AFTALE Maj Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr tb/kkp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp"

Transkript

1 Sagsnr tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads Aarhus C T F CVR-nr København Aarhus

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel Hovedejendommen Aftale om betinget køb af Ejendom Aftale om betinget køberet til Ejendom Udviklingsplanen Ophør af samarbejdet vedrørende Udviklingsplanen Betingelser for Aftalen Generelt

3 Bilag Bilag 1: "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013 Bilag 2: Udbudsbrev (salgsprospekt) af maj 2013 Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6.1: Bilag 6.2: Bilag 6.3: Bilag 6.4: Bilag 6.5: Bilag 7: Bilag 8: Købers tilbud [vedlægges når Køber er identificeret] Tingbogsattester for matriklerne omfattet af Hovedejendommen Servituterklæring for matriklerne omfattet af Hovedejendommen Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). De Bynære Havnearealer, Dispositionsplan for de nordlige områder (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). Delområdeplaner 1-4 for de nordlige områder (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). De Bynære Havnearealer, Trafikplan for de nordlige områder (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). Højhuspolitik for Aarhus Kommune - Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001(bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). Tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen Betinget salgsaftale for Ejendom 2 ved køberettens udnyttelse ( Købsaftalen for Ejendom 2 ) 3

4 Mellem Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Århus C ("Sælger") og [ ] CVR-nr. [ ] ("Køber") er der indgået denne aftale ( Aftalen ) om betinget køb af byggerettigheder, betinget køberet samt samarbejde om tilvejebringelse af udviklingsplan vedrørende Pier 4, Ø4, Nicoline Kochs Plads, samt havnebassin 7, Aarhus Ø ( Bassin 7, Aarhus Ø"). 1. Præambel 1.1 Sælger har ved visionen for Bassin 7, Aarhus Ø, "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, jf. bilag 1, udarbejdet grundlag for kvalitet og målsætninger for udviklingen af Bassin 7, Aarhus Ø ("Hovedejendommen"). 1.2 Med henblik på realisering af udviklingen af Bassin 7, Aarhus Ø, har Sælger i et samlet offentligt udbud udbudt (i) betinget køb af en del af Hovedejendommen i form af byggerettigheder til bylivsaktiviteter på etagemeter ("Ejendom 1") og (ii) betinget køberet til en del af Hovedejendommen i form af byggerettigheder på etagemeter til bolig - og/eller erhvervsformål ("Ejendom 2"). 1.3 Udover erhvervelsen af rettighederne og forpligtelserne i relation til byggerettighederne for Ejendom 1 og Ejendom 2, indebærer udbuddet, at den vindende tilbudsgiver i et samarbejde med Sælger skal tilvejebringe en udviklingsplan ("Udviklingsplanen") for Hovedejendommen i overensstemmelse med den vindende tilbudsgivers tilbud og visionen for Bassin 7, Aarhus Ø, "Gentænk Bassin 7", Agenda april Udbuddet er gennemført i henhold til lov om kommunernes styrelse, 68, og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i udbudsbrev (salgsprospekt) af maj 2013 med tilhørende bilag, jf. bilag Køber er på baggrund af sit tilbud af den [ ], jf. bilag 3, valgt som den vindende tilbudsgiver i henhold til Aftalen. 4

5 1.6 Aftalen med bilag udgør i det hele parternes aftalegrundlag. 2. Hovedejendommen 2.1 Hovedejendommen er beliggende på matr.nr dh, Aarhus Bygrunde, del af matr.nr. 2148a, Aarhus Bygrunde, del af matr.nr dl, Aarhus Bygrunde og del af matr.nr. 2212, Aarhus Bygrunde. Som bilag 4 er vedlagt tingbogsattester af den 10. maj 2013 for matriklerne omfattet af Hovedejendommen. Som bilag 5 er vedlagt servituterklæring af den 10. maj 2013 udarbejdet af landinspektør Annette Bøgh for matriklerne omfattet af Hovedejendommen. 2.2 Det samlede areal for Hovedejendommen udgør ca m 2. Den samlede bebyggelsesmulighed for Hovedejendommen er, jf. De Bynære Havnearealer - Dispositionsplan for de nordlige områder, fastlagt til ca etagemeter. 2.3 Det planmæssige grundlag for Hovedejendommen, som danner grundlag for planlægningsprocessen, består, udover af "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, tillige af følgende: Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001, jf. bilag 6.1, (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). De Bynære Havnearealer - Dispositionsplan for de nordlige områder, jf. bilag 6.2, (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). Delområdeplaner 1-4 for de nordlige områder, jf. bilag 6.3, (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). De Bynære Havnearealer, Trafikplan for de nordlige områder, jf. bilag 6.4, (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). Højhuspolitik for Aarhus Kommune - Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001, jf. bilag 6.5. (bilag ikke vedlagt - kan rekvireres via Aarhus Kommunes hjemmeside - se bilag 1, s. 9). 2.4 Sælger har forud for udbuddet omfattet af Aftalen foranlediget udarbejdelse af tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7. 5

6 3. Aftale om betinget køb af Ejendom Ejendom 1 Ved Aftalen overdrager Sælger Ejendom 1 til Køber med henblik på, at Køber skal udvikle Ejendom 1 og realisere bylivsaktiviteter på Ejendom 1 som forudsat ved udarbejdelsen af Udviklingsplanen, jf. pkt. 5 nedenfor. Ejendom 1's areal og placering på Hovedejendommen vil blive fastlagt i planlægningsprocessen med tilvejebringelse af Udviklingsplanen. Sælger foranlediger Ejendom 1 udstykket til et selvstændigt matrikelnummer i overensstemmelse med Udviklingsplanen og Sælger afholder omkostningerne hertil. Køber er forpligtet til at acceptere ændringer i Ejendom 1's areal og kan ikke gøre krav gældende mod Sælger i anledning heraf. Køber er dog ikke forpligtet til at tåle ændringer, som medfører en indskrænkning i byggerettighederne, jf. pkt. 3.2 nedenfor, uden at blive kompenseret herfor. Køber er ligeledes ikke forpligtet til at tåle ændringer, som medfører en ikke ubetydelig fordyrelse eller forsinkelse af Købers projekt i henhold til Udviklingsplanen, ligesom Køber ikke er forpligtet til at acceptere ændringer, som medfører en ikke ubetydelig forringet brugsværdi for Køber. Hvis udstykning af Ejendom 1 ikke er gennemført på overtagelsesdagen, jf. pkt nedenfor, indgår parterne en aftale om, at Sælger indestår for de omkostninger, som Køber fra overtagelsesdagen forgæves måtte afholde vedrørende Ejendom 1, hvis udstykning ikke senere gennemføres. 3.2 Byggerettigheder På Ejendom 1 skal der opføres i alt ca etagemeter, som nærmere fastlægges i planlægningsprocessen, og som indgår i Udviklingsplanen. Etagearealet er opgjort i henhold til Bygningsreglement Ved opgørelse af byggerettighederne medregnes kældre, tagterrasser, altaner og balkoner ikke. Købesummen for Ejendom 1, jf. pkt nedenfor, opgøres på baggrund af byggerettighederne for Ejendom 1. Køber er forpligtet til at opføre et byggeri, som opfylder kravene fastlagt i Udviklingsplanen, herunder Udviklingsplanens krav til tekniske specifikationer og beskrivelse af byggeriets disponering og arkitektoniske kvaliteter. Hvis Købers byggeri overstiger byggerettighederne, skal Køber hurtigst muligt orientere Sælger herom. Køber kan kun opføre byggeri på Ejendom 1 ud over byggerettighederne, hvis parterne særskilt indgår skriftlig aftale herom. 6

7 3.3 Ejendomsbyrder mv. Køber er forpligtet til at respektere byrder, herunder servitutter tinglyst på Hovedejendommen på tidspunktet for underskrift af Aftalen, jf. pkt Køber er videre forpligtet til at respektere andre deklarationer og servitutter mv., med eller uden pant, der er nødvendige eller sædvanlige i forbindelse med udstykning, kommunal ejendomsprojektering, og gennemførelse af byggeri, herunder vedtægter for grundejerforeninger, vedtægter for spildevandslaug, deklaration om affaldshåndtering, deklaration om spildevand mv., deklaration om parkeringsforhold, servitut om byggepligt, tilbagekøbsret og forbud mod videresalg, mv., jf. også nedenfor pkt Sælger oplyser, at der ikke påhviler Ejendom 1 utinglyste rettigheder eller forpligtelser. Ejendom 1 overdrages endvidere fri for lejemål og andre brugsrettigheder. 3.4 Grundejerforening Som led i planlægningsprocessen udarbejder Sælger vilkår for den grundejerforening, som påtænkes at gælde for Hovedejendommen og de byggefelter, som udstykkes fra Hovedejendommen i overensstemmelse med Udviklingsplanen, herunder Ejendom 1. Enhver tinglyst ejer af en ejendom inden for grundejerforeningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningens formål er bl.a. at forestå driften og vedligeholdelsen af fællesarealer og fælles installationer inden for grundejerforeningens område. Vedtægter for grundejerforeningen vil blive vedlagt Aftalen som bilag [udarbejdes under planlægningsprocessen] og vedtægterne tinglyses pantstiftende på Ejendom Geotekniske forhold, forurening mv Sælger har forud for udbuddet foretaget undersøgelser af Hovedejendommens geotekniske forhold og eksisterende konstruktioner i havnearealer. Resultaterne fremgår af pkt. 3 og pkt. 6 i de tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag. Køber forestår selv fjernelse på Ejendom 1 af eksisterende konstruktioner i havnearealer og fundamentsrester, herunder bolværksrester, rester af kaj- eller havneanlæg mv. 7

8 Hvis Køber vedrørende Ejendom 1 konstaterer geotekniske forhold, fundamentsrester, herunder bolværksrester, rester af kaj- eller havneanlæg mv., udover hvad der fremgår af bilag 7 med underbilag, udarbejder Køber en opgørelse over omkostningerne til overvindelse af sådanne forhold. Hvis Købers omkostninger til foranstaltninger forbundet med de uforudsete hindringer vedrørende ejendom 1 overstiger ,00 kr. ekskl. moms, godtgør Sælger den del af omkostningerne hertil, som overstiger ,00 kr. ekskl. moms Sælger har forud for udbuddet foretaget en overordnet klassifikation af fyldet i jorden på Hovedejendommen. Der henvises til pkt. 4 i de tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag. Som led i Købers byggemodningsforpligtelser for Ejendom 1, jf. også pkt. 3.7 nedenfor, forestår Køber bortskaffelse af forurening (kørsel og deponeringsafgift) på Ejendom 1. Købers dokumenterede omkostninger hertil refunderes af Aarhus Kommune, jf. pkt. 7.2 i de tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag. Hvis der konstateres forhold på Ejendom 1 vedrørende forurening, som Køber ikke har eller burde have kendskab til på baggrund af bilag 7 med underbilag, og disse forhold fordyrer Købers byggeri, udarbejder Køber en opgørelse over omkostningerne til bortskaffelse af sådan uforudset forurening. Hvis omkostningerne til bortskaffelse af uforudset forurening vedrørende ejendom 1 overstiger ,00 kr. ekskl. moms, godtgør Sælger den del af omkostningerne hertil, som overstiger ,00 kr. ekskl. moms. Hvis Ejendom 1 viser sig at være forurenet i et omfang, som ikke fremgår af bilag 7 med underbilag, og den tidligere ejer af Hovedejendommen, Århus Havn, kan få et momsfradrag i forbindelse med fjernelse af den pågældende forurening, træffer parterne nærmere aftale om, hvordan der med Århus Havn kan indgås aftale om afholdelse af de omkostninger til fjernelse af forurening, som kan henføres til den tidligere af Århus Havn drevne virksomhed på Ejendommen. Den herved opnåede besparelse for Køber tilfalder Sælger. Det forudsættes, at fjernelse af sådan forurening ikke påfører Køber ekstraomkostninger eller væsentlig forsinkelse for Købers påtænkte projekt på Ejendommen Hvis Køber konstaterer fortidsminder på Ejendom 1, og dette fordyrer Købers byggeri på Ejendom 1, udarbejder Køber en opgørelse over omkostningerne til overvindelse af sådanne forhold. Hvis Købers samlede omkostninger hertil overstiger ,00 kr. ekskl. moms, refunderer Sælger den del af omkostningerne, der overstiger ,00 kr. ekskl. moms Hvis Køber konstaterer hindringer, som beskrevet i nærværende punkt 3.5, og Køber vurderer, at det kan føre til, at der vil blive fremsat krav mod Sælger om refusion, er Køber forpligtet til straks at orientere Sælger herom. 8

9 3.5.5 Med henblik på at begrænse de samlede omkostninger vedrørende Ejendom 1 mest muligt er Sælger berettiget til at deltage i forhandlinger med relevante myndigheder mv. Endvidere er Sælger berettiget til at anvise afværgeforanstaltninger, der kan begrænse det samlede tab, som Køber er forpligtet til at følge. Køber er dog ikke forpligtet til at følge afværgeforanstaltninger for Ejendom 1, (i) som medfører indskrænkning i byggerettighederne, jf. pkt. 3.2, eller (ii) som nødvendiggør ændringer i Købers byggeri på Ejendom 1, som fordyrer eller forsinker byggeprocessen på Ejendom 1, eller (iii) som medfører en forringet værdi eller anvendelighed af byggeriet for Køber på Ejendom 1, eller (iv) som på anden måde indebærer en fordyrelse for Køber på Ejendom Hvis det samlede refusionsbeløb efter nærværende pkt. 3.5, som Sælger er forpligtet til at betale til Køber, forventes at overstige 20 % af købesummen for Ejendom 1, jf. pkt nedenfor, ekskl. moms, er Sælger berettiget til at træde tilbage fra Aftalen. Parterne er enige om at afklare dette spørgsmål tidligst muligt, efter at det forventede refusionsbeløb kan opgøres, med henblik på at aftale, hvorvidt Sælger vil udnytte retten til at træde tilbage på de i nærværende bestemmelse fastlagte vilkår. I så fald skal Sælger betale Køber de dokumenterede eksterne omkostninger vedrørende Ejendom 1 og Ejendom 2, som Køber har afholdt i tillid til opfyldelsen af aftalen. Hvis Køber har betalt købesummen, er Sælger forpligtet til at tilbagebetale købesummen med tillæg af renter på 3 % p.a Købers krav efter nærværende pkt. 3.5 skal fremsættes skriftligt over for Sælger senest 1 år efter overtagelsesdagen, jf. pkt. 3.11, efter hvilket tidspunkt Købers krav bortfalder Udover hvad der fremgår af nærværende pkt. 3.5 påtager Sælger sig intet ansvar for Ejendom 1s geotekniske forhold og konstruktioner i havnearealer mv., forureningsmæssige stand, fortidsminder eller jordens bonitet i øvrigt. 3.6 Trafik og parkeringsforhold [Forhold vedrørende Sælgers og Købers forpligtelser vedrørende trafik og parkeringsforhold for Ejendom 1 afklares under planlægningsprocessen, bl.a. under hensynstagen til pkt. 9 i de tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag og Delområdeplaner 1-4 for de nordlige områder, jf. bilag 6.3 og De Bynære Havnearealer, Trafikplan for de nordlige områder, jf. bilag 6.4. Deklaration vil forventeligt blive udarbejdet]. 3.7 Byggemodning og byggepladsforhold [Forhold vedrørende Købers og Sælgers byggemodningsforpligtelser for Ejendom 1 og byggepladsforhold på og omkring Ejendom 1 afklares under planlægningsprocessen, bl.a. under hensynstagen til pkt. 7 og 8 i de tekniske specifika- 9

10 tioner med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag. Deklaration vil forventeligt blive udarbejdet]. 3.8 Forsyningsforhold mv. [Forhold vedrørende Købers og Sælgers forpligtelser vedrørende ejendommens forsyningsforhold mv. for Ejendom 1 afklares under planlægningsprocessen, bl.a. under hensynstagen til pkt. 2 i de tekniske specifikationer med underbilag for Hovedejendommen, jf. bilag 7 med underbilag. Deklaration vil forventeligt blive udarbejdet]. 3.9 Byggepligt Køber respekterer, at der på Ejendom 1 udarbejdes og tinglyses en deklaration vedrørende frister for Købers byggeri i henhold til Udviklingsplanen og Sælgers ret til at tilbagekøbe Ejendom 1, hvis Køber ikke overholder de pågældende frister, jf. også pkt. 3.3 ovenfor [udarbejdes under planlægningsprocessen] Forbud mod videresalg Køber er uberettiget til at videresælge Ejendom 1 eller en del heraf uden at have opført byggeri på Ejendom 1 i overensstemmelse med Udviklingsplanen, jf. dog nærmere nedenfor i nærværende pkt. Køber er dog berettiget til at videresælge Ejendom 1 i ubebygget stand, hvis overdragelsen sker til selskaber inden for Købers koncern. I tilfælde heraf skal køber af Ejendom 1 være forpligtet til at indtræde i Aftalen, og Køber skal indestå for den indtrædende købers opfyldelse af samtlige forpligtelser i henhold til Aftalen. Hvis Køber er en juridisk person, kan der alene ske overdragelse af den bestemmende indflydelse i selskabet, jf. lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 7, hvis Sælger forinden har samtykket hertil. Køber respekterer, at der på Ejendom 1 tinglyses servitut om forbud mod videresalg, jf. også pkt. 3.3 ovenfor [udarbejdes under planlægningsprocessen] Overtagelsesdag Overtagelsesdagen for Ejendom 1 vil være 8 dage efter endelig og upåankelig lokalplan i henhold til Udviklingsplanen jf. pkt. 5 nedenfor. Fra overtagelsesdagen henligger Ejendom 1 i enhver henseende for Købers regning. 10

11 3.12 Købesummen Købesummen for Ejendom 1 fastsættes på baggrund af den i udbudsbrevet af maj 2013, pkt. 3, side 5 anførte intervaloversigt over byggeretspriser ekskl. moms pr. etagemeter på Hovedejendommen, afhængigt af Ejendom 1's placering på Hovedejendommen i henhold til Udviklingsplanen. Den mellem parterne fastlagte købesum vil af Sælger blive forelagt Sælgers ejendomsmægler med henblik på at sikre, at købesummen er i overensstemmelse med markedsprisen Købesummen tillægges moms i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom Når den endelige købesum kendes, reguleres den fra tidspunktet for Udviklingsplanens godkendelse af Aarhus Kommune indtil 2 måneder før overtagelsesdagen, jf. pkt nedenfor. Regulering sker i overensstemmelse med udviklingen i det af Danmark Statistik beregnede nettoprisindeks baseret på stigningen i nettoprisindekset fra [dato for Udviklingsplanens godkendelse af Aarhus Kommune] til 2 måneder før overtagelsesdagen Købesummen deponeres på overtagelsesdagen på deponeringskonto i Sælgers bank, Nordea, reg.nr. [ ] konto nr. [ ]. Sælger skal senest 3 dage før overtagelsesdagen udstede momsfaktura til Køber på Købers betaling af købesummen. Fra overtagelsesdagen tilfalder renter af deponerede beløb Sælger. Købesummen og kontantdepot forrentes med den rente, som tilskrives deponeringskontoen Den deponerede købesum står til sikkerhed for ethvert krav, som Sælger måtte få mod Køber i henhold til Aftalen. Den berigtigende advokat er berettiget til ved træk på deponeringskontoen at foranledige betaling af følgende: Pantegæld, der ikke overtages af Køber Restancer Forfalden refusionssaldo i Købers favør Beløb som skal betales af Sælger eller modregnes i købesummen Sælgers andel af handlens omkostninger Disse betalinger kan dog tidligst ske, når Købers adkomst er fri for præjudicerende anmærkninger, eller hvis depositar indestår for, at sådanne kan slettes. 11

12 Købesummen frigives til Sælger alene med fradrag af de anførte udgifter, når endeligt skøde på Ejendom 1 er tinglyst uden præjudicerende anmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen Gæld uden for købesummen Køber overtager ingen gæld uden for købesummen, udover det, der fremgår af Aftalen Refusionsopgørelse Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende Ejendom 1's indtægter og udgifter. Refusionssaldoen betales kontant ved påkrav. Hvis Ejendom 1 ikke er selvstændigt ejendomsvurderet på overtagelsesdagen, forestår Sælger betaling af ejendomsskatter for Hovedejendommen, hvorfra Ejendom 1 er udstykket. Fra overtagelsesdagen og indtil det kalenderår, hvor Ejendom 1 er selvstændigt ejendomsvurderet og pålignet ejendomsskatter, betaler Køber en forholdsmæssig andel af de samlede ejendomsskatter, der er pålignet Hovedejendommen. Andelen beregnes på baggrund af et forholdstal på i forhold til det samlede antal etagemeter, som det gældende plangrundlag for Hovedejendommen giver mulighed for at opføre på Hovedejendommen. Køber er forpligtet til løbende at foretage acontobetalinger af sin andel af ejendomsskatter i henhold til opgørelser udarbejdet af Sælger. Acontobetalinger forfalder til betaling samtidig med forfaldstidspunktet for de på Hovedejendommen pålignede ejendomsskatter og med samme sidste rettidige indbetalingsdag Yderligere udbygning af Hovedejendommen og Aarhus Ø Køber kan ikke fremsætte krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag eller hæve Aftalen, hvis Hovedejendommen og Aarhus Ø ikke udbygges eller ikke udbygges i den takt, som Køber har forudsat ved indgåelsen af Aftalen. Dette gælder, selvom den manglende udbygning af Aarhus Ø skyldes Sælgers forhold Erklæring i henhold til lov om sommerhus og campering Køber erklærer under henvisning til lov nr. 207 af 7. juni 1972 og senere bekendtgørelse og lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 om sommerhuse og campering, at Ejendom 1 skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, da Ejendom 1 erhverves med henblik på ejendomsprojektering. 12

13 3.18 Berigtigelse Handlen berigtiges af Sælgers advokat, Torben Brøgger, Frue Kirkeplads 4, 8000 Aarhus C, der udfærdiger skøde, refusionsopgørelse mv., og som forestår tinglysning af skødet og de i pkt. 3.3 omtalte deklarationer og servitutter. Af omkostninger ved handlens berigtigelse skal Køber betale tinglysningsafgift til skødet og omkostninger til egen advokat. Sælger er forpligtet til at medvirke til, at tinglysningen gennemføres på den for Køber mest hensigtsmæssige måde. Endeligt skøde udfærdiges af Sælger, og Køber er efter påkrav fra Sælger forpligtet til at tage endeligt skøde på Ejendom 1 uden unødigt ophold, når betingelserne herfor er opfyldt Betingelser for overdragelsen af Ejendom 1 Overdragelsen af Ejendom 1 er fra Sælgers side betinget af følgende: 1. Udarbejdelse af en Udviklingsplan i overensstemmelse med pkt. 5., som kan godkendes af Aarhus Kommune 2. Dokumentation for, at Køber kan realisere bylivsaktiviteter på Ejendom 1 i en kontinuerlig proces efter overtagelsesdagen og i henhold til aftalt tidsplan herfor. 3. At der foreligger endelig, upåanket og upåankelig lokalplan, der muliggør realisering af bylivsaktiviteterne på Ejendom Aarhus Byråds godkendelse af overdragelsen af Ejendom 1. Overdragelsen af Ejendom 1 er fra såvel Købers som Sælgers side betinget af følgende: 5. Endelig udstykning af Ejendom 1, jf. pkt. 3.1, som er godkendt af Kort og Matrikelstyrelsen. Hvis én eller flere af betingelserne ovenfor ikke er opfyldt eller frafaldet, kan den part, der har stillet den enkelte betingelse skriftligt meddele den anden part, at Aftalen bortfalder, uden at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden i den anledning. 4. Aftale om betinget køberet til Ejendom Ejendom Ved Aftalen meddeler Sælger betinget køberet til Køber til Ejendom 2 med henblik på, at Køber skal udvikle Ejendom 2 i overensstemmelse med Udviklingsplanen. 13

14 Ejendom 2 er en del af Hovedejendommen og består af et byggefelt til bolig- og/eller erhvervsformål på etagemeter. Ejendom 2 's areal og placering på Hovedejendommen vil blive fastlagt i planlægningsprocessen med tilvejebringelse af Udviklingsplanen. Udnyttelse af køberetten til Ejendom 2 sker ved oprettelse af betinget salgsaftale i henhold til bilag 8, der fastlægger vilkårene for Sælgers overdragelse af Ejendom 2 til Køber ( Købsaftalen for Ejendom 2 ). 4.2 Udnyttelse af køberetten Købesummen for Ejendom 2 fastsættes på baggrund af den i udbudsbrevet af maj 2013, pkt. 3, side 5 anførte intervaloversigt over byggeretspriser ekskl. moms pr. etagemeter på Hovedejendommen, afhængigt af Ejendom 2's placering på Hovedejendommen i henhold til Udviklingsplanen. Den mellem parterne fastlagte købesum vil af Sælger blive forelagt Sælgers ejendomsmægler med henblik på at sikre, at købesummen er i overensstemmelse med markedsprisen Købesummen tillægges moms i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom Udnyttelse af køberetten til Ejendom 2 sker ved Købers skriftlige meddelelse til Sælger herom Køber stiller på tidspunktet for sin meddelelse om køberettens udnyttelse garanti eller anden tilsvarende sikkerhed for købesummens betaling. Garantivilkår og garantistiller skal kunne godkendes af Sælger Når den endelige købesum kendes, reguleres den fra tidspunktet for Udviklingsplanens godkendelse af Aarhus Kommune indtil 2 måneder før overtagelsesdagen for Ejendom 2. Regulering sker i overensstemmelse med udviklingen i det af Danmark Statistik beregnede nettoprisindeks baseret på stigningen i nettoprisindekset fra [dato for Udviklingsplanens godkendelse af Aarhus Kommune] til 2 måneder før overtagelsesdagen Køberetten skal udnyttes af Køber senest [fristdato fastsættes af Aarhus Kommune senest på datoen for Udviklingsplanens godkendelse af Aarhus Kommune]. I modsat fald bortfalder køberetten automatisk uden varsel. 4.3 Betingelser for køberettens udnyttelse Udnyttelse af køberetten til Ejendom 2 er fra Sælgers side betinget af følgende: 1. At Køber stiller garanti for købesummen for Ejendom 2 jf. pkt. 4.2 ovenfor. 14

15 2. At betingelserne for Købers erhvervelse af Ejendom 1 er opfyldt, jf. ovenfor pkt Hvis én eller flere af betingelserne ovenfor ikke er opfyldt eller frafaldet, kan Sælger skriftligt meddele Køber, at Aftalen bortfalder, uden at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden i den anledning. 5. Udviklingsplanen 5.1 Grundlaget for Udviklingsplanen - Planlægningsprocessen Sælger har udarbejdet "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, jf. bilag 1. Agendaen indeholder målsætningerne og dermed visionen for udviklingen af Hovedejendommen. Som det fremgår af "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, er det Sælgers vurdering, at Hovedejendommen rummer et betydeligt, og i forhold til de øvrige byggefelter i Aarhus Ø, anderledes potentiale. Sælger har ved udbuddet lagt afgørende vægt på, at Køber besidder en række kompetencer og erfaringer i relation til, at udviklingsopgaven stiller krav til både indhold og udformning af området, byrum og skala, men også til den økonomiske og organisatoriske udvikling af Hovedejendommen. Med "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, har Sælger signaleret, at planlægningsprocessen for Hovedejendommen, herunder Ejendom 1 og Ejendom 2, skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem Sælger og Køber. Planlægningsprocessen skal resultere i Udviklingsplanen, som med udgangspunkt i visionen beskrevet i "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, skal fastlægge en etapeog tidsplan, en økonomisk plan, en fysisk plan og en strategisk plan for realisering af først Ejendom 1 og Ejendom 2, og dernæst Hovedejendommen. Grundlaget for planlægningsprocessen er, udover "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, det planmæssige grundlag for Hovedejendommens planlægningsproces jf. pkt. 2.3 ovenfor. Køber har ved sit tilbud, jf. bilag 3, besvaret de spørgsmål, som Sælger har stillet via udbudsprocessen, herunder spørgsmål vedrørende de udfordringer, som er defineret i "Gentænk Bassin 7", Agenda april Købers svar og spørgsmål indgår sammen med "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, i det materiale, som planlægningsprocessen tager afsæt i. 15

16 5.2 Planlægningsprocessen - Inddragelse af nye værktøjer og samarbejdsformer Det er et væsentligt element i planlægningsprocessen, og dermed tilvejebringelsen af Udviklingsplanen, at der udvikles en strategi for udvikling af byliv på Hovedejendommen, som sandsynliggør bylivsaktiviteter og disses effekt. Udviklingsplanen forudsættes således at indeholde konkrete initiativer og forslag til bylivsaktiviteter, der kan understøtte restaurations- og kulturliv, og som sikrer bylivsaktiviteter på forskellige årstider. Strategien forudsætter en økonomisk bæredygtighed i forhold til et dokumenteret markedsgrundlag, en dokumenteret forretningsplan og et sandsynliggjort driftskoncept. Denne gentænkning af funktionalitet skal sammen med den fysiske og arkitektoniske planlægning i øvrigt, samt "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, være omdrejningspunktet for den dialogproces, som Køber sammen med Sælger og de øvrige relevante parter skal gennemføre i planlægningsprocessen. Det påhviler Køber at gennemføre planlægningsprocessen i overensstemmelse med de i Aftalen fastlagte rammer og ved anvendelse af de værktøjer, som er beskrevet i "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, og under hensyntagen til de krav til gentænkning af beboersammensætning, funktionalitet, byrum og landskab, trafik og parkering, skala og arkitektur samt bæredygtighed, som er beskrevet i "Gentænk Bassin 7", Agenda april Køber er således forpligtet til i planlægningsprocessen at anvende metoder og værktøjer, som er beskrevet i "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013, i det omfang Aarhus Kommune anmoder herom under planlægningsprocessen. Det er Købers forpligtelse at sikre, at metoder og værktøjer indgår som grundlæggende elementer i arbejdet med tilvejebringelsen af Udviklingsplanen. Sælger forventer, og stiller krav om, at Køber ved tilrettelæggelse af planlægningsprocessen er opmærksom på, at planlægningsprocessen til stadighed anvender de metoder og værktøjer, som er beskrevet i "Gentænk Bassin 7", Agenda april 2013 og Aftalen. 5.3 Købers organisation Sælger har ved valg af Køber som vindende tilbudsgiver lagt afgørende vægt på de kompetencer og erfaringer, som Køber besidder. Køber er forpligtet til i planlægningsprocessen, og i overensstemmelse med Købers forslag til organisering og samarbejde i øvrigt at stille de nøglepersoner, som er beskrevet i Købers tilbud, jf. bilag 3, til rådighed i planlægningsprocessen, således at de 16

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012 Notat Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter BILAG til indstillingen DBH Bassin 7 Den 19. september 2012 Aarhus Kommune Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Bilag: Beskrivelse

Læs mere

Betinget købsaftale for Campusgrunden, Horsens

Betinget købsaftale for Campusgrunden, Horsens Betinget købsaftale for Campusgrunden, Horsens mellem Horsens Kommune og [ ] vedrørende 60.000 etagemeter byggeret til [formål anføres, når udbud er gennemført] på Campusgrunden, Horsens 2/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betinget købsaftale. Havnearealerne Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune

Betinget købsaftale. Havnearealerne Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune Aarhus Juni 2016 Sagsnr. 029774-0362 tb/fkr/kkp mellem Odder Kommune og [ ] vedr. del af matr.nr. 22bo, Halling By, Halling, beliggende Havnegade 2, 8300 Odder (Havnearealerne) 2/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betinget købsaftale. mellem. Skanderborg Kommune. vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Aarhus November 2016

Betinget købsaftale. mellem. Skanderborg Kommune. vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Aarhus November 2016 Aarhus November 2016 Sagsnr. 019047-0041 jep/mab/cbl Betinget købsaftale mellem Skanderborg Kommune og [ ] vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Ejendommen...

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Rettelsesblad 1 vedrørende Aarhus Kommunes udbud af Bassin 7, Aarhus Ø

Rettelsesblad 1 vedrørende Aarhus Kommunes udbud af Bassin 7, Aarhus Ø Juni 2013 Sagsnr. 029774-0256 tb/tb/kkp Rettelsesblad 1 vedrørende Kommunes udbud af Bassin 7, Ø Sælger har følgende præciseringer/rettelser i forhold til udbudsmaterialet: 1. Aftale om betinget køb af

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Betinget købsaftale. Strandvillagrundene Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune

Betinget købsaftale. Strandvillagrundene Betinget købsaftale. mellem. Odder Kommune Aarhus Juni 2016 Sagsnr. 029774-0362 tb/fkr/kkp mellem Odder Kommune og [ ] vedr. matr.nr. 23cc, 23cd, 23ce, 23cf, 23cg, 23ch, 23ci, 23cj, 23ck, 23cl, 23cm, 23cn, 23co og 23bø Halling By, Halling (Strandvillagrundene)

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Betinget købs- og entrepriseaftale

Betinget købs- og entrepriseaftale Aarhus November 2016 Sagsnr. 020789-0092 tb/mab/kkp Betinget købs- og entrepriseaftale Aarhus Kommune og [ ] Grundareal ved Åboulevarden under Sankt Clemens Bro, Aarhus 2/16 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg, beliggende Adelgade 36, 8660 Skanderborg.

vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg, beliggende Adelgade 36, 8660 Skanderborg. Den bevaringsværdige del Aarhus Juli 2017 Sagsnr. 019047-0040 jep/jep/cbl 4.juli 2017 Betinget købsaftale mellem Skanderborg Kommune og [ ] vedrørende del nr. 2 af matr.nr. 94, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. Mellem. Aarhus Kommune. Vedrørende Byvej 21 og 21A, 8330 Beder

BETINGET KØBSAFTALE. Mellem. Aarhus Kommune. Vedrørende Byvej 21 og 21A, 8330 Beder 15.3.17 BETINGET KØBSAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Vedrørende Byvej 21 og 21A, 8330 Beder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Ejendommen... 5 3. Købers bebyggelse... 5 4. Ejendommens stand... 6

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Køberetsaftale. Mellem Horsens Kommune. Vedrørende køberet til matr. nr d og 1023 b, Horsens Bygrunde.

Køberetsaftale. Mellem Horsens Kommune. Vedrørende køberet til matr. nr d og 1023 b, Horsens Bygrunde. Køberetsaftale Mellem Horsens Kommune og Vedrørende køberet til matr. nr. 1023 d og 1023 b, Horsens Bygrunde. Indholdsfortegnelse Parterne Køberetten til Ejendommen, del 2 Vederlag for køberetten Godkendelse

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby.

Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966. Offentligt udbud af ejendommen. matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. Assens Kommunes sagsnr.: 16/1966 Offentligt udbud af ejendommen matr.nr.: 16dy, Haarby By, Haarby, beliggende Postvænget 2A, 5610 Haarby. I henhold til bekendtgørelsen nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Optionsaftale. mellem. Horsens Kommune. vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens. UDKAST 29. oktober 2014

Optionsaftale. mellem. Horsens Kommune. vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens. UDKAST 29. oktober 2014 Optionsaftale mellem Horsens Kommune og [ ] vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai 1801,

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21.

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. oktober 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Ø Bassin 7 Udviklingsplan samt to byggefelter ved Bassin 7

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Købsaftale Vindmølle på egen grund

Købsaftale Vindmølle på egen grund Købsaftale Vindmølle på egen grund Vedrørende ejendommen beliggende mr.nr. 155 Mellerup, Agerskov beliggende Bovvej, 6534 Agerskov. Dok. 14/20307-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem J. NR.: 104395 SAMARBEJDSAFTALE Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion ( Samarbejdsaftalen ) Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi & Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000 Helsingør CVR-nr. 64502018 (herefter

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Notat. Rettelsesblad nr. 02 vedrørende udbud af Felt 5.2 A-C

Notat. Rettelsesblad nr. 02 vedrørende udbud af Felt 5.2 A-C Notat Vedr.: Emne: Udbud af Felt 5.2 A-C Udbud af Felt 5.2 A-C Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] 8731 4400 Til: Fra: Fejl! Steen Der Hestbek er ikke / she@bascon.dk nogen dokumentvariabler.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Tinglysningsafgift: Østergade kr Odense C Tlf J.nr S E R V I T U T

Tinglysningsafgift: Østergade kr Odense C Tlf J.nr S E R V I T U T Ejerlav: Matr.nr.: Kommune: Odense Bygrunde 2025a, 2025b, 2025e Odense Anmelder: LIFA A/S Tinglysningsafgift: Østergade 61 1660 kr. 5000 Odense C Tlf. 63136800 J.nr. 20165174 S E R V I T U T om tilbagekøbsret,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til Parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde på ca. 3.281 m² Beliggenhed: Malmparken 17 2740 Skovlunde K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE (Vilkår for prøvehuse 2014 for salg af villagrunde Anna Christiane Vej)

KØBSAFTALE (Vilkår for prøvehuse 2014 for salg af villagrunde Anna Christiane Vej) KØBSAFTALE (Vilkår for prøvehuse 2014 for salg af villagrunde Anna Christiane Vej) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf: E.mail:

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere