Åbne postlister fra maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbne postlister fra maj 2013"

Transkript

1 Åbne postlister fra maj Center for Teknik og Miljø Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Status og faglig vurdering af runderingen på Grønholt Skydebane jecr LAB nr (Mikroforureninger fra Ravnshøj Vandværk) er færdiganalyseret paae LAB nr (Normal kontrol fra Ravnshøj Vandværk) er færdiganalyseret paae LAB nr (Mikroforureninger fra Ravnshøj Vandværk) er færdiganalyseret paae færdigmelding kloak lyngstien evlo Ønsker til fremtidig afgrænsning af genbrugsplads jebn NMK Vandindvindingstilladelse paae de to 3 sager på Søholtvej msak Tinglyst deklaration tihj Starholmvej... Sigteprøver lacm Dræning på Søholtvej - SKMBT_C msak Anmeldelse af olietank prsi 10633

2 Fuldmagt/Accept alja VS: Brev fra Grundejerforeningen Store Vangen, vedr. vejvedligehold joaa Bunden er støbt - overvejer nyt nedsivningsanlæg makl Skiveren SUOS VS: Vedr. byggesag Daphnesvej, Skagen heer Supplerende Tegningsmateriale chaa Ansøgning evlo Vedr lukning af Gittesvej tovi Olietank fjernet prsi Kvittering fra ansøger chaa Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank locr Geoteknisk rapport samt rapport af jordprøver prsi (050209) Ang. modtagelse af ansøgning fra Ålbæk FDF JEHO BRN's bemærkninger tava 5306

3 (030109) Ansøgning om byggetilladelse JEHO Byggelovsklage - Påbud stmo (080208) Forhåndsforespørgsel JEHO Tilsyn efter opringning om fluer ibni Fakta - Grundtvigsvej, Elling, Frederikshavn - Færdigmelding af regnvands faskine lacm Høring fra Kystdirektoratet vedr. strand- og kystfodring anmh Supplerende tegninger fra Trigon chaa Mail fra landinspektør vedr. betingelser om deklarationer libr Fwd: Billeder hus svineri _ joaa (250409) Nyt forslag til ny facade JEHO Statsforvaltningen Nordjylland hhbj Rapport AR-13-CA vedr. Ud for solsbækhytten, Flakvej St paae Rapport AR-13-CA vedr. Sønderklit- Lyngså(BF) St paae Rapport AR-13-CA vedr. Store Nørreklit St paae Lift ud for Søndergade, 9300 Sæby mome Rapport AR-13-CA vedr. Sæby Folkeferie(BF) St (BF) paae 59

4 Rapport AR-13-CA vedr. Hedebo Camping(BF) St (BF) paae Rapport AR-13-CA vedr. St Haldbjerg-Vangen.100m.S.grøft paae Rapport AR-13-CA vedr. Vorså Dæmning Ved Sandbanke St paae (060309) Information ang. videresendt mail JEHO sagsnummer: 09/20832 dok.nr. 9134/13, Hindbærvej, Aalbæk tovi (060309) Information ang. videresendt mail JEHO ansøgning om matrikulær sag - jnr groen laen Glas på vejen joaa Reviderede tegninger og supplerende oplysninger fra ark chaa 145 Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Dit høringssvar er modtaget af Naturstyrelsen kihm SV: Udstykning af 3 parceller, Frederikshavn mome Typegodkendelse på bundfældningstank Mail fra kloakmester makl VS: Tilsynsmyndigheds/verifikators udtalelse til grønt regnskab jecr 5023

5 VS: Tilsynsmyndigheds/verifikators udtalelse til grønt regnskab jecr VS: Tilsynsmyndigheds/verifikators udtalelse til grønt regnskab jecr Ansøgning.pdf evlo modtaget rev. situations/plantegning alja Principsnit.pdf evlo Målsat plan.pdf evlo Møbleret plan.pdf evlo Målsatte facadar.pdf evlo Facader.pdf evlo Situationsplan.pdf evlo Tilbud om byggeskadeforsikring evlo Ansøgning.pdf evlo Grønt regnskab - Spildevandsprøver jecr Grønt regnskab miljøberetning jecr VS: Til Brandchefen - BRANDCHEF Sæby - Frederikshavn - Skagen elol Tillykke med Blå Flag.pdf Tildeling af Blå Flag hlau 10403

6 SV - Skagerak Pelagic: Vedrørende indberetning grønt regnskab for P- Nummer jecr Reguleringssag: Rørlægning af vandløb ved Krogsdamvej, 9352 Dybvad marn markplaner delvis skanning pdf msak olietank fjernet prsi pdf msak Solcelleanlæg opstalt pdf tihj pdf msak SV: solcelleanlæg på Rydalvej, 9900 Frederikshavn mail med yderligere oplysninger tihj pdf msak pdf msak pdf msak pdf msak markplaner msak Færdigmelding lacm klage rami 8104

7 Vedr. olietank prsi Re: SV: SV: SV: motionsløb grenen, ny revideret fil akbt Re: SV: SV: motionsløb grenen, ny revideret fil akbt Tilbygning - Cykelskur-Garage.pdf evlo Fremtidige forhold - Snit E-E.pdf evlo Fremtidige forhold - Gulvplan for bygning 2.pdf evlo Ansøgning evlo Anmeldelse af olietank prsi Ansøgning evlo Re: mountainbike rute Sæbygård Skov akbt VS: Merkurvej chaa Re: MTB Sæbygård Skov akbt Anmeldelse af olietank prsi sags nr. 13/ Olietank Møllevang, Skagen locr sags nr. 13/ locr VS: Borgeronline - Jordflytning, anmeld prsi 10548

8 Byggeansøgning og fuldmagt alja Tegninger.pdf evlo Fuldmagt.pdf evlo Ansøgning evlo Anmeldelse af jordflytning prsi Registrering af elvarme vije Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg ibni Ordrebekræftelse på etablering af 2 stk. kviste kejn Forespørgsel fra arkitekt chaa Supplerende snittegninger stmo Rettelse til BBR vije Tilrettet påtegning laen Supplerende tegninger heer Re: Principiel ansøgning på Hornverket rami Mobilisering på Hornverket rami Straks indberetning af overskridelse jebn 954

9 Supplerende materiale evlo Færdigmelding med sanitetsmestererklæring gihe Besked fra Ejer.pdf -"tegning kommer snart" JEHO (100209) Mail fra ejer om ansøgning om opførelse af smedejernshegn.pdf JEHO (100209) sag bedes oprettet i Acadre.pdf JEHO Anmeldelseskvittering krkl Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank pdf locr Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank hamo Stien fra Bangsbostrand langs havet shob Meddelelse om eksisterende tank locr Ejer matrikel 96e, Den Vestlige Del Hals, Læsø msak 10239

10 SV: Afledning fra parkeringsplads, 9990 Skagen hemu Ansøgning om afspærring vedr. vejfest - Peder skrams Vej tovi VS: Støj fra Super Brugsen Sæby hemu Suppl. oplysninger fra ejer.docx libr Suppl. oplysninger fra ejer libr Aktindsigt cakr VS: byggesag i Skagen - Frederikshavns Komm. 24. maj.doc heer VS: byggesag i Skagen heer Visualisering chaa Supplerende byggeansøgning chaa Model chaa Ansøgning om forlængelse af skorsten chaa SV: Automatisk svar libr Visualisering af ny skorsten chaa Supplerende byggeansøgning chaa Ansøgning om forlængelse af skorsten chaa 10995

11 SV: solcelleanlæg, 9300 Sæby tihj Brev - Nordjylland Rundt den 15. juni.docx mome Rutebeskrivelse - Nordjylland Rundt den 15. juni.pdf mome Rutekort - Nordjylland Rundt den 15. juni.pdf mome Ansøgning vedr. afholdelse af motionscykelløbet: Nordjylland Rundt den 15. juni mome Zoneopdeling shob BBR- meddelelse jaiv Ejers oplysning omkring højde af udhus libr IB09666, Ravnshøj Ældreboliger, Afd Inspektionsrapport pdf elol IB09666, Ravnshøj Ældreboliger, Afd Inspektionsrapport elol IB05327, Skagens Museum's Administration - Inspektionsrapport elol IB05327, Skagens Museum's Administration - Inspektionsrapport elol IB01968, Skagen Museum - Inspektionsrapport pdf elol IB01968, Skagen Museum - Inspektionsrapport elol sagsnr. 13/ laly 7502

12 GODKENDT FØRSTEINSPEKTION ABA Rapport, Børnehuset Håndbæk elol BEHOLDERKONTROL mine BEHOLDERKONTROL - år m mine BEHOLDERKONTROL ibni BEHOLDERKONTROL ibni LAB nr (Døgnprøve fra Nielsens Fiskeeksport A/S) er færdiganalyseret rami 6138 Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr VS: Retablering - Forespørgsel om retablering af arealet mome Oplysninger om olietank locr Aktindsigt chlr Færdigmelding modtaget, samt erklæring vedrørende teknisk dokumentation.pdf Fra byggesag - Færdigmelding af nedsivningsanlæg gihe VS: Opfølgende orientering om konsekvenserne ved ophævelsen af de statslige vandplaner kihm VS: - Underretning efter jordforureningslovens lacm 9623

13 VS: - Afgravning af forurenet jord på - det videre forløb hemu VS: - Afgravning af forurenet jord på - det videre forløb hemu VS: -Redningskran ude af drift elol Orientering om udvidelse af vejnettet for modulvogntog.pdf -orienterer om udvidelse af rute 40 til Skagen mome VS: Orientering om udvidelse af vejnettet for modulvogntog mome ønsker kopi af sagsmateriale libr Ansøgning om tilladelse til arrangement mome hermed den sidste mail til mine SV: Velfærdsudvidelse 19 c på - 5 af mine SV: Velfærdsudvidelse 19 c på mine SV: Velfærdsudvidelse 19 c på mine SV: Velfærdsudvidelse 19 c på - Højdekurver.pdf mine SV: Velfærdsudvidelse 19 c på mine SV: Velfærdsudvidelse 19 c på - Byggeanmeldelse.pdf mine SV: Kommunernes_datavask_i_WinRIS gihe Ejer ønsker fortsat jordvarme jast 7684

14 Overholdelse af 7 meter reglen Ny placering af sommerhus fremsendt af gihe Strandfodring og kystnær fodring ved - -screeningsskema og notat fra akbt Dampe, levering mv mett Byggeansøgning Byggeansøgning med underskrift.pdf evlo Byggeansøgning - (99)3.03 Facader.pdf evlo Byggeansøgning - (99)3.02 Snit.pdf evlo Byggeansøgning - (99)3.01 Plan.pdf evlo Byggeansøgning - (99)1.01 Situationsplan.pdf evlo Byggeansøgning - (12)4.01 Punktfundament - skitse.pdf evlo Byggeansøgning evlo Bemærkninger fra chaa informerer om at der er lavet tiltag, jebn Annoncekorrektur mmkr fra annonce - Annoncen er klar til godkendelse mmkr Vedr. olietank prsi 9951

15 færdigmelding med manglende underskrift VS: - færdigmelding heer Olietank på prsi Supplerende ansøgningsmateriale : - SV: Anmeldelse om byggearbejde Matrikelnr. - Supplerende ansøgningsmateriale heer Færdigmelding med Sanitets- og Kloakmestererklæring mady ventilationsprojekt alja ansøgning om ændring af projekt VS: Tilbygning til - ansøgning om ændring af projekt heer IB01625, - Inspektionsrapport elol Svar fra - Suppl. oplysninger vedr. anvendelsen stmo VS: - byggetilladelse.pdf evlo VS: Byggeansøgning evlo Kvittering - Re: Støj fra - Mail fra hemu Revideret tegning - Ny taghældning, doaa olietank prsi Meddelelse om eksisterende tanke locr Vedr. Orientering om - Billede0063.jpg evlo 10350

16 Vedr. Orientering om evlo Vedr. Orientering om - kombiskilt - farveopstalt.pdf evlo Vedr. Orientering om - Skrivelse orientering pdf evlo Vedr. Orientering om - PB JPG evlo Vedr. Orientering om evlo Rev. referat af gennemgangsmøde alja VVS-Installationsattest slangevindere, alja partshøring retur u. bemærkning alja Anmeldelse af olietank prsi Borgeronline - Ansøgning om jordvarmeanlæg jast Affaldsstativer til jama Statiske beregninger.pdf icbp Snit AA.pdf icbp Snit BB.pdf icbp Situationsplan.pdf icbp Grundplan.pdf icbp 12938

17 Facader - Vinduesoversigt.pdf icbp Energimærkningsrapport.pdf icbp Byggeskadeforsikring.pdf icbp Færdigmelding med Sanitets- og Kloakmestererklæring icbp VS: - Afgravning af forurenet jord på - det videre forløb hemu Ansøgning om udskiftning af tag til vije Hastighedskontrol på - Svar fra rlbr planer og facader JEHO Anmeldelse af villatanke jebn Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank locr Reviderede tegninger fra ejer stmo Anmeldelse af olietank prsi Færdigmelding stmo Supplerende materiale jaiv 7647

18 Godkendelse fra rivi VS: Opstarts og ledningsejermøde, - Info fra jaol Til godkendelse - deles med mine SV: Opstarts og ledningsejermøde, - - ikke varmeledninger i området jaol Anmeldelse af jordflytning prsi (180779,nov.09) 10 stk. Bygningstegninger.pdf JEHO Anmeldelse af jordflytning prsi (November 09) 3 stk. bygningstegninger.pdf JEHO Olietank - IMG.jpg locr Olietank locr (120811) Etageareal-beregning.pdf JEHO vedr _v1_ERHVERVSBYGGERI, TILBYGNING(1) evlo vedr. beskrivelse af byggeri evlo Skur_ pdf libr Beskrivelse af byggeri libr LAB nr (Dagprøve fra -) er færdiganalyseret jecr 828

19 LAB nr (Døgnprøve fra -) er færdiganalyseret jebn LAB nr (Dagprøve fra -) er færdiganalyseret jecr Byggesag heer SV: 2. Udkast til Tilladelse til direkte udledning af renset filterskyllevand fra - Ændringsforslag gihe Sagen i bero cakr Byggeanmeldelse evlo Byggeanmeldelse evlo VS: Dokumentation loftlemme alja Referat af gennemgangsmøde alja 8776 Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Telefonnotat - Beskyttelseszone makl Byggeanmeldelse evlo Byggeanmeldelse evlo Installatørerklæring til alja 8776

20 Bassinrapport vedr. -, maj paae flugtvejsplan - endelig - plan alja energimærkning alja trykprøvningstest alja Olietank prsi VS: - [Sagsnr.:07/11989] - [Dok.nr.: 1-7] - _v1_erhvervsbyggeri, TILBYGNING(1) jaiv VS: - [Sagsnr.:07/11989] - [Dok.nr.: 1-7] jaiv VS: lokaleindretning jaiv VS: - kvitterer for oplysninger om aktivitet på jaiv VS: - G116.pdf jaiv VS: - MX-5112N_0522_ pdf jaiv VS: - MX-5112N_0521_ pdf jaiv VS: - Kort over jaiv VS: spørgsmål vedr. byggetilladelse jaiv olietank prsi Anmodning om aktindsigt pemu 10249

21 Rute for arrangement mome godkendelse af udstykning alja SV: Rute for arrangement mome Anmodning om aktindsigt bibe Re: SV: Cykelløb mome RE: Vedr. miljøtilsyn på lape Supplerende arkivgennemgang på lokalitet lape VS: Forespørgsel vedrørende "Bekendtgørelse om standsning og parkering i Frederikshavn Kommune" tovi Vedr. miljøtilsyn på lape VS: - [Sagsnr.:07/11989] - [Dok.nr.: 1-7] - 1_ERHVERVSBYGGERI, TILBYGNING(1) evlo VS: - [Sagsnr.:07/11989] - [Dok.nr.: 1-7] evlo overskridelse TOC jebn SV: - carport - anmodning om terrænkoter gihe Anmeldelse til udskiftning af antenner og opsætning af en ny antenne på eksisterende mast - byggeanmeldelse m bilag.pdf evlo evlo Anmeldelse til udskiftning af antenner og opsætning af en ny antenne på

22 eksisterende mast Mail fra ansøger vedr. anmodning om supplerende oplysninger doaa VS: SV: VS: Spørgsmål om dispensation fra Byplanvedtægt evlo VS: SV: VS: Spørgsmål om dispensation fra Byplanvedtægt evlo VS: SV: VS: Spørgsmål om dispensation fra Byplanvedtægt evlo Færdigmelding - S35C pdf alja Færdigmelding med Sanitets- og Kloakmestererklæring alja VS: Den grundvandsansvarlige - information vedr. indberetning af status for boringer paae Færdigmelding med Sanitetsmester erklæring chaa SV: Byggetilladelse og godkendte bilag til opførelse af - Kvittering for modtagelse gihe Tilbagemelding på indkomne bemærkninger chaa VS: Revideret udstykningsplan - rev_udstykningsplan_m_luftfoto.pdf laen VS: Revideret udstykningsplan - rev_udstykningsplan.pdf laen VS: Revideret udstykningsplan laen VS: Revideret udstykningsplan rev_udstykningsplan_m_luftfoto.pdf laen 4918

23 VS: Revideret udstykningsplan - rev_udstykningsplan.pdf laen VS: Revideret udstykningsplan laen Færdigmelding af kloak, pdf stmo Færdigmelding af kloak, pdf stmo Færdigmelding af kloak, stmo Færdigmelding og erklæring om teknisk dokumentation Kloak og sanitetsmester stmo Revideret tegninger overdækninger stmo ansøgning om bygning på - ansøgning om evlo ansøgning om bygning på evlo Anmeldelse af jordflytning prsi Anmeldelse af jordflytning prsi Anmeldelse af jordflytning prsi Kørsel Mail fra hemu VS: Anmodning om vandløbsbedømmelser ved dambrug anmh Rettelser fra - til debatoplæg vedr. skifergasboringen LEMR VS: Ansøgning om etablering af højspændingsstation for - Anlægsbeskrivelse laly 10189

24 VS: Ansøgning om etablering af højspændingsstation for - Ansøgning om etablering laly VS: Ansøgning om etablering af højspændingsstation for - Situationsplan_Forslag_A3.pdf laly VS: Ansøgning om etablering af højspændingsstation for -Arrangement plan.pdf laly Meddelelse om eksisterende villatanke locr VS: Ansøgning om etablering af højspændingsstation for laly (120811) Bekræftelse af modtagelse af mail. Fremsendelse af byggetilladelse- Reminder til JEHO års beholderkontrol mine Supplerende ansøgning om byggetilladelse VS: Vedr. ansøgning om byggetilladelse, - Supplerende ansøgning om byggetilladelse heer (101011).Vedr. høring af kommunen.pdf JEHO (181011) Henvisning til . Afs JEHO Borgeronline - Anmeldelse af etablering og sløjfning af olietank - Anmeldelse_af_etablering_og_sloejfning_af_olietank.pdf locr Borgeronline - Anmeldelse af etablering og sløjfning af olietank locr Anmeldelse af jordflytning prsi 10164

25 Anmeldelse af jordflytning prsi Anmeldelse af olietank prsi Færdigmelding lacm Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank locr (260811)- svar til - vedr.klage over given byggetilladelse.pdf tosn Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg lacm Bilag A.pdf evlo Ansøgning evlo Svar - Støvgener jecr (070112)Påklage JEHO (070112)Påklage JEHO (071112)Påklage JEHO SV: - Beskrivelse af tidsrum, lysmasterne skal bruges i mady foto 2012.JPG mome 5584

26 foto 2012.JPG mome ansøgning arrangement mome VS: Ansøgning jordvarmeanlæg jast ( ) Dokumentation fra - vedr. klage.pdf JEHO VS: Ansøgning jast Oplysninger om olietank locr SV: Nyt forslag: Vejplan tovi SV: Supplerende oplysninger ønskes vedr. - Revideret snittegning gihe Re: Nyt forslag: Vejplan tovi VS: Henvendelse stillet på BBR.dk vije Snit.pdf evlo Plan.pdf evlo Gavl.pdf evlo Facade.pdf evlo Afsætning af sommerhus.pdf evlo Ansøgning evlo 10137

27 oplysninger om olietanke locr VS: olietank locr VS: Klagesag om tosn Forespørgsel til byggesag jaiv Indsigelse mod planforslag - Indsigelse mod POHN Indsigelse mod planforslag POHN Afgørelse påklaget jf. sagsnr sili VS: - AFGØRELSE i sag om godkendelse til et husdyrbrug tist 1282 Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Placering af solcelleanlæg i habitatområde svar tihj VS: - AFGØRELSE i sag om godkendelse til et husdyrbrug i Frederikshavn Kommune tist placering af container tovi Ejendomsstamregisteret* Info om kommende Structura version olbr 1703

28 VS: "Pulje til Landsbyfornyelse". Ansøgningsfrist for midler. - Kommuner omfattet af Pulje til Landsbyfornyelse - Foreløbig fordeling før ansøgning.docx POHN VS: "Pulje til Landsbyfornyelse". Ansøgningsfrist for midler POHN budget for sandfodring.xlsx akbt fodring sydvest for akbt fodring nordøst for akbt Fodring med sand fra akbt VVM for jecr Bemærkninger til Lokalplanforslag SUOS analyserapport ibni Ansøgning om tilladelse for afholdelse af - Ansøgning om skilt tovi Ansøgning om tilladelse for afholdelse af tovi Ansøgning om tilladelse for afholdelse af - Afholdelse af tovi Anmeldelse af olietank prsi Bemærkninger til Udviklingsstrategien lssc VS: Godkendelse af nedrivning af gida 3167

29 VS: Godkendelse af nedrivning af gida manglende rist ved jjen Fortovsfliser joaa salg af mome anmeldelse af olietank locr beholdererklæring locr Anmeldelse af villatank locr Anmeldelse af olietank prsi ansøgning om Udvidelse af sommerhus ansøgning om Udvidelse af sommerhus heer Planforslag for POHN Planforslag for POHN Planforslag for ejendommen SUOS vedr. landzonetilladelse - Solceller, placering 2.pdf kort med ny placering tihj vedr. landzonetilladelse mail om ny placering tihj Forespørgsel om plangrundlag. - Forespørgsel om plangrundlag - udskiftning af vinduer samt matrikelgrænser laly 10126

30 BBR-registeret - Frederikshavn kommune - ændring af BBR.docx vije BBR-registeret vije BBR-registeret - Frederikshavn kommune - ændring af BBR.docx vije BBR-registeret vije BBR-registeret - Frederikshavn kommune - ændring af BBR.docx vije BBR-registeret vije Omkostninger -- opklarende spørgsmål rlbr BBR-registeret - Frederikshavn kommune - ændring af BBR.docx vije BBR-registeret vije BBR-registeret - Frederikshavn kommune - ændring af BBR.docx vije BBR-registeret vije Ændring: Vejplan Lukning tovi Oprettelse af sag evlo Borger i - - badevand paae 59

31 Hastighedskontrol på - kvittering fra rlbr VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Anmeldelse af byggearbejde vedr. udhus.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Udhus - Beliggenhedsplan.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på Ulrik - Udhus - Snit.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Udhus - Snit med udskud.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Udhus - Plan.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Udhus - Højdegrænseplan.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Udhus - Facader.pdf evlo svar fra msak VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på evlo Anmeldelse af olietank prsi BBR meddelelse hamo 6228

32 Ansøgning nedriv.pdf evlo Ansøgning evlo Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.pdf - aftale indgået mellem regeringen og enhedslisten d. 20. maj tava Klage til - m.v..pdf stmo Supplerende ansøgningsmateriale Fwd: Anmeldelse om byggearbejde Matrikelnr. - Supplerende ansøgningsmateriale heer i udstillingsareal d mome bekræfter af tilbud på byggeskadeforsikring er på vej libr Ny mail fra - vedr. ønske om - afgørelse - Svar på anmodning om genbehandling af sag om - Ny mail fra ansøger vedr. ønske om - afgørelse heer olietank afblændet prsi Situationsplan.pdf evlo Specifikationer på tilbehør til tårne -.pdf evlo Specifikationer på tilbehør til tårne.pdf evlo Tårne og tilbehør.pdf evlo Certificate.pdf evlo Ansøgningsskema om tilskud til projekter.pdf evlo 10089

33 Projektbeskrivelse.pdf evlo Oplysninger om legeredskaber.pdf evlo Følgebrev af pdf evlo Byggeansøgning.pdf evlo Redsskabshuse på - Side 2 til Byggeansøgning pdf evlo Redsskabshuse på - ansøgning0001.pdf evlo Redsskabshuse på - ( 173 ) Myndighed 01 Beliggenhedsplan evlo Redsskabshuse på - ( 173 ) Myndighed 16 Facader evlo Redsskabshuse på V - ( 173 ) Myndighed 15 Facader evlo Redsskabshuse på - ( 173 ) Myndighed 10 Plan evlo Redsskabshuse på evlo Facader øst - Vest.pdf evlo Facader Nord - Syd.pdf evlo Grundplan.pdf evlo Beliggenhedsplan.pdf evlo Byggeskadeforsikring.pdf evlo 10083

34 Fuldmagt.pdf evlo Dispensationsansøgning.pdf evlo Ansøgning evlo Ansøgning om etablering af højspændingsstation for - Anlægsbeskrivelse Højspændingsstation libr Ansøgning om etablering af højspændingsstation for B001-MLH Ansøgning om etablering af libr Ansøgning om etablering af højspændingsstation for Situationsplan_Forslag_A3.pdf libr Ansøgning om etablering af højspændingsstation for Arrangement plan.pdf libr Ansøgning om etablering af højspændingsstation for Arrangement snit.pdf libr Ansøgning om etablering af højspændingsstation for libr Meddelelse om eksisterende tank hamo Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank locr Supplerende materiale doaa Mail fra - Fejl og mangler er udbedret makl 8209

35 Supplerende materiale doaa Færdigmelding doaa Fritagelse for byggeskadeforsikring.pdf doaa FW: Vejplan Lukning tovi olietank prsi Høringssvar. Høringssvar fra mady ( ) Kopi af anmodning om udsættelse af indsendelse af kommentarer.pdf JEHO ( ) anmodning om løbende aktindsigt.pdf JEHO Anmodning om byggetilladelse til evlo Anmodning om byggetilladelse til. - (59) 3.1 VVSinstallationer.pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til. - (59) 1.1 VVSinstallationer, tag- og situationsplan.pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til. - (57) 3.1 Ventilation.pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til - 02.pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til eenfamiliehus på pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til eenfamiliehus på pdf evlo 10036

36 Anmodning om byggetilladelse til eenfamiliehus på pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til eenfamiliehus på pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til eenfamiliehus på pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til - Geoteknisk rapport evlo Anmodning om byggetilladelse til evlo Tillæg til klage tist SV: -indregistreret bil mome Automatisk svar: - indregistreret bil mome 1887 Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Placering af solcelleanlæg i habitatområde svar tihj VS: - AFGØRELSE i sag om godkendelse til et husdyrbrug i Frederikshavn Kommune tist placering af container tovi Ejendomsstamregisteret* Info om kommende Structura version olbr 1703

37 VS: "Pulje til Landsbyfornyelse". Ansøgningsfrist for midler. - Kommuner omfattet af Pulje til Landsbyfornyelse - Foreløbig fordeling før ansøgning.docx POHN VS: "Pulje til Landsbyfornyelse". Ansøgningsfrist for midler POHN budget for sandfodring.xlsx akbt fodring sydvest for akbt fodring nordøst for akbt Fodring med sand fra akbt VVM for jecr Bemærkninger til Lokalplanforslag SUOS analyserapport ibni Ansøgning om tilladelse for afholdelse af - Ansøgning om skilt tovi Ansøgning om tilladelse for afholdelse af tovi Ansøgning om tilladelse for afholdelse af - Afholdelse af tovi Anmeldelse af olietank prsi Bemærkninger til Udviklingsstrategien lssc VS: Godkendelse af nedrivning af gida 3167

38 VS: Godkendelse af nedrivning af gida manglende rist ved jjen Fortovsfliser joaa salg af mome anmeldelse af olietank locr beholdererklæring locr Anmeldelse af villatank locr Anmeldelse af olietank prsi ansøgning om Udvidelse af sommerhus ansøgning om Udvidelse af sommerhus heer Planforslag for POHN Planforslag for POHN Planforslag for ejendommen SUOS vedr. landzonetilladelse - Solceller, placering 2.pdf kort med ny placering tihj vedr. landzonetilladelse mail om ny placering tihj Forespørgsel om plangrundlag. - Forespørgsel om plangrundlag - udskiftning af vinduer samt matrikelgrænser laly 10126

39 BBR-registeret - Frederikshavn kommune - ændring af BBR.docx vije BBR-registeret vije BBR-registeret - Frederikshavn kommune - ændring af BBR.docx vije BBR-registeret vije BBR-registeret - Frederikshavn kommune - ændring af BBR.docx vije BBR-registeret vije Omkostninger -- opklarende spørgsmål rlbr BBR-registeret - Frederikshavn kommune - ændring af BBR.docx vije BBR-registeret vije BBR-registeret - Frederikshavn kommune - ændring af BBR.docx vije BBR-registeret vije Ændring: Vejplan Lukning tovi Oprettelse af sag evlo Borger i - - badevand paae 59

40 Hastighedskontrol på - kvittering fra rlbr VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Anmeldelse af byggearbejde vedr. udhus.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Udhus - Beliggenhedsplan.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på Ulrik - Udhus - Snit.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Udhus - Snit med udskud.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Udhus - Plan.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Udhus - Højdegrænseplan.pdf evlo VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på - Udhus - Facader.pdf evlo svar fra msak VS: Anmeldelse af byggearbejde i forbindelse med nyt udhus på evlo Anmeldelse af olietank prsi BBR meddelelse hamo 6228

41 Ansøgning nedriv.pdf evlo Ansøgning evlo Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.pdf - aftale indgået mellem regeringen og enhedslisten d. 20. maj tava Klage til - m.v..pdf stmo Supplerende ansøgningsmateriale Fwd: Anmeldelse om byggearbejde Matrikelnr. - Supplerende ansøgningsmateriale heer i udstillingsareal d mome bekræfter af tilbud på byggeskadeforsikring er på vej libr Ny mail fra - vedr. ønske om - afgørelse - Svar på anmodning om genbehandling af sag om - Ny mail fra ansøger vedr. ønske om - afgørelse heer olietank afblændet prsi Situationsplan.pdf evlo Specifikationer på tilbehør til tårne -.pdf evlo Specifikationer på tilbehør til tårne.pdf evlo Tårne og tilbehør.pdf evlo Certificate.pdf evlo Ansøgningsskema om tilskud til projekter.pdf evlo 10089

42 Projektbeskrivelse.pdf evlo Oplysninger om legeredskaber.pdf evlo Følgebrev af pdf evlo Byggeansøgning.pdf evlo Redsskabshuse på - Side 2 til Byggeansøgning pdf evlo Redsskabshuse på - ansøgning0001.pdf evlo Redsskabshuse på - ( 173 ) Myndighed 01 Beliggenhedsplan evlo Redsskabshuse på - ( 173 ) Myndighed 16 Facader evlo Redsskabshuse på V - ( 173 ) Myndighed 15 Facader evlo Redsskabshuse på - ( 173 ) Myndighed 10 Plan evlo Redsskabshuse på evlo Facader øst - Vest.pdf evlo Facader Nord - Syd.pdf evlo Grundplan.pdf evlo Beliggenhedsplan.pdf evlo Byggeskadeforsikring.pdf evlo 10083

43 Fuldmagt.pdf evlo Dispensationsansøgning.pdf evlo Ansøgning evlo Ansøgning om etablering af højspændingsstation for - Anlægsbeskrivelse Højspændingsstation libr Ansøgning om etablering af højspændingsstation for B001-MLH Ansøgning om etablering af libr Ansøgning om etablering af højspændingsstation for Situationsplan_Forslag_A3.pdf libr Ansøgning om etablering af højspændingsstation for Arrangement plan.pdf libr Ansøgning om etablering af højspændingsstation for Arrangement snit.pdf libr Ansøgning om etablering af højspændingsstation for libr Meddelelse om eksisterende tank hamo Meddelelse om eksisterende tank locr Meddelelse om eksisterende tank locr Supplerende materiale doaa Mail fra - Fejl og mangler er udbedret makl 8209

44 Supplerende materiale doaa Færdigmelding doaa Fritagelse for byggeskadeforsikring.pdf doaa FW: Vejplan Lukning tovi olietank prsi Høringssvar. Høringssvar fra mady ( ) Kopi af anmodning om udsættelse af indsendelse af kommentarer.pdf JEHO ( ) anmodning om løbende aktindsigt.pdf JEHO Anmodning om byggetilladelse til evlo Anmodning om byggetilladelse til. - (59) 3.1 VVSinstallationer.pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til. - (59) 1.1 VVSinstallationer, tag- og situationsplan.pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til. - (57) 3.1 Ventilation.pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til - 02.pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til eenfamiliehus på pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til eenfamiliehus på pdf evlo 10036

45 Anmodning om byggetilladelse til eenfamiliehus på pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til eenfamiliehus på pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til eenfamiliehus på pdf evlo Anmodning om byggetilladelse til - Geoteknisk rapport evlo Anmodning om byggetilladelse til evlo Tillæg til klage tist SV: -indregistreret bil mome Automatisk svar: - indregistreret bil mome anmeldelse: opførelse af et drivhus - plus5_5sektioner jpg evlo anmeldelse: opførelse af et drivhus - Byggeansøgning 19 nov 2012.pdf evlo anmeldelse: opførelse af et drivhus evlo ansøgning om træer til plantning shob VS: Spørgsmål ang lokalplan for evlo 10027

46 VS: - Udtagning af kortlægningen efter afværgeforanstaltninger udført som frivillig indsats hemu vedr. landzonetilladelse - Solceller, placering 2.pdf doaa vedr. landzonetilladelse doaa KMD Structura Byggesags toolbox kampagne nr. 3 - KMD Structura Byggesags toolbox kampagne nr olbr Anmeldelse - T-B-99-T-1-05.pdf evlo Anmeldelse - Anmeldelse af byggearbejder_solcellerpdf.pdf evlo Anmeldelse evlo indgået dokument olietank prsi Anmeldelse af olietank.pdf prsi Situationsplan.pdf evlo byggeansøgning.pdf evlo Inddatering i Jupiterdatabase.pdf kihm Bemærkninger til rørlægning af grøft.pdf alje Mail fra ansøger vedr. Svar på anmodning om genbehandling af sag om udhusbygning- Mail fra - vedr. - udhus heer 7200

47 Indretning af bolig.pdf evlo Facader.pdf libr Situationsplan.pdf libr Forslag til skydeport.pdf libr Følgebrev til byggeansøgning.pdf libr Byggeansøgning.pdf libr Underskrevet partshøring fra - - Vedr doaa Underskriftsindsamling med anmodning om trafiksanering af rlbr Anmeldelse af olietank prsi Anmeldelse af olietank locr Til - ugyldig skolekode i forbindelse med selvvalgt uddannelse. Modtaget pr. mail den 17/ ghje Rev. Facadetegning vedlagt færdigmelding.pdf stmo Færdigmelding og erklæring om dokumentation stmo Færdigmelding fra - vedr mady Spor af rotter, tist 460

Åben postliste 9. september 2013 Teknisk område

Åben postliste 9. september 2013 Teknisk område Åben postliste 9. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 09-09-2013 09-09-2013 130903 Indsigelse til lokalplan - - 131220 SUOS 5990

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 20. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. VS: Udmelding af vejledende udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2014 - Bilag_2_2014.pdf

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr bemærkninger mome 5408

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr bemærkninger mome 5408 Åben postliste 2. april 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 02-04-2014 - - godkender ubetinget vigepligt 63305 mome 5408 02-04-2014 - - bemærkninger

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-03-2014 Plan, snit, facade.pdf - 50420 evlo 4672

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-03-2014 Plan, snit, facade.pdf - 50420 evlo 4672 Åben postliste 13. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-03-2014 Plan, snit, facade.pdf - 50420 evlo 4672 13-03-2014 Byggeansøgning.pdf - 50419

Læs mere

30-04-2013 Svarmail fra - - hamo 7119

30-04-2013 Svarmail fra - - hamo 7119 Åben postliste 30. april 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. telefonnotat - tihj 6247 Fwd: _detaljer_renoveret_udestue.pdf - doaa 8707 Fwd:

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning - jebn 1464

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning - jebn 1464 Åben postliste 22. november Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. gør opmærksom på krav om dubleret overvågning af niveau i tank - jebn 1464 Udledningstilladelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-03-2013 SV: Forespørgsel til - - Renovation - - - jecr 56

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-03-2013 SV: Forespørgsel til - - Renovation - - - jecr 56 Åben postliste 20. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Forespørgsel til Renovation jecr 56 Kvittering for modtagelse af ansøgning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 19-03-2014 Forespørgsel om højde på værn - 54168 chaa 3428

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 19-03-2014 Forespørgsel om højde på værn - 54168 chaa 3428 Åben postliste 19. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 19-03-2014 Forespørgsel om højde på værn - 54168 chaa 3428 19-03-2014 Projektplan-skabelon

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-11-2015 181203-15_v1_-Accept af Sikkerhedsrapporten for 181376 hemu 12062

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-11-2015 181203-15_v1_-Accept af Sikkerhedsrapporten for 181376 hemu 12062 Åben postliste 03/11-2015 04/11-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-11-2015 181203-15_v1_-Accept af Sikkerhedsrapporten for 181376 hemu 12062 04-11-2015

Læs mere

25-02-2013 Myndighedsbehandling af matrikulær sag laen 4313. 25-02-2013 Kommunalt spildevandsslam til: - ibni 4312

25-02-2013 Myndighedsbehandling af matrikulær sag laen 4313. 25-02-2013 Kommunalt spildevandsslam til: - ibni 4312 Åben postliste 25. februar Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Retur Ubekendt på adressen mhmt 11977 Ansøgning-renovering - tosn 6947 Støjsammenligningsnotat

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Åben 29-10-2012 29-10-2012 - Overblik over prøvetagningssteder - 122704 paae 3048

Åben 29-10-2012 29-10-2012 - Overblik over prøvetagningssteder - 122704 paae 3048 Åben Postliste den 29. oktober 2012 Center for Teknik og Miljø Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Bemærkninger ved naboorientering.pdf - 122831

Læs mere

Postliste Center for Teknik og Miljø den 14. februar 2013

Postliste Center for Teknik og Miljø den 14. februar 2013 Postliste Center for Teknik og Miljø den 14. februar 2013 Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning.pdf - evlo 3766 Facade - Øst.pdf - evlo 3765 Facade - Vest.pdf - evlo 3765

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 3. maj 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Byggemodning - vejplan, normal tværprofil, detaljer og længdeprofil.pdf Projekt udført

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sv.:Servicevejvisning til mome 14391

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sv.:Servicevejvisning til mome 14391 Åben postliste 20. august 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Sv.:Servicevejvisning til - - 135938 mome 14391 - rettelse af BBR - Message from KMBT_C353.msg

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Sag vedr. udstykning af laen 2084

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Sag vedr. udstykning af laen 2084 Åben postliste 21. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Dataindsamling i forbindelse med landsdækkende uheldsanalyse af '2-1' veje og '2+1' veje -

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Olietanksblanket - Scan jpg hamo 7636

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Olietanksblanket - Scan jpg hamo 7636 Åben postliste 1. juli 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 01-07-2014 Olietanksblanket - Scan01072014.jpg - 121706 hamo 7636 01-07-2014 Mail fra olietank

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-03-2015 - -tagnedløb til faskine i haven 57116 lacm 17360

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-03-2015 - -tagnedløb til faskine i haven 57116 lacm 17360 Åben postliste 25. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - -tagnedløb til faskine i haven 57116 lacm 17360 - -færdigmelding 57111 lacm 3599 Kommentarer

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 4. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-11-2013 04-11-2013 Gl. notat fra - om farligt affald - 166102 jast 3904

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927 Åben postliste 7. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Spørgsmål ang. underskriftsindsamling - 83833 LEMR 7927 Anmodning om kommentarer til citat

Læs mere

18-11-2014 Skagen Odde Ultra 2015 - tilladelse - 199201 mome 24802. 18-11-2014 Bilag - Evaluering af projektet 2013 199198 rlbr 9697

18-11-2014 Skagen Odde Ultra 2015 - tilladelse - 199201 mome 24802. 18-11-2014 Bilag - Evaluering af projektet 2013 199198 rlbr 9697 Åben postliste 14. november 18. november Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-11-2014 Skagen Odde Ultra 2015 - tilladelse - 199201 mome 24802 18-11-2014

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr VS: - -oplysning om ny tank lacm 14772

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr VS: - -oplysning om ny tank lacm 14772 Åben postliste 14. august 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. VS: - -oplysning om ny tank 146392 lacm 14772 SV: - oprenset materiale -svar fra - 146372

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 12-02-2015 Høringsbrev - 28242 LEMR 2412

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 12-02-2015 Høringsbrev - 28242 LEMR 2412 Åben postliste 12. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Høringsbrev - 28242 LEMR 2412 Høringsudgave - 28241 LEMR 2412 Miljørapport - 28240 LEMR

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 21-01-2014 21-01-2014 manglende snerydning -mail 15359 ance 431

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 21-01-2014 21-01-2014 manglende snerydning -mail 15359 ance 431 Åben postliste 21. januar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. manglende snerydning -mail 15359 ance 431 - snerydning -mail 15356 ance 431

Læs mere

Postliste den 4. juni Teknik og Miljø. Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler

Postliste den 4. juni Teknik og Miljø. Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Postliste den 4. juni 2013 Teknik og Miljø Månedsrapport maj 2013 80225 jebn 954 Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. VS: - Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 28-04-2015 Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 28-04-2015 Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963 Åben postliste 28. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963 IDEOPLÆG - 2015-03-12-75797 chaa 7963 Supplerende

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 01-06-2015 GODKENDT FØRSTEINSPEKTION ABA Rapport, - 93808 elol 17675

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 01-06-2015 GODKENDT FØRSTEINSPEKTION ABA Rapport, - 93808 elol 17675 Åben postliste 1. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. GODKENDT FØRSTEINSPEKTION ABA Rapport, - 93808 elol 17675 GODKENDT FØRSTEINSPEKTION ABA Rapport-

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 Åben postliste 29/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 - værktøjet på cykelservicestationen på - -

Læs mere

Postliste Teknik og Miljø

Postliste Teknik og Miljø Postliste 10-07-2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-07-2013 Overkørsel - - 100701 chni 12453 10-07-2013 SV: -, matr. nr. - Overkørsel - 100700 chni

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150 Åben postliste 1. oktober 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Skyggevurdering.pdf - tosn 9640 Ansøgers kommentarer.pdf - tosn 9640 Bemærkninger

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 09-07-2013 Færdigmelding fra bygherre.pdf - 99660 stmo 4394

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 09-07-2013 Færdigmelding fra bygherre.pdf - 99660 stmo 4394 Postliste Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Færdigmelding fra bygherre.pdf - 99660 stmo 4394 el-installatørattest - 99652 alja 5822 SV: Aktindsigt... -

Læs mere

04-03-2013 Brug af ejendom på - evlo 4744 04-03-2013 VS: 10-års beholderkontrol - mine 4740 04-03-2013 BBR-ændring vije 4738

04-03-2013 Brug af ejendom på - evlo 4744 04-03-2013 VS: 10-års beholderkontrol - mine 4740 04-03-2013 BBR-ændring vije 4738 Åben postliste 4. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. kvittering f modtagelse -advokat msak 7185 Modtaget mail fra arkitekten - jaiv

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-08-2014 byggesag - sagsnr. 13-10837 - SCAN1914_000.pdf - 147332 doaa 10758

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-08-2014 byggesag - sagsnr. 13-10837 - SCAN1914_000.pdf - 147332 doaa 10758 Åben postliste 18. august 2014 Teknisk område - Pga. IT nedbrud på Frederikshavn kommune, er der ingen postliste for 15. august 2014 Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 2. januar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 02-01-2014 13-12-2013 Statiske beregninger fra - Statiske beregninger 533 chaa

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr RE: Supplerende oplysninger til sagen mamr 8977

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr RE: Supplerende oplysninger til sagen mamr 8977 Åben postliste 15. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 15-05-2014 RE: Supplerende oplysninger til sagen - 91039 mamr 8977 15-05-2014 Godt gået Bornholm!

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127168 knje 10654

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127168 knje 10654 Åben postliste 04.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127176 knje 10654 04-08-2015 - berigtigelse af placering af

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Supplerende oplysninger vedr. jordvold - 188565 jebn 24058 - dispensation

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål fra - i relation til klage chaa 3806

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål fra - i relation til klage chaa 3806 Åben Postliste 4. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-03-2015 Spørgsmål fra - i relation til klage - 41012 chaa 3806 04-03-2015 Supplerende

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 24. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-03-2014 ansøgning om matrikulær sag - jnr. 14-11409 - Skematisk_redegoerelse_14-11409.pdf

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 Åben postliste 20/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 20-10-2015 Mail

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-09-2015 - behandling af klager.pdf - 151517 mome 22643

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-09-2015 - behandling af klager.pdf - 151517 mome 22643 Åben postliste 17/09-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-09-2015 - behandling af klager.pdf - 151517 mome 22643 17-09-2015 Klage til - over afgørelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442 Åben postliste 29. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442 29-04-2015 Alle skal

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Fælles Nordjysk spritkampagne jaol 8507

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Fælles Nordjysk spritkampagne jaol 8507 Åben postliste 13. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-05-2014 SV: Fælles Nordjysk spritkampagne - - 88846 jaol 8507 13-05-2014 SV: Fælles Nordjysk

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 23. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 23-02-2015 SV: vedr. slagger som fundament - -analyse og plantegning 34190 lacm 7976 23-02-2015

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. august 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. VVM-Miljoerap - version 2.pdf - 137216 jecr 2365 Samlet VVM-Miljoerap Bilagsbind

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-06-2015 Sv: - nordisk trafiksikkerhedskampagne - - 108152 mome 344

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-06-2015 Sv: - nordisk trafiksikkerhedskampagne - - 108152 mome 344 Åben postliste 24. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Sv: - nordisk trafiksikkerhedskampagne - - 108152 mome 344 SV: Efterlysning af - bil - 108151

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr VS: Vedrørende P. K. Nielsens vej Skagen vije 15495

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr VS: Vedrørende P. K. Nielsens vej Skagen vije 15495 Postliste 6. august 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning om landzonetilladelse til Opstilling af husstandsvindmølle Brønderslevvej, 9750 Østervrå.

Læs mere

Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 22. november 2013 Teknisk område Aktindsigt Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben 22-11-2013 12-09-2013 SV: Matrikulær sag vedr. - Dialog

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-12-2014 VS: Rapport AR-14-CA-00259115-01 vedr. - att: - - 215996 kihm 1252

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-12-2014 VS: Rapport AR-14-CA-00259115-01 vedr. - att: - - 215996 kihm 1252 Åben postliste 16. december 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: - Udviklingsstrategi til høring. Anmodning om opsætning i brevformat 216034 rlbr

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 30. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 30-10-2013 28-10-2013 Udkørsel fra - Forespørgsel fra - status i sag 163469

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 30-09-2015 Planlægning af møde Forslag og svar 159128 rlbr 15508

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 30-09-2015 Planlægning af møde Forslag og svar 159128 rlbr 15508 Åben postliste 30/09-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Planlægning af møde Forslag og svar 159128 rlbr 15508 Sløjfningsblanket - tanken er sløjfet

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 25. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Rapport AR-15-CA-00316625-01 vedr. St. 813-0100(BF) 500 m nord for Ålbæk att: - - 108950

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Svar ang. partshøring, trafikspejl.docx mome 4658

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Svar ang. partshøring, trafikspejl.docx mome 4658 Åben postliste 03/09-2015 04/09-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-09-2015 Svar ang. partshøring, trafikspejl.docx - 144730 mome 4658 04-09-2015

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sikringsprocedurer chaa 9749

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sikringsprocedurer chaa 9749 Åben postliste 12. november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 12-11-2014 Sikringsprocedurer - 196303 chaa 9749 12-11-2014 Tilbagemelding fra -r vedr.

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Telefonbesked status på projekt msak 19177

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Telefonbesked status på projekt msak 19177 Åben postliste 6. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Telefonbesked status på projekt - 2096 msak 19177 - img-106150533-0001.pdf - 2094 mome 4897

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr ansøgn. og supplerende oplysninger - lacm 11785

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr ansøgn. og supplerende oplysninger - lacm 11785 Åben postliste 13. december 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø ansøgn. og supplerende oplysninger - lacm 11785 - mail fra - godk. af synstidspunkt kejn 3549 Ansøgning vedr. bolig - jaiv 5712 Ansøgning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 11. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Fagblad fra "Dansk Pelsdyravl" modtaget d. 09.02.2015.pdf - 26948 libr 5748 Færdigmelding

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-10-2013 17-10-2013 SV: Modulvogntog til - - 156199 mome 4013

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-10-2013 17-10-2013 SV: Modulvogntog til - - 156199 mome 4013 Åben postliste 17. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-10-2013 17-10-2013 SV: Modulvogntog til - - 156199 mome 4013 17-10-2013

Læs mere

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring.

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring. Åben postliste 8. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Afslag fra.pdf - lssc 5085 10-års beholderkontrol - ibni 11957 Ansøgning om _v1_tilladelse(1).tif - laly 5155 Ansøgning om - laly 5155 Bilernes

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 05/10-2015 06/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 06-10-2015 Klager spørger til om der er fastsat en dato for støjmålingen - 162744

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-04-2015 Ansoegning.pdf(1).PDF - 69113 tihj 15329

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-04-2015 Ansoegning.pdf(1).PDF - 69113 tihj 15329 Åben postliste 17. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansoegning.pdf(1).PDF - 69113 tihj 15329 garage 1.pdf.PDF - 69110 tihj 15329 oversigt maskinhus.pdf(1).pdf

Læs mere

22-02-2013 Mail modtaget fra træfældning - jaiv 6845

22-02-2013 Mail modtaget fra træfældning - jaiv 6845 Åben postliste 22. februar 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning bilagt fuldmagt.pdf - tosn 5544 Ansøgning.pdf - tosn 3744 Re: Påbud

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Vedr. aktindsigt mean 7773

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr SV: Vedr. aktindsigt mean 7773 Åben postliste 24.august 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-08-2015 SV: Vedr. aktindsigt - - 137354 mean 7773 24-08-2015 VS: Klage - 137351 mome

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 01-10-2015 - KonfliktRapport.pdf - 160228 jast 26749

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 01-10-2015 - KonfliktRapport.pdf - 160228 jast 26749 Åben postliste Teknisk område 01/10-2015 Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - KonfliktRapport.pdf - 160228 jast 26749 - Ansoegning.pdf - 160226 jast 26749 Møde og overskrideles

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 09-03-2015 - fremsender bilag - 43897 jebn 11859

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 09-03-2015 - fremsender bilag - 43897 jebn 11859 Åben Postliste 9. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 09-03-2015 - fremsender bilag - 43897 jebn 11859 09-03-2015 -rapport om skifergas - 43892

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-10-2013 19-03-2013 Forespørgsel om status - 151385 chaa 11110

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-10-2013 19-03-2013 Forespørgsel om status - 151385 chaa 11110 Åben postliste 10. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-10-2013 19-03-2013 Forespørgsel om status - 151385 chaa 11110 10-10-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-09-2014 SV: BBR-Meddelelse - - 170923 alja 17174

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-09-2014 SV: BBR-Meddelelse - - 170923 alja 17174 Åben postliste 26. september 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-09-2014 SV: BBR-Meddelelse - - 170924 alja 17174 26-09-2014 SV: BBR-Meddelelse -

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 27. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-09-2013 27-09-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring.odt

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-04-2015 Mail fra fjernelse af jord - 68289 MALY 4132

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-04-2015 Mail fra fjernelse af jord - 68289 MALY 4132 Åben postliste 16. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 16-04-2015 Mail fra fjernelse af jord - 68289 MALY 4132 16-04-2015 Anneks - grundplan med

Læs mere

Postliste den 25. juni 2013. Teknik og Miljø. 25-06-2013 20-06-2013 Afsætningsplan 91156 doaa 8798

Postliste den 25. juni 2013. Teknik og Miljø. 25-06-2013 20-06-2013 Afsætningsplan 91156 doaa 8798 Postliste den 25. juni 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-06-2013 20-06-2013 Afsætningsplan 91156 doaa 8798 25-06-2013 20-06-2013 Afsætningsplan

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Lejemålsafgrænsning chaa 25625

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Lejemålsafgrænsning chaa 25625 Åben postliste 30. januar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 30-01-2014 27-01-2014 Lejemålsafgrænsning - 21715 chaa 25625 30-01-2014 27-01-2014

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 06-11-2015 VS: - parkering forbudt ved - - 182793 mome 12870

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 06-11-2015 VS: - parkering forbudt ved - - 182793 mome 12870 Åben postliste 6/11-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 06-11-2015 VS: - parkering forbudt ved - - 182793 mome 12870 06-11-2015 - Fuldmagt.pdf - 182761

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-09-2015 Svar fra - vedrørende horisontale vindmølle - 156561 gejo 18213

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-09-2015 Svar fra - vedrørende horisontale vindmølle - 156561 gejo 18213 Åben postliste 25/09-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - bevoksning mail 156563 mhmt 24075 Svar fra - vedrørende horisontale vindmølle - 156561 gejo

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 12-03-2015 - skrivelse vedrorende garageprojekt.docx - 47543 gejo 10194

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 12-03-2015 - skrivelse vedrorende garageprojekt.docx - 47543 gejo 10194 Åben Postliste 11. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 12-03-2015 - Rettelser til BBR 47547 vije 11523 12-03-2015 - skrivelse vedrorende garageprojekt.docx

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 4. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-03-2014 - kommentarer til Borgermødets dagsorden/proces for - - 42759 lssc 7764 04-03-2014

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 13-12-2013 - kommentarer til udkast - 191291 jebn 24058

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 13-12-2013 - kommentarer til udkast - 191291 jebn 24058 Åben post 13. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-12-2013 07-12-2013 Beskrivelse - boldbane - 191321 chaa 23870 13-12-2013 07-12-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. januar 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Re: Gravetilladelse vedr., kloak - Gravetilladelser vedr. - forlængelse af gravetilladelse til 7/1-2013 1310 - ændring af graveperiode -

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Kvittering - jeres sagsnr. 15/ anka 21873

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Kvittering - jeres sagsnr. 15/ anka 21873 Åben postliste 13-11-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-11-2015 - Kvittering - jeres sagsnr. 15/21873-186536 anka 21873 13-11-2015 - rettet pressemeddelelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 21. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 21-04-2015 Tilkendegivelse om interesse for deltagelse i landsbyplan - 2015 Gærum 70968

Læs mere

Bemærkninger til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse_ - bemærkninger 652

Bemærkninger til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse_ - bemærkninger 652 Åben postliste 25. september 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Sagsløbenr. SV: parkeringsplads - 2913 Modtaget mail fra - 8053 Brev fra til klager - Re:

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 20. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Anmeldelse af Jordflytning - - 35095 prsi 3097 Anmeldelse af Jordflytning

Læs mere

Postliste Hjørring Kommune. den 8. februar 2017

Postliste Hjørring Kommune. den 8. februar 2017 Side 1 af 9 15-02- Postliste Hjørring Kommune den 8. februar Modtaget breve: Sagsnummer Sagstitel Modtaget Dokumenttitel 00.16.00- P20-1-17 G01-61-17 G01-61-17 - - - - - Naturmøde - program på Thunderdome,

Læs mere