Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl Mødested: Benløse gl. Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole"

Transkript

1 Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Godkendt og underskrevet 3 Bringstrup Kirke - synsudskrift 2009 Sag: Bringstrup - synsudskrift kirke (336) - Bringstrup Sogn Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Bringstrup Kirke - synsudskrift 2009 Bringstrup-Sigersted Menighedsråd fremsender vedlagte synsudskrift for Bringstrup Kirke. 4 Bringstrup Præstegård - synsudskrift 2009 Sag: Bringstrup - synsudskrift præstegård (334) - Bringstrup Sogn Bringstrup Præstegård - synsudskrift 2009 Bringstrup-Sigersted Menighedsråd fremsender vedlagte synsudskrift for Bringstrup Præstegård. 5 Bromme Kirke - synsudskrift 2009 Sag: Synsudskrift - Bromme Kirke (273) - Bromme Sogn Pkt. 1: Provstiudvalget finder, at eksisterende kontor i præstegården kan anvendes. Pk. 2: Godkendt som drift. Arbejdet kan afholdes, når der er plads i budgettet. Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Bromme Kirke - synsudskrift 2009 Bromme Menighedsråd fremsender 12. juni 2009 vedlagte synsudskrift for Bromme Kirke. 6 Sigersted Kirke - synsudskrift 2009 Sag: Sigersted - synsudskrift kirke (335) - Sigersted Sogn Sigersted Kirke - synsudskrift 2009 Bringstrup-Sigersted Menighedsråd fremsender vedlagte synsudskrift for Sigersted Kirke. Pkt. 2 og 3: Anlæg. Godkendt under forbehold for økonomien i ligningsområdet. Øvrige pkt. godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 7 Slaglille Præstegård - ansøgning om igangsættelse af arbejder Sag: Renovering af Slaglille Præstegård - frigivelse af beløb fra salg af forpagterbolig (281) - Slaglille Sogn Beslutning Godkendt. Slaglille Præstegård - ansøgning om igangsættelse af arbejder Præstegårdsudvalget anmoder i vedlagte skrivelse af 20. juli 2009 om tilladelse til at igangsætte arbejder på/ved præstegården i Slaglille - arbejder prioriteret i henhold til synsrapport. Udgifterne til arbejderne dækkes af midler indestående i stiftet fra salg af forpagterhuset i Slaglille. 8 Sneslev Kirkegård - fældning af 3 asketræer - 5 % puljen Sag: Sneslev Kirkegård - fældning af 3 asketræer - 5 % puljen (482) - Sneslev Sogn Godkendt. Sneslev Kirkegård - fældning af 3 asketræer - 5 % puljen Sneslev Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 10. juni 2009 om tilladelse til at fælde 3 asketræer på Sneslev Kirkegård og samtidig anmodes der om en tillægsbevilling fra 5 % puljen til fældningen, som andrager ca. kr Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 9 Etablering af automatisk klokkeringning i Stenmagle kirke Sag: Automatisk klokkeringning i Stenmagle kirke (481) - Stenmagle Sogn Beslutning Menighedsrådet anmodes om at indhente 1 tilbud mere på arbejdet. Provstiudvalget er sindet, at etablering af automatisk klokkeringning afholdes af 5 % puljen. Etablering af automatisk klokkeringning i Stenmagle kirke Stenmagle Menighedsråd meddeler i vedlagte skrivelse af 23. juni 2009, at de ønsker etablering af automatisk klokkeringning i Stenmagle Kirke. Der vedlægges måling af støjniveau fra BST samt indhentet tilbud kr fra Thubalka. Menighedsrådet anmoder Provstiudvalget om vejledning med hensyn til finansiering, idet menighedet spørger om beløbet skal indarbejdes i et fremtidigt budget, eller om der kan ydes tilskud fra 5 % puljen. Stenmagle Kirke - stiftets svar Vedlagt Roskilde Stiftskontors svar af 7. juli 2009 til Stenmagle Menighedsråd vedrørende etablering af automatisk klokkeringning. 10 Pukbudget2010 med budget 2009 og regnskab Sag: Provstiudvalgskassen (103) Godkendt. Pukbudget2010 med budget 2009 og regnskab Provstikontoret fremsender forslag til budget 2010 for provstiudvalgskassen. 11 Budget 2010 for kirkekasser og præstegårdskasser Mødet fortsættes tirsdag den 11. august 2009 kl Til drøftelse og gennemgang af de indkomne budgetter. Det udsendte materiale bedes venligt medbragt. 12 Diverse sager til afgørelse Ingen. Referat, Side: 3

4 13 Nyberegning af kvote for graverstilling ved Benløse Kirke Sag: Graverstillingen ved Benløse Kirke (233) - Benløse Sogn Nyberegning af kvote for graverstilling ved Benløse Kirke Roskilde Stiftskontor fremsender 24. juni 2009 vedlagte nyberegning af kvote for graverstillingen ved Benløse Kirke. 14 Bromme Kirke - udv. kalkning m.m. - mangelkontrol Sag: Bromme Kirke kalk (132) - Bromme Sogn Bromme Kirke - udv. kalkning m.m. - mangelkontrol Bromme Menighedsråd fremsender vedlagt mangelkontrol fra udvendig kalkning m.m. på Bromme Kirke. 15 Engangsvederlag - Jens Henning Kristoffersen Sag: Graver Jens Henning Kristoffersen (434) - Lynge Sogn Engangsvederlag - Jens Henning Kristoffersen skrivelse fra Roskilde Stiftskontor af 4. juni 16 Engangsvederlag - Jørgen Fedder Nielsen Sag: Graver Jørgen Fedder Nielsen (433) - Munke Bjergby Sogn Engangsvederlag - Jørgen Fedder Nielsen skrivelse fra Roskilde Stiftskontor af 4. juni Referat, Side: 4

5 17 Sognemedhj. Anders Bo Jørgensen - forlængelse ansættelse Sag: Sognemedhjælper (18) - Pedersborg Sogn Sognemedhj. Anders Bo Jørgensen - forlængelse ansættelse Vi har tjenstligt fremsendt til stiftet Pedersborg Menighedsråds meddelelse om forlængelse af ansættelsen af sognemedhjælper Anders Bo Jørgensen. Timetallet er reduceret til gennemsnitligt 15 timer pr. uge. 18 Tildeling af engangsvederlag organist Solveig Bjergkvist Sag: Organist Solveig Bjergkvist (135) - Pedersborg Sogn Tildeling af engangsvederlag organist Solveig Bjergkvist skrivelse fra Roskilde Stiftskontor af 11. juni 19 Påtegnet endeligt skøde - Eriksvej 87 Sag: Tjenestebolig Eriksvej i Ringsted (249) - Ringsted Sogn Påtegnet endeligt skøde - Eriksvej 87 Vedlagt påtegnet endeligt skøde. 20 Lokalplanforslag nr. SK 26 Sag: Lokalplanforslag nr. SK 26 (485) - Ruds Vedby Sogn Lokalplanforslag nr. SK 26 Roskilde Stiftskontor forespørger i skrivelse af 7. juni om forslag til lokalplan nr. SK26 - Stationsområdet i Ruds Vedby i Sorø Kommune berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. Referat, Side: 5

6 21 Engangsvederlag - Henning Elof Hansen Sag: Graver Henning Elof Hansen (432) - Stenlille Sogn Engangsvederlag - Henning Elof Hansen skrivelse fra Roskilde Stiftskontor af 4. juni 22 Energimærkning af bygninger Sag: Energimærkning af bygninger (177) - Roskilde Stift Energimærkning af bygninger Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte skrivelse af 2. juli 2009 at det vindende rådgivningsfirma, der skal forestå den lovpligtige energimærkning i stiftet, er Astra Arkitekter A/S, der benytter Botjek som underleverandør. 23 Kapitelstakster 2008 Sag: Kapitelstakster (480) - Roskilde Stift Kapitelstakster 2008 Roskilde Stiftskontor fremsender 23. juni 2009 vedlagte kapitelstakster for året Provstiudvalgsmøder rest 2009 Kalender bedes venligst medbragt : Budgetmøde kl Rammeudmelding offentlig del kl : Provstiudvalgsmøde kl : Provstiudvalgsmøde kl : Provstiudvalgsmøde kr Eventuelt Kirkeministeriet har givet dispensation for afholdelse af orienteringsmøde vedr. valg af menighedsrepræsentant til Stiftsråd. Orienteringsmødet afholdes 1. september 2009 kl i Den gl. Skole i Benløse. Referat, Side: 6

7 26 Underskrifter Således oplæst og vedtaget Underskrifter: Lars Poulsen Jørgen Henriksen Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen Dorete Poulsen Holger Rasmussen Gerda Holm Mødet afsluttet kl Referat, Side: 7

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere