Andersen & Grønlund Tilbudsliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andersen & Grønlund Tilbudsliste"

Transkript

1 Andersen & Grønlund Tilbudsliste Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 1 af 20 TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet af: maj 2013 for et samlet beløb EKSKL. MOMS kr.: skriver: I TILBUD: I tilbudet indgår følgende ydelser til de nævnte priser ekskl. moms: 1. Arbejdsplads kr. 2. Jordarbejder kr. 3. Afvandingsarbejder kr. 4. Belægningsarbejder kr. 5. Gadeinventar & beplantning kr. 6. Kabelarbejder kr. 7. OPTION B: Med skilleheller på Jyllingevej kr. 8. OPTION C: Med ombygning på sekundærvejene kr. 9. Tillægsarbejder kr. Tilbudssum, ialt ekskl. moms kr. Samtlige ydelser til arbejdets fulde færdiggørelse er indeholdt i tilbudet, idet ydelser, som er inkluderet i arbejdet, men ikke direkte er omtalt i tilbudslisten, er medregnet i de poster, hvorunder de naturligt hører. Udenfor tilbudet: Uden for tilbudet tilbydes følgende ydelser udført til de angivne priser ekskl. moms: Rettelsesblad 1 modtaget ja nej Rubrikken skal afkrydses Rettelsesblad 2 modtaget ja nej Rubrikken skal afkrydses Forbehold: Evt. forbehold, herunder forbehold fra laug, mesterforening o.lign. anføres her: Under henvisning til 1-3 i lov nr. 336 af 13. maj 1997, "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", erklærer jeg/vi herved overfor bygherren, at min/vor ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige dags dato udgør: kr. Undertegnede entreprenør tilbyder ovennævnte, og bekræfter samtidig, at der ikke i forhold til øvrige bilag er taget forbehold, der ikke direkte er omtalt i nærværende tilbudsliste. Entreprenørens navn: Adresse: Telefon: Dato Underskrift

2 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 2 af 20 : 1. Arbejdsplads mv. 1. ARBEJDSPLADS MV. 1.1 Etablering, drift og rømning af arbejdsplads sum Kvalitetssikring og afsætning sum Trafikregulerende foranstaltninger sum - - I alt at overføre til side 1 pos. 1

3 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 3 af 20 : 2. Jordarbejder 2. JORDARBEJDER 2.1 Opbrydningsarbejder Opbrydning af asfalt i kørebane, t = cm m² Opbrydning af asfalt i cykelsti/fortov, t = 8-10 cm m² Skæring af asfalt sum Opbrydning af kl. granitkantsten lbm Opbrydning og bortskaffelse af betonkantsten lbm Opbrydning af flisefortov (fliser med chaussésten) m² Optagning af eksist. vejbrønde stk Fjernelse af færdselsskilte m.v. stk Affræsning af eksist. afstribning sum Optagning og bortskaffelse af eksist. enkeltsid. autoværn lbm Rydning og bortskaffelse af al beplantning, buske, træer, rødder, stød m.v. sum Råjordsarbejder Ren jord kl. 1 at afgrave og bortskaffe til kontrolleret plads m³ Lettere forurenet/forurenet jord el. muld klasse 2/3 at udgrave og bortskaffe til kontrolleret plads m³ Ren muld til græssåning af rabatter at levere og udlægge t=15 cm. m³ Rabatter at græsså m² 300 I alt at overføre til side 1 pos. 2

4 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 4 af 20 : 3. Afvandingsarbejder 3. AFVANDINGSARBEJDER 3.1 Vejbrønde Vejbrønde Ø315 pvc at levere og sætte, inkl. rist og tilslutning af stik i asfaltbelægning stk. 8 f Tørbrønde Ø315 pvc at levere og sætte, inkl. rist og tilslutning af stik stk Stikledninger-regnvand Levering og lægning af stikledninger ø160 upvc kl. S, d = 1,0-1,5 m, inkl. tilslutninger til eksist. kloaksystem lbm Tilfyldning over stikledninger med tilført grusmateriale m³ 5 I alt at overføre til side 1 pos. 3

5 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 5 af 20 : 4. Belægningsarbejder 4. BELÆGNINGSARBEJDER 4.1 Planum at regulere og komprimere m² a 250 mm SGII at levere og indbygge under kørebane m² c 150 mm SGII at levere og indbygge under cykelsti m² d mm SGII at levere og indbygge under heller m² a 350 mm BSG at levere og indbygge under kørebane m² b 200 mm BSG at levere og indbygge under cykelsti m² mm GAB I, at levere og udlægge som sideudvidelse af eksist. kørebane m² mm ABB, at levere og udlægge som sideudvidelse af eksist. kørebane m² a 35 mm SMA (mod.), at levere og udlægge som sideudvidelse af eksist. kørebane m² b 35 mm SMA (mod.), at levere og udlægge i hele krydset (OptionA) m² mm GAB I, at levere og udlægge på cykelsti m² mm GAB I, at levere og udlægge i helleanlæg m² mm PA at levere og udlægge på cykelsti m² Enkel OB 3-7 mm gul majs at levere og udlægge på helleanlæg m² Kløvet granitkantsten (genbrug) at sætte i beton i ny belægning, inkl. betonfundament. lbm Kløvet granitkantsten at levere og sætte i beton i ny belægning, inkl. betonfundament. lbm Kløvet granitkantsten at levere og sætte i beton i eksist. asfaltbelægning, inkl. betonfundament og inkl. asfaltkantfyldning med 13 cm GAB I, 3,5 cm SMA og mm SGII lbm Kløvet granitkantsten (genbrug) at sætte i beton i eksist. asfaltbelægning, inkl. betonfundament og inkl. asfaltkantfyldning med 6 cm GAB I, 2,0 cm PA og mm SGII lbm Nye hvide betonrabatkantsten at levere og sætte i beton i ny belægning, inkl. betonfundament lbm. 235 I alt at overføre til side 6

6 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 6 af 20 : 4. Belægningsarbejder I alt overført fra side Nye hvide betonrabatkantsten at levere og sætte i beton i eksist. asfaltbelægning, inkl. betonfundament og inkl. asfaltkantfyldning med 13 cm GAB I, 3,5 cm SMA og mm SGII lbm Afstribning permanent af hvid thermoplast at levere og påføre: Q42.2, C, Varslingslinie - delelinie, 10 cm lbm. 93 Q 46.1, C, Bred ubrudt kantlinie, 30 cm lbm. 56 Blåt cykelfelt i blå thermoplast m² 64 Q47.11, C, Bred punkteret kantlinie, 30 cm lbm. 240 Q47,13 C, Bred punkteret kantlinie, 30 cm lbm. 62 Q44, C, Spærrelinie, 10 cm lbm. 37 Q45, C, Spærreflade m² 220 Q41.1, C, Vognbanelinie - midtlinie, 10 cm lbm. 92 S13, C, Stoplinie, 30 cm lbm. 40 S17, C, Fodgængerfelt m² 100 R11.5, C, Højresvingspil, l=2,6 m stk. 10 R11.4, C, Venstresvingspil, l=2,6 m stk. 10 Q42,3, C, Ledelinie i kryds lbm. 15 Q41,2, C, Ledelinie i kryds lbm. 142 V21, C, Cykelsymbol stk. 8 Q47,12, C, Bred punkteret kantlinie, 30 cm lbm. 48 Q46,2, C, Smal ubrudt kantlinie, 10 cm lbm. 550 S16, C, Afslutning af svingbane lbm. 14 Q48, C, Ubrudt linie til opdeling af stier lbm. 60 Q49, C, Punkteret linie til opdeling af stier lbm. 38 S11, C, Vigelinie stk. 24 R16,1, C, Ligeudpil for cyklist stk. 8 R16,5, C, Højresvingspil for cyklist stk. 8 I alt at overføre til side 7

7 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 7 af 20 : 4. Belægningsarbejder I alt overført fra side 6 s 4.21 Retablering af kørebane efter ledningsgrav med 30 cm BSG, 25 cm SGII, 13 cm GAB I og 3,5 cm SMA m² 10 s 4.22 Retablering af cykelsti efter ledningsgrav med 20 cm BSG, 15 cm SGII, 6 cm GAB I og 2 cm PA m² 10 s 4.23 Retablering af fortov efter ledningsgrav med 25 cm SGII, Eksist. optagne fortovsfliser og asfaltbort (6 cm GAB I og 2 cm PA) m² 10 s 4.24 Maskinopretning med AB el. GAB 0 t 15 s 4.25 Affræsning af eksist. asfalt i variabel bredde og dybde t 15 I alt at overføre til side 1 pos. 4

8 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 8 af 20 : 5. Gadeinventar & beplantning 5. GADEINVENTAR OG BEPLANTNING 5.1 Skilte at levere og montere, inkl. levering og nedgravning af standere : D15.3/grå, 50 cm, reflekstype 4 monteres på lav stander af typen milewide med 1 m til overkant skilt stk. 3 C55/grå, 70 cm, med 60 km/time leveres med høj lige stander af typen Milewide og monteres med 220 cm til overkant skilt, reflekstype 3 stk. 6 Forsøgstavle med tilladt højresving for cyklist (40 x 50 cm) inkl. undertavle med teksten "Forsøg" (25 x 50 cm). Monteres på signalstander stk Skilte at flytte stk Dobbeltsidet stålautoværn med Sigma-stolper at levere og opsætte i almindelig højde lbm Enkeltsidet stålautoværn med normale stolper at optage og gensætte i ny position i almindelig højde, inkl. tildannelse og tilslutning til eksist. autoværn lbm. 225 I alt at overføre til side 1 pos. 5

9 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 9 af 20 : 6. kabelarbejder 6. Kabelarbejder 6.1 El-forsyning Opgravning for 1 el-kabel/1 kabelrør i enkeltgrav lbm Opgravning, lægning og tilfyldning for el-kabler/kabelrør i fællesgrav, 2-5 stk lbm Opgravning og frihugning af fundament for eksist. vejbelysningsmaster stk Opgravning for ny belysningsmast stk Opgravning og frihugning af fundament for eksisterende signalmast inkl. bortskaffelse af mast stk Opgravning for nye signalstandere stk Opgravning for og sætning af nye kabelskabe stk Styret underboring, PE100, trykklasse PN10, at levere og udføre, ø110mm inkl. anstillings- og modtagehul Som føringsvej til belysningskabel Længde 35 meter (Ejby Industrivej): stk. 1 Længde 25 meter (Oxbjergvej): stk. 1 Som føringsvej til signalkabel (Udføres kun hvis det ikke er muligt at benytte eksist. føringsvej til signalanlæg) f Længde 35 meter: stk. 3 f Længde 25 meter: stk Levering af Ø110 mm trækrør lbm. 375 I alt at overføre til side 1 pos. 6

10 OPTION B: Med skilleheller på Jyllingevej Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 10 af 20 : 7. Option ARBEJDSPLADS MV Tillæg til post 1.1 Etablering, drift og rømning af arbejdsplads sum Tillæg til post 1.2 Kvalitetssikring og afsætning sum Tillæg til post 1.3 Trafikregulerende foranstaltninger sum JORDARBEJDER Opbrydningsarbejder Opbrydning af asfalt i kørebane, t = cm m² Skæring af asfalt sum Råjordsarbejder Ren jord kl. 1 at afgrave og bortskaffe til kontrolleret plads m³ Lettere forurenet/forurenet jord el. muld klasse 2/3 at udgrave og bortskaffe til kontrolleret plads m³ AFVANDINGSARBEJDER Vejbrønde Vejbrønde Ø315 pvc at levere og sætte, inkl. rist og tilslutning af stik i asfaltbelægning stk Stikledninger-regnvand Levering og lægning af stikledninger ø160 upvc kl. S, d = 1,0-1,5 m, inkl. tilslutninger til eksist. kloaksystem lbm Tilfyldning over stikledninger med tilført grusmateriale m³ Spulebrønde Ø425 mm PE/PP dm = 1,00-1,49 m stk Dæksler at levere og montere ø425 mm støbejernsdæksel med flydende karm - 40 t stk. 1 I alt at overføre til side 11

11 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 11 af 20 : 7. Option 1 OPTION B: Med skilleheller på Jyllingevej I alt overført fra side Diverse Styret underboring, PE100, trykklasse PN10, at levere og udføre, ø160mm inkl. anstillings- og modtagehul som stikledning, Længde 20 meter: stk BELÆGNINGSARBEJDER Planum at regulere og komprimere m² d mm SGII at levere og indbygge under heller m² mm GAB I, at levere og udlægge i helleanlæg m² Enkel OB 3-7 mm gul majs at levere og udlægge på helleanlæg m² Nye hvide betonrabatkantsten at levere og sætte i beton i eksist. asfaltbelægning, inkl. betonfundament og inkl. asfaltkantfyldning med 13 cm GAB I, 3,5 cm SMA og mm SGII lbm Retablering af kørebane efter ledningsgrav med 30 cm BSG, 25 cm SGII, 13 cm GAB I og 3,5 cm SMA m² GADEINVENTAR OG BEPLANTNING Skilte at levere og montere, inkl. levering og nedgravning af standere : N43/grå, 145x50 cm reflekstype 3 leveres med lige stander af typen Milewide og monteres med 50 cm til underkant undertavle, reflekstype 3 stk. 2 C12/grå, 70 cm, reflekstype 4 monteres på signalstander af typen milewide med 120 cm til overkant skilt stk Kabelarbejder El-forsyning Opgravning for 1 el-kabel/1 kabelrør i enkeltgrav lbm Opgravning for nye signalstandere stk. 2 I alt at overføre til side 1 pos. 7 I alt at overføre til side 1 pos. 7

12 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 12 af 20 : 8.1. Arbejdsplads mv. OPTION C: Med ombygning på sekundærvejene ARBEJDSPLADS MV Tillæg til post 1.1 Etablering, drift og rømning af arbejdsplads sum Tillæg til post 1.2 Kvalitetssikring og afsætning sum Tillæg til post 1.3 Trafikregulerende foranstaltninger sum - - I alt at overføre til side 13

13 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 13 af 20 : 8.2. Jordarbejder OPTION C: Med ombygning på sekundærvejene I alt overført fra side JORDARBEJDER Opbrydningsarbejder Opbrydning af asfalt i kørebane, t = cm m² Opbrydning af asfalt i cykelsti/fortov, t = 8-10 cm m² Skæring af asfalt sum Opbrydning og bortskaffelse af betonkantsten lbm Opbrydning af flisefortov (fliser med chaussésten) m² Optagning af eksist. vejbrønde stk Fjernelse af færdselsskilte m.v. stk Affræsning af eksist. afstribning sum Rydning og bortskaffelse af al beplantning, buske, træer, rødder, stød m.v. sum Opbrydning og deponering af granitchaussésten sat i grus m² Råjordsarbejder Ren jord kl. 1 at afgrave og bortskaffe til kontrolleret plads m³ Lettere forurenet/forurenet jord el. muld klasse 2/3 at udgrave og bortskaffe til kontrolleret plads m³ Ren muld til græssåning af rabatter at levere og udlægge t=15 cm. m³ Rabatter at græsså m² 50 I alt at overføre til side 14

14 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 14 af 20 : 8.3. Afvandingsarbejder OPTION C: Med ombygning på sekundærvejene I alt overført fra side AFVANDINGSARBEJDER Vejbrønde Vejbrønde Ø315 pvc at levere og sætte, inkl. rist og tilslutning af stik i asfaltbelægning stk. 3 f Tørbrønde Ø315 pvc at levere og sætte, inkl. rist og tilslutning af stik stk Stikledninger-regnvand Levering og lægning af stikledninger ø160 upvc kl. S, d = 1,0-1,5 m, inkl. tilslutninger til eksist. kloaksystem lbm Tilfyldning over stikledninger med tilført grusmateriale m³ 5 I alt at overføre til side 15

15 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 15 af 20 : 8.4. Belægningsarbejder OPTION C: Med ombygning på sekundærvejene I alt overført fra side BELÆGNINGSARBEJDER Planum at regulere og komprimere m² a 250 mm SGII at levere og indbygge under kørebane m² b 250 mm SGII at levere og indbygge under fortov m² c 150 mm SGII at levere og indbygge under cykelsti m² d mm SGII at levere og indbygge under heller m² a 350 mm BSG at levere og indbygge under kørebane m² b 200 mm BSG at levere og indbygge under cykelsti m² mm GAB I, at levere og udlægge som sideudvidelse af eksist. kørebane m² mm ABB, at levere og udlægge som sideudvidelse af eksist. kørebane m² a 35 mm SMA (mod.), at levere og udlægge som sideudvidelse af eksist. kørebane m² mm GAB I, at levere og udlægge på cykelsti m² mm GAB I, at levere og udlægge i helleanlæg m² mm PA at levere og udlægge på cykelsti m² Enkel OB 3-7 mm gul majs at levere og udlægge på helleanlæg m² Kløvet granitkantsten at levere og sætte i beton i ny belægning, inkl. betonfundament. lbm Kløvet granitkantsten at levere og sætte i beton i eksist. asfaltbelægning, inkl. betonfundament og inkl. asfaltkantfyldning med 13 cm GAB I, 3,5 cm SMA og mm SGII lbm Nye hvide betonrabatkantsten at levere og sætte i beton i ny belægning, inkl. betonfundament lbm. 10 I alt at overføre til side16

16 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 16 af 20 : 8.4. Belægningsarbejder OPTION C: Med ombygning på sekundærvejene I alt overført fra side Nye hvide betonrabatkantsten at levere og sætte i beton i eksist. asfaltbelægning, inkl. betonfundament og inkl. asfaltkantfyldning med 13 cm GAB I, 3,5 cm SMA og mm SGII lbm a Kløvede granitchaussésten at levere og sætte i én række mellem fortovsfliser i grus lbm b Kløvede granitchaussésten (genbrug) sætte i forkant fortov lbm Betonfliser (80 x 62,5 x 7 cm) at levere og lægge i fortov i grus m² Taktile betonfliser (80 x 62,5 x 7 cm) at levere og lægge i i grus ved fodgængerfelter m² Afstribning permanent af hvid thermoplast at levere og påføre: Q 46.1, C, Bred ubrudt kantlinie, 30 cm lbm. 18 Q47.11, C, Bred punkteret kantlinie, 30 cm lbm. 52 Q47,13 C, Bred punkteret kantlinie, 30 cm lbm. 14 Q44, C, Spærrelinie, 10 cm lbm. 17 Q45, C, Spærreflade m² 48 S13, C, Stoplinie, 30 cm lbm. 9 S17, C, Fodgængerfelt m² 10 R11.5, C, Højresvingspil, l=2,6 m stk. 4 R11.4, C, Venstresvingspil, l=2,6 m stk. 8 I alt at overføre til side 17

17 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 17 af 20 : 8.4. Belægningsarbejder OPTION C: Med ombygning på sekundærvejene I alt overført fra side 16 s Retablering af kørebane efter ledningsgrav med 30 cm BSG, 25 cm SGII, 13 cm GAB I og 3,5 cm SMA m² 35 s Retablering af cykelsti efter ledningsgrav med 20 cm BSG, 15 cm SGII, 6 cm GAB I og 2 cm PA m² 10 s Retablering af fortovsfliser 80x62,5 cm med tykkelse 7 cm efter ledningsgrav med 25 cm SGII og eksist. optagne fortovsfliser m² 10 s Maskinopretning med AB el. GAB 0 t 10 s Affræsning af eksist. asfalt i variabel bredde og dybde t 10 I alt at overføre til side 18

18 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 18 af 20 : 8.5 Gadeinventar OPTION C: Med ombygning på sekundærvejene I alt overført fra side GADEINVENTAR Skilte at levere og montere, inkl. levering og nedgravning af standere : D15.3/grå, 50 cm, reflekstype 4 monteres på lav stander af typen milewide med 1 m til overkant skilt stk. 3 N43/grå, 145x50 cm reflekstype 3 leveres med lige stander af typen Milewide og monteres med 50 cm til underkant undertavle, reflekstype 3 stk. 1 B11/grå, 90 cm, reflekstype 3 leveres med høj stander af typen Milewide og monteres med 220 cm til underkant skilt stk Skilte at flytte stk. 1 I alt at overføre til side 19

19 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 19 af 20 : 8.6. kabelarbejder OPTION C: Med ombygning på sekundærvejene I alt overført fra side Kabelarbejder El-forsyning Opgravning for 1 el-kabel/1 kabelrør i enkeltgrav lbm Opgravning og frihugning af fundament for eksisterende signalmast inkl. bortskaffelse af mast stk Opgravning for nye signalstandere stk. 8 I alt at overføre til side 1 pos. 8

20 Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 20 af 20 : 9. Tillægsarbejder 9. TILLÆGSARBEJDER 9. 1 Pumpning af vand fra udgravning (50 m³/h) døgn Til- og afrigning af pumpe gang Levering og udlægning af fiberdug (nettoareal) m² Krydsning af ikke oplyst vandledning/kloak stk Krydsning af ikke oplyst el-kabel/telefonkabel stk Drænretablering (100 mm dræn) lbm Levering og udstøbning af beton (fck = 20 MPa) m³ Formand t Arbejdsmand t Gravemaskine med fører (20 t) t Rendegraver med fører t Lastvogn 16 ton (med tip) med fører t Leje af jernplader inkl. vedligeholdelse m²/uge Udlægning og fjernelse af jernplader m² Pressening at levere og udlægge m² Pressening at flytte til ny position m² Kraftigere forurenet jord el. muld klasse 4, let olie, at afgrave og bortskaffe til kontrolleret plads m³ Kraftigere forurenet jord el. muld klasse 4, tung olie, at afgrave og bortskaffe til kontrolleret plads m³ Drift af arbejdsplads ved forlænget byggepladsperiode arb.dag Levering og udlægning af geonet, nettoareal m² 50 I alt at overføre til side 1 pos. 9

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE)

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) Sagsnr. : 1148657 TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af 2013-02-12 og evt. rettelsesblade for et samlet

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 1 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Bilag 2 til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Revision af udbygningsaftalen Sammen med planforslaget blev der fremlagt en udbygningsaftale mellem projektudvikleren

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder Byggesag: Tønder kommune Sag. nr.: 1100023838 Entreprise: Dobbeltrettet cykelsti Tønder Daler Dato: 20160727 Revision: 0 Arbejde: Jord og belægningsarbejder Undertegnede entreprenør tilbyder herved at

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Trafiksanering Karlstrup Strandvej Indstilling af entreprenør samt overslag på anlægsudgifter

Trafiksanering Karlstrup Strandvej Indstilling af entreprenør samt overslag på anlægsudgifter Solrød kommune Teknisk Administration Solrød Center 1 2680 Solrød Str. Att.: Jørgen Atzen Bag Haverne 32 DK-4600 Køge Danmark Telefon +45 5664 5700 Direkte 5664 5761 Fax +45 5664 5701 ctj@ramboll.dk www.ramboll.dk

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

VIBORG KOMMUNE RAMMEUDBUD NYE ASFALTBELÆGNINGER MED VARMBLANDET ASFALT TILBUDSLISTE

VIBORG KOMMUNE RAMMEUDBUD NYE ASFALTBELÆGNINGER MED VARMBLANDET ASFALT TILBUDSLISTE VIBORG KOMMUNE RAMMEUDBUD NYE ASFALTBELÆGNINGER MED VARMBLANDET ASFALT TILBUDSLISTE Udbud Februar 2017 RAMMEUDBUD NYE ASFALTBELÆGNINGER MED VARMBLANDET ASFALT VIBORG KOMMUNE Undertegnede Entreprenør tilbyder

Læs mere

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej.

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-10 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen & Grønlund Rudersdal

Læs mere

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato:

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato: Side 1 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre entreen på det i betingelser og beskrivelser angivne grundlag for en betaling af: 1 ARBEJDSPLADS M.V. kr. 2 FORBEREDENDE ARBEJDER/ JORDkr. 3 KLOAKARBEJDER

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5 Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016 BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 1. marts 2016. Samlet

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten # Vedrørende Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Rampeombygning, 29 Svenstrup LICITATION Den Kl. Entreprise H07016.20 Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2015 15/01186-2 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.700 FREDERIKSSUNDMOTORVEJENS

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 16023 April 2016 , tro

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen. TILBUD - Samleside 1 TBL - 1435.200 Rev. 2.0 Nedenstående arbejder vedrørende entreprise 1435.200 tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af nov. 2012 angivne grundlag for en betaling

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise MVT Sydfyn Jord- og belægningsarbejder. Rute 44. September 2016

Tegningsbilag. Entreprise MVT Sydfyn Jord- og belægningsarbejder. Rute 44. September 2016 Tegningsbilag Entreprise MVT Sydfyn 16 Jord- og belægningsarbejder Rute 44 September 16 H71415 Sideudv. af vejforløb v/østergyden H71416 Sideudv. af vejforløb v/pouls Gyde H71422 Sideudv. af vejforløb

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

1,01 F1 - Rådhusvej, Faxe Delt sti med chaussesten på begge sider af vejen.

1,01 F1 - Rådhusvej, Faxe Delt sti med chaussesten på begge sider af vejen. 1,01 F1 - Rådhusvej, Faxe Delt sti med chaussesten på begge sider af vejen. Dato: Udført: Kontrol: (HP 2 - HP 3) 1,01 15% 1 sum 568.673 568.673 568.673 2,01 F1 - Rådhusvej, syd 800 lbm 2.490 1.992.000

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG) Thisted Drikkevand A/S samt Spildevand A/S Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Afregningsform 3 Afregningsgrundlag

Læs mere

Tilbudsliste - samleliste

Tilbudsliste - samleliste Side A Tilbudsliste - samleliste Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret 11. juli 2014, angivne grundlag. Entreprise Rute Snerydning

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012.

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012. TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6063.321 Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012 Revision 1 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - 6063.321

Læs mere

Modulvogntog i Billund

Modulvogntog i Billund Modulvogntog i Billund Dokument nr.:tegningsliste - Tegningsfortegnelse -, DK-7500 Holstebro Tlf.: 97422055, Email: niras@niras.dk Sag nr: Udført af: PIO Godkendt: CWI Revision: Fase: Detailprojekt Kontrol

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6620.771 Levering af CE-mærket vejautoværn Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg LICITATION

Læs mere

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE!

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE! TILBUDSLISTE [rev. 0] TILBUD (side 1) TILBUD side 1 UDB.2017 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder i udbudsmaterialet på det i Særlige Betingelser ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

TILBUD. Undertegnede tilbyder herved at udføre asfaltarbejder for Ikast-Brande Kommune på følgende entrepriser (beløb ekskl. moms)

TILBUD. Undertegnede tilbyder herved at udføre asfaltarbejder for Ikast-Brande Kommune på følgende entrepriser (beløb ekskl. moms) TILBUD Undertegnede tilbyder herved at udføre asfaltarbejder for Ikast-Brande Kommune på følgende entrepriser (beløb ekskl. moms) Entr. nr. Modtaget rettelsesblad 1 Bordingvej kr. nr.: 1 2 Brandevej kr.

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012

Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 TBL, Rev. 1 Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 Tilbud:

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H415.03.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.03 Krydsombygning ved Grenå MARTS 2013 TEGNINGSLISTE H415 Randers - Grenå H415.03 Krydsombygning ved Grenå Projektfase

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

Arbejderne udføres i henhold til de udleverede betingelser og er afgivet med faste priser og til fast tid.

Arbejderne udføres i henhold til de udleverede betingelser og er afgivet med faste priser og til fast tid. Side 1 rev.01 Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre spuling, Tv-inspektion, stik-tv, brøndrapporter, indmåling af brønde og stik, rodskæring, fræsning af faste aflejringer og indragende stik,

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Tilbudsliste (TBL) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Rebild koune. Renovering af 2 stitunneler, Over Bækken. 22. juli Tilbud Undertegnede tilbyder at

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise:

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise: Forside Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Særlige Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: 1. Fællesydelser kr. 2. Standardpleje (overført) kr. 3. Bestillingsarbejde

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune TILBUDSLISTE - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 8 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 E. Malerentreprisen (MA) Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 8 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 E. Malerentreprisen (MA) Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 8 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere