Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober Kl Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R. Sørensen John Hougaard Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Møde med revisor Sag: Budget 2015 (820) Drøftelse med revisor af revision og revisonens bemærkninger til kirkekassernes regnskab for 2013 samt drøftelse af fokusområde ved kommende regnskabsrevision. PU's forslag til fokusområde Regnskab 2014: Indtægter på KG, herunder anvendelse af godkendte takster, fakturering af udført arbejde, pyntninger, brug af kirke m.m. Protokollat for regnskab 2013 er fremsendt til PU Ny provstirevisor, Rita Salling, blev præsenteret. Revisor foreslår der anvendes skema til anlægsmidler Revisors møde med MR fastlagt til den 20. januar 2015 kl Revisor orienterer på mødet om korrekt formålskontering, fordeling af løn, generelle fejl i 2013 regnskab samt nyt digitalt regnskabsarkiv. Fokusområde 2014 regnskab: Indtægter på kirkegårde, herunder anvendelse af KG-takster. Brev fra revisor vedr. protokollater 3 Revisionsprotokollat PUK Sag: PUK 2013 (796) Korrektioner er drøftet med revisor og bliver indarbejdet i regnskabet som primoposter 2014 Taget til efterretning PUK Protokollat Synsrapporter Hundslund sogn Sag: Hundslund sogn (883) - Hundslund Sogn Synsrapport Hundslund kirke og sognehus til behandling Synsrapport 2014 Gl. mangler : 1+3: Holdes fortsat under observation 2: Forslag til nye låger indsendes sammen med budget og finansieringsforslag til SØ ad tjenestevejen. 4: MR anmodes om at orientere PU om MR s tanker om fremtidig brug af den gl. graverbygning (jf. provstesynsprotokol 2011) Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Synsforretning Kirkeprotokol (3) Hundslund Kirkelåger Tilbud på låger 5 Synsrapporter Torrild sogn Synsrapport Torrild kirke til behandling 6 Synsrapporter Saksild og Nølev sogne Sag: Saksild-Nølev sogne (711) - Synsrapporter Saksild og Nølev kirker til behandling Nølev kirke 2014 Konfirmandstuen Saksild 2014 Præstegården 2014 Saksild Kirke 2014 Beslutning Nye mangler 2014: 1-6, 14-15: Godkendes til udførelse inden for driftsrammen. 7-9: Afventer provstesyn i : Afventer MR s orientering til PU om MR s tanker om fremtidig brug af den gamle graverbygning Synsrapport ikke modtaget, udsættes til næste møde Saksild præstegård Ældre mangler: 1-2: Afventer plan for præsteboligens fremtid 3: Godkendes til udførelse inden for driftsrammen 4: Der henvises til energirapport 2013 udarbejdet af Energitjenesten 5: Afventer plan for præstegården Nye Mangler: 1, 2, 3 og 6: Afventer beslutning om præsteboligens fremtidige anvendelse Saksild sognegård Ældre mangler: 1-5, 7a: Se PU s bemærkninger til synsrapport for præstegården i Saksild 6 + 7b: Godkendes til udførelse inden for driftsrammen Saksild Kirke Ældre mangler: 1-3: Ældre mangler er fra provstesynet PU s stillingtagen til arbejderne afventer møde mellem MR, Århus Stift, Nationalmuseet, Kgl Bygningsinspektør og provsten jf. referat fra møde afholdt den 16/ Nye Mangler: 1: MR anmodes om at sende projektbeskrivelse og tilbud til godkendelse i SØ ad tjenestevejen jævnfør Nationalmuseets anmodning af 8/ , 3 og 5: Godkendes til udførelse inden for driftsrammen 4: PU s stillingtagen afventer MR s orientering om fremtidige lokaler til kirkegårdens ansatte Nølev Kirke Gl. mangler: 2: Godkendes til udførelse under forudsætning af at MR indhenter rådgivning om indvendig kalkning hos Nationalmuseets kalkningstjeneste 7 Synsrapporter Tunø sogn Sag: Tunø sogn (891) - Tunø Sogn Synsrapporter Tunø kirke til behandling Kirkesyn 2014 Tunø kirke: Der udarbejdes projekt for reparation af indgangsportal til godkendelse i SØ. Øvrige arbejder godkendes til udførelse inden for driftsrammen, Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Beslutning 8 Salg af Holsteinsgade 39 Sag: Embedsbolig Holsteinsgade 39 (751) - Odder Sogn Udbudsrunde er afsluttet. Mr har fremsendt anmodning om godkendelse af salg Godkendt PU anmoder om orientering vedr. salg af Holsteinsgade Lukket sag på MR 24 Sagsnr: Odder Præsteembedes salg af Holsteinsgade 39, 8300 Odder Skøde m.v. til brug for PU's godkendelse af salg Anmodning om lov til salg af ejendommen Holsteinsgade 39 Anmodning fra MR 9 Salg af grund Magnusvej 14 Sag: Magnusvej 14, salg af grunden (888) - MR har fremsendt købstilbud på grunden Magnusvej 14 til lejer. Pu har anmodet MR om at indhente vurdering jf lejekontraktens 6 Se vedlagte resume af sagen PU afventer vurdering af grunden ved ejendomsmægler inden stillingtagen SV: vedr. køb af grund Magnusvej 14 Beregning af pris - svar fra MR Sommerhusgrunde - indhentning af ejendomsmæglervurdering VS: SV: SV: vedr. køb af grund Magnusvej 14 Resume af sagen_ Vedr. salg af Magnusvej 14 og Magnusvej Sognegård i Hou Sag: Nye sognelokaler i Hou (748) - Gosmer Sogn MR har anmodet om fornyet behandling på PUmødet i oktober. Papirer er fremsendt til PU. PU godkender at MR kan anvende kr inkl. moms til etablering af sognegård, inklusive nedbrydning, opførelse samt inventar og tekniske installationer. PU afventer nyt projektforslag fra MR. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Beslutning sognegårdsprojekt sognegårdsprojekt Søndergade 17 Hou Referat, Side: 4

5 Orientering 11 Orientering til lejere Sag: Udlejning sommerhusgrunde (800) - Saksild-Nølev MR har den 17/ udsendt information til samtlige lejere vedr. nuværende/fremtidige problematik angående lejemålene tilhørende Sakild-Nølev præsteembede. Orientering til lejere 12 Salg af grunden beliggende Magnusvej 6, 8300 Odder Sag: Magnusvej 6, salg af grunden (843) - PU har den 15/ godkendt salg af grunden. Endeligt skøde er underskrevet af køber og sælger. Forretningsfører underskriver digitalt når anmodning kommer fra Tinglysningsretten. Vs: Salg af grunden beliggende Magnusvej 6, 8300 Odder, til familien Zeppelin - p.t. udlejet til Kristian Zeppelin (vort j.nr. c8209) 13 Magnusvej 12, salg af grunden Sag: Magnusvej 12, salg af grunden (882) - Forretningsfører har godkendt salg af grunden og underskrevet tinglysningesdokumenter digitalt købstilbud fra MR til lejer Sagsnr: salg af grunden beliggende Magnusvej 12, 8300 Odder til Svend Erik og Gurli Cramer PU har godkendt og underskrevet tinglysning Vedr. salg af Magnusvej 14 og Magnusvej Saksild præstegård Sag: Mistanke om skimmelsvamp, Strandvejen 3, Saksild (743) - Status vedr. Saksild præstegård MR tager i efteråret stilling til bevarelse af embedsboligpligt for kommende præst(er). Herefter tager MR stilling til om den eksisterende embedsbolig skal bevares. Telefonnotat Referat, Side: 5

6 Orientering 15 Brug af provstiudvalgets bygningskyndige Sag: Bygningssagkyndig, provstiudvalget (647) Århus Stift erindrer provstiudvalget om at provstiudvalgets bygningskyndige ikke må påtage sig lønnet arbejde for menighedsrådene i provstiet Brug af provstiudvalgets bygningskyndige 16 Historisk inventar - udbetaling fra reservepulje Sag: Historisk inventar (641) - Der er udbetalt kr fra reservepuljen til Saksild-Nølev MR i henhold til bevilling af 11/ Bevilling er på i alt kr Historisk inventar - udbetaling fra reservepulje 17 Ændring af orgel i Saksild kirke Sag: Udvidelse/ændring af orgel (648) - Saksild - Nølev MR har i mail af 1/ anmodet om tilladelse til ændring af orgel i Saksild kirke. PU har i mail af 1/ anmodet MR om beskrivelse og stillingtagen til finansiering. Saksild-Nølev MR har den 9/ meddelt PU at ændring af orgel ikke iværksættes. SV: Ændring af orgel i Saksild kirke iværksættes ikke spørgsmål - orgel ændring 18 VS: Torrild Præstegård - renovering Sag: Renovering af Torrild Præstegård (639) - Torrild Sogn DRS orienterede om status på afslutning af renoveringen af præstegården. VS: Torrild Præstegård - renovering VS: Renovering af Torrild Præstegaard Svar fra JC Tegn og Byg på forligstilbud - videresendt af MR SV: Opsamling Referat, Side: 6

7 Orientering svar fra MR til Arkitekt Opsamling - dokumenter fremsendt af AP Arkitektrådgivning Fra Pr til MR vedr- rådgiveningen SV: Restbetaling vedr. Torrild Præstegård Kopi af Garantistillelse SV: Opsamling Svar fra MR til arkitekt + anmodning om resterende dokumentation 19 Gårdsplads og have ved præstebolig i Torrild Sag: Embedsbolig Bygaden 1, Torrild (846) - Torrild Sogn Hundslund-Torrild MR har indgået aftale med arkitekt om udarbejdelse af skitse vedr. området omkring præstegården VS: Torrild og Hundslund sogne Arkitekt - vedr- område omkring PG samt PGhaven 20 Renovering mandskabsbygning Odder NY kirkegård Sag: Renovering af mandskabsbygning (769) - Odder Sogn PU har pr mail godkendt at der udføres ekstraarbejde for kr inkl. moms for at bringe det offentlige handicaptoilet i overenstemmelse med krav. PU har ligeledes godkendt at finansiere ekstraarbejdet af reservepuljen. Hastesag - handicaptoilet på Odder NY kirkegård 21 Kirkelab KF orienterer om "Kirkelab" 22 Kvartalsrapporter Oversigt kvartalsrapporter for 2. kvartal er fremsendt til PU Kvartalsrapporterne ligger i Dropboks 23 Eventuelt Referat, Side: 7

8 Kommende møder: PU-møder: Onsdag den 12. november 2014 kl Torsdag den 11. december 2014 kl Onsdag den 21. januar 2015 kl Torsdag den 5. februar 2015 kl Tirsdag den 10. marts 2015 kl Onsdag den 15. april 2015 kl Torsdag den 21. maj 2015 kl Torsdag den 18. juni 2015 kl Indledende budgetsamråd torsdag den 19. februar 2015 kl i Randlev Budgetbidrag afleveres senest den 15. maj 2015 Afsluttende budgetsamråd onsdag den 2. september 2015 kl i Gylling Formandsmøde: ERFA kontaktpersoner: 28. oktober kl i Randlev Nytårskur: Fredag den 6. februar 2015 kl Referat, Side: 8

9 Underskrifter vedr. møde d Dorte Rebsdorf Sørensen Dorte Rebsdorf Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Stenkjær Jens Peter Petersen John Hougaard Mette Rothmann Sørensen Referat, Side: 9

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

181. Godkendt. C. Taget til efterretning. C. Taget til efterretning.

181. Godkendt. C. Taget til efterretning. C. Taget til efterretning. Side 1 af 5 181. Godkendelse af dagsorden. 181. Godkendt 182. Til orientering: A. Orientering fra formandsmøde i Slagelse-Skælskør Provsti afholdt den 11. marts 2015. 182. A. Birthe fortalte fra mødet.

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere