Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006"

Transkript

1

2 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006

3 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. Redaktion: Christian Friis og Niels Jørgen Larsen Forsideillustration: Oliemaleri af det nybyggede Tisvilde Badehotel. Maleriet er signeret:»viggo Langer. Juni 1896«. Tilhører Holbo Herreds Kulturhistoriske Center (HHKC), Gilleje. Foto: Stig Olkjær Layout, sats og reproduktion: WICTOR grafisk produktion Tlf Tryk: BM Grafik ApS Tlf Oplag: 1000 eksemplarer ISBN ISSN

4 Indhold Forord Af Niels Jørgen Larsen Tisvildeleje Badehotels skæbne Af Christian Friis Vejby-Tibirkes særpræg bør fortsat bevares Af Christian Friis En mand med visioner Af Niels Jørgen Larsen og Christian Friis Det stod i avisen 1966 Af Niels Jørgen Larsen Bestyrelsen, adresser og æresmedlemmer

5

6 Ørekilde Mejeri i Ørby nedlægges, og Tisvildeleje får en popklub. To lokale nyheder bragt i Amtsavisen med få dages mellemrum i sommeren De fortæller om et lokalsamfund i forvandling. I de samme dage for 40 år siden blev der taget initiativ til oprettelsen af Vejby-Tibirke Selskabet, der fik til formål at arbejde for bevarelse af områdets kulturhistoriske værdier på et tidspunkt hvor tilstrømningen af sommergæster var i stadig vækst, både med nye sommerhusudstykninger og et stigende pres af bilister, som valfartede til stranden.»det haster med at indsamle minder om Vejby-Tibirke egnens historie og kultur,«skrev initiativtagerne til Vejby-Tibirke Selskabet. Det er så sket efterfølgende bl.a. gennem årbogsudgivelserne, hvor Årbog 2006 i anledning af 40-året for Selskabet ser tilbage på starten og bl.a. sætter fokus på en af de markante skikkelser bag, daværende kommunesekretær K. Lund Aagaard. Han var en visionær herre, der mente at man kunne kombinere udvikling og bevarelse af det berømte særpræg i en tid hvor udviklingen var ved at tage fart for alvor. Samme Lund Aagaard havde nogle år tidligere beregnet, at Tisvildeleje risikerede at få besøg af mennesker udefra på en varm sommerdag i Årbog 2006 går dog også længere tilbage end til Selskabets oprettelse, idet Christian Friis har søgt at afdække historien om det imponerende Tisvildeleje Badehotels sørgelige endeligt. Her går Selskabets formand til bekendelse og afslører i en spændende artikel sin egen fortid som hærværksmand, men det har ikke været let at trænge til bunds i sagen, og Christian efterlyser yderligere oplysninger fra bogens læsere. På samme måde skal der fortsat lyde en opfordring fra årbogsredaktionen til alle om at bidrage med input til kommende bøger. Det haster nemlig efter 40 år stadig med at indsamle minder om Vejby-Tibirke egnens historie og kultur. Vejby i marts Niels Jørgen Larsen Forord 5

7

8 Tisvilde Badehotel Tisvildeleje Badehotels skæbne Af Christian Friis Tisvildeleje Badehotel der egentlig hed Tisvilde Badehotel - blev bygget i midten af i 1890 erne og havde sin blomstringstid i 1920 erne og 1930 erne. Alt dette er blevet beskrevet flere gange og mest udførligt af Michael Pers i Selskabets Årbog om Tisvildeleje fra Men Badehotellets sidste periode fra 2. Verdenskrig og frem til 1953, hvor det uigenkaldeligt forsvandt, mangler stadigvæk at blive belyst, og på mine guidede ture gennem Tisvildeleje om sommeren er der meget stor interesse for netop at høre om det store, smukke Tisvildeleje Badehotel, der tilsyneladende bare forsvandt. Der findes stadigvæk nogle få ting, der fortæller om det, der var engang: Den store cementtrappe, der deler sig i to dele øverst oppe, et hul ind i skrænten på venstre side af cementtrappen, når man går ned mod vandet, villaen Udsigten, det tidligere anneks på Ved Stranden, huset på Hulvej, hvor personalet boede og endelig også den ufuldendte garagebygning på hjørnet af Hulvejen og Hotelbakken, der senere blev omdannet til et sommerhus - og vejnavnet Hotelbakken. Barndomsminder Men i erindringen lever Tisvilde Badehotel endnu. Jeg selv der er født i 1939 har tre stærke erindringsbilleder omkring Tisvilde Badehotel. Det ene er billedet af mig selv og to af mine legekammerater fra dengang Ole Damgaard Olsen, Vandrehjemmet, og Erik Pedersen, Skovridder-gården stod og holdt fast i det pigtrådshegn, der var sat op hele vejen rundt om Badehotellet. På den anden side af hegnet stod en anden flok drenge og kiggede lige så nysgerrigt på os, som vi gjorde det på dem. De var anderledes end os: blege, magre, klædt i noget meget 7

9 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Matrikelkort over 5s Tisvildeleje, Tibirke Sogn. For oven til højre er badehotellets trappe, der stadig eksisterer, indtegnet. Udfærdiget i anledning af tinglysning af kendelse af Overfredningsnævnet den 12. juni Landinspektøren var Erik Jørgensen, Helsinge 8

10 Tisvilde Badehotel slidt tøj, der enten var for stort eller for småt til dem. Også deres sprog var anderledes, så vi forstod ikke, hvad vi sagde til hinanden; men både de og vi prøvede alligevel at fortælle hinanden noget gennem hegnet. Det var med nogen ængstelse, at vi stod der, for vores forældre, havde fortalt os, at vi under ingen omstændigheder måtte komme i nærheden af Badehotellet og slet ikke komme i kontakt med de mennesker, der boede dernede; idet vi ellers ville få lus og lopper eller endnu værre ting f.eks. blive smittet med kopper eller tyfus. og så ville vi dø! Først langt senere fandt vi ud af, at de drenge, vi havde stået og snakket med, var børn af de mange østtyske flygtninge, der lige efter 2. Verdenskrig var blevet interneret på det store, fine Badehotel; indtil man endelig kunne få dem transporteret hjem igen til det totalt ødelagte Tyskland. Det knuste spejl Det andet stærke erindringsbillede er den store glassal på Badehotellet, hvor vi drenge havde sneget os ind, selvom også dette var meget strengt forbudt; idet badehotellet på det tidspunkt var meget forfaldent. Vi stod og kiggede på os selv i de kæmpestore spejle, der var inde i salen. En af os foreslog, at vi skulle gå ud og finde nogle sten udenfor, så vi kunne ramme de store spejle. Som sagt så gjort, og et øjeblik efter stod vi fire drenge med hver sin sten i hånden. I kor talte vi til 10, og inden ordet ti var klinget ud, kastede vi alle sammen vores sten mod det største af spejlene. Kun drenge vil kunne forstå den ufattelige fascinerende oplevelse det var, at se det kæmpestore spejl på een gang krakelere i tusinde stykker, for derefter ligesom uendelig langsomt at begynde at skride ned mod glassalens gulv, mens glasskårene udsendte en højere og højere klirren. Det tredje billede er hullet i skrænten ved nedgangen til stranden. Her havde man sømmet nogle brædder fast på den dør, der var indgangen til den viktualiekælder, hvor Badehotellet kunne opbevare grønsagerne eller andre fordærvelige ting om somme- 9

11 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Så imponerende stort var Tisvilde Badehotel - kun villaen Udsigten (næstyderste hus til venstre) er tilbage i dag. Foto: Gl. postkort Villaen Udsigten i dag. Foto: Chr. Friis 10

12 Tisvilde Badehotel ren. Også dette sted var et forbudt område for os; men netop derfor måtte vi ind og se, hvad der var derinde. Vi havde ingen lygte med, og der var bælgmørkt et par meter inde. Der lugtede råddent og muggent så snart vi kom et lille stykke ind i mørket, og vi blev snart så bange, at vi flygtede ud i lyset igen. Der skulle vi ikke ind igen. Erindringsbilledet af de blege og magre ukendte flygtningebørn var en igangsættende motivation for at skrive om Tisvilde Badehotel. Den blev yderligere forstærket ved den store presseomtale omkring den tilsyneladende utrolig dårlige behandling som de tyske flygtninge fik i Danmark, da befrielsen endelig var kommet til os i maj I særlig grad var det gået ud over de tusindvis af børn, som på grund af underernæring ikke var modstandsdygtige overfor de mange forskellige sygdomme, der netop i disse kaotiske tider florerede. Ifølge lægen og forskeren Kirsten Lylolf blev det i særlig grad livsfarligt for børnene, at Den danske Lægeforening, og derved næsten alle danske læger nægtede at være læge for tyske flygtninge også overfor de mange børn. Resultatet var en uhyggelig høj dødsprocent hos netop disse tyske børn. Hvordan havde disse børn haft det, dengang de var placeret her i Tisvildeleje? Og hvordan var det gået dem efter april 1946, hvor de forlod Tisvildeleje Badehotel? Udover disse spørgsmål stillede jeg yderligere nogle op for mig selv og noterede, hvor jeg skulle prøve at få belyst spørgsmålene. Opgaven omkring Tisvilde Badehotel lød: 1. Hvorfor gik det sådan med denne prægtige bygning, der i dag ville have været en pryd for Tisvildeleje, været genstand for mediernes store bevågenhed og fyldt op af kendisér og jetset s det meste af tiden? 2. Hvad blev Tisvildeleje Badehotel brugt til under 2. Verdenskrig? 3. Blev Badehotellet taget i brug af tyskerne? Hvis nej, hvorfor ikke? 11

13 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Stemningsbillede fra den nederste del af Tisvildeleje, hvor vejen snor sig rundt om de gamle fiskerhuse. Badehotellet troner højt over byen. Foto: Gl. postkort 12

14 Tisvilde Badehotel 4. Hvornår kom de tyske flygtninge og var det kun tyske flygtninge til at bo der? 5. Hvad skete der, da de tyske (m.fl.) flygtninge var forsvundet? og hvilken tilstand var hotellet i? 6. Blev Badehotellet anvendt som badehotel el. lign. efter krigen? 7. Hvem ejede Badehotellet efter 1945? 8. Hvem besluttede, at det skulle rives ned?.. og var der ikke modstand mod dette? 9. Hvad skete der med alle de materialer, som Badehotellet bestod af? Efter krigen var der materialemangel i Danmark, så det blev vel ikke bare skrottet? 11 Hvem overtog arealet? Hvem fik Personalebygningen på Hulvejen? og den ufuldendte garage? 12. Jørgen Saxild kom købte to af grundene, og hvorfor overdrog han dem til Vejby-Tibirke Kommune? Andet a. Find fotos fra perioden om Tisvildeleje Badehotel b. Snak med nogle af de ældre på Lejet ( Fru Frydensberg Jørgen Nielsen Verner Gudmandsen - Fru Schultz Michael Pers c. Gå på Lokalhistorisk Arkiv d. Gå på tingbogsjagt Kirsten Lylolf Da Kirsten Lylolf holdt foredrag i Hillerød i efteråret 2005, opsøgte jeg hende efter foredraget og fortalte hende om Tisvildeleje Badehotel og mine egne oplevelser omkring nogle tyske flygtningebørn. Hun vidste godt, at Tisvildeleje Badehotel var brugt som et midlertidigt interneringssted; men da der havde været næsten 1000 forskellige steder i Danmark, så kunne hun ikke svare på stående fod, om hun havde noget materiale om det i sit kartotek. Hun ville undersøge det og sende det, som hun 13

15 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Annonce fra 1910, der burde kunne lokke alle til Tisvilde Badehotel. Bemærk transportmulighederne, de fine hotelfaciliteter - og priserne. 14

16 Tisvilde Badehotel havde, men allerede næste dag mailede hun til mig, at hun ikke havde noget som helst om Tisvildeleje Badehotel. I stedet henviste hun til et par arkiver i Landsarkivet på Jagtvej i København. Efterfølgende har jeg været inde på Landsarkivet mange gange; men det er desværre ikke lykkedes at finde frem til et materiale, der beskriver flygtningene på Tisvildeleje Badehotel i årene 1945/1946. Sogneråd og turistforening Lidt bedre blev det, da jeg ved gennemlæsning af Vejby-Tibirke Sogneråds forhandlings-protokoller fra 1938 til 1957 og Turistforeningen for Tisvilde og Omegns forhandlingsprotokol fra 1910 til 1956 kunne finde følgende referat fra sognerådsmødet d. 6. juni 1946 punkt 14:»Turistforeningen anmoder om at få fjernet pigtråden, som indhegner Solnedgangsbakken og om opstilling af en drikkekurv«. Anmodningen bliver imødekommet af Sognerådet.»Solnedgangsbakken«kunne måske være udsigtspunktet for enden af Strandbakkevej; men her havde jeg dog fået et vink om, at tyskerne måtte have været i Tisvildeleje under 2. Verdenskrig. Fra Turistforeningens generalforsamling d. 11. juli 1946 fik jeg følgende oplysning:»de tyske flygtninge, som var indkvarteret på Badehotellet, blev fjernet i april (1946 ) og Tisvildeleje er nu atter til glæde for de faste beboere og de mange feriegæster«!!! Efterhånden var jeg ligefrem begyndt at tvivle på, om de tyske flygtninge overhovedet havde været her. Men det havde de altså. Det var det eneste sted, hvor de tyske flygtninge blev nævnt i de mange forhandlingsprotokoller, som jeg møjsommeligt læste igennem. Ifølge Turistforeningens protokol er turisterne er begyndt at komme tilbage til Tisvildeleje, for på mødet d. 21. maj 1947 er der en række ansøgninger om tilladelse til musik og dansetilladelse for den kommende sæson Der foreligger fire ansøgninger: 15

17 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Badelivet omkring 1910 med transportable badehuse og nye høfder. Foto: Gl. postkort. Sommerstemning ved Tisvilde Badehotels trappe og vindmølle. Foto: Gl. postkort. 16

18 Tisvilde Badehotel Velklædte gæster fra Badehotellet nyder solen eller skyggen på hotellets egen strand. Foto: Gl. postkort 17

19 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Det fuldt udbyggede badehotel set fra syd-øst. Foto: Gl. postkort Den sandede opkørsel til badehotellet. Foto: Gl. postkort 18

20 Tisvilde Badehotel De mange udsigtssteder fortæller, at også dengang var et havkig værd at investere i. Foto: Gl. postkort 19

21 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Badehotellet set fra Skolestien. Foto: Gl. postkort Den nederste del af landevejen ved Stejlepladsen. Villaen til venstre blev nedrevet og skrænten skåret igennem, da bilerne kom til at dominere i 1950 erne. Foto: Gl. postkort 20

22 Tisvilde Badehotel 1 Tisvilde Kro 2 Tisvilde Badehotel (det fine hotel på Hyrdebakken) 3 Strandbakken 4 E. Arntoft (det folkelige hotel på Hovedgaden)»Tisvilde Kro og Tisvilde Badehotel fik tilladelse til dans hver aften samt to»soireaftener» om ugen nemlig onsdag og lørdag (lukketid soireaftener kl. 24). Strandbakken fik tilladelse til musik og dans onsdag og lørdag. E. Arntoft Hotel Tisvildeleje på Hovedgaden fik tilladelse til musik hver aften, men uden dans. Lukketid kl. 24.«Sognerådet, der for det meste bestod af udmærkede landmænd og håndværkere i Vejby-Tibirke området, har virkelig skelnet mellem, hvad de enkelte forlystelsessteder måtte have lov til. Den, der får mindst udfoldelsesmulighed, er E. Arntoft, der tilsyneladende ikke har kunnet styre musikernes og gæsternes udfoldelser; idet han det foregående år (1946) havde fået en henstilling fra sognerådet; idet der i protokollen står»tilladelse kunne gives til tirsdag, fredag og søndag, således at musikken må afdæmpes, således at denne ikke generer byens befolkning«!! På et tidspunkt havde sognerådet nægtet E. Arntoft spiritusbevilling (= udskænkning af stærke drikke); men denne beslutning var blevet underkendt, da Arntoft havde påklaget denne beslutning. Jeg har ikke kunnet få oplyst gennem protokollerne, om E. Arntoft stod for driften af hotellet på Hovedgaden; men da netop dette forlystelsessted i min barndom og ungdom i Tisvilde altid blev benævnt som»balladehotellet«, formoder jeg, at det har fået denne betegnelse i forbindelse med striden mellem Arntoft og Sognerådet. Sognerådets tilladelse var ikke gratis. Hotellerne og kroen måtte betale et vederlag for den, og her drejede det sig beløb fra kr. pr. sæson. I de følgende år søger Badehotellet, Tisvildeleje og de andre steder om tilladelse til musik og dans; men ind imellem undrer man sig lidt over referatet f. eks. står der fra sognerådsmødet d. 3. august 1949: 21

23 Vejby-Tibirke Selskabet 2006»Badehotellet, Tisvildeleje, ansøger om musik og dansetilladelse for sommeren 1949«. Det bliver imødekommet mod et vederlag på 400 kr.; men mon ikke sommeren 1949 var godt og grundig overstået d. 3. august? Salg af grunde I årene 1951 og 1952 står der ikke noget om Tisvildeleje Badehotel i forhandlingsprotokollerne. Enten har man lukket det ned, eller også bliver det drevet på»nedsat blus«. Forklaringen får man i referatet fra d. 8. juli 1953; idet der står»beretning fra Fredningsnævnet angående møde om sagen = udstykning af Tisvilde Badehotels grunde. Konsortiet tilbyder kommunen en grund (Bakke-skrænten) på ca. 680 kvadratmeter for en pris på 8 kr. / pr. kvadratmeter samt en stribe jord foran skrænterne ca kvadratmeter.«sognerådet besluttede at optage forhandling med konsortiet. Tilsyneladende har sognerådet været lidt vel sendrægtige; idet der det følgende år ikke står noget om køb af ovenævnte småbidder, som konsortiet vel har anset for at være meget lidt attraktivt i forbindelse med udstykningen af grundene. Til gengæld må der være arbejdet ihærdigt andre steder; idet konsortiet går i gang med at frasælge de mange forskellige grunde, som området nu er blevet delt op i. På Tinglysningskontoret i Helsinge fandt jeg frem til et betinget og et endeligt skøde, hvor A/S Tisvilde Badehotel i likvidation»ved malermester Kaj Andersen, Hornbæk og overretssagfører Carl F. Raaschou, Hillerød, sælger og skøder ejendommen matr. nr. 5-s, m.fl. til Herr civilingeniør Jørgen Saxild, Dagmarhus, København. Den nævnte grund har et areal på 3285 kvm. og grundprisen er 12 kr. pr. kvm. Jørgen Saxild har erhvervet den store grund for kr kr.; men forpligter sig også til at fjerne alle resterende bygningsrester incl. fundamenter (fra det tidligere badehotel). Skødet er fra 1953, og fra det tidspunkt må vi konstatere, at Tisvilde Badehotel når frem til sin endelige forsvinden. Allerede i Jørgen Saxilds skøde kommer der en forpligtelse om, at den kommende ejer skal»respektere de bestemmelser, der med 22

24 Tisvilde Badehotel naturfredningsnævnet og sognerådet for Vejby-Tibirke kommune måtte blive truffet med hensyn til frednings- og bebyggelsesforhold«. Fredningssagen Der bliver nu arbejdet ihærdigt for at få fredet så stor en del af det fhv. Tisvilde Badehotels velbeliggende grund som muligt. Fredningsnævnet i Frederiksborg Amt arbejder videre med sagen, som derefter kommer til Overfredningsnævnet, der den 12. juni 1955 afsiger en kendelse i sag nr. 1149/53 vedr. fredning af arealer i Tisvildeleje. I kendelsens indledning gøres opmærksom på, at det er Danmarks Naturfredningsforening, der i en skrivelse af 20. januar 1953 har rejst sagen. Det er her på sin plads at citere kendelsens meget varme og næsten lyriske lovsang over områdets mange fortræffeligheder, der i høj grad skulle begrunde den kommende fredning:»nævnet har derefter foretaget gentagne besigtigelser og ført forhandling med likvidatorerne malermester Kaj Andersen og overretssagfører Carl Raaschou, Vejby-Tibirke Sogneråd, statsministeriets konsulent i fredningssager, civilingeniør Blixencrone-Møller samt Tisvilde Turistforening, der alle var klare over, at en samlet bebyggelse i usædvanlig grad ville påkalde offentlighedens interesse på grund af stedets store naturskønhed og betydning. Arealet, der er matrikuleret under matr. Nr. 5s, 5t, 5æ, 5ø, 5aa, 5ap, 5bo, 5bu Tisvildeleje, Tibirke Sogn, er et højt plateau med en skrænt ned mod Kattegat. Det er indlysende, at det ikke ville være vanskeligt at finde købere til parceller med en sådan beliggenhed, men samtidig, at en fuldstændig bebyggelse med udelukkelse af almenhedens hidtidige adgang ville virke overordentlig stødende. Den ideelle løsning, en fredning med forbud mod bebyggelse på hele arealet, må erkendes at ligge udenfor det økonomisk mulige, og nævnets opgave må herefter blive at søge opnået den 23

25 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Badehotellets personalebygning på Hulvej. Foto: Chr. Friis I mange år lå der et ufuldendt garageanlæg her, men en idérig bygherre forvandlede det til et moderne sommerhus. Foto: Chr. Friis 24

26 Tisvilde Badehotel Badehotellets anneks. I dag omdannet til ferielejligheder med hver sin altan. Foto: Chr. Friis 25

27 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Den todelte trappe fortæller om fordoms storhed omkring Tisvilde Badehotel. Halvvejs nede og til venstre kan man stadigvæk finde indgangen til hotellets viktualierum. Foto: WICTOR 26

28 Tisvilde Badehotel for almenheden bedst opnåelige sikring af adgang og ophold på en del af arealet inden for de økonomisk forsvarlige grænser. Det har under sagens behandling stedse stået nævnet klart, at der her er tale om en udsigt, hvis betydning for almenheden ikke kan overvurderes. Arealet er af enestående art med sine stejlt affaldende skrænter lige ud mod havet, med udsigt over Kattegat til Hesselø, og mod syd langs Sjællands kyst helt ud til Korshage og Odden. Utallige mennesker har i de mange år, da hotellet lå der, og hvor der var fri adgang til hele det omhandlede areal, frydet sig ikke mindst ved solnedgang over den storslåede udsigt, der giver en følelse af frihed og udsyn, som man ellers stærkt savner i Tisvildeleje, og hvis æstetiske værd er umålelig. De seneste års stedse kraftige udbygning af Tisvildeleje har gjort betydningen af dette, det eneste høje og frie areal i lang omkreds, stadig større, og det ville være et overordentlig smerteligt tab for almenheden, om dette fratoges den«. Likvidatorerne har foreslået et mindre areal til fredning; men nævnet foreslår et væsentligt større areal. Der anføres her, at der er vedlagt et kort, hvor en mørkegrøn farve indrammer det areal, der er minimumskravet omkring fredningsarealet. Derefter går Nævnet over til en nærmere udredning af de mere specifikke bestemmelser for almenhedens adgang og udnyttelse af arealet, samt de økonomiske udredninger, hvor Vejby-Tibirke kommune skal udrede 5000 kr., Staten kr. og Frederiksborg Amt kr. Gaven fra Saxild Knap et år senere kommer det overraskende og positive udspil fra en privat person, Jørgen Saxild, der betyder, at Tisvildeleje får lov til at beholde muligheden for at bevare den smukke udsigt fra Hyrdebakken. På mødet d. 7. juli 1954 står der under punkt 7.»Meddelelse om ingeniør Jørgen Saxild vil skænke de af ham købte 2 grunde ved Tisvilde Badehotel til brug for offentligheden. Ingeniør Saxild anmoder gennem overretssagfører Raasschou om et møde med sognerådet angående servitut-bestemmelserne m.m.«27

29 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Saxilds mindesten over sin hustru, Gudrun. Foto: WICTOR 28

30 Tisvilde Badehotel Begejstringen over dette storslåede tilbud fra Jørgen Saxild, burde have været stor og langvarig; men i referatet står der kun disse nøgterne ord:»taget til efterretning!«tilsyneladende har der ikke været nogle divergenser på ovennævnte møde; idet der i de kommende tre års møder ikke er nævnt noget om Tisvilde Badehotel eller om Hotelbakken. Går man op i dag op på Hotelbakken, vil man dog lægge mærke til, at der står en sten med følgende tekst: TIL MINDE OM GUDRUN SAXILD F HASSEL MODTOG VEJBY-TIBIRKE KOMMUNE DETTE OMRÅ- DE SOM EN GAVE FRA ING. JØRGEN SAXILD Sognerådet har derfor godkendt at modtage den store gave, og Jørgen Saxild fik mulighed for at ære sin hustru ved at rejse dette mindesmærke. Ingeniør Saxild havde format til at opkøbe og skænke den bedst placerede grund videre til alle vi, der næsten daglig har mulighed for at se langt ud over havet mod Hesselø og Kullen. Tak for det! På en af mine guidede ture har jeg fået oplyst, at Gudrun Saxild var i familie med grundlæggeren af Tisvilde Badehotel. Denne oplysning forklarer måske lidt om, hvorfor Jørgen Saxild ville placere mindestenen netop på dette sted. Det har været en spændende opgave at få større klarhed over, hvordan Tisvilde Badehotels sidste år forløb, og hvad der skete, da beslutningen blev truffet om nedrivningen af det; men jeg opnåede ikke at få svar på alting ud fra de 10 spørgsmål, som jeg havde stillet mig selv. Der er sandsynligvis en hel del af Vejby- Tibirke Selskabets medlemmer, der vil kunne bidrage med supplerende eller andre oplysninger om Tisvilde Badehotels sidste år. Jeg håber, at disse medlemmer enten skriver en artikel til næste årbog eller kontakter mig. 29

31 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Kilder: Forhandlingsprotokollerne fra Vejby-Tibirke Kommune »Beslaglæggelse af danske ejendomme under besættelsen«. Sag vedr.»die Deutsche Wehrmacht«. (Sidstnævnte handler desværre kun om beslaglæggelsen af diverse arealer og ejendomme i forbindelse med kanonstillingen ved Salgårdshøj ved Vejby Strand.) Turistforeningen for Tisvilde og omegns forhandlingprotokoller fra perioden Diverse tingbøger på Tinglysningen, Retten i Helsinge. Else Frydensberg, Jørgen Nielsen m.fl. 30

32 Vejby-Tibirkes særpræg Vejby-Tibirkes særpræg må fortsat bevares Af Christian Friis Vejby-Tibirke Selskabet har 40 års jubilæum i år, og derfor er det et passende tidspunkt at lave et tilbageblik på Selskabets grundlæggelse og første leveår; men også at gøre op, hvad Selskabet har nået, og hvad Selskabet har af fremtidsplaner. Opstarten Den 19. april 1966 mødtes fire mennesker hos provst H.P. Honorè, der boede på Skolemarksvej 3 i Tisvilde. Udover provsten var deltagerne overbibliotekar E. Ebstrup, forstander Chr. Bek fra Godhavn og kommunesekretær Karl Lund Aagaard, der var initiativtager til dette møde. Anledningen til at disse mennesker holdt et møde, var tanken om, at der nu burde dannes en forening eller et selskab, der ville arbejde for at bevare Vejby- Tibirke egnens særpræg, varetage naturfredningsopgaver, udgive små publikationer af lokalhistorisk interesse m.m. At det netop var kommunesekretær Lund Aagaard, der var initiativtager til dette møde, kan i dag virke en smule paradoksalt; idet det netop var kommunesekretæren, der havde været den store initiativtager til at omforme hele Vejby og Tisvildeområdet gennem de store sommerhusudstykninger, nye vejgennemførelser med nedrivninger af ellers bevaringsværdige huse, udformning af den kæmpestore, asfalterede parkeringsplads i Tisvildeleje m.m. Men den samme Aagaard havde også været inititivtager til at få fredet adskillige kystnære og naturskønne steder, hvor hele fredningen af Heatherhill området fremstår som et godt eksempel på Aagaards dobbelte strategi. I 1958 nedbrændte Fogedgården i Tisvilde. Det var et særdeles stort tab for ejeren af gården, men samtidig også et stort tab for hele området, idet netop Fogedgården gennem flere hundrede år 31

33 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fogedgården i Tisvilde bevarede i sjælden grad en landlig idyl helt frem til pyromanbranden i Foto: Gl. postkort 32

34 Vejby-Tibirkes særpræg havde været det egnshistoriske og egnskulturelle samlingspunkt. Slægten Nielsen på Fogedgården havde dels været områdets fogeder på flere forskellige myndighedsområder, havde samtidig samlet en lang række af de fineste gamle almueting på deres firlængede bindingsværksgård, og de første kunstnere, der kom til området boede enten på Fogedgården eller på Tisvilde Kro, der var ejet af et medlem af Nielsen-familien. På Fogedgården havde man hele tiden haft sans for de sagn, myter og historiske beretninger, der karakteriserede Tisvildeegnen. Tabet af Fogedgården var netop en af årsagerne til, at nogle mennesker begyndte at indse, at det var en fælles opgave at forsøge at bevare nogle af fortidens mange minder. Men initiativtagerne havde jo også selv fornemmet og været medvirkende til den store forandring, der var sket i Vejby-Tibirke området. Da den kommende kommunesammenlægning i retning af en Helsinge kommune begyndte at indgå i diskussionerne om den fremtidige udvikling for lokalområdet netop på dette tidspunkt, så er der flere årsager til, at Lund Aagaards initiativ blev bakket op på mødet d. 19. april Der blev aftalt nye møder, hvor man inviterede nye deltagere med. Det drejede sig om: gårdejer Chr. Andersen, Mønge, direktør Mogens Lichtenberg og direktør H. Kraft. Senere igen tilsluttede sognerådsformand Niels Peter Nielsen, direktør Mogens Hostrup Pedersen, komponist Knudåge Riisager og landsretssagfører Mogens Müllertz sig denne kreds. Stiftende møde og generalforsamling Allerede d. 27. juni 1966 inviterede man en række borgere, som man vidste havde interesse for sagen, til et stiftende møde lørdag d. 9. juli kl i Tisvilde Skoles Foredragssal. På mødet var der udelukkende rosende ord om oprettelsen af et Vejby- Tibirke Selskab. Selskabets vedtægter blev derefter vedtaget. Nu gjaldt det om at få befolkningen til at bakke op om det nystiftede selskab. 33

35 Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Markedsføring 1 - af Vejby-Tibirke Selskabet i opstartsfasen 34

36 Vejby-Tibirkes særpræg I juli 1966 kunne der derfor udsendes hosstående opfordring til alle fastboende og landligger-grundejere i Vejby og Tibirke. (Se næste side ) Denne opfordring må i sjælden grad have ramt, hvad mange mennesker må have gået og tænkt på eller fornemmet her i Vejby-Tibirke kommune, idet man på selskabets første generalforsamling d. 22. oktober 1966 på Skolehjemmet Godhavn kunne konstatere, at Vejby-Tibirke Selskabet nu allerede var over 1000 (et tusinde!) medlemmer. Generalforsamlingen var velbesøgt, og der blev valgt en 11- mands bestyrelse som vitterlig ikke havde nogen kvindelig repræsentation. Bestyrelsen bestod af ovennævnte initiativtagere, og pastor Honorè blev Selskabets første formand. Hvad der i dag kan imponere, er den store og meget demokratiske, brede tilslutning som Selskabet havde i de første år. Det viser bl.a. det 50-mands store Repræsentantskab, som var en del af Selskabet i juli (Se side ) Ser man denne liste igennem, vil der kunne gøres mange spændende iagttagelser; men jeg vil nøjes med at konstatere, at der er 47 mænd og 3 kvinder hvoraf den ene er professorinde Margrethe Bohr at der er nøje balance mellem fastboende og udensogns samt at det må have været meget prestigefyldt at være medlem her, idet alle har haft en høj status i det daværende Vejby-Tibirkeområde. Køb af Stuebjerggaard Allerede det første år stod Repræsentantskabet og bestyrelsen overfor en meget stor beslutning, nemlig om købet af den store 4-længede gård Stuebjerggård i Tisvilde med tilhørende 3 tdr. land. Vejby-Tibirke Selskabet havde fået et tilbud af vekseler Lønborg, der oprindeligt havde købt gården med det tilhørende landbrugsareal, der meget snart blev udstykket til den nuværende sommerhusbebyggelse. Vejby-Tibirke kommune havde været stærkt involveret i salget og udstykningen, og der er kan vist 35

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016

Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016 Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016 Tid Arrangement Indhold 23/1-16 Elektricitetsforsyningen i Helsinge og gennem tiderne Strø- og Holbo Herreds Elektricitetsforsyning, Helsinge Elværk, el-installatørerne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Slangerupsgade forsvinder

Slangerupsgade forsvinder 10 Slangerupsgade forsvinder Lars Mørch Skynd dig, kom! Om føje år Slangerupsgade som en betonvæg står Dette omskrevne citat indrammer gruopvækkende nok den omvæltning, der foregår i disse år i Slangerupsgade.

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Denne ejendom skulle ligge på Adelers Alle og er fotograferet omkring 1930. Er der nogle forslag til dens nøjagtige placering?

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Hunde skal føres i snor på Frugthavens veje, efterladenskaber fjernes, og løse hunde på egen grund skal holdes bag lukket indhegning

Hunde skal føres i snor på Frugthavens veje, efterladenskaber fjernes, og løse hunde på egen grund skal holdes bag lukket indhegning Godt naboskab Foreningens bestyrelse lægger vægt på at bevare Holløse Frugthave som et rekreativt område af høj kvalitet. Vi har nedenfor samlet en række henstillinger til medlemmerne, som der gennem årene

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 Redaktion: Hans Cornelius og Martin Tanggaard Layout og produktion: Schwander Kommunikation Foto: Christian Mikkelsen

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335 Dorte Dudeck PEC/DOD Dir. tlf. 87282521 Email:dod@lmo.dk

Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335 Dorte Dudeck PEC/DOD Dir. tlf. 87282521 Email:dod@lmo.dk Juridisk Afdeling Asmildklostervej 11 8800 Viborg Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Att.: Byggeri - att. Vibeke B. Pedersen Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op.

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op. 403 Denne er dagen 90 Op glædes alle (mel. Alt hvad som fuglevinger) 80 Tak og ære 76 Op thi dagen nu frembryder 438 Hellig 86. 5 Kom bange sjæl 117 En rose så jeg skyde Nu står vores alter der. En stor,

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum

Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum Den 12. september i år var det 25 år siden, at Fredensborg Golf Center blev åbnet. Fredensborg Golf Center bestod i realiteten af Fredensborg Golf A/S og Fredensborg

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl Øen der ikke vil dø I Kattegat ligger Tunø og kæmper. Selvom befolkningstallet på øen har været stabilt de sidste ti år, er fremtiden usikker. For det er ikke nemt at lokke unge mennesker til en ø, hvor

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere