FUTURE FOOD INNOVATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUTURE FOOD INNOVATION"

Transkript

1 SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 013.S VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET MOBR, LCPE KONTROLLERET MAWL GODKENDT MOBR

4

5 FUTURE FOOD INNOVATION 5 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Fordeling af deltagere på aktiviteter 2 3 Effektvurdering: Differentieringspulje Forudsætninger for effektskabelse Forventninger til effekter 3 4 Effektvurdering: Internationalisering Forudsætninger for effektskabelse Forventninger til effekter 5 5 Effektvurdering: Kurser/Workshop Forudsætninger for effektskabelse Forventninger til effekter 7 6 Effektvurdering: Innovationscamps Forudsætninger for effektskabelse Forventninger til effekter 9

6

7 FUTURE FOOD INNOVATION 1 1 Indledning Baggrund Nærværende rapport er udarbejdet som et tillæg til COWIs slutevaluering af Future Food Innovation. I rapporten uddybes evalueringsrapportens effektafsnit, der belyser forventede og realiserede effekter af projektet Future Food Innovation. Tillægget indeholder: En oversigt over hvilke aktiviteter respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen angiver at have deltaget i. En opgørelse af deltagernes realiserede og forventede effektskabelse fordelt på projektets fire hovedaktiviteter: Differentieringspuljen, Internationalisering, Kurser/workshop og Innovationscamps. Om spørgeskemaet I forbindelse med evalueringen har vi udsendt et elektronisk spørgeskema til projektets deltagere (via -liste fra projektholder). Besvarelserne af spørgeskemaet giver et indblik i såvel de forventede som allerede opnåede effekter blandt deltagerne i projektet, og er udformet, så det på bedst mulig vis adresserer de indmeldte målsætninger om output og effekter fra ansøgningsfasen. Undersøgelsen er sendt ud til 226 deltagere, hvoraf 74 respondenter har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 33 %. Således udgør data fra spørgeskemaundersøgelsen ikke en præcis beskrivelse af projektets effektskabelse, men giver en indikation af projektets forventede effektskabelse. Herudover bør man være opmærksom på, at respondentgrundlaget for nogle af aktiviteterne er relativt lavt. 28 private virksomheder har deltaget i aktiviteten differentieringspulje, og 17 har besvaret spørgsmål om virksomhedernes effektforventninger. Dette giver en svarprocent på 61 %.

8 2 FUTURE FOOD INNOVATION 2 Fordeling af deltagere på aktiviteter Det har været muligt for samme deltager at deltage i en eller flere af Future Food Innovations aktiviteter. 62 af respondenterne har deltaget i én aktivitet, mens 10 har deltaget i to. Yderligere to deltagere har deltaget i tre aktiviteter. I skemaet herunder ses deltagernes fordeling på hovedaktiviteter. Tabel 1 Respondenter der har deltaget i differentieringspuljen og andre aktiviteter. Differentieringspulje 24 Deltagere i differentieringspulje Internationalisering 1 har Kurser/workshops 9 også deltaget i Innovationscamps 1 Tabel 2 Respondenter der har deltaget i internationalisering og andre aktiviteter. Internationalisering 3 Deltagere i Internationalisering Differentieringspulje 1 har Kurser/workshops 2 også deltaget i Innovationscamps 1 Tabel 3 Respondenter der har deltaget i kurser/workshops og andre aktiviteter. Kurser/workshops 30 Deltagere i Kurser/workshops Internationalisering 2 har Differentieringspulje 9 også deltaget i Innovationscamps 2 Tabel 4 Respondenter der har deltaget i innovationscamps og andre aktiviteter. Innovationscamps 11 Deltagere i Innovationscamps Internationalisering 1 har Kurser/workshops 2 også deltaget i Differentieringspulje 1

9 FUTURE FOOD INNOVATION 3 3 Effektvurdering: Differentieringspulje 74 respondenter har besvaret spørgeskemaet, hvoraf 17 angiver at have deltaget i aktiviteten Differentieringspulje. 3.1 Forudsætninger for effektskabelse Projektets potentielle effekter Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres forudsætninger for at skabe øget omsætning. Tabel 5 Effektforudsætninger. Andel af virksomhederne, der angiver at (N = 17) Virksomheder, hvis organisation som følge af projektet har fået større fokus på innovation (se note) Virksomheder, der har en højere vækstambition end de havde før deltagelsen. Virksomheder, der har arbejdet med at afdække efterspørgslen efter produktet som en del af projektforløbet Virksomheder, der forventer i højere grad at samarbejde med videninstitutioner eller uddannelsesmiljøer Andel virksomheder 100 % 59 % 47 % 41 % Note: De private virksomheder der har deltaget i FFI's aktiviteter er blevet spurgt om de som følge af deres deltagelse har fået støre fokus på innovation inden for: 1) Nye/forbedrede produkter eller serviceydelser (35%), 2) Nye/forbedrede processer eller arbejdsgange (53 %), 3) Ny/forbedret organisering eller forretningsmodeller (35 %), 4) Nye kunder eller markeder (47 %). Deltagervirksomhederne har kunne angive flere af disse. Måltallet er opgjort som andelen af virksomhedernes deltagere, der har angivet mindst én af ovenstående svarmuligheder. 100% svarer til 17 af de 17 adspurgte deltagervirksomheder. 3.2 Forventninger til effekter Forventning til effekter I tabellen nedenfor præsenteres andel af virksomheder med positive effektforventninger. Tabel 6 Andel af virksomheder med positive effektforventninger. Deltagernes forventning til positiv udvikling som følge af projektet i (N = 17) Andel virksomheder med positiv forventning Årlig omsætning 71 % Årlig eksport 35 % Antal ansatte 47 % Undgåede fyringer 6 %

10 4 FUTURE FOOD INNOVATION Tabel 7 Deltagernes gennemsnitlige forventninger til effekt. Deltagernes gennemsnitlige forventning til effekten af projekt på (N = 17) Realistisk forventning Optimistisk forventning Stigning i årlig omsætning (mio. kr.) Stigning i årlig eksport (mio. kr.) 2,8 3,0 0,57 0,66 Antal nyansatte 10,12 10,59 Undgåede fyringer 0,06 0,1 Tidshorisont for effekter Af de forventede fremtidige effekter, der er nævnt ovenfor, er nogle allerede opnået, mens andre først vil indtræffe senere. Figuren herunder giver et overblik over det forventede tidspunkt for virksomhedernes samlede udbytte af deltagelse. Tabel 8 Opnået og forventet samlet udbytte. Opnået og forventet samlet udbytte (N = 17) Opnået d.d. inden for 2 år mellem 2-5 år efter mere end 5 år Årlig omsætningsstigning (mio. kr.) 1,1 45,1 1,7 0 Eksport 0,5 8,1 1,0 0 Antal nyansatte

11 FUTURE FOOD INNOVATION 5 4 Effektvurdering: Internationalisering Blot 3 af de 74 respondenter angiver at have deltaget i aktiviteten internationalisering. 4.1 Forudsætninger for effektskabelse Projektets potentielle effekter Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres forudsætninger for at skabe øget omsætning. Tabel 9 Effektforudsætninger. Andel af virksomhederne, der angiver at (N = 3) Antal virksomheder, hvis organisation som følge af projektet har fået større fokus på innovation (se note) Antal virksomheder, der har en højere vækstambition end de havde før deltagelsen. Antal virksomheder, der har arbejdet med at afdække efterspørgslen efter produktet som en del af projektforløbet Antal virksomheder, der forventer i højere grad at samarbejde med videninstitutioner eller uddannelsesmiljøer Andel virksomheder 100 % 33 % 100 % 100 % Note: De private virksomheder der har deltaget i FFI's aktiviteter er blevet spurgt om de som følge af deres deltagelse har fået støre fokus på innovation inden for: 1) Nye/forbedrede produkter eller serviceydelser (100 %), 2) Nye/forbedrede processer eller arbejdsgange (67 %), 3) Ny/forbedret organisering eller forretningsmodeller (67 %), 4) Nye kunder eller markeder (0 %). Deltagervirksomhederne har kunne angive flere af disse. Måltallet er opgjort som andelen af virksomhedernes deltagere, der har angivet mindst én af ovenstående svarmuligheder. 100% svarer til 3 af de 3 adspurgte deltagervirksomheder. 4.2 Forventninger til effekter Forventning til effekter I tabellen nedenfor præsenteres andel af virksomheder med positive effektforventninger.

12 6 FUTURE FOOD INNOVATION Tabel 10 Andel af virksomheder med positive effektforventninger. Deltagernes forventning til positiv udvikling som følge af projektet i (N = 3) Andel virksomheder med positiv forventning Årlig omsætning 67 % Årlig eksport 67 % Antal ansatte 67 % Undgåede fyringer 33 % Tabel 11 Deltagernes gennemsnitlige forventninger til effekt. Deltagernes gennemsnitlige forventning til effekten af projekt på (N = 3) Realistisk forventning Optimistisk forventning Stigning i årlig omsætning (mio. kr.) Stigning i årlig eksport (mio. kr.) 0,9 1,1 0,47 0,57 Antal nyansatte 4 5,7 Undgåede fyringer 1,3 1,3 Tidshorisont for effekter Af de forventede fremtidige effekter, der er nævnt ovenfor, er nogle allerede opnået, mens andre først vil indtræffe senere. Figuren herunder giver et overblik over det forventede tidspunkt for virksomhedernes samlede udbytte af deltagelse. Tabel 12 Opnået og forventet samlet udbytte. Opnået og forventet samlet udbytte (N = 3) Opnået d.d. inden for 2 år mellem 2-5 år efter mere end 5 år Årlig omsætningsstigning (mio. kr.) 1,3 1,5 0 0 Eksport 0,5 0,9 0 0 Antal nyansatte

13 FUTURE FOOD INNOVATION 7 5 Effektvurdering: Kurser/Workshop 74 respondenter har besvaret spørgeskemaet, hvoraf 12 angiver at have deltaget i kurser og/eller workshop 5.1 Forudsætninger for effektskabelse Projektets potentiale for effekter Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres forudsætninger for at skabe øget omsætning. Tabel 13 Effektforudsætninger. Andel af virksomhederne, der angiver at (N = 12) Antal virksomheder, hvis organisation som følge af projektet har fået større fokus på innovation (se note) Antal virksomheder, der har en højere vækstambition end de havde før deltagelsen. Antal virksomheder, der har arbejdet med at afdække efterspørgslen efter produktet som en del af projektforløbet Antal virksomheder, der forventer i højere grad at samarbejde med videninstitutioner eller uddannelsesmiljøer Andel virksomheder 100 % 33 % 50 % 67 % Note: De private virksomheder der har deltaget i FFI's aktiviteter er blevet spurgt om de som følge af deres deltagelse har fået støre fokus på innovation inden for: 1) Nye/forbedrede produkter eller serviceydelser (42%), 2) Nye/forbedrede processer eller arbejdsgange (50 %), 3) Ny/forbedret organisering eller forretningsmodeller (42 %), 4) Nye kunder eller markeder (42 %). Deltagervirksomhederne har kunne angive flere af disse. Måltallet er opgjort som andelen af virksomhederes deltagere, der har angivet mindst én af ovenstående svarmuligheder. 100 % svarer til 12 af de 12 adspurgte deltagervirksomheder. 5.2 Forventninger til effekter Forventning til effekter I tabellen nedenfor præsenteres andel af virksomheder med positive effektforventninger.

14 8 FUTURE FOOD INNOVATION Tabel 14 Andel af virksomheder med positive effektforventninger. Deltagernes forventning til positiv udvikling som følge af projektet i (N = 12) Andel virksomheder med positiv forventning Årlig omsætning 58 % Årlig eksport 25 % Antal ansatte 17 % Undgåede fyringer 0 % Tabel 15 Deltagernes gennemsnitlige forventninger til effekt. Deltagernes gennemsnitlige forventning til effekten af projekt på (N= 12) Realistisk forventning Optimistisk forventning Stigning i årlig omsætning (mio. kr.) Stigning i årlig eksport (mio. kr.) 2,21 2,27 0,52 0,54 Antal nyansatte 3 3,08 Undgåede fyringer 0 0 Tidshorisont for effekter Af de forventede fremtidige effekter, der er nævnt ovenfor, er nogle allerede opnået, mens andre først vil indtræffe senere. Figuren herunder giver et overblik over det forventede tidspunkt for virksomhedernes samlede udbytte af deltagelse. Tabel 16 Opnået og forventet samlet udbytte. Opnået og forventet samlet udbytte (N = 12) Opnået d.d. inden for 2 år mellem 2-5 år efter mere end 5 år Årlig omsætningsstigning (mio. kr.) 0,3 26,3 0 0 Eksport 0 6,3 0 0 Antal nyansatte

15 FUTURE FOOD INNOVATION 9 6 Effektvurdering: Innovationscamps 74 respondenter har besvaret spørgeskemaet, hvoraf 7 angiver at have deltaget i Innovationscamps. 6.1 Forudsætninger for effektskabelse Projektets potentiale for effekter Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres forudsætninger for at skabe øget omsætning. Tabel 17 Effektforudsætninger. Andel af virksomhederne, der angiver at (N = 7) Antal virksomheder, hvis organisation som følge af projektet har fået større fokus på innovation (se note) Antal virksomheder, der har en højere vækstambition end de havde før deltagelsen. Antal virksomheder, der har arbejdet med at afdække efterspørgslen efter produktet som en del af projektforløbet Antal virksomheder, der forventer i højere grad at samarbejde med videninstitutioner eller uddannelsesmiljøer Andel virksomheder 100 % 0 % 43 % 100 % Note: De private virksomheder der har deltaget i FFI's aktiviteter er blevet spurgt om de som følge af deres deltagelse har fået støre fokus på innovation inden for: 1) Nye/forbedrede produkter eller serviceydelser (57%), 2) Nye/forbedrede processer eller arbejdsgange (14 %), 3) Ny/forbedret organisering eller forretningsmodeller (14 %), 4) Nye kunder eller markeder (14 %). Deltagervirksomhederne har kunne angive flere af disse. Måltallet er opgjort som andelen af virksomhedernes deltagere, der har angivet mindst én af ovenstående svarmuligheder. 100 % svarer til 7 af de 7 adspurgte deltagervirksomheder. 6.2 Forventninger til effekter Forventning til effekter I tabellen nedenfor præsenteres andel af virksomheder med positive effektforventninger. Tabel 18 Andel af virksomheder med positive effektforventninger. Deltagernes forventning til positiv udvikling som følge af projektet i (N = 7) Andel virksomheder med positiv forventning Årlig omsætning 43 % Årlig eksport 43 % Antal ansatte 14 % Undgåede fyringer 0 %

16 10 FUTURE FOOD INNOVATION Tabel 19 Deltagernes gennemsnitlige forventninger til effekt. Deltagernes gennemsnitlige forventning til effekten af projekt på (N = 7) Realistisk forventning Optimistisk forventning Stigning i årlig omsætning (mio. kr.) Stigning i årlig eksport (mio. kr.) 0,08 0,09 0,02 0,02 Antal nyansatte 0,1 0,3 Undgåede fyringer 0 0 Tidshorisont for effekter Af de forventede fremtidige effekter, der er nævnt ovenfor, er nogle allerede opnået, mens andre først vil indtræffe senere. Figuren herunder giver et overblik over det forventede tidspunkt for virksomhedernes samlede udbytte af deltagelse. Tabel 20 Opnået og forventet samlet udbytte. Opnået og forventet samlet udbytte (N = 7) Opnået d.d. inden for 2 år mellem 2-5 år efter mere end 5 år Årlig omsætningsstigning (mio. kr.) 0 0,5 0,1 0 Eksport 0 0,2 0 0 Antal nyansatte

OPFØLGENDE EVALUERING AF ETABLERINGSORDNINGEN FOR VÆKST- OG VIDENSIVÆRKSÆTTERE

OPFØLGENDE EVALUERING AF ETABLERINGSORDNINGEN FOR VÆKST- OG VIDENSIVÆRKSÆTTERE December 2016 VÆKSTHUS NORDJYLLAND OPFØLGENDE EVALUERING AF ETABLERINGSORDNINGEN FOR VÆKST- OG VIDENSIVÆRKSÆTTERE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

PILOTPROGRAM FOR MARITIM UDVIKLING

PILOTPROGRAM FOR MARITIM UDVIKLING DECEMBER 2016 REGION NORDJYLLAND PILOTPROGRAM FOR MARITIM UDVIKLING SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2016

Læs mere

KLAR TIL BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

KLAR TIL BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2015 REGION SYDDANMARK KLAR TIL BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER:

Læs mere

FOLKEMØDE 2014 OG 2015

FOLKEMØDE 2014 OG 2015 JANUAR 2016 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE FOLKEMØDE 2014 OG 2015 SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 BORNHOLMS

Læs mere

MAJ 2017 REGION NORDJYLLAND VÆKST 2.0 SLUTEVALUERING

MAJ 2017 REGION NORDJYLLAND VÆKST 2.0 SLUTEVALUERING MAJ 2017 REGION NORDJYLLAND VÆKST 2.0 SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2017 ÅR REGION NORDJYLLAND VÆKST 2.0 SLUTEVALUERING

Læs mere

INDTAG DET GRØNNE VÆKSTMARKED I ØSTAFRIKA

INDTAG DET GRØNNE VÆKSTMARKED I ØSTAFRIKA MARTS 2017 REGION NORDJYLLAND INDTAG DET GRØNNE VÆKSTMARKED I ØSTAFRIKA SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2017

Læs mere

SAMVIRK MAJ 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/ Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

SAMVIRK MAJ 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/ Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015 REGION SYDDANMARK SAMVIRK SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/18679 PROJEKTNR. A037714-010

Læs mere

AUTOMATION I SYD DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

AUTOMATION I SYD DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK AUTOMATION I SYD SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

VIRKEMIDLER OG EFFEKTER I UDVALGTE PROJEKTER STØTTET AF VÆKSTFORUM

VIRKEMIDLER OG EFFEKTER I UDVALGTE PROJEKTER STØTTET AF VÆKSTFORUM NOVEMBER 2013 REGION SJÆLLAND VIRKEMIDLER OG EFFEKTER I UDVALGTE PROJEKTER STØTTET AF VÆKSTFORUM EVALUERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

HEALTHCARE DENMARK DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

HEALTHCARE DENMARK DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK HEALTHCARE DENMARK SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

OPI-PULJEN DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

OPI-PULJEN DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK OPI-PULJEN SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 8 VERSION

Læs mere

TRANSFORMER DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

TRANSFORMER DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK TRANSFORMER SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 12 VERSION

Læs mere

DEN ENERGIEFFEKTIVE LANDBRUGS- OG FØDEVAREPRODUKTION

DEN ENERGIEFFEKTIVE LANDBRUGS- OG FØDEVAREPRODUKTION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DEN ENERGIEFFEKTIVE LANDBRUGS- OG FØDEVAREPRODUKTION SLUTEVALUERING

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT DANMARKS REDERIFORENING ÆNDRET BEREGNING AF BETALINGSBALANCEEFFEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Oprindelig

Læs mere

UDVIKLINGSKONTRAKT MED DESTINATION BORNHOLM

UDVIKLINGSKONTRAKT MED DESTINATION BORNHOLM FEBRUAR 2016 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE UDVIKLINGSKONTRAKT MED DESTINATION BORNHOLM 2013-2015 SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER SEPTEMBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

WELFARE TECH 2.0 MAJ 2015 REGION SYDDANMARK MIDTVEJSEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/ Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

WELFARE TECH 2.0 MAJ 2015 REGION SYDDANMARK MIDTVEJSEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/ Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015 REGION SYDDANMARK WELFARE TECH 2.0 MIDTVEJSEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/18579 PROJEKTNR.

Læs mere

UDVIKLING OG DESIGN AF INTERNATIONALT TESTCENTER

UDVIKLING OG DESIGN AF INTERNATIONALT TESTCENTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 REGION SYDDANMARK UDVIKLING OG DESIGN AF INTERNATIONALT TESTCENTER COLAB DENMARK SLUTEVALUERING

Læs mere

UDVIKLING AF DESTINATION FYN

UDVIKLING AF DESTINATION FYN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK UDVIKLING AF DESTINATION FYN SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010

Læs mere

SUSTAINHORT JANUAR 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

SUSTAINHORT JANUAR 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2015 REGION SYDDANMARK SUSTAINHORT SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-12 DOKUMENTNR. 1 VERSION

Læs mere

GLOBAL VÆKST SYDDANMARK

GLOBAL VÆKST SYDDANMARK ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK GLOBAL VÆKST SYDDANMARK SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

POWER PUSH OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

POWER PUSH OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK POWER PUSH SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 31 VERSION

Læs mere

KOIN DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

KOIN DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK KOIN SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 17 VERSION

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

STARS JUNI 2016 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

STARS JUNI 2016 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2016 REGION SYDDANMARK STARS SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-015 DOKUMENTNR. 5 VERSION 1.0

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Visualiseringer Niveaufri udfletning Vest. Kvaliteten af de anvendte fotos var utilstrækkelig

Visualiseringer Niveaufri udfletning Vest. Kvaliteten af de anvendte fotos var utilstrækkelig BANEDANMARK NIVEAUFRI UDFLETNING RINGSTED VEST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VISUALISERINGER INDHOLD 1 Indledning 1 2 Projektleverancer

Læs mere

JUNI 2017 REGION NORDJYLLAND UNGEINDSATS AALBORG MIDTVEJSEVALUERING

JUNI 2017 REGION NORDJYLLAND UNGEINDSATS AALBORG MIDTVEJSEVALUERING JUNI 2017 REGION NORDJYLLAND UNGEINDSATS AALBORG MIDTVEJSEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2017 REGION NORDJYLLAND UNGEINDSATS

Læs mere

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST RAPPORT SLUTEVALUERING AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3 Programmets overordnede økonomiske effekter Side 6 3 Virksomhedernes tilfredshed Side 18 4 De fire indsatsområder

Læs mere

VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL INDHOLD. 1 Hvad er VVM? 1 Hvad er VVM? 1

VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL INDHOLD. 1 Hvad er VVM? 1 Hvad er VVM? 1 REGION HOVEDSTADEN VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDHOLD 1

Læs mere

DECEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND INKUBATOR MIDT SLUTEVALUERING

DECEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND INKUBATOR MIDT SLUTEVALUERING DECEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND INKUBATOR MIDT SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND INKUBATOR

Læs mere

ØHAVETS RESTAURERINGSCENTER

ØHAVETS RESTAURERINGSCENTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2014 REGION SYDDANMARK ØHAVETS RESTAURERINGSCENTER SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A035629-007 DOKUMENTNR.

Læs mere

TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK

TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2016 REGION SYDDANMARK TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-015

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015

Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015 Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015 I okt. nov. 2015 gennemførte højskolen en Studietilfredshedsundersøgelsen for fuldtidsstuderende, som også inkluderede studerende i

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JANUAR 2015 FAXE KOMMUNE KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SANDEROSION SYD FOR FAXE

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

AUGUST 2016 REGION SYDDANMARK SMART TROLLEY - ARBEJDSVENLIG OG ENERGIEFFEKTIV MULTIFUNKTIONEL SÆKKEVOGN TIL DISTRIBUTION AF VARER MIDTVEJSEVALUERING

AUGUST 2016 REGION SYDDANMARK SMART TROLLEY - ARBEJDSVENLIG OG ENERGIEFFEKTIV MULTIFUNKTIONEL SÆKKEVOGN TIL DISTRIBUTION AF VARER MIDTVEJSEVALUERING AUGUST 2016 REGION SYDDANMARK SMART TROLLEY - ARBEJDSVENLIG OG ENERGIEFFEKTIV MULTIFUNKTIONEL SÆKKEVOGN TIL DISTRIBUTION AF VARER MIDTVEJSEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

LEAN ENERGY CLUSTER SEPTEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

LEAN ENERGY CLUSTER SEPTEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014 REGION SYDDANMARK LEAN ENERGY CLUSTER SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-009 DOKUMENTNR.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet Innovativ

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

BUSINESS CENTER BORNHOLM

BUSINESS CENTER BORNHOLM JANUAR 2016 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BUSINESS CENTER BORNHOLM SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 BORNHOLMS

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

LÅN EN LEDER OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

LÅN EN LEDER OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2014 REGION SYDDANMARK LÅN EN LEDER SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 32 VERSION

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

NATUREN TIL BORDS MAJ 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/920. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

NATUREN TIL BORDS MAJ 2015 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/920. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015 REGION SYDDANMARK NATUREN TIL BORDS SLUTEVALUERING REGIONENS JOURNALNUMMER: 12/920 PROJEKTNR.

Læs mere

ACCELERACE WELFARE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

ACCELERACE WELFARE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK ACCELERACE WELFARE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING JUNI 2016 REGION SYDDANMARK STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2016 REGION SYDDANMARK

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE - BILAG 2 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Undersøgelse 2.

Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Undersøgelse 2. BOLIGKONTORET DANMARK Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK

TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK TALENT ATTRACTION SOUTHERN DENMARK MIDTVEJSEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3 LETBANESEKRETARIATET ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESIGN2INNOVATE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010

Læs mere

UDKAST. Evaluering af MidtVind. Udarbejdet af LB Analyse for Vindmølleindustrien

UDKAST. Evaluering af MidtVind. Udarbejdet af LB Analyse for Vindmølleindustrien UDKAST Evaluering af MidtVind Udarbejdet af LB Analyse for Vindmølleindustrien August, 2011 Indhold Forord... 1 Resumé... 2 Kort beskrivelse af projektet... 5 Evalueringens gennemførsel... 7 Etablering

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Bilag 1: Eksterne evalueringer oversigt og resuméer. Samlet vurdering

Bilag 1: Eksterne evalueringer oversigt og resuméer. Samlet vurdering Bilag : Eksterne evalueringer oversigt og resuméer Projekter til midtvejsevaluering Green Power Electronics Test Lab Green PET Lab v/sdu Patient@home: Innovative Welfare Technology for the st Century Projekter

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE - TBL ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE -

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 9. juni 2008 Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 1. Formål Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddelindustriens betydning for

Læs mere