Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016"

Transkript

1 Nøgletal for privatbanerne Budget januar 2016

2

3 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5

4 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende om privatbanestatistik Indledende om privatbanestatistik Trafik- og Byggestyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken for bustrafik, har fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud, der ydes til denne transportform. Statistikken udarbejdes på baggrund af indberetninger fra trafikselskaberne. udgifter, indtægter og tilskud i statistikken er oplyst af trafikselskaberne. Tabel 0-1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, budget 2016 (1) Udgifter Kontraktbetaling, drift 363,4 17,2 31,5 26,2 438,3 Kontraktbetaling, materiel (2) 54,6 1,4 0,0 6,1 62,1 Infrastruktur, drift 62,0 5,9 10,0 9,9 87,8 Infrastruktur, anlæg 0,0 7,3 17,0 13,9 38,3 Administrationsudgifter 0,7 0,5 0,1 2,6 3,8 Samlede udgifter 480,7 32,3 58,5 58,8 630,3 Passagerindtægter Billetter/kort 174,3 1,8 10,0 22,4 208,5 Offentlige instanser 7,2 1,7 1,8 4,0 14,8 Samlede passagerindt. 181,5 3,5 11,8 26,5 223,3 Driftstilskud Tilskud fra regioner 299,2 21,4 29,7 20,8 371,1 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede driftstilskud 299,2 21,4 29,7 20,8 371,1 Infrastrukturtilskud Tilskud fra regioner 0,0 4,5 17,0 11,5 33,1 Tilskud fra kommuner 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 Samlede infrastrukturtilskud 0,0 7,3 17,0 11,5 35,9 Samlede indtægter (3) 480,7 32,3 58,5 58,8 630,3 Fynbus og BAT driver ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken. (1) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året (2) Sydtrafik og Midttrafik betaler ikke for materiel. Operatøren lejer togene for egen regning (3) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud. Trafik- og Byggestyrelsen var i forbindelse med udarbejdelsen statistik for regnskab 2010 i dialog med trafikselskaberne om, hvorledes statistikken bedre kunne afspejle de forskellige udgiftstyper samt højne muligheden for benchmarking mellem trafikselskaberne. På den baggrund er der opnået enighed omkring en model, hvor trafikselskabernes udgifter til privatbanerne opdeles i Kontraktbetaling til operatør

5 3 Nøgletal for privatbanerne Indledende om privatbanestatistik Kontraktbetaling for materiel (leasingudgifter), som typisk betales til operatørens leasingselskab Infrastrukturudgifter til drift, som typisk betales til operatørens infrastrukturselskab i form af en fast pris pr. togkm. Infrastrukturinvesteringer, som typisk betales til operatørens infrastrukturselskab i forbindelse med særlige bevillinger Administrationsudgifter i trafikselskabet Af tabel 0-1 fremgår hovedtallene i de data, Trafik- og Byggestyrelsen har indsamlet om privatbanerne for budgetåret Der er i den forbindelse alene ændret i opgørelsesmetoden for trafikselskabernes udgifter og således kan indtægterne sammenlignes med tidligere års opgørelser. Der er tilsvarende denne statistik indsamlet data for regnskabsårene samt for budgetåret 2011 efter den tidligere opgørelsesmetode. Endvidere er der indsamlet data for regnskab 2010 og frem efter den nye opgørelsesmetode. Disse data fremgår af dokumenter på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside. Da det statistiske grundlag fra før 2007 ikke er fyldestgørende, er der ikke et fuldstændigt overblik over tilskud og udgifter frem til og med De samlede udgifter til privatbanedrift forventes at falde fra 635,3 mio. kr. i 2015 til 630,3 mio. kr. i På grund af ombygning til letbanedrift og elektrificering bliver Odderbanen spærret for togdrift fra 28. august 2016 og resten af I nøgletalsstatistikken for Odderbanen indgår derfor kun udgifter, indtægter og tilskud for 8 måneder i Pensionsudgifterne til de tjenestemandslignende ansatte afholdes direkte af regionerne og indgår ikke i Trafik- og Byggestyrelsens data (tabel 1). I 2002 udgjorde dette beløb 74,4 mio. kr. Privatbanernes transportarbejde og økonomi Flere privatbaner har siden 2001 ændret organisation op til flere gange, men strækningerne fastholdes i denne statistik. Den nuværende organisering kan beskrives således: Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen Østbanen, Lollandsbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen drives af Lokaltog, som ejes af Movia Hirtshals-Hjørring og Skagen Frederikshavn drives af Nordjyske Jernbaner, som ejes af Varde-Oksbøl-Nr. Nebel drives af Vestbanen, som ejes af Sydtrafik Der er etableret samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. DSB udfører togdriften på en operatørkontrakt med Midtjyske Jernbaner/Midttrafik. Lemvigbanen drives af Midtjyske Jernbaner. Midttrafik ejer Midtjyske Jernbaner. Ud over trafikselskaberne er der i privatbanerne en række mindretalsaktionærer i privatbanerne herunder Varde Kommune, som ejer en del af Vestbanen.

6 Antal påstigere (mio.) Antal personkm. (mio.) Togkm. (mio.) Kontraktbetaling, drift Kontraktbetaling, materiel Drift af infrastruktur Anlæg af infrastruktur Administration Samlet tilskud kontraktudgift, drift pr. personkm. (kr./personkm.) Drift af infrastruktur pr. togkm. (kr./togkm.) kontraktbetaling, drift pr. togkm. (kr./togkm.) Tilskudsbehov pr. togkm. (kr./togkm.) Tilskudsbehov pr. personkm. (kr./personkm.) 4 Nøgletal for privatbanerne Indledende om privatbanestatistik Tabel 0-2. Påstigere og personkm. fordelt på trafikselskab og strækning, Budgettal 2016 Strækning Frederiksværkbanen 1,9 39,5 1,2 53,5 9,8 6,4 0,0 0,1 38,9 1,4 5,5 45,9 33,4 1,0 Gribskovbanen 1,8 29,2 1,2 53,6 7,6 6,9 0,0 0,1 37,8 1,8 5,9 45,9 32,3 1,3 Hornbækbanen 1,0 8,4 0,6 27,4 4,4 4,0 0,0 0,0 20,1 3,3 6,8 45,9 33,7 2,4 Lille Nord 1,4 19,5 0,5 24,3 5,4 3,3 0,0 0,0 10,3 1,2 6,3 45,9 19,4 0,5 Nærumbanen 0,8 4,0 0,4 17,7 0,0 1,3 0,0 0,0 5,5 4,4 3,3 45,9 14,2 1,4 Østbanen 1,1 21,0 1,2 54,7 9,3 9,9 0,0 0,1 54,0 2,6 8,0 44,1 43,6 2,6 Lollandsbanen 1,0 27,0 1,1 48,7 4,5 10,1 0,0 0,1 45,4 1,8 9,2 44,1 41,1 1,7 Odsherredsbanen 1,2 25,4 1,0 46,2 7,5 9,9 0,0 0,1 41,4 1,8 9,4 44,1 39,6 1,6 Tølløsebanen 0,4 8,3 0,8 37,3 6,0 10,1 0,0 0,1 45,8 4,5 12,0 44,1 54,2 5,5 Hirtshals-Hjørring 0,5 6,2 0,3 9,7 2,6 3,9 3,0 1,1 16,2 1,6 13,5 33,0 55,4 2,6 Skagen-Frederikshavn 0,6 17,6 0,5 16,5 3,5 6,0 11,0 1,5 16,1 0,9 12,0 33,1 32,3 0,9 Odderbanen 0,8 10,4 0,7 17,9 0,0 3,7 14,6 0,1 27,2 1,7 5,7 27,4 41,5 2,6 Lemvigbanen 0,2 4,6 0,4 13,5 0,0 6,3 2,4 0,0 19,5 2,9 16,0 34,7 50,1 4,2 Varde - Nørre Nebel 0,3 3,5 0,3 16,4 0,0 5,0 0,0 0,5 28,7 4,6 16,1 52,6 92,0 8,1 13,0 224,5 10,2 437,5 60,8 86,9 30,9 3,8 407,0 1,9 8,5 42,8 39,8 1,8 I tabel 0-2 er privatbanernes nøgletal fordelt på strækninger. Som det fremgår, er den kontraktbetaling, som vedrører driften, og som hermed er renset for særlige udgifter til infrastruktur, leasing af materiel samt administration i trafikselskabet forholdsvis ens for privatbanestrækningerne set i forhold til antal togkm. Dog har Odderbanen noget lavere driftsomkostninger pr. togkilometer end de øvrige privatbanestrækninger. Investeringer i privatbaneinfrastruktur administreres forskelligt i de forskellige trafikselskaber/regioner. Således fremgår investeringerne i for eksempel Østbanen samme år, som investeringen foretages, mens opgraderingerne af Odderbanen i 2008 og Hirtshals-Hjørring i 2003/2004 er finansieret med lån, hvor de årlige renter og afdrag således fremgår af statistikken. De store infrastrukturinvesteringer i Odderbanen og Hirtshals-Hjørring er således funderet i markant større investeringer i tidligere år.

7 5 Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikselskab, Budget 2016 Udgifter Kontraktbetaling, drift 363,4 17,2 31,5 26,2 438,3 Kontraktbetaling, materiel (3) 54,6 1,4 0,0 6,1 62,1 Infrastruktur, drift 62,0 5,9 10,0 9,9 87,8 Infrastruktur, anlæg 0,0 7,3 17,0 13,9 38,3 Administrationsudgifter 0,7 0,5 0,1 2,6 3,8 Samlede udgifter 480,7 32,3 58,5 58,8 630,3 Passagerindtægter Billetter/kort 174,3 1,8 10,0 22,4 208,5 Offentlige instanser 7,2 1,7 1,8 4,0 14,8 Samlede passagerindt. 181,5 3,5 11,8 26,5 223,3 Driftstilskud Tilskud fra regioner 299,2 21,4 29,7 20,8 371,1 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede driftstilskud (2) 299,2 21,4 29,7 20,8 371,1 Infrastrukturtilskud Tilskud fra regioner 0,0 4,5 17,0 11,5 33,1 Tilskud fra kommuner 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 Samlede infrastrukturtilskud (2) 0,0 7,3 17,0 11,5 35,9 Samlede indtægter (1) (4) 480,7 32,3 58,5 58,8 630,3 Fynbus og BAT administrerer ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken. (1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud. (2) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året. (3) Sydtrafik og Midttrafik betaler ikke for materiel. Operatøren lejer togene for egen regning. (4) Midttrafik budgetterer kun med udgifter, indtægter og tilskud for 8 måneder i 2016, da Odderbanen bliver spærret for togtrafik ultimo august 2016 og året for at lave letbanedrift og elektrificering. Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab, Budget 2016 Efterregulering vedrører kun regnskabsstatistikkerne. Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab (pct.), Budget 2016 Kontraktbetaling, drift 75,6 % 53,3 % 53,8 % 44,6 % 69,5 % Kontraktbetaling, materiel 11,4 % 4,3 % 0,0 % 10,4 % 9,9 % Infrastruktur, drift 12,9 % 18,2 % 17,1 % 16,9 % 13,9 % Infrastruktur, anlæg 0,0 % 22,7 % 29,0 % 23,7 % 6,1 % Administrationsudgifter 0,1 % 1,4 % 0,1 % 4,4 % 0,6 % Samlede udgifter 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

8 6 Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Tabel 4. Passagerindtægter pr. trafikselskab (pct.)(1), Budget 2016 Billetter/kort 96,0 % 50,6 % 84,7 % 84,9 % 93,4 % Offentlige instanser 4,0 % 49,4 % 15,3 % 15,1 % 6,6 % Samlede passagerindt. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. Tabel 5. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab (pct.)(1), Budget 2016 Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration 43,3 % 18,6 % 37,4 % 75,8 % 44,3 % (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af udgifterne til kontraktbetaling (drift og materiel) samt administration. Tabel 6. Årsværk opdelt på personalekategori, Budget 2016 I alt Beskæftigede ved privatbanen 457,0 21,5 29,0 48,0 555,5 ets administrationsmedarb. i relation til privatbanen 1,0 0,8 0,1 0,4 Andre ansatte i trafikselskabet med relation til privatbanen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet antal årsværk 458,0 22,3 29,1 48,4 557,8 2,3 Tabel 7. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt og udgifter pr. køreplantime, Budget 2016 Antal togsæt Køreplantimer Køreplantimer pr. togsæt Pr. køreplantime (kr./time): Kontraktbetalings- og administrationsudgifter Infrastrukturudgifter Samlede udgifter pr køreplanstime

9 7 Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Tabel 8. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Budget 2016 Antal togsæt Togkm (1) togsætkm kørte km pr. togsæt Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 51,20 61,06 42,32 41,10 50,00 Infrastrukturudgifter 7,58 42,33 36,19 28,13 12,50 Samlet udgifter pr togsætkm 58,79 103,39 78,51 69,23 62,51 (1) Togkm for Midttrafik er opgjort inkl. buserstatningskørsel på Odderbanen. Tabel 9. Togsæt, påstigninger, personkm, udgifter pr. påstiger og udgifter pr personkm, Budget 2016 Antal togsæt Antal påstigere (i mio.) 10,7 0,3 1,0 1,0 13,0 Antal personkm (i mio) 182,2 3,5 15,0 23,8 224,5 Udgifter pr. påstiger (kr/påstiger) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 17,00 14,03 30,91 25,60 17,20 Infrastrukturudgifter 28,04 84,74 26,43 20,12 28,60 Samlet udgifter pr påstiger 45,04 98,76 57,34 45,72 45,80 Udgifter pr. personkm (kr/personkm) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 1,00 1,00 2,10 1,11 0,99 Infrastrukturudgifter 1,64 6,05 1,80 0,87 1,65 Samlet udgifter pr personkm 2,64 7,05 3,90 1,99 2,65 (1) Personkm for Midttrafik og Sydtrafik er skønnet ud fra gns. rejselængder (2) Sydtrafik: Inkl. bubleringsbusser

10 8 Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Tabel 10. Kontrakttyper, Budget 2016 (1) (1) Der er to kontrakter med i alt 9 strækninger i Movia, en kontrakt med en strækning i Sydtrafik, to kontrakter med to strækninger i Midttrafik og en kontrakt med to strækninger i. Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamenter Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamenter Strækninger med nettokontrakter u/ incitamenter Strækninger med nettokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitamenter Tabel 11. Togsættyper, Budget 2016 (1) Desiro DM IC Lint Regiosprinter Y-tog Togsæt i alt (1) I Midttrafik betjenes Odderbanen i samdrift med Grenåbanen, og der anvendes samlet 12 togsæt på begge baner.

11 Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S. Nøgletal for privatbanerne, Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning N O T A T Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater 29-04-2016 Sag nr. 15/998 Dokumentnr. 7626/16 Henrik Severin Hansen E-mail: hsh@regioner.dk Sammenfatning Lokalbanerne er en vigtig del af

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om kriteriet for antal kilometer privatbanespor Marts 2015

Rapport fra arbejdsgruppen om kriteriet for antal kilometer privatbanespor Marts 2015 Rapport fra arbejdsgruppen om kriteriet for antal kilometer privatbanespor Marts 2015 Rapport fra arbejdsgruppen om kriteriet for antal kilometer privatbanespor Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre,

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Vejledning om dataindberetning

Vejledning om dataindberetning Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vejledning om dataindberetning 1 Baggrund I henhold til 4 i Bekendtgørelse om trafikselskabers

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten

Forslag til folketingsbeslutning om overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten 2015/1 BSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2016 af Kim Christiansen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2011 Region Hovedstaden - Følgebrev til budget

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Den kollektive trafik i Danmark

Den kollektive trafik i Danmark Den kollektive trafik i Danmark Status over udviklingen i sektoren i 2015 1 2 Forord Den kollektive trafik dækker mange menneskers transportbehov. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har flere roller i forhold

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder

Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder Johnny Christensen, Johnny.Christensen@Atkinsglobal.com Atkins Danmark A/S Anders Hunæus Kaas, Anders.H.Kaas@Atkinsglobal.com Atkins Danmark A/S 1. Baggrund

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. juni 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud April 2010 Kollektiv trafik Regionens tilskud Orientering om Fordelingen af tilskud mellem de to trafikselskaber Fordelingen af opgaver mellem regioner og kommuner 2 Snyder Region Syddanmark med fordeling

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Jernbanen nord for Århus

Jernbanen nord for Århus Jernbanen nord for Århus af jernbanenettet Præsentation for Region 15. december 2009 Tommy O. Jensen Jernbanenettet i Hirtshals Skagen Lidt jernbane geografi: Århus-Aalborg (2 spor) Aalborg-Frederikshavn

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BUDGETANALYSE. Analyse af Region Hovedstadens udgifter til Movia. 14. marts 2017

REGION HOVEDSTADEN BUDGETANALYSE. Analyse af Region Hovedstadens udgifter til Movia. 14. marts 2017 REGION HOVEDSTADEN BUDGETANALYSE Analyse af Region Hovedstadens udgifter til Movia 14. marts 2017 1 Baggrund for Region Hovedstadens budgetanalyse Baggrund for budgetanalysen Overslag budget for kollektiv

Læs mere

Greve Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Greve Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Greve Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. juni 2011 Greve Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Roskilde Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Roskilde Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. juni 2011 Roskilde Kommune - Følgebrev til budget

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. juli 2014 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL Af Jan Kragerup, NIRAS, og Bent Jacobsen, RAMBØLL RESUMÉ Sammenligning af driftsøkonomi for bus- og banetransport vanskeliggøres ofte af de mange forskelle, som eksisterer

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 05 Estimat 2.2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Region Sjælland- Følgebrev til regnskab

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04 Estimat 1 for 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Tre gode cases. Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj MAJ 2017 TRE GODE CASES

Tre gode cases. Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj MAJ 2017 TRE GODE CASES Tre gode cases Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj 2017 1 Tre gode cases Skåne Nordjylland München 2 Skåne Område Skåne Movia Areal 11.400 km 2 9.800 km 2 Indbyggere 1,3 mio. 2,6 mio. Passagerer

Læs mere

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer.

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. TØF 12.-13. oktober 2010 Letbaner og BRT. Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. Letbanen i Århus Skitseprojekteringen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009

Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009 Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009 Indholdsfortegnelse 1.0 Arbejdsgruppens anbefaling... 2 2.0 Notat om Banedanmark s udbud af GSM-R... 3 2.1 GSM-R projektet... 3 3.0 Baggrund for indstillinger...

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. juli 2011 Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere

Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling

Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling Projektleder Pernille Jørgensen HUR Trafik 1. Baggrund Den 15. december 2000 blev loven om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne

Læs mere