"TIVOLI" Startredegørelse. Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag "Tivoli"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""TIVOLI" Startredegørelse. Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag "Tivoli""

Transkript

1 "TIVOLI" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag "Tioli"

2 Startredegørelse "Tioli" Luftfoto af området set fra est (JW Luftfoto oktober 2008). Baggrund Forsidefoto: Ny facade mod Bernstorffsgade. I 1992 solgte Københans Kommune Tioli til A/S Kjøbenhans Sommer-Tioli (nu Tioli A/S), som nu anmoder om en lokalplan, der muliggør opførelse af projekt Tioli Kanten, der skal anendes til butikker, cafeer, restauranter og sericeydelser. Tioli har gennem mange år arbejdet med at udikle helårsaktiiteter, og målet med projektet er at skabe li i bydelen hele året rundt og dermed gøre Tioli til en destination også uden for Haens sæsoner. Tioli Kanten er tegnet af tegnestuen Pei Cobb Freed & Partners Architects fra New York, der bl.a. er kendt for glaspyramiden på Loure i Paris. På det foreliggende grundlag udgør nybyggeriet ca m² bruttoetageareal, og det bibeholdte eksisterende byggeri i lokalplanområdet udgør ca m². Projektet tænkes opført i to faser. Fase 1 strækker sig fra Industriens Hus langs Vesterbrogade og Bernstorffsgade til Nimb, og fase 2 fortsætter efter Nimb hele ejen langs Bernstorffsgade og rundt om hjørnet i Tietgensgade til lige efter Koncertsalen. I fase 1 il der blie opført ca m² bruttoetageareal, og i fase 2 il der blie opført ca m² bruttoetageareal nybyggeri. Tioli ønsker som en forudsætning for opførelse af Tioli Kanten at omlægge Bernstorffsgade med det formål at tilejebringe et bredere forto foran Tioli langs Bernstorffsgade. Projektets omfang og anendelse forudsætter lokalplan. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

3 Startredegørelse "Tioli" AXELTORV VESTERBROGADE INDUSTRIENS HUS 79 TIVOLI- SLOTTET 241 VESTER VOLDGADE BAG RÅDHUSET H.C. ANDERSENS BOULEVARD Fase HOVEDBANE- GÅRDEN BERNSTORFFSGADE Fase 2 TIETGENSGADE GLYPTOTEKET VED GLYPTOTEKET Tegning af lokalplanområdet med markering af fase 1 og fase 2. Grænse for lokalplanområde : m Tiolihaen og karteret Smøgen med det gule hus og et markant solitært træ. Projektet er beliggende i karteret med Tioli-karreen med Tiolihaen, Tiolislottet og Industriens Hus, som afgrænses af H.C. Andersens Bouleard, Tietgensgade, Bernstorffsgade og Vesterbrogade og er nabo til Rådhuspladsen og Axeltor. Tiolihaen ble anlagt i 1843 umiddelbart uden for olden og oldgraen. Landskabet er bygget på de ydre dele af fæstningsterrænet fra 1607, hor Tiolisøen er en rest efter det gamle oldanlæg. Voldenes oprindelige toppunkt følger omtrent den nuærende bearingsærdige hoedpromenade, som zigzagger sig ned gennem haen. Herudoer rummer haen også bearingsærdige beplantninger f.eks. de solitære træer i området ed den gamle rutsjebane og Smøgen. Området omkring Rådhuspladsen og Vesterbrogade er præget af sericeerher, butikker, biografer og restaurationer, og der er li en stor del af døgnet. Bernstorffsgade er et trafikknudepunkt med Hoedbanegården, busterminal, taxiholdepladser og Bornholmerbussen. Langs Tiolisiden er der mod nord cafeer og restauranter, hor Nimb fremstår nyistandsat. Mod syd gemmes Tioli bag en høj mur, som på den ene side er med til at pirke til ores nysgerrighed, men samtidig ikke er et akti til byliet. Tietgensgade har ikke mange udadendte aktiiteter, men indgår i den kom- Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

4 Startredegørelse "Tioli" Vesterbrogade set fra Rådhuspladsen (mod est) med butikker, restauranter m.m.. Bernstorffsgade set fra Tietgensgade (mod nord). Muren er ikke et akti for byliet. Tietgensgade set fra H.C. Andersens Bouleard (mod syd). Udsnit af muren langs Bernstorffsgade. mende Kulturakse, som strækker sig fra Christiansborg og Slotsholmen langs Tietgensgade til den Brune Kødby. Tioli afgrænses mod H.C. Andersens Bouleard af et smedejernsgitter og en markant træbeplantning med indkik til haen. Herudoer findes Industriens Hus (DI s hoedsæde) og Tiolislottet. Tioli har tidligere haft et ønske om at opføre et hotel, hor slottet ligger. De har nu planer om indenfor de kommende år at iærksætte et ejendomsudiklingsprojekt med et bredt sigte. De ønsker at afdække alle de muligheder, som kan sikre en bedre udnyttelse, end tilfældet er i dag. Når der foreligger et endeligt projekt, il Tioli optage forhandlinger med Københans Kommune, om projektet kræer særskilt plangrundlag. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

5 Startredegørelse "Tioli" Tiolislottet ble opført i 1892 som kunstindustrimuseum og ejes af Tioli. Banegårdsindgangen ble indiet i 1911, som en naturlig indgang lige oerfor banegården. Den nuærende banegårdsindgang er fra I trale perioder er denne indgang den mest belastede. Trafikalt. Tioli er omgiet af store eje, der alle indgår i kommunens oerordnede ejnet. H.C. Andersens Bouleard er en regional ej, og Vesterbrogade, Bernstorffsgade samt Tietgensgade er fordelingsgader. Dette gier en god tilgængelighed med både bil og cykel. Området omkring Tioli er udoer den intense bil- og cykeltrafik præget af et meget stort antal fodgængere og kollektirejsende. Der er således ca fodgængere om interen og ca fodgængere om sommeren, der dagligt går mellem Hoedbanegården og Vesterbrogade på Bernstorffsgade. De tilsarende tal for Vesterbrogade mellem Bernstorffsgade og H.C. Andersens Bouleard er ca fodgængere om interen og ca fodgængere om sommeren. Der er ca buspassagerer der dagligt benytter busterminalen i Bernstorffsgade, hilket gør det til et af de største busstoppesteder i Danmark. Afiklingen af trafikken i Bernstorffsgade er god for biler, busser og cykler. For fodgængere fungerer Bernstorffsgade ikke godt i dag. Gaden er ikke indrettet til de store mængder fodgængere, der dagligt bruger gaden som forbindelse til og fra busterminal og Hoedbanegården. Fortoene er smalle og der er ingen mulighed for ophold eller mødesteder underejs. Dette gør, at man ofte opleer, at fodgængerne benytter cykelstierne. Den kollektie trafikbetjening af Tioli er optimal. Der er fra indgangene til Tioli under 200 meter til Vesterport Station, Hoedbanegården og Rådhuspladsen. Adgangen til Tioli sker ad tre indgange. Alle indgange har god tilgængelighed for fodgængere, men i trale perioder kan der på alle tre steder opstå problemer med trængsel på fortoene foran indgangene. Gæster i bil til Tioli kan i dag parkere på de omkringliggende gader samt i parkeringsanlægget under Industriens Hus. For handicappede er der indrettet tre parkeringspladser ed Hoedindgangen. Ved Hoedindgangen er der mulighed for af- og påsætning af passagerer i personbiler og taxi. Turistbusser kan sætte passagerer af og på i en del af lokalgaden på H.C. Andersens Bouleard ud for Tioli. Busserne må kun standse for af- og påsætning, mens parkering må finde sted andetsteds i byen. På den ørige del af lokalgaden er der indrettet parkering for personbiler. Varetilkørsel til Tioli foregår ia en port mod Tietgensgade. Af- og pålæsning af arer foregår på Tiolis grund. Lokalplanområdet Tioli har medirket til at gøre såel Danmark som Københan internationalt kendt. Tiolis idere udikling og udformning af forlystelseshaens oergang mod omgielserne, har stor betydning for byen, da området er centralt placeret bymæssigt mellem den historiske by, et moderne cityområde og traditionelle karremæssige bebyggelser. Opretholdelsen af Tiolis kaliteter og særpræg har æsentlig betydning for Københans status som metropol. På den baggrund udarbejdede Center for Bydesign (dengang Plan & Arkitektur) en indstilling (BTU147/2005 og ØU164/2005) til drøftelse for at at iærksætte et forberedende arbejde med forslag til lokalplan, som fastlagde de fremtidige udiklingsmuligheder for Tioli. Bl.a. ar der fokus på hjørnet mod Rådhuspladsen, Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

6 Startredegørelse "Tioli" Kort fra den tidligere indstilling fra februar Allerede dengang forholdt kommunen sig til omdannelse og nybyggeri i de skraerede felter A,B og C. De ørige opdelinger (I-VI) er Tioli-haen. nord Vesterbrogade B Rådhuset H.C. Andersens Bouleard C A I III Bernstorffsgade II IV Hoedbanegården IV A Tietgensgade Glyptoteket da kommunen ar idende om, at både DI og Tioli hade projekter under udarbejdelse. Generelt ønskedes en sikring af de bearingsærdige bygninger, anlæg m.. og bedre at kunne styre udiklingen med de nye og store forlystelser i Tioli. Der ar ikke umiddelbar politisk opbakning til dette arbejde. Virkeligheden har nu oerhalet de intentioner der lå i forslaget, da DI allerede har fremsendt projekt for ombygning og udidelse af Industriens Hus og fået godkendt startredegørelsen i Teknik- og Miljøudalget og Økonomiudalget i august I den tidligere indstillingen ble Tioli-karreen opdelt i to hoedafsnit 1) den egentlige Tioli-hae (I-VI) og 2) de dele af Tioli-karreen, hor der kunne ske omdannelser og nybyggerier i randen (A, B og C). En lokalplan alene for Tioli Kanten kan således udarbejdes i forlængelse af Center for Bydesigns tidligere urderinger og holdninger til Tiolis udikling, idet Tioli Kanten er beliggende i hoedafsnit 2), hor der ar mulighed for omdannelse og nybyggeri. Lokalplanen. Lokalplanområdet afgrænses af matrikelskel mod Industriens Hus, Vesterbrogade, Bernstorffsgade og Tietgensgade. Ind mod haen afgrænses området i forhold til projektets udformning. I fase 1 beares Hoedindgangen, Nimb, Bernstorffs (det gule bindingsærkshus mod Bernstorffsgade) og Koncertsalen, mens de ørige bygninger langs Vester- Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

7 Startredegørelse "Tioli" brogade og Bernstorffsgade ries ned. I fase 2 er det endnu ikke afklaret, hilke bygninger, boder og/eller forlystelser, der il blie fjernet helt, og hilke der il blie flyttet til nye placeringer i Tioli. De små boder mod Bernstorffsgade langs Smøgen il blie berørt, det samme gælder f.eks. Galajen, Vaffelbageriet, Den lille flyer, Fotomik, Galoppen, Radiobilerne og Den flyende kuffert. Villaen på hjørnet Bernstorffsgade og Tietgensgade il blie nedreet for at gie plads til en ny indgang. Hele Tioli-karreen inklusie Industriens Hus dækker et område på ca m², horaf Tioli s to ejendomme optager de ca m². Det afgrænsede lokalplanområde udgør ca m². Da det foreliggende skitseprojekt kun er gennembearbejdet for fase 1, il lokalplanen kun blie byggeretsgiende for fase 1, mens det il blie en rammelokalplan for fase 2. Når Tioli ønsker det skal der således udarbejdes en supplerende lokalplan. Den sammenhængende arkitektur konceptet il blie fastholdt for fase 2. Bernstorffsgades omlægning il ikke indgå som en del af lokalplanen, men il blie beskreet som en forudsætning for planens gennemførelse. Hoedindgangen fra 1890 (arkitekt Richard Bergmann og Emil Blichfeldt). I 1993 ble Hoedindgangen renoeret og Tioli modtog Europa Nostra Prisen. Bygningen beares. Nimb ble opført i (Tiolidirektør, arkitekt Knud Arne-Petersen). I foråret 2008 genåbnede Nimb efter en stor ombygning og renoering og rummer nu hotel, bar, restauranter, delikatessebutik, eget mejeri og chokoladefabrik. Bygningen beares. Bernstorffs (arkitekt Anton Rosen) har høj bearingsærdi og beares, mens den lange mur ries ned. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

8 Startredegørelse "Tioli" Koncertsalen ble opført i 1956, og afløste den koncertsal, der ble schalburgteret i 1944 (ark. Hans Hansen og Frits Schlegel). I 2005 ble den renoeret af arkitekterne 3xN, og der ble tilføjet en ny indgang i den ny rotunde inde i Tioli. Én af målsætningerne med renoeringen ar at integrere koncertsalen bedre i Tioli. Derfor ble den gamle indgang mod Tietgensgade sløjfet, så alle koncertgængere i dag skal beæge sig gennem sele forlystelseshaen. I forbindelse med ombygningen er der etableret en restaurant Wagamama, som har skabt lidt li i Tietgensgade. Bygningen beares. Tioli Kanten Tiolis primære mål med projektet er, at det færdige byggeri er karakteriseret ed et mangfoldigt byli hele døgnet og hele året rundt. Tiolis hoedintention er at forene Tioli og byen samtidig med at Tioli iser et ansigt mod byen med en uformel, opleelsesrig arkitektur, der respekterer igtige og afholdte Tiolilokaliteter. at etablere en ny estlig indgang til Tioli, der il forbedre fodgængertrafikken på Bernstorffsgade og tilbyde nemmere adgang til Tioli. at Bernstorffsgade indrettes så opleelsen forbedres for fodgængere, cyklister og bilister samt, at det muliggøres at plante træer langs Tioli. Hoedideen. Baggrunden for tegnestuens projekt er at hylde Tiolis unikke karakter, som stedet for fantasi, fornøjelse og kulturel berigelse. Inspirationen Facade mod Bernstorffsgade. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

9 Startredegørelse "Tioli" stammer bl.a. fra dengang Tioli i 1843 lå i et åbent landskab uden skarpe lukkede grænser. Først i slutningen af 1800-tallet, da oldene forsandt, ble Tioli omringet af byen. Med indielsen af Københans Hoedbanegård og dermed anlæggelsen af den nye Bernstorffsgade ble Tiolis estre side rettet ud og senere gemt bag en høj, ensartet 350 m lang mur, så de små kig til Haen ble blokeret. Tioli i 1843, hor afgrænsningen endnu ikke ar rettet ud. Den ny indgang. Arkitekturen. Facaden mod byen udføres i glas i en trekantformet konstruktion, der bugter sig i bløde kurer langs fortoet samtidig med at den krager let ud oer fortoet. Glasfacaden brydes af Hoedindgangen, Nimb, Bernstorffs og Koncertsalen. Bag glasfacaden løber en delis åben arkade, horfra der er adgang til butikker, cafeer, m.. Glassets gennemsigtighed lader på udalgte steder Tiolihaen skinne igennem ud til gaden. Byggeriet blier på 3 etager med en bygningshøjde på 9 meter. Med tanke på Tiolis rige tradition for teater og optræden il facaden mod haen i fase 1 (fra Industriens Hus til Nimb) bestå af en række terrasser som "scener". En skrånende andhae il føre op til den første terrasse, horfra man kan fortsætte op til de ørige terrasser og taghaer, som il trække Tioli-opleelsen helt ud mod byen på den øerste etage. Tagene indrettes med hensyntagen til, at der fra mange af de omkringliggende bygninger il blie frit udsyn ned på tagene, og facaden udformes i samspil med de eksisterende træer, byggeri og pailloner. I bygningens midte på akse med Tiolis hoedallé er der adgang fra både gade- og haesiden, og indendige trapper gier adgang til alle etager, inklusie tagterrassen. I fase 2 nedlægges indgangen oerfor Hoedbanegården, og der etableres en ny indgang i den sydlige del af Bernstorffsgade. Mellem Bernstorffsgade og Bjergrutsjebanen findes Smøgen, som i en ny form il blie integreret i det nye byggeri. Fase 1. Fortoet foran Hoedindgangen mod Vesterbrogade forentes ikke at blie udidet i det omfang, det er ist på tegningen. Projekt for strækningen fra Rådhuspladsen til Bernstorffsgade skal koordineres med DI. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

10 Startredegørelse "Tioli" Stueplan af fase 1. Anendelse. Tioli Kanten indrettes med enheder i mange forskellige størrelser med cafeer, restauranter, butikker og sericeydelser med ægt på det unikke, kalitetsprægede og originale inden for hert område, og skal dermed skabe opleelser for gæsterne i tråd med traditionerne i Tioli. Arealer. Det eksisterende bruttoetageareal for lokalplanområdet udgør ca m², heraf ries ca m² og nybygges ca m². Det nye bruttoetageareal udgør således ca m² inkl. ekskl. bebyggelse. Fase 1 udgør m² (inklusie eksisterende byggeri) heraf m² til butikker. Fase 2 udgør m² (inklusie eksisterende byggeri) heraf m² til butikker. Parkering. P-pladser indarbejdes i fase 2. Bæredygtighed. Der arbejdes med en række tiltag og ideer til at skåne miljøet og reducere energiforbruget. De trekantsinddelte konstruktioner udfyldes af energiglas, der både skærmer for solen og isolerer bygningen. Der er naturlig entilation, geotermisk arme og afkøling, opsamling af regnand og afkøling ed fordampning. Herudoer tages hensyn til og sikres tiltag mod støjbelastningen fra Vesterbrogade, Tietgensgade og Bernstorffsgade. 10 Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

11 Startredegørelse "Tioli" Taghaer, horfra man både kan se ud oer byen og Tioli-haen. Omlægning af Bernstorffsgade I forbindelse med projektet for Tioli Kanten har Tioli som intention tilkendegiet, at de ønsker en udidelse af fortoet i Bernstorffsgade samt, at udidelsen af fortoet er en forudsætning for etablering af Tioli Kanten. Bernstorffsgade fik sin nuærende udformning i 2001, hor Københans Kommune i samarbejde med Hoedstadens Udiklingsråd ombyggede gaden for at etablere den nuærende busterminal. Hensigten med projektet ar at samle alle busstoppesteder omkring en bus-ø tæt på Hoedbanegårdens sideindgang. Denne nuærende udformning og placering af busterminalen sikrer, at der er god forbindelse til Hoedbanegården for passagerer både i nord og sydgående retning. Forholdene for skift mellem buslinier er gode. En ulempe ed den nuærende løsning er dog, at busser i nordgående retning skal krydse de to sydgående kørespor. Dette sinker både busser og biler. Det er Tiolis opfattelse, at det nuærende forto ikke har en bredde, der tilgodeser de mange nuærende fodgængere samt muliggør, at der skabes yderligere aktiitet i området. Tioli har i den forbindelse udarbejdet to skitseforslag, der illustrerer, hordan Bernstorffsgade kan omlægges, så der generelt skabes bredere fortoe. Skitserne iser, at det er muligt at øge bredden med mellem 2 og 3 meter langs Tioli, så fortoet i alt blier mellem 5,5 og 7 meter. Herudoer kan tillægges den åbne arkade på Tiolis egen matrikel. Skitseforslag 1. Busstoppestederne placeres i kørselsretningen i her sin side af Bernstorffsgade efter fodgængerfeltet mellem Tioli og Hoedbanegården. Taxiholdepladserne forøges og placeres på indersiden af busstoppestedet i banegårdssiden, og Bornholmerbussen placeres før fodgængerfeltet i banegårdssiden. Skitseforslag 2. Busstoppestederne placeres i her sin side af Bernstorffsgade. I kørselsretning mod Tietgensgade placeres stoppestedet som i skitseforslag 1. I Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli" 11

12 Startredegørelse "Tioli" modsat retning etableres stoppestedet både før og efter fodgængerfeltet. Taxiholdepladsens placering fastholdes, men antallet af pladser reduceres. Bornholmerbussen placeres ed stoppestedet nærmest Tietgensgade. Fælles for de to skitseforslag er, at bus-øen nedlægges, at de nordgående busser flyttes oer langs Tiolis facade, at kapaciteten for biler opretholdes, at forholdene for cyklister og fodgængere forbedres. I skitseforslag 1 blier der lidt flere taxiholdepladser, mens der i skitseforslag 2 blier lidt færre. Etablering af bredere fortoe i Bernstorffsgade il, som det er skitseret af Tioli, betyde at bussernes fremkommelighed blier bedre, da busser i nordgående retning ikke skal krydse to modsatrettede ognbaner på ej ind og ud af stoppestedet. Busser i denne retning il sandsynligis spare 1-2 minutter i køretid. For buspassagererne il flytning af stoppestederne medføre, at de der skifter mellem busser, der kører i forskellig retning, skal krydse Bernstorffsgade med de gener, der er forbundet med dette. Det samme gælder for passagerer, der skifter mellem tog og busser i nordgående retning. I forbindelse med udarbejdelsen af skitseforslagene har Tioli haft dialog med MOVIA og DSB. Ifølge Tioli har MOVIA og DSB tilkendegiet, at de ser oerordnet positit på projektet. Ifølge Tioli har MOVIA ikke anført, at de krydsende buspassagerer ar et problem. Det er foraltningens opfattelse, at de forbedringer, der kan opnås for fodgængere generelt i området, opejer de problemer, der kan oplees ed skift mellem buslinier. I forbindelse med det idere arbejde med udarbejdelse af forslaget til lokalplan il mulighederne for omlægning af Bernstorffsgade blie yderligere belyst i samarbejde mellem MOVIA, DSB, Tioli og Københans Kommune. Projekter i området Industriens Hus. DI har anmodet om at få udarbejdet lokalplan for udidelse af Industriens Hus. Arbejdet er igangsat og startredegørelsen er p.t. i intern høring, horefter der udarbejdes forslag til lokalplan, som forentes at blie forelagt Teknik- og Miljøudalget primo Det er oplyst, at Tioli og DI arbejder sammen med henblik at kunne urdere en samlet helhed for de to projekter. Der skal f.eks. afleeres en model, hor både Industriens Hus og Tioli Kanten er indarbejdet, således at Vesterbrogade kan ses i hele sin længde med begge projekter. Projektet for Industriens Hus. 12 Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

13 Alternati 1 Mulig plac. af træer 1:1000 Startredegørelse for "Tioli" 13 Bernstorffsgade, eksisterende forhold Vesterbrogade Københans Kommune Perroner Bernstorffsgade, omlægning Skitseforslag 2 Taxa Taxi Vesterbrogade 6,3 Mulig plac. af træer Taxa Perroner Heller Cykelbane Cykelsti Forto Kørebane Var. Var. 5,0 6,3 Hoedbanegården 6,3 Mulig plac. af træer Taxa Perroner Heller Cykelbane Cykelsti Forto Kørebane COWI A/S, MSD P C-1 1:1000 Alternati COWI A/S, MSD P C-1 1:1000 Alternati 2 Tioli Hoedbanegården Var. Var. 5,2 0,8 Tioli Hoedbanegården 5,0 6,3 Var. 5,5 Nord 1,0 5,5 Tietgensgade Bernstorffsgade, omlægning Skitseforslag 1 Vesterbrogade Var. 2,65 5,5 5,5 2,65 5,5 Tietgensgade Tioli Startredegørelse "Tioli" Tietgensgade 5,5 1,0 Kørebane Forto Cykelsti Cykelbane Heller COWI A/S, MSD P C-1

14 Startredegørelse "Tioli" Metropolzoneprojektet. Metropolzonen defineres som området mellem Rådhuspladsen, Hoedbanegården, Sankt Jørgens Sø og hanefronten ed Kalebod Brygge. Baggrunden for igangsætningen af projektet ar et beho for dels at koordinere en række udiklingsinitiatier, dels helt oerordnet at gennemtænke og udikle området, således at der kan skabes et sammenhængende og elfungerende byområde funktionelt, trafikalt og opleelsesmæssigt. Projektet har indeholdt en række dialogaktiiteter med områdets interessenter og afholdelse af en international idéopgae, der ga bud på isioner og udiklingsstrategier for Metropolzonen. Flere af forslagene pegede på en omdannelse af Tiolis facade mod Bernstorffsgade for at skabe et mere aktit byli. Planforhold og andre bestemmelser Strøggadelokalplan. I strøggadelokalplan nr. 178, Vesterbrogade, som har til formål at sikre, at facadeejendommene langs Vesterbrogade opretholdes til publikumsorienterende sericeerher, er Tioli ikke medtaget. Årsagen hertil er, at Tioli i kommuneplanen er fastlagt som et område til offentlige formål. Naboejendommen Industriens Hus er medtaget i strøggadelokalplanen. Skødeseritut. Tioligrunden er omfattet af en skødeseritut, som er tinglyst den 22. juni 1992, samtidig med det endelige skøde. Der kan i dag på grunden i henhold til skødet opføres et bebygget areal på i alt m². Desuden fastlægger seritutten anendelsen til: "... en forlystelsespark beregnet på det store almindelige publikum, og til at forandringer og tilpasninger af underholdningsbegrebet, som fremtiden il byde på, sker med passende hensyntagen til Tioli s fortid og hidtidige udikling, således at haens sjældne kombination af kulturformidling og bred folkelig underholdningstradition på kommercielt grundlag, der har giet Kjøbenhans Sommer-Tioli internationalt renommé som forlystelsesirksomhed, fastholdes". Fredninger. I 1959 ble der rejst en fredningssag for københanske parker m.., herunder Tioli. På den baggrund kunne der principielt ikke bygges eller foretages æsentlige ændringer i Tioli uden en forudgående dispensation fra Fredningsnænet. Med den sidste ændring af Naturbeskyttelsesloen bortfaldt denne rejsning ed udgangen af 2005, og Tioli er nu underlagt almindelig logining for byggeri. Pantomimeteatret er som den eneste bygning fredet. Søen er med de nærmere omgielserne fredet som fortidsminde og omfattet af Naturbeskyttelsesloen. Det ørige oldterræn betragtes som et jorddækket fortidsminde, og der skal inden der iærksættes grae- eller anlægsarbejder træffes aftale om arkæologisk tilsyn. Kommuneplan. Lokalplanforslaget il ære i oerensstemmelse med Kommuneplan Lokalplanområdet udlægges til et S2-område med en *- bemærkning om, at den maksimale bebyggelsesprocent er 225. Lokalplanforslaget kan edtages endeligt i forbindelse med den endelige edtagelse af Kommuneplan Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

15 Startredegørelse "Tioli" Arkitektonisk og byplanmæssig urdering Arkitektonisk urdering. Projektets hoedidé består mod gaden af én lang mur, der er opbygget af skråtstillede glasflader i et rumligt krystallinsk mønster. Muren strækker sig fra Industriens Hus, langs Vesterbrogade og Bernstorffsgade til lige efter Tiolis Koncertsal. Idéen kan beskries som en tolkning af det oprindelige udtryk Tioli hade, en fritliggende forlystelse udenfor byen. Den helt store geinst i projektet er en ny arkitektonisk udformning, der både tilgodeser den landskabelige og den bymæssige sammenhæng. Højderne og proportionerne er efter foraltningens urdering fint tilpasset den eksisterende bygningsmasse og respekterer ia tilbagetrækninger de eksisterende bygninger trods et radikalt anderledes arkitektonisk formsprog. Det nogle steder meget ekspressie formsprog i form af inklinger og udkragninger kræer en udidelse af fortoet, der kan modtage ariationerne. Tiolis nuærende facader kan opfattes som tilfældigt placeret i en tilfældig udformning. Forslaget til en ny randbebyggelse gør op med denne opfattelse, og samler kræfterne om en på samme tid stor fælles iscenesættelse af tidligere tiders tilfældigheder i en sammenhængende arkitektonisk komposition. Grundtonen er den leende glasfacade, der successit afbrydes og respekterer historiske bygninger, Hoedindgangen, Nimb, Bernstorffs og Koncertsalen, der alle skal ses som genkendelige ariationer oer grundtemaet. Glasfacaden har klare referencer til Tiolis arkitekturhistorie, glasset og stålet, det spejlende, transparante og translucente samt ikke mindst det fine tema om en mur med noget inde bag ed. De bedste bygninger i Tioli arbejder netop med glas i form af gennemsigtighed og spejlinger, eksempelis restauranter, forlystelser, boder og ikke mindst Glassalen. Glasfacaden mod gaden tilfører området et opleelsesløft, og det il blie et tilskud, at der på beidst udalgte steder er muligheder for at få et kik ind til Tiolihaen. Hered beholdes fornemmelsen af den hemmelige hae. Modsat gadefacaden er haefacaden udformet i et lukket materiale med terrassering. Facaderne forholder sig akkurat til det rum de knytter sig til. Inden i bygningen mødes disse facader og knyttes sammen af etagedækkene, som allerede fra 1. sal spænder hele ejen mellem haen og gaden. Bygningen oerstiger ikke de nuærende generelle bygningshøjder, og højden il dermed, herken fra haens rum eller byens rum blie dominerende og monumental. I det idere udiklingsarbejde er det æsentligt at beskrie den arkitektoniske balance mellem den nye facade og de eksisterende bearingsærdige bygninger. Målet må ære en række af frem- og tilbagetrækninger, rytme og pause i irkemidlerne i et symbiotisk samspil, hor både det eksisterende og det nye løftes op på et endnu højere arkitektonisk nieau. Mod haen står der flere gamle store solitære træer. De bør beares og tilpasses projektet. Dette er ikke et nyt fænomen for Tioli og er med til at gie publikum en fornemmelse af det lette og flygtige og underfundige. Adgangsforholdene il blie forbedrede ed at flytte indgangen ed Hoedbanegården til hjørnet ed Tietgensgade. Her il bygningen kunne åbnes, og der kan udformes en plads omkring indgangen. Det er også en kalitet, at fortoet tilfø- Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli" 15

16 Startredegørelse "Tioli" jes udidelser i form af åbninger i bebyggelsen, arkader og lignende, der sikrer en attrakti fodgængerpassage langs Tioli. Arkaden. Byplanmæssig urdering. Oerordnet indgår Tioli i Metropolzonen og er en af aktørerne. Der er i Metropolzoneprojektet fokus på, at bydelen får højere kalitet i byrummene, flere opleelser for både københanere og byens gæster og samtidig er et ærdigt isitkort. Ved at indrette gaderummet på fodgængernes præmisser og forøge den brugsmæssige kalitet med f.eks. opholdsmuligheder og aktie/åbne stueetager kan der skabes et bedre og mere alsidigt byli. Metropolzoneprojektet koordinerer en række udiklingsinitiatier og arbejder på at skabe et mere sammenhængende og elfungerende byområde både funktionelt, trafikalt og opleelsesmæssigt. Omkring Tioli arbejdes der f.eks. med at etablere en Kulturakse langs Tietgensgade, hor kulturinstitutionerne indgår i et samarbejde om at bruge byrummene mere aktit. Kalebod Brygge udikles fortsat og Bernstorffsgade il forsat ære en central forbindelse dertil. Til den nye Metrocityring etableres der en station i Stampesgade, som også il øge fodgængertrafikken i området. Tioli Kanten il bidrage positit til denne udikling, hor den brugsmæssige kalitet efter omlægning af Bernstorffsgade med et bredere forto il blie styrket. De åbne og aktie facader gier flere opleelser med mulighed for ophold og nye mødesteder. Flytningen af Hoedbaneindgangen il også bidrage positit, da et aktit knudepunkt flyttes mod Kulturaksen, som dermed styrkes, samtidig med at der med den ny placering er mulighed for at udarbejde en plads, så Tiolis gæster får et attraktit mødested og ikke presses ud på cykelstien. Der er udarbejdet en helhedsanalyse, der redegør for de byrumsmæssige og trafikale forhold i Metropolzonen og sammenhængen med den ørige by. Om Vesterbrogade konkluderes det i analysen, at der dagligt færdes 3 gange så mange fodgængere som biler. Strækningen bruges primært som gennemgangszone og de mange fodgængere tilbydes ikke ophold eller andre bylisaktiiteter. Der er altså et stort potentiale i at opgradere denne igtige forbindelse gennem byen. I forbindelse med udidelsen af Industriens Hus skal fortoet også omlægges, og der skal koordineres et projekt med Tioli omkring Tiolis hoedindgang. Med denne omlægning med forbedrede passagemuligheder for fodgængere il Tioli få en forstærket kontakt til den cityprægede del af byen, herunder Rådhuspladsen og de historiske bydele. Som et af de mest fodgængerbenyttede områder i byen, er det at skabe bedre sammenhæng og bedre forbindelser med til at styrke det samlede fodgængernetærk. I dag har Tioli ingen parkeringspladser, men ligger meget stationsnært med let adgang til hoedbanen og de kommende metrostop på henholdsis Rådhuspladsen og bag Hoedbanegården. Problematikken omkring parkeringspladser il blie løst i fase Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

17 Startredegørelse "Tioli" Intentioner i lokalplanen Hoedformålet med lokalplanen er: - At områdets anendelse fastlægges til rekreatie formål som forlystelsespark med publikumsorienterede sericeerher som restauranter, cafeer, hotel, butikker, kulturelle aktiiteter, kontorer, administration og lignende, som er forenelige med Tiolis karakter som forlystelsespark. I forbindelse med opførelsen af Tioli Kanten il der blie lagt ægt på: - At nybyggeri udformes i samspil med eksisterende og bearingsærdig bebyggelse ud fra oerordnede arkitektoniske ideer. Projektet udformes og indrettes med funktioner, der kan fungere i et samspil med haens eksisterende funktioner. Haens æstetik, rumlige kaliteter og traditioner indarbejdes i Tioli Kanten for at sikre, at haen fortsat har en bred appel og henender sig til den brede befolkning. - At bebyggelsen som helhed får en arkitektonisk høj kalitet og en åben transparant karakter mod gaden, som gier det store bygningsolumen lethed. Stueetagens etageareal udnyttes til publikumsorienterede funktioner med åbne facader, og dermed bidrager til til byliet i området. Mod haen skal facaden indgå i samspil med Tiolis eksisterende kaliteter. - At der skal arbejdes med den ind- og udendige belysning, så bygningen indpasses i gadebilledet. - At Tioli Kanten i alg af materiale, teknologi og indretning fremstår som fornem eksponent for had, der kan præsteres inden for miljø- og energimæssigt bæredygtigt byggeri. - At projektet udføres i henhold til Københans Kommunes retningslinjer om miljøorienteret byggeri. - At Bernstorffsgade omlægges, så byliet og arkitekturens formsprog tilgodeses, samtidig med at der opnås en tilfredsstillende trafikal løsning både for den priate og offentlige transport samt cykler og gående. Arealet langs Vesterbrogade bearbejdes, så der opnås en samlet helhed mellem DI's projekt for Industriens Hus og Tioli. - At det skal ære muligt at færdes som fodgænger på en sikker, tryg og behagelig måde. Det skal ære muligt at gøre ophold og mødes. Det skal ære muligt at oplee et arieret byli baseret på kalitetstilbud med urban karakter. - At der i fase 2 findes en løsning på p-pladsproblematikken. Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli" 17

18 Startredegørelse "Tioli" 18 Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli"

19 Startredegørelse "Tioli" Københans Kommune Startredegørelse for "Tioli" 19

20

"TIVOLI" Startredegørelse. Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag "Tivoli"

TIVOLI Startredegørelse. Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag Tivoli "TIVOLI" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag "Tioli" Startredegørelse "Tioli" Luftfoto af området set fra est (JW Luftfoto oktober 2008). Baggrund

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. december 2010 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse.

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse. Teknik- og Miljø Anne-Mette Lade 11.11.2014/18.11.2014 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på hjørnet af Sølystvej/Borgergade Områdets bebyggelse skal fremtræde som en parkbebyggelse i et åbent grønt

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag TEKNISK NOTAT 15. december 2014 LBP/SSN Udarbejdet af Via Trafik for Københavns Kommune december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Projektbeskrivelse...

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA LATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Hensyn til de erhvervsdrivende er vigtig, men det skaber problemer, når handlende krydser

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE matrikel 1m IDÉOPLÆG VEDR BOLIGER PÅ GLYNGØRE HAVN På adressen: Havnen 2 Glyngøre 7870 Roslev 1 Baggrund På nuværende tidspunkt ligger en hvid murstensbygning

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Konstruktive nyheder November 2012

Konstruktive nyheder November 2012 Konstruktie nyheder Noember 2012 Baggrund for dette Journalistiske laboratorium Et journalistisk laboratorium (J-lab) har til hensigt at udforske og udikle et nyt journalistisk ærktøj, irkemiddel eller

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

05-05-2009. Indstilling om endelig vedtagelse af lokalplan Industriens Hus. Sagsnr. 2009-52135

05-05-2009. Indstilling om endelig vedtagelse af lokalplan Industriens Hus. Sagsnr. 2009-52135 Indstilling om endelig vedtagelse af lokalplan Industriens Hus Redegørelse for synspunkter modtaget i høringsperioden og Center for Bydesigns bemærkninger hertil Forvaltningen har i høringsperioden modtaget

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.037 for et område ved Østergade i Nørresundby Aalborg Byråd godkendte den 11.

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2014 Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 984 Etageboligbebyggelse

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 3 For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer

RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer INDHOLD INDLEDNING 2 Kort over området RIALTO TEATRET I DAG 3 Eksisterende forhold MODEL A 6 Beskrivelse Volumenstudier Referencebilleder MODEL B 9 Beskrivelse

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Bilag 1 "FALCKHUSET" Startredegørelse. Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Falckhuset"

Bilag 1 FALCKHUSET Startredegørelse. Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan Falckhuset Bilag 1 "FALCKHUSET" Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Falckhuset" Luftfoto af lokalplanområdet med nærmeste omgivelser (JW Luftfoto oktober 2008) 2

Læs mere

Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr for butik og boliger ved Blovstrød Kro

Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr for butik og boliger ved Blovstrød Kro NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-132 for butik og boliger

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

"HJØRRINGGADE" Startredegørelse

HJØRRINGGADE Startredegørelse "HJØRRINGGADE" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg til lokalplan nr. 306 "Hjørringgade" KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 2 Startredegørelse

Læs mere