Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj Kl. Kl Mødested: Domprovstegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården"

Transkript

1 Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj Kl. Kl Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen. Ved mail af meddelt PU, at referat ligger klar på 2 Ændrede regler vedr. prohibering af anlægsopsparing Sag: Meddelelser fra Ministeriet (394) Fremtidig fremgangsmåde? Prohiberingerne ophæves løbende i takt med, at menighedsråd anmoder derom. Ændrede regler vedr. prohibering af anlægsopsparing 3 Henvendelse fra RS vedr. bl.a. nyt layout til provstiernes hjemmeside Sag: Diverse til provstiudvalget (395) Der træffes beslutning om provstiets deltagelse i en opdatering af hjemmesiden samt evt. etablering af mulighed for at få gudstjenestelister på provstiets hjemmeside. Provstiudvalget ønsker at deltage. Dette meddeles Ribe Stift. Udtræksfunktion vedr. gudstjenestelister tilkøbes. Henvendelse fra RS vedr. bl.a. nyt layout til provstiernes hjemmeside Forespørgsel fra Malt provsti om deltagelse i udtræksfunktion fra sogn.dk vedr. gudstjenestelister på provstiernes hjemmeside Contra fra Malt provsti. Oplysninger til provstiets egen hjemmeside - kirkekalender for folkekirken Malt provsti henviser til igangværende arbejde i regi af Ribe Stift. 4 Forsøg med opmåling af kirkegård til evt. brug for takstberegning Sag: Gravstedstakster / GIAS (400) Beslutning om fremgangsmåde og udgiftsdækning. Provstiudvalget godkender udgiften, der er en del af forarbejdet til udvalgets genberegning af kirkegårdstaksterne. Det samme vil være tilfældet med opmåling af de andre kirkegårde, der bruges som eksempler i forarbejdet. Forsøg med opmåling af kirkegård til evt. brug for takstberegning Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Budgetbidrag provstiudvalgskassen Sag: Budget 2014 (402) Det er tidligere besluttet at ligning fra 2013 fastholdes i Beslutning Godkendt og underskrevet af formand og næstformand. Stiftsbidraget er steget med kr der er fundet besparelser dertil. Budgetbidrag provstiudvalgskassen Brev fra ministeren vedr. budget Arkitektkonkurrence/indstilling fra KM's bygningskonsulent Jesper Sottrup-Jensen Sag: Skimmelsvamp i præstegården (412) - Darum Sogn Udvalget træffer beslutning om fastholdelse eller udvidelse af udgiftsrammen. Provstiudvalget godkender den økonomiske ramme svarende til ArkiTegnRibes projekt på kr en evt. udgift til gulve m.m. i de eksisterende badeværelser. Vedhæftet findes alene indstilling fra KM's bygningskonsulent Jesper Sottrup-Jensen. Der er endvidere journaliseret de 2 indsendte projektbeskrivelser (fremgår derfor af postlisterne), disse er p.g.a. omfanget ikke vedhæftet men medbringes til mødet. Såfremt udvalget ønsker at se projektbeskrivelserne kan de mailes separat. Arkitektkonkurrence/indstilling fra KM's bygningskonsulent Jesper Sottrup-Jensen 7 Ny dato for budgetsamråd p.g.a. debatmøde Sag: Div. samråd/møder som inddrager alle MR (418) Da der er sammenfald med Ribe Stifts debatmøde om ændringer af styringsstrukturen for Folkekirken, skal der findes en ny dato for budgetsamrådet. Ny dato for budgetsamråd p.g.a. debatmøde Der arbejdes med forskellige datoer. Punktet færdigbehandles den Følgende datoer bedes reserveret 3.9. fra kl samt 5.9. fra kl Indtil andet er besluttet, bedes tidligere aftaler for 4. og fastholdt. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 8 Sct. Katharine MR fremsender ansøgning om omplacering af anlægsmidler til drift. Sag: Regnskab 2013 (444) Beslutning Sct. Katharine MR fremsender ansøgning om omplacering af anlægsmidler til drift. Sct. Katharine MR meddeles, at ansøgning behandles på møde den Materiale til punkt på næste provstiudvalgsmøde Sag: Høring vedr. opslag af provstestillinger samt menighedsråds, provstiudvalgs samt stiftsråds medvirken ved besættelse af provstestillinger m.m. (459) Materialet er sendt til PU via mail den Provstiudvalget har ingen bemærkninger. Materiale til punkt på næste prvostiudvalgsmøde 10 Ansøgning om godkendelse af projekt samt finansiering deraf Sag: Istandsættelse af kalkmalerier i koret (460) - Vester Vedsted Sogn Ansøgning om godkendelse af projekt samt finansiering deraf Provstiudvalget har behandlet sagen og ser sig ikke i stand til på nuværende tidspunkt at bevilge de ansøgte midler. Udvalget har derfor besluttet at udsætte sagens endelige afgørelse til behandling af budget Darum kirke og sognehus Darum kirke og sognehus 12 Hjortlund kirke Hjortlund kirke Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Pia Skov deltog ikke i sagens behandling. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 13 Roager præstegård Beslutning Roager præstegård 14 Vilslev kirke og kirkegård Vilslev kirke og kirkegård 15 Vilslev/Hunderup præstegård Vilslev/Hunderup præstegård 16 Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Sag: Høring - Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken (468) Skal der inviteres til et debatmøde i Ribe Domprovsti? Udsat til næste møde den 10. juni Materialet er journaliseret men vedhæftes ikke p.g.a. omfanget (fremgår af postlisterne). Såfremt udvalget ønsker det, kan materialet mailes efterfølgende. Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken 17 Provstiudvalgskassen - 1. kvartal Sag: Kvartalsrapporter 2013 (464) Kvartalet udviser et overskud på kr ,42. Der er ikke opkrævet stiftsbidrag for januar kvartal kr ,50. Godkendt og underskrevet af formand og næstformand. Provstiudvalgskassen - 1. kvartal Bilag til kvartalsrapport pr provstiudvalgskassen Referat, Side: 4

5 18 RS fremsender afgørelse vedr. istandsættelse af orglet Sag: Istandsættelse af orglet (393) - Kalvslund Sogn RS fremsender afgørelse vedr. istandsættelse af orglet Godkendelsesforretning efter restaurering af orglet i Kalvslund kirke 19 Regning vedr. provstisekretærs deltagelse i Brandsoft regnskabskursus den Sag: Diverse til provstiudvalget (395) Regning vedr. provstisekretærs deltagelse i Brandsoft regnskabskursus den RS fremsender godkendelse af domkirkemuseum mv. i Ribe Domkirke under oplistede forudsætninger Sag: Museum på kirkens Søndre galleri (403) - Ribe Domsogn RS fremsender godkendelse af domkirkemuseum mv. i Ribe Domkirke under oplistede forudsætninger RS fremsender godkendelse af restaurering af krucifiks under oplistede forudsætninger MR fremsender til godkendelse tegning og plan for indbygningslys. Sag nr. 11/1976. Videresendes til RS med anbefaling. RS fremsender orientering om indhentelse af erklæring Referat, Side: 5

6 21 MR fremsender KM's bygningskonsulent Jesper Sottrup-Jensens første udkast til menighedshus i Gredstedbro. Sag: Sognefaciliteter/præstegård til Pastoratet ved Kongeaaen! (410) - Jernved Sogn Med som et behandlingspunkt den 10. juni MR fremsender KM's bygningskonsulent Jesper Sottrup-Jensens første udkast til menighedshus i Gredstedbro. 22 RS fremsender meddelelse om sats for boligopvarming Sag: Div. fra Ribe stift (416) RS fremsender meddelelse om sats for boligopvarming Meddelelse fra RS vedr. praksis for afholdelse af runde fødselsdage for kirkens ansatte 23 Regnskab for Provstidagen for menighedsråd den Sag: Div. samråd/møder som inddrager alle MR (418) Regnskab for Provstidagen for menighedsråd den Sagens stade pr Sag: Renovering af tage på Seem Kirke (423) - Seem Sogn Sagens stade pr MR fremsender materiale til brug ved syn af Jernved kirkegård den Sag: Historiske inventar - Nationalmuseet j. nr. 769/2012 (432) - Jernved Sogn Den 7. maj 2013 har domprovst Jens Torkild Bak deltaget i et ekstraordinært vedr. fugtproblemerne i Jernved kirke. MR fremsender materiale til brug ved syn af Jernved kirkegård den Referat, Side: 6

7 26 Skrivelse vedr. nyt varmeanlæg i forbindelse med den kommende renovering Sag: Udskiftning af vinduer, gavllem m.m. (437) - Mandø Sogn Skrivelse vedr. nyt varmeanlæg i forbindelse med den kommende renovering 27 Hjortlund kirke konsulentrunde forår 2013 i Ribe Stift Sag: Konsulentrunde (438) Hjortlund kirke konsulentrunde forår 2013 i Ribe Stift Sct. Katharine kirke konsulentrunde forår 2013 i Ribe Stift Spandet kirke konsulentrunde forår 2013 i Ribe stift 28 RS meddeler frigivelse af midler fra prohiberet konto Sag: Restaurering af gammel bibel (452) - Spandet Sogn RS meddeler frigivelse af midler fra prohiberet konto 29 MR henvender sig til Museet for Søfart vedr. renovering af kirkeskib Sag: Renovering af kirkeskib (453) - Mandø Sogn MR henvender sig til Museet for Søfart vedr. renovering af kirkeskib Referat, Side: 7

8 30 Ribe Domsogn ansøger Esbjerg Kommune om tilladelse til nedrivning af ejendommen Torvet 15. Sag: Nedrivning af ejendommen Torvet 15. (455) - Ribe Domsogn Ribe Domsogn ansøger Esbjerg Kommune om tilladelse til nedrivning af ejendommen Torvet 15. Svar fra Esbjerg kommune vedr. nedrivning 31 Endelig tinglyst skøde - Ejendommen Hjortlundvej 94, Hjortlund, 6771 Gredstedbro Sag: Salg af Hjortlund præstegård (456) - Hjortlund Sogn Endelig tinglyst skøde - Ejendommen Hjortlundvej 94, Hjortlund, 6771 Gredstedbro Home fremsender besked til købers bank om endeligt skøde - cc til provstiet 32 Forpagtningskontrakt for perioden Sag: Forpagtningskontrakt (458) - Farup Sogn Forpagtningskontrakt for perioden Da kontrakten er udfærdiget af Videncentret for Landbrug med samme pris som sidste periode er kontrakten godkendt og returneret til formand for Farup menighedsråd Solveig Christiansen. Forpagtningskontrakt for perioden Da kontrakten er udfærdiget af Videncentret for Landbrug med samme pris som sidste periode, er kontrakten godkendt og returneret til formand for Farup menighedsråd Solveig Christiansen. Jagtlejekontrakt for perioden : Godkendt, underskrevet af domprovsten og returneret til formand Solveig Christiansen. Referat, Side: 8

9 33 RS oplyser fremgangsmåde for en evt. flytning Sag: Flytning af registreret gravsted på Ribe gl. kirkegård (465) - Sankt Katharine Sogn RS oplyser fremgangsmåde for en evt. flytning 34 Salg af 0,9609 ha til Spandet vandværk Sag: Jordhandel: Del af matr.nr. 662 Spandet Ejerlav, Spandet - Spandet Menighedsråd sælger til Spandet Vandværk. (466) - Spandet Sogn Salg af 0,9609 ha til Spandet vandværk Gl. j. nr PU meddeler tilladelse til den ønskede jordhandel 35 Eventuelt Referat godkendes på møde den 10. juni 2013: Mødet slut kl Starttidspunkt for næste møde den 10. juni er flyttet til kl Jens Torkild Bak Nora Olesen Anne Lorenzen Pia Skov Tage Rosenstand Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat, Side: 9

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere