Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation Faste menuer... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4"

Transkript

1 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen... 8 Finanskonti-menuen... 8 Finansposter-menuen... 9 Finansrapport-menuen... 9 Oplysninger-katalog Demoguide side 1

2 Oprettelse og vedligeholdelse af kontoplan 11 Opret ny konto Sæt standard Ret eksisterende konto Søgemuligheder Find Søgekoder Find alle Find markerede Gentag søgning Udskriv kontoplan Udskriv kontospecifikation Gør klar til automatik Momskonti Andre afgiftskonti Tab/vinding Indtast bilag i Finanskladden og bogfør 19 Finanskladde Tekstsynonymer Kontosynonymer Finanssaldi Kontroller kladde Bogføring Foretag Momsafregning Momsafregning Udarbejd rapporter Sammentællinger Finansrapporter Rapportindstillinger Definition Periode Udskriv Finansrapport Afslutning Standardprogrammel: Brancheløsninger: Demoguide side 2

3 Velkommen Dansk EDB Central byder velkommen til demonstration af Finans. I denne demoguide fører vi dig igennem de vigtigste dele af programmet, og i øvelserne lærer du - at oprette en kontoplan - at gøre systemet klar til automatik - at postere bilag i finanskladden - at udarbejde finansrapporter Øvelser er angivet med disse typer Installation Mappen Finans demo 3.0, der findes på demodisketten, indeholder: Programmet Kap Horn Finans 3.0D i demoversion. Versionen er begrænset således: der kan kun bogføres 100 posteringer. Et demoregnskab (Demo regnskab), der benyttes i øvelserne. Demoguide side 3 Kopier mappen over på din harddisk Dobbeltklik symbolet for Demo regnskab Programmet starter og demoregnskabet bliver åbnet. Du er nu klar til at gennemgå øvelserne i demoguiden. Ud over gennemgangen af demoguidens øvelser er det en god idé, at du udforsker programmets muligheder ved på egen hånd at prøve dig frem i menuerne. Vil du starte direkte med demoguiden spring frem til side 11 (Oprettelse og vedligeholdelse af kontoplan). God fornøjelse.

4 Faste menuer -menuen Om Finans Information om programmet. Om Angiver hvilket regnskab, der er åbent. Arkiv-menuen Åbn Demoguide side 4 Åbner markerede vinduer i Katalog Luk Lukker det aktive vindue. Nyt regnskab... Afslutter det åbne regnskab, samtidig med at nyt regnskab oprettes. Åbn regnskab... Afslutter det åbne regnskab, samtidig med at et andet eksisterende regnskab kan åbnes. Sikkerhedskopiér... Sikkerhedskopierer det åbne regnskab. Ryd op... Rydder op i regnskabsdata i det åbne regnskab. Eksportér... Eksporterer regnskabsdata fra det aktive vindue til brug i andre programmer, f.eks tekstbehandling eller regneark.

5 Importér... Importerer regnskabsdata (f.eks. kontoplan) fra andet regnskab. Sidelayout og Skriv ud er markeret grå, og de er ikke i anvendelse. Slut Afslutter arbejdet med Finans Rediger-menuen Glem Fortryder indtastning eller sletning i det felt, hvor indsætningsmærket er. KLip Flytter markeret tekst fra et felt (for evt. at sætte den ind i et andet felt). Kopiér Kopierer markeret tekst i et felt (for evt. at sætte kopien ind i et andet felt). Sæt ind Sætter klippet eller kopieret tekst ind hvor indsætningsmærket er. Markér alle Markerer alle elementer i en udvalgsliste. Indsæt linie Indsætter tom linie i en redigeringsliste over den linie, hvor indsætningsmærket er. Dublér linie Dublerer den linie i en redigeringsliste, hvor indsætningsmærket er. Demoguide side 5

6 Slet Sletter i redigeringslister den linie, hvor indsætningsmærket er, og i udvalgslister de markerede elementer. Ny Opretter nyt element (ny konto, rapport eller sammentælling) i det pågældende kartotek. Ret /(Vis) Åbner for rettelse af markerede elementer i udvalgslister.(finansposter vises kun - de kan ikke rettes). Sæt standard Sætter åben dialog med aktuel besvarelse som standarddialog. Udvalg-menuen Find alle Viser alle oprettede elementer i en udvalgsliste. Find Viser i en udvalgsliste de elementer af et emne, der opfylder nærmere angivne kriterier. Find igen Genanvender de søgekriterier, der sidst blev anvendt ved Find... inden for samme emne. Find markerede Viser i en ny udvalgsliste, de elementer, der er markeret i den aktuelle udvalgsliste. Demoguide side 6

7 Vinduer-menuen Katalog Indeholder de emner, der kan arbejdes med i Finans: Under Katalog menuen vises de vinduer, som efterhånden er blevet åbnet fra Kataloget, og således kan de aktiveres via denne. Dobbeltklik det eller de emner, som der skal arbejdes med: Udvalgslister Finanskonti Finansposter Finansrapporter Sammentællinger Redigeringslister Finanskladde Finanssaldi Kontosynonymer Tekstsynonymer Ekstra katalog Oplysninger Demoguide side 7

8 Specialmenuer Kladde-menuen Er tilgængelig, når vinduet Finanskladde er aktivt. Indstillinger... Tilbyder individuelle indstillinger til bilagsregistrering. Ret momssats... Retter momssats for den enkelte postering. Bogføring... Bogfører finanskladden. Kontroller kladde Kontrollerer kladden for dato, balance og nødvendige systemkonti. Kladde... Udskriver finanskladden. Finanskonti-menuen Er tilgængelig, når vinduet Finanskonti er aktivt. Kontoplan med saldi... Udskriver de konti, som vinduet viser, med saldi. Kontoplan uden saldi... Udskriver de konti, som vinduet viser, uden saldi. Kontospecifikation... Udskriver kontospecifikationer på de konti, som er markeret i vinduet. Demoguide side 8

9 Finansposter-menuen Er tilgængelig, når vinduet Finansposter er aktivt. Posteringsliste... Udskriver posteringsliste for de konti, som vinduet viser. Finansrapport-menuen Er tilgængelig, når et vindue med en Finansrapport er aktivt. Definition... Opstiller definition til rapporten. Indstillinger... Fastsætter indstillinger til rapporten. Periode... Afgrænser periode for rapporten. Beregn rapport Beregner rapportens tal. Rapport... Udskriver rapporten. Rapportdefinition Udskriver rapportens definition. Oplysninger-katalog Indeholder dialoger for oplysninger: Dobbeltklik det eller de emner, som der skal arbejdes med: Demoguide side 9

10 Firma Dialogen indeholder kun tekstoplysninger om det firma, som regnskabet føres for og bliver brugt ved udskrift fra. Regnskabsår Dialogen indeholder oplysninger om det aktuelle regnskabsår. Samtidig rummer den funktioner til skift af regnskabsår og sletning af gamle periodestatistiktal fra regnskabet. Moms og afgifter Dialogen indeholder oplysninger om momskonti og funktioner til momsafregning. Finansposter Dialogen indeholder oplysninger om posteringsnumre. Demoguide side 10

11 Oprettelse og vedligeholdelse af kontoplan Dobbeltklik i Katalog punktet Finanskonti for at åbne vinduet Finanskonti Opret ny konto Vælg i menuen Rediger punktet Ny konto Dialogen Ny Konto åbnes. Vælg Driftskonto i lokalmenuen Kontotype Vælg Udgående moms i lokalmenuen Momskode Sæt standard Vælg i menuen Rediger punktet Sæt standard Konto-standardkortet er nu klar til oprettelse af driftskonti med udgående moms. Opret med dette standardkort 2 konti: Med nummer og navn 0111 Varesalg, importerede varer 012 Varesalg, reparationer Efter indtastning af hver enkelt konto klikkes OK for at oprette Efter oprettelse er et blankt standardkort klar. Vælg Indgående moms i lokalmenuen Momskode. Demoguide side 11

12 Vælg i menuen Rediger punktet Sæt standard. Konto-standardkortet er nu klar til oprettelse af driftskonti med indgående moms. Opret med dette standardkort 1 konto: Med nummer og navn 0211 Vareforbrug, importerede varer Efter oprettelse er et blankt standardkort klar Klik Annuller for at afbryde oprettelsesproceduren I vinduet Finanskonti vises nu de 3 nyoprettede konti. Vælg i Udvalg-menuen punktet Find alle konti I vinduet Finanskonti vises nu alle oprettede konti. Klik i udvalgslisten på konto 011 Varesalg -klik (hold funktionstasten nede og klik) på konto 021 Vareforbrug Demoguide side 12

13 Ret eksisterende konto Vælg i menuen Rediger punktet Ret konto Ret i konto 011 navnet Varesalg til Varesalg, egenproduktion Klik OK Ret i konto 021 navnet Vareforbrug til Vareforbrug, egenproduktion Klik OK Efter at der er posteret på en konto, kan Kontotype og Momskode ikke rettes. Søgemuligheder Vinduet Finanskonti skal være aktivt. Find - Vælg i Udvalg-menuen punktet Find konti... Hvert enkelt felt i dialogen Find konto repræsenterer et søgekriterium. Når man besvarer dialogen, kombineres de enkelte søgekriterier efter behov. I indtastningsfelter kan søgekoder benyttes. Søgekoder Søgekoder: (!) Eksakte søgninger. (:) Intervalsøgninger. (?) Søgning på ord inde i en tekst. (;) Kombination af søgekriterier. Demoguide side 13

14 Eksempler: 1. Indtast i feltet Nummer: 011, klik OK Resultat: alle konti, hvis numre begynder med Indtast i feltet Nummer:!011, klik OK Resultat: kun konto nummer Indtast i feltet Nummer: 1:13, klik OK Resultat: alle konti, hvis nummer begynder med 1 til og med numre, der begynder med Indtast i feltet Navn: el, klik OK Resultat: alle konti, hvis navn begynder med el. 5. Indtast i feltet Navn: olie;el;?moms, klik OK Resultat: alle konti - hvis navn begynder med olie - hvis navn begynder med el - hvis navn indeholder ord, der begynder med moms. 6. Indtast i feltet Navn:!Debitorer, klik OK Demoguide side 14

15 Resultat: kun kontoen Debitorer. Bemærk: Ved eksakt søgning skelnes mellem store og små bogstaver. 7. Vælg i lokalmenuen Kontotype punktet Driftskonti Vælg i lokalmenuen Momskode punktet Udgående moms Resultat: alle driftskonti, med udgående moms. Find alle - Vælg i Udvalg-menuen punktet Find alle konti (kan ikke vælges, hvis alle konti i forvejen vises i udvalgslisten Finanskonti). Alle konti vises i vinduet Finanskonti. Find markerede - Klik i udvalgslisten på konto 011 Varesalg, egenproduktion -klik (hold skiftetasten nede og klik) på konto 012 Varesalg, reparationer -klik på konto 1221 Debitorer 4 konti er nu markeret. Vælg i Udvalg-menuen punktet Find markerede konti I vinduet Finanskonti vises nu de 4 konti. Demoguide side 15

16 Gentag søgning Du kan genanvende de søgekriterier, der sidst blev anvendt i dialogen Find konto: Vælg i Udvalg-menuen punktet Find igen Udskriv kontoplan Vinduet Finanskonti skal være aktivt. Vælg i menuen Finanskonti punktet Kontoplan uden saldi. Besvar Sidelayout-dialogen og derefter Udskriv-dialogen. (Se evt. brugerhåndbogen til printeren). Alle konti, der vises i udvalgslisten Finanskonti udskrives. Udskriv kontospecifikation Vinduet Finanskonti skal være aktivt. Markér en eller flere konti i udvalgslisten Vælg i menuen Finanskonti punktet Kontospecifikation... Kun specifikationer for de markerede konti i udvalgslisten Finanskonti kommer med i udskriften. Dialogen Vælg perioder åbnes. Klik i periodelisten på januar 1996 klik på marts 1996 Klik OK Kontospecifikation med posteringer fra 1 januar 1996 til 31 marts 1996 vil blive udskrevet. Demoguide side 16

17 Gør klar til automatik Tast -K for at gøre vinduet Katalog aktivt Dobbeltklik punktet Oplysninger i Katalog Dobbeltklik punktet Moms og afgifter Besvar dialogen ved at udfylde felterne med de relevante oprettede konti: Momskonti 1533 Momsafregning 1531 Udgående moms 1532 Indgående moms Andre afgiftskonti Andre afgiftskonti Olieafgift Elafgift - og klik OK. Du kan nøjes med at indtaste enten kontoens navn eller nummer. Hvis du kun indtaster begyndelsen af kontonavn eller -nummer, og der er flere konti med samme begyndelse, åbnes søgelisten Vælg konto med disse konti, og du kan her klikke på den ønskede konto, som straks overføres til feltet i dialogen Moms og afgifter. Demoguide side 17

18 Kontiene for udgående moms, indgående moms og momsafregning skal være oprettet og indtastet i dialogen Moms og afgifter for at Finanskladden kan bogføres. Energiafgiftskontiene (Andre afgifskonti) skal kun oprettes og indtastes, hvis man har brug for dem. Tab/vinding Kontoen for Tab/vinding skal være oprettet og indtastet for at Årsafslutning kan foretages. Denne konto indtastes i dialogen Regnskabsår, som findes i Oplysninger katalog. Systemet er nu helt klar til indtastning i kassekladden. Demoguide side 18

19 Indtast bilag i Finanskladden og bogfør Finanskladde Klik i vinduet Katalog én gang på punktet Finanskladde -klik på punkterne Finanssaldi, Kontosynonymer og Tekstsynonymer De 4 emner er nu markeret. Vælg i Arkiv-menuen kommandoen Åbn, eller tast -O Vinduerne Finanskladde, Finanssaldi, Kontosynonymer og Tekstsynonymer åbnes. Samtidig er de blevet gjort tilgængelige i menuen Vinduer. Klik i vinduet Finanskladde for at gøre det aktivt. De andre vinduer er nu skjult, men i og med de er åbne, er de også let tilgængelige via menuen Vinduer, når du om lidt skal bruge dem. Indtast i feltet Dato: 5/1/96 og tast (Return) Indtast i feltet Bilag: 1 og tast Indsætningsmærket er nu i feltet Tekst. I feltet Tekst indtaster man forklarende tekst til posteringen. Hvis det drejer sig om en tekst, som man kommer til at bruge i forbindelse med mange posteringer, kan det betale sig at benytte tekstsynonym: Demoguide side 19

20 Tekstsynonymer Vælg i Vinduer-menuen emnet Tekstsynonymer (eller blot klik i vinduet Tekstsynonymer) Redigeringslisten Tekstsynonymer er nu aktiv. Indtast i feltet Synonym: vk og tast Indtast i feltet Tekst: Varesalg, kontant Du kan nu fremover i Finanskladdens felt Tekst nøjes med at indtaste vk, når der skal stå Varesalg, kontant. Gør Finanskladden aktiv igen (klik på den eller vælg den i Vinduer-menuen) Indtast i feltet Tekst: vk og tast Indsætningsmærket er nu i feltet Konto. I feltet Konto indtaster man den konto, der skal posteres på. Hvis man modposterer i samme kladdelinie, er det lettest at udfylde feltet Konto med den konto, der skal debiteres, og feltet Modkonto med den konto, der skal krediteres. Så behøver man ikke at indtaste fortegn i feltet Beløb. Indtast i feltet Konto: k og tast Du får nu søgelisten Vælg konto med alle de konti, hvis nummer eller (som her) navn begynder med k. Klik i listen på konto 1231 Kasse og tast Indsætningsmærket er nu i feltet Beløb. Hvis Konto skal debiteres, indtastes beløb uden fortegn.

21 Hvis Konto skal krediteres, indtastes minus (-) foran beløbet. Hvis Konto eller Modkonto er med momskoden Indgående eller Udgående moms, indtastes beløbet inklusive moms. En god huskeregel er: At Konto modtager beløb med samme fortegn som beløbet er indtastet med, og Modkonto modtager med modsat fortegn. Indtast i feltet Beløb: 1220 og tast Indsætningsmærket er nu i feltet Modkonto. I feltet kan den konto indtastes, som der skal modposteres på. Opførslen i feltet er fuldstændig som i feltet Konto. Hvis en konto ofte benyttes, kan det betale sig at bruge kontosynonym. Kontosynonymer Vælg i Vinduer-menuen emnet Kontosynonymer Redigeringslisten Kontosynonymer er nu aktiv. Indtast i feltet Synonym: ve og tast Indtast i feltet Konto:!011 og tast Du kan herefter i alle programmets kontofelter nøjes med at indtaste ve, når du vil registrere konto 011 Varesalg, egenproduktion. Gør Finanskladden aktiv igen Indtast i feltet Modkonto: ve og tast Indsætningsmærket er i linie 2. Nu vil vi gerne følge saldoen for kassebeholdning, medens vi posterer:

22 Træk størrelsesfeltet i vinduets nederste højre hjørne opad, så der nederst på skærmen bliver plads til et lille åbent vindue. Vælg i Vinduer-menuen emnet Finanssaldi for at gøre vinduet aktivt Regulér størrelsen på vinduerne Finanskladde og Finanssaldi, således at de begge kan ses: Finanssaldi Indtast i feltet Konto i Finanssaldi-vinduet: 1231 og tast Saldoen for konto 1231 Kasse vises. Under det videre indtastningsarbejde i finanskladden kan du nu følge saldoen for kassekontoen i vinduet Finanssaldi. Klik på Finanskladde og indtast følgende posteringer: Demoguide side 22

23 Dato Bilag Konto Beløb Modkonto 10/02/ , /02/ , /02/ ,00 ve Indtast i linie 5: Dato: 21/2/96 Bilag: 5 Konto: Vælg i Rediger-menuen Ny konto, og opret følgende konto: Nummer: Navn: Telefon Kontotype: Driftskonto Momskode: Indgående moms Beløb: 1530,00 Modkonto: 1521 Kontroller kladde Vælg punktet Kontroller kladde i menuen Kladde Demoguide side 23

24 Bogføring Vælg punktet Bogføring... i menuen Kladde Besvar dialogen Bogføring således: - og klik OK Demoguide side 24 Finanskladden bliver udskrevet og bogført.

25 Foretag Momsafregning Momsafregning Vælg Oplysninger i menuen Vinduer Dobbeltklik Moms og afgifter i kataloget Oplysninger og klik på knappen I dialogen Momsafregning vælges de måneder, som momsafregningen skal omfatte, ved at man klikker i periodelisten, sådan: Klik på Marts 96 Månederne januar, februar og marts er nu markeret. I dialogen Momsafregning er afgiftstallene beregnet og klar til bogføring. Afregningen kan foruden moms også omfatte afregning af energiafgifter. Demoguide side 25

26 Momsafregning udskrives, men bogføres ikke. Momsafregning udskrives og bogføres. Udskriften kan fortrydes i næste dialog, men bogføringen kan ikke fortrydes. Klik Bogfør... Demoguide side 26

27 Udarbejd rapporter Kun fantasien sætter grænser for udarbejdelse af rapporter. Ved udarbejdelse af rapporter benyttes to kartoteker: Sammentællinger og Finansrapporter. Sammentællinger Dobbeltklik punktet Sammentællinger i Katalog Vælg Ny sammentælling... i Rediger-menuen for at åbne dialogen Ny sammentælling: Navn Indtast sammentællingens navn. Navnet vil ikke blive vist i rapporten. Indtast i feltet Navn: Omsætningskonti Overskrift Indtast den overskrift, der ønskes anført i rapporten over sammentællingens specifikation. Indtast i feltet Overskrift: Omsætning Resultat Indtast den tekst, der ønskes anført i rapporten ud for sammentællingens resultat. Indtast i feltet Resultat: Omsætning i alt Demoguide side 27

28 Konti Indtast søgeformat for de konti, som sammentællingen skal omfatte. (Se punktet Søgekoder side 8 ). Den lokale kontoliste giver et overblik over de oprettede konti. Indtast i feltet Konti: 01 Sammentællingen omfatter alle konti, hvis nummer begynder med 01. Klik OK Opret yderligere 2 sammentællinger, sådan: 1. Navn: Omkostningskonti Overskrift: Omkostninger Resultat: Omkostninger i alt Konti: 02:08 Klik OK Sammentællingen omfatter alle konti fra det laveste kontonummer, der begynder med 02 til det højeste kontonummer, der begynder med Navn: Driftskonti Overskrift: Driftsresultat Resultat: Driftsresultat i alt Konti: 0 Demoguide side 28

29 Klik OK Sammentællingen omfatter alle konti, hvis nummer begynder med 0. De oprettede sammentællinger vises i den lokale sammentællingsliste i takt med oprettelsen. Klik Annuller for at afbryde oprettelse. Gør vinduet Katalog aktivt Demoguide side 29

30 Finansrapporter Dobbeltklik punktet Finansrapporter i Katalog Vælg Ny rapport... i Rediger-menuen Rapportvinduet Ny rapport og dialogen Rapportindstillinger åbnes. Rapportindstillinger Demoguide side 30 Dialogen Rapportindstillinger Navn Indtast finansrapportens navn. Indtast i feltet Navn: Resultatopgørelse Bemærkning Indtast eventuelt en bemærkning vedrørende finansrapporten. Indtast i feltet Bemærkning: Dette er en prøve Specifikationer For rapportens kontospecifikationer er der via krydsbokse følgende indstillingsmuligheder: Debet/Kredit: Forskellen på debet og kredit beregnes og anføres. Debet/Kredit: Både debet og kredit anføres, forskellen beregnesikke. Skriv nuller: Ingen felter, hvis beløb er 0, bliver udfyldt. Skriv nuller: Alle felter, hvis beløb er 0, bliver udfyldt med 0. Udelad tomme: Alle sammentællingens konti medtages i udskriften.

31 Udelad tomme: Kun konti med beløb forskelligt fra 0 medtages i udskriften. Afkryds Udelad tomme Resultater For rapportens sammentællingsresultater er der de samme indstillingsmuligheder som for Specifikationer. Afkryds Skriv nuller Delefaktor Delefaktoren benyttes til at gøre rapporten mere overskuelig, idet der gives adgang til at vise tal i hele 1000 kr. Faktiske tal: Alle tal bliver vist som de er. Hele 1000: Alle tal bliver vist i hele Markér Faktiske tal Klik OK Demoguide side 31

32 Definition... Vælg punktet Definition... i menuen Finansrapport Dialogen Rapportdefinition åbnes. Rapportdefinition Rapportdefinition er en redigeringsliste, og lokalmenuen Type og krydsboksen Specifikation nederst i dialogen benyttes under redigeringen af denne liste. Type Angiv liniens type. Typen kan angives ligegyldigt, hvilken kolonne indsætningsmærket befinder sig i. Vælg Sammentælling i lokalmenuen Type Sammentælling Feltet udfyldes kun, når den valgte linietype er Sammentælling. Feltet udfyldes med sammentællingens navn. Indtast i feltet Sammentælling:? og tast Demoguide side 32 Klik på Omsætningskonti i valglisten Sammentælling Tekst Feltet udfyldes kun, når linietypen er Sammentælling eller Overskrift. Når linietypen er Sammentælling udfyldes feltet med den tekst, der ønskes anført ud for sammentællingens resultat. Der kan redigeres i feltet. Når linietypen er Overskrift, indtastes overskriftens ordlyd.

33 Specifikation Det er kun relevant at udfylde feltet, når linietypen er sammentælling. Feltet udfyldes ved hjælp af afkrydsning i krydsboksen specifikation: Specifikation: Feltet udfyldes med, og i rapporten medtages en specifikation af de konti, som sammentællingen omfatter. Specifikation: Feltet udfyldes ikke, og i rapporten anføres kun sammentællingens resultat. Afkryds Specifikation Udfyld Rapportdefinition, så den ser sådan ud: Klik OK Demoguide side 33

34 Periode... Vælg punktet Periode... i menuen Finansrapport Dialogen Vælg periode indeholder Interval I lokalmenuen vælges det tidsrum, rapporten skal omfatte: Periodevalg: Perioden vælges ved at markere måneder i periodelisten. Periode: 1 måned. Kvartal: 3 måneder. Halvår: 6 måneder. Vælg Periodevalg i lokalmenuen Indeværende Forrige Benyttes i forbindelse med valg af Periode, Kvartal eller Halvår i lokalmenuen Periode. Periodeliste I listen markeres de måneder, som rapporten skal omfatte. Klik på februar 96 i periodelisten Dialogen ser nu sådan ud: Demoguide side 34

35 Klik OK Rapporten beregnes og vises på skærmen, sådan: Demoguide side 35

36 Udskriv Finansrapport Man kan nu vælge Rapport i menuen Finansrapport for at udskrive rapporten på printer. Afslutning Herefter er det en god idé at udforske yderligere muligheder i programmet, f. eks. de enestående søgefaciliteter i menuen Udvalg. Du kan også prøve at oprette et nyt regnskab via Arkiv-menuen, f. eks. dit eget regnskab. Hvis du beslutter at anskaffe den fulde version af programmet, kan du umiddelbart arbejde videre med de indtastede data, og arbejdet vil således ikke være spildt. Demoguide side 36

37 - nogle gange må man lede længe efter den naturlige løsning Standardprogrammel: Finansbogholderi, fakturering, debitor- og kreditorbogholderi Demoguide side 37

38 Brancheløsninger: Demoguide side 38 Er du interesseret i at vide mere om Kap Horn Kontakt: Dansk EDB Central Tlf Fax Internet. kaphorn.dk Mads Jørgensen Stengade Skovvej Tranekær

39 Noter: Demoguide side 39

40 Noter: Demoguide side 40

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.0.2: 1. Momsangivelsen er blevet udvidet med nye systemkonti 2. Speciel eksport af Finansrapporter 3. CRM

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Prominent Finans System

Prominent Finans System Prominent Finans System Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 1999-2011 prominent data Denne manual er beskyttet af dansk lov om ophavsret, og den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.1: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk Oplag:

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5

NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5 NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension:

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af 2. Udskriftssekvenser 3. Rapportopbygning 4. Udskrift af rapporten Hvad består en rapport af? En finansrapport består af 2 dele: Lodret: Den lodrette del af

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Prominent Økonomi System

Prominent Økonomi System Prominent Økonomi System til Windows 95 Windows 98 Windows NT Copyright 2000 Prominent Data Denne manual er beskyttet af dansk lov om ophavsret, og den må ikke fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere