Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede."

Transkript

1 Forord Forord Denne rapport er blevet udarbejdet i 5 semester af Datamatikeruddannelsen på Københavns Erhvervs Akademi. Rapporten er prøvegrundlaget for den afsluttende eksamen og blev udarbejdet i lige dele af gruppens medlemmer, som består af Thomas Slott og Jonathan Boltes. Rapporten skal ses som en videnskabelig undersøgelse af begrebet cloud computing og er suppleret med en applikation, der skal ses som en eksemplifikation af dele af de behandlede emner. For at opnå dette mål, har vi udarbejdet en problemformulering og sat os målet at give en konkret definition af begrebt cloud computing. Med udgangspunkt i dette har vi lavet en litteraturstudie og anvendt teknikker og metoder, som tager udgangspunkt i uddannelsens faglige grundlag. Der blev lagt meget vægt på en gennemgående struktur, der ved hjælp af undersøgelse, analyse og praktisk eksemplificering skulle kunne besvare opgavens formål. Litteraturstudiet tog udgangspunkt i bøgerne Cloud Computing Explained: Implementation Handbook for Enterprises (John Rhoton) og Cloud Computing: A Practical Approach(Anthony T. Velte, Toby J. Velte, Robert Elsenpeter). Vi valgte dette emneområde, da det baserer på en ny teknologi, der på nuværende tidspunkt(2010/2011) ikke er særlig undersøgt og veldefineret og vi synes at det ville være interessant at undersøge på bagrund af datamatiker studiet. Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede. Rapportens omfang er på 65 normalsider og vedlagt er en CD som indeholder selve rapporten i digital form(dog ikke den finale version med de sidste rettelser, som mindre stavefejl og formuleringer) og kildekoden vedrørende applikationen, samt en kort How to gennemgang af informationer mht. brugen af applikationen. Pga Applikationen natur(cloud applikation) kan den ses og bruges på nettet: (Username: admin, Password: admin) Ansvarsområder mht. til rapportskrivning: Jonathan Kapitel 1, 2.1, 2.2, 2.7, 2.8, 4 Thomas Kapitel (1.2.3), 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3 Mht. ansvarsområder er det et udtryk for, hvem der har haft ansvar for de enkelte dele af rapporten, men er udarbejdet på baggrund af research og diskussion i fællesskab.

2 Indholdsfortegnelse - Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 5 PROBLEMSTILLING... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 METODEBESKRIVELSE... 6 AFGRÆNSNING INTRODUKTION TIL CLOUD COMPUTING INTRODUKTION FORSKELLIGE FORMER FOR CLOUD COMPUTING INFRASTRUCTURE AS A SERVICE PLATFORM AS A SERVICE SOFTWARE AS A SERVICE DE FORSKELLIGE SLAGS SKYER PUBLIC CLOUD PRIVATE CLOUD HYBRID CLOUD SAMMENFATNING DELKONKLUSION OVERVEJELSER FORBUNDET MED UDVIKLINGEN AF EN SAAS-APPLIKATION SIKKERHEDSASPEKTER UDBYDERNE OG SIKKERHED KUNDERNE OG SIKKERHED RISIKO ANALYSE LØSNINGSFORSLAG MED HENSYN TIL SIKKERHEDSASPEKTER HARDWARE HARDWARE KRAV FOR KUNDEN HARDWARE KRAV FOR UDBYDERNE SKALERBARHED SKALER APPLIKATIONEN SKALER DATA DATABASE ARKITEKTUR

3 Indholdsfortegnelse TEST IDENTIFICER GÆLDENDE TESTTYPER VALG AF TESTMILJØ SPECIELLE HENSYN SIKKERHEDS TEST YDEEVNE- OG BELASTNINGSTEST SAMMENLIGNING AF UDBYDERE GOOGLE AMAZON MICROSOFT OPSUMMERING KAN DET BETALE SIG? SWOT ANALYSE FEASABILITY STUDY DELKONKLUSION REPARATIONSSYSTEM SAAS I PRAKSIS DET GAMLE SYSTEM INTRODUKTION TIL DET NYE SYSTEM ANALYSE KRAVLISTE USECASES ANALYSEKLASSEDIAGRAM DESIGN ARKITEKTUR KONSTRUKTION ASP. NET MVC INPUTVALIDERING SIKKER LOGIN MED FORM AUTORISATION OG MEMBERSHIP SERVICE PRAKTISK IMPLEMENTERING AF VORES ARKITEKTUR I ASP.NET MVC ENTITY FRAMEWORK OG DATABASE IMPLEMENTERING MICROSOFT AZURE DELKONKLUSION STUDIERAPPORT INTRODUKTION COMPLETENESS METRIK ESTIMERING AF TIDSFORBRUG KVALITETSSIKRING

4 - 4.5 REVIEW VERSIONSSTYRING PROCESSMODELLEN DISKUSSION KONKLUSION PRODUKT PROCES PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG BILAG 1 (RIS) BILAG 2 (RISIKOTJEKLISTE - SIKKERHEDSASPEKTER) BILAG 3 (RISIKOTJEKLISTE - STUDIERAPPORT) BILAG 4 (COMPLETENESS METRIK) BILAG 5 (USECASE BESKRIVELSER) BILAG 6 (USECASEDIAGRAM) BILAG 7 (KRAVSLISTE) BILAG 8 (KLASSEDIAGRAMMER) BILAG 9 (PROBLEMSTILLING OG FORMULERING AF DEN GAMLE RAPPORT) BILAG 10 (GANTT-KORT)

5 Indledning - Problemstilling Indledning Problemstilling I de seneste år har begrebet cloud computing været et af de mest omtalte begreber indenfor ITverdenen. Aviser, blogge, bøger og i det hele taget er internettet fyldt til bristepunktet med dette begreb. Alligevel er det nok de færreste der direkte adspurgt kan komme med en entydig definition af begrebet. Ved en hurtig søgning på Google på begrebet cloud computing" vil man blive konfronteret med begreber såsom Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, private og public cloud mm, og det vil hurtigt stå klart at cloud computing ikke lader sig definere så nemt og at cloud computing kan være mange forskellige ting. Mange af de store producenter på IT-markedet, såsom Microsoft, Amazon, Apple og Google reklamerer med produkter indenfor området og det virker som om det er her, der vil blive satset stort i fremtiden. Spørgsmålet er om dette er endnu en flygtig hype, der er glemt om nogle år, eller om det er her fremtiden indenfor IT ligger? Det de fleste nok kommer til at tænke på når begrebet cloud computing nævnes, er noget der foregå på internettet hvor logikken er skjult for brugeren. Men findes den slags løsninger ikke allerede og har de eksisteret i mange år i forvejen i form af f.eks. webapplikationer og andre internet baseret løsninger? Den vage definition af begrebet og disse spørgsmål ligger til grund for denne opgave. Problemformulering Denne opgave har som formål at forklare og eksemplificere begrebet cloud computing. Ved hjælp af et praktisk eksempel indenfor cloud computing, vil vi belyse de forskellige aspekter, samt fordele og ulemper, der hænger sammen med dette begreb. Vi vælger at forklare Cloud computing, bl.a. ved hjælp af en softwareløsning til virksomheder. Med udgangspunkt i det ovenstående ser vores problemformulering ud på følgende måde: Hvad er cloud computing? Hvilke typer cloud computing findes der? 5

6 Indledning - Metodebeskrivelse Hvem tilbyder cloud computing? Hvem gavner af cloud computing? Hvordan udvikler man en løsning som gør brug af cloud computing? Hvori ligger forskellen mellem at udvikle en applikation til cloud computing set i forhold til et traditionelt udviklingsmiljø? Hvilke aspekter gør sig gældende for en virksomhed der overvejer cloud computing? Hvad er det tekniske grundlag for cloud computing? Metodebeskrivelse For at planlægge projektet valgte vi en procesmodel, som vi selv udarbejdede og lavede en tidsplan baseret på identificerede arbejdsopgaver. For at sikre kvalitet gennem hele projektet estimerede vi på omfang og tidsforbrug ved hjælp af metrikker og udførte reviews. Vi lavede en risiko-analyse for at undgå og monitorere risici i projektforløbet. Metodisk set har vi delt rapporten op i tre dele. Den første del skulle belyse de forskellige typer for cloud computing, den anden del skulle behandle aspekter forbundet med cloud computing og den tredje del skulle vise en praktisk demonstration og behandling af de fund, vi gjorde Baseret på research i forskellig litteratur undersøgte vi først hvilke former for cloud computing der eksisterer. Efter at have dannet os et overblik over dette, valgte vi nogle fokusområder, som vi herefter brugte til at undersøge hvilke aspekter, der gør sig gældende, når der arbejdes med cloud computing. Vi undersøgte hvilke sikkerhedsaspekter gjorde sig gældende for området, hvorefter vi udarbejdede en risikoanalyse, baserende på sikkerhedsaspekter. På bagrund af resultaterne fra denne analyse gav vi anbefalinger på hvordan riscisis kan undgås, for senere at blive brugt i det praktiske eksempel. I afsnittene om Hardware, Skalerbarhed, database, arkitektur og test undersøgte vi hvilke aspekter der gør sig gældende indenfor disse områder set i et cloud computings perspektiv og kom med anbefalinger baseret på resultaterne. 6

7 Indledning - Afgrænsning Derefter sammenlignede vi forskellige udbydere mht. til de forskellige cloudformer vi undersøgte i det indledende kapitel. På baggrund af hele undersøgelsen af hvad en udvikler skal tage hensyn til, sammenfattede vi hvilke kriterier der gør sig gældende for udviklingen af en cloud-applikation. Der blev udviklet et praktisk eksempel med det formål at vise konkrete anvendelser af metoder og teknikker for at demonstrere en praktisk opfølgelse af de kriterier vi kom frem til gennem de foregående resultater. Som grundlag for det praktiske eksempel brugte vi en tidligere udviklet applikation, som skulle reudvikles til en cloud-applikation. For at bestemme om dette kan anbefales ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, udførte vi først en SWOT-analyse og en Feasibility Study. Vi valgte at komme med delkonklusioner for hvert kapitel, hvor vi sammenfattede evt. fund og resultater. Til grund for analyse og design blev der brugt objekt-orienterede metoder baseret på UMLprincipper og applikationen blev herefter konstrueret på baggrund af design-dokumentationen. Afgrænsning Da dette projekts formål er en videnskabelig undersøgelse af begrebet cloud computing skal rapporten ses som hovedproduktet. Vi har valgt at eksemplificere og underbygge nogle af rapportens problemstillinger og begreber vha. af en applikation, der blev konstrueret sideløbende. Den færdige applikation vil være af rudimentær karakter, hvor ikke al funktionalitet vil være implementeret, og der er ikke lagt vægt på at udvikle en grafisk brugergrænseflade. Cloud computing er et meget bredt og omfattende emne, og for at give et fyldestgørende svar på opgavens problemformulering og -stilling, har vi valgt at inddrage en række aspekter, der tangerer dette område. Da opgavens tidsramme er begrænset, har vi valgt at give visse afsnit en forholdsvis generel karakter. Vi vil koncentrere rapportens indhold på at udvikle software i relation til cloud computing og vil derfor primært fokusere på de aspekter der, set i dette perspektiv, gør sig gældende. Derfor vil 7

8 Indledning - Afgrænsning andre aspekter forbundet med cloud computing kun være beskrevet i det omfang det er relevant for dette perspektiv. 8

9 Introduktion Til Cloud Computing - Introduktion 1 Introduktion Til Cloud Computing 1.1 Introduktion Dette afsnits formål er at introducere læseren til begrebet cloud computing, så det første spørgsmål der skal belyses er: Hvad er cloud computing? Svaret er alt for komplekst til at det kan defineres i en sætning og denne rapport skal ses som et forsøg på at komme tættere på en definition. Der findes selvfølgelig de korte svar på spørgsmålet om hvad cloud computing er. De følgende citater er kun en håndfuld eksempler på definitioner af cloud computing. 1 Forrester/Jupiter Research: A standardized IT capability (services, software, or infrastructure) delivered via Internet technologies in a pay-per-use, self-service way. The 451 Group: [ ]Or, put more simply, the cloud is IT, presented as a service to the user, delivered by virtualized resources that are independent of location. Burton Group: The set of disciplines, technologies, and business models used to render IT capabilities as on-demand services. For at får en fyldestgørende forklaring på hvad cloud computing er, skal man grave lidt dybere, og det er det vi havde tænkt os at gøre. Cloud computing kan være mange ting og findes i forskellige former. Så de første underafsnit i dette kapitel vil handle om den måde vi opdeler og specificerer cloud computing på. Cloud computing har potentiale til at revolutionere it-verdenen, da det indebærer mange muligheder til at forandre den måde, vi behandler data på. Cloud computing indeholder store fordele for både udbydere og kunder. Spørgsmålet er så hvem er udbyder og hvem er kunde? 1 9

10 Introduktion Til Cloud Computing - Forskellige former for cloud computing Udbyderne er mangfoldige, det er både de store veletablerede it-giganter såsom Microsoft, Google, Amazon, Apple mfl., men det er også mindre opstarter virksomheder, som prøver at svømme med på cloud computing-bølgen og som fylder de mindre nicher inden for denne verden. Potentialet er stort, og det kan være svært at beholde overblikket over alle dem der har fingrene med i dette fænomen. Drivkræften inden for cloud computing bliver nok mest af alt udgjort af de store it-virksomheder, som investerer stort. Således kan vi konstatere, at f.eks. Microsoft alene i 2010 allerede har investeret omkring 9.5 milliarder USD i cloud computing, og der regnes med, at disse udgifter er stigende. 2 Vi har afsat et afsnit for at holde nogle af de store udbydere op mod hinanden, da der ikke kun er forskel på de produkter de tilbyder, men også den måde deres afregningsmodeller er opbygget på. (2.7 Sammenligning af udbydere side 51) Kunderne indenfor cloud computing strækker sig fra ganske almindelige brugere til store virksomheder. Cloud computing kan betale sig for mange, dog ikke for alle. I de kommende afsnit og kapitler vil vi derfor beskrive de overvejelser, potentielle kunder skulle tage i betragtning, inden de vælger en løsning i skyen. 1.2 Forskellige former for cloud computing Som skrevet i introduktionen, findes cloud computing i mange forskellige former. For at kunne forstå hvad cloud computing er og hvor de store forskelle set i forhold til et traditionelt softwareprodukt ligger, skal man kende disse forskellige former og derfor vil vi her introducere de mest udbredte og vigtigste. I introduktionen er der et citat om hvad cloud computing er: (The 451 Group: [ ]Or, put more simply, the cloud is IT, presented as a service to the user, delivered by virtualized resources that are independent of location. ) Dette definitionsforslag synes vi er meget passende, da det bl.a. siger, at cloud computing er IT i form af en service. 2 https://community.dynamics.com/product/crm/crmnontechnical/b/crmsoftwareblog/archive/2010/11/18/microsoft -s-investment-in-cloud-computing-how-microsoft-dynamics-crm-brings-you-to-the-cloud.aspx 10

11 Introduktion Til Cloud Computing - Forskellige former for cloud computing I den sammenhæng giver det god mening at beskrive begrebet Everything as a Service (XaaS). XaaS er et koncept, der går ud på, at cloud miljøet kan tilbydes/udlejes som en service af en given udbyder. Dette indebærer bl.a. resurser i form af lagerplads, processorkraft etc., men kan også omfatte udvikling af platforme mm. Konceptet følger tre regler: Den første regel går ud på at man på et hvert tidspunkt kan få den ønskede service, dvs. On Demand (altid tilgængelig). Desuden skal selve konfigurationen af den ønskede service kunne foretages af kunden, fx gennem en webinterface; dette kaldes Self-Service. Den tredje og sidste regel er Risici-minimering, hvilket vil være gældende, da lejeperioderne skal være korte og man jo kun betaler for det man bruger - ergo skal der ikke investeres kapital i nyt udstyr mm, da dette er udbyderens ansvar. 3 Arkitekturen bag cloud computing kan opdeles efter den såkaldte SPI-model som kan inddeles i tre trin: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) og Infrastructure as a Service (IaaS). 4 Disse tre services bygger på hinanden, således bygger SaaS på PaaS og PaaS på IaaS. I de følgende underafsnit vil vi belyse disse tre forskellige former for services, som tilsammen danner grundlaget for det der opfattes som cloud computing Infrastructure as a Service IaaS danner bundlaget i cloud computing. Det er dette lag, de andre services bygger på. Som navnet allerede antyder, handler denne service om infrastruktur. It-infrastruktur omfatter generelt set alle komponenter, der er nødvendige for at eksekvere software. 5 Hvis vi som eksempel på en traditionel indrettet infrastruktur tager en hjemmeside, dette kunne eksempelvis være vil infrastrukturen blandt andet består af en eller flere servere. Disse kan være fysisk tilstede i KEA s lokaliteter eller de kan være lejet i form af et web-hosting tilbud på et såkaldt webhotel John Rhoton; Cloud Computing Explained: Implementation Handbook for Enterprises; S Infrastruktur 11

12 Introduktion Til Cloud Computing - Forskellige former for cloud computing Begge løsninger kan være forbundet med problemer og omkostninger. Hvis serverne er fysisk tilstede, vil omkostningerne sandsynligvis være rimelig høje, da serverne i første omgang må anskaffes og vedligeholdes. Hvis der er behov for mere plads, må der tilkøbes flere servere. Desuden skal de holdes kølige, hvilket sammen med driften af selve serverne resulterer i et højt strømforbrug. Derudover skal der muligvis tilkøbes licenser til server-software. Da denne løsning er forholdsvis dyr kunne det tænkes, at KEA i stedet kunne leje flere servere på nettet. Dette kan ske via diverse web-hosting udbydere. Her vil der ikke opstå de samme omkostninger mht. strømforbrug, licenskøb vedligeholdelse mm. Dog vil KEA være bundet til en forholdsvis statisk lejekontrakt, som typisk går over en længere periode. Desuden kan det være svært at prognosticere hvor meget serverplads der egentlig vil være behov for. Det er her IaaS kommer ind i spillet som en cloud computing løsningsmodel. IaaS går ud på, at infrastrukturen, i dette tilfælde serverne, bliver oprettet virtuelt i en udbyders datacenter for derefter at kunne blive instantieret som et stykke software. 6 En virtuel server, også kaldt Virtual Machine (VM), kan instatieres på en fysisk server (VM-Node). Dette betyder, at man udfra en fysisk infrastruktur kan kreere en virtuel Infrastruktur. 7 Datacenter server Virtual Machine Virtual Machine Virtual Machine Virtual Machine Virtual Machine Virtual Machine Figur

13 Introduktion Til Cloud Computing - Forskellige former for cloud computing Virtuelle maskiner danner grundlaget for alle andre komponenter indenfor den virtuelle infrastruktur og målet er, at alle komponenter fra den fysiske infrastruktur står til rådighed virtuelt. 8 Stadigvæk skal det siges, at IaaS er under udvikling og selvom mange komponenter allerede nu tilbydes som virtuelle løsninger, er ikke alle komponenterne tilbudt enkeltvis af udbyderne. IaaS opfylder kravene stillet af XaaS konceptet, da komponenter kan lejes og konfigureres efter behov, og der vil være en risiko minimering, da der ikke skal investeres penge i køb af itinfrastruktur komponenter. 9 Dette har fordelen, at serveren kan tilbydes og behandles som software. Prisen vil blive afregnet on-demand, dvs afhængig af selve forbruget, og lejeperioden kan være forholdsvis kort. Generelt set ligger den store fordel i at produktet kan hentes/bruges efter behov og tilpasses situationen, hvilket gør det rimelig fleksibelt. Infrastruktur som service hører stort set under Utility Computing paradigmet. Dette går ud på at itresurser som infrastruktur, storages etc. skal ses og behandles som allmindelige resurser, dvs. vand, strøm etc Platform as a Service Platform as a Service (PaaS), skal give en udviklingsplatform til cloudapplikationer. Denne platform kører på resurser stillet til rådighed af IaaS laget. PaaS skal ses som en evolution af konventionelle integrerede udviklings miljøer (integrated development enviroments, kort IDE), da traditionelle udviklingsplatformer, selv om de er virtualiseret, er konciperet til desktop og client-server miljøer og derfor ofte ikke er klar til skyen. 11 Afhængig af udbyderen understøtter PaaS forskellige kodesprog og desuden kan platformen indeholde ekstra services i form af genanvendelige komponenter og biblioteker. Afhængig af udbyderen, kan platformen integreres i kendte udviklingsværktøjer, såsom eksempelvis Eclipse 12, John Rhoton; Cloud Computing Explained: Implementation Handbook for Enterprises; S

14 Introduktion Til Cloud Computing - Forskellige former for cloud computing som ved hjælp af et plug-in 13 som Google tilbyder, kan integreres i Googles App Engine, som er Googles svar på en PaaS løsning. Ud over dette kan PaaS byde på flere funktioner, som bl.a. kan omfatte forskellige services med det formål at teste, designe, udvikle, implementere og hoste applikationen der udvikles. Derudover kan der være versionskontrol og andre redskaber, der hjælper med at holde overblikket over et givent projekt. 14 I det hele taget kan man nok sammenfatte, at man får en samling af redskaber, som er centraliseret og tilpasset til platformen, som man ellers i traditionel udvikling ville få gennem en række separate programmer, der skal installeres og licenseres. Det skal dog nævnes at antallet af redskaber er varierende, alt efter hvilken udbyder man har valgt. PaaS indeholder begreber såsom webservice, database, scalability og security integration. Det er allesammen begreber vi kender fra traditionel software udvikling, men er også centrale for cloud computing udvikling Software as a Service Software as a Service (SaaS) er en software distributionsmodel, hvor applikationer hostes af en leverandør eller en udbyder og stilles til rådighed til kunder over et netværk, typisk på internettet. Modsat PaaS, hvor du udvikler din egen applikation, tilbyder SaaS applikationen til dig. SaaS-modellen er den direkte modsætning til den traditionelle måde at anskaffe og benytte software i virksomheder. Med SaaS er det slut med medier, manualer og licenser. I stedet for at erhverve sig softwarelicenser til en applikation, fx ERP eller CRM, og derefter installere softwaren på en eller flere klienter, tilbydes applikationen af udbyderen til kunden enten som Service on Demand, som abonnement, i en pay as you go model eller simpelthen uden betaling. Dermed slipper kunden for selv at vedligeholde og opdatere såvel selve softwaren, som den hardware der kræves for at kunne køre applikationen. Dette gør det også nemt at vælge applikationer efter behov samt at skifte SaaS-udbyder uden økonomiske og ressourcemæssige tab. Det skyldes at SaaS stiller få krav til virksomhedens eksisterende interne arkitektur. Platformen, som virksomheden anvender, behøves ikke nødvendigvis afspejle den platform SaaS-applikationen

15 Introduktion Til Cloud Computing - Forskellige former for cloud computing anvender, da SaaS-applikationer tilgås via en web-browser. SaaS-modellen er derfor velegnet til at levere forretnings-applikationer hvor som helst og når som helst. En SaaS-løsning kan være udviklet ved hjælp af en PaaS og bygget på IaaS, men dette behøver ikke være tilfældet og kan sagtens være hostet på en normal webserver hos en regulær udbyder såsom Surfttown.dk eller One.com. Dog ville der her være begrænsninger i forhold til f.eks. skalerbarhed, som er en af fordelene ved Cloud Computing. Vi har i denne opgave primært valgt at fokusere på SaaS og hvilke faktorer der spiller ind når en SaaS-løsning skal udvikles. Derfor vil vi i dette afsnit uddybe begrebet en smule og komme lidt ind på nogle af fordelene og ulemperne ved dette denne form for service. SaaS kan hovedsageligt deles op i 2 kategorier 15 : Line of Business (forretningsrelateret): Disse er forretningsløsninger til selskaber og virksomheder. De sælges typisk ved abonnement. Applikationer i denne kategori omfatter forretningsprocesser, såsom håndtering af suply-chain manegement, CRM og lignende forretningsorienterede værktøjer. Customer-oriented services (forbrugerorienterede services): disse tjenester udbydes til offentligheden på abonnementbasis, "pay as you go" eller gratis (reklamebaseret). Eksempler i denne kategori er webmail-tjenester, online gaming, webbaseret officeprogrammer (word) og online-banking. Vi kender allerede SaaS fra vores hverdag og det er nok den form for Cloud Comptuing, der har eksisteret i længst tid. Her følger et par eksempler på allerede eksisterende SaaS-løsninger: Hotmail & Gmail Et af de ældste eksempler på SaaS er Microsofts Hotmail. Tjenesten blev lanceret i 1996 og året efter i 1997 blev den opkøbt af Microsoft. På kort tid gik tjenesten fra at have 8,7 millioner brugere til få år efter at have 30 millioner brugere. Ifølge Wikipidia har de i dag op mod 364 millioner brugere i I starten tilbød tjenesten 2 mb plads per konto. I 2004 lanceret Google 15 Anthony T. Velte, Toby J. Velte, Robert Elsenpeter; Cloud Computing: A Practical Approach; S

16 Introduktion Til Cloud Computing - Forskellige former for cloud computing tjenesten Gmail, som på samme måde tilbyder gratis online service. Fra starten tilbød de 1GB, hvilket senere er vokset til 7GB i 2010 og på dette tidspunkt var det betydeligt mere end Hotmail kunne tilbyde, som på dette tidspunkt tilbød noget nær 10 MB per konto. Gmail er gratis og datalagerpladsen stiger stadig den dag i dag, men til gengæld forbeholder Google sig retten til at præsentere reklamer, der knytter sig til ord og begreber i den modtagne post. Salesforce.com Salesforcorce var en af de første SaaS-udbydere til Line Of Business-markedet og leverede CRM software. I dag er Salesforce en kæmpe spiller på markedet med over 1.1 millioner kunder rundt omkring i verden alene på CRM slagsområdet. 16 Ifølge (CLOUD COMPUTING) kan deres CRM services i dag brydes ned i 5 underkategorier: Salg, Marketing, Service, Samarbejde og Analyse. I dag tilbyder Salesforce også PaaS-løsninger så firmaer kan bygge deres egne løsninger Fordele og ulemper Selvom et utal af medier og IT-blogs taler om at Cloud Computing, og dermed også SaaS, er fremtiden så har der i de seneste år også været en del skepsis; og bestemt ikke uden grund! I et interview fra 2008 siger Sikkerhedsekspert Jeff Kalwerisky fra firmaet Alpha Software B i en artikel, at Cloud computing, hvor beregninger og data bliver foretaget i generiske datacentrer, er en tvivlsom fornøjelse for virksomheder. 17 Han opridser nogle af de faktorer som han ser som en udfordring i fremtiden: 1. Manglende standarder besværliggør at forskellige cloud-løsninger kan kommunikere med hinanden. 2. Integritet og sikkerhed er en udfordring, idet intet firma er interesseret i at nysgerrige sjæle kigger i deres data. 3. Tilgængelighed: kan virksomhederne stole på at deres data altid til alle tider er tilgængelig? Dette er et interview fra 2008 og der er selvfølgelig sket en del bare på de 2 år, men betragtningerne er stadig højaktuelle og derfor meget relevante. 16 Anthony T. Velte, Toby J. Velte, Robert Elsenpeter; Cloud Computing: A Practical Approach; S

17 Introduktion Til Cloud Computing - Forskellige former for cloud computing I artiklen Derfor er virksomhederne bange for skyen 18 skriver Filip S Kirkegaard, at der på det tidspunkt artiklen er skrevet, som er august 2010, kun er 2 procent af de største virksomheder der har taget springet ind i skyen, men samtidig forventer cirka 40 procent at benytte cloudteknologier om 3 år. Cloud-teknologierne giver ofte umiddelbare fordele, da de eksempelvis er lette at implementere og gør det lettere at øge kapaciteten. Folkene bag undersøgelsen mener selv, at cloud computing er blevet moden til de store virksomheder, og at der venter en "eksplosiv vækst". "Cloud-teknologierne giver ofte umiddelbare fordele, da de eksempelvis er lette at implementere og gør det lettere at øge kapaciteten, når det kræves. Omvendt kan det være komplekst at vurdere den samlede økonomiske effekt ved cloud, og risikoen ved stor afhængighed til en enkelt leverandør bør overvejes, siger manager Nils Bundgaard, Rambøll Management Consulting, i en pressemeddelelse. 19 Så ingen tvivl om at der er megen skepsis på området, men fordelene er heldigvis også til at få øje på. Her er nogle af de fordele vi ser ved at benytte en SaaS-model: 1. Det er hurtigere for virksomheder at erhverve sig ny software og man slipper for at installere det på alle virksomhedens computere. 2. Man kan hurtigere afvikle virksomheders nuværende software og skifte til anden udbyder, hvis man ikke er tilfreds med denne eller virksomhedens behov ændrer sig i takt med markedet eller andre indre/ydre faktorer. 3. Omkostninger til licenser forsvinder helt i traditionel forstand, idet SaaS-kunden kun betaler for det omfang man bruger servicen. 4. I princippet kan SaaS-udbyderen gå fra at være en lille til stor virksomhed på få dage, idet det ikke kræver indkøb af nye servere. Dermed er løsningen utrolig skalerbar, hvis altså den valgte service understøtter dette. 5. Samlet set kan det give brugeren af en SaaS nedsatte omkostninger til interne ITafdelinger, der konstant skal installere, vedligeholde, fejlfinde software på stedet

18 Introduktion Til Cloud Computing - De forskellige slags skyer 6. Opdateringer og fejlfinding sker i skyen og er usynlig for brugeren. Derfor arbejder medarbejderne altid med den seneste udgave af programmet. 7. Ofte vil de valgte services være generelle løsninger og derfor kræver de ikke at virksomheden skal bruge en masse penge på specialiseret software og kan bruge disse penge andre steder. 1.3 De forskellige slags skyer I de ovenstående afsnit har vi beskrevet de forskellige servicelag, som man kan opdele cloud computing i, men for at kunne give det store overblik, skal vi nævne, at der også findes forskellige måder, hvorpå selve hardware-arkitekturen kan være opbygget på. Således taler vi her om de forskellige slags skyer. Begrebet cloud computing er blevet til et såkaldt buzzword (modeord), men cloud computing er stadigvæk forbundet med skepsis både hos private, offentlige og erhvervsmæssige brugere. Grundlaget for denne skepsis er stort set altid baseret på spørgsmålet om sikkerhed. At lægge sine data, hemmelige eller ej, op på nettet, hvor det skal ligge side om side med andre kunders på et stort datacenter, et eller andet sted i verdenen, kan virke skræmmende for mange virksomheder og fremkalder oftest den usikkerhed der er forbundet med dette nye it-teknologi. Vi har dedikeret et afsnit til sikkerhedsaspekter forbundet med cloud computing. (2.1 Sikkerhedsaspekter side 25) Men spørgsmålene angående sikkerhed, er blandt andet et grundlag for, at der findes forskellige slags skyer. For at undgå, at virksomheder og andre potentielle kunder skal lægge deres data op i et datacenter af ukendt lokation side om side med andre kunder, har man valgt at give flere muligheder for at gøre brug af cloud computing. Således findes der en række løsninger der kan vælges i mellem. Vi har valgt at nævne og forklare de tre mest gængse slags skyer; Public Cloud (Offentlig sky), Private Cloud (Privat Sky) og Hybrid Cloud (Hybrid Sky), for derefter at kunne holde dem op mod hindanden og finde fordele og ulemper ved brugen af disse. Efterfølgende gives en objektiv anbefaling af hvad der skal bruges hvornår og hvad vi har tænkt os at bruge. 18

19 Introduktion Til Cloud Computing - De forskellige slags skyer Public Cloud Begrebet public cloud dækker over det største felt i cloud computing verdenen. Microsoft, Amazon og Google er blandt de største udbydere på dette marked. Public clouden omfatter det konventionelle marked og kan byde på et skræddersyet tilbud af forskellige services i form af infrastruktur, platform og software. Systemet bygger på en virtualisering af de forskellige resurser, der gør det mulig at give et on demand tilbud, der kan afregnes efter tid og forbrug. Cloud computing i en public cloud forgår fysisk set på forskellige datacentre fordelt på kloden. Disse datacentre er ofte ejet af resursestærke udbydere, som fx Microsoft, der kan sikre den enorme kapacitet der er nødvendig for at levere den skalerbarhed og fleksibilitet som cloud computing reklamerer for. På et typisk datacenter (Se Hardware krav for udbyderne side 39, for flere informationer om datacenter), vil en stor række kunder have deres data liggende, og meningen er, at den til ethvert tidspunkt skal være tilgængelig, forudsat man har en internet forbindelse. Figur 2 Datacenter Internetforbindelse Private Cloud Teknisk set baserer en private cloud på public cloudens design og opbygning. Den fungerer efter de samme principper, men skælder sig ud fra public clouden grundet organisatoriske forskelle

20 Introduktion Til Cloud Computing - De forskellige slags skyer De organisatoriske forskelle baserer på et øget sikkerhedsbehov og på den bagrund kan det siges, at en private cloud er dedikeret til kun en kunde per datacenter, i forhold til de mange kunder der kan ligge på et datacenter der kører med en public cloud. Desuden vil datacentrets geografiske sted være festlagt, så at der ofte er tale om datacentre der fysisk ligger internt i en virksomhed. Man taler her ofte om on premise og off premise. Private clouds opbygning og dermed kapacitet er som regel meget mindre end den kapacitet en public cloud kan levere. Private clouds vil ofte være ejet og drevet af kunden selv og kan betragtes som en større investering, da infrastruktur og supportering i modsætning til en public cloud ikke stilles til rådighed af en udbyder. Dog kan de softwaremæssige rammer og grundkoncepter omkring virtualisering og management af infrastrukturen, som udgør fleksibiliteten bag cloud computing, købes som færdig pakkeløsning. Bl.a. har Microsoft i samarbejde med Dell, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM og NEC udviklet programmet Hyper-V, der i samspil med Microsofts Server Platform skal levere det der er nødvendig for at oprette en Private Cloud. 21 I modsætning til en public cloud, vil en private cloud ofte blive angået gennem et virksomheds eget intranet eller/og en vpn forbindelse, hvis clouden f.eks. skal blive angået udefra af eventuelle samarbejdspartnere mm

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Cloud computing Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Henrik Westergaard Hansen Architect Evangelist henrikwh@microsoft.com PC Era Portal Era Online App Era Web Services

Læs mere

En tur rundt om skyen:

En tur rundt om skyen: En tur rundt om skyen: Hvor skal vi hen? Bjarne B. Dollerup, Evangelist Jens, IT Chef Større dansk virksomhed Jens har et par spørgsmål om skyen Hva er det der mæ skyen? Og hva ka jeg bruge den til? Og

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

MainBrain White Paper: 3 Ukendte Risici Associeret med Førende Skyløsninger. Februar 2016

MainBrain White Paper: 3 Ukendte Risici Associeret med Førende Skyløsninger. Februar 2016 MainBrain White Paper: 3 Ukendte Risici Associeret med Førende Skyløsninger Februar 2016 Introduktion I løbet af de sidste par år er en voksende del af virksomhedsinformation flyttet til skyen. Løsninger

Læs mere

Cloud Failover Appliance

Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance (CFA) er en enterprise-grads Disaster Recovery løsning, der genopretter systemer og applikationer på minutter - uden al hardwaren og kompleksiten. Med

Læs mere

19. Bilag. 19.1 Bilag 1: Referenceliste med kontaktoplysninger til virksomheder. Rapportens fire undersøgelsesenheder:

19. Bilag. 19.1 Bilag 1: Referenceliste med kontaktoplysninger til virksomheder. Rapportens fire undersøgelsesenheder: 19. Bilag 19.1 Bilag 1: Referenceliste med kontaktoplysninger til virksomheder Rapportens fire undersøgelsesenheder: 1. SøgeMedier Kontakt: Tobias Thaastrup-Leth, Projektchef Klamsagervej 21B, 8230 Åbyhøj

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ5

Store IT-Innovationer TØ5 Store IT-Innovationer TØ5 Plan Gennemgang af OO2 Fremlæggelser om metaforer (Tip til OO2) Chokolade?!? Status på OO2 Hvordan går det med opgaven? Opgaveformuleringen Kilder: Sammenhold de relevante artikler

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

One Step Ahead 2011: Fremsyn

One Step Ahead 2011: Fremsyn One Step Ahead 2011: Fremsyn 2 ONE STEP AHEAD 14. og 15. marts 2011 Infrastruktur Cloud Lars Nygaard, divisionschef Server & Cloud Microsoft Danmark ONE STEP AHEAD 14. og 15. marts 2011 Hvad er cloud?

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Overordnet fremgangsmåde Identificér områder der hører under fundamental sikkerhed i risikovurderingen.

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

IT Infrastruktur. Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER BFIH CERTIFICERET IT-HOSTING PARTNER ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT

IT Infrastruktur. Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER BFIH CERTIFICERET IT-HOSTING PARTNER ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT IT Infrastruktur Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER 1 ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT 31-01-2014 Lidt om min baggrund 2000: Telefonsupport hos Symantec i Holland 2000-2003: Webmaster

Læs mere

\ \ Computerens Anatomi / /

\ \ Computerens Anatomi / / HTX Roskilde - mat-it-prog, 1.4 \ \ Computerens Anatomi / / Introduktion En PC ( personlige computer ) eller computer er bygget op af forskellige komponenter. Vi vil hermed gennemgå størstedelen af computerens

Læs mere

Kompromisløs sikkerhed til alle virtuelle miljøer

Kompromisløs sikkerhed til alle virtuelle miljøer Kompromisløs sikkerhed til alle virtuelle miljøer SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Beskyttelse eller ydelse? Antallet af virtuelle maskiner oversteg antallet af fysiske tilbage i 2009. I dag

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Micusto Cloud v2. Micusto Cloud er et fleksibelt, brugervenligt cloudsystem til CMS er, webshop- og intranetsystemer.

Micusto Cloud v2. Micusto Cloud er et fleksibelt, brugervenligt cloudsystem til CMS er, webshop- og intranetsystemer. Micusto Cloud er et fleksibelt, brugervenligt cloudsystem til CMS er, webshop- og intranetsystemer. Indhold Hvad er Målgruppe Fordele Teknisk setup Features Hvad er Micusto Cloud er udviklet af DCmedia

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 16/17 Institution Frederikshvan Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Informationsteknologi

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Det komplette kontor. Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure

Det komplette kontor. Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure Det komplette kontor Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure $ Agenda 09:00-09:30 Morgenmad og netværk 09:30-09:45 Velkomst og introduktion 09:45-10:30 Microsoft Dynamics NAV 2017

Læs mere

Hyper V og System Center løsninger

Hyper V og System Center løsninger Hyper V og System Center løsninger Grundlæggende infrastruktur: Design og dimensionering af Active Directory Implementering af forretningsunderstøttende Identity Management løsninger, inkl. integration

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes arbejdsstationer

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. 21. september 2016 Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER

ALMINDELIGE BETINGELSER ALMINDELIGE BETINGELSER Lovgivning Enhver aftale som indgås med Sitemorse Danmark er omfattet af de til enhver tid gældende almindelige betingelser samt gældende dansk og international lovgivning. Kunden

Læs mere

Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning

Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning Windows Azure Kundeløsning Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning Oversigt Land: Indien Branche: It Kundeprofil leverer softwareproduktudviklingstjenester til virksomheder

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Med hjælp fra.net udviklercommunitiet forvandlede Danske Composite sit CMS-produkt, C1, til en cloud-applikation på blot en uge. Næste skridt

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5.

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Den nuværende persondatalov Fra år 2000, løbende smårevisioner

Læs mere

BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN. Protection Service for Business

BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN. Protection Service for Business BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN Protection Service for Business VI LEVER I EN MOBIL VERDEN Wi-fi I dag bruger vi flere forskellige enheder via flere forbindelser end nogensinde før.

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Carsten Jørgensen 7 marts 2012 Carsten Jørgensen 1999 2001 2006 2009 2011 CloudSecurity.dk Falck 2012 Falck 2011 Emergency Assistance Healthcare

Læs mere

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16.

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16. Fart på SAP HANA Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid 0 Flemming Grand Saphira Consulting Mobile: +45 30 78 45 86 Email: flemming.grand@saphiraconsulting.com Allan Christiansen Fujitsu

Læs mere

Cloud erfaringer og udfordringer.

Cloud erfaringer og udfordringer. Cloud erfaringer og udfordringer. Danmarks Miljøportal Jens Jakob Nørtved Bork www.miljoeportal.dk 1 Agenda Danmarks Miljøportal (What s) Processen på vej mod public cloud Beslutningen om public Cloud

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases. Gorm Priem, 2. marts 2017

SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases. Gorm Priem, 2. marts 2017 SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases Gorm Priem, 2. marts 2017 Agenda Kort om ProActive Intro til cases it outsourcing med fokus på skyen Greve Kommune Hjemmeværnet Erfaringer Gartner 2016

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Skyen som platform. En guide til små og mellemstore virksomheder

Skyen som platform. En guide til små og mellemstore virksomheder Skyen som platform En guide til små og mellemstore virksomheder Efterhånden som skyen udvikler sig fra grundlæggende onlinesoftware til en fuld platform til virksomheder, kan den give din virksomhed mulighed

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Microsoft Online Services

Microsoft Online Services udgivet: april 2011 Microsoft Online Services Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) De oplysninger, der er indeholdt i dette dokument, repræsenterer Microsoft Corporations

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

MÆSSIGE MULIGHEDER GIVER CLOUD COMPUTING

MÆSSIGE MULIGHEDER GIVER CLOUD COMPUTING HVILKE FORRETNINGS- MÆSSIGE MULIGHEDER GIVER CLOUD COMPUTING AGENDA Hvad er Cloud? Hvilke kundebehov forsøger Cloud at løse? Hvad er den samfundsmæssige betydning af Cloud? Hvad tilbyder Microsoft? Hvilke

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people Succes med CRM Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people CRM handler om at huske at kontakte dine kunder! Alt efter om du er salgschef, marketingmedarbejder eller arbejder indenfor

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere