Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs"

Transkript

1 Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl

2 Krisen Tallene 2

3 Udviklingen i konkurser Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, nr september

4 Antallet af konkurser Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, nr september

5 Ledige kontorlokaler Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal

6 Udviklingen i tvangsauktioner Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, nr september

7 Antallet af tvangsauktioner Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, nr september

8 Antallet af tvangsauktioner Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, nr september

9 Konkurslovens 86..Har boet ikke inden seks måneder efter konkursdekretets afsigelse begæret tvangsauktion, kan enhver panthaver, hvis fordring er forfalden forlange at boet uden ophold gennemfører tvangsauktionen.. 9

10 Nødlidende ejendomme 10

11 Nødlidende erhvervsejendomme Nødlidende ejendomme Ejendomme, der er uden det fornødne afkast / ikke forløber som budgetteret Typer Erhvervsudlejningsejendomme Boligudlejningsejendomme Projektejerlejligheder Andelsboligforeninger 11

12 Aktørerne 12

13 Salg Frit salg Særlige forhold vedrørende formidlingsaftalen? Tvangsauktion Andet 13

14 Mæglerens rolle særlige fokusområder 14

15 Finansieringsmuligheder Mulighederne: Egenfinansiering v/kapitalselskaber Kapitaludvidelser Gældskonvertering Konvertible gældsbreve Udbyttegivende gældsbreve Fremmedfinansiering Renaissance for tidligere anvendte finansieringsformer Sælgerpantebreve Sælgerfinansiering i øvrigt Private pantebreve 15

16 Eksempel Et aktieselskab, der har flere ejendomme i sin portefølje, har en balancesum på DKK 40 mio. Passivsiden fordeler sig med en negativ egenkapital på DKK 5 mio. og en fremmedkapital på DKK 45 mio., heraf DKK 20 mio. på private pantebreve Selskabet er presset på likviditet som følge af ydelserne på fremmedkapitalen 16

17 Strukturelle muligheder - Nogle bemærkninger om kommanditselskaber 17

18 Nogle bemærkninger om kommanditselskaber Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening Retningslinjer for prospekter Tilbudspligt ved udskiftning af ejerkredsen i K/S er, der ejer boligudlejningsejendomme? Vær opmærksom ved omdannelse SKAT 18

19 Betydningen af ansvarsfraskrivelsesklausuler i insolvenssituationen FED Ø Der var ikke i materialet fra mægleren taget højde for den faste afgift vedrørende varmeleverancen til ejendommen det likviditetsmæssige overskud var følgelig angivet for højt Køber-ApS gør erstatningsansvar gældende over for Ejendomsmægler 19

20 Ansvarsfraskrivelsesklausulen Der var i skødet indføjet følgende passus:... Køber er bekendt med, at ejendommen sælges af konkursbo og således helt uden ansvar for boet, kurator, skifteretten og eventuelle medhjælpere, herunder S2 (ejendomsmægleren), dog bortset fra vanhjemmel. Køber kan således ikke efterfølgende gøre mangelsindsigelser gældende, kræve nedslag i købesummen eller hæve handlen som følge mangler og/eller uoplyste forhold, idet der i omstående aftalte handelspris er taget højde for eventuelle risici 20

21 Københavns Byret / Østre Landsret Retten finder, at sagsøgte henset til de oplysninger, der forelå, burde have kontrolleret, om der ved opgørelsen over driftsudgifterne og indtægterne var taget højde for den faste afgift vedrørende varmeleverance, hvorved fejlen i udregningen af det likviditetsmæssige resultat kunne være opdaget og undgået. Den af sagsøger accepterede ansvarsfraskrivelsesklausul fritager ikke sagsøgte for ansvar. Herefter blev mægler kendt erstatningsansvarlig 21

22 Betalingsstandsning 22

23 Konkursordenen Konkurslovens 93 Massekrav Konkurslovens 94 Massekrav af 2. klasse Konkurslovens 95 Lønmodtagerkrav Konkurslovens 96 Afgiftskrav Konkurslovens 97 Simple krav Konkurslovens 98 Efterstillede krav 23

24 Typer Anmeldt betalingsstandsning Stille betalingsstandsning 24

25 Betalingsstandsning Reglerne i konkurslovens kap. 2 Hvem kan anmelde en betalingsstandsning? Formålet med en betalingsstandsning? Orientering om betalingsstandsningen Beskyttelse af kreditorernes interesser under betalingsstandsningen Betaling af gæld i en betalingsstandsning må skyldneren det? Betalingsstandsningens ophør 25

26 Hvad gør jeg? Med igangværende formidlingsaftaler? Med nye formidlingsaftaler, der indgås med en virksomhed under betalingsstandsning? 26

27 Konkurs 27

28 Konkurs Hvem kan indgive konkursbegæring? Formålet med en konkursbegæring Fra hvornår gælder en konkurs? Hvem er dispositionsberettiget i konkursboet? 28

29 Omstødelse i konkurs (kreditorforrykkende dispositioner) Købsaftaler indgået forud og andre dispositioner forud for det økonomiske sammenbrud Hvad taler vi om? Gave Betaling af gæld Generalklausuler 29

30 Hvad betyder konkursen for ejendomsmægler? Hvad betyder konkursen, herunder for mig som mægler? Generelt Betydning for formidlingen Hvad med igangværende formidlingsaftaler? Hvad med nye formidlingsaftaler, der indgås med konkursboet? Hvad med positive udlæg? Betydning for salærkravet 30

31 Sikring af salæret Afdækning af, om der foreligger en mulig insolvenssituation hvordan? Muligheder: Depositum/Forudbetaling Kan der modregnes i dette beløb for gamle tilgodehavender? Sikkerhedsstillelse Pas på med pantesikkerhed for gammel gæld! 31

32 Servicering af konkursboer - Konkurslovens 93 Forud for anden gæld betales i lige forhold: 3) Gæld, der pådrages boet under dets behandling 32

33 Konkurslovens 55..Boet kan indtræde i de af skyldneren indgåede gensidigt bebyrdende aftaler. Medkontrahenten kan forlange, at boet uden ugrundet ophold tager stilling til, om det vil indtræde i aftalen... 33

34 Servicering af konkursboer - Konkurslovens 56 Indtræder boet i aftalen, bliver det berettiget og forpligtet på aftalens vilkår. 34

35 Mæglerens salærkrav mod konkursboet Købsaftale indgås Overtagelsesdato S træder i likvidation Endeligt skøde blev udfærdiget 35

36 U S Ejendomsmægleren gjorde over for boet gældende, at hans krav på mæglersalær var massekrav i boet, hvilket boet bestred. Uanset at det antages, at likvidationsboet er indtrådt i den af ejendomsmægleren formidlede ejendomshandel, fandtes bestemmelsen i Konkursloven af (nu 56) ikke at kunne bringes i anvendelse på E's salærkrav mod S med den virkning, at kravet blev massekrav i boet. Der fandtes endvidere ikke at være fornødent grundlag for ud fra berigelsessynspunkter at anerkende salærkravet som massekrav, og da kravet iøvrigt var usikret forud for likvidationen, blev boet frifundet. 36

37 Hvad er læren af denne dom? Mægler skal sikre sig, at kurator udtrykkeligt tiltræder formidlingsaftalen Konsekvens, hvis kurator ikke vil tiltræde? 37

38 Konkurslovens 58 og 59 Boet indtræder ikke 58..Indtræder boet ikke i aftalen. kan medkontrahenten hæve aftalen Indtræder boet ikke i aftalen, kan medkontrahenten i boet fordre erstatning for sit tab ved, at aftalen ikke opfyldes... 38

39 Husen Advokater Holmens Kanal 7 DK-1060 København K Advokat (H) Rasmus Mehl Partner i Husen Advokater E: T: W: husenadvokater.dk 39

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550)

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) 31. juli 2014 PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) Eftersyn: Budfrist: 13. juni 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

virksomhedsguide kunder,, leverandører

virksomhedsguide kunder,, leverandører virksomhedsguide likviditetsstyring sstyri i forhold til kunder,, leverandører leverandør og SKAT DANSK ERHVERV Indhold 03 Samarbejdspartnere i krisetider 04 Organisation og strategi 06 Styring i forhold

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

1. juli 2015. TK-Shopping.dk ApS. IKKE under konkurs (Webshop www.luxtasker.dk, inkl. domæne, varelager )

1. juli 2015. TK-Shopping.dk ApS. IKKE under konkurs (Webshop www.luxtasker.dk, inkl. domæne, varelager ) 1. juli 2015 TK-Shopping.dk ApS IKKE under konkurs (Webshop www.luxtasker.dk, inkl. domæne, varelager ) Eftersyn: Adelvej 36, Taulov (Fredericia); kun efter aftale på tlf. 42 42 56 56 Budfrist: 30. juli

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere