- e t p a r t n e r s e l s k a b A F T A L E. Den Selvejende Institution Højagergaard Højager 20, 3550 Slangerup (i det følgende benævnt fonden)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- e t p a r t n e r s e l s k a b A F T A L E. Den Selvejende Institution Højagergaard Højager 20, 3550 Slangerup (i det følgende benævnt fonden)"

Transkript

1 ADVOKATHUSET NORDSJÆLLAND - e t p a r t n e r s e l s k a b J.nr kf/is A F T A L E Den Selvejende Institution Højagergaard Højager 20, 3550 Slangerup (i det følgende benævnt fonden) og Frederikssund Kommune Rådhuset 2, 3600 Frederikssund (i det følgende benævnt kommunen) har dags dato indgået følgende aftale: 1. Mellem fonden og kommunen er der udarbejdet en Fælles forståelse Højagergaard underskrevet den 15/ (bilag 1). I henhold hertil er der en fælles forståelse for, at ansvar for drift og udvikling af Højagergaard skal overgå til kommunen. Der er ligeledes skitseret en plan for det tidsmæssige forløb, hvorefter overtagelse af opgaven fra regionen til kommunen bør ske i henhold til en beslutning, der skal træffes inden udgangen af Fonden er reguleret af de den 11/ underskrevne vedtægter med tillæg pr. 1/ (bilag2). I vedtægternes 10 er følgende anført: I tilfælde af, at bestyrelsen beslutter at nedlægge den selvejende institution, skal formuen efter dækning af samtlige gældsposter overføres til andet handicapformål i henhold til beslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer Slotsgade 48 DK-3400 Hillerød Tel: Fax:

2 samt efter godkendelse af såvel Frederiksborg Amt, som af Ny Frederikssund Kommune. I henhold til tillægget er Frederiksborg Amt erstattet af Region Hovedstaden. Det er bestyrelsens holdning, at formuen under respekt af vedtægterne skal anvendes til handicapformål på Højagergaard, hvilket også er anført i Fælles forståelse Højagergaard, jfr. (bilag 1). 3. Der foreligger en driftsaftale mellem Region Hovedstaden og fonden, som fonden har opsagt med det gældende varsel og med ophør den 1/ Opsigelsen er dog betinget af, at der mellem regionen og Frederikssund Kommune indgås en aftale, som ikke strider mod indholdet af nærværende aftale mellem fonden og Frederikssund Kommune. Kommunen er forpligtet til at fortsætte driften af nuværende aktiviteter, således som det fremgår af fondens vedtægter beskrevet i 2, som har følgende ordlyd: Højagergaards formål er i henhold til Servicelovens 103 og Dels at skabe aktiviteter i realistiske erhvervsmiljøer rettet mod unge og yngre voksne med behov for særlige støtteforanstaltninger for at give muligheder for udvikling/afklaring af personlige evner og anlæg med henblik på ansættelse på det ordinære arbejdsmarked i fleks- eller skånejob i privat eller offentlig virksomhed, og - dels at skaber rammer og vilkår for beskyttet beskæftigelse, så personer med nedsat funktionsevne gennem produktivt arbejde kan fremme personlig udvikling og ligestilling, forøget selvværd og følelse af livskvalitet. Den på ejendommen tinglyste ret for Den Selvejende Institution (bilag 9) til vederlagsfri benyttelse af lokaliteterne til Den Selvejende Institutions formål begrænses til en 10-årig periode at regne fra den 1/1 2010, hvor Fonden skal aflyse de tinglyste rettigheder. Den tinglyste ret kan blive aktuel, hvis kommunen ophører med at opfylde den ovennævnte citerede formålsbestemmelse. Parterne er enige om, at formålsbestemmelserne suppleres til også at omfatte nye tilbud til handicappede, jfr. Fælles Forståelse afsnittet om visionerne (bilag 1). Side 2 af 6

3 4. Alle fondens aktiver og passiver overtages af kommunen uden refusion. Det drejer sig om maskiner, udstyr, inventar og varebeholdning m.v. samt gæld til det daværende Frederiksborg Amt nu Region Hovedstaden, som i fondens årsregnskab for 2008 på side 12 er opgjort til kr ,- (bilag 6). Al overdragelse af personale sker i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse. 5. Kommunen overtager en eventuel momsreguleringsforpligtelse i relation til driften. Kommunen overtager ikke fondens egen oparbejdede likvide konti p.t. indestående i Nordea Bank Danmark A/S. 6. Fonden fortsætter sin virksomhed med fremover alene at administrere den fonden tilhørende formue, som i fondens årsregnskab for 2008 på side 12 viser en egenkapital pr. 31/ på kr ,- (bilag 6). 7. Det bemærkes, at fonden i 2008 har igangsat en renovering af gårdspladsen, som er afsluttet primo 2009 til en samlet pris på kr ,- excl. moms og kr ,- incl. moms. I fondens regnskab for 2008 (bilag 6) er det anført, at etablering af gårdspladsen pr. 31/ på daværende tidspunkt havde medført udgifter på kr ,-. Fonden har besluttet at bekoste et nyt spisehus, og i den anledning har Frederikssund kommune den 20/ meddelt en byggetilladelse (bilag 3). Efterfølgende har der været afholdt licitation den 31/ Der foreligger et budget udarbejdet efter licitationen den 31/ udvisende en samlet byggeudgift på kr ,- excl. moms og kr ,- incl. moms (bilag 4). Der er indgået en hovedentreprisekontrakt mellem fonden som bygherre og Viuff A/S Entreprenørfirma, Smedetoften 10, 3600 Frederikssund som hovedentreprenør (bilag 5). Totalrådgiver er Mangor & Nagel A/S, A.C.Hansenvej 7, 3600 Frederikssund med arkitekt Thorben Hansen som byggestyrer. Side 3 af 6

4 Da fonden investerer betydelige beløb, er parterne enige om, at den samlede byggeomkostninger for gårdspladsen og spisehus afskrives over 10 år, ganske som om der forelå en af lejer foretaget investering i udlejers ejendom. Såfremt driften af Højagergaard ophører inden 10 års periodens udløb, refunderer kommunen 1/10 af byggeomkostningerne for hvert år, der måtte mangle i den 10 årige periode. Hvis driften af Højagergaard ophører om 6 år, vil fonden have krav på at modtage 40% af den samlede byggeomkostning. Der vedhæftes som bilag til nærværende aftale tingbogsattester af 20/ vedrørende matr. nr. 6 a Jordhøj by, Slangerup, beliggende Højager 20, 3550 Slangerup (bilag 7) samt matr. 6 z Jordhøj by, Slangerup, beliggende Højager 6, 3550 Slangerup (bilag 8). Ligeledes vedhæftes udskrift af akten fra tinglysningskontoret i Hillerød indeholdende endeligt skøde med allonge med tinglysningspåtegning af 23/ (bilag 9). Den i skødets 3 tinglyste deklaration med tilhørende allonge opretholdes i 10 år, jfr. nærværende aftales 3 for at sikre, at vedtægterne håndhæves også i relation til kommunens anvendelse af lokaliteterne. 8. De for fonden gældende vedtægter af 11/ skal fortsat være gældende, dog med den ændring, at den i vedtægternes 5 nævnte bestyrelse ændrer sammensætning, således at kommunen overtager retten til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, mens 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Danske Handicaporganisationer. Bestyrelsesformanden vælges af bestyrelsen. BILAG til nærværende aftale er følgende: Bilag 1: Fælles forståelse Højagergaard af 15/ Bilag 2: Fondens vedtægter af 11/ med tillæg pr. 1/ Bilag 3: Byggetilladelse af 22/ Bilag 4: Budget for opførelse af nyt spisehus udarbejdet den 21/ Bilag 5: Hovedentreprisekontrakt mellem fonden og Viuff A/S underskrevet den 20/ og 14/ Side 4 af 6

5 Bilag 6: Fondens regnskab for Bilag 7: Tingbogsattest vedr. matr. nr. 6 a Jordhøj by, Slangerup. Bilag 8: Tingbogsattest vedr. matr. nr. 6 c Jordhøj by, Slangerup. Bilag 9: Skøde indeholdende deklaration ang. brugsret tinglyst den 23/ Den Den Selvejende Institution Højagergaard v/bestyrelsen: (Kim Rockhill) (Lis Olsen) (Astrid Schøbel) (Dorthe Kehler) (Erik Gregersen) Den Side 5 af 6

6 Frederikssund kommune: Side 6 af 6

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere