Sådan overholder du de nye informationskrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan overholder du de nye informationskrav"

Transkript

1 Sådan overholder du de nye informationskrav når du forhandler opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Læs om de nye krav i 2015 til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning - det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

2 INHOL Nye regler om energimærkning...3 Hvad betyder det for dig?...4 Leverandørens rolle...5 Hvordan kan du lettest overholde reglerne?...5 Hvis du vil sammensætte pakker selv...5 Hvad skal du oplyse og hvornår?...6 ksempel: Hvordan informationspligten kan løses i praksis ved annoncering...7 Hvad er en pakkeløsning?...7 ksempler på informationer til tilbud...8 Pakkeløsning...9 Kedel uden temperaturstyring...10 Varmtvandsbeholder...10 e nye energimærker...11 ksempler på energimærker...12 Husk ygningsreglementet!...14 Hvis du vil vide mere

3 NY RLR OM NRIMÆRKNIN Som installatør eller entreprenør er det lovpligtigt for dig at overholde de nye U-regler om energimærkning af anlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning. Reglerne gælder, når salget af et anlæg til en bygningsejer går gennem din virksomhed. erved optræder virksomheden som forhandler. Reglerne får virkning fra den 26. september et betyder, at du fra den dato har pligt til at informere bygningsejerne om anlæggenes energimærke og en række andre oplysninger. aggrunden for de nye regler er, at energi til varme og varmt brugsvand udgør en betydelig andel af det samlede energiforbrug i U, og at der er et stort energisparepotentiale ved at fremme mere energieffektive anlæg. Her spiller du som installatør eller entreprenør en central rolle. Kort om de nye krav e nye krav per 26. september 2015 gælder for opvarmningsanlæg på op til og med 70 kw, det vil sige som tommelfingerregel i bygninger på op til ca m 2. Kravene dækker følgende teknologier: Opvarmningsanlæg til vandbaserede opvarmningssystemer. (I anmark er de mest udbredte anlæg, som berøres: as- og oliekedler, varmepumper og solvarmeanlæg. emærk, at også hybridanlæg er omfattet). Vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Temperaturstyringer til opvarmningsanlæg. 3

4 HV TYR T OR I? u er som installatør eller entreprenør ansvarlig for at leve op til informationskravene, når du sælger et anlæg til bygningsejeren, uanset om der er tale om en helt ny installation eller en udskiftning. er er oplysningskrav både, når du annoncerer for produkterne, giver tilbud og eventuelt forhandler produkter via internettet. e nye krav om energimærkning kan give dig nogle fordele, fordi de gør det lettere at påvise anlæggenes energieffektivitet. ermed kan energimærkning af opvarmningsanlæg være med til at øge dine muligheder for at få kunderne til at udskifte gamle ineffektive anlæg. Måske kan du også sælge mere energivenlige og avancerede løsninger. et kan for eksempel blive mere attraktivt at vælge en el- eller gasvarmepumpe frem for en gas- eller oliekedel eller en løsning, der integrerer solvarme. NÅR IN KUN SLV STILLR NLÆT Kravene betyder, at ølgende typer anlæg skal energimærkes: 1. nkeltprodukter og -anlæg til enten rumopvarmning eller varmt brugsvand 2. Kombianlæg til både rumopvarmning og varmt brugsvand 3. Pakker med enkeltanlæg, der kombineres med solvarme og/eller temperaturstyring 4. Pakker med kombianlæg til både rumopvarmning og varmt brugsvand, der ydermere kombineres med solvarme og/eller temperaturstyring er stilles særlige krav til markedsføring af og information om de berørte anlæg. en frivillige energimærkningsordning for gaskedler bortfalder. orpligtelsen til at informere gælder alene, når du sælger et anlæg til kunden gennem din virksomhed og dermed optræder som forhandler. estiller bygningsejeren selv sine komponenter, er det den leverandør eller forhandler, det bestilles hos, som skal overholde informationskravene. 4

5 LVRNØRNS ROLL HVORN KN U LTTST OVRHOL RLRN? Reglerne stiller ikke kun krav til dig som installatør og entreprenør, men også i høj grad til din leverandør*. e skal levere miljørigtige anlæg, energimærker og produkt- og pakkedatablade. Ved at søge oplysninger hos produktleverandører og grossister vil det blive enklere for dig at overholde reglerne. e fleste leverandører er nemlig godt i gang med at tilrette deres produkter og få dem testet og energimærket, så de kan levere informationen til dig i form af energimærker og uddybende datablade, som du kan formidle videre til bygningsejerne. *Leverandør = producent eller dennes repræsentant i U/ØS, der bringer et energirelateret produkt i omsætning eller ibrugtager det på U/ØS marked eller importøren. (ØS markedet omfatter ud over alle U landene også Norge, Island og Lichtenstein). HVIS U VIL SMMN- SÆTT PKKR SLV er er regler for præcis, hvilke oplysninger leverandørerne skal give og i hvilken rækkefølge. atabladene, som leverandøren leverer for enkelte produkter eller pakker, skal indeholde alle de oplysninger, du skal levere til bygningsejeren. erfor er den enkleste måde, hvorpå du kan overholde reglerne at gøre det til en fast praksis, at du sikrer dig: t du fra leverandøren har energimærker og datablade på alle produkter og pakker, du forhandler t du får overblik over, hvilke informationer bygningsejeren skal have for de forskellige typer af løsninger - og gemmer informationerne, så de altid er let tilgængelige t du sikrer, at bygningsejeren får oplysninger fra databladet for produktet eller pakken, hver gang du afgiver tilbud nergistyrelsen vil gennemføre stikprøvekontroller for at sikre, at reglerne overholdes. Hvis du vælger selv at sammensætte en individuel pakkeløsning med forskellige produkter, er det mere komplekst end at få en pakkeløsning leveret samlet fra en produktleverandør eller grossist. Så skal du selv beregne pakkens samlede energieffektivitet og udarbejde og levere et pakkedatablad samt det tilhørende energimærke som led i din informationspligt til kunden. ette kræver særlige kompetencer og sandsynligvis efteruddannelse. Læs mere om pakker på side

6 HV SKL U OPLYS O HVORNÅR? Ved annoncering og reklame uden direkte mulighed for køb (for eksempel en annonce i en avis) Her har du alene pligt til at oplyse produktets eller pakkens klasse (bogstav) ved siden af den pris og de energibesparelser, du angiver. et vil sige: Klassen for årsvirkningsgrad for anlæg til opvarmning Klassen for energieffektivitet for varmtvandsbeholdere og vandvarmere egge klasser, når rumopvarmning og brugsvandsopvarmning kombineres i ét og samme anlæg et kombianlæg eller en kombipakke. Ved udstilling i showroom eller lignende Hvis du udstiller produkter eller pakker, for eksempel i et showroom, skal begge dele forsynes med energimærker. Ved online salgskatalog eller lignende med direkte mulighed for køb Her gælder der særlige og meget præcise regler for, hvordan energimærkning og datablad skal fremvises. Læs mere om disse regler i en særlig guide, som du kan finde på ens.dk/nergimærkningpåinternettet kr. Ved afgivelse af tilbud Her skal du oplyse en række forskellige data, læs mere på side isse oplysninger vil fremgå af databladene fra leverandørerne. u kan ikke nøjes med energimærket alene, men du kan løse din informationspligt ved at fremsende udvalgte oplysninger fra databladet. Hvis du vil have mere detaljerede oplysninger, så læs mere på 6

7 KSMPL: HVORN INORMTIONSPLITN KN LØSS I PRKSIS V NNONRIN Nu kan du få en varmepumpe med temperaturstyring samt varmtvandsbeholder til kr. X inklusive moms. Pakken med varmepumpe til radiatoranlæg og styring har pakkeenergimærke for rumopvarmning. Varmtvandsbeholderen har energimærke. I boksen til venstre er vist et eksempel på, hvordan du kan udforme en annoncetekst i overensstemmelse med reglerne. emærk! Separate varmtvandsbeholdere behandles i kravene ikke som en del af en pakke, og derfor skal deres produktenergimærke oplyses separat. HV R N PKKLØSNIN? e mest gængse eksempler på pakkeløsninger på det danske marked er: Når du kombinerer en kedel eller varmepumpe med temperaturstyring uanset om styringen er integreret i kedlen/varmepumpen eller ej. Når du kombinerer en kedel eller varmepumpe med solvarme og eventuel temperaturstyring. Når du kombinerer en elvandvarmer med solvarme. Når du laver hybridløsninger og kombinerer for eksempel en elvarmepumpe med en gaskedel. nergistyrelsen vil udgive en vejledning til udformning af pakkedatablade og pakkeenergimærker. 7

8 kr. KSMPLR PÅ INORMTIONR TIL TILU Når du skal give et konkret tilbud til en bygningsejer, skal du oplyse mere end blot klassen for årsvirkningsgraden. Oplysningerne vil fremgå af leverandørens datablade. et vil i databladet typisk se ud som vist nedenfor, hvor der ses et eksempel på et pakkemærke for en varmepumpe med temperaturstyring (se forklaring på næste side): Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe 124 % 3 Temperaturstyring ra temperaturstyrings datablad Klasse Ɩ = 1 % klasse ƖƖ = 2 % Klasse ƖƖƖ = 1,5 % klasse ƖV = 2% Klasse V = 3% klasse VƖ = 4 % klasse VƖƖ = 3,5 % klasse VƖƖƖ = 5 % 2 % 4 Supplerende kedel Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (i %) ra kedlens datablad ( - I ) x II = - % Solvarmebidrag ra solvarmekomponentens datablad Solfangerens størrelse (i m 2 ) eholderens vandindhold (i m 3 ) Solfangerens effektivitet (i %) eholderens klassificering *=0,95, = 0,91 = 0,86, = 0,83 - = 0,81 ( ƖƖƖ x VƖ x ) x 0,45 x ( /100) x = % Pakkens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold 126 % 2 Pakkens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold X 1 < 30 % 30 % 34 % 36 % 75 % 82 % 90 % 98 % 125 % 150 % Pakkens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under koldere og varmere klimaforhold % % Koldere: V = 106 Varmere: VƖ = 146 en her anførte virkningsgrad for denne produktpakke svarer ikke nødvendigvis til den faktiske virkningsgrad efter installation i en bygning. en afhænger nemlig af andre faktorer som f.eks. varmetab i distributionssystemet og produkternes dimensionering i forhold til bygningens størrelse og egenskaber. emærk! atablade som ovenstående skal leveres af leverandøren. Som installatør eller entreprenør skal du altså ikke selv udfylde databladene for hverken produkter eller pakker, medmindre du vælger selv at sammensætte pakker (læs mere om dette på side 5). 8

9 PKKLØSNIN atabladet på side 8 gælder for en pakke bestående af to dele: n varmepumpe til rumopvarmning Temperaturstyring or en sådan pakke skal du i tilbuddet til kunden oplyse følgende i den nedenfor nævnte rækkefølge: Pakkens klasse for årsvirkningsgrad Pakkens årsvirkningsgrad i % Varmepumpens årsvirkningsgrad i % Temperaturstyringens bidrag til årsvirkningsgraden i % nergimærket for pakken fra forrige side vil se således ud: LVRNØRNVN MOLNVN Pakkeløsningens klasse for årsvirkningsgrad /2013 Varmepumpens klasse for årsvirkningsgrad uden temperaturstyring e samme data i samme rækkefølge vil skulle leveres for en kedel med temperaturstyring. emærk, at der vil skulle gives yderligere oplysninger fra databladet, hvis pakken også indeholder solvarme eller en supplerende kedel eller varmepumpe. Hvis der også leveres en separat varmtvandsbeholder, vil denne have sit eget energimærke. en indgår altså ikke i pakkemærket. er skal for varmtvandsbeholderen leveres en række andre oplysninger, se side 10. nergistyrelsen vil udgive en oversigt over, hvilke oplysninger der skal gives i tilbud på alle de gængse typer af anlæg i anmark. or uddybende forklaring af ikonerne kan du finde en oversigt på 9

10 kr. KSMPLR PÅ INORMTIONR TIL TILU et varierer afhængig af anlæggets type, hvilke oplysninger du skal give ved tilbud. Nedenfor er yderligere to eksempler. KSMPL: KL UN TMPRTURSTYRIN Hvis du giver tilbud på en kedel uden temperaturstyring, det vil sige et produkt og ikke en pakkeløsning, skal du oplyse følgende i den nedenfor nævnte rækkefølge: KSMPL: VRMTVNSHOLR or varmtvandsbeholdere skal du oplyse følgende i den nedenfor nævnte rækkefølge: 1 nergieffektivitetsklasse Klasse for årsvirkningsgrad en nominelle nytteeffekt (varmeydelse i kw) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i procent Årligt energiforbrug i kwh Lydeffektniveau, inde, i d 2 3 Stilstandstab (W) Rumfang i liter (vandindhold) Leverandørens datablad kan indeholde oplysninger om flere modeller (se nedenfor), så det er vigtigt, at du får videregivet oplysninger for den rette model til bygningsejeren. lle data fremgår af leverandørens datablad. Hvilke oplysninger skal gives for hvilke anlæg? Hvilke oplysninger der skal gives, når du laver tilbud på forskellige typer af anlæg, fremgår af bilag VI i de to forordninger om henholdsvis anlæg til rumopvarmning og vandvarmere/varmtvandsbeholdere (U forordning nr. 811/2013 og nr. 812/2013). e kan downloades fra ksempel på datablad for en række forskellige varmtvandsbeholdere fra den samme leverandør abrikat Model nergieffektivitetsklasse Stilstandstab, W Vandindhold, liter Leverandørnavn VV VV VV or at gøre det lettere at få overblik vil nergistyrelsen udgive en guide om emnet. en vil oplyse om, hvilke oplysninger der skal gives for de typer af anlæg, som er mest almindelige i anmark. emærk! Tilsvarende krav gælder også for buffer- og akkumuleringstanke på varmesiden. 10

11 NY NRIMÆRKR Her og på de næste sider er vist nogle eksempler på de mest almindelige energimærker. nergimærker og datablade fra leverandørerne skal indeholde alle de oplysninger, du som installatør eller entreprenør skal levere til bygningsejeren for, at du kan overholde reglerne. SÅN LÆSR U NRIMÆRKT LVRNØRNVN MOLNVN Mærke/model Her kan man se kedlens navn, kedlens, modelbetegnelse og fabrikantens logo Pilene og bogstaverne -80% nergimærket i de sorte pile fortæller på en skala -60% fra til, hvor godt henholdsvis produktet (pil til venstre) og pakkeløsningen (pil til højre) -40% er rent energimæssigt. angiver et lavt energiforbrug, et højt. er er forskel på, hvor skalaen -20% starter, se den blå boks på næste side. or rumopvarmning angiver bogstavet klassen for årsvirkningsgrad, mens det for brugsvandsopvarmning angiver klassen for energieffektivitet. Ikoner på pakker isse ikoner og afkrydsninger oplyser, hvad den pågældende pakkeløsning dækker. u kan finde uddybende forklaringer på /

12 KSMPLR PÅ NRIMÆRKR Varmepumpeinstallation med styring og separat varmtvandsbeholder LVRNØRNVN MOLNVN LVRNØRNVN MOLNVN - d 59 d kw kw 72 w 220 L -80% -60% LVRNØRNVN -40% -20% MOLNVN / / /2013 Produktmærke: Varmepumpe Produktmærke: Varmtvandsbeholder Pakkeløsningsmærke: Varmepumpe med styring og hvor mange plusser? er er forskel på, hvilke mærkninger de enkelte produkter og pakker kan opnå: ælder fra 26/ Vandvarmere og varmtvandsbeholdere kan opnå op til as- og oliekedler samt varmepumper kan opnå op til Pakkeløsninger kan opnå op til 12

13 Kedelunit med kedel og integreret varmtvandsbeholder samt styring lvandvarmer LVRNØRNVN MOLNVN LVRNØRNVN MOLNVN 59 d 23 kw XL /2013 LVRNØRNVN XL XL MOLNVN / % -60% -40% -20% -80% -60% -40% -20% L 15 d 2762 kwh/år /2013 Produktmærke: Kedelunit Pakkeløsningsmærke: Kedelunit automatik Produktmærke: lvandvarmer or denne kedelunit betyder tilvalget af temperaturstyring, at energimærket er bedre for pakken () end for kedlen alene (). et vil dog ikke altid være tilfældet, da klasserne for årsvirkningsgrad er relativt brede. 13

14 Husk ygningsreglementet! Selvom der er nye krav til energimærkning, er det vigtigt at huske på, at kravene i det danske ygningsreglement altid skal overholdes. n løsning, der ikke lever op til kravene i ygningsreglementet, må altså ikke installeres i anmark, selv om den er energimærket. emærk særligt for automatik, at S 469:2013 skal overholdes og specificerer hvilke temperaturstyringer, det er lovligt at installere i anmark. 14

15 HVIS U VIL VI MR u kan hente yderligere information om de nye energimærkningsregler på Scan koden og læs mere Oktober 2014 nergistyrelsen Ɩ maliegade 44 Ɩ 1256 København K Ɩ

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, tjenester

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit Knib dig selv i V ARMen www.klogenergi.dk Du kan nu få op til 20.000 kr. i tilskud, hvis du skifter dit gamle oliefyr ud med en moderne varmeløsning. Til etablering af solvarmeanlæg ydes et tilskud på

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere