Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten"

Transkript

1 Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015

2 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee Består af Verdenspræsident, Pastverdenspræsident, Viceverdenspræsident og kasserer og lovrådgiver The Board Består af Executive Committee + 16 Board Directors / valgte medlemmer fra forskellige lande Dansk Inner Wheel Råd Består af 16 medlemmer. Nat.repræsentant (NR) Past National Repræsentant (PNR) Redaktør IWI Past- og Distriktspræsident fra hver af de 5 distrikter (PDP DP) Rådskasserer (RK) Rådssekretær (RS) u/stemmeret Landswebmaster u/stemmeret Vice National Repræsentant (VNR) u/stemmeret Andre personer kan indkaldes efter behov. Distriktsbestyrelse Består af 6 medlemmer, der har følgende poster: Distriktspræsident Vicedistriktspræsident Pastdistriktspræsident/Extension Organiser Distriktssekretær Distriktskasserer Distrikts-international-Service- Organiser (D.I.S.O.) Herudover kan der til distriktsbe- Styrelsen knyttes personer med særlige opgaver f.eks. : 2. sekretær, Webmaster, Presseansvarlig, IT-konsulent mv. Et medlem af distriktsbestyrelsen bør ikke samtidig have en post i en klubbestyrelse. Dispensation kan dog søges. Distriktsbestyrelsen har 6 stemmer i alt ved distrikts- og landsmøder. Distriktskomiteer Består af distriktsbestyrelsen + 2 delegerede fra hver klub. 3 delegerede hvis der er mere end 50 medlemmer i klubben. Kirsten Kann side 2 af 6 Marts 2015 Inner Wheel Danmark er opdelt i 5 distrikter

3 Distrikt 44 Nordjylland og Færøerne Distrikt 45 Midtjylland Distrikt 46 Sønderjylland + Fyn Distrikt 47 Nordsjælland, København + Bornholm Distrikt 48 Vest - og Sydsjælland Lolland, Falster og Møn 31 klubber 23 klubber 18 klubber 16 klubber 31 klubber Klubberne består af en bestyrelse: Sidder 1 år Præsident Vicepræsident Pastpræsident Sekretær Kasserer International Service Organiser (I.S.O.) Klubmester Øvrige bestyrelsesmedlemmer f.eks. 2. sekretær/bestyrelsesmedlem Klubwebmaster Medlemmer : Nogle i forskellige udvalg f.eks.: Bridgeudvalg Juleudvalg Kulturudvalg Litteraturudvalg Programudvalg Rejseudvalg Velgørenhedsudvalg Programudvalg m.fl. Alle poster bestrides ét år ad gangen. ISO kan evt. sidde 2-3 år, da det gør kontakten til f.eks. venskabsklubber og fadderbørn bedre. I nogle små klubber, kan samme medlem bestride flere bestyrelsesposter. Klubben bestemmer selv hvordan de opbygger bestyrelsen. Der er 2 Distriktsmøder: Forårsdistriktsmøde i marts, og Efterårsdistriktsmøde, første lørdag i oktober og ét Landsmøde, 1. søndag i oktober, dagen efter Efterårsdistriktsmøde. Efterårsdistriktsmødet og Landsmødet har i mange år fundet sted på Hotel Nyborg Strand. Forårsdistriktsmødet afholdes skiftende steder i det enkelte distrikt, arrangeret af én af distriktets klubber på skift. Rågelejemøder arrangeres af klubber i D47 og afholdes tirsdage i juli måned på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Disse møder er åbne for alle Inner Wheelere, og har ofte besøg fra Inner Wheelere fra Sverige og Norge. TIL DISSE MØDER HAR ALLE DISTRIKTETS / LANDETS MEDLEMMER ADGANG TIL AT DELTAGE. Til DISTRIKTSKÆDEOVERRÆKKELSE ( først eller midt juni ) har alle medlemmer også adgang. I D47 afholdes i forbindelse med Distriktskædeoverrækkelse instruktionsmøder for kommende Præsidenter, Sekretærer, Kasserer, ISOer og webmastere. Der er udarbejdet Klubbernes Huskelister, til arbejdet i klubbestyrelsen. Huskelisten opdateres løbende af Distriktsbestyrelsen. I D47 har man indført, at alle nye medlemmer fra det forløbne år inviteres med, for at høre om og opleve flere Inner Wheelere sammen. Pastdistriktspræsidenten holder en lille sammenkomst med dem. Efter instruktionsmøderne deltager alle i en hyggelig frokost hvor selve kædeoverrækkelsen foregår og som regel efterfølges den af et kunstnerisk indslag. Inner Wheel året går fra 1.juli til 30 juni. Der er 11 møder på et år, hvoraf det sidste møde som regel er generalforsamling og kædeoverrækkelse. Resten af møderne kan være meget forskellige med foredrag, skovture, virksomhedsbesøg, julehygge mm. Af og til holder man fællesmøder med anden/andre klubber, f.eks. når Distriktspræsidenten én gang om året besøger klubben/klubberne. Der arrangeres også Intercitymøder, hvor én- eller flere klubber betaler for en måske dyr eftertragtet (normalt får en foredragsholder 2-3 fl. god vin ) foredragsholder, politiker eller anden, som man mener har interesse ud over klubben, så inviterer man de nærmeste klubber eller hele distriktet. Disse særlige møder annonceres på Distriktets hjemmeside og / eller man udsender invitationer direkte til andre klubber og evt. andre Distrikter. side 3 af 6 Et møde består sædvanligvis af:

4 Velkomst ved Præsidenten, der i nogle klubber tænder venskabets lys, som står for venskab i klubben, på landsplan og Inner Wheel Internationalt. En sang Præsidenten læser derefter Klub- og distriktsmeddelser/landsmeddelelser op for medlemmerne. Dagens digt, valgt af et medlem efter aftale. Tre minutter, verdens frieste talerstol, valgt af et medlem efter nærmere aftale. Evt. månedsbreve Evt. medlemmernes fem minutter ISOs meddelelser Udvalgenes meddelelser Spisning, middag eller for enkelte klubbers vedkommende frokost Foredrag Afsluttes med en sang Sekretæren udsender efter hvert møde et Månedsbrev med referat til alle klubbens medlemmer. Referatet sendes også til foredragsholder og evt. gæster. Dette referat ligger også på den nationale hjemmeside under Login. Hvis klubben har en hjemmeside, lægges det sædvanligvis også dér. Klubbestyrelsens arbejde: Bestyrelsen bestemmer selv hvor mange bestyrelsesmøder pr. år, rettet ind efter evt. større møder hvor der er forskellige emner man skal tage stilling til. Sammensætter klubmødernes indhold. Nogle klubber uddelegerer til medlemmerne ( programudvalg ) at finde foredragsholdere Har kontakten til andre klubber/distriktet og evt. Rådet. Klubbestyrelsen gennemgår også evt. forslag fra distriktet og Rådet, og forelægger disse for klubbens medlemmer. HUSK det er ikke klubbestyrelsen der bestemmer, hvad der skal stemmes det er klubbens medlemmer. Distriktsbestyrelsen: Består af medlemmer, som har bestridt flere poster i klubben. Klubberne indstiller kandidater, eller man melder sig selv til en post man har lyst til. Er der flere kandidater er der kampvalg. Distriktsbestyrelsen for det næste år bliver præsenteret/godkendt på Forårsdistriktsmødet. Distriktsbestyrelsens arbejde: Der er i D47 udarbejdet Distriktets Huskelister, som sammen med klubbernes huskelister hvert år løbende bliver revideret og rettet til af Distriktsbestyrelsen. I D47 kan distriktssekretæren eller de andre bestyrelsesmedlemmer på skift være med ude og besøge distriktets klubber sammen med Distriktspræsidenden. Tager sig af løbende spørgsmål fra klubberne og samarbejde med de andre distrikter og Rådet. Distriktsbestyrelsen i D47 besluttede sig for at holde extension-møder (udvidelse af IW), Det første år var der inviteret D47s præsidenter, vice-og pastpræsidenter til et brunch- møde var vicepræsidenter inviteret, for at fortælle om, hvad man gør ude i klubberne for at få nye medlemmer bliver der et møde med en kommunikationsekspert samt ét nyt medlem, der skal fortælle om sine oplevelser ved at være ny i en klub, o.s.v. Det er forskellige måder de forskellige Distriktsbestyrelser griber dette extension-møde an på. Klubben: Foruden Inner Wheels håndbog/love, så har hver klub deres egne love/tilføjelser som passer ind i netop den enkelte klub. Disse klublove tages løbende op til revidering. Ved optagelse i første halvdel af året betales fuldt kontingent. Ved optagelse efter 1. januar betales halvt kontingent. side 4 af 6

5 Hver klub betaler medlemskontingent til Rådet + International IW (Capitation Fee), et beløb fastsat af Boarden + Rådet. Beløbet er pr. medlem. Derudover betales pt. 60,00 kr. pr. medlem til Danmark IWs Årsindsamling. Hver klub har efter eget valg yderligere deres eget projekt/projekter de støtter, enten lokalt, på distriktsplan, landsplan eller verdensplan, f.eks. er fadderbørn et projekt mange klubber tager sig af. Venskabsklubber/venskabsdistrikt: Kan være både på klubbasis og distriktsbasis som man enten bare skriver sammen med eller besøger. Inner Wheel Danmark: Inner Wheel Danmark har f.eks. sammen med UNICEF haft et projekt Girls Education, der pt. støtter pigers skolegang i Bolivia. Dette projekt har før kørt 3 år på Madagaskar. Pt. støtter man Grønlandske Børn. På landsplan er der indsamlinger af f.eks.: Dåseringe, metallet sælges, og pengene går til ben og armproteser i Thailand Frimærker, Organisationen Verdens Børn sælger frimærkerne og overskuddet går til at hjælpe børn i Ulandene. Briller, sendes af Foreningen Masangas Venner til et hospital i Sierre Leone, Afrika, hvor en øjenklinik genanvender dem. Låg fra sodavandsflasker, afleveres i Argentina, sælges til genbrug, pengene går til hospitalet Fundación Garrahan, pengene bliver brugt til syge og fattige børn. Læs mere om indsamlingerne på Hjemmesider: - distriktets hjemmesider eller klubbernes hjemmesider Hjemmesiderne består af åbne og lukkede sider af hensyn til personfølsomme oplysninger. Åbne sider: Fortæller almen viden om Inner Wheel, hvor man kan gå ind på flere forskellige punkter /links Hillerød Inner Wheels hjemmeside: Lukkede side, under Login: (login: er medlemsnr. Nummeret er tildelt medlemmet ved optagelsen i Inner Wheel, Password: Efternavn med stort begyndelsesbogstav) Har man adgang til, når man er blevet medlem. Den indeholder bl.a. medlemsregisteret, diverse referater og formularer. ORDFORKLARINGER og begreber / regler: Besøg i andre klubber: Ethvert Inner Wheel medlem kan besøge andre klubber efter forudgående tilmelding Board: International IW bestyrelse Convention: International IWs generalforsamling der afholdes hver 3. år i skiftende lande. (2015 i Danmark) Directory: Fortegnelse over samtlige IW klubber i verden. Distrikter: 1958 blev klubberne delt op i 3 distrikter, dette er nu fra 1973 blevet til 5 distrikter. D44: Nordjylland og Færøerne, D45: Midtjylland, D46: Sønderjylland og Fyn, D47: Nordsjælland, København og Bornholm, D48: Vest og Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Distriktsmøde: Der er 2 distriktsmøder om året første lørdag i oktober, dagen før Landsmødet, og første halvdel af marts ude i hver af distrikterne. Her går møder på skift i distriktets klubber. Distriktsmøder er Distrikternes generalforsamlinger. På Forårsdistriktsmødet præsenteres og godkendes næste års Distriktsbestyrelse. Emblemet: Hjulet i emblemet er symboliserer både fællesskabet med Rotary og det rotationsprincip, der på skift giver medlemmerne ansvaret for klubbens aktiviteter. Når IW emblemet bæres, giver det kontakt i ind- og udland. Executive komite: International IWs administrerende bestyrelse. Huskeliste: Hver Distriktsbestyrelse udarbejder/reviderer årligt huskelister til klubbestyrelserne med data og oplysninger. Kirsten Kann side 5 af 6 Marts 2015

6 Inner Wheel dagen: 10. januar forsøger man at fejre hvert år i klubberne World Inner Wheel Day til minde om den dag moderklubben i Manchester i 1924 modtog navnet Inner Wheel. Den første danske klub blev startet 23. september 1948 i Haderslev af Dagmar Ottesen. Instruktionsmøde: Instruktionsmøder afholdes i forbindelse med Distriktskædeoverrækkelse for den kommende Præsident, Sekretær, Kasserer, ISO og Webmaster. Intercitymøde: Klubmøde hvortil andre klubber / distrikter er inviteret. Kontingent: Beløbets størrelse fastsættes af hver klub. Kontingentet indeholder udgifter til organisationen, fastsat at IIW pr. medlem, samt klubbens drift. Nogle klubber har et større kontingent, hvis madens pris er iberegnet. Klubmøder: Afholdes 11 gange om året. Juli måned er sommerferie. Kædeoverrækkelse: Til en ny klubpræsident overrækkes kæden sædvanligvis på klubbens junimøde. For Distriktspræsidenten er kædeoverrækkelsen i juni måned, arrangeret af den tiltrædende Distriktspræsidents klub. Alle distriktets klubber inviteres. For National Repræsentanten overrækkes kæden ved et møde arrangeret af den kommende National Repræsentants klub. Til dette møde inviteres samtlige distriktsbestyrelser og alle klubberne. Landsmøde: Afholdes første søndag i oktober, med deltagelse af alle landets klubber. Landsmødet er Inner Wheel Danmarks generalforsamling blev det første Landsmøde afholdt. Månedsbreve: Klubbens sekretær sender efter hvert møde et referat ud til alle klubbens medlemmer samt fordragsholder og gæster. Rally: Møde uden forhandlinger. Afholdes fælles for flere distrikter eller lande for at fremme kontakten og fællesskabet i IIW. Alle Inner Wheel medlemmer kan deltage. Rådet: Består af National Repræsentanten, Past National Repræsentanten, Vice National Repræsentant, 2 repræsentanter fra hvert distrikt ( Distriktspræsident og Past Distriktspræsident ), Rådskasserer, Rådssekretær og Landswebmaster. Derudover er tilknyttet Inner Wheel Danmarks Medlemsregistrator, Landmødekoordinator, Oversætter, Redaktør af IWI-Inner Wheel informationer, IT-konsulenter og Dansk Inner Wheels Årsindsamling. 3 min. Kort tale med frit emnevalg Verdens frieste talerstol, som holdes af klubbens medlemmer på skift. 3. min må ikke diskuteres eller kommenteres med mindre taleren selv ønsker det. Tilslutning: IW er upolitisk. IW er verdens største kvindeorganisation og er repræsenteret i 101 lande med ca medlemmer. Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN. Årsindsamling: Blev indstiftet 1986, og har siden indtil 2014 uddelt ca. kr ,00 Formålet er at yde støtte til forskningsmæssige, humanitære, sociale og andre samfundsmæssige opgaver dog ikke til enkelt personer. Hvert medlem bidrager pt. med kr , som er indregnet i klubbens kontingent. Klubberne indsender forslag. Rådet samler de forslag, der er kommet fra klubberne, og de tre forslag flest klubber står bag, kommer så efterfølgende til afstemning i klubberne, og resultatet offentliggøres ultimo marts på Inner Wheel Danmarks hjemmeside. Pengene uddeles på Landsmødet i oktober. Kirsten Kann Opdateret marts 2015 Kirsten Kann side 6 af 6 Marts 2015

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Revideret 120528 120806 pkt. 10 Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Møder. Bestyrelsesmøder 2 Distrikts- og landsmøde 2-3 Forårsdistriktsmøde 3-4 Instruktionsmøde/kædeoverrækkelse 4

Læs mere

Inspiration til klubberne

Inspiration til klubberne Disse inspirationssider er tænkt som gode ideer til at udvikle Inner Wheel i Danmark. Siderne skal være dynamiske, så gode ideer til ændringer sendes via distriktsbestyrelsen til Inner Wheel Danmarks webmaster.

Læs mere

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR R159, R160, R163 1. Læs Rådets forretningsorden og beslutninger gældende for Dansk Inner Wheel Råd, der udførligt beskriver det arbejde i Rådet, som skal varetages af Rådssekretæren (RS). Der findes selvstændige

Læs mere

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN DISTRIT 44 LUBBERNES HUSELISTER OG ÅRETS GANG I LUBBESTYRELSEN 2012 2013 GENERELT: Huskelisten er en supplerende vejledning til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet alle relevante oplysninger fremgår

Læs mere

Brønderslev Inner Wheel

Brønderslev Inner Wheel Brønderslev Inner Wheel Vejledning til bestyrelse og medlemmer Brønderslev Inner Wheel klub blev chartret den 30. oktober 1965. 1. Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 personer: Præsident, pastpræsident,

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee, februar 2017 Distriktets navn er distriktets nummer.

Læs mere

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Vedtaget på Landsmøde nr.. 170 oktober, 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee February 2017 Navnet er Inner Wheel Danmark. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og De Danske

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

Rådets forretningsorden og beslutninger

Rådets forretningsorden og beslutninger Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger Anvendte forkortelser: DB DISO DIWR DP DS IIW IWD KAS = distriktsbestyrelse = DISO = Dansk Inner Wheel Råd = distriktspræsident = distriktssekretær

Læs mere

Håndbog for Inner Wheel Danmark

Håndbog for Inner Wheel Danmark IW håndbog 1.udgave - udarbejdet af lovbogsudvalget og nationalbestyrelsen maj 2017. Redaktion Pastnationalpræsidenten - og distrikternes pastdistriktspræsidenter Brugs- og læsevejledning Formålet med

Læs mere

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for Inner Wheel Danmark gældende for 2013-2014 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og Lovbogen. 2. Rådsmøder I

Læs mere

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang Distriktspræsident Lis Spurré: IW året går på hæld så dette Nyhedsbrev, bliver det sidste i dette IW år. Vi skal snart igen have hjulet til at dreje. For mit vedkommende

Læs mere

INNER WHEEL. Det nye råd

INNER WHEEL. Det nye råd INNER WHEEL DANMARK NR. 109/110 september 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Det nye råd 2007-2008 Stafetten side 27 Sommertræf i Rørvig side 36 Hvordan er det at bo på Færøerne side 30 4 lande træf på Bornholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2013. REVIDERET 4.12.2013 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2014. REVIDERET 3.12.2014 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand Pkt. 1. Valg af dirigent Vibeke Gamst, Aalborghus IW. Pkt. 2. Valg af referenter Forslag: Distriktssekretær Lisbeth Johansen og klubsekretær/

Læs mere

Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand

Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand Distrikt 46 Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 13.30 1. Velkomst v/distriktspræsident Birte Kenrad, Aabenraa Inner Wheel Klub Birte Kenrad bød velkommen til

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND REVIDERET 01.12.2015 Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2015. RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2016 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

1. Velkomst ved klubpræsident Gudrun Vilhelmsen, Skanderborg IW og distriktspræsident Grethe Lysgård.

1. Velkomst ved klubpræsident Gudrun Vilhelmsen, Skanderborg IW og distriktspræsident Grethe Lysgård. REFERAT af Forårsdistriktsmødet for Søndag den 23. marts 2014 på Hotel Skanderborghus 1. Velkomst ved klubpræsident Gudrun Vilhelmsen, Skanderborg IW og distriktspræsident Grethe Lysgård. Skanderborg IW

Læs mere

16th International Inner Wheel Convention.

16th International Inner Wheel Convention. 16th International Inner Wheel Convention. Convention 2015 i København er en fantastisk Inner Wheel oplevelse, som er svær at beskrive - den skal opleves. I alt deltog næsten 2500 personer, hvoraf ca.

Læs mere

Inner Wheel Danmark Distrikt 47. Referat af distriktsmøde på Hotel Nyborg Strand Lørdag den 4. oktober 2014

Inner Wheel Danmark Distrikt 47. Referat af distriktsmøde på Hotel Nyborg Strand Lørdag den 4. oktober 2014 Inner Wheel Danmark Distrikt 47 Referat af distriktsmøde på Hotel Nyborg Strand Lørdag den 4. oktober 2014 1. Velkomst v/distriktspræsident Britta Andersen, Gentofte Inner Wheel: Distriktspræsident Britta

Læs mere

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 47 den 6. oktober 2013 på Hotel Nyborg Strand

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 47 den 6. oktober 2013 på Hotel Nyborg Strand INNER WHEEL DANMARK International Inner Wheel Referat af Landsmøde nr. 47 den 6. oktober 2013 på Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Velkomst v/distriktspræsident Annelise von Bülow (AvB), Frederiksberg

Læs mere

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj årgang

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj årgang Distriktssekretær Lise Winther: DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2015-6. årgang Årets sidste nummer af Nyhedsbrevet omhandler Convention. Vi håber at I der deltog, vil kunne genopleve nogle pragtfulde dage, og

Læs mere

INNER WHEEL. Verdenspræsident 2008/2009 Suzanne Nielsen

INNER WHEEL. Verdenspræsident 2008/2009 Suzanne Nielsen INNER WHEEL DANMARK NR. 109 juni 2007 28. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Verdenspræsident 2008/2009 Suzanne Nielsen National kædeoverrækkelse side 7 Fra Hårnet til Internet side 18 Intercitymøde side 22 Konkurrence

Læs mere

Klubreglement for Soroptimist International Varde

Klubreglement for Soroptimist International Varde Klubreglement for Soroptimist International Varde Klubbens navn er Soroptimist International Varde, eller SI Varde. Klubben er oprettet i overensstemmelse med SI love 4 stk. 2 og fik sit charter overrakt

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

INNER WHEEL. DANMARK International Inner Wheel. Referat af møde nr. 159 i Dansk Inner Wheel Råd på kursuscenter Severin, den

INNER WHEEL. DANMARK International Inner Wheel. Referat af møde nr. 159 i Dansk Inner Wheel Råd på kursuscenter Severin, den INNER WHEEL DANMARK International Inner Wheel Deltagere: Referat af møde nr. 159 i Dansk Inner Wheel Råd på kursuscenter Severin, den 11. 12. januar 2014 Distrikt 44 Distrikt 45 Distrikt 46 Distrikt 47

Læs mere

INNER WHEEL. Lis Spurré. Kirsteen Jakobsen. Golf i distrikt 44 side 22 Golf i distrikt 48 side 23 Så gjorde vi det igen side 27

INNER WHEEL. Lis Spurré. Kirsteen Jakobsen. Golf i distrikt 44 side 22 Golf i distrikt 48 side 23 Så gjorde vi det igen side 27 INNER WHEEL DANMARK NR. 113 juni 2008 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT FARVEL GODDAG Lis Spurré Kirsteen Jakobsen Golf i distrikt 44 side 22 Golf i distrikt 48 side 23 Så gjorde vi det igen side 27 Indhold Den

Læs mere

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Følgende agenda var udsendt på forhånd: 1. Præsentationsrunde 2. Spisning 3. Formandens opgaver 4. Sekretærens opgaver 5. Medlemsstatus

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

INNER WHEEL. Fakimarou fra Benin i sin egen kreation af en I.W. kjole.

INNER WHEEL. Fakimarou fra Benin i sin egen kreation af en I.W. kjole. INNER WHEEL DANMARK NR. 106 SEPTEMBER 2006 28. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Fakimarou fra Benin i sin egen kreation af en I.W. kjole. Ny nationalrepræsentant side 7 Invitation til Nyborg Strand side 15 Status

Læs mere

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring (Vedtaget den 6. juni 2016) Side 1 Vedtægter 1 Præsidiets opgaver Præsidenten har den overordnede ledelse af klubbens arbejde holder kontakt med udvalgsformændene

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 126 Sept. 2011. 33. Årgang. Hjulet drejer og kæden skifter ejermand

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 126 Sept. 2011. 33. Årgang. Hjulet drejer og kæden skifter ejermand INNER WHEEL DANMARK Nr. 126 Sept. 2011 INNER WHEEL 33. Årgang Hjulet drejer og kæden skifter ejermand 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Ebeltoft IW har 50 års jublæum...14 Kulturgruppen af

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål Side 1 af 6 Love For Aaskov Y s Men s Club Navn 1 Klubbens navn er Aaskov Y s Men s Club anerkendt (chartret) under The International Association of Y s Men s Clubs, den 24. marts 1979. Klubbens medlemmer

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse.

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse. 1 Forslag til Vedtægter for Zonta International Distrikt 13 1 Medlemsskab Distrikt-13 består af Zonta klubberne i Danmark, Island, Litauen og Norge. Distriktet er inddelt i 4 areas. Area 1 klubberne i

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

SOROPTIMIST INTERNATIONAL I DANMARK

SOROPTIMIST INTERNATIONAL I DANMARK - SOROPTIMIST INTERNATIONAL I DANMARK SI Skjern-Tarm KLUBREGLEMENT Chartret overrakt den 11. maj 1996 af Hildur Hálfdanardóttir, Iceland. Klubbens gudmoder: Hanne Ellgaard, Herning Region 2 Klubber i region

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen Vedtægter for Islandshesteklubben THOR 1. Klubbens navn er Islandshesteklubben THOR. Dens hjemsted er Lejre kommune. 2. Klubbens formål er at fremme interessen for den islandske hest. 3. I klubben kan

Læs mere

SUNDS Y s MENETTE CLUB

SUNDS Y s MENETTE CLUB INFORMATIONER OM SUNDS Y s MENETTE CLUB 1 SUNDS Y S MENETTE CLUB. En Y s Menette klub er en del af en international organisation, som engagerer sig gennem tjeneste i kristne og sociale aktiviteter: lokalt,

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Ændringsforslag til HDCDK vedtægter ved Hovedgeneralforsamlingen 2017

Ændringsforslag til HDCDK vedtægter ved Hovedgeneralforsamlingen 2017 Ændringsforslag til HDCDK vedtægter ved Hovedgeneralforsamlingen 2017 Forslag nr.1. 2. Optagelse. stk.1. H-DCDK kan optage alle, der er fyldt 18 år og er ejer af en Harley- Davidson motorcykel med V-motor,

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere

Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere 1 Foreningens navn og adresse. Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Frie AutoCampere. Som forkortelser for foreningens navn anvendes DFAC og DANFRAC. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for udbredelsen af kendskab til

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1 LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER Vedtægter LC Søllerød Enkelte rettelsers udestår. Vedtægter 15.04.2009 - version 01 Side 1 Vedtægter Lions Club Søllerød. Indholdsfortegnelse. Side 1. Formål....... 2 2. Tilknytning

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Sammendrag af ISO-skemaer om Donationer og Inner Wheels fødselsdag afleveret senest 20. januar 2013.

Sammendrag af ISO-skemaer om Donationer og Inner Wheels fødselsdag afleveret senest 20. januar 2013. Sammendrag af ISO-skemaer om Donationer og Inner Wheels fødselsdag afleveret senest 20. januar 2013. Klub: Dianalund- Stenlille Faxe Gørlev Haslev Holbæk Holbæk Østre Kalundborg Karlslunde Korsør Fødselsdagen

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter. Balle Y s Men s Club. Medlem af Y s Men International. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret

Vedtægter. Balle Y s Men s Club. Medlem af Y s Men International. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret Balle Y s Men s Club Medlem af Y s Men International Vedtægter Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret Vedtaget af klubben den 03.06.13 Balle Y s Men s Club Vedtægter 1 af 10 Indhold

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table Danmark

Vedtægter for Ex-Table Danmark 1. Navn og hjemsted. Landsforeningens navn er EX-TABLE DANMARK, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende landsformands bopæl. 2. Motto. Landsforeningens motto er: UNITE, MAINTAIN, PROMOTE. (forene,

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

LADIES CIRCLE DANMARK

LADIES CIRCLE DANMARK LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. oktober 1942, med ændringer på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis 26. september

Læs mere