Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere"

Transkript

1 Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere

2 Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte blandt skolelærere i februar/marts Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført parallelt med en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt skoleledere. Bilaget indeholder frekvenstabeller for svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare ved at sætte en eller flere markeringer. Det er vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. Idet hhx- og htx-lærere er overrepræsenterede i nettostikprøven, da vi som minimum skulle have 250 respondenter fra hver gruppe, er fordelingen af de indkomne svar også skæv i forhold til populationen. Da EVA har en hypotese om at lærernes teamorganisering er forskellig afhængigt af om de underviser på hhx, htx eller stx, har vi valgt at vægte dataene så de tre andele svarer til andelene i populationen. En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks bagerst i evalueringsrapporten. 2

3 Tabelrapport lærere 1. Køn Mand Kvinde , ,3 100,0 2. Alder (pr. 15 marts 2011) Op til 29 år år år år år år år , , , , , , , ,9 100,0 3. Hvilken af følgende typer af lærerteam indgår du primært i (ud over din/dine faggruppe(r))? (Med "primært" menes her det team du bruger mest tid sammen med) Klasseteam, dvs. lærerteam som knytter sig til en eller flere klasser på skolen Årgangsteam, dvs. lærerteam som knytter sig til én årgang på skolen, fx 1.g Studieretningsteam, dvs. lærerteam som knytter sig til de forskellige studieretninger som skolen har oprettet ,2 23 2, ,2 Anden organisering Ingen 39 3, , ,0 57 3

4 4. Er du udpeget som teamleder/-koordinator for dit team? Ja Nej , , , Hvor mange lærere indgår der i dit team? 2-3 lærere 4-5 lærere 6-7 lærere 8-9 lærere 10 lærere eller derover , , ,7 80 9, ,2 2, , Hvor tit mødes I ca. i teamet? Ugentligt Hver anden uge Månedligt Kvartalsvist Halvårligt Årligt Sjældnere Aldrig 56 6, , , ,3 58 6,7 3,4 3,3 5,6 8, ,

5 7. Hvad er styrende for hvornår I mødes? Vi har faste aftaler om hvor ofte vi mødes ,3 Vi mødes efter behov ,8 Vi mødes både ud fra faste aftaler og efter behov ,4 5, , Hvad er din oplevelse af jeres mødehyppighed? Vi mødes......for ofte...med passende mellemrum...for sjældent 25 2, , ,8 3, , Hvor mange timer har du i skoleåret ca. fået tildelt til teamkoordinering/teamledelse? (Udover evt. timer til arbejdet i lærerteam) Ingen 1-25 timer timer timer timer timer timer mere end 150 timer 51 15, , ,7 10 3,2 5 1,5 4 1,2 1,5 3,9 2, ,

6 10. Hvor mange timer har du i skoleåret ca. fået tildelt til arbejdet i lærerteam? Ingen 1-25 timer timer timer timer timer timer mere end 150 timer , , ,6 21 2,4 4,5 2,2 3,3 1,1 29 3, ,0 261 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om lærerteam? 11. At lærerne arbejder i team - styrker uddannelsens faglige niveau Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , , ,3 4, , At lærerne arbejder i team - fremmer elevernes trivsel Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , ,5 67 7,7 28 3,2 6, ,

7 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om lærerteam? 13. At lærerne arbejder i team - øger den faglige kompleksitet i lærernes arbejde Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Nægter at svare , , , ,9 0,0 20 2, , At lærerne arbejder i team - styrker det flerfaglige samspil i uddannelsen Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , ,9 63 7,2 2, , At lærerne arbejder i team - er en samarbejdsmæssig udfordring Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , , ,5 9 1, ,

8 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om lærerteam? 16. At lærerne arbejder i team - skaber bedre sammenhæng i den undervisning eleverne modtager Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , ,3 62 7,1 5, , At lærerne arbejder i team - løfter det sociale miljø i lærergruppen Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , ,4 72 8,3 1, , At lærerne arbejder i team - styrker klasserumskulturen og løfter det sociale miljø blandt eleverne Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , ,8 74 8,5 8, ,

9 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om lærerteam? 19. At lærerne arbejder i team - øger muligheden for fastholdelse af frafaldstruede elever Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , ,0 74 8,5 8, , At lærerne arbejder i team - øger arbejdsbelastningen for lærerne Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , ,3 72 8,3 5, , At lærerne arbejder i team - styrker uddannelsens almendannende sigte Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Nægter at svare , , , ,3 0,0 5, ,

10 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om lærerteam? 22. At lærerne arbejder i team - styrker uddannelsens studieforberedende sigte Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Nægter at svare , , , ,4 0,0 7, , At lærerne arbejder i team - gør lærerrollen sværere Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , , ,7 3, , At lærerne arbejder i team - styrker sparring og vidensdeling Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , ,2 58 6, ,

11 25. Hvem har du været med til at drøfte teamorganisering med? (N=871) Nogen fra skolens ledelse Lærerkolleger Besvarelser ,1% ,9% Eksterne personer (fx konsulent eller teamcoach) 96 11,0% Andre 16 1,9% Jeg har ikke drøftet teamorganisering med nogen (5) ,8% Note: Respondenterne kan sætte flere kryds ,8% 26. Hvem har besluttet hvilke funktioner og opgaver dit team skal varetage? (N=871) Ledelsen Teamet Besvarelser ,6% ,7% En styregruppe eller et udvalg på skolen ,7% Andre Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. 14 1,6% 32 3,7% ,2% 27. Er der nedskrevne funktions- og/eller opgavebeskrivelser for teamsamarbejdet? Ja Nej ,4 85 9,7 42 4, ,

12 28. Hvordan har du brugt funktions- og/eller opgavebeskrivelserne i praksis? (N=743) Besvarelser Løbende i teamsamarbejdet fx i forbindelse med møder ,5% I forbindelse med introduktion af nye medarbejdere ,4% På MUS/TUS 45 6,1% Ved etablering af teamsamarbejdet ,9% Jeg har ikke brugt dem i praksis Andet Note: Respondenterne kan sætte flere kryds ,5% 4,5% ,9% 29. Hvilke af følgende opgaver er efter din opfattelse "administrativt arbejde" for lærerteamene? (N=869) Fastsættelse og ajourføring af timetal for faglige og flerfaglige forløb Fastsættelse af det antal skriftlige opgaver som eleverne skal aflevere Besvarelser ,3% ,5% Koordinering af det skriftlige arbejde ,9% Registrering og ajourføring af elevers fravær ,9% Planlægning af flerfaglige forløb ,0% Skemalægning af flerfaglige forløb ,8% Vikardækning Bidrage til skemalægning Udarbejdelse af studieplaner ,8% ,1% ,3% Indføring af studieplaner i skolens system ,0% Løbende justering af studieplaner i skolens system ,3% Ajourføring af hvilke kompetencer eleverne har anvendt i et forløb ,8% Udarbejdelse af undervisningsbeskrivelser ,9% Indføring af undervisningsbeskrivelser i skolens system ,3% Koordinering, forberedelse og afvikling af møder i teamet ,9% Evaluering af undervisningen Andet Note: Respondenterne kan sætte flere kryds ,9% 46 5,3% ,7% 12

13 30. Hvilke af følgende opgaver løser I i dit lærerteam? (N=862) Fastsættelse og ajourføring af timetal for faglige og flerfaglige forløb Fastsættelse af det antal skriftlige opgaver som eleverne skal aflevere Besvarelser ,7% ,1% Koordinering af det skriftlige arbejde ,8% Registrering og ajourføring af elevers fravær ,2% Planlægning af flerfaglige forløb ,5% Skemalægning af flerfaglige forløb ,2% Vikardækning Bidrage til skemalægning Udarbejdelse af studieplaner 28 3,3% ,2% ,5% Indføring af studieplaner i skolens syetm ,7% Løbende justering af studieplaner i skolens Ajourføring af hvilke kompetencer eleverne har anvendt i et forløb ,2% ,2% Udarbejdelse af undervisningsbeskrivelser ,4% Indføring af undervisningsbeskrivelser i skolens system ,0% Koordinering, forberedelse og afvikling af møder i teamet ,0% Evaluering af undervisningen Andet Note: Respondenterne kan sætte flere kryds ,6% 88 10,2% ,8% 13

14 31. Hvor stor en del af tiden bruger dit team efter din vurdering på administrativt arbejde? Ingen tid Mellem 1 % og 20 % af tiden Mellem 21 % og 40 % af tiden Mellem 41 % og 60 % af tiden Mellem 61 % og 80 % af tiden Mellem 81 % og 100 % af tiden 15 1, , , ,9 83 9,6 19 2, , Hvor stor en del af tiden bruger dit team efter din vurdering på fagligt og pædagogisk arbejde? Ingen tid Mellem 1 % og 20 % af tiden Mellem 21 % og 40 % af tiden Mellem 41 % og 60 % af tiden Mellem 61 % og 80 % af tiden Mellem 81 % og 100 % af tiden 16 1, , , , ,7 57 6, , Hvor stor en del af tiden bruger dit team efter din vurdering på andet arbejde? Ingen tid Mellem 1 % og 20 % af tiden Mellem 21 % og 40 % af tiden Mellem 41 % og 60 % af tiden Mellem 61 % og 80 % af tiden Mellem 81 % og 100 % af tiden , , ,9 49 5,7 17 2,0 4, ,

15 Hvad er din vurdering af den tid dit team bruger på 34. Administrativt arbejde? Der bruges for lidt tid Der bruges passende med tid Der bruges for meget tid 13 1, , ,0 5, , Fagligt og pædagogisk arbejde? Der bruges for lidt tid Der bruges passende med tid Der bruges for meget tid , ,9 17 2,0 5, , Andet arbejde? Der bruges for lidt tid Der bruges passende med tid Der bruges for meget tid 48 5, ,5 72 8,3 14 1, ,

16 37. I hvilken grad synes du rammerne (herunder fx organisering, aftaler om opgaver og funktioner) for teamsamarbejde på din skole er klare? , , ,2 19 2, , I hvilken grad synes du rammerne (herunder fx organisering, aftaler om opgaver og funktioner) for teamsamarbejde på din skole er gode? , , ,4 17 1,9 3, , Hvordan oplever du balancen mellem styring via skolens rammer og teamets frihed i jeres teamorganisering? For lidt styring 76 8,8 God balance mellem styring og frihed ,1 For meget styring ,8 2, ,

17 40. I hvilken grad er følgende udsagn efter din vurdering dækkende for god skoleledelses praksis? - Ledelsens vigtigste opgave er at sørge for rammer for og struktur i teamsamarbejdet , ,6 69 8,0 14 1,6 1, , Ledelsens vigtigste opgave er at gå forrest i forhold til at skabe en åben samarbejdskultur i lærerteamene , , ,5 18 2,1 4, , Ledelsen vigtigste opgave er at give konkret sparring i forhold til opgaver og samarbejde i teamene , , ,1 50 5,9 3, ,

18 43. Ledelsens vigtigste opgave er at understøtte motivation og udvikling i teamene ved at fremhæve det positive Nægter at svare , , ,3 36 4,2 1,2 5, , I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for din skoleledelses nuværende praksis? Ledelsens vigtigste opgave er at sørge for rammer for og struktur i teamsamarbejdet , , ,3 16 1,9 3, , Ledelsens vigtigste opgave er at gå forrest i forhold til at skabe en åben samarbejdskultur i lærerteamene , , ,4 74 8,6 5, ,

19 46. Ledelsen vigtigste opgave er at give konkret sparring i forhold til opgaver og samarbejde i teamene 92 10, , , ,8 5, , Ledelsens vigtigste opgave er at understøtte motivation og udvikling i teamene ved at fremhæve det positive Nægter at svare , , , ,8 1,2 8, , Hvordan ledes/koordineres arbejdet i dit lærerteam? Lærerteamet har en fast teamleder/-koordinator ,3 Opgaven med at lede/koordinere går løbende på skift blandt teamets lærere Der er ikke nogen aftaler om ledelse/koordinering af lærerteamene Andet 58 10, ,8 13 2,4 5, ,

20 49. Hvor ofte mødes du med ledelsen på skolen (evt. sammen med andre teamledere/-koordinatorer)? Ugentligt Månedligt Kvartalsvist Halvårligt Årligt Sjældnere Aldrig 17 5,6 23 7, , , ,8 18 5,9 25 8, , Hvad er styrende for hvornår I mødes? Vi har faste aftaler om hvor ofte vi mødes ,6 Vi mødes efter behov 58 20,7 Vi mødes både ud fra faste aftaler og efter behov 68 24,2 18 6, , Hvad er din oplevelse af jeres mødefrekvens? Vi mødes......for ofte...for sjældent...med passende mellemrum 7 2, , ,5 1, ,

21 52. Hvilken betegnelse bruges om din rolle som teamleder/- koordinator? Teamleder Teamkoordinator Anden betegnelse , , ,0 1, , I hvilken grad oplever du at have ledelsesansvar i forhold til dit team? 67 21, , , , ,0 833 I hvilken grad synes du følgende udsagn er udtryk for god varetagelse af rollen som teamleder/-koordinator? 54. Teamlederen/-koordinatoren sørger for mødestruktur og koordinering af teamets arbejde , ,9 27 3,1 42 4,9 21 2, ,

22 I hvilken grad synes du følgende udsagn er udtryk for god varetagelse af rollen som teamleder/-koordinator? 55. Teamlederen/-koordinatoren har ansvar for at drive teamets arbejde fremad , , ,0 67 7,9 24 2, , Teamlederen/-koordinatoren går forrest i forhold til at skabe et godt samarbejde , , ,1 74 8,7 26 3, , Teamlederen/-koordinatoren giver sparring i forhold til konkrete opgaver , , , ,7 29 3, ,

23 I hvilken grad synes du følgende udsagn er udtryk for god varetagelse af rollen som teamleder/-koordinator? 58. Teamlederen/-koordinatoren understøtter det faglige og pædagogiske udviklingsarbejde i teamet , , , ,0 25 3, , Teamlederen/-koordinatoren skal sikre kvaliteten i teamets opgaveløsning , , , ,3 24 2, , Teamlederen/-koordinatoren skal varetage kommunikation mellem teamet og ledelsen , ,3 44 5,2 55 6,5 23 2, ,

24 I hvilken grad synes du følgende udsagn er udtryk for god varetagelse af rollen som teamleder/-koordinator? 61. Teamlederen/-koordinatoren sørger for mødestruktur og koordinering af teamets arbejde , ,7 57 6,7 75 8,8 40 4, , I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for praksis i dit team? - Teamlederen/-koordinatoren har ansvar for at drive teamets arbejde fremad , , , ,0 41 4, , I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for praksis i dit team? - Teamlederen/-koordinatoren går forrest i forhold til at skabe et godt samarbejde , , , ,0 44 5, ,

25 I hvilken grad synes du følgende udsagn er udtryk for god varetagelse af rollen som teamleder/-koordinator? 64. Teamlederen/-koordinatoren giver sparring i forhold til konkrete opgaver , , , ,5 44 5, , Teamlederen/-koordinatoren understøtter det faglige og pædagogiske udviklingsarbejde i teamet , , , ,5 46 5, , Teamlederen/-koordinatoren skal sikre kvaliteten i teamets opgaveløsning , , , ,5 44 5, ,

26 I hvilken grad synes du følgende udsagn er udtryk for god varetagelse af rollen som teamleder/-koordinator? 67. Teamlederen/-koordinatoren skal varetage kommunikation mellem teamet og ledelsen , ,2 84 9,8 85 9,9 43 5, ,0 287 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om din rolle som teamleder/-koordinator? 68. Rollen som teamleder/-koordinator er vanskelig Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 33 10, , , , , Det er vigtigt for mig at være mere kollega end leder for teamet Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , ,6 16 5, ,

27 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om din rolle som teamleder/-koordinator? 70. Det er vigtigt for mig at have en tydelig lederrolle i teamet Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 21 7, , , , , Jeg oplever positiv opbakning fra ledelsen til at lede i teamet Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 93 30, , , ,4 3 1, , Jeg oplever modstand fra teamet hvis jeg leder for meget Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 37 12, , , ,9 2, ,

28 73. Hvilke af følgende ansvarsområder har dit team? (N=842) Besvarelser Udarbejde/koordinere studieplaner ,1% Koordinere det skriftlige arbejde ,1% Planlægge flerfaglige undervisningsforløb ,8% Sikre sammenhæng, kontinuitet og progression i det treårige uddannelsesforløb ,3% Studieture ,9% Informationsaftener og forældremøder ,2% Fravær og trivsel for den enkelte elev ,5% Sikre at klassen fungerer socialt og understøtter en god klasserumskultur ,9% Den enkelte elevs faglige læring og udvikling ,1% Identificere elever med behov for studievejledning eller særlig støtte ,6% Pædagogisk udvikling ,0% Faglig udvikling af studieretninger ,1% Evaluering af undervisningen Note: Respondenterne kan sætte flere kryds ,7% ,4% 28

29 74. Hvilke af følgende ansvarsområder synes du det er relevant at teamene har? Gerne flere svar Udarbejde/koordinere studieplaner ,0 Koordinere det skriftlige arbejde ,1 Planlægge flerfaglige undervisningsforløb 73 8,7 Sikre sammenhæng, kontinuitet og progression i det treårige 39 4,7 Studieture 20 2,4 Informationsaftener og forældremøder 12 1,5 Fravær og trivsel for den enkelte elev 11 1,3 Sikre at klassen fungerer socialt og understøtter en god klasserumskultur 4,5 Den enkelte elevs faglige læring og udvikling 1,1 Identificere elever med behov for studievejledning eller særlig støtte 7,8 Pædagogisk udvikling 5,6 Faglig udvikling af studieretninger 5,6 Evaluering af undervisningen 11 1,3 5, ,

30 75. Hvilke af følgende ansvarsområder synes du det er relevant at teamene har? (N=840) Besvarelser Udarbejde/koordinere studieplaner ,8% Koordinere det skriftlige arbejde ,4% Planlægge flerfaglige undervisningsforløb ,0% Sikre sammenhæng, kontinuitet og progression i det treårige uddannelsesforløb ,4% Studietur ,2% Informationsaftener og forældremøder ,4% Fravær og trivsel for den enkelte elev ,9% Sikre at klassen fungerer socialt og understøtter en god klasserumskultur ,6% Den enkelte elevs faglige læring og udvikling ,4% Identificere elever med behov for studievejledning eller særlig støtte ,6% Pædagogisk udvikling ,4% Faglig udvikling af studieretninger ,1% Evaluering af undervisningen Note: Respondenterne kan sætte flere kryds ,7% ,0% Hvor tilfredsstillende synes du dit team løser opgaverne inden for 76. At udarbejde/koordinere studieplaner Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende , , ,4 13 1,6 4, ,

31 Hvor tilfredsstillende synes du dit team løser opgaverne inden for 77. At koordinere det skriftlige arbejde Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende , , ,4 12 1,5 5, , At planlægge flerfaglige undervisningsforløb Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende , , ,6 6,8 7, , At sikre sammenhæng, kontinuitet og progression i det treårige uddannelsesforløb Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende , , ,2 8,9 7, ,

32 Hvor tilfredsstillende synes du dit team løser opgaverne inden for 80. Studieture Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende , ,8 70 9,2 4,6 6, , Informationsaftener og forældremøder Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende , ,9 56 8,1 1,2 4, , Fravær og trivsel for den enkelte elev Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende , , ,1 3, ,

33 Hvor tilfredsstillende synes du dit team løser opgaverne inden for 83. At sikre at klassen fungerer socialt og understøtter en god klasserumskultur Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 98 20, , ,2 1, , Den enkelte elevs faglige læring og udvikling Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 65 17, , ,1 8 2,1 1, , At identificere elever med behov for studievejledning eller særlig støtte Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 39 14, , ,6 1,2 0, ,

34 Hvor tilfredsstillende synes du dit team løser opgaverne inden for 86. Pædagogisk udvikling Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 20 12, , ,1 0,2 3 1, , Faglig udvikling af studieretninger Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende 14 16, , ,4 1, , Evaluering af undervisningen Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende 7 18, ,0 9 22, ,

35 89. Vi lægger vægt på at kunne danne os vores egne indtryk af eleverne og have individuelle opfattelser af hvad god undervisning er Nægter at svare , , ,8 39 4,6 1,2 8 1, , Vi spørger hinanden til råds og deler konkrete erfaringer og indtryk, men søger ikke nødvendigvis konsensus , ,5 33 3,9 8 1,0 3, , Vi lægger vægt på at have en fælles opfattelse af hvad god undervisning er og søger generelt konsensus 95 11, , , ,4 6, ,

36 92. Hvilket af følgende udsagn er mest dækkende for samarbejdet i dit team? Vi lægger vægt på at kunne danne os vores egne indtryk af eleverne og have individuelle opfattelser af hvad god undervisning er ,6 Vi spørger hinanden til råds og deler konkrete erfaringer og indtryk, men søger ikke nødvendigvis konsensus ,5 Vi lægger vægt på at have en fælles opfattelse af hvad god undervisning er og søger generelt konsensus 72 8,6 11 1, , I hvilken grad vurderer du samlet set at gymnasiereformens skærpede fokus på teamsamarbejde og teamorganisering er en god idé? , , ,3 44 5,2 9 1, , Hvor enig eller uenig er du i at lærernes samarbejde i team er ressource- og tidsmæssigt godt givet ud i forhold til udbyttet? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig , , ,0 69 8,2 1, ,

37 95. I hvilken grad vurderer du at det på din uddannelse er lykkedes at opbygge velfungerende lærerteam? , , ,8 29 3,5 3, ,0 299 Hvilket udbytte har du af teamsamarbejdet i forhold til 96. At vælge og bruge undervisningsmetoder og arbejdsformer? 0 Intet udbytte Meget stort udbytte 39 4, , , , , , , , ,0 31 3,7 9 1,0 3, ,

38 Hvilket udbytte har du af teamsamarbejdet i forhold til 97. At vælge og bruge undervisningsmaterialer? 0 Intet udbytte Meget stort udbytte 69 8, , , ,3 76 9, , ,9 53 6,4 47 5,6 18 2,1 4,5 9 1, , At få viden om og perspektiver på det faglige stof? 0 Intet udbytte Meget stort udbytte 47 5, ,6 67 8, , ,3 80 9, ,3 81 9,6 82 9,7 37 4,4 9 1,1 6, ,

39 Hvilket udbytte har du af teamsamarbejdet i forhold til 99. At se dit/dine fag i samspil med andre fag? 0 Intet udbytte Meget stort udbytte 26 3,2 41 4,9 38 4,5 64 7,7 65 7,9 81 9, , , , ,4 47 5,6 3, , At varetage klasserumsledelse? 0 Intet udbytte Meget stort udbytte 23 2,8 58 7,0 42 5,1 58 7,1 65 8, , , , , ,6 31 3,7 6, ,

40 Hvilket udbytte har du af teamsamarbejdet i forhold til 101. At understøtte en god klasserumskultur og det sociale miljø blandt eleverne? 0 Intet udbytte Meget stort udbytte 15 1,9 35 4,3 21 2,6 42 5,2 47 5,8 77 9, , , , ,6 67 8,3 1, , At bidrage til fastholdelse af frafaldstruede elever? 0 Intet udbytte Meget stort udbytte 20 2,5 37 4,5 28 3,4 77 9,4 64 7, , , , , ,1 36 4,4 5, ,

41 Hvilket udbytte har du af teamsamarbejdet i forhold til 103. At have gode kollegiale relationer 0 Intet udbytte Meget stort udbytte 16 2,0 23 2,8 13 1,6 26 3,3 37 4,6 74 9, , , , , ,1 3, , Hvordan vurderer du samlet set dit faglige udbytte af teamsamarbejdet? 0 Intet udbytte Meget stort udbytte 32 3,9 68 8,0 80 9,5 81 9, , , , , ,8 43 5,1 15 1,8 3, ,

42 105. Hvordan vurderer du samlet set dit didaktiske/pædagogiske udbytte af teamsamarbejdet? 0 Intet udbytte Meget stort udbytte 20 2,4 49 5,9 51 6, , , , , , ,0 51 6,1 14 1,7 2, , Hvilken betydning har teamsamarbejdet for din trivsel på arbejdspladsen? -5 Meget negativ betydning Meget positiv betydning 4,4 8,9 10 1,2 19 2,3 19 2, , , , ,6 70 8,4 47 5,6 1, ,

43 107. Hvilke fag underviser du i? (N=840) Billedkunst Biologi Dansk Dramatik Engelsk Fransk Fysik Historie Idræt Italiensk Kemi Latin Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Oldtidskundskab Religion Russisk Samfundsfag Spansk Tysk Andre fag Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Besvarelser 32 3,8% ,9% ,4% 9 1,0% ,9% 35 4,1% 88 10,5% ,3% ,3% 6,7% 59 7,1% 17 2,1% ,6% 19 2,2% 55 6,6% 45 5,3% 39 4,7% 64 7,6% 1,2% 97 11,6% 51 6,0% 78 9,3% ,3% ,5% 43

44 108. Hvilke fag underviser du i? Gerne flere svar Biologi Dansk Design Engelsk Fysik Idéhistorie It Kemi Kommunikation/it Matematik Samfundsfag Teknikfag Teknologi Teknologihistorie Andre fag Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. 7 9, ,8 2 2,2 7 9, ,2 1 1,3 2 2,2 8 10,3 3 3, ,7 4 4,7 3 4,3 3 3,9 1 1,7 1 1, , Hvilke fag underviser du i? (N=77) Biologi Dansk Design Engelsk Fysik Idéhistorie It Kemi Kommunikation/it Matematik Samfundsfag Teknikfag Teknologi Teknologihistorie Andre fag Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Besvarelser 8 10,8% 14 18,5% 2 3,0% 13 16,8% 16 21,1% 2 3,0% 4 4,7% 15 19,4% 7 8,6% 23 30,2% 7 9,5% 17 22,4% 22 28,4% 7 9,5% 23 29,3% ,3% 44

45 110. Hvilke fag underviser du i? (N=128) Afsætning Dansk Engelsk Erhvervsret Fransk International økonomi It Matematik Samfundsfag Samtidshistorie Spansk Tysk Virksomhedsøkonomi Andre fag Note: Respondenterne kan sætte flere kryds. Besvarelser 26 20,7% 29 22,4% 24 18,7% 3 2,5% 2 1,7% 22 17,4% 4 2,9% 13 10,0% 19 14,5% 16 12,9% 7 5,4% 13 10,4% 21 16,6% 39 30,7% ,7% 111. Hvor mange elever er der indskrevet på den uddannelse du er lærer for? Flere end , , , , ,9 82 7,9 31 2,9 1, ,

46 112. Hvor mange års undervisningserfaring har du? Mindre end 3 år 3-5 år 6-10 år år år år år Mere end 30 år 97 9, , , , , , , , ,

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2.

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2. Teamorganisering En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser Temaeftermiddag d. 2. maj, 2012 Hvad er meningen? Skolens leder sammensætter for hvert grundforløbsklasse

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Læreres brug af test i folkeskolen

Læreres brug af test i folkeskolen Læreres brug af test i folkeskolen - En undersøgelse foretaget af Megafon for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Megafon i april 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj Sally Thorhauge At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj At udvikle ideer til, hvordan dette potentiale realiseres på egen institution Oplæg Workshopcaféer Networking

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Projektbeskrivelse Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Traditionelt er lærergerningen på et gymnasium blevet opfattet som et privat forhold. Gymnasielæreren har været fagligt ansvarlig for sin egen

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012 5. maj 2013 6. maj 2013 Matematik A, netadgang, stx stx131-matn/a-06052013 udlevering af bilagsmateriale 7. maj 2013 8. maj 2013 9. maj 2013 Kristi himmelfartsdag 10. maj 2013 11. maj 2013 12. maj 2013

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser

Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser Rapporten indeholder svar fra 536 gymnasielærere ud af 1900 adspurgte. Undersøgelsen har hermed en svarprocent på ca. 30. Respondenterne

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser September 2015 23. september 2015 Teknologi B, udlevering af projektoplæg eux eux153-tek/b-23092015 November 2015 16. november 2015 Teknologi B, aflevering af projektrapport 23. november 2015 Offentliggørelse

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Teamorganisering 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Alle boghandlere 40,- kr.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

stx 2013-2016 1. Engelsk A - spansk A - tysk B (latin C) sproglige studieretninger Obligatoriske fag Studieretningsfag Valg

stx 2013-2016 1. Engelsk A - spansk A - tysk B (latin C) sproglige studieretninger Obligatoriske fag Studieretningsfag Valg studieretninger STX 2013-2016 sproglige studieretninger 1. Engelsk - - (ltin ) www.optagelse.dk // Engelsk - iologi Engelsk lmen studieoreredelse P* Latin fag illedkunst stronomi *P: lmen Sprogforståelse

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4 Baggrundsviden s. 4 Skolens

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

2018: Sproglig studieretning (Kulturlinjen)

2018: Sproglig studieretning (Kulturlinjen) 18: Sproglig studieretning (Kulturlinjen) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Latin C Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb Spansk A 325 Engelsk A 335

Læs mere