MARKEDSNYT For svinekød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSNYT For svinekød"

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 11. februar 2013 Uge 7 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 7 Faktisk Uge 6 År til dato 2013:12 Slagtesvin ,4 pct. Søer ,7 pct. Orner, polte, kasserede, mv ,2 pct. Totalmodtagelsen ,2 pct. Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 6 blev 0,4 pct. mindre end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret eller svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til uforandret prisniveau i Europa. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætningssituation med handel til uforandret prisniveau. For markederne udenfor Europa kan der konstateres en langsommere aktivitet til Kina som følge af det kinesiske nytår. Til Japan har den stigende valutakurs for euro/dkr overfor yen gennem et stykke tid nu lagt en dæmper på de mængder, der kan afsættes. Og til Rusland er der en rolig handel.

2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 7 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 11,20 11,20 Søer (over 130 kg.) 7,00 7,00 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 377,31 382,31 386,31 803,00 396,86 401,85 405,85 884,11 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,80 kr./kg 9,05 kr./kg 6,29 kr./kg 6,52 kr./kg 6,56 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 8/2 1/2 Ændr. 8/2 1/2 Ændr. feb mar apr maj 2013 juni 2013 juli 2013 aug sep okt nov dec jan mar jun ,45 86,13 93,50 94,50 94,10 94,00 85,43 82,10 92,30 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5, ,65 88,75 96,60 97,50 97,73 97,15 87,43 83,78 93,20 1,20 2,62 3,10 3,00 3,63 3,15 3,00 0,90 1,67 1,73 1,78 1,78 1,77 1,78 1,80 1,79 1,76 1,73 1,72 1,75 1,75 1,79 1,79 1,78 1,82 1,82 1,79 1,76 1,73 1,72 1,75 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4603 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02

3 DANMARK 3 Svinebestanden den 1. januar 2013 Danmarks Statistik har offentliggjort et foreløbigt resultat af svinetællingen foretaget den 1. januar Tællingen, der fremgår af nedenstående tabel, er baseret på en stikprøve omfattende ca bedrifter. Det foreløbige resultat af svinetællingen 1. januar 2013 viser en samlet svinebestand herhjemme, der ligger meget stabilt i forhold til samme tælling for et år siden. Også i forhold til seneste oktober tælling er bestanden uændret, når der korrigeres for sæsonudsving, konkluderer Danmarks Statistik. Totalbestanden ligger her ved tællingen 1. januar 0,3 pct. lavere end for et år siden. Grupperne Slagtesvin over 50 kg og fravænnede svin under 50 kg er faldet med henholdsvis 1,4 og 1,2 pct., mens gruppen Pattegrise hos søer er steget 3,2 pct. For avlsbestanden er antallet af drægtige søer faldet 0,8 pct. Antallet af 1. gangs drægtige søer er uændret, mens antallet af sopolte ligger 3,0 pct. under niveauet for et år siden. På baggrund af tællingsresultatet vil der snarest muligt blive udarbejdet en ny prognose over slagtninger samt produktionen af svin i Danmark for det igangværende kvartal samt de følgende tre kvartaler. januartællingen oktobertællingen 1000 stk. 1. januar januar 2012 %ændr. 13:12 1. oktober oktober 2011 %ændr. 12:11 Avlsorner gangs drægtige søer ,1 Andre drægtige søer , ,6 I alt drægtige søer , ,2 Diegivende søer , ,9 Goldsøer , ,9 Udsættersøer og orner til slagtning , ,7 Sopolte >50 kg til avl , ,8 Pattegrise hos søer , ,5 Fravænnede svin <50 kg , ,4 Slagtesvin >50 kg , ,4 Svin i alt , ,6 Svin i alt * , ,2 *) Uden slagtesvin

4 Eksport af svinekød 4 JanuarNovember 2012 Tons Levende svin/søer Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Biprodukter Konserves Pølsemagerivarer I alt % fordeling Tyskland ,1 UK ,3 Polen ,7 Italien ,7 Sverige ,6 Tjekkiet ,0 Frankrig ,2 Grækenland ,6 Øvrige EUlande ,0 I alt EU (27) ,2 Kina ,2 Japan ,4 Rusland ,5 Australien ,3 USA ,9 Sydkorea ,8 Hong Kong ,7 Øvrige 3.lande ,1 3.lande i alt ,8 I alt ,0 JanuarNovember 2011 Tons Levende svin/søer Bacon Hele og halve svin/søer Konserves Udskæringer Biprodukter Pølsemagerivarer I alt % fordeling Tyskland ,8 UK ,7 Polen ,0 Italien ,1 Sverige ,4 Frankrig ,0 Tjekkiet ,8 Grækenland ,5 Øvrige EUlande ,8 I alt EU (27) ,3 Kina ,8 Japan ,7 Rusland ,8 Australien ,1 USA ,9 Hong Kong ,8 Sydkorea ,6 Øvrige 3.lande ,1 3.lande i alt ,7 I alt ,0

5 5 RUMÆNIEN Svinetælling Resultatet af den rumænske svinetælling fra november 2012 er blevet offentliggjort af Eurostat. Tællingen viser en uændret samlet svinebestand, mens antallet af søer er faldet 3,4 pct stk. nov10 nov11 nov12 % 12:11 Total ,1 Heraf: Smågrise 0 20 kg 704, ,6 Svin kg ,1 Slagtesvin > 50 kg ,2 Søer ,4 Heraf drægtige søer 222,9 242,5 233,9 3,5 UNGARN Svinetælling Ifølge de ungarske myndigheder viser den ungarske svinetælling fra december 2012 en nedgang i totalbestanden på 2,3 pct., mens bestanden af avlssøer er faldet 5,7 pct. Estland Svinetælling Ifølge myndighederne i Estland viser den estiske svinetælling fra december 2012 en stigning i totalbestanden af svin på 3,1 pct. Der foreligger ingen oplysninger om udvikling i avlsbestand. Når bestanden af svin i Estland stiger, kan det skyldes, at Estland traditionelt har haft en ganske stor eksport af levende slagtesvin til Rusland (se side 6), som har styrket indtjeningen for producenterne. UKRAINE Vil ikke tillade ractopamine i importeret brasiliansk svinekød Under et møde med den russiske veterinærchef Sergei Dankvert har myndighederne i Ukraine bekræftet, at man har sendt et brev til veterinærmyndighederne i Brasilien og krævet, at det importerede svinekød fra Brasilien skal være fri for forekomst af ractopamine. Ifølge Ukrainske statistikker importerede Ukraine i 2012 ca tons svinekød fra Brasilien, hvilket gør Brasilien til den klart største eksportør af svinekød til Ukraine samtidig med at Ukraine i 2012 er blevet det største eksportmarked for brasiliansk svinekød. I en fællesudtalelse fra mødet hedder det, at Rusland og Ukraine i fællesskab vil kontrollere kvaliteten af det importerede svinekød fra Brasilien. Ved mødet opfordrede Dankvert endvidere sine ukrainske kollegaer til at indføre tilsvarende restriktioner overfor amerikansk svinekød som Rusland har indført grundet frygt for ractopamine i amerikansk svinekød. Fra russisk side vil man gerne forhindre, at amerikansk svinekød med ractopamine finder vej til det russiske marked via Ukraine. Fra amerikansk side har man indtil nu afvist at følge de russiske krav om garantier for, at det eksporterede svinekød ti Rusland ikke indeholder ractopamine. Derimod har såvel Canada som Brasilien meddelt, at man vil leve op til de russiske krav.

6 RUSLAND 6 Ruslands import af svinekød januardecember 2012 Som det fremgår af nedenstående tabel, var der i 2012 en mindre stigning i den samlede russiske import af svinekød i forhold til året før. Ifølge Agra Europe har der dog været kraftige ændringer i den månedlige import i forbindelse med det russiske medlemsskab af WTO. Op til det russiske medlemskab af WTO i begyndelsen af august måned 2012 faldt importen, da de russiske importører udskød importen, for at udnytte et fald i importafgifter i forbindelse med det russiske medlemskab. Dette betød ifølge Agra Europe, at den russiske import af svinekød i månederne før det russiske medlemsskab af WTO lå på tons mod en import på tons eller mere i månederne efter russisk medlemsskab. Samlet for oktober kvartal lå eksporten med tons, 28 pct. højere end året før. Fordelt på de større importørlande kan der for hele året 2012 konstateres en kraftig stigning i importen fra Canada, ligesom importen fra USA også er steget i forhold til året før. Modsat ligger importen fra Brasilien noget under året før, som følge af at mange brasilianske virksomheder har været udelukket fra det russiske marked i Indenfor EU landene er der fald i importen fra Tyskland, Danmark, Frankrig og Holland, mens den russiske import fra Spanien er øget I alt Fersk/frosset svinekød Biprodukter svin Spæk Slagtekroppe Udskæringer I alt %ændr. Tons :11 Tyskland ,0 Canada ,2 Spanien ,3 Brasilien ,9 Danmark ,3 USA ,1 Frankrig ,6 Holland ,3 Belgien ,4 Italien ,2 Chile ,7 Polen ,1 Ukraine ,4 Irland ,1 Østrig ,3 Ungarn ,1 Finland ,5 Sverige ,2 Estland ,1 Serbien (0) ,2 Litauen ,3 Paraguay ,9 Portugal ,6 Andre (201) ,2 I alt ,2

7 Ruslands import af levende svin i Når det gælder den russiske import af smågrise og slagtesvin, har der været et kraftigt fald i 2012 i forhold til Dette på trods af at de russiske importafgifter for levende svin blev sænket dramatisk i forbindelse med det russiske medlemskab af WTO. Men fortsat omfattende restriktioner over for importen af levende svin fra EU landene, betyder at de samlede tal for importen i 2012 ligger væsentligt under Kun for importen af avlssvin kan der registreres en stigning i 2012 i forhold til Slagtesvin > 50 kg. Smågrise < 50 kg. Avlsdyr Stk Estland Letland Danmark Polen Ungarn Frankrig Tyskland UK Lithauen Tjekkiet Canada Irland Andre Total USA Eksporten af svinekød satte rekord i 2012 Foreløbige tal fra den amerikanske udenrigshandelsstatistik viser, at den amerikanske eksport af svinekød for året 2012 steg med 4 pct. (målt i mængde) i forhold til Der var stigning i eksporten til Mexico, Canada, Rusland og Centralamerika, hvilket mere end opvejede et fald i eksporten til Japan og Kina/Hongkong. For 2013 forventer USDA en stort set uændret samlet eksport af svinekød fra USA. Forventninger til produktionen af svinekød i 2013 hæves Det amerikanske landbrugsministerium USDA har i deres februar rapport hævet deres forventninger til produktionen af svinekød i USA i I stedet for en stigning på 0,2 pct. forventer USDA nu, at den amerikanske produktion af svinekød i 2013 vil øge med 0,7 pct. i forhold til Ligeledes for oksekød og fjerkrækød er forventningerne ved februar rapporten hævet i forhold til januar. For oksekød forventes nu for 2013 et fald i produktionen på 3,2 pct. (mod tidligere fald på 4,3 pct.) og for fjerkrækød forventes en stigning i produktionen på 0,7 pct. (mod tidligere et fald på 0,3 pct.). Mio. Pounds (prognose) %ændring 2013:12 Svinekød ,7 Oksekød ,2 Fjerkrækød ,7 I alt (inkl. får/lam) ,4

8 8 SINGAPORE Åbner for mere import fra USA Singapore er gået med til at lette importrestriktioner overfor amerikansk svinekød, beretter Agra Europe. Ændringerne betyder, at Singapore ophæver et forbud mod at det importerede svinekød som led i desinficering er behandlet med mælkesyre, eddikesyre, m.v. Denne form for desinficering er ganske udbredt på amerikanske slagterier. CHILE Rekord eksport af svinekød Ifølge Agra Europe steg eksporten af svinekød fra Chile i 2012 til ton mod ton i Det var en eksportstigning på ca. 31 pct. Værdien af eksporten udgjorde i mio. $., hvilket var en stigning på 18 pct. i forhold til året før. Den samlede chilenske kødeksport steg med ca. 50 % i 2012, rapporterer Agra Europe., BRASILIEN Konkurrencemyndigheder blokerer for Brasil Foods køb De brasilianske konkurrencemyndigheder har blokeret for, at Brasil Foods kan overtage det franske selskab Doux Frangosul s svinekødaktiviteter i Brasilien. Efter store tab indgik det franske selskab ellers i 2011 en aftale om salg af svinekødsaktiviteterne til Brasil Foods. Men ifølge konkurrencemyndighederne, har Brasil Foods ikke levet op til de stillede betingelser fra Man har derfor fra konkurrencemyndighedernes side afvist handlen og sat en ny deadline for, hvornår aktiviteterne skal være solgt til en tredjepart. Samtidig hermed er Brasil Foods idømt en bøde, rapporterer Agra Europe. EU Italien og Grækenland beskyldes for at omgå EUregler for æg produktion Dyrevelfærdsgruppen Compassion in World Farming (CWF) hævder at have fundet bevis for, at Italien og Grækenland fortsat anvender de æglægningsbure, der blev forbudt ved et fælles EUforbud 1. januar CWF henstiller nu til øjeblikkelig indgriben fra de pågældende landes myndigheder og EU Kommissionen overfor den manglende implementering af 2012 kravene, der blev besluttet for 14 år siden. Ifølge CWF havde 14 lande ikke omstillet 100 pct., da de nye regler trådte i kraft pr. 1. januar Men siden er forholdene blevet bragt i orden i de øvrige EU lande bortset fra Italien og Grækenland, mener CWF. Landbrug giver problemer i forhandlinger med Canada om frihandelsaftale Internationale nyhedsmedier rapporterer om problemer i forhandlingerne mellem EU og Canada om en frihandelsaftale. Ifølge kilder tæt på forhandlingerne skulle det være landbruget, der giver de store problemer i forhandlingerne. EU er imod at give for store importkvoter for oksekød og svinekød fra Canada, mens canadierne ikke ønsker at give importkvoter for mejeriprodukter, æg og fjerkrækød fra EU.

9 TYSKLAND Vækst hos Tönnies i 2012 Ifølge Boerdereij i Holland har det tyske slagteriselskab Tönnies i 2012 slagtet ca. 16 mio. svin. Slagtningerne fordeler sig med ugeslagtninger på stk. i RhedaWiedenbrück, i Weissenfels, i Sögel og i Brørup. Det oplyses endvidere, at i 2012 slagtede Tönnies 1,5 mio. hangrise. Andelen af frasorterede hangrise opgives til mellem 3,5 og 5 pct. Tönnies convenience division producerede i tons svarende til 2 mia. pakker. Fra 2014 vil man overtage produktionen af mærket Zur Mühlen. 9 IRLAND Deadline for støtte til sostalde udskudt Den irske landbrugsminister har udskudt deadlinen for at søge støtte gennem Sow welfare scheme til 2. april i år, rapporterer PigProgress. Som årsag angives, at nogle irske svineproducenter oplever problemer med at få byggetilladelsen til nye stalde i hus. Ministeren slår dog samtidig fast, at der ikke er tale om en udskydelse af de nye regler for løsgående drægtige søer. Det er fortsat strafbart ikke at overholde de nye velfærdskrav pr 1. januar S:\EAS\Svin\Markedsnyt\2013\markedsnyt 2013 uge 6.docx / 4. februar 2013

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. marts 2013 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. april Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. maj 2014 Uge 21 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 27. februar Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. februar 2015 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 31. marts 28 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 4. maj 2009 Uge 19 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 15. august 2011 Uge 33 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 3. marts 2008 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. december 2013 Uge 1 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 17. august 2015 Uge 34 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 17. marts 2008 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 15. marts 2016 Uge 11 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret eller svagt stigende prisniveau denne uge. For bove og produktionskød

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. oktober Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 24. oktober 2011 Uge 43 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 20. februar 2012 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. juni 2012 Uge 23 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 12. Oktober 2009 Uge 42 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. august 2011 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 14. oktober 2013 Uge 42 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 14. november 2016 Uge 46 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 25. Oktober 2010 Uge 43 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med de sidste uger er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 6. maj 2013 Uge 19 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. juli 2015 Uge 30 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 18. september 2006 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 22. Marts 2010 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. februar 2013 Uge 6 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 47 Faktisk Uge 46 År

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 30. oktober 2006 Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 19. marts 2012 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. juni 2017 Uge 23 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked er handlen med såvel ferske skinker som øvrige udskæringer under pres. Der handles dog til stort

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 6. oktober 2008 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 25. august 2008 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Landbrug & Fødevarer MARKEDSOVERVÅGNING 24. August 2009 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 14. september Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 12. august 2008 Uge 33 PRODUKTIONSSITUATIONEN Forventet Uge 33 Uge 32 Uge 31 Uge 30 Uge 29 Uge 28 År til dato 2008:07 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 11. marts 2013 Uge 11 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 8. marts 2017 Uge 10 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød 11. juni PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 24 Faktisk

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. april 2011 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 11. juni Uge 24 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 8. november 2016 Uge 45 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker langsomt og til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 1. februar 2016 Uge 5 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker igen denne uge til stort set uforandret prisniveau. EU ordningen med støtte

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 27. november Uge 48 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer også denne uge til uforandret eller svagt stigende

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. maj Uge 21 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. For nakker og kamme er priserne faldet tilbage

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. juli 2015 Uge 31 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 22. december 2008 Uge 52 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 8. Marts 2010 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 14. Februar 2011 Uge 7 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 10. april 2017 Uge 15 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer denne uge til uforandret eller svagt stigende

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 12. marts 2012 Uge 11 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. marts 2013 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 11. januar 2016 Uge 2 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 25. september 2017 Uge 39 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 29. januar 2007 Uge 5 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 1. maj 2017 Uge 18 MARKEDSSITUATIONEN Pga. fridag 1. maj har det ikke været muligt at indhente markedssituation denne uge. SLAGTNINGER DANMARK Uge 14 Uge 15 Uge

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. januar 2017 Uge 5 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. Ligeledes produktionskød handles

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 23. August 2010 Uge 34 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 8. december 2008 Uge 50 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 22. November 2010 Uge 47 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 12. marts 2007 Uge 11 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. marts 2017 Uge 13 MARKEDSSITUATIONEN Markedssituationen er uændret fra sidste uge. Også denne uge rapporteres om handel med ferske skinker på det europæiske

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. februar 2017 Uge 9 MARKEDSSITUATIONEN Markedssituationen er uforandret fra sidste uge. Det betyder, at der også denne uge på det europæiske marked er handel

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. juni 2016 Uge 23 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked rapporteres om fortsat god handel med ferske skinker, der denne uge handles til uforandret prisniveau.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød RKEDSNYT For svinekød RKEDSOVERVÅGNING 26. januar 2009 Uge 5 PRODUKTIONSSITUTIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 13. oktober 2014 Uge 42 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 19. April 2010 Uge 16 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 21. januar 2008 Uge 4 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 31. marts 2014 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 2. januar 2017 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 21. november 2011 Uge 47 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 14. januar 2008 Uge 3 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 19. september 2016 Uge 38 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau i denne uge. Ligeledes bove og forender

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 24. marts 2014 Uge 13 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød [Vælg en dato] MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. oktober 2012 Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 23. april 2012 Uge 17 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. juli 2014 Uge 31 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. marts 2015 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 9. januar 2017 Uge 2 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. november 2011 Uge 48 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 14. november 2011 Uge 46 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 22. april 2014 Uge 17 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 28. januar 2008 Uge 5 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 7. Februar 2011 Uge 6 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2015 Uge 13 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 26. maj 2015 Uge 22 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 28. april 2008 Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 22. maj 2017 Uge 21 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Landbrug & Fødevarer MARKEDSOVERVÅGNING 1. September 2009 Uge 36 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 10. december 2007 Uge 50 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 18. juni 2007 Uge 25 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 31. oktober Uge 44 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes ferske kamme handles til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 22. februar 2016 Uge 8 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 5. december 2016 Uge 49 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne

Læs mere