Bilag 2 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport"

Transkript

1 Bilag 2 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Visuelle forhold ved naboboliger

2 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport for fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk udarbejdet af PlanEnergi. Redaktion og kvalitetssikring: Susan Jessien, PlanEnergi Vurdering af forhold ved naboboliger: Søren Bundgaard Poulsen, PlanEnergi Foto: Mette Tranhom Frøst og Søren Bundgaard Poulsen, PlanEnergi Visualisering: Mette Tranhom Frøst, PlanEnergi Beregning af produktion, støj og skyggekast: Lenil, Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 42, DK-8200 Århus N Landinspektør: Niels Jacob Stampe, Geopartner Kort: Kort- og Matrikelstyrelsen. Bearbejdning: PlanEnergi Layout: Søren Bundgaard Poulsen, PlanEnergi Forside: Visualisering fra Vennervej syd for Velling Bagside: Visualisering fra Ulfkærvej 8 Indhold Metode 3 Visuel påvirkning 3 Afstande til naboboliger 3 Naboboliger 6 Lem og Velling 21 Lys for flysikkerhed 21 Visualisering 22 Ideel betragtningsafstand 22 Visualiseringer ved naboboliger 24 Vurdering af visuel påvirkning 46 Lys for flysikkerhed 46 Eksisterende vindmøller 46 Referenceliste 47 Henvendelse angående VVM-redegørelse og miljørapport: Naturstyrelsen 2

3 Visuelle forhold ved naboboliger Metode Denne VVM belyser forholdene for naboboligerne til fire vindmøller med en højde på op til 200 meter og en målemast på op til 140 meter. Kapitlet belyser forholdene ved boliger i en afstand op til to kilometer fra vindmøllerne på grund af vindmøllehøjden og det flade og åbne landskab og bosætningen i landskabet, der næsten tegner en cirkel rundt om vindmølleområdet. Der er valgt at visualisere fra boliger nord, øst og syd for vindmølleområdet, hvor vindmøllerne vil stå markante i udsigten. Der er valgt boliger i varierende afstand til vindmøllerne for at vise afstandens betydning for synsoplevelsen. Desuden er der visualiseret fra sydvest ved Stauning Vesterstrand ved Halby. Visualiseringspunkterne er valgt efter en besigtigelse af boligernes og havernes orientering i forhold til vindmøllerne. Vindmøllernes synlighed er vurderet på baggrund af et skøn på stedet over bevoksningens højde og tæthed suppleret efterfølgende med kik på luftfoto og udførelse af et simpelt snit fra vindmøller til bolig. Vinduer på første sal vendt mod vindmøllerne indgår i vurderingen. Vurderingen af den visuelle påvirkning anvendes også ved vurderingen af omfanget af skyggekast. Støjberegninger og skyggekastberegninger er foretaget i WindPRO efter lovgivningens forskrifter og på grundlag af koordinater opmålt af landinspektør. Inden for to kilometers afstand fra vindmøllerne ligger der 61 boliger og et enkeltliggende sommerhus i det åbne land. Fire af disse boliger ligger dog en anelse længere væk end to kilometer, men de er medtaget på grund af bosætningsstrukturen. To af de 61 boliger ligger i den sydlige del af Velling by. Desuden ligger en del af sommerhusområdet Stauning Vesterstrand ved Halby inden for de to kilometer. Både boligområdet i Velling og sommerhusområdet er støjfølsom arealanvendelse. To af boligerne i det åbne land og det enkeltliggende sommerhus bliver nedlagt i forbindelse med projektets realisering. De er markeret med røde bogstaver A, B og C på figur 1. Det drejer sig om Tændpibe 4, 6 og 10. Desuden er Vennervej 6 en smuk, gammel firlænget studedriverkro, der er indrettet som museum og ikke fungerer som bolig. Museet er markeret med rødt D på figur 1. Inden for en afstand af to kilometer fra vindmøllerne vil der således ligge 58 boliger. De 56 boliger er enkeltliggende boliger i det åbne land, og to boliger ligger i den sydlige del af Velling. Samtidig vil en del af sommerhusene i sommerhusområdet Stauning Vesterstrand ved Halby ligge inden for to kilometers afstand, når projektet bliver realiseret. Sommerhusområdet bliver behandlet som "en bolig", da støjkravene gælder for hele området. Boligerne er nummereret 1 59 med røde tal på figur 1, hvor tallet 57 refererer til sommerhusområdets nærmeste punkt til vindmøllerne. Endvidere ligger der flere andre bygninger inden for to kilometer fra vindmøllerne. Bygningerne på Tændpibe 3, 6B og 8 er ikke beboelse ifølge reference /1/. Visuel påvirkning Afstande til naboboliger I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være minimum fire gange vindmøllens totalhøjde målt fra ydersiden af vindmøllens tårn til nærmeste mur eller hjørne på beboelsen. Det betyder, at afstanden til naboboliger for en vindmølle med en totalhøjde på 200 meter skal være 800 meter. Det er opfyldt for alle naboboliger til projektet. De fire nærmeste nabobolig er nabobolig 58 på Tændpibe 1 med 810 meter til vindmølle 4, nabobolig 44 på Mejlbyvej 5 med 826 meter til vind- Kulturlandskab syd for Velling. Den gamle studedriverkro, Røde Kro, på Vennervej 6 omgivet af store, åbne marker. En enkelt topmoderne traktor, højspændingsmaster og tolv vindmøller på 3,3 MW og knap 150 meter i Lem Kær tegner nutiden. I dag ager bilisterne forbi museet i rask tempo. 3

4 Figur 1 Nord Naboboliger VM1 Ny vindmølle med nummer Målemast - placering på visualiseringer Område for målemast Arbejdsarealer Eksisterende vindmølle Adgangsveje - forskellige muligheder Motocrossbane 8 Nabobolig med nummer A - C Boliger og sommerhus, der nedlægges D Museum N10 Fotopunkt og nummer Støjfølsom arealanvendelse 2 km afstandslinje Linje for afstandskrav, 800 meter km

5 Figur 1 Syd Naboboliger 0 1 km m 1 km 5

6 N1-1 1 N1-2 N1-3 N1-4 Nabobolig 1 fotograferet fra øst. Punktet N1-3 er ved denne ejendom i støjfølsom arealanvendelse ejendommens nærmeste punkt til vindmøllerne. Det samme gælder ved nabobolig 2. De gule streger angiver retning til vindmøllerne. Fotos: PlanEnergi. Luftfotos: Cowi, redigeret af Geopartner, Landinspektørgården A/S, Lemvig. 2 N2-1 N2-3 Nabobolig 2 fotograferet fra nordvest. N2-2 N2-4 3 N3-2 N3-1 N3-4 N3-3 4 N4-2 N4-1 N4-4 N4-3 Nabobolig 3 og 4 fotograferet fra nordvest. mølle 1, nabobolig 39 på Vennervej 9 med 831 meter til vindmølle 1 og nabobolig 10, Vennervej 19, med 841 meter til vindmølle 4. Se figur 2 A C. Der er ingen afstandskrav for målemasten til naboboligerne. Målemasten bliver placeret cirka 500 meter sydvest for vindmølle 2. Naboboliger I det følgende er der givet en beskrivelse af nabobeboelsernes beliggenhed og orientering i forhold til vindmølleområdet med henblik på at vurdere vindmøllernes visuelle påvirkning. Luftfotografierne er taget i maj De gule kryds på luftfotografierne markerer nærmeste punkt og punkt for beregning af indendørs lavfrekvent støj med -1, beregningspunkt for indendørs skyggekast med -2, beregningspunkt for støj med -3 og centrum for areal til beregning af udendørs skyggekast med -4. De gule streger angiver retningen til vindmøllerne. Nabobolig 1, Velling Kirkeby 50. Boligen ligger nord syd. Vindmøllerne står mod syd. Der er udsigt til vindmøllerne gennem havens bevoksning fra sydvendte vinduer, især i vinterhalvåret. Se visualisering 1. Nabobolig 2, Velling Kirkeby 231 B. Boligen ligger nord syd. Vindmøllerne står mod syd. Der er fra boligen direkte udsigt til vindmølleområdet hen over havens randbevoksning fra sydvendte vinduer. Haven vender mod vest og syd. Se visualisering 1. Nabobolig 3, Velling Kirkeby 233. Boligen ligger vest øst og er med haven orienteret mod syd. Der vil formentlig være udsigt til den øverste tredjedel af vindmølle 4 hen over havens bevoksning og til vindmøllerne i Lem Kær. Nabobolig 4, Vennervej 32. Boligen ligger vest øst og er med haven orienteret mod syd. Bevoksningen mod vindmøllerne er forholdsvis tæt og høj, så der vil næppe være udsigt til projektets vindmøller, men til vindmøllerne i Lem Kær, 6

7 Figur 2 A Afstande til naboboliger under to kilometer, nabobolig 1 20 Nabobolig Afstand 1 til nærmeste vindmølle, meter og (nr) Nabobolig 1, Velling Kirkeby (4) Nabobolig 2, Velling Kirkeby 231 B 1937 (4) Nabobolig 3, Velling Kirkeby (4) Nabobolig 4, Vennervej (4) Nabobolig 5, Vennervej (4) Nabobolig 6, Vennervej (4) Nabobolig 7, Vennervej (4) Nabobolig 8, Vennervej (4) Nabobolig 9, Vennervej (4) Nabobolig 10, Vennervej (4) Nabobolig 11, Holmager (4) Nabobolig 12, Holmager (4) Nabobolig 13, Holmager 6 A 1864 (4) Nabobolig 14, Vennervej (4) Nabobolig 15, Holmager (4) Nabobolig 16, Holmager (4) Nabobolig 17, Vennervej (4) Nabobolig 18, Vennervej (4) Nabobolig 19, Vennervej (4) Nabobolig 20, Vennervej (4) 1 Afstandene svarer til afstande i lavfrekvent støjberegning minus fire meter tårnradius. Se bilag 7. Nedrundede værdier. Figur 2 B Afstande til naboboliger under to kilometer, nabobolig Nabobolig Afstand 1 til nærmeste vindmølle, meter og (nr) Nabobolig 21, Vennervej (4) Nabobolig 22, Vennervej (4) Nabobolig 23, Vennervej (4) Nabobolig 24, Vennervej 11 B 1444 (1) Nabobolig 25, Vennervej (1) Nabobolig 26, Vennervej (1) Nabobolig 27, Vennervej (1) Nabobolig 28, Vennervej 10 B 1897 (1) Nabobolig 29, Vennervej (1) Nabobolig 30, Vennervej (1) Nabobolig 31, Vennervej (1) Nabobolig 32, Vennervej (1) Nabobolig 33, Vennervej (1) Nabobolig 34, Lille Ulfkærvej (1) Nabobolig 35, Lille Ulfkærvej (1) Nabobolig 36, Lille Ulfkærvej (1) Nabobolig 37, Lille Ulfkærvej (1) Nabobolig 38, Vennervej (1) Nabobolig 39, Vennervej (1) Nabobolig 40, Lille Ulfkærvej (1) 1 Afstandene svarer til afstande i lavfrekvent støjberegning minus fire meter tårnradius. Se bilag 7. Nedrundede værdier. Figur 2 C Afstande til naboboliger under to kilometer, nabobolig Nabobolig Afstand 1 til nærmeste vindmølle, meter og (nr) Nabobolig 41, Stauningvej (1) Nabobolig 42, Ulfkærvej (1) Nabobolig 43, Ulfkærvej (1) Nabobolig 44, Mejlbyvej (1) Nabobolig 45, Mejlbyvej (1) Nabobolig 46, Mejlbyvej (1) Nabobolig 47, Mejlbyvej (1) Nabobolig 48, Mejlbyvej (1) Nabobolig 49, Mejlbyvej (1) Nabobolig 50, Stauningvej (1) Nabobolig 51, Stauningvej (1) Nabobolig 52, Stauningvej (1) Nabobolig 53, Stauningvej (1) Nabobolig 54, Stauningvej (2) Nabobolig 55, Stauningvej (2) Nabobolig 56, Stauningvej (2) Nabobolig 57 Sommerhusområde (2) Nabobolig 58, Tændpibe (4) Nabobolig 59, Tændpibe (4) 1 Afstandene svarer til afstande i lavfrekvent støjberegning minus fire meter tårnradius. Se bilag 7. Nedrundede værdier. 2 Punktet er sommerhusområdets nærmeste punkt til vindmøllerne. Afstand svarer til afstand i almindelig støjberegning minus fire meter. Se bilag 7. 7

8 N5-2 N5-4 N5-1 N5-3 "b" N6-2 N6-1 N6-4 6 N6-3 5 Nabobolig 5, Vennervej 23. Firlænget gård. Boligen ligger nordvest sydøst med have mod nordøst og sydøst. Vindmøllerne står mod syd til syd-sydøst og vil ikke være synlige fra gårdspladsen, men fra dele af haven sydøst for boligen. Se visualisering ved luftfoto. Nabobolig 6, Vennervej 30. Boligen ligger nordvest sydøst med have ud mod syd, mod Vennervej og vindmøllerne. På sydside af Vennervej står et højt levende hegn og nabobolig 7 mellem vindmøllerne og nabobolig 6. Der vil være udsigt til vindmøllerne fra sydvendte vinduer på 1. sal, og til Lem Kær-møllerne fra nordvendte vinduer. Nabobolig 7, Vennervej 21. Boligen ligger nordvest sydøst med have mod sydvest. Vindmøllerne vil stå mod syd-sydvest til syd-sydøst. Der vil være direkte udsigt til vindmølle 4 og 3, mens vindmølle 1 vil være skjult bag en ny stald og dele af rotoren på vindmølle 2 formentlig vil række op over stalden. Mod nord er der udsigt til Lem Kær-møllerne. N7-1 N7-2 N7-3 N Nabobolig 5 fotograferet fra østsydøst og visualisering fra gårdsrummet.. Nabobolig 6 fotograferet fra syd og nabobolig 7 fotograferet fra sydøst. 8

9 Nabobolig 8, Vennervej 28. Boligen ligger nordvest sydøst. Driftsbygninger vil formentlig tage udsigten til vindmøllerne 1 3, mens vindmølle 4 muligvis vil være synlig fra enkelte sydvendte vinduer, ligesom der formentlig vil være udsigt til alle vindmøller fra sydvendte vinduer på 1. sal. Mod nord er der udsigt til Lem Kær-møllerne. Nabobolig 9, Vennervej 26. Boligen ligger nordvest sydøst med direkte udsigt til projektets vindmøller mod syd og vindmøllerne i Lem Kær mod nordøst. Nabobolig 10, Vennervej 19. Boligen ligger nordvest sydøst med direkte udsigt til vindmøllerne. Se visualisering N 10. Nabobolig 11, Holmager 1. Boligen ligger vest øst, og haven vender mod syd, mod vindmøllerne. Dele af rotoren på vindmølle 4 og 3 vil formentlig være synlige over havens tætte og halvhøje randbevoksning, som vil dække for udsigten til vindmølle 2 og 1. Fra sydvendte vinduer på 1. sal vil der være tydeligere udsigt til vindmøllerne. Nabobolig 12, Holmager 3. Boligen ligger vest øst, og haven vender mod syd, mod vindmøllerne. Der vil være direkte udsigt til vindmølle 1 3, mens bevoksningen skygger for vindmølle 4. Se visualisering N 12. N9-2 N9-1 N9-4 N9-3 9 Nabobolig 11 fotograferet fra sydøst. 11 N11-2 N11-1 N11-4 N11-3 Nabobolig 9 fotograferet fra syd N10-1 N N8-2 N10-3 N10-4 N8-4 N8-1 N12-1 N12-2 N12-4 N8-3 N12-3 Nabobolig 8 fotograferet fra nordvest. Nabobolig 10 fotograferet fra nord. Nabobolig 12 fotograferet fra østsydøst. 9

10 Nabobolig 13, Holmager 6 A. Boligen ligger vest øst, og haven vender mod syd, mod vindmøllerne. Der vil være direkte udsigt til vindmølle 1 på tre kilometers afstand, mens bevoksningen formentlig skygger for de tre øvrige vindmøller. Fra terrassen er der mod øst udsigt til de sydligste af vindmøllerne i Lem Kær. Nabobolig 14, Vennervej 17. Boligen ligger sydvest nordøst, og haven vender mod vest. Haven har høje træer mod vindmøllerne i syd, men bevoksningen er åben. Der vil være udsigt til vindmølle 2 og 3 fra vinduer i sydgavlen. Nabobolig 15, Holmager 2. Boligen ligger vest øst, og den åbne have vender mod syd, mod vindmøllerne. Der vil være direkte udsigt til vindmøllerne. Nabobolig 16 Holmager 4. Boligen ligger nordvest sydøst med haven mod syd, mod projektets vind- 14 N14-1 N14-2 N14-4 N14-3 møller. Der vil være udsigt til vindmøllerne over hækken og mellem havens træer. Mod nord, til gårdsiden, står driftsbygninger mellem boligen og vindmøllerne i Lem Kær. Nabobolig 14 fotograferet fra øst. 13 N13-1 N N N13-4 N16-2 N13-3 N15-1 N15-2 N16-3 N16-4 N15-3 N15-4 Nabobolig 13 fotograferet fra øst. Nabobolig 15 fotograferet fra nord. Nabobolig 16 fotograferet fra syd. Bag boligen ser man nogle af vindmøllerne i Lem Kær. 10

11 17 N17-3 N17-4 N17-3 N17-1 N17-2 N17-4 N19-4 N19-3 N19-1 N N20-3 N20-1 N20-2 N Nabobolig 17 fotograferet fra sydvest. N19-4 N19-3 N19-1 N19-2 N18-3 N18-1 N18-2 N Nabobolig 18 fotograferet fra nordvest. Nabobolig 19 fotograferet fra vest. Nabobolig 17, Vennervej 24. Boligen ligger nordvest sydøst med en lille have mod Vennervej i syd. Vindmøllerne vil stå fra syd til vest for boligen. Der vil være udsigt til vindmølle 4 og 3 i vestlige retninger, mens nabobolig 19 og dens bevoksning står mellem boligen og vindmølle 2 og 1 i sydlige retninger. Vindmøllerne i Lem Kær er synlige mod nord Nabobolig 18, Vennervej 15. Boligen ligger vest øst. Haven vender mod syd med en tæt og høj bevoksning. Vindmøllerne står fra syd til vest for boligen. Der vil næppe være væsentlig udsigt til vindmølle 4 og 3 i vestlige retninger, mens dele af rotoren på vindmølle 2 og 1 i sydlige retninger vil være synlige. Nabobolig 19, Vennervej 13. Boligen ligger vest syd. Haven vender mod syd og vest med en forholdsvis Nabobolig 20 fotograferet fra syd. Nord for boligen ser man en del af vindmøllerne i Lem Kær. høj bevoksning med varierende tæthed. Vindmøllerne står fra syd til vest for boligen. Der vil være sporadisk udsyn til vindmøllerne mellem havens træer. Nabobolig 20, Vennervej 20. Boligen ligger vest øst, og haven vender mod syd. Der vil være direkte udsyn til vindmøllerne, der står fra syd til vest for boligen. Ved ankomst til boligen er der frit udsyn til vindmøllerne i Lem Kær mod nord, ellers skærmer driftsbygningerne delvis. 11

12 Nabobolig 21, Vennervej 22. Boligen ligger nordvest sydøst, og haven vender mod syd, mens vindmøllerne står fra syd til vest for boligen. Der vil være udsyn til projektets vindmøller mellem havens bevoksning og til vindmøllerne i Lem Kær foran gårdspladsen. Nabobolig 22, Vennervej 18. Boligen ligger nordvest sydøst, og haven vender mod syd, mens vindmøllerne vil stå fra syd til vest for boligen. Der vil være udsyn til vindmølle 1 3 over havens randbevoksning, mens vindmølle 4 er skjult af en svinestald. Se visualisering N 22. Mod nord står driftsbygninger mellem boligen og vindmøllerne i Lem Kær. Nabobolig 23, Vennervej 16. Boligen ligger nordvest sydøst, og haven vender mod syd, mens vindmøllerne står fra syd til vest for boligen. Der vil være direkte udsyn til vindmølle 1 over havehækken og udsyn til vindmølle 2 4 over havehækken og et levende hegn, der løber nordøst sydvest mellem nabobolig 23 og 22. Mod nord står driftsbygninger mellem boligen og vindmøllerne i Lem Kær. Nabobolig 24, Vennervej 11 B. Boligen ligger nordnordøst sydsydvest med have omkring boligen, mens vindmøllerne vil stå fra syd til vest for boligen. Der vil være udsigt til vindmølle 1 3 mellem grundens buske og træer, især fra 1. sals altan ved sydgavlen. Vindmølle 1 vil formentlig være skjult bag granerne umiddelbart vest for boligen. 23 N23-1 N23-2 N23-3 N23-4 Nabobolig 23 fotograferet fra sydvest N21-3 N21-1 N21-2 N21-4 N22-1 N22-3 N22-4 N22-2 N24-1 N24-2 N24-4 N24-3 Nabobolig 21 fotograferet fra syd. Nord for boligen ser man nogle af vindmøllerne i Lem Kær. Nabobolig 22 fotograferet fra sydøst. Nabobolig 24 fotograferet fra nordvest 12

13 26 25 N25-1 N25-2 N25-4 N Nabobolig 25 fotograferet fra sydøst. N26-1 N29-1 N29-2 N29-3 N29-4 Nabobolig 25, Vennervej 14. Boligen ligger vest øst. Haven vender mod syd og vindmøllerne vil stå fra sydsydvest til vest for boligen. Der vil sandsynligvis være udsigt til vindmølle 1 og 2 hen over havens randbevoksning, mens træer formentlig vil skygge for vindmølle 3 og 4. Mod nord ses Lem Kær-møllerne. Nabobolig 26, Vennervej 12. Boligen ligger nordvest sydøst med have mod syd og direkte udsigt til vindmølle 1 3, der står i sydvestlige retninger. Havetræer og et levende hegn vil afskærme vindmølle 4, der står i vestlig retning. Fra østlige dele af haven står vindmøllerne i Lem Kær store og dominerende mod nord. Nabobolig 27, Vennervej 5. Vinkelbolig, der med sin meget åbne have er orienteret i alle verdenshjørner. Vindmøllerne står fra sydsydvest til vestnordvest for boligen, og der er direkte udsigt til vindmøllerne. Se visualisering N 27. Nabobolig 28, Vennervej 10 B. Boligen ligger nordvest sydøst, og haven vender mod syd, mens vindmøllerne vil stå sydsydvest til vest for boligen. Havens tætte og halvhøje randbevoksning vil skærme for udsigten til vindmøllerne. Nabobolig 29, Vennervej 8. Boligen ligger nordvest sydøst, og haven vender mod syd, mens vindmøllerne vil stå fra sydvest til vest for boligen. Høj og tæt havebevoksning vil sandsynligvis tage udsigten til vindmøllerne fra have og stueetage, mens der fra sydvendte og til dels vestvendte vinduer på 1. sal vil blive udsigt "b" N26-2 N26-3 N26-4 Nabobolig 26 fotograferet fra syd. Nord for boligen ser man nogle af vindmøllerne i Lem Kær. N27-3 Nabobolig 27 fotograferet fra sydøst. N27-1 N N28-1 N28-2 N28-3 N28-4 Nabobolig 28 fotograferet fra sydvest. N ,00 Nabobolig 29 fotograferet fra syd. Nabobolig 30 fotograferet fra sydvest. 4,0 N30-4 N N30-2 N30-1 til vindmøllernes rotorer. Vindmøllerne i Lem Kær er sandsynligvis synlige fra nogle nordvendte vinduer og dele af gårdspladsen. Nabobolig 30, Vennervej 4. Boligen ligger nordvest sydøst, og haven vender mod sydvest, mens vindmøllerne vil stå fra sydsydvest til vest for boligen. Der vil være direkte udsigt til projektets vindmøller. 13

14 31 33 N31-3 N31-4 N31-1 N31-2 N33-4 N33-3 N33-2 N33-1 N35-3 N35-4 N35-1 N Nabobolig 33 fotograferet fra nordøst. Nabobolig 31 fotograferet fra nordvest. N34-4 N N34-3 N N32-4 N32-2 N32-1 N32-3 Nabobolig 32 fotograferet fra sydvest. Nabobolig 34 fotograferet fra sydvest. Nabobolig 31, Vennervej 3. Boligen ligger nordvest sydøst, og den tæt og højtbevoksede have vender mod syd. Vindmøllerne vil stå fra sydvest til vestnordvest for boligen. Et levende hegn og en garage står mellem boligen og de vestlige vindmøller. Bevoksning og garage vil medføre, at der ikke er væsentlig udsigt til vindmøllerne. Nabobolig 32, Vennervej 2. Boligen ligger nordvest sydøst, og den åbne have vender mod syd. Der vil væ- Nabobolig 35 fotograferet fra øst. re direkte udsigt til vindmøllerne, der vil stå fra sydvest til vest for boligen. Nabobolig 33, Vennervej 1. Vinkelbolig med tæt og højtbevokset have mod syd. Vindmøllerne vil stå fra sydsydvest til vestnordvest for boligen. Der bliver næppe væsentlig udsigt til vindmøllerne fra stueetage, men delvis udsigt til dem fra 1. sals altan ved sydvendt gavl. Nabobolig 34, Lille Ulfkærvej 1. Boligen ligger nord syd med en forholdsvis åben forhave mod vest, mod vindmøllerne. Der vil være direkte udsigt til vindmøllerne. Se visualisering N 34. Nabobolig 35, Lille Ulfkærvej 2. Vinkelbolig med tæt bevokset have. Et højt granhegn står tæt på haven og mellem boligen og vindmøllerne, der står i vestlige retninger. Der bliver næppe udsigt til vindmøllerne. 14

15 N36-4 N36-2 N36-3 N36-1 Nabobolig 36 fotograferet fra nordvest. 36 N38-4 N38-2 N38-3 N38-1 Nabobolig 38 fotograferet fra sydsydvest. 38 Nabobolig 36, Lille Ulfkærvej 3. T-bolig med have mod syd og sydøst. Tæt og høj bevoksning står i haven og på modsatte side af Lille Ulfkærvej mellem boligen og vindmøllerne, så der vil næppe være udsigt til vindmøllerne bortset eventuelt fra vindue på 1. sal i gavlen mod sydvest. Nabobolig 37, Lille Ulfkærvej 4. Vinkelbolig med forholdsvis åben have rundt om huset. Vindmøllerne vil stå synlige mod sydvest til vestnordvest. Nabobolig 38, Vennervej 7. Boligen ligger sydvest nordøst. Bevoksning vil sandsynligvis tage udsigten til vindmølle 4, mens vindmølle 1 3 vil være synlige fra sydvendt terasse og enkelte syd- og vestvendte vinduer. Se visualisering N 38. Nabobolig 39, Vennervej 9. Boligen ligger sydvest nordøst. En lund med høje træer står mellem boligen og vindmøllerne, og tager sandsynligvis udsigten til vindmølle 2 4, mens rotoren på vindmølle 1 formentlig vil være synlig fra områder nær boligen og fra sydvestvendte gavlvinduer. Godt 50 meter fra boligen, inde ved en lille sø i lunden, har familien indrettet opholdsarealer. Her er forholdene ikke undersøgt på grund af afstanden til boligen. 37 N37-4N37-2 N37-3 N37-1 N39-3 N39-4 N39-1 4,00m N Nabobolig 37 fotograferet fra sydøst. Nabobolig 39 fotograferet fra vestsydvest. 15

16 N40-3 N40-1 N40-4 N40-2 Nabobolig 40 fotograferet fra øst. N41-4 N41-3 N41-2 N N43-3 N42-3 N42-4 N42-1 N42-2 N43-4 N43-1 N Nabobolig 42 fotograferet fra sydvest. Set fra ejendommen står vindmøllerne i rækkefølge som anført med tallene. 4 2 og Nabobolig 40, Lille Ulfkærvej 8. Boligen ligger nordvest sydøst med have mod sydvest med forholdsvis tæt og høj bevoksning mod vindmøllerne, der vil stå fra vestsydvest til nordvest for boligen. Der vil muligvis blive udsigt til halvdelen af rotoren på vindmølle 1 og den yderste vingespids på vindmølle 2. Der er næppe væsentlig udsigt mod syd til vindmøllerne i Gestenge på grund af bevoksningen. Nabobolig 41, Stauningvej 1. Boligen ligger sydvest nordøst, og haven vender mod vest, mod vindmøllerne, med en forholdsvis tæt randbevoksning. Fra haven og stueetagen vil der være udsigt til rotoren på vindmølle 1 og spidsen af vingen på vindmølle 2. Fra nordvestvendte vinduer på 1. sal. bliver der direkte udsigt til vindmøllerne, der står i en afstand af mellem 1,8 kilometer og 3,4 kilometer. Driftsbygninger ligger mellem boligen og vindmøllerne i gestenge. Nabobolig 42, Ulfkærvej 8. Boligen ligger nordvest sydøst med have rundt om huset. Fra dele af haven vil der være udsigt til dele af rotoren på vindmølle 1over bevoksningen, mens mere af mølletårnene vil kunne ses fra vinduerne på 1. sal i vestgavlen. Se visualisering N 42. Havens randbevoksning mod syd skærmer for udsigten mod Gestenge-vindmøllerne Nabobolig 43, Ulfkærvej 3. Boligen ligger vestnordvest østsydøst, og haven vender mod syd, mens vindmøllerne står i nordvestlige retninger. Fra dele af gårdspladsen bliver der formentlig udsigt til rotorerne på vindmølle 1 og 2, mens vindmølle 3 og 4 næppe bliver at se. Fra nordvendte og vestvendte vinduer på 1. sal bliver der sandsynligvis udsigt til alle fire vindmøller. Fra østvendte vinduer er der sandsynligvis udsigt til vindmøllerne i Gestenge. 41 Nabobolig 41 fotograferet fra nordvest. Nabobolig 43 fotograferet fra øst. Set fra ejendommen står vindmøllerne i rækkefølge som anført. Vindmølle 3 står bag 2. 16

17 2 3 4 N44-4 N44-3 N44-2 N Nabobolig 44 fotograferet fra syd. Set fra ejendommen står vindmøllerne i rækkefølge som anført med tallene N N47-2 N46-3 N46-4 N46-1 N47-3 N46-2 Nabobolig 46 fotograferet fra øst. Set fra ejendommen står vindmøllerne i rækkefølge som anført med tallene N Nabobolig 44, Mejlbyvej 5 Boligen ligger sydvest nordøst, og haven vender mod vest og nord med et højt, levende hegn mod vest. Der vil være direkte udsigt til vindmølle 1 fra dele af boligen og haven, og udsigt til mere eller mindre af rotoren på de tre andre vindmøllerne hen over det levende hegn. Fra 1. sal vil mere af vindmøllerne være synlig. Driftsbygninger lukker sandsynligvis for udsigten mod vindmøllerne i Gestenge i øst. Nabobolig 45, Mejlbyvej 6. Boligen ligger vestnordvest østsydøst, og haven vender især mod syd, men også mod vest. Vindmøllerne vil stå mod nord til nordvest for boligen. Et forholdsvis ungt læbælte med mange trærækker står ligesom en garage mellem boligen og vindmøllerne. Der vil næppe være væsentlig udsigt til vindmøllerne. Der er ikke væsentlig udsigt til Gestenge-møllerne. Nabobolig 46, Mejlbyvej 3 Boligen ligger nordvest sydøst med en åben have mod syd. Vindmøllerne vil stå fra nordnordøst til nordvest for boligen og være synlige over en jordvold nær boligen. Se visualisering N 46. Der er ikke væsentlig udsigt til Gestenge-møllerne. Nabobolig 47, Mejlbyvej 4. Boligen ligger sydvest nordøst med haven mod øst og syd. En række halvhøje træer står mellem boligen og vindmøllerne, og der vil næppe være noget væsentligt syn af projektets vindmøller. Formentlig er der udsigt til vindmøllerne i Gestenge gennem havens bevoksning mod øst N45-4 N45-3 N45-1 N Nabobolig 45 fotograferet fra øst. Set fra ejendommen står vindmøllerne i rækkefølge som anført med tallene. Nabobolig 47 fotograferet fra vest. Set fra ejendommen står vindmøllerne i rækkefølge som anført med tallene. 17

18 N48-3 N N48-4 N48-2 Nabobolig 48 fotograferet fra nordvest. Set fra ejendommen står vindmøllerne i rækkefølge som anført N N50-3 N50-4 N50-1 N51-1 N50-2 Nabobolig 50 fotograferet fra nordøst. Set fra ejendommen står vindmøllerne i rækkefølge som anført N51-3 N N51-4 Nabobolig 49, Mejlbyvej 1. Boligen ligger vestnordvest østsydøst og haven vender mod mod syd, mens vindmøllerne vil stå i nordlige retninger. Høj og forholdsvis tæt bevoksning står sammen med en driftsbygning mellem boligen og vindmøllerne. Vindmøllerne vil næppe være væsentlig synlige. Tilsvarende gælder i forhold til vindmøllerne i Gestenge. Nabobolig 50, Stauningvej 70. Boligen ligger nordvest sydøst med have mod syd. Vindmøllerne vil stå mod nordnordøst til nordnordvest og en driftsbygning står mellem boligen og vindmølle 1. Der vil muligvis være udsigt til vindmølle 2 4 fra enkelte vinduer og dele af mindre områder i haven. Nabobolig 51, Stauningvej 55. Boligen ligger lige godt to kilometer fra nærmeste vindmølle, nr. 1. Boligen ligger sydsydvest nordnordøst med have rundt om boligen. En høj og tæt bevoksning på modsatte side af Stauningvej står mellem vindmøllerne og boligen. Der vil næppe være udsigt til vindmøllerne. Nabobolig 52, Stauningvej 72. Boligen ligger nordvest sydøst med have mod syd. Vindmøllerne vil stå mod nordnordøst til nordnordvest. Der vil være udsigt til vindmølle 2 4 fra dele af indgangspartiet, mens vindmølle 1 vil være skjult bag driftsbygning N49-4 N49-1 N49-2 Nabobolig 49 fotograferet fra sydøst. Set fra ejendommen står vindmøllerne i rækkefølge som anført. 51 Nabobolig 51 fotograferet fra sydøst. Set fra ejendommen står vindmølle 4 bag vindmølle 3. Nabobolig 48, Mejlbyvej 2. Firlænget gård, hvor stuehus ligger vestnordvest østsydøst og haven vendert mod syd, mens vindmøllerne står fra nord til nordnordvest for boligen. Der vil næppe være nogen væsentlig udsigt til hverken projektets vindmøller eller Gestenge-møllerne. N52-1 N52-3 N52-4 N52-2 Nabobolig 52 fotograferet fra sydvest. Set fra ejendommen står vindmølle 4 næsten lige bag vindmølle 3. 18

19 54 N54-4 N54-3 N54-2 N N53-3 N53-4 N53-2 N53-1 4,00m Nabobolig 53, Stauningvej 74. Trelænget gård, hvor stuehuset ligger nordvest sydøst. Haven vender mod syd, og vindmøllerne vil stå fra nordøst til nord for boligen. Der vil være direkte udsigt til vindmølle 1 og 2, mens vindmølle 3 og 4 næppe vil være synlige. Nabobolig 54, Stauningvej 57. Boligen ligger nordvest sydøst med have omkring boligen. Havens bevoksning vil formentlig sammen med bevoksning på Stauningvejs modsatte side tage udsigten til vindmøllerne, der står fra nordøst til nord for boligen. Nabobolig 55, Stauningvej 76. Trelænget gård. Boligen ligger nordvest sydøst med have mod sydvest. Driftsbygninger står mellem boligen og vindmøllerne, der står fra nordøst til nord for boligen. Der vil næppe være udsigt til vindmøllerne. Nabobolig 56, Stauningvej 78. Firlænget gård. Boligen ligger nordvest sydøst med have mod sydvest. Driftsbygninger står mellem boligen og vindmøllerne, der står fra nordøst til nord for boligen. Der vil næppe være udsigt til vindmøllerne. Nabobolig 53 fotograferet fra syd, og nabobolig 54 fotograferet fra øst. N55-4 N55-3 N N55-1 N56-4 N56-3 N N56-1 Nabobolig 55 fotograferet fra syd. Nabobolig 56 fotograferet fra vest. 19

20 Nabobolig 57, Stauning Vesterstrand ved Halby. Den nordøstligste del af sommerhusområdet ligger inden for en afstand af to kilometer fra vindmøllerne. Se figur 1 side 5. Omkring 68 sommerhuse ligger inden for to kilometer fra vindmøllerne. Fra formentlig omkring 17 af disse sommerhuse vil der være udsigt til vindmøllerne. Det er nummer 6, 8 og 12 på Enebærvej, som enkelte steder vil kunne se vindmøllerne gennem bevoksningen, samt Brombærvej nummer 3 7 og 10, 14, 16, 18, 24, 28, 30, 32 og 34, som ligger forholdsvis åbent mod vindmøllerne. Se visualisering 5. Sommerhusområdet ved Stauning Vesterstrand ved Halby er generelt omgivet er tæt bevoksning, men der er kig langs veje og frie arealer, hvor dele af vindmøllerne eller en enkelt af dem er synlige, se figur 3 og 4. Det er dog vurderet, at det ikke har nogen væsentlig visuel betydning for oplevelsen af sommerhusområdet. Nogle steder i sommerhusområdet, uden for de to kilometers afstand, er der tilsvarende steder. Andre steder skærmer sommerhusområdets tætte og høje bevoksning for udsigten til vindmøllerne. Fra sommerhusene på Syrenvej 3, 18, 19, 21, 25 og 27 vil man formentlig kunne se til vindmøllerne, og fra de øvrige omkring 12 sommerhuse øst for stamvejen Syrenvej og de cirka syv nordligste sommerhuse på Hybenvej med åben udsigt mod nordøst vil der formentlig være udsigt til vindmølle 1. Figur 3: Visualisering fra Gyvelvej, hvor vindmølle 1 står i højre del af billedet, og vindmølle 2 står bag trægruppen til venstre. De øvrige vindmøller vil ikke være synlige. Fotoudsnit. Ideel betragtningsafstand er 38 centimeter. Nabobolig 57 Sommerhusområdet Stauning Vesterstrand ved Halby, udsnit med foto af oversigtsskilt. Figur 4: Visualisering fra Klitrosevej, hvor en vindmølle i Lem Kær står for enden af vejen, og en vingespids af projektets vindmølle 1 lige titter frem bag granerne til højre, mens en vinge af vindmølle 2 viser sig til venstre i billedet. De øvrige vindmøller vil ikke være synlige. Fotoudsnit. Ideel betragtningsafstand er 38 centimeter. 20

21 58 N58-2 N58-1 N58-4 N58-3 Nabobolig 58 fotograferet fra nordvest. Nabobolig 58, Tændpibe 1. Boligen ligger nord syd, og haven vender mod syd, mod vindmøllerne. Der vil være direkte udsigt til vindmølle 1 og 2 fra terrassen, mens tæt og høj havebevoksning skjuler vindmølle 3 og kun lader det yderste af vingerne på vindmølle 4 være synlig. Se visualisering N 58. Nabobolig 59, Tændpibe 2. Boligen ligger vest øst, og den åbne have vender mod syd, mod vindmøllerne. Næsten hele vindmølle 4 og rotoren på vindmølle 3 vil række over bevoksningen på østsiden af Tændpibe, mens formentlig kun en vingespids er synlig af vindmølle 2 og vindmølle 1 vil være skjult af bevoksningen. Lem og Velling Afstanden fra vindmøllerne til nærmeste punkt med støjfølsom arealanvendelse i Lem er cirka 2,8 kilometer. Udsigten til vindmøllerne fra byen er behandlet under landskabelige forhold. Det samme er udsigten fra den nordlige del af Velling. Lys for flysikkerhed Luftfartsafmærkningen med lys bliver udført som højintensive blinkende hvide lys med en intensitet på candela i fuldt dagslys, candela svagt dagslys, som i skumringen, og candela i natteperioden. Markeringslysene placeres med to lamper på overdelen af vindmøllens nacelle samt mindst tre lamper midtvejs på tårnet mellem nacellen og jorden, så der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. Målemasten markeres efter samme principper som vindmøllerne. Lyset vil blinke gange i minuttet. Lysglimtene skal være synkroniserede, så alle lamper på vindmøllerne og på målemasten blinker samtidig. Lyset er afskærmet nedad med tre grader under horisonten. Reference /2/ Lysstyrken svarer i skumringen og om natten til lysstyrken på de to yderste vindmøller ved Hvide Sande. Om dagen svarer styrken til lysstyrken på transmisssionstårne for radio- og fjernsynssignaler, eksempelvis TV2-sendemasten ved Videbæk. 59 N59-2 N59-1 N59-4 N59-3 Nabobolig 59 fotograferet fra sydøst. Figur 5: Tegning af vindmøllehuset, nacellen, med lampernes placering. Tegning: Vestas. 21

22 Visualisering I forhold til naboboligerne er der på de følgende opslag visualiseret fra ti steder. Det er fra den sydlige udkant af Velling, nabobolig 10, Vennervej 19, nabobolig 12, Holmager 3, nabobolig 22, Vennervej 18, nabobolig 27, Vennervej 5, nabobolig 34, Lille Ulfkærvej 1, nabobolig 38, Vennervej 7, nabobolig 42, Ulfkærvej 8, nabobolig 46, Mejlbyvej 3, den nordlige indkørsel til Sommerhusområdet Stauning Vesterstrand ved Halby og nabobolig 58, Tændpibe 1. Visualiseringerne fra naboboligerne beskriver de visuelle forhold i nabolaget nord, øst og syd for vindmøllerne, mens visualiseringen fra den nordlige indkørsel til Sommerhusområdet Stauning Vesterstrand ved Halby beskriver de visuelle forhold fra sydvest. Visualiseringerne beskriver samtidig de visuelle forhold i et bælte, der strækker sig fra cirka en kilometer til to kilometer fra vindmøllerne. På visualiseringerne er de fire eksisterende vindmøller i Velling Mærsk fjernet. Ideel betragtningsafstand Hvis man vil sammenligne forholdene i forskellige visualiseringer, skal man tage hensyn til betragtningsafstanden. Da nogle af billederne er panoreringer med forskellig udstrækning, vil billedbredden være forskellig, og da billedbredden er fastlåst i rapporten, vil højden på billederne variere i stedet. Det samme vil dimensionerne i billedelementerne og dermed størrelsen på vindmøllerne. Denne variation er en anden end den variation, der skyldes afstanden til vindmøllerne. På panoreringer er vindmøllerne mindre end på enkeltfoto. Hvis man vil sammenligne forholdene i forskellige visualiseringer, bør man derfor ideelt betragte panoreringerne på en kortere afstand end enkeltbillederne. Perspektivet er ens i billederne, hvis øjnene indtager samme stilling i forhold til billedet, som objektivet indtog til motivet ved optagelsen. Alle fotos i denne VVM er taget med 50 mm optik på digitalt 24 x 36 mm format. Figur 6. Motiv fra Randers kommune. De to fotos, der er optaget fra samme punkt med henholdsvis 300 mm objektiv, øverst, og 45 mm objektiv, nederst, illustrerer begrebet ideel betragtningsafstand brugt i denne VVM. Begge fotos er forstørret til en bredde på 84 mm fra 36 mm, dvs. 2,33 gange liniært. Perspektivet er ens i de to fotos, hvis øjnene indtager samme stilling i forhold til billedet, som objektivet indtog til motivet ved optagelsen. Skal man sammenligne forholdene i de to fotos med hinanden, bør øverste foto derfor betragtes i en afstand af 70 cm og nederste foto i en afstand af 10 cm, når billederne fylder 84 mm i bredden på læserens skærm. Ved højere forstørrelse - bredere billede - på skærmen, tilsvarende længere betragtningsafstand. Fuldstændig samme forhold gør sig gældende i panoreringer, hvor det ikke er objektivet, der varierer, men forstørrelsesgraden. I denne VVM er alle fotos til visualiseringer taget med 50 mm optik på digitalt 24 x 36 mm format. Et enkeltbillede til visualisering er i bilagene i denne VVM forstørret fra 3,6 cm til 27,7 cm i bredden. Den ideelle betragtningsafstand af et enkeltbillede på skærmen bliver derfor 38 cm, hvis billedet er 27,7 cm bredt på skærmen. Hvis læseren benytter større eller mindre forstørrelser på skærmen, bliver betragtningsafstanden forholdsvis længere eller kortere. Ved panoreringerne bliver betragtningsafstanden opgivet, så den svarer til de 38 cm for et enkeltbillede. I hovedrapporten er visualiseringerne 17 cm brede. Den ideelle betragtningsafstand for enkeltbilleder er så 24 cm, og betragtningsafstanden ved panoreringer bliver opgivet i forhold til de 24 cm. Se også de to billeder fra Randers kommune og deres billedtekst i figur 6. Den ideelle betragtningsafstand skal ikke forveksles med læserens foretrukne skærmafstand. Til orientering kan det anføres, at hvis man har en foretrukken betragtningsafstand på 75 cm til sin skærm, bør enkeltbilledvisualiseringerne på skærmen ideelt fylde 54 cm i bredden i både hovedrapport og bilagene, hvis øjnene skal indtage samme stilling i forhold til billedet, som objektivet indtog til motivet ved optagelsen! Den ideelle betragtningsafstand er ved enkeltbilleder udtrykt således: Betragtningsafstand = højde (eller bredde) på billede divideret med højde (eller bredde) på optagelsesmedie gange objektivets brændvidde. Læseren kan dog ikke måle billedhøjden, da billedet kan være beskåret. Ved panoreringer overlapper enkeltbillederne hinanden, så her er billledets bredde ikke anvendlig. De anførte betragtningsafstande er afrundede værdier. 22

23 ( Ingen tekst og billeder) 23

24 Visualiseringer ved naboboliger Eksisterende vindmøller 1 Eksisterende forhold fotograferet fra Vennervej syd for Velling og nabobolig 1 og 2. Billedet svarer til billede 1 under landskab. Der er frit udsyn til det flade og åbne landskab, hvor de sidste fire eksisterende vindmøller i Velling Mærsk lige netop rækker over naboboligerne 3 og 4 i billedets venstre side. Afstand til nærmeste vindmølle er 2,3 kilometer. Foto:PlanEnergi. 24

25 1 Visualisering fra Vennervej syd for Velling og nabobolig 1 og 2. Visualiseringen svarer til visualisering 1 under landskab. Afstanden til den nærmeste nye vindmølle 4 er 1,8 kilometer. Vindmøllerne er markante og dominerer det flade og åbne landskab. Fra denne vinkel er det muligt at opfatte buen. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 38 centimeter. Foto & visualisering: PlanEnergi. 25

26 N 10 Eksisterende forhold fotograferet fra terrassen ved nabobolig 10, Vennervej 19. Der er frit udsyn over markerne til de sidste fire eksisterende vindmøller i Velling Mærsk. Afstand til nærmeste vindmølle er 1071 meter. Foto:PlanEnergi. 26

27 N fra terrassen ved nabobolig 10, Vennervej 19. Panoreringen overstiger den menneskelige 10Visualisering synsvinkel. Alle fire vindmøller står markante og dominerende og rolige i udsigten over det flade landskab, men entydigt på den store flade; opstillingsmønsteret er enkelt og let at opfatte. Set fra dette punkt står vindmølle 1 bag det unge og lave piletræ i forgrunden. Afstanden til den nærmeste vindmølle er 841 meter. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 21 centimeter. Foto & visualisering: PlanEnergi. 27

28 Eksisterende vindmøller N 12 Eksisterende forhold fotograferet i sydlige retninger fra terrassen ved nabobolig 12, Holmager 3. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 21 centimeter. Foto:PlanEnergi. 28

29 N 12 Visualisering fra nabobolig 12, Holmager 3. Panorama. De to sydligste vindmøller står rolige og markante i udsigten. Den tredje vindmølle står bag det løvfældende træ i billedets højre side i en afstand af 2205 meter, mens den fjerde og nærmeste vindmølle i en afstand af 1648 meter står skjult bag havens graner. Fra steder i haven, hvor alle fire vindmøller er synlige, vil vindmøllegruppen stå entydigt på den store flade. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 21 centimeter. Foto & visualisering: PlanEnergi. 29

30 Eksisterende vindmøller N 22 Eksisterende forhold fotograferet i sydvestlige retninger fra nabobolig 22, Vennervej 18. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 17 centimeter. Foto:PlanEnergi. 30

31 N 22 Visualisering af vindmøllerne fra nabobolig 22, Vennervej 18. Panorama. Vindmøllerne 1 3 står sammen med målemasten rolige i udsigten, mens en vingespids af den nordligste vindmølle 4 popper op over taget på laden til højre i billedet. Opstillingsmønsteret er vanskelig at opfatte. Afstanden til nærmeste nye vindmølle 4 er 1973 meter. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 17 centimeter. Foto & visualisering: Plan- Energi. 31

32 Eksisterende vindmøller N 27 Eksisterende forhold fotograferet i sydvestlige retninger fra nabobolig 27, Vennervej 5. Panorama. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 21 centimeter. Foto:PlanEnergi. 32

33 N 27 Visualisering fra nabobolig 27, Vennervej 5. Panorama. Alle fire vindmøller og målemasten står markante i udsigten, de to sydligste står rolige på den store flade, mens bevoksning dækker stadig mere af tårnet på de to nordligste. Afstanden til den nærmeste nye vindmølle 1 er 1609 meter. Set herfra ser det ud, som om vindmøllerne står på en ret linje. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 21 centimeter. Foto & visualisering: PlanEnergi. 33

34 N 34 Eksisterende forhold fotograferet fotograferet i vestlige retninger fra nabobolig 34, Lille Ulfkærvej 1. Panorama. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 17 centimeter. Foto:PlanEnergi. 34

35 N 34 Visualisering fra nabobolig 34, Lille Ulfkærvej 1. Panorama. Alle fire vindmøller står markante i udsigten, mens målemasten minder om elmasterne i landskabet. Opstillingsmønsteret er ikke tydeligt, men muligt at aflæse. Afstanden til nærmeste vindmølle 1 er 1883 meter. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 17 centimeter. Foto & visualisering: PlanEnergi. 35

36 N 38 Eksisterende forhold fotograferet i vestlige retninger fra nabobolig 38, Vennervej 7. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 17 centimeter. Panorama. Foto:PlanEnergi. 36

37 Vindmølle 4 N 38 Visualisering fra nabobolig 38, Vennervej 7. Panorama. Mens størstedelen af rotoren på den sydlige vindmølle 1 når op over træerne, bliver stadig mere af de tre andre vindmøller skjult af bevoksningen, så kun det yderste af vingerne på vindmølle 4 er synlig over troldhasselen nær terrassen. Vindmøllerne er på trods heraf alligevel markante og dominerende. Vindmøllerne står rolige i udsigten, men opstillingsmønsteret er ikke forståeligt. Afstanden til nærmeste vindmølle 1 er 974 meter. Målema- sten er skjult bag træet til venstre for vindmølle 2. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 17 centimeter. Foto & visualisering: PlanEnergi. 37

38 N 42 Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest ved nabobolig 42, Ulfkærvej 8. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 38 centimeter. Foto:PlanEnergi. 38

39 N 42 Visualisering fra nabobolig 42, Ulfkærvej 8. Størstedelen af rotoren på den sydlige vindmølle 1 og en vingespids på vindmølle 2 rækker op over bevoksningen, mens vindmølle 3 og 4 ikke er synlige. Vindmøllerne er her lagt ind foran træer og buske for at vise deres placering i landskabet. Hvis man kunne se vindmøllerne, ville de være dominerende, og opstillingsmønsteret ville være uforståeligt. Afstand til nærmeste vindmølle 1 er 1447 meter. Ideel betragtningsafstand ved sam- menligning med andre billeder er 38 centimeter. Foto & visualisering: PlanEnergi. 39

40 40 Eksisterende forhold fotograferet mod nord fra nabobolig 46, Mejlbyvej 3. N 46 Foto:PlanEnergi.

41 N 46 Visualisering af vindmøllerne fra nabobolig 46, Mejlbyvej 3. Panorama. Vindmøllerne står markante i udsigten, som er domineret af jordvolden nord for boligen. Opstillingsmønsteret er tydeligt, men vindmøllernes rækkefølge er forvirrende. Afstanden til nærmeste vindmølle 1 er 1271 meter. Set i denne vinkel kan man tydeligt bedømme afstanden mellem måletårnet og vindmøllerne. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 20 centimeter. Foto & visualisering: PlanEnergi. 41

42 5Eksisterende forhold fotograferet mod nordøst fra den nordlige indkørsel til sommerhusområdet Stauning Vesterstrand ved Halby sommerhusområde. Panorama. Billedet svarer til billede 5 under landskab. Fra indkørslen er der mellem bevoksningen udsigt over det flade, åbne landskab. De mange vindmøller præger udsigten. Afstand til nærmeste synlige vindmølle i Lem Kær er omkring fem kilometer, og afstand til nærmeste vindmølle i Velling Mærsk er godt to kilometer. Ideel betragtningsafstand 27 cm. Foto: PlanEnergi. 42

43 5Visualisering fra den nordlige indkørsel til Stauning Vesterstrand ved Halby. Panorama. Punktet 57 på indsat kort på forrige side er ikke fotopunktet, men sommerhusområdets nærmeste punkt til projektets vindmøller. Visualiseringen svarer til visualiserimg 5 under landskab. Afstanden til nærmeste nye vindmølle er 1,6 kilometer. Vindmøllerne står store, dominerende og entydigt i udsigten mod nordøst, hvor man i mellemgrunden ser nogle af vindmøllerne i Lem Kær, mens man i baggrunden i en afstand af godt 10 kilometer ser vindmøllerne ved Lyngsmo- se og nogle af vindmøllerne i vindmølleparken Nørhede til Hjortmose. Vindmøllegrupperne står klart adskilte. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med andre billeder er 27 centimeter. Foto & visualisering: PlanEnergi. 43

44 N 58 Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst fra nabobolig 58, Tændpibe 1. Panorama. De fire tilbageblevne vindmøller i Velling Mærsk står på den store flade i en afstand af 1431 meter. I horisonten i billedets venstre side titter nogle af vindmøllerne i Gestenge frem i en afstand af 4,5 kilometer. Ideel betragtningsafstand er 27 centimeter. Foto:PlanEnergi. 44

45 N 58 Visualisering fra nabobolig 58, Tændpibe 1. Billedet er et panorama. Afstanden til nærmeste nye vindmølle 4 er 828 meter. Vindmølle 1 og 2 står markante og rolige i landskabet i udsigten mod syd med en afstand på 2135 meter til vindmølle 2. Vindmølle 3 er skjult af bevoksningen og en tredjedel vinge på vindmølle 4 rækker over træerne. I horisonten i billedets venstre side titter nogle af vindmøllerne i Gestenge frem i en afstand af 4,5 kilometer. Ideel betragtningsafstand er 27 centimeter. Foto & visualisering: PlanEnergi. 45

46 Vurdering af visuel påvirkning Selv om vindmøllerne står på en meget stor og åben flade, har bevoksningen ved naboboligerne stor betydning for den visuelle oplevelse af vindmøllerne. På grund af vindmøllernes totalhøjde vil de ofte blive synlige over bevoksningen, se visualisering N 38. Alligevel kan selv forholdsvis lav bevoksning også dække for vindmøllerne, se visualisering N 10, N 42 og N 58. Fra 11 naboboliger er det vurderet, at der vil blive direkte udsigt til hele vindmølleparken. Fra yderligere 14 boliger vil man kunne se direkte til nogle af de fire vindmøller. Fra cirka 10 boliger vil man kunne se til de øverste dele af en eller flere vindmøller. Fra fire boliger er det vurderet, at der formentlig kun vil være udsigt til vindmøllerne fra boligens 1. sal. Ved syv boliger vil der sandsynligvis blive udsigt til en eller flere af vindmøllerne gennem havens eller nærområdets bevoksning. Fra 11 boliger vil vindmøllerne sandsynligvis ikke være synlige eller næppe væsentlig synlige. Fra sommerhusområdet Stauning Vesterstrand ved Halby vil der inden for to kilometer fra vindmøllerne formentlig være udsigt til vindmøllerne gennem eller over bevoksningen fra cirka 17 sommerhuse. Generelt står vindmøllerne rolige på den store flade, men gruppens opstillingsmønster kan de fleste steder være svær at opfatte, og set fra 11 boliger syd for projektet er vindmøllernes rækkefølge forvirrende. Se visualisering N 42 og N 46. Opstillingsmønsteret er lettest at opfatte fra nordøstlig retninger og fra buens udvendige side, hvor der dog kun er få naboboliger. Se visualisering N 10 og 5. Vindmøllerne vil være markante, og helt ud på omkring 1,5 kilometers afstand vil de også være dominerende. Lys for flysikkerhed Luftfartsafmærkningen med lys bliver udført som højintensive blinkende hvide lys med en intensitet på candela i fuldt dagslys, candela svagt dagslys, som i skumringen, og candela i natteperioden. Markeringslysene placeres med to lamper på overdelen af vindmøllens nacelle samt mindst tre lamper midtvejs på tårnet mellem nacellen og jorden, så der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret uanset møllevingernes position. Målemasten markeres efter samme principper som vindmøllerne. Lyset vil blinke gange i minuttet. Lysglimtene skal være synkroniserede, så alle lamper på vindmøllerne og på målemasten blinker samtidig. Lyset er afskærmet nedad med tre grader under horisonten. Reference /2/ Lysstyrken svarer i skumringen og om natten til lysstyrken på de to yderste vindmøller ved Hvide Sande. Om dagen svarer styrken til lysstyrken på transmisssionstårne for radio- og fjernsynssignaler, eksempelvis TV2-sendemasten ved Videbæk. Erfaringer fra prøvestationerne i Høvsøre og Østerild viser, at borgere med udsigt til vindmøllerne kan føle sig generet af det blinkende lys, særligt i de mørke timer. Eksisterende vindmøller De eksisterende vindmøller i Lem Kær nordøst for projektet er synlige fra flere delområder i projektområdet. Især ved 18 naboboliger øst for Vennervej er den visuelle påvirkning tydelig. Det drejer sig om boligerne 3 4, 6 9, 11, 13, 16, 17, 20 23, og Mange af disse boliger er med haven orienteret væk fra Lem Kær-møllerne og mod projektets vindmøller. Desuden står der ved flere af boligerne driftsbygninger mellem boligen og Lem Kær-møllerne. Den visuelle påvirkning fra Lem Kær-møllerne er vurderet som særlig markant ved fire af naboboligerne til projektet i Velling Mærsk. Det er nabobolig 13, Holmager 6 A, nabobolig 20, Vennervej 20, nabobolig 21, Vennervej 22, og nabobolig 26, Vennervej 12. De eksisterende vindmøller i Gestenge giver næppe nogen væsentlig visuel påvirkning ved naboboligerne 40 49, som ligger nærmest Gestenge-møllerne. Be- voksning og driftsbygninger vil i flere tilfælde skærme for Gestenge-møllerne og boligernes orientering med haven er i andre tilfælde væk fra Gestenge-møllerne. Der er ingen visuel påvirkning ved projektets naboboliger fra de øvrige vindmøller, som indgår i støj- og skyggekastberegningerne, på grund af disse vindmøllers højde og afstand til projektet. Som man kan se af visualisering 5 er vindmøllerne i Nørhede til Hjortmose og Lyngsmose med til at præge landskabet, men de giver ingen væsentlig visuel påvirkning ved naboboligerne. 46

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Visualiseringer landskab Kolofon Bilag til Miljøvurdering

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Tabel 5.1 Forhold for naboboliger Afstand til nærmeste bolig, meter 601 Nærmeste nabobolig, nr. 2 Antal enkeltboliger inden for en kilometer 1 25 Kapitel 5 indeholder

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en visualisering af de fremtidige

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved nabobeboelser med de eksisterende bygninger og den eksisterende bevoksning. Til brug for

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen No-Bygade 16B, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede- Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 14, Ølstrup, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 2, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012 Notat Til Aarhus Byråd Den 10. oktober 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger 1. Konklusion Dette notat indeholder redegørelser og svar

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger med bygninger og bevoksning. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger med bygninger og bevoksning. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring 1 af 17 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse

Læs mere

4 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

4 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 4 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Dette kapitel indeholder i afsnit 4.1 en gennemgang af den benyttede metode til at vurdere påvirkningen ved projektets naboboliger. Afsnit 4.2 belyser miljøkonsekvenser

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. beboelsesejendommen Voldervej 40, 7620 Lemvig som følge af opstilling af vindmøller ved Volder Mark i henhold til lokalplan nr. 165 for Lemvig Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Møllevej 10, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune sagsnr.

Læs mere

Visualiseringspunkter

Visualiseringspunkter Visualiseringspunkter Nærzone, 0 4,5 kilometer Nærmeste byer 1. Hogager er den nærmest beliggende by. Der er visualiseret fra den sydlige udkant fra Langgade. 2. Hodsager ligger i Herning Kommune cirka

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 95, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 95, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 95, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 99, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 99, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 99, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboer

5 Miljøkonsekvenser ved naboer 5 Miljøkonsekvenser ved naboer Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger under de eksisterende forhold, derunder en visualisering af de kommende forhold

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT Dato: 12.09.2013, revideret 22. oktober 2013 Projekt: Herning Varmforzinkning i Vildbjerg. Området ligger godt 1.400 meter vest/sydvest for den nærmeste vindmølle i område

Læs mere

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther.

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommenbrogårdvej 1, 7490 Aulum, som følge af opstilling af vindmøller ved Hogager i henhold til lokalplan nr. 1102 for Holstebro Kommune 8. juni

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. beboelsesejendommen Voldervej 37, Ramme, 7620 Lemvig som følge af opstilling af vindmøller ved Volder Mark i henhold til lokalplan nr. 165 for Lemvig

Læs mere

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på.

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vindingholmvej 19, 8920 Randers NV som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og sagkyndig ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og sagkyndig ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Norvej 13, 7860 Spøttrup, som følge af opstilling af vindmøller ved Krejbjerg i henhold til lokalplan nr. 260 for Skive Kommune 8. 22.

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. februar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Skrosbjergvej 15C.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. februar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Skrosbjergvej 15C. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Skrosbjergvej 15C, 4682 Tureby som følge af opstilling af vindmøller ved Turebylille i henhold til lokalplan nr. 1200-36 for Faxe Kommune 8.

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 107 933/15 MJOH Dato: 2. oktober 2015 Aalborg kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Lokalplanlægger: Peter Serup Sendt via mail

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Store Røttingevej 1, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther.

8. juni Afgørelsen er truffet af formanden Birgitte Egelund Olsen og ejendomsmægler MDE Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Udholmvej 5, 7490 Aulum, som følge af opstilling af vindmøller ved Hogager i henhold til lokalplan nr. 1102 for Holstebro Kommune 8. juni

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tystrupvej 29, 4480 Store Fuglede, som følge af opstilling af vindmøller ved Aagaard i henhold til lokalplan nr. 545 for Kalundborg Kommune

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning

Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning Hvem vurdere om 300 ton glasfiber vinger er et problem. 14Tekst 2,7 Landskab. Særligt fra Sorvad

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. august 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Ollingvej 20.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. august 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Ollingvej 20. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ollingvej 20, 6933 Kibæk som følge af opstilling af vindmøller ved Assing i henhold til lokalplan nr. 99.T21.1 for Herning Kommune sagsnr.

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

Visualiseringer af solcelleanlæg ved Dianalund

Visualiseringer af solcelleanlæg ved Dianalund Visualiseringer af solcelleanlæg ved Dianalund Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 11d, 14a, Tersløse By, Tersløse Med et samlet anlægsareal på ca. 20 hektar Med henblik på at visualisere

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 56-58, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

UDKAST N O T A T. Sammenfattende redegørelse område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk

UDKAST N O T A T. Sammenfattende redegørelse område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk N O T A T Til Kopi Fra Margit Lund Emne Planlægning for område til forsøgsmøller ved Velling Mærsk Afdeling Planlægning Telefon 99741453 E-post margit.lund@rksk.dk Dato 10. juni 2015 Sagsnummer 15-021035-18

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 Omø Syd Havmøllepark 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 6021 m Nærzone VURDERING, 8MW-OPSTILLING Lysmarkeringerne i opstillingen bidrager til aflæsningen

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Hovedvejen 105, St. Røttinge, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bonkenvej 108, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

9. marts 2016 SHM/LVN

9. marts 2016 SHM/LVN Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Guldagervej 239, 9760 Vrå som følge af opstilling af vindmøller ved Høgsted i henhold til lokalplan nr. 800.8111-L02 for Hjørring Kommune

Læs mere

To af de tre vindmøller ved Trikelshøj. 14Nærzone.

To af de tre vindmøller ved Trikelshøj. 14Nærzone. To af de tre vindmøller ved Trikelshøj Visualisering mod syd fra Fårup Mark. Afstand til den nærmeste vindmølle er 3,0 kilometer. De tre vindmøller er næsten skjult bag den eksisterende bevoksning ved

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg.

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg. Mollerupvej 22 8600 Silkeborg Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg som følge af opstilling af vindmøller ved Thorsminde Vest for Låsby

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 21641 m Kamera(meter over havet): 3,3 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Størstedelen af vindmøllerne fremstår med rotorblade fuldt synlige

Læs mere

4,8 MW solcelleanlæg ved Røde Anes vej, Hundborg FORDEBAT. Debatoplæg 25. september - 9. oktober 2013

4,8 MW solcelleanlæg ved Røde Anes vej, Hundborg FORDEBAT. Debatoplæg 25. september - 9. oktober 2013 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 328 Offentligt FORDEBAT 4,8 MW solcelleanlæg ved Røde Anes vej, Hundborg Debatoplæg 25. september - 9. oktober 2013 Spørgsmål til debat Hvilke

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Ågårdsvej 17, 4281 Gørlev som følge af opstilling af vindmøller ved Aagaard i henhold til lokalplan nr. 545 for Kalundborg Kommune 8.

Læs mere

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Juni 2015 Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Indledning

Læs mere