået et tilfredsstillende forløb af instrumentets, datakurve finjusteres forskydningen indtil kurverne er sammenfaldene med referencesonderingen. Et typisk skift ligger i intervallet fra -0,25 til 0,25 µsek. Man bør tilstræbe en nøjagtighed på 0.1 µsek. 3. Kalibrering af TEM40 7

9 4 KALIBRERING AF HMTEM Kalibrering af et HMTEM måleudstyr med en Protem 47 modtager baseres på en testmåling i henhold til "Vejledning i udførelse af TEM sonderinger". I første omgang forskydes data i niveau og efterfølgende forskydes data i tid. Da HMTEM sonderinger er baseret på en anden målekonfiguration end referencesonderingen, er en omregning af referencesonderingen foretaget. Således er et referencedatasæt, svarende til HMTEM målekonfigurationen, fastsat. I dette afsnit beskrives hvordan kalibrering foretages i processeringsprogrammet SiTEM. 4.1 FORSKYDNING I NIVEAU En forskydning af feltet med en faktor kan kompensere for fejl i senderens måling af strømstyrke. Forkert måling af strømstyrken vil vise sig ved, at kurverne er parallelforskudte i forhold til referencesonderingen. Ved HMTEM foretages såvel måling i central loop konfiguration og i offset konfiguration. Da offset konfigurationen vil være påvirket af inhomogeniteter i de overfaldenære lag, kan offset målingerne ikke anvendes under kalibreringen. Derfor vil en kalibrering af HMTEM måleudstyr alene basere sig på central loop målingerne. PROCEDURE FOR FORSKYDNING AF FELT Proceduren for en faktorforskydning af feltet er som følger: Fra GeoFysikSamarbejdets hjemmeside hentes databasen med referencesonderingen. Databasen i kataloget.\hmtem åbnes i SiTEM, og rådata målt på testlokalitet Århus adderes til denne database. Støjprocessering slås fra, da referencesonderingen og testdataene ikke nødvendigvis er målt med samme integrationstider. Et rhoa plotvindue (alle kurver) åbnes, og referencesonderingens UH, VH og HI segmenter markeres. For testsonderingen vælges ligeledes data for de tre segmenter. Hvis der er forskel på niveauet i tidsintervallet fra 1e-4 til 8e-4 s er der behov for en kalibrering i niveau. Fravælg referencesonderingens segmenter og vælg "Parameters..." i "Edit"- menuen (eller benyt genvejen Ctrl+E). Fanebladet "Factor and constants" vælges. Aktivér fanebladet ved at markere checkboksen. De valgte segmenters felter kan nu forskydes ved at angive et tal i "Field factor". En faktor over "1" forskyder testsonderingens segmenter nedefter, mens en faktor under "1" forskyder segmenterne opefter. I SiTEM multipliceres faktoren på data regnet i db/dt. Referencesonderingens segmenter vælges atter, og forskellen i segmenternes niveau vurderes visuelt. Har man ikke opnået et tilfredsstillende niveau af testinstrumentets datakurve, justeres faktoren, indtil samme niveau som i referencesonderingen opnås. Et sammenfald med en afvigelse på under 5 % skal opnåes. 4. Kalibrering af HMTEM 8

10 4.2 FORSKYDNING I TID Variation i slukkeforløbet, synkroniseringen mellem modtager og sender, upræcis filterkarakteristik og usikkerhed på fastlæggelse af bølgeformen vil komme til udtryk i en afvigelse til de tidlige tider på UH-segmentet. Måleudstyret kan kalibreres i forhold til disse unøjagtigheder ved at forskyde data i tid. For en mere detaljeret beskrivelse henvises der til rapporten "Test og sammenligning af TEM instrumenter i Danmark". PROCEDURE FOR SKIFT AF TIDER Proceduren for at opnå en kalibreringskonstant for forskydning i tid er som følger: Der kalibreres i forhold til nivau jf. ovenstående beskrivelse. Et rhoa plotvindue (alle kurver) åbnes, og referencesonderingens UH-segment og et repræsentativt UH-segment for testmålingen vælges. En forskel i delay mellem referencesonderingen, og det udstyr der er anvendt i testdatafilen, vil vise sig ved, at datakurverne har forskellige forløb til tidlige tider. Til senere tider må de to instrumenters UH-segmenter ikke afvige fra hinanden med mere end 5 %. Hvis forskellige forløb iagttages til de tidlige tider skal testinstrumentets data forskydes i tid. Fravælg referencesonderingens UHsegment og vælg "Parameters..." i "Edit"-menuen (eller benyt genvejen Ctrl+E). Vælg fane-bladet "Factor and constants". Aktivér fanebladet ved at markere checkboksen. Tiderne for det valgte datasegment(er) kan nu forskydes ved at angive en værdi i "Time const.". Ligger instrumentets UH-segment i rhoa under referencesonderingens, skal forskydningen være negativ. Referencesonderingens UH-segment vælges atter, og forskellen i segmenternes forløb vurderes. Har man ikke opnået et tilfredsstillende forløb af instrumentets, datakurve finjusteres forskydningen indtil kurverne er sammenfaldene med referencesonderingen. Et typisk skift ligger i intervallet fra -0,25 til 0,25 µs. Man bør tilstræbe en nøjagtighed på 0.1 µsek. 4. Kalibrering af HMTEM 9

11 5 GENERELT Den opnåede værdi for forskydning i niveau og i tid bør skrives ind i udstyrets geometri-fil for UH, VH og HIsegmenterne. Niveauforskydningen indsættesi feltet "Shift fields by a factor" mens tidsforskydningen adderes værdierne i felterne "Shift times by a constant". Dermed vil kalibreringen automatisk blive overført ved indlæsning af nye datafiler. Ved kalibrering er der anvendt strømstyrkerne 1A for UH segmentet og 3 A for VH og HI segmenterne. Da kalibreringen forudsætter, at der er anvendt ovenstående strømstyker, anbefales det, at produktionsmålinger ligeledes udføres med disse strømværdier. Referencesonderingen er beskrevet ved filterkoefficienter på 270 khz og 450 khz første orden. Da måleudtyret er kalibreret op mod disse værdier, skal tolkningen/inversionen baseres på disse filterkoefficienter. Dette gælder også måleudstyr, hvor der er anvendt en Geonics modtagerspole med en oplyst afskæringsfrekvens på 700 khz. 5. Generelt 10

12 6 DOWNLOAD AF REFERENCE- SONDERING Referencesonderingerne kan hentes på GeoFysikSamarbejdets hjemmeside, Filen, der hentes, er en selvudpakkende exe-fil, og den indeholder to biblioteker, \TEM40 kalibrering, \HMTEM kalibrering samt dette dokument. Bibliotekerne indeholder hver sin database, der kan indlæses i SiTEM. \TEM40 indeholder en middelmåling på hvert af de tre segmenter for et Protem 47 måleudstyr ved anvendelse af Geonics modtagerspole eller Groundwater Instruments modtagerspole. \HMTEM indeholder en omregning af TEM40 referencesonderingen til en HMTEM målekonfiguration. 6. Download af referencesondering 11

Appendiks A - Udstyr og datakvalitet af de indsamlede TEM-, DC- og MEP-data

Appendiks A - Udstyr og datakvalitet af de indsamlede TEM-, DC- og MEP-data Vestsjællands Amt Geofysisk kortlægning af Ørslev Rende - Udstyr og datakvalitet af de indsamlede TEM-, DC- og MEP-data COWI A/S 1 / 9 Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode Roskilde Amt Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune Landbaserede TEM-målinger COWI A/S Parallelvej 2 00 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

GEOFYSIKSAMARBEJDET NOVEMBER 2002 NOTAT RETOLKNING AF TEM SONDERINGER

GEOFYSIKSAMARBEJDET NOVEMBER 2002 NOTAT RETOLKNING AF TEM SONDERINGER NOVEMBER 2002 NOTAT RETOLKNING AF TEM SONDERINGER INDLEDNING (1) BAGGRUND OG BEGRE- BER (2) Kobling til kabler mv. (2.1)...3 Overstyring (2.2)...6 Filtre (2.3)...6 Ramper (2.4)...7 Instrumentfejl (2.5)...8

Læs mere

Mini-SkyTEM -et nyt instrument

Mini-SkyTEM -et nyt instrument Slide Mini-SkyTEM -et nyt instrument Kurt Sørensen, SkyTEM NICA Seminar - 9. oktober 2014 Outline Geofysiske metoder / geologi / elektrisk formationsmodstand TEM metoden /henfaldskurver / tolkning /måleteknik

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure Dette dokument gennemgår et eksempel på, hvordan OPC Access 2.0 kan konfigureres til at opdatere en database via en stored procedure. OPC ACCESS 2.0 OPDATERING

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Referat af GERDA brugermøde 6/11 2013

Referat af GERDA brugermøde 6/11 2013 Referat af GERDA brugermøde 6/11 2013 Tid: Onsdag den 6. november 2013 Sted: Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, C.F. Møllers Allé 4, 8000 Aarhus C Deltagere: Mette Ryom Nielsen, Rambøll Ulrich

Læs mere

Arbejdsprogram for GeoFysikSamarbejdet, 2010

Arbejdsprogram for GeoFysikSamarbejdet, 2010 Arbejdsprogram for GeoFysikSamarbejdet, 2010 Udarbejdet af Esben Auken, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Aktiviteter i GFS... 2 2.1 Oversigt over aktiviteter...2

Læs mere

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09 Titel: Hydrometriske stationer, databehandling og beregninger, Pumpestationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: B06 Version: 1.0 Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger Gyldig fra: 01.01.2017

Læs mere

GEOFYSIKSAMARBEJDET Årsprogram for GeoFysikSamarbejdet 2011

GEOFYSIKSAMARBEJDET Årsprogram for GeoFysikSamarbejdet 2011 Årsprogram for GeoFysikSamarbejdet 2011 Udarbejdet af lektor Esben Auken Geologisk Institut, Aarhus Universitet Indhold 1. Indlening... 1 2. Arbejdsprogram for 2011... 2 1. INDLEDNING I 2011 arbejdsprogrammet

Læs mere

Elementer i udviklingen af måleinstrumentel, dataprocesserings- og tolknings værktøjer Og fremtiden

Elementer i udviklingen af måleinstrumentel, dataprocesserings- og tolknings værktøjer Og fremtiden Elementer i udviklingen af måleinstrumentel, dataprocesserings- og tolknings værktøjer Og fremtiden Før Gebyrkortlægningen (1999) Lang tradition på Geofysisk Afdeling, Århus Universitet for udviklinger

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Måling. Brugsanvisning

Måling. Brugsanvisning 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Måling Brugsanvisning Tilbehør til måling Objektsmikrometer (1) til kalibrering Stregglas med forskellige målinddelinger (2) i mm og inch Stregglas med net (3) Stregglas med trådkors

Læs mere

GERDA, Faglig følgegruppe, møde 28. aug 2008

GERDA, Faglig følgegruppe, møde 28. aug 2008 GERDA, Faglig følgegruppe, møde 28. aug 2008 Dagsorden: 1. Gruppens arbejdsgrundlag 2. Status for årets opgaver i henhold til GERDA-aftalen. 3. Ønsker fra GERDA-mødet den 30. aug. 2007 4. Historiske data/flere

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA Tid: Onsdag d. 6. maj Sted: Geologisk Institut, Aarhus Universitet. C.F. Møllers Allé 4, 8000 Aarhus C Deltagere: Ulrich Jacobsen, Orbicon Søren Bjørn, Alectia

Læs mere

GEOFYSIKSAMARBEJDET. Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet LATERALT SAMBUNDEN TOLKNING AF TRANSIENTE ELEKTROMAGNETISKE DATA

GEOFYSIKSAMARBEJDET. Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet LATERALT SAMBUNDEN TOLKNING AF TRANSIENTE ELEKTROMAGNETISKE DATA Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet LATERALT SAMBUNDEN TOLKNING AF TRANSIENTE ELEKTROMAGNETISKE DATA SEPTEMBER INDHOLD FORORD () INDLEDNING () DATAGRUNDLAGET (3) Syntetiske Modeller

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

GERDA databasen. Ingelise Møller Balling og Mikael Pedersen. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet

GERDA databasen. Ingelise Møller Balling og Mikael Pedersen. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet GERDA databasen Ingelise Møller Balling og Mikael Pedersen Vi vil gennemgå, hvad der er sket siden mødet 23. april for seismikindberetningen for alternative modeller Vi vil vise hvilke modeller, der er

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN Svogerslev, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

GEOFYSIKSAMARBEJDET. Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet

GEOFYSIKSAMARBEJDET. Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet VEJLEDNING OG KRAVSPECIFIKATION FOR SKYTEM-MÅLINGER, PROCESSERING OG TOLKNING NOVEMBER 2006 Version 1.1. HydroGeophysics Group REVIDERINGSHISTORIE

Læs mere

Referat af GERDA brugermøde 5/11 2014

Referat af GERDA brugermøde 5/11 2014 Referat af GERDA brugermøde 5/11 2014 Tid: Onsdag den 5. november 2014 Sted: Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, C.F. Møllers Allé 4, 8000 Aarhus C Deltagere: Mette Ryom Nielsen (MRN), Rambøll

Læs mere

Elektrodynamik Lab 1 Rapport

Elektrodynamik Lab 1 Rapport Elektrodynamik Lab 1 Rapport Indhold Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Transienter og RC-kredsløb 1.1 Formål 1. Teori 1.3

Læs mere

Udarbejdet af GeoFysikSamarbejdet, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

Udarbejdet af GeoFysikSamarbejdet, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. ! " Udarbejdet af GeoFysikSamarbejdet, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 0 #$%&'(%)'*+$( 1 Revideringshistorie... 2 2 Indledning... 3 3 SkyTEM-konfiguration og målestrategier... 4 3.1 SkyTEM-konfigurationer...

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Nyinstallation flerbruger (ny bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Nyinstallation flerbruger (ny bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Nyinstallation flerbruger (ny bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til NYE BRUGERE der ikke tidligere har haft installeret EDB- Brugsens programmer på netværket.

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger, processering og inversion

Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger, processering og inversion Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger, processering og inversion August 2010 Version 2.1 Udarbejdet af GeoFysikSamarbejdet, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. INDHOLDSFORTEGENELSE 1

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger TA. nr.: B07 Version: 1.0 Oprettet: Gyldig fra: 01.01.2016

Læs mere

Scope start stop Space bar kan også bruges. Start/Stop

Scope start stop Space bar kan også bruges. Start/Stop Picoauto.dk Scope start stop Space bar kan også bruges Start/Stop Hjem = Scobe på start side Lyn = auto setup Autofunktion Tid Spænding Zoom Ændring i tid pr/tern-division Man kan forstørre på 4 måder.

Læs mere

PK Proceskvalificering

PK Proceskvalificering DI-version 2014-06-23 PK Proceskvalificering for Produkt på Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - PK - Proceskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Vester Kopi A/S - Plotservice

Vester Kopi A/S - Plotservice Vester Kopi A/S - Plotservice Vejledning til AutoCad 2000 i forbindelse med plotservice Indhold: Plotter konfiguration i AutoCad 2000 1 Indstillinger i AutoCad 2000 4 Farveplot 6 Plotfiler i AutoCad 2000

Læs mere

time.com

time.com DIPLOM DESIGN support@we time.com 01 08 2010 2 DIPLOM DESIGN Indhold GENERELT... 3 KOM GODT I GANG... 3 Start Adobe Acrobat 9 Pro.... 3 Indsæt Form... 3 Indsæt fortrykt design, eksempel 1.... 5 Indsæt

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

OPC ACCESS HEARTBEAT 1

OPC ACCESS HEARTBEAT 1 OPC Access Heartbeat Dette dokument gennemgår i et kort eksempel, hvordan OPC Access konfigureres til at anvende Heartbeat funktionen til at dokumentere kontinuerlig forbindelse mellem SQL Server og OPC

Læs mere

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko.

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko. Kom godt i gang med RiBAY Risikostyring ved hjælp af RiBAY består af følgende seks trin: 1. Indtastning af systemvariable og budgettal 2. Indtastning af Køb og salg 3. Kalibrering af udgangspunktet for

Læs mere

Regneark til bestemmelse af CDS- regn

Regneark til bestemmelse af CDS- regn Regneark til bestemmelse af CDS- regn Teknisk dokumentation og brugervejledning Version 2.0 Henrik Madsen August 2002 Miljø & Ressourcer DTU Danmark Tekniske Universitet Dette er en netpublikation, der

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4.

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Mozilla Firefox Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

Øvelse 7: Aktuar-tabeller, Kaplan-Meier kurver og log-rank test

Øvelse 7: Aktuar-tabeller, Kaplan-Meier kurver og log-rank test Øvelse 7: Aktuar-tabeller, Kaplan-Meier kurver og log-rank test Formålet med øvelsen er at analysere risikoen for død forbundet med forskelligt alkoholforbrug. I denne øvelse skal analyserne foretages

Læs mere

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4.

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Mozilla Firefox Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase

Læs mere

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Google Chrome Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase side

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet).

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Wipigo Galleri. Brugsforvirring Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Kategorier/Gallerier/Albums, flere benævnelser for den samme ting.

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne.

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne. Quickguide til AU s designskabeloner i Word 2007 Denne guide indeholder to elementer: 1. Installation af skabeloner 2. Hvordan skabeloner benyttes Er skabelonerne installeret på din maskine, kan du gå

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data.

Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data. Backup Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data. Start med at oprette en backup-mappe til dine Untis-filer vha. stifinder i Windows. I menuen

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 1 Modtagekontrol 1. Modtagelse af indkøbt udstyr af det akkrediterede laboratorium (vare).

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Kalibrering af Trimble S-serien

Kalibrering af Trimble S-serien Kalibrering af Trimble S-serien Kalibreringsopgaver; 1. Libelle(r) 2. Optisk lod 3. Horisontal/vertikal kollimation samt horisontalaksens skævhed 4. Autolock kollimation 5. Afstandsmåler 6. Laserpeger

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

NOTAT. 1. Følsomhedsanalyse

NOTAT. 1. Følsomhedsanalyse NOTAT Projekt Grundvandsmodel for Hjørring Kommune Kunde Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab Notat nr. 01 Dato 2011-06-21 Til Fra Lene Milwertz, Jens Chr. Ravn Roesen, Denni Lund Jørgensen Bianca

Læs mere

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd.

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Ohms lov Nummer 136050 Emne Ellære Version 2017-02-14 / HS Type Elevøvelse Foreslås til 7-8, (gymc) p. 1/5 Formål Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Princip Et stykke

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.21.0 Den 16. december 2008 J.nr.: 4004 V1559 08 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

GERDA datakvalitet og modelarbejde Tirsdag d. 3/ Ingelise Møller Balling

GERDA datakvalitet og modelarbejde Tirsdag d. 3/ Ingelise Møller Balling GERDA datakvalitet og modelarbejde Tirsdag d. 3/5-2011 Ingelise Møller Balling Program Editions Sammenhæng mellem datasæt, model og projekt Information om modeller fra model edition-identen Nyt fra GERDA

Læs mere

Introduktion til OPC Access

Introduktion til OPC Access Introduktion til OPC Access OPC Access anvendes til at kommunikere med jeres produktionsudstyr via OPC. OPC Access kombinerer en SQL Server med OPC, således at jeres produktionsudstyr kobles sammen med

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Google Chrome Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase side

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Dagsorden. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet

Dagsorden. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet Dagsorden 1. Nyudvikling og forbedringer i GERDA 2. Status for indberetning 3. Status for ModelEdition (Historiske data / alternative tolkninger) 4. Status for Projektet Optimering af seismikindberetning

Læs mere

LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING

LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER-LKS1000 ULTRALYDSKAMERA (PATENTERET) LKS1000 VERSION1.5 BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER LKS1000 Leakshooter LKS1000 er en bærbar enhed, der giver mulighed for at høre,

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning Indhold 1. Installationsvejledning...3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger...3 1.3 Standard fremgangsmåde... 3 2. Installation af objekter... 4 2.1

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2 Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere