"TIVOLI" Startredegørelse. Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag "Tivoli"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""TIVOLI" Startredegørelse. Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag "Tivoli""

Transkript

1 "TIVOLI" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag "Tioli"

2 Startredegørelse "Tioli" Luftfoto af området set fra est (JW Luftfoto oktober 2008). Baggrund Forsidefoto: Ny facade mod Bernstorffsgade. I 1992 solgte Københans Kommune Tioli til A/S Kjøbenhans Sommer-Tioli (nu Tioli A/S), som nu anmoder om en lokalplan, der muliggør opførelse af projekt Tioli Kanten, der skal anendes til butikker, cafeer, restauranter og sericeydelser. Tioli har gennem mange år arbejdet med at udikle helårsaktiiteter, og målet med projektet er at skabe li i bydelen hele året rundt og dermed gøre Tioli til en destination også uden for Haens sæsoner. Tioli Kanten er tegnet af tegnestuen Pei Cobb Freed & Partners Architects fra New York, der bl.a. er kendt for glaspyramiden på Loure i Paris. På det foreliggende grundlag udgør nybyggeriet ca m² bruttoetageareal, og det bibeholdte eksisterende byggeri i lokalplanområdet udgør ca m². Projektet tænkes opført i to faser. Fase 1 strækker sig fra Industriens Hus langs Vesterbrogade og Bernstorffsgade til Nimb, og fase 2 fortsætter efter Nimb hele ejen langs Bernstorffsgade og rundt om hjørnet i Tietgensgade til lige efter Koncertsalen. I fase 1 il der blie opført ca m² bruttoetageareal, og i fase 2 il der blie opført ca m² bruttoetageareal nybyggeri. Tioli ønsker som en forudsætning for opførelse af Tioli Kanten at omlægge Bernstorffsgade med det formål at tilejebringe et bredere forto foran Tioli langs Bernstorffsgade. Projektets omfang og anendelse forudsætter lokalplan. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

3 Startredegørelse "Tioli" AXELTORV VESTERBROGADE INDUSTRIENS HUS 79 TIVOLI- SLOTTET 241 VESTER VOLDGADE BAG RÅDHUSET H.C. ANDERSENS BOULEVARD Fase HOVEDBANE- GÅRDEN BERNSTORFFSGADE Fase 2 TIETGENSGADE GLYPTOTEKET VED GLYPTOTEKET Tegning af lokalplanområdet med markering af fase 1 og fase 2. Grænse for lokalplanområde : m Tiolihaen og karteret Smøgen med det gule hus og et markant solitært træ. Projektet er beliggende i karteret med Tioli-karreen med Tiolihaen, Tiolislottet og Industriens Hus, som afgrænses af H.C. Andersens Bouleard, Tietgensgade, Bernstorffsgade og Vesterbrogade og er nabo til Rådhuspladsen og Axeltor. Tiolihaen ble anlagt i 1843 umiddelbart uden for olden og oldgraen. Landskabet er bygget på de ydre dele af fæstningsterrænet fra 1607, hor Tiolisøen er en rest efter det gamle oldanlæg. Voldenes oprindelige toppunkt følger omtrent den nuærende bearingsærdige hoedpromenade, som zigzagger sig ned gennem haen. Herudoer rummer haen også bearingsærdige beplantninger f.eks. de solitære træer i området ed den gamle rutsjebane og Smøgen. Området omkring Rådhuspladsen og Vesterbrogade er præget af sericeerher, butikker, biografer og restaurationer, og der er li en stor del af døgnet. Bernstorffsgade er et trafikknudepunkt med Hoedbanegården, busterminal, taxiholdepladser og Bornholmerbussen. Langs Tiolisiden er der mod nord cafeer og restauranter, hor Nimb fremstår nyistandsat. Mod syd gemmes Tioli bag en høj mur, som på den ene side er med til at pirke til ores nysgerrighed, men samtidig ikke er et akti til byliet. Tietgensgade har ikke mange udadendte aktiiteter, men indgår i den kom- Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

4 Startredegørelse "Tioli" Vesterbrogade set fra Rådhuspladsen (mod est) med butikker, restauranter m.m.. Bernstorffsgade set fra Tietgensgade (mod nord). Muren er ikke et akti for byliet. Tietgensgade set fra H.C. Andersens Bouleard (mod syd). Udsnit af muren langs Bernstorffsgade. mende Kulturakse, som strækker sig fra Christiansborg og Slotsholmen langs Tietgensgade til den Brune Kødby. Tioli afgrænses mod H.C. Andersens Bouleard af et smedejernsgitter og en markant træbeplantning med indkik til haen. Herudoer findes Industriens Hus (DI s hoedsæde) og Tiolislottet. Tioli har tidligere haft et ønske om at opføre et hotel, hor slottet ligger. De har nu planer om indenfor de kommende år at iærksætte et ejendomsudiklingsprojekt med et bredt sigte. De ønsker at afdække alle de muligheder, som kan sikre en bedre udnyttelse, end tilfældet er i dag. Når der foreligger et endeligt projekt, il Tioli optage forhandlinger med Københans Kommune, om projektet kræer særskilt plangrundlag. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

5 Startredegørelse "Tioli" Tiolislottet ble opført i 1892 som kunstindustrimuseum og ejes af Tioli. Banegårdsindgangen ble indiet i 1911, som en naturlig indgang lige oerfor banegården. Den nuærende banegårdsindgang er fra I trale perioder er denne indgang den mest belastede. Trafikalt. Tioli er omgiet af store eje, der alle indgår i kommunens oerordnede ejnet. H.C. Andersens Bouleard er en regional ej, og Vesterbrogade, Bernstorffsgade samt Tietgensgade er fordelingsgader. Dette gier en god tilgængelighed med både bil og cykel. Området omkring Tioli er udoer den intense bil- og cykeltrafik præget af et meget stort antal fodgængere og kollektirejsende. Der er således ca fodgængere om interen og ca fodgængere om sommeren, der dagligt går mellem Hoedbanegården og Vesterbrogade på Bernstorffsgade. De tilsarende tal for Vesterbrogade mellem Bernstorffsgade og H.C. Andersens Bouleard er ca fodgængere om interen og ca fodgængere om sommeren. Der er ca buspassagerer der dagligt benytter busterminalen i Bernstorffsgade, hilket gør det til et af de største busstoppesteder i Danmark. Afiklingen af trafikken i Bernstorffsgade er god for biler, busser og cykler. For fodgængere fungerer Bernstorffsgade ikke godt i dag. Gaden er ikke indrettet til de store mængder fodgængere, der dagligt bruger gaden som forbindelse til og fra busterminal og Hoedbanegården. Fortoene er smalle og der er ingen mulighed for ophold eller mødesteder underejs. Dette gør, at man ofte opleer, at fodgængerne benytter cykelstierne. Den kollektie trafikbetjening af Tioli er optimal. Der er fra indgangene til Tioli under 200 meter til Vesterport Station, Hoedbanegården og Rådhuspladsen. Adgangen til Tioli sker ad tre indgange. Alle indgange har god tilgængelighed for fodgængere, men i trale perioder kan der på alle tre steder opstå problemer med trængsel på fortoene foran indgangene. Gæster i bil til Tioli kan i dag parkere på de omkringliggende gader samt i parkeringsanlægget under Industriens Hus. For handicappede er der indrettet tre parkeringspladser ed Hoedindgangen. Ved Hoedindgangen er der mulighed for af- og påsætning af passagerer i personbiler og taxi. Turistbusser kan sætte passagerer af og på i en del af lokalgaden på H.C. Andersens Bouleard ud for Tioli. Busserne må kun standse for af- og påsætning, mens parkering må finde sted andetsteds i byen. På den ørige del af lokalgaden er der indrettet parkering for personbiler. Varetilkørsel til Tioli foregår ia en port mod Tietgensgade. Af- og pålæsning af arer foregår på Tiolis grund. Lokalplanområdet Tioli har medirket til at gøre såel Danmark som Københan internationalt kendt. Tiolis idere udikling og udformning af forlystelseshaens oergang mod omgielserne, har stor betydning for byen, da området er centralt placeret bymæssigt mellem den historiske by, et moderne cityområde og traditionelle karremæssige bebyggelser. Opretholdelsen af Tiolis kaliteter og særpræg har æsentlig betydning for Københans status som metropol. På den baggrund udarbejdede Center for Bydesign (dengang Plan & Arkitektur) en indstilling (BTU147/2005 og ØU164/2005) til drøftelse for at at iærksætte et forberedende arbejde med forslag til lokalplan, som fastlagde de fremtidige udiklingsmuligheder for Tioli. Bl.a. ar der fokus på hjørnet mod Rådhuspladsen, Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

6 Startredegørelse "Tioli" Kort fra den tidligere indstilling fra februar Allerede dengang forholdt kommunen sig til omdannelse og nybyggeri i de skraerede felter A,B og C. De ørige opdelinger (I-VI) er Tioli-haen. nord Vesterbrogade B Rådhuset H.C. Andersens Bouleard C A I III Bernstorffsgade II IV Hoedbanegården IV A Tietgensgade Glyptoteket da kommunen ar idende om, at både DI og Tioli hade projekter under udarbejdelse. Generelt ønskedes en sikring af de bearingsærdige bygninger, anlæg m.. og bedre at kunne styre udiklingen med de nye og store forlystelser i Tioli. Der ar ikke umiddelbar politisk opbakning til dette arbejde. Virkeligheden har nu oerhalet de intentioner der lå i forslaget, da DI allerede har fremsendt projekt for ombygning og udidelse af Industriens Hus og fået godkendt startredegørelsen i Teknik- og Miljøudalget og Økonomiudalget i august I den tidligere indstillingen ble Tioli-karreen opdelt i to hoedafsnit 1) den egentlige Tioli-hae (I-VI) og 2) de dele af Tioli-karreen, hor der kunne ske omdannelser og nybyggerier i randen (A, B og C). En lokalplan alene for Tioli Kanten kan således udarbejdes i forlængelse af Center for Bydesigns tidligere urderinger og holdninger til Tiolis udikling, idet Tioli Kanten er beliggende i hoedafsnit 2), hor der ar mulighed for omdannelse og nybyggeri. Lokalplanen. Lokalplanområdet afgrænses af matrikelskel mod Industriens Hus, Vesterbrogade, Bernstorffsgade og Tietgensgade. Ind mod haen afgrænses området i forhold til projektets udformning. I fase 1 beares Hoedindgangen, Nimb, Bernstorffs (det gule bindingsærkshus mod Bernstorffsgade) og Koncertsalen, mens de ørige bygninger langs Vester- Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

7 Startredegørelse "Tioli" brogade og Bernstorffsgade ries ned. I fase 2 er det endnu ikke afklaret, hilke bygninger, boder og/eller forlystelser, der il blie fjernet helt, og hilke der il blie flyttet til nye placeringer i Tioli. De små boder mod Bernstorffsgade langs Smøgen il blie berørt, det samme gælder f.eks. Galajen, Vaffelbageriet, Den lille flyer, Fotomik, Galoppen, Radiobilerne og Den flyende kuffert. Villaen på hjørnet Bernstorffsgade og Tietgensgade il blie nedreet for at gie plads til en ny indgang. Hele Tioli-karreen inklusie Industriens Hus dækker et område på ca m², horaf Tioli s to ejendomme optager de ca m². Det afgrænsede lokalplanområde udgør ca m². Da det foreliggende skitseprojekt kun er gennembearbejdet for fase 1, il lokalplanen kun blie byggeretsgiende for fase 1, mens det il blie en rammelokalplan for fase 2. Når Tioli ønsker det skal der således udarbejdes en supplerende lokalplan. Den sammenhængende arkitektur konceptet il blie fastholdt for fase 2. Bernstorffsgades omlægning il ikke indgå som en del af lokalplanen, men il blie beskreet som en forudsætning for planens gennemførelse. Hoedindgangen fra 1890 (arkitekt Richard Bergmann og Emil Blichfeldt). I 1993 ble Hoedindgangen renoeret og Tioli modtog Europa Nostra Prisen. Bygningen beares. Nimb ble opført i (Tiolidirektør, arkitekt Knud Arne-Petersen). I foråret 2008 genåbnede Nimb efter en stor ombygning og renoering og rummer nu hotel, bar, restauranter, delikatessebutik, eget mejeri og chokoladefabrik. Bygningen beares. Bernstorffs (arkitekt Anton Rosen) har høj bearingsærdi og beares, mens den lange mur ries ned. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

8 Startredegørelse "Tioli" Koncertsalen ble opført i 1956, og afløste den koncertsal, der ble schalburgteret i 1944 (ark. Hans Hansen og Frits Schlegel). I 2005 ble den renoeret af arkitekterne 3xN, og der ble tilføjet en ny indgang i den ny rotunde inde i Tioli. Én af målsætningerne med renoeringen ar at integrere koncertsalen bedre i Tioli. Derfor ble den gamle indgang mod Tietgensgade sløjfet, så alle koncertgængere i dag skal beæge sig gennem sele forlystelseshaen. I forbindelse med ombygningen er der etableret en restaurant Wagamama, som har skabt lidt li i Tietgensgade. Bygningen beares. Tioli Kanten Tiolis primære mål med projektet er, at det færdige byggeri er karakteriseret ed et mangfoldigt byli hele døgnet og hele året rundt. Tiolis hoedintention er at forene Tioli og byen samtidig med at Tioli iser et ansigt mod byen med en uformel, opleelsesrig arkitektur, der respekterer igtige og afholdte Tiolilokaliteter. at etablere en ny estlig indgang til Tioli, der il forbedre fodgængertrafikken på Bernstorffsgade og tilbyde nemmere adgang til Tioli. at Bernstorffsgade indrettes så opleelsen forbedres for fodgængere, cyklister og bilister samt, at det muliggøres at plante træer langs Tioli. Hoedideen. Baggrunden for tegnestuens projekt er at hylde Tiolis unikke karakter, som stedet for fantasi, fornøjelse og kulturel berigelse. Inspirationen Facade mod Bernstorffsgade. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

9 Startredegørelse "Tioli" stammer bl.a. fra dengang Tioli i 1843 lå i et åbent landskab uden skarpe lukkede grænser. Først i slutningen af 1800-tallet, da oldene forsandt, ble Tioli omringet af byen. Med indielsen af Københans Hoedbanegård og dermed anlæggelsen af den nye Bernstorffsgade ble Tiolis estre side rettet ud og senere gemt bag en høj, ensartet 350 m lang mur, så de små kig til Haen ble blokeret. Tioli i 1843, hor afgrænsningen endnu ikke ar rettet ud. Den ny indgang. Arkitekturen. Facaden mod byen udføres i glas i en trekantformet konstruktion, der bugter sig i bløde kurer langs fortoet samtidig med at den krager let ud oer fortoet. Glasfacaden brydes af Hoedindgangen, Nimb, Bernstorffs og Koncertsalen. Bag glasfacaden løber en delis åben arkade, horfra der er adgang til butikker, cafeer, m.. Glassets gennemsigtighed lader på udalgte steder Tiolihaen skinne igennem ud til gaden. Byggeriet blier på 3 etager med en bygningshøjde på 9 meter. Med tanke på Tiolis rige tradition for teater og optræden il facaden mod haen i fase 1 (fra Industriens Hus til Nimb) bestå af en række terrasser som "scener". En skrånende andhae il føre op til den første terrasse, horfra man kan fortsætte op til de ørige terrasser og taghaer, som il trække Tioli-opleelsen helt ud mod byen på den øerste etage. Tagene indrettes med hensyntagen til, at der fra mange af de omkringliggende bygninger il blie frit udsyn ned på tagene, og facaden udformes i samspil med de eksisterende træer, byggeri og pailloner. I bygningens midte på akse med Tiolis hoedallé er der adgang fra både gade- og haesiden, og indendige trapper gier adgang til alle etager, inklusie tagterrassen. I fase 2 nedlægges indgangen oerfor Hoedbanegården, og der etableres en ny indgang i den sydlige del af Bernstorffsgade. Mellem Bernstorffsgade og Bjergrutsjebanen findes Smøgen, som i en ny form il blie integreret i det nye byggeri. Fase 1. Fortoet foran Hoedindgangen mod Vesterbrogade forentes ikke at blie udidet i det omfang, det er ist på tegningen. Projekt for strækningen fra Rådhuspladsen til Bernstorffsgade skal koordineres med DI. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

10 Startredegørelse "Tioli" Stueplan af fase 1. Anendelse. Tioli Kanten indrettes med enheder i mange forskellige størrelser med cafeer, restauranter, butikker og sericeydelser med ægt på det unikke, kalitetsprægede og originale inden for hert område, og skal dermed skabe opleelser for gæsterne i tråd med traditionerne i Tioli. Arealer. Det eksisterende bruttoetageareal for lokalplanområdet udgør ca m², heraf ries ca m² og nybygges ca m². Det nye bruttoetageareal udgør således ca m² inkl. ekskl. bebyggelse. Fase 1 udgør m² (inklusie eksisterende byggeri) heraf m² til butikker. Fase 2 udgør m² (inklusie eksisterende byggeri) heraf m² til butikker. Parkering. P-pladser indarbejdes i fase 2. Bæredygtighed. Der arbejdes med en række tiltag og ideer til at skåne miljøet og reducere energiforbruget. De trekantsinddelte konstruktioner udfyldes af energiglas, der både skærmer for solen og isolerer bygningen. Der er naturlig entilation, geotermisk arme og afkøling, opsamling af regnand og afkøling ed fordampning. Herudoer tages hensyn til og sikres tiltag mod støjbelastningen fra Vesterbrogade, Tietgensgade og Bernstorffsgade. 10 Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

11 Startredegørelse "Tioli" Taghaer, horfra man både kan se ud oer byen og Tioli-haen. Omlægning af Bernstorffsgade I forbindelse med projektet for Tioli Kanten har Tioli som intention tilkendegiet, at de ønsker en udidelse af fortoet i Bernstorffsgade samt, at udidelsen af fortoet er en forudsætning for etablering af Tioli Kanten. Bernstorffsgade fik sin nuærende udformning i 2001, hor Københans Kommune i samarbejde med Hoedstadens Udiklingsråd ombyggede gaden for at etablere den nuærende busterminal. Hensigten med projektet ar at samle alle busstoppesteder omkring en bus-ø tæt på Hoedbanegårdens sideindgang. Denne nuærende udformning og placering af busterminalen sikrer, at der er god forbindelse til Hoedbanegården for passagerer både i nord og sydgående retning. Forholdene for skift mellem buslinier er gode. En ulempe ed den nuærende løsning er dog, at busser i nordgående retning skal krydse de to sydgående kørespor. Dette sinker både busser og biler. Det er Tiolis opfattelse, at det nuærende forto ikke har en bredde, der tilgodeser de mange nuærende fodgængere samt muliggør, at der skabes yderligere aktiitet i området. Tioli har i den forbindelse udarbejdet to skitseforslag, der illustrerer, hordan Bernstorffsgade kan omlægges, så der generelt skabes bredere fortoe. Skitserne iser, at det er muligt at øge bredden med mellem 2 og 3 meter langs Tioli, så fortoet i alt blier mellem 5,5 og 7 meter. Herudoer kan tillægges den åbne arkade på Tiolis egen matrikel. Skitseforslag 1. Busstoppestederne placeres i kørselsretningen i her sin side af Bernstorffsgade efter fodgængerfeltet mellem Tioli og Hoedbanegården. Taxiholdepladserne forøges og placeres på indersiden af busstoppestedet i banegårdssiden, og Bornholmerbussen placeres før fodgængerfeltet i banegårdssiden. Skitseforslag 2. Busstoppestederne placeres i her sin side af Bernstorffsgade. I kørselsretning mod Tietgensgade placeres stoppestedet som i skitseforslag 1. I Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli" 11

12 Startredegørelse "Tioli" modsat retning etableres stoppestedet både før og efter fodgængerfeltet. Taxiholdepladsens placering fastholdes, men antallet af pladser reduceres. Bornholmerbussen placeres ed stoppestedet nærmest Tietgensgade. Fælles for de to skitseforslag er, at bus-øen nedlægges, at de nordgående busser flyttes oer langs Tiolis facade, at kapaciteten for biler opretholdes, at forholdene for cyklister og fodgængere forbedres. I skitseforslag 1 blier der lidt flere taxiholdepladser, mens der i skitseforslag 2 blier lidt færre. Etablering af bredere fortoe i Bernstorffsgade il, som det er skitseret af Tioli, betyde at bussernes fremkommelighed blier bedre, da busser i nordgående retning ikke skal krydse to modsatrettede ognbaner på ej ind og ud af stoppestedet. Busser i denne retning il sandsynligis spare 1-2 minutter i køretid. For buspassagererne il flytning af stoppestederne medføre, at de der skifter mellem busser, der kører i forskellig retning, skal krydse Bernstorffsgade med de gener, der er forbundet med dette. Det samme gælder for passagerer, der skifter mellem tog og busser i nordgående retning. I forbindelse med udarbejdelsen af skitseforslagene har Tioli haft dialog med MOVIA og DSB. Ifølge Tioli har MOVIA og DSB tilkendegiet, at de ser oerordnet positit på projektet. Ifølge Tioli har MOVIA ikke anført, at de krydsende buspassagerer ar et problem. Det er foraltningens opfattelse, at de forbedringer, der kan opnås for fodgængere generelt i området, opejer de problemer, der kan oplees ed skift mellem buslinier. I forbindelse med det idere arbejde med udarbejdelse af forslaget til lokalplan il mulighederne for omlægning af Bernstorffsgade blie yderligere belyst i samarbejde mellem MOVIA, DSB, Tioli og Københans Kommune. Projekter i området Industriens Hus. DI har anmodet om at få udarbejdet lokalplan for udidelse af Industriens Hus. Arbejdet er igangsat og startredegørelsen er p.t. i intern høring, horefter der udarbejdes forslag til lokalplan, som forentes at blie forelagt Teknik- og Miljøudalget primo Det er oplyst, at Tioli og DI arbejder sammen med henblik at kunne urdere en samlet helhed for de to projekter. Der skal f.eks. afleeres en model, hor både Industriens Hus og Tioli Kanten er indarbejdet, således at Vesterbrogade kan ses i hele sin længde med begge projekter. Projektet for Industriens Hus. 12 Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

13 Alternati 1 Mulig plac. af træer 1:1000 Startredegørelse for "Tioli" 13 Bernstorffsgade, eksisterende forhold Vesterbrogade Københans Kommune Perroner Bernstorffsgade, omlægning Skitseforslag 2 Taxa Taxi Vesterbrogade 6,3 Mulig plac. af træer Taxa Perroner Heller Cykelbane Cykelsti Forto Kørebane Var. Var. 5,0 6,3 Hoedbanegården 6,3 Mulig plac. af træer Taxa Perroner Heller Cykelbane Cykelsti Forto Kørebane COWI A/S, MSD P C-1 1:1000 Alternati COWI A/S, MSD P C-1 1:1000 Alternati 2 Tioli Hoedbanegården Var. Var. 5,2 0,8 Tioli Hoedbanegården 5,0 6,3 Var. 5,5 Nord 1,0 5,5 Tietgensgade Bernstorffsgade, omlægning Skitseforslag 1 Vesterbrogade Var. 2,65 5,5 5,5 2,65 5,5 Tietgensgade Tioli Startredegørelse "Tioli" Tietgensgade 5,5 1,0 Kørebane Forto Cykelsti Cykelbane Heller COWI A/S, MSD P C-1

14 Startredegørelse "Tioli" Metropolzoneprojektet. Metropolzonen defineres som området mellem Rådhuspladsen, Hoedbanegården, Sankt Jørgens Sø og hanefronten ed Kalebod Brygge. Baggrunden for igangsætningen af projektet ar et beho for dels at koordinere en række udiklingsinitiatier, dels helt oerordnet at gennemtænke og udikle området, således at der kan skabes et sammenhængende og elfungerende byområde funktionelt, trafikalt og opleelsesmæssigt. Projektet har indeholdt en række dialogaktiiteter med områdets interessenter og afholdelse af en international idéopgae, der ga bud på isioner og udiklingsstrategier for Metropolzonen. Flere af forslagene pegede på en omdannelse af Tiolis facade mod Bernstorffsgade for at skabe et mere aktit byli. Planforhold og andre bestemmelser Strøggadelokalplan. I strøggadelokalplan nr. 178, Vesterbrogade, som har til formål at sikre, at facadeejendommene langs Vesterbrogade opretholdes til publikumsorienterende sericeerher, er Tioli ikke medtaget. Årsagen hertil er, at Tioli i kommuneplanen er fastlagt som et område til offentlige formål. Naboejendommen Industriens Hus er medtaget i strøggadelokalplanen. Skødeseritut. Tioligrunden er omfattet af en skødeseritut, som er tinglyst den 22. juni 1992, samtidig med det endelige skøde. Der kan i dag på grunden i henhold til skødet opføres et bebygget areal på i alt m². Desuden fastlægger seritutten anendelsen til: "... en forlystelsespark beregnet på det store almindelige publikum, og til at forandringer og tilpasninger af underholdningsbegrebet, som fremtiden il byde på, sker med passende hensyntagen til Tioli s fortid og hidtidige udikling, således at haens sjældne kombination af kulturformidling og bred folkelig underholdningstradition på kommercielt grundlag, der har giet Kjøbenhans Sommer-Tioli internationalt renommé som forlystelsesirksomhed, fastholdes". Fredninger. I 1959 ble der rejst en fredningssag for københanske parker m.., herunder Tioli. På den baggrund kunne der principielt ikke bygges eller foretages æsentlige ændringer i Tioli uden en forudgående dispensation fra Fredningsnænet. Med den sidste ændring af Naturbeskyttelsesloen bortfaldt denne rejsning ed udgangen af 2005, og Tioli er nu underlagt almindelig logining for byggeri. Pantomimeteatret er som den eneste bygning fredet. Søen er med de nærmere omgielserne fredet som fortidsminde og omfattet af Naturbeskyttelsesloen. Det ørige oldterræn betragtes som et jorddækket fortidsminde, og der skal inden der iærksættes grae- eller anlægsarbejder træffes aftale om arkæologisk tilsyn. Kommuneplan. Lokalplanforslaget il ære i oerensstemmelse med Kommuneplan Lokalplanområdet udlægges til et S2-område med en *- bemærkning om, at den maksimale bebyggelsesprocent er 225. Lokalplanforslaget kan edtages endeligt i forbindelse med den endelige edtagelse af Kommuneplan Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

15 Startredegørelse "Tioli" Arkitektonisk og byplanmæssig urdering Arkitektonisk urdering. Projektets hoedidé består mod gaden af én lang mur, der er opbygget af skråtstillede glasflader i et rumligt krystallinsk mønster. Muren strækker sig fra Industriens Hus, langs Vesterbrogade og Bernstorffsgade til lige efter Tiolis Koncertsal. Idéen kan beskries som en tolkning af det oprindelige udtryk Tioli hade, en fritliggende forlystelse udenfor byen. Den helt store geinst i projektet er en ny arkitektonisk udformning, der både tilgodeser den landskabelige og den bymæssige sammenhæng. Højderne og proportionerne er efter foraltningens urdering fint tilpasset den eksisterende bygningsmasse og respekterer ia tilbagetrækninger de eksisterende bygninger trods et radikalt anderledes arkitektonisk formsprog. Det nogle steder meget ekspressie formsprog i form af inklinger og udkragninger kræer en udidelse af fortoet, der kan modtage ariationerne. Tiolis nuærende facader kan opfattes som tilfældigt placeret i en tilfældig udformning. Forslaget til en ny randbebyggelse gør op med denne opfattelse, og samler kræfterne om en på samme tid stor fælles iscenesættelse af tidligere tiders tilfældigheder i en sammenhængende arkitektonisk komposition. Grundtonen er den leende glasfacade, der successit afbrydes og respekterer historiske bygninger, Hoedindgangen, Nimb, Bernstorffs og Koncertsalen, der alle skal ses som genkendelige ariationer oer grundtemaet. Glasfacaden har klare referencer til Tiolis arkitekturhistorie, glasset og stålet, det spejlende, transparante og translucente samt ikke mindst det fine tema om en mur med noget inde bag ed. De bedste bygninger i Tioli arbejder netop med glas i form af gennemsigtighed og spejlinger, eksempelis restauranter, forlystelser, boder og ikke mindst Glassalen. Glasfacaden mod gaden tilfører området et opleelsesløft, og det il blie et tilskud, at der på beidst udalgte steder er muligheder for at få et kik ind til Tiolihaen. Hered beholdes fornemmelsen af den hemmelige hae. Modsat gadefacaden er haefacaden udformet i et lukket materiale med terrassering. Facaderne forholder sig akkurat til det rum de knytter sig til. Inden i bygningen mødes disse facader og knyttes sammen af etagedækkene, som allerede fra 1. sal spænder hele ejen mellem haen og gaden. Bygningen oerstiger ikke de nuærende generelle bygningshøjder, og højden il dermed, herken fra haens rum eller byens rum blie dominerende og monumental. I det idere udiklingsarbejde er det æsentligt at beskrie den arkitektoniske balance mellem den nye facade og de eksisterende bearingsærdige bygninger. Målet må ære en række af frem- og tilbagetrækninger, rytme og pause i irkemidlerne i et symbiotisk samspil, hor både det eksisterende og det nye løftes op på et endnu højere arkitektonisk nieau. Mod haen står der flere gamle store solitære træer. De bør beares og tilpasses projektet. Dette er ikke et nyt fænomen for Tioli og er med til at gie publikum en fornemmelse af det lette og flygtige og underfundige. Adgangsforholdene il blie forbedrede ed at flytte indgangen ed Hoedbanegården til hjørnet ed Tietgensgade. Her il bygningen kunne åbnes, og der kan udformes en plads omkring indgangen. Det er også en kalitet, at fortoet tilfø- Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli" 15

16 Startredegørelse "Tioli" jes udidelser i form af åbninger i bebyggelsen, arkader og lignende, der sikrer en attrakti fodgængerpassage langs Tioli. Arkaden. Byplanmæssig urdering. Oerordnet indgår Tioli i Metropolzonen og er en af aktørerne. Der er i Metropolzoneprojektet fokus på, at bydelen får højere kalitet i byrummene, flere opleelser for både københanere og byens gæster og samtidig er et ærdigt isitkort. Ved at indrette gaderummet på fodgængernes præmisser og forøge den brugsmæssige kalitet med f.eks. opholdsmuligheder og aktie/åbne stueetager kan der skabes et bedre og mere alsidigt byli. Metropolzoneprojektet koordinerer en række udiklingsinitiatier og arbejder på at skabe et mere sammenhængende og elfungerende byområde både funktionelt, trafikalt og opleelsesmæssigt. Omkring Tioli arbejdes der f.eks. med at etablere en Kulturakse langs Tietgensgade, hor kulturinstitutionerne indgår i et samarbejde om at bruge byrummene mere aktit. Kalebod Brygge udikles fortsat og Bernstorffsgade il forsat ære en central forbindelse dertil. Til den nye Metrocityring etableres der en station i Stampesgade, som også il øge fodgængertrafikken i området. Tioli Kanten il bidrage positit til denne udikling, hor den brugsmæssige kalitet efter omlægning af Bernstorffsgade med et bredere forto il blie styrket. De åbne og aktie facader gier flere opleelser med mulighed for ophold og nye mødesteder. Flytningen af Hoedbaneindgangen il også bidrage positit, da et aktit knudepunkt flyttes mod Kulturaksen, som dermed styrkes, samtidig med at der med den ny placering er mulighed for at udarbejde en plads, så Tiolis gæster får et attraktit mødested og ikke presses ud på cykelstien. Der er udarbejdet en helhedsanalyse, der redegør for de byrumsmæssige og trafikale forhold i Metropolzonen og sammenhængen med den ørige by. Om Vesterbrogade konkluderes det i analysen, at der dagligt færdes 3 gange så mange fodgængere som biler. Strækningen bruges primært som gennemgangszone og de mange fodgængere tilbydes ikke ophold eller andre bylisaktiiteter. Der er altså et stort potentiale i at opgradere denne igtige forbindelse gennem byen. I forbindelse med udidelsen af Industriens Hus skal fortoet også omlægges, og der skal koordineres et projekt med Tioli omkring Tiolis hoedindgang. Med denne omlægning med forbedrede passagemuligheder for fodgængere il Tioli få en forstærket kontakt til den cityprægede del af byen, herunder Rådhuspladsen og de historiske bydele. Som et af de mest fodgængerbenyttede områder i byen, er det at skabe bedre sammenhæng og bedre forbindelser med til at styrke det samlede fodgængernetærk. I dag har Tioli ingen parkeringspladser, men ligger meget stationsnært med let adgang til hoedbanen og de kommende metrostop på henholdsis Rådhuspladsen og bag Hoedbanegården. Problematikken omkring parkeringspladser il blie løst i fase Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

17 Startredegørelse "Tioli" Intentioner i lokalplanen Hoedformålet med lokalplanen er: - At områdets anendelse fastlægges til rekreatie formål som forlystelsespark med publikumsorienterede sericeerher som restauranter, cafeer, hotel, butikker, kulturelle aktiiteter, kontorer, administration og lignende, som er forenelige med Tiolis karakter som forlystelsespark. I forbindelse med opførelsen af Tioli Kanten il der blie lagt ægt på: - At nybyggeri udformes i samspil med eksisterende og bearingsærdig bebyggelse ud fra oerordnede arkitektoniske ideer. Projektet udformes og indrettes med funktioner, der kan fungere i et samspil med haens eksisterende funktioner. Haens æstetik, rumlige kaliteter og traditioner indarbejdes i Tioli Kanten for at sikre, at haen fortsat har en bred appel og henender sig til den brede befolkning. - At bebyggelsen som helhed får en arkitektonisk høj kalitet og en åben transparant karakter mod gaden, som gier det store bygningsolumen lethed. Stueetagens etageareal udnyttes til publikumsorienterede funktioner med åbne facader, og dermed bidrager til til byliet i området. Mod haen skal facaden indgå i samspil med Tiolis eksisterende kaliteter. - At der skal arbejdes med den ind- og udendige belysning, så bygningen indpasses i gadebilledet. - At Tioli Kanten i alg af materiale, teknologi og indretning fremstår som fornem eksponent for had, der kan præsteres inden for miljø- og energimæssigt bæredygtigt byggeri. - At projektet udføres i henhold til Københans Kommunes retningslinjer om miljøorienteret byggeri. - At Bernstorffsgade omlægges, så byliet og arkitekturens formsprog tilgodeses, samtidig med at der opnås en tilfredsstillende trafikal løsning både for den priate og offentlige transport samt cykler og gående. Arealet langs Vesterbrogade bearbejdes, så der opnås en samlet helhed mellem DI's projekt for Industriens Hus og Tioli. - At det skal ære muligt at færdes som fodgænger på en sikker, tryg og behagelig måde. Det skal ære muligt at gøre ophold og mødes. Det skal ære muligt at oplee et arieret byli baseret på kalitetstilbud med urban karakter. - At der i fase 2 findes en løsning på p-pladsproblematikken. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli" 17

18 Startredegørelse "Tioli" 18 Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

19 Startredegørelse "Tioli" Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli" 19

20

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Rejsen over Limfjorden

Rejsen over Limfjorden Rejsen oer Limfjorden Indledning Der har gennem de senere år æret stor diskussion om at forandre infrastrukturen omkring Limfjorden i Aalborg ed at oprette en 3. Limfjordsforbindelse. Et spørgsmål som

Læs mere

Dagmarhus Startredegørelse

Dagmarhus Startredegørelse Bilag 1 Dagmarhus Startredegørelse Principper for udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til "Dagmarhus". de lerupsgade N Hammerichsgade Staunings Plads Banegraven Jarmers Plads H.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Hos Solo er målet at (gen)skabe en positiv identitetsfølelse og hjælpe til forståelse af, hvordan man begår sig i denne verden.

Hos Solo er målet at (gen)skabe en positiv identitetsfølelse og hjælpe til forståelse af, hvordan man begår sig i denne verden. n Der er faste tidspunkter for ækning, måltider m.. og et aktiitetsprogram, som er tilrettelagt på forhånd. Der er ringe eller ingen mulighed for afigelser fra dagsprogrammet. Den unge i fokus I mange

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Sundhedssekretariatet. ETOS Svendborg 2013. Elevers trivsel og sundhed

Sundhedssekretariatet. ETOS Svendborg 2013. Elevers trivsel og sundhed Sundhedssekretariatet ETOS Sendborg 2013 Eleers trisel og sundhed 2 ETOS Sendborg 2013. Eleers trisel og sundhed Sendborg Kommune Sundhedssekretariatet Singet 14 5700 Sendborg Udarbejdet af Anne Bøgegaard

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kinematik. Ole Witt-Hansen 1975 (2015) Indhold. Kinematik 1

Kinematik. Ole Witt-Hansen 1975 (2015) Indhold. Kinematik 1 Kinematik Kinematik Indhold. Retlinet beægelse.... Jæn retlinet beægelse...3 3. Ujæn beægelse...4 4. Konstant accelereret beægelse...5 5. Tilbagelagt ej ed en konstant accelereret beægelse...8 6. Frit

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Tivolihjørnet. Offentlig høringsperiode fra den 15. april til den 10. juni 2015

Tivolihjørnet. Offentlig høringsperiode fra den 15. april til den 10. juni 2015 Tivolihjørnet Forslag til lokalplan Tivolihjørnet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 vedtaget forslag til lokalplan Tivolihjørnet med tilhørende

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

"INDUSTRIENS HUS" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring fra 10. februar til 14. april 2009

INDUSTRIENS HUS Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring fra 10. februar til 14. april 2009 "INDUSTRIENS HUS" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 29. januar 2009 vedtaget forslag til lokalplan "Industriens Hus" Offentlig høring fra 10. februar til 14. april

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere