REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN"

Transkript

1 Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted: Revninge Sognegård tirsdag d. 24 marts kl Agenda: Formanden byder velkommen. 1. Valg af dirigent Preben Nielsen (44) blev valgt Varslet 14 dage før generalforsamlingen, uddelt til husstrande, på foreningens hjemmeside samt indrykket i Kerteminde avis. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Preben Nielsen gennemgår 5a som er et ekstra punkt vedr. ny indkørsel til nyt område. 2. Evt. valg af stemmetællere efter dirigentens bestemmelse Gennemgang af dirigent 3. Bestyrelsens beretning v/formand Jørgen Andersen Se hele formandens beretning fra side 3 4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for det seneste år. V/ Charlotte Langkilde Grundejerforeningen Godkendt. Se regnskab side 7 Vejlaug Godkendt. Se regnskab side 8 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Fra bestyrelsen vedr. annektering af stamvej. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingen stillingtagen til dette. 5a) Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens stillingtagen til kommunens evt. annektering af ca. 200m af vores vej, som indkørsel til det nye boligområde. General forsamlingen holdning er nej til brug af stamvej. Når der er mere information indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling.

2 Side 2 af 10 PAUSE 6. a. Bestyrelsens budgetforslag for foreningen samt fastsættelse af medlemskontingent, eventuelt ændringer i rykkergebyrer og administrationsafgift for vejlaug pr. ejendom for det kommende regnskabsår. Godkendt! Se regnskab side 9 6 b. Budgetforslag samt fastsættelse af vejbidrag for vejlaug for det kommende regnskabsår Godkendt! Se regnskab side Valg af bestyrelse og suppleant Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg a) Jørgen Andersen, modtager genvalg b) Kenneth Olsen, modtager genvalg c) Leif Blåsvær, modtager genvalg d) Suppleant Ernst Hansen, modtager genvalg På valg og ønsker genvalg Alle genvalgt 8. Valg af revisorer og en suppleant Valg af 2 revisorer Carsten Spaabæk (49) som revisor Kaare Jørgensen (63) som anden revisor Claus Dreier (6) revisorsuppleant På valg og ønsker genvalg Alle genvalgt 9. Andet, herunder eventuelt opfordringer til/fra bestyrelsen Spørgsmål fra (nr 60) Hjertestarter. Hvad er status? Bestyrelsen undersøger økonomien samt drift og placering. Mulighed for placering i carport (nr. 30) eller carport (nr. 60) 10. Nyt fra aktivitetsudvalget Stor sommerfestival i Søvangsparken Festen holdes hver 5 år er det 10 års jubilæum. Legepladsen skal males. Bestyrelsen finder dato og invitation og indkøber maling.

3 Side 3 af 10 Formandens beretning til generalforsamling i grundejerforeningen Søvangsparken tirsdag d. 24. marts 2015 kl Det er vigtigt, når man på den ene eller anden måde erhverver fast ejendom eks. jordarealer, at man får et tinglyst skøde på det, man ejer. Ved årsskiftet overtog vi (grundejerforeningen) Søvangsvej, Søvangsparken og grønne områder matrikelnr. 22e Revninge By. Vi har imidlertid aldrig fået et skøde på området. Da vi først på året 2014 kunne se i tingbogen, at de omtalte områder stadig tilhørte kommunen, bad vi kommunen om at sætte dette arbejde i gang. Jeg tror, at kommunen havde glemt dette. Der blev udfærdiget en skrivelse til tinglysningskontoret, hvor kommunen skrev under på, at de havde afhændet de pågældende arealer, og at jeg på grundejerforeningens vegne havde modtaget disse arealer. Begge parter mente, at nu var den sag i orden men nej. Tinglysningskontoret ville nu gerne vide, om den Jørgen Andersen, der havde skrevet under, også havde fuldmagt fra den øvrige bestyrelse? Der blev derfor udfærdiget en fuldmagtserklæring, hvor de øvrige bestyrelsesmedlemmer skrev under på, at jeg var god nok d Nu kunne der vel ikke være mere? Jo sandelig. Nu ville Tinglysningskontoret have vished for, at de øvrige fire medlemmer af bestyrelsen nu også var valgt på en generalforsamling. Man udbad sig nu en kopi af sidste års generalforsamling. Denne kopi blev fremsendt. Om igen. Idet man ikke kunne se, at alle fire var blevet valgt, men kun to. Bestyrelsesmedlemmerne sidder jo mindst to år. Det ene år er tre på valg og det følgende to på valg. Nu stod Kerteminde Kommune af og overlod sagen til advokat Aagaard. Man havde udbedt sig kopi af generalforsamlingen Den blev sendt. Vi forventede alle, at nu var målet nået. Men nej. Man ville nu have vedtægterne. Man mente åbenbart, at det var en nogen særegen måde at vælge bestyrelse på. Vi sendte vedtægterne til Tinglysningskontoret. Den blev ikke godkendt, da det kun var en kopi. De forlangte de originale vedtægter. Kommunen søgte jeg søgte vi havde kun kopier af originalen. Der blev nu over telefonen aftalt, at vi på ny kunne sende en kopi, hvor Charlotte og jeg skriver under på, at det var disse vedtægter, vi arbejdede efter.

4 Side 4 af 10 Og endelig midt i november 2014 fik vi det endelige skøde og sagen kunne afsluttes. Jeg troede, at bureaukrati kun var noget, man eksempelvis finder i sydeuropæiske og østeuropæiske lande. Jeg tog fejl. Vi har fået nye grundejere i Søvangsparken i det forgangne år. Nr. 3 er købt af Kjeld og Birgit Rasmussen og nr. 53 af Kirstine Trettin og Thomas Ohnesorge. Herfra skal der lyde et velkommen med håb om, at I føler jer godt tilpas i området. Kjeld Rasmussen i nr. 3, der tidligere har været formand for teknik- og miljøudvalget i Kerteminde Kommune, vidste naturligvis, at kommunen havde planer om et nyt boligområde syd og vest for Søvangsparken. Han henvendte sig derfor, efter købet af nr. 3, til kommunen for at høre nærmere om, hvornår? Han blev overrasket over, at der allerede på kommunens budgetmøde i efteråret 2014 skulle tages stilling til byggemodning af fem byggegrunde lige syd for Søvangsparken + anlæggelse af vej syd for disse grunde og ned til Vejlegården med indkørsel lige op ad hans grund. Han henvendte sig derfor til mig for at høre, om bestyrelsen vidste noget om dette. Dette havde vi ikke hørt om, hvorfor jeg kørte til Rådhuset for at høre nærmere. Jeg fik at vide, at der havde været sådanne planer, men var blevet taget af bordet og udskudt til Man ville i stedet for satse på byggemodning i Birkende. Jeg fortalte kommunens folk, at jeg ikke mente, at man uden videre kunne påbegynde en udstykning uden, at der forelå en lokalplan for hele området, og at man ikke uden videre kunne annektere en privat vej uden forhandling med ejeren (grundejerforeningen). Man lovede mig, at vi ville blive indkaldt til forhandling næste gang der var noget på tapetet. Man ville lave en rundkørsel til, startende ved nr. 3 syd om de seks nye grunde. Derefter skråt ned til Vejlegården. Dette krævede en forklaring. Da kommunen efter Anne Vejlegårds død for cirka fire år siden, købte gården, var det naturligvis for at sikre sig jord til nyudstykning. Dette er der ikke noget odiøst i, dette gør kommuner over hele landet for at sikre sig byggegrunde til byudvidelse. Cirka 1/3 af jorden lå imidlertid inden for 300 meter til kysten (fjorden), hvor man ikke må bygge. Tænker man sig en linje begyndende ved legepladsens sydvestlige hjørne bagom Vejlegården og videre mod vest, ville jorden nord for denne linje og op til

5 Side 5 af 10 Odensevejen være jord, der ikke må bygges på. Kommunen ønsker ikke at eje jord, der ikke må bebygges, hvorfor man afhændede dette stykke jord til Rudolf på Lundsgård. Rudolf forpagtede i øvrigt resten af jorden til Vejlegården. Midt i det hele lå nu Vejlegårdens bygninger, som blev solgt til privat. Dette havde den hage, at den eneste udkørsel fra gården, gik gennem den jord, som Rudolf netop havde købt. Han var naturligvis ikke interesseret i en vej gennem den jord. Der blev imidlertid lavet den aftale, at ejeren måtte bringe den oprindelige vej op til Odensevej ind til man påbegyndte udstykningen af området. Det vil sige, at ejeren senere skulle kobles på vejen i den nye udstykning, og derved få indkørsel i rundkørslen. På et bestyrelsesmøde i februar i år drøftede bestyrelsen kommunens påtænkte annektering af vores vej fra rundkørslen og ned til det første sving, for at dette også kunne blive indkørsel til det nye boligområde. Bestyrelsen blev af mange grunde enige om at sige nej til dette. Der vil på agendaen for generalforsamlingen være et selvstændigt punkt, hvor generalforsamlingen får lejlighed til at tage stilling til bestyrelsens indstilling. Grundejerne langs veststien har længe beklaget sig over, at det gamle skelhegn mod vest efterhånden var blevet seks meter højt, og dermed tog lys og sol fra husene. Efter længere slagsmål har kommunen, som I kan se, nedskåret hegnet til 1,8 meter og lovet, at man fremover vil holde hegnet som hæk. Vi har igen mistet en beboer, nemlig Svend Drewsen på Søvangsvej, der døde i efteråret. Ære være hans minde. Regler omkring snerydning Formanden henviser til artiklen i P.L. bladet nr. 4 vinteren Området bliver holdt bedre end hvis det var kommunalt. Rabatten. Bliver holdt af beboer. Slå græs og holde rabatten, rydde op mv.

6 Side 6 af 10 Hunde efterladenskaber. De sidste 1 1/2 år er der kommet dobbelt så mange hunde i parken og en del flere hundeefterladenskaber. Ligger en del i hækken i stedet for at tage det med hjem i en pose. Opfordring til dette sker. Trafik Der er mange børn i området og de leger på vejen. Cykler, løbehjul mv. Bestyrelsen anbefaler at køre langsomt i området. Området har almindelig vigepligt, altså hold til højre for biler? SLUT

7 Regnskab Grundejerforeningen 2015 Side 7 af 10

8 Regnskab Vejlaug 2015 Side 8 af 10

9 Budget Grundejerforeningen 2015 Side 9 af 10

10 Budget Vejlaug 2015 Side 10 af 10

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Egebladet NR. 1 FEBRUAR 2009 12. årgang HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Læs om: Så gik Krydsord Fællesvirkets 15 års jubilæum Det Danske Spejderkorps laver vandringstur Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere